Satsa på dig själv med fler i facket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på dig själv med fler i facket"

Transkript

1 Satsa på dig själv med fler i facket

2

3 Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir starkare, både på arbetsplatserna och i samhället. Jag är övertygad om att det bästa du kan ta med dig när du ska värva är ditt engagemang och din tro på facket som en överlägset bra idé och en kraft för förändring. Som värvare behöver du inte ha svar på alla frågor men du måste brinna för facket. Är du själv engagerad är det lätt att övertyga andra om hur viktigt det är att vara medlem. När jag värvar utgår jag från att människor vill gå med för att göra skillnad och påverka, inte bara för att få hjälp när det krisar. Jag gick själv med i facket för att jag ville förbättra på min arbetsplats. De flesta människor jag möter har, precis som jag, en massa åsikter om vad som är bra och dåligt i arbetslivet, och vad som kan förändras. Det intresset och den viljan ska vi ta vara på! Vi måste nå ut till fler unga människor det är en ödesfråga. Många ungdomar jag träffar står utanför facket av den enkla anledningen att ingen har frågat om de vill vara med! Nu är det dags att fråga dem. Många unga är vana att ifrågasätta, vilket kanske kan kännas jobbigt när du ska värva till facket. Men det är bra att bli ifrågasatt, även om det ställer höga krav på dig som värvar eller kanske just därför! För det tvingar dig att vässa dina argument och verkligen prata om meningen med facket. Jag försöker att inte gå i försvar, utan istället välkomna ifrågasättandet och säga Du borde verkligen gå med i facket och ta chansen att göra något åt det du tycker är dåligt! Vi behöver fler medlemmar som du medlemmar som ifrågasätter. Jag försöker alltid koppla ihop fackliga värderingar och ideologi med aktuella frågor på arbetsplatserna. Det finns många frågor att starta en diskussion kring. Är det rättvist att så många tvingas jobba deltid här på ditt jobb? Vem tjänar egentligen på din osäkra anställning? Är det okej att arbetsgivaren själv har makten att bestämma eller borde du och dina arbetskamrater ha mer att säga till om? I förlängningen, vilket samhälle vill vi ha? Vad jag vill förmedla är att allt går att förändra, och ju fler som arbetar mot samma mål desto enklare och snabbare når vi det. När man diskuterar problem på arbetsplatsen är det viktigt att samtidigt prata om hur man genom att bli medlem och aktivera sig i facket själv kan få makt att förändra. Att facket ger oss styrka att gå från ord till handling och bekämpa osäkra anställningar, ofrivilliga deltider, stressad arbetsmiljö och ta makten över arbetsvillkoren. Det personliga samtalet är grunden i det fackliga arbetet, det gör vår förening starkare. Här startar varje förändring. Nu måste vi samtala med många fler än tidigare, och på andra ställen än enbart arbetsplatserna. Vi måste ut i samhället och möta våra framtida medlemmar på gator och torg, badplatser och stormarknader. Bara fantasin sätter gränser för var vi kan värva. Men ett som är säkert är att vi måste organisera många fler och därför är ditt uppdrag det viktigaste. I din hand håller du ett material från LO som kan göra det lättare för dig att värva. Jag hoppas du kommer att ha nytta av det. Lycka till. Vi ses kanske på ett torg någonstans! Lisa Björck fackligt aktiv 3

4 Varför det är viktigt att vara många i facket Facket behövs och är till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Det vet du som är fackligt aktiv. Den fackliga grundidén är att om du och dina kompisar på jobbet sluter er samman i en förening, ett fack, och gemensamt kräver bättre villkor blir det svårare för arbetsgivaren att säga nej. Om alla arbetsgivare ställs inför samma krav blir det lättare för varje enskild arbetsgivare att säga ja. Arbetsgivarna kan fortsätta att konkurrera på lika villkor. En arbetsgivare som kan anställa på sämre villkor får konkurrensfördelar med lägre lönekostnader än övriga arbetsgivare. Det ökar pressen på löntagare vid andra arbetsplatser att gå med på lägre löner för att behålla jobben. Att begränsa lönekonkurrensen mellan olika arbetsplatser gäller också arbetsplatser som saknar medlemmar. Annars kan anställda på dessa arbetsplatser ställas inför valet att arbeta med lägre lön för att rädda jobben. Om avtalet bara skulle gälla för medlemmar riskerar anställda påtryckningar från arbetsgivaren att inte gå med i facket. Arbetsgivaren skulle ha ett ekonomiskt intresse att motverka facket och att de anställda blir medlemmar. Det skulle flytta oss hundra år tillbaka i tiden när det var vanligt att anställningsavtal hade som villkor att inte vara med i fackföreningen. En baklängesvandring i historien mot allt sämre villkor. För att slippa vandringen bakåt och i stället gå framåt mot anställningar med bättre villkor behöver fler arbetsplatser kollektivavtal. Avtal som måste bevakas av många medlemmar i facket för att kunna upprätthållas, tillämpas och förbättras. Vem om inte du och jag ska värva medlemmarna? 4

5 Hur du kan argumentera för medlemskap Medlemskapets värde Att vara ensam räcker sällan långt, att sluta sig samman med andra med gemensamma värderingar och intressen räcker längre. Som medlem i en fackförening kan du känna trygghet och få stöd vid problem med arbetsgivaren. Du får möjlighet till inflytande, kan förbättra villkoren för dig och dina arbetskamrater, tillfälle att delta i studier och utvecklas som människa och löntagare. Styrkan får du genom kompisarna på jobbet. Dina drömmar kan uppfyllas utan att trampa på andra. Fackföreningen bygger på att tillräckligt många ser den gemensamma nyttan av medlemskapet. Att medlemmarna tillsammans hävdar sina intressen mot arbetsgivaren. Du har ett gemensamt intresse med dina kompisar på jobbet som har liknande arbetsuppgifter. Schysta arbetsvillkor med så hög lön som möjligt. Medlemskapets värde beskrivs ibland som ett utbyte mellan medlemmen och facket, vad medlemmen får av facket för avgiften. Det gör det svårare att förstå fackets verkliga uppdrag och medlemskapets sanna värde. Värdet är inte vad var och en får utan vad medlemmarna tillsammans kan uppnå. Fackföreningen knyter samman löntagarna på arbetsplatsen. Dels genom gemensamma värderingar om allas lika värde och ett jämlikt samhälle, dels genom en materiell nytta av bättre arbetsvillkor med högre löner. Vem vill ge dig det om arbetsgivaren kan få någon billigare? Arbetsgivarens vilja att hitta någon att jobba till så låg lön som möjligt behöver inte vara snålhet eller illvilja. Låga kostnader är arbetsgivarens intresse. För att du och dina arbetskamrater ska få bra villkor med så hög lön som möjligt är det nödvändigt att många står bakom kraven. Bästa sättet att visa det är att alla är med i facket. Kraven förhandlas med arbetsgivaren och villkoren skrivs in i ett kollektivavtal. Kollektivavtalet är din garanti för att arbetsgivaren inte ska kunna få någon att arbeta med sämre villkor och att du inte behöver gå ned i lön för att behålla jobbet. Det är facket och ingen annan som skriver kollektivavtal med arbetsgivaren. Utan fack inget kollektivavtal, och utan kollektivavtal ingen garanti för lön och andra arbetsvillkor. 5

6 Bemöta påståenden Var lyhörd, lyssna på invändningar och försök att förklara den fackliga idén, fackets grunder. Allt går inte att svara på, be då att få återkomma. Med din argumentation vid medlemsvärvning kan du försöka få den som ifrågasätter att själv finna svaren. Svar som du kan hjälpa till att ge. Försvara inte facket och avgiften genom medlemsförmåner utan försök att mer offensivt få till ett samtal om vad facket egentligen är. För samtalet om den enskilde på arbetsplatsen, vad facklig organisering är och kan betyda för arbetets villkor. Diskutera mindre förhållandet mellan medlemmen och facket, mer relationen mellan medlemmen och arbetsgivaren. Det intressanta är inte vad medlemmen får av facket för avgiften, utan vilken lön och andra villkor medlemmen kan få av arbetsgivaren när man organiserar sig och arbetar fackligt. Du som kommer att informera om facket får säkert höra ifrågasättande påståenden. Det kan vara bra att känna till några av de vanligaste och hur de kan bemötas. Argumentationen nedan är en vägledning och kan behöva anpassas efter person och situation. Det viktiga är att få igång ett samtal, ha en öppen dialog. Att svara rätt är svårt, att svara klokt är svårare. Svårast är att svara så att den som frågar finner svaret själv. Ur Löftet av Ingemar Göransson och Anna Holmgren. 6

7 Plånboksargumentet Vad har du för lön? Säg att du har 100 kronor i timmen. Tänk sedan att chefen säger till dig att det finns de som står i kö utanför arbetsplatsen villiga att ta ditt jobb för 80 kronor. Du får ett krav att gå ner till 80 kronor för att behålla jobbet. Kan chefen göra så? Nej, inte om det finns ett avtal (kallas kollektivavtal för att det gäller för flera) som ni i föreningen, facket, har med arbetsgivaren. I detta exempel är medlemskapet värt 20 kronor (eftersom du inte behöver gå ned i lön från 100 till 80 kronor) gånger en vanlig arbetsmånad på 175 timmar är lika med kronor. Tre och ett halvt tusen i månaden! Facket är för dyrt! Kommentar Plånboksargumentet är inte vad du får av facket för avgiften utan vad du kan få för villkor av arbetsgivaren. Om du och dina arbetskamrater går samman i föreningen och ställer krav! Till exempel om årliga löneökningar som facket förhandlar fram. Fastnar diskussionen på avgiften kan du berätta om hur mycket som går till förhandlingar, studier, arbetsmiljöarbete och medlemsförsäkringar. Löneskyddsargumentet Med kollektivavtal behöver ingen arbeta för lägre lön än vad avtalet säger. Det kan finnas de som får ut mer än avtalslönen. Kollektivavtalet sätter ingen gräns uppåt för lönen. Avtalet är bara ett golv som inte får underskridas, inte ett hinder för högre lön. Arbetsgivaren kan betala högre löner. Utan kollektivavtal skulle jag ha högre lön! Kommentar Med löneskyddsargumentet kan du berätta om kollektivavtalet som ett skyddsnät, en trygghet för var och en, utan hinder för lön över den avtalade lönen. Avtalet ger också mer pengar vid sjukdom och olycksfall i arbetet och pensionen blir högre. 7

8 Jag har ju samma lön utan att vara med i facket! Konkurrensargumentet Du har inte 100 kronor i timmen för att du är så bra du har det för att dina arbetskamrater inte kan tänka sig att jobba för 99 kronor. Det har de lovat varandra och skrivit avtal med arbetsgivaren om. Fick arbetsgivaren bestämma skulle du säkert ha lägre lön. Det hade tvingat fler att arbeta på lika dåliga villkor. Arbetsgivaren skulle då kunna anställa till lägre löner och konkurrera ut fackets medlemmar. Så hade det blivit om inte kollektivavtalet gällt även för dig. Facket för inte din talan, men du omfattas ändå av avtalet. Därför har du inte lägre lön. Kommentar Minimilön inskriven i lag vanligt i många andra länder ger betydligt lägre löner än den svenska modellen med kollektivavtal där lönerna förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare. Jag behöver inget ombud utan förhandlar hellre för mig själv! Själv är bästa dräng-argumentet Du är inte bara stark utan också smart när du är med i facket utan att behöva något ombud. Ett vanligt missförstånd är att arbetsgivaren inte får betala högre lön än kollektivavtalet. Så är det inte, avtalet lägger bara ett golv. I svåra tider när arbetsgivarna drar ned på verksamheten är det inte dumt att ha medlemmar som tillsammans i en förening bevakar gemensamma intressen. Du är stark i dag, men är du det i morgon? Kommentar Varför har intresseorganisationer som Motormännen, Hyresgästföreningen och Villaägarna medlemmar? Inte beror det på att Motormännens medlemmar är dåliga på bilkörning och att ta hand om sina bilar, snarare tvärtom. Och det är de aktiva, kunniga och medvetna hyresgästerna och husägarna som är med i Hyresgästföreningen och Villaägarna. Facket hör också till organisationerna där starka och kompetenta går samman för att bevaka gemensamma intressen och tillsammans driva frågor. 8

9 Sosseargumentet Fackliga frågor och politik hör ihop. Med arbetsgivaren kan facket förhandla fram kollektivavtal för bättre villkor med högre lön, men för att påverka lagen krävs ett politiskt inflytande. Det gäller såväl lagstiftning om arbetslivet som skola, vård och omsorg. Socialdemokraterna stöder facket och har möjlighet att bilda regering. Därför samarbetar facket med Socialdemokraterna och finns i partiets ledning. Facket försöker genom opinionsbildning påverka andra partier att fatta bra beslut som gynnar löntagarna. Facket står för nära sossarna! Kommentar Det finns medlemmar i facket och sådana som ännu inte har blivit tillfrågade, andra som tvekar och inte har hunnit bestämma sig samt några som aldrig kommer att bli medlemmar. De sistnämnda är emot facket i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet. Även om du inte får med dem är det sällan bortkastad tid att ta diskussionen. Dina argument kan få andra att lyssna. Missnöjd med facket-argumentet Hur tror du det skulle vara om facket inte fanns? Bättre?!? Fråga inte vad facket kan göra för dig, utan vad du kan göra i facket. Facket är inte i första hand någon annan, facket är du och dina kompisar på jobbet. Om du tycker som du tycker, så är du antagligen rätt person att göra saker bra. Facket går man inte med för att man är nöjd, facket går man med för att man är missnöjd och vill förändra. Facket är bara skit och gör ingenting! Kommentar Ilskan över förhållanden på arbetsplatsen kan ibland gå ut över facket. Men bara medlemmar kan påverka facket. Den klagandes frustration kanske kan botas med ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag? 9

10 Jag ska bara jobba här en kort tid! Korttidsargumentet Det spelar ingen roll om din anställning är lång eller kort. Ska du byta arbetsplats tar du medlemskapet med dig eller kan få ett övergångsbevis till annat förbund. Råkar du illa ut eller behöver hjälp kan facket bara företräda dig om du är medlem. Medlemmarna i facket behöver dig också. En hög organisationsgrad ger styrka och trovärdighet. Kompisar på jobbet som inte är med riskerar fackets inflytande och därmed möjligheter till bättre arbetsvillkor. Kommentar Människor med tillfälliga anställningar som ännu inte har gått med i facket är framtida medlemmar. Kanske har ingen tidigare intresserat sig för den anställde och ställt frågan om att gå med i facket. Viktigt är därför att lyssna och försöka sätta sig in i individens situation och eventuella framtidsplaner. Facket behövdes kanske förr men nu är det nya tider som kräver nya lösningar! Nya tider-argumentet Som löntagare kan vi alltid få fördelar genom att vara eniga och förhindra konkurrens mellan oss. Facket kommer att finnas därför att löntagarna tjänar på att ha en fackförening. Globaliseringen med förändringarna på arbetsmarknaden gör sammanhållningen och tryggheten än viktigare. Facket jobbar aktivt för att hindra dumpning av löner och övriga arbetsvillkor genom att hjälpa och stödja arbetare från andra länder höja sin nivå. Tvingas de att jobba med sämre villkor utsätts vi för lönekonkurrens. Kommentar Visst är det nya tider, mycket har förändrats. Levnadsstandarden har stigit och arbetarna fått det bättre. Lönerna är mycket högre än förr. Men ordning och reda med kollektivavtal och förhandlingar mellan organiserade parter behövs oavsett konjunktur på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivare och politiska motståndare vill splittra oss genom att säga att facket är omodernt och inte längre behövs. 10

11 Försäkringsargumentet Försäkringar och lön är hushållsekonomi. Lönen ger pengar i handen, medan försäkringen är ett löfte om pengar om något händer. Genom att vara många i facket kan försäkringspremierna hållas nere. På så sätt kan de av oss som bäst behöver, men kanske inte har råd, vara försäkrade. En annan stor fördel är att medlemsförsäkringarna i facket upphör bara om du lämnar medlemskapet, medan arbetsgivarens motsvarande försäkringar slutar att gälla vid arbetslöshet eller om du byter jobb. Facket ska bara syssla med löner och inte med medlemsförsäkringar! Kommentar En del arbetsgivare, både större och mindre, ingår avtal med försäkringsbolag om gruppförsäkringar för företagets anställda som en anställningsförmån. Arbetsgivarens alternativ till hemförsäkring och olycksfall på fritiden kanske kan vara lika bra som fackets motsvarande medlemsförsäkringar, men det är svårt att veta. För vem kontrollerar, tolkar och jämför arbetsgivarens försäkringsalternativ? Och lämnar vidare information om höjda premier och försämrade villkor? Medlemsförsäkringarna förhandlas av facket och du kan när som helst få information om dem från en försäkringsrådgivare i facket. Facket är med och tar fram innehåll och premier. Med arbetsgivarens alternativ till medlemsförsäkringarna blir det också problem om anställningen upphör, försäkringen övergår då från att vara en gruppförsäkring till en helt individuell. Byter du fackförbund så är det enklare. Du får det nya förbundets försäkringar som ofta är desamma. Skälet att vi har Folksam är att priset kan sättas lågt med många försäkrade och att vi har inflytande och full insyn. 11

12 Inför medlemsvärvning Mål och målgrupper Förutsättningarna för din medlemsvärvning kan vara olika. Du kan vara på din egen arbetsplats eller på annan. Arbetsplatsen kanske saknar medlemmar och kollektivavtal. Medlemsvärvningen kan bli en del av en skyddsrond eller ett uppsökeri av unga. Facket i vardagen är att diskutera vad facket är till för, varför vi vill att alla ska vara med och att så många som möjligt är aktiva. Medlemsvärvning är en uppgift för dig som fackligt aktiv. Det gemensamma målet är att öka organisationsgraden. För att höja organisationsgraden måste vi fråga alla nya på en arbetsplats om de vill bli medlemmar i facket. Löftet till varandra är att var och en ska få frågan. Självklart ska vi även försöka att få med dem som varit anställda en tid, men av olika skäl ännu inte är medlemmar eller kanske för en tid sedan har lämnat medlemskapet. Löftet då måste vara att fråga alla medlemmar som begär utträde, eller slutar betala avgift, varför de gör det. Oorganiserade ska informeras om att de har nytta av fackföreningen. Att styrka uppnås tillsammans i föreningen. Att kollektivavtal kan ge alla arbetstagare schysta villkor på jobbet. Och att bra avtal kräver en hög organisationsgrad. Det måste vara tydligt att den kollektiva styrkan ger varje enskild medlem en starkare ställning och att våra yrken kräver yrkeskunskaper och utbildning. Facklig organisering och kollektivavtal på varje arbetsplats det är så det ska vara. Och det är bara vi i facket som kan se till att det blir så. Två målgrupper är särskilt i fokus. Unga under 25 år som inte är med i facket och de över 45 år. De unga ska få en positiv bild av facket för att sedan gå med som medlemmar den dagen de börjar arbeta. De lite äldre ska antingen förmås att stanna kvar eller gå med. Ska vi lyckas krävs dels att värdet av det fackliga medlemskapet blir tydligt, dels en ökad facklig närvaro och tillgänglighet. Det handlar om medlemskapets värde och facket i vardagen. 12

13 Planering Innan du går igång och medlemsvärvar kan det vara bra att tänka igenom varför du själv gick med i facket. Vilka är dina bästa argument i dag? Skriv ned dem här och ta del av andras argument på Att fackföreningen behövs på arbetsplatsen tycker de flesta. Men vad har facket betytt för dig och din personliga utveckling? Skriv om betydelsen och jämför med andras erfarenheter på Fackföreningsrörelsen ska också vara en kraft att räkna med i den ständiga omvandlingen av samhället. Vad kan vi göra bättre? Vilka förändringar vill du vara med om? Här finns plats för dina visioner. På din egen arbetsplats är det fackliga arbetet i vardagen viktigast. Finns en klubb söker du stöd i den, är du kontaktombud på arbetsplats utan klubb kan du få hjälp av din fackliga avdelning. Försök att hålla dig informerad om förbundets material och utbildningar om medlemsvärvning. Ett sätt att hålla sig uppdaterad är att regelbundet gå in på förbundets hemsida. Innan medlemsvärvning på annan än din egen arbetsplats bör du kontrollera några saker med din fackliga avdelning eller sektion: Finns kollektivavtal och någon förtroendevald på arbetsplatsen som du kan prata med? Hur är organisationsgraden? Vilka försäkringar kan vara aktuella? Finns entreprenadföretag eller inhyrda från bemanningsföretag på arbetsplatsen? Försök att fråga om de är medlemmar i någon fackförening. 13

14 Genomförande av medlemsvärvning Arbetsplatsen Att få någon att lyssna börjar med att du själv är lyhörd. Medlemsvärvning förutsätter en dialog. För ett samtal kan det vara bra att inleda med några frågor: Hur trivs du här? Vad är det bästa med ditt jobb och din arbetsplats? Vad skulle kunna vara bättre om du fick bestämma? När du talar om fackföreningen så försök att ge egna konkreta exempel på vad som har förhandlats fram på arbetsplatsen, till exempel löneökningar, subventionerad lunch, företagshälsovård, förbättrad arbetsmiljö, arbetsskor och skyddskläder. Att engagera och värva de nya på arbetsplatsen bör genomföras efter en plan. Men förutsättningarna för facklig introduktion av nyanställda är olika i fackföreningsrörelsen. Det finns stora arbetsplatser med fungerande klubb och rutiner för hur facklig introduktion ska genomföras. Och små arbetsplatser där det kanske aldrig förekommit en organiserad facklig introduktion. För sådana är det förbundsavdelningen som har ansvaret att organisera uppsökeri och välkomstinformation. Där det finns kollektivavtal bör strävan vara en överenskommelse med arbetsgivaren om att nyanställda ska hälsas välkomna av en facklig representant helst första arbetsdagen. En framsträckt hand och sedan ett längre informationstillfälle efter några dagar där nyanställda får ta del av argumenten för medlemskap. I avtalet kan stå något om tiden för facklig introduktion. Utgångspunkten är att medlemskapet är aktivt. Fackföreningen är en folkrörelse. Medlemmarna ska vara medskapande, de beslutar inte bara om mål och inriktning för verksamheten utan genomför den också till största delen. Vid information till nyanställd kan påpekas att platsen där facket finns är arbetsplatsen. Medlemmarna bär organisationen, inte tvärtom. Det är lätt att hamna i en situation där medlemmarna ser facket som något annat, dom där i facket eller du som är facket. Våra främsta uppgifter som förtroendevalda är att organisera medlemmar och att teckna kollektivavtal. Därför är det viktigt att utveckla arbetsformer för medlemsvärvningen och se till att så många som möjligt omfattas av avtalet. Motivera medlemskapet utifrån insikten att det inte går att köpa tjänster eller 14

15 en löneökning av facket. Facket bygger på individens engagemang, ställningstagande och aktivitet. Att få medlemmen att vilja lära sig mer och ta ansvar för sitt fackliga medlemskap är en av de viktigaste uppgifterna för dig som fackligt aktiv. Ju fler medlemmar som har kunskap om det fackliga arbetet, desto lättare är det att bedriva facklig verksamhet på arbetsplatsen. Berätta därför att det finns fackliga utbildningar som vänder sig till medlemmar utan fackliga uppdrag. Uppmuntra och pusha! Stöd i lag och avtal Reglerna för arbetet som fackligt förtroendevald finns i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och i avtal mellan facket och arbetsgivaren. Det kan både vara centrala avtal och lokala avtal som omfattar en arbetsplats eller en arbetsgivare. Enligt förtroendemannalagen paragraferna 6 och 7 har du rätt till den ledighet som behövs för uppdraget, och rätt att få lön från jobbet när ledigheten avser facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen. Den fackliga verksamheten behöver heller inte alltid vara direkt knuten till den egna arbetsplatsen, till exempel centrala förhandlingar och avtalskonferenser. Även en del av den fackliga utbildningen räknas som facklig verksamhet och en förtroendevald kan ha rätt till ledighet för fackligt arbete också på andra arbetsplatser än den egna. Inträdesansökan Ha alltid med dig inträdesblanketter vid medlemsvärvning eller vid andra fackliga uppdrag. Den fackliga informationen kan resultera i att människor vill gå med. Berätta vad som kommer att hända med den ifyllda inträdesansökan. Hjälp till med blanketter och papper som ska fyllas i. Erbjud medlemmen att delta i en medlemsutbildning och bjud in till nya samtal. Längst bak i denna broschyr finns en intresseanmälan till facket som kan vara en hjälp för att skapa en kontakt med en framtida medlem. 15

16 Begrepp som kan vara bra att känna till Organisationsgrad Med organisationsgrad menar vi andelen av arbetarna som är organiserade i något LO-förbund. Andelen är inte detsamma som antalet. Andelen uttrycks i procent av dem som vi kan organisera. Den genomsnittliga organisationsgraden i LO-förbunden var 72 procent våren Solidaritet Solidariteten förenar jämlika, mänskliga värderingar med en materiell nytta, ett gemensamt egenintresse. Arbetslöshetsförsäkringen är ett exempel. Som arbetslös är du inte själv skyldig till din arbetslöshet, den kan drabba vem som helst. Därför ska alla dela på risken att bli arbetslös genom att bidra till försäkringen. En gemensam värdering om allas lika värde, men också en insikt om att de som har jobb tjänar på att arbetslösa har en hög ersättning. En låg ersättning kan tvinga arbetslösa, för att klara sig, ta jobben till lägre lön. Ju högre a-kassa, desto högre löner, eftersom arbetsgivaren inte kan erbjuda lägre lön än a-kassan. Det är alltså i de arbetandes intresse att försvara en hög a-kassa. En liknande ömsesidighet gäller utanför arbetslivet. När du sitter i styrelsen för bostadssamfälligheten, är linjedomare i ungarnas fotbollsklubb och låter den i jaktlaget som inte orkar gå i drevet sitta på ett bekvämare pass är det för att du delar värderingar med de andra i sammanslutningen. Men du gör det också för att du själv tjänar på att arbeta tillsammans med andra om ditt boende, att någon vuxen måste vara linjedomare så varför inte du och vetskapen om att du själv en dag inte kommer orka gå i drevet. Solidaritet är alltså inte detsamma som välgörenhet eller att vara snäll. Välgörenhet bygger på olika status och beroendeställning, och snäll kan man vara ändå. Solidaritet är att hjälpa för att kunna få hjälp när du själv behöver. Kollektivavtal Kollektivavtalet är ett annat exempel på solidaritet. Ingen behöver förhandla själv om löner, arbetstider och ersättningar. Tillsammans möter vi arbetsgivaren och blir starkare. Avtalet är ingen medlemsförmån utan ett sätt att reglera marknaden, att se till att ingen arbetsgivare får konkurrensfördelar med lägre lönekostnader än övriga arbetsgivare. Kollektivavtal har vi för att allt ska kunna förbättras och inget ska kunna försämras. Det är bara arbetsgivare som inte tecknat avtal som kan göra upp om sämre villkor med enskilda anställda än vad som gäller i branschen. 16

17 Kollektivavtalet är en överenskommelse som stöder seriösa arbetsgivare. Avtalet gäller lika för alla arbetsgivare inom en bransch och motverkar osund konkurrens och svartjobb. Det ger ordning och reda på arbetsmarknaden. Varför finns inte kollektivavtal överallt? Den vanligaste orsaken är att arbetsplatsen är liten och att ingen har tänkt på att fråga, alla tror kanske att det finns. På andra ställen tror någon att det inte är så viktigt eller vill inte bråka med arbetsgivaren. Men att vara utan avtal är att jobba naken om något händer och då bestämmer arbetsgivaren nästan allt vid oenighet. Lagen säger att arbetsgivaren är tvungen att följa ett kollektivavtal som finns, men säger inte att kollektivavtal måste finnas. De anställda på arbetsplatsen måste med stöd av sin fackförening kräva att arbetsgivaren ska teckna avtal. Finns inga medlemmar ska facket ändå kräva avtal. Annars riskeras den svenska modellen med starka kollektivavtal som ger alla löntagare och arbetsgivare i samma bransch liknande förutsättningar. På de flesta arbetsplatser är det redan klart eftersom många arbetsgivare är med i en arbetsgivarorganisation och facket och arbetsgivarna har träffat ett centralt avtal som gäller lika hos alla dessa arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte är med i en arbetsgivarorganisation måste avtalet träffas direkt mellan arbetsgivaren och facket. Det kallas hängavtal, hänger på det centrala avtalet, och har samma innehåll. Lokala avtal är inte detsamma som hängavtal. Ett lokalt avtal är ett avtal på en arbetsplats inom ramen för ett centralt avtal. Det lokala avtalet innehåller ofta en fördelning av löneökningar i en pott från en central förhandling. Försäkringar Facket är inget försäkringsbolag och som medlemsvärvare behöver du vara varken expert eller säljare av försäkringar. Men försäkringar och pensioner är en del av medlemskapets värde som kan vara bra att känna till: försäkringar och avtalspension i kollektivavtalet samt medlemsförsäkringar. Gemensamt för alla centrala kollektivavtal är att de täcker sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, dödsfall i yrkesverksam ålder och ålderspension. Avtalsförsäkringarna och avtalspensionen omfattar alla anställda på en arbetsplats med kollektivavtal. Men hur kommer det sig att det finns kollektivavtal om dessa anställningsförmåner? Varför betalar arbetsgivarna förutom lön och sociala avgifter också avtalsförsäkringar och avtalspension? Och hur lyckas facket behålla och förbättra förmånerna? Svaret är ett stort antal medlemmar, att vi är många i facket. Förhandlingar 17

18 är en fråga om styrka, styrkan kommer från en hög organisationsgrad. Den som inte är med i facket riskerar styrkan och i förlängningen tryggheten på arbetsplatsen. Väldigt få av oss klarar sig genom hela arbetslivet utan att råka ut för något otrevligt. Du kan bli sjuk, råka ut för en arbetsskada eller förlora jobbet. Den vanligaste otrevligheten är sjukdom. Det behöver inte vara något dramatiskt som förlänger sjukperioden utöver de två veckor när arbetsgivaren betalar sjuklön. Det kan vara förskolebarnet som kommer hem med ett ovanligt illasinnat virus som däckar en efter en i familjen, varvid du kan vara den som får lunginflammation eller någon annan följdsjukdom på kuppen. Eller att du gör något roligt på fritiden och det inte går fullt så bra som planerat. Olyckan är framme och du blir tvungen att stanna hemma från jobbet tills den skadade kroppsdelen läkt. Reglerna skiljer sig åt mellan kollektivavtalen, men en tumregel är att den kompletterande ersättningen ger ungefär tio procent extra utöver ersättningen från Försäkringskassan. En del sjukskrivningar beror på arbetet. En olycka på arbetsplatsen, på vägen dit eller därifrån, eller att jobbet ger upphov till en arbetssjukdom. Varje år anmäls tiotusentals arbetsolyckor och arbetssjukdomar av vilka de flesta är av belastning och förslitning. Ett mörkertal finns; fler skadas på jobbet än som anmäler arbetsskada. Det är dumt, eftersom du kan få extra ersättning vid arbetsskada genom kollektivavtalet. Det är fler som får ersättning från kollektivavtalets arbetsskadeförsäkring än genom Försäkringskassans lagstiftade försäkring. Arbetslöshet är ett arbetslivets dilemma som alla kan råka ut för. Förutom att bevaka turordningsregler har fackföreningsrörelsen tagit på sig uppgiften att de anställda ska få så bra stöd som möjligt under omställningen från ett arbete till ett annat. Därför finns avgångsbidrag och omställningsstöd för hjälp till nytt jobb. Trevligare är att de flesta av oss blir föräldrar. Det finns bestämmelser om föräldrapenningtillägg i centrala och lokala kollektivavtal som nyblivna föräldrar kan använda sig av för att förstärka ekonomin utöver föräldrapenningen. Alla som arbetat i Sverige har rätt till allmän pension. Det är den som Försäkringskassan betalar ut och som varje år sammanställs i det orange kuvertet. Många får en chock när de ser hur lite det blir. Men den allmänna pensionen är inte hela sanningen. Kollektivavtalet garanterar en extra pension. Den kallas avtalspension eller tjänstepension och är i hög grad skälet till att de som 18

19 går i pension i dag har en högre levnadsstandard än sina föräldrar. Du som är medlem i facket har också medlemsförsäkringarna. Försäkringar som ingår i medlemskapet och sådana som kan tecknas med rabatt. Information om vilka som gäller på arbetsplatsen kan fås från förbundens försäkringsrådgivare. Försäkringsrådgivare Alla LO-förbund har försäkringsrådgivare som kan ge medlemmar hjälp och stöd, både i akuta försäkringsärenden och om du bara behöver svar på en fråga. Försäkringsrådgivare är ett fackligt uppdrag oftast vid sidan av ett vanligt arbete på arbetsplatsen. Som medlemsvärvare kan du föra följande resonemang med framtida medlemmar: Har du pengar att hämta? Alla som omfattas av kollektivavtal kan ha det. Därför finns medlemskvarten. Under medlemskvarten går du och försäkringsrådgivaren igenom olika försäkringsfrågor som är aktuella för dig. Du har möjlighet att ställa frågor och få information om avtalsförsäkringarna, avtalspensionen och medlemsförsäkringarna, liksom hjälp med exempelvis skadeanmälningar. Det spelar ingen roll om du finns på en arbetsplats eller är arbetslös, föräldraledig, långtidssjuk eller studerande. På små arbetsplatser kan det hända att det inte har utsetts någon försäkringsrådgivare. Förbundsavdelningen kan upplysa om vilka försäkringsrådgivare som finns i närområdet. Medlemmen kan också boka en medlemskvart på Rättshjälp Den som är medlem kan alltid vända sig till sitt lokala fack (klubb, avdelning, sektion) för att få hjälp, stöd och råd. Det kan vara problem med arbetsgivaren, någon avtals- eller medlemsförsäkring, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller annan myndighet. Problem med arbetsgivaren löser det lokala facket oftast direkt vid förhandlingsbordet. Men ibland går det riktigt snett. Medlemmen kan få juridiska problem som har samband med jobbet, exempelvis vid felaktig uppsägning, ersättning för sjukdom eller arbetsskada, eller att medlemmen inte får ut sin lön. Den som är medlem i ett LO-förbund har då möjlighet till facklig rättshjälp. Det innebär att medlemmen om inte förbundet har egen juridisk avdelning kan få hjälp av en kvalificerad jurist hos fackets egen juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd AB. Ett mål om anställningsskydd kostar inte sällan kronor i rättegångskostnader. Vilken arbetstagare skulle våga ta risken att driva ett sådant mål och riskera att få betala själv? Facklig rättshjälp är en kostnadsfri förmån. 19

20 Facket betalar till och med motpartens kostnader om ärendet går till domstol och medlemmen förlorar målet. Fackets hjälptelefon Fackets 020-nummer hjälper till med intresseanmälningar och slussar frågor om facket och försäkringar till rätt förbund. Numret är gratis att ringa, men är inget kostnadsfritt medlemskap. Hjälptelefonen svarar varje sommar på frågor från unga om första jobbet. Den är öppen hela året som en resurs i facket och det går också att e-posta på Hjälptelefonen är gratis och du kan vara anonym. 20