Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) orsagronklitt.se sid 1

2 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu ett år med snabb tillväxt verksamhet vision marknadsföring och försäljning orsa grönklitt och miljöarbete grönklitt orsa camping tomteland enåbadets camping siljansbadets camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse koncernredovisning resultaträkning för koncernen balansräkning för koncernen kassaflödesanalys för koncernen resultaträkning för moderbolaget balansräkning för moderbolaget kassaföldesanalys för moderbolaget noter, gemensamma för moderbolaget och koncern underskrifter revisionsberättelse bolagsstyrning ledning styrelse sid 2 sid 3

3 Året som gick Ännu ett rekord år! VÅR HISTORIA 1932 Turistföreningen startar camping i Orsa 1965 Första liften på Grönklitt Kommunägda Fritidsbolaget bildas har summerat rekord både vad avser omsättning och resultat varje år de sista 6 åren. Räkenskapsårets omsättning ökade med 29 % från föregående år och uppgår nu till tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) har förbättrats med 22 % mot föregående år och uppgår till tkr. Lågkonjunkturen har tillfälligt dämpat tomtförsäljningen på Grönklitt vilket inneburit en negativ effekt under räkenskapsåret på resultatet motsvarande tkr jämfört med föregående år. Årets resultat före skatt uppgår till tkr Orsa Björnpark öppnar 2001 Äventyrsbad byggs vid Orsa Camping 2005 Orsa Grönklitt privatiseras 2006 Kamtjatkabjörnar till Björnparken Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt Ostbackarna öppnar på Grönklitt 2007 Sibirisk tiger till björnparken Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas Nyckeltal Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster 2008/ / / / / Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas nya bäddar på Grönklitt sedan 2005 Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % ,6 3,9 5, ,7 5,4 7, ,3 4,4 7, ,9 3,8 5, ,8 4,3 5, Polar World invigs Orsa Bowling förvärvas Strandrestaurangen uppförs på Udden, Orsa Camping Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik Åren som gått En lång och stolt historia sid 4 sid 5

4 VD har ordet Jag är idag glad för att få summera ännu ett år med snabb tillväxt för Orsa Grönklitt AB Ett år där bolaget växt omsättningsmässigt med 29 %, och rörelseresultatet (EBITDA) uppvisar en tillväxt på 22%. Det handlar också om ett år med stora och omvälvande förändringar för vårt företag: Året inleddes med förvärv av Sagolandet Tomteland och avslutades med förvärv av Orsa Bowling. Året kännetecknas också av de största investeringarna någonsin i bolagets historia: Vi har investerat totalt tkr i vårt eget och externa bolag exklusive erhållna investeringsbidrag under verksamhetsåret. Inklusive externa investeringar på våra anläggningar (kommersiellt boende mm) så handlar det om ca 170 mkr i påbörjade investeringar på våra anläggningar under det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret inleddes med den mest omfattande lågkonjukturen på många årtionden vilket självfallet fått effekter på vår verksamhet. Vi hade en riktig snövinter med en tillväxt på den viktiga liftkortsverksamheten med 19%. Affärsverksamheten bromsades under året av att den mer exklusiva konsumtionen samt tomtförsäljning påverkades negativt av lågkonjukturens effekter. Bolaget genomförde den mest omfattande marknadsförings och PRkampanjen någonsin inför sommarsäsongen. Det världsomfattande mediaintresset för vår isbjörnsanläggning Polar World, som öppnade 18 maj, dominerade företagets marknadskommunikation inför sommaren Sommaren 2009 utmärkte sig också med den regnigaste julimånaden på 75 år i Orsa enligt rapporter från SMHI. Trots att det omfattande regnet påverkade verksamheten i stor omfattning kunde de negativa effekterna ändå bli relativt lindriga totalt sett, vilket pekar på att verksamheternas väderkänslighet minskat under de sista verksamhetsåren. I november 2009 kan vi notera ett bokningsläge på logi inför den kommande vintersäsongen vid Grönklittsanläggningen som i dagsläget pekar på plus 17% i volymtillväxt kommande vintersäsong. Bolaget har också fått investeringsstöd motsvarande tkr under hösten Ett nytt steg i utvecklingen står framför oss avseende vår organisation. Steget tar vi för att kunna planera för framtiden och kommande förvärv. Med gästernas, ägarnas och myndigheternas stöd kan jag avslutningsvis se mot framtiden med tillförsikt tillsammans med min kunniga och mycket engagerade personal. Torbjörn Wallin Verkställande direktör Tkr / / / / Netto omsättning / / /2008 År Tkr / År /2004 EBIT och EBIT(DA) EBIT(DA) EBIT / / / / /2009 sid 6 sid 7

5 Verksamheten En unik sammansättning av anläggningar för varje årstid. Vision Vi gör mer av Din fritid! Den största vinterverksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen med 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar. Sommartid har Grönklittsanläggningen över 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetsutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av gästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de Skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, sibirisk tiger, kamtjatkabjörn och isbjörn. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg trä:s storslagna byggnad på 1400 kvadrat bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter ca kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare, besökare under verksamhetsåret, (jmf föregående år besökare), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Sagolandet Tomteland i Gesunda består av 16 hektar mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november tills januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka lite grann till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Orsa Camping består av totalt 12 hektar mark, plats för över 800 husvagnar, varav 502 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på sol, bad, musik och aktiviteter. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning på Orsa sjön och skidåkning på Grönklitt. Siljansbadets camping i Rättvik har plats för över 600 husvagnar, varav 400 elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika kringaktiviteter. Siljansbadets camping förmedlar studentlägenheter vilka används som turismboende sommartid. Siljansbadets camping är en sommar camping med öppethållande från slutet av april tills mitten av oktober månad. Enåbadets camping i Rättvik har plats för 430 husvagnar, varav 250 elplatser, 113 stugor och lägenheter inkl vandrarhemmet vilket arrenderas av Rättviks kommun, minigolfbana, närbutik och nybyggt badhus. Enåbadets camping drivs året runt. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett mycket omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week m fl. Långsiktiga mål till år 2013 för Orsa Grönklitt AB Öka omsättningen till över tkr till år 2013 Generera en vinst på 10 % Uppnå en gästnöjdhet minst 95 % Medarbetarnöjdheten ska vara minst 90 % Soliditeten ska uppgå till minst 50 % Skuldsättningsgrad ska vara lägre än 70 % Likviditetsreserven ska vara minst 8 % av omsättningen tkr i investerat kapital via OGAB och partners (från 2004) Erbjuda möjlighet till handel av aktien hösten Förvärvsstrategi Att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen. Temaparker. Snösäkra skidanläggningar. VD/Koncernchef Ekonomi Affärsutveckling Fastigheter Försäljning Marknad Grönklitt Orsa Björnpark Orsa Camping Tomteland Siljansbadets & Enåbadets campingar sid 8 sid 9

6 Marknadsföring och försäljning Bolagets sälj och marknadsarbete är strukturerat med en inriktning för att säkerställa snabb tillväxt och god exponering utifrån begränsade ekonomiska och personella resurser. INTERNET Internet är ett strategiskt område på marknadssidan där bolaget ska lägga hög prioritet. Antalet besökare på våra hemsidor ökar i snabb takt och möjligheten för enskilda anläggningar att nå god exponering är goda tack vare tillgång till att exponera anläggningarna gemensamt och via länkning. Satsningar på internetbokning genomförs där enkelhet, tillgänglighet, tydlighet och exponering är fokusområde. Via internet jobbar vi interaktivt med nyhetsbrev, hemsidor och facebooknätverk mot våra gäster. PR Vi ska ha en tät och regelbunden dialog med journalistkåren. Detta via återkommande pressresor även för angränsande Nordeuropeiska länder samt regelbundna informationskontakter. PRarbetet ska vara en integrerad del av all verksamhet. Utlandsmarknaderna Bolaget har byggt upp ett stort återförsäljarnät utanför Sverige i syfte att öka andelen utländska besökare på anläggningarna. Huvudmarknaderna ligger i Nordeuropa. Målsättningen är att ha en snabbare tillväxt på utlandsmarknaderna än på de Svenska marknaderna. ÖVRIGA MARKNADSINSATSER Bolaget har en strategi som innebär att succesivt öka antalet strategiska samarbetspartners på marknadssidan. Dessa samarbeten bygger i huvudsak på barteruppgörelser. Bolaget är en aktiv inköpare på sista minutenmarknaden avseende annonsering på medier som riktar sig mot vår huvudmålgrupp. STORDIRFTSFÖRDELAR PÅ SÄLJ OCH MARKNADSSIDAN Som ägare av ett flertal turismanläggningar har bolaget goda möjligheter att exponera övriga anläggningar via bla cross selling, exponering av övriga anläggningar på respektive plats, via gemensamma broschyrer och tidningar, länkning av hemsidor, gemensamma annonser och samlade mediainköp, gemensam bokning, försäljning av paketresor, gemensam säljorganisation, med mera. Bolaget arbetar också med telemarketing och resande säljare gemensamt för anläggningarna för att framför allt bearbeta företagsmarknaden. sid 10 sid 11

7 Miljöarbete Orsa Grönklitt AB ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Orsa Grönklitt AB:s strategiska miljöarbete Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget har drivit ett medvetet miljöarbete under det senaste verksamhetsåret. Bland åtgärderna kan vi nämna: Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en biolog i bolagets ledningsgrupp. Orsa Björnpark medverkar i åtta olika projekt vilka har som syfte att bevara utrotninghotade arter. Bolaget startar källsortering på sina anläggningar vid Orsa Björnpark, Grönklitt och Orsa Camping under verksamhetsåret. Vid nybyggnationer och större ombyggnationer installeras alltid värmepumpar alternativt fjärrvärme på våra anläggningar. Dessutom används miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggen. Bolaget genomför årliga energibesiktningar och har årliga åtgärdsplaner på anläggningarna för att minska bolagets energiförbrukning. På Grönklittsanläggningen utvecklas snökanonsystemet för att bli mer effektivt och energisnålare och elbelysningen i Norrbacken är utbytt med bättre energieffektiv armatur. Vid köp av fordon väljs mer bränsleeffektiva typer av fordon. Vi utvecklar kollektivresandet via egna busslinjer till anläggningarna för att minska transportrelaterade utsläpp. I våra fastigheter och stugor byter vi successivt till lågenergilampor. Duschmunstycken och VVSarmaturer byts ut till mer vattenbesparande modeller. sid 12 sid 13

8 Grönklittsanläggningen inklusive Orsa Björnpark vintersäsongen 2008/09 Orsa Camping Grönklittsanläggningen ökade antalet gästnätter från till (plus 24,2 %) under vintersäsongen. Anläggningen ökade på alla huvudmarknader i Sverige, Danmark, Holland och Tyskland. Sverige stod för 92 % av gästerna. Betydande insatser har gjorts på våra marknader i framför allt Danmark och Holland vilket innebär att vi har fortsatta förhoppningar om tillväxt på dessa marknader de närmaste åren. Konsumtionen av mer exklusiva produkter minskade något under vintersäsongen inom alla verksamheter på Grönklittsanläggningen vilket vi bedömer är relaterat till lågkonjunkturen. Omsättningen för liftkort ökade med 19 % och skidskola med 20 %. Skidshopen ökade sin omsättning med 18 %. Vintersäsongen 2008/09 var en riktig snövinter med kyla redan i månadsskiftet oktober/november. Längdskidspår öppnades med sparad snö redan den 1/ Kanonsnöförhållandena var goda under försäsongen och utbyggnader var genomförda av snökanonsystemet för 4:e året i rad vilket påverkat snölägg Antal besökare Besöksantal Orsa Björnpark ningstempot radikalt. Personalen gjorde dessutom ett mycket bra snöläggningsarbete vilket innebar att vi hade hela liftsystemet öppet när julgästerna ankom, detta är tidigast i anläggningens historia. Inför vintersäsongen färdigställdes ett nytt tomtområde vid Toppbyn inklusive en ny transportlift med skidbro över vägen in till liftsystemet. Wärdshuset erhöll en rejäl ansiktslyftning och samtidigt bytte namn till Restaurang Ugglan & Björnen. Limbyspåret förverkligades också tillsammans med ideella krafter för att hedra minnet av framlidna Tommy Limby, mångfaldig skidmedaljör och eldsjäl. Craft gick in som officiell klädsponsor till Grönklittsanläggningen. Externa investerare byggde 100 nya bäddar varav Orsa Grönklitt AB (publ) förmedlar 90 % till uthyrning. Kundnöjdheten var också rekordhög med en andel på över 97 % som skulle rekommenderat ett besök till släkt och vänner och endast 0,3 % som inte skulle gjort det! Antalet konferens/gruppdygn ökade under verksamhetsåret i väsentlig grad. Noteras bör att bolaget hade sin enskilt största företagsbokning någonsin i slutet av augusti månad Trots lågkonjunkturen och den negativa effekt den haft på den svenska konferensmarknaden ökade antalet konferens/gruppdygn ordentligt. Tyvärr minskade omsättningen per konferensgäst i väsentlig grad då många företag höll lite hårdare i plånboken på grund av lågkonjunkturen.vid verksamhetsårets utgång märktes en positiv uppgång avseende intresset för att köpa tomt på Grönklittsanläggningen. Sommaren på Grönklitt Sommarsäsongen 2009 var en publik framgång på Grönklitt och Orsa Björnpark tack vare ett omfattande internationellt mediaintresse för Polar World, världens största isbjörnsanläggning, som öppnade 18/5. De allra flesta av de svenska medierna har rapporterat om Polar World. TVkanaler, radio, tidningar och mediabyråer från alla världsdelar bevakade denna milstolpe för Grönklittsanläggningen. Tidningen Expressen tecknade ett flerårigt mediasponsoravtal med Polar World i maj Besöksantalet vid Orsa Björnpark ökade under verksamhetsåret till besökare (föregående besökare). Detta trots en rekord regnig sommarsäsong. 15 juli var en rekorddag i Orsa Björnpark med 4050 besökare. Den kraftiga ökningen av antalet kommersiella bäddar på Grönklittsanläggningen de sista fyra åren innebar att Orsa Camping backade avseende antalet gästnätter vintern 2008/09 med drygt 10 %. Andelen utländska besökare låg på samma nivåer och från samma marknader som på Grönklittsanläggningen. Gästerna kom sommaren 2009 från Sverige till 70 %, därefter i tur och ordning 18 % Norge, 5 % Tyskland, 2 % Nederländerna och 5 % övriga världen. Sommarsäsongen 2009 utmärkte sig tyvärr med den regnigaste julimånaden på 75 år i Orsa. Jämfört med juli 2008 ökade regnmängden med ca 400 % i juli 2009 (från 43 mm till 159,1 mm). Campingverksamheten i juli månad bygger mycket på sol och bad. Vädret bromsade besöksutvecklingen avseende husvagnsplatser ordentligt sommaren Den omfattande satsningen på akiviteter för familjer fortsatte vid Orsa Camping och vi invigde ett aktivitetscenter i pirat tema vid gamla Strandserveringen. Vid Orsa Camping öppnade Orsa Strand; Uddens nya strandservering vilket var mycket välkommet av Orsabor och turister. Vid midsommarhelgen förvärvade bolaget Orsa Bowling av konkursförvaltare. I anläggningen har investerats drygt 24,5 mkr av den tidigare ägaren (invigdes hösten 2003) och bolaget förvärvade anläggningen för 4,5 mkr. I slutet av sommaren byggdes restaurangen om till Mc Gregors sportbar med menyer som har amerikansk touch. Vi öppnade också spelhall vid Orsa Bowling. Receptionsverksamheten för Orsa Camping flyttades in till Orsa Bowling i augusti månad / / / / /2009 År Gästnätterna ökade under sommaren med 4,9 % på Grönklittsanläggningen där (i tur och ordning i storlek) Sverige, Holland, Norge, Danmark och Tyskland var våra huvudmarknader. Noteras bör att andelen utländska besökare även i år stod för över 50 % (51,5 %), varav Holland är dominerande. sid 14 sid 15

9 Tomteland Enåbadets camping Bolaget förvärvade Tomteland i september Under vintersäsongen (i huvudsak novemberjanuari) hade vi besökare varav närmare besökte Midvinterblot, vår bejublade julshow. Tomtebesökare från Ryssland stod för närmare av besökarna. I juni 2009 öppnades tomtens älgpark och en ny entrébutik öppnade. Det extremt regniga vädret i juli bromsade antalet besökare ordentligt på Tomteland. Antalet besökare under sommaren 2009 stannade dock på mot föregående år Omsättningen per besökare steg tack vare ökad merförsäljning. En annan ny attraktion vid Tomteland sommaren 2009 var Trollkungen som är en lite tuffare gestalt som sannolikt attraherar en lite äldre målgrupp. Ett nytt musikalkoncept infördes som tillsammans med bredare skådespelare och artister förhöjde kvaliten på teaterproduktionen. Kostnadsmassan minskades vilket resulterade i en positiv resultatutveckling mot föregående år med ca 600 tkr. Andelen gäster som besöker både Tomteland och Orsa Björnpark ökade markant. En stor kundenkät genomfördes sommaren 2008 på Tomteland. Hela 98 % av gästerna angav att de skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner! Sommarens riktigt stora nyhet vid Enåbadets camping i Rättvik var badhuset som invigdes den 18/6. Tack vare ett nära samarbete med Rättviks kommun kunde detta projekt förverkligas där Rättviks kommun ger bolaget ett driftsbidrag till badet i 25 år. Badet har haft besökare i linje med förhoppningarna efter premiären vid midsommarhelgen. Badanläggningen hade under sommaren i snitt 154 besökare/dag. Intresset för badhuset har fortsatt i linje med förväntningarna även under hösten. Vår simskola vid Enåbadets inomhusbad har varit mycket populär under sommaren/hösten. inför sommaren 2009; bland annat har den nybyggda nattklubben vid Rättviks bowling gjort stora satsningar. Dessutom investerar Classic Car Week i Rättviksparkens kök och en ny evenemangsarena började byggas under sommaren på promenadavstånd till Enåbadets camping. Antalet husvagnsgäster utan el minskade på grund av den regniga julimånaden. Andelen svenskar står för hela 95,4 % av beläggningen vid Enåbadets camping. Därefter kommer i tur och ordning Norge, Tyskland och Danmark (bilden är densamma avseende beläggning och länder för båda campingarna i Rättvik). dets camping. Vid Enåbadets camping har bemanningskostnaderna rationaliserats motsvarande 15 % i antalet arbetade timmar. Andelen gäster som gärna skulle rekommenderat ett besök till släkt och vänner enligt vår kundundersökning har ökat till 79 % från 75 % föregående år. En strategisk plan är framtagen med målsättningen att passera 92 % rekommendationsgrad i våra kundundersökningar inom 2 år på Enåbadets camping. I anslutning till Enåbadets camping har flera parter gjort betydande satsningar på evenemangsturism Inför sommaren 2010 tecknades ett samarbetsavtal med en Holländsk återförsäljare som ska sälja resor till Enåba sid 16 sid 17

10 Siljansbadets camping Direkt vid Siljans strand och Rättvikslångbrygga ligger Siljanbadets camping. Här finns upp till 650 husvagnsplatser (varav 375 elplatser), 66 stugor, 60 lägenheter, strandservering, souvenirbutik, reception och livsmedelbutik. Bolaget äger byggnaderna och arrenderar marken enligt ett 20årigt arrendeavtal. Vid Siljansbadets camping har ett rationaliseringsprogram genomförts vilket resulterat i att antalet arbetade timmar minskade med 6 %. Under sommaren har ett trepartsavtal förhandlats fram med Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB och Rättviks kommun innebärande förmedling av 16 uthyrningslägenheter som fungerar som studentboende vintertid. Antalet gästnätter på husvagnsplatser utan el har bromsats av den extraordinärt regniga julimånaden. Andelen gäster som skulle rekommenderat ett besök till släkt och vänner enligt vår kundundersökning ökade till 99 % från 95 % föregående år. Turismutvecklingen i Sverige under hösten 2008 Under år 2008 noterades i Sverige en negativ utveckling avseende fritidsresandet under hösten pga. finanskrisen som påverkade både fjärresandet och affärs/konferensmarknaden. Fritidsresandet nationellt styrs till stor del av väder och ekonomiskt läge. Källa Resurs, utveckling turismen sid 18 sid 19

11 Förmåner för aktieägare Med Orsa Grönklitts rabattkort för aktieägare erhåller du en mängd rabatter och förmåner på våra anläggningar. Följande rabatter är kopplat till Orsa Grönklitts ägarkort säsongen 2009/2010 Anläggning/Produkt/Tjänst Souvenirbutik Björnparken Souvenirbutik Tomteland Sportshopen Grönklitt Skidskolan Simbad Minigolf Tomteland och Björnparken Orsa Bowling Liftkort Logi Rabatt 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 20% Försäsongpris 50% Innehåll Varor Varor Varor Undervisning Entré i Orsa samt på Enåbadets Sim & Rekreationsanlägging. Gäller på alla anläggningar. Entré. Gäller 4 personer. Sistaminutenrabatt på bowlingspel, dart och biljard. Bokas samma dag, ej förbokning. Säsongskort plus 100 kr rabatt. Gäller 4 personer. Köpet gäller innan 20/ Sistaminutenrabatt i mån av plats på anläggningarnas egen logi (alla anläggningar). Kan bokas 3 dygn i förväg under högsäsong. sid 20 sid 21

12 Årsredovisning för Orsa Grönklitt AB (publ) 1 september augusti 2009 sid 22 sid 23

13 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Orsa Grönklitt AB (publ) (Bolaget) är verksamt inom turist och upplevelsebranschen och driver anläggningarna Orsa Camping, Orsa Bowling (sedan ), Grönklittsanläggningen, Orsa Björnpark, Siljansbadets Camping, Enåbadets Camping och Sagolandet Tomteland (sedan ). Bolaget äger också 12,6% av Grönklittsbostäder AB, 25% av Limbygården AB och 20% av Aktivitetscenter Udden Orsa AB. Aktivitetscenter Udden Orsa AB har under våren 2009 avslutat byggnationen av en ny restaurangbyggnad intill Orsa Camping. Anläggningar Den största vinterverksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen med både alpint och längdskidåkning. Där finns 23 alpina nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola och många kringaktiviteter för gäster. Vidare finns bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter, en camping och konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar. Tkr Sommartid har Grönklittsanläggningen över 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Detta har sitt ursprung i ett omfattande aktivitetsutbud som riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av gästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de Skandinaviska rovdjuren, Berguv, Rödräv, Sibirisk Tiger, Kamtjatkabjörn och Isbjörn. Dessutom bildar Stiftelsen Rovdjurscentrum/Designtorg trä:s storslagna byggnad på kvadrat entrébyggnad till parken. Björnparken är på ca kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det absoluta flertalet av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret, föregående år besökare) gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Sagolandet Tomteland i Gesunda består av 16 hektar mark, unika timmerbyggnader, Tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och 2 restauranger. Förutom temaparksverksamheten bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland har en högsäsongs period vintertid som sträcker sig från november tills januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Av dessa så besökte närmare Midvinterblot, den Omsättning per verksamhetsgren Grönklitt bejublade julshowen. Sommartid hade Tomteland besökare. Då träder Tomten tillbaks lite grann till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Orsa Camping består av totalt 12 hektar mark, plats för över 800 husvagnar varav 502 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnad Strandrestaurang, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på sol, bad, musik och aktiviteter. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning på Orsasjön, och skidåkning på Grönklitt. Siljansbadets Camping i Rättvik har plats för över 600 husvagnar varav 400 elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika kringaktiviteter. Dessutom förmedlar Siljansbadets Camping studentlägenheter som används som turismboende sommartid. Siljansbadets Camping är en sommarcamping med öppethållande från slutet av april tills mitten av oktober månad. Enåbadets camping i Rättvik har plats för 430 husvagnar varav 250 elplatser, 113 stugor och lägenheter inkl vandrarhemmet som arrenderas av Rättviks kommun, minigolfbana, närbutik och nybyggt badhus. Enåbadets Camping drivs året runt. ingsskog. Övriga ca 46 % ägs av 298 privatpersoner och privata företag. Väsentliga händelser under räkenskapsåret har summerat rekord både vad avser omsättning och resultat varje år de senaste sex åren. Räkenskapsårets omsättning ökade med 29 % jämfört med föregående år och uppgår till (90 242) tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) har förbättrats med 22% mot föregående år och uppgår till tkr. Lågkonjunkturen har tillfälligt dämpat tomtförsäljningen i Grönklitt vilket inneburit en negativ effekt under räkenskapsåret på resultatet motsvarande tkr jämfört med föregående år. Årets resultat före skatt uppgår ändå till tkr. Fusion Fusionen som påbörjades föregående räkenskapsår med det helägda dotterföretaget Siljansbadets Camping AB har avslutats per (se vidare not 27). Nya verksamheter Bolaget förvärvade Sagolandet Tomteland i september Verksamheten bedrivs i de två bolagen Väsen i Mora AB samt TLD Produktion AB (se vidare not 27). I juni 2009 öppnades Tomtens älgpark och en ny entrébutik. Vid midsommarhelgen 2009 förvärvades Orsa Bowling av konkursförvaltare för 4,5 mkr. I anläggningen, som invigdes år 2003, har den tidigare ägaren investerat drygt 24,5 mkr. I slutet av sommaren byggdes restaurangen om till McGregors sportbar med menyer som har amerikansk touch och även en spelhall öppnades i anläggningen. Total investeringsvolym har drivit ett antal stora investeringsprojekt under året till en total investeringsvolym på (53 240) tkr, varav regionalt utvecklingsbidrag på (5 255) tkr har erhållits. Bland investeringarna utgör Polar World med världens största isbjörnspark och inomhusbadet vid Enåbadets Camping de största enskilda investeringsobjekten. Nyemissioner Under verksamhetsåret har de tidigare påbörjade nyemissionerna avslutats vilket inneburit att moderbolagets aktiekapital har ökat med 4486 tkr till tkr och att överkursfonden har ökat med tkr. Inga ytterligare nyemissioner pågår. Risker och möjligheter Sommaren 2008 drabbades världen av en global finanskris. Effekterna för Orsa Grönklitt AB (publ) har varit mer begränsade än för många företag i andra branscher. Positiva effekter har varit att en lägre kronkurs inneburit att vi blir ett billigare turismland för svenskar som väljer att stanna kvar hemma och för utlänningar som reser till Sverige. Bolaget driver 4 campingar vilket i lågkonjunktur bedöms vara en priseffektiv semesterform. På den negativa sidan av lågkonjunkturen noteras att omsättningen per konferensdygn går ner på grund av mindre exklusiva vanor, mer återhållsam representation, mindre med kringaktiviteter vilket påverkar verksamheten negativt resultatmässigt. Det noteras också att privatpersoner håller igen mer i form av färre restaurangbesök under semestern, mindre exklusiva klädinköp, färre försäljningar av privatlektioner, minskad uthyrning av racingskidor med mera. Tomtförsäljningen har i finanskrisens fotspår bromsats upp rejält i hela fjällvärlden (precis som på Grönklitt) vilket bromsat tillväxttakten och tomtförsäljningsvinster. I slutet av verksamhetsåret har dock noterats ett ökat intresse för tomtförsäljning igen vilket bör ha positiv effekt på kommande verksamhetsår. Övriga risker och hot: Varma vintrar och regniga somrar kan ha negativa effekter på vissa av bolagets verksamheter. Andra områden som kan ha negativ påverkan kan vara ändrade skatter och avgifter samt ändrad lagstiftning Campingar Björnparken Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett mycket omfattande evenemangsutbud med marknader, Dalhalla, Travet, Rättviksparken och Classic Car Week. Sammanfattning större investeringar (brutto) Tkr Isbjörnsanläggning Simhall i Rättvik Orsa Bowling Liftar och skidbro Grönklitt OmbyggnationWärdshuset Grönklitt Övrigt Ägarförhållande per bokslutsdatum Orsa Kommun 6:e APfonden Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB Orsa Besparingsskog Övriga Andel % , / / / / / /2009 Tomteland År Ägarförhållanden Per bokslutsdagen ägs Bolaget till ca 20 % av Orsa Kommun, ca 15 % av Sjätte APfonden, ca 13 % av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB och ca 6 % av Orsa Bespar sid 24 sid 25

14 Allvarligare djursjukdomar i Orsa Björnpark är ett annat område som skulle kunna ha negativa effekter. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bokningsläget inför vintern på Grönklittsanläggningen ligger i början av november 2009 cirka 17 % bättre till volymmässigt jämfört mot föregående år. Bokningsläget på grupp/konferensmarknaden och eventmarknaden på Grönklitt, Orsa Bowling och Tomteland ligger också ca 17% bättre till i volym än föregående år inför vintersäsongen i början av november. Under det kommande verksamhetsåret planerar bolaget att utöka säljinsatserna avseende konferensförsäljningen för att höja detta segmentets omsättning framförallt vid våra anläggningar vid Grönklitt, Orsa Bowling samt Sagolandet Tomteland. Efter verksamhetsårets utgång har bolaget lämnat in bidragsansökan om investeringsstöd till utbyggnader av Orsa Camping, Enåbadets Camping, byggnation av ny toppstuga i Grönklitt, byggnation av Leopardanläggning i Orsa Björnpark samt byggnation av köksbyggnad vid Tomtens verkstad och Trollstigen på Tomteland. Totalt handlar dessa satsningar om planerade investeringar på tkr där investeringsstöd beviljats av Länsstyrelsen på totalt tkr. Under hösten 2009 påbörjar bolaget utbyggnader av campingkapaciteten vid Enåbadets Camping i Rättvik samt Orsa Camping. Bolaget bygger en köksbyggnad på Tomtens verkstad vid Tomteland för att skapa möjligheter till en större kvällsevenemangssatsning året runt. Bolaget påbörjade också byggnationen i november 2009 av en anläggning vid Orsa Björnpark för Snöleopard Medarbetare Samtliga Varav chefsgruppen Styrelse och VD Kvinnor och Persisk Leopard som är planerad att färdigställas under sommaren Målsättning är att Persisk Leopard skall finnas vid Orsa Björnpark redan från sommaren Ett projekt är också uppstartat efter verksamhetsårets slut som syftar till att kvalitetssäkra och utveckla våra livsmedelsbutiker på anläggningarna, att minska antalet mellanled till fabrik avseende våra souvenirer samt utvecklingen av våra restaurangkoncept. Bolaget har arbetat fram en kravspecifikation för den framtida utvecklingen av bolagets datoriserade säljstöd. Vi samarbetar i detta utvecklingsarbete med flera av de större kollegorna i branschen. Allra viktigaste i detta strategiska ITarbete är en utveckling av internetbokning. Dessutom har bolaget installerat ett nytt integrerat system för telefonväxelfunktionen på alla anläggningar. I detta arbete har man även förberett integrering av framtida förvärvade anläggningar. Den 6 november hade Grönklittsanläggningen årets skidpremiär för längdskidåkning. Styrelsen förbereder ett förslag till beslut på årsstämman avseende ytterligare emission av aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser uttag av vatten för tillverkning av kanonsnö. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar cirka 11 % av bolagets nettoomsättning. PERSONAL, STYRELSE OCH ÄGARE Bolaget har stor hjälp av sin engagerade och lojala personalstyrka. En stor del av bolagets stora framgångar ska tillskrivas personalen. Bolaget kan fortsatt Män Varav kvinnor 52% 50% 11% redovisa en mycket låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till rekordlåga 1,89 % (föregående år 2,1 %) varav långtidssjukfrånvaro står för 0,67 %. Fyra gånger under året har all personal samlats gemensamt för personalutbildning/information och kickoff/ avslutning för säsongen. En ny publikation av personalhandbok har arbetats fram under verksamhetsåret. Bolagets jämställdhetsgrupp sammanträder varje säsong och håller också information för all personal minst 2 gånger om året. Bolaget har fått en tydligare ledningsgruppsstruktur under verksamhetsåret där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Alla chefer inom företaget har gått en endags vidareutbildning varannan månad under verksamhetsåret, vilket även planeras under det kommande året. En säkerhetspärm är framtagen för alla enskilda avdelningar. Arbetet med att utveckla företagets säkerhet har fortsatt via säsongsvisa säkerhetsrevisioner på alla avdelningar. Bolaget gör säsongsvisa arbetsmiljörevisioner. Åtgärdsplaner för arbetsmiljön jobbas fram tillsammans med skyddsombudet och extern arbetsmiljökonsult. Bolaget har en engagerad styrelse och engagerade ägare som jobbar långsiktigt med engagemang för bolagets framtid. Det tydliga stödet från kommuner, myndigheter, föreningar, företag och privatpersoner är av stor betydelse för bolagets nuvarande och framtida utveckling. Bolaget har under året fått en lång rad offentliga erkännanden. Bland annat blev bolaget vinnare i Stora Turismprisets regionfinal. Bolagets tjänstemän har under verksamhetsåret utvecklat en långsiktig strategisk verksamhetsplan för utvecklingen och styrningen av verksamheterna. Inom ramen av arbetet har rapportsystemet förfinats samt en plan för långsiktig kvalitets och lönsamhetsutveckling har tagits fram. Samtliga enheter på företaget har jobbat fram individuella affärsplaner för de närmaste 3 verksamhetsåren som syftar till att lyckas nå de uppsatta långsiktiga målen för bolaget. En plan för ständig kvalitetsutveckling har också arbetats fram innebärande bla säsongsvisa utvärderingar och planläggning för kvalitetsutveckling där våra anställda deltar. Bolaget genomför också säsongsvisa kundundersökningar på alla våra anläggningar. Handlingsplaner för denna kvalitetsutveckling jobbas sedan fram tillsammans med andra avdelningar och personal, vilket syftar till att ständigt kvalitetsutveckla verksamheterna. Den långsiktiga målsättningen är att alla anläggningar ska ha en nöjdhetsgrad hos gästerna på en nivå vilket innebär att andelen gäster som gärna skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner som ligger på minst 95% av gästerna. Gäster och målgruppsarbete Barnfamiljerna är fortsatt bolagets absolut viktigaste målgrupp. Bolaget har under de sista 4 åren byggt upp ett resebyrånät i 15 länder Tkr 2003/ /2005 Erhållna investeringsbidrag 2005/2006 Nu bearbetas dessa resebyråer kontinuerligt via skriftlig information och även via regelbundna utbildningar för agenternas personal. Bolaget jobbar med en kostnadseffektiv marknadsföring innebärande en stor andel reklam via barteraffärer, allianser, samarbeten, aktiv presstjänst med mera. Bolaget gör också stora satsningar på vuxna utan barn, grupper och konferenser, träningsläger, lägerskolor, temaveckor, events och pensionärsresor. Målsättningen är att bygga upp en betydande verksamhet för events och konferenser vid våra anläggningar för att öka omsättningen och förlänga våra säsonger. Produktutveckling, att skapa nya produkter och att bredda produktutbudet är vägar vi går för att ständigt utveckla verksamheterna och öka omsättningen. Utvecklingsområden som får ökad prioritet det närmaste verksamhetsåret inom bolaget är bland annat att knyta till sig fler samarbetspartners, att skapa allianser och att knyta till sig nya sponsorer. 2006/ / /2009 År Bolagsledningen är en aktiv föredragshållare vid olika samlingar för föreningar, företagare, organisationer osv. Under verksamhetsåret har bolagets utveckling presenterats för drygt åhörare. Under året har dessutom flera relationsträffar arrangerats med ägare och våra samarbetspartners. Totalt har dessa samlingar lockat ca deltagare. Sammanfattning av investeringar på anläggningarna Totala investeringar under verksamhetsåret: tkr. Varav vi fått regionalt investeringsstöd på: tkr. Externa investeringar på anläggningarna under verksamhetsåret Utöver dessa investeringar har bolaget genomfört en gemensam satsning på utställningar för tkr i Polar World tillsammans med Rovdjurscentrum och Region Dalarna där man erhöll tkr i bidrag. Bolagets medfinansiering var i detta projekt tkr. Externa investerare har också investerat motsvarande tkr (varav man fick investeringsstöd från Länsstyrelsen på 950 tkr) i ny Strandrestaurang vid Orsa Camping (OGAB är 20 % ägare i bolaget, där vår egen medfinansiering var 405 tkr). Hösten 2008 byggdes 100 nya turismbäddar på Grönklittsanläggningen till ett värde av ca tkr. Vid Siljansbadets camping uppför Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB 16 nya lägenheter för förmedling via Orsa Grönklitt AB från sommaren Grönklittsbodstäder AB startade uppförandet av ytterligare 128 bäddar vilket innebar en investering på tkr (varav OGAB medfinansierade tkr och innehar en ägarandel på 12,6 %). Bäddarna ska vara tillgängliga för uthyrning under vintern Utöver detta startade sommaren 2009 extern byggnation på Grönklitt av ytterligare 72 bäddar via finansiering av privata investerare. sid 26 sid 27

15 Koncernredovisning I koncernen ingår, förutom moderbolaget Orsa Grönklitt AB (publ), det helägda dotterföretagt Väsen i Mora AB med dess helägda dotterföretag TLD Produktion AB, se vidare not 27. Siljansbadets Camping AB ingick föregående räkenskapsår i koncernredovisningen som helägt dotterföretag men har under året fusionerats med moderbolaget. KONCERNRESULTATRÄKNING Förvärvet av Väsen i Mora AB ägde rum och denna koncern ingår i koncernredovisningen för Orsa Grönklitt AB (publ) sedan detta datum. NOT I koncernredovisningen ingår även andel av intressebolagens resultat för Limbygården AB och Aktivitetscentrum Udden Orsa AB. Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter rörelsens intäkter Flerårsjämförelse s ekonomiska utveckling i sammandrag. Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4, Nyckeltal 2008/ / / / /05 rörelsens kostnader Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % ,6 3, ,7 5, ,3 4, ,9 3, ,8 4,3 Finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Avkastning på eget kapital % 5,7 7,3 7,0 5,1 5,6 Årets resultat I tabellen avser åren 2004/05 och 2005/06 moderbolaget då inget koncernförhållande fanns dessa år. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. förslag till vinstdisposition (kr) Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Vinstmedel Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kr sid 28 sid 29

16 KONCERNBALANSRÄKNING KONCERNBALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätt och varumärken Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Djur Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga aktier och andelar anläggningstillgångar Varulager m m Handelsvaror och förnödenheter Tomter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga korfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Inbetalt men ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Långfristiga skulder Konvertibelt lån Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit (Beviljad kredit (20 000)tkr) Levernatörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder SUMMA TILLGÅNGAR Kassa och bank omsättningstillgångar Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser sid 30 sid 31

17 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Den löpande verksamheten Överskott likvida medel från rörelsen Förändring av rörelsekapital Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Aktuell skatt Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Minskning (+) resp ökning () av varulager Minskning (+) resp ökning () av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning () av rörelseskulder Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar rörelsens kostnader NOT 1 2 3, 27 4, Nettoförändring av likvida medel från rörelsen Rörelseresultat Investeringsverksamheten Nettoförädring av likvida medel från investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Finansiella poster Årets vinst Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder samt förändring av checkräkningskredit Nyemission Nettoförändring av likvida medel från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel disponibla likvida medel Likvida medel vid årets början Tillförda medel vid förvärv Outnyttjad checkräkningskredit sid 32 sid 33

18 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätt Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Maskiner och inventarier Djur Pågående nyanläggningar Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Inbetalt men ej registrerat aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga aktier och andelar anläggningstillgångar Obeskattade reserver Långfristiga skulder Konvertibelt lån Skulder till kreditinstitut långfristiga skulder Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Varulager m m Handelsvaror och förnödenheter Tomter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga korfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank omsättningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Checkräkningskredit (Beviljad kredit tkr ( tkr)) Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser sid 34 sid 35

19 KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Överskott likvida medel från rörelsen Förändring av rörelsekapital Nettoförändring av likvida medel från rörelsen Investeringsverksamheten Nettoförädring av likvida medel från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring av likvida medel från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel disponibla likvida medel Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Aktuell skatt Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Minskning (+) resp ökning () av varulager Minskning (+) resp ökning () av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning () av rörelseskulder Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterföretag Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Upptagna lån Nyemission Amortering av låneskulder samt förändring av checkräkningskredit Erhållet koncernbidrag Likvida medel vid årets början Outnyttjad checkräkningskredit NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN Not 1 REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGS PRINCIPER Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation nr 1 avseende koncernredovisning. Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört mot föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Fusioner Fusion som utgör en koncernintern omstrukturering redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att tillgångar och skulder övertas till värden som har sin grund i den förvärvsanalys som upprättades vid det ursprungliga förvärvet av det överlåtande företaget. Fusionsdifferensen förs direkt till eget kapital. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel terminssäkring, används terminskursen. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Intäkter genererar intäkter huvudsakligen genom inträdesavgifter till Björnparken och Tomteland, hyresintäkter vid Orsa Camping, Siljansbadets Camping och Enåbadets Camping samt liftkortsförsäljning i Orsa Grönklitt. Dessutom har koncernen viss butiksförsäljning och provisionsintäkter vid stuguthyrning. Intäkterna redovisas i den period tjänsterna utförs eller varorna levereras. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar väderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter statliga bidrag och ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och bedömd nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Nyttjanderätt och varumärken 7 Goodwill 10 Byggnader 2050 Markanläggningar 20 Djur 5 Maskiner och inventarier 315 Pister avskrivs ej Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värde, skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. sid 36 sid 37

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) sid 1 sid 2 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu ett år med

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer