HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö"

Transkript

1 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

2 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport över totalresultat 19 Koncernens balansräkning 21 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 22 Koncernens rapport över kassaflöden 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 26 Moderbolagets förändringar i eget kapital 27 Noter 59 Revisionsberättelse 60 Bolagsstyrningsrapport 62 Styrelse 63 Ledande befattningshavare 64 Definitioner 65 Finansiell kalender 66 Adresser HANZA I KORTHET HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. 2 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 035,4 MSEK (958,8). Rörelseresultat uppgick till 5,0 MSEK (1,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,5 procent (1,7). Operativt rörelseresultat uppgick till 30,0 MSEK (25,2), vilket motsvarar en operativ rörelsemarginal om 2,9 procent (2,6). Resultat efter skatt uppgick till 23,5 MSEK ( 13,5). Resultat per aktie uppgick till 42,3 kr ( 25,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,8 MSEK (78,5) OMSÄTTNING 1 035,4 MSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET HANZA förvärvar internationell kablagekoncern HANZA förvärvar den internationella kabeltillverkaren Alfaram med fabriker i Finland, Slovakien och Kina. Fabriken i Finland avvecklas efter förvärvet varpå verksamheten flyttas till en ny fabrik som HANZA inviger i Estland. 949 ANTAL ANSTÄLLDA HANZA öppnar fabrik i Finland HANZA utökar bolagets tillverkning i Finland genom att inviga en ny fabrik i Kokkola, samtidigt som erbjudandet inom tjockmetall utvecklas i nära samarbete med bolagets kunder. HANZA öppnar fabrik i Estland HANZA separerar plåtverksamheten till en egen fabrik i Estland. Utöver Assembly har HANZA därmed separata fabriker för maskinbearbetning, tunnplåt och kablage i Estland. Parker Hannifin väljer HANZA Parker Hannifin väljer HANZA för tillverkning av kablage och plåtdetaljer i HANZAs fabrik i Tartu, Estland. 29,4% SOLIDITET Volvo och HANZA inleder strategiskt samarbete Volvo tecknar en avsiktsförklaring med HANZA om att leverera komponenter till bussfabriker i Europa. HANZA utnämns senare till så kallad preferred supplier av Volvo HANZA förvärvar Arvika Industrikablage och Davab HANZA förvärvar Arvika Industrikablage och Davab. HANZA stärker därmed bolagets position inom elektronik och kablage. NYCKELTAL* EBITDA % 2,6% 3,5% 4,3% EBIT marginal % -0,5% 0,2% 1,6% Operativt justerat EBIT 30,0 25,2 25,9 Operativt justerat EBIT % 2,9% 2,6% 2,9% Operativt kapital 305,6 323,7 410,1 Räntabilitet på operativt kapital 9,5% 6,9% 6,3% Kapitalomsättning på operativt kapital, ggr 3,3 2,6 2,2 Nettoskuldsättningsgrad 1,0 1,2 1,4 Soliditet 29,4% 27,3% 27,6% * Ovanstående finansiell information i sammandrag för koncernen avseende räkenskapsåren 2012 och 2013 är hämtat från HANZA Holding AB:s reviderade årsredovisning för 2013 vilken är upprättad i enlighet med IFRS. Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2011 är upprättad i enlighet med för koncernen tidigare gällande redovisningsprinciper med oreviderade proformajusteringar avseende återlagda goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK. Balansposter för 2011 utgörs av ingångsbalans enligt IFRS HANZA ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Vi grundade HANZA med ett tydligt mål skapa värde genom ökad tillväxt för kunderna. Vi skulle vara en industriell affärspartner med ett erbjudande av kompletta tillverkningslösningar. Det var 2008 och sedan dess har vi vuxit till ett miljardbolag med verksamhet i sex länder och med ledande industribolag som kunder. Grunden är lagd och vi har testat vår affärsmodell under en extrem period i marknaden, vilket gör att vi känner oss trygga när vi nu går in i nästa fas. Den snabba globaliseringen har medfört att många produktägare har en tillverkningskedja som är utdragen, kostsam och komplex. Flera fabriker, ofta i olika länder, kontrakteras för att tillverka en och samma produkt. Det var utgångspunkten när vi grundade HANZA. Vi skulle skapa en rationell fyrklöver av teknologier som kunde ta våra kunders idéer till färdiga och levererade produkter genom en modern och effektiv tillverkningskedja. Där är vi idag. Genom förvärvet av den internationella kabeltillverkaren Alfaram blev vårt erbjudande komplett. Nu ska vi ta HANZA till nästa nivå genom att fortsätta att utveckla vår erbjudande och fortsätta konsolidera det stora utbudet av tillverkare. Vi har utvecklat HANZA helt utan tillskott av rörelsekapital från våra ägare. Det är vi stolta över, speciellt då strategin varit att även förvärva problemfabriker som vi kunde vända till livskraftiga och lönsamma verksamheter. Det har varit mycket jobb och alla fabriker har givetvis inte överlevt, men den stora fördelen är att vi nu när vi beslutat oss för att utvärdera en börsnotering av HANZA gör det med en väl beprövad och stark affärsmodell. En börsnotering är för ledningen och ägarna inte en slutstation. I stället är det början på en ny och spännande resa. Vi ser fram emot att kunna använda vårt välskötta bolag som utgångspunkt för att förvärva ytterligare fabriker och verksamheter och fortsätta utveckla vårt redan starka kunderbjudande. Börsnoteringen är därmed en viktig milstolpe och ett stort steg för att skapa ytterligare värde för HANZAs kunder och ägare. Under 2013 omsatte HANZA 1 035,4 Mkr med ett rörelseresultat om 5,0 Mkr. Året kännetecknades av förvärvet av Alfaram och att skapa lönsamhet i några av de övriga sista förvärvade enheterna, samt att forma koncernen inför börsnoteringen. Konjunkturen var avvaktande, men vi hade förmånen att erhålla en rad nya strategiska kunder, bland annat AB Volvo och ABB. Vi utökade också direktsourcingen från Kina med en ny lokal organisation, vilket ger nya fördelar för våra kunder. En av våra framgångsfaktorer har varit och är att vi vågar testa nya vägar. Det tänker vi fortsätta med. För att möta den ökande globala konkurrensen är det avgörande för våra kunder att optimera och rationalisera tillverkningskedjan. Det gynnar HANZA och vår ambition att utmana. Det blir mer och mer ohållbart från kvalitets-, kostnads- och miljöaspekt att en produkt åker jorden runt innan den hamnar hos slutkonsumenten. Det är en viktig framgångsfaktor. Vi erbjuder produktion och kontroll några timmar från kundens huvudkontor, och vi är övertygade om att vårt erbjudande och vår affärsmodell kommer fortsätta vinna mark! Erik Stenfors VD och koncernchef, HANZA 4 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

5 Från noll till miljardbolag på fem år nu inleder vi nästa fas för att öka expansionstakten HANZA ÅRSREDOVISNING

6 DETTA ÄR HANZA HANZA grundades 2008 av personer med mångårig branscherfarenhet och har sedan dess vuxit till ett bolag som omsätter över en miljard kronor. Bolagets strategi har varit att att ta över olönsamma verksamheter, kundanpassa och snabbt göra dem lönsamma i kombination med organisk tillväxt. HANZA har, i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. För att möta den ökande globala konkurrensen är det avgörande för Europabaserade produktägare att optimera och rationalisera tillverkningskedjan. Det gynnar HANZA en ledande industriell affärspartner inom tillverkning, vars erbjudande möjliggör ökad tillväxt, minskad kapitalbindning och sänkta kostnader för bolagets kunder. I takt med att kostnadsläget förändras i utvecklingsländer, och kvalitets- och miljökrav skärps, flyttas produktion kontinuerligt till nya geografiska områden. I dag är det vanligt att delar till industriella produkter tillverkas i flera fabriker i olika länder. Det skapar en lång och komplex tillverkningskedja, vilket bland annat medför ökade produktionskostnader, ökade fraktkostnader, försämrad produktionsflexibilitet, högre kapitalbindning och ökad sårbarhet för leveransstörningar. För såväl stora som små företag med egna produkter kan HANZA rationalisera tillverkningskedjan, vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet. HANZAs tillverkningslösningar bedrivs i huvudsak i egna fabriker, men också genom samarbeten med strategiska tillverkningspartners. Som en konsekvens av globaliseringen ökar kontinuerligt efterfrågan på HANZAs tjänster. Tillverkningskedjor i behov av modernisering inom HANZAs primära kundområden uppskattas överstiga 40 miljarder SEK årligen. VISION Att vara en unikt värdeskapande affärspartner inom tillverkning. AFFÄRSIDÉ Att utveckla och erbjuda tillverkningslösningar som ökar tillväxt och lönsamhet för HANZAs kunder. FINANSIELLA MÅL Organisk omsättningstillväxt om lägst 10 procent per år EBIT om lägst 6 procent Soliditet om procent Skuldsättning högst 3 gånger EBITDA Avkastning på sysselsatt kapital om minst 20 procent STRATEGI HANZA ska nå sina mål genom bolagets: Tillverkningskedja att kontinuerligt utveckla tillverknignsteknologier och sourcing som möjliggör förenkling av tillverkningskedjan för bolagets kunder Footprint att närvara och utvecklas på marknader som är viktiga för bolagets kunder Kundportfölj att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder 28 januari 2008 HANZAs affärsmodell färdig och lanseras. Bolagets första fas inleds; att skapa en global fyrklöver av tillverkningsteknologier. HISTORIK Hösten 2008 HANZA-koncernen grundas, turn-around inleds, ny ledning, två fabriker stängs, en öppnas. Dec 2009 HANZA förvärvar en elektroniktillverkare som försatts i rekonstruktion på grund av finanskrisen. Ny ledning tillsätts, fabriken omformas till en Proximity Unit. En befintlig HANZA-fabrik stängs. Våren 2008 HANZA förvärvar utvalda mekanikoch elektronikbolag i Sverige och Estland. HANZA tar över en elektroniktillverkare i Polen som går med stora förluster då största kunden gått i konkurs. Jan 2009 Finanskrisen slår till med full kraft vilket påverkar den globala ekonomin kraftigt negativt. 6 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

7 HANZAS VÄRLD FINLAND SVERIGE ESTLAND POLEN SLOVAKIEN KINA SVERIGE Anställda: 211 st Fabriker: 4 st ESTLAND Anställda: 408 st Fabriker: 3 st FINLAND Anställda: 107 st Fabriker: 2 st Aug 2011 HANZA förvärvar en plåttillverkare i Finland med stora utmaningar efter Nokia dragit ned volymerna drastiskt. Ny ledning tillsätts. En fabrik stängs i Finland, en ny öppnas i Estland. Dec 2010 HANZA förvärvar två mekanikfabriker i Sverige, varav den ena drabbats av finanskrisen och går med förlust. Ny ledning tillsätts. Fabrikerna omformas till Proximity Units. En ny fabriksdel öppnas. POLEN Anställda: 91 st Fabriker: 1 st SLOVAKIEN Anställda: 67 st Fabriker: 1 st KINA Anställda: 65 st Fabriker: 1 st Mars 2013 Förvärv av en kablagetillverkare. HANZAs ursprungliga affärsplan därmed genomförd. En fabrik stängs i Finland, en ny öppnas i Estland. Okt 2012 Eurokrisen inleds och påverkar ekonomin märkbart negativt. Avtal med Saab Defense medför att HANZA inviger en ny Proximity Unit i Göteborg. Jan 2014 Förvärv av en kablage tillverkare. Ny ledning. Verksamheten flyttas till Årjäng. HANZA ÅRSREDOVISNING

8 ÖVERSIKT KOMPETENSOMRÅDEN HANZAs breda och integrerade utbud av tillverkningsprocesser ger maximal flexibilitet, kvalitets- och kapacitetskontroll i enlighet med kundernas prognoser och order, vilka kan variera betydligt med kort framförhållning i syfte att få ut kundernas produkter på marknaden så fort som möjligt. Korta ledtider HANZA har skapat en organisation som möter bolagets kunders krav på tydlig kommunikation och korta ledtider. HANZA bygger upp kundens egen produktionsenhet i en så kallad business unit, där alla resurser inom planering, inköp, kvalitet, funktion och projektledning etc. som krävs för detta specifika projekt samlats. Pris-och logistiklösningar HANZA medverkar genom hela produktlivscykeln från idé till produktslut. HANZA bygger prototyper och ger kunden feedback på design och layout sett ur produktionssynpunkt. HANZA har lång erfarenhet inom produktionsteknik och industrialisering för allt från lågvolymprodukter till volymproduktion i en mängd olika branscher. Tillsammans med kunderna beslutas var produkten ska tillverkas för att uppnå optimal prissättning och möjliggöra optimala logistikarrangemang. Dynamik och flexibilitet Det är enkelt att göra affärer med HANZA. Alla relationer bygger på långsiktighet och bolagets kunders verksamheter kräver ofta högt tempo hos deras samarbetspartners. Det ställer höga krav på dynamik och flexibilitet. Det är precis vad HANZA erbjuder. Allt för att snabbt, enkelt och effektivt tillgodose kundernas och kundernas kunders behov. MEKANIK Teknologi Maskinbearbetning HANZA erbjuder en toppmodern maskinpark inom bland annat svarvning, fräsning, gnistning och slipning. För såväl stora som små detaljer erbjuds bearbetning av välutbildad personal med lång erfarenhet och höga kvalitets- och precisionskrav. Teknologi Plåtbearbetning HANZA har ett komplett erbjudande som omfattar både tunnplåt och grovplåt. Förutom stansning, skärning och bockning erbjuds robotsvetsning, manuell svetsning, ytbehandling och lackning i olika material och former. ELEKTRONIK Teknologi Kretskort HANZA har kompetens från montering av flexkort till stora kretskort. Med det senaste inom AOI, röntgen och testning upprätthålls en mycket hög kvalitetsnivå. Både blyad och oblyad process inom ytmontering och våglödning kombineras med ingjutning och moderna lackningsprocesser av kretskort. Teknologi Kablage HANZA tillverkar och levererar kablage inom alla olika applikationer. Med helautomatisk maskinpark erbjuder bolaget bland annat prototypkablage, volymkablage, ingjutning och märkning. HANZAS TILLVERKNINGSKEDJA HANZAS PRODUKTION TRADITIONELL PRODUKTION ELEKTRONIK KABLAGE MEKANIK SLUTMONTERING KUND FLÖDE LEVERANS SLUTKUND HANZA är kundens enda kontakt vilket gör varje projekt kostnadseffektivt och ger kunden och HANZA full kontroll över processen. HANZA har en fyrklöver av teknologier och tjänster som tar kundernas idéer till färdiga och levererade produkter. TRANSPORT 8 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

9 HANZAS BREDA OCH INTEGRERA- DE UTBUD AV TILLVERK- NINGSPROCESSER GER MAXIMAL FLEXIBILITET, KVALITETS- OCH KAPA- CITETSKONTROLL ALLT FÖR ATT FÅ UT KUNDER- NAS PRODUKTER PÅ MARKNADEN SÅ FORT SOM MÖJLIGT HANZA ÅRSREDOVISNING

10 MARKNAD KONTRAKTSTILLVERKNING/ GLOBAL FÖRSÄLJNING Många produktägare har en tillverkningskedja som är utdragen, kostsam och komplex. Flera fabriker, ofta i olika länder, kontrakteras för att tillverka en och samma produkt. Marknaden har förändrats med den snabba globaliseringen som drivkraft. Under de senaste decennierna har kontraktstillverkning blivit alltmer vanligt på grund av ökad globalisering vilket medfört tilltagande konkurrens och behov av specialistkompetens vid tillverkning. Eftersom konkurrensen ökar och produktägarna vill leverera produkter med högre kvalitet till lägre pris, måste kontraktstillverkarna anpassa sig till produktägarnas krav. Att bara konkurrera med pris kan vara utmanande eftersom priset bara kan sänkas så länge produktionen är lönsam. Skäl för produktägare att outsourca produktion till kontrakts tillverkare kan vara följande: Produktägaren blir mindre känslig för konjunktursvängningar Genom att outsourca produktionen kan produktägaren koncentrera sig på utveckling, design och marknadsföring av produkten Kostnad per tillverkad vara kan bli lägre Produktägaren kan sänka rörelsekapitalet och minska investeringar i tillverkning Produktägaren kan snabbt hitta tillverkningsresurser som ej finns internt Tillgång till personal specialiserad inom tillverkning Tillgång till expertis inom supply chain management aktörer STORA AKTÖRER Det finns ett antal stora, globala aktörer där fokus främst ligger inom konsumentelektronik (exempelvis FoxxConn som tillverkar iphone med leverans till Apple). De serier som tillverkas är ofta mycket stora och med små variationer. Tillverkningen sker framförallt i lågkostnadsländer i Asien. SMÅ OCH MEDELSTORA AKTÖRER De små och medelstora kontraktstillverkarna har ofta specialiserat sig på ett fåtal områden, där produkterna är mer specialiserade och ofta designade för en viss typ av maskin eller system. Ett stort antal kontraktstillverkare erbjuder tillverkning inom ett område, exempelvis tillverkning av kretskort, medan andra kan erbjuda ett fullt sortiment såsom maskinbearbetning, metallbearbetning, kretskort, kablage samt del- eller helmontage. I Sverige finns ett stort antal, ofta familjeägda, företag med tillverkning inom en nisch. Lönsamheten varierar bland dessa och en konsolidering av branschen är att vänta då mindre företag förväntas få det svårare att kunna konkurrera med sitt erbjudande. MARKNADSTRENDER För att inte endast kunna konkurrera med pris har ett antal kontraktstillverkare börjat synliggöra andra konkurrensfördelar såsom kunskap och expertis inom logistik och möjligheten att kunna erbjuda tillverkning av hela system. Det kräver ofta tillverkning inom olika områden samt på olika geografiska marknader för att kunna lösa kundens behov. Genom att lösa en produktägares tillverkning av hela system blir samarbetet inte bara baserat på lägst pris utan framför allt den kompetens som kontraktstillverkaren besitter. Exempel på bolag som kan erbjuda tillverkning av hela system är förutom HANZA, svenska Partnertech och finska Scanfil. En stor del av tillverkningen kan göras billigare i lågkostnadsländer, men genom att kombinera storskalig tillverkning i exempelvis Östeuropa och Kina med tillverkning i Sverige, Norge, Finland och Tyskland av mindre serier eller mer komplicerade produkter kan tillverkningskostnaden optimeras och bli lägre för produktägaren, än om all produktion förlades till lågkostnadsländer. Genom att outsourca hela produktionsfunktionen kan produktägarna fokusera på sin kärnkompetens och med hjälp av ny informationsteknologi skapas möjligheter för ett integrerat arbete mellan tillverkarna och kunden. Att som produktägare snabbt kunna få ut nya produktidéer på marknaden är en viktig framgångsfaktor med dagens snabba innovationstakt och även här spelar aktörer som erbjuder hela produktionslösningar en viktig roll. MARKNADENS STORLEK Efter finanskrisen i Europa återhämtade sig marknaden för kontraktstillverkare under 2010 för att åter minska under 2011 då Europa drabbades av lånekrisen. År 2012 var ekonomin i Europa och marknaden för kontraktstillverkning något mer stabil, vilket även fortsatt under HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

11 INTÄKTER KONTRAKTSTILLVERKARE I NORRA EUROPA, E* Euro miljoner E 2014E 2015E 2016E 2017E Norden UK Tyskland Benelux Total * Källa: The Eupropean EMS industry , a strategic study of the European EMS study. HANZA ÅRSREDOVISNING

12 HANZA & PERTEN INSTRUMENTS SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FLEXIBEL PRODUKTION Perten Instruments är ett företag som utvecklar instrument för att mäta fuktighetsgraden i spannmål. Bolaget startade redan på 60-talet med utvecklingen av en mätmetod som kallas falltal där man med hjälp av ett provrör mätte tiden det tog för en pinne att nå botten i en grumlig vätska bestående av vatten och vetekärnor. Baserat på detta har Perten Instruments utvecklats till ett bolag med 200 anställda och en omsättning om cirka SEK 500 Mkr. En viktig framgångsfaktor för Perten har varit centralisering av utvecklingsverksamheten och tillverkningssamarbeten. Det är här HANZA kommer in i bilden. Perten Instruments behövde öka volymerna och samtidigt sänka kostnaden med ökade krav på flexibilitet. Bolagets verksamhet är extremt säsongsinriktad då skörden av spannmål är koncentrerad till sommaren vilket ställer höga krav på flexibilitet i leveranserna från bolagets tillverkare. Exempelvis kom en stor volymökning mellan 2011 och 2012 då bolaget gick från att sälja 200 till instrument per år tack vare ett genombrott på den amerikanska marknaden. Denna otroliga volymuppgång hade vi aldrig kunnat hantera genom egen intern tillverkning. Det har vi till stor del HANZA att tacka för, säger Sven Holmlund, VD Perten Instruments AB. En annan orsak till denna framgång var ett gemensamt arbete mellan HANZA och Perten Instruments i syfte att sänka tillverkningskostnaden på bolagets instrument. Detta innefattade såväl granskning av konstruktionen, produktionsförbättringar, byte av artiklar, byte av underleverantörer som volymupphandlingar. Med dessa gemensamma ansträngningar lyckades bolagen sänka tillverkningskostnaden med över 50 procent. Man når mycket längre med gemensamma ansträngningar än genom att pressa sin leverantör på någon extra procent. Men detta förutsätter ett partnerskap och full insyn i varandras verksamheter, tillägger Sven Holmlund. Med HANZA som tillverkningspartner kan vi fokusera på det vi tycker är viktigt, nämligen produktutveckling, marknadsföring och försäljning. DENNA OTROLIGA VOLYMUPPGÅNG HADE VI ALDRIG KUNNAT HANTERA GENOM EGEN INTERN TILLVERKNING. DET HAR VI TILL STOR DEL HANZA ATT TACKA FÖR, SÄGER SVEN HOLMLUND, VD PERTEN INSTRUMENTS AB. Sven Holmlund, VD, Perten Instruments AB 12 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

13 SOCIALT ANSVAR OCH MILJÖ HANZAs ambition är att verka och växa samtidigt som bolaget bidrar till ett hållbart ansvarstagande i samhället. En förutsättning för långsiktig tillväxt, en tillväxt som sker tillsammans med leverantörer som delar samma vision och ambition. Hållbart ansvar är ett viktigt och långsiktigt arbete där förändringar genomförs succesivt. HANZA NÄSTA GENERATIONS TILLVERKNINGS- KEDJA Transporter är ett område som i stor utsträckning påverkar miljön. Den traditionella tillverkningsindustrin bygger på att produkter deltillverkas i flera fabriker och ibland i olika länder. Det skapar en lång och komplex tillverkningskedja med många transporter innan produkten når slutkonsument. HANZAs erbjudande, med kompletta tillverkningslösningar, bygger på att optimera och rationalisera tillverkningskedjan där produktionen allt oftare kan flyttas närmare kunden. HANZAs erbjudande möjliggör inte bara ökad tillväxt, minskad kapitalbindning och sänkta kostnader för bolagets kunder, utan även färre transporter vilket bidrar till att minska miljöpåverkan. ANSVAR OCH UPPFÖRANDEKOD HANZAs uppförandekod, Code of Conduct, bygger på Social Accountability International 8000, SA8000, som är en internationell standard för etiska riktlinjer. Den reglerar frågor som rör arbetsförhållanden, diskriminering, minimilöner och rätt till facklig organisering. Den riktar sig framförallt till bolagets leverantörsled. Villkoren i uppförandekoden är verktyg för att säkerställa att HANZAs leverantörer och samarbetspartners lever upp till de minimikrav som ställs för arbets- och miljöförhållanden vid produktion. Koncernens ambition är att ha långsiktiga relationer med sina leverantörer, samtidigt sker en kontinuerlig översyn av leverantörsrelationerna. KONTROLLER OCH UPPFÖLJNING Bolaget arbetar fortlöpande med granskning och kontroll av leverantörer och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållandena och eventuella brister. Nya leverantörer måste säkerställa att de följer koncernens riktlinjer för att godkännas. HANZA genomför årligen strukturerade kontroller av sina produktionsenheter och leverantörer. Åtgärdsplaner upprättas och följs upp månadsvis av HANZA i nära samarbete med leverantörerna. I Kina har HANZA ett långtgående samarbete med en extern oberoende part som är väl insatt i de krav som bolaget ställer på sina leverantörer. Samarbetet syftar till att stödja HANZA i arbetet med att utvärdera nya leverantörer, kontrollera produktion samt kvalitetsgranskning. Målet är även att öka direktkontakten med de leverantörer koncernen anlitar, vilket stärker kontrollen av tillverkningsförhållandena och efterlevnad av uppförandekoden. MATERIAL OCH TRANSPORTER HANZAs leverantörer ansvarar för råmaterialet i produkterna men koncernen har tydliga och väldefinierade specifikationer för att styra att lagar och regler inom området följs. Transporterna, som främst sker inom Europa men även till viss del från Asien, styrs utifrån kundernas önskemål gällande ledtider. Ambitionen är att skapa en långsiktighet för att kunna frakta prismedvetet och samtidigt med hänsyn till påverkan av miljön. HANZA anlitar certifierade speditörer vars miljöarbete årligen följs upp av HANZA. HANZA ÅRSREDOVISNING

14 MEDARBETARE I ett snabbväxande företag som HANZA, med tusen anställda utspridda i sex länder krävs samstämmig kommunikation och en organisation som strukturerat arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Bolagets fem kärnvärden är grunden och verktygen som gör det möjligt att skapa bästa möjliga kundupplevelse av HANZA. KÄRNVÄRDEN För att HANZA ska kunna erbjuda sina kunder den mest konkurrenskraftiga lösningen krävs ett tydligt engagemang och ständig utveckling där alla inom bolaget strävar åt samma håll det vill säga en gemensam värdegrund. HANZA har fem koncerngemensamma kärnvärden som ska genomsyra organisationen, såväl sättet att arbeta som kommunikationen både internt och externt. Det långsiktiga arbetet med att implementera de gemensamma värderingarna är påbörjat och sker genom olika former av gruppmöten, ledarforum och genom löpande dialog. De gemensamma värderingarna har visat sig fungera väl i HANZAs affärskultur och implementeringen i förvärvade bolag fortsätter målinriktat och strukturerat. Fem kärnvärden med det gemensamma målet att kontinuerligt utveckla och förbättra för att ge kunden den bästa upplevelsen av HANZA: We make things easier We are in constant progress We always communicate We are committed We believe in teamwork 5 WE BELIEVE IN TEAMWORK 4 WE ARE COMMITTED 1 WE MAKE THINGS EASIER CUSTOMER EXPERIENCE 2 WE ARE IN CONSTANT PROGRESS 3 WE ALWAYS COMMUNICATE MEDARBETARUTVECKLING För att ta tillvara medarbetarnas fulla potential arbetar HANZA utifrån en modell, Employees Development Plan (EDP), med syfte att utveckla sina medarbetare. Bolagets fem kärnvärden är integrerade i modellen som bland annat används vid utvecklingssamtal. INTERN KOMMUNIKATION HANZA strävar efter att ha en öppen och kontinuerlig intern kommunikation för att engagera och hålla alla medarbetare välinformerade. Koncernens intranät är tillsammans med interntidningen HANZA UNITED och bolagets Facebooksida, de kommunikationsplattformar som används för att nå ut till medarbetarna inom koncernen. Intranätet är den främsta kanalen för den löpande kommunikationen och uppdateras kontinuerligt. Interntidningen publiceras fyra till sex gånger per år och ger möjlighet för medarbetarna att fördjupa sig i verksamheten och inom andra relevanta områden. Tidningen översätts till sex språk estniska, slovakiska, finska, svenska, polska och kinesiska. HANZAs Facebooksida riktar sig främst till bolagets medarbetare och där publicerar HANZA information om förvärv, deltagande på mässor och olika typer av tävlingar för att inspirera och bidra positivt till företagskulturen. Koncernen arbetar efter en enhetlig rapportstruktur som bygger på att samtliga inom organisationen veckovis redogör till chefer för aktuella framgångar och utmaningar. Rapporteringen, som sker utifrån koncerngemensamma nyckeltal, har visat sig vara framgångsrikt för att tidigt fånga upp eventuella utmaningar i verksamheten och snabbt kunna sätta in nödvändiga åtgärder. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET HANZA arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön såväl i fabriker som på huvudkontoret. Prioriterade områden är riskbedömning, säkerhetsfrågor och förebyggande krishantering. Koncernen har även utarbetat en plan för jämställdhet och respekt, där jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras. Vidare ska HANZA sträva efter en heterogen representation avseende kön, ålder, kunskap, erfarenhet samt etnisk bakgrund. 14 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

15 st Totalt 949 st Estland Sverige Finland Polen Slovakien Kina 408 st 211 st 107 st 91 st 67 st 65 st ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND 39 ÅR Män 56 % Kvinnor 44 % MEDELÅLDER KÖNSFÖRDELNING HANZA ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Hanza Holding AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret INFORMATION OM VERKSAMHETEN HANZA grundades 2008 av personer med mångårig branscherfarenhet och har sedan dess vuxit till ett bolag som omsätter över en miljard kronor. Bolagets strategi har varit att ta över olönsamma verksamheter, kundanpassa och snabbt göra dem lönsamma i kombination med organisk tillväxt. I och med förvärvet av kabeltillverkaren Alfaram i februari 2013, (se nedan) avslutar HANZA den första fasen av affärsplanen som syftade till att skapa en global koncern med fyra grundläggande tillverkningsteknologier. Nu tar HANZA nästa steg genom att utveckla erbjudandet mot tillverkningslösningar (rationalisering av kundernas tillverkningskedja), samtidigt som arbetet fortsätter med att konsolidera det stora utbudet av tillverkare. Koncernen erbjuder därvid komplett kontraktstillverkning (Complete Manufacturing Services), dvs. såväl tillverkning av produktens ingående delar, såsom kretskort, mekanik, kablage, som slutmontering, test och logistik. Kontraktstillverkare är i dag normalt begränsade till en tillverkningsteknologi och HANZA leder omformningen av branschen till ett modernt, komplett erbjudande. HANZA har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. Koncernen är indelad i två huvuddivisioner efter tillverkningsteknologi: Mekanik och Elektronik. Vidare redovisas den del av koncernfunktionen som är hänförlig till affärsutveckling och förvärv som ett separat segment. Elektronikdivisionen består av Kretskortsteknologi och Kablageteknologi. I Mekanikdivisionen ingår Plåtteknologi och Maskinbearbetningsteknologi. Verksamheterna i de olika teknologierna sker dels i mindre, kundnära, kompetenscenter ( Proximity Units ) och dels i större, kostnadsoptimerade, produktionsenheter ( Industrial Units ). Gemensamt för alla enheter är att de även erbjuder slutmontering, sluttest, emballering och eftermarknadstjänster. HANZA-koncernen består av moderbolaget HANZA Holding AB med det helägda dotterbolaget HANZA AB, som i sin tur har helägda dotterbolag i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Sedan maj 2010 är HANZA Holding AB moderbolag i HANZA-koncernen då bolaget förvärvade de utestående 70 procent i HANZA AB. HANZA Holding AB och HANZA AB arbetar med affärsutveckling, ledning av koncernen samt koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, marknadsföring/försäljning och global sourcing. All övrig operativ verksamhet bedrivs i dotterbolagen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS- ÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG I februari 2013 förvärvades den internationella kablagetillverkaren Alfaram med sammanlagt ca 200 anställda i Finland, Slovakien och Kina. Likviden utgjordes av en kombination av aktier i HANZA och likvida medel. En utveckling av enheten i Kokkola (plåt i grövre dimensioner), genomfördes under första kvartalet 2013 genom flytt av tillverkningen till en ny modern och mer ändamålsenlig fabrik. Samtidigt ersattes tidigare ledning med ett nytt management. I juni 2013 konverterades en konvertibel, som bolaget upptog av ägarna våren 2011 för att delfinansiera förvärvet av nuvarande HANZA Mechanics, till aktier i HANZA Holding AB. I februari 2014 förvärvades inkråmet av två mindre verksamheter i Sverige för tillverkning av kretskort och kablage. Verksamheterna har integrerats i befintliga HANZA enheter. HANZAs största ägare, fonden Teknoventure Rahasto II Ky har 2013 i enlighet med plan beslutat att stänga fonden. I början av april 2014 sålde fonden hela sitt innehav i HANZA till en kombination av befintliga aktieägare och nya investerare. I samband med den transaktionen genomfördes även en nyemission i HANZA på 4,5 MSEK. Efter avyttrandet har Teknoventures representant, Mauri Visuri, utträtt ur styrelsen. På en extra bolagstämma i februari 2014 beslutades att HANZA Holding ska vara ett avstämningsbolag och att låta Euroclear Sweden AB föra aktieboken. Vidare beslutades om en s.k. splitt 1:10, innebärande att en befintlig aktie blir tio aktier. Dessutom togs beslut om att emittera (efter split) optioner till HANZAs ledningsgrupp. Samtidigt beslutades om att annullera tidigare personaloptionsprogram Styrelsen tog även med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013 beslut om att emittera optioner. Syftet var att bereda en finansieringsmöjlighet från Bolaget i samband med att Teknoventures aktier avyttrades. 16 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

17 FLERÅRSÖVERSIKT * Omsättning, 1 035,4 958,8 884,2 Rörelseresultat -5,0 1,6 7,4 Årets resultat -23,5-13,5 3,3 Balansomslutning 518,1 543,4 598,4 Eget kapital 152,4 148,2 165,1 Soliditet, % *) Resultaträkningen 2011 ej omräknad enligt IFRS-principer. Resultatet belastades med goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK. Redovisad balansräkning 2011 utgör ingångsbalans enligt IFRS RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens omsättning för 2013 uppgick till MSEK (959) en ökning om ca 8 procent. Rörelseresultatet uppgår till -5,0 MSEK (1,6). I resultatet ingår kostnader för förvärvet av Alfaram om 2,3 MSEK (0) samt övriga kostnader för affärsutveckling och övergång till IFRS om 12,3 (10,1). Flytten av tillverkningen i Kokkola har belastat resultatet med direkta kostnader om 2,3 MSEK. Utöver dessa kostnader har satsningen i Kokkola i form av verksamhetsuppbyggnad och marknadsbearbetning lett till ett negativt rörelseresultat om 8,6 MSEK under Under 2012 gjordes stora omställningar inom mekanikdivisionen i Finland där tidigare ledning sades upp och kvarvarande verksamhet i Uleåborg stängdes helt. Kvarvarande enheter har under 2013 uppvisat ett negativt resultat om -9,5 MSEK (-13,5). Totalt har enheter under omställningar och att göra bolaget redo för publik miljö inklusive övergång till rapportering enligt IFRS samt affärsutveckling belastat resultatet med 35,0 MSEK (23,6). Exkluderas dessa uppgår rörelsemarginalen till 2,9 procent (2,4). Under 2013 har koncernens likviditet stärkts och kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 51,8 MSEK (78,5), vilket har gjort att koncernen har kunnat minska räntebärande nettoskulder med 22,3 MSEK till 153,2 trots de räntebärande skulder som tillfördes genom förvärvet av Alfaram som även delvis finansierades via lån. Koncernens finansiering utgörs av positiva kassaflöden från verksamheten, samt finansiering av rörelsekapital från kreditinstitut. Moderbolagets omsättning uppgår 4,6 MSEK (2,4) och resultat efter skatt till 0,0 MSEK (0,0). Soliditeten i koncernen uppgår vid årets slut till 29 procent (27) och i moderbolaget 88 procent (86). Likvida medel vid årets utgång uppgick till 25,5 MSEK (13,8). Därutöver finns outnyttjade checkräkningskrediter på 9,5 MSEK (14,7) och outnyttjat factoringutrymme på 0,1 MSEK (1,9) MILJÖPÅVERKAN Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten i Sverige avser verkstadsindustri med högst kvadratmeter verkstadsyta med metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst liter koncentrat per år. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs av ett 30-tal bolag och privatpersoner där ingen enskild ägare överstiger 15 procent eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Största ägare var på balansdagen Teknoventure Rahasto II Ky med 14,0 procent. Som framgår ovan har Teknoventure sålt sitt innehav efter balansdagen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK) i moderbolaget: Balanserad vinst Överkursfond Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att dessa disponeras så att I ny räkning överförs Summa Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. HANZA ÅRSREDOVISNING

18 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET MSEK NOT Rörelsens intäkter Nettoomsättning ,4 958,8 Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående -18,5 11,2 arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter 6 1,4 3,1 Summa intäkter 1 018,3 973,1 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -615,4-555,0 Övriga externa kostnader 8-146,1-159,2 Personalkostnader 9, ,3-224,9 Avskrivningar 14, 15-31,5-32,3 Övriga rörelsekostnader -1,0-0,1 Summa rörelsens kostnader ,3-971,5 Rörelseresultat 5-5,0 1,6 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 10 0,7 0,1 Finansiella kostnader 10-17,5-16,9 Finansiella poster netto -16,8-16,8 Resultat före skatt -21,8-15,2 Inkomstskatt 11-1,7 1,7 Årets resultat -23,5-13,5 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Valutakursdifferenser 4,3-3,3 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 4,3-3,3 Summa totalresultat för året -19,2-16,8 Summa totalresultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare -19,2-16,8 Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie före den i februari 2014 beslutade spliten på 1:10) Resultat per aktie före utspädning 13-42,3-25,6 Resultat per aktie efter utspädning 13-42,3-25,6 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 18 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

19 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill ,7 107,5 109,9 Övriga immateriella tillgångar 14 1,7 1,9 1,9 Summa immateriella tillgångar 127,4 109,4 111,8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 15 9,8 10,2 10,4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 1,9 1,3 0,5 Maskiner och andra tekniska anläggningar ,6 110,3 123,4 Inventarier, verktyg och installationer 15 7,8 8,7 10,3 Summa materiella anläggningstillgångar 125,1 130,5 144,6 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,1 0,1 0,1 Summa finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1 Uppskjutna skattefordringar 16 7,1 7,5 9,2 Summa anläggningstillgångar 259,7 247,5 265,7 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 106,5 118,1 101,1 Varor under tillverkning 39,5 47,0 40,4 Färdiga varor och handelsvaror 35,5 38,1 34,2 Förskott till leverantörer 1,1 1,8 1,1 Summa varulager m m 182,6 205,0 176,8 Kundfordringar 19 37,7 59,4 117,0 Aktuella skattefordringar 1,1 3,7 0,1 Övriga fordringar 20 4,9 3,5 13,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 6,6 10,5 6,4 Likvida medel 22 25,5 13,8 18,5 Summa omsättningstillgångar 258,4 295,9 332,7 SUMMA TILLGÅNGAR 518,1 543,4 598,4 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. HANZA ÅRSREDOVISNING

20 KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS. MSEK Not EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare Aktiekapital 23 0,6 0,5 0,4 Övrigt tillskjutet kapital ,6 162,3 162,5 Reserver 1,0-3,3 - Balanserat resultat inklusive årets totalresultat -34,8-11,3 2,2 Summa eget kapital 152,4 148,2 165,1 SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 25 57,5 61,4 76,5 Konvertibelt lån ,6 Övriga långfristiga skulder 25, 30 19,2 17,9 17,7 Uppskjutna skatteskulder 16 5,0 5,7 8,9 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 31 2,7 2,4 2,0 Summa långfristiga skulder 84,4 87,4 119,7 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 25 52,3 46,5 34,4 Skulder till kreditinstitut 25 28,2 28,0 104,2 Konvertibelt lån 25 12,1 26,5 - Övriga räntebärande skulder 25, 30 9,4 9,0 16,1 Leverantörsskulder 115,2 147,0 104,7 Aktuella skatteskulder 0,6-0,3 Övriga skulder 26 19,3 9,1 12,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 44,2 41,7 41,1 Summa kortfristiga skulder 281,3 307,8 313,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 518,1 543,4 598,4 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 20 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

21 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MSEK Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets totalresultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari ,4 165,1 165,5 Effekter av byte av redovisningsprinciper till IFRS ,5-162,9-0,4 Ingående balans justerat i enlighet med nya principer 0,4 162,5 2,2 165,1 Övrigt totalresultat -13,5-13,5 Valutakursdifferenser -3,3-3,3 Summa totalresultat -3,3-13,5-16,8 Apportemission 23 0,1-0,2-0,1 Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital 0,1-0,2-0,1 Utgående balans per 31 december ,5 162,3-3,3-11,3 148,2 Ingående balans per 1 januari ,5 162,3-3,3-11,3 148,2 Årets resultat -23,5-23,5 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser 4,3 4,3 Summa totalresultat 4,3-23,5-19,2 Apportemission 23 0,0 9,1 9,1 Konvertering av lån 23 0,1 14,2 14,3 Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital 0,1 23,3 23,4 Utgående balans per 31 december ,6 185,6 1,0-34,8 152,4 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. HANZA ÅRSREDOVISNING

22 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN MSEK NOT Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -21,8-15,2 Avskrivningar 31,5 32,3 Övriga ej likviditetspåverkande poster 32 1,6-8,9 Betalda inkomstskatter 1,3-3,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 12,6 4,5 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av varulager och pågående arbeten 41,4-34,6 Ökning/minskning av kundfordringar 42,6 55,6 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 4,0 6,6 Ökning/minskning av leverantörsskulder -49,7 47,2 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 0,9-0,8 Summa förändring av rörelsekapital 39,2 74,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,8 78,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag, efter avdrag för förvärvade likvida medel 33-10,2 0,0 Köp av materiella anläggningstillgångar 15-20,4-17,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 1,4 1,7 Köp av immateriella tillgångar 14-0,5-1,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,7-16,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission ,1 Upptagna lån 35,0 18,0 Amortering av lån -43,8-85,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8,8-67,3 Minskning/ökning av likvida medel 13,3-5,6 Likvida medel vid årets början 22 13,8 18,5 Kursdifferenser i likvida medel -1,6 0,9 Likvida medel vid årets slut 22 25,5 13,8 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 22 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

23 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MSEK NOT Rörelsens intäkter Nettoomsättning 7 4,6 2,4 Summa rörelsens intäkter 4,6 2,4 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 8-0,9-0,3 Personalkostnader 9-3,9-3,6 Summa rörelsens kostnader -4,8-3,9 Rörelseresultat -0,2-1,5 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 3,6 2,5 Räntekostnader och liknande resultatposter 10 0,0-0,7 Summa resultat från finansiella poster 3,6 1,8 Resultat efter finansiella poster 3,4 0,3 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag -3,4-0,3 Summa bokslutsdispositioner -3,4-0,3 Resultat före skatt 0,0 0,0 Skatt på årets resultat Årets resultat 0,0 0,0 I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat. Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. HANZA ÅRSREDOVISNING

24 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag ,5 138,5 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 72,7 52,4 Summa 211,2 190,9 Summa anläggningstillgångar 211,2 190,9 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 4,1 2,3 Övriga fordringar - 0,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,4 - Summa 4,5 2,4 Likvida medel Kassa och Bank 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 4,5 2,4 SUMMA TILLGÅNGAR 215,7 193,3 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 24 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

25 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS. MSEK NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital 0,6 0,5 Summa bundet eget kapital 0,6 0,5 Fritt eget kapital Överkursfond 153,2 129,9 Balanserad vinst 35,1 35,1 Årets resultat 0,0 0,0 Summa fritt eget kapital 188,3 165,0 Summa eget kapital 188,9 165,5 Kortfristiga skulder Konvertibelt lån 25 12,1 26,5 Leverantörsskulder 0,1 0,2 Skulder till koncernföretag 3,4 - Övriga skulder 9,6 0,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,6 0,8 Summa kortfristiga skulder 26,8 27,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 215,7 193,3 Ställda säkerheter 28 Inga Inga Ansvarsförbindelser 29 7,7 10,6 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. HANZA ÅRSREDOVISNING

26 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital MSEK Not Aktiekapital Överkursfond Balanserad vinst och årets resultat Ingående balans per 1 januari ,4 77,9 35,1 113,4 Totalresultat Årets totalresultat 0,0 0,0 Summa totalresultat 0,0 0,0 Transaktioner med aktieägare Apportemission 23 0,1 52,0 52,1 Emissionskostnader Ingående balans per 1 januari ,5 129,9 35,1 165,5 Totalresultat Årets totalresultat 0,0 0,0 Summa totalresultat 0,0 0,0 Transaktioner med aktieägare Apportemission 23 9,1 9,1 Konvertering av lån 23 0,1 14,2 14,3 Utgående balans per 31 december ,6 153,2 35,1 188,9 Noterna på sidorna 27 till 58 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 26 HANZA ÅRSREDOVISNING 2013

27 NOTER NOT 1 ALLMÄN INFORMATION Hanza Holding AB, org nr , är ett privat aktiebolag med säte i Danderyd. Bolaget ägs av ett 30-tal bolag och privatpersoner där ingen enskild ägare överstiger 15 procent eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Den 24 april 2014 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande. Samtliga belopp redovisas i miljontals kronor (MSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGS- PRINCIPER De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen för Hanza Holding AB-koncernen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Denna årsredovisning är Hanza Holding ABs första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2012 vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital redogörs för i not 37. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not. Övergång till RFR 2 har inte haft någon effekt på moderbolaget. Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2013 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen. Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och som har väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter: I IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har införts ändringar avseende övrigt totalresultat. Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i övrigt totalresultat ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej. IAS 19 Ersättningar till anställda omarbetades i juni Kostnader för tjänstgöring under tidigare år kommer att redovisas omgående. Räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar kommer att ersättas av en nettoränta som beräknas med hjälp av diskonteringsräntan, baserat på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den förmånsbestämda planen. Koncernen har för närvarande inga förmånsbestämda pensioner. Förändringarna har därför ingen effekt på de finansiella rapporterna. Ändring av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning av tillgångar och skulder. Ändringen innehåller krav på nya upplysningar för att underlätta jämförelse mellan företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS i förhållande till de företag som upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med US GAAP. IFRS 13 Värdering till verkligt värde syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Standarden ger vägledning till verkligt värdevärderingar för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som icke-finansiella. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. En ändring har gjorts i IAS 36, Nedskrivningar, avseende upplysningar om återvinningsvärdet för icke-finansiella tillgångar. Ändringen tar bort ett krav på upplysningar om återvinningsvärdet för kassagenererande enheter som hade införts i IAS 36 vid tillkomsten av IFRS 13. Ändringen är inte obligatoriskt för koncernen förrän den 1 januari 2014 men koncernen har valt att tillämpa ändringen från och med den 1 januari Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2013 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan: IFRS 9 Financial instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 gavs ut i november 2010 för finansiella tillgångar och i oktober 2011 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga HANZA ÅRSREDOVISNING

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 FÖRSTA KVARTALET (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 250,5 MSEK (247,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-4,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer