Moderaternas Norrlandsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderaternas Norrlandsrapport"

Transkript

1 Moderaternas Norrlandsrapport Lokala berättelser och förslag för framtiden 1 (17)

2 INNEHÅLL Inledning: Hela Sverige ska leva Jobb och goda villkor för lokalt näringsliv Minimerad byråkrati och effektiv handläggning Amorteringsfria lån Sverige världsbäst på mat 9 2 Bättre villkor och möjligheter för unga Minska avståndet mellan utbildning och arbete Fler utbildningsplatser Skapa samverkanscentrum 14 3 Trygg välfärd och bättre samhällsservice Kommunen som attraktiv arbetsgivare LOV i alla kommuner Bättre basservice och infrastruktur Till sist 18 2

3 Hela Sverige ska leva Moderaterna ska företräda och se alla människor i hela Sverige inte bara våra egna sympatisörer och väljare. Vår ambition är att fortsätta utvecklingen med samma öppenhet för förändring som tidigare. Sedan april 2011 har en särskild arbetsgrupp haft i uppdrag att lyssna till och belysa de utmaningar som de fyra nordligaste länen står inför. Projektet är en viktig del i partiledningens ambition om att Moderaterna ska vara ett parti för hela Sverige. Dagens Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland är inte som för tio år sedan. De kommer heller inte att se likadana ut om tio år. Människor ställs hela tiden inför nya utmaningar och prövningar. Norrbotten Västerbotten invånare invånare Västernorrland invånare Jämtland invånare Tillsammans med lokala partiföreträdare har arbetsgruppen riksdagsledamöterna från norrlandslänen och lokala företrädare mött unga, äldre, studenter, anställda, företagare och arbetssökande. Vi har lyssnat på deras berättelser och mött deras verklighet. Vi är övertygade om att denna arbetsform att aktivt lyssna är grunden för att fortsätta utvecklingen av Moderaterna. Efter över 200 samtal under sommaren och hösten 2011 har vi fått inblickar i människors förhoppningar och förväntningar på politiken och samhället. Det råder ingen tvekan om vad som oroar människor mest avfolkningen och dess konsekvenser för Norrland: Vad händer med skolan, arbetet, sjukvården och äldrevården när fler och fler lämnar Norrland? Kommer ekvationen att gå ihop i framtiden? Med un- 3

4 dantag för några starka kuststäder riskerar välfärdssystemen och de lokala ekonomierna att utsättas för ännu hårdare tryck om avfolkningen fortsätter. Vi vill vända på detta. Vi vill locka fler människor att bosätta sig i Norrland. Det här är kanske vår största utmaning. Vi vill få fler entreprenörer att vilja satsa på sina idéer just här. Men framförallt, vill vi att Norrland, mer än i dag, ska förknippas med hög livskvalitet och god välfärd. Frågorna är inte nya för oss. Vi har redan genomfört viktiga jobbskapande åtgärder och de har gett resultat. Men vi måste göra mer än så. Därför förslår vi nya åtgärder som svarar på människors förhoppningar och som kan locka fler att etablera sig i Norrland. Hela Sverige ska leva är ett centralt perspektiv i vår fortsatta utveckling. Ska vi nå hit, då måste vi fortsätta utveckla politiken så att den kommer alla till del. Varje kapitel inleds med lokala berättelser från människor vi mött och som speglar människors vardag i Norrland. Arbetsgruppen har därefter listat förslag till åtgärder som möter de samhällsutmaningar som de intervjuade upplever. Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och samhällsekonomin medger. Bara de partier som klarar av att förändra sina politiska förslag och åtgärder om verkligheten kräver det och som har förmågan att utvecklas i takt med sin samtid kan med rätta säga sig vara ett parti för framtiden. Vi är ett sådant parti. Arbetsgruppen består av: Saila Quicklund, ordförande Elisabeth Björnsdotter Rahm Edward Riedl Krister Hammarbergh Johan Johansson Lena Asplund Eva Lohman Leif Edh 4

5 Anders Ågren Anders Josefsson Elise Ryder Wikén 1. Jobb och goda villkor för lokalt näringsliv Många företagare som vi träffat visar ett stort engagemang för den lokala ekonomin och tillväxtmöjligheterna. Goda kundrelationer och goda kollegor är det som uppfattas som positivt i vardagen. Människor vittnar också om hur den lokala ekonomin är beroende av en fungerande infrastruktur, tillgång till affärslokaler och korta effektiva handläggningstider hos myndigheter. Vi har tagit del av många berättelser som bekräftar detta. Kocken Sara drar sig inte från att göra det oväntade. En morgon när hon satt i bilen hörde hon radioreportern påstå att skolmaten var äcklig. Hon kände sig tvungen att reagera. Så hon trampade på bromsen, vände bilen och åkte till radion där hon gick direkt in i sändning och sa att så säger man bara inte. Här börjar Saras långa engagemang för bra mat. Strax före jul 2007 vände hon sig till politikerna för att förmå dem att låta Östersund ansöka om att få bli Unescos kreativa matstad - A creative city of gastronomy. Tre år senare, sommaren 2010 kom beskedet: Östersund hade fått utmärkelsen. Sara menar att allt hänger ihop - utan landsbygd, ingen mat i staden. Utan utmärkelser, ingen förpliktelse för politiker att ta ansvar för maten. Och det var ju dit hon ville, till bättre skolmat. Hösten 2011 serverades tre lokalproducerade luncher på kommunens samtliga skolor. En lunch kräver två ton potatis och en sådan order på årsbasis motsvarar nästan en kvarts årslön för en odlare. Jag har ett jobb att gå till, vilket jag uppskattar. Goda medarbetare och trevliga kunder. Upplever att jag har bra utbildning och bra sjukvård nåra mig. Josefin 26, Lycksele 5

6 Bra kollegor. Trevlig stämning. Nära till häftig natur. Underbar vinter och gott om utrymme är positivt. Sällan långa köer i vardagen. Anders 27, Örnsköldsvik Jag upplever det som positivt att jag ständigt möts av nya utmaningar och bor med en härlig natur runt hörnet. Man 43, Boden Monica återvände hem till Kiruna efter att ha studerat till civilekonom i sex år i Umeå. Född och uppvuxen i den 100-åriga gruvorten visste hon att civilekonomer inte växer på Kirunaträd. När hon återvände hem trodde alla att hon skulle ta ett jobb hos LKAB. Pappa tyckte naturligtvis att jag skulle ner i gruvan, berättar hon, men jag hade andra planer. Några år tidigare hade nämligen en LKAB-medarbetare, Yngve Bergkvist, varit bland de första i Europa med att arrangera forsränningsturer för turister i gummibåtar. Senare, efter att ha besökt flera kalla platser världen över, började han år 1990 bygga det numera världsberömda ishotellet i Jukkasjärvi vid Torne Älv. Monica Wollmen är sedan 2002 VD för ishotellet. Det har hänt ofantligt mycket sedan På många sätt är historien om Yngves ishotell talande för hela Norrland: Från att ha varit utdömt till att bli lovande. Från att ha varit en udda kuriosa i norr till att bekransa Chanels vårmodevisning i Paris 2010 med en stor isskulptur mitt på catwalken. Få trodde att Yngves idé om ett ishotell skulle bli den största turistattraktionen i norra Europa. Vår framgång har flera faktorer, berättar Monica, men när vi samlade 27 konstnärer från hela Europa i Paris och skapade skulpturen visste jag att vi hade gjort avtryck. Allt var över på femton minuter, men det räckte. Vi gjorde oss ett namn. Så vad är din utmaning? frågar vi. Grundförutsättningar för vår verksamhet brister ofta. Tågen är livsnerven för Kirunafjällen. 50 procent av besökarna kommer med tåg. Och bristerna i samhällsservicen berör inte bara turistnäringen. Två mil från Jukkasjärvi ligger LKABs huvudkontor, för många en kronjuvel i svenskt näringsliv, som just nu konkurrerar hårt med, tja, ingen alls. 6

7 Vi har världens renaste järnmalm, berättar Staffan, medarbetare på LKAB. Vi utkonkurrerar Kina. Indien har inte vaknat ännu. Marknaden har växt med 250 procent. Det är bra tider. Staffan ger oss siffror som talar för LKAB:s goda framtidsutsikter, men tystnar sedan. Det är naturligtvis helt beroende av att vi löser rekryteringsproblemen. Det är inte kompetent folk som är svårhittat. Frågan är var dem ska bo. Det finns inga bostäder. Behovet är skriande stort. Alla skriker efter nya arbetsgivare, företagsidéer och initiativ. Men det är kalla handen om man frågar efter lokaler. Ringer man kommunen möts man av telefonsvarare. Lise 50 Vi har för få stora tillverkande företag. Ett efter ett läggs ner eller flyttar. Vi måste få nyetableringar hit. Där tror jag kommunerna kan göra mera. Vi måste kunna erbjuda kvalificerade tjänster. Henrik 40, Frösön Kenneth 50, i Härnösand menar att signalen måste vara att man bygger för en framtid - inte bara lappar och lagar: Annars blir det svårt för mig att hitta någon som vill ta över mitt företag när jag blir gammal. Förslag för framtiden 1.1 Minimerad byråkrati och effektiv handläggning Näringslivet måste få goda förutsättningar för ökad tillväxt och utveckling. Kommunpolitiken har en viktig uppgift att stödja det lokala näringslivet via ett bra bemötande, god tillgänglighet och service. En öppen dialog mellan kommunens representanter och näringslivet är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat. Tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt. Moderaterna bör verka för att fler kommuner ska arbeta med olika typer av tjänste- och servicegarantier. Det kan gälla garantier att få svar på en fråga inom 24 timmar eller att få en ansökan om bygglov behandlad inom en förutbestämd tidsperiod. 7

8 1.2 Amorteringsfria lån För att underlätta för företagare under den första tuffa tiden då ett nystartat företag är extra känsligt lanserade Almi Företagspartner ett s.k. mikrolån under den förra mandatperioden. Mikrolånet kräver ingen annan finansiering från t.ex. banker och kan idag uppgå till kr. Det krävs inga särskilda säkerheter. Räntan är lägre under det första året och lånet är dessutom amorteringsfritt de första sex månaderna. Moderaterna bör verka för att amorteringsfriheten för företag som beviljas mikrolån förlängs till tre år. 1.3 Sverige världsbäst på mat För att öka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion har Alliansregeringen tagit fram en livsmedelsstrategi Sverige det nya matlandet. Matföretagandet ger kraft i samhällen utanför storstäderna och innebär förutsättningar till utveckling i Norrland med arbetstillfällen och exportmöjligheter. Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk som fått regeringens uppdrag att ge kunskap, stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Tanken är att Eldrimner ska hjälpa företagare genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Moderaterna bör verka för att fler matproducenter hittar nya marknader genom att säkerställa att länsstyrelserna i de fyra Norrlandslänen bistår Eldrimner med lämpliga resurser för att stödja matproducenter i hela Norrland. 8

9 2. Bättre villkor och möjligheter för unga Människors möjligheter till försörjning genom eget arbete är avgörande, inte bara för enskilda personer, utan för Norrland generellt. Det är tydligt att möjligheten till arbete är central för människors tankar om att stanna eller flytta. Efter flera års längtan bestämde sig Anna, 22 år, för att lämna sin lägenhet i Göteborg, för att leva ett helt annat liv nära naturen i Norrland. I en liten by i Västernorrland fann hon det hon sökte. Jag kände ingen livskvalitet i staden, berättar hon. Även om jag tyckte storstaden var bra och rolig på många sätt, så kändes det samtidigt som den kvävde mig. När jag öppnade dörren och gick ut från lägenheten upplevde jag det som att kastas rakt in i ett kaos av människor, spårvagnar och stress. Det fanns ingenstans att gå om jag bara ville vara. Medan många oroas över att unga människor lämnar Norrland, gjorde alltså Anna motsatsen. De senaste 30 åren har vissa Norrlandskommuner förlorat så mycket som var fjärde invånare. Jag har varit med om den mest intensiva, roligaste, jobbigaste och mest upplevelserika tid i mitt liv, berättar Anna. Eftersom jag har ett eget företag så hade jag den möjligheten att flytta - jag kunde jobba vart jag än befann mig, bara jag hade internet. Men internetuppkopplingen kan verkligen bli bättre. Anna bloggar för en tidning och driver eget företag. Hon designar och säljer smycken, och har aldrig ångrat sig en sekund att hon flyttade norrut. Det råder ingen tvekan om att världen är närmare för dagens unga, än för gårdagens. Tillgängligheten har ökat till avlägsna platser tack vare tekniska innovationer som IT. Skeenden långt borta påverkar oss långt mer idag än de gjorde förr i tiden. Det kan ses som ett uttryck för att världen krympt. Ändå är Annas historia ett undantag. Jämtländska kommuner som Bräcke, Ragunda och Strömsund har idag mellan 25 och 30 procent färre kommuninvånare än för trettio år sedan. Samma utveckling har skett i Västernorrlands Ånge och Kramfors och i Norrbottens Jokkmokk, Pajala och Överkalix. I Sorsele och Åsele är siffran över 30 procent. 9

10 Umeå utskiljer sig med sina invånare och en 40- procentig befolkningstillväxt under samma tid. Det finns flera förklaringar till detta. Den främsta förklaringen är naturligtvis att Umeå har ett universitet och ett landsting med Norrlands universitetssjukhus, vilket bidrar till att en stor andel av invånare är i åldrarna mellan 20 och 30 år. Men för de flesta kommuner i Norrland är befolkningssiffrorna dystra. Den här utvecklingen tar sig uttryck i de möjligheter de kan erbjuda den unga delen av befolkningen när de avslutar sina gymnasiestudier. Möjligheterna till högre utbildning och ett större programutbud är naturligtvis betydelsefullt. Utmaningen är att hitta ett skäl för att stanna kvar i Östersund efter man avslutat studierna. Anton 21, Östersund Finns inte alltför mycket att göra. Och jag är orolig för jobb. Lisa 18, Frösön Min utmaning är att hitta ett jobb utan riktig utbildning. Fritiden ger begränsat utbud av aktiviteter. Oscar 23, Lycksele Bra utbildningar för ungdomar och möjlighet till arbete inom det område de utbildar sig inom är den viktigaste frågan. Man, Piteå Unga människors rörlighet är en viktig del av livet. Det är viktigt att de känner uppmuntran att skaffa sig erfarenheter av andra platser, kompetenser och kulturer både inom Sverige och utanför. Det är unga människors intryck och inspirationer som driver samhället framåt, genom att bl.a. skapa kontakter och väva samman platser och nätverk. Det här är en process som är till fördel för såväl den gamla hemorten som den nya. Att unga människor flyttar betyder alltså inte att de är förlorade helt och hållet och för alltid. Men för att ekvationen ska gå ihop för många Norrlandskommuner är matematiken enkel: Inflyttningen måste öka för att undvika en ogynnsam befolkningsstruktur. Fler 10

11 kommuner måste kunna erbjuda ungdomar möjligheter som passar naturligt in i deras livsbana. Förslag för framtiden 2.1 Minska avståndet mellan utbildning och arbete Vi ser det som nödvändigt att få fler akademiker att etablerar sig i det norrländska näringslivet. Genom att främja projekt där små och medelstora företag kopplas samman med högskola och universitet kan tillväxt stimuleras och sysselsättning öka. Mindre och medelstora företag ska kunna anmäla sin utvecklingsidé till projektkontoret som bistår företagen i att konkretisera idéerna och finna lämplig akademisk kompetens på universitet och högskolor i närheten. Vi tror att detta skulle fungera bra i Norrland. Moderaterna bör verka för: att det blir attraktivt att starta och driva företag även i Norrlands inland att kunna ge företag ekonomiskt stöd i form av kompetenscheckar. Checkarna kan användas för att köpa akademisk kompetens av studenter och medarbetare vid Norrlands universitet och högskolor. Sådant här projekt skulle kunna finansieras inom ramen för Almi Företagspartners uppdrag. 2.2 Fler utbildningsplatser Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft. En sviktande arbetsmarknad för ungdomar kräver att möjligheterna förstärks till kompetensutveckling. Det finns ett uttalat behov av ny kompetens i företag och organisationer. Stora pensionsavgångar väntar inom flera branscher, vilket ger möjligheter till nyanställningar med rätt kompetens. Inför vårterminen 2012 har antalet sökande på program ökat med fyra procent och med 20 procent på kurser. 11

12 Moderaterna bör verka för att fler studieplatser och ett större programutbud ska erbjudas på våra högskolor och universitet i Norrland. 2.3 Skapa samverkanscentrum Det finns unga vuxna som hänvisas till sysselsättningsinriktade insatser där de på grund av bristande samverkan mellan myndigheter och individuella svårigheter hamnar i en rundgång av perioder med aktivitet och passiv väntan. Detta är inte unikt för norrländska kommuner. Men med tanke på avfolkningen blir det synnerligen allvarligt när resurser i samhället inte kan tas tillvara. Moderaterna bör verka för att samverkanscentrum skapas där handläggare från flera myndigheter samverkar, till exempel kommunens socialkontor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingets psykiatri med flera. På så sätt kan individer möta flera myndigheter på ett och samma ställe. 3. Trygg välfärd och bättre samhällsservice När vi samtalar med människor om framtiden uttrycks både oro och trygghet kring det svenska välfärdssamhället. Många är stolta över svensk sjukvård, omsorg och skola. Men det finns en oro för att resurserna minskar i takt med utflyttningen. Människor ser sina egna utmaningar som helt sammanhängda med orten: Hur ska bra kvalitet i välfärden kunna säkras när skatteunderlaget minskar? Hur ska man finansiera kommunala anläggningar, och bredda och utveckla samhällsservicen när bygderna avfolkas? Jag gruvar mig för att bli orkeslös, sjuk och beroende. Hur kommer framtiden se ut för äldre? Svart att vara helt positiv. 12

13 Pensionär 65, Matfors. Utmaningen är att få hit välfärdstjänster nu när det investeras så pass mycket i regionen. Bra infrastruktur är oerhört viktigt för att mina gäster ska ta sig hit samt att vi ska kunna handla, ta oss till skola och omsorg. Johan 30, Kangos Vem ska jobba inom välfärdssektorn i framtiden? Ingen vill det. Otto 64, Hede I de flesta kommuner är just kommunen den stora arbetsgivaren. Många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas inom olika kommunala verksamhetsområden och därför är kommunens attraktivitet som arbetsgivare viktig. Gunilla 53, har undervisat i matematik i 20 år och är van att stå inför grupp och föra presentationer. Vi är även halvkuratorer och sysslar mycket med motivationssamtal, tillägger hon. Det finns så många inbyggda kompetenser i läraryrket som inte erkänns. Gunilla är adjunkt på Komvux sedan Innan dess jobbade hon på Lernias arbetsmarknadsutbildning (AMI) på 1980-talet, besökte arbetsplatser, såsom byggavdelningar. Hon utbildade bland annat eloch teleingenjörer i tillämpad matematik. Det är svårt med karriärvägar som lärare. Det handlar inte om att bli chef eller rektor, det handlar om att få bredda sig, hitta nya forum för att utbilda. Gunilla menar att om personalen trivs skulle skolan fungera bättre och bidra till att en regions attraktivitet ökar. Det innebär även möjlighet att gå upp till heltid. Många medarbetare inom kommunens verksamheter arbetar endast deltid, men önskar heltid. Genom att begränsas till ett deltidsarbete kan det vara svårt att klara sig ekonomiskt och pensionsmöjligheterna påverkas negativt av detta. Hoppas på att få behålla hälsan, i det sammanhanget märker jag att det är svårt att få läkare till landsbygden. Kvinna 53, Klövsjö Ålderdom? Finns det en godtagbar service för oss som bor i landsbygd? Hemtjänst? Äldreboenden? 13

14 Eva 77, Bräcke Min utmaning är att lasarettet blir kvar, för att inte tala om flyget och bussarna får vi behålla dem? Man 82, Lycksele Varje dag är fylld av nya utmaningar på grund av dåligt underhåll under många år och stora sparbeting i landstinget. Utmaningen är att orka med den hopplösa sitautionen och göra det bästa av det. Kvinna 62, Umeå Tillgänglighet till välfärdens tjänster är en av tre stora utmaningar som människor nämner förutom jobbfrågan och avfolkningen. Ökat behov av individuella lösningar när det gäller arbete, boende och fritid kommer att bli viktigare framöver när företag och myndigheter ska rekrytera personal. De sociala övervägandena som familjer måste göra, speciellt vid en flytt, hör till de enskilt viktigaste faktorerna för att tacka ja till ett arbete. På samma sätt, när vi blir mer beroende av samhället på ålderns höst, är det viktigt att få fortsätta ha inflytande över sin situation och att kunna välja vilken hjälp man får och av vem. Några som insåg det här behovet var Elinor Fagerberg och hennes syster Katarina. De fick signaler om att många önskade att det fanns ett hemserviceföretag som kunde utföra uppgifter i hemmet. Starta egetkontakten på Arbetsförmedlingen trodde på deras affärsidé. Vid starten av företaget tyckte många kunder att timpriserna var för höga. Men allt fler som har använt deras tjänster upplever nu att kostnaderna är väl investerade. Kunderna representeras av allt från unga till äldre. Elinor, som har en bakgrund inom vårdyrket, driver nu företaget själv. Jag har valt och satsat rätt. Jag är övertygad om att jag kommer att kunna försörja mig på det här. Elinor ser möjligheten till eget inflytande som en viktig parameter. 14

15 Förslag för framtiden 3.1 LOV och RUT Alliansen har öppnat upp vård och omsorgssektorn för privata aktörer, vilket ökat valfriheten, mångfalden och kvalitén inom välfärdssektorn. Samtidigt säger många i intervjuerna att införandet av avdraget för hushållsnära tjänster RUT förbättrat förutsättningarna för företagande. Tack vare RUT har många människor, inte minst kvinnor, fått en möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling. Många av dem vi lyssnat på framhåller att äldreomsorgen har alla förutsättningar att bli en småföretagarbransch. Moderaterna bör verka för att alla kommuner inför LOV Lagen om valfrihet och att äldre därmed får ökad möjlighet att välja utförare av äldreomsorg. Vi vill naturligtvis behålla RUT. Fler företag gynnar Sverige och Sveriges tillväxt. Att RUT-avdraget dessutom underlättar vardagen för till exempel barnfamiljer och äldre människor är ytterligare en bonus. 3.2 Kommunen som attraktiv arbetsgivare Trots att många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas inom olika kommunala verksamhetsområden är kommunernas attraktivitet som arbetsgivare långt ifrån självklar. Moderaterna ska ligga i framkant när det gäller att utveckla kommunerna till attraktiva arbetsgivare med bra villkor och god arbetsmiljö för de anställda. Många anställda inom vård- och omsorg uttrycker liknande behov. De har under stor del av sin yrkesutövning påtalat detta, men aldrig fått gehör för sina önskemål. Vården står inför ett generationsskifte. Fram till år 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension. Landsbygden, inte minst Norrland, kommer att drabbas särskilt hårt. Samtidigt som efterfrågan av vård- och omsorgspersonal ökar, minskar tillgången på utbildad vårdpersonal. Särskilt svår kommer bristen på omvårdnadspersonal 15

16 inom äldreomsorgen att bli. Många människor som vi lyssnat till uttrycker oro över vem som ska ta hand om dem när de blir gamla, eftersom allt fler ungdomar lämnar landsbygden. Moderaterna bör verka för: ökad flexibilitet i arbetstiderna för kommunens medarbetare. Anställda som vill gå upp respektive ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra så. mer närvarande chefer fysisk träning på arbetstid obligatorisk ergonomiutbildning för all personal inom vård och omsorg att undersköterskeutbildningen ska var en grund med möjlighet till fördjupning att medarbetarna får större inflytande över sin arbetssituation att offensiva rekryteringsinsatser till välfärdssektorn genomförs 3.3 Bättre basservice och infrastruktur Norrland är en glest befolkad del av Sverige med långa avstånd mellan både större städer och mindre centralorter. Att kunna ta sig till jobbet eller kunna på ett enkelt sätt resa till andra delar av både Norrland samt övriga Sverige kräver en god och väl fungerande infrastruktur - vägar, järnvägar, flygplatser och kollektivtrafik. Detta är av största vikt både för boende samt om Norrland ska göras attraktivt som turistregion. För den viktiga basindustrin i Norrland är också en god infrastruktur livsnödvändig. Det har framkommit i svaren att infrastruktur och kommunikationer är något som prioriteras högt av de flesta. För att inte riskera att missa något så väljer vi här att inte nämna något enskilt väg- eller järnvägsprojekt. Bredband är en viktig fråga för Norrland. I takt med att allt mer av service och kommunikation går via internet ökar kraven på tillgång till bredband och hastighet på nätet. Vi blir allt mer beroende av internetuppkoppling. Internet knyter t.ex. samman vårdinrättningarna i länen. 16

17 Ett nät som ger människor tillgång till internet med tillräckligt hög hastighet är en framtidsfråga för hur en region ska utvecklas. Moderaterna bör verka för: ett gott underhåll av vägar, järnvägar och allmänna kommunikationer fortsatta investeringar i väg- och järnvägsnät en omfattande utbyggnad av bredband Dessa områden är enligt de intervjuade de allra viktigaste frågorna för Norrlands tillväxt och utveckling. Till sist Vi har lyssnat på människors berättelser och utifrån dessa har arbetsgruppen utvecklat politiska förslag för att möta Norrlands särskilda utmaningar. Rapporten är ett avstamp för ett fortsatt omfattande arbete. Vi Moderater kommer att fortsätta lyssna på människor som bor i Norrland för att utveckla vår politik och finna nya lösningar. Nyfiket och öppet ska vi hitta svaren på hur förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Norrland kan förbättras. Det sker bäst genom en fortsatt öppen dialog med dem som bor och verkar i Norrland. 17

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer