Tele1 Europe Holding ABs Resultat för 4:e kvartalet och helåret 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tele1 Europe Holding ABs Resultat för 4:e kvartalet och helåret 1999"

Transkript

1 Tele1 Europe Holding ABs Resultat för 4:e kvartalet och helåret 1999 Stockholm den 29 februari Tele1 Europe Holding AB ( Bolaget ), en snabbväxande nordisk leverantör av bredbandstjänster, offentliggör idag resultatet för 4:e kvartalet och helåret I en kommentar till resultatet sade Ivar Strömberg, Bolagets koncernchef: Utvecklingen var mycket positiv under fjärde kvartalet. Jämfört med samma period 1998 ökade intäkterna med 288 % till 99,8 miljoner SEK, bruttoresultatet förbättrades avsevärt, antalet företagskunder ökade med 47 % jämfört med tredje kvartalet och vi började bygga lokala fibernät i 6 städer. Tele1 Europe genomförde dessutom tre företagsköp, vilket förbättrade vår produktportfölj, etablerade oss som en ledande DSL-leverantör i Danmark och förstärkte våra möjligheter att erbjuda webbhosting- och internettjänster i Sverige. Ekonomisk översikt: Intäkterna under fjärde kvartalet steg till 99,8 MSEK, en ökning med 79,0 % jämfört med intäkterna tredje kvartalet och med 287,9 % jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen före avskrivningar var 30,2 % för fjärde kvartalet, en ökning med 6,95 procentenheter jämfört med tredje kvartalet. Intäkterna från företagskunder steg med 88,4 % under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Intäkterna från data- och internettjänster ökade med 155,8 % under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Antalet företagskunder ökade med till och antalet direktanslutna kunder steg med 674 till 986 under kvartalet. Fakturerade minutrar ökade med 12,6 % till 260 miljoner under fjärde kvartalet. Genom Bolagets helägda dotterbolag Tele1 Europe N.V. emitterades företagsobligationer till ett värde av 150 miljoner euro. Obligationerna skall lösas in år 2009 och löper med en ränta på 11 7/8 %. Verksamheten i sammandrag: Implementerade ytterligare 800 km stamnät. Implementerade ytterligare 57 km lokala fibernät. Ett letter of intent undertecknat med det danska företaget GlobalConnect om köp av 200 km fiberkabel för att koppla samman Ålborg med Göteborg. Ett letter of intent undertecknat med Telia Danmark avseende 83 km lokala fibernät i Köpenhamn. Ett avtal om mobila tjänster undertecknat med Netcom GSM. Avtalet gör det möjligt att tillhandahålla mobila tjänster i Norge. Bolagsförvärven: Förvärv av Euroconnect A/S, en dansk leverantör av internettjänster till företag. Förvärv av WinEasy AB, en svensk leverantör av server/webbhosting- och internettjänster. Förvärv av Alfa Industrier AS, ett norskt företag som säljer och underhåller företagsväxlar (PBX). Undertecknat ett avtal om att köpa del av Global Ones svenska kunddatabas över företag och myndigheter. Nyckeltal för verksamheten 1

2 Q Q Q Q Lokala fibernät (km) Stamnät - IRU (km) Företagskunder (antal) Direktanslutna kunder (antal) Fakturerade minutrar (miljoner) Antal anställda Fjärde kvartalet 1999 i sammandrag Bolagets intäkter för fjärde kvartalet 1999 uppgick till 99,8 MSEK, en ökning med 79,0 % jämfört med tredje kvartalet 1999 och en ökning med 287,9 % jämfört med fjärde kvartalet Det totala antalet företagskunder uppgick vid årets slut till 7 466, av vilka 986 är direktanslutna. Viktiga kundavtal tecknades under det fjärde kvartalet med Arthur D. Little, FuNet, ICL och Astra. Det som drev på vår tillväxt under det fjärde kvartalet var i första hand data- och internettjänster samt ökade intäkter från våra nättjänster för operatörer, sade Ivar Strömberg. Bruttomarginalen före avskrivningar för fjärde kvartalet var 30,2 %, en ökning med 6,95 procentenheter jämfört med tredje kvartalet. Förbättringen i bruttovinst berodde i första hand på de starkt ökade intäkterna från Bolagets data- och internettjänster. Bolagets kostnader för sålda tjänster under fjärde kvartalet var 74,0 MSEK, jämfört med 42,7 MSEK under tredje kvartalet. Försäljnings- och administrationsomkostnaderna för fjärde kvartalet steg till 106,7 MSEK från 47,0 MSEK under tredje kvartalet. Ökningen i försäljnings- och administrationskostnader kan i första hand tillskrivas ökade sociala avgifter i samband med utställande av aktieoptioner för personal i Norge och Finland, en ökning av antalet säljare och marknadsförare samt engångskostnader i samband med våra bolagsförvärv, kommenterade Ivar Strömberg. Bolagets resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) under fjärde kvartalet var 143,7 MSEK jämfört med 49,8 MSEK under tredje kvartalet Det negativa finansnettot ökade från 52,9 MSEK för tremånadersperioden som slutade den 30 september 1999 till 66,7 MSEK för det kvartal som slutade den 31 december Ökningen berodde i första hand på upplupna räntor för de obligationer som emitterades i december 1999 av Bolagets helägda dotterbolag Tele1 Europe N.V. Bolagets nettoförlust under fjärde kvartalet var 209,4 MSEK jämfört med 108,0 MSEK under tredje kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 293,0 MSEK mot 43,7 MSEK under tredje kvartalet. Ökningen i anläggningskostnader kan tillskrivas utbyggnaden av Bolagets lokala fibernät och stamnät. Bolagsförvärven under fjärde kvartalet, vilka omfattar Euroconnect A/S, WinEasy AB och Alfa Industrier AS, uppgick till 383,1 MSEK. 2

3 Per den 31 december hade Bolaget 2 253,1 MSEK i likvida medel och kortfristiga placeringar, jämfört med 1 226,3 MSEK under tredje kvartalet. Den förbättrade kassabehållningen kan tillskrivas obligationsemissionen i december, om 150 miljoner euro. Utbyggnad av nätverk Under fjärde kvartalet implementerade Bolaget 57 km lokala fibernät, vilket innebär att totalt 68 km lokal fiber nu lagts ut. Tele1 Europe utökade dessutom sitt stamnät med 800 km, vilket gör att det egna stamnätet nu totalt omfattar km. Den 12 december 1999 undertecknade Bolaget ett letter of intent med GlobalConnect i Danmark om att köpa en IRU för 8 fibrer i en 200 km lång intercity-kabel mellan Ålborg i Danmark och Göteborg i Sverige. Kabeln förväntas vara i drift under fjärde kvartalet Den 15 december anslöt Bolaget sin första lokalanslutna kund i Helsingfors. Den 20 december 1999 tecknade bolaget ett letter of intent med Telia Danmark om att köpa en IRU för 4 fibrer i en 83 km lång lokal accessfiberring i Köpenhamn. Ringen väntas tas i drift mot slutet av första kvartalet Företagsförvärv I oktober 1999 förvärvade Bolaget Euroconnect A/S, en internetoperatör i Danmark som erbjuder Internet- och datatjänster till stora och medelstora företag. Euroconnects rörelseintäkter uppgick till cirka 57,3 miljoner SEK under året, som slutade den 31 december Euroconnect ansluter kunderna till sina 70 noder i första hand genom DSL-teknik. Euroconnects nätverk är ett av de största transmissionsnätverken i Danmark. I december 1999 förvärvade Bolaget Alfa Industrier AS, en norsk leverantör av företagsväxlar, outsourcingtjänster och datautrustning, i första hand verksamt i Oslo. Alfa har installerat cirka 100 PBX:er för stora och medelstora företag. Alfa Industrier redovisade rörelseintäkter på cirka 16,2 MSEK för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december I december 1999 förvärvade Bolaget WinEasy AB, ett svenskt företag som erbjuder server/webbhosting- och internettjänster. WinEasy har cirka 30 direktanslutna medelstora företagskunder. WinEasys rörelseintäkter uppgick till cirka 25,2 MSEK under tolvmånadersperioden, som slutade den 31 december Dessutom undertecknade Bolaget i november ett avtal om att köpa del av GlobalOnes svenska kundbas. Den förvärvade delen omfattar 42 direktanslutna storföretag och myndigheter. GlobalOne är ett internationellt telekommunikationsföretag som ägs av France Telecom. I en kommentar till de nyligen genomförda förvärven, sade Ivar Strömberg: Förvärven under det fjärde kvartalet har gjort det möjligt för Tele1 Europe att expandera sin produktportfölj, bli en av de ledande DSL-leverantörerna i Danmark, etablera företaget som en av de främsta leverantörerna av server/webbhosting- och internettjänster på den svenska marknaden, bredda sin databas över företagskunder och få fler duktiga medarbetare till vårt team. 3

4 Finansiering I december 1999 avslutade Bolaget sin obligationsemission till ett värde av 150 miljoner euro. Obligationerna löper med 11 7/8 % och emitterades utan warrants. Intäkterna från emissionen skall användas till att finansiera den fortsatta utbyggnaden av bolagets lokala accessnät och stamnät. Händelser efter årsskiftet Den 28 januari 2000 slutfördes avtalet om köpet av del av GlobalOnes kundbas, bestående av svenska privata och offentliga kunder. Den 2 februari undertecknade Bolaget ett strategiskt avtal med Netcom GSM A/S som gör det möjligt att erbjuda mobil tjänster till företagskunderna i Norge. Avtalet med Netcom liknar det som Bolaget undertecknat med Telia Mobil i Sverige. Tack vare avtalet med Netcom kan Bolaget erhålla volymrabatter för samtal till och från mobiltelefon, hantera kundernas SIM-kort och fakturera kunderna direkt. Bolaget har dessutom planer på att koppla samman sitt nätverk med Netcoms GSM-nät, vilket kommer att göra det möjligt för bolaget att koppla mobila-till-fasta samtal över sitt eget nätverk. Avtalet innebär att vi kommer att kunna tillgodose kraven från de kunder som inte vill ha mer än en leverantör av kommunikationstjänster, en kontakt för support och en faktura, sade Ivar Strömberg. Fram till mitten av februari har Bolaget lokalanslutit 18 företagskunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland med egen fiber. Bolaget har därmed lyckats med målsättningen att lokalansluta kunder i samtliga nordiska länder under första kvartalet Övrigt Bolagets årsredovisning beräknas komma ut under mars månad, Den kommer finnas tillgänglig på bolagets kontor på adress: Hangövägen 25, Positionen 146, Stockholm. Årsredovisningen kommer även finnas tillgänglig i PDF- format på Bolagets hemsida: Delårsrapport för perioden januari till och med mars 2000 kommer offentliggöras den 23 maj Ordinarie bolagsstämma för Tele1 Europe Holding AB 2000 hålls onsdagen den 24 maj 2000, kl på Scandic Hotell Ariadne, Hangövägen 29 i Stockholm. Styrelse och verkställande direktör avser inte föreslå bolagsstämman någon vinstutdelning för räkenskapssåret Stockholm den 29 februari 2000 För Styrelsen i Tele1 Europe Holding AB Ivar Stömberg, CEO 4

5 Tele1 Europe Holding AB i sammandrag Tele1 Europe Holding AB är en snabbväxande, helnordisk leverantör av tjänster inom bredbandskommunikation med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller ett omfattande utbud av kommunikationstjänster, tal- och datatrafik, samt mervärdestjänster, t.ex. Centrex, till företagskunder, internetbolag, återförsäljare och andra tjänsteleverantörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tele1 Europe Holding AB har för avsikt att bygga lokala accessnät i de viktigaste nordiska städerna (Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Århus, Ålborg, Oslo, Bergen och Helsingfors) och bli vad Tele1 anser vara den första verkligt konkurrenskraftiga leverantören av lokal infrastruktur (en s.k. CLEC = competitive local exchange carrier) som omfattar hela den Nordiska marknaden. Den information och de uttalanden som ingår i denna publikation och som inte är historiska fakta är uttalanden om framtiden som innehåller prognoser från ledningen för Tele1. Tele1 kan inte lämna några garantier för att de framtida resultat som nämns eller som antyds i sådana uttalanden kommer att uppnås eller att de, om de uppnås, kommer att vara representativa för resultatet under därpå följande perioder. Verkliga händelser eller resultat kan skilja sig åt avsevärt på grund av de risker som Tele1 står inför. Dessa risker omfattar, men är inte begränsade till, förändrade förutsättningar för verksamheten, förändringar inom telekommunikationsindustrin och den allmänna ekonomin, konkurrensförhållanden, förändringar i tjänsteutbudet samt risker som sammanhänger med den korta tid som Tele1 varit verksamt, etablering på framväxande marknader, hantering av den snabba tillväxten, förvärv och strategiska investeringar, internationell verksamhet, beroendet av effektiva system för fakturering och information, Tele1:s förmåga att implementera ett Y2k-program, framtida kapitalbehov, riskerna med framtida lagstiftning. Allt detta gör att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de framtida resultat som anges, nämns eller antyds i olika uttalanden om den kommande utvecklingen. För ytterligare synpunkter när det gäller dessa och andra risker som förknippas med Tele1-koncernens affärsverksamhet hänvisas till de uttalanden som görs på Form F-1 som Tele1 Europe Holding AB, skickat in tillsammans med bilagor, rapporter och annan information till Public Reference Section vid U.S. Securities and Exchange Commission på 450 Fifth Street, N.W., Washington D.C , till Seven World Trade Center, 13 th Floor, New York, New York 10048, samt till 500 West Madison Street, Chicago, Illinois

6 Koncernens resultaträkning 3 månader 12 månader 31 december 31 december SEK Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Bruttomarginal 12,7% 25,9% 12,8% 20,2% Bruttomarginal före avskrivningar 24,5% 30,2% 18,8% 23,7% Försäljningskostnader Administrationskostnader Teknik-, forskning- och utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat Förlust per aktie ,9-3,8 Genomsnittligt antal aktier (i tusental) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) Investeringar, fibernät och utrustning Investeringar, dotterbolag Noter: 1. Alla ekonomiska data presenteras i enlighet med svenska redovisningsprinciper. 2. Ekonomiska data för tremånaders perioderna t.o.m. den 31 december 1998 och 1999 har inte varit föremål för revisorernas granskning. Ekonomiska data för tolvmånaders perioderna tom 31 december 1998 respektive 1999 har varit föremål för revisorernas granskning. 6

7 Koncernens balansräkning 31 december 31 december TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar: Varulager m m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital: Bundet eget kapital Ansamlad förlust Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER OCH EGET KAPITAL TOTALT Noter: 1. Alla ekonomiska data presenteras i enlighet med svenska redovisningsprinciper. 2. Ekonomiska data för tolvmånaders perioderna t.o.m. den 31 december 1998 och 1999 har varit föremål för revisorernas granskning 7

8 3. Koncernens kassaflödesanalys 12 månader 12 månader 31 december 31 december Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Räntor, netto Skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Upptagna lån, netto Placering i obligationer Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter: 1. Alla ekonomiska data presenteras i enlighet med svenska redovisningsprinciper. 2. Ekonomiska data för tolvmånaders perioderna t.o.m. den 31 december 1998 och 1999 har varit föremål för revisorernas granskning 8

9 Adress- och namnuppgifter Huvudkontor Tele1 Europe Holding AB Positionen 146 SE Stockholm Besöksadress: Hangövägen 25 Tel: Fax: Hemsida: För mer information, kontakta: Ivar Strömberg, CEO Tel: E-post: Liia Nõu, CFO Tel: E-post: Cecilia Johansson, Investor Relations Tel: E-post: 9

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

POSITIVT KASSAFLÖDE PÅ 832 MKR FÖR DET TREDJE KVARTALET, EN FÖRBÄTTRING MED MER ÄN 2 MILJARDER KRONOR JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2001

POSITIVT KASSAFLÖDE PÅ 832 MKR FÖR DET TREDJE KVARTALET, EN FÖRBÄTTRING MED MER ÄN 2 MILJARDER KRONOR JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2001 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Onsdagen den 23 oktober 2002 POSITIVT KASSAFLÖDE PÅ 832 MKR FÖR DET TREDJE KVARTALET, EN FÖRBÄTTRING MED MER ÄN 2 MILJARDER KRONOR JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2001 New York och

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Tisdagen den 12 februari 2008 Stockholm tisdagen den 12 februari 2008 Tele2 AB ( Tele2 ) (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.)

Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.) Bokslutskommuniké 2014 Clavister Holding (publ.) Omsättningen ökade med 91% under fjärde kvartalet Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 91% till 22,2 MSEK (11,6) Bruttoresultatet ökade under fjärde

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

Helårsrapport januari december 2011

Helårsrapport januari december 2011 Helårsrapport januari december 2011 Jämförbar nettoomsättning 1) för helåret ökade med 4 procent till 11 666 MSEK (11 222) och för fjärde kvartalet med 9 procent till 3 064 MSEK (2 801). I lokala valutor

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer