Linnés reseskildringar en studiehandledning Författare Åsa Chagas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnés reseskildringar en studiehandledning Författare Åsa Chagas"

Transkript

1 Linnés reseskildringar en studiehandledning Författare Åsa Chagas

2 Linné är en berömd vetenskapsman, men lyckas ändå se på tingen som ett barn, som om han såg dem för första gången. Kan vi det? Hur då? Hur ser dagens ekologi ut? Hur ser din relation till naturen ut? Vad får ni för tankar av Linnés levnadsregler? Hur väl stämmer de med dagens hälsobudskap? Linné2007 har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) tagit fram en studiehandledning baserat på Natur & Kulturs nyutgåvor av Linnés reseböcker. Studiehandledningen låter dig möta olika nyanser av Linné. Journalisten Åsa Chagas låter oss möta iakttagaren Linné, naturälskaren och ekologen Linné, den gammeltestamentlige Linné, läkaren och friskvårdaren Linné och den vandrande folkbildaren Linné. Studiehandledningen följer böckerna och låter oss resa i Linnés fotspår. Via SV:s hemsida kan du själv söka efter studiecirklar och andra arrangemang om Linné. Vi finns över hela landet, med över 200 lokalavdelningar.

3 Vetgirig kalla vi den, som med vaken blick och med största noggrannhet undersöker det, som kommer i hans väg. Carl von Linné, ur Om undran inför naturen Han upplevde sinnesintrycken som ett barn utan förutfattade meningar, som om det var första gången i livet, skriver Gunnar Brusewitz i en introduktion till Linnés skrifter. Under 20 års tid färdades han i Linnés fotspår för att illustrera reseskildringarna: Med sina skarpa bruna ögon noterar han nyfiket allt. Han suckar av lycka inför en skön natursyn, fasar för vildmarkens ryslighet, glömmer inte att skildra färdens faror och besvär och ger fritt utlopp åt sitt dåliga humör när det finns anledning. Det är inte helt lätt att läsa Linnés reseskildringar. Den som inte är botaniker eller kunnig i latin får vara beredd att skumma igenom långa partier. Ändå är det väl värt mödan. Den här studiehandledningen vill ge ingångar till hur reseskildringarna kan läsas, bäst kanske, som Brusewitz skriver, i små portioner, i samband med resor i hans spår. Först kommer en allmän del, med tankegångar och diskussionsfrågor kring Linnés liv och hans syn på naturen. Den kan fungera som en inledning till studiecirkel, förslagsvis en eller två träffar, beroende på hur lång cirkeln ska vara. Sedan följer en introduktion till hur man kan arbeta med reseskildringarna i samband med resecirklar i till exempel sin hembygd. Varje reseskildring har fått ett eget avsnitt. (Samtliga är nyutgivna i pocketformat av Natur och Kultur, se nedan för information hur man beställer böckerna). På många ställen hänvisas till ett lärarmaterial som ges ut av nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Linnélektioner. Det finns utlagt på Där kan materialet både beställas i tryckt form och laddas ner som pdf. Klicka dig fram till Inspirationshäfte. Sammanlagt blir cirkeln förslagsvis 3 5 träffar, med möjlighet att bygga vidare och läsa mer om ni vill det. Sist i den här handledningen finns litteraturtips och sidhänvisningar till vissa av de specialområden som Linné skrev mycket om: medicinalväxter, växtfärgning, husbyggande och lantbruk. Råshult i Småland, där Carl von Linné föddes 2

4 Iakttagaren Linné När Linné ger sig av på sin första landskapsresa till Lappland 1732 är han bara 25 år gammal. Han reser ensam till häst och häpnar över de exotiska samerna och det sällsamma fjällandskapet. När han gör sin sista resa till Skåne 1749 är han en berömd vetenskapsman som reser med vagn och beundrande medresenärer. Men trots att berömmelsen har gjort honom både fåfäng och högmodig har han genom alla resorna kvar sin skarpa iakttagelseförmåga och sin närmast barnsliga upptäckarglädje. Fram träder bilden av en Linné som i Lappland stöter på en spottstrit, en liten insekt som skyddar sig genom ett spottliknande skum, stryker bort skummet och gör sig omaket att komma tillbaka efter en timme för att konstatera att den lilla krabaten har bildat nytt skum. (Lappländska resan, s 73) Eller den något äldre Linné som på Öland faller i beundran inför en gammal ekstock, räknar ringarna och upptäcker att vissa är tätare än andra och kommer fram till att det kan bero på strängare vintrar. Alltså havom vi uti eken liksom en krönika på vintrarna, dem vi kunna få oss bekanta hela 200 ad 300 åren tillbaka. (Öländska resan, s 79) Vi möter en Linné som i Bodback gruva i Dalarna får för sig att skjuta ett skott in i gruvan för att mäta hur djup den är, vilket gjorde ett eko att jorden darrade, att det liksom hördes en sång i själva gruvan. (Dalaresan, s 19) Linné känner på jordarter, smakar på stenar för att utröna vilka mineral de innehåller, beskriver med vetenskaplig exakthet en ovanlig växt eller fågel och faller i trans inför arter som han för första gången ser i Sverige. Allra mest vaken i sin iakttagelseförmåga är han kanske i sina resor till Lappland, Gotland och Öland, där naturen var en annan än vad han var van vid. Vid sidan av berget Vallavari tycktes jag föras uti en ny värld, och när jag kom uppå det, visste jag ej om jag var uti Asien eller Afrika, ty både jordmånen, situationen och örterna voro mig obekanta. (Lappländska resan, s 90) Att fundera på / diskutera: Linné var skicklig på att se på sin omgivning med liksom nytvättad blick. Alla har nog upplevt hur det kan vara på en resa, när allt är nytt och tingen liksom står fram tydligare än annars. Hur skulle man kunna överföra den blicken till sin vardagsmiljö? Linné är en berömd vetenskapsman, men lyckas ändå se på tingen som ett barn. Kan vi det? Hur då? Kanske har ni områden i ert liv där ni har övat upp ett noggrant iakttagande, i yrket eller i något fritidsintresse, till exempel ornitologen som kan bestämma en fågelart av en förbiflaxande glimt av en vinge, lantbrukaren som av jordens färg, doft och konsistens kan avgöra att det är dags att så eller seglaren som av en blick på himlen kan veta att oväder är på väg. Vad har givit upphov till en sådan förmåga? Hur kan vi öva upp den? Naturälskaren och ekologen Linné Det som gjort Linné odödlig, också utanför Sveriges gränser, är hans enorma arbete att systematisera både växter, djur och mineral. Hans sexualsystem ersattes så småningom i vetenskapliga sammanhang av andra sätt att ordna arterna, men den så kallade binära nomenklaturen används än idag. Den innebär att varje växt och djur har dels ett släktnamn och dels ett artnamn. Så heter till exempel maskros Taraxacum vulgare, där vulgare betyder vanlig. 3

5 Redan innan han var 20 år skrev Linné sitt första manuskript, Örtabok, där han citerar ett 70-tal kända botaniska verk på latin, svenska och danska. Man kan fråga sig varifrån en så ung person fick så mycket kraft och energi att studera så hårt. Linné själv talar ofta om sin intensiva kärlek till naturen. På väg hem från Gotland besöker han den trädgård som hans far en gång anlagt, denna trädgård har med modersmjölken inflammerat min håg med en outsläckelig kärlek till örter. (Gotländska resan, s 146) Linné brukar kallas vår förste ekolog. I skriften Naturens ordning (som finns utgiven i Natur och Kulturs Om undran inför naturen) gör han ett första försök att beskriva hur allt hänger samman, hur olika arter ger näring åt varandra och håller varandra tillbaka. Han beskriver det som ett allas krig mot alla, men framhåller samtidigt hur sinnrikt allt är organiserat av Skaparen. Så skriver han till exempel att nässlan som ratas av nästan alla boskap, tvingas lämna näring åt bortåt 50 insekter, av vilka några lägga beslag på rötterna, andra på stjälken, bladen, blommorna eller frukten. Härförutan skulle hon undertrycka rätt många andra växter. Inte heller människan klarar sig undan hans dåtida teori om eko-balans: Men även människan själv är underkastad samma naturens lagar, fastän jag ej vet, genom vilket naturens ingripande eller efter vilken lag människomängden företrädesvis hålles inom behöriga gränser. Det är dock visst, att de mest smittosamma sjukdomarna merendels i större skala rasa på folkrikare trakter, och jag är böjd att tro, att på grund av en naturlag krig uppstår där, varest största överflöd finnes på människor. Att fundera på / diskutera: Vad säger ni om Linnés teorier om smittsamma sjukdomar och krig? Delvis kan de (bort)förklaras med att samhället och därmed världsbilden såg mycket annorlunda ut på 1700-talet. Delvis har de sin grund i hans mycket religiösa världsbild där Gud är en rättfärdig domare och alla sist och slutligen får sitt straff. Hur ser dagens ekologi ut? Vad tänker vi moderna människor om balansen i naturen och allas krig mot alla? Om vi inte längre tänker oss att det är Gud som upprätthåller balansen, är det då människans uppgift? Bör alla arter få leva kvar eller måste några offras i framåtskridandets namn? Den gammeltestamentlige Linné I skriften Om undran inför naturen beskriver Linné sin syn på naturvetenskapen. Ju mer kunskap människan skaffar sig om naturens lagar, menar han, desto innerligare och klarare skall hon ock med förvåning skåda det beundransvärda i naturen, och desto klarare skall hon inse såväl Skaparens avsikt som sin egen uppgift. Han skisserar ett kretslopp där mineralerna ger näring åt växterna, som i sin tur ger näring åt djuren och högst upp på pyramiden människan, med förmåga att tänka och tala. Och människans uppgift: Att genom att iaktta och beundra naturen hylla dess skapare. Naturens beskådande ger en försmak av den himmelska sällheten, en beständig själens glädje och början till dess fullständiga vederkvickelse samt är högsta spetsen av mänsklig lycka. Då själen därav göres delaktig, blir han liksom väckt ur en tung dvala och vandrar omkring i ljuset, glömmande sig själv och tillbringande sitt liv i ett, så att säga, himmelskt land eller i en jordisk himmel. (Om undran inför naturen, s 59) 4

6 Att fundera på / diskutera: Linnés gammeltestamentliga syn på naturen är nog främmande för de flesta av oss idag. Samtidigt talar allt fler moderna människor om hur de i kris söker sig till naturen för att finna sammanhang och mening. Många skulle nog instämma i att naturen kan ge glädje och vederkvickelse. Hur ser din relation till naturen ut? Vad menar Linné när han talar om ett himmelskt land eller en jordisk himmel? Kan man förstå hans tankegångar utan att vara religiös? I Torgny Lindgrens roman Ljuset drabbas människorna av pesten för att de har tappat förmågan att förundras. Skulle vi kunna hitta tillbaka till den förmågan? Läkaren och friskvårdaren Linné Resan i Lappland gjorde ett djupt intryck på Linné. Han såg samernas naturenliga liv som ett föredöme för alla människor. Skulle han få önska sig en annan tillvaro så vore det som same i fjällen. Lyriskt talar han om den rena luften och det friska vattnet. Bara 26 år gammal skrev han en serie hälsoregler för ett naturenligt levnadssätt. Dessa finns översatta av Gunnar Brusewitz. (Se litteraturlista) Vissa av dem låter underliga i våra öron, till exempel: 37. Du skall icke förtära vegetabilier (om det finnes tillräckligt av animalisk föda) och 30. All föda skall förtäras ljum eller kall, het mat skall du betrakta som gift. Men andra är förvånande aktuella nästan 300 år senare. Här följer några exempel. 10. Allt som ej håller måttan är skadligt. 16. Du ska med jämna mellanrum taga dig lätt kroppsrörelse intill en tredjedel av dagen. 17. Kroppsrörelsen ska göra dig fuktig, ej svettdrypande. 18. Kroppsrörelse ovanpå maten och måltid ovanpå kroppsrörelse äro skadliga. Ju längre de äro skilda åt desto bättre. 19. Du ska undvika den brännande sommarhettan, men utsätta dig för vårsolens strålar. Vinterns kyla skall du fördriva med ugnsvärmen. 20. Ju mer naturenliga kläder, desto lämpligare. 28. Du skall äta för att stärka dig, icke så att du överlastar magen. 48. Brännvin är ett förgift för dig. 50. Tobaksrök, snus och tuggtobak äro alla giftiga. 53. Om du känner dig tung, må du veta, att du håller på att bli sjuk, men att, om du fastar och ofta skaffar kroppen motion, du skall i allmänhet tillfriskna. 63. Studier böra ej utsträckas utöver en tredjedel av dygnet. 65. Ett lugnt sinne förlänger livet, ett sorgset förkortar det märkbart. 68. Läkekonst utan diet gör föga nytta. En dåre är den som sätter sin lit till medicin, om dieten har förmåga att hjälpa. 79. Naturens ordning i dess fulländning bör man giva akt på. 95. Frukt är människans bästa föda. 99. Feta saker äro skadliga för magen. 5

7 Efter resorna till Lappland och Dalarna reste Linné till Holland för att doktorera i medicin. Här gav han också ut den första versionen av Systema Naturae, det verk som skulle göra honom världsberömd ända in i vår tid. Trots sina framgångar var han när han återvände till Stockholm några år senare så fattig att han fick rådet av sin svärfar att öppna en läkarpraktik. På mindre än ett år lyckades han bli en både berömd och välbärgad läkare. Först nu hade han tillräckligt mycket att erbjuda för att kunna gifta sig med sin fästmö Sara Lisa Moraea. Mer om Linnés läkargärning kan du läsa i Läkaren Linné, skriven av Nils-Erik Landell (Carlssons förlag.) Se också Linnélektioner. Att fundera på / diskutera: Vad får ni för tankar av Linnés levnadsregler? Hur väl stämmer de med dagens hälsobudskap? Något som provocerar? Läs gärna alla reglerna om ni har tillgång till Brusewitz bok. Hur tror ni att de flesta människor på Linnés tid levde, jämfört med dagens människor? Läkekonst utan diet gör föga nytta, skriver han, vad skulle dagens läkare säga om det? Motion på recept förekommer, men hur vanligt är det att tala om kost, snarare än till exempel blodtryckssänkande medicin? Varför är det så, tror ni? Den vandrande folkbildaren Linné När Linné reser runt i Sverige för att samla information ger han sig i ständigt samspråk med lokalbefolkningen. Han frågar vänligt efter seder och bruk, huskurer och folktro, men kan ibland inte låta bli att tillrättavisa dem för vidskepelse eller vad han anser som dåliga vanor. Så retar han sig till exempel på torneåbornas brist på skorstenar. Av rädsla för att gå miste om den goda värmen låter man röken stanna i huset, öppnar kanske bara dörren ibland för att vädra. När han uppsöks i egenskap av läkare av människor som är blinda eller halvblinda, med röda, rinnande ögon, kan han inte låta bli att utbrista: om jag rått, hade de skolat hängts upp på väggen och fått 15 par spö, tills de gjorde skorsten på sina stugor, helst som ved ej felas. (Lappländska resan, s 143) I Dalaresan ger han sig i diskussion med befolkningen om hur de skulle kunna berika sina magra jordar. Han föreslår olika lösningar och återger noga folkets svar på hans förslag. Ibland mästrande, ibland nyfiket lyssnande. Som etablerad vetenskapsman blir Linné en mycket omtyckt föreläsare. Särskilt populära blir hans vandringar i naturen, med ibland flera hundra deltagare. Han utvecklar en metod att undervisa medan han vandrar omkring med sina studenter. Så gjorde redan Aristoteles ( f Kr), som brukade kalla metoden peripatetisk efter kringvandrandet, av grek. peripateo vandrar omkring. Förmodligen tyckte Aristoteles att motionen befrämjade tänkandet. Också Linné talar ofta och entusiastiskt om vikten av att röra på sig. När han ger sig iväg på sin sista landskapsresa, den till Skåne, konstaterar han att Uppsala Akademi har genom ständigt stillasittande och lika arbete kvarhållit mig på tredje året, varigenom krafter och hälsan begynte svika, så att jag nödgades räkna en besvärlig resa som en synnerlig förmån. Närmast lycklig börjar han sedan beskriva de första vårtecknen längs vägen. 6

8 Att fundera på / diskutera: Många upplever att de lättare kan hitta lösningar på problem om de samtidigt tar en promenad, som om tankarna blir rörligare när också kroppen är i rörelse. Har någon av er varit med om en sådan vandrande föreläsning, blomstervandring eller liknande? Hur var det? Pröva gärna att någon gång under studiecirkeln förlägga en diskussion utomhus. Ta en kort promenad två och två och ta med er en frågeställning på vägen. Hur kändes det? Var det annorlunda än att sitta kring bordet och prata? Hur är det med sinnesintrycken, blir de annorlunda när man är i rörelse? Att resa i Linnés fotspår Trädgårdsmästaren Simon Irvine stod i sin trädgård på Läckö slott och slogs av en tanke: Linné var här. Läckö slott finns beskrivet i Västgötaresan och Simon Irvine tyckte att det var ett så spännande perspektiv att han började utarbeta skyltutställningen Linné was here. På 33 ställen runt om i Sverige kan den nutida resenären hitta platsen där Linné en gång stod och själv jämföra dåtidens beskrivning med dagens verklighet (www.linnewashere.se). Under jubileumsåret 2007 kommer det att finnas en mängd möjligheter att resa i Linnés fotspår, från enkla föreläsningar och seminarier till längre kurser. Den här studiehandledningen är tänkt som en hjälp för er som vill ordna en kortare eller längre studiecirkel och själva besöka platser som Linné har beskrivit. Efter de inledande diskussionerna är det nu dags att gå till källorna, reseskildringarna. Förslagsvis bläddrar alla i gruppen igenom de partier som rör er egen hembygd mellan två träffar och väljer ut någon plats som vore intressant att besöka. I flera av böckerna finns ganska väl angivet överst på sidan var någonstans på resan Linné just då befinner sig. På så vis kan man bläddra sig fram utan att nödvändigtvis behöva läsa hela boken. För att göra en längre studiecirkel kan det vara bra att den som leder cirkeln läser texten lite grundligare för att välja ut partier som kan vara intressanta för hela gruppen. Längre ner följer tips om vissa intressanta avsnitt i de olika böckerna. Om ni vill läsa lite mera finns dels hänvisningar till Linnélektioner (www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne), dels till boken Med Linné genom Sverige, av Ove Torgny (Bilda förlag). För att planera er resa kan det vara bra att kontakta den regionala samordnaren av Linnéjubileet (www.linne2007.se/regionalt). Vad är på gång i er hembygd? Vill ni anknyta till något av det? Se efter om någon av platserna i Linné was here (www.linnewashere.se) finns i den trakt ni tänker besöka. Här finns några förslag på diskussionsfrågor att ta med er ut på er resa: Hur har landskapet förändrats sedan Linnés tid? Genom länsstyrelsen går det att få tag på historiska kartor om ni vill kunna göra en noggrann jämförelse. Vilka värden finns i landskapet idag? Bör samhället bidra till att landskapet hålls öppet? Vad anser ni borde bevaras till framtiden? Alla Linnés resor handlar om att kartlägga olika nyttigheter som kunde komma riket till del. På vilket sätt nyttjar vi naturen idag? På Linnés tid var gödseln en stor och viktig fråga. Varje möjlighet att ge näring till jorden togs till vara. Idag har vi istället problem med för mycket näring. Finns det andra aspekter av naturen som vi moderna människor kunde ta till vara? 7

9 Låt er inspireras av den nyfikne iakttagaren och upptäckaren Linné! Försök att se er omkring med nya ögon. Fundera över vad Linné skulle ha sagt om han såg det ni ser. Låt er också inspireras av Aristoteles och låt er studiecirkel bli peripatetisk! Vandra omkring tillsammans och diskutera och upptäck. Fundera över om samtalen blir annorlunda när ni är ute och går tillsammans än när ni satt inne runt ett bord. Linné was here. Illustration Jesper Waldersten Lappländska resan Den Lappländska resan brukar beskrivas som Linnés fräschaste och mest omedelbara reseskildring. Han var ung och entusiastisk och full av upptäckarlust. Anteckningarna var inte avsedda att publiceras och är därför mindre tillrättalagda än senare reseskildringar. Han rider ensam till häst och genomlider vådliga strapatser, som han gärna berättar om med lite extra dramatik. Läs till exempel partiet när han fastnar i Lycksmyren och möter en samekvinna som både skrämmer honom och medlidsamt hjälper honom, s Linné beundrar mycket samernas livsstil och utbrister: Aldrig i mina dagar har jag levat friskare än nu. När han möter två samer kring 50 och 70 år förvånas han över att de kan springa och leka, fastän de har varsin börda att bära. Det leder honom till en lång utläggning om Cur lapones adeo pedibus celeres? (Varför äro lapparna så snabbfotade?) s Den som gör sig mödan att slå upp de många latinska fraserna, som finns översatta längst bak i boken, får följa ett snirkligt resonemang som ger en fin inblick i den tidens tankevärld. Linné skriver entusiastiskt om den friska luften och det kostliga pärlande och välsmakande vattnet i fjällen. Så snart jag kom på fjällen, fick jag liksom nytt liv och var så som en tung börda tagen av mig, s På många ställen i Lappländska resan finns spännande anteckningar om samernas sätt att bygga kåtor, tillreda kött och mjölk, sy sina kläder, jaga och fiska. Det är uppenbart att Linné var fascinerad av detta folks livsstil. Den lappländska resan har ganska otydliga geografiska hänvisningar. Läs gärna mer i Ove Torgnys bok Med Linnés genom Sverige, där det för varje resa finns en gammal karta där Linnés färdväg är inritad. Mer att läsa: Linnélektioner. Dalaresan I Linnés resa till Dalarna finns det mycket att hämta för den som är intresserad av etnologi. De första 50 sidorna i boken är fulla av anteckningar om klädedräkt och matvanor, hur man bygger sina hus, torkar sitt hö, firar sina bröllop. 8

10 Inte heller befolkningen själva slipper undan Linnés kartläggning. I Älvdalen tycker han att folket är tystlåtet, nedslaget och misstänksamt. I Lima snarare fritaligt, språksamt och djärvt. Manfolken ser väl ut, kvinnfolken äro fulare, alla hava mest raka och spetsiga näsor och är alltså tredje variationen av dalkarlar. Linné bekymrar sig för de magra jordarna i Mora- och Orsatrakten. Han resonerar med befolkningen om olika sätt att berika jordarna för att de ska slippa hungra. Till och med ängarna är så magra att de skulle behöva gödsel för att ge någon skörd, konstaterar han. På s 35 och s 116 finner ni två av dåtidens uppfinningsrika sätt att ge näring till jorden. Ett spännande perspektiv till dagens problem med övergödning. Om den lappländska resan var en inventering av växtlivet så är dalaresan i mycket en inventering av mineralfyndigheter. I Orsa blir männen sällan mer än 30 à 40 år konstaterar Linné, på grund av dammet från slipstenstillverkningen. I kyrkan såg man ett par grå gubbar: men man fick veta, att deras profession var skräddare och skomakare och ej att gå i gruvan, s Se också Linnés kommentar om doften från humlegårdarna på s 28! När han i slutet av boken besöker Falu koppargruva utbrister han att teologernas beskrivning av helvetet måste vara hämtad från en sådan gruva. Här ser vi författaren Linné, i något som liknar det som senare skulle kallas expressionismen: De här varande damnati (fördömda) gingo nakna till medianen, havandes för munnen en ullen lapp, att rök och damm alltför hoptals ej måtte insupas. Här gavs icke rådrum få taga ett rent anddrag, svetten rann ur deras kropp som vatten ur en påse. Hur snart var icke här att gå fel ett steg, ned i de underliggande oändliga hål, hur snart kunde icke en liten sten nedfalla på ditt huvud, hur snart kunde icke en svimning komma över en, då man gungade på de sviktande stegar, som 2 à 3 voro fästade i varandra, s Ändå, konstaterar Linné, söker människorna ivrigt få arbete här på det att det kära brödet må vinnas. Han slutar boken med att åkalla skaparen som i de lappska fjällen låtit honom möta dag utan natt och i Falu koppargruva natt utan dag. Mer att läsa: Med Linné genom Sverige, Linnélektioner. Foto Örjan Hamrin Foto Örjan Hamrin Falu koppargruva Stuga i Sveden där Linné gifte sig 9

11 Öländska resan Resorna till Öland och Gotland hängde egentligen ihop, men här tas de upp separat eftersom de fått varsin volym i pocketupplagan. På väg ner till Öland finns fina beskrivningar av den tidens små städer, till exempel Nyköping, Norrköping,Växjö och Kalmar, som förstås kan intressera dem som bor där idag. Vid Växjö beskriver Linné hur unga gossar på våren hämtar sava från tallar att tugga för smakens skull. Men den är inte bara god, skriver han, utan kan också tjäna som medicin mot utslag, maskar, andtäppa, lungsot och skörbjugg, s 40. Linné anlände till Öland den första juni, och han häpnade över allt nytt han såg: Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt annorledes än de andra Sveriges provinser, satte oss därför i sinnet, att desto nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll. Här finner han växter som förut i Sverige varit ohörda, vilka han tidigare åkt ända till Frankrike för att få se. Särskilt alvaret och dess flora fascinerar Linné, se bland annat s 61 ff och s 100, och till skillnad från många andra av de landskap han beskriver har det inte förändrats mycket till våra dagar. Här finns i högsta grad en möjlighet att själv se det Linné såg. I Halltorp blir de uppehållna av ett åskväder och ser i trädgården lavendel, citronmeliss, vinruta och krusmynta så frodiga, att man aldrig sett dem större; om dessa och dylika apotekareväxter på denna orten skulle kultiveras, måste de ofelbart bättre löna mödan, än på någon annan ort i Sverige, s 68. Strax efter Torslunda får Linné se en växt som han längtat efter och hört talas om av riksdagsmännen i Stockholm: ölandstoken. Denna idag vanliga och tåliga trädgårdsbuske var då mycket sällsynt och fanns bara i York i England och hade nyligen blivit observerad uti Sibirien, s 73. I Ås blir de tagna för att vara spioner (s 93) och i Hulterstad (s 103) beskriver Linné ytterligare ett sätt att berika åkrarna. Se också hur Linné och hans sällskap roar sig med en sandpill (myrlejon), s ! Mer att läsa: Med Linné genom Sverige, Linnélektioner. Gotländska resan Vi vaknade med dagen kl. 2 om morgonen, och fingo framför oss i ögnasikte Karlsöarna. Vädret lugnade sig efter hand, att fartyget nästan skred fram. Ankomsten till Gotland och beskrivningen av Visby är läsvärd för alla som någon gång besökt Gotland, s Det är fascinerande att tänka sig att Visby redan på Linnés tid var en gammal stad, en del av husen voro så gamla, att murarna utanpå stodo helt svarta. Naturen på Gotland påminner mycket om den på Öland, så här mattas Linnés entusiasm något. Några växter rapporterar han särskilt som kunde vara nyttiga för landet. Ramslök hävdar han kan fördriva ogräs, men när korna äter den blir smöret stinkande som av vitlök, s 13. Ag kallades av bönderna ett högt gräs, som de använde för att täcka sina ladugårdstak, och borde kunna odlas på myrmark, anmärker Linné, s 14. Han är också mycket entusiastisk över att upptäcka ett gräs som han tidigare beskrivit som ett utmärkt svenskt höfrö, som här verkar kunna trivas på den allra magraste jord. Vi gå över ån efter stillastående och ruttet vatten, då vi förskriva utländska höfröen och förakta vårt, s

12 I Gotländska resan ägnar Linné en hel del tid åt att anteckna färgväxter, medicinalväxter, fiskeredskap, klädedräkter och husbyggnadsteknik. Se till exempel hur fint uttänkta fönstrens placering var på bondstugorna (s 69) eller ett avsnitt om färggräs (s 60). Som så ofta skymtar mellan de långa uppteckningarna av växter, djur och mineral den naturlyriske författaren Linné: Brännande middagshettan svalkades med tunna moln, genom vilkas öppningar solens bleka strålar framlyste, det folket sade, att solen dricker vatten, och att i morgon skulle det regna, s 96. Mer att läsa: Med Linné genom Sverige, Linnélektioner. Gotland, strandäng bortom stenmur Foto Lena Stjernström Västgötaresan På väg söderut passerar Linné Köping och konstaterar nöjt att människorna i Västmanland planterar lövträd runt sina gårdar. Det borde alla göra, tycker han, helst alm, lind, lönn och ask, ty en gård utan trä är som ett skalligt huvud utan peruk, s 21. När han vid Bodarna reser in i Västergötland beskriver han en varggård, byggd för att fånga och döda vargar, vilket ger oss en bild av hur mycket vanligare vargen var på 1700-talet, s 31. Om Linné i Lappland och på Öland och Gotland främst varit entusiastisk över naturen så blir resan till Västergötland snarare en resa i det av människan kultiverade landskapet. Han beskriver ingående bondgårdar, industrier, städer. Det är en något äldre herre som nu reser runt och många är de gårdar och mindre slott han besöker som får epitetet präktig. Se till exempel beskrivningen av badstugan i Lindholms trädgård, s I Höjentorp besöker han en fårfarm och har mycket att säga om hur den borde skötas. Han ser också kinesiska svin som voro nästan alldeles nakna. När dessa svinen åto, så glofsade de maten i sig på ett sätt som snåla hundar, s I Kleva beskriver Linné bruket att sätta en ring i grisarnas trynen för att de inte ska kunna böka upp jorden, s , vilket får sin uppföljning i Skånska resan talets textilindustri har sitt centrum i Borås och Alingsås. Här finns en fascinerande uppräkning av de olika specialiserade verkstäder som då fanns, till exempel ullsortering, ullkammeri, spinneri, rugghus, färgeri, strumpväveri, bandväveri, frisväveri, silkesrederi, nålmakeriverkstad,, strumpstolsmakeri, se under Borås och Alingsås, s 116 ff. På skeppsvarvet i Göteborg genomdriver Linné, trots visst motstånd, ett experiment för att ta reda på vilka maskar som äter upp och förstör ekstockarna. Här kan vi noga följa vetenskapsmannens iakttagelser och slutsatser, s Belåtet konstaterar han att han genom detta enfaldiga rön rikeligen ha ersatt den omkostnad, som blivit gjord på resan, och att nyttan för fäderneslandet bliver stor, då detta användes även till de större verken i riket. I Göteborg konstaterar Linné i förbifarten att kvinnorna brukar kasta ett svart tyg, kläde eller kåpa över sig, då de gingo ut på gatorna, ävensom det brukas i de tyska städerna, s 156. Detta är kanske något att ha i minnet i dagens debatt om muslimers bruk av slöja. 11

13 I Bohuslän finner Linné en sorts orientaliska getter som trots magert bete ger mycket mjölk. Slutsatsen blir att dessa getter aldrig får gnaga bark, som har en sammandragande och mjölkhämmande effekt, s 163. I Marstrand återkommer hans förundran inför naturen. Vi botaniserade på havsbotten, så som i ett nytt Sverige, s 165 ff. Han ser några underliga hål i sanden, och lusten sporrhögg mig att få veta vad slags maskar brukte göra sådana hål, s Linné faller på knä och börjar ivrigt gräva med bara händerna. Än har inte upptäckarlusten lämnat honom. Vid kyrkogården kring Frändefors kyrka börjar Linné fundera på om man kan och bör taga myllan utav kyrkogårdarna, och därmed göda sina åkrar eller kålgårdar? Här möter vi en man som inte räds de komplicerade frågeställningarna, s På hemvägen passerar Linné Loka källa och konstaterar att det är en kallkälla, i likhet med de källor han druckit ur i Lappland, och vida överlägsen de surbrunnar som då var vanliga som kurorter. Han försäkrar att de som hava kallkällor på sina ägor, ej behöva resa hela 30 milen över ån efter vatten, s Väl hemma igen tillägnar han boken prinsessan Lovisa Ulrika och undertecknar med eders kunglig höghets underdånigaste tjänare Carl Linneaus. Mer att läsa: Med Linné genom Sverige, Linnélektioner Skånska resan Den Skånska resan är mer än dubbelt så lång som den Lappländska resan. Om Linné i sin ungdom snabbt raspade ner sina intryck så ger han sig här tid att noggrant beskriva och förklara vad han ser. Han berättar ingående om byar och städer, slott och gårdar, fornminnen och industrier, människor, djur och växter. Men först och främst är hans resa en resa i jordbrukslandskapet. I synnerhet har åkerbruket dageligen förekommit mig uti ett land, som till större delen bestå av åker, s 14. Här får diskussionen om ringning av svin sin uppföljning. Kvickrot är ett stort problem i åkrarna och eftersom Linné menar att kvickroten är grisarnas bästa föda borde de inte ringas och därmed hindras från att gräva upp de skadliga rötterna, anser han. Men folket i bygden säger att grisarna inte alls tycker om kvickrot, vilket får Linné att ordna ett försök, s 77. I Glömminge kommenterar han att suräpplen som växer vilt endast äts av grisarna, Det är skada, att ingen här förstår pressa äppelmust och därav tillreda cider, en så härlig dryck, som närmast går upp emot vin, och som här lätteligen kunde fås till största myckenhet, s 85. Linné resonerar om hur lantbrukarna borde anpassa sina såningstider efter hur långt den övriga växtligheten i naturen kommit. ( ) den som tager såningstiden utur almanackan eller stjärnevalvet, han bedrar sig så säkert som den visligen uträknar samma tid efter träd som de slå ut sina löv, s Han hänvisar till försök som han själv gjort i Akademiska trädgården i Uppsala. Nära Ravlunda kyrka får Linné se något som får honom att häpna. Fortfarande finns det bönder som bor i så kallade rökstuvor, bostäder utan skorsten. Det som han så förfasat sig över i Lappländska resan förekommer här i det mycket högre utvecklade Skåne. Han undrar om assuranskontoret (dåtidens försäkringsbolag) överhuvudtaget kan tänka sig att försäkra dessa bostäder. Att det trots allt så sällan brinner menar han måste bero på att här är visst Herren dårars förmyndare, s 130. I Simrishamn gör han en intressant uppräkning av de 100 borgare som bor i staden. Här får man en bild av den tidens yrken, s

14 Storkar anses av skåningarna vara bra att ha i närheten. Därför brukar man hugga av kronan på ett träd och där placera ett vagnshjul som storkarna kan bygga sitt bo på. Här gör Linné en spännande kommentar om var man då trodde att svalor och storkar tillbringade vintern, s 163. Tjänstefolket i Skåne är ovilliga att äta den ganska nya grödan potatis, vilket föranleder Linné till att göra ett nytt försök med grisar (!). Han kastar till dem en mängd potatis, men de stygga svinen fingo icke av sig att äta en enda, s 168. Som så ofta är Linné kritisk mot det han uppfattar som vidskepelse. Han sätter en slagruteman på prov, vilket närapå leder till att han förlorar sin reskassa, s Gärdesgårdarna består på många håll i Skåne av jordvallar, vilket Linné menar är förkastligt. Dels används fin åkerjord till vallarna, dels medför de ett otroligt arbete för lantmännen. Istället borde man så som i andra länder plantera häckar, menar Linné. Han för också ett långt resonemang om varför hästarna är så svaga i Skåne, s Stäkran är en ört som Linné anser kunna döda hästar. Eftersom ortsbefolkningen inte alls är av samma uppfattning ordnar han ytterligare ett experiment. Resultatet förvånar honom och får honom att leta nya förklaringar, s Då och då skymtar en personlig kommentar förbi, som när Linné råkat dricka ett glas dåligt blåbärsvin och drabbas av migrän, s I en klädesfabrik i Malmö blir Linné fascinerad av hur många steg ullen genomgår innan den blir till kläder. Här framträder en detaljerad bild av dåtidens textilindustri, s 212. Linné beskriver hur man kokar potatis och blandar med råg för att baka bröd. Återigen prövar han potatis som djurmat. Potatisörten gavs av mig åt hästar och kor, som föga ville smaka henne, s 348. Baron Liewen i Läkesholm var en herre, som utan studier igenom ett makalöst snille själv inventerat ganska många och nyttiga saker för ekonomien, bland annat beskriver Linné målande hans metod för att fånga och döda vargar. Igenom desse medel var herr översten övertygad, att alla vargar kunde utrotas i Sverige inom ett år, s 353. Linné berättar om hur man framställer ungerskt vatten av destillerade granbarr, s 365, och hur fjolårets äpplen kan hålla sig långt in på sommaren om de hanteras med handskar och förvaras i torra eklöv, s 366. På hemvägen ökar Linné tempot. Han oroar sig för att de så kallade järnnätterna i mitten av augusti ska skada några av de ömtåligare växterna i hans trädgård, så som gurkor, fikon, vinrankor och en hel hop rara utländska växter. Lättad kan han konstatera att järnnätterna hade ännu i år sparat Uppsala trädgård, då jag om morgonen hemkom. Mer att läsa: Med Linné genom Sverige, Linnélektioner 13

15 Läsa mera i reseskildringarna Linnés uppdrag var att kartlägga de nyttigheter som kunde komma hela landet tillgodo. Därför upptecknade han noga till exempel medicinalväxter och färgväxter, samt beskrev hur jordbruket bedrevs på olika håll i landet. Här följer några sidhänvisningar utan anspråk på att vara heltäckande kring olika ämnesområden som det kan vara intressant att fördjupa sig i. Färgväxter: Gotländska resan s 54, 60, Västgötaresan s 100, 116 ff, 131, 146, Skånska resan s 151, 260, 287 Medicinalväxter och huskurer: Öländska resan s 48, 68, Gotländska resan s 18, 59, 87, 148, 151, Västgötaresan s 27 28, 40, 49, 84, 171, 184, , 218, Dalaresan s17, 52, 69 70, Lappländska resan s 80, 145, Skånska resan s 44, 113, 127, 194, 233, 247, 261, 274 Lantbruk: Gotländska resan s 132, 152, Västgötaresan s 43, 56, 97, , , 163, , Dalaresan s 12 13, 18, 23, 29 30, 33 35, 45, 116, Lappländska resan s 108, 152, Skånska resan kan snarast läsas från pärm till pärm! Se till exempel s 56, 78 79, , 131, , , , , , 349, , Husbyggande: Öländska resan s 46, 57, 113 Gotländska resan s 7 8, 69, Västgötaresan s 51, , 182, Dalaresan s16, 22, 93, , Skånska resan s 64, 84, 85, 130, 134, 161, 216, 250, Beställ Linnépockets Om ni vill beställa Linnépockets kontakta Natur & Kulturs Kundtjänst eller nok.se och tala om att ni ringer från ett studieförbund. Priset för Linnépocket syns i tabellen nedan, porto tillkommer. Erbjudandet gäller till 31/ Dalaresan kr Lappländska resan kr Gotländska resan kr Öländska resan kr Skånska resan kr Västgötaresan kr Nemesis divina kr Om undran inför naturen kr Som studiecirkel kan ni också beställa Linné och hans apostlar, x, för 275 kr plus porto under samma tidsperiod. 14

16 Läsa ännu mera Titel Författare Förlag ISBN I naturens riken Linnés liv och verk Inga Borg Bokförlaget OPAL AB Carl von Linné, Boningar, trädgårdar och miljöer Marita Jonsson Forum Carl von Linné, en biografi Wilfrid Blunt Albert Bonniers Förlag AB Linné och hans apostlar Sverker Sörlin Natur och Kultur X Läkaren Linné, medicinens dubbla nyckel Nils-Erik Landell Carlsson bokförlag AB Blomstervandringar i Linnés sällskap Staffan Söderlund Carlsson bokförlag AB X Med Linné genom Sverige Ove Torgny Bilda förlag Linnés blomsterur Karin Martinsson Prisma Bokförlag X Män omkring Linné: botaniska illustrationer Linnétraditionen i svensk litteratur : en kritisk översikt Nära Linné Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum Annika Silander- Hökerberg Olof Dixelius Hans Hammarskiöld & Tony Lewenhaupt Jacobsson, Roger(red.) Lars Hökerbergs Bokförlag Almqvist & Wiksell International Förlag AB Wiken, Höganäs 1993 Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar Homo sapiens L.: studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, Akademisk avhandling Broberg, Gunnar Almqvist & Wiksell Linné i Skåne/Carl Linnaeus in Skåne (The Explorer Handbook series) Från Skånska Resa till Skånes Flora I Linnés hjulspår runt Skåne Lund på Linnés tid Lars Hansen & Ragnar Edberg IK Foundation Snogerup, Sven & Jörgensen, Matz Lunds Botaniska Förening X Snogerup, Sven & Jörgensen, Matz Atlantis Jörgensen, Matz, Broberg, Gunnar, Snogerup, Sven Historiska Media x 15

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris Trösterikt Catharina Segerbank Trösterikt Libris copyright 2010 Författaren och Libris förlag, Örebro omslag och formgivning Maria Mannberg tryck Scandbook, Falun 2010 isbn 978 91 7387 063 4 www.librisförlag.se

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

LIVETEn gratis tidning från

LIVETEn gratis tidning från Det goda LIVETEn gratis tidning från DELAS UT I LÄNETS BREVLÅDOR UNDER VECKA 46#2010 Lycka Humor Hälsa...och annat som påverkar vårt välbefinnande Landstinget Kronoberg. Varsågod! Nr 2 2010 magasin Mia

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

HANDLEDNING TILL STORYLINE Sapmi - Sameland Om samisk kultur och historia

HANDLEDNING TILL STORYLINE Sapmi - Sameland Om samisk kultur och historia HANDLEDNING TILL STORYLINE Sapmi - Sameland Om samisk kultur och historia Norrbottens museum 2005 Annika Josbrant, museipedagog Sanna Ranweg, storylinekonsult Innehåll Sapmi-Sameland Storylinehandledning

Läs mer

Äntligen är den här en bok på det finska språket

Äntligen är den här en bok på det finska språket Äntligen är den här en bok på det finska språket Det är otroligt att det kan ha tagit såhär länge innan vi har fått se skriven finska. Utgivandet av Mikael Agricolas ABC-kiria kan innebära ett stort steg

Läs mer

HOMO SAPIENS MÄNNISKANS HISTORIA SVENSK ÖVERSÄTTNING. 00:20 Hennes barn korsade haven och besteg bergen. Hon anpassade sig till alla typer av klimat.

HOMO SAPIENS MÄNNISKANS HISTORIA SVENSK ÖVERSÄTTNING. 00:20 Hennes barn korsade haven och besteg bergen. Hon anpassade sig till alla typer av klimat. NARRATION Def 1 HOMO SAPIENS MÄNNISKANS HISTORIA SVENSK ÖVERSÄTTNING 00:08 För 400.000 år sedan uppenbarade sig en ny människa på jorden. Hon är den första representanten för en alldeles speciell art,

Läs mer

I Skåne med FNSiN - och Linné som. färdkamrat

I Skåne med FNSiN - och Linné som. färdkamrat I Skåne med FNSiN - och Linné som 1 färdkamrat Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN) FNSiN grundades år 1973 Ur föreningens stadgar: 2 Föreningen skall samla intresserade av natur och samhälle

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Christina Hoffmann. Elias Bok. Forum

Christina Hoffmann. Elias Bok. Forum Elias bok Christina Hoffmann Elias Bok Forum 2 Bokförlaget Forum, Box 70321, 107 23 Stockholm www.forum.se Copyright Christina Hoffmann Omslagsfoto Sally Waterman / Millennium Images, UK Omslagsdesign

Läs mer

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG i Prolog Dröm gärna om edra vägar på natten på det att sömnen ska vederkvicka och inspirera eder. Vandra dock på edra vägar på dagen på

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Biografiska Pär Lagerkvist

Biografiska Pär Lagerkvist Många har tyckt att Pär Lagerkvists böcker är en aning svåra att förstå, och detta är inte alls så konstigt. Tom framstående litteraturforskare har ibland gått bet på uppgiften. När boken Det eviga leendet

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Hej alla stora och små barn. Nu blir det pyssel. Fyll i rutorna med siffror efter instruktionerna!

Hej alla stora och små barn. Nu blir det pyssel. Fyll i rutorna med siffror efter instruktionerna! 0 Gör det själv 8 8 8 8 8 8 8 Hej alla stora och små barn. Nu blir det pyssel. Fyll i rutorna med siffror efter instruktionerna!. Beige. Röd. Blå. Svart. Brun. Ljusblå. Grön 8. Rosa/vit. Ljusgrå. Mörkgrå.

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

En berättelse om erfarenheten av Jesus Kristi himmelska kyrka inom oss

En berättelse om erfarenheten av Jesus Kristi himmelska kyrka inom oss Vi är den levande Gudens tempel En berättelse om erfarenheten av Jesus Kristi himmelska kyrka inom oss Högmässan är slut och Martin går ner till prästgården. Det snöar lätt men är inte kallt. Biskopen

Läs mer

Laurus. jevgenij vodolazkin. Översättning Karin Lidén. ersatz

Laurus. jevgenij vodolazkin. Översättning Karin Lidén. ersatz laurus jevgenij vodolazkin Laurus Översättning Karin Lidén ersatz Jevgenij Vodolazkin 2012 Ersatz, Stockholm 2015 The publication of the book was negotiated through Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency

Läs mer

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Unga kvinnor 4 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Unga kvinnor Oktober december 2013 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2012 av

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Peter och Madeleine Wallgren. Återerövra din första kärlek!

Peter och Madeleine Wallgren. Återerövra din första kärlek! Peter och Madeleine Wallgren Återerövra din första kärlek! Bibelcitaten är hämtade från Svenska FolkBibeln (FB), om inget annat anges. LB = Levande Bibeln 1917 = 1917 års översättning Egna kommentarer

Läs mer

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Sagan om Noihvo av Clas Olson Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Denna bok är Clas Olson 2009 (clas.olson@stylized-lotus.com). Ingen del av boken får

Läs mer