WSP ANALYS & STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP ANALYS & STRATEGI"

Transkript

1 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Göteborg Rullagergatan Göteborg Tel: Fax: WSP ANALYS & STRATEGI AKTUELLA ANALYSER 2009:1 Nov_09_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL AKTUELLA ANALYSER FÄRJETURISMEN EN MILJARDNÄRING FÖR HUVUDSTADEN I din hand har du WSP Analys & Strategis första nummer av Aktuella analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som vi har varit inblandade i. Skriften kommer att komma ut några gånger per år. I detta nummer presenteras bland annat analyser om att: - Åtta av tio kollektivtrafikresor skulle kunna drivas helt kommersiellt. Förutsättningen är dock att det inte finns några restriktioner när det gäller biljettpris och utbud. Om subventionerna tas bort så kommer dock priserna att stiga vilket kommer att minska efterfrågan med procent - Två miljoner färjeresenärer spenderar över fem miljarder kronor varje år när de besöker Stockholm - Fordonsindustrin har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Skulle sysselsättningen minska med 1000 personer kommer ytterligare 1600 personer att via direkta och indirekta effekter att påverkas. - Var och varannan bilist har GPS nuförtiden och i framtiden kommer det att bli möjligt att inte bara välja den snabbaste eller vackraste vägen utan även den säkraste. - Turismen växer i Dalarna och det investeras stora belopp. Dock visar en studie från WSP Analys &Strategi att även infrastrukturen (bl a Dalabanan) behöver byggas ut för att kunna möta den växande turismen A&S har 120 utredare/analytiker/forskare som årligen är involverade i 100-tals stora och små projekt kring frågeställningar relaterade till samhällsutveckling och samhällsbyggande. Vi arbetar med såväl offentliga som privata aktörer. Vi har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Två miljoner färjeresenärer spenderar över fem miljarder kronor varje år när de besöker Stockholm, en ökning med hela 76 procent på fem år, visar en färsk rapport från WSP Analys & Strategi. Rapporten som tagits fram på uppdrag av Stockholms Hamnar visar också att färjeresenärerna utgör 22 procent av Stockholms totala besöksomsättning. Färjenäringen sysselsätter personer i staden på helårsbasis, vilket gör den till den näst största arbetsgivaren i hela Stockholm. Resenärerna är i olika åldrar och har olika syften med resan, men en sak har de gemensamt de är nöjda med sitt Stockholmsbesök. 97 procent av färjeresenärerna uppger att de är mycket eller ganska nöjda och 93 procent tänker resa tillbaka igen. Varje år passerar över 11 miljoner besökare Stockholms Hamnar. Av de två miljoner resenärer som stannar mer än två timmar i Stockholm spenderar varje resenär i snitt kronor, totalt fem miljarder kronor varje år. Resenärerna lägger mest pengar på shopping, boende och restaurangbesök. WSP Analys & Strategi En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: Omvärld, policy & strategi; Stads- & regionalutveckling; Fastighetsutveckling; Logistik, gods- passagerartransporter & infrastruktur. Bodil Sandén, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post:

3 STORA KONSEKVENSER AV MINSKAD FORDONSINDUSTRI KONSEKVENSANALYS AV KOMMERSIELL KOLLEKTIVTRAFIK fotograf BLR-fotograferna Krisen inom svensk fordonsindustri är tydlig, samtidigt som ingen annan bransch i Sverige genererar lika stor sysselsättning bland leverantörer och underleverantörer. Om antalet jobb i fordonstillverkningen minskas med kommer ytterligare jobb att gå förlorade i näringslivet visar en studie som WSP Analys & Strategi gjort på uppdrag av Nutek (Tillväxtverket). Åtta av tio kollektivtrafikresor skulle kunna drivas helt kommersiellt visar en analys från WSP Analys & Strategi. Förutsättningen är att det inte finns några restriktioner när det gäller biljettpris och utbud. Samtidigt skulle dock resandet med den lokala och regionala kollektivtrafiken sjunka med uppskattningsvis procent. Detta är ett av flera scenarier som har analyserats. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste industrin för sysselsättningen i Sverige med sysselsatta i fordonstillverkning och hos underleverantörer. Detta medför att en minskad produktion ger större spridningseffekter på sysselsättningen än andra branscher, enligt WSP:s analys av effekterna av en minskad fordonsproduktion i Västsverige. Bara två europeiska länder, Slovakien och Tyskland, har en större andel sysselsatta i fordonsindustrin i förhållande till den totala sysselsättningen inom industrin. En minskad fordonstillverkning i Västsverige kommer i första hand att drabba den egna regionen och andra större regioner, där påverkan på regionens totala sysselsättning blir förhållandevis begränsad. WSP har på uppdrag av Utredningen om en ny kollektivtrafiklag analyserat konsekvenserna om marknaden för lokal och regional kollektivtrafik öppnas för konkurrens. Ett annat av de scenarier som analyseras är att biljettpriserna tillåts öka med högst 50 procent. Då bedöms minst hälften av persontrafikarbetet i den lokala och regionala kollektivtrafiken kunna bedrivas kommersiellt. En generell slutsats är att potentialen för kommersiell kollektivtrafik i första hand finns i större och medelstora tätorter och större pendelstråk. Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: , E-post: Fotograf Thomas Harrysson Anders Wärmark, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post:

4 STÄRK ATTRAKTIONSKRAFTEN FÖR DALABANAN VÄLJ DE SÄKRASTE VÄGARNA MED GPS:EN De planerade investeringarna i turistnäringen i Dalarna uppgår till nästan tio miljarder kronor under de närmaste åren. Enbart utbyggnaden av bäddkapaciteten i Sälen och Idre motsvarar ett halvt Sälen till. Men redan i dag har biltrafiken till Dalafjällen nått kapacitetstaket på flera vägsträckor. För att transporterna inte ska bli en hämsko för Dalarnas fortsatta utveckling som besöksmål behöver Dalabanans attraktivitet öka, visar en utredning som WSP Analys & Strategi gjort på uppdrag av Dalabanans Intressenter. Efter utbyggnaden av bäddkapaciteten i Dalafjällen kommer antalet fritidsresor att öka med resor visar WSP:s beräkningar. Om färdmedelsandelarna inte förändras kommer antalet bilresor att öka från till per år, eller med ytterligare 500 fordon per dag, på vägar som i flera fall redan i dag har nått kapacitetstaket. Jan Berglöf, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: För att fler ska välja tåget istället för bilen behöver kollektivtrafiken bli mer attraktiv. Det finns rad åtgärder som kan genomföras för att öka servicen och bekvämligheten i samband med tågresor till Dalafjällen: incheckning av skidutrustning vid resans början och få den framkört till semesterbostaden, utveckla Mora till en smidig transferknutpunkt för fjälltrafiken, arrangerade gruppresor till fjällen, möjlighet att förboka hyrbil i Mora/Sälen/Idre osv. I dag går det att välja den kortaste rutten eller att köra på vackra vägar med gps:en. I framtiden kan det bli möjligt att med hjälp av sin navigeringsutrustning i bilen välja de säkraste vägarna. WSP Analys & Strategi har genomfört en pilotstudie om trafiksäkra ruttval som finansierats av Vägverkets Skyltfond. Det finns en stor trafiksäkerhetspotential med att välja de säkraste vägarna. I studien har en säker rutt definierats som en rutt med en stor andel mötesseparerade vägar eller vägar med kameraövervakning. Mötesseparerade vägar minskar dödligheten med 80 % och på vägar med hastighetskameror reduceras dödligheten med 30 %. En slutsats som dras i studien är att skillnaderna mellan den kortaste och säkraste rutten på utvalda sträckor är liten. Det beror på att sträckorna till största delen följer de större lederna, som antingen är mötesseparerade eller har hastighetskameror. Skillnader uppstår främst i samband med tätorter och på vägrelationer som saknar stora, naturliga huvudleder. Mona Pettersson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post:

5 ÖKA SUBVENTIONERINGEN AV PENDELTÅGSTRAFIKEN NÅ KLIMATMÅLET UTAN ATT MISSGYNNA LANDSBYGDEN Det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att öka subventioneringen Stockholms pendeltågstrafik i högtrafik om ingen trängselskatt tas ut visar en forskningsstudie från WSP Analys & Strategi. I studien När bör kollektivtrafik subventioneras?, som finansierats av Vinnova, har WSP tagit fram verktyg för om, och i vilken omfattning, kollektivtrafik bör subventioneras. Verktygen bygger på samhällsekonomiska beräkningar av de argument för att subventionera kollektivtrafik som används i den politiska debatten och forskningslitteraturen. Pendeltågstrafikens positiva externa effekter i form av mindre miljöpåverkan, minskad trängsel och färre olyckor jämfört med om resenärerna skulle resa med bil, dess skalfördelar som innebär att det inte kostar något att ta upp ytterligare resenärer när tåget inte är fullsatt och den s.k. Mohringeffekten som medför att en ökning av turtätheten kan leda till en ökad efterfrågan är fullt tillräckliga för att samhällsekonomiskt motivera dagens subventioner. Skulle man dessutom beräkna de regionalekonomiska effekterna för pendeltågstrafiken skulle den samhällsekonomiskt optimala subventionsgraden för pendeltågstrafiken sannolikt stiga ytterligare. Det är fullt möjligt att köra bil på landet och samtidigt rädda klimatet, visar en rapport som WSP Analys & Strategi tagit fram på uppdrag av tankesmedjan Fores. I Sverige drar landsbygdsborna det kortaste strået i kampen mot växthuseffekten de långa avstånden gör kollektivtrafiken dyrare och behovet av att köra bil är större. En höjd skatt på koldioxid och därmed högre bensin- och dieselpriser slår därför hårdare mot landsbygden. Förutsättningen är att landsbygdsborna kompenseras på rätt sätt. Ett bidrag till etanolkonvertering skulle sänka landsbygdsbornas kostnader mest, samtidigt som det minskar klimatpåverkan. En sänkning av fordonsskatten för landsbygdsbor skulle vara ett bra komplement och kompenserar även de som av olika anledningar inte kan konvertera till etanol. Båda åtgärderna täcks kostnadsmässigt av koldioxidskattehöjningen. Lars Sandberg, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Jenny von Bahr, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post:

6 CYKELBANOR ÄR SAMHÄLLSEKONOMISKT LÖNSAMMA SÅ LYCKAS DU MED SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION Allt fler stockholmare tar cykeln till arbetet, även under vinterhalvåret. Antalet cyklister har ökat med 50 % under de senaste 10 åren enligt Stockholms stads mätningar. Cyklandet under vintern har ökat i ännu snabbare takt. Det är inte bara de som har nära till jobbet eller inte har råd med annat som cyklar. Tvärtom visar en studie från WSP att cyklisterna har höga inkomster och ofta cyklar långa sträckor. Cyklisterna värderar förbättringar oväntat högt, något som kan göra åtgärder för cykeltrafiken mer samhällsekonomiskt lönsamma än man tidigare har trott. WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Vägverket genomfört en forskningsstudie av cyklisters värderingar av förbättringsåtgärder. Konsultbolaget har intervjuat cyklister i och runt Stockholms innerstad. De flesta av cyklisterna var på väg till eller från sitt arbete. Studien visar att cyklisterna värderar åtgärder som ger bekvämare och snabbare resor oväntat högt. Tillgång till cykelbanor och bra cykelställ är viktigt. Att minska antalet stopp vid trafiksignaler betyder också mycket. Studien visar att cykeln är en viktig del av trafiksystemet och att det bör satsas mer pengar på snabbare, säkrare och bekvämare cykelstråk. Planering, förankring, kommunikation och en långsiktig plan för genomförande är nyckelfaktorer för att lyckas med en samordnad varudistribution enligt en analys som WSP Analys & Strategi gjort på uppdrag av Vägverket. Framgångsfaktorerna är snarare organisatoriska och administrativa än rätt distributionslösning även om det finns en del att ta lärdom av även där. Även information till alla berörda såväl inom som utom organisationen är en framgångsfaktor. WSP har gjort en analys av svenska projekt för samordnad varudistribution och tagit fram en handbok med råd, framgångsfaktorer och fallgropar. Handboken vänder sig till offentliga och privata organisationer som funderar på att starta en samdistribution. Pia Sundbergh, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Mona Pettersson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post:

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI 2/10 WSP ANALYS & STRATEGI Aktuella Analyser UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt

Läs mer

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008

Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:1 ISSN 1650-7965 Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008 Det finns 62 500 anställda inom västsvensk fordonsindustri.

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag

Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag Februari 2015 Underlagsrapport Arbetet pågår med att revidera trafikförsörjningsprogrammet och att ta fram en målbild

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer