LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET"

Transkript

1 Labour Education, ACTRAV:s (ILO:s byrå för arbetstagarverksamhet) kvartalstidskrift, 1/2006 (nr 142) LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET Peter Rossman Presskontakt Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) Gerard Greenfield Regionsamordnare Asien/Stillahavet, transnationella livsmedels- och dryckesföretag, Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) ENGÅNGSJOBB, OSYNLIGA ARBETSGIVARE När investeringstillfällena noga undersökts och utvalts finns det tre stadier i Eurazeos "produktionscykel": struktureringen av investeringen och köpet; uppföljningen av investeringen och värdeskapandet i den köpta organisationen; investeringens avyttring. Mål och strategi för Eurazeo, Frankrikes största riskkapitalfond 1 Ett av de mest utmärkande dragen hos det gångna kvartsseklet har varit det gradvisa upphävandet av det etablerade förhållandet mellan lön och produktivitet. Produktiviteten fortsätter öka men lönerna håller inte längre jämna steg med vinsten och produktiviteten. I de avancerade kapitalistiska länderna var kopplingen löner-produktivitet-vinst själva grunden för kollektivförhandlingarna under den långvariga tillväxtperioden efter andra världskriget. En livlig diskussion har uppstått kring kopplingens utsuddande och sammanbrott, de avancerade kapitalistiska ländernas betydande nyfattigdom och envisa "tillväxt utan jobb", ofta inom ramarna för globaliseringsdebatten. Men för att förstå de grundläggande maktförändringar som dömt arbetstagarna till konstanta omstruktureringar och en ständigt instabil arbetsmarknad måste vi titta närmare på problematiken kring likvidisering. Generellt syftar likvidisering dels på det finansiella kapitalets ökade betydelse gentemot det verkliga kapitalet i fastställandet av investeringars förväntade takt och vinst, dels på investeringens tilltagande beroende av de globala finansmarknadernas krav. Under de rådande vinstkraven har företag inom tillverknings- och tjänstesektorn i princip förvandlats till "en samling tillgångar som placeras eller omplaceras beroende på den kortfristiga vinst som kan göras." 2 Investerare i tillverkningssektorn och den icke-finansiella tjänstesektorn

2 kräver nu avkastningsnivåer som motsvarar vinstnivåerna på de globala finansoch aktiemarknaderna, nivåer som var otänkbara för bara tio år sedan. Chefen för Deutsche Bank har sagt att investerare bör sikta på en avkastning på 20% på det investerade kapitalet. De nya vinstkraven förstärker och förstärks av en institutionell och ideologisk förvandling rörande företagsledning. De senaste tjugo åren har det skett "en grundläggande förändring beträffande drivkrafterna bakom ledningsbesluten, från en situation där det fanns ett samband mellan den långsiktiga direktörslönen och företagets långsiktiga framgång, till en ny situation där direktörslönen kopplas till kortfristiga rörelser i aktiepriset." 3 Här ingår fantastiskt höga direktörslöner knutna till "prioriteringen av "aktieägarvärdet" samt de institutionella investerarnas framväxt, likställandet av ledningarnas och aktieägarnas intressen med hjälp av aktieoptioner." 4 Den sammanlagda effekten av förändringarna var en dramatisk förkortning av företagens planeringshorisont och införandet av ledningsstrategier för att höja "aktieägarvärdet" samtidigt som den faktiska ekonomiska prestationen undermineras. Exempel på sådana strategier är omstruktureringar och besparingar som syftar till att skära ned antalet anställda och eliminera produktionskapacitet för att frigöra kontanta medel för återköp av aktier som ytterligare blåser upp aktiepriset. Detta skedde bland annat i USA i samband med de omstruktureringar och massuppsägningar som sammanföll med att företag som inte var finansföretag 1995 till 2001 köpte egna aktier till ett värde av 870 miljarder USD. Naturligtvis har företag alltid försökt maximera sin vinst. Det nya är jakten på profit genom neddragningar av produktionskapacitet och personal. Transnationella livsmedelsförädlare investerar till exempel idag en väsentligt lägre andel av vinsten i en utökad produktionskapacitet. Finansmarknaderna belönar idag direkt företag som minskar personalen med nedläggningar, omstrukturering och outsourcing. Detta visar hur likvidiseringsfenomenet har fått ledningarna för icke-finansiella företag att "agera mer som aktörer på finansmarknaden." 5 Medan tillverkningsföretagen blir mer som finansaktörer har de verkliga finansaktörerna till exempel riskkapitalfonder, hedgefonder och börsnoterade fastighetsfonder (amerikanska så kallade Real Estate Investment Trusts, REIT) blivit betydande kortfristiga ägare i tillverknings- och tjänsteföretag, som köper, omstrukturerar och avyttrar dessa företag som likvida tillgångar oavsett den faktiska produktiviteten och lönsamheten. De senaste tio åren har riskkapitalfonder mobiliserat många triljoner dollar för företagsköp i praktiskt taget samtliga industri- och tjänstesektorer, vilket föranlett följande kommentar från The Economist: "Riskkapitalbranschen har idag flyttat från periferin och rakt in i de kapitalistiska händelsernas centrum." 6 Arbetstagare i i stort sett alla sektorer är nu hotade av snabba ägarförändringar och genomförandet av omstruktureringsplaner och kortfristiga mål som baseras på en finansmarknadslogik som inte sätter värde på verklig produktion,

3 produktivitet eller arbetstillfällen. Enbart de första åtta veckorna 2006 gjorde hedgefonder och riskkapitalfonder över affärer som omfattade köp och avyttring av tillgångar till ett värde av 473 miljarder USD. Bland de så kallade tillgångar som bytte ägare fanns tillverknings- och tjänsteföretag med hundratusentals anställda, till exempel de anställda i världens största konfektyrföretags, Cadbury Schweppes, europeiska dryckesdivision. Enligt ett inom livsmedels- och dryckesindustrin idag välbekant mönster sålde Cadbury Schweppes den europeiska dryckesdivisionen till två riskkapitalfonder, Blackstone Group International och Lion Capital LLP, i februari 2006 för 2,2 miljarder USD. Till följd av affären förvandlades arbetsplatserna för anställda i ett slag till en av många finansiella tillgångar i Blackstones portfölj som värderas till 45 miljarder USD (och i november 2004 hade makt över arbetstagares arbetsplatser). Detta och de exempel på uppsägningar och nedläggningar som diskuteras nedan visar tydligt på likvidiseringens irrationella följder för jobben. Inom IUL:s samtliga medlemssektorer livsmedel, dryck, hotell och catering, jordbruk och tobak har vi sett företag likvidiseras och nya former av investeringskapital tränga in, särskilt riskkapitalfonder och börsnoterade fastighetsfonder. I nedanstående diskussion om likvidisering och dess konsekvenser för arbetstagarna och deras fackförbund inom IUL:s sektorer hämtar vi konkreta exempel från livsmedels-, dryckes- och cateringsektorerna. MATENS LIKVIDISERING Ställda inför sjunkande omsättning och vinster brukade arbetstagarna och deras fackförbund traditionellt förbereda sig för en kamp mot lönesänkningar och arbetsbrist. I dagens likvidiserade atmosfär går nedskärningar hand i hand med stigande omsättning och rekordvinster. Heineken meddelade till exempel den 22 februari 2006 att vinsten för andra halvåret stigit med 56% mot föregående år. Samtidigt tillkännagav företaget att jobb skulle bort den följande tolvmånadersperioden. Två dagar senare presenterade transnationella bryggerijätten Inbev en vinstökning på 15,3% till 3,3 miljarder EUR och nedskärningsplaner rörande 360 jobb. Logiken är tydlig: vinstökningar omvandlas raskt till större utdelning till aktieägarna (bland annat direktörerna som själva har aktieoptioner) och planer för ytterligare omstrukturering med uppsägningar och nedläggningar ger näring åt en finansmarknad som frossar i att flytta kapital bort från produktiva investeringar. Precis den logiken ligger bakom "Nestlémodellen" som förespråkas av Nestlés styrelseordförande och vd, Peter Brabeck-Letmathe. Den 23 februari 2006 presenterade Nestlé en ökning av nettovinsten med 21% och en aktieutdelning på 12,5% samtidigt som 1 miljard CHF öronmärktes för en ny omgång aktieåterköp utöver det återköp för 3 miljarder CHF som genomfördes endast tre månader tidigare. På samma gång konfronteras Nestléanställda i hela världen av försämrad anställningstrygghet och nedskärningar på grund av outsourcing,

4 osäkra jobb, produktionsflyttar och fabriksnedläggningar. 7 Nestlémodellen följer med andra ord följande iakttagelse: "De senaste två decennierna har vi sett hur de högsta bolagsledningarna för att skapa "aktieägarvärde" slagit in på en ny strategisk kurs där företagens resurser och vinster inte längre behålls och återinvesteras utan istället går till nedskärningar och aktieutdelningar." 8 I motsats till Nestlé erkänner och förhandlar transnationella livsmedelsjätten Danone med facket på samtliga nivåer, bland annat internationellt där IUL har slutit ett antal avtal med företaget. Men ledningsbesluten motiveras av samma nya likvidiseringslogik. "Likviditet" som genererats med hjälp av omfattande omstruktureringar och nedläggningar där många miste jobben slussades in i aktieåterköp för 558 miljoner EUR under 2005, vilket ytterligare blåste upp aktiepriset. När en rekordartad vinst och aktieutdelning presenterades för fjolåret öronmärktes samtidigt ytterligare miljoner EUR för aktieåterköp under En annan transnationell livsmedelsjätte, Kraft Foods, presenterade i ett slag den 30 januari 2006 en 23%-ig intäktsökning för fjärde kvartalet ("vilket överträffade Wall Streets förväntningar") och nedskärningar motsvarande jobb (8% av företagets anställda globalt) de kommande två åren. Även om det fortfarande är oklart vilka produktionsanläggningar som läggs ner är det kristallklart att fabriker kommer att stängas oavsett hur livskraftiga, lönsamma eller effektiva de är. Budskapet till de Kraftanställda är att kärnverksamheten ständigt omdefinieras och att lojaliteten till etablerade produktlinjer därför måste underordnas finansmarknadernas vinstkrav. Bara tre dagar innan Krafts meddelande om att dess "portfölj" strömlinjeformades såldes tio anläggningar i Kanada till två amerikanska riskkapitalbolag, Sun Capital Partners och EG Capital Group, som bildade ett nytt bolag, CanGro Foods, för att driva anläggningarna som nya "finansiella produkter" i sin tillgångsportfölj. Likvidiseringen av transnationella livsmedelsjättar som Nestlé, Danone och Kraft innebär ständiga omdefinitioner av kärnverksamheten för att berättiga ytterligare skärningar i produktiva investeringar och anställda, inklusive avknoppning av viktiga verksamhetsgrenar (både tillverkning och tjänster) som sedan cirkulerar i en ändlös rundgång genom olika investeringsportföljer. Det destruktiva förloppet kan exemplifieras med nedläggningen av konfektyrfabriken Leaf i Åbo i Finland i maj När det finska företaget Huhtamaki omvandlade sig själv till ett specialiserat packningsföretag 1999 sålde det Leaf till holländska konfektyr- och bageriföretaget CSM, som sedan sålde det vidare till två riskkapitalfonder, Nordic Capital och CVC Capital Partners, i mars Strax efter köpet meddelade fonderna att Leaf-fabriken i Åbo skulle läggas ner och 460 anställda bli av med jobben en åtgärd som upprörde både fack och allmänhet. I Finland är man van vid strukturomvandlingar inom industrin och man har sett hela sektorer (t ex teko) uppkomma och försvinna. Det nya och chockerande var nedläggningen av en fabrik med hög produktivitet och

5 lönsamhet. "Ingen kunde tro", sa fabrikens fackliga huvudombud, "att en så stor och lönsam anläggning skulle läggas ner." Meddelandet om nedläggning följdes av ett hot om lönesänkningar på 50%, vilket fick fackets medlemmar att lägga ner arbetet. Företagsledningen fick backa om lönesänkningarna, men fackets ifrågasättande av nedläggningen med hänvisning till att fabriken var både lönsam och livskraftig var till syvende och sidst betydelselöst för ett beslut som förestavades av de vinstkrav som drev de nya ägarna till Leaf. Sedan 1990 har Nordic Capital en relativt blygsam investeringsfond värd 1,5 miljarder EUR förvärvat en portfölj om 21 företag inom bland annat bioteknik, betalteve, läkemedel och möbler samt tre livsmedelsföretag, till exempel Leaf. Under samma period har fonden "avyttrat" 25 företag. Enligt Nordic Capitals investeringskriterier är bolagets "ambition" att vara "en aktiv ägare i tre till sju år och sedan göra en reavinst åt investerarna." Köp-/säljcykeln på tre till sju år är riskkapitalbranschens långsiktiga investeringshorisont en ambition som sedan aggressivt påtvingas tillverknings- och livsmedelsförädlingsindustrin. Den mycket större riskkapitalfond som medverkade i köpet av Leaf och nedläggningen av den lönsamma Åbofabriken, CVC Capital Partners ("specialist på storskaliga utköp genom lån med det uppköpta företagets aktier som säkerhet") har mobiliserat 18 miljarder USD sedan 1981 för förvärv och avyttring av 220 företag. Fondens portfölj omfattar idag 38 företag, varav sju livsmedels- och ett cateringföretag. OTÅLIGT KAPITAL: OTRYGGHET ÅT ALLA " lejonparten av finansieringen av icke-finansiella företag tillhandahålls idag på kortast möjliga villkor. De icke-finansiella företagen måste lämna ifrån sig mer än halva det kassaflöde de behöver för att bibehålla investerings- och innovationsnivån på lång sikt, därefter måste de konkurrera med alla övriga aktörer, utländska och inhemska, för att få tillbaks det. Det är otåligt kapital i dess mest extrema form. Det tvingar de icke-finansiella företagen att antingen skära i investeringar och innovationer eller dra på sig allt större skulder. Och det ger fortsatt näring åt det besparingstvång och den låglönearbetsmarknad som hämmar löneökningar och nya jobb och därför hindrar tillväxten och efterfrågan som helhet." 9 När det otåliga kapitalet tränger in i sektorer som livsmedel och dryck eller hotell och catering påskyndar det uppsägningar, försämrad anställningstrygghet och outsourcing. Det ger dessutom ytterligare sprängkraft till en destruktiv blandning som är djupt destabiliserande för arbetstagarna och deras fackförbund. Vi förhandlar inte längre med hotellägare eller livsmedelsfabrikörer med långsiktiga intressen i sina företag i traditionell mening, utan med ombytliga koalitioner av investerare vars enda referenspunkt är en global finansmarknad med helt nya spelregler. Det här har många konsekvenser, bland annat måste fackförbund som vill förhandla om ändrade villkor, effekten av omstruktureringar eller nedläggningar möta nya makthavare som inte lyssnar på argument om förbättringar av produktion eller tjänster, högre produktivitet, nya produktlinjer,

6 marknaders långsiktiga bärkraft, konsumentbehov etc. Varje investering betraktas som en portfölj av finansiella tillgångar, inte en arbetsplats. Fenomenet är märkbart i hotellbranschen där stora hotellanläggningar i rask takt köpts upp av börsnoterade fastighetsfonder. I USA där de börsnoterade fastighetsfonderna först framträdde har facket hamnat i konflikt med hotellfonder i mångmiljardklassen utan verkligt intresse av hotelldrift. I Japan växte marknaden för börsnoterade fastighetsfonder till 14 miljarder USD på bara fyra år och det finns förväntningar om att nya marknader för börsnoterade fastighetsfonder värda 140 miljarder USD ska växa fram i Asien som helhet de närmaste tio åren. I likhet med riskkapitalfonder är de börsnoterade fastighetsfonderna inriktade på maximering av den finansiella avkastningen (huvudsakligen från uppblåsta hyror) och är i själva verket juridiskt ålagda att ge räntabilitet till investerarna, vilket gör dem absolut oförmögna att driva underhålla hotell som rimliga arbetsplatser. De börsnoterade fastighetsfondernas snabba globala tillväxt (i Storbritannien även kallade PIF och i Frankrike SIIC) förvärrar de osäkra anställningsförhållanden som redan är karakteristiska för sektorn och därför lägger sten på börda för de redan ansträngda hotellfacken. Likvidiseringens långtgående konsekvenser för facket kan exemplifieras med kampen på transnationella flygcateringföretaget Gate Gourmet, där företagets uppköp av riskkapitalbolaget Texas Pacific Group tvingade ledningen på kollisionskurs med cateringpersonalen och deras fack. Gate Gourmet, SwissAirs cateringdivision, köptes av Texas Pacific Group i efterdyningarna av flygbolagets konkurs 2002 samma år som Texas Pacific Group tillsammans med Bain Capital och Goldman Sachs Capital Partners förvärvade den globala snabbmatskedjan Burger King. Gate Gourmets dåvarande vd välkomnade köpet med följande ord: "Med en kombination av strategiska köp och organisk tillväxt ska Gate Gourmet gå från klarhet till klarhet." När Texas Pacific Group köpte Gate Gourmet hade cateringföretaget drygt anställda i 29 länder med 140 flygkök var motsvarande siffror anställda och 109 flygkök. Vägen till "organisk tillväxt" i Gate Gourmet började med ett noga planerat angrepp mot facket som inleddes med den välbekanta kampen på Heathrowflygplatsen i Storbritannien, som företaget drog på sig genom att smyganställa hundratals kontraktsarbetare i ett omstruktureringsprogram som kretsade kring massuppsägningar och dramatiskt försämrade anställningsvillkor. Den jobb- och fackfientliga offensiven flyttade sedan till flygplatsen i Düsseldorf i Tyskland där (i skrivande stund i slutet av februari 2006) medlemmar i IUL-anslutna tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG strejkat sedan 7 oktober 2005 eftersom företaget vägrar förhandla om löner och ersättning för de allt svårare arbetsförhållandena.

7 I uppenbar strid med tysk kollektivavtalstradition har företaget krävt företagsövergripande eftergifter rörande arbetstid, semester och skiftersättning, trots att allt detta förhandlas centralt på branschnivå. En kompromissöverenskommelse mellan facket och det lokala företaget i början av december 2005 förkastades ensidigt av Gate Gourmets koncernhuvudkontor som därmed tvingade ut de anställda i fortsatt strejk. Tecken tyder nu på att den fackföreningsfientliga offensiven siktar in sig på andra Gate Gourmetanläggningar i Europa. En central del i problematiken som livsmedelsfacken står inför är att de riskkapitalfonder och börsnoterade fastighetsfonder som äger och kontrollerar medlemmarnas arbetsplatser inte betraktar sig själva som arbetsgivare. I många rättssystem definieras de inte som arbetsgivare och åläggs inte de juridiska skyldigheter som är bindande för arbetsgivare. När facket ställer dem mot vägen rörande uppsägningar eller nedläggningar kan de därför med lagen på sin sida två sina händer. Gate Gourmet förnekar ihärdigt att ledningsbesluten som ledde till konflikterna på Heathrow och Düsseldorf har något att göra med Texas Pacific Group samtidigt som de bekräftar sitt "avhängighetsförhållande" till investeringsföretaget. Texas Pacific Group å sin sida frånsäger sig eftertryckligen allt ansvar för personalrelationerna på Gate Gourmet eller andra företag i sin portfölj (som består av företag med sammanlagt en kvarts miljon anställda). Som NGG erfor på flygplatsen i Düsseldorf försöker de förhandla med en arbetsgivare som maskerat sig till finansorganisation befriad från de restriktioner, lagar och skyldigheter som tidigare tvingade arbetsgivare att hålla sig till de förhandlingssystem som etablerats på arbetsmarknaden under mångårig kamp. Den osynliga arbetsgivaren går helt och hållet upp i rök när de nya finansiella organisationerna (riskkapitalfonder, investeringsfonder, riskkapitalfonder, hedgefonder, börsnoterade fastighetsfonder etc) inte finns med i FN-organens statistik och texter om tillväxt, investeringar och sysselsättning. Inte ens de program som specialiserar sig på världsinvesteringar, transnationella företag och sysselsättning har fullt ut beaktat riskkapitalfondernas betydelse, vare sig kvantitativt eller kvalitativt. Ändå är så mycket som en femtedel av arbetskraften utanför offentlig sektor i till exempel Storbritannien idag anställd i företag kontrollerade av riskkapitalfonder. 10 De här mäktiga ekonomiska intressena nämns helt enkelt inte i FN:s konferens för handel och utvecklings (UNCTAD) statistikhandbok, Statistical Handbook,Trade and Development Report eller i UNCTAD:s rapportserie World Investment Report. 11 UNCTAD:s handels- och utvecklingsrapport, Trade and Development Report 2005, som tar upp frågan om "nya former av globalt ömsesidigt beroende" bortser från likvidiseringens globala konsekvenser. Analysen i rapporten baseras på antagande att "en överdrivet restriktiv penningpolitik kan få investerarna att hellre investera i finansiella tillgångar än utvidga produktionskapaciteten." 12 Här bortser man alltså från det faktum som påvisas i exemplen ovan och som är något som våra medlemmar direkt erfar att investerarnas förkärlek för investeringar i annat

8 än höjd produktionskapacitet drivs på av finansmarknadernas vinstkrav och den makt som utövas av nya former av finanskapital. Om riskkapitalfonderna betraktades som transnationella företag (med tanke på deras omfattande kontroll över tillverknings- och tjänsteföretag globalt) och togs med på UNCTAD:s topplista över de 100 största icke-finansiella transnationella företagen skulle de med lätthet slå ut dagens 10-i-topp-företag. 13 General Electric rankad som etta på UNCTAD:s lista kontrollerar mindre utländska tillgångar och har färre utlandsanställda än Blackstone, Carlyle Group och Texas Pacific Group. Till och med UNCTAD:s nya lista över de 50 största transnationella finansföretagen (för första gången inkluderad i World Investment Report 2004) granskar enbart transnationella finansföretag i ljuset av en smalt definierad finansiell tjänstesektor och begränsar anställningsstatistiken till den sektorn. 14 Också i ILO:s årsrapportserie World Employment Report negligeras investeringsfondernas arbetsgivarroll. I World Employment Report granskas följderna för produktiviteten av arbetskraftens och kapitalets rörlighet, samt förhållandet mellan stabilitet på arbetsmarknaden och produktivitet, utan att någon hänsyn tas till de vinstkrav som piskar fram denna flexibilitet och den tilltagande omöjligheten av stabilitet på arbetsmarknaden i en likvidiserad värld. 15 I andra ILO-texter och ILO-program nämns riskkapitalfonder och riskkapital endast uttryckligen i samband med finansieringen av nya jobb. 16 Som politiskt-juridiskt och institutionellt fenomen med ursprung i likvidisering väcker den osynliga arbetsgivaren i sin tur allvarliga frågor om på vilka grunder socialpolitiken utvecklas i organisationer som ILO. TILLBAKA TILL RUTA 1: TILL FÖRSVAR FÖR ILO Men vad betyder då det här för arbetstagare vars arbetsgivare kanske är osynliga men som (åtminstone för stunden) går till jobbet på Gate Gourmet, Kraft eller Leaf? Ska de sträva efter en "social dialog" med CVC Capital Partners? Eller försöka teckna ett globalt ramavtal med Texas Pacific Group? Eller arrangera ett forum där hotellfack tipsar börsnoterade fastighetsfonder om "bästa praxis"? Förslagens absurditet pekar på de mycket verkliga och svåra problem facket står inför när det tar upp kampen med de nya maktformerna. Historiskt sett har facket använt sin organisatoriska styrka för att förhandla med makthavarna genom kollektivavtal en process som innebär direkta förhandlingar med en arbetsgivare. När arbetsgivarna blir alltmer flyktiga och anställningsförhållandet gradvis suddas ut ökar deras förmåga att skada samhället och sprida otrygghet. I det läget måste facket organisera och mobilisera på nya sätt för att göra arbetsgivaren synlig och försvara och genomdriva förhandlingsrelationen så att makten återigen tvingas till förhandlingsbordet.

9 IUL anser att organiserings- och förhandlingsstrategier snabbt måste utformas så att våra medlemmar kan försvaras i en omgivning som förändrats i grunden. Det är en av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter. Vi anser dessutom att den likvidiserade omgivning måste omformas där organiserandet och förhandlingarna nu äger rum. Men radikala förändringar innebär inte nödvändigtvis att de gamla verktygen blir omoderna. Vi föreslår till exempel att ILO:s normgivande funktion ges större och inte mindre betydelse i en likvidiserad värld. Försök att urvattna ILO:s roll i utvecklingen och främjandet av universella normer som omsätts i nationell lag måste med kraft bekämpas. ILO har idag en proaktiv uppgift i att säkerställa att mekanismer skapas eller nystartas på nationsnivå som kan påtvinga organisationer arbetsgivaransvar. Det är viktigt att nya och tillämpbara definitioner av "anställningsförhållandet" snabbt utarbetas som speglar de grundläggande förändringar likvidiseringen vållat. En mer omfattande politisk uppgift är att återställa kopplingen löner-produktivitetvinst som likvidiseringen upphävt. Om det här programmet ska genomföras måste vi tillbakavisa påståenden om maktlösa nationella regeringar och den minskande betydelsen av regleringar på nationsnivå. Likvidiseringen är inte en spontan, anonym process med rötter i teknologiska förändringar eller globala informationsflöden. Den är ett politiskt projekt där nationella regeringars aktiva medverkan ingår. Det sista kvartsseklets "avregleringar" innebar att en hel arsenal nya juridiska mekanismer och regelverk infördes av nationella regeringar för att tillvarata investerares och aktieägares intressen. Den arsenalen måste nedmonteras och nya juridiska mekanismer och regelverk införas nationellt så att investeringskapitalet underställs demokratiska krav som formulerats i internationella människorättsnormer. Den demokratiska politiska förnyelsens mer omfattande projekt är även det en huvuduppgift för IUL och den internationella arbetarrörelsen som helhet. NOTER 1 Se Eurazeos hemsida: 2 Fligstein and Linda Markowitz, "Financial Reorganization of American Corporations in the 1980s", i W. J. Wilson (red) Sociology and the Public Agenda. Newbury Park: Sage, 1990, sid James Crotty, "The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era", i Gerald Epstein (red) Financialization and the World Economy. Northampton, MA: Edward Elgar, Ozgur Orhanggazi, " Financialization and capital accumulation in the non-financial corporate sector: A theoretical and empirical investigation", (ännu ej publicerad), sid 7. 5 Engelbert Stockhammer, "Financialization and the Slowdown of Accumulation", Cambridge Journal of Economics, 28, 2004, sid "The new kings of capitalism", The Economist, Dokumenterat på IUL-webbsidan Nestlé Watch. 8 William Lazonick and Mary O Sullivan, "Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance", Economy and Society, årg 29 nr 1, 2000, sid W

10 9 Originaltextens kursivering. James Crotty, The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Impatient Finance on Nonfinancial Corporations in the Neoliberal Era, Political Economy Research Institute Research Brief, juli 2003, sid "Private equity under government scrutiny", London Stock Exchange, ; tal hållet av ordföranden i brittiska riskkapitalföreningen, British Venture Capital Association, APG for Private Equity and Venture Capital, World Investment Report 2004 innehåller visserligen uppgifter om transaktioner för två USAbaserade börsnoterade fastighetsfonder rörande fusioner med utlandet och utrikesförvärv värda över 1 miljard USD, men rapporten gör aldrig någon kritisk analys av de börsnoterade fastighetsfondernas eller riskkapitalfondernas betydelse för flödet av utländska direktinvesteringar. 12 UNCTAD, Trade and Development Report, 2005: New Features of Global Interdependence. Genève: Förenta Nationerna, 2005, sid UNCTAD, bilaga, tabell A.I.9. Världens 100 största icke-finansiella transnationella företag, rangordnade efter utländska tillgångar, World Investment Report Genève: Förenta Nationerna, UNCTAD, bilaga, tabell A.I.12. De 50 största transnationella finansföretagen, rangordnade efter summa tillgångar, World Investment Report Geneva: United Nations, World Employment Report : Employment, Productivity and Poverty Reduction. Genève: ILO, En av de få detaljerade studierna om riskkapital är till exempel en rapport av Ebony Consulting International (Pty) Ltd, Private Equity and Capitalisation of SMMEs in South Africa: Quo Vadis? Social Finance Programme & InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development Working paper No. 34, Employment Sector, International Labour Organisation. Genève.

Arbetstagarens guide till riskkapital

Arbetstagarens guide till riskkapital Arbetstagarens guide till riskkapital Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen Arbetstagarens guide till riskkapital

Läs mer

Postsektorn och den globala recessionen

Postsektorn och den globala recessionen Postsektorn och den globala recessionen Rapport för UNI Post & Logistik Utarbetad av Andrew Bibby och Neil Anderson 24 april 2009 version 4.0 1. Inledning En global ekonomisk kris som den som världen upplever

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067

#9 10. Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback. vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #9 10 vintern 2009 30kr ISSN 1654-6067 Tema: Skatteparadis Slutet för skatteparadisen? Vinsten framför allt Tobinskattens comeback Innehåll

Läs mer

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Riv hindren! -åtgärder för bättre löner och arbetvillkor i den globala sportklädesindustrin.

Riv hindren! -åtgärder för bättre löner och arbetvillkor i den globala sportklädesindustrin. Riv hindren -åtgärder för bättre löner och arbetvillkor i den globala sportklädesindustrin. Sid. 1 Sammanfattning 4 Play Fairs forskares fynd 4 Tre hinder att klara 6 Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Läs mer

Rapport om den globala detaljhandeln

Rapport om den globala detaljhandeln Rapport om den globala detaljhandeln Stephanie Luce Oktober 2013 En rapport av UNI Global Union Innehållsförteckning Inledning... 3 Vikten av detaljhandeln i världsekonomin... 3 Effekterna av den globala

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

För versella posttjänster UNI POST:S FÖRSTA VÄRLDSKONFERENS

För versella posttjänster UNI POST:S FÖRSTA VÄRLDSKONFERENS För versella posttjänster UNI POST:S FÖRSTA VÄRLDSKONFERENS GENÈVE, 4-5 NOVEMBER 2003 Inledning Posten befinner sig i en extremt föränderlig miljö. Denna viktiga samhällstjänst som sysselsätter fem miljoner

Läs mer

Gränslös ekonomi. Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM

Gränslös ekonomi. Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM Gränslös ekonomi Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM Gränslös ekonomi 1 Till läsaren Sverige är en öppen ekonomi med en utvecklad finansmarknad, omfattande utrikeshandel och stor närvaro av

Läs mer

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR KAPITEL 1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 1.1 Inledning Runt millennieskiftet var debatten intensiv kring effekterna av globaliseringen för svenska företag. Sverige beskrevs som ett av de länder som påverkades

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Riskkapitalbolagen i Sverige

Riskkapitalbolagen i Sverige Riskkapitalbolagen i Sverige RISKKAPITALBOLAGEN I SVERIGE Även om riskkapitalbolag funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet är det främst under de senaste åren som de blivit mer betydelsefulla aktörer

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer