LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET"

Transkript

1 Labour Education, ACTRAV:s (ILO:s byrå för arbetstagarverksamhet) kvartalstidskrift, 1/2006 (nr 142) LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET Peter Rossman Presskontakt Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) Gerard Greenfield Regionsamordnare Asien/Stillahavet, transnationella livsmedels- och dryckesföretag, Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) ENGÅNGSJOBB, OSYNLIGA ARBETSGIVARE När investeringstillfällena noga undersökts och utvalts finns det tre stadier i Eurazeos "produktionscykel": struktureringen av investeringen och köpet; uppföljningen av investeringen och värdeskapandet i den köpta organisationen; investeringens avyttring. Mål och strategi för Eurazeo, Frankrikes största riskkapitalfond 1 Ett av de mest utmärkande dragen hos det gångna kvartsseklet har varit det gradvisa upphävandet av det etablerade förhållandet mellan lön och produktivitet. Produktiviteten fortsätter öka men lönerna håller inte längre jämna steg med vinsten och produktiviteten. I de avancerade kapitalistiska länderna var kopplingen löner-produktivitet-vinst själva grunden för kollektivförhandlingarna under den långvariga tillväxtperioden efter andra världskriget. En livlig diskussion har uppstått kring kopplingens utsuddande och sammanbrott, de avancerade kapitalistiska ländernas betydande nyfattigdom och envisa "tillväxt utan jobb", ofta inom ramarna för globaliseringsdebatten. Men för att förstå de grundläggande maktförändringar som dömt arbetstagarna till konstanta omstruktureringar och en ständigt instabil arbetsmarknad måste vi titta närmare på problematiken kring likvidisering. Generellt syftar likvidisering dels på det finansiella kapitalets ökade betydelse gentemot det verkliga kapitalet i fastställandet av investeringars förväntade takt och vinst, dels på investeringens tilltagande beroende av de globala finansmarknadernas krav. Under de rådande vinstkraven har företag inom tillverknings- och tjänstesektorn i princip förvandlats till "en samling tillgångar som placeras eller omplaceras beroende på den kortfristiga vinst som kan göras." 2 Investerare i tillverkningssektorn och den icke-finansiella tjänstesektorn

2 kräver nu avkastningsnivåer som motsvarar vinstnivåerna på de globala finansoch aktiemarknaderna, nivåer som var otänkbara för bara tio år sedan. Chefen för Deutsche Bank har sagt att investerare bör sikta på en avkastning på 20% på det investerade kapitalet. De nya vinstkraven förstärker och förstärks av en institutionell och ideologisk förvandling rörande företagsledning. De senaste tjugo åren har det skett "en grundläggande förändring beträffande drivkrafterna bakom ledningsbesluten, från en situation där det fanns ett samband mellan den långsiktiga direktörslönen och företagets långsiktiga framgång, till en ny situation där direktörslönen kopplas till kortfristiga rörelser i aktiepriset." 3 Här ingår fantastiskt höga direktörslöner knutna till "prioriteringen av "aktieägarvärdet" samt de institutionella investerarnas framväxt, likställandet av ledningarnas och aktieägarnas intressen med hjälp av aktieoptioner." 4 Den sammanlagda effekten av förändringarna var en dramatisk förkortning av företagens planeringshorisont och införandet av ledningsstrategier för att höja "aktieägarvärdet" samtidigt som den faktiska ekonomiska prestationen undermineras. Exempel på sådana strategier är omstruktureringar och besparingar som syftar till att skära ned antalet anställda och eliminera produktionskapacitet för att frigöra kontanta medel för återköp av aktier som ytterligare blåser upp aktiepriset. Detta skedde bland annat i USA i samband med de omstruktureringar och massuppsägningar som sammanföll med att företag som inte var finansföretag 1995 till 2001 köpte egna aktier till ett värde av 870 miljarder USD. Naturligtvis har företag alltid försökt maximera sin vinst. Det nya är jakten på profit genom neddragningar av produktionskapacitet och personal. Transnationella livsmedelsförädlare investerar till exempel idag en väsentligt lägre andel av vinsten i en utökad produktionskapacitet. Finansmarknaderna belönar idag direkt företag som minskar personalen med nedläggningar, omstrukturering och outsourcing. Detta visar hur likvidiseringsfenomenet har fått ledningarna för icke-finansiella företag att "agera mer som aktörer på finansmarknaden." 5 Medan tillverkningsföretagen blir mer som finansaktörer har de verkliga finansaktörerna till exempel riskkapitalfonder, hedgefonder och börsnoterade fastighetsfonder (amerikanska så kallade Real Estate Investment Trusts, REIT) blivit betydande kortfristiga ägare i tillverknings- och tjänsteföretag, som köper, omstrukturerar och avyttrar dessa företag som likvida tillgångar oavsett den faktiska produktiviteten och lönsamheten. De senaste tio åren har riskkapitalfonder mobiliserat många triljoner dollar för företagsköp i praktiskt taget samtliga industri- och tjänstesektorer, vilket föranlett följande kommentar från The Economist: "Riskkapitalbranschen har idag flyttat från periferin och rakt in i de kapitalistiska händelsernas centrum." 6 Arbetstagare i i stort sett alla sektorer är nu hotade av snabba ägarförändringar och genomförandet av omstruktureringsplaner och kortfristiga mål som baseras på en finansmarknadslogik som inte sätter värde på verklig produktion,

3 produktivitet eller arbetstillfällen. Enbart de första åtta veckorna 2006 gjorde hedgefonder och riskkapitalfonder över affärer som omfattade köp och avyttring av tillgångar till ett värde av 473 miljarder USD. Bland de så kallade tillgångar som bytte ägare fanns tillverknings- och tjänsteföretag med hundratusentals anställda, till exempel de anställda i världens största konfektyrföretags, Cadbury Schweppes, europeiska dryckesdivision. Enligt ett inom livsmedels- och dryckesindustrin idag välbekant mönster sålde Cadbury Schweppes den europeiska dryckesdivisionen till två riskkapitalfonder, Blackstone Group International och Lion Capital LLP, i februari 2006 för 2,2 miljarder USD. Till följd av affären förvandlades arbetsplatserna för anställda i ett slag till en av många finansiella tillgångar i Blackstones portfölj som värderas till 45 miljarder USD (och i november 2004 hade makt över arbetstagares arbetsplatser). Detta och de exempel på uppsägningar och nedläggningar som diskuteras nedan visar tydligt på likvidiseringens irrationella följder för jobben. Inom IUL:s samtliga medlemssektorer livsmedel, dryck, hotell och catering, jordbruk och tobak har vi sett företag likvidiseras och nya former av investeringskapital tränga in, särskilt riskkapitalfonder och börsnoterade fastighetsfonder. I nedanstående diskussion om likvidisering och dess konsekvenser för arbetstagarna och deras fackförbund inom IUL:s sektorer hämtar vi konkreta exempel från livsmedels-, dryckes- och cateringsektorerna. MATENS LIKVIDISERING Ställda inför sjunkande omsättning och vinster brukade arbetstagarna och deras fackförbund traditionellt förbereda sig för en kamp mot lönesänkningar och arbetsbrist. I dagens likvidiserade atmosfär går nedskärningar hand i hand med stigande omsättning och rekordvinster. Heineken meddelade till exempel den 22 februari 2006 att vinsten för andra halvåret stigit med 56% mot föregående år. Samtidigt tillkännagav företaget att jobb skulle bort den följande tolvmånadersperioden. Två dagar senare presenterade transnationella bryggerijätten Inbev en vinstökning på 15,3% till 3,3 miljarder EUR och nedskärningsplaner rörande 360 jobb. Logiken är tydlig: vinstökningar omvandlas raskt till större utdelning till aktieägarna (bland annat direktörerna som själva har aktieoptioner) och planer för ytterligare omstrukturering med uppsägningar och nedläggningar ger näring åt en finansmarknad som frossar i att flytta kapital bort från produktiva investeringar. Precis den logiken ligger bakom "Nestlémodellen" som förespråkas av Nestlés styrelseordförande och vd, Peter Brabeck-Letmathe. Den 23 februari 2006 presenterade Nestlé en ökning av nettovinsten med 21% och en aktieutdelning på 12,5% samtidigt som 1 miljard CHF öronmärktes för en ny omgång aktieåterköp utöver det återköp för 3 miljarder CHF som genomfördes endast tre månader tidigare. På samma gång konfronteras Nestléanställda i hela världen av försämrad anställningstrygghet och nedskärningar på grund av outsourcing,

4 osäkra jobb, produktionsflyttar och fabriksnedläggningar. 7 Nestlémodellen följer med andra ord följande iakttagelse: "De senaste två decennierna har vi sett hur de högsta bolagsledningarna för att skapa "aktieägarvärde" slagit in på en ny strategisk kurs där företagens resurser och vinster inte längre behålls och återinvesteras utan istället går till nedskärningar och aktieutdelningar." 8 I motsats till Nestlé erkänner och förhandlar transnationella livsmedelsjätten Danone med facket på samtliga nivåer, bland annat internationellt där IUL har slutit ett antal avtal med företaget. Men ledningsbesluten motiveras av samma nya likvidiseringslogik. "Likviditet" som genererats med hjälp av omfattande omstruktureringar och nedläggningar där många miste jobben slussades in i aktieåterköp för 558 miljoner EUR under 2005, vilket ytterligare blåste upp aktiepriset. När en rekordartad vinst och aktieutdelning presenterades för fjolåret öronmärktes samtidigt ytterligare miljoner EUR för aktieåterköp under En annan transnationell livsmedelsjätte, Kraft Foods, presenterade i ett slag den 30 januari 2006 en 23%-ig intäktsökning för fjärde kvartalet ("vilket överträffade Wall Streets förväntningar") och nedskärningar motsvarande jobb (8% av företagets anställda globalt) de kommande två åren. Även om det fortfarande är oklart vilka produktionsanläggningar som läggs ner är det kristallklart att fabriker kommer att stängas oavsett hur livskraftiga, lönsamma eller effektiva de är. Budskapet till de Kraftanställda är att kärnverksamheten ständigt omdefinieras och att lojaliteten till etablerade produktlinjer därför måste underordnas finansmarknadernas vinstkrav. Bara tre dagar innan Krafts meddelande om att dess "portfölj" strömlinjeformades såldes tio anläggningar i Kanada till två amerikanska riskkapitalbolag, Sun Capital Partners och EG Capital Group, som bildade ett nytt bolag, CanGro Foods, för att driva anläggningarna som nya "finansiella produkter" i sin tillgångsportfölj. Likvidiseringen av transnationella livsmedelsjättar som Nestlé, Danone och Kraft innebär ständiga omdefinitioner av kärnverksamheten för att berättiga ytterligare skärningar i produktiva investeringar och anställda, inklusive avknoppning av viktiga verksamhetsgrenar (både tillverkning och tjänster) som sedan cirkulerar i en ändlös rundgång genom olika investeringsportföljer. Det destruktiva förloppet kan exemplifieras med nedläggningen av konfektyrfabriken Leaf i Åbo i Finland i maj När det finska företaget Huhtamaki omvandlade sig själv till ett specialiserat packningsföretag 1999 sålde det Leaf till holländska konfektyr- och bageriföretaget CSM, som sedan sålde det vidare till två riskkapitalfonder, Nordic Capital och CVC Capital Partners, i mars Strax efter köpet meddelade fonderna att Leaf-fabriken i Åbo skulle läggas ner och 460 anställda bli av med jobben en åtgärd som upprörde både fack och allmänhet. I Finland är man van vid strukturomvandlingar inom industrin och man har sett hela sektorer (t ex teko) uppkomma och försvinna. Det nya och chockerande var nedläggningen av en fabrik med hög produktivitet och

5 lönsamhet. "Ingen kunde tro", sa fabrikens fackliga huvudombud, "att en så stor och lönsam anläggning skulle läggas ner." Meddelandet om nedläggning följdes av ett hot om lönesänkningar på 50%, vilket fick fackets medlemmar att lägga ner arbetet. Företagsledningen fick backa om lönesänkningarna, men fackets ifrågasättande av nedläggningen med hänvisning till att fabriken var både lönsam och livskraftig var till syvende och sidst betydelselöst för ett beslut som förestavades av de vinstkrav som drev de nya ägarna till Leaf. Sedan 1990 har Nordic Capital en relativt blygsam investeringsfond värd 1,5 miljarder EUR förvärvat en portfölj om 21 företag inom bland annat bioteknik, betalteve, läkemedel och möbler samt tre livsmedelsföretag, till exempel Leaf. Under samma period har fonden "avyttrat" 25 företag. Enligt Nordic Capitals investeringskriterier är bolagets "ambition" att vara "en aktiv ägare i tre till sju år och sedan göra en reavinst åt investerarna." Köp-/säljcykeln på tre till sju år är riskkapitalbranschens långsiktiga investeringshorisont en ambition som sedan aggressivt påtvingas tillverknings- och livsmedelsförädlingsindustrin. Den mycket större riskkapitalfond som medverkade i köpet av Leaf och nedläggningen av den lönsamma Åbofabriken, CVC Capital Partners ("specialist på storskaliga utköp genom lån med det uppköpta företagets aktier som säkerhet") har mobiliserat 18 miljarder USD sedan 1981 för förvärv och avyttring av 220 företag. Fondens portfölj omfattar idag 38 företag, varav sju livsmedels- och ett cateringföretag. OTÅLIGT KAPITAL: OTRYGGHET ÅT ALLA " lejonparten av finansieringen av icke-finansiella företag tillhandahålls idag på kortast möjliga villkor. De icke-finansiella företagen måste lämna ifrån sig mer än halva det kassaflöde de behöver för att bibehålla investerings- och innovationsnivån på lång sikt, därefter måste de konkurrera med alla övriga aktörer, utländska och inhemska, för att få tillbaks det. Det är otåligt kapital i dess mest extrema form. Det tvingar de icke-finansiella företagen att antingen skära i investeringar och innovationer eller dra på sig allt större skulder. Och det ger fortsatt näring åt det besparingstvång och den låglönearbetsmarknad som hämmar löneökningar och nya jobb och därför hindrar tillväxten och efterfrågan som helhet." 9 När det otåliga kapitalet tränger in i sektorer som livsmedel och dryck eller hotell och catering påskyndar det uppsägningar, försämrad anställningstrygghet och outsourcing. Det ger dessutom ytterligare sprängkraft till en destruktiv blandning som är djupt destabiliserande för arbetstagarna och deras fackförbund. Vi förhandlar inte längre med hotellägare eller livsmedelsfabrikörer med långsiktiga intressen i sina företag i traditionell mening, utan med ombytliga koalitioner av investerare vars enda referenspunkt är en global finansmarknad med helt nya spelregler. Det här har många konsekvenser, bland annat måste fackförbund som vill förhandla om ändrade villkor, effekten av omstruktureringar eller nedläggningar möta nya makthavare som inte lyssnar på argument om förbättringar av produktion eller tjänster, högre produktivitet, nya produktlinjer,

6 marknaders långsiktiga bärkraft, konsumentbehov etc. Varje investering betraktas som en portfölj av finansiella tillgångar, inte en arbetsplats. Fenomenet är märkbart i hotellbranschen där stora hotellanläggningar i rask takt köpts upp av börsnoterade fastighetsfonder. I USA där de börsnoterade fastighetsfonderna först framträdde har facket hamnat i konflikt med hotellfonder i mångmiljardklassen utan verkligt intresse av hotelldrift. I Japan växte marknaden för börsnoterade fastighetsfonder till 14 miljarder USD på bara fyra år och det finns förväntningar om att nya marknader för börsnoterade fastighetsfonder värda 140 miljarder USD ska växa fram i Asien som helhet de närmaste tio åren. I likhet med riskkapitalfonder är de börsnoterade fastighetsfonderna inriktade på maximering av den finansiella avkastningen (huvudsakligen från uppblåsta hyror) och är i själva verket juridiskt ålagda att ge räntabilitet till investerarna, vilket gör dem absolut oförmögna att driva underhålla hotell som rimliga arbetsplatser. De börsnoterade fastighetsfondernas snabba globala tillväxt (i Storbritannien även kallade PIF och i Frankrike SIIC) förvärrar de osäkra anställningsförhållanden som redan är karakteristiska för sektorn och därför lägger sten på börda för de redan ansträngda hotellfacken. Likvidiseringens långtgående konsekvenser för facket kan exemplifieras med kampen på transnationella flygcateringföretaget Gate Gourmet, där företagets uppköp av riskkapitalbolaget Texas Pacific Group tvingade ledningen på kollisionskurs med cateringpersonalen och deras fack. Gate Gourmet, SwissAirs cateringdivision, köptes av Texas Pacific Group i efterdyningarna av flygbolagets konkurs 2002 samma år som Texas Pacific Group tillsammans med Bain Capital och Goldman Sachs Capital Partners förvärvade den globala snabbmatskedjan Burger King. Gate Gourmets dåvarande vd välkomnade köpet med följande ord: "Med en kombination av strategiska köp och organisk tillväxt ska Gate Gourmet gå från klarhet till klarhet." När Texas Pacific Group köpte Gate Gourmet hade cateringföretaget drygt anställda i 29 länder med 140 flygkök var motsvarande siffror anställda och 109 flygkök. Vägen till "organisk tillväxt" i Gate Gourmet började med ett noga planerat angrepp mot facket som inleddes med den välbekanta kampen på Heathrowflygplatsen i Storbritannien, som företaget drog på sig genom att smyganställa hundratals kontraktsarbetare i ett omstruktureringsprogram som kretsade kring massuppsägningar och dramatiskt försämrade anställningsvillkor. Den jobb- och fackfientliga offensiven flyttade sedan till flygplatsen i Düsseldorf i Tyskland där (i skrivande stund i slutet av februari 2006) medlemmar i IUL-anslutna tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG strejkat sedan 7 oktober 2005 eftersom företaget vägrar förhandla om löner och ersättning för de allt svårare arbetsförhållandena.

7 I uppenbar strid med tysk kollektivavtalstradition har företaget krävt företagsövergripande eftergifter rörande arbetstid, semester och skiftersättning, trots att allt detta förhandlas centralt på branschnivå. En kompromissöverenskommelse mellan facket och det lokala företaget i början av december 2005 förkastades ensidigt av Gate Gourmets koncernhuvudkontor som därmed tvingade ut de anställda i fortsatt strejk. Tecken tyder nu på att den fackföreningsfientliga offensiven siktar in sig på andra Gate Gourmetanläggningar i Europa. En central del i problematiken som livsmedelsfacken står inför är att de riskkapitalfonder och börsnoterade fastighetsfonder som äger och kontrollerar medlemmarnas arbetsplatser inte betraktar sig själva som arbetsgivare. I många rättssystem definieras de inte som arbetsgivare och åläggs inte de juridiska skyldigheter som är bindande för arbetsgivare. När facket ställer dem mot vägen rörande uppsägningar eller nedläggningar kan de därför med lagen på sin sida två sina händer. Gate Gourmet förnekar ihärdigt att ledningsbesluten som ledde till konflikterna på Heathrow och Düsseldorf har något att göra med Texas Pacific Group samtidigt som de bekräftar sitt "avhängighetsförhållande" till investeringsföretaget. Texas Pacific Group å sin sida frånsäger sig eftertryckligen allt ansvar för personalrelationerna på Gate Gourmet eller andra företag i sin portfölj (som består av företag med sammanlagt en kvarts miljon anställda). Som NGG erfor på flygplatsen i Düsseldorf försöker de förhandla med en arbetsgivare som maskerat sig till finansorganisation befriad från de restriktioner, lagar och skyldigheter som tidigare tvingade arbetsgivare att hålla sig till de förhandlingssystem som etablerats på arbetsmarknaden under mångårig kamp. Den osynliga arbetsgivaren går helt och hållet upp i rök när de nya finansiella organisationerna (riskkapitalfonder, investeringsfonder, riskkapitalfonder, hedgefonder, börsnoterade fastighetsfonder etc) inte finns med i FN-organens statistik och texter om tillväxt, investeringar och sysselsättning. Inte ens de program som specialiserar sig på världsinvesteringar, transnationella företag och sysselsättning har fullt ut beaktat riskkapitalfondernas betydelse, vare sig kvantitativt eller kvalitativt. Ändå är så mycket som en femtedel av arbetskraften utanför offentlig sektor i till exempel Storbritannien idag anställd i företag kontrollerade av riskkapitalfonder. 10 De här mäktiga ekonomiska intressena nämns helt enkelt inte i FN:s konferens för handel och utvecklings (UNCTAD) statistikhandbok, Statistical Handbook,Trade and Development Report eller i UNCTAD:s rapportserie World Investment Report. 11 UNCTAD:s handels- och utvecklingsrapport, Trade and Development Report 2005, som tar upp frågan om "nya former av globalt ömsesidigt beroende" bortser från likvidiseringens globala konsekvenser. Analysen i rapporten baseras på antagande att "en överdrivet restriktiv penningpolitik kan få investerarna att hellre investera i finansiella tillgångar än utvidga produktionskapaciteten." 12 Här bortser man alltså från det faktum som påvisas i exemplen ovan och som är något som våra medlemmar direkt erfar att investerarnas förkärlek för investeringar i annat

8 än höjd produktionskapacitet drivs på av finansmarknadernas vinstkrav och den makt som utövas av nya former av finanskapital. Om riskkapitalfonderna betraktades som transnationella företag (med tanke på deras omfattande kontroll över tillverknings- och tjänsteföretag globalt) och togs med på UNCTAD:s topplista över de 100 största icke-finansiella transnationella företagen skulle de med lätthet slå ut dagens 10-i-topp-företag. 13 General Electric rankad som etta på UNCTAD:s lista kontrollerar mindre utländska tillgångar och har färre utlandsanställda än Blackstone, Carlyle Group och Texas Pacific Group. Till och med UNCTAD:s nya lista över de 50 största transnationella finansföretagen (för första gången inkluderad i World Investment Report 2004) granskar enbart transnationella finansföretag i ljuset av en smalt definierad finansiell tjänstesektor och begränsar anställningsstatistiken till den sektorn. 14 Också i ILO:s årsrapportserie World Employment Report negligeras investeringsfondernas arbetsgivarroll. I World Employment Report granskas följderna för produktiviteten av arbetskraftens och kapitalets rörlighet, samt förhållandet mellan stabilitet på arbetsmarknaden och produktivitet, utan att någon hänsyn tas till de vinstkrav som piskar fram denna flexibilitet och den tilltagande omöjligheten av stabilitet på arbetsmarknaden i en likvidiserad värld. 15 I andra ILO-texter och ILO-program nämns riskkapitalfonder och riskkapital endast uttryckligen i samband med finansieringen av nya jobb. 16 Som politiskt-juridiskt och institutionellt fenomen med ursprung i likvidisering väcker den osynliga arbetsgivaren i sin tur allvarliga frågor om på vilka grunder socialpolitiken utvecklas i organisationer som ILO. TILLBAKA TILL RUTA 1: TILL FÖRSVAR FÖR ILO Men vad betyder då det här för arbetstagare vars arbetsgivare kanske är osynliga men som (åtminstone för stunden) går till jobbet på Gate Gourmet, Kraft eller Leaf? Ska de sträva efter en "social dialog" med CVC Capital Partners? Eller försöka teckna ett globalt ramavtal med Texas Pacific Group? Eller arrangera ett forum där hotellfack tipsar börsnoterade fastighetsfonder om "bästa praxis"? Förslagens absurditet pekar på de mycket verkliga och svåra problem facket står inför när det tar upp kampen med de nya maktformerna. Historiskt sett har facket använt sin organisatoriska styrka för att förhandla med makthavarna genom kollektivavtal en process som innebär direkta förhandlingar med en arbetsgivare. När arbetsgivarna blir alltmer flyktiga och anställningsförhållandet gradvis suddas ut ökar deras förmåga att skada samhället och sprida otrygghet. I det läget måste facket organisera och mobilisera på nya sätt för att göra arbetsgivaren synlig och försvara och genomdriva förhandlingsrelationen så att makten återigen tvingas till förhandlingsbordet.

9 IUL anser att organiserings- och förhandlingsstrategier snabbt måste utformas så att våra medlemmar kan försvaras i en omgivning som förändrats i grunden. Det är en av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter. Vi anser dessutom att den likvidiserade omgivning måste omformas där organiserandet och förhandlingarna nu äger rum. Men radikala förändringar innebär inte nödvändigtvis att de gamla verktygen blir omoderna. Vi föreslår till exempel att ILO:s normgivande funktion ges större och inte mindre betydelse i en likvidiserad värld. Försök att urvattna ILO:s roll i utvecklingen och främjandet av universella normer som omsätts i nationell lag måste med kraft bekämpas. ILO har idag en proaktiv uppgift i att säkerställa att mekanismer skapas eller nystartas på nationsnivå som kan påtvinga organisationer arbetsgivaransvar. Det är viktigt att nya och tillämpbara definitioner av "anställningsförhållandet" snabbt utarbetas som speglar de grundläggande förändringar likvidiseringen vållat. En mer omfattande politisk uppgift är att återställa kopplingen löner-produktivitetvinst som likvidiseringen upphävt. Om det här programmet ska genomföras måste vi tillbakavisa påståenden om maktlösa nationella regeringar och den minskande betydelsen av regleringar på nationsnivå. Likvidiseringen är inte en spontan, anonym process med rötter i teknologiska förändringar eller globala informationsflöden. Den är ett politiskt projekt där nationella regeringars aktiva medverkan ingår. Det sista kvartsseklets "avregleringar" innebar att en hel arsenal nya juridiska mekanismer och regelverk infördes av nationella regeringar för att tillvarata investerares och aktieägares intressen. Den arsenalen måste nedmonteras och nya juridiska mekanismer och regelverk införas nationellt så att investeringskapitalet underställs demokratiska krav som formulerats i internationella människorättsnormer. Den demokratiska politiska förnyelsens mer omfattande projekt är även det en huvuduppgift för IUL och den internationella arbetarrörelsen som helhet. NOTER 1 Se Eurazeos hemsida: 2 Fligstein and Linda Markowitz, "Financial Reorganization of American Corporations in the 1980s", i W. J. Wilson (red) Sociology and the Public Agenda. Newbury Park: Sage, 1990, sid James Crotty, "The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era", i Gerald Epstein (red) Financialization and the World Economy. Northampton, MA: Edward Elgar, Ozgur Orhanggazi, " Financialization and capital accumulation in the non-financial corporate sector: A theoretical and empirical investigation", (ännu ej publicerad), sid 7. 5 Engelbert Stockhammer, "Financialization and the Slowdown of Accumulation", Cambridge Journal of Economics, 28, 2004, sid "The new kings of capitalism", The Economist, Dokumenterat på IUL-webbsidan Nestlé Watch. 8 William Lazonick and Mary O Sullivan, "Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance", Economy and Society, årg 29 nr 1, 2000, sid W

10 9 Originaltextens kursivering. James Crotty, The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Impatient Finance on Nonfinancial Corporations in the Neoliberal Era, Political Economy Research Institute Research Brief, juli 2003, sid "Private equity under government scrutiny", London Stock Exchange, ; tal hållet av ordföranden i brittiska riskkapitalföreningen, British Venture Capital Association, APG for Private Equity and Venture Capital, World Investment Report 2004 innehåller visserligen uppgifter om transaktioner för två USAbaserade börsnoterade fastighetsfonder rörande fusioner med utlandet och utrikesförvärv värda över 1 miljard USD, men rapporten gör aldrig någon kritisk analys av de börsnoterade fastighetsfondernas eller riskkapitalfondernas betydelse för flödet av utländska direktinvesteringar. 12 UNCTAD, Trade and Development Report, 2005: New Features of Global Interdependence. Genève: Förenta Nationerna, 2005, sid UNCTAD, bilaga, tabell A.I.9. Världens 100 största icke-finansiella transnationella företag, rangordnade efter utländska tillgångar, World Investment Report Genève: Förenta Nationerna, UNCTAD, bilaga, tabell A.I.12. De 50 största transnationella finansföretagen, rangordnade efter summa tillgångar, World Investment Report Geneva: United Nations, World Employment Report : Employment, Productivity and Poverty Reduction. Genève: ILO, En av de få detaljerade studierna om riskkapital är till exempel en rapport av Ebony Consulting International (Pty) Ltd, Private Equity and Capitalisation of SMMEs in South Africa: Quo Vadis? Social Finance Programme & InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development Working paper No. 34, Employment Sector, International Labour Organisation. Genève.

Riskkapital och kollektivavtal

Riskkapital och kollektivavtal Riskkapital och kollektivavtal Riktlinjer för förhandlingar med portföljföretag Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Arbetstagarens guide till riskkapital

Arbetstagarens guide till riskkapital Arbetstagarens guide till riskkapital Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen Arbetstagarens guide till riskkapital

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden. Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07

Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden. Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07 Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07 Innehåll 1. Mekanismer 2. Vad har hänt? 3. Möjliga arbetsmarknadseffekter 4. Möjlig ekonomisk politik

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Organisationer och det omgivande samhället

Organisationer och det omgivande samhället Organisationer och det omgivande samhället Litteratur: Castells, Informationsnätet samhället ryggrad, Ord & Bild nr 6, 2000 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur,

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

VD:s Ersättningar När Ägaren Själv Får Välja

VD:s Ersättningar När Ägaren Själv Får Välja VD:s Ersättningar När Ägaren Själv Får Välja Henrik Cronqvist McMahon Family Chair in Corporate Finance & George R. Roberts Fellow Robert Day School of Economics and Finance Claremont McKenna College Claremont,

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Sten Gellerstedt LO Adjungerad professor Luleå tekniska universitet LOs förbund rapporterar om fler utarmade jobb Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer