DIAMYD MEDICAL AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2005/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIAMYD MEDICAL AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2005/06"

Transkript

1 DIAMYD MEDICAL AB (publ) ( SE NOMX:DIAM US ADR:DMYDY ) ÅRSREDOVISNING 2005/06 Sidan 1 av 64

2 DIAMYD MEDICAL I KORTHET Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av läkemedel för diabetes och dess komplikationer. Bolaget licensierar två patentskyddade teknologiplattformar: den terapeutiska rätten till genen som kodar för humant glutaminsyradekarboxylas, isoform 65 kda (GAD65), samt en teknologi för genterapi kallad Nerve Targeted Drug Delivery System (NTDDS). Diamyd Medicals längst komna projekt är Diamyd, en GAD65-baserad läkemedelskandidat för patienter med autoimmun diabetes och kvarstående insulinproduktion, det vill säga patienter med typ 1-diabetes samt typ 2-diabetespatienter med så kallad LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Ungefär 20 procent av dem som har diabetes har en autoimmun komponent av sjukdomen. Under augusti 2006 visades att Diamyd gav statistiskt signifikant effekt vad gäller att bevara insulinproduktionen i en fas II-studie med 70 barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Inga allvarliga biverkningar observerades och terapin togs emot väl av både patienter och läkare. Resultaten visar att Diamyd har potential att bromsa utvecklingen av typ 1-diabetes. Diamyd har tidigare visat kliniskt signifikanta resultat i en fas II-studie där olika doser prövades på 47 LADA-patienter. En fas II/III studie med 160 LADA-patienter pågår. Resultat från denna studie är planerade till juni Utöver sin roll som målantigen i autoimmun diabetes, omvandlar GAD65 den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska neurotransmittorn GABA. Diamyd Medical använder denna mekanism för att utveckla produkter för behandling av kronisk smärta orsakad av sjukdomar som diabetes och cancer. I dessa produkter levereras GAD eller enkefalin (en neurotransmittor) lokalt till känselnerver med hjälp av det patentskyddade Nerve Targeted Drug Delivery System (NTDDS). Dessa projekt är för närvarande i preklinisk fas. GAD65 kan även användas för att behandla sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS), som till exempel Parkinsons sjukdom. Under 2006 licensierade Diamyd Medical ut användningen av GAD65-genen till Neurologix Inc. i Fort Lee, New Jersey i U.S.A, för behandling av Parkinsons sjukdom. Kliniska fas I-studier har rapporterats med positiva resultat. Diamyd Medical är stationerat i Stockholm (Sverige) och i Pittsburgh (U.S.A). Diamyd tillverkas enligt ett exklusivt avtal av Protein Sciences Corporation i Meriden, Connecticut, U.S.A. DATUM FÖR FINANSIELL INFORMATION Årsstämma 11 december månadersrapport (september-november) 19 januari månadersrapport (december-februari) 20 april månadersrapport (mars-maj) 29 juni 2007 Bokslutskommuniké (september-augusti) 26 oktober 2007 Sidan 2 av 64

3 Finansiella rapporter, pressmeddelanden och övrig information finns tillgängliga på Diamyd Medicals hemsida, För finansiell information kontakta: Diamyd Medical AB (publ), Linnégatan 89B Stockholm Telefon: Fax: E-post: HANDELSPLATSER Diamyd Medicals aktie är noterad på den Nordiska Börsen (tickersymbol: DIAM B). I april 2006 blev Diamyd Medical tillgänglig för handel i U.S.A genom ett Level 1 ADR-program (American Depository Receipt) som administreras av Bank of New York (tickersymbol: DMYDY). ANALYTIKER Khandaker Partners Jui Kulkarni Kaupthing Bank Benjamin Nordin ABG Sundal Collier Peter Östling Remium Ebba Ankarcrona Detta dokument innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som återspeglande rådande uppfattning och planer. Sidan 3 av 64

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET SAMMANFATTNING AV ÅRET...5 DIAMYD MEDICALS TEKNOLOGIPLATTFORMER...7 PRODUKTPORTFÖLJ...9 DIABETES MELLITUS...14 KRONISK SMÄRTA...15 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER...15 DIAMYD MEDICALS VERKSAMHET...16 STYRELSE, MEDARBETARE OCH REVISORER...17 VETENSKAPLIGT OCH MEDICINSKT RÅD...19 KONKURRENS...22 AKTIEDATA...23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2005/ FINANSIELL INFORMATION...34 NOTER...41 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST...59 UTDELNING...59 REVISIONSBERÄTTELSE...60 ÅRSSTÄMMA...61 NYCKELTAL...62 Sidan 4 av 64

5 VD HAR ORDET SAMMANFATTNING AV ÅRET Bästa Aktieägare, Det gångna året har varit mycket positivt. I augusti 2006 inträffade den hittills kanske mest betydelsefulla händelsen i Bolagets historia. Vår fas II-studie med Diamyd påvisade signifikant effekt hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Diamyd bromsade den autoimmuna nedbrytningen av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Dessutom bekräftades att två injektioner av Diamyd med 30 dagars mellanrum togs emot väl av såväl patienter, föräldrar som läkare. Baserat på dessa samt tidigare rapporterade resultat tror vi att Diamyd kommer att bli en säker och effektiv behandling av autoimmun diabetes. I juni 2007 förväntas Diamyd Medical nå ännu en viktig milstolpe i utvecklingen av Diamyd. Då planeras preliminära resultat att presenteras från en dubbelblind studie om 160 patienter med autoimmun typ 2-diabetes (LADA). Alla patienter i denna studie har GAD-antikroppar vilket tyder på att deras insulinproducerande betaceller angrips av det egna immunsystemet, en process som så småningom leder till insulinberoende. Diamyd Medical har fullbordat rekrytering och behandling av alla patienter för denna prövning. För att möjliggöra framtida kliniska studier i U.S.A, och därefter marknadsgodkännande, har Diamyd Medical flyttat sin tillverkning av Diamyd för fas III-prövningar till Protein Sciences Corporation, CT, U.S.A. Detta bolag specialiserar sig på utveckling av nästa generations rekombinanta vacciner. Diamyd Medical har även gjort en investering i ett konvertibelt skuldebrev om 3 miljoner dollar (23,7 miljoner kronor) i Protein Sciences. Vår uppfattning att GAD65 är viktigt för behandling av sjukdomar i CNS förstärktes i och med utlicensieringen av GAD65 till Neurologix för behandling av Parkinsons sjukdom. Avtalet inkluderar såväl en engångsbetalning, milstones som royalty på framtida försäljning. Neurologix Sidan 5 av 64

6 har rapporterat framgångsrika resultat från en fas I-studie där GAD65 prövats i patienter med Parkinsons sjukdom. Årets förvärv av Nurel Therapeutics Inc., nu Diamyd Inc. (Pittsburgh, PA, U.S.A) har givit Bolaget en bas i U.S.A. samt en ny teknologiplattform inom genterapi; Nerve Targeted Drug Delivery System (NTDDS). Efter flera års stagnation i branschen tror vi att genterapin nu är redo att utvecklas för behandling av många sjukdomar. Nyckeln till framgång är säkra och effektiva system för leverans av gener. Ur detta perspektiv har Diamyd Medicals NTDDS ett flertal fördelar: systemet kan leverera flera gener samtidigt utan att dessa integrerar med genomet (vilket gör det säkert) och det har selektivitet för nervceller varifrån det kan leverera neurologisk effekt under längre perioder. Det kommer att finnas många tillämplingar för NTDDS. I första hand fokuserar vi på att använda systemet för att leverera GAD eller enkefalin till nerver i syfte att blockera smärtsignaler till hjärnan. Detta kan leda till behandling av kronisk smärta orsakad av sjukdomar som till exempel diabetes och cancer. Projekten är för närvarande i preklinisk fas. Under det gångna året har Diamyd Medical även ökat sin närvaro i U.S.A på flera andra sätt. Vi har till exempel rekryterat personer till vårt U.S.A-kontor och vår styrelse. Vi har aktiverat ett American Depository Recipient (ADR) program för att underlätta handeln med Diamydaktien för amerikanska investerare. Vidare har vi besökt amerikanska investerare vid ett flertal tillfällen, samt engagerat en PR-byrå för att nå ut med våra nyheter i U.S.A. Vi strävar efter att öka närvaron i U.S.A. ytterligare. Vårt fokus på att stärka aktievärdet i Diamyd Medical fortsätter. Med starka kliniska resultat som bakgrund pågår diskussioner med större läkemedelsföretag om gemensam kommersialisering av Diamyd. Samtidigt pågår förberedelser för att ta Diamyd vidare till fas III-studier, vilka är nödvändiga för marknadsgodkännande. Professor Jerry Palmer vid University of Washington, WA, U.S.A och professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitetssjukhus kommer att vara ansvariga för dessa prövningar i U.S.A respektive Europa. Diamyd Medical avslutade sitt räkenskapsår i gott finansiellt skick; Utstående teckningsrätter löstes in månadsskiftet augusti-september vilket resulterade i tillförsel av likvida medel om 49,2 miljoner kronor. Avslutningsvis vill jag tacka samtliga aktieägare, utan vilka utvecklingen av våra spännande terapier inte vore genomförbara. Dessutom önskar jag ge min uppskattning till de patienter som deltar i våra studier, samt till vår dedikerade personal och styrelse, på båda sidor om Atlanten, för deras enastående insatser under det gångna året. Anders Essen-Möller, Verkställande Direktör och Grundare Sidan 6 av 64

7 DIAMYD MEDICALS TEKNOLOGIPLATTFORMER Rekombinant humant glutaminsyradekarboxylas, 65 kda isoform (rhgad65) Diamyd är baserad på isoformen 65 kda av proteinet rekombinant humant glutaminsyradekarboxylas (rhgad65). Kroppseget GAD65 finns både i de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln samt i nerv- och hjärnvävnad. Dess roll i betaceller är inte helt känd, men i nervcellerna katalyserar GAD65 omvandlingen av aminosyran glutamat till neurotransmittorn GABA. GAD65 anses därmed vara en viktig läkemedelskandidat för flera neurologiska sjukdomar, som till exempel Parkinsons sjukdom samt kronisk neuropatisk smärta. GAD65 är också ett viktigt autoantigen i autoimmun diabetes. Den terapeutiska kandidaten Diamyd är tänkt att inducera så kallad immunologisk tolerans hos patienter med autoimmun diabetes och därmed bromsa eller förhindra nedbrytningen av betacellerna i bukspottkörteln och på så sätt bibehålla egenproduktionen av insulin. Typ 1- och typ 2 LADA-patienter är den målgrupp som i första hand kan få nytta av Diamyd behandlingen. Båda sjukdomarna är autoimmuna, vilket betyder att kroppens immunsystem attackerar de egna insulinproducerande betacellerna. Diamyd för diabetesbehandling - Verkningsmekanism Både studier i djurmodeller samt resultat från kliniska prövningar har visat att nedbrytningen av betaceller vid autoimmun diabetes orsakas av den cellulära delen av immunförsvaret, vilket inkluderar så kallade antigenspecifika mördar-t-celler. Den humorala delen av immunförsvaret (antikroppar) anses inte aktivt delta i den nedbrytande processen. Flertalet resultat pekar på en verkningsmekanism där rhgad65 (Diamyd ), när det injicerats under huden, bryts ner till små peptidfragment av antigenpresenterande celler. Peptidfragmenten innehåller rhgad65-regioner, så kallade determinanter, vilka känns igen av T-celler. Dessa determinanter har potential att inducera tolerans, vilket resulterar i induktion och proliferation av en viss grupp GAD65-specifika reglerande T-celler. Den ökade mängden reglerande T-celler nedreglerar aktiviteten hos de mördar-t-celler, vilka annars skulle attackera de insulinproducerande betacellerna. Proliferationen av GAD65- specifika reglerande T-celler resulterar därmed antingen i en bromsning eller i ett skydd mot utvecklingen av insulinberoende vid diabetes. GAD65 med olika epitoper markerade (Baekkeskov S., Schwartz, H.L., J. Mol. Biol., 287, , ) Sidan 7 av 64

8 Nerv Targeting Drug Delivery System (NTDDS) Diamyd Medical innehar en exklusiv licens till en genterapiteknologi kallad Nerve Targeted Drug Delivery System (NTDDS). Systemet är baserat på en virusstomme utan förmåga att replikera sig. NTTDS har en naturlig selektivitet för nervceller, vilket gör det specifikt och målinriktat. Väl inne i nervcellerna förblir NTDDS stabilt och kan under flera veckor uttrycka de terapeutiska proteiner vars gener inkorporerats i NTDDS. En viktig fördel med NTDDS är att behandlingen är lokal och att läkemedlet därför inte kommer att cirkulera i hela kroppen. Det innebär att terapin ger mindre risk för de systemiska biverkningar som är vanliga med nuvarande behandlingar mot smärta och neurologiska sjukdomar. Dessutom integrerar inte NTTDS med värdcellens kromosom, vilket ytterligare minskar risken för biverkningar jämfört med många andra typer av genterapi. NTDDS; GAD och enkefalin för smärtlindring Verkningsmekanism Perifer smärta överförs genom två neuroner som löper från hud eller inre organ till hjärnan. Smärtsignaler kan hämmas på flera olika sätt i den övergång (synaps) mellan neuronerna som finns i ryggmärgen och som definierar skiljelinjen mellan det perifera och det centrala nervsystemet (CNS). Smärtsignalen börjar i huden eller ett inre organ och förs via ett första ordningens neuron till synapsen i ryggmärgen. Därifrån leds smärtsignalen vidare via ett andra ordningens neuron till hjärnan, varpå smärta upplevs. Interneuroner är ett tredje neuron som utövar en så kallad feedback-loop från hjärnan och modifierar smärtöverföringen genom att frigöra ämnen som dämpar smärtsignalerna, när smärtsignalen kommit fram till hjärnan. Enkefalin och GABA är ämnen som dämpar överföring av smärta. Dessa transmittorer uttrycks i alla synapser. Beroende på var i kroppen de är belägna kan det dock finnas skillnader i aktivitet. Medan GABA exempelvis dämpar smärtsignaler från skada i ryggmärgen, kan enkefalin vara mer effektiv vid inflammatorisk smärta och cancersmärta. När GABA frisätts i synapsen binder det till GABA-receptorn som finns på andra ordningens neuron och dämpar därmed signalering av smärta. På ett liknande sätt binder enkefalin till enkefalinspecifika receptorer, varpå smärtöverföringen dämpas. Genom Diamyd Medicals angreppssätt produceras GAD och enkefalin av NTDDS i första ordningens neuron. GAD, som är ett enzym, omvandlar glutamat till den inhiberande neurotransmittorn GABA. GABA och enkefalin frisätts således direkt i synapsen och blockerar eller dämpar överföringen av smärtsignalerna. Perifer smärta överförs genom två neuroner som löper från hud eller inre organ till hjärnan. När GABA eller enkefalin frisätts i synapsen binder det till respektive receptor som finns på andra ordningens neuron och dämpar därmed signalering av smärta. Sidan 8 av 64

9 PRODUKTPORTFÖLJ Diamyd Medical utvecklar läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är den GAD-baserade läkemedelskandidaten Diamyd för behandling av autoimmun diabetes. Produkter i NTDDS-portföljen inkluderar enkefalin (NP2) och GAD (NG2) och riktar sig mot kronisk smärta orsakad av diabetes, cancer eller andra sjukdomar. Neurologix Inc. har licensierat GAD65 från Diamyd Medical för utvecklingen av en ny terapi mot Parkinsons sjukdom. Behandling med Diamyd mot typ 1 -diabetes Under augusti 2006 presenterade Diamyd Medical positiva resultat från en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie med 70 barn och ungdomar som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Patienterna som deltog i studien fick ha haft sin diabetessjukdom i högst 18 månader och de skulle ha antikroppar mot GAD. Behandlingen bestod av totalt två injektioner om vardera 20 μg Diamyd med fyra veckors mellanrum. Patienterna följs under totalt 30 månader, med data presenterade efter 15 månader. Eftersom C-peptid är ett bättre mått än insulin på egenproduktion av insulin, och de båda tillverkas samtidigt i lika stor mängd i bukspottskörteln, så blir måltidsstimulerad C-peptidproduktion den viktigaste parametern att följa i en typ 1-diabetesstudie där syftet är att bevara den insulinproducerande funktionen hos betaceller. Professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings Universitetssjukhus, chefsläkare för studien, presenterade de positiva resultaten Förändring i C-peptid från dag 1 i hela patientgruppen (Diamyd n=35, Placebo n=34). Diabetesduration upp till 18 månader. [C-peptid = AUC ((pmol/ml)*2h), MMTT, Medelvärden ± SEM). Sidan 9 av 64

10 vid det europeiska diabetesmötet EASD i Köpenhamn i september 2006 Viktiga slutsatser från studien var att: Diamyd visade effekt i hela den behandlade gruppen genom att bromsa minskningen av C- peptidnivåer efter måltid. C-peptidnivåerna minskade både i Diamyd - och i placebogruppen men signifikant mindre i Diamyd -gruppen (p = 0.01). Insulinbehovet i Diamyd -gruppen ökade mindre än i placebogruppen. För undergruppen av patienter som haft diabetes kortare tid än tre månader vid den första injektionen, visade Diamyd -patienterna (n = 4) en ökning av C-peptidsekretionen medan denna försämrats hos placebopatienterna (n=7). Dock är denna undergrupp för liten för statistisk analys. Resultaten ger starkt stöd för att Diamyd är säkert och kan ges till barn och ungdomar. Inga allvarliga biverkningar observerades. Förändring i C-peptid från dag 1 i gruppen patienter med diabetesduration upp till tre månader (Diamyd n=4 Placebo n=7). [C-peptid = AUC ((pmol/ml)*2h), MMTT, Medelvärden ± SEM). Resultaten utgör sammantaget starkt stöd för att Diamyd bevarar insulinproduktionen hos typ 1-diabetespatienter. Att bevara den kroppsegna insulinproduktionen hjälper patienter kontrollera sin diabetes bättre samt minskar risken för komplikationer som uppstår efter lång tid med diabetes. Diamyd Medical anser att Diamyd erbjuder en attraktiv first-in-class behandling för att bevara insulinproducerande betaceller i typ 1-diabetes, vilket grundas på effekt, säkerhet samt att behandlingen är lätt att ge och har hög patientacceptans. Fas II-studien med typ 1-diabetespatienter är nu i en uppföljningsfas. Nästa steg i den kliniska utvecklingen av Diamyd för behandling av typ 1-diabetes är att inleda större kliniska studier i U.S.A och Europa. Bolaget förbereder just nu för dessa prövningar. Professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitetssjukhus, kommer att vara huvudansvarig för studien i Europa. I U.S.A kommer professor Jerry Palmer, ansvarig på forskningscentret för diabetesendokrinologi vid University of Washington i Seattle, WA, U.S.A, att ansvara för det kliniska programmet. Profylax med Diamyd i typ 2 LADA- diabetespatienter: Diamyd utvecklas även för behandling av typ 2-diabetespatienter med antikroppar mot GAD. Denna grupp har en form av autoimmun diabetes känd som Latent Autoimmun Diabetes in Adults (LADA). Hos dessa patienter pågår en långsam autoimmun attack mot de insulinproducerande betacellerna. Diamyd Medical har tidigare genomfört en småskalig, fas II-studie med 47 LADA-patienter där olika doser prövades (se nedan). För att bekräfta de positiva resultaten från denna studie pågår nu Sidan 10 av 64

11 en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas II/III-studie med 160 LADApatienter. Behandlingsgruppen (80 patienter) fick, precis som i de andra studierna, två injektioner med 20 µg av Diamyd med ett fyra veckors intervall. Placebogruppen fick samma formulering men utan rhgad65. Alla patienter är rekryterade och har behandlats. Studien, som genomförs vid 17 kliniker i Sverige, leds av professor Carl-David Agardh vid universitetssjukhuset MAS i Malmö. Resultat från studien planeras till juni Resultat från en första fas II-studie med typ 2 LADA-patienter Positiva resultat från Diamyd Medicals första fas II-studie med Diamyd har rapporterats efter 24 månaders uppföljning. Studien omfattade 47 LADA-patienter och ett brett dosspektrum undersöktes med hänsyn till säkerhet och effekt. Resultaten indikerade att behandlingen var säker och att en dos om 2 x 20 μg Diamyd ökade insulinsekretionen (mätt som C-peptid). Vidare påvisades att ökningen av C-peptid var associerad med en minskning av glykosylerat hemoglobin (HbA1c). Fynden är viktiga eftersom HbA1c generellt används för att kliniskt bedöma långtidseffekt vid diabetesbehandling. Denna LADA-studie är för närvarande i uppföljningsfas. Den statistiskt signifikanta positiva effekten på C-peptidnivåer (eller insulinnivåer) som observerades i 20 μgdosgruppen var även kopplad till ett ökat antal regulatoriska T-celler. Dessa T-celler anses nedreglera den autoimmuna attacken mot de insulinproducerande betacellerna. Detta kan bidra till att förklara den förbättrade insulinsekretionen i denna grupp. Det ökade antalet regulatoriska T-celler i 20 µg-dosgruppen bekräftar effekten i HbA1c och C-peptidproduktion. Sidan 11 av 64

12 Klinisk utveckling av Diamyd En sammanfattning över kliniska studier med Diamyd presenteras nedan: 1. Pricktest, Sverige, 1995 Deltagare: Typ 1-diabetespatienter Ålder (år): Ungdomar Antal patienter: N=15 Studietid: 28 dagar Syfte: Säkerhet Slutsatser/kommentarer: Administration av 1 µg rhgad65. Säkerhet: Ingen av patienterna visade någon reaktion. 2. Fas I, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, doseskalerande studie, U.K, 1999 Deltagare: Friska individer Ålder (år): Antal patienter: N=24 Studietid: 10 veckor Syfte: Säkerhet och tolerans Slutsatser/kommentarer: Subkutan administration av 20 µg, 100 µg, 250 µg och 500 µg rhgad65 eller placebo. Säkerhet: Ingen av deltagarna visade någon reaktion. 3. Fas II, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, dosstudie, Sverige, Deltagare: Typ 2 LADA-patienter Ålder (år): Antal patienter: N=47 Studietid: Studietid: 6 månader (avslutad 2003), uppföljning 4,5 år (pågående) Syfte: Dos, säkerhet och effekt Slutsatser/kommentarer: Två injektioner av doserna 4 µg, 20 µg, 100 µg, 500 µg Diamyd eller placebo gavs med fyra veckors mellanrum. Upp till två extra doser i 500 µg gruppen. Säkerhet: Subkutan administration av Diamyd påvisades säker i alla dosgrupper efter två år. Effekt: Statistisk signifikant ökning av C-peptidproduktion och ökning av nedreglerande T-celler (CD4+CD25+) sågs endast i gruppen med dosen 20 µg Diamyd. Under uppföjningsfasen minskade HbA1c relativt placebo. Resultaten ledde till att 20 µg Diamyd valdes som dos. 4. Fas II, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, multicenterstudie, Sverige, Deltagare: Typ 1-diabetespatienter Ålder (år): Antal patienter: N=70 Studietid: Studietid: 15 månader (avslutad 2006), uppföljning 15 månader (pågående) Syfte: Säkerhet och effekt Slutsatser/kommentarer: Två injektioner av 20 µg Diamyd gavs med fyra veckors mellanrum. Säkerhet: Subkutan administration av Diamyd påvisades säker. Effekt: C-peptidproduktionen minskade i både Diamyd - och placebogruppen, men statistiskt signifikant mindre i Diamyd -gruppen vid 9 och 15 månader efter behandling. 5. Fas II/III, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, multicenterstudie, Sverige, Deltagare: Typ 2 LADA-patienter Ålder (år): Antal patienter: N=160 Studietid: Studietid: 18 månader (pågående). Resultat väntas under juni 2007 Syfte: Säkerhet och effekt Slutsatser/kommentarer: Två injektioner av 20 µg Diamyd gavs med fyra veckors mellanrum. Sidan 12 av 64

13 Tillverkning av Diamyd I december 2005 tecknade Diamyd Medical ett tillverkningsavtal med Protein Sciences Corporation, CT, U.S.A som ger dem rätten att producera Diamyd för fortsatta kliniska prövningar. NTDDS för behandling av kronisk smärta Diamyd Medicals ledande produkt för behandling av kronisk smärta är NP2, en NTDDS-produkt som producerar enkefalin lokalt vid smärtcentrum. Det finns en bred grund av prekliniska säkerhets- och effektdata för NP2-relaterade produkter. Studierna visar att NP2 sannolikt: Effektivt kan lindra smärta i en rad olika djurmodeller för akut och kronisk smärta, under flera veckor Är säkert att ge och riktar sig specifikt mot sensoriska nervceller Ger terapeutisk effekt, även vid tolerans mot morfin Kan öka smärtlindringen när den används tillsammans med morfin Ger effekt vid upprepad dosering Reducerar kronisk smärta utan att inducera tolerans eller biverkningar. Resultaten har publicerats i internationellt granskad fackpress samt presenterats vid flertalet internationella konferenser. Behandling av Parkinsons sjukdom med GAD65 Under augusti 2006 tecknade Diamyd Medical och Neurologix ett licensavtal där Diamyd utlicensierade sin GAD65-teknologi till Neurologix Inc för utveckling av en GAD-baserad terapi mot Parkinsons sjukdom. En fas I-studie med patienter med Parkinsons sjukdom har avslutats och enligt ett pressmeddelande från Neurologix den 17 oktober 2006 har de primära parametrarna, säkerhet och tolerans varit positiva. Inga allvarliga biverkningar registrerades. Inkluderade patienter hade en förbättring med 25% på den sjukdomsgradsskala som används för Parkinsons sjukdom (UPDRS, p < 0.005). Nio av de tolv patienterna visade en förbättring på 37% och fem av dessa hade förbättringar mellan 40-65% Sidan 13 av 64

14 DIABETES MELLITUS Vetenskaplig bakgrund Efter en måltid frigörs glukos från kolhydrater i födan i tunntarmen och absorberas sedan till blodet. Förhöjda blodglukosnivåer stimulerar frisättningen av insulin från betacellerna i bukspottkörteln. Insulin är nödvändigt för att möjliggöra upptag, lagring och användning av glukos till bland annat muskel- och fettceller i hela kroppen. När insulin frisätts minskar således glukosnivåerna i blodet. Om blodglukosnivåerna inte kan kontrolleras till följd av otillräcklig insulinproduktion (som i typ 1-diabetes och typ 2-LADA) eller om insulinkänsligheten är nedsatt (som i vanlig typ 2-diabetes), kan hyperglykemi uppstå. Diabetes karakteriseras generellt av kroniskt höga blodglukosnivåer. Det finns två huvudskaliga former av sjukdomen. i. Typ 1-diabetes uppstår på grund av insulinbrist orsakad av att immunförsvaret angriper de celler i bukspottkörteln som producerar insulin betacellerna. Vid diagnos, vanligen under barndomen, återstår ungefär 10 procent av de insulinproducerande betacellerna. Dessa celler har dock inte förmåga att producera tillräckligt med insulin för att upprätthålla normala blodglukosnivåer. Externt insulin måste därför injiceras. Efter diagnos fortsätter den autoimmuna attacken mot de återstående insulinproducerande betacellerna, vilka så småningom förstörs helt. Det är viktigt att ha noggrann kontroll över blodglukosnivåer samt insulinbehandling för att minska risken för framtida komplikationer av sjukdomen. De flesta typ 1-diabetespatienter drabbas, trots god kontroll, av allvarliga problem i blodkärl, nerver, njurar och andra organsystem på grund av sjukdomens livslånga natur. ii. Typ 2-diabetes börjar som ett syndrom som karaktäriseras av minskad insulinkänslighet där patienterna inte svarar tillräckligt väl på sitt eget insulin. Den exakta mekanismen är okänd, men hos vissa patienter är insulinreceptorn förändrad, medan det hos andra är insulinets signalmekanism som är defekt. Typ 2-diabetes börjar generellt i vuxen ålder och närmare procent av världens diabetespatienter har typ 2-diabetes. Ungefär 10 procent av typ 2-diabetespatienterna har en autoimmun form av sjukdomen (liknande typ 1-diabetes). Den autoimmuna attacken är långsammare men patienterna behöver så småningom ta insulininjektioner. Dessa patienter benämns ha LADA Latent Autoimmun Diabetes in Adults. Diabeteskomplikationer Bristande kontroll av diabetes och långvarigt obalanserade blodglukosnivåer leder till komplikationer i flera olika organ, vilka i sin tur kan leda till döden. De viktigaste komplikationerna vid typ 1- och typ 2-diabetes inkluderar: Hjärt-kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken hos diabetespatienter. Personer med diabetes, som tidigare inte haft någon hjärtattack, har en ökad risk att drabbas av hjärtattack. Sidan 14 av 64

15 Neuropati Diabetes är den främsta orsaken till njurkollaps, vilket kan kräva dialysbehandling eller njurtransplantation. Neuropati Diabetes påverkar det perifera nervsystemet på flera olika sätt. Det vanligaste är känselbortfall i fötter samt svår smärta. Retinopati Diabetespatienter som levt med sin sjukdom under lång tid kan i många fall uppleva försämrad syn, retinopati. Eftersom typ 2-diabetes ofta förblir odiagnostiserad under många år, finns ett stort antal patienter, även i utvecklade länder, som har diabetesretinopati och andra komplikationer redan vid diagnos. Diabetespopulationen International Diabetes Federation har uppskattat antalet diagnostiserade och odiagnostiserade personer med diabetes i världen till omkring 230 miljoner. Incidensen har uppskattats till 6 miljoner individer år Denna siffra representerar en global ökning av incidensen om 5,6 procent (Continuous Annual Growth Rate, CAGR). Ökningen i incidens är dock betydligt högre i U.S.A (11 %), Ryssland (8%) och Filippinerna (7%). Cirka 3-10 procent av dem som diagnostiseras med diabetes har typ 1- diabetes, beroende bland annat på etnisk tillhörighet. International Diabetes Foundation, uppskattar den årliga globala hälsovårdskostnaden för diabetes (inklusive behandling av komplikationer) till mellan och miljarder kronor. KRONISK SMÄRTA I U.S.A upplever nästan en tredjedel av befolkningen svår kronisk smärta någon gång i livet. Enligt American Pain Society får endast en av fyra patienter med kronisk smärta adekvat behandling. Ungefär 1,7 miljoner människor i U.S.A och så många som 38 miljoner runt om i världen lider av måttlig till allvarlig neuropatisk smärta associerad med diabetes, ryggvärk, HIV/AIDS-neuropati, ryggmärgsskada, postterapeutisk neuralgi eller andra sjukdomar. Marknaden för neuropatisk smärta i U.S.A uppgick till 4 miljarder kronor år 2004 och förväntas omsätta mer än 14 miljarder kronor år IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Diamyd Medicals immateriella rättigheter ger bolaget exklusiva rättigheter att kommersialisera sina projekt. Att bevara rättigheterna är kritiskt för utvecklingen eftersom den ekonomiska investeringen är betydande. Bolaget innehar exklusiva licenser för den terapeutiska användningen av genen som kodar för GAD65 från University of California i Los Angeles, CA, U.S.A. (UCLA) samt för behandling av diabetes med GAD65 från University of Florida i Gainesville, FL, U.S.A. (UF). GAD65-genen och dess protein har även potential för terapeutiska tillämpningar i andra metabola och Sidan 15 av 64

16 neurologiska sjukdomar. De licensierade patenten skyddar Bolagets användning av GAD65 fram till år 2021 i U.S.A, samt till år 2016 (inklusive förlängningar) i Europa. Utöver den exklusiva rätten för terapeutisk användning av GAD65 licensierar bolaget även icke exklusiva rättigheter för GAD-baserade diagnostiska tillämpningar. Dessutom licensieras patenträttigheter i U.S.A för en metod att identifiera icke-insulinberoende diabetespatienter som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes (typ 2 LADA-patienter), från University of Washington i Seattle, WA, U.S.A. Bolaget har beviljats ett eget patent i U.S.A och Europa gällande en modifierad GAD-molekyl som saknar enzymatisk aktivitet men har kvar proteinets immunologiska egenskaper. Diamyd Medical licensierar även en genteknologiplattform kallad NTDDS (Nerve Targeting Drug Delivery System) från University of Pittsburgh, PA, U.S.A. De licensierade patenten och patentansökningarna skyddar NTDDS-teknologin, tillverkningsmetoder samt beståndsdelar som till exempel cellinjer och vektorer. DIAMYD MEDICALS VERKSAMHET Vision Diamyd Medicals vision är att föra terapier till marknaden som förbättrar livskvaliteten för patienter med autoimmun diabetes samt att bidra till att förhindra och bota sjukdomen. Affärsmodell Diamyd Medical identifierar terapikandidater och utvecklar dessa genom kliniska prövningar. Därefter sker kommersialisering genom utlicensiering eller partnerskap. Utveckling och marknadsföring av relaterade produkter, till exempel diagnostikaprodukter kan förekomma för att befrämja och förbereda marknaden för lansering av olika terapier. Diamyd Medicals affärsmodell balanserar ett fokuserat in-house team mot outsourcing av olika utvecklingsmoment till kvalificerade samarbetspartners med expertkompetens, till exempel CRO-företag (Contract Research Organizations) eller CMO-företag (Contract Manufacturing Organizations). Modellen gör det möjligt för Bolaget att ha tillgång till professionell assistans i olika utvecklingsskeden av en läkemedelskandidat med bibehållande av en småskalig och effektiv intern organisation. Sidan 16 av 64

17 STYRELSE, MEDARBETARE OCH REVISORER Styrelsen ANDERS ESSEN-MÖLLER, född 1941, Stockholm, civ. ing., är grundare och styrelseledamot sedan Anders Essen-Möller grundade även Synectics Medical AB som såldes till Medtronic, Inc., Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Armea AB. Aktieinnehav: A-aktier, B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. BJÖRN O. NILSSON, född 1956, Sollentuna, Ph.D., är styrelseledamot sedan Övriga uppdrag: Medlem i IVA, Styrelsemedlem i BioInvent International AB (publ). Dr Nilsson var nylig VD för KaroBio AB (publ). Aktieinnehav: teckningsoptioner 2004/07. JOSEPH JANES, född 1965, U.S.A, Juris Doctor från American University, Washington College of Law, Washington DC, U.S.A. Janes arbetade tidigare med fusioner & förvärv för två amerikanska advokatbyråer, vid deras europeiska kontor i Bryssel och Genève. Janes arbetade för Medtronics i Lausanne, Schweiz, 1997 som Associate General Counsel. Janes bor och arbetar för närvarande i U.S.A. Aktieinnehav: B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. PETER ROTHSCHILD, född 1950, Lidingö, civ. ekon., är styrelseledamot sedan Övriga uppdrag: Rothschild är VD för BioGaia AB (publ). Aktieinnehav: teckningsoptioner 2004/07. TORD LENDAU, född 1957, Stockholm, är styrelseordförande sedan 2004 och styrelseledamot sedan Lendau var 1994, som VD för Synectics Medical AB, med och initierade det som idag är Diamyd Medical AB. Övriga uppdrag: Lendau är styrelseledamot i ArthroCare, Inc. Lendau var tidigare VD för Artimplant AB (publ), Noster System AB, Medtronic Synectics AB och dessförinnan VD för Synectics Medical. Aktieinnehav: 500 B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. Medarbetare ANDERS ESSEN-MÖLLER är VD (se styrelsen). DARREN WOLFE är senior forskare vid Diamyd Inc., U.S.A. Darren Wolfe är Ph.D i molekylärbiologi och biokemi, från Pennsylvania State University. Innan Wolfe anslöt sig till Diamyd var han biträdande professor på institutionen för molekylärgenetik och biokemi vid University of Pittsburgh. Wolfe sköter intern och extern produktutveckling för Diamyd, Inc.. Wolfe har över 10 års erfarenhet av utvecklingen av Diamyds unika terapeutiska NTTDS och är upphovsman till flera patent som Diamyd licenserat från University of Pittsburgh. Aktieinnehav: B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. ERIKA HILLBORG är chef för kliniska prövningar. Erika Hillborg har en biomedicinarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm och en vetenskapsjournalistikexamen från Uppsala Universitet. Erika Hillborg har arbetat för bolaget sedan Aktieinnehav: B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. Sidan 17 av 64

18 JAMES B. WECHUCK är senior forskare med ansvar för tillverkning vid Diamyd Inc., U.S.A. James Wechuck är Ph.D. i kemiteknik från University of Pittsburgh. Innan Wechuck började hos Diamyd, var han biträdande professor i bioteknik vid University of Pittsburgh och tillverkningschef vid Human Gene Therapy Applications Laboratory, University of Pittsburgh. Vid University of Pittsburgh, bedrev Wechuck forskning i tillverkningsprocessutveckling och pilottillverkning för biologiska produkter, inklusive HSV-baserade genterapivektorer. Han kommer att fortsätta med dessa aktiviteter för Diamyd Inc. Wechucks erfarenhet inkluderar även praktik och arbete i en cgmp-miljö för klinisk tillverkning av cell- och virusprodukter. Aktieinnehav: teckningsoptioner 2004/07. JOHN ROBERTSON är chef för forskning och utveckling. John Robertson är Ph.D. och har arbetat för bolaget sedan dess start. Robertson har internationell erfarenhet av bioteknik och toxikologi både från institut (Karolinska Institutet i Stockholm, Pasteur Institute i Paris och National Institutes of Health i Washington) och erfarenhet i läkemedelsutveckling från industrin (Inveresk Research International i England, Schering Agrochemicals i England). Aktieinnehav: B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. MAGNUS THOLÉN SVENSSON är ekonomichef. Magnus Tholén Svensson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tholén Svensson har arbetat för bolaget sedan Aktieinnehav: teckningsoptioner 2004/07. MICHAEL CHRISTINI är VD för Diamyd Inc., U.S.A. Michael Christini är Juris Doctor från Case Western Reserve Law School. Michael Christini grundade Nurel Therapeutics 2003 och började hos Diamyd i och med dess förvärv av Nurel Therapeutics i december Innan Christini började hos Nurel Therapeutics var han juridiskt ombud vid National Institutes of Health, den amerikanska handelskommisionen i Washington DC, och hos advokatbyrån Cooley Godward, LLP i San Francisco, CA. Aktieinnehav: B-aktier och teckningsoptioner 2004/07. NATALIE JELVEH är financial controller. Natalie Jelveh har en civilekonomexamen och har även läst medicinteknik på Södertörns högskola. Efter examen har Jelveh varit engagerad i försäljningsfrågor och finansiella frågor. Jelveh har arbetat för Bolaget sedan Aktieinnehav: inga. NILS-FREDRIK KAISER är informationsansvarig och affärsutvecklare. Nils-Fredrik Kaiser har en Pharm.D. från Uppsala universitet. Nils-Fredrik Kaiser har arbetat för Bolaget sedan Före sin nuvarande position har Kaiser varit engagerad i försäljning, marknadsföring och affärsutveckling hos flera mindre bioteknikföretag. Aktieinnehav: teckningsoptioner 2004/07. Sidan 18 av 64

19 Revisorer ERNST & YOUNG, med Ola Wahlquist (auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor, Bolagets revisor sedan GÖRAN WIMAN (auktoriserad revisor), Focus Revision AB, ordinarie revisor sedan MARTIN HAMMARE (auktoriserad revisor), Focus Revision AB, revisorsuppleant sedan VETENSKAPLIGT OCH MEDICINSKT RÅD Bolaget har utsett ett Vetenskapligt och Medicinskt råd bestående av ledande vetenskapsmän från U.S.A, Nederländerna, England och Sverige. Nedanstående personer ingår i rådet: PROFESSOR ALLAN J. TOBIN, PhD., U.S.A, född 1942, är VD för MRSSI Inc. MRSSI ger råd till High Q Foundation och CHDI, organisationer dedikerade att finna läkemedel för Huntingtons sjukdom. Tidigare var professor Tobin chef för hjärnforskningsinstitutet vid UCLA i Los Angeles, U.S.A. Tobin är även Scientific Director Emeritus vid Hereditary Disease Foundation, som deltog i identifieringen av genen som orsakar Huntingtons sjukdom. Tobin har specialiserat sig på molekylära metoder för syntes, funktion och nedbrytning av GABA, som verkar som en signifikant inhibitorisk signal i hjärnan och bukspottkörteln. Tobin har varit medlem av Diamyd Medicals Vetenskapliga och Medicinska råd sedan PROFESSOR BART O. ROEP, MD, Ph.D., Nederländerna, är biträdande professor i medicin och chef för Division of Autoimmune Diseases vid Leiden University Medical Center i Nederländerna. Roep har fokuserat på autoreaktiva T-cellers roll i diabetes genom bestämning av humana cellulära immunsvar, identifiering av autoantigener strategier för immunointervention. Professor Roep innehar positioner i ett flertal vetenskapiga råd/forskningspaneler, däribland Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF), det holländska Diabetesforskningsrådet, de holländska och tyska Nationella Forskningsråden, Europeiska Unionen, European Foundation for Diabetes Research (EFSD) och National Institutes of Health (NIH) i U.S.A. Professor Roep är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan PROFESSOR DANIEL KAUFMAN, Ph.D., U.S.A, född 1956, är professor vid institutionen för molekylär och medicinsk farmakologi vid UCLA School of Medicine i Los Angeles, California, U.S.A. Professor Kaufmans nuvarande forskning rör bland annat GAD och dess relation till diabetes. Kaufman visade i en forskningsartikel i november 1993 att tillförseln av GAD till möss, som annars skulle utveckla typ 1 diabetes, förhindrade utbrott av denna sjukdom. Kaufman var först med att klona GAD-genen. Kaufman tillhörde gruppen kring professor Allan J. Tobin, som var först med att lämna in en patentansökan på hela cdna-koden för GAD, den patentportfölj som Diamyd Medical licenserat. Kaufman är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan PROFESSOR DAVID LESLIE, MD, Ph.D., England, född 1949, är professor i diabetes och autoimmunitet vid Royal London and St. Bartholomew s School of Medicine, University of Sidan 19 av 64

20 London. Leslie har varit inriktad på diabetesforskning och kliniska studier sedan Professor Leslie har varit chef för the British Diabetic Twin Study, världens största tvillingstudie av dess slag sedan Leslie har varit ansvarig utredare för det europeiska Action LADA konsortiet. Genom att studera tvillingar, har professor Leslie kunnat påvisa möjligheter att förutsäga och förebygga autoimmun diabetes. Leslie är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan PROFESSOR JOSEPH GLORIOSO, USA, Ph.D. är McElroy Professor och ordförande för institutionen för molekylär genetik och biokemi vid University of Pittsburgh i Pennsylvania, U.S.A. Glorioso är grundare och chef för Institutet för Molekylär Medicin vid University of Pittsburgh. Glorioso är en erkänd expert på herpessimplex virus och genterapi och var tidigare ordförande för American Society for Gene Therapy. Glorioso är uppfinnare bakom flera av Diamyds NTDDS-patent och var en av grundarna av Nurel Therapeutics. PROFESSOR LARS KLARESKOG, MD, Ph.D., Sverige, född 1945, är professor i reumatologi och är chef för reumatologiska forskningslaboratoriet på Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Sjukhuset/Karolinska Institutet. Klareskogs forskning är särskilt riktad mot autoimmuna sjukdomars uppkomst och behandling. Klareskog är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan PROFESSOR MARK ATKINSON, Ph.D., U.S.A, född 1961, är chef för Centrum för Immunolog och Transplantation vid University of Florida. Atkinson var en av de första forskare som identifierade värdet av att mäta immunsvar mot GAD och att beskriva de insulinproducerande vita blod beta cellernas svar mot GAD i personer med sjukdomen. Atkinson återfinns som rådgivare i ett flertal organisationer och forskningsinstitut, bland annat åt Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDFI), American Diabetes Association (ADA) och National Institutes of Health (NIH) i U.S.A. Atkinsons nuvarande forskning rör förståelsen av den molekylära immunologiska och genetiska mekanismen som ligger bakom diabetes och ett av hans huvudmål är att utveckla en metod för att hindra uppkomsten av typ 1 diabetes. Atkinson är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan PAUL KORNBLITH, MD, U.S.A, är chef för Pennsylvania BIO (Western PA) och konsulent för Pittsburgh Life Sciences Greenhouse. Kornblith är grundare och ordförande emeritus av Precision Therapeutics, Inc. och ordförande av Celsense, Inc.. Kornblith är expert i neurologi och neuroonkologi. Han var tidigare biträdande professor och chef för neuro-onkologi vid Harvard University, chef för neurokirurgi, NIH-NIHDS/NCI och vice ordförande och professor i neurokirurgi vid University of Pittsburgh. Kornblith är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan PROFESSOR RICHARD J. WHITLEY, MD, U.S.A, är Loeb Professor i pediatrik, mikrobiologi, medicin, och neurokirurgi vid University of Alabama i Birmingham, Alabama, U.S.A. Whitley var medgrundare av Aviron (förvärvat av Medimmune) och är medlem av Gileads Vetenskapliga och Medicinska råd. Whitleys huvudsakliga forskning fokuserar på den molekylära patogenesen av herpessimplex virusinfektioner. Whitley är även ansvarig för National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group, ett multicentersamarbete med mål att förbättra behandlingen av humant herpessimplex virus. Whitley är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan Sidan 20 av 64

21 PROFESSOR ÅKE LERNMARK, Ph.D., Sverige, född 1945, är Robert H. Williams professor i medicin vid University of Washington i Seattle, U.S.A. Han är också professor i experimentell diabetes vid Lunds universitet, avdelningen för endokrinologi vid universitetssjukhuset MAS i Malmö. Lernmark fokuserade sin forskning på ett tidigt stadium på diabetes och den antigen som senare visade sig vara GAD. Han och hans kollegor var de första att klona GAD65 från humana Langerhanska öar med biokemiska metoder och var därigenom den första att identifiera antikroppar mot GAD65 i patienter med typ 1 diabetes. Lernmark var först med att använda molekylära metoder för att identifiera HLA-gener, som är nödvändiga, men inte tillräckliga för att utveckla sjukdomen. Lernmark är medlem av Vetenskapliga och Medicinska rådet sedan Sidan 21 av 64

22 KONKURRENS Diamyd Medical konkurrerar med andra Life Science-företag som utvecklar terapier för typ 1- och typ 2-diabetes, särskilt de som specialiserar sig på utveckling av läkemedel som hindrar eller bromsar den autoimmuna attacken mot insulinproducerande betaceller. Diamyd Medical använder GAD-molekylen som aktiv substans. De alternativa strategier som testas av konkurrenter baseras på andra molekyler. Dessa innefattar bland andra insulin, insulinpeptidligander, heat-shock-proteinbaserade peptidligander och T-cellsantikroppar. Nedan sammanfattas några av de alternativa tekniker som är under utveckling för behandling av autoimmun diabetes. Förutom Diamyd Medical prövar åtminstone två andra Life Science-företag immunomodulerande substanser i kliniska studier: Roche (Schweiz) utvecklar daclizumab (Zenapax ) för typ 1-diabetes. Daclizumab är en lanserad terapi baserad på en monoklonal antikropp för IL-2Rα-receptorn på T-celler. Terapin används som immunosuppressant för att förhindra avstötning vid organtransplantationer, speciellt vid njurtransplantationer. Under 2003 presenterades preliminära resultat från en klinisk studie, som indikerade att daclizumab tolereras väl och ger upphov till en bättre bibehållen kroppsegen insulinproduktion jämfört med placebo. En pågående studie som sponsras av TrialNet Study Group i U.S.A utvärderar för närvarande bland annat Zenapax för att se huruvida immunologisk suppression kan hindra immunsystemet från att förstöra betaceller i nydiagnostiserade typ 1-diabetespatienter. Develogen (Tyskland) utvecklar DiaPep277, en syntetisk peptid om 24 aminosyror som innehåller den immunodominanta epitopen av autoantigenet heat-shockprotein 60, för behandling av både typ 1- och typ 2 LADA-patienter. Develogen förvärvade DiaPep277 i samband med köpet av Peptor Ltd (Israel) år Enligt Develogen har de slutliga resultaten från två avslutade placebokontrollerade fas II-studier med nydiagnostiserade samt etablerade typ 1-diabetespatienter (totalt 83 patienter) visat att DiaPep277 stoppar eller bromsar utvecklingen av typ 1-diabetes. I nydiagnostiserade typ 1-diabetespatienter minskade DiaPep277 behovet av injicerat insulin. En tredje fas II-studie om 30 barn med typ 1-diabetes i Israel, med huvudsakligt fokus på säkerhet, har slutförts. En fas III-studie om 400 patienter med typ 1-diabetes pågår i Europa och Sydafrika. I U.S.A pågår en studie med 100 typ 2 LADA-patienter. I juli 2002 kom Peptor och Aventis överens om ett samarbete för substansen. Detta samarbete avslutades år Diamyd Medicals uppfattning är att Diamyd kan ha fördel jämfört med andra terapier eftersom Diamyd är specifikt riktad mot de T-celler som attackerar betacellerna. Detta torde stärka sannolikheten för både positiva resultat och färre biverkningar. Om någon av ovanstående, eller andra ej omnämnda alternativa strategier, skulle visa sig vara framgångsrik betyder detta inte omedelbart att terapi med GAD65 skulle vara utan intresse. I en sådan situation skulle Diamyd kunna bli ett attraktivt komplement i en kombinationsterapi, där olika vägar i sjukdomsprocessen angrips. Sidan 22 av 64

23 AKTIEDATA Aktien Per den 31 augusti 2006, fördelades Diamyd Medicals tillgångar på aktier ( st) av serie B samt aktier ( st) av serie A. Aktiekapitalet i Diamyd Medical uppgick vid räkenskapsårets utgång till kr ( kr). Ökningen av antalet aktier under året kommer från en apportemission om st B-aktier i samband med förvärvet av Nurel Therapeutics. Aktier av serie B är noterade på den Nordiska börsen (ticker symbol SE NOMX:DIAM B) samt handlas genom ett American Depository Recipient (ADR) program hos Bank of New York (ticker symbol US ADR:DMYDY). Remium Securities AB är likviditetsgarant för aktien. Diamyd Medicals börskurs vid räkenskapsårets utgång var 97,00 kr (53,50 kr), vilket ger ett börsvärde på 847,3 Mkr (450,4 Mkr). Under räkenskapsåret har aktiekursen ändrats med 81,3% (15,6%) att jämföra med OMX Stockholm 30 (OMXS30) som under samma period steg med 17,0% (22,5%). Högsta betalda kurs under räkenskapsåret var 117,50 kr (70,00 kr) och lägst betalt var 36,20 kr (36,20 kr). Genomsnittlig aktiekurs under året var 54,62 kr (47,61 kr) och st ( st) Diamydaktier omsattes till ett värde om 592,8 Mkr (123,3 Mkr). Diamyd Medical Kursutveckling , ,00 80,00 Antal aktier ,00 40,00 Kurs, SEK ,00 0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 0,00 Diamyd Medical, volym Diamyd Medical, stängningskurs OMXS30, indexerat mot Diamyd Sidan 23 av 64

24 Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Villkor Aktiekapital (ökning, kr) A-aktier (ökning, st) B-aktier (ökning, st) Aktiekapital (ackumulerat, kr) 1996 Bolaget bildades* Fondemission** /97 Företrädesemission /98 Företrädesemission /00 Företrädesemission /02 Företrädesemission 1:1, 40 kr /03 Inlösen optioner 1:1, 22,10 kr /04 Inlösen optioner 1:1, 21,79 kr Inlösen optioner 1:1, 56,00 kr Företrädesemission 2:1, 40 kr Riktad emission 40 kr /05 Inlösen optioner 1:1 18,36 kr /06 Apportemission, Nurel Therapeutics 55,00 kr S U M M A *** * Aktiens nominella belopp uppgick till 0,50 kr. ** Aktiens nominella belopp uppgick till 1 kr, *** Aktiens kvotvärde är 1 kr (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier) Aktieägare Per den 31 augusti 2006 uppgick antalet aktieägare till st (2 799 st). De tio största ägarna i Diamyd Medical innehar aktier motsvarande 60,8% (68,5%) av kapitalet och 73,6% (79,0%) av rösterna. Enligt överenskommelse mellan huvudägarna Bertil Lindqvist och Anders Essen- Möller har A-aktieägaren Anders Essen-Möller förbundit sig att inte överlåta A-aktie till tredje man (gäller ej arv), såvida inte denne också erbjuder sig att lösa in samtliga B-aktier på samma villkor. Enligt bolagsordningen har ägare av A-aktie rätt att påfordra att A-aktie omvandlas till B-aktie. Fördelning i storleksklasser per Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%) ,92 3, ,53 3, ,48 7, ,89 2, ,74 1, ,10 1, ,34 80,20 SUMMA ,00 99,99 Sidan 24 av 64

» Vi måste bli den förändring vi vill se i världen. « Diamyd Medical. Årsredovisning 2006/2007. Mahatma Gandhi

» Vi måste bli den förändring vi vill se i världen. « Diamyd Medical. Årsredovisning 2006/2007. Mahatma Gandhi Diamyd Medical Årsredovisning 2006/2007» Vi måste bli den förändring vi vill se i världen. «Mahatma Gandhi Noel Hendrickson Digital Vision getty images» Det finns inget att frukta i livet. Bara att förstå.

Läs mer

DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 2004/05

DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 2004/05 DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 2004/05 DIAMYD MEDICAL I KORTHET Diamyd Medical bedriver en fokuserad läkemedelsutveckling baserad på proteinet GAD65 (glutaminsyradekarboxylas). Mest utvecklat är ett läkemedel,

Läs mer

Halvårsrapport Stockholm 29 april, 2009

Halvårsrapport Stockholm 29 april, 2009 Halvårsrapport Stockholm 29 april, 2009 Kvartalsrapport 2 Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2008/2009 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) 1 december, 2008 28 februari,

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om överlåtelse av Diamyd, Inc. vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB, 30 oktober 2012.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om överlåtelse av Diamyd, Inc. vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB, 30 oktober 2012. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om överlåtelse av Diamyd, Inc. vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB, 30 oktober 2012. 1. Sammanfattning Diamyd Medical AB har tecknat ett avtal om avyttring

Läs mer

Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ) 1 december februari 2003

Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ) 1 december februari 2003 Delårsrapport Stockholm den 16 april, 2003 Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ) 1 december 2002 28 februari 2003 Försäljningen under perioden uppgick till 358 tkr ( 393 tkr). Resultatet för perioden

Läs mer

Niomånadersrapport Diamyd Medical AB (publ) 1 september maj 2005

Niomånadersrapport Diamyd Medical AB (publ) 1 september maj 2005 Kvartalsrapport 3 Stockholm den 29 juli, 2005 Niomånadersrapport Diamyd Medical AB (publ) 1 september 2004 31 maj 2005 Försäljning: 493 tkr (1 283 tkr) Likvida medel: 124,6 Mkr (11,4 Mkr) per den 31 maj

Läs mer

Kvartalsrapport 1 för Diamyd Medical AB (publ) 1 september november 2000

Kvartalsrapport 1 för Diamyd Medical AB (publ) 1 september november 2000 Pressmeddelande Stockholm, 31 januari, 2001 Kvartalsrapport 1 för Diamyd Medical AB (publ) 1 september 2000 30 november 2000 SBI-listade Diamyd Medical AB utvecklar ett GAD-baserat vaccin mot insulinberoende

Läs mer

DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 2003/04

DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 2003/04 DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 2003/04 Some comments when 24-month data from a clinical trial with the diabetes therapeutic Diamyd was presented at the American Diabetes Association Annual Meeting (ADA),USA,in

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010/11

ÅRSREDOVISNING 2010/11 ÅRSREDOVISNING 2010/11 INNEHÅLL Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Diamyd Medicals verksamhet... 6 Smärta och neuropati... 10 Diabetes... 18 Förvaltningsberättelse 2010/2011... 25 Koncernens rapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. september 2011 maj 2012

DELÅRSRAPPORT. september 2011 maj 2012 DELÅRSRAPPORT september 2011 maj 2012 Delårsrapport Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2011/2012 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Perioden 1 mars 2012 31 maj 2012 Koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamyd Medical AB (publ) Räkenskapsår 2006/2007

Kvartalsrapport för Diamyd Medical AB (publ) Räkenskapsår 2006/2007 Delårsrapport Stockholm den 20 april 2007 Kvartalsrapport för Diamyd Medical AB (publ) Räkenskapsår 2006/2007 (SWEDEN OMX: DIAM B; USA OTCQX: DMYDY) 1 december 2006 28 februari 2007 I december tecknades

Läs mer

Tremånadersrapport för Diamyd Medical AB (publ) räkenskapsår 2006/2007

Tremånadersrapport för Diamyd Medical AB (publ) räkenskapsår 2006/2007 Delårsrapport 1 Stockholm den 19 januari, 2007 Tremånadersrapport för Diamyd Medical AB (publ) räkenskapsår 2006/2007 (SWEDEN OMX: DIAM B; USA ADR: DMYDY) 1 september 2006 30 november 2006 Professor Johnny

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 25 januari 2011

Delårsrapport Stockholm 25 januari 2011 Delårsrapport Stockholm 25 januari 2011 1 september 2010-30 november 2010 Delårsrapport 1 Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY)

Läs mer

Kvartalsrapport III för Diamyd Medical AB (publ) 1 mars 2004 31 maj 2004

Kvartalsrapport III för Diamyd Medical AB (publ) 1 mars 2004 31 maj 2004 Stockholm den 30 juli, 2004 Kvartalsrapport III för Diamyd Medical AB (publ) 1 mars 2004 31 maj 2004 Försäljning: 385 tkr (356 tkr) Likvida medel per den 31 maj 2004: 11,4 Mkr (29,5 Mkr). Resultat efter

Läs mer

Tilläggsprospekt till prospekt avseende företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ) FI Dnr 09-10404-413

Tilläggsprospekt till prospekt avseende företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ) FI Dnr 09-10404-413 Tilläggsprospekt till prospekt avseende företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ) FI Dnr 09-10404-413 Detta tilläggsprospekt får inte distribueras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong,

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008. Medical

Årsredovisning 2007/2008. Medical Årsredovisning 2007/2008 Diamyd Medical Årsredovisning 2007/2008 Diamyd Medical kort om DIAMYD Diamyd Curing Diabetes Diamyd är ett biofarmaceutiskt bolag inom diabetes. Bolagets forskning och utveckling

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. september 2014 augusti 2015. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. september 2014 augusti 2015. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ september 2014 augusti 2015 Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 Perioden 1 juni 2015 31 augusti 2015 Periodens resultat uppgick till -4,2 (-3,3) MSEK Resultat per aktie

Läs mer

Dapagliflozin visade bibehållen glykemisk kontroll och viktreduktion i studie av typ 2-diabetes där metformin inte gett tillräcklig kontroll

Dapagliflozin visade bibehållen glykemisk kontroll och viktreduktion i studie av typ 2-diabetes där metformin inte gett tillräcklig kontroll Dapagliflozin visade bibehållen glykemisk kontroll och viktreduktion i studie av typ 2-diabetes där metformin inte gett tillräcklig kontroll 2011-06-27 Bristol-Myers Squibb Company och AstraZeneca tillkännagav

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

Tremånadersrapport Diamyd Medical AB (publ) 1 september november 2004

Tremånadersrapport Diamyd Medical AB (publ) 1 september november 2004 Kvartalsrapport 1 Stockholm den 20 januari, 2005 Tremånadersrapport Diamyd Medical AB (publ) 1 september 2004 30 november 2004 Försäljning: 167 tkr (440 tkr) Likvida medel: 145,5 Mkr (19,9 Mkr) per den

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1. september 2014 november 2014. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 1. september 2014 november 2014. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 1 september 2014 november 2014 Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 Perioden 1 september 2014 30 november 2014 Periodens resultat uppgick till -5,9 (-4,8) MSEK Resultat per

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ), Räkenskapsåret 2007/2008

Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ), Räkenskapsåret 2007/2008 Delårsrapport Stockholm 22 april, 2008 Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ), Räkenskapsåret 2007/2008 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) 1 december, 2007 29 februari,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 2015-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical Den 5 mars 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical att genomföra en nyemission av

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 02/03

DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 02/03 DIAMYD MEDICAL ÅRSREDOVISNING 02/03 MEAN PERCENTUAL CHANGE IN BASELINE FASTING C-PEPTIDE AT 6 MONTHS 60 50 40 % change of baseline C-peptide 30 20 10 0 Placebo Diamyd 20 µg -10-20 OMSLAG Resultaten från

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 13 oktober 2011

Bokslutskommuniké Stockholm 13 oktober 2011 Bokslutskommuniké Stockholm 13 oktober 2011 1 september 2010 31 augusti 2011 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Årsredovisning 2011/12

Årsredovisning 2011/12 Årsredovisning 2011/12 Innehåll Diamyd Medical i korthet 1 VD har ordet 2 Verksamheten 4 Organisation och medarbetare 10 Ordlista 11 Förvaltningsberättelse 2011/2012 12 Bolagsstyrningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2012/13

Årsredovisning 2012/13 Årsredovisning 2012/13 Innehåll Året i fokus 1 En översikt Diamyd Medical 2 VD har ordet 4 Diabetes 6 Diabetesvaccinet Diamyd 8 Pågående kliniska studier med Diamyd 11 Läkemedelsutveckling 12 Medarbetare

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2007-07-01 2007-09-30 1(11) Delåret juli 2007 - september 2007 i sammandrag Den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin kontrakteras

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3. september 2014 maj 2015. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 3. september 2014 maj 2015. Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 3 september 2014 maj 2015 Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2014/2015 Perioden 1 mars 2015 31 maj 2015 Periodens resultat uppgick till -7,3 (-3,6) MSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Positiva data från första delen av PLIANT-studien En fortsättning av en del av det första USA patentet

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

Diamyd Medical. Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) 2001 Prövning på diabetespatienter inleds

Diamyd Medical. Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) 2001 Prövning på diabetespatienter inleds Diamyd Medical Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) 1994 Diamydprojektet startar 1999 Vaccinets produktionsprocess utvecklas 2000 Diabetesvaccin klart för kliniska prövningar 2001

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari juni 20 Yields intressebolag Isofol Medical och Dermafol står inför dynamisk utveckling under 20/2013. Isofol Medical AB har tillförts nödvändigt kapital

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2012-01-01 2012-09-30) Nettoomsättning/bidrag uppgick

Läs mer

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt kommersiella fokus

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 CHRONTECH PHARMA

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 CHRONTECH PHARMA ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever

Läs mer

LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport. Jan mars 2014

LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport. Jan mars 2014 LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport Jan mars 2014 Kvartalsrapport Kvartalsrapport, Jan mars 2014 PUBLICERAD DEN 12 maj 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

',$0<' 0(',&$/ $.7,(%2/$* SXEO

',$0<' 0(',&$/ $.7,(%2/$* SXEO NOTERINGSPROSPEKT Föreliggande noteringsprospekt avser en ansökan om notering av Diamyd Medical AB:s (Bolagets) B- aktie på Stockholmsbörsens O-lista enligt styrelsebeslut den 13/11 2001. Första noteringsdag

Läs mer

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET ÅRSREDOVISNING 2014/2015 NNEHÅLL Diamyd Medical på 1 minut 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Forskarna har ordet 5 Autoimmun diabetes i världen 6 Att bota autoimmun diabetes 8 Klinisk utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008. Medical

Årsredovisning 2007/2008. Medical Årsredovisning 2007/2008 Diamyd Medical Årsredovisning 2007/2008 Diamyd Medical kort om DIAMYD Diamyd Curing Diabetes Diamyd är ett biofarmaceutiskt bolag inom diabetes. Bolagets forskning och utveckling

Läs mer

Diabetes många ansikten ska demaskeras

Diabetes många ansikten ska demaskeras (Måste kompletteras med bilder) Diabetes många ansikten ska demaskeras Målen för diabetesforskningen på CRC är högt satta men förutsättningarna också bättre än någonsin. Forskarna djupborrar i de -minsta

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2016 Yield Life Science s intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling.

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB S NYEMISSION MAJ 2004

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB S NYEMISSION MAJ 2004 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB S NYEMISSION MAJ 2004 Villkoren i sammandrag FÖRETRÄDESRÄTT: 2 (två) aktier av serie A respektive serie B berättigar till teckning av 1 (en) ny aktie

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till 556970-5790 Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2016-04-01 2016-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 172) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 172) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 202 (-2 172) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie PRESSMEDDELANDE 2014-10-21 Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie Ansökan om marknadsgodkännande

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Beteendegenetik. Vårt genetiska kod. Koden överförs vid celldelning. Handlar om hur psykologiska förmågor och möjliga beteenden ärvs i DNA

Beteendegenetik. Vårt genetiska kod. Koden överförs vid celldelning. Handlar om hur psykologiska förmågor och möjliga beteenden ärvs i DNA Beteendegenetik Handlar om hur psykologiska förmågor och möjliga beteenden ärvs i DNA Handlar också om samspelet mellan arv och miljö Viktigt att skilja på Genotyp den specifika genetiska koden vi har

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

Kvartalsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av kvartalsrapport 2013-01-01 2013-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 8 178 SEK (52 676). Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Exekutiv sammanfattning av Självständigt arbete i biologi HT2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Diabetes är en av de vanligaste

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 2000 Resultat enligt plan, -59 mkr (-75 mkr föregående år) Vaccinförsäljningen ökar med 20% Fortsatt positiv utveckling för Dukoral +42% Aventis Pasteur

Läs mer

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012

Nystart för Karo Bio. VD Per Bengtsson. Årsstämma 12 juni 2012 Nystart för Karo Bio VD Per Bengtsson Årsstämma 12 juni 2012 Det gångna året Eprotiromeprogrammet avbröts i februari 2012 Långtidsstudie i hundar visade broskskador efter 12 månader Erosioner och svullnad

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer