INTERPERSONAS NYHETSBREV 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERPERSONAS NYHETSBREV 2/2011"

Transkript

1 INTERPERSONAS NYHETSBREV 2/ I DETTA NUMMER: Fem frågor om ledarskap till Gunvor Kronman I vår intervjuserie Fem frågor om ledarskap deltar denna gång Gunvor Kronman. Gästkolumnen är skriven av Gunilla Andermo Kundkommentar av P-H Groop, Gyllenbergs stiftelse Ute och inne: VD för Luvata Malaysia SDN BHD, Peter Friis I detta nummer även: o o o o o o Kolumn: Mats Kockberg Kolumn: Susanne Stenfors Kolumn: Benny Ginman Bokrecensioner Kort om böcker Interpersona Rescue döptes Ekenäs Sjöräddares nya sjöräddningsbåt döptes officiellt till Interpersona Rescue under en ceremoni på Skåldö i Ekenäs skärgård lördagen den 27 augusti. Dopet förrättades av Charlotta Gabran och korta tal hölls av Daniel Nylund, ordförande för Ekenäs Sjöräddare, Kristiina Jakobsson, viceordförande i Sjöräddningssällskapets fullmäktige och Interpersonas VD Mats Kockberg. Efter själva dopet avnjöt de 25 inbjudna gästerna lunch på restaurang GH Sommaröstrand. Kalevankatu 14 C, FI Helsinki, telephone , telefax , VAT , Register nr: , Domicile: Helsinki

2 Fem Frågor om Ledarskap Gunvor Kronman Vilka är de viktigaste kännetecknen för ett bra ledarskap? Bra ledarskap kännetecknas av att man skapar sig en bild av helheten och sedan kan förmedla riktningen med tydliga mål till andra. Det är viktigt att kontinuerligt utvecklas och våga ompröva förutfattade uppfattningar. Dessutom måste man som en god ledare vara beredd att medge sina egna misstag, att upprätthålla ständig nyfikenhet på världen och att motivera sina medarbetare att peka på lösningar istället för problem. Vilka är de värsta dragen i ett dåligt ledarskap? När hierarki används som plattform för att dölja okunskap och ignorans. Er viktigaste erfarenhet i förbindelse med ledarskap under er egen karriär? A. Situationer där stövlarna varit större än fötterna B. Mina egna felbedömningar eller misstag. I det första fallet för att jag överraskat mig själv med att klara av mer än jag trodde. I det andra fallet för att jag inte har gjort samma misstag igen. Det har varit viktigt för mig att tidigt i karriären ta risker och pröva vingarna. Det har senare gett mersmak och självförtroende att våga. Att ha varit en aktiv scout och föreningsmänniska i ungdomen har varit en bra ledarskapsskola. Har ni förebilder när det gäller ledarskapsområdet? Mina egna chefer genom åren har alla på sitt sätt varit förebilder i den mening att jag alltid har lärt mig något av deras ledarskap. För mig är en god ledare en person som lyckas kombinera resultat och nytänkande med hög etik. För att kunna motivera andra att satsa på företaget, måste ledaren kunna förmedla ett genuint engagemang och respekt för sina medarbetares kunnande. PepsiCo VD Indra Nooyi är en sådan exceptionell ledare som jag haft förmånen att känna. Andra sådana är t.ex. Martti Ahtisaari och Sirkka Hämäläinen. De viktigaste utmaningarna för morgondagens ledarskap? I framtiden blir det allt viktigare att kunna förstå vad som motiverar och driver nya generationer som träder in på arbetsmarknaden. Det som motiverat min egen generation fungerar inte alltid med nya generationer. Samtidigt måste vi som arbetsgivare bli bättre på att hålla kvar den kompetens som redan finns på arbetsmarknaden. Det här ställer stora krav på ledarskapet - att både tillmötesgå olika generationers förväntningar och att säkerställa optimal prestation. Värderingar och etik blir allt viktigare och skapar en växande efterfrågan på värdeledarskap. Gunvor Kronman fungerar sedan år 2003 som direktör för Hanaholmen samt också Kulturfonden för Sverige och Finland, den största bilaterala fonden i Norden med uppgift att öka kännedomen om och främja samarbetet mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Hon har tidigare jobbat bland annat inom Röda Korset och för Nordiska Rådet. 2 ( 1 7 )

3 Kundkommentar Per-Henrik Groop, styrelseordförande för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse Det är viktigt att stiftelserna ser över sin verksamhet och att den följer aktuell lagstiftning och god förvaltningspraxis Interpersona har gjort en förvaltnings- och verksamhetskartläggning för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Kartläggningen, som genomfördes av Mats Kockberg och Susanne Stenfors, omfattade djupintervjuer av både styrelsemedlemmar och anställda på stiftelsens kontor samt dokumentstudier. Som referensram användes dels stiftelsens stadgar, reglementen och arbetsordning, dels God förvaltning i stiftelser, en rekommendation utgiven år 2009 av Delegationen för Stiftelser och Fonder r.f. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses syfte är att understöda medicinsk forskning, närmast psykosomatisk forskning och på Steiner-medicinen grundad forskning. Stiftelsen delar vartannat år ut stipendier och har regelbundet arrangerat medicinska symposier. Dessutom upprätthåller stiftelsen konstmuseet Villa Gyllenberg. Museet är ett av de förnämsta privata museerna i Finland och finns i donatorernas, Signe och Ane Gyllenbergs, forna hem på Granö i Helsingfors. Vi har intervjuat stiftelsens styrelseordförande Per-Henrik Groop. 1. Vad var bakgrunden till organisations- och verksamhetskartläggningen, vad ville styrelsen uppnå med den? Stiftelserna och deras verksamhet och förvaltning har under de senaste åren varit föremål för utvärderingar och regelrätta granskningar, och det kan inte förnekas att uppenbara brister har kunnat påvisas. En del av dessa brister har även beskrivits i tidningsspalterna. Eftersom stiftelserna utgör en viktig del av det finländska medborgarsamhället i egenskap av självständiga aktörer, som finansierar vetenskap, konst och kultur är det naturligtvis viktigt att stiftelserna ser över sin verksamhet och att den följer aktuell lagstiftning och god förvaltningspraxis. För att stöda stiftelserna i sitt interna utvecklingsarbete gav Delegationen för stiftelser och fonder rf utgav skriften God förvaltning i stiftelser. Även styrelsen för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse ansåg tiden vara mogen att se över den egna verksamheten och att vid behov även modernisera förvaltningen i enlighet med god praxis. Detta var bakgrunden till organisations- och verksamhetskartläggningen. 2. Vilken konkret nytta har stiftelsens styrelse haft av projektet? Den konkreta nyttan av projektet var att stiftelsen och dess funktionärer fick en betydligt bättre inblick i stiftelsens olika verksamhetsområden (medicinen, museet, förvaltningen av förmögenheten) och att det ledde till att styrelsen och dess medlemmar kunde utarbeta och godkänna moderniserade stadgar, nya arbetsordningar, nya strategier och riktlinjer för de olika nämndernas verksamheter samt en noggrann placeringpolicy. 3 ( 1 7 )

4 3. Hur utvärderar ni Interpersonas insats i projektet? Interpersona ledde projektet med professionell effektivitet, och projektet roddes i land på kortare tid än planerat. Insatsen var betydande och ledde till att arbetet fokuserades på verksamhetens väsentligheter och behov av förändringar i förvaltningspraxis. 4. Vilka är de största utmaningarna för stiftelsen under kommande år? I det nuvarande oroliga ekonomiska läget är den största utmaningen naturligtvis förvaltningen av förmögenheten så att den kan öka och att man kan tillgodose tillräckliga medel att dela ut som stipendier enligt stiftelsen ändamål. 4 ( 1 7 )

5 Inne och ute Peter Friis I denna serie Inne och ute talar vi med personer som arbetar, eller har arbetat, utomlands på intressanta marknader. I detta nummer har vi intervjuat Peter Friis, som flyttade hem till Finland för ett år sedan efter 11 år i Malesien som VD för Luvata Malaysia SDN BHD. I dag jobbar Peter som konsult och utnyttjar sin gedigna erfarenhet från olika positioner inom Luvata och Outokumpu koncernen till att hjälpa andra företag att transformera sin verksamhet eller förbättra sin lönsamhet och Working Capital. Kan du kort beskriva den organisation du ledde i Malesien. Luvata Malaysia är en produktionsfabrik av kopparprodukter med ca MEUR 250 omsättning och ungefär 300 anställda. Jag hade resultatansvar och ledde alla funktioner, både strategiskt och i det dagliga arbetet. Vad upplevde du som den största utmaningen då du först flyttade till Malesien och tog över VD rollen? Till en början var Asien och Malesien med olika ras, språk, religion och kultur verkligt något nytt, som jag inte förstod så väl. Dessutom hade jag tidigare jobbat inom ekonomi och business utveckling, så att det var naturligtvis ett stor utmaning att ta totalansvaret. Men efter en viss introduktion blev det toppen intressant med obegränsade utmaningar och möjligheter. Hur mycket inverkar kulturen på VD:ns roll? Hur såg din vardag i Malesien ut jämfört med en kollega med motsvarande ansvar i väst? För en expatriot gäller det att bekanta sig med och småningom förstå bättre och bättre de lokala förhållanden, tankegångar och folks sätt att tänka och jobba. I Asien har man generellt stor respekt för sin förman och speciellt för VD:n. Organisationen förväntar sig en aktiv, hands-on ledningsstil med klara instruktioner, jämfört med västvärlden där medarbetare är mera initiativrika och har mera "egna åsikter". Självfallet var jag mycket aktivt involverad i dagliga möten och problem, med högsta prioritet där utmaningarna var som störst. Vad tycker du är de största riskerna inom affärsvärlden i Asien? Om ledningen saknar klar vision och strategi och ett aktivt, supportande ledande kan det gå snett. Personalen accepterar läget så som det är, så om chefen är nöjd bekymrar dom sej inte heller så mycket. Och andra sidan är möjligheterna så enormt omfattande med växande marknader, motiverad personal med stigande levnadsstandard och globala investeringar. Personalen är faktiskt en obegränsad resurs, och oftast är västerlänningar lite blyga eller omedvetna om hur pass mycket potential dom utgör. Vad kan huvudkontoren i globala organisationer göra för att bättre förstå sig på de risker som finns lokalt? Jag rekommenderar varmt så många som möjligt att jobba några år i Asien, varefter förutsättningarna att leda globalt utvecklas. Aktivt resande i Asien öppnar ögonen så klart också, och sedan behövs det mera folk från Asien i västerländska koncernledningar. Man kan heller aldrig kommunicera för mycket och man kan inte heller lyssna för mycket på lokala personer och expatrioter. 5 ( 1 7 )

6 Du tog ett dotterbolag som befann sig i en krissituation och gjorde det till ett av de främsta i koncernen. Vad var de största stötestenarna på vägen? Var det något som gick mycket lättare än förväntat? Att lyckas med en transformation är utmanade. Först bör visionen och strategin bli mycket klar. Sen behövs det aktivt och även kraftigt genomförande. Många gånger löper man på överraskande bakslag där ens egen ork och tro testas. De första framgångarna är de svåraste att uppnå och samtidigt de mest kritiska. Men med en medveten approach kan man alltid efter ett steg bakåt ta två steg framåt. Det krävs en verklig Never-Give-Up och Can-Do-Attitude. Sedan positiva resultat och förbättringar börjar droppa in är processen ofta halvautomatiskt med många glädjestunder och växande Fighting-Spirit. Vad krävs det av en västerländsk förman för att han eller hon skall lyckas i Asien? Att förtjäna sin organisations respekt är ultraviktigt för en västerlänning i Asien. Det kan man få genom att vara kunnig, aktivt leda företaget i rätt riktning och till framgång, vara rättvis, och motivera sina underordnade. En lämplig portion av humor gör det ofta lättare. Du hade din familj med dig i Malesien? Hur lätt var det för dem att anpassa sig till den nya kulturen? Hela familjen lärde sig expatriot-liv redan i Spanien inkluderande främmande språk, internationella skolor och vänner. Därmed var de väl förberedda och även om barnen återvände några år tidigare till England för universitetsstudier, så är fortfarande flera av deras bästa kompisar från Asien. Dom har blivit verkliga globalister med Engelska som "modersmål". Men tillbaka till frågan - För att komma I gång är trots allt engelska eller lokala språkkunskaper kritiska, liksom en öppen, positiv attityd. Vad skulle du ge för råd till någon som funderar på att ta en utlandskommendering till Asien? Framtiden och de bästa möjligheterna är mycket koncentrerade till Asien. För global business är det kritiskt att förstå Asien och all praktisk erfarenhet öppnar nya dörrar och möjligheter. Mina 11 år i Asien har varit de bästa i mitt liv och kanske jag återvänder en vacker dag igen. Jag rekommenderar varmt alla som har en chans att ta vara på sina Asien optioner. Du har säkert hunnit se en hel del av Asien. Har du något speciellt favoritställe? Under de 11 åren reste jag och delvis familjen ända från Arabvärlden via Indien, China och Sydväst Asien till Australien och Nya Zealand. En massa intressanta historiska, kulturella och turist attraktioner. Kanske vi i alla fall mest uppskattade Thailands and Indonesiens soliga sandstränder Bildtext Peter Friis är i dag bosatt i Helsingfors och jobbar genom sitt eget bolag Friis Consulting. Han kan kontaktas per liksom även på Linked-In 6 ( 1 7 )

7 Gästkolumn Framgångsrika vikingledare förr och nu Det första som skrivits på nordiskt språk om våra länder är från Island från 1100 talet ca 100 år efter vikingatiden. Ur Snorre Sturlasons kungasagor och Eddan med Havamal har jag excerperat ut de egenskaper hos vikingar och vikingaledare som sattes främst av dem själva. Ett spännande oväntat resultat växte fram. Vikingledarens viktigaste egenskap var klokhet. Både i Vikingarnas visdomsord, Havamal och i Snorres kungasagor är det den egenskap som sätts främst och har flest belägg i texterna. Bättre börda bär ingen än mycket manvett Det går över pengar på okänd ort Den högste guden var vishetens Gud, Oden. Vikingledarens klokhet enligt kungasagorna var pragmatisk. Den kloke ledaren beskrevs som omtyckt, vältalig, beslutsam och/ eller lyhörd... Än idag har de nordiska länder av tradition en stark kunskaps- och kompetenskultur. Den framgångsrike vikingledaren var ödmjuk, lyhörd och bra på att lyssna! Flera verser i Havamal beskriver detta. Man skall ej skryta med sitt skarpa förstånd, utan visa sig aktsam och var, tystlåten kommer den kloke till gårds, den varsamme vållar sig ej våda. Den som är bra på att lyssna blir klok. Egenskaper hos en ledare som ödmjukhet och lyhördhet underlättar effektivt lagarbete/ teamarbete. En man som ville bli kung i Norge måste åka runt till alla ting i landet och prata för sig och sin sak och få bönderna på tinget att rösta på sig. Det gällde då att de lovat sådant de senare kunde hålla. Kungar som blev illa omtyckta avsattes av folket på tinget eller av grupper av storbönder. Ibland brändes kungar och hövdingar inne, slogs ihjäl eller landsförvisades om de blev för grymma och egensinniga. Ofta var de ödmjuka till en början. När makten och rikedomarna växte kunde det hända att de slutade lyssna på rådgivare och folket. Grunden lades nu till våra nordiska länders demokratiska samhällen. Alla fria män hade rösträtt. Island har världens äldsta parlament Alltinget. Vikingen var jämlik med respekt för överheten och kungamakten. Samhället hölls samman av vänskapsband och släktskap. Alla var beroende av stöd från andra och/ eller en stark kungamakt när fientliga vikingaflottor härjade. Vikingarna var bönder. De flesta med egna gårdar. De och deras kvinnor var självständiga och starka, både vana att klara sig själva och hjälpa varandra. När männen var ute på vikingatåg var kvinnorna oftast hemma och skötte gårdarna. Många barn var en trygghet inför ålderdomen. Kvinnorna hade viss arvsrätt. Redan då hade våra nordiska länder en hög grad av jämställdhet mellan kvinnor och män. Alla behövdes i arbetet på gården. Alla var viktiga. 7 ( 1 7 )

8 Också slavar och frillosöner eller döttrar kunde giftas med kungar. Prinsessan Astrid som gifte sig med norske Kung Olaf var svenske Olof Skötkonungs frillodotter. Vikingaättlingen Wilhelm Erövraren kallades av vikingarna Wilhelm bastarden eftersom han var oäkta född. Vikingarna och vikingledarna var också djärva, självständiga och stolta. Flera exempel finns i Havamal. -Eget bo är bäst fast aldrig så litet, herre är envar i sitt hem. -Bäst leva givmilda, djärva män, de tyngas sällan av sorg, men en feg man han fruktar för allt. I de isländska sagorna och i Snorres kungasagor finns många historier om djärva, självständiga vikingar på upptäcktsfärder, handelsfärder, långresor till främmande länder och förstås också om erövringar och härjarfärder. Samtida historiker och präster i klostren runt om i Europa har också dokumenterat vikingarnas framfart. Fakta i Snorres kungasagor stämmer väl överens med samtida historikers fakta. Den nordiska gudaläran belönade djärva krigare. När vikingarna blev kristna övergick de till fredlig handel. Handeln med främmande länder fortsatte efter vikingatiden och genom historien. Än idag lever enligt aktuell forskning mycket av denna vikingakultur i våra, med internationellt perspektiv, små, framgångsrika nordiska länder. Framgångsrika enligt rapporten The Nordic Way av World Economic Forum i Davos som presenterades av nordiska representanter för forskning och näringliv för resten av världen för att beskriva varför våra nordiska länder är så förhållandevis framgångsrika! Referenser se GiA Gunilla Andermo Näsström Skribenten är fil.mag. och utvecklingskonsult Gia har arbetat som chef tio år, som projektledare och ansvarig för arbetsglädje och ekonomiprojekt på företag och förvaltningar 20 år. Därefter arbetade hon som konsult med verksamhetsutvecklingsprojekt inom vården, turistprojekt internationellt och med skärgårdsprojekt. Idag skriver Gia om Vikingeffekten - svenskt/skandinaviskt ledarskap och organisationskultur i historiskt perspektiv. Inspirationen till temat har Gia fått genom sitt seglarliv, genom erfarenheter och kunskaper från sitt arbetsliv och från tidigare studier i nordiska språk och litteraturhistoria. 8 ( 1 7 )

9 Kolumn Också tredje sektorn behöver god förvaltning och effektivt ledarskap God förvaltningssed Corporate Governance har varit på tapeten bland ägare, styrelse och högsta ledning i åtskilliga företag under de senaste. Många konkreta förbättringar har fåtts till stånd men mycket återstår att göra kan vi på Interpersona konstatera efter att ha gjort tiotals Board och Management Audits under de senaste åren. Samtidigt har en rad förvaltnings- och ledarskapsmässiga lapsusar uppdagats inom den tredje sektorn: stiftelser, allmännyttiga samfund, föreningar och organisationer. Gemensamt för fallen är att förvaltningsmodellerna är föråldrade, ansvarsområden oklara, processerna otidsenliga, ledarskapet stenåldersmässigt och kontrollen haltande. Ofta brister det också när det kommer till visionering, strategisk linjedragning, kompetensutveckling och utvärdering av prestationer och andra centrala beståndsdelar i modernt ledarskap. Att god förvaltning och effektivt ledarskap håller på att bli centrala ledstjärnor också inom tredje sektorn har vi under det senaste märkt genom flera utförda utvärderingar av stiftelsers och samfunds verksamhets- och styrmodeller. Ofta besätts förtroendemannaorganen med personer med ett brinnande intresse eller t.o.m. passion för organisationens ändamål och verksamhetsområde. Och väl så utan dessa entusiaster skulle det inte gå att uppbåda det engagemang och den glöd som behövs för att tredje sektorns operatörer ska klara av att sköta sina uppgifter. Men nackdelen är att dessa personer när det kommer till ledarskap, ekonomi, riskbedömning, processtänkande och andra viktiga dimensioner av verksamheten kan vara amatörer. Ofta är den tredje sektorns aktörer stora - budgeterna är ansenliga och antalet anställda kan vara stort. I en dylik sits har det ytterst ansvariga organet, vanligtvis styrelsen, ett stort ansvar. För att kunna sköta sina åligganden när det gäller kontroll av förvaltningen och uppbyggande sparring av den operativa ledningen måste man rekrytera kunniga ledare till styrelsen och / eller låta extern expertis se över förvaltning och ledarskap. Utvärdering av styrelser och operativ ledning är inte något som berör enbart företagsvärlden. Den tredje sektorn, vars specifika samhälleliga betydelse kontinuerligt ökar, måste också se till att ledarskapet fungerar, personalresurserna utnyttjas på ett vettigt sätt, processerna är ändamålsenliga, riskerna bedöms realistiskt och framförhållningen är god. Board och Management Audits blir nog i framtiden bestående verktyg också inom tredje sektorn. Mats Kockberg Skribenten är INTERPERSONAS vd. 9 ( 1 7 )

10 Kolumn Är era ledare gatusmarta? De senaste åren har vi levt genom en finanskris som snabbt spred sig från banksektorn till realekonomin runtom i världen, påföljd av en våg av osäkerhet som nu går genom Europa. Ingen verkar våga förutspå hur och när läget skall lugna ner sig. För dagens organisationer och dess ledare är dock en sak säker - verksamhetsomgivningen har blivit mera instabil och framtiden mera osäker. Därmed är två av de viktigaste kompetenserna för dagens ledare dels att kunna leva med osäkerhet, och dels att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer. Då omvärlden drabbas av konstanta och snabba förändringar som både ger möjligheter och påverkar verksamhetsförutsättningarna räcker det inte med att ha ledare som är kunniga i olika ledarskapsteorier. Framgång och ibland överlevnad i denna osäkra värld kräver att ledaren är öppen, flexibel, snabbtänkt, kreativ och målmedveten och kan göra det bästa av situationen, dvs gatusmarta (eng. street-smart ) hellre än boksmarta (eng. book-smart ). Visioner, långsiktiga mål och planering är fortfarande viktiga komponenter i ett ledarskapssystem, men systemet skall inte leda ledaren. Då omvärlden förändras i allt snabbare takt måste ledaren kunna tänka självständigt, ta snabba beslut och ibland t.o.m. improvisera - men ändå hålla blicken på målet. Då gamla metoder inte fungerar måste man själv kunna hitta på nya. Ledare bör vara lyhörd och själv kunna se och höra vad som händer runtomkring, och sedan hitta lösningar på frågor och problem som är tillika både kreativa och pragmatiska. Helst borde man ju kunna se de svaga signalerna som ofta föregår stora förändringar för att hålla sig ett steg före alla konkurrenter. Osäkra tider kräver ledare som känner sig säkra i sin roll. Det är en gammal sanning att olika marknadssituationer kräver olika typer av ledare. Men har man mod att byta ut en ledare som klarat sig någorlunda bra i goda tider, men saknar de kompetenser som krävs i en krissituation eller under en längre period av osäkerhet och konstanta förändringar? Det är styrelsens ansvar att välja och utvärdera den högsta ledningen. Men hur många styrelser har satt sig ner sedan den senaste finanskrisens början och tänkt igenom vilka kompetenser företagets högsta ledare behöver ha, för att framgångsrikt lotsa företaget i dagens marknadsläge? Hur många styrelser har gjort en gedigen utvärdering av organisationens högsta ledning för att kartlägga vem som uppfyller kraven? Nu om någonsin behöver företagen ledare som kan göra det bästa av situationen oberoende hur morgondagen kommer att se ut? Susanne Stenfors Skribenten är Interpersonas ledarskapskonsult Definition of Street-smart : A person who has a lot of common sense and knows what's going on in the world. This person knows what every type of person has to deal with daily and understands all groups of people and how to act around them. This person also knows all the current shit going on in the streets and the ghetto and everywhere else and knows how to make his own right decisions, knows how to deal with different situations and has his own independent state of mind. A street smart person isn't stubborn and actually listens to shit and understands shit. Source:www.urbandictionary.com 10 ( 1 7 )

11 Kolumn Jorma Eloranta föreslår en sänkning av stats-och kommunalanställdas löner för att arbetsgivaren inte har råd med nuvarande löner-så gjorde man på Intel var ett svår år för Intel-företaget var utkonkurrerat av japanska tillverkare på nyckelprodukterna-minnes chips-, som för övrigt var ursprungliga Intel-uppfinningar! Den enda trösten var att IBM hade valt Intels 16-bit processor(8086) för sin först PC. Men PC marknaden var ingen stor business på den tiden och ingen hade förhoppning om att den skulle växa över tiden som den gjorde. Prognosen för 1983 var dyster -ingen tillväxt, kanske till och med en minskad omsättning.företaget hade närmare anställda. Då budget processen för 1983 var klar tog styrelseorföranden, en av företagets grundare, Gordon Moore, ordet: Vi har råd med $200M för löner Ledningsgruppen räknade snabbt ut att pengarna inte räckte till för det antal anställda företaget hade.att argumentera med Gordon var inget alternativ. Hur skulle man hålla sig inom budgetramen? Det var uppenbart att man borde avskeda en del av personalen snabbt, men å andra sidan var så många utvecklingsprojekt på gång att man egentligen inte hade råd att avvara personal. Så framfördes tanken om att sänka lönerna och på det sätt anpassa sig till budgetramen. Sagt och gjort-lönerna sänktes med 10% för personalen och med 20% för personer i ledande ställning fr o m 1 januari Det skall tilläggas att lönerna för personalen (ca 500 anställda) i Europa inte sänktes emedan jurister hade konstaterat att det antagligen inte skulle vara lagenligt att genomföra en sådan operation i alla europeiska länder där Intel hade anställda. Intel klarade krisen-och flera efterföljande kriser, likaså och är ett av världens mest framgångsrika företag. Jorma Elorantas ide' är värd att övervägas-lönerna borde anpassas till en sådan nivå att Finland inte behöver uppta ytterligare lån för att betala stats -och kommunalutgifterna. Bättre sent än aldrig. Benny Ginman(Intel ) Ledarskapskonsult på Interpersona 11 ( 1 7 )

12 Bokrecension Seglarläror för ledarskap Vi har i denna spalt av naturliga skäl inte brukat recensera seglingslitteratur. Varför presenterar vi då nu Arne och Heléne Mårtenssons två böcker som beskriver det äkta parets treåriga seglats runt jorden? Orsaken är helt klar. Arne Mårtensson var under flera framgångsrik och legendarisk VD och styrelseordförande i Handelsbanken och även Heléne har en gedigen företagsledarkarriär. Och när man med de erfarenheterna i bagaget planerar och genomför en krävande världsomsegling på tumanhand i en stor (62 fot) yacht och sedan skriver två böcker som grundligt beskriver hela äventyret på ett medryckande sätt är det sannolikt att läsaren också kan dra vissa ledarskapsmässiga slutsatser av författarnas rön. Här är några bärande tankar jag kom på i Arnes och Helénes berättelser: Omsorgsfull planering. Seglarparet Mårtensson ville ha koll på läget, minimera riskerna och behärska helheten. Det krävde avancerad utrustning ombord och teknisk kompetens hos besättningen. Man visste genomgående vad man sysslade med och inga större motgångar tillstötte. Vaktturerna och arbetsuppgifterna var planerade och inte lämnade åt slumpen. Dubbelchecka allting. På en stor segelbåt lik Mårtenssons Yaghan är den elektroniska och övriga utrustningens roll helt central då det gäller att säkra en trygg och lyckad framfart. Skepparparet hade som princip att ha en back up eller reserv för varje instrument, maskin, pryl och dataprogram och väl så havereringarna var talrika, i synnerhet när det gällde elektroniken. Och i de några fall man inte hade garderat sig med ersättande arrangemang hämnade det sig oftast Undvik tidsoptimism. Ett allmänt förekommande fel hos världsomseglare och företagsledare är att man reserverar allt för lite tid för det man ska förverkliga. Mårtenssons anslog tre år för sin seglats. Jag har träffat några jordenruntfarare som bittert ångrat sig att man hastade iväg och rundade globen på bara två år eller t.o.m. ett år. Mycket blev osett, oupplevt och ogjort. Yaghans skepparpar hade tid att under hamnuppehållen underhålla sin båt men också stifta bekantskap med de lokala miljöerna och mänskorna och känna att de var mitt inne i något som inte bara rann dem förbi. Sovra i informationsflödet. Vi är alla utsatta för en enorm påverkan av data och information. Allt kan inte smältas och absorberas men själva urvals- eller exkluderingsprocessen är jobbig. Vad ska jag ta till mig och vad ska jag strunta i? Ombord på en världsomseglande segelbåt sköts informationen per satellit vilket är synnerligen kostsamt. Det gäller med andra ord att prioritera och fokusera. Vad ska jag läsa och följa med, vem ska jag konversera med och hur maximerar jag nyttan av informationsflödet? Vitala frågeställningar för varje jäktad företagsledare. 12 ( 1 7 )

13 Arne och Heléne Mårtenssons böcker är givetvis primärt skrivna för seglare. Men som ovan konstaterats kan man också få många nyttiga ledarskapsmässiga impulser från böckerna. Bankmannen Arne sparar på sina ställen inte heller på krutet när det gäller att kommentera vissa skeenden i vår omvärld. USA:s pyramidala budgettunderskott och många andra aktuella frågeställningar dryftas av Handelsbankens ex-vd när han krossar oceanerna. Mats Kockberg Skribenten är INTERPERSONAS vd och seglare Arne Mårtenson och Heléne Mårtensson: Vid nytt roder. Med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet. Nautiska Förlaget Finns också i engelsk utgåva: Back at the helm Sailing the Yaghan to Antarctica Arne Mårtensson och Heléne Mårtensson: I Cooks kölvatten. Med Yaghan till Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Västindien. Norstedts ( 1 7 )

14 KORT OM BÖCKER Kreativt om kreativitet Det är uppfriskande med en bok som försöker provosera och få en att tänka utanför lådan. Fast författaren säger helt riktigt, att de som talar om att tänka utanför lådan ofta inte kan säga vad lådan är? Vad menar egentligen en ledare som säger att medarbetarna borde bli mera kreativa? Varför borde de bli det? Många blandar ihop innovation och kreativitet. Kreativitet är att se de möjligheter vi har att exandera våra konceptuella gränser och tänka på ett nytt sätt. Boken får en att inse hur ofta kreativitetsdiskussionen i våra företag fylls med tomt prat och klyschor, men den ger också läsaren konkreta ideer om hur man kan gå tillväga för att bli en mera kreativ tänkare. (SS) Alf Rehn: Farliga Idéer. Bookhouse Inspirerande om internationalisering Det finns många olikheter mellan finländsk och svensk business. En av de största är att svenskarna är duktiga på att internationalisera, konceptualisera och sälja sina produkter och tjänster globalt. I Finland är läget närmast det motsatta. Författarna till denna skrift har intervjuat ett femtiotal finländare med erfarenhet av att bedriva affärer internationellt. Resultatet är en tankeväckande och stimulerande bok som kan rekommenderas för alla som funderar på att gå ut i världen. I en gränslös värld är också möjligheterna gränslösa. Men det krävs nytänkande och på den punkten fyller boken definitivt en funktion. (MK) Saku Tuominen & Risto Kuulasmaa: Matkanopas. Entä jos kansainvälistymisessä on kyse vain kahdesta asiasta? Kustannusosakeyhtiö Tammi Att jobba i Moskva Författaren till denna bok har gjort sig känd som en initierad och flitig skribent som skildrar olika sidor av liv och leverne i Ryssland och Kaukasien. Nu berättar hon om tillvaron som utrikeskorrespondent i Moskva. Hur livet ter sig för en ung singelkvinna i miljonstaden med dess pulserande tempo: att ha ett stort umgänge men samtidigt vara ensam. Att vara borta fast man är hemma. Boken är läsvärd för varje person som reser till eller bor i Ryssland. Den ger oss en inblick i rysk mentalitet och vardagskultur och tar också fram både det som förenar ryssarna med västerlandet och det som skiljer oss åt. (MK) Anna-Lena Lauren: Sedan jag kom till Moskva. Söderströms 14 ( 1 7 )

15 Känslan är allt! Allt som oftast stöter vi på frågor som berör empati, social kompetens och lyhördhet. Känslornas betydelse i mänskligt umgänge i allmänhet och i ledarskapet i synnerhet torde vara helt oomtvistat. Men vad ingå egentligen i begreppet känslor? Hur uppstår känslorna och hur påverkar de vårt agerande? I denna bok får vi lära oss hur vi kan identifiera känslorna och deras inverkan på våra göranden och låtanden. En rad konkreta råd om hur man kan använda känslorna för sin personliga utveckling och i sitt ledarskap på arbetsplatsen gör verket till en praktiskt användbar handbok i vardagspsykologi. (MK) Jaakko Rantanen: Tunteella! Voimaa tekemiseen. Talentum Essäer om islam Författaren till denna bok får väl räknas till de intellektuella giganterna. Han gör denna gång intressanta djupdykningar i islam börjande med slaget vi Poitiers år 732 och närmar sig ämnet nyanserat och mångsidigt. Islam har flera ansikten och i flera essäer berör skribenten vitala dimensioner av den muslimska tron och kulturen. Boken väcker många tankar om relationerna och spänningarna i triangeln kristendom-judendom-islam genom tiderna. Intressant är också jämförelsen mellan Kemal Atatürk och Gustaw Wasa bägge hänsynslösa stormän som omformade nationalkaraktärer och identiteter. (MK) Johannes Salminen: Islams två ansikten. Söderströms/Atlantis Brand och företagsköp Många aspekter förblir obeaktade i samband med företagsköp. Därför misslyckas ofta förvärvet. I denna välskrivna bok behandlas frågan om varumärkets betydelse i företagsköpet. Författaren förespråkar att man gällande marknadsföringen ska köra en vederhäftig due diligence-process. Med samma allvar som man går igenom räkenskaper och risker och allt oftare också granskar ledarskapet och nyckelpersonerna. Viktigare än att sköta själva brandintegrationen på ett vettigt sätt är att före dealen klarlägga objektets strategi, auditera och prisätta brandena och planera kommande kommunikativa åtgärder. (MK) Timo Everi: Brandi yrityskaupassa. WSOYpro 15 ( 1 7 )

16 Hur leda den unga generationen? Efter generationerna X och Y kommer generationen Z. Det hävdar författarna bägge professorer vid handelshögskolan inom Aalto-universitet till denna bok. Z står för den generation som nu växer upp och som står för förändring. Världen blir snabbare och mänskorna kortsiktigare, mera oförutsägbara och betydligt mera tävlingssinnade. Kampen om morgondagen blir hård. För generation Z gäller det också att synas. Allt detta kommer att påverka ledarskapet som snarare är ett antiledarskap i gränslandet mellan frihet och givna ramar. Spännande och tankeväckande läsning i lättsam form. Rekommenderas! (MK) Janne Tienari & Rebecca Piekkari: Z ja epäjohtaminen. Talentum Guide för företagare Finland ser inte i ljuset av statistiken ut att vara något utpräglat företagarland. Entreprenörerna är relativt sett få och entreprenörsbristen erkänns av de flesta. Samtidigt går mången och grunnar på om man skulle våga sig på att kasta sig ut i det okända och pröva på företagandet Denna bok belyser på ett sakligt sätt vad entreprenörsskapet sist och slutligen går ut på och kräver. Här får man både praktiska råd om vad som krävs av en framgångsrik företagare och en rad mera djupliggande reflektioner om värdegrundens och motivationens betydelse. Alla är inte födda företagare men betydligt flera än man tror är det! (MK) Manne Pyykkö: Minustako yrittäjä? WSOYpro Invandrande entreprenörer skapar mervärde! Ännu är året inte slut men frågan är om denna bok inte kommer att höra till de bästa under Sverige är nu på allas läppar eftersom man ser ut att rida ut den finansiella stormen bättre än något annat europeiskt land. Under århundraden har invandrarna spelat en viktig roll i det svenska samhället. Under Hansan kom tyska handelsmän till Sverige men redan tidigare stimulerades samhället av utländska hantverkare. Att vårt mångkulturella grannland idag har åtskilliga entreprenörer med invandrarbakgrund är allom bekant. Denna bok hjälper att skingra fördomar genom att presentera fakta. (MK) Anders Johnson: Garpar, gipskatter och svartskallar. SNS Förlag 16 ( 1 7 )

17 Kontaktinformation och beställningar av Nyhetsbrevet: Interpersonas Nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år som en webb-tidning. Nyhetsbrevet kan beställas avgiftsfritt per e-post: Till samma adress kan även adressförändringar och avbeställningar göras. Oy Interpersona Ab Kalevagatan 14 C HELSINGFORS Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) e-post: eller Konsulter: Mats Kockberg +358 (0) Susanne Stenfors +358 (0) Benny Ginman +358 (0) Nina Henricson +358 (0) Kasimir Kockberg +358 (0) Översättare: Anna von Troil / Lingwise Henrik Helenius Helena Hjelt Redaktörer: Kasimir Kockberg Nina Henricson 17 ( 1 7 )

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

God förvaltning i stiftelserna

God förvaltning i stiftelserna Grundat år 1988 God förvaltning i stiftelserna Nyckeln till en framgångsrik verksamhet som skapar mervärde i samhället Hur ser förvaltningen ut i våra stiftelser i dag? Finns stiftelsens inverkan och transparens

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03.

Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 2013-09-03. 2 1 Icke-auktoritär 2013-09-03 Dagens tema: Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra 3 Våra värderingar i världen 4 Individualistisk 2 Vision, Mission, Mål, strategi,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

GAF - Golf Administratörernas Förening

GAF - Golf Administratörernas Förening GAF - Golf Administratörernas Förening Fokus på DIG och arbetet på en golfklubb Diskussionspass byggd på fakta/forskning Tillsammans tar vi med golfperspektivet DISKUSSIONSPUNKTER Omsättning personal på

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

CHEF, LEDARE ELLER VÄRD?

CHEF, LEDARE ELLER VÄRD? CHEF, LEDARE ELLER VÄRD? Jag skulle behöva en rapport över hur vi ska få ner de höga sjukskrivningstalen, och det vore bra om jag hade den inom tre veckor, jag ska då göra en presentation för styrelsen.

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Anledning till att man skapar pedagogiska planeringar för fritidshemmet är att vi ska tydliggöra det uppdrag som fritidshemmet har och hur barnen kan vara med

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet Lilla Verkstan Djurås förskola Utvecklingsarbete hösten 2014 Vår barngrupp består just nu av tio barn, varav fyra är kvar sedan förra terminen och

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer