Damarbetsbordet. Gesällprov Redovisning Del 1/2. Jimmy Svensson Möbelrestaurering Stenebyskolan Dals Långed Vt 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Damarbetsbordet. Gesällprov Redovisning Del 1/2. Jimmy Svensson Möbelrestaurering Stenebyskolan Dals Långed Vt 2008"

Transkript

1 Gesällprov Redovisning Del 1/2 Damarbetsbordet Jimmy Svensson Möbelrestaurering Stenebyskolan Dals Långed Vt 2008 Handledare: Olof Paulsson, Mästare inom Möbelrestaurering, Skåpafors Granskare: Dennis Crona, Möbelkonservator, Örebro Anette Glöde, Möbelkonservator, Uppsala

2 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Innehållsförteckning Mässingsbeslag... 3 Skiva... 5 Lister... 8 Fackramarna på damarbetsbordet Insida på damarbetsbord Stora lådan Små lådor Sarger och bakstycke Ben Rengöring av damarbetsbordet Konsoler Ytbehandling på damarbetsbordet Materialförteckning Slut kalkyl Sammanställning Tack till... 27

3 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Mässingsbeslag Mitt första moment på damarbetsbordet var att börja arbeta på mässingslisterna och mässingsbeslagen samt mässingsfothylsorna. Jag lossar listerna och beslagen samt fothylsorna från bordet. Det viktiga i detta skede är att se till att få fothylsorna och listerna samt spikarna markerade så att de kommer på samma plats som tidigare. Jag använder mig av pappkartong där jag fäster lister med spiken i de spikhål som de tidigare satt i, samt att lägga beslagen i den ordning som de var fastsatta på bordet. Beslagen, listerna och fothylsorna tvättas med kranvatten och diskmedel (Yes) samt med ren sprit. På den ärjade fothylsan blev jag tvungen att använda ett starkare medel (EDTA) för att få bort missfärgningen på fothylsan. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Plocka bort beslag från bordet. Rengöra beslagen samt laga skadorna på två av listerna. Spika dem åter på plats. 8 tim 40 min 8 tim 27 min

4 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt 2008 Droppbeslag vid benen rengjord Lås beslag stora lådan rengjord Fothylsa rengjord från ärjning Fothylsa rengjord från ärjning Mässingslister rengjorda Mässingslist rengjord samt lagad liten låda 4

5 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Skiva För att lättast jobba med bordets sidor och bakstycke är jag tvungen att lossa bordsskivan som man har spikat fast vid de bakre benen, spiken plockas bort. Spikarna sitter gömda under skivans ovanpå liggande lister som i sin tur är fast spikade på skivan. Sprickan i bakre hörn hade man satt en spik från skivans bakkant för att hålla ihop den, spiken plockas bort för att kunna limma sprickan med fisklim. Skivans kantlister på kortsidorna saknade material där kompletterar jag med massiv mahogny. Springor har uppstått vid torkning av träet på skivans kantlister på kortsidorna, här kilar jag i faner för att fylla upp springorna. För att kunna räta skivan så är jag tvungen att lossa staget som är fastlimmad på skivan, staget lossnar med hjälp av varmt vatten och handarbete med stämjärn samt hammare. Gammalt lim samt lim vid limning tvättas bort med vatten. Vid rätningen av skivan uppstår en spricka vid en lim fog på främre delen av skivan. Efter att skivan limmats på plats kilar jag i faner samt spacklar sprickan som uppstått vid rätningen. Jag spacklar även den bakre sprickan, samt spacklar upp djupa slagmärken på skivan. Ett fanersläpp har uppstått på skivan som limmas ner med fisklim. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Lossa skivan från sargerna, bakstycket samt från främre staget. Limma sprickan samt den lösa biten åter på plats. Borttagning av gammalt lim samt borttagning av överflödigt lim vid limning. limma fanersläpp samt komplettera skador på skivans kantlister på kortsidorna. Provspänning för skiva. Limma skivan åter på plats. Kila i faner i springan som uppstått vid rätningen av skivan. Skära bort överflöd av faner och spackla de främre och bakre springorna samt plugga och spackla spikhål och slagmärken på ena sidan av skivans kantlistände samt de djupa märkena på skivan. Putsa spacklingarna jämna med ytan på skivan. 50 min I denna tidsberäkningen innefattar inte lossning av främre stag 1 tim 20 min Tiden är endast räknad på spackling av de djupa groparna på skivan samt retuschering av spacklingen. 1tim 30 min 1tim 15 min 50 min 25 min 35 min 2tim 11 min

6 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Spricka samt lossad del från kantlist Tidigare lagning med spik skiva Tidigare lagning med spik skiva Kompletterad material samt spackling skiva Spik kantlist skiva bakre högra hörn Kompletterad material samt spackling skiva Limning av samt fanersläpp spricka skiva Sprickor kantlist kortsida skiva Spackling av spricka skiva

7 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Lagning kantlist skiva Lagning av spricka & ytbehandling Lagning av spricka retuschering & polering av yta Dämpning av märka fläckar & polering av yta Lagning av spricka retuschering & polering av yta Retuschering av spackling & polering av yta Skiva vy ovanifrån Fylld brännmärke med polityr av schellack

8 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Lister Listerna plockas bort från skivan för att lättare komma åt att arbeta med dem samt att underlätta arbetet på skivan. Listernas skador är de spikhål som uppstått vid en tidigare sammansättning av listerna då man valt att spika fast dem på skivan. Två av listerna har även ett tydligt slitage där material har nötts bort på listerna, som man såg mer tydligt när listerna var borttagna från skivan. Det bortnötta materialet kompletteras med massiv mahogny samt spackel även spikhålen spacklas. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Lossa listerna från skivan. tvätta ytan på listerna med kranvatten och diskmedel, (yes), ren sprit. Lösa gammalt lim på listerna. Spackla upp spikhål på listerna samt spackla skadan på ena listen. Komplettera med massiv mahogny på ena listen. Retuschera spacklingarna, lägga schellackpolityr på ytan samt mellanslipa mellan poleringen. Limma listerna åter på plats 3 tim Komplettering av mahogny samt spackling av skada är inte inräknade här. 3 tim 30 min Ytterligare tid för polering tillkommer under rubriken ytbehandling på damarbetsbordet. 45 min

9 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Skada list från sida Skada kant list Skada list ovanifrån Spacklad, retuscherad, polerad skada list samt åter limmad på skiva Spacklad skada samt ytbehandling Spacklad, retuscherad, polerad spikhål list samt åter limmad på skiva Spacklad & retuscherad skada samt ytbehandling Sammansättning av list på skiva Spacklad skada list

10 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Fackramarna på damarbetsbordet Det övre staget till fackramen, som var fastlimmad på avigsidan på skivan, rengör jag från gammalt lim vid sinkarna samt rengör sinkarna i frambenen och sargerna, för att limmas åter på plats. Skadorna på stagen är de kantstötta kanterna på stagen, dessa bygger jag upp med spackel. I spacklet lägger jag i lite fisklim för att göra det starkare. Mellan de nedre lådorna sitter ett mellanstag som lossnat i limningen som åter limmas fast med fisklim. Stagen har revor och slagmärken dessa jämnar jag till med schellackpolityr. Det översta staget har även material bortfall vid nyckelhålsplattan här lägger jag i massiv mahogny för att komplettera skadan. Front faneret på bottenskivan, som innefattar nedersta staget för fackramen, har släppt i limningen som limmas fast med fisklim. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Limma tillbaka det övre staget samt limma staget som sitter mellan lådorna. Limma fanersläppet vid det nedersta staget. Komplettera material vid nyckelhålsplattan på övre staget. Spackla de nötta kanterna på stagen. 1 tim 45 min I denna tidsberäkningen är tiden för att lossa staget från skivan inräknad. 1tim 50 min 38 min 55 min

11 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Jämna till skada översta staget Limning översta staget Komplettera skada med material översta staget Limning mitten stag för skiva Retusch och schellackerad yta på kompletterad material översta staget Fanersläpp nedersta staget vänster sida Spackling mellersta staget mitten Limning av fanersläpp nedersta staget vänster sida Spackling nedersta staget mitten Spackling mellersta staget höger sida Spackling nedersta staget vänster sida Spackling nedersta staget höger sida

12 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Retuschering & polering spackling mellersta staget i mitten Retuschering & polering spackling mellersta staget höger sida Retuschering & polering spackling nedersta staget mitten Retuschering & polering spackling nedersta staget höger Retuschering & polering spackling nedersta staget vänster

13 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Insida på damarbetsbord På insidan av bordet har det med tiden åstadkommit ett naturligt slitage på glidlisterna, då de nötts ned baktill på glidlisterna av lådan. Jag kompletterar slitaget med massiv furu för att bygga upp glidlisterna. På de nedre styrlisterna har limningen släppt från bottenskivan. De rengörs från gammalt lim och limmas tillbaka. Ena styrlisten har fått en röd vatten/sprit bets som jag dämpar genom att tvätta med vatten och lite sprit. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG De övre glidlisterna byggs upp med massiv fura som hyvlas in till jämn nivå och betsas in i den befintliga nyansen som den övriga furan har. Gammalt lim på styrlisterna tvättas bort med kranvatten som hettas upp i en vattenkokare. Limmas åter på plats 1 tim 2tim 10 min 20 min 17 min Kompletterad glidlist vänster Kompletterad glidlist höger Styrlist åter limmad på plats vänster Styrlist åter limmad på plats höger

14 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Stora lådan De skador som uppstått på lådan är att sinkarnas limning släppt. De limmas åter samman. Bottenskivan har dragit ihop sig och krympt och släppt vid limningarna. Man har gjort lagningar genom att spika i spikar baktill längs bredden på bottenskivan, här har även material från bottenskivan nötts ned med tiden av glidlistorna. Skivan lossas och spiken plockas bort för att sedan limmas åter på plats. Jag är tvungen att komplettera material på bottenskivan för att bygga på bottenskivans bredd som krympt på grund av torkning av träet. De nötta kanterna på bottenskivan byggs upp med massiv al. Slitaget vid nyckelhålsbeslaget som kan ha orsakats av nyckeln byggs upp med schellackpolityr. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Lossa bottenskivan lösa limrester komplettera bredden på bottenskivan samt bygga upp de nötta kanterna på bottenskivan med massiv al och limma på glidlister på lådan. Limma sammansättningen vid sinkarna. Limma tillbaka bottenskivan på plats. Betsa in det kompletterade materialet. 1tim 30 min Tid för komplettering av glidlister samt bygga på material på de ner slitna kanterna är inte inräknade. 30 min Limning av bottenskivan är inräknad i tiden ovanför. Har inte räknat på någon tid. 4 tim 5 min 2 tim 50 min I denna tid är även de små lådornas tid inräknade. 10 min

15 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt 2008 Borttagning av botten Limning av botten samt limning av sinkar Kompletterad botten samt pålimmade glidlister Kompletterad botten samt pålimmade glidlister fram Kompletterad botten Kompletterad botten samt pålimmade glidlister bak Kompletterad skiva till stora lådan Kompletterad skiva till stora lådan 15

16 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Små lådor Skadorna som var på dessa lådor var släpp vid sinkarnas limning, och en tapp från sinkarna lossnat. Jag limmar tillbaka sinkarna och kompletterar med massiv al där material saknas på sinkarna. Pappret som var limmat i lådorna tas bort med hjälp av kranvatten som kokats upp i en vattenkokare. Ena lådan har limningen släppt mellan botten och bakstycke, detta släpp limmas åter ihop tillsammans med limningen av sinkarna. Sprickorna i bottenskivan åtgärdas inte. De nedre djupa groparna vid beslagen spacklas upp till jämn nivå som faneret, tanken var att fylla dem med schellackpolityr men de blev för mörka i nyansen. De övre djupa groparna vid beslagen fylldes däremot upp med schellackpolityr. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Limma sinkarna samt komplettera material på sinkarna. Limma ihop bottenskivan med bakstycket. 45 min Komplettering av material samt limma botten och bakstycke är inte inräknad. 2 tim 50 min I denna tid är även den stora lådan inräknad. Borttagning av papper i lådorna. 1 tim 30 min 3 tim 5 min Försök till att väta upp de djupa märkena kring beslagen. Spackla upp slitaget vid beslagen. Spackling ej inräknad. 30 min 45 min

17 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Limning av botten + sinkar Limning av botten + sinkar Borttagning av papper Spackling lådfront vid beslag

18 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Sarger och bakstycke Sargerna och bakstycket har krympt på bredden vilket innebär att de inte längre är i nivå med benens längd. Jag tar fram lister för att kompensera nivåskillnaden och limmar dem på sargernas och bakstyckets bredd. Listerna skär jag med stämjärn för att få dem i liv med sargernas och bakstyckets tjocklek. Genom att jag limmar på dessa lister får jag mer stöd åt skivan samt mer lim yta för skivan. Gliporna mellan ben och sarg samt bakstycke fylls delvis med schellackpolityr, de återstoderna av gliporna lämnas som de är. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Framtagning av lister samt limma på listerna på sargerna och bakstycket, för att bygga på bredden på sargerna och bakstycket. 2 tim 30 min Komplettering av material på undersidan av sarger samt bakstycke inkluderas i denna tid. 2 tim 55 min Limma ett fanersläpp på en av sargerna inkluderas i denna tid. Komplettering av sargernas bredd Komplettering av sargernas bredd samt limma fanersläpp Polerad yta samt infärgning av list

19 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Ben Benens skador är till större del på den nedre delen av benen, där kanterna är nötta och ner slitna. På vissa ställen har benens kanter fått en större radie på grund av nötning. Benen har en hel del slagmärken främst framtill på frambenen. På det högra frambenet saknas det material på baksidan av benet, framifrån sett. Benens kanter kompletteras, byggs upp med massiv mahogny som hyvlas och putsas in till den befintliga rundningen som benen har. De spår som finns på benen skär jag fram med bildhuggarjärn på de kompletterade kanterna. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Framtagning av lister av massiv mahogny. Bygga upp de nötta kanterna på benen. Försök till att väta upp slagmärken på frambenen. Limning av faner släpp. 10 tim 10 tim 5 min Komplettering av massiv mahogny på högra ben inkluderas i denna tid. 40 min 15 min 15 min

20 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Jämna till kant Limning av kompletterad material Komplettera material Renskärning för lagning Skära & putsa fram profil Kompletterad material och retuscherad & polerad yta Kompletterad material och retuscherad & polerad yta med rengjord fot hylsa Kompletterad material och retuscherad & polerad yta

21 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Rengöring av damarbetsbordet Bordet var mycket smutsigt och för att rengöra det använder jag mig av kranvatten och diskmedel (YES). För att få bort fett som e v finns på ytan tvättar jag med balsamterpentin. Efter att ha tvättat med vatten & diskmedel och balsamterpentin tvättar jag ytan med sprit, dels för att återaktivera den tidigare ytbehandlingen, samt för att få bort den smuts som trängt in i ytbehandlingen. Skivan har fått svart missfärgning på toppen från tidigare vatten skada, missfärgningen som sitter i träet dämpas med oxalsyra. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Tvättning av yta med kranvatten & diskmedel, balsamterpentin, sprit och oxalsyra. 5 tim 16 tim 22 min En röd spritbetts fanns mellan lagren på ytbehandlingen vilket gjorde att jag blev tvungen att tvätta ytterligare på bordet med sprit, för att få en jämn blekt patina. Tvättning av yta bakstycke Tvättning av yta bakstycke Röd sprit bets samt smuts i slagmärkena Tvättad yta från röd sprit bets samt smuts

22 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Konsoler På damarbetsbordet är det spår uttaget på benen för att fästa konsoler. Det som fanns kvar av konsolerna var en liten del av en konsol, som troligtvis tillverkats efteråt för att den var alldeles för grov och klumpigt utsågat för att passa bordet. Efter en del skissande och testande med olika prototyper av konsoler på bordet lyckades jag få fram en passande modell som inte har någon anknytning till de mästare som fanns på den tiden. Konsolens utseende var ett sätt att tala om vem som hade tillverkat möbeln. Konsolen var en typisk detalj för en möbel av detta slag, som mitt bord som jag arbetat på. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Tillverkning samt infärgning av konsoler till bordet samt limma dem på plats på bordet. 15 tim 11 tim 35 min Ytbehandling är inte med i denna tids åtgången.

23 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Ytbehandling på damarbetsbordet Som ytbehandling använder jag schellackpolityr som poleras på bordets yta. Jag använder mig av akvarellfärg som är vattenlösligt samt akrylfärg som är vatten beständigt för att retuscherar lagningar på bordet. Mellanslipningar görs i mellan schellack poleringen. Jag mattera ytan med fint stålull för att vaxet ska fästa lättare på ytan, därefter vaxar jag ytan med mörk antik vax. ÅTGÄRD TIDSBERÄKNING TIDS ÅTGÅNG Polering av schellackpolityr. Retuschering på lagningar. Putsning på den schellack polerade ytan görs mellan poleringen. Mattera och vaxa ytan. 21 tim 30 min I denna tidsberäkningen är spackling och retuschering av gliporna mellan ben, sarger inräknad. Samt att schellackpolityr penslas på för att bygga yta. 42 tim 45min Schellackpolityren poleras på ytan. Fler spacklingar och retuscher än beräknat. Vy bakifrån Vy bakstycke Vy framifrån Vy snett framifrån

24 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Materialförteckning Lim typ Fisklim = organiskt lim Ernst Petersson & CO Ernst P AB Göteborg Träslag Massiv mahogny Mahogny faner Massiv al Lösningsmedel Aceton Art. nr EG-nr Balsam-terpentin Art. nr EG-nr Färghandels kompaniet Akzo Nobel Decorative Coatings AB Malmö Se ovan Sprit- EcoSolv A 99.5% Yes diskmedel Art. kod 1056 EG-nr CAS-nr Index-nr Chemicals AB Solveco Se Rosersberg Procter & Gamble Box Stockholm Trä- spackel Brilliant Körsbär Ask, gran, lönn Ernst Petersson & CO Ernst P AB Göteborg Akvarellfärg Burnt Sienna Quinacridone - Gold Green Gold Vandyke Brown Lamp Black Burn Umber Series 1AA Series 3A Series 2A Series 1A Series 1AA Series 1AA Winsor & Newton Finest Artist Colour London England Akrylfärg Transparent järnoxidrött NO 645 Beckers Finest Artist Colour Stockholm Akrylfärg Raw Umber 247 Series A Cryla Daler-Rowney Bracknell, Berkshire England Schellack Recto Superfine Ljus samt mörk Ernst Petersson & CO Ernst P AB Göteborg

25 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Slut kalkyl TIDSBERÄKNING: KALKYL TIDSBERÄKNING TIDSÅTGÅNG: KALKYL TIDSÅTGÅNG 81tim 30 min 81,5 tim * 350kr = kr + moms 117tim 35 min 117 tim 35min* 350kr = kronor + moms

26 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Sammanställning Summan av arbetet med damarbetsbordet kan framställas som sådant att räkna på jobbet är bland det svåraste inom denna bransch, att kunna veta om hur vida min tidsuppfattning stämmer överrens med den verkliga tiden av ett jobb. Mitt arbetstempo stämmer oftast inte överens med den tid jag vill att det ska ta. Vid granskningen fick jag andra direktiv som skulle påverka arbetets procedur med bordet och på så sätt tjäna in tid på arbetet. Vissa delar av arbetet slopades, som att spackla de glipor som uppstått på grund av träets olika rörelser vid torkning och av luftfuktigheten mellan ben och sarger. Komplettera sprickorna på en av lådornas botten gjordes inte heller för att även det anses som ett naturligt händelseförlopp för träet på grund av dess olika rörelser vid torkning och av luftfuktigheten som ändras markant mellan årstiderna. Vi kom också överens om att tvätta ytan mer försiktigt än vad jag hade tänkt mig, jag hade tänkt tvätta av den helt, men för att undvika överraskningar valde vi att gå på ytan med försiktighet. Och överraskad blev jag för mellan lagren på ytbehandlingen hade man lagt en röd sprit bets som gjorde att ytan fick ett fel intryck. Så på vissa ställen blir jag tvungen att tvätta med sprit ner till träet för att få bort det röda bets pigmenten och få fram den naturliga blekta ytan som framhäver patinan på en möbel som är sen tiden. Detta gör att tiden vill rinna iväg för jag står och gnuggar med topps och sprit på vissa av de djupa slagmärkena för att få bort smutsen samt sprit betsen. Skivan som har buktat sig på grund av luftfuktigheten och går inte att få den ned limmad mot framstaget, så jag är tvungen att lägga skivan i press för att få den rakare. För att skivan ska frigöra dess spänningar spricker skivan i en lim fog i framkant. I denna spricka kilar jag i faner för att fylla den med material samt spackel. På den stora lådan gör jag som planerat, lossar den från stommen och limmar tillbaks den mot framstycket. Med tanke på att botten skivan krympt så kan jag inte putsa in den mot framstycket som blivit konvex med tiden, så här är jag tvungen att putsa fram en list som formas efter springan mellan fronten och skivan. Bottenskivan som hade djupa revor baktill på kanterna åtgärdas med material av massiv al vilket jag inte hade tänkt göra något åt, utan bara fulla de hål som uppstått från spikarna. På ytan hade jag tänkt pensla på med schellackpolityr för att på så sätt fulla porerna snabbare. Men för att undvika att fylla de spår som finns på benen med polityr polerar jag schellackpolityr på ytan istället. Denna metod är tidskrävande så det är därför som tiden vill rinna iväg för mig.

27 Gesällprov Redovisning, del1/2, Damarbetsbord, vt Tack till Möbelkonservatorerna Dennis Crona och Anette Glöde för att ha ställt upp med att granska mitt gesällprov och givit goda råd under för granskningen. Olof Paulsson som var min handledare under mitt gesällprov och haft kontakt med ägaren av möblerna och väglett mig genom gesällprovets gång. Han har givit mig goda tips och råd som hjälpt mig att genomföra gesällprovet. Samir Saba som var min handledare och funnits till hands för mig. Min klasskamrat Tilmann Hasselhorn för att han har ställt upp med att hjälpa mig med att kunna hantera datorn och dess program, för att få i ordning all text och kunna bearbeta bilderna samt få in bilderna till texten.

Allmogestol. Gesällprov Redovisning Del 2/2. Jimmy Svensson Möbelrestaurering Stenebyskolan Dals Långed Vt 2008

Allmogestol. Gesällprov Redovisning Del 2/2. Jimmy Svensson Möbelrestaurering Stenebyskolan Dals Långed Vt 2008 Gesällprov Redovisning Del 2/2 Allmogestol Jimmy Svensson Möbelrestaurering Stenebyskolan Dals Långed Vt 2008 Handledare: Olof Paulsson, Mästare inom Möbelrestaurering, Skåpafors Granskare: Dennis Crona,

Läs mer

Restaurering av knäppinstrument TMTR08 Gitarr av Perrin fils à Mirecourt

Restaurering av knäppinstrument TMTR08 Gitarr av Perrin fils à Mirecourt Restaurering av knäppinstrument TMTR08 Gitarr av Perrin fils à Mirecourt Mats Nordwall Gitarrbyggeri Carl Malmstens CTD Stockholm 2005-06-03 2 Innehållsförteckning HISTORIK...3 GITARRENS SKICK INNAN RESTAURERING

Läs mer

Förgyllning. En övning i förgyllningstekniker, restaurering och konservering av förgyllda träytor. Helén Johansson TMTS04

Förgyllning. En övning i förgyllningstekniker, restaurering och konservering av förgyllda träytor. Helén Johansson TMTS04 Förgyllning En övning i förgyllningstekniker, restaurering och konservering av förgyllda träytor Helén Johansson TMTS04 Carl Malmsten CTD, Linköpings universitet Stockholm 2005-03-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Högklint G.A.D. Intro. Översikt

Högklint G.A.D. Intro. Översikt Produkt Product Monteringsanvisning Assembly manual Högklint Intro Högklint är ett flexibelt hyllsystem som finns i två standardhöjder; 229 och 103 cm med ben (med sockel blir den 7 cm lägre). Längden

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Minimalistisk badrumsmöbel

Minimalistisk badrumsmöbel Minimalistisk badrumsmöbel Rent och snyggt Minimalistisk badrumsmöbel Stilren design i badrummet är hett just nu. Detta tvättbord representerar det slitstarka uttrycket less is more! 1 Inledning En idé

Läs mer

Monteringsvägledning

Monteringsvägledning Monteringsvägledning Sida 1 Hej! Vi vill gärna börja med att tacka dig för att du valt oss på Danska Trappor AB för att ta fram din nya trappa. Nu när det är dags att montera trappan är det viktigt att

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner.

Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Byte av akterspegel. Jag skall nu gå igenom och visa hur man på ett enkelt sätt byter ut förstärkningen av trä i akterspegeln på en båt med innerliner. Vår båt var så mjuk i aktern att motorn svajade.

Läs mer

Byggförslag till Sauno virkestork

Byggförslag till Sauno virkestork 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.sauno.snickra.net www.snickra.net Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek du själv

Läs mer

Träslag. Tall. Björk

Träslag. Tall. Björk Träslag. Du kan säkert namnet på flera vanliga träd som växer i sverige. Här ska du få lära dig lite mer om diverse träslag som är vanliga i slöjdsammanhang. Samtidigt som du läser och försöker lära dig

Läs mer

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt Furu en träskalles ångestresa Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt 1 Förord: Furu är fult Det är en kommentar man ofta får höra när man nämner furu, många har åsikter om materialet vissa positiva men det

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Att göra en limträskiva

Att göra en limträskiva Att göra en limträskiva Ibland hittar du inte en lämpligt stor träbit eller skiva i materialhyllan eller restbitslådan. Då är du tvungen att göra en egen limträskiva som du kan använda till din produkt.

Läs mer

Linnés plugghäst. Ronnie Carlsson. Figur 1. Linnés plugghäst på plats i lilla stenhuset på Hammarby gård. Foto Olle Norling, Upplandsmuseet.

Linnés plugghäst. Ronnie Carlsson. Figur 1. Linnés plugghäst på plats i lilla stenhuset på Hammarby gård. Foto Olle Norling, Upplandsmuseet. Linnés plugghäst Ronnie Carlsson Figur 1. Linnés plugghäst på plats i lilla stenhuset på Hammarby gård. Foto Olle Norling, Upplandsmuseet. 2 På Linnés gård i Hammarby, Danmarks socken i Uppland, finns

Läs mer

gryning möbel möbler gryning

gryning möbel möbler gryning möbel I Gryning får du en modernt klassisk stil. De överfalsade fronterna med fräst profil kombinerar ett klassiskt uttryck med moderna tunna linjer. Vackra och gedigna material kombineras med väl utvalda

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC DU BSAB 96 NCS.2 1108 Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC SI BSAB 96 NCS.2 1039 Skötselinstruktion för Dalocdörrar ALLMÄNT För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs

Läs mer

lacko barstol

lacko barstol lacko barstol 378 950 445-5 C8 C7 C5 C4(R) C3(R) C6 C2(L) C(L) ITEM C(L) C2(L) C3(R) C4(R) C5 C6 C7 C8 QTY PARTS SIZE 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 950X378X95(mm) 375X35X20(mm)

Läs mer

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen.

FASTSATT i väggen med EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats. Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen. sid 1 VARNING! ALLTID VID MONTERING: Skruva fast skåpet i väggen med fästvinklarna på taket av sängskåpet innan madrassen monteras. VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara fästvinklarna på taket av

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Vackra trägolv med unika bredder

Vackra trägolv med unika bredder Vackra trägolv med unika bredder Nordingrå TräGolv Skönhet Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Isiteek är en Gör- Det- Själv produkt ämnad för den marina marknaden. Den passar till mindre panelarbeten med inte för komplexa lösningar.

Isiteek är en Gör- Det- Själv produkt ämnad för den marina marknaden. Den passar till mindre panelarbeten med inte för komplexa lösningar. Isiteek är en Gör- Det- Själv produkt ämnad för den marina marknaden. Den passar till mindre panelarbeten med inte för komplexa lösningar. Dessa verktyg behöver Du En arbetsbänk Några vikter eller tyngder

Läs mer

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson 10 stycken Japanska textilprover på kartongark, med enstaka limrester. Märkning/Inventarienummer: Acc-nr: OM-1968-0070.

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar Nr 527 Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar A Beskrivning I detta användningsexempel visar vi hur man byter parkettstavar i ett befintligt parkettgolv. Om parkettgolvet är skadat räcker

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

lättläst Ritteknik Stig Andersson

lättläst Ritteknik Stig Andersson lättläst Ritteknik Stig Andersson 1 2 Innehåll Att rita och skissa 4 Vyer 6 Linjer 9 Måttsättning 11 Formsymboler 14 Toleranser 15 Skalor 16 Delförstoringar 17 Snitt- och materialmarkering 18 Huvudfält

Läs mer

Tillverka dina egna personliga möbler, som ger ett robust och modernt intryck inne eller ute.

Tillverka dina egna personliga möbler, som ger ett robust och modernt intryck inne eller ute. Gjut dina möbler. Ett rätt val! Tillverka dina egna personliga möbler, som ger ett robust och modernt intryck inne eller ute. (För mer information om gjutning gå in på www.finjabetong.se och ladda ner

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Kökshjälpen. Vi finns här för dig.

Kökshjälpen. Vi finns här för dig. Kökshjälpen Vi finns här för dig. Ta ur lådorna Hur man tar ur en låda skiljer sig lite beroende på vilket av våra tre lådsystem man har. Legrabox har en rak kant på lådsidans insida. Är kanten rundad

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

Skötselråd & Återvinning

Skötselråd & Återvinning Skötselråd & Återvinning Vi har tagit väl hand om möbeln tills att den lämnar vår fabrik. Nu är det din tur att ta över och se till så att den får ett långt och hållbart liv. Här följer olika tips för

Läs mer

7 steg till ett lyckat val Val av...

7 steg till ett lyckat val Val av... Bänkskivor av NATURSTEN 7 steg till ett lyckat val Val av... 1. Stentyp 2. Utseende 3. Tjocklek och format 4. Ytbearbetning 5. Kantprofil 6. Håltagning 7. Montering INLEDNING Med produkten bänkskivor avses

Läs mer

Byta signaltråd Limma värja

Byta signaltråd Limma värja Byta signaltråd Limma värja Klingor går av, signaltrådar går sönder, spetsar slutar fungera. Förr eller senare händer det att vapnet slits ut i olika delar. Detta behöver inte betyda att man måste köpa

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Konserveringsrapport

Konserveringsrapport Konserveringsrapport Rokokobyrå Helén Johansson, Möbelkonservering Projektkurs TMTR79 Carl Malmsten CTD, Linköpings universitet Stockholm 05-03-10 Innehållsförteckning 1 Presentation... 1 1.1 Föremålstyp...

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

VARNING! Ett sängskåp kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter.

VARNING! Ett sängskåp kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter. VARNING! VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara skruvar genom ryggen. FASTSATT i väggen med fyra Ett sängskåp kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter. Skruvarna

Läs mer

Ytterligare fem skäl att välja Kährs

Ytterligare fem skäl att välja Kährs Ytterligare fem skäl att välja Kährs Det finns många bra skäl till varför du ska välja ett golv från Kährs. Att de är naturligt sköna och tekniskt utsökta är bara några exempel. Här är de fem viktigaste!

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

KANTSTÖD I TRAFIKMILJÖER EN GUIDE HUR DU LÄGGER G-STÖD

KANTSTÖD I TRAFIKMILJÖER EN GUIDE HUR DU LÄGGER G-STÖD KANTSTÖD I TRAFIKMIJÖER EN GUIDE HUR DU ÄGGER G-STÖD KANTSTÖD I TRAFIKMIJÖER G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas på såväl markstensbeläggningar

Läs mer

Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 90cm Källa lådor djup 60 o 90cm

Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 90cm Källa lådor djup 60 o 90cm Monteringsanvisning Källa lådor grund 60 o 0cm Källa lådor djup 60 o 0cm (6) Övre låda i kommod med urtag för avloppsrör 4 5 0-08-6 0 = förpackning. Innehåller delar till en låda. Påsen som ingår med 4

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Materiallista till Flugan

Materiallista till Flugan Materiallista till Flugan 1. Däckslister och slaglister 1 3/4 tum x 1 tum, kvistren furu. 2. Material till akterspegel av 1 tum furu, bredd enl. ritning. 3. Samtliga förstärkningar av 7 mm mahognyplywood.

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Gitarrdelar.SE Innehållsförteckning Limma kropp och hals...2 Montera översadel...3 Montera Mekaniken...4 Montera stränghållare...6 Montera stallet...9 Stränga upp och

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Tutorial - Adventskalender Lastbil av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com>

Tutorial - Adventskalender Lastbil av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Adventskalender Lastbil av Bi för Skrotboken Du behöver Tjock kartong (baksidan till ett akvarellblock eller liknande) till bilens underrede ca 10,5 x 30 cm

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

Connect innehåller arbets- och konferensbord med ett stort urval av skivlayouter och möjligheter att välja färg, form och design.

Connect innehåller arbets- och konferensbord med ett stort urval av skivlayouter och möjligheter att välja färg, form och design. Connect Arbetsbord Connect innehåller arbets- och konferensbord med ett stort urval av skivlayouter och möjligheter att välja färg, form och design. Borden har ben med rund profil. Skivorna kan erhållas

Läs mer

Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår. 7543480 Swedish. Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England. www.winsornewton.com. Winsor & Newton 2007

Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår. 7543480 Swedish. Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England. www.winsornewton.com. Winsor & Newton 2007 Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England www.winsornewton.com Winsor & Newton 2007 WINSOR & NEWTON and the GRIFFIN device are trademarks. 7543480 Swedish Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår INTRODUCTION

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Denna guide är tänkt att användas tillsammans med ER produktkatalog där de flesta profiler och tillbehör

Läs mer

Känsla för massivträ 5/ 10/ 12/ 14/ FÖRMODLIGEN DET STÖRSTA SORTIMENTET PÅ LIMFOG I SVERIGE!

Känsla för massivträ 5/ 10/ 12/ 14/ FÖRMODLIGEN DET STÖRSTA SORTIMENTET PÅ LIMFOG I SVERIGE! Känsla för massivträ Övning ger färdighet är ett gammalt ordspråk. Detta tycker vi är ord som relaterar väl till vårt företag. Vi har arbetat med massivt trä sedans 1979, så vi har en god erfarenhet och

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA VÄGGAR INOMHUS Målade väggar inomhus ger härliga ytor. Det är relativt enkelt och går snabbt att utföra. I stort sett alla typer av väggmaterial går

Läs mer

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall.

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Måla möbler och snickerier Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Roma förvaringssystem

Roma förvaringssystem Roma förvaringssystem Förvaringsystem i massiv björk eller ek som tillverkas helt efter dina önskemål. Konceptet Roma är ett förvaringssystem som bygger på modulstorlek 40x40 eller 40x80 cm. Den minsta

Läs mer

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2)

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Obs! Varning! Tänk på att vissa gevär behöver en kraft på drygt 100kg när man pressar ihop/demonterar fjädern. Man måste ha stor respekt för fjädrar som

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com>

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Bygginstruktion Bygg en balkonglåda

Bygginstruktion Bygg en balkonglåda ygginstruktion ygg en balkonglåda lomlådan med inbyggd spaljé blir ett utropstecken på balkongen, trädäcket eller uteplatsen. en kan också användas som rumsavdelare i trädgården. Fyll lådan med stora krukor

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER Hinderkonstruktioner och virkesdimensioner för flyttbara terränghinder Bakgrund Val av material Sammanfogningsteknik Kanter och hörn Springor Markförankring Förstärkning av hinder Stagning Hindrets profil

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

Soffbord med infälld bricka

Soffbord med infälld bricka Soffbord med infälld bricka Till bords Soffbord med infälld bricka Detta soffbord har allt: en inbyggd bricka, så att du kan fresta dina gäster med allsköns läckerheter. 1 Inledning Bjud dina gäster på

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Extraljus, Monteringssats, S60/V70

Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30772046 Version 1.1 Art. nr. 30745701 Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Volvo Car Corporation Extraljus, Monteringssats, S60/V70-30772046 - V1.1 Sida

Läs mer

Material som används i slöjden

Material som används i slöjden Sid 1(5) Material som används i slöjden Namn Bild Information om Spånskiva Består av spån och flisor sammanpressade med lim. Används oftast som blindträ (sådana delar som inte syns), exempelvis under fanér.

Läs mer

Ytbehandling av trägolv

Ytbehandling av trägolv Ytbehandling av trägolv LUTBEHANDLING SÅPBEHANDLING OLJEBEHANDLING RENGÖRING SKÖTSEL Preparing today for tomorrow 2 Innehåll Lutbehandling..................... 4 Såpbehandling..................... 5 Manuel

Läs mer