LBF : s resa till Abisko 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LBF : s resa till Abisko 2011"

Transkript

1 BOTANISKA NOTISER 144 : 3 ( 2011 ) LBF : s resa till Abisko 2011 Patrik Engström Bild 1. Abisko fjällstation med Lapporten i bakgrunden. Foto : Åke Svensson. För de deltagare som redan anlänt på söndagen anordnades en mindre kvällsexkursion i området mellan turiststationen och Abisko östra. Under ledning av Erik Ljungstrand som skulle guida oss i den lokala floran under den kommande veckan begav sig ett förväntansfullt gäng ut för att se de första fjällväxterna. Förutom ett antal av de mer allmänna fjällarterna förevisades bland annat vippfryle Luzula parviflora samt jordranunkel Ranunculus hyperboreus. Så småningom kom vi fram till en vackert blommande skogsfru Epipogium aphyllum som några av deltagarna upptäckt någon timme tidigare. Det visade sig att det fanns en känd lokal för skogsfru bara en liten bit från det funna exemplaret. Vi gick dit för att se om det fanns fler exemplar och hittade två till. Efter att ha besökt omgivningarna kring forskningsstationen där det bl. a. växte lappvedel Oxytropis lapponica gick vi tillbaka och dagens exkursion ansågs därmed vara avslutad. Måndag 25 juli Vi samlades klockan åtta vid gräsmattan utanför Abisko turiststations huvudbyggnad där Erik började med att visa de fyra olika gentianor ( fjällgentiana Gentiana nivalis, lappgentiana Gentianella tenella, ängsgentiana Gentianella amarella och blekgentiana Gentianella aurea ) som växte där. Det växte även mångfingerört Potentilla multifida i gräsmattorna. Den ganska stora gruppen botanister, dryga tjugo personer, promenerade vidare mot Abiskojokk för att börja bekanta sig med en del av den mer allmänna fjällfloran. Mycket av det vi såg på denna lägre höjd var överblommat men en del exemplar hade fortfarande stiliga blommor medan andra var snygga ändå. Några av de växter som noterades var norrlandsarv Stellaria borealis, smalviva Primula stricta, klippfingerört Potentilla nivea ssp. chamissonis samt fjällbräcka Saxifraga nivalis. Efter att ha gått en bit längs Abiskojokk och botaniserat på diverse klipphyllor gick vi för att ta 11

2 ENGSTRÖM liften upp till Nuolja. Torbjörn och Linda valde dock att gå upp för den branta slalombacken istället men kom otroligt nog fram samtidigt som de sista liftåkarna. Nu hade vi lämnat den subalpina regionen och kommit upp på kalfjället. Erik visade vägen uppför fjället och vi fick bl. a. se klippstarr Carex rupestris, dvärgnarv Sagina nivalis, fjälldraba Draba daurica, dvärgdunört Epilobium anagallidifolium, spädbräcka Saxifraga tenuis, polartåg Juncus biglumis, snögräs Phippsia algida, grönkattfot Antennaria porsildii samt många fler. När toppen var nådd beskådades tuvnarv Sagina caespitosa som trots den hårda vinden var lättfotograferad då den låg tätt pressad mot marken i sina små täta tuvor. När vi tagit oss ner från fjället, de flesta via liften, fortsatte vi att botanisera längs Kungsleden intill Abiskojokk. Bland de växter vi såg där kan nämnas polarblära Silene involucrata ssp. tenella, fjällven Agrostis mertensii, dvärglummer Selaginella selaginoides och fjällklubbsporre Pseudorchis straminea. Tisdag 26 juli Denna dag startade vi tidigt för att ta båt över till Jebrenjokk och sedan gå upp på Jeibrentjårro. Väl över på andra sidan Torne träsk lokaliserades torta Cicerbita alpina och röd trolldruva Actaea erythrocarpa i fjällbjörkskogen nära stranden. När samtliga deltagare kommit över, det blev flera turer med den lilla båten, började vi stigningen uppför berget. Gråsälg Salix caprea ssp. sphacelata, lappal Alnus incana ssp. kolaënsis, finnlummer Diphasiastrum complanatum ssp. montellii, brunbinka Erigeron acer ssp. politus samt resans första taggbräken Polystichum lonchitis studerades innan vi kommit upp i den brantare delen. Arter som dvärghällebräken Woodsia glabella, fjällhällebräken Woodsia alpina, grönbräken Asplenium viride, klippveronika Veronica fruticans, klippstarr Carex rupestris, enaxig sävstarr Kobresia myosuroides, dvärgnycklar Chamorchis alpina, lappögontröst Euphrasia salisburgensis ssp. salisburgensis samt vippvedel Astragalus norvegicus gjorde oss nu sällskap i branterna och vi bestämde oss för en liten matpaus. Alldeles intill där vi satt och njöt av floran och den vackra rogivande utsikten fanns en rasbrant som enligt Erik borde innehålla skrednarv Arenaria norvegica. För att inte riskera några olyckor gick vi ut några få åt gången i rasbranten där det fanns flera tuvor med blommande skrednarv och enstaka överblommade exemplar av lappfingerört Potentilla nivea ssp. nivea. Efter denna spännande bergsida kom vi så upp på planare mark där fjällhedarna bredde ut sig framför oss. Här satte vi kurs mot en lokal för polarsmörblomma Ranunculus sulphureus men såg naturligtvis en massa intressanta växter på vägen dit. Fjällbräsma Cardamine bellidifolia, isranunkel Ranunculus glacialis, ripstarr Carex lachenalii, låsbräken Botrychium lunaria, bågfryle Luzula arcuata ssp. arcuata, groddbräcka Saxifraga foliolosa, spädbräcka Saxifraga tenuis, knoppbräcka Saxifraga cernua och krusbräken Cryptogramma crispa för att nämna några. Framme vid målet hittades både dvärgsyra Koenigia islandica och polarsmörblomma Ranunculus sulphureus. Vi fick lära oss karaktärerna hos smörblomman och luppa ett blomfäste för att se hårigheten samt jämföra detta med blomfästet hos fjällsmörblomma Ranunculus nivalis vilket var så gott som kalt. Alltså inga problem att skilja dessa två, åtminstone inte när man hade dem sida vid sida samt en kunnig guide. Bild 2. Dvärgsyra Koenigia islandica. Foto : Åke Svensson. 12

3 ABISKO 2011 Bild 3. Brokstarr Carex bicolor. Foto : Patrik Engström. Nu började nerstigningen mot båten som skulle hämta upp oss för tillbakafärd över Torne träsk. Nya växter på väg tillbaka blev bland annat isstarr Carex glacialis, svartbinka Erigeron humilis samt sallatsfibbla Hieracium sect. Prenanthoidea. Nere vid stranden väntade båten inklusive kapten som hade medtagit kylda drycker till oss i form av öl och saft. Onsdag 27 juli Dagens exkursionsmål var Kopparåsen och Låktatjåkko. Redan vid Kopparåsens järnvägsstation började botaniserandet komma igång ordentligt med bland annat arter som njurdaggkåpa Alchemilla murbeckiana, källdaggkåpa Alchemilla glomerulans och lappelm Elymus mutabilis. Längre upp i branterna sågs arter som vitbinka Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus, fjällsvingel Festuca rubra ssp. arctica, svedstarr Carex atrofusca, svartstarr Carex atrata, hårstarr Carex capillaris, lappstarr Carex parallela, lappvedel Oxytropis lapponica och bergdraba Draba norvegica. När vi kommit upp på fjället styrde vi mot en liten sjö där det blev lunchpaus och sedan botaniserande i närheten. Blekdraba Draba oxycarpa, lappkattfot Antennaria lanata, fjäll- kattfot Antennaria alpina och fjällveronika Veronica alpina ssp. alpina växte där vi satt och åt. Efter lunchen lämnade vi ryggsäckarna för att bege oss ut till ett blött område ovanför stranden på sjöns östra sida. Där växte dvärgstarr Carex rufina, brokstarr Carex bicolor, snögräs Phippsia algida samt snöarv Cerastium nigrescens var. laxum tillsamman med flera andra trevliga fjällväxter. Vi tog på våra ryggsäckar igen och satte kurs mot en lokal för staggstarr Carex nardina ssp. nardina. På vägen dit såg vi ett fint exemplar av nordsmörblomma Ranunculus acris ssp. borealis samt en hel del purpurbräcka Saxifraga oppositifolia, också dessa i vacker blom. Framme vid lokalen hittades åtskilliga brokstarr Carex bicolor men av målarten syntes icke ett strå. Efter kontroll av GPS-koordinater insåg Erik att vi hamnat lite fel och det var bara att börja klättra upp för en närliggande brant. När vi kommit upp för branten fick vi vår belöning i form av ett flertal tuvor med staggstarr. Sedan började nerstigningen för berget som var både blöt och brant. Vi satte kurs mot Abisko men stannade på vägen dit för att titta på lappfela Platanthera obtusata ssp. oligantha. Det växte fyra exemplar i frukt på en klipphylla inte långt från vägen. 13

4 ENGSTRÖM Torsdag 28 juli Denna dag anordnades återigen båttur över Torne träsk för de som var intresserade. Men målet denna gång var Djupviken och de klippbranter som ligger ovanför samt fjället Lullehatjårro. Detta fjäll är även känt för sina dagfjärilar så Christer hade håven med sig. Vi började med att gå över en ganska blöt myr där vi såg snip Trichophorum alpinum, jolster Salix pentandra, nordmyskgräs Hierochloë odorata ssp. arctica, kärrögontröst Euphrasia frigida ssp. palustris, stagg Nardus stricta samt taggstarr Carex pauciflora för att nämna några av alla växter. Sedan fortsatte vandringen in i fjällbjörkskogen innan vi kom ut på ytterligare en blöt myr. På denna noterades bland annat mossviol Viola epipsila samt lappvide Salix lapponum. Vi fick lära oss att lappvidets blad har en intetsägande, icke otrevlig, smak medan ripvidets ( Salix glauca ) blad har en otrevlig bitter smak. Detta visade sig vara en användbar karaktär vid senare tillfällen då man kände sig osäker på arttillhörigheten mellan dessa två. Återigen in i fjällbjörkskogen och fortsatt stigning uppför berget. Erik gick för att kontrollera en lokal för kalkbräken Gymnocarpium robertianum. När han hittat de rara ormbunkarna fick vi andra komma dit och beskåda plantorna som växte på ett ganska begränsat område i en brant. Vi gick vidare uppför berget mot en brant där det skulle växa sydbergsfibbla Pilosella cymosa ssp. gottlandica var. parviflora. På vägen dit sågs spindelblomster Listera cordata och fjällskallra Rhinanthus minor ssp. groenlandicus. Framme vid den sydbrant vi hade för avsikt att botanisera i sågs många fina växter. Några av dessa var sydbergsfibbla, lappviol Viola rupestris ssp. relicta, lapsk getväppling Anthyllis vulneraria ssp. lapponica, fjällkäringtand Lotus corniculatus var. borealis, norrlandsfibbla Hieracium sect. Foliosa samt purpurknipprot Epipactis atrorubens. Hos den sistnämnda arten fanns förutom exemplar med det klassiska utseendet några med gröna blommor istället för purpurröda. Fortsatt klättring uppför berget tills vi Bild 4. Alpstenbräken Cystopteris alpina. Foto : Åke Svensson. så småningom kom upp på planare mark på kalfjället. Christer hade redan håvat in en fjällhöfjäril Colias werdandi som förevisades för de intresserade i gruppen. Vidare upp på fjället sågs fjällbastardsvärmare Zygaena exulans, fjällgräsfjäril Erebia pandrose, fjällpärlemorfjäril Boloria napaea, högnordisk höfjäril Colias hecla samt högnordisk blåvinge Agriades aquilo. De två sistnämnda sågs med cirka 20 exemplar vardera. Här uppe stod smörbollarna Trollius europaeus fortfarande i blom. Fjällklubbstarr Carex buxbaumii ssp. mutica, lämmelstarr Carex macloviana, styvstarr Carex bigelowii, glansstarr Carex saxatilis, axfryle Luzula spicata, mjölkdunört Epilobium lactiflorum samt fjälldunört Epilobium hornemannii var några av de växter som studerades innan vi var framme på lokalen för alpstenbräken Cystopteris alpina. Det rådde stundom viss förvirring kring hur man skiljde denna art från stenbräken Cystopteris fragilis men Erik förklarade tålmodigt gång på gång för de olika deltagarna. 14

5 ABISKO 2011 Bild 5. Lappvallmo Papaver radicatum ssp. hyperborea. Foto : Åke Svensson. Efter detta stopp tog vi oss ännu lite högre upp för att leta efter fjällkrassing Braya linearis i en liten rasbrant. Tyvärr så hittade vi ingen Braya så folk började slå sig ner för en välbehövlig lunchpaus och därefter spreds deltagarna över fjället. Plötsligt ropar någon och försöker påkalla deltagarnas uppmärksamhet. Det visade sig vara Jan-Tomas som hittat inte bara ett utan fler exemplar av fjällkrassing. Erik fick kämpa för att få folk att börja nedstigningen från fjället då många var ovilliga att lämna denna underbara plats. Nästan nere vid stranden var deltagarna ganska trötta och det var med jubel som de kastade sig över de mogna hjortron som fanns på en liten myr. Myren var så proppfull av de gyllengula bären att de flesta deltagarna måste fått i sig minst en halvliter. Nere vid stranden väntade som förra gången den trevliga skepparen med kylda drycker till deltagarna. Denna gång hade han även lyckats fiska upp några vattenväxter från Torne träsk efter önskemål från entusiastiska botanister. Det visade sig finnas sköldmöja Ranunculus peltatus samt mattslinke Nitella opaca i den till hälften vattenfyllda hinken. Fredag 29 juli Denna dag hade gruppen delat sig i två. Den ena gruppen skulle gå upp på Nissontjårro via Paddos medan den andra skulle gå en kortare dagstur. Den första gruppen startade kl.06:00 för färd mot helikopterplattan där bilarna lämnades. Längs stigen växte nordlummer Lycopodium annotinum ssp. alpestre, nickstarr Carex brunnescens, renstarr Carex arctogena, huvudstarr Carex capitata och borststarr Carex microglochin. Framme vid den gamla offerplatsen Paddos hörde vi hur en fjällvråk varnade från klippbranten. Vi gick dit för att titta på stickelfrö Lappula deflexa som växte nedanför fjällvråksboet där en nästan flygfärdig unge nyfiket betraktade oss botanister medan modern under gälla klagorop cirklade ovanför våra huvuden. En snabb titt på växten och sedan vidare mot Nissontjårros topp som hägrade med sin speciella flora. Erik visade säterfryle Luzula multiflora ssp. frigida och sa åt oss att lägga utseendet på minnet då vi senare skulle se en annan snarlik art. Lapptåtel Vahlodea atropurpurea, polargröe Poa arctica ssp. arctica, bågfryle Luzula arcuata ssp. arcuata, tuvbräcka Saxifraga cespitosa, fjäll15

6 ENGSTRÖM blära Silene wahlbergella och sotstarr Carex fuliginosa ssp. misandra växte längs vår väg. Plötsligt hojtar Erik till och vi blir förevisade en växt som inte stod med i floran, snöull Eriophorum vaginatum cf. ssp. spissum. Vi fortsätter att botanisera och hittar bland annat snöfryle Luzula arctica, tundrastarr Carex aquatilis ssp. stans, fjällskråp Petasites frigidus, polartåg Juncus biglumis, dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus, fjälltrav Arabis alpina och knoppbräcka Saxifraga cernua. Vi står nu vid foten av Nissontjårro och Erik pekar upp mot ett väldigt brant parti där vi ska leta efter lappvallmo Papaver radicatum ssp. hyperboreum. Växten hittades i fler exemplar där några fortfarande stod i vacker blom. Vi klättrar upp över kanten och befinner oss nu på lite planare mark uppe på Nissontjårro. Där söker vi upp lämplig biotop för polarstjärnblomma Stellaria longipes och börjar leta. Så småningom ses samtliga botanister krypandes omkring för att studera den småvuxna floran. Alpdraba Draba fladnizensis, lappdraba Draba lactea, isdraba Draba nivalis samt tuvnarv Sagina caespitosa ses innan den första polarstjärnblomman hittas. Nu är deltagarna taggade till tusen och vi vill hitta raggdraba Draba subcapitata. Tyvärr så är det ingen som vet exakt var den hittats tidigare men Joakim lyckas ta sig ut på internet och få fram GPS-koordinater från artportalen. På vägen till platsen för de erhållna koordinaterna ses polarfryle Luzula arcuata ssp. confusa och rödnörel Minuartia rubella. Väl framme hittas inte mindre än tre exemplar av raggdraba samt ett antal andra drabor. Nu får vi också reda på att Magnus hittat ett blommande! exemplar av polarstjärnblomma. Efter att alla deltagare beundrat draborna så börjar vi återtåget mot Abisko. Vi hinner inte många steg förrän Åke hojtar och det visar sig att Charlotte hittat ytterligre en blommande polarstjärnblomma. Erik konstaterar att det den här gången rör sig om en blomma med enbart ståndare medan den första blomman som hittades hade både ståndare och pistiller. Några av deltagarna sätter fart nedför berget och kommer en bit före de övriga. Kommunikationen mellan de båda grupperna blir lite förvirrad men man bestämmer att förtruppen ska vänta nere vid den jokk där vi åt lunch på väg upp. Det inte förtruppen förstått är att den bakre gruppen vikit av för att titta på tuvgröe Poa arctica ssp. caespitans. Men när vi åter var samlade nere vid jokken fick vi självklart höra hur stiligt detta gräs hade varit. Efter att ha pausat en liten stund så delade vi in oss i olika grupper då några ville gå snabbare medan andra föredrog ett lugnare tempo. Den snabbaste gruppen var tillbaka vid bilarna kl En lång dag med andra ord, men det var det värt. Lördag 30 juli Dagens första stopp blev Luopakte där vi skulle botanisera i en artrik rasbrant. Vid den gamla järnvägsstationen sågs backruta Thalictrum simplex ssp. simplex. På andra sidan spåret hade man satt upp ett stort viltstängsel men så småningom hittade någon en grind som gick att öppna. Vandringen genom fjällbjörkskogen gav inte särskilt mycket men vi såg åtminstone finnlummer Diphasiastrum complanatum ssp. montellii och nordlummer Lycopodium annotinum ssp. alpestre. När vi kommit ut ur den subalpina zonen vek vi av åt vänster för att leta efter lappblågull Polemonium acutiflorum vid en liten bäck. Förutom ett stiligt blommande exemplar av denna art fanns också källdaggkåpa Alchemilla glomerulans, njurdaggkåpa Alchemilla murbeckiana, sätervide Salix myrsinifolia ssp. borealis, klynnetåg Juncus trifidus med flera trevliga växter. Vidare upp på fjället stannade vi för att titta på skvattram Rhododendron tomentosum. Det kändes lite märkligt att se den växa på kalfjället bland salixbuskarna intill dvärgbjörk Betula nana och nordkråkbär Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum. Raskt vidare mot den lockande rasbranten med alla sina växter. Fjällklubbstarr Carex buxbaumii ssp. mutica, lappmaskros Taraxacum tornense, fjällbräsma Cardamine bellidifolia, lappfingerört Potentilla nivea ssp. nivea, rödnörel Minuartia rubella, dvärgnarv Sagina nivalis, is- 16

7 ABISKO 2011 Bild 6. Raggdraba Draba subcapitata. Foto : Åke Svensson. Bild 7. Kolstarr Carex holostoma. Foto : Patrik Engström. draba Draba nivalis samt sist men inte minst den ståtliga fjällarnikan Arnica angustifolia. Dessa var några av de växter vi såg i branten vid Luopakte. De flesta arnikorna var överblommade men några och speciellt en blommade fortfarande med sina fina gula solar. När vi kommit tillbaka till järnvägsstationen vid Stenbacken upptäcktes en ny lokal för blekgentiana Gentianella aurea samt ett mycket ståtligt exemplar av topplåsbräken Botrychium lanceolatum. När samtliga deltagare tagit sig ner till bilarna satte vi fart mot Bergforsen. Där letade Erik fram ett par exemplar av venhavre Trisetum spicatum ssp. spicatum. Efter att alla sett det rara gräset gick vi en bit längs vägen för att sedan vika av in till några blöta myrar. Vid vägrenen sågs bland annat späd ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis, nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum och nordgröe Poa pratensis ssp. alpigena. Framme vid den första blötmyren kunde man konstatera att det skulle bli svårt att klara sig torrskodd för de som inte hade höga stövlar. Men vad gör man inte för att få se lite nya växter? Det blev en rad nya arter för resan och som vanligt hittades det mesta av vad vi hade hop- pats få se. Odonvide Salix myrtilloides, strängstarr Carex chordorrhiza, styltstarr Carex nigra var. juncea, rundstarr Carex rotundata, dystarr Carex limosa, vitstarr Carex livida, nordstarr Carex lapponica, rostull Eriophorum russeolum och dvärgtätört Pinguicula villosa för att nämna några. Så var ännu än mycket lyckad dag till ända. Söndag 31 juli Bilfärd till Riksgränsen där vi började ta oss uppför branten till Katteråive. Men vi hann inte särskilt långt innan Erik hittat kolstarr Carex holostoma som dessutom växte på den Svenska sidan. Mer tid åt nästa lokal som var en näst intill lodrät bergvägg vid Råtjuvare där det skulle växa fjällbrud Saxifraga cotyledon. På vägen dit noterades brunrör Calamagrostis purpurea, lapptåtel Vahlodea atropurpurea, sumpstarr Carex magellanica, rundstarr Carex rotundata, hultbräken Phegopteris connectilis samt rikligt med fjällbräken Athyrium distentifolium. Efter en stunds vandring längs leden kunde man betrakta brudarna som satt i klippbranten på Råtjuvare genom kikare. Detta gjorde att tempot ökade något och vi 17

8 ENGSTRÖM Bild 8. Patrik Engström, Gunilla Tochtermann och Eva Andersson på Nissontjårro. Foto : Åke Svensson. hade svårt att hålla oss när Erik sa att vi måste vänta in de som inte haft lika bråttom. Men till slut fick vi äntligen klartecken att bege oss upp i branterna, vilket inte var så lätt som det såg ut. Det växte gott om blommande fjällbrud samt andra arter som exempelvis blågröe Poa glauca, fjälldunört Epilobium hornemannii, fjällhällebräcka Woodsia alpina, klippfingerört Potentilla nivea ssp. chamissonis och rosenbinka Erigeron borealis. Tillbaka vid bilarna fick vi reda på att Torbjörn och Linda sett ett fint exemplar av någon Botrychium, troligtvis Botrychium boreale på förra lokalen vid Riksgränsen. Vi åkte genast tillbaka för att titta på celebriteten som mycket riktigt visade sig vara ett stiligt exemplar av nordlåsbräken. Alla deltagarna ville naturligtvis se den, särskilt som den var en ny art för resan. Nu var det dags att åka vidare till nästa och för resan sista lokalen. När alla bilarna kommit fram och parkerat började vandringen upp mot Kärketjårro. På vägen mot första lokalen där vi skulle se grizzlybräcka Boykinia richardsonii noterades svedstarr Carex atrofusca, svartstarr Carex atrata, norsknoppa Gnaphalium norvegicum, fjällkvanne Angelica archangelica, fjällveronika Veronica alpina ssp. alpina, svarthö Bartsia alpina, fjälltimotej Phleum alpinum samt en massa andra mer el18 ler mindre vanliga fjällväxter. Grizzlybräckan stod i full blom och var rejält mycket större än de saxifragor som växte i närheten. Nu delades gruppen upp där de mest entusiastiska fortsatte in i dalgången för att titta på rensvingel Festuca prolifera som är en vivipar variant på rödsvingel Festuca rubra. Innan vi nått upp till det rara gräset som växte en bit upp i en rasbrant noterades flera exemplar av fjällkrassing Braya linearis. Rensvingeln växte där den skulle och skiljde sig från Festuca rubra genom sina håriga småax och att den var vivipar. Ett stiligt gräs som man hoppas kan komma med i MoSter (Nya Nordiska Floran) i någon framtida reviderad upplaga. Nu återstod bara den gemensamma avslutningsmiddag som Anna lyckats få till stånd i Abisko östra. Hon hade lyckats få någon lokal förmåga att servera oss rökt Torneträskröding med mandelpotatis och något skum gjort på Kalixlöjrom. Det blev en delikat måltid vid ett långbord där samtliga deltagare satt och pratade om den fantastiska vecka som förflutit. Stort tack till Charlotte Wigermo och Erik Ljungstrand som gjorde det möjligt för oss att få uppleva Torneträskområdets fantastiska kärlväxtflora. Författarens E-post :

Blomster og inventering i Jämtland. Staffan Åström

Blomster og inventering i Jämtland. Staffan Åström Blomster og inventering i Jämtland Staffan Åström Sylarna juni Flora i Jämtland Kalberget med Ströms Vattudal Blanktjärn i Vålådalens naturreservat Båttur på Storsjön Silene acaulis Östersund i oktober

Läs mer

Krutbrännaren. Nr 2 2011 Årg 20 BOTANISKA FÖRENING

Krutbrännaren. Nr 2 2011 Årg 20 BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Nr 2 2011 Årg 20 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Årgång 20, 2011 nr. 2 ISSN 1103-2839 Tidskriften utges av Ölands Botaniska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften

Läs mer

Högtravande fältgentianor, norska specialiteter och lättillgängliga rikfjäll

Högtravande fältgentianor, norska specialiteter och lättillgängliga rikfjäll Högtravande fältgentianor, norska specialiteter och lättillgängliga rikfjäll Sebastian Sundberg presenterar sina intryck från Floraväktarnas jubileumsresa till södra Norge i augusti i somras. SEBASTIAN

Läs mer

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species Besvärliga fjällarter Difficult mountain species Lycopodium annotinum ssp alpestre nordlummer. Insnörpta års skott. The shoots are constricted between the yearly shoots Lycopodium annotinum ssp alpestre

Läs mer

Framåt eftermiddagen söndagen den 19 juli började vi

Framåt eftermiddagen söndagen den 19 juli började vi Kring Tärnaby i Lycksele lappmark genomfördes årets botanikdagar. Väderutsikterna hade varit mindre gynnsamma men prognosen kom på skam och Evastina Blomgren och hennes botanistvänner fick njuta av tre

Läs mer

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL A al, gråal liejbbe jb Alnus incana asp suhpe b Populus tremula B björk (glasbjörk och soahke g Betula pubescens och vårtbjörk) Betula pendula ~ Betula verrucosa björkticka sváhppa hp Piptoporus betulinus

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Fridlysta blomväxter. Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av blomväxter (kärlväxter). 2016-06-13 FRIDLYSTA BLOMVÄXTARTER

Fridlysta blomväxter. Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av blomväxter (kärlväxter). 2016-06-13 FRIDLYSTA BLOMVÄXTARTER Fridlysta blomväxter Här finns en förteckning över alla Sveriges fridlysta arter av blomväxter (kärlväxter). B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad.

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Ranunkelväxter Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Blommor oftast med klart färgade kronblad, ofta gula (hylleblad) Smörblomma, Ranunculus acris Violväxter Hjärtlika blad Blomman

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön.

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. Grövelsjön 2016. Söndag 11/9-2016. 14 elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. I dag åkte vi buss. Efter ett tag stannade vi och pausade. Vi åt på Mac Donalds. Det var

Läs mer

BERGGRUNDENS BETYDELSE FÖR DEN JÄMTLÄNDSKA FLORAN.

BERGGRUNDENS BETYDELSE FÖR DEN JÄMTLÄNDSKA FLORAN. BERGGRUNDENS BETYDELSE FÖR DEN JÄMTLÄNDSKA FLORAN. av Roland Moberg kompletterad av Nils Nilsson Om man tänker sig /Avsnitt saknas/ För att få en liten inblick hur geologin påverkar floran skall jag mycket

Läs mer

Riksgränsen Björkliden

Riksgränsen Björkliden Riksgränsen Björkliden 16 22 april 2016 Lapporten i månljus den 21 april 2016 Tåget var det naturliga valet till Katterjåkk invid Riksgränsen. Ännu så sent som 1981 var tåget det enda sättet att ta sig

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Målet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen. Botanikdagarna i Dalsland. 292 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013)

Målet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen. Botanikdagarna i Dalsland. 292 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013) Både växter och insekter hör till Staffan Kihls favoritområden. Båda intressena tillfredsställdes i rikt mått på Botanikdagarna i Dalsland 27 29 juli. figur 1. Vid Ranneberget växte uddbräken Polystichum

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Efter det att järnvägen invigts i Storlien 1882 hade Dr Ernst Westerlund sin sommarpraktik här. Han insåg tidigt Storliens lämplighet som luftkurort.

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

Redan första kvällen ledde Anders Delin en

Redan första kvällen ledde Anders Delin en Botanikdagarna i Hälsingland I år gick Botanikdagarna till Hälsingland, ett landskap som nog var ganska okänt för de flesta. Gävleborgs Botaniska Sällskap bjöd oss in till spännande dagar med utgångspunkt

Läs mer

Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron om Enaforsholm, dess örter, träd och buskar

Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron om Enaforsholm, dess örter, träd och buskar Fjällbrud och kurilerlärk, jordgubbar och hjortron om Enaforsholm, dess örter, träd och buskar Av Kjell Lundquist Ödmjukheten inför blomman i trädgränsen öppnar vägen upp på fjället Dag Hammarskjöld, 1951

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 Ö Ä Ö Ö EN FLORISTISK INVENTERING MED FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VALÖN, ORUST KOMMUN. Av Christer Olsson Föreliggande rapport grundar

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

En liten krysslista för stora och små

En liten krysslista för stora och små En liten krysslista för stora och små Träd 1. ASP Aspen får sprakande höstfärger. De har en mycket rak stam och det finns aspar som blivit hela 35 meter höga. Det brukar heta att asplöven darrar och det

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Logg från Älva. Elevlogg: Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige! Datum: Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J

Logg från Älva. Elevlogg: Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige! Datum: Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J Logg från Älva Datum: 140329 Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J Position: Hamnen i Agadir Segelsättning: Inga segel alls. Fart: Inget här heller. Kurs: Mot stranden långt bort i fjärran.

Läs mer

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium.

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium. Idag fick vi sova lite längre, uppstigning 07,30. Vi skulle äta frukost 08,00 och vi hade hört att dem hade nygräddade våfflor på detta hotell. Det var en utsökt frukost med smarriga våfflor och tillhörande

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Som vanligt firades Jul o Nyår på traditionellt sätt, för övrigt träffades släkt o vänner i vanlig ordning.

Som vanligt firades Jul o Nyår på traditionellt sätt, för övrigt träffades släkt o vänner i vanlig ordning. Resebrev nr 1, 2015 Åter tillbaks i Finike igen Perioden hemma över hjul o nyår Som vanligt firades Jul o Nyår på traditionellt sätt, för övrigt träffades släkt o vänner i vanlig ordning. Åter tillbaks

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Varje dag. 09.00-16.00 Skidskola för alla inriktningar. Bokas i Sportservice

Varje dag. 09.00-16.00 Skidskola för alla inriktningar. Bokas i Sportservice PÅSKPROGRAM 2015 Varje dag 07.00-20.00 Badavdelningen är öppen. Simma till lugn musik, från 16 år. Alla dagar kl. 07:00-09:00 & 18:30-20:00. 07.00-10.00 Frukostbuffén står uppdukad i kopparsalen 08.45-16.30

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Här kommer en inbjudan att följa med till Italien på en härlig vandring och yogaresa 27/9-1/

Här kommer en inbjudan att följa med till Italien på en härlig vandring och yogaresa 27/9-1/ Här kommer en inbjudan att följa med till Italien på en härlig vandring och yogaresa 27/9-1/10 2017. Saint- Rhémy- en Bosses är en magisk plats under sommar och höst. Här kommer vi att kunna njuta av de

Läs mer

Skogstomten Stures dagbok

Skogstomten Stures dagbok Skogstomten Stures dagbok Sara Kåll, 2013. Måndag Tidigt på morgonen var luften frisk. Solen tittade fram och i mina kinder kände jag, att temperaturen var ett par grader på minus. Idag har jag suttit

Läs mer

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt).

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). 23 glada Rapphönor från många delar av Sverige droppade på fredagseftermiddagen den 14/9 2012 efter

Läs mer

Tack för din bokning!

Tack för din bokning! Tack för din bokning! Singel i Salto 9-14 juli 2017 I det här informationsbrevet vill vi berätta lite mer om vad veckan innebär och ge dig svar på saker du undrar över. Vill du ha ytterligare information

Läs mer

Vackert från vår till höst. Annamaris trädgård är ljuvlig från vår till höst. Här finns en bas av bladverk och blommor som växlar efter säsong.

Vackert från vår till höst. Annamaris trädgård är ljuvlig från vår till höst. Här finns en bas av bladverk och blommor som växlar efter säsong. Vackert från vår till höst Annamaris trädgård är ljuvlig från vår till höst. Här finns en bas av bladverk och blommor som växlar efter säsong. Text: Marie Onäng Foto: Sonja Dahlgren 24 Storbladig funkia

Läs mer

Under 2006 utsågs majvivan till Årets

Under 2006 utsågs majvivan till Årets Fjällvivan i Lule lappmark samt en iakttagelse kring artens ekologi Fjällvivan är en av våra sällsyntaste fjällväxter. Kanske blir den lättare att hitta om man istället letar efter getväppling! Thomas

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Linnéstigen. ärenden än att undersöka våra vägkanters blommor.

Linnéstigen. ärenden än att undersöka våra vägkanters blommor. Linnéstigen VÄGAR OCH VATTENDRAG är betydelsefulla spridningsvägar för växter. Dagens användning av vägsalt har dock utarmat mycket av vägkanternas växtlighet längs de hårt trafikerade stråken. Kvar finns

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Vandra på Irland. Connemara & Western Way, 6 nätter Oughterard - Westport, 5 vandringsdagar

Vandra på Irland. Connemara & Western Way, 6 nätter Oughterard - Westport, 5 vandringsdagar Connemara & Western Way, Oughterard - Westport, 6 nätter 1(5) Vandra på Irland Erriff River och Devilsmother Connemara & Western Way, 6 nätter Oughterard - Westport, 5 vandringsdagar Western Way slingrar

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb

BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb Specialt idning f ör Best Kust Feskarna, Fröya våren 2004 Best Kust Feskarna 04 BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb BestKust Feskarna Sponsras av Rekord långa 34.85 kg fångad på Fröya Storsejar 11.8

Läs mer

Med löparskor till Mallorca Susanne Dalsätt & Miranda Kvist

Med löparskor till Mallorca Susanne Dalsätt & Miranda Kvist Lördag 20:e april Med löparskor till Mallorca Susanne Dalsätt & Miranda Kvist Ankomst till flygplatsen i Palma, Mallorca där vi möts upp av vår transfer som kör oss till vårt hotell. Ankomst till hotell

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Gästrikland Ockelbo 6753107 1549722 Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris (bild finns) 6753334 1549776

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER TRÄNING FÖR ALLA - MALLORCA 22-29 OKTOBER TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER Vanlig träning i all ära men om du vill utmana dig själv lite så erbjuder vi ett utflykts- och äventyrsprogram som är lite utöver

Läs mer

Studieresa Zürich

Studieresa Zürich Studieresa Zürich 2016.05.19-21 Program Dag 1 - Avresa 14.00 Bil från Helsingborg 17.00 Flyg Kastrup- Basel (flyg försenat 2 timmar) 18.35 Tåg+buss Basel - Zürich 19.50 Middag Dag 2 - Oerlikon och Zürich

Läs mer

Krutbrännaren. Nr 2 2007 Årg. 16 BOTANISKA FÖRENING

Krutbrännaren. Nr 2 2007 Årg. 16 BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Nr 2 2007 Årg. 16 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Årgång 16, 2007 nr. 2. ISSN 1103-2839 Tidskriften utges av Ölands Botaniska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du?

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du? 1 I dag ska William och Ellen åka och hälsa på sin mormor och morfar. Det ska bli extra kul att få komma dit idag eftersom deras kusin Linus också kommer att vara där. Jag undrar vad Linus vill hitta på

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

Döda bergen Elevmaterial

Döda bergen Elevmaterial sidan 1 Kapitel 1 Min vän Mugul 1. Varför tror du att Aram inte vill att rövarna ska hitta kartan i hans ficka? 2. På sidan 12 säger Aram: Först vill jag att vi kommer överens om en sak. Om jag visar er

Läs mer

Onsdag 27/11. Torsdag 28/11

Onsdag 27/11. Torsdag 28/11 Onsdag 27/11 Klockan 16:30 samlades 24 glada studenter utanför stationen i resecentrum, alla taggade inför en grym resa till storstaden København. Tåget var ett par minuter sent vilket varken gjorde till

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

God ljudmiljö inom förskolan

God ljudmiljö inom förskolan God ljudmiljö inom förskolan Team: Angelica Ugrinovska, Fröafalls förskola avd. Sörgården, Tranås Kommun. Mål: En god ljudmiljö på vår förskola. Delmål: Lugnare måltider, lugnare tambur, mindre spring

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay

Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Reserapport Alaska 2010 Katmai National Park, Hallo Bay Vilket år! Hallo Bay bjöd återigen på fantastiska upplevelser. Vår första tur 2010 gjordes redan under junimånad, det är en spännande period med

Läs mer

Mönstrad Gräsmatta. Planering och förberedelser. ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007

Mönstrad Gräsmatta. Planering och förberedelser. ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007 ASLÖG, Marica Ohlsson 3 april 2007 Mönstrad Gräsmatta Att mönstra gräsmattan genom att använda olika sorters grässorter var en idé jag fick medan jag ritade på huset och trädgården som min sambo och jag

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

När jag var liten pojke på 1940-talet

När jag var liten pojke på 1940-talet Leka med växter I femtio år har Gösta Olsson samlat på växtlekar. Här är några av dem. Text och foto: GÖSTA När jag var liten pojke på 1940-talet var naturen den självklara lekplatsen. Glasbrukssamhället

Läs mer

FK Stigens fjälltur påsk 2013

FK Stigens fjälltur påsk 2013 FK Stigens fjälltur påsk 2013 Efter en utsökt lunch på Grövelsjöns Fjällstation startade turen den 1:a april med 3 km uppförsbacke. Med stighudar gick det utmärkt, och efter en knapp timme var det dags

Läs mer

Torrflugefiske. I strömmande vatten. I stilla vatten

Torrflugefiske. I strömmande vatten. I stilla vatten Torrflugefiske Torrflugefisket är ju ett fiske framförallt ovanpå vattnet, men på senare tid kan man, tycker jag, också lägga till fisket i ytan, d v s fiske med kläckare och flytande nymfer. I strömmande

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Blomman är växternas glädje Fotokalender 2007-2008 Carl von Linné 300 år Till minne av Blomsterkungens lappländska resa Juli Lapsk alpros, rhododendron lapponicum, på Oarjep Garránistjåhkkå. På samma

Läs mer

Besök på Hallands Väderö i augusti 2009 Den 3 augusti var en regnig dag.

Besök på Hallands Väderö i augusti 2009 Den 3 augusti var en regnig dag. 1 Besök på Hallands Väderö i augusti 2009 Den 3 augusti var en regnig dag. Blöta sopor var på väg mot landtransport......och i skogen lyste röda skogssniglar (Arion rufus) på marken. 2 I detta väder inledde

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Minisemester i Hälsingland

Minisemester i Hälsingland Minisemester i Hälsingland 130605-130612 Onsdag kväll vid 23 tiden parkerar vi utanför Alftas camping vid Forsparken. Efter frukost morgonen därpå, på svenska flaggans dag parkerar vi bredvid övriga Kristinehamnare.

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Resebrev nr 6, 2011, 5 juni 13 juni. Antons 60 års dag HURRA.

Resebrev nr 6, 2011, 5 juni 13 juni. Antons 60 års dag HURRA. Resebrev nr 6, 2011, 5 juni 13 juni. Antons 60 års dag HURRA. Från Itea och genom Korintkanalen och till ön Egina. Efter Galaxidi tog vi 1 timmes resa till staden Itea där vi skulle hämta upp Berit o Anton!

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

AKFxI DO8zH@7H=K?:;0 9;9?B?7 8KHC7D 7D:;HI <7BA?HA D?9AB7I 8BEC

AKFxI DO8zH@7H=K?:;0 9;9?B?7 8KHC7D 7D:;HI <7BA?HA D?9AB7I 8BEC FJ Ä L L F Ö R N Y B Ö R J A R E TILL FJÄLLS! FJ Ä L L F Ö R N Y B Ö R J A R E T R E VA N D R I N G A R BLÖTA KÄNGOR & GOURMETMAT tre sköna leder för den osäkre Vålådalens naturreservat är stort som Öland

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län

Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län Nulägesbeskrivning och strategier för drift- och underhållsåtgärder i Jämtlands län avseende bevarande och utveckling av artrika vägkanter Skötselplan

Läs mer

Kundutvärdering (Lena Hedlund)

Kundutvärdering (Lena Hedlund) Kundutvärdering (Lena Hedlund) Avresedatum: 2016 07 14 Destination: Norge, Jotunheimen 3 dagars tur Hur många deltagare var ni i gruppen? Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer