LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET"

Transkript

1 Labour Education, ACTRAV:s (ILO:s byrå för arbetstagarverksamhet) kvartalstidskrift, 1/2006 (nr 142) LIKVIDISERING: NYA VÄGAR TILL VINST, NYA UTMANINGAR FÖR FACKET Peter Rossman Presskontakt Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) Gerard Greenfield Regionsamordnare Asien/Stillahavet, transnationella livsmedels- och dryckesföretag, Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) ENGÅNGSJOBB, OSYNLIGA ARBETSGIVARE När investeringstillfällena noga undersökts och utvalts finns det tre stadier i Eurazeos "produktionscykel": struktureringen av investeringen och köpet; uppföljningen av investeringen och värdeskapandet i den köpta organisationen; investeringens avyttring. Mål och strategi för Eurazeo, Frankrikes största riskkapitalfond 1 Ett av de mest utmärkande dragen hos det gångna kvartsseklet har varit det gradvisa upphävandet av det etablerade förhållandet mellan lön och produktivitet. Produktiviteten fortsätter öka men lönerna håller inte längre jämna steg med vinsten och produktiviteten. I de avancerade kapitalistiska länderna var kopplingen löner-produktivitet-vinst själva grunden för kollektivförhandlingarna under den långvariga tillväxtperioden efter andra världskriget. En livlig diskussion har uppstått kring kopplingens utsuddande och sammanbrott, de avancerade kapitalistiska ländernas betydande nyfattigdom och envisa "tillväxt utan jobb", ofta inom ramarna för globaliseringsdebatten. Men för att förstå de grundläggande maktförändringar som dömt arbetstagarna till konstanta omstruktureringar och en ständigt instabil arbetsmarknad måste vi titta närmare på problematiken kring likvidisering. Generellt syftar likvidisering dels på det finansiella kapitalets ökade betydelse gentemot det verkliga kapitalet i fastställandet av investeringars förväntade takt och vinst, dels på investeringens tilltagande beroende av de globala finansmarknadernas krav. Under de rådande vinstkraven har företag inom tillverknings- och tjänstesektorn i princip förvandlats till "en samling tillgångar som placeras eller omplaceras beroende på den kortfristiga vinst som kan göras." 2 Investerare i tillverkningssektorn och den icke-finansiella tjänstesektorn

2 kräver nu avkastningsnivåer som motsvarar vinstnivåerna på de globala finansoch aktiemarknaderna, nivåer som var otänkbara för bara tio år sedan. Chefen för Deutsche Bank har sagt att investerare bör sikta på en avkastning på 20% på det investerade kapitalet. De nya vinstkraven förstärker och förstärks av en institutionell och ideologisk förvandling rörande företagsledning. De senaste tjugo åren har det skett "en grundläggande förändring beträffande drivkrafterna bakom ledningsbesluten, från en situation där det fanns ett samband mellan den långsiktiga direktörslönen och företagets långsiktiga framgång, till en ny situation där direktörslönen kopplas till kortfristiga rörelser i aktiepriset." 3 Här ingår fantastiskt höga direktörslöner knutna till "prioriteringen av "aktieägarvärdet" samt de institutionella investerarnas framväxt, likställandet av ledningarnas och aktieägarnas intressen med hjälp av aktieoptioner." 4 Den sammanlagda effekten av förändringarna var en dramatisk förkortning av företagens planeringshorisont och införandet av ledningsstrategier för att höja "aktieägarvärdet" samtidigt som den faktiska ekonomiska prestationen undermineras. Exempel på sådana strategier är omstruktureringar och besparingar som syftar till att skära ned antalet anställda och eliminera produktionskapacitet för att frigöra kontanta medel för återköp av aktier som ytterligare blåser upp aktiepriset. Detta skedde bland annat i USA i samband med de omstruktureringar och massuppsägningar som sammanföll med att företag som inte var finansföretag 1995 till 2001 köpte egna aktier till ett värde av 870 miljarder USD. Naturligtvis har företag alltid försökt maximera sin vinst. Det nya är jakten på profit genom neddragningar av produktionskapacitet och personal. Transnationella livsmedelsförädlare investerar till exempel idag en väsentligt lägre andel av vinsten i en utökad produktionskapacitet. Finansmarknaderna belönar idag direkt företag som minskar personalen med nedläggningar, omstrukturering och outsourcing. Detta visar hur likvidiseringsfenomenet har fått ledningarna för icke-finansiella företag att "agera mer som aktörer på finansmarknaden." 5 Medan tillverkningsföretagen blir mer som finansaktörer har de verkliga finansaktörerna till exempel riskkapitalfonder, hedgefonder och börsnoterade fastighetsfonder (amerikanska så kallade Real Estate Investment Trusts, REIT) blivit betydande kortfristiga ägare i tillverknings- och tjänsteföretag, som köper, omstrukturerar och avyttrar dessa företag som likvida tillgångar oavsett den faktiska produktiviteten och lönsamheten. De senaste tio åren har riskkapitalfonder mobiliserat många triljoner dollar för företagsköp i praktiskt taget samtliga industri- och tjänstesektorer, vilket föranlett följande kommentar från The Economist: "Riskkapitalbranschen har idag flyttat från periferin och rakt in i de kapitalistiska händelsernas centrum." 6 Arbetstagare i i stort sett alla sektorer är nu hotade av snabba ägarförändringar och genomförandet av omstruktureringsplaner och kortfristiga mål som baseras på en finansmarknadslogik som inte sätter värde på verklig produktion,

3 produktivitet eller arbetstillfällen. Enbart de första åtta veckorna 2006 gjorde hedgefonder och riskkapitalfonder över affärer som omfattade köp och avyttring av tillgångar till ett värde av 473 miljarder USD. Bland de så kallade tillgångar som bytte ägare fanns tillverknings- och tjänsteföretag med hundratusentals anställda, till exempel de anställda i världens största konfektyrföretags, Cadbury Schweppes, europeiska dryckesdivision. Enligt ett inom livsmedels- och dryckesindustrin idag välbekant mönster sålde Cadbury Schweppes den europeiska dryckesdivisionen till två riskkapitalfonder, Blackstone Group International och Lion Capital LLP, i februari 2006 för 2,2 miljarder USD. Till följd av affären förvandlades arbetsplatserna för anställda i ett slag till en av många finansiella tillgångar i Blackstones portfölj som värderas till 45 miljarder USD (och i november 2004 hade makt över arbetstagares arbetsplatser). Detta och de exempel på uppsägningar och nedläggningar som diskuteras nedan visar tydligt på likvidiseringens irrationella följder för jobben. Inom IUL:s samtliga medlemssektorer livsmedel, dryck, hotell och catering, jordbruk och tobak har vi sett företag likvidiseras och nya former av investeringskapital tränga in, särskilt riskkapitalfonder och börsnoterade fastighetsfonder. I nedanstående diskussion om likvidisering och dess konsekvenser för arbetstagarna och deras fackförbund inom IUL:s sektorer hämtar vi konkreta exempel från livsmedels-, dryckes- och cateringsektorerna. MATENS LIKVIDISERING Ställda inför sjunkande omsättning och vinster brukade arbetstagarna och deras fackförbund traditionellt förbereda sig för en kamp mot lönesänkningar och arbetsbrist. I dagens likvidiserade atmosfär går nedskärningar hand i hand med stigande omsättning och rekordvinster. Heineken meddelade till exempel den 22 februari 2006 att vinsten för andra halvåret stigit med 56% mot föregående år. Samtidigt tillkännagav företaget att jobb skulle bort den följande tolvmånadersperioden. Två dagar senare presenterade transnationella bryggerijätten Inbev en vinstökning på 15,3% till 3,3 miljarder EUR och nedskärningsplaner rörande 360 jobb. Logiken är tydlig: vinstökningar omvandlas raskt till större utdelning till aktieägarna (bland annat direktörerna som själva har aktieoptioner) och planer för ytterligare omstrukturering med uppsägningar och nedläggningar ger näring åt en finansmarknad som frossar i att flytta kapital bort från produktiva investeringar. Precis den logiken ligger bakom "Nestlémodellen" som förespråkas av Nestlés styrelseordförande och vd, Peter Brabeck-Letmathe. Den 23 februari 2006 presenterade Nestlé en ökning av nettovinsten med 21% och en aktieutdelning på 12,5% samtidigt som 1 miljard CHF öronmärktes för en ny omgång aktieåterköp utöver det återköp för 3 miljarder CHF som genomfördes endast tre månader tidigare. På samma gång konfronteras Nestléanställda i hela världen av försämrad anställningstrygghet och nedskärningar på grund av outsourcing,

4 osäkra jobb, produktionsflyttar och fabriksnedläggningar. 7 Nestlémodellen följer med andra ord följande iakttagelse: "De senaste två decennierna har vi sett hur de högsta bolagsledningarna för att skapa "aktieägarvärde" slagit in på en ny strategisk kurs där företagens resurser och vinster inte längre behålls och återinvesteras utan istället går till nedskärningar och aktieutdelningar." 8 I motsats till Nestlé erkänner och förhandlar transnationella livsmedelsjätten Danone med facket på samtliga nivåer, bland annat internationellt där IUL har slutit ett antal avtal med företaget. Men ledningsbesluten motiveras av samma nya likvidiseringslogik. "Likviditet" som genererats med hjälp av omfattande omstruktureringar och nedläggningar där många miste jobben slussades in i aktieåterköp för 558 miljoner EUR under 2005, vilket ytterligare blåste upp aktiepriset. När en rekordartad vinst och aktieutdelning presenterades för fjolåret öronmärktes samtidigt ytterligare miljoner EUR för aktieåterköp under En annan transnationell livsmedelsjätte, Kraft Foods, presenterade i ett slag den 30 januari 2006 en 23%-ig intäktsökning för fjärde kvartalet ("vilket överträffade Wall Streets förväntningar") och nedskärningar motsvarande jobb (8% av företagets anställda globalt) de kommande två åren. Även om det fortfarande är oklart vilka produktionsanläggningar som läggs ner är det kristallklart att fabriker kommer att stängas oavsett hur livskraftiga, lönsamma eller effektiva de är. Budskapet till de Kraftanställda är att kärnverksamheten ständigt omdefinieras och att lojaliteten till etablerade produktlinjer därför måste underordnas finansmarknadernas vinstkrav. Bara tre dagar innan Krafts meddelande om att dess "portfölj" strömlinjeformades såldes tio anläggningar i Kanada till två amerikanska riskkapitalbolag, Sun Capital Partners och EG Capital Group, som bildade ett nytt bolag, CanGro Foods, för att driva anläggningarna som nya "finansiella produkter" i sin tillgångsportfölj. Likvidiseringen av transnationella livsmedelsjättar som Nestlé, Danone och Kraft innebär ständiga omdefinitioner av kärnverksamheten för att berättiga ytterligare skärningar i produktiva investeringar och anställda, inklusive avknoppning av viktiga verksamhetsgrenar (både tillverkning och tjänster) som sedan cirkulerar i en ändlös rundgång genom olika investeringsportföljer. Det destruktiva förloppet kan exemplifieras med nedläggningen av konfektyrfabriken Leaf i Åbo i Finland i maj När det finska företaget Huhtamaki omvandlade sig själv till ett specialiserat packningsföretag 1999 sålde det Leaf till holländska konfektyr- och bageriföretaget CSM, som sedan sålde det vidare till två riskkapitalfonder, Nordic Capital och CVC Capital Partners, i mars Strax efter köpet meddelade fonderna att Leaf-fabriken i Åbo skulle läggas ner och 460 anställda bli av med jobben en åtgärd som upprörde både fack och allmänhet. I Finland är man van vid strukturomvandlingar inom industrin och man har sett hela sektorer (t ex teko) uppkomma och försvinna. Det nya och chockerande var nedläggningen av en fabrik med hög produktivitet och

5 lönsamhet. "Ingen kunde tro", sa fabrikens fackliga huvudombud, "att en så stor och lönsam anläggning skulle läggas ner." Meddelandet om nedläggning följdes av ett hot om lönesänkningar på 50%, vilket fick fackets medlemmar att lägga ner arbetet. Företagsledningen fick backa om lönesänkningarna, men fackets ifrågasättande av nedläggningen med hänvisning till att fabriken var både lönsam och livskraftig var till syvende och sidst betydelselöst för ett beslut som förestavades av de vinstkrav som drev de nya ägarna till Leaf. Sedan 1990 har Nordic Capital en relativt blygsam investeringsfond värd 1,5 miljarder EUR förvärvat en portfölj om 21 företag inom bland annat bioteknik, betalteve, läkemedel och möbler samt tre livsmedelsföretag, till exempel Leaf. Under samma period har fonden "avyttrat" 25 företag. Enligt Nordic Capitals investeringskriterier är bolagets "ambition" att vara "en aktiv ägare i tre till sju år och sedan göra en reavinst åt investerarna." Köp-/säljcykeln på tre till sju år är riskkapitalbranschens långsiktiga investeringshorisont en ambition som sedan aggressivt påtvingas tillverknings- och livsmedelsförädlingsindustrin. Den mycket större riskkapitalfond som medverkade i köpet av Leaf och nedläggningen av den lönsamma Åbofabriken, CVC Capital Partners ("specialist på storskaliga utköp genom lån med det uppköpta företagets aktier som säkerhet") har mobiliserat 18 miljarder USD sedan 1981 för förvärv och avyttring av 220 företag. Fondens portfölj omfattar idag 38 företag, varav sju livsmedels- och ett cateringföretag. OTÅLIGT KAPITAL: OTRYGGHET ÅT ALLA " lejonparten av finansieringen av icke-finansiella företag tillhandahålls idag på kortast möjliga villkor. De icke-finansiella företagen måste lämna ifrån sig mer än halva det kassaflöde de behöver för att bibehålla investerings- och innovationsnivån på lång sikt, därefter måste de konkurrera med alla övriga aktörer, utländska och inhemska, för att få tillbaks det. Det är otåligt kapital i dess mest extrema form. Det tvingar de icke-finansiella företagen att antingen skära i investeringar och innovationer eller dra på sig allt större skulder. Och det ger fortsatt näring åt det besparingstvång och den låglönearbetsmarknad som hämmar löneökningar och nya jobb och därför hindrar tillväxten och efterfrågan som helhet." 9 När det otåliga kapitalet tränger in i sektorer som livsmedel och dryck eller hotell och catering påskyndar det uppsägningar, försämrad anställningstrygghet och outsourcing. Det ger dessutom ytterligare sprängkraft till en destruktiv blandning som är djupt destabiliserande för arbetstagarna och deras fackförbund. Vi förhandlar inte längre med hotellägare eller livsmedelsfabrikörer med långsiktiga intressen i sina företag i traditionell mening, utan med ombytliga koalitioner av investerare vars enda referenspunkt är en global finansmarknad med helt nya spelregler. Det här har många konsekvenser, bland annat måste fackförbund som vill förhandla om ändrade villkor, effekten av omstruktureringar eller nedläggningar möta nya makthavare som inte lyssnar på argument om förbättringar av produktion eller tjänster, högre produktivitet, nya produktlinjer,

6 marknaders långsiktiga bärkraft, konsumentbehov etc. Varje investering betraktas som en portfölj av finansiella tillgångar, inte en arbetsplats. Fenomenet är märkbart i hotellbranschen där stora hotellanläggningar i rask takt köpts upp av börsnoterade fastighetsfonder. I USA där de börsnoterade fastighetsfonderna först framträdde har facket hamnat i konflikt med hotellfonder i mångmiljardklassen utan verkligt intresse av hotelldrift. I Japan växte marknaden för börsnoterade fastighetsfonder till 14 miljarder USD på bara fyra år och det finns förväntningar om att nya marknader för börsnoterade fastighetsfonder värda 140 miljarder USD ska växa fram i Asien som helhet de närmaste tio åren. I likhet med riskkapitalfonder är de börsnoterade fastighetsfonderna inriktade på maximering av den finansiella avkastningen (huvudsakligen från uppblåsta hyror) och är i själva verket juridiskt ålagda att ge räntabilitet till investerarna, vilket gör dem absolut oförmögna att driva underhålla hotell som rimliga arbetsplatser. De börsnoterade fastighetsfondernas snabba globala tillväxt (i Storbritannien även kallade PIF och i Frankrike SIIC) förvärrar de osäkra anställningsförhållanden som redan är karakteristiska för sektorn och därför lägger sten på börda för de redan ansträngda hotellfacken. Likvidiseringens långtgående konsekvenser för facket kan exemplifieras med kampen på transnationella flygcateringföretaget Gate Gourmet, där företagets uppköp av riskkapitalbolaget Texas Pacific Group tvingade ledningen på kollisionskurs med cateringpersonalen och deras fack. Gate Gourmet, SwissAirs cateringdivision, köptes av Texas Pacific Group i efterdyningarna av flygbolagets konkurs 2002 samma år som Texas Pacific Group tillsammans med Bain Capital och Goldman Sachs Capital Partners förvärvade den globala snabbmatskedjan Burger King. Gate Gourmets dåvarande vd välkomnade köpet med följande ord: "Med en kombination av strategiska köp och organisk tillväxt ska Gate Gourmet gå från klarhet till klarhet." När Texas Pacific Group köpte Gate Gourmet hade cateringföretaget drygt anställda i 29 länder med 140 flygkök var motsvarande siffror anställda och 109 flygkök. Vägen till "organisk tillväxt" i Gate Gourmet började med ett noga planerat angrepp mot facket som inleddes med den välbekanta kampen på Heathrowflygplatsen i Storbritannien, som företaget drog på sig genom att smyganställa hundratals kontraktsarbetare i ett omstruktureringsprogram som kretsade kring massuppsägningar och dramatiskt försämrade anställningsvillkor. Den jobb- och fackfientliga offensiven flyttade sedan till flygplatsen i Düsseldorf i Tyskland där (i skrivande stund i slutet av februari 2006) medlemmar i IUL-anslutna tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG strejkat sedan 7 oktober 2005 eftersom företaget vägrar förhandla om löner och ersättning för de allt svårare arbetsförhållandena.

7 I uppenbar strid med tysk kollektivavtalstradition har företaget krävt företagsövergripande eftergifter rörande arbetstid, semester och skiftersättning, trots att allt detta förhandlas centralt på branschnivå. En kompromissöverenskommelse mellan facket och det lokala företaget i början av december 2005 förkastades ensidigt av Gate Gourmets koncernhuvudkontor som därmed tvingade ut de anställda i fortsatt strejk. Tecken tyder nu på att den fackföreningsfientliga offensiven siktar in sig på andra Gate Gourmetanläggningar i Europa. En central del i problematiken som livsmedelsfacken står inför är att de riskkapitalfonder och börsnoterade fastighetsfonder som äger och kontrollerar medlemmarnas arbetsplatser inte betraktar sig själva som arbetsgivare. I många rättssystem definieras de inte som arbetsgivare och åläggs inte de juridiska skyldigheter som är bindande för arbetsgivare. När facket ställer dem mot vägen rörande uppsägningar eller nedläggningar kan de därför med lagen på sin sida två sina händer. Gate Gourmet förnekar ihärdigt att ledningsbesluten som ledde till konflikterna på Heathrow och Düsseldorf har något att göra med Texas Pacific Group samtidigt som de bekräftar sitt "avhängighetsförhållande" till investeringsföretaget. Texas Pacific Group å sin sida frånsäger sig eftertryckligen allt ansvar för personalrelationerna på Gate Gourmet eller andra företag i sin portfölj (som består av företag med sammanlagt en kvarts miljon anställda). Som NGG erfor på flygplatsen i Düsseldorf försöker de förhandla med en arbetsgivare som maskerat sig till finansorganisation befriad från de restriktioner, lagar och skyldigheter som tidigare tvingade arbetsgivare att hålla sig till de förhandlingssystem som etablerats på arbetsmarknaden under mångårig kamp. Den osynliga arbetsgivaren går helt och hållet upp i rök när de nya finansiella organisationerna (riskkapitalfonder, investeringsfonder, riskkapitalfonder, hedgefonder, börsnoterade fastighetsfonder etc) inte finns med i FN-organens statistik och texter om tillväxt, investeringar och sysselsättning. Inte ens de program som specialiserar sig på världsinvesteringar, transnationella företag och sysselsättning har fullt ut beaktat riskkapitalfondernas betydelse, vare sig kvantitativt eller kvalitativt. Ändå är så mycket som en femtedel av arbetskraften utanför offentlig sektor i till exempel Storbritannien idag anställd i företag kontrollerade av riskkapitalfonder. 10 De här mäktiga ekonomiska intressena nämns helt enkelt inte i FN:s konferens för handel och utvecklings (UNCTAD) statistikhandbok, Statistical Handbook,Trade and Development Report eller i UNCTAD:s rapportserie World Investment Report. 11 UNCTAD:s handels- och utvecklingsrapport, Trade and Development Report 2005, som tar upp frågan om "nya former av globalt ömsesidigt beroende" bortser från likvidiseringens globala konsekvenser. Analysen i rapporten baseras på antagande att "en överdrivet restriktiv penningpolitik kan få investerarna att hellre investera i finansiella tillgångar än utvidga produktionskapaciteten." 12 Här bortser man alltså från det faktum som påvisas i exemplen ovan och som är något som våra medlemmar direkt erfar att investerarnas förkärlek för investeringar i annat

8 än höjd produktionskapacitet drivs på av finansmarknadernas vinstkrav och den makt som utövas av nya former av finanskapital. Om riskkapitalfonderna betraktades som transnationella företag (med tanke på deras omfattande kontroll över tillverknings- och tjänsteföretag globalt) och togs med på UNCTAD:s topplista över de 100 största icke-finansiella transnationella företagen skulle de med lätthet slå ut dagens 10-i-topp-företag. 13 General Electric rankad som etta på UNCTAD:s lista kontrollerar mindre utländska tillgångar och har färre utlandsanställda än Blackstone, Carlyle Group och Texas Pacific Group. Till och med UNCTAD:s nya lista över de 50 största transnationella finansföretagen (för första gången inkluderad i World Investment Report 2004) granskar enbart transnationella finansföretag i ljuset av en smalt definierad finansiell tjänstesektor och begränsar anställningsstatistiken till den sektorn. 14 Också i ILO:s årsrapportserie World Employment Report negligeras investeringsfondernas arbetsgivarroll. I World Employment Report granskas följderna för produktiviteten av arbetskraftens och kapitalets rörlighet, samt förhållandet mellan stabilitet på arbetsmarknaden och produktivitet, utan att någon hänsyn tas till de vinstkrav som piskar fram denna flexibilitet och den tilltagande omöjligheten av stabilitet på arbetsmarknaden i en likvidiserad värld. 15 I andra ILO-texter och ILO-program nämns riskkapitalfonder och riskkapital endast uttryckligen i samband med finansieringen av nya jobb. 16 Som politiskt-juridiskt och institutionellt fenomen med ursprung i likvidisering väcker den osynliga arbetsgivaren i sin tur allvarliga frågor om på vilka grunder socialpolitiken utvecklas i organisationer som ILO. TILLBAKA TILL RUTA 1: TILL FÖRSVAR FÖR ILO Men vad betyder då det här för arbetstagare vars arbetsgivare kanske är osynliga men som (åtminstone för stunden) går till jobbet på Gate Gourmet, Kraft eller Leaf? Ska de sträva efter en "social dialog" med CVC Capital Partners? Eller försöka teckna ett globalt ramavtal med Texas Pacific Group? Eller arrangera ett forum där hotellfack tipsar börsnoterade fastighetsfonder om "bästa praxis"? Förslagens absurditet pekar på de mycket verkliga och svåra problem facket står inför när det tar upp kampen med de nya maktformerna. Historiskt sett har facket använt sin organisatoriska styrka för att förhandla med makthavarna genom kollektivavtal en process som innebär direkta förhandlingar med en arbetsgivare. När arbetsgivarna blir alltmer flyktiga och anställningsförhållandet gradvis suddas ut ökar deras förmåga att skada samhället och sprida otrygghet. I det läget måste facket organisera och mobilisera på nya sätt för att göra arbetsgivaren synlig och försvara och genomdriva förhandlingsrelationen så att makten återigen tvingas till förhandlingsbordet.

9 IUL anser att organiserings- och förhandlingsstrategier snabbt måste utformas så att våra medlemmar kan försvaras i en omgivning som förändrats i grunden. Det är en av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter. Vi anser dessutom att den likvidiserade omgivning måste omformas där organiserandet och förhandlingarna nu äger rum. Men radikala förändringar innebär inte nödvändigtvis att de gamla verktygen blir omoderna. Vi föreslår till exempel att ILO:s normgivande funktion ges större och inte mindre betydelse i en likvidiserad värld. Försök att urvattna ILO:s roll i utvecklingen och främjandet av universella normer som omsätts i nationell lag måste med kraft bekämpas. ILO har idag en proaktiv uppgift i att säkerställa att mekanismer skapas eller nystartas på nationsnivå som kan påtvinga organisationer arbetsgivaransvar. Det är viktigt att nya och tillämpbara definitioner av "anställningsförhållandet" snabbt utarbetas som speglar de grundläggande förändringar likvidiseringen vållat. En mer omfattande politisk uppgift är att återställa kopplingen löner-produktivitetvinst som likvidiseringen upphävt. Om det här programmet ska genomföras måste vi tillbakavisa påståenden om maktlösa nationella regeringar och den minskande betydelsen av regleringar på nationsnivå. Likvidiseringen är inte en spontan, anonym process med rötter i teknologiska förändringar eller globala informationsflöden. Den är ett politiskt projekt där nationella regeringars aktiva medverkan ingår. Det sista kvartsseklets "avregleringar" innebar att en hel arsenal nya juridiska mekanismer och regelverk infördes av nationella regeringar för att tillvarata investerares och aktieägares intressen. Den arsenalen måste nedmonteras och nya juridiska mekanismer och regelverk införas nationellt så att investeringskapitalet underställs demokratiska krav som formulerats i internationella människorättsnormer. Den demokratiska politiska förnyelsens mer omfattande projekt är även det en huvuduppgift för IUL och den internationella arbetarrörelsen som helhet. NOTER 1 Se Eurazeos hemsida: 2 Fligstein and Linda Markowitz, "Financial Reorganization of American Corporations in the 1980s", i W. J. Wilson (red) Sociology and the Public Agenda. Newbury Park: Sage, 1990, sid James Crotty, "The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era", i Gerald Epstein (red) Financialization and the World Economy. Northampton, MA: Edward Elgar, Ozgur Orhanggazi, " Financialization and capital accumulation in the non-financial corporate sector: A theoretical and empirical investigation", (ännu ej publicerad), sid 7. 5 Engelbert Stockhammer, "Financialization and the Slowdown of Accumulation", Cambridge Journal of Economics, 28, 2004, sid "The new kings of capitalism", The Economist, Dokumenterat på IUL-webbsidan Nestlé Watch. 8 William Lazonick and Mary O Sullivan, "Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance", Economy and Society, årg 29 nr 1, 2000, sid W

10 9 Originaltextens kursivering. James Crotty, The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Impatient Finance on Nonfinancial Corporations in the Neoliberal Era, Political Economy Research Institute Research Brief, juli 2003, sid "Private equity under government scrutiny", London Stock Exchange, ; tal hållet av ordföranden i brittiska riskkapitalföreningen, British Venture Capital Association, APG for Private Equity and Venture Capital, World Investment Report 2004 innehåller visserligen uppgifter om transaktioner för två USAbaserade börsnoterade fastighetsfonder rörande fusioner med utlandet och utrikesförvärv värda över 1 miljard USD, men rapporten gör aldrig någon kritisk analys av de börsnoterade fastighetsfondernas eller riskkapitalfondernas betydelse för flödet av utländska direktinvesteringar. 12 UNCTAD, Trade and Development Report, 2005: New Features of Global Interdependence. Genève: Förenta Nationerna, 2005, sid UNCTAD, bilaga, tabell A.I.9. Världens 100 största icke-finansiella transnationella företag, rangordnade efter utländska tillgångar, World Investment Report Genève: Förenta Nationerna, UNCTAD, bilaga, tabell A.I.12. De 50 största transnationella finansföretagen, rangordnade efter summa tillgångar, World Investment Report Geneva: United Nations, World Employment Report : Employment, Productivity and Poverty Reduction. Genève: ILO, En av de få detaljerade studierna om riskkapital är till exempel en rapport av Ebony Consulting International (Pty) Ltd, Private Equity and Capitalisation of SMMEs in South Africa: Quo Vadis? Social Finance Programme & InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development Working paper No. 34, Employment Sector, International Labour Organisation. Genève.

Riskkapital och kollektivavtal

Riskkapital och kollektivavtal Riskkapital och kollektivavtal Riktlinjer för förhandlingar med portföljföretag Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Estradföreläsning, 15 januari 2007. Vad vet vi om Venture Capital?

Estradföreläsning, 15 januari 2007. Vad vet vi om Venture Capital? Estradföreläsning, 15 januari 2007 Vad vet vi om Venture Capital? Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning/CIRCLE Lunds Universitet email: Hans.Landstrom@fek.lu.se Vad är venture capital? (se

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Uppläggning av föreläsningen Begrepp och grundläggande fakta Den tredje industriella

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati

Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati hanne.randle@kau.se Per Hyytiäinen per.hyytiainen@ifmetall.se 1 Olika perspektiv på Industrial Relations Institutionalism IR som system kollektivavtal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Arbetstagarens guide till riskkapital

Arbetstagarens guide till riskkapital Arbetstagarens guide till riskkapital Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen Arbetstagarens guide till riskkapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Nytänkande sätt att finansiera vården

Nytänkande sätt att finansiera vården Nytänkande sätt att finansiera vården Social Impact Bonds Gordon Brown skapade 2007 gruppen Council on Social Action Mandat: Uppmuntra innovation och stärka resultattänkande i offentlig sektor Lanserade

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 2014 COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB VD HAR ORDET På makroperspektivet tycker vi att världsekonomin är svårbedömd och man kan lätt bli pessimistisk. Kriserna i bl. a Ukraina och Syrien tillsammans

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB Årsredovisning för Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 556694-6215 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer