SPAX FIXED BEST SPRINTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAX FIXED BEST SPRINTER"

Transkript

1 SPAX FIXED BEST SPRINTER Hög tillväxt i tillväxtländerna spiller även över på industriländer med en stor andel export. När den globala ekonomin stärks kommer bolag få ytterligare skjuts av ökad export och stark investeringsaktivitet. SPAX Fixed Best Sprinter är kopplad till kursutvecklingen för en aktiekorg bestående av 20 globala aktier och är en placering med en löptid på tre år. Om marknaden Den globala återhämtningen fortgår de närmaste åren där tillväxtländerna utgör en allt viktigare del av tillväxtökningen. Hög tillväxt i dessa länder spiller även över på industriländer, särskilt på länder med hög industriproduktion och en hög andel export. I takt med att den globala ekonomin stärks kommer bolag få ytterligare skjuts av ökad export och stark investeringsaktivitet. Indexerad historisk utveckling Aktiekorg Fixed Best Sprinter Svenskt aktieindex Globalt aktieindex I diagrammet ovan visas den indexerade historiska utvecklingen för aktiekorgen i SPAX Fixed Best Sprinter och som jämförelse visas ett välkänt svenskt (OMXS30) respektive globalt aktieindex (MSCI World). Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall. Bred aktieexponering som gynnas av stigande tillväxt. Avkastningsmöjlighet även vid neutral utveckling för aktiekorgen. Möjlighet att räkna positiv utveckling dubbelt. Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna. Kursutvecklingen för de aktier som utvecklas bäst är begränsad till Förutbestämd kursutveckling. Exempel på resultat vid olika utfall Korgförändring Placerat belopp inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år inkl courtage MAX MAX MAX MAX 50 % kr kr kr 12,0 % 25 % kr kr kr 5,4 % 0 % kr kr -657 kr -2,1 % - 25 % kr kr -657 kr -2,1 % Produktblad Swedbank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare struktprod MAX

2 Så beräknas avkastningen SPAX FIXED BEST SPRINTER är kopplad till kursutvecklingen för en aktiekorg bestående av 20 globala aktier och är en placering med en löptid på tre år. På startdagen fastställer Banken den procentsats som ska gälla som kursutveckling för de tio aktierna med bäst procentuell kursutveckling. Denna förutbestämda kursutveckling kommer att användas vid beräkning av placeringens avkastning oberoende av dessa tio aktiers verkliga utveckling. Resterande tio bolag, det vill säga de aktierna med sämst procentuell kursutveckling, ingår med sin respektive verkliga kursutveckling om utvecklingen för dessa är negativ. Om däremot någon av dessa tio aktiers verkliga kursutveckling är positiv, kommer kursutvecklingen att fördubblas vid beräkningen av aktiekorgens utveckling. Varje akties utveckling ingår med 1/20-del. Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde, där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista halvår. Avkastningen beror dels på hur mycket index går upp under löptiden och dels på deltagandegraden, som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Hur förändras värdet på din SPAX? Värdet på andrahandsmarknaden för SPAX Fixed Best Sprinter påverkas positivt vid stigande aktiekurser och lägre svenska räntor. En motsatt utveckling påverkar värdet negativt. Hur stor påverkan på marknadskursen nämnda faktorer har beror på deltagandegrad, återstående löptid och aktuella aktiekurser i förhållande till aktiekurserna på startdagen. Exempelvis har en ränteförändring mindre betydelse ju kortare löptid som återstår och en positiv kursförändring kan ha mycket liten eller ingen betydelse för marknadsvärdet om aktiekurserna ändå är lägre än startkursen och återstående löptid är kort. Exempel på avkastningsberäkning AKTIE UTVECKLING JUSTERAD UTVECKLING 1 35% 25 % 1) 2 40 % 25 % 1) 3 25 % 25 % 1) 4 10 % 20 % 2) 5 50 % 25 % 1) 6 15 % 25 % 1) De 20 bolagen i SPAX Fixed Best Sprinter BOLAG LAND SEKTOR Novartis Schweitz Läkemedel Total Frankrike Energi Eni Italien Energi Marks and Spencer England Sällanköp Sanofi-aventis Frankrike Läkemedel Deutsche Post AG Tyskland Transport Vallourec Frankrike Industri Bouygues Frankrike Industri Merck KGaA Tyskland Läkemedel Swisscom Schweitz Telekom Koninklijke DSM NV Holland Kemi AT&T INC USA Telekom Merck & Co Inc USA Läkemedel Pfizer Inc USA Läkemedel Honda Motor Co Ltd Japan Industri Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Läkemedel NTT DOCOMO Inc Japan Telekom Nippon Telegraph & Telephone Japan Telekom KDDI Corporation Japan Telekom 7-15 % -15 % 3) 8-10 % -10 % 3) 9-25 % -25 % 3) % 25 % 1) % -15 % 3) % 25 % 1) % -15 % 3) 14 5 % 10 % 2) % -20 % 3) % 25 % 1) % -10 % 3) % 25 % 1) % 25 % 1) 20 5 % 10 % 2) 1) Justerad Kursutveckling fastställs till Fast Utveckling för de tio aktierna med bäst Kursutveckling. I exemplen har Fast Utveckling antagits vara 25 procent. Denna procentsats fastställs på startdagen och torde fastställas mellan 20 och 30 procent. 2) Justerad Kursutveckling för de resterande tio aktierna fastställs till Kursutveckling x 2 vid positiv Kursutveckling. 3) Aktie med negativ Kursutveckling ingår ojusterat vid beräkning av Korgvärde på slutdagen. Astellas Pharma Inc Japan Läkemedel För mer information om bolagen i SPAX Fixed Best Sprinter se sid 4 och 5.

3 Köpa och sälja Fullständigt ifylld anmälningssedel ska senast den 29 oktober 2010 lämnas till något av Swedbanks eller samverkande sparbankers kontor. Anmälningssedel kan även lämnas den 30 oktober 2010 till bankkontor som har lördagsöppet. Anmälan kan även göras till telefon- och internetbanken senast den 31 oktober Anmälan ska innehålla uppgift om valt lån, tecknat nominellt belopp, personuppgifter, VP-konto/depå samt konto i Swedbank eller samverkande sparbank som beloppet jämte courtage automatiskt kan dras ifrån. Lånet kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB och tas upp till handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB på listan OMX STO Retail Bonds Structured Products. Även om löptiden är cirka tre år är pengarna inte låsta. Swedbank kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden. Fullständiga villkor Detta dokument innehåller en översiktlig beskrivning av SPAX Fixed Best Sprinter. Prospekt och Slutliga Villkor har offentliggjorts och finns tillgängliga på Swedbanks hemsida: SPAX FIXED BEST SPRINTER Teckningsperiod 4 29 oktober 2010 Löptid Underliggande marknad 3 år Världen Teckningskurs 105 % Lägsta teckningsbelopp Benämningar kr AIO557A SWEOFBE1 Deltagandegrad 100% Placerat belopp (likvidbelopp) Courtage kr per obligation Courtage tillkommer 1,5 % på likvidbeloppet (minst 150 kr) Startdag 4 november 2010 Slutdag 6 november 2010 Startvärde Slutvärde Genomsnitt av respektive akties stängningskurs på startdagen Mäts månadsvis sista halvåret 6 maj november Återbetalningsdag 19 november 2013 Återbetalningskurs Likvid IP-spar/Kapitalförsäkring Depå Beskattning Emittent Andrahandsmarknad 100 % av nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och med den 2 november 2010 kl Godkänd placering i individuellt pensionsspar samt Kapitalspar Depå Beskattas som aktierelaterade värdepapper Swedbank AB Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden Välj rätt SPAX Möjligheterna till avkastning varierar mellan olika SPAX, beroende på uppbyggnad och förutsättningar. För att du ska kunna göra ett medvetet val och hitta den SPAX som passar dig har vi märkt dem med olika symboler. Våra tre alternativ Emittenten åtar sig att betala tillbaka nominellt belopp för alla SPAX vid löptidens slut. För den som vill finns ofta möjlighet att betala lite extra, så kallad överkurs, för att få bättre avkastning. Ett ytterligare alternativ erbjuder en på förhand känd lägsta avkastning. Ger bra tillväxtmöjligheter. Emittenten åtar sig att betala tillbaka nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp. Möjlighet till högre avkastning mot att du betalar en viss överkurs. Överkursen kan gå förlorad och är inte kapitalskyddad. Du går alltid plus och vet på förhand vilken den minsta avkastningen blir, i utbyte mot något begränsad avkastning. Olika uppbyggnad olika förväntningar Alla SPAX är indelade efter hur de är uppbyggda. Symbolerna som illustrerar Marknad, Räntenära och Strategi hjälper dig att förstå vilka förväntningar du kan ha och identifiera vilken eller vilka SPAX som passar dig bäst. MARKNAD. Direktkopplade till en eller flera marknader. Ger bra avkastning om marknaden går upp. Passar när du har en positiv marknadstro. RÄNTENÄRA. Kan exempelvis jämföras med bankkonto, men med större möjligheter. Passar när du har en försiktig marknadstro. STRATEGI. Bygger på en investeringsstrategi och kan ge avkastning oberoende av den underliggande marknaden. Passar när du har en neutral marknadstro.

4 Fördjupning - Beskrivning av bolagen i SPAX Fixed Best Sprinter Novartis Novartis är ett Schweiz läkemedelsbolag som erbjuder ett brett utbud av hälsoprodukter inom läkemedel, vacciner och diagnostik. Bolaget har nästan anställda och verksamhet i 140 länder. Marknadsvärdet är ca miljarder kronor. Total Total är ett av de större multinationella energibolagen med nästan anställda och verksamhet i ca 130 länder. Total är verksamma inom alla delar av petroleumindustrin. Bolaget är även en stor aktör inom den kemiska industrin och har även intressen inom kolgruvor och energiproduktion och utveckling av andra energikällor såsom sol, biomassa och kärnkraft. Marknadsvärdet är ca 820 miljarder kronor. ENI ENI är ett integrerat energibolag med nästan anställda och verksamhet i ca 80 länder. Verksamheten består i exploatering av olje- och naturgasfyndigheter, produktion, transport, överföring och försäljning av petrokemiska produkter. Marknadsvärdet är ca 590 miljarder kronor. Marks and Spencer Marks and Spencer är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag är en av Englands ledande affärskedjor med över anställda och 21 miljoner personer som besöker något av bolagets 600 affärer varje vecka. Varuutbudet innehåller bl a kläder, hushållsprodukter och livsmedel. Marknadsvärdet är ca 60 miljarder kronor. Sanofi-aventis Sanofi-aventis är ett globalt läkemedelsföretag med ca anställde i över 100 länder och med huvudkontor i Frankrike. Sanofi-aventis bildades 2004 genom en sammanslagning av Sanofi-Synthélabo och Aventis. Bolaget har en omsättning på ca 250 miljarder kronor. Bolaget anser sig själva som världsledande inom vaccin. Marknadsvärdet är ca 550 miljarder kronor. Deutsche Post AG Deutsche Post AG, tysk post- och transportkoncern med huvudkontor i Bonn. Deutsche Post AG skapades 1995 då den tyska staten splittrade Deutsche Bundespost i tre olika företag; Deutsche Post, Deutsche Telekom och Postbank. Företaget har sedan 1995 expanderat kraftigt genom olika företagsköp, bland annat DHL och Danzas. Internationellt kallar man sig Deutsche Post World Net. Företaget har anställda över hela världen. Marknadsvärdet är ca 150 miljarder kronor. Vallourec Vallourec S.A. är en fransk företagsgrupp som bl a tillverkar skarvlösa rör och andra komponenter för olje- och gasraffinering samt bil- och flyginsustri. Med nästan anställda, integrerade tillverkningsanläggningar, avancerad forskning och utveckling och närvaro i mer än 20 länder erbjuder bolaget globala innovativa lösningar för att möta framtida utmaningar inom t ex energisektorn. Marknadsvärdet är ca 75 miljarder kronor. Bouygues Bouygues är en diversifierad industrigrupp med affärsfokus inom två sektorer, bygg, fastighet och anläggning samt telcom och media. Bouygues har ca anställda i mer än 80 länder. Marknadsvärdet är ca 105 miljarder kronor. Merck KGaA MERCK KGaA är en global koncern inom läkemedel och kemi. Produkterna används förutom inom läkemedel vid tillverkning av kosmetika och inom livsmedelsindustrin. Bolaget levererar flytande kristaller och material för bildskärmsindustrin. Bolaget har ca anställda i 64 länder. Marknadsvärdet är ca 140 miljarder kronor. Swisscom Swisscom är Schweiz ledande telecomaktör med ca 5,7 miljoner mobilabonnemang och 1,8 miljoner bredbandsanslutningar. Antal anställda uppgår till ca och marknadsvärdet är ca 145 miljarder kronor. Swisscom har verksamhet I hela Schweiz och erbjuder ett fullsortiment av produkter och tjänster för mobil-, mark- och IP-baserad röst och data kommunikation. Koninklijke DSM NV Royal DSM NV är ett holländskt bolag som är internationellt verksamma inom den kemiska industrin. Bolaget fokuserar på produkter som används inom bland annat mat, sjukvård, fordons-, färg och konstruktion. Gruppen har nästan anställda och 270 kontor i 49 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nord-och Sydamerika. Marknadsvärdet är ca 60 miljarder kronor. AT&T INC USAs största bolag inom telekommunikation. AT&T erbjuder telefoni, video-, data- och Internet-tjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Bolaget har under sin långa historia periodvis varit världens största teleoperatör samt världens största kabeltv-bolag. Marknadsvärdet är ca miljarder kronor.

5 Merck & Co Inc Läkemedelsbolag med forskning, utveckling och försäljning av ett brett produktsortiment inom läkemedel för människor och djur. Marknadsvärdet är ca 790 miljarder kronor. Pfizer Inc Pfizer är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Bolaget har över anställda och finns i fler än 150 länder. Marknadsvärdet är ca 950 miljarder kronor. Honda Motor Co Ltd Utvecklar, tillverkar och säljer bl a motorcyklar, bilar, trädgårdsmaskiner och båtmotorer samt elprodukter såsom generatorer. Bolaget bedriver även kreditverksamhet. Honda Motor har nästan anställda och tillverkning i f n Nord-, Syd och Centralamerika, Europa, Indien och Thailand. Marknadsvärdet är ca 440 miljarder kronor. Takeda Pharmaceutical Co Ltd Takeda är ett forskningsbaserat globalt läkemedelsföretag (det största läkemedelsföretaget i Japan) med ca anställda inom koncernen. De anser sig själva som en av de globala ledarna inom sin bransch. Takedas läkemedel marknadsförs i cirka 90 länder över hela världen och är erkända varumärken i större länder över hela världen. Förutom läkemedel erbjuder bolaget produkter inom livsmedelsindustrin, kemisektorn och miljörelaterade produkter. Forskning, utveckling marknadsföring sker genom närbesläktade bolag i USA, Europa och Asien. Marknadsvärdet är ca 270 miljarder kronor. NTT DOCOMO Inc NTT DOCOMO är ett dotterbolag till Nippon Telegraph and Telephone Corp och Japans främsta leverantör av ledande mobila röst-, data-och multimediatjänster. Med mer än 56 miljoner kunder i Japan är företaget en av världens största mobilkommunikationsoperatörer. DOCOMO är också en inflytelserik kraft i den fortsatta utvecklingen av mobila tekniker och standarder och står bakom utvecklingen av ett flertal tjänster för mobila Internet-tjänster, inklusive e-post, surfning, nedladdning och andra mobila tjänster. DOCOMO expanderar sin globala räckvidd genom kontor och dotterbolag i Asien, Europa och Nordamerika, samt strategiska allianser med mobil och multimedia tjänsteleverantörer på marknader över hela världen. Bolaget har ca anställda och ett marknadsvärde på ca 550 miljarder kronor. Nippon Telegraph & Telephone Erbjuder ett varierat utbud av tjänster och service inom telecom, inklusive telefon, telegraf, datakommunikation, försäljning av terminalutrustning och därtill relaterad service. Bolaget är versam inom både lokal- och fjärrtelekommunikationservice i Japan. Antalet anställda uppgår till ca och marknadsvärdet är ca 500 miljarder kronor. KDDI Corporation Bolaget tillhandahåller mobil kommunikationsservice och försäljning av mobil utrustning. Även bredbandstjänster ingår i verksamheten. Bolaget har ca anställda och marknadsvärdet är ca 160 miljarder kronor. Astellas Pharma Inc Bolaget tillverkar och säljer ett brett utbud av läkemedel inklusive receptbelagda mediciner. Bolaget producerar även kosttillskott, hälsokost och hygienprodukter. Forskning och utveckling och marknadsföring sker genom dotterbolag i USA, Europa och Asien. Antal anställda uppgår till ca och marknadsvärdet är ca 120 miljarder kronor.

6 DETTA ÄR SPAX Allmänt SPAX är samlingsnamnet för en särskild form av lån där emittenten (låntagaren) erlägger avkastning till placeraren (långivaren) beroende av utvecklingen i olika tillgångsslag t ex aktier, räntor, råvaror, valutor eller kombinationer av dessa. Banken arrangerar regelbundet SPAX med olika löptid och konstruktion. SPAX kan köpas under bestämda teckningsperioder. SPAX tecknas till nominellt belopp (kurs 100 procent) eller i vissa fall till överkurs (till exempel kurs 110 procent), det så kallade MAX-alternativet inom SPAX. Löptiden för SPAX varierar men är normalt ett till fem år. Vid löptidens slut åtar sig emittenten att återbetala obligationens nominella belopp. Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, utbetalas också normalt vid löptidens slut om förutsättningarna för avkastning är uppfyllda. Den vanligaste formen av SPAX är där avkastningen beräknas genom att nominellt belopp multipliceras med det underliggande tillgångsslagets procentuella värdeökning och den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden, som anger hur stor del av den procentuella värdeförändringen som påverkar avkastningen, fastställs vid löptidens början och kan i det särskilda fallet vara större eller mindre än 100 procent. Utöver den vanligaste formen av SPAX, som nu beskrivits, förekommer en rad olika varianter med delvis annan avkastningsberäkning. Andrahandsmarknad SPAX är börsnoterad och kan därför säljas till aktuell marknadskurs under löptiden. För att underlätta försäljning anger Swedbank köpkurs och om banken själv är innehavare, även säljkurs. Om det är omöjligt att beräkna marknadsvärde eller om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i SPAX. De faktorer som under löptiden påverkar värdet på en investering i SPAX framgår av lånets Prospekt. Kortfattat kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen för underliggande tillgångsslag (till exempel aktieindex eller motsvarande) samt svängningarna i värdet på underliggande tillgångsslag (den så kallade volatiliteten) samt återstående löptid. Beroende på hur avkastning beräknas påverkar nämnda faktorer en SPAX värde under löptiden olika mycket. Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa och sälja underliggande tillgångsslag, det vill säga likviditeten. En bättre likviditet innebär effektivare marknad och bättre prissättning, vilket ger mindre skillnad mellan köp- och säljkurs, den så kallade spreaden. En sämre likviditet i underliggande tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan köpoch säljkurs för SPAX kan vara signifikant större jämfört med andra placeringar. Bankens ansvar, arrangörsarvode och fullständiga villkor Den bedömning av underliggande marknads utveckling som återfinns i detta dokument är gjord i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Banken påtar sig inget ansvar för fullständighet. Intresserade placerare rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande och allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt. Banken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen och ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Swedbank uppträder i rollen som arrangör och - tillsammans med Sparbankerna - distributör av SPAX. För detta åtagande erhåller banken ett belopp motsvarande högst 0,9% av det nominella beloppet per löptidsår förutsatt att placeringen behålls till förfall. Denna ersättning ska täcka Bankens kostnader som till exempel licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden och för lånets upptagande på en reglerad marknad samt kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållande av andrahandsmarknad. Materialet i detta dokument är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Dokumentet ingår inte heller som en del av Prospektet vilket tillsammans med Slutliga Villkor har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: swedbank.se/spax. Risker Med SPAX tar kunden en förhållandevis låg risk. Den risk kunden tar är i förväg begränsad och överblickbar. Risken vid köp av SPAX består huvudsakligen dels i en risk som följer av att vara kreditexponerad mot emittenten (låntagaren), dels i en risk för det specifika värdepappret beroende på den underliggande tillgångens värdeutveckling. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att emittenten kan uppfylla sina åtaganden. Den statliga insättningsgarantin gäller inte vid en placering i SPAX. Utfallet av en placering i SPAX är beroende av utvecklingen på den underliggande marknad (aktie-, ränte-, råvaru- valuta- eller kreditmarknad) till vilken placeringen är kopplad. Underliggande marknad kan bli föremål för kraftiga svängningar som får stor inverkan på värdet av en placering i SPAX. Underliggande marknads historiska svängningar framgår av diagram i detta produktblad. Beträffande likviditets- och prissättningsrisk som uppkommer under löptiden - se ovan under rubriken Andrahandsmarknad. Det ovanstående är inte en uttömmande redogörelse och presumtiva investerare uppmanas att läsa emittentens Prospekt och Slutliga Villkor på emittentens hemsida: sek.se. Slutliga Villkor återfinns även på bankens hemsida: swedbank. se/spax.

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling SPAX Svensk etik Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. Bolagen är internationellt verksamma och gynnas av den globala återhämtningen.

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 14 250 kr 18 500 kr 4 100 kr 7 335 kr 8,8 % 13,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 14 250 kr 18 500 kr 4 100 kr 7 335 kr 8,8 % 13,4 % SPAX K.A.N Industriländer med en hög andel export mot de snabbväxande tillväxtländerna har goda förutsättningar att växa framöver. Även råvaruexporterande länder gynnas av den höga tillväxten i denna region.

Läs mer

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag.

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag. Produktblad SPAX VIKING BAS MAX Ekonomiska data visar på fortsatt återhämtning, främst i tillväxtländerna, och en stor del av de nordiska bolagen gynnas av sin exponering mot dem. Fortsatt global återhämtning

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2%

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2% SPAX SVENSK ETIK Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. SPAX Svensk Etik består av svenska etiska bolag som är handplockade ur Swedbanks

Läs mer

SPAX Stranda Jubileum

SPAX Stranda Jubileum Produktblad SPAX Stranda Jubileum MAX En starkare krona och en gradvis stabilisering av den internationella konjunkturen ger på längre sikt goda förutsättningar för en marknadsmässig återhämtning för svenska

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav.

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013 SPAX och Bevis Strukturerade produkter 4 februari 1 mars 2013 Satsa på de asiatiska tillväxtmarknaderna. SPAX Pan Asia är kopplad till ett brett asiatiskt aktieindex, och ges ut med en löptid på fem år.

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar 11 29 augusti 2014 Ta del av hela uppgången om börsen går upp OCH behåll möjligheten till avkastning om marknaden skulle gå ner. Se Aktiebevis Terrass Europa Kupong

Läs mer

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015

SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar Teckningsperiod: 7 september 2 oktober 2015 Möjlighet att tredubbla uppgången på den europeiska aktiemarknaden. Se Aktiebevis Europa Tak på sidan 10. 2 Produktöversikt

Läs mer

Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 8 Tecknas till och med den 26 juni 2015

Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 8 Tecknas till och med den 26 juni 2015 Kapitalskyddad Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 8 Tecknas till och med den 26 juni 2015 Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 8 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 613. Slutliga Villkor Lån 613

Swedbank ABs. SPAX Lån 613. Slutliga Villkor Lån 613 Slutliga Villkor Lån 613 Swedbank ABs SPAX Lån 613 Lidköping - Återbetalningsdag 2017-04-28 Serie A (SWEOSVE10) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 6 Tecknas till och med den 17 april 2015

Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 6 Tecknas till och med den 17 april 2015 Kapitalskyddad Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 6 Tecknas till och med den 17 april 2015 Obligation Nordamerikanska Bolag Tillväxt 6 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Obli ation Globala Bola Try het/tillväxt 12

Obli ation Globala Bola Try het/tillväxt 12 Obligation Globala Bolag Trygghet/Tillväxt 12 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för tio globala bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn på kursutvecklingen

Läs mer

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 Globala Aktier 4 Hävstångscertifikat Business area Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 558. Slutliga Villkor Lån 558

Swedbank ABs. SPAX Lån 558. Slutliga Villkor Lån 558 Slutliga Villkor Lån 558 Swedbank ABs SPAX Lån 558 Råvaruobligation SPAX Makrostrategi - Återbetalningsdag 2015-11-04 Serie A (SWEOMS01) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 628. Slutliga Villkor Lån 628

Swedbank ABs. SPAX Lån 628. Slutliga Villkor Lån 628 Slutliga Villkor Lån 628 Swedbank ABs SPAX Lån 628 Valutaintervall Sterling - Återbetalningsdag 2013-11-25 Serie A (SWEOGBP11) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Obligation Globala Bolag 13 Smart Bonus Tecknas till och med den 25 september 2015

Obligation Globala Bolag 13 Smart Bonus Tecknas till och med den 25 september 2015 Kapitalskyddad Obligation Globala Bolag 13 Smart Bonus Tecknas till och med den 25 september 2015 Obligation Globala Bolag 13 Smart Bonus är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 641. Slutliga Villkor Lån 641

Swedbank ABs. SPAX Lån 641. Slutliga Villkor Lån 641 Slutliga Villkor Lån 641 Swedbank ABs SPAX Lån 641 Valutaintervall Sterling - Återbetalningsdag 2014-03-24 Serie A (SWEOGBP15) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer