LBF : s resa till Abisko 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LBF : s resa till Abisko 2011"

Transkript

1 BOTANISKA NOTISER 144 : 3 ( 2011 ) LBF : s resa till Abisko 2011 Patrik Engström Bild 1. Abisko fjällstation med Lapporten i bakgrunden. Foto : Åke Svensson. För de deltagare som redan anlänt på söndagen anordnades en mindre kvällsexkursion i området mellan turiststationen och Abisko östra. Under ledning av Erik Ljungstrand som skulle guida oss i den lokala floran under den kommande veckan begav sig ett förväntansfullt gäng ut för att se de första fjällväxterna. Förutom ett antal av de mer allmänna fjällarterna förevisades bland annat vippfryle Luzula parviflora samt jordranunkel Ranunculus hyperboreus. Så småningom kom vi fram till en vackert blommande skogsfru Epipogium aphyllum som några av deltagarna upptäckt någon timme tidigare. Det visade sig att det fanns en känd lokal för skogsfru bara en liten bit från det funna exemplaret. Vi gick dit för att se om det fanns fler exemplar och hittade två till. Efter att ha besökt omgivningarna kring forskningsstationen där det bl. a. växte lappvedel Oxytropis lapponica gick vi tillbaka och dagens exkursion ansågs därmed vara avslutad. Måndag 25 juli Vi samlades klockan åtta vid gräsmattan utanför Abisko turiststations huvudbyggnad där Erik började med att visa de fyra olika gentianor ( fjällgentiana Gentiana nivalis, lappgentiana Gentianella tenella, ängsgentiana Gentianella amarella och blekgentiana Gentianella aurea ) som växte där. Det växte även mångfingerört Potentilla multifida i gräsmattorna. Den ganska stora gruppen botanister, dryga tjugo personer, promenerade vidare mot Abiskojokk för att börja bekanta sig med en del av den mer allmänna fjällfloran. Mycket av det vi såg på denna lägre höjd var överblommat men en del exemplar hade fortfarande stiliga blommor medan andra var snygga ändå. Några av de växter som noterades var norrlandsarv Stellaria borealis, smalviva Primula stricta, klippfingerört Potentilla nivea ssp. chamissonis samt fjällbräcka Saxifraga nivalis. Efter att ha gått en bit längs Abiskojokk och botaniserat på diverse klipphyllor gick vi för att ta 11

2 ENGSTRÖM liften upp till Nuolja. Torbjörn och Linda valde dock att gå upp för den branta slalombacken istället men kom otroligt nog fram samtidigt som de sista liftåkarna. Nu hade vi lämnat den subalpina regionen och kommit upp på kalfjället. Erik visade vägen uppför fjället och vi fick bl. a. se klippstarr Carex rupestris, dvärgnarv Sagina nivalis, fjälldraba Draba daurica, dvärgdunört Epilobium anagallidifolium, spädbräcka Saxifraga tenuis, polartåg Juncus biglumis, snögräs Phippsia algida, grönkattfot Antennaria porsildii samt många fler. När toppen var nådd beskådades tuvnarv Sagina caespitosa som trots den hårda vinden var lättfotograferad då den låg tätt pressad mot marken i sina små täta tuvor. När vi tagit oss ner från fjället, de flesta via liften, fortsatte vi att botanisera längs Kungsleden intill Abiskojokk. Bland de växter vi såg där kan nämnas polarblära Silene involucrata ssp. tenella, fjällven Agrostis mertensii, dvärglummer Selaginella selaginoides och fjällklubbsporre Pseudorchis straminea. Tisdag 26 juli Denna dag startade vi tidigt för att ta båt över till Jebrenjokk och sedan gå upp på Jeibrentjårro. Väl över på andra sidan Torne träsk lokaliserades torta Cicerbita alpina och röd trolldruva Actaea erythrocarpa i fjällbjörkskogen nära stranden. När samtliga deltagare kommit över, det blev flera turer med den lilla båten, började vi stigningen uppför berget. Gråsälg Salix caprea ssp. sphacelata, lappal Alnus incana ssp. kolaënsis, finnlummer Diphasiastrum complanatum ssp. montellii, brunbinka Erigeron acer ssp. politus samt resans första taggbräken Polystichum lonchitis studerades innan vi kommit upp i den brantare delen. Arter som dvärghällebräken Woodsia glabella, fjällhällebräken Woodsia alpina, grönbräken Asplenium viride, klippveronika Veronica fruticans, klippstarr Carex rupestris, enaxig sävstarr Kobresia myosuroides, dvärgnycklar Chamorchis alpina, lappögontröst Euphrasia salisburgensis ssp. salisburgensis samt vippvedel Astragalus norvegicus gjorde oss nu sällskap i branterna och vi bestämde oss för en liten matpaus. Alldeles intill där vi satt och njöt av floran och den vackra rogivande utsikten fanns en rasbrant som enligt Erik borde innehålla skrednarv Arenaria norvegica. För att inte riskera några olyckor gick vi ut några få åt gången i rasbranten där det fanns flera tuvor med blommande skrednarv och enstaka överblommade exemplar av lappfingerört Potentilla nivea ssp. nivea. Efter denna spännande bergsida kom vi så upp på planare mark där fjällhedarna bredde ut sig framför oss. Här satte vi kurs mot en lokal för polarsmörblomma Ranunculus sulphureus men såg naturligtvis en massa intressanta växter på vägen dit. Fjällbräsma Cardamine bellidifolia, isranunkel Ranunculus glacialis, ripstarr Carex lachenalii, låsbräken Botrychium lunaria, bågfryle Luzula arcuata ssp. arcuata, groddbräcka Saxifraga foliolosa, spädbräcka Saxifraga tenuis, knoppbräcka Saxifraga cernua och krusbräken Cryptogramma crispa för att nämna några. Framme vid målet hittades både dvärgsyra Koenigia islandica och polarsmörblomma Ranunculus sulphureus. Vi fick lära oss karaktärerna hos smörblomman och luppa ett blomfäste för att se hårigheten samt jämföra detta med blomfästet hos fjällsmörblomma Ranunculus nivalis vilket var så gott som kalt. Alltså inga problem att skilja dessa två, åtminstone inte när man hade dem sida vid sida samt en kunnig guide. Bild 2. Dvärgsyra Koenigia islandica. Foto : Åke Svensson. 12

3 ABISKO 2011 Bild 3. Brokstarr Carex bicolor. Foto : Patrik Engström. Nu började nerstigningen mot båten som skulle hämta upp oss för tillbakafärd över Torne träsk. Nya växter på väg tillbaka blev bland annat isstarr Carex glacialis, svartbinka Erigeron humilis samt sallatsfibbla Hieracium sect. Prenanthoidea. Nere vid stranden väntade båten inklusive kapten som hade medtagit kylda drycker till oss i form av öl och saft. Onsdag 27 juli Dagens exkursionsmål var Kopparåsen och Låktatjåkko. Redan vid Kopparåsens järnvägsstation började botaniserandet komma igång ordentligt med bland annat arter som njurdaggkåpa Alchemilla murbeckiana, källdaggkåpa Alchemilla glomerulans och lappelm Elymus mutabilis. Längre upp i branterna sågs arter som vitbinka Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus, fjällsvingel Festuca rubra ssp. arctica, svedstarr Carex atrofusca, svartstarr Carex atrata, hårstarr Carex capillaris, lappstarr Carex parallela, lappvedel Oxytropis lapponica och bergdraba Draba norvegica. När vi kommit upp på fjället styrde vi mot en liten sjö där det blev lunchpaus och sedan botaniserande i närheten. Blekdraba Draba oxycarpa, lappkattfot Antennaria lanata, fjäll- kattfot Antennaria alpina och fjällveronika Veronica alpina ssp. alpina växte där vi satt och åt. Efter lunchen lämnade vi ryggsäckarna för att bege oss ut till ett blött område ovanför stranden på sjöns östra sida. Där växte dvärgstarr Carex rufina, brokstarr Carex bicolor, snögräs Phippsia algida samt snöarv Cerastium nigrescens var. laxum tillsamman med flera andra trevliga fjällväxter. Vi tog på våra ryggsäckar igen och satte kurs mot en lokal för staggstarr Carex nardina ssp. nardina. På vägen dit såg vi ett fint exemplar av nordsmörblomma Ranunculus acris ssp. borealis samt en hel del purpurbräcka Saxifraga oppositifolia, också dessa i vacker blom. Framme vid lokalen hittades åtskilliga brokstarr Carex bicolor men av målarten syntes icke ett strå. Efter kontroll av GPS-koordinater insåg Erik att vi hamnat lite fel och det var bara att börja klättra upp för en närliggande brant. När vi kommit upp för branten fick vi vår belöning i form av ett flertal tuvor med staggstarr. Sedan började nerstigningen för berget som var både blöt och brant. Vi satte kurs mot Abisko men stannade på vägen dit för att titta på lappfela Platanthera obtusata ssp. oligantha. Det växte fyra exemplar i frukt på en klipphylla inte långt från vägen. 13

4 ENGSTRÖM Torsdag 28 juli Denna dag anordnades återigen båttur över Torne träsk för de som var intresserade. Men målet denna gång var Djupviken och de klippbranter som ligger ovanför samt fjället Lullehatjårro. Detta fjäll är även känt för sina dagfjärilar så Christer hade håven med sig. Vi började med att gå över en ganska blöt myr där vi såg snip Trichophorum alpinum, jolster Salix pentandra, nordmyskgräs Hierochloë odorata ssp. arctica, kärrögontröst Euphrasia frigida ssp. palustris, stagg Nardus stricta samt taggstarr Carex pauciflora för att nämna några av alla växter. Sedan fortsatte vandringen in i fjällbjörkskogen innan vi kom ut på ytterligare en blöt myr. På denna noterades bland annat mossviol Viola epipsila samt lappvide Salix lapponum. Vi fick lära oss att lappvidets blad har en intetsägande, icke otrevlig, smak medan ripvidets ( Salix glauca ) blad har en otrevlig bitter smak. Detta visade sig vara en användbar karaktär vid senare tillfällen då man kände sig osäker på arttillhörigheten mellan dessa två. Återigen in i fjällbjörkskogen och fortsatt stigning uppför berget. Erik gick för att kontrollera en lokal för kalkbräken Gymnocarpium robertianum. När han hittat de rara ormbunkarna fick vi andra komma dit och beskåda plantorna som växte på ett ganska begränsat område i en brant. Vi gick vidare uppför berget mot en brant där det skulle växa sydbergsfibbla Pilosella cymosa ssp. gottlandica var. parviflora. På vägen dit sågs spindelblomster Listera cordata och fjällskallra Rhinanthus minor ssp. groenlandicus. Framme vid den sydbrant vi hade för avsikt att botanisera i sågs många fina växter. Några av dessa var sydbergsfibbla, lappviol Viola rupestris ssp. relicta, lapsk getväppling Anthyllis vulneraria ssp. lapponica, fjällkäringtand Lotus corniculatus var. borealis, norrlandsfibbla Hieracium sect. Foliosa samt purpurknipprot Epipactis atrorubens. Hos den sistnämnda arten fanns förutom exemplar med det klassiska utseendet några med gröna blommor istället för purpurröda. Fortsatt klättring uppför berget tills vi Bild 4. Alpstenbräken Cystopteris alpina. Foto : Åke Svensson. så småningom kom upp på planare mark på kalfjället. Christer hade redan håvat in en fjällhöfjäril Colias werdandi som förevisades för de intresserade i gruppen. Vidare upp på fjället sågs fjällbastardsvärmare Zygaena exulans, fjällgräsfjäril Erebia pandrose, fjällpärlemorfjäril Boloria napaea, högnordisk höfjäril Colias hecla samt högnordisk blåvinge Agriades aquilo. De två sistnämnda sågs med cirka 20 exemplar vardera. Här uppe stod smörbollarna Trollius europaeus fortfarande i blom. Fjällklubbstarr Carex buxbaumii ssp. mutica, lämmelstarr Carex macloviana, styvstarr Carex bigelowii, glansstarr Carex saxatilis, axfryle Luzula spicata, mjölkdunört Epilobium lactiflorum samt fjälldunört Epilobium hornemannii var några av de växter som studerades innan vi var framme på lokalen för alpstenbräken Cystopteris alpina. Det rådde stundom viss förvirring kring hur man skiljde denna art från stenbräken Cystopteris fragilis men Erik förklarade tålmodigt gång på gång för de olika deltagarna. 14

5 ABISKO 2011 Bild 5. Lappvallmo Papaver radicatum ssp. hyperborea. Foto : Åke Svensson. Efter detta stopp tog vi oss ännu lite högre upp för att leta efter fjällkrassing Braya linearis i en liten rasbrant. Tyvärr så hittade vi ingen Braya så folk började slå sig ner för en välbehövlig lunchpaus och därefter spreds deltagarna över fjället. Plötsligt ropar någon och försöker påkalla deltagarnas uppmärksamhet. Det visade sig vara Jan-Tomas som hittat inte bara ett utan fler exemplar av fjällkrassing. Erik fick kämpa för att få folk att börja nedstigningen från fjället då många var ovilliga att lämna denna underbara plats. Nästan nere vid stranden var deltagarna ganska trötta och det var med jubel som de kastade sig över de mogna hjortron som fanns på en liten myr. Myren var så proppfull av de gyllengula bären att de flesta deltagarna måste fått i sig minst en halvliter. Nere vid stranden väntade som förra gången den trevliga skepparen med kylda drycker till deltagarna. Denna gång hade han även lyckats fiska upp några vattenväxter från Torne träsk efter önskemål från entusiastiska botanister. Det visade sig finnas sköldmöja Ranunculus peltatus samt mattslinke Nitella opaca i den till hälften vattenfyllda hinken. Fredag 29 juli Denna dag hade gruppen delat sig i två. Den ena gruppen skulle gå upp på Nissontjårro via Paddos medan den andra skulle gå en kortare dagstur. Den första gruppen startade kl.06:00 för färd mot helikopterplattan där bilarna lämnades. Längs stigen växte nordlummer Lycopodium annotinum ssp. alpestre, nickstarr Carex brunnescens, renstarr Carex arctogena, huvudstarr Carex capitata och borststarr Carex microglochin. Framme vid den gamla offerplatsen Paddos hörde vi hur en fjällvråk varnade från klippbranten. Vi gick dit för att titta på stickelfrö Lappula deflexa som växte nedanför fjällvråksboet där en nästan flygfärdig unge nyfiket betraktade oss botanister medan modern under gälla klagorop cirklade ovanför våra huvuden. En snabb titt på växten och sedan vidare mot Nissontjårros topp som hägrade med sin speciella flora. Erik visade säterfryle Luzula multiflora ssp. frigida och sa åt oss att lägga utseendet på minnet då vi senare skulle se en annan snarlik art. Lapptåtel Vahlodea atropurpurea, polargröe Poa arctica ssp. arctica, bågfryle Luzula arcuata ssp. arcuata, tuvbräcka Saxifraga cespitosa, fjäll15

6 ENGSTRÖM blära Silene wahlbergella och sotstarr Carex fuliginosa ssp. misandra växte längs vår väg. Plötsligt hojtar Erik till och vi blir förevisade en växt som inte stod med i floran, snöull Eriophorum vaginatum cf. ssp. spissum. Vi fortsätter att botanisera och hittar bland annat snöfryle Luzula arctica, tundrastarr Carex aquatilis ssp. stans, fjällskråp Petasites frigidus, polartåg Juncus biglumis, dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus, fjälltrav Arabis alpina och knoppbräcka Saxifraga cernua. Vi står nu vid foten av Nissontjårro och Erik pekar upp mot ett väldigt brant parti där vi ska leta efter lappvallmo Papaver radicatum ssp. hyperboreum. Växten hittades i fler exemplar där några fortfarande stod i vacker blom. Vi klättrar upp över kanten och befinner oss nu på lite planare mark uppe på Nissontjårro. Där söker vi upp lämplig biotop för polarstjärnblomma Stellaria longipes och börjar leta. Så småningom ses samtliga botanister krypandes omkring för att studera den småvuxna floran. Alpdraba Draba fladnizensis, lappdraba Draba lactea, isdraba Draba nivalis samt tuvnarv Sagina caespitosa ses innan den första polarstjärnblomman hittas. Nu är deltagarna taggade till tusen och vi vill hitta raggdraba Draba subcapitata. Tyvärr så är det ingen som vet exakt var den hittats tidigare men Joakim lyckas ta sig ut på internet och få fram GPS-koordinater från artportalen. På vägen till platsen för de erhållna koordinaterna ses polarfryle Luzula arcuata ssp. confusa och rödnörel Minuartia rubella. Väl framme hittas inte mindre än tre exemplar av raggdraba samt ett antal andra drabor. Nu får vi också reda på att Magnus hittat ett blommande! exemplar av polarstjärnblomma. Efter att alla deltagare beundrat draborna så börjar vi återtåget mot Abisko. Vi hinner inte många steg förrän Åke hojtar och det visar sig att Charlotte hittat ytterligre en blommande polarstjärnblomma. Erik konstaterar att det den här gången rör sig om en blomma med enbart ståndare medan den första blomman som hittades hade både ståndare och pistiller. Några av deltagarna sätter fart nedför berget och kommer en bit före de övriga. Kommunikationen mellan de båda grupperna blir lite förvirrad men man bestämmer att förtruppen ska vänta nere vid den jokk där vi åt lunch på väg upp. Det inte förtruppen förstått är att den bakre gruppen vikit av för att titta på tuvgröe Poa arctica ssp. caespitans. Men när vi åter var samlade nere vid jokken fick vi självklart höra hur stiligt detta gräs hade varit. Efter att ha pausat en liten stund så delade vi in oss i olika grupper då några ville gå snabbare medan andra föredrog ett lugnare tempo. Den snabbaste gruppen var tillbaka vid bilarna kl En lång dag med andra ord, men det var det värt. Lördag 30 juli Dagens första stopp blev Luopakte där vi skulle botanisera i en artrik rasbrant. Vid den gamla järnvägsstationen sågs backruta Thalictrum simplex ssp. simplex. På andra sidan spåret hade man satt upp ett stort viltstängsel men så småningom hittade någon en grind som gick att öppna. Vandringen genom fjällbjörkskogen gav inte särskilt mycket men vi såg åtminstone finnlummer Diphasiastrum complanatum ssp. montellii och nordlummer Lycopodium annotinum ssp. alpestre. När vi kommit ut ur den subalpina zonen vek vi av åt vänster för att leta efter lappblågull Polemonium acutiflorum vid en liten bäck. Förutom ett stiligt blommande exemplar av denna art fanns också källdaggkåpa Alchemilla glomerulans, njurdaggkåpa Alchemilla murbeckiana, sätervide Salix myrsinifolia ssp. borealis, klynnetåg Juncus trifidus med flera trevliga växter. Vidare upp på fjället stannade vi för att titta på skvattram Rhododendron tomentosum. Det kändes lite märkligt att se den växa på kalfjället bland salixbuskarna intill dvärgbjörk Betula nana och nordkråkbär Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum. Raskt vidare mot den lockande rasbranten med alla sina växter. Fjällklubbstarr Carex buxbaumii ssp. mutica, lappmaskros Taraxacum tornense, fjällbräsma Cardamine bellidifolia, lappfingerört Potentilla nivea ssp. nivea, rödnörel Minuartia rubella, dvärgnarv Sagina nivalis, is- 16

7 ABISKO 2011 Bild 6. Raggdraba Draba subcapitata. Foto : Åke Svensson. Bild 7. Kolstarr Carex holostoma. Foto : Patrik Engström. draba Draba nivalis samt sist men inte minst den ståtliga fjällarnikan Arnica angustifolia. Dessa var några av de växter vi såg i branten vid Luopakte. De flesta arnikorna var överblommade men några och speciellt en blommade fortfarande med sina fina gula solar. När vi kommit tillbaka till järnvägsstationen vid Stenbacken upptäcktes en ny lokal för blekgentiana Gentianella aurea samt ett mycket ståtligt exemplar av topplåsbräken Botrychium lanceolatum. När samtliga deltagare tagit sig ner till bilarna satte vi fart mot Bergforsen. Där letade Erik fram ett par exemplar av venhavre Trisetum spicatum ssp. spicatum. Efter att alla sett det rara gräset gick vi en bit längs vägen för att sedan vika av in till några blöta myrar. Vid vägrenen sågs bland annat späd ögontröst Euphrasia stricta var. tenuis, nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum och nordgröe Poa pratensis ssp. alpigena. Framme vid den första blötmyren kunde man konstatera att det skulle bli svårt att klara sig torrskodd för de som inte hade höga stövlar. Men vad gör man inte för att få se lite nya växter? Det blev en rad nya arter för resan och som vanligt hittades det mesta av vad vi hade hop- pats få se. Odonvide Salix myrtilloides, strängstarr Carex chordorrhiza, styltstarr Carex nigra var. juncea, rundstarr Carex rotundata, dystarr Carex limosa, vitstarr Carex livida, nordstarr Carex lapponica, rostull Eriophorum russeolum och dvärgtätört Pinguicula villosa för att nämna några. Så var ännu än mycket lyckad dag till ända. Söndag 31 juli Bilfärd till Riksgränsen där vi började ta oss uppför branten till Katteråive. Men vi hann inte särskilt långt innan Erik hittat kolstarr Carex holostoma som dessutom växte på den Svenska sidan. Mer tid åt nästa lokal som var en näst intill lodrät bergvägg vid Råtjuvare där det skulle växa fjällbrud Saxifraga cotyledon. På vägen dit noterades brunrör Calamagrostis purpurea, lapptåtel Vahlodea atropurpurea, sumpstarr Carex magellanica, rundstarr Carex rotundata, hultbräken Phegopteris connectilis samt rikligt med fjällbräken Athyrium distentifolium. Efter en stunds vandring längs leden kunde man betrakta brudarna som satt i klippbranten på Råtjuvare genom kikare. Detta gjorde att tempot ökade något och vi 17

8 ENGSTRÖM Bild 8. Patrik Engström, Gunilla Tochtermann och Eva Andersson på Nissontjårro. Foto : Åke Svensson. hade svårt att hålla oss när Erik sa att vi måste vänta in de som inte haft lika bråttom. Men till slut fick vi äntligen klartecken att bege oss upp i branterna, vilket inte var så lätt som det såg ut. Det växte gott om blommande fjällbrud samt andra arter som exempelvis blågröe Poa glauca, fjälldunört Epilobium hornemannii, fjällhällebräcka Woodsia alpina, klippfingerört Potentilla nivea ssp. chamissonis och rosenbinka Erigeron borealis. Tillbaka vid bilarna fick vi reda på att Torbjörn och Linda sett ett fint exemplar av någon Botrychium, troligtvis Botrychium boreale på förra lokalen vid Riksgränsen. Vi åkte genast tillbaka för att titta på celebriteten som mycket riktigt visade sig vara ett stiligt exemplar av nordlåsbräken. Alla deltagarna ville naturligtvis se den, särskilt som den var en ny art för resan. Nu var det dags att åka vidare till nästa och för resan sista lokalen. När alla bilarna kommit fram och parkerat började vandringen upp mot Kärketjårro. På vägen mot första lokalen där vi skulle se grizzlybräcka Boykinia richardsonii noterades svedstarr Carex atrofusca, svartstarr Carex atrata, norsknoppa Gnaphalium norvegicum, fjällkvanne Angelica archangelica, fjällveronika Veronica alpina ssp. alpina, svarthö Bartsia alpina, fjälltimotej Phleum alpinum samt en massa andra mer el18 ler mindre vanliga fjällväxter. Grizzlybräckan stod i full blom och var rejält mycket större än de saxifragor som växte i närheten. Nu delades gruppen upp där de mest entusiastiska fortsatte in i dalgången för att titta på rensvingel Festuca prolifera som är en vivipar variant på rödsvingel Festuca rubra. Innan vi nått upp till det rara gräset som växte en bit upp i en rasbrant noterades flera exemplar av fjällkrassing Braya linearis. Rensvingeln växte där den skulle och skiljde sig från Festuca rubra genom sina håriga småax och att den var vivipar. Ett stiligt gräs som man hoppas kan komma med i MoSter (Nya Nordiska Floran) i någon framtida reviderad upplaga. Nu återstod bara den gemensamma avslutningsmiddag som Anna lyckats få till stånd i Abisko östra. Hon hade lyckats få någon lokal förmåga att servera oss rökt Torneträskröding med mandelpotatis och något skum gjort på Kalixlöjrom. Det blev en delikat måltid vid ett långbord där samtliga deltagare satt och pratade om den fantastiska vecka som förflutit. Stort tack till Charlotte Wigermo och Erik Ljungstrand som gjorde det möjligt för oss att få uppleva Torneträskområdets fantastiska kärlväxtflora. Författarens E-post :

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species Besvärliga fjällarter Difficult mountain species Lycopodium annotinum ssp alpestre nordlummer. Insnörpta års skott. The shoots are constricted between the yearly shoots Lycopodium annotinum ssp alpestre

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924

Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Doktor Ernst Westerlund var läkare i Enköping 1867 1924 Efter det att järnvägen invigts i Storlien 1882 hade Dr Ernst Westerlund sin sommarpraktik här. Han insåg tidigt Storliens lämplighet som luftkurort.

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Krutbrännaren. Nr 2 2007 Årg. 16 BOTANISKA FÖRENING

Krutbrännaren. Nr 2 2007 Årg. 16 BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Nr 2 2007 Årg. 16 ÖLANDS BOTANISKA FÖRENING Krutbrännaren Årgång 16, 2007 nr. 2. ISSN 1103-2839 Tidskriften utges av Ölands Botaniska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Blomman är växternas glädje Fotokalender 2007-2008 Carl von Linné 300 år Till minne av Blomsterkungens lappländska resa Juli Lapsk alpros, rhododendron lapponicum, på Oarjep Garránistjåhkkå. På samma

Läs mer

AKFxI DO8zH@7H=K?:;0 9;9?B?7 8KHC7D 7D:;HI <7BA?HA D?9AB7I 8BEC

AKFxI DO8zH@7H=K?:;0 9;9?B?7 8KHC7D 7D:;HI <7BA?HA D?9AB7I 8BEC FJ Ä L L F Ö R N Y B Ö R J A R E TILL FJÄLLS! FJ Ä L L F Ö R N Y B Ö R J A R E T R E VA N D R I N G A R BLÖTA KÄNGOR & GOURMETMAT tre sköna leder för den osäkre Vålådalens naturreservat är stort som Öland

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd; beslutade den 3 november 1999. NFS 1999:12 Utkom från trycket den

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 3 2012 Årg. 30 NR 3 2012 ÅRGÅNG 30 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium.

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium. Idag fick vi sova lite längre, uppstigning 07,30. Vi skulle äta frukost 08,00 och vi hade hört att dem hade nygräddade våfflor på detta hotell. Det var en utsökt frukost med smarriga våfflor och tillhörande

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker i skolan. Syftet är att stimulera barn till att äta tillräckligt

Läs mer

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971. - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2

Läs mer

Manual för uppföljning i skyddade områden Skyddsvärda kärlväxter och kransalger

Manual för uppföljning i skyddade områden Skyddsvärda kärlväxter och kransalger Projekt Dokumentnamn Beteckning Dnr Upp följ ni n g a v be v a ra n de må l i sk yd da de o mrå de n Ma nual för up p följ ni n g i s ky dda de om rå de n Sk y ddsvä rda kä rl v ä xte r och k ra nsa l

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Presentationen av nyheter i den nordiska

Presentationen av nyheter i den nordiska Nya namn på nordiska växter 3. Kaveldunsväxter strimbladsväxter Här fortsätter Thomas Karlssons genomgång av förändringar i kärlväxtfloran under det senaste decenniet. THOMAS KARLSSON Presentationen av

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

aktivitetstips - med minimal eller maximal puls -

aktivitetstips - med minimal eller maximal puls - aktivitetstips I 70 år har människor kommit till Katterjokk - en del för att skida - en del för att vandra. Med all säkerhet har alla kommit hit för att njuta. Visst - människors möjligheter och utrustning

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp

Afrik a. från första parkett Nyati Cheetah Camp Afrik a från första parkett Nyati Cheetah Camp DKK 106 970:- året runt Priset avser 10 dagars lyxsafari vistelse för 6 personer med alla måltider, dagliga utflykter, transferresor och flyg t/r Följ med

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Reseberättelse av. på Island

Reseberättelse av. på Island Reseberättelse av på Island Tisdag - Ankomstdagen På tisdagen träffades vi på Arlanda runt klockan 11 för att droppa vårt bagage samt växla till Isländska kontanter. Gruppen började bli hungrig och vi

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor.

Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Här är bilderna som kommer vara stöd till när vi ska förklara hur vi haft det, vad vi gjorde och om man kan rekommendera att gör fler liknande resor. Jag skriver även lite stöd meningar som ni får ta hjälp

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Vityxne STEFAN ERICSSON

Vityxne STEFAN ERICSSON Natur i Norr, Umeå Årgång 23 (2004), häfte 2:16-22 Vityxne Pseudorchis albida i Västerbottens län 2004 STEFAN ERICSSON Vityxne Pseudorchis albida är en orkidé med en tvådelad utbredning i Sverige. I söder,

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Exkursion med floraväktarna till Ven lördagen den 30:e augusti 2014

Exkursion med floraväktarna till Ven lördagen den 30:e augusti 2014 Exkursion med floraväktarna till Ven lördagen den 30:e augusti 2014 Vi var 18 floraväktare som samlats vid färjeläget i Landskrona för utfärd till Ven. Av floraväktare på Ven deltog Magnus Magnusson, som

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Potamogetonfloran i Hedemora

Potamogetonfloran i Hedemora Potamogetonfloran i Hedemora Håkan Persson Inledning Hedemora kommun består av socknarna Hedemora, Garpenberg och Husby. Kommunen kan väl sägas vara ett av de rikaste områdena i Dalarna när det gäller

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Vi som jobbar under helgen finns till ert förfogande under helgen. Ordinarie personal är: Jens Hjelte: 070-262 20 58 Mattias Cronskär: 070-378 04 67

Vi som jobbar under helgen finns till ert förfogande under helgen. Ordinarie personal är: Jens Hjelte: 070-262 20 58 Mattias Cronskär: 070-378 04 67 Välkomna till Storhogna. All infrastruktur är fixad, inklusive snö. Nu saknas bara att ni kommer. Här kommer information som kan hjälpa till under helgen. Om ni har frågor så får ni gärna kontakta någon

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16

Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16 Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16 Jorielskolan, Bergtallsvägen 12, Stockholm, Älvsjö Telefon: 08-464 66 35 linda.apelmo@pysslingen.se madelene.pettersson@pysslingen.se Varmt välkomna

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Uppdaterad : 2015-04-26

Uppdaterad : 2015-04-26 4 Torsdag 2 0 Ekerum Resort 6 Torsdag 2 0 Strand Hotel 8 Torsdag 2 0 Strand Hotel 19 Torsdag 2 0 Strand Hotel 24 Måndag 2 0 Strand Hotel 39 Söndag 2 0 Strand Hotel 70 Torsdag 2 0 Strand Hotel 71 Torsdag

Läs mer

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest)

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Så kom den äntligen, min drömgädda! Det hela började på ett rödingpass i en båt ute på vättern, där vi så när som på avfärdstid spikade en helg tillägnad norra vätterns

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer