3 Så mäts fritiden i ULF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Så mäts fritiden i ULF"

Transkript

1 Så mäts fritiden i ULF 39 3 Så mäts fritiden i ULF Fritiden utgör en av 11 välfärdskomponenter som SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) är sammansatta av. Varje undersökningsår omfattar ULF en kärna av viktigare frågor från samtliga välfärdskomponenter, och vart 7-8:e år ges en eller flera av dessa komponenter en bredare och djupare belysning enligt ett fastlagt schema (se kapitel 1, Inledning). Fördjupade undersökningar av befolkningens fritidsförhållanden har gjorts vid fyra tillfällen: 1976, , och fick en stor del av fördjupningsfrågorna utgå till förmån för ett större frågebatteri angående krav och förväntningar på välfärdssamhället. Under mellanåren har fritidsfrågorna endast omfattat semesterresande och tillgång till fritidshus. Frågeinnehållet har i stort sett varit detsamma sedan 1976, men möjligheterna till jämförelser över tiden begränsas dels av att ett antal frågor utgått och andra frågor tillkommit, dels av att frågor och svarsalternativ har ändrats något mellan åren. Redovisningen av fritidens utveckling har i denna rapport således måst begränsas till de frågor som funnits med under samtliga fördjupningsår och som inte förändrats i betydande grad däremellan. Frågor angående friluftsliv, idrott och motion har inte ställts till institutionsboende personer i åldrarna år, varmed menas boende på ålderdomshem, servicehus, sjukhem, vårdinstitution eller annan kollektiv bostad eller institution. De flesta uppgifter från och med 1980 om fritidsaktiviteter, semesterresande, tillgång till fritidshus, hemdator och Internet avser befolkningen år. Uppgifter angående sport- och idrottsaktiviteter, dans, friluftsaktiviteter som bad, båtutflykter, jakt och fjällvandringar är av flera skäl förhållandevis ovanliga bland de allra äldsta i befolkningen, och därför har dessa uppgifter endast inhämtats för personer i åldrarna år. Dock har frågan om motionsvanor på fritiden även ställs till personer i åldersgruppen år. Redovisningen av frågor som sträcker sig tillbaka före 1980 görs för åldersgruppen år eftersom man i ULF vid den tiden hade den övre åldersgränsen vid 74 år. Jämförelser med års uppgifter görs i vissa fall både för åldersgruppen år och för år då man 1980 höjde den övre åldersgränsen till 84 år. Vid redovisningen över tid före 1981 efter socioekonomisk grupp (SEI) finns även en sammanslagning av grupperna tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän, då SEI-klassificeringen ändrades 1981 och bland annat fick till följd att vissa yrken omklassificerades.

2 40 Så mäts fritiden i ULF Resultat från undersökningsomgångarna 1976, och finns tidigare publicerade i SCB:s rapportserie Levnadsförhållanden. Kapitel 7, Kulturvanor och kapitel 12, Semesterresande finns tidigare publicerade i SCB:s rapport Välfärd och ofärd under 90 talet, Levnadsförhållanden nr Kapitel 7, Kulturvanor utgör dessutom ett slags sammandrag ur rapporten Den kulturella välfärden Elitens privilegium eller möjlighet för alla? Svenska folkets kulturvanor Rapporten är gjord på uppdrag av Statens kulturråd 2002 och ingår i Kulturrådets rapportserie. Nytt i föreliggande rapport jämfört med dessa två nämnda rapporter är förutom att uppgifter från 2002 i förekommande fall ingår, även att samtliga uppgifter om kulturvanorna, nulägen och trender, redovisas för män och kvinnor separat. Klassificering av aktiviteter Inom fritidskomponenten mäts flera olika aspekter av fritiden. Den klassificering av olika fritidsaktiviteter och svarsalternativ som görs i rapporten följer inga allmänt vedertagna principer, utan följer mer eller mindre traditionen från tidigare fritidsrapporter i serien Levnadsförhållanden. I kapitlet om kulturvanor ingår aktiviteter som att besöka restaurang, pub eller kafé, att spela bingo eller automatspel och att reparera huset eller bilen likaväl som att besöka teater, konserter eller museer. Därmed görs ingen gränsdragning mot rena nöjesaktiviteter eller rent hemarbete, vilket skulle kunna lämna utrymme för viss diskussion. Nedan följer en beskrivning av de olika fritidsaktiviteterna med frågeinnehåll och svarsalternativ som ligger till grund för resultatredovisningen. För frågornas exakta utformning och inbördes placering i intervjuformuläret hänvisas till SCB:s hemsida under Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), och vidare under ULF Intervjuformulär. Friluftsaktiviteter För att få en uppfattning om befolkningens friluftsvanor ställs i ULF frågor angående hur ofta man under de senaste 12 månaderna gjort något av följande: Trädgårdsarbetat. Strövat i skog och mark. Nöjes- eller motionspromenerat.

3 Så mäts fritiden i ULF 41 Fritidsfiskat. Vandrat i fjällen. Gjort utflykter i fritidsbåt. Jagat. Badat utomhus/besökt friluftsbad. Svarsalternativen är: 1) Ingen gång 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) 4) någon gång i veckan (mer än ggr per år) 5) flera gånger i veckan (mer än 60 ggr per år) Begreppet "antal gånger" är i samtliga fall liktydigt med det antal dagar man utövat fritidsaktiviteten. Detta innebär exempelvis att en 5- dagars vandringstur i fjällen registrerats som 5 gånger och inte som 1 gång, d.v.s. en vandringstur. Idrottsaktiviteter Följande frågor har ställts angående idrotts- och motionsvanor hur ofta man under en 12-månadersperiod har ägnat sig åt: Idrott eller motion utomhus. Idrott eller motion inomhus. Samt aktiviteter på eller i: Fotbollsplan/idrottsplats. Konstfrusen/spolad isbana. Iordningställt motionsspår/skidspår. Simhall. Idrottshall eller gymnastiksal. Golfbana (ej minigolf). Ny fråga Utförsåkning på skidanläggning eller skidort. Ny fråga Snowboard eller windsurfing. Ny fråga 1999.

4 42 Så mäts fritiden i ULF Med följande svarsalternativ: 1) Ingen gång, 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) samt 4) någon gång i veckan (21-60 ggr per år) 5) flera gånger i veckan (mer än 60 ggr per år) Motionsvanor Motionsvanorna mäts också genom en mer allmän fråga om hur mycket motion man får på sin fritid, med svarsalternativen: 1) får praktiskt taget ingen motion alls 2) motionerar då och då 3) motionerar regelbundet ungefär en gång i veckan 4) motionerar regelbundet ungefär två gånger i veckan 5) motionerar regelbundet ganska kraftigt minst två gånger i veckan Total fysisk aktivitet under en normalvecka sommar och vinter På inrådan av Lars Magnus Engström, professor i beteendevetenskaplig idrottsforskning vid Lärarhögskolan i Stockholm, ställdes en ny fråga i 1999 års ULF om total fysisk aktivitet under en normalvecka, sommarhalvåret respektive vinterhalvåret enligt följande: Försök att uppskatta hur många timmar under en normalvecka, som du sammanlagt är fysiskt aktiv på en ansträngningsnivå som minst motsvarar en promenad. Räkna med den sammanlagda tiden av vardagsmotion, t.ex. gått till bussen, frivilligt vald motion och fysisk ansträngning under arbete. Hur är det för a) sommarhalvåret? b) vinterhalvåret? Svarsalternativ: 1) Mindre än 1 timme 2) 1 2 timmar 3) 3 5 timmar 4) 6 10 timmar 5) timmar 6) timmar 7) Mer än 30 timmar per vecka

5 Så mäts fritiden i ULF 43 Ambitionen har varit att även försöka fånga upp andra vardagliga fysiska aktiviteter än den motion man utför på fritiden. Detta utifrån antagandet om att den totala vardagliga fysiska ansträngningsnivån underskattas genom att endast inhämta uppgifter om motion på fritiden. Kulturaktiviteter Frågorna om kulturella aktiviteter avser för vissa frågor frekvensen under en 12-månadersperiod och för vissa andra frågor om man varje vecka, då och då eller aldrig brukar syssla med någon speciell aktivitet. Följande frågor betraktas här som kulturaktiviteter: Teaterbesök. Konsertbesök. Besök på konstutställning/konstmuseum. Besök på annat museum. Gudstjänstbesök eller frikyrkobesök. Besök på bibliotek. Deltagande i studiecirklar eller kurser. Deltagande i föreläsningar/föredrag. Ny Deltagande i folkdans, balett eller jazzbalett. Biobesök. Restaurangbesök. Beskåda lagidrottsevenemang (t.ex. fotboll, ishockey eller handboll). Beskåda annat idrottsevenemang (t.ex. tennis, golf, simning, friidrott). Spela bingo. Dansa på diskotek eller annan danslokal. Dansa på dansrestaurang eller liknande. Ny Svarsalternativen för dessa frågor är: 1) Ingen gång 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) samt 4) någon gång i veckan eller oftare (mer än 20 ggr per år)

6 44 Så mäts fritiden i ULF Följande indikatorer mäter egna kulturella aktiviteter med frågeformuleringen Brukar du : Läsa böcker. Läsa tidskrifter. Läsa veckotidningar. Spela musikinstrument. Sjunga i någon grupp, delta i körsång. Fotografera eller filma. Måla, rita, teckna eller arbeta med lera. Läsa skönlitteratur (romaner, deckare, noveller). Ny Skriva dagbok, brev, dikter eller artiklar. Sy, sticka, väva eller syssla med någon annan form av textilslöjd. Syssla med trä- eller metallslöjd. Syssla med någon annan hobby, ange vad Utföra reparationer hemma/på huset. Reparera bilen. Svarsalternativen för dessa frågor är: 1) Ja, i stort sett varje vecka 2) Ja, då och då 3) Nej, aldrig Tillgång till dator och Internet i hemmet Frågan om tillgång till dator i hemmet har funnits med i ULF varje år sedan tillkom årligen uppföljande frågor om tillgång till Internet, samt hur ofta under en föregående 12 månadersperiod datorn använts i hemmet på fritiden för att : a) Använda Internet b) Ordbehandla, kalkylera, rita eller skapa bilder (fr.o.m. 1999) c) Spela spel d) Göra annat, ange vad Lära mer om datorn eller datorprogram (endast 1998, redovisas ej i denna rapport, men återfinns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid )

7 Så mäts fritiden i ULF 45 Svarsalternativen för dessa frågor är: 1) Ingen gång 2) någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr per år) 3) någon gång i månaden (6-20 ggr per år) samt 4) någon gång i veckan eller oftare (mer än 20 ggr per år) Semesterresande Frågan om semesterresande utgör tillsammans med två frågor om tillgång till fritidshus kärnan i fritidskomponenten och har sedan 1977 funnits med i ULF varje undersökningsår, medan Tillgång till fritidshus har funnits med sedan starten Följaktligen redovisas dessa uppgifter i tidsserier från samtliga år i kapitel 9 respektive kapitel 10. Frågan om semesterresande utomlands har ingått under fördjupningsåren , och Från och med ULF ingår två frågor som tillsammans fångar upp semesterresandet. Dessa är: 1. Har Du under de senaste 12 månaderna gjort någon semesterresa eller nöjesresa som varat i minst 1 vecka? 2. Här avser vi även sådant som campingsemester, vara ute i fritidsbåt eller besöka släkt och vänner. Har Du under det senaste året gjort någon sådan resa som varat minst en vecka? I ULF årgångarna före 1990 fanns endast fråga 1 och därför är det följaktligen endast den frågan som ligger till grund för de längre tidsserierna. Vid skattningar av semesterresande som avser åren används vanligen båda frågorna. I fråga om semesterresande utomlands redovisas utvecklingen , och Frågan i och års formulär skiljer sig något från den som ställdes Innebörden är dock densamma och torde inte ha orsakat några nämnvärda förändringar i resultaten mellan mättillfällena : Har Du varit utomlands på semester någon gång under de senaste 12 månaderna? Räkna inte med korta resor på ett eller ett par dygn och : Har Du rest utomlands någon gång under de senaste 12 måna-

8 46 Så mäts fritiden i ULF derna? Räkna inte med korta resor på ett eller ett par dygn, ej heller resor i samband med arbete. I och års resultatredovisning ingår även följande uppgifter om semesterresande: Skäl till varför ingen semesterresa gjordes. Ett eller flera skäl kan anges. Utlandssemester: : Till nordiskt land och/eller annat land : Till vilket land? Här har samma landskodning som till föräldrars ursprungsland använts av kodningsrationella skäl. Detta innebär exempelvis att resor till Italien, Spanien och Portugal erhållit samma kod och kan inte särskiljas. Detsamma gäller exempelvis Frankrike, Storbritannien, Irland och Beneluxländerna. På Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid redovisas dessutom uppgifter från ULF 1999 för följande frågor: Det sammanlagda antalet veckor hemifrån för semester- eller nöjesresor. Det sammanlagda antalet veckor utomlands för semester- eller nöjesresor. Campingsemester under de senaste 12 månaderna, dvs. semester i husvagn/husbil eller tält under sammanlagt 1 veckas tid. Det sammanlagda antalet veckor man varit på campingsemester. Tillgång till fritidshus Fritidsboendet omfattas i ULF av följande frågor: 1. Äger Du, brukar Du hyra eller har Du på annat sätt tillgång till fritidsstuga eller annan fritidsbostad, där Du kan vara någon eller några veckor på semestern om Du vill? Redan i slutet av 1970 talet misstänkte man dock att denna fråga underskattar det faktiska antalet som har tillgång till fritidsbostad kompletterades därför denna fråga med följande fråga i blanketten:

9 Så mäts fritiden i ULF Har Du under de senaste 12 månaderna tillbringat någon eller några veckor i en fritidsstuga eller annan fritidsbostad? Denna fråga reviderades år 1982 genom att den tidsrymd som frågan omfattar justerades från 3 år till 12 månader. Med denna kompletterande fråga fångar man in dem som kanske inte uppfattar att man har tillgång till fritidsbostad, men som under mätperioden genom sin faktiska vistelse haft tillgång till fritidsbostad. Till fritidsboendet hör även följande frågor: Dispositionsform för fritidsbostaden, med följande svarsalternativ under åren : 1) Äger själv, eller hushållsmedlem äger (helt eller delvis) 2) Släkting äger 3) Annan ägare, UP eller hushållet hyr 4) Annan ägare, UP disponerar utan att hyra 5) Annat Då andelen ungdomar som själva ägde sin fritidsbostad sedermera befanns vara anmärkningsvärt hög, och detta sannolikt i stället avsåg föräldrarnas ägande, ändrades svarsalternativen fr.o.m med ett tillägg enligt följande: 1) Äger själv, eller hushållsmedlem äger (helt eller delvis) 2) Föräldrar, svärföräldrar, mor- el. farföräldrar äger 3) Annan släkting äger 4) Annan ägare, UP eller hushållet hyr 5) Annan ägare, UP disponerar utan att hyra 6) Annat I tabellmaterialet på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid redovisas båda dessa tidsserier. Avstånd till fritidshuset med svarsalternativen: 1) Mindre än 15 km (0-14 km) 2) Ca 2-3 mil (1,5-3,4 mil) 3) Ca 4-5 mil (3,5-5,4 mil) 4) Ca 6-15 mil (5,5-15,4 mil) 5) Ca mil (15,5-30,4 mil) 6) Mer än 30 mil (30,5- mil) 7) UP hyr fritidsbostad på olika platser

10 48 Så mäts fritiden i ULF Antalet veckor man tillbringat i fritidshuset under en 12 månadersperiod. Huruvida man brukar utnyttja fritidshuset under veckosluten, med svarsalternativen: 1) Ja, mer än 10 veckoslut per år 2) Ja, 5-10 veckoslut per år 3) Ja, mindre än 5 veckoslut per år 4) Nej Trendanalyser med regressionsanpassning I slutet av kapitlen 5 9 redovisas dels nulägesförhållanden, dels trender för fritidsaktiviteterna för samtliga redovisningsgrupper, dels därför att utvecklingen för samtliga grupper inte framgår någon annanstans, dels därför att utvecklingen över tid i övriga tabeller och diagram kan vara svår att överblicka. Nulägesförhållandena är viktiga då utvecklingen måste ställas i relation till de faktiska nivåerna. Trenderna är framräknade med hjälp av en 3:e grads regressionsanalys, där hänsyn tagits till att det under åren kan ha förekommit både upp och nedgångar för respektive aktivitet. Resultatet blir ett procenttal som uttrycker skillnaden mellan regressionslinjens slutpunkt (t.ex. 1999) och dess början (t.ex. 1982). Plustecken anger ökning i procentenheter och minustecken anger minskning. Med en asterisk anges om förändringen är statistiskt säkerställd. Här bör observeras att procenttalet som uttrycker trenden inte nödvändigtvis behöver överensstämma med det sista årets faktiska värde minus det första årets faktiska värde, eftersom trenden anpassats utifrån en 3:e grads regressionsanalys där de båda ändpunkterna approximerats. Syftet med regressionsanpassningen är att beskriva utvecklingen över tiden för olika indikatorer på levnadsförhållanden inom olika redovisningsgrupper. Det är också viktigt att tillåta en eller flera vändpunkter under tidsperioden. Därför användes ett tredjegradspolynom. Anpassningen sker på observerade tal. Man skulle kunna tänka sig anpassning till en utjämnad kurva, men detta blir besvärligt på grund av att alla indikatorer ej finns alla år. Ett enkelt mått på trenden är differensen mellan de predicerade värdena för slutpunkten och startpunkten enligt modellen. Om denna differens är signifikant eller inte beror främst på modellanpassningen, men även på antalet mätpunkter och antalet skattade parametrar i modellen. I vissa fall kan

11 Så mäts fritiden i ULF 49 den predicerade differensen bli avsevärt större än den skattade, t.ex. om en indikator ökar mycket snabbt och sedan når en mättnadsnivå (exempelvis tillgång till dator i hemmet). Följande modell har använts: Låt y t, där t = t 1,.,t k, vara den observerade skattningen vid tidpunkten t. Sätt Modell: ' X t = (1, t, t 2, t 3 ) ' y t = X t β + ε t ; t = t 1,.,t k där E(ε t ) = 0 ; V(ε t ) = σ 2 ; E( ε ε ) = 0 för i j I matrisform erhålles ' Y = X β + ε t i t Vektorn β är koefficientvektorn. Denna skattas via minsta kvadratmetoden med ˆ β = ' -1 ' ( X X) X Y j Test av differens mellan kurvans värde i slutpunkten E ( y t ) och i k startpunkten Ey ( t ) utförs enligt följande: 1 H 0 : E y t ) = Ey ( t ) ( k 1 dvs ( X X ) ' β = 0 1 t k t. Testvariabel är z = X X ( t k t1 ) ' βˆ med skattad varians 2 ˆ σ z där

12 50 Så mäts fritiden i ULF ˆ σ 2 ' ' 1 2 ( ) ( ) ( ) ˆ z = Xt X k t X X Xt X k t och σ 1 1 ˆ σ 2 = 1 k k 1 i= 1 ( y ti X ' t i ˆ) β 2 Variabeln T z = är t-fördelad med t-4 frihetsgrader. σˆ z I anslutning till trendanalysen har följande beräkningar genomförts: T = t-värde för differenser enligt Students t-fördelning. Om p<0.05 för trenden anges detta med en asterisk * efter värdet för differensen tillsammans med nuläget. Exempel: Andelen i befolkningen år som under en 12-månadersperiod gjort minst ett teaterbesök åren 1982, 1983, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998 och Teaterbesökandet visar en klar uppåtgående linjär trend för perioden Se tabell 3.1 nedan. Applicerar vi modellen enligt ovan får vi en differens på +9,4 procentenheter och den är kraftigt signifikant. Modellanpassningen är också god. Tabell 3.1. Observerade och predicerade andelar som besökt teater i befolkningen år. OBS! män och kvinnor sammanräknat , samt trend för samma tidsperiod. Asterisk * anger signifikant förändring. År Personer år Observerad Predicerad ,3 31, ,1 32, ,7 37, ,5 37, ,4 38, ,2 39, ,7 39, ,8 40,5 Trend ,5 +9,4* Anpassning (%) 98,1. anger att uppgiften inte finns tillgänglig detta år.

13 Så mäts fritiden i ULF 51 Redovisningsgrupper Resultatredovisningen i denna rapport görs för män och kvinnor separat efter nedanstående redovisningsgrupper. En utförlig beskrivning av samtliga redovisningsgrupper i det fullständiga tabellmaterialet återfinns på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Publikationer Fritid Ålder (klassindelad). Familjetyp (ensamboende/sammanboende med resp. utan barn). Utländsk och svensk bakgrund (född i Sverige eller utomlands med inrikes resp. utrikes födda föräldrar). Utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial). Socioekonomisk indelning (SEI) (arbetare, tjänstemän, företagare m.m.). H-region (en gruppering av olika befolkningsregioner efter befolkningstäthet och geografiska belägenhet). I det fullständiga tabellmaterialet på hemsidan redovisas uppgifterna även efter Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (kvartilindelad). I kapitel 10, Tillgång till fritidshus, görs redovisning efter familjecykel (hushållets sammansättning över livscykelfasen), utbildningsnivå och disponibel inkomst.

14 52 Så mäts fritiden i ULF

Idrott och motion 91. 6 Idrott och motion. motion minst någon. Ingen Motionerar

Idrott och motion 91. 6 Idrott och motion. motion minst någon. Ingen Motionerar Idrott och motion 91 6 Idrott och motion Motionen är en av de allra vanligaste fritidsaktiviteterna såväl bland män som bland kvinnor och unga som gamla. Idrotts och motionsutövandet har också vuxit mycket

Läs mer

Definition av indikatorer i ULF/SILC

Definition av indikatorer i ULF/SILC STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(48) Definition av indikatorer i ULF/SILC Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden har definierats i statistikredovisningen. Innehåll: Arbetsmiljö...

Läs mer

8 Dator och Internet i hemmet

8 Dator och Internet i hemmet Dator och Internet i hemmet 159 8 Dator och Internet i hemmet Få företeelser har genomgått en sådan revolutionerande utveckling som datoriseringen. Från att i begynnelsen ha varit ett dyrt, otympligt och

Läs mer

Definition av indikatorer i ULF/SILC

Definition av indikatorer i ULF/SILC 1(58) Definition av indikatorer i ULF/SILC Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden har definierats i statistikredovisningen. Innehåll Arbetsmiljö... 2 Boende... 5 Ekonomi...

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Diagram 9.1. Semesterresande minst en vecka under en 12 månadersperiod 1977 2002. Män och kvinnor 16 74 år. 16 84 år för utlandsresande.

Diagram 9.1. Semesterresande minst en vecka under en 12 månadersperiod 1977 2002. Män och kvinnor 16 74 år. 16 84 år för utlandsresande. Semesterresande 181 9 Semesterresande Möjligheten att kunna göra någon semesterresa, att göra ett avbrott i vardagen och få komma bort från förpliktelser i hemmet och i arbetslivet utgör en av de viktigaste

Läs mer

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 107 Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 Statistiska centralbyrån 2004 Living Conditions Report no 107 The way we live in Sweden Homes, the living

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Boende och boendemiljö

Boende och boendemiljö LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 Statistiska centralbyrån 2009 Living Conditions Report no 117 Housing and

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

(0) nej (1) ja, i viss mån (2) ja, avsevärt. (0) nej. (1) ja, i viss mån

(0) nej (1) ja, i viss mån (2) ja, avsevärt. (0) nej. (1) ja, i viss mån 1 Bilaga 1. CHECKLISTA PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER Lärande och att tillämpa kunskap, kommunikation (Domän 1, 3) Att kunna se och höra det du vill (d110-129). Att kunna ta emot talade meddelanden

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Separation mellan föräldrar

Separation mellan föräldrar 54 Separation mellan föräldrar Se tabellerna 5 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller År 2001 berördes omkring 52 000 barn av en separation mellan föräldrarna. Då är separationer t.o.m. det år barnen

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf.

När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf. När var hur om ungas kultur- En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) Jonas Larsson Thörnberg Jonas.larsson-thornberg@mucf.se Övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken Alla unga

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Filen med enkätsvaren är en textfil med fyra huvudfält separerade med semikolon. Den förnyas i sin helhet veckovis, dvs ny version ersätter

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Kulturvaneundersökning

Kulturvaneundersökning Rapport 2014:08 Version 1.0 Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Dokumentinformation Titel: Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Serie nr: 2014:08 Projektnr: 577/14071 Författare:

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Kapitel 4 Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 4.1 Inledning Den tredje aspekten av trygghet och säkerhet som studeras i denna rapport handlar om försäkringsskydd och olika brottsförebyggande

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Bruk och missbruk, vanor och ovanor

Bruk och missbruk, vanor och ovanor Levnadsförhållanden Rapport nr 105 Bruk och missbruk, vanor och ovanor Hälsorelaterade levnadsvanor 1980 2002 Jessica Persson Ingrid Sjöberg Sven-Erik Johansson Statistiska centralbyrån 2004 Living conditions

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Säsongrensning i tidsserier.

Säsongrensning i tidsserier. Senast ändrad 200-03-23. Säsongrensning i tidsserier. Kompletterande text till kapitel.5 i Tamhane och Dunlop. Inledning. Syftet med säsongrensning är att dela upp en tidsserie i en trend u t, en säsongkomponent

Läs mer

HUR MYCKET SATSAS PÅ FRITIDSGÅRDAR (öppen verksamhet) ÅR 2002 JÄMFÖRT MED 1981 OCH 1990?

HUR MYCKET SATSAS PÅ FRITIDSGÅRDAR (öppen verksamhet) ÅR 2002 JÄMFÖRT MED 1981 OCH 1990? HUR MYCKET SATSAS PÅ FRITIDSGÅRDAR (öppen verksamhet) ÅR 2002 JÄMFÖRT MED 1981 OCH 1990? av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningsenheten Föreningsavdelningen I D R O T T S F Ö R V A L T

Läs mer

Kapitel 19 Familj och sociala nätverk

Kapitel 19 Familj och sociala nätverk Äldres levnadsförhållanden Familj och sociala nätverk Kapitel 19 Familj och sociala nätverk av Lars Häll familj och nära anhöriga umgänge med grannar umgänge med andra vänner och bekantar har någon nära

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 120

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 120 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 120 Medborgerliga aktiviteter 2008 2009 Utgivna publikationer i serien Levnadsförhållanden 1 Hälsa och sjukvårdskonsumtion 1974 2 Sysselsättning och arbetsplatsförhållanden

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

UNGA MED ATTITYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE

UNGA MED ATTITYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE UNGA MED ATTITYD 2013 UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Bilaga 2 1 (6) Jämförbarhet Personalstatistiken som funnits sedan 1960-talet har ständigt utvecklats och förändrats för att kunna spegla de förhållanden som gäller vid det aktuella undersökningstillfället.

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön Utvecklingsavdelningen Fritid efter kön Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 20 SAMMANFATTNING Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Norrköpingsfakta. Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet. Rapport nr 2013:4 16 december 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet. Rapport nr 2013:4 16 december 2013 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2013:4 16 december 2013 Sammanställning av statistik inom arbetsmarknadsområdet EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Sida 2 av 35 Visste du att Norrköpings arbetsmarknad består av

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning 1 (6) Omsorgs och socialförvaltningen 2009-03-17 Dnr On 2009-37 Anders Peterson Ingalill Thor Inga-Lill Strand Eva Svensson Omsorgsnämnden Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Revidering av socioekonomiska indata 2030 och 2050 avseende förvärvsarbetande nattbefolkning och förvärvsinkomster per kommun och SAMS-område

Revidering av socioekonomiska indata 2030 och 2050 avseende förvärvsarbetande nattbefolkning och förvärvsinkomster per kommun och SAMS-område Revidering av socioekonomiska indata 2030 och 2050 avseende förvärvsarbetande nattbefolkning och förvärvsinkomster per kommun och SAMS-område Bakgrund De nu aktuella SAMS-data 1, som här betecknas [A],

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

VÅRA VERTIKALER. Fotbollsvertikalen. Hockeyvertikalen. Fitnessvertikalen. Mobila vertikalen

VÅRA VERTIKALER. Fotbollsvertikalen. Hockeyvertikalen. Fitnessvertikalen. Mobila vertikalen VÅRA VERTIKALER Fotbollsvertikalen Cirka 800.000 unika webbläsare och 5 miljoner sidvisningar per vecka. Fotbollskanalen.se, Fotbolldirekt.se, Goalwire.com, Fotbolltransfers.com Tvmatchen.nu, Liverpoolfc.nu,

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun

Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer