INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB"

Transkript

1 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB Årsredovisning 2004

2 2004 i korthet Under 2004 genomförde IFS omfattande åtgärder och betydande investeringar för att förändra organisationsstrukturen, öka effektiviteten och skapa förutsättningar för framtida lönsamhet. IFS har under 2004 förändrat försäljningsstrategin innebärande att branscher inom området Lifecycle Industries och internationella företag, i första hand ska bearbetas genom direktförsäljning eller tillsammans med branschpartners. Lokala och regionala kunder inom området Midmarket ERP, bearbetas däremot mer effektivt genom distributörer. Strategiomläggningen har medfört nya och utökade partnersamarbeten. Det innebär också att verksamhet och produkter i utkanten av kärnverksamheten avyttrats. Efterfrågan på affärssystem var fortsatt svag under första halvan av året men ökade något under tredje och fjärde kvartalen. Flera stora affärer gjordes med viktiga kunder inom samtliga av IFS utvalda branscher. Nettoomsättningen uppgick till Mkr, varav licensintäkterna uppgick till 921 Mkr och konsultintäkterna till Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 152 Mkr och resultatet efter finansnetto till 228 Mkr. Poster av engångskaraktär uppgick till netto 94 Mkr. Under 2004 genomfördes och påbörjades ytterligare effektiviseringar som förväntas sänka rörelsekostnaderna under helåret 2005 med 300 Mkr jämfört med helåret Vidtagna åtgärder under 2004 förväntas ge betydande positiv effekt på resultat och kassaflöde under 2005.

3 Om IFS IFS (XSSE: IFS) är en världsledande leverantör av komponentbaserade affärssystem utvecklade på öppen standard. Genom att erbjuda ett mer flexibelt affärssystem, förbättrar IFS kundernas förmåga att fatta rätt beslut och att styra verksamheten mer effektivt. IFS Applications ger snabbare anpassning till förändrade affärsförutsättningar, förenklar integration med andra system och ger kunden frihet att kombinera ledande teknik. IFS har över 20 års erfarenhet av implementation av affärssystem, med konsulter som har djup branschkompetens och som förstår kundens verksamhet och behov. Tillsammans med partners bidrar IFS till att öka användandet av standarder. IFS branschlösningar är optimerade för ERP, EAM samt MRO och hanterar kundernas, produkters, anläggningars och tjänsters hela livscykel. Som en ledande leverantör av komponentbaserad mjukvara levererar IFS affärsnytta för företag inom bilindustri, industriell tillverkning, drift- och anläggning, utility och telecom, processindustri, offentlig sektor samt flyg- och försvarsindustri. EMEA NORDAMERIKA TILLVÄXTMARKNADER

4 INNEHÅLL INNEHÅLL Under 2004 stärktes IFS operativa ledning med ett antal poster och krafttag togs för att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet. I årsredovisningens första del ger ledningen sin syn på IFS Vd har ordet Verkställande direktören Michael Hallén berättar om arbetet med att fullfölja den under 2004 påbörjade strategiomläggningen. 5 Finansiell analys Ekonomichef Jan Eric Johansson beskriver IFS ekonomiska situation och förklarar syftet med de åtgärder som vidtagits under året. 8 Vårt produkterbjudande Hans Rune Rønningen, ansvarig för Products, beskriver fördelarna med IFS Applications. Han ger också en inblick i vad som händer med produkten framöver. 10 Med branschen i fokus Fredrik vom Hofe, ansvarig för Marketing & Industry Solutions, förklarar hur IFS branschfokusering och partnersamarbeten skapar mervärde för IFS kunder. Dessutom ingår ett exempel från ett pågående implementeringsprojekt. 14 Rapport från divisionerna De tre divisionscheferna, Alastair Sorbie, Cindy Jaudon och Jan Moodh ger sin syn på utvecklingen inom respektive region; EMEA, Nordamerika och Tillväxtmarknader. De berättar bland annat om satsningar i Kina, om partnersamarbeten och om trender på den europeiska marknaden. 22 Styrelse 23 Koncernledning och revisorer 24 Bolagsstyrning 27 Aktien 29 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning 38 Balansräkning 40 Eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 69 Revisionsberättelse 70 Finansiell utveckling Definitioner och Ordlista 74 Adresser Informationstillfällen Delårsrapport januari mars 26 april 2005 Halvårsrapport januari juni 20 juli 2005 Delårsrapport januari september 19 oktober 2005 Bokslutskommuniké för februari 2006 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum fredagen den 22 april 2005 i Linköping.

5 VD HAR ORDET Michael Hallén VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Trots massiva insatser de senaste två åren utföll 2004 med ett negativt resultat vilket är oacceptabelt.vi bedömer dock att vi med vårt arbete under 2004 har lagt grunden för en stabil lönsamhet. Under 2005 ska detta uppnås. Därefter ska lönsamheten successivt förbättras. 3

6 VD HAR ORDET Trots stora insatser för att minska kostnaderna under de senaste årens stagnation på marknaden för affärssystem utföll 2004 med ett negativt resultat. Visserligen var vi i början av 2004 ännu inte helt klara med arbetet att forma om IFS, men slutet av 2003 bådade gott. Marknaden hade börjat stabilisera sig, och vi räknade med att återhämtningen skulle fortsätta under Nu blev det inte riktigt så. Efterfrågan, liksom IFS prestation, under inledningen av året var svag. Det andra halvåret blev bättre och vi följde i stort sett vår reviderade plan. Men det räckte inte till att presentera ett tillfredsställande helårsresultat. Idag, ett år senare, känner jag mig säkrare i min optimism. Marknaden är inte bara stabilare. Det IFS som möter 2005 är också ett robustare företag på alla sätt, med stärkta finanser, en effektivare organisation och med förutsättningar att uppnå stabil lönsamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Nya kunder och fortsatta beställningar från befintliga kunder har medfört att den orderbok vi har idag är den största vi haft under mina två år som verkställande direktör för IFS. Vid årsskiftet 2004 var den 90 miljoner kronor större än året innan. Nya mål Min bedömning är att vi klarat stora delar av den omsvängning av IFS, till ett företag med stabil lönsamhet, som vi har arbetat med under de senaste åren. Jag räknar också med att vi ska kunna klara av de sista delarna under Att vi har nått slutfasen i arbetet återspeglas också i att vi har ställt upp helt andra mål inför 2005 än vi hade Då var fortsatta snabba kostnadssänkningar det absolut viktigaste. Idag gäller det att se vidare och växla inriktning mot mer lönsamhetsorienterade mål. Ny försäljningsstrategi En förändring av vår försäljningsstrategi har varit ett centralt tema under året. Den lyckade fokusering av produkt, marknadsföring och kompetens mot sju olika branscher som pågår sedan ett antal år har under 2004 följts av en förändring av försäljningsstrategin. Syftet är nu att tydligt anpassa även försäljningsstrategin för olika typer av kunder, branscher och regioner. Inom vissa branscher och regioner, särskilt inom Lifecycle Industries och internationella företag, kan vi ge det bästa stödet genom egen direktförsäljning eller tillsammans med branschpartners. På andra marknader och i andra branscher är det mer effektivt att arbeta med distributörer. Ett intensivt år När vi gick in i 2004 hade vi satt upp flera viktiga mål. Vi skulle stärka finanserna, trimma och effektivisera organisationen ytterligare, göra förändringar i vår säljstrategi, förstärka IFS starka sidor, samt arbeta mot att nå en stabil lönsamhet. Vi klarade inte det viktigaste målet; stabil lönsamhet. Prestationen under det första halvåret var helt enkelt för svag. Men på samtliga övriga punkter gjorde vi framsteg. Vi hade bland annat föresatt oss att sänka vår break even -nivå till 2,3 miljarder kronor, något som vi också gjorde. Vi har också tack vare tillskott av ägarkapital stärkt vår likviditetssituation och kraftigt minskat vår skuldsättning. Den finansiella ställningen har stärkts och skapat förutsättningar för att öka takten i förändringsarbetet. Vi har arbetat vidare med att effektivisera organisationen. Detta är ett långsiktigt arbete men vi börjar redan se tydliga samordningsvinster, till exempel inom vår globala supportorganisation. IFS styrelse har varit ett värdefullt och aktivt stöd för mig och resten av ledningen i arbetet med såväl den nya försäljningsstrategin som med den fortsatta effektiviseringen av verksamheten. Sammantaget kan man säga att under 2004 har vi klarat av en hel del. Vi har tillsammans gjort vårt yttersta för att rätta till det som inte varit bra, eller som kunnat förbättras. Jag skulle vilja säga att våra medarbetare på ett år genomfört vad som brukar kunna ta flera år att göra. Samtidigt har vi fortsatt att få nya kunder. Nöjda kunder På IFS har vi alltid arbetat nära våra kunder och partners. Vi ser det som en förutsättning för bra resultat. Vi kan bidra med vår kompetens, samtidigt som vi får en möjlighet att dra nytta av våra kunders och partners kunskaper. 4

7 VD HAR ORDET Det är så vi har utvecklat IFS Applications till den produkt den är idag. Och det är så vi har sett till att hela tiden fördjupa vår förståelse för våra kunders behov. Det är också så vi bygger upp ett långsiktigt förtroende. Trots de senaste årens svaga resultatsiffror har vi bibehållit våra kunders förtroende. Fler än 200 helt nya kunder valde att arbeta med oss under Men viktigare än fler kunder är nöjda kunder. Och det har vi. Ett sätt att mäta kundlojalitet är att se hur många kunder som väljer att uppgradera. Under 2004 uppgraderade nästan dubbelt så många som året innan. Med andra ord kommer det inte bara nya kunder till IFS de vi har stannar hos oss. Jag kan inte se det som något annat än ett gott betyg och en avgörande förutsättning för vårt fortsatta arbete. En stark produkt Man får inte nöjda kunder bara genom att vara en bra samarbetspartner och genom att ha en stabil ekonomi, det krävs också en högkvalitativ produkt. Trots de senaste årens arbete med att sänka våra kostnader har vi fortsatt den snabba utvecklingen av IFS Applications, både själva och i samarbete med partners och kunder. Mycket av detta har varit möjligt tack vare att vi redan 1997 påbörjade uppbyggnaden av en stark organisation i Sri Lanka som både på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt klarat att driva utvecklingen vidare. IFS Applications är ett modernt system. Komponentarkitekturen och öppenheten gör det enklare för våra kunder, och även enklare för oss att ta till oss ny teknik och att vidareutveckla lösningen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla systemet och dess användbarhet samt att ytterligare utveckla och förbättra våra branschlösningar på egen hand och tillsammans med partners och kunder. Om att arbeta med partners Vårt branschfokus och förändringar i vår säljstrategi leder till utökade partnersamarbeten. Genom dessa samarbeten kan vi dels få tillgång till spetskompetens inom specifika områden och dels anpassa vår säljstrategi efter vad som är mest effektivt utifrån bransch eller geografiskt område. Till exempel har vi länge till stor del bearbetat den latinamerikanska marknaden genom ett antal distributionspartners. En metod som har fungerat väl där och därför nu fullföljts genom att ett nytt oberoende partnernätverk lanserats i Latinamerika. Vi har i linje med det också avvyttrat IFS Brasilien. Försäljningen i Latinamerika kommer under 2005 att vara helt partnerbaserad och vi fokuserar vårt fortsatta arbete på att stötta detta partnernätverk. NEC och IFS Defence är andra exempel på lyckade samarbeten. NEC hanterar sedan flera år vår försäljning i Japan. Under 2004 har vi fördjupat samarbetet genom att också rikta in oss på japanska företag som bedriver tillverkning i Kina och Sydostasien. För att stödja dessa företag, där en hel del är underleverantörer till fordonsindustrin, har vi tillsammans med NEC under 2004 startat ett kompetenscenter kring fordonsindustri i Shanghai. IFS Defence, vårt samägda bolag med BAE SYSTEMS, har blivit en etablerad spelare på den internationella försvarsmarknaden. I juli valde ännu en gång det brittiska försvaret en lösning från IFS. Ett kvitto på att vår satsning är rätt och givetvis en viktig referenskund för framtida affärer. Avslutningsvis Under 2004 gjorde vi kraftansträngningar inom många områden. Resultatmässigt nådde vi inte fram, men i övrigt har vi åstadkommit mer än vad vi hade föresatt oss. Trots massiva insatser de senaste två åren utföll 2004 med ett negativt resultat vilket är oacceptabelt. Vi bedömer dock att vi med vårt arbete under 2004 har lagt grunden för en stabil lönsamhet. Under 2005 ska detta uppnås, vilket uttrycks i våra uppsatta lönsamhetsmål. Därefter ska lönsamheten successivt förbättras. Genom vidtagna åtgärder och en fortsatt fokusering kommer 2005 att bli ett bra år. Inte bara för IFS, utan också för våra kunder och samarbetspartners. Michael Hallén 5

8 FINANSIELL ANALYS Jan Eric Johansson EKONOMICHEF Nyemissionen som slutfördes i december bidrog givetvis starkt till att förbättra IFS finansiella ställning. Vi är därigenom ett starkare bolag för våra kunder och samarbetspartners. Samtidigt är vi bättre rustade för att fortsätta vår strategiomläggning och uppnå en stabil lönsamhet. 6

9 FINANSIELL ANALYS Under 2004 har arbetet fortsatt med att stärka IFS finansiella ställning och att förbättra kassaflöde och resultat. Årets resultat är inget vi är nöjda med. Därför arbetar vi kontinuerligt med kraftfulla åtgärder i syfte att göra IFS till ett lönsamt företag. Framförallt har effektiviseringen av verksamheten fortsatt och en förändring av vår försäljningsstrategi har inletts. Detta har krävt en förändring av organisationen i syfte att spegla både förändringar av strategin och våra kortsiktiga mål. Dessa är några av en mängd åtgärder som vi förväntar oss ska leda till kraftiga resultatförbättringar under De produktrelaterade intäkterna under 2004 var 921 Mkr, mot 918 Mkr föregående år. En produktförsäljning i nivå med 2003 indikerar en mer stabil situation, vilket också överensstämmer med hur vi bedömer att marknaden utvecklades under Omsättningen minskade under året, om än inte i samma takt som de senaste två åren, och blev Mkr. Det är en minskning med 157 Mkr jämfört med Av denna minskning kan uppskattningsvis 40 Mkr hänföras till avyttringar och 52 MKr till valutaeffekter. Det ligger i IFS nya strategi att bättre balansera intäkterna, så att produktrelaterade intäkter blir en större andel av de totala intäkterna. Därför var en viss minskning av konsultintäkterna förväntad och hänger delvis samman med ett allt störe inslag av partnerförsäljning och partnerleveranser. Därutöver har den lägre nylicensförsäljningen under främst 2003 också påverkat volymen. Fortsatta kostnadsminskningar begränsade det negativa rörelseresultatet till -63 Mkr, exklusive engångsposter, men det innebar samtidigt en försämring med 25 Mkr vilket inte är tillfredsställande. Bättre finansiell styrning Förutom minskade utgifter har också ytterligare minskade kundfordringar med 33 Mkr till 566 Mkr bidragit till att 5 år i sammandrag Nettoomsättning, (Mkr) varav licensintäkter, (Mkr) varav konsultintäkter Nettoomsättning utanför Sverige, % Nettoomsättningstillväxt, % Orderstock vid periodens slut, (Mkr) Utgifter för Forskning och utveckling, (Mkr) EBITDA före övriga rörelseposter, (Mkr 3 ) EBITDA-marginal före övriga rörelseposter, % Rörelseresultat (Mkr) Rörelsemarginal, % Resultat efter finansiella poster (Mkr) Vinstmarginal, % Kassaflöde (Mkr) Effektiv kundkredittid (DSO), dagar Soliditet, % Soliditet II, % Likviditet, ggr 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 Medelantal anställda Antal anställda vid årets slut Nylicensmarginal 3, % Support- och underhållsmarginal 3, % Konsultmarginal 3, % Forskning och utveckling 3 /nettoomsättning, % Administrationskostnader 3 /nettoomsättning, % Resultat justerat för engångsposter EBITDA före övriga rörelseposter, (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr) Räkenskapsåren är omräknade för ändrade redovisningsprinciper. Se vidare under Redovisningsprinciper. 2 Värden ej tillgängliga. 3 Marginalberäkningarna är exklusive engångsposter. Se not 6 och Definitioner. 7

10 FINANSIELL ANALYS stärka den finansiella positionen. Tiden för att få betalt från våra kunder var vid årsskiftet 76 dagar. Vid årsskiftet 2000, var motsvarande tid över 100 dagar. På grund av säsongsmönstret i vår försäljning, ökar betalningstiden vid årsskiftet. Den genomsnittliga tiden för helåret 2004 var 62 dagar. Här ser vi tydligt att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Även ålderstrukturen på kundfordringarna har förbättrats avsevärt under ett antal år. Riskfaktorn i vårt rörelsekapital har med andra ord minskat. Vi har också arbetat vidare med att utveckla och förbättra vår operativa ekonomistyrning under Ledningen på alla nivåer får därigenom snabbare tillgång till verksamhetsdata och information med högre kvalitet. Utvecklingsarbetet fortgår under 2005 och innebär bland annat att IFS egen IFS Applications-lösning uppgraderas globalt och kompletteras med de allra senaste komponenterna för ekonomistyrning. Rustade för förändring Nyemissionen som slutfördes i december bidrog starkt till att förbättra IFS finansiella ställning. Emissionslikviden uppgick till 267 Mkr och av detta användes 152 Mkr till att amortera krediter. Därutöver omvandlades krediter uppgående till 160 Mkr till konvertibla skuldebrev. IFS egna kapital har därmed stärkts och i samband med detta minskades och omstrukturerades krediterna. Vid utgången av 2003 uppgick skulder till kreditinstitut till 544 Mkr, medan dessa vid årsskiftet 2004 var 168 Mkr. Därmed har nettoskuldsättningen till kreditinstitut reducerats från 407 Mkr vid årsskiftet 2003 till 16 Mkr vid årsskiftet Genom den stärkta finansiella ställningen är vi nu bättre rustade för att fortsätta vår strategiförändring, samtidigt som vi har blivit ett starkare bolag för våra kunder och samarbetspartner. Som en konsekvens av strategiarbetet, med branschfokus och ny säljstrategi som nyckelfaktorer, har verksamheter avyttrats. Ett tydligt fokus på vår framtida kärnverksamhet har inneburit att det svenska lönesystemet, driftsverksamheten AtIFS AB och vissa CAD-produkter har avyttrats. Som ett led i förändringen av säljstrategin i Latinamerika avyttrades också försäljningsbolaget i IFS Brasilien. I samtliga av dessa fall har nya strategiska samarbeten etablerats med de nya ägarna. Valutautveckling IFS är ett globalt företag med 77% av sin omsättning utanför Sverige. Eftersom intäkterna i olika länder i första hand finansierat kostnaderna i respektive land, blir valutaeffekterna på resultatet av den operativa verksamheten begränsad, medan valutaeffekten på intäkter och kostnader blir större. De valutor som har störst inverkan är amerikanska dollar, euro, brittiska pund, norska kronor och polska zloty. Den relativt stora förändringen av framförallt den amerikanska dollarn under slutet av 2004 påverkade våra intäkter och kostnader. Valutaeffekten minskade intäkter med 52 Mkr (2%) och kostnader med 53 Mkr (2%) under Antal medarbetare per yrkeskategori Ålders- och könsfördelning Support: 129 Försäljning och marknadsföring: 333 Produktutveckling: 575 Konsult: Ledning och administration: 304 8

11 FINANSIELL ANALYS Våra medarbetare Att arbeta på IFS innebär samarbete i lokala och globala nätverk, det ger stora möjligheter till utbyte av erfarenheter. Vi försöker se till att arbetet i sig är utvecklande. Vi bedömer att den generella kompetensnivån på företaget är hög. De flesta medarbetare har arbetat i branschen under ett flertal år, även om medelåldern inte är särskilt hög. En viktig del av erfarenhetsutbytet är vårt transferprogram. Det ger våra medarbetare möjlighet att arbeta i andra länder och miljöer, och kunskaper och erfarenheter kan föras vidare. För närvarande sker ett stort utbyte genom transferprogrammet. Som exempel kan nämnas att cirka 100 anställda från Sri Lanka arbetar runt om i världen. Personalarbetet under 2004 har i stor utsträckning handlat om att hantera de förändringar som skett. När arbetet delvis ändrat karaktär i takt med organisationsförändringarna, har både handfast stöd och ledarutveckling behövts. Under 2004 har andelen kvinnor i ledande befattningar ökat i organisationen. Sammantaget Vid en återblick kan man konstatera att våra åtgärder hittills inte varit tillräckliga. Vi har ännu inte nått våra delmål om positivt resultat och positivt kassaflöde, vilket naturligtvis är en stor besvikelse. De planerade åtgärderna för kostnadssänkningar under 2004 har genomförts enligt plan och därutöver har ytterligare åtgärder inneburit att vi uppnått större besparingar än vad vi hade satt upp som mål vid årets ingång. Tyvärr måste jag nu konstatera att det inte räckte för att nå ett tillfredsställande resultat. Tack vare de emissioner som gjordes under året, har dock IFS finansiella ställning stärkts. En positiv trend är att konsultmarginalen har förbättrats under flera år och det har fortsatt även under Konsultmarginalen uppgick 2002 till 13%, 2003 till 21% och 2004 till 22%. Nylicensmarginalen uppgick till -15% (-12) och support- och underhållsmarginalen till 61% (60). Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 14% (12) av nettoomsättningen, och kostnader för administration till 11% (11) av nettoomsättningen. Under 2005 kommer vi att ägna all kraft åt att uppnå en stabil lönsamhet och ett positivt kassaflöde i koncernen. Målen för 2005 är att uppnå en nylicensmarginal om lägst 6%, en support- och underhållsmarginal om lägst 67%, och en konsultmarginal om lägst 25%. Kostnader för forskning och utveckling ska uppgå till högst 11% och för administration till högst 11% av nettoomsättningen. Lönsamhetsmålen signalerar en tydlig ambitionsnivå och underlättar även uppföljning av koncernens fortsatta utveckling. Jan Eric Johansson Medelantal anställda och personalkostnader rullande 12 månader Ekonomisk utveckling rullande 12 månader 9

12 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE Hans Rune Rønningen PRODUCTS Många av våra kunder väljer oss för att de ser möjligheterna till snabbare avkastning tack vare komponentarkitekturen. De kan fokusera på det som är mest kritiskt och stegvis gå vidare när den första, och oftast avgörande, fasen är i hamn. 10

13 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE Under mina elva år på IFS har mycket hänt med vår produkt. Affärssystemet IFS Applications är idag en global komponentbaserad produkt, utvecklad för sju olika branscher. Vi har idag ett av marknadens bästa erbjudanden och analytikerna ger oss höga betyg inom de områden vi fokuserar på. Det är något jag känner stolthet över. IFS Applications är en av marknadens mest homogena affärssystem. Både teknisk plattform och applikationsarkitektur är konsekvent designad genom hela systemet. Det innebär att samtliga komponenter kan utnyttja gemensamma tjänster och affärslogiken kan förenklas, vilket minskar underhåll och underlättar vidareutveckling. Enkelheten gör IFS Applications snabbare att implementera och förändra när verksamheten så kräver. Våra kunder kan enklare göra förändringar och tillägg för att stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt som de utnyttjar standardfunktionalitet för icke-kritiska processer. Homogeniteten i IFS Applications håller den totala kostnaden för affärssystemet, under dess livstid, på en lägre nivå än konkurrerande lösningar. En ytterligare styrka med IFS Applications är dess unika stöd för hela produkt- och servicelivscykeln. Från produktutveckling, via alla typer av tillverkningsprocesser till det kompletta stödet för underhålls- och serviceprocesser. Marknadens krav på affärssystem som kan stödja en produkts hela livscykel har ökat markant under senare år och IFS Applications är därför väl positionerat. Många kunder ser växande affärsmöjligheter inom service och eftermarknad och kan enkelt lägga till komponenter för att stödja dessa processer. IFS Applications är det enda av de stora affärssystemen som från början är designat och utvecklat med komponenter, och detta är en stor fördel. Det ger flexibilitet för kunderna. Men det gör det också enklare för oss att vidareutveckla produkten något som är extra viktigt nu när affärssystemen står inför en snabb vidareutveckling mot mer processorienterade arkitekturer. Om att köpa affärssystem Givetvis får jag ofta frågan: Varför skall man köpa IFS Applications? Genom att vi koncentrerar vår satsning på utvalda branscher kan vi erbjuda våra kunder både kunskap och en produkt som är anpassad till deras specifika behov. Vi investerar aktivt i vår produkt, i kompetens hos våra konsulter och i samarbeten med stora partners inom dessa områden. Så att man som kund kan få mer nytta och en bättre helhetslösning om man väljer IFS. En annan anledning är vår förmåga att passa både större och mindre enheter inom en och samma koncern med till exempel stora tillverkningsorter och geografiskt spridda små säljoch distributionsföretag. Många av våra kunder väljer oss också för att de ser möjligheterna till snabbare avkastning just tack vare komponentarkitekturen. De kan fokusera på det som är mest kritiskt och stegvis gå vidare när den första, och oftast avgörande, fasen är i hamn. Dessutom upptäcker de snart fördelarna med komponenter, speciellt företag som lever i mer eller mindre ständig förändring. En värld där affärsprocesser måste utvecklas kontinuerligt och nya enheter snabbt ska kunna integreras i globala affärsområden. Som köpare av ett affärssystem bör man också tänka långsiktigt. Idag ses ett affärssystem som ett av företagens viktigaste tillgångar. En tillgång som ska generera nytta i 10, kanske 20 år. Det är i detta perspektiv som komponentarkitektur visar sin styrka. Genom att systemets kompo- Vi brinner för komponenter Komponenter ger en unik kombination av flexibilitet, effektivitet, och kvalitet. Vi kan ha ett antal standardiserade delar, som vi sedan sätter ihop till olika specifika lösningar för olika branscher. Dessutom kan vi enkelt koppla på mer specialiserade delar för att ytterligare öka nyttan. Vi jämför ofta detta med hur man exempelvis bygger tunga lastbilar. Med färdiga komponenter för bland annat motorer, hytter och växellådor monteras kundunika lastbilar anpassade för så skilda tillämpningar som paketdistribution i storstäder, långdistansfrakt, timmertransport eller gruvdrift. På samma sätt kan vi bygga anpassade lösningar för olika branscher. Genom att många av komponenterna är gemensamma kan vi också återanvända erfarenhet från olika branscher. 11

14 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE nenter kan installeras en i taget så kan våra kunder installera delar av systemet och räkna hem vinsten, innan de går vidare med fler komponenter. Detta ger kunderna snabbare återbetalning på sin investering än om man måste implementera hela systemet direkt. IFS har ett annorlunda förhållningssätt till tekniska uppgraderingar av systemet. I vår bransch finns det många exempel där leverantörerna valt att ha en fast teknikbas i sitt system i många år, för att sedan lansera ett helt nyutvecklat system baserat på ny teknik efter säg tio år. I praktiken kan det innebära en väntan i upp till tio år innan kunderna kan dra nytta av nya tekniska koncept och innovationer. IFS arbetar istället med att byta ut delar av den tekniska plattformen varje år vi kallar det building for change. Därigenom kan våra kunder utnyttja möjligheterna med ny teknik redan vid nästa uppgradering. Något som många av våra kunder upptäckt. Viktigt är också vår satsning på användbarhet. I vår mening så har affärssystemen, och det gäller alla affärssystem även vårt, inte tillräckligt utnyttjat möjligheterna att skapa system som är 100% branschanpassade och intuitiva att förstå och använda. Det ska vi ändra på. Vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt. De första förbättringarna har vi redan levererat till vår kundbas. Långsiktigt arbetar vi mycket med våra interna designprocesser och vi ser över hela IFS Applications med nya användbarhetsögon. De kunder som köper vår produkt får nytta av alla dessa förbättringar som en del av underhållsprogrammet för IFS Applications och behöver alltså inte vänta på nästa generation. Och det tycker jag är en anledning att köpa vår produkt. Året som gått 2004 har varit ett händelserikt år, på många sätt. Bland annat har vi sett över vår organisation. För att kunna ge ett bättre stöd till våra olika kanaler skapades avdelningen Products. Här är alla enheter som levererar produkter och relaterade tjänster samlade. I Products ingår enheterna Research & Development, Business Solutions och Services. Organisationen ansvarar för att leverera ett konkurrenskraftigt produkterbjudande till våra direkta och indirekta säljkanaler på ett effektivt och enhetligt sätt. Genom att utnyttja vår globala infrastruktur kommer vi under 2005 att kunna erbjuda våra kunder en högre servicegrad och nya, värdehöjande, tjänster. Under 2004 har vi huvudsakligen arbetat inom fem områden: Utveckling av branschspecifik funktionalitet inom våra utvalda branscher. Arbetet görs tätt tillsammans med kunder, partners och IFS globala industriteam. Ytterligare minskning av antalet kodbaser, det vill säga varianter av systemet för olika geografiska marknader. Detta är viktigt för att hålla ner supportoch underhållskostnaderna, både för kunderna, partners och för oss själva. Förfining av utvecklings- och supportprocesser samt verktyg för att stödja en ökad andel utveckling i Sri Lanka och vårt samarbete med partners. Investeringsportfölj Produktutveckling Kundbas Produktunderhåll: 15% Anläggnings- och serviceintensiva branscher: 30% Forskning och framtida teknik: 26% Industrilösningar: 59% Industriell tillverkning och logistik: 70% 12

15 VÅRT PRODUKTERBJUDANDE En mer kostnadseffektiv organisation genom ökad andel forskning och utveckling i lågkostnadsländer. Investeringar för att ytterligare stärka IFS Applications framtida konkurrenskraft, genom att förfina den serviceorienterade arkitekturen och utveckling inom området innovativa användargränssnitt. Om support Vi är nu i slutfasen av att samla vår supportverksamhet i en global organisation, vars mål uteslutande är att leverera supporttjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Via fyra regionala supportcenter kommer serviceenheten att stötta med produktsupport, utbildning och certifiering, utvecklingstjänster, offshore samt expertrådgivning. Fokuseringen medför att både lokala och globala kunder får en hög och konsekvent servicegrad som bidrar till ökad affärsnytta och nyttjandegrad. Detta oavsett om kunden använder ett rent standardsystem eller har större eller mindre anpassningar. Vi arbetar samtidigt med att ge våra kunder större möjligheter att via självbetjäning underhålla och utveckla sina affärslösningar. För kunderna medför detta ökad flexibilitet och ökade möjligheter att direkt påverka den operativa driftskostnaden och nyttan med affärslösningen. Den ökade fokuseringen på självbetjäning medför också avsevärda förenklingar när det gäller att arbeta tillsammans med partners. Sri Lanka IFS är idag, med 374 medarbetare i Sri Lanka, ett av de största IT-företagen där, och en av de populäraste arbetsgivarna bland nyutexaminerade studenter. Denna position har medfört att tillgången på kvalificerad arbetskraft är mycket god samt att vi har en låg personalomsättning, vilket annars är ett problem i den här delen av världen. Trots att vi är ett företag som växer kraftigt är anställningstiden i medeltal över tre år. Undersökningar visar att många företag misslyckats med etablering av offshore-verksamheter. Framförallt med kvalitetsproblem, orealiserade kostnadsbesparingar, språk- och kulturproblem. Även om vi inte haft de problemen, har vi också lärt oss en hel del sedan etableringen I dag har IFS en mycket effektiv process för distribuerad utveckling och support. Något av hemligheten ligger i väldefinierade processer och att kommunikationen är formaliserad och inbyggd i utvecklings- och supportprocessen. Vi har byggt upp en unik kompetens inom denna del av världen. Därför har vi kunnat reducera investeringen i utveckling och support genom att flytta delar av verksamheten från högkostnadsländer till ett lågkostnadsland som Sri Lanka utan att minska vår utvecklingskapacitet och IFS Applications konkurrenskraft. Trots en förbättrad världsekonomi kommer försiktighet troligen att prägla företagens IT-investeringar framöver. Varje investering måste ge ett ökat värde. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra verksamheten, bland annat genom att utnyttja vår kompetens inom distribuerad utveckling i kundprojekt. Idag arbetar omkring 100 medarbetare i Sri lanka med specifika kundprojekt. Med andra ord kommer IFS att fortsätta att öka verksamheten i Sri Lanka. Om framtiden Under 2005 kommer vi att kunna börja dra nytta av det arbete vi utfört på att centralisera och förbättra processer, vilket gör att vi kommer att ha en betydligt effektivare organisation. Branschfokuseringen fortsätter med bland annat en satsning på att bli ledande inom flyg och försvar. I samarbete med NEC, utvecklar vi spjutspetsfunktionalitet för underleverantörer inom fordonsindustrin. Tillsammans med stora globala kunder fortsätter vi att förfina stödet för global verksamhet. Vi inkluderar Asia Pacific och Japan i basversionen av systemet och får därmed ytterligare en kodbas mindre. En satsning på utökat systemstöd för produktion av dokumentation och ledtexter kommer att både öka kvaliteten och radikalt minska våra översättningskostnader kommer att bli ett väldigt spännande år. Och jag är helt övertygad om att ännu fler kommer att upptäcka fördelen med komponenter och med IFS Applications. Hans Rune Rønningen 13

16 MED BRANSCHEN I FOKUS Fredrik vom Hofe MARKETING & INDUSTRY SOLUTION Året som gick var utvecklande för IFS. Inom samtliga utvalda branscher har vi vunnit nya kunders förtroende. Förutom god kundtillströmning och en växande orderstock har vi fått tydlig bekräftelse på IFS starka position inom hantering av produkters och anläggningars livscykel. 14

17 MED BRANSCHEN I FOKUS IFS har valt en strategi där vi satsar på att leverera en ledande lösning till sju utvalda branscher. Inom dessa branscher har vi koncentrerat vårt kunnande och våra erfarenheter, har ett stort antal goda referenser och en erkänd förmåga att leverera affärsnytta. IFS satsning riktar sig speciellt mot medelstora och stora företag och organisationer, inom vissa tillverkande branscher samt ett antal anläggnings- och serviceintensiva branscher. Gemensamt för dessa branscher är kundernas ökande behov av lösningar som stöder hela livscykeln. Vi erbjuder dem stöd för hela processen från design, konstruktion och tillverkning till eftermarknad, service och underhåll. Det tillsammans med vår djupa branschspecifika funktionalitet och erfarenhet gör oss unika bland leverantörer av affärssystem, speciellt till medelstora och stora internationella företag. Om 2004 Året som gick var utvecklande för IFS. Inom samtliga utvalda branscher har IFS varit framgångsrikt med både nyförsäljning, vidareförsäljning och uppgraderingar för internationella tillverkande bolag. Förutom god kundtillströmning och en växande orderstock har vi fått tydlig bekräftelse på IFS starka position inom hantering av produkters och anläggningars livscykel. Branschanalytiker som ARC pekar ut IFS som en av de ledande globala leverantörerna av programvara och tjänster för Enterprise Asset Management med en marknadsandel omkring 10%, vilket på en fragmenterad marknad innebär en ledande position. Inom segmentet affärssystem för industriell tillverkning är IFS Applications en välbeprövad lösning. Enligt branschanalytiker som AMR har medelstora företag inom industriell tillverkning ett tydligt behov av att investera i moderna affärssystem för att kunna styra sina alltmer internationella organisationer. Vi har aktivt byggt upp ett nätverk av branschpartners. Ett exempel är det kompetenscenter vi etablerat i Kina tillsammans med NEC för att leverera branschlösningar för fordonsindustrin i Asien. Andra exempel är de branschlösningar vi skapat tillsammans med ABB för energi och processindustrin samt våra partnerskap med ledande företag inom försvarsindustrin, till exempel Lockheed Martin, General Dynamics och BAE SYSTEMS. Genom dessa samarbeten blir också IFS Applications en del i en total lösning och vi kan delta i affärer där vi på egen hand skulle ha haft svårt att hävda oss. Under 2004 startade vi en vidareutveckling av paketeringen av våra branschlösningar, ett arbete som fortsätter under Konkret innebär detta att våra kunder får tillgång till best practice kring hur IFS Applications skall användas för att på bästa sätt stödja branschspecifika affärsprocesser. Den branschspecifika paketeringen gör även införandet av IFS Applications ännu mer standardiserat och förenklat, och förbättrar därmed möjligheterna till snabb avkastning på kundens investering. Om trender Marknaden för affärssystem bedöms från och med 2005 och två till tre år framåt ha en tillväxt på 4 till 6 procent årligen. Inom industriell tillverkning ser vi en tydlig trend mot service och eftermarknad som huvudsakligt tillväxtområde. Här kommer våra kunder att kunna öka nyttan av sin investering i IFS Applications, framförallt genom att utöka stödet för den viktiga eftermarknadsprocessen. Uppgraderingsprojekt bland företag inom industriell tillverkning förväntas dessutom öka under de kommande åren, eftersom många kunder gjorde stora investeringar inför år 2000 och det nu börjar bli dags att uppgradera dem. IFS sju utvalda branscher Fordonsindustri Högteknologi-/Medicinteknik Industriell tillverkning Utility och telekomindustri Processindustri Flyg- och försvarsindustri Drift och anläggning 15

18 MED BRANSCHEN I FOKUS Inom drifts- och anläggningsintensiva branscher kommer företag i större utsträckning än idag att efterfråga lösningar som möjliggör ett stöd för hela livscykelprocessen. Här kan vi se en tydlig tillväxtpotential. Detta stöds bland annat av den trend vi ser i branscher som tillverkar anläggningar och kapitalintensiva produkter. Leverantörerna inom dessa branscher blir, via kundernas outsourcing av drift- och underhållsprocessen, i större utsträckning nu också ansvariga för drift och underhåll av det de producerar. Dessutom bildas företag som är helt specialiserade på att leverera outsourcade drift- och underhållstjänster på kapitalintensiva produkter och anläggningar. Detta ställer helt nya krav på affärssystemen, krav som IFS via våra branschlösningar är specialiserade på att möta. Fler och fler företag inom både tillverkande och driftoch anläggningsintensiva branscher har ett kunderbjudande som mer tar sig formen av komplexa lösningar än enkla produkter. De måste därför i större utsträckning bedriva sin verksamhet som projekt. Flera större generella affärssystem på marknaden har svårigheter att stödja projektorienterad verksamhet utan anpassningar. IFS branschlösningar har utvecklats just med projektorienterad verksamhet som ett fokusområde. För IFS innebär allt detta sammantaget goda möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar inom de branscher som vi fokuserar på. Fredrik vom Hofe EXEMPEL PÅ NYA KUNDER UNDER 2004 Bransch Ny kund Land Fordonsindustri Bertel O. Steen Norge Fordonsindustri Volvo Car Corporation Sverige Högteknologi Leach International Frankrike Industriell tillverkning och högteknologi Kemppi Finland Flyg och försvar Lockheed Martin USA Flyg och förvar Finnair Technical Support Finland Utilities Poludniowy Koncern Energetyczny SA Polen Utilities The General Electricity Company Of Libya (GECOL) Libyen Telekom Chunghwa Telecom Taiwan Design, drift och anläggning First Engineering Storbritannien Drift och anläggning Debut Services Storbritannien Pappersindustri (processindustri) Nine Dragons Kina Kemisk industri (processindustri) DuPont Filaments Americas Ostasien (flera länder) Maskintillverkning med Banss Schlacht- und Fördertechnik GmbH Tyskland Service Management 16

19 MED BRANSCHEN I FOKUS Fordonsindustrin är en av IFS utvalda branscher, och en bransch där IFS haft stora framgångar. Bland kunderna finns MG Rover, Bentley, BMW, Daimler Chrysler, Jaguar och Volvo. Bertel O. Steen är en stor bilimportör i Norge som också har egna och oberoende handlare och serviceverkstäder knutna till sig. Under 2004 togs beslutet att byta ut samtliga egenutvecklade system och istället använda IFS Applications i hela verksamheten. Lösningen täcker allt från ekonomi, konfigurering och försäljning till logistik och underhåll. Projektet drivs i samarbete mellan IFS, Bertel O. Steen och Ergo Integration som är en samarbetspartner till IFS och som redan tidigare haft ansvar för IT-driften hos Bertel O. Steen. Från IFS sida ingår även konsulter från bland annat Storbritannien för att dra maximal nytta av tidigare erfarenheter från liknande projekt. Att hitta den rätta lösningen Jag tycker att projektet hos Bertel O. Steen är intressant på många sätt. Det faktum att det är så många inblandade både från IFS sida och från kundens sida ställer stora krav på information och arbetsprocesser. Flera olika bolag inom IFS bidrar med erfarenhet och kompetens, samtidigt som vi arbetar tillsammans med vår partner ERGO för att skapa en så bra lösning som möjligt. Lösningen skall sedan fungera för både importörer, handlare och servicecenter på över 100 orter runt om i Norge. En av de största utmaningarna är den stora mängden integrationer. Inom bilbranschen måste ett affärssystem kunna samverka med en mängd leverantörers olika system. IFS Applications öppna gränssnitt gör att den typen av integrationer blir betydligt enklare att genomföra. Att arbeta med en kund i bilbranschen ser jag som något oerhört positivt. Dels är det väldigt konkreta saker som systemet skall hantera och bilar har de allra flesta en relation till. Det är inspirerande att driva projekt där vi kommer nära de som i slutänden skall använda lösningen, som servicetekniker och säljare. Dessutom är det en väldigt trevlig kultur och mycket trevliga människor man möter. Viktigt med samsyn Den satsning vi genomför just nu är det största projektet i företagets historia. För oss är det oerhört viktigt att projektet lyckas, och vi är starkt beroende av den kompetens som IFS bidrar med för att det skall fungera. Viktigast för oss när vi valde leverantör var givetvis att vi kände att systemet erbjöd det vi behövde. Vi ville ha en modern lösning, med modern arkitektur, så att den framtida ägandekostnaden skulle bli så låg som möjligt. Därför valde vi IFS Applications. Den enskilt viktigaste saken i ett projekt med en så pass komplicerat struktur som det handlar om här, är tydliga mål. Att alla vill samma sak. Att alla identifierar sig med projektet och arbetar hårt tillsammans för att nå hela vägen fram. Alla måste inse att det här inte är ett IFS-projekt, eller att det är Bertel O. Steens projekt. Det är vårt gemensamma projekt. Vi hoppas att vi tillsammans med IFS kan ta fram framtidens lösning för importörer och handlare, och ser gärna att vi får in fler bilmärken som använder samma lösning. Det är viktigt att hela tiden hålla fokus, och att jobba mot samma mål och så länge vi gör det har jag en stark tro på att vi kommer att lyckas. Samlad kompetens är nyckeln Hela projektet är ett enormt moderniseringsprojekt. Bertel O. Steen ska byta ut de skräddarsydda lösningar de har mot ett standardsystem som skall täcka alla områden som behöver IT-stöd. Detta i en bransch där alla är tätt sammankopplade fabrikanter, importörer och handlare och arbetar tätt tillsammans. Vi ser projektet som en stor möjlighet för framtiden. Det finns många som är intresserade av att göra liknande moderniseringar, men få kan visa upp några referenskunder. Därför tror vi att möjligheten att jobba tillsammans med IFS och Bertel O. Steen i det här projektet kommer att ge oss värdefull erfarenhet, som vi kan ha stor nytta av. Nyckeln i hela projektet ligger i den totala kompetensbilden. I och med att vi redan tidigare arbetat med Bertel O. Steen kan vi bidra med kompetens kring deras systembehov. IFS har kompetensen kring IFS Applications och fordonsindustri i stort. Den samlade erfarenheten är oerhört bra för kunden och gör att vi enklare kan nå hela vägen fram. I och med att det är ett av de största projekten vi driver tillsammans med IFS är det också en möjlighet för oss att lära känna varandra bättre. Vi hoppas kunna bredda samarbetet och tillsammans få fler kunder. Den extra styrka som finns i vårt gemensamma erbjudande hoppas vi framöver ska komma fler än Bertel O. Steen till nytta. Marianne Lundgaard, projektledare IFS Arild Saastad, programchef Bertel O. Steen Ronny Dragnes, divisionsdirektör Ergo Group. Medlem i IFS/Ergo projektstyrningsgrupp. 17

20 UTVECKLING PER DIVISION Jan Moodh TILLVÄXTMARKNADER Alastair Sorbie EMEA Cindy Jaudon NORDAMERIKA IFS är i dag representerat i 45 länder genom dotter-, joint venture-, intresse- och partnerföretag. Ansvaret för försäljning och leverans är uppdelat i tre divisioner; EMEA, Nordamerika och Tillväxtmarknader. Under 2004 har fokus stärkts på utvalda branscher och geografiska områden. 18

21 UTVECKLING PER DIVISION DIVISION EMEA Att arbeta med EMEA-divisionen är mycket givande då den innehåller så olika områden. Norden har den största andelen av våra kunder och är den mest lönsamma och väletablerade delen av divisionen. I väst- och sydeuropa finns de största ekonomierna, och den största tillväxtpotentialen för divisionen. Mellanöstern och Afrika, där vi etablerade oss först 2003, hade god tillväxt under Som den äldsta regionen har vi inom EMEA försäljning och aktiviteter för samtliga av IFS fokuserade branscher. Under 2004 fick vi ett antal prestigefyllda affärer inom försvarsområdet, med exempelvis det brittiska och norska försvaret. Vi fick också flera viktiga kunder inom andra branscher, som fordonsindustrin. Under 2004 öppnades den libyska marknaden upp. Vi drog snabbt nytta av det, och fick vår första kund inom kraftsektorn där. I de flesta större ekonomierna är tillväxttakten för tillverkande industri låg eller obefintlig. Många multinationella företag flyttar sin tillverkning till östra Europa och Asien, en förflyttning IFS kan understödja då vi är väl etablerade i dessa områden. Därför har den huvudsakliga aktiviteten i Europa handlat om system för eftermarknad och kontraktsbaserad tillverkning. Under 2004 har vi fortsatt rationaliseringsarbetet i Europa och slagit samman och centraliserat ett antal funktioner för att öka effektiviteten. Vi har också genom våra globala branschteam vunnit kunder i länder där IFS branschlösningar inte tidigare fanns representerade. Både licensintäkter och intäkter från direktförsäljning ökade under 2004, trots färre anställda. Rörelseresultatet var något lägre än 2003, men var i förhållande till den totala försäljningen på en acceptabel nivå. Under 2005 kommer det allt effektivare sammanslagna EMEA sannolikt att kunna bidra ännu bättre till IFS utveckling. Den pågående konsolideringen av marknaden för affärssystem skapar ett större utrymme för leverantörer med erfarenhet av att leverera affärslösningar till medelstora företag på den europeiska marknaden. IFS kan marknaden och är bra positionerat för att möta behoven, framförallt den ökade efterfrågan på lösningar som går bortom traditionell tillverkning, exempelvis med eftermarknad. Vi står inför fortsatta utmaningar under 2005, men de kommer att vara mindre än de vi stött på när vi etablerat oss på de olika marknaderna. Marknaden förändras, och även om vi har en bra möjlighet att dra nytta av det så är det fortfarande något vi måste vara väl förberedda på att hantera. Den utökade partnerverksamheten är också något som våra ledningsgrupper ska fokusera på under året. IFS har alltid varit ett öppet företag, både när det gäller teknologi och människor. Det är viktiga värderingar för oss, och inte något vi tänker förändra. Vi kommer att fortsätta vara företaget som våra kunder kan känna sig trygga i samarbetet med. Alastair Sorbie Division EMEA består av Norden, Väst- och Sydeuropa, samt Mellanöstern och Afrika. Divisionen erbjuder samtliga branschlösningar och IFS har här en stark ställning inom tillverkande företag, exempelvis inom fordonsindustri. Dessutom har det delägda IFS Defence Ltd många kunder inom försvarsindustrin och försvarsmakter. NORDEN EMEA *Engångsposter se not Licensintäkter Mkr Konsultintäkter Mkr Övriga intäkter Mkr Summa externa intäkter Mkr Interna intäkter Mkr Summa intäkter Mkr *Rörelseresultat före engångsposter Mkr Rörelseresultat Mkr Antal anställda (genomsnitt) Antal anställda (på balansdagen) Licensintäkter Mkr Konsultintäkter Mkr Övriga intäkter Mkr 4 4 Summa externa intäkter Mkr Interna intäkter Mkr Summa intäkter Mkr *Rörelseresultat före engångsposter Mkr Rörelseresultat Mkr Antal anställda (genomsnitt) Antal anställda (på balansdagen)

22 UTVECKLING PER DIVISION DIVISION NORDAMERIKA IFS har en stark närvaro på den nordamerikanska marknaden. Idag ser vi ett uppdämt behov för moderna systemlösningar på marknaden. Huvudsakligen för att företag helt enkelt inte haft pengar att investera. Det börjar dock lossna en aning, men det är en långsam process då de flesta företag fortfarande är försiktiga med sina investeringar. En annan märkbar förändring är hur företag upphandlar idag. De är inte bara ute efter en integrerad lösning. De vill också ha både funktionalitet och kompetens som passar deras specifika bransch. Dessutom vill de ha snabba lösningar på sina kritiska områden, inte långa och kostsamma installationer. Med andra ord ser vi en ökad efterfrågan på den typ av erbjudande vi har komponentbaserade affärssystem som ger snabbare avkastning eftersom kunden bara installerar det som behövs, och lägger till mer i takt med att behoven ökar. Genom att vi arbetar med standarder är IFS Applications framtidssäkert och företag kan också behålla sina gamla system samtidigt som de integrerar den senaste branschstandarden. Som ett led i vår branschsatsning kommer vi att fortsätta förfina våra EAM/MRO-lösningar, och erbjuda ännu bättre integrationer för företag som använder dem. Jag tror också att IFS har en möjlighet att bli en av de ledande leverantörerna för lösningar kring drift och anläggning. Dessutom kommer vår Lean Enterprise - lösning att kunna öka alla företags totala effektivitet och ge dem en möjlighet de tidigare inte haft. Vår strategi är att sälja direkt till kund inom de områden där vi redan idag är starka och har god erfarenhet till exempel med livscykellösningar till medelstora och stora företag. Och att arbeta tillsammans med partners för att vidga vårt erbjudande till andra områden. Strategin är redan framgångsrik till exempel kunde en av våra distributörer göra sin första IFS-affär bara 45 dagar efter att vi skrivit under samarbetsavtalet. Vi ser också redan positiva effekter av våra strategiska allianser, med bland andra IBM och NEC. De leder oss till nya affärer och understödjer vår marknadsföring. Marknaden var svår under året, men vi såg tecken på en uppgång under fjärde kvartalet. Vi bibehöll farten i Nordamerika under 2004, med över 20 nya kontrakt. Exempel på nya kunder är; DuPont, Moog, Nucor Steel, Katun, TransTechnology/Breeze- Eastern, Terex, Boyd Coffee och DCI Marketing. Vi la också energi på att få igång våra distributionskanaler och slöt avtal med tre olika försäljnings- och serviceparters runt om i Nordamerika. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra distributionspartners under 2005, så att både de och vi kan vara framgångsrika. Om jag skall beskriva strategin för 2005 med ett enda ord blir det fokus. Vi fokuserar på vårt partnernätverk. Vi fokuserar på att balansera vårt intäktsflöde mellan underhåll, vidareförsäljning och nya licenser. Och vi ökar vårt fokus på att möta de behov och önskemål som vår redan starka kundbas i Nordamerika har. Genom att göra detta kommer vi att stärka lönsamheten och skapa resurser för att expandera inom våra utvalda branschområden och bli en dominerande aktör på den nordamerikanska marknaden. Cindy Jaudon Division Nordamerika består av USA och Kanada med 274 kunder, där många finns inom flyg- och försvarsindustrin. Under året har flera partersamarbeten inletts för att nå nya kundkategorier. NORDAMERIKA Licensintäkter Mkr Konsultintäkter Mkr Övriga intäkter Mkr 5 6 Summa externa intäkter Mkr Interna intäkter Mkr Summa intäkter Mkr *Rörelseresultat före engångsposter Mkr 16-4 Rörelseresultat Mkr Antal anställda (genomsnitt) Antal anställda (på balansdagen) *Engångsposter se not 6. 20

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Elfte kvartalet i rad med tillväxt

Elfte kvartalet i rad med tillväxt Elfte kvartalet i rad med tillväxt Kvartalsrapport Januari - mars 2003 Enlight AB (publ) Omsättningen ökade med 30,5% till 13,7 MSEK (10,5), det elfte kvartalet i rad med tillväxt jämfört med motsvarande

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet Pressinformation den 25 oktober 2006 Pooliakoncernen fortsatte även

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer