På plats. konstnedslag i kulturarvet. Katalogen är utgiven i anslutning till På plats-konstnedslag i kulturarvet, ett projekt inom In Site.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På plats. konstnedslag i kulturarvet. Katalogen är utgiven i anslutning till På plats-konstnedslag i kulturarvet, ett projekt inom In Site."

Transkript

1 1

2 Katalogen är utgiven i anslutning till På plats-konstnedslag i kulturarvet, ett projekt inom In Site. Ett stort tack till medverkande konstnärer och skribenter och till ansvarig personal vid Akademin Valand, Grimeton Radiostation och Tjolöholms slott för mycket inspirerande samarbeten. Redaktör: Anna Johansson Formgivning: Jonatan Knut Typsnitt: Calibri Papper: Munken Arctic 150 g Tryck: Davidsons Tryckeri AB ISBN: På plats konstnedslag i kulturarvet Översättning: Gregor Shapiro, engelska-svenska s. 20, 22, 27, 29, Mirjam Bayer, norska-svenska s Hallands Konstmuseum, skribenterna och bildrättsinnehavarna Hallands Konstmuseum Tollsgatan Halmstad Sverige Tel:

3 Förord Innehåll Hallands Konstmuseum har många strängar på sin lyra. Ena dagen kan vi delta i en diskussion om bevarandet av kulturarv och kulturmiljö, nästa dag för vi samtal med konstnärer om kommande utställningar. Olika kulturyttringar samsas inom samma sektor men det är sällan vi har möjlighet att utveckla projekt där den samtida konsten möter uttryck för äldre tiders kultur. Vi vet av erfarenhet att möten mellan olika kulturformer kan leda till nya kunskaper som förs in i och berikar den ordinarie verksamheten. Det kan också fungera som ögonöppnare och ge aha-upplevelser för både publik, konstnärer och andra kulturaktörer. Därför är vi väldigt glada för möjligheten att medverka i EUprojektet In Site, ett samarbetsinitiativ mellan konst- och kulturinstitutioner från Bornholm i Danmark till Fredrikstad och Moss i Norge. Projektet, som pågår mellan , syftar till att belysa historien, landskapet och kulturarvet med samtidskonst. Redan under hösten 2012 genomfördes en serie föredrag på Hallands Konstmuseum med fokus på samtidskonstens relation till historia och kulturarv, och i april 2013, ett seminarium om konstens möjligheter att se på vår historia med nya ögon. Parallellt har en tävling som riktat sig till personer mellan år genomförts som handlade om att uppmuntra unga att i text och bild reflektera kring begreppet kulturarv. I sommar tar vi nästa steg. Allt inom ramen för In Site. Hallands konstmuseum driver regional utveckling inom konstområdet och har som mål att verka på många platser i Halland. I samband med In Site är det därför logiskt att vi förlägger sommarens aktiviteter utanför vårt eget hus. Under namnet På plats- konstnedslag i kulturarvet har konstnärerna Agneta Göthesson, Ingrid Book & Carina Hedén och Karolina Erlingsson bjudits in för att göra nya konstverk i relation till Världsarvet Grimeton Radiostation, Tjolöholms slott och det halländska kulturlandskapet i stort. Deras bidrag till På plats kommer att visas mellan 4 maj-1 september. Därtill har ett samarbete skett med masterstudenter och lärare vid Akademin Valand som under maj berikar och ger nya perspektiv på upplevelsen av Tjolöholms slott med närmare tjugo platsspecifika konstverk. Varmt välkomna till konstsommaren 2013! Sven Lundström Museichef Hallands Konstmuseum 4... Förord... Sven Lundström 6... På plats - konstnedslag i kulturarvet... Anna Johansson 8... Varglappar och RedBull - om historiens konstanta föränderlighet... Johan Dahnberg Agneta Göthesson... Isabell Dahlberg Karolina Erlingsson... Per Engström Ingrid Book & Carina Hedén... Wenche Wolle As If Silence(s)- MA1 fri konst Akademin Valand... Jason E. Bowman Johanna Arvidsson / Dorna Aslanzadeh Jason E. Bowman / Kjell Caminha Christian Dumky / Rickard Lj. Eklund Thomas Eliasson / Greg Grant Martin Holm / Marja Knape Linn Lindström / Kirstine Lund Anthony Marcellini / Mimmi Mattila Martha Persson / Ida Britta Petrelius Karin Sandberg / Esther Shalev-Gerz Daniel Wendler Program Fler aktiviteter inom In Site Öppettider 4 5

4 På plats - konstnedslag i kulturarvet På plats konstnedslag i kulturarvet är ett konstprojekt som sträcker sig genom Halland från söder till norr, längs med E6:an och slingrande landsvägar. Projektet förhåller sig till regionens historia, till landskapet och i synnerhet till det som hände under förra seklet. Till projektet har tre konstnärer och sjutton studenter och lärare vid Akademin Valand bjudits in för att göra plats- och situationsspecifika konstverk i dialog med Världsarvet Grimeton Radiostation, Tjolöholms slott och det halländska kulturlandskapet i stort. Historien, och det vi kallar för kulturarv, är under konstant förändring. Ny kunskap och förändrade perspektiv gör att vi gång på gång kan omtolka det som varit från enskilda livsberättelser till globala omvälvande konflikter. Samtidskonsten är ett av flera områden som kan fungera som katalysator för att tänka nytt. Med dess inneboende förmåga att ifrågasätta, utmana och gå i dialog med historien såväl som vår egen tid kan den många gånger lyfta fram nya sidor av det förflutna. Det är också syftet med projektet På plats. De medverkande konstnärerna har sinsemellan antagit uppgiften på olika sätt och projektet täcker ett spektra från intuitiva och fiktiva till forskande och kritiska tillvägagångssätt, med såväl humoristiska tolkningar som allvarsamma grepp. des 1924 i klassicistisk stil, med majestätiska torn som höjer sig i skyn. Grimeton Radiostation har listats som världsarv av UNESCO, och var under andra världskriget Skandinaviens enda kommunikationsport med Amerika. Tjolöholms slott, å andra sidan, uppfördes 1904 som privat bosättning för den skotska familjen Dickson, i enlighet med Arts and Craft-rörelsens stilideal. Bakom fasaderna, bortom yta och funktion, finns det däremot starka förenande länkar. De båda anläggningarna är resultatet av viljestarka människor med drömmar och visioner om att förena Sverige med världen utanför. På Grimeton Radiostation visas två videoverk av konstnären Agneta Göthesson. Hon har inspirerats av platsen som ett centrum för kommunikation alla de meddelanden som skickats till familjer och släktingar på andra sidan Atlanten, och all information som tagits emot och berättat om situationen ute i världen. Detta påminner hon oss indirekt om med videoverket Hallå som visas inne i sändarsalen. Det andra verket, Goodbye, visas i ett skyddsrum som uppfördes under andra världskriget, och ger oss möjlighet att uppleva och få perspektiv på ett för allmänheten hitintills stängt rum. Konstvetaren Isabell Dahlberg ger i katalogen en närmare beskrivning av Göthessons verk i relation till platsen. Grimeton Radiostation, strax öster om Varberg och Tjolöholms slott, vid Kungsbackafjorden två platser som traditionellt klassats som kulturarv, har utgjort utgångspunkten för projektet. Det är vid en första anblick två avsevärt olika platser både till utseende och funktion. Den ena uppförrang. Här visas konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedéns fotoserie Know-How och videoverket Show-How som utgår från platsen själv och Arts and Craft-rörelsens vurm för hantverk. Vardagliga köksföremål, vars funktion har lämnats i glömska, är porträtterade mot vit fond. Fotografierna belyser ett samhälle i förändring där kvinnan gått från husmor till yrkesarbetande samtidigt som en rad effektiviseringar och moderniseringar skett i hushållen. Med Know-How förs Arts and Craft-tankarna till kökets domän. Parallellt visas ett videoverk, som likt en instruktionsfilm återupplivar hanteringen av de bortglömda föremålen och hantverket de var avsedda att utföra. Konstvetaren Wenche Volle tecknar ett fördjupat porträtt av Book och Hedéns verk i förhållande till platsen och det tidiga 1900-talets ideologi. På slottet och i den kringliggande parken visas även As if Silence(s) i samarbete med studenter och lärare vid första året på masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand i Göteborg. Här medverkar sjutton konstnärer som alla ger nya perspektiv på Tjolöholm. Mer om detta skriver Jason E. Bowman, programansvarig vid Valand, som i samarbete med konstnärerna och lärarna Esther Shalev-Gerz och Anthony Marcellini genomfört projektet. Studenterna själva har också bidragit med egna texter om sina respektive verk. Konstnären Karolina Erlingsson bjöds in till På plats för att förhålla sig till ett immateriellt kulturarv, det som till skillnad från det platsbundna snarare handlar om muntliga berättelser, språkbruk, sånger osv. Hennes bidrag är ljudverket Kringelikrokar som utgår från materialet i privat Ett par mil norr om Grimeton ligger Tjolöholms slott. På godset finns även en tillhörande arbetarby och storstuga, som är ett resultat av byggmästaren Blanche Dicksons sociala engagemang. Storstugan var ursprungligen avsedd som ett folkets hus, där godsets arbetare kunde samlas för att fira högtider tillsammans. Idag används det som café och restauinspelade kassettband. Verket kan ses som ett soundtrack till E6:an, eller som sidospår till landskapets formella historia en beskrivning av världen utanför fönstret genom en människas subjektiva erfarenheter. För den som vill lyssna på verket i bilen, längs med vägen genom Halland, kan det laddas ner från Hallands Konstmuseums hemsida. Det går också att ta del av verket på museet i Halmstad. Författaren Per Engström har förhållit sig fritt till Erlingssons verk och bidrar med texten LÄGET, en text som i likhet med Erlingssons verk bjuder på en personlig resa genom landskapet. Som pendang till samtliga verk i projektet medverkar även Hallands Konstmuseums intendent Johan Dahnberg med en text om vårt förhållande till tid, historia och minne. Med regionala utblickar berättar Dahnberg hur historien på ett ögonblick kan anta nya former och ställer frågan hur vi kommer att se på vår tid, här och nu, om tjugo år. På plats konstnedslag i kulturarvet är en resa genom det halländska landskapet. Den ger besökaren möjlighet att ta del av möten mellan samtidskonst och kulturarv, dåtid och nutid, med en förhoppning om att se det förgångna och vår egen tid i nytt ljus. Anna Johansson Curator och projektledare Hallands Konstmuseum 6 7

5 Varglappar och RedBull - om historiens konstanta föränderlighet Låt mig berätta. Bara några ord i förbifarten i er resa genom landskapet och livet. Några ord om vårt förhållande till fakta och vetande. Några ord om den platsen ni står på, och den platsen ni är på väg till. Ni kanske letar efter några fakta om platsen, helt enkelt är nyfikna på vad som hänt. Kanske är ni rentutav nyfikna på er själva och var ni kommer ifrån? Luta er lugnt tillbaka och låt mig berätta om hur det är. Några ord rakt ur en museipedagogs rika kunskapspåse! Min brors svärfar stegade runt i den gamla ryggåsstugan på Friluftsmuseet Hallandsgården i Halmstad och besiktigade intresserat alla föremålen. Välbekanta föremål för mig, historikern. Själv var han ingenjör och sög in alla spännande och åldriga konstruktioner. Smörkärn. Barnstol. Luckor och lådor. Skäkteträn. Stolar på tre ben. Och plötsligt skiner han upp och pekar på vår vackra handkvarn som står på bänken (välvilligt placerad i ett ohistoriskt sammanhang, för att besökarna lätt skall kunna betrakta den). En längre mening på ryska yttrades (Evgenij var nämligen Moskvabo), och jag förberedde mig för min guideberättelse, om kvarnen som användes vid husbehov, när man behövde mala lite granna mjöl i hemmet, och inte ville vänta på de större väderkvarnarna, eller vattenkvarnarna. Allt inhämtat från etnologiska nedteckningar från förr. Typ 1800-talets slut, när det mesta av vår kunskap om det forna lantlivet nedtecknades. - Evgenij berättar, säger min översättande bror, att man har likadana i Ryssland. Man har dem till hembränningen. Min föreberedda berättelse stannar av. Och min kunskapsnivå förstärks plötsligt med en insikt. Hur gick det till, när våra kunskaper om föremål inte alls särskilt lång tid tillbaka i historien nedtecknades? En student från Lund, eller kanske Uppsala, åker ut till bonden. Snurrade mustascher och knäbyxor. Högtidlig akademisk dialekt. - Nå, herr Jönsson, vad använder ni den där makapären till? Herr Jönsson grubblar en stund över tingens tillvaro och svarar sedan med blicken i hörnet: - Jao, se herrn, den har vi när vi maler till.. eh.. husbehov. Det krafsar av studentens bläckpenna, och historien har skrivits. Alla är nöjda. Och visst är också detta en historia nedtecknad utifrån lika osäkra källor, den som ni nu läser. Men den vill er väl. Den vill att ni tänker två, eller kanske tre gånger innan ni slår fast, att det ni hör och läser, allt det som ni tar del av ur historien och samtiden. Allt det som ni bygger er värld på. Glöm aldrig, att det är någon som står bakom det. Och hur skör tråden är, mellan resterna av vår forna värld och det vi vet och tror om den. Kanske är det just det som gör, att det är så vanvettigt spännande med historia. Jag minns väl - och jag minns med en dos regionalpatriotisk besvikelse - den tjocka pil som löpte på kartan. Den löpte med militärisk korrekthet från Oslofjorden tvärs över Kattegatt rakt ner genom Öresund, svängde av lite kluvet mot Själland och Jylland, delade sig och for upp i Östersjön mot Gotland och Mälardalen. Besvikelsens pil. Den fanns i arkeologisk litteratur. Presenterades på overheadbilder och i diaprojektor. Pilen som gick förbi Halland. Halland har ingen förhistoria, fick man höra av provokationssugna debattörer bland dem som visste. Pilen, den visade hur kommunikationerna gått under den senare forntiden, under järnåldern och vikingatiden. Oslofjorden: viktigt. Hedeby och Roskilde: viktigt. Gotland. Birka. Uppsala. Väldigt viktigt. Halland? Nä, vet du vad. I februari 1992 gick en så kallad amatörarkeolog runt på en åker utanför Slöinge, mitt i Halland, och letade flinta. Näsan pekade rakt ner mot den bruna jorden; flinta hittas av den som letar väl. Denna dag hittade vår vän guld. I bokstavlig mening. Slöingeboplatsen blev plötsligt riksbekant med sitt rika fynd av så kallade Guldgubbar en papperstunn bit guld med motiv av märkliga forntidsgestalter, tillverkade någon gång i början av 700-talet. Alla älskar guldfynd. Och alla förstår vad det innebär. Rikedom. Makt. Magi. Handel. Kommunikationer. Pilar på overheadprojektorn. Tveksamheten fanns och bromsade en stund. Man ville ju inte säga, att ett visserligen viktigt, men ändå enskilt, fynd kunde skriva om ens teorier och kunnande om historien. Men visst ritades pilarna om. Slöinge var inte ensamt om det. Man byggde motorväg. Dubbelspår. Gasledning. Expansionen av vår tids kommunikationer, vår tids pilar, krävde arkeologiska undersökningar. Och visst fick Halland sin forntid. Den forne studenten kan nu sitta och tillfredställa sina lustar i att frossa i hemlänets historia, utan att behöva riskera att se pilarna svepa förbi ute på Kattegatt. Nu vet vi ju allt. Allt som finns att veta. Vårt museum i Halmstad. 00-tal. Skolklasserna skulle få en ny museipedagogik. Tänka själva. Hitta sina inneboende kunskaper. Reflektera över historiens mångfacetterade spektrum. När de kom in i lokalen visade projektorn två bilder omväxlande för dem. Guiden hälsade välkomna. Nå, klassen? sade guiden när projektorn hade stannat på den ena bilden, vad är det för något ni ser? Tyst ett par sekunder. - Nja.. en spjutspets. - Okej, något mer förslag? - Kniv. Dolk. Pil? Snart hade man kunnat konstatera, att det var en kniv. En kniv av flinta. Som hörde hemma i stenåldern. Bra. Och sedan växlade vi till den andra bilden. Vad sjutton var det där då? Hörde den hemma i Sverige, eller på annan plats? Äldre eller yngre än flintkniven? Svaren kom med tvekan. Nä, inte svenskt. Kanske Latinamerika. Kina? Afrika? Ingen kunde knäcka vare sig det ena eller andra när de fick se bilden på den 70x50 cm stora tygbiten med en trolliknande målning på. Eleverna var alltid osäkra. Och, skall tilläggas, samma sak gällde alla vuxengrupper som testades. Sen kunde guiden med liten triumferande röst berätta, att det var en Varglapp. Kanske 200 år gammal. Hemmahörande inte bara i Sverige, utan i närområdet Halland och Småland. Oj, sade gruppen. Utan tvekan kunde besökarna sätta in ett tretusen år gammalt föremål i rätt kontext, men hade helt missat ett betydligt yngre från det egna geografiska området. Varför? Inte så märkligt. Visst, vi läser om stenåldern. Kanske har man sett en flintdolk i en bok, eller på ett museum. Men också dolken som redskap; den lever kvar i bruk i köket och i snickarboden. Vi förstår föremålet. Och sen kommer varglappen: använd vid drevjakt på varg. Något som vi inte gör längre, även om djuret i sig åter tagit plats i både skogen och massmedia. Den spontana tanken säger: ju längre bort i tiden, ju mer främmande. Fakta säger något helt annat. Hur många har skickat ett sms denna vecka? Händerna upp. Hur många hade ens förstått frågan för 20 år sedan? Hur många kommer att förstå frågan om 20 år? Kanske lika många födda på 00-talet som vet vad en VHS är. Många museer har gett sig in i vård och omsorg med sin pedagogik. Minnet som förlöser. Vi maler kaffe. Tittar på bilder. Besök i museala minnesmiljöer. Hur ser morgondagens brukare ut? De som reagerar på ett modem som startar. Doften av RedBull och Sourcream Onion-chips. Kustlinjen förskjuts och hällristningar hamnar långt uppe på land. Odlad mark blir skog och golfbana. Handskrivna brev blir lyx och hemsidor från 90-talet mumifieras utan kontakt med skaparen. Historien skrivs inte bara om hela tiden. Den skrivs också. Just nu. Johan Dahnberg Intendent kulturhistoria Hallands Konstmuseum 8 9

6 Stillbild från Goodbye, Agneta Göthesson Hallå / Goodbye - Grimeton Radiostation Agneta Göthesson utgår ofta från det vardagliga, små saker som sker, som människor gör. I installationer, teckningar, objekt, video och performance undersöker hon människans villkor för att finnas till. På ytan är hennes verk ofta konkreta men därunder döljer sig andra berättelser och inte sällan låter hon mångtydiga titlar ge verken en språklig twist. Att låta konst ta plats i byggnader som konstruerats för andra ändamål är spännande. Finns det och kan det uppstå nya möjliga kopplingar mellan platsen, dess historik, funktion då och nu? På Grimeton Radiostation visar Agneta Göthesson två videoverk: Hallå och Goodbye. Under utställningsperioden kommer hon även att göra tre performanceverk: Good Morning, Looking for och Catch the Moon. Grimeton Radiostation, med anropssignalen SAQ, uppfördes efter första världskriget för att i framtiden säkra Sveriges kommunikationer med omvärlden, då de under kriget hade brutits beslutade riksdagen att bygga en radiostation för trådlös telegramtrafik till Amerika. För att få bäst sändning över Atlanten skulle stationen placeras på Västkusten mellan Göteborg och Halmstad. Valet föll på Grimeton. Man började bygga 1922 och 1924 stod stationen klar. Svenskamerikanen Ernst Alexandersson, anställd vid General Electric i Amerika konstruerade sändaren och sändarens antenn, medan stationsbyggnaden ritades av arkitekt Carl Åkerblad. Redan under andra världskriget kom Grimeton att få stor betydelse som Skandinaviens kommunikationsport då kabelförbindelserna åter bröts av de krigförande nationerna. Grimeton ingick i ett globalt nät av nio långvågsstationer, som alla konstruerats av Alexandersson, och är idag den enda bevarade storradiostationen från tiden innan det fanns radiorör för höga effekter upptogs Grimeton på UNESCOs världsarvslista. Tanken att Grimeton skulle ha ett optimalt läge för att sända meddelanden till Amerika och resten av världen med fri lejd tvärsöver havet är fantasieggande. Att ingenting ligger i vägen. Om vi ställde oss där och ropade, skulle ropet då höras på andra sidan? Redan 1901 hade den italienske fysikern och radiopionjären Guglielmo Marconi, som 1909 tilldelades Nobelpriset i fysik tillsammans med den tyske radioinnovatören Ferdinand Braun, lyckats sända morsemeddelandet S från Cornwall i England till Newfoundland, Canada. Ett enkelt s för första gången kunde ett meddelande skickas så långt och komma fram. Inne i Grimeton Radiostation visar Agneta Göthesson sitt nyproducerade videoverk Hallå. Vi befinner oss i snårig natur, bland buskar och ris. En person rör sig ut ur bilden och in igen, ropandes Hallå! Personens till synes ologiska rörelser, tillsammans med naturens snårighet, skapar en känsla av att personen söker efter något eller någon. En önskan om ett svar på ropet, som inte kommer. Ett uråldrigt utsänt s rösten och kroppen, våra verktyg för kommunikation men utan svar. På flera sätt skulle verket kunna sägas spegla vår trassliga upplevelse av samtiden som överfull av förväntningar på samlandet av vänner på internet, att förse dem med rätt information, kommentera bildströmmar, följa, gilla, bekräfta och bli bekräftade av andra. Grimeton Radiostation står för teknisk utveckling och modernitet, medan dess skyddsrum, under jord, har en annan funktion: att i händelse av krig eller annan katastrof skydda. Här visar Agneta Göthesson sitt videoverk Goodbye. Vi befinner oss i naturen även i detta verk men här ser vi en kvinna som tycks ta farväl av höga träd i en skog i vinterskrud. Varmt och ömsint omfamnar hon träd efter träd och videon blir både en bild av en nära relation mellan människan och skogen som helhet, och mellan henne och varje individuellt träd. Och samtidigt en bild som reflekteras tillbaka på betraktaren: ett igenkännande, en längtan kanske, efter samma innerliga värme. En nästan smärtsamt privat ritual, där kommunikationen är ordlös. Kvinnan i bild är konstnären själv. Goodbye har också genomförts som performance, men då i grönskande skog. De majestätiska trädstammarna och den upprepade omfamningen i verket har något sakralt över sig, som förstärks i och med placeringen i ett skyddsrum. Rummets innebörd överförs till bilderna och bilderna färgar rummet, så att det nästan transformeras till ett kapell. En plats för avsked, reflektion och hågkomst. För att pröva flera aspekter av platsen Grimeton Radiostation kommer Agneta Göthesson också att göra tre performanceverk som tar sin utgångspunkt i andra former av kommunikation: Good Morning, Looking for och Catch the Moon, där det i två av dem kommer att finnas möjlighet för publiken att delta. Performancekonst involverar ofta enkla upprepade handlingar, och bygger på ett undersökande förhållningssätt där konstnär och publik prövar något tillsammans. När konstverk visas eller sker i rum och på platser avsedda för helt andra aktiviteter, sker något, såväl med verket som med rummet och betraktaren. I bästa fall uppstår något nytt som bara kan existera just här. Hur låter och känns denna plats? Kommunicerar den ännu med oss? Isabell Dahlberg Konstvetare // Agneta Göthesson bor och arbetar i Laholm och Malmö. Sedan utbildningen vid Konstfack, och Kunstakademiet i Trondheim har hon bland annat ställt ut på Skånes konstförening, Malmö, 2010, Galleri Art On, Halmstad, 2010, Kulturhuset i Stockholm, 2005 och medverkat vid biennalen för samtidskonst i Shumen, Bulgarien, Hon är även lärare vid Fria Målarskolan i Halmstad

7 12 13

8 LÄGET Har du vatt i Halmstad!? Har du vatt i Halmstad?! En av de roligare fåglarna i samtidslitteraturen, Vlad Pålspetsaren i David Foster Wallaces roman Systemets sopkvast har ett helt annat vokabulär, en märkvärdig blandning av obsceniteter och fromma ramsor. Herren är min aftonvard. Jesus skall intet begära. skriker fågeln. Jag är inte säker på att jag hade varit i Halmstad Men morfar var i Träslövsläge. Vi åkte de tio milen rakt västerut för att hälsa på honom. Han bodde hos en fiskare som hette Olle, vi tittade på fisken, satt kanske litet i trädgården precis vid hamnen, Olle kom gående runt husknuten, men sedan var det dags för glass. Det var sommar. Och då hängde den där buren, med det där djuret, utanför affären i backen och skrek. Har du vatt i Halmstad?! Jag tror att jag blev litet skrämd, på ett sätt som jag kanske inte hade blivit av Vlad Pålspetsaren, jag är född i bibelbältet. Det var något med denna fågels uppfordrande ton i det envetet mekaniska tjatet, och dess stirrande kalla öga. Men jag förstod ju att Halmstad var viktigt. Morfar kallade Träslövsläge för Läjet. Det var en mycket fin anspråkslös plats. Det luktade fisk dog han. Vad har hänt med Läjet? Åkte vi någonsin till Ullared? Varma somrar i Småland. Vi badade i insjöarna i trakten. Mitt i Småland. Höger åkte vi aldrig åt. Men västerut! Det var en annan kontinent. En tänker lätt på gröna ärter. Tio mil bort bara. I modern tid kommer jag körande från Gislaved, där min bror bor nu. Plötsligt! Jag måste hitta min kartbok från lågstadiet! Som en smal remsa, så var det. Med gröna ärter. Det hade mörknat då plötsligt tornade Ullared upp sig som en hägring av neon och butiker. Jag sa jösses rakt ut fast jag var ensam i bilen. Bara positiva minnen! Hur många gånger har vi inte sagt jösses i Susedalen! Kring lunchtid, precis mitt emellan Malmö och Göteborg, invigt av drottningen. Det hände att vi åkte till havet. Så hette det. Föräldrarna kunde säga: Skall vi åka till havet om det är fint på lördag! Jag vågade då inte propsa på Halmstad, hur skulle en förklara det, hur? Tvånget från en burfågel? Det blev alltid Falkenberg eller Varberg. Samtidigt, på en annan plats i Halland, låg min blivande fru tillsammans med en kompis och räknade bilar på E6:an. En slänt i Frillesås. Och problemen vi hade med att komma av E6:an sedan, när vi gift oss. Var, i den uppsvenske medborgarens medvetande, befinner sig Hallands inland? Vi kom åkande från Malmö. Det undermedvetna? Jag minns inte ens vad jag valde för glass i affären där i backen. Var det en papegoja? Kan det ha varit en stare? En puckstång? Jag har hört att det flyter vatten genom Halmstad. Halmstadsån förstås. Och en hörde hur det kunde gå till på campingplatserna på 70-talet. Först som vuxen förstod jag att allt var påhittat, att Fylleån flöt i närheten, hur myter uppstår. Men när en kom ut ur Smålands mörker och möttes av den bördiga jordbruksslätten! De solångande bensinstationerna. Raksträckorna. Var uppstår åar och floder? I berget kanske, och i hemlighet gick jag som barn och tittade ner i vattnet i Lagan och tänkte att Lagan flöt ut i Halmstad. På så sätt stod jag i förbindelse med Halmstad. Till Laxvik tar man sig på gängliga vägar, man hamnar lätt i utkanten av Halmstad. Men i Susedalen kan en stå på baksidan av tavernan med sitt kaffe och skåda ut över ett pastoralt landskap och tänka att en struntar i Halmstad. Men Halland! När blev Ullared ett sånt storstadskvarter? Jag har aldrig kommit körande i skymningen från det hållet tidigare. Jag hamnade i Varberg. Kan man bli så överraskad någon annanstans? Hallands inland? Jag minns Tvååker. Jag har återvänt dit. Och Söndrum, som den gamla kvinnan jag bodde hos en tid talade om som jordens mittpunkt. Hur skall man förstå flygsand? Och de hängivet vindpinade tallarna. Vi märkte aldrig av den vinden i Småland. Den dog bort över myrmarken, blev morän? Jag hittade kartboken. Det var som jag mindes. Läget: längst ner på det röda omslaget, låg skrift, en smal remsa som var understruken: namnteckningen som Halland. Per Engström Författare Karolina Erlingsson Kringelikrokar - Hallands Konstmuseum Lyssna på verket: Karolina Erlingssons ljudverk Kringelikrokar kan du lyssna på via Hallands Konstmuseums hemsida. Gå in på Klicka dig sedan vidare via menyn: Se&Göra > Utställningar > På plats Du kan även lyssna på verket genom att scanna QR-koden nedan med din smartphone. // Karolina Erlingsson är född och uppvuxen i Simlångsdalen och numera bosatt i Malmö utbildade hon sig vid Konsthögskolan i Malmö och har därefter ställt ut på bl.a. Galleri Ping-Pong, Malmö 2012 och medverkat vid Göteborgs internationella konstbiennal, 2011, Moderna utställningen, Moderna Museet, 2010 och Ystad konstmuseum,

9 Know-How, inkjet print, Bilden är beskuren. Ingrid Book & Carina Hedén Know-How / Show-How - Tjolöholms slott En kökslåda fylld med köksredskap från en annan tid. Det är detta material som bildar utgångspunkt för Ingrid Books och Carina Hedéns senaste konstprojekt med titeln Know- How. En fotoserie där dessa enkla redskap skildras. Föremålen har plockats fram ur lådan och fotograferats mot neutral bakgrund. De inbjuder till en undersökning av form, funktion, användning, lokal tillhörighet och historia. Ett av föremålen används eller har använts till att kärna ur plommon med, ett annat används till att pricka plommonen i samband med konservering. Vissa redskap är lätta att känna igen medan andra förblir gåtfulla. I Know-How är Book & Hedén på spaning efter redskap och användningssätt som är okända för oss idag. På samma sätt som ord och uttryck har försvunnit från vår vokabulär, har redskap försvunnit från våra kökslådor. Föremålen blir, i likhet med begreppen, vittnesbörd om förändringar i levnadssätt eller med den tyske historikern Reinhardt Koselleck bärare av historisk erfarenhet. Know-How öppnar på ett grundläggande sätt för möjligheten till en reflektion över objekten och vårt förhållande till dem. I detta ryms både ett estetiskt och ett etiskt perspektiv: hur är föremålen utformade och vilken betydelse har de eller har de haft i våra liv? Trots att de flesta är maskintillverkade och inte handgjorda är de på olika sätt ändå kopplade till handen genom sitt användningsområde. Fotografierna presenteras i det innersta rummet i Storstugan vid Tjolöholms slott. Det är en miljö som står i stark kontrast till det vi vanligtvis betraktar som standard inom galleri- och museivärlden, nämligen den vita kuben. Det till synes neutrala utställningsrummet med sina enkla vita väggar har spelat en förhärskande roll ända sedan 1930-talet och MoMAs rendyrkning av denna modell. I Storstugan, som idag fungerar som café, bildar rustika bruna timmerväggar, bord och stolar ramen runt fotoserien Know-How. Tjolöholms slott har en helt speciell historik och betydelse i svensk arkitekturhistoria. Både slottet och den tillhörande arbetarbyn, som är en del av slottsanläggningen, förenar såväl gamla som nya stilideal inom arkitektur och inredning. På olika sätt är dessa ideal knutna till de samhälleliga och ideologiska förändringar som skedde i slutet av 1800-talet stod Tjolöholms slott färdigt, ritat av arkitekten Lars Israel Wahlman. Uppdragsgivare var makarna Blanche och James Fredrik Dickson. Som tredje generation göteborgare med engelska anor slår de en bro mellan engelska och svenska traditioner. Slottet visar på inspiration från såväl Tudorstilen som Arts and Crafts-rörelsen och Jugendstil. Trots sin vision om en historiskt präglad slottsarkitektur var Blanche öppen för de nya och samtida tendenserna inom inredning och möbeldesign. Både uppdragsgivarna och arkitekten höll sig uppdaterade på den nya stilen genom resor till England, världsutställningen i Paris 1900 och den ledande tidskriften The Studio. Engelsmännen John Ruskin ( ) och William Morris ( ) stod i spetsen för Arts and Crafts-rörelsen och dess kamp för en genomgripande estetisk omvälvning. De grundade sig på övertygelsen att vackra miljöer kunde skapa bättre livskvalitet för den enskilda individen och därmed även ett bättre samhälle. Ruskin var förbittrad över bristen på hantverksmässig kvalitét och den tilltagande tillverkningen av onödiga föremål. Med Ruskin som vägledare påbörjade Morris sitt verk, hans första hem Red House (1859) kan ses som ett manifest över boendet som företeelse och betydelsen av estetiska omgivningar. Med hjälp av sina vänner formade Morris ett hem där allt från arkitektur, konst, inredning, möbler, textilier, tapeter och föremål var avsedda att bilda en estetisk helhet. Red House, Morris och Art and Crafts-rörelsen fick stor genomslagskraft och dess influenser nådde långt utöver Englands gränser. Tjolöholms slott är ett exempel på detta. Arbetarbyn var en del av Blanches vision i linje med de engelska idealen. I Storstugan kunde arbetarna samlas, låna böcker och lära sig olika hantverk. Tillsammans med de enkla och estetiskt genomtänkta bostäderna är Storstugan ett exempel på en vision om det viktiga samspelet mellan dagligt liv, god miljö och arbete. Genom bruksföremålen och presentationen i Storstugan förhåller sig Know-How till plats, interiör, historia, konst och ideologi. Arts and Crafts och begreppet Know-How med sina associationer till praktisk/tekniska specialkunskaper flyttas in i köket, området för kvinnans vardag. Flera av Book & Hedéns projekt har en lokal förankring. Vi kan dra en linje från Know-How till deras serier över Bexells stenar, uppgrävning, plantering och diskussion om vildplommon i södra Sverige och landskapet i Halland. I Halländskt landskap efter Richard Bergh ( ) bildar målaren, skribenten och museichefen Richard Berghs ( ) målning Halländskt landskap från 1895 utgångspunkt för en serie fotografier, som handlar om sökandet efter den plats där Bergh fann sitt motiv. Berghs rika textkorpus fångar upp idéer om konst, tillhörighet och omgivningar. Han tog tidigt upp intrycken från Arts and Crafts-rörelsen. Idéerna förmedlade han vidare till författaren, pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key ( ) och tillsammans bidrog de till utställningar av enkla interiörer som hade som syfte att uppmärksamma synen på heminredning mot slutet av 1800-talet. Arts and Crafts-rörelsen fick också betydelse för utformningen av galleri-och museirummet omkring Genom att låta Storstugans interiör utgöra ramen för Know-How visar Book & Hedén på samspelet mellan konsten, dess omgivningar och betraktaren. En konst för alla i linje med det Ruskin och Morris eftersträvade. Wenche Volle Konstvetare 16 17

10 Know-How, inkjet print, Know-How, inkjet print, // Ingrid Book och Carina Hedén arbetar i Oslo och Rolfstorp. På 90-talet undervisade de vid Konstakademin i Oslo och på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Till deras projekt hör: Temporary Utopias, Museet for Samtidskunst, Oslo, 2003 (för den norska demokratiutredningen), News from the Field Bienale de São Paulo, 2004, 3e Berlinbienalen, 2004, Stories for empty shop windows, Salzburger Kunstverein o Kunstnernes Hus, Oslo, 2007, Militære Landskap, Festspillutstillingen Bergen Kunsthall, 2008, Stedene selv, Preus Museum for Fotografi, Horten, 2009 och Bexells Stenar. Ett undangömt monument, Modernautställningen, Moderna Museet,

11 MA1 fri konst, Akademin Valand As if Silence(s) - Tjolöholms slott, 4 maj 2 juni I utställningen As if Silence(s) möts Tjolöholms historia och samtida konst de både utmanar och samverkar med varandra. Utställningen, med nästan 20 konstverk av lärare och studenter vid masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand, upprätthåller akademins engagemang att synliggöra sätt att tänka genom samtida konst. Utställningen As if Silence(s) är ett avbrott och en intervention på Tjolöholms slott, en utställning som förbinder dåtid och nutid. Historia är inte så enkelt som en linjär och kronologisk berättelse. Kulturarvsplatser är mer än fysiska enheter som erbjuder publiken tillgång till ett forum i nuet där de möter artefakter och konstellationer från det förgångna. Våra fysiska miljöer är föränderliga; i städer samsas nya byggnader med gamla och i landskapet upprätthålls äldre inhemsk växtlighet samtidigt som invasiva arter skyddas. Våra privata och offentliga samlingar av konst, arkiv, arvegods, det förgängliga, sentimentala objekt och registrerade vittnesmål försäkrar att det förflutna är så mycket mer än ett ihåligt spöke som står bakom den nuvarande. Förr och nu är alltså ständigt sammanflätade. Kulturarvet kan alltför lätt uppfattas som en förmedlande institution genom vilket det förflutna - sedvänjorna, fakta, myter och ritualer om hur världen en gång var - är frusen i tid. En primär uppgift för samtida konst är att utmana det förflutna och nuet, och också föreslå alternativ till rådande berättelser. Samtida konst och de metoder som samtida utövare brukar kan vara utmanande - såväl idémässigt, ideologiskt, materiellt och pragmatiskt - för kulturarvets arenor med dess påtagliga prioriteringar att vårda och bevara. Därför krävs det mod av aktörer inom arenorna för kulturarv och samtida konst för att hitta sätt att samexistera med varandras problem och prioriteringar. Sådana energiska samarbeten kan ge nya upplevelser för publiken som då kan komma i kontakt med samtidskonst inom ramen för kulturarvskontexter. Studenterna har antagit utmaningen genom att göra konst som omdefinierar Tjolöholm och visar upp flera sätt att aktivera områdets historia. Jag är tacksam för all hjälp från personal på Hallands Konstmuseum, inom ramen för In Site, Region Halland och Tjolöholms slott för rika och komplexa möjligheter och för resursstödet till detta samarbete. Detta projekt fick även ett uppskattat forskningsbidrag för kulturarv från Göteborgs universitet. Esther Shalev-Gerz ledde projektet på uppdrag av Akademin Valand. Hon har bidragit med sin mångåriga erfarenhet som konstnär med betydelsefull historik av arbete inom komplexa områden, och som lärare. Anthony Marcellini har stöttat genomförandet av projektet, och Bryndís Snæbjörnsdóttir och konstnären Mark Dion bidrog entusiastiskt med en kurs om konstnärliga processer i förhållande till kulturarvsplatser. Jason E. Bowman Programansvarig Masterprogrammet i fri konst Akademin Valand Johanna Arvidsson Our bodies are the monuments Blanche Dickson avled år 1906 under en hemresa från Ceylon och begravdes i Indiska Oceanen. Mitt verk är ett monument för Blanche. Betraktaren bjuds in i hennes sovrum för att bevittna sin egen fysiska närvaro i hyllandet av Blanches liv och död. Min önskan är att slottets besökare upplever något mer än stilla rum utan spår från liv och död. I mitt verk knyter jag samman rummet med Blanches död och vill därmed ge liv åt platsen genom betraktaren. // Johanna Arvidsson, född Arvidssons arbeten handlar om det okända och dess relation med den mänskliga kroppen och effekten det okända har på våra psyken. Dorna Aslanzadeh Repeating, Remembering, and Working Through Mina mest ihärdiga undersökningar kretsar kring andra människors tankar. Genom olika konstruerade reflektionsenheter ges slottet en möjlighet att skåda sig själv och reflektera över sin egen existens. Titeln hänvisar till Freuds essä med samma namn och genom dessa skulpturala installationer vill jag att slottet begrundar sitt egna jag. // Verksam i Göteborg. Mina verk undersöker oftast rörelse, kropp och de punkter där vår hud möter världen. I denna mening fungerar huden som en barriär - vad hindrar mig från, men även tillåter mig, att uppleva andra. Likväl är huden den behållare genom vilket idéer och frågor om periferi och exil undersöks. Med en bakgrund inom teater samt filmskapande, arbetar jag med installationer, video och performance

12 Jason E. Bowman Kjell Caminha Christian Dumky Rickard Lj. Eklund Utan titel May I Be Happy Here Dig up dirt Palanquin Mina queerinriktade konstverk relaterar till vad som sker innan regnbågen uppenbaras. Ett åskväder kan riva upp oss med rötterna, dess energi får oss att rämna. Det är visceralt och har följder. Regnbågen däremot, är utan textur och utan kropp, en färgstark illusion och ett kapsejsat leende som oinbjuden dyker upp med sina skrällande ränder. Ett åskväder färgar allt runt omkring. Klädd tätt i svart och blått ger det himlen vackra blåmärken. I dess mest brutala framförande bränner ovädret sina offer för att sedan ge nåd genom att duscha dem med regn. Jag kan titta på åskväder i evigheter, men de är alltid på flykt och avdunstar med tiden. // Jason E. Bowman är konstnär, curator och programansvarig för masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand. Han har bl.a varit curator för den skotska paviljongen på Venedigbiennalen och genomför den första europeiska retrospektiva undersökningen av Yvonne Rainers arbete. Jag blev provocerad av de senaste ideologiska och politiska besluten, både lokalt och nationellt, kring flyktingfrågan. I ett ljudverk installerat i en korridor inne i slottet, tar en konversation sin plats. Några notoriska men objudna gäster tar sig in i huset genom väggarna. Oskyldigt men också hastigt, kan tystnaden brytas. Speciella erfarenheter delas. Ett osannolikt beteende uppmanas. // Född 1987 i Brasilien, nu bosatt i Göteborg. Jag är inspirerad av olika uppfattningar om dekoloniseringen av kunskap och vara. I mina verk sker en kontinuerlig sammanställning av fakta och fiktion där jag väver samman verbala och icke-verbala element inom text, fotografi, skulptur, ljud, installation och performance. Jag är intresserad av byggnadsarbetare, den platsen de tar i anspråk och bilden omgivning har av dem. Jag vill ikläda mig rollen som byggnadsarbetare och ifrågasätta det som vi tar som självklart i vår närmiljö. Mitt projekt kommer bestå av en utgrävning runt slottets marker under ett antal dagar. Där kommer jag bjuda in till konversion mellan mina spadtag. I slottsmiljön kommer det finnas små teckningar föreställande grovarbetare, teckningar som har gjorts efter foton tagna från fyra vinklar när arbetarna har stannat upp i sitt görande. // Född i Ystad, uppvuxen i Malmö, flyttade till Göteborg Innan jag påbörjade min utbildning hade jag jobbat mycket med förvrängning av krokimodeller från olika vinklar. En teknik som jag har vidareutvecklat under åren. Jag skall tillverka en skulptur och hjullöst fordon, en bärstol. Byggd i skala 1:1 med kabinen täckt och transparent via användning av svart meshtyg och med en tofs i varje hörn. Bärstolen skall installeras i vagnsamlingen på Tjolöholm slotts Vagnmuseum. Objektet kan användas till att upphöja en person för transport från kraften av två bärare. // Rickard Lj. Eklund, född i Stockholm 1987, bor och studerar i Göteborg. Mitt arbete bygger på undersökningar om perception, fenomenologi och drömtydning vilka opererar med kulturella symboler och myter, vilket tar sin form i installationer från användning av ett flertal material och medier

13 Thomas Eliasson Utan titel Greg Grant Utan titel (Cultural Heritage Clock) Martin Holm The Rise of the House of Blanche Marja Knape At the white rocks Herrummet på Tjolöholm slott inreddes i en österländsk stil under en tid då västvärlden mystifierade och romantiserade öst. I detta rum finns två paneler med arabisk skrift som ingen verkar veta exakt vad de betyder. Idag existerar europeisk kultur i relation till ett allt mäktigare Kina, som en ny omvänd orientalism. Inspirerad av dessa två fakta, installerade jag en replika av panelerna fast nu utomhus och med kinesiska skrivtecken på. // Jag är född i Storuman, Sverige, och för närvarande bor jag i Göteborg. Med mina konstverk har jag närmat mig begrepp som yttrandefrihet, ideal och normalitet. Jag har arbetat med olika medium såsom teckningar, skulptur och video installation. En klocka specifikt utformad för kulturarvsmonument runt om i världen; minutvisaren rör sig runt uret medan timvisaren står stilla och symboliserar byggnadens artificiella bevarande som ett historiskt monument. Jag är intresserad av idén om kulturarvet och dess funktion. Tjolöholm presenteras som en autentisk historisk artefakt, statiskt och oförändrad. Det kan ses och upplevas som en bild av det förflutna men bara i nuet. Den representerar en uppfattning om autentisk kultur, och med renoveringar förblir byggnaden artificiellt bevarad; skyddad mot tecken på ålder och slitage, dess atmosfär är övervakad och tillgången till platsen kontrollerad. // Född i Glasgow, Skottland, och baserad i London. Min praktik utforskar visuella aspekter av byggandet av identitet genom bilder, föremål och platser - verkliga eller virtuella. Det här är en undersökande essä i kreativ tappning inspirerad av Edgar Allan Poes The Fall of House of Usher. Idéerna framförs genom en serie bortkomna brev skrivna av arkitekten Lars Israel Wahlman till ägarinnan av slottet, Blanche Dickson. Inspirationskällan är omarbetad så att den matchar det historiska sammanhanget runt Tjolöholm i början av 1900-talet, då slottet uppfördes. Verket är presenterat som en högläsning från dolda högtalare i biblioteket. En nedskriven version finns att köpa i butiken. // Jag är en 27-årig konstnär intresserad av attribuering och interdisciplinär kartläggning. Jag tog min kandidatexamen vid Cambridge School of Art Mitt arbete handlar främst om att dra linjer mellan två icke samarbetsvilliga ämnen och tvinga dem att forma ett tredje. Jag är intresserad av hur slottets historia är konstruerad och hur naturen utelämnats från den. Jag kommer att utgå från en specifik plats, musikrummet, där jag kommer att infoga spår som förkroppsligar en möjlig passage av ett stort isberg. Verket kommer att installeras vid rummets fönster som vetter mot havet. // Marja Knape är född 1984 i Göteborg, där hon för närvarande bor. Marja arbetar främst med skulptur och video. Hon inspireras av de transformationer som sker i naturen och använder flyktiga material såsom vatten, ånga och ljus i sina arbeten

14 Linn Lindström Slow Invasion Kirstine Lund Contained Matter Anthony Marcellini The Mausoleum and the Mass Mimmi Mattila I never dreamt about living in a castle Jag är intresserad av ögonblicket då man närmar sig en massa och den plötsligt förvandlas från fast till ohanterlig. En upplevelse beroende av förändring i ett psykiskt landskap. Inuti slottet finns ett rum med välvt tak som står tomt och är uteslutet från den guidade turen. Där inne kommer luftburna frön att ansamlas och långsamt fylla delar av rummet. // Linn Lindström, född 1987 i Luleå, avslutade BFA-programmet vid Kunstakademiet i Oslo 2012 och är nu bosatt i Göteborg. Arbetar i huvudsak med skulptur och installation bestående av organiska material, de senaste arbeterna har kretsat kring fragilitetens närvaro. Tjolöholms slott är bevarat sedan tiden då dess grundare, Blanche, bodde där. Det är som att tiden stått stilla och att det på något sätt alltid varit fallet. Det verkar som att det blev uppfört i hopp om att konservera hennes avlida make och en tid som redan då var passerad. Kläder kommer att bli balsamerade med smält socker och formade som att de var burna av en person. Avsaknaden av liv har gjort dem till tomma skal formade efter det som en gång var. // Kirstine Lund har för avsikt att öppna ett kritiskt fält där relationerna mellan konst och sociala erfarenheter utforskas. Genom att sammanföra igenkännbara objekt i nya sammanhang vill hon framkalla frågor kring ett specifikt materials mening. The Mausoleum and the Mass är ett performance med rop och svar som handlar om det raserade marmormausoleet, byggt av matriarken Blanche Dickson för att bevara resterna av hennes avlidne make James Dickson. När familjen övergett slottet, och följaktigen flyttat Mr Dicksons kropp, förföll slutligen mausoleet. Konservatorer grävde senare ner marmorn i sandstranden nedanför den ursprungliga platsen för att bevara stenen. Performancen består av en begravningshymn som uppförs som rop och svar, som ett sätt att utforska föreställningar om ett stort objekts uppståndelse, estetiska skönhet, nytta, död, liv och slummer. Varje rad i hymnen kommer att ropas ut på platsen till en grupp deltagare som riktar sina svar mot det jordfästa mausoleet, med sina ansikten begravda i sanden. Allitteration är en retorisk stilfigur med upprepning av ett ljud från början av ett ord till början av ett annat ord. Allitterationen kan vara ett subtilt, men likväl effektivt, sätt att sälja in ett budskap eller en åsikt. // Mimmi Mattila, född 1987 i Helsingfors, studerar på masterprogrammet vid Kunstakademiet i Oslo. Under våren 2013 är hon på utbyte vid Akademin Valand i Göteborg. // Anthony Marcellini är konstnär och författare. Han har nyligen ställt ut på Göteborgs Konsthall, Göteborg och Wilkinson Gallery, London. Kommande projekt kommer bl.a. att visas på Witte de With, Rotterdam och Mercosur Biennalen, Porto Alegre

15 Martha Persson För Sverige i tiden Ida Britta Petrelius Kapsel Karin Sandberg Go Blanche Go Esther Shalev-Gerz FemmeMaison - Architectures as self Inspirerad av slottets förflutna och av sociala hierarkier, kommer jag att göra ett ingrepp i slottets historia och dess tradition. Jag är intresserad av berättelser som utmanar olika balanser och strukturer. I pjäsen Å Göteborg av Agneta Pleijel har jag utgått från en scen, en händelse, där balansgången har etsat sig kvar i mitt minne. // Martha Persson, född 1983 i Göteborg. Hon intresserar sig för mänskliga kroppar i ambivalenta situationer och människor i olika sinnestillstånd. Fokus ligger på kontakten och handlingen som uppstår i sådana situationer och hon misstolkar dem medvetet för att öppna upp för nya betydelser. Jag ska försöka närma mig en plats som redan innehåller ett fullt utvecklat koncept för sin egen existens. Genom fotografier och målningar från Tjolöholms miljö, samlade i bokform, vill jag kartlägga en personlig upplevelse av hur atmosfär och stämning förändras i brytpunkten mellan dess omgivande natur och inom slottets planterade existens. // Ida Britta Petrelius, född 1987 i Värmland. Jag arbetar projektbaserat med installationer och måleri och undersöker kroppens fysiska gestalt och relation till en imaginär verklighet som sträcker sig bortom dess gräns. Mitt verk hyllar Blanche Dickson som byggde Tjolöholms Slott, ett skapande som var före sin tid, och ett av Arts and Crafts -rörelsens finaste slott i Sverige; dess detaljplaner, ornamentik, materialval, konst, och trädgård. Att göra detta som kvinna i slutet av förra sekelskiftets Sverige är något vi bör bli påminda om. Än i dag ifrågasätts feminism och därför är det viktigt att belysa de kvinnliga historiska förebilderna som finns. Platser kan tala till oss, men de har inga röster. Jag lånar platsen min röst. Och min röst är en hyllning till Blanches prestation! // Karin Sandberg, född 1980, bor och arbetar i Göteborg. Karins konstnärskap uttrycker sig genom interdisciplinär öppenhet, som omfamnar lika delar musik och visuellt uttryck. Jag inspirerades av slottets brittiska Arts and Craft- stil, beläget på halvön i Kungsbackafjorden. Tjolöholms historia innehåller nu också Lars Von Triers val att förlägga inspelningen av filmen Melancholia på platsen. Det gjorde han under en period av sitt liv då han fick veta att hans far inte var tysk med judisk börd utan enbart tysk. Tjolöholms stil visar fördrivna personers arkitektoniska behov att föreviga sin kulturella livsstil. Detta ligger som grund till den utställning som klassen från Valand producerar och som, också den, blir en del av Tjolöholms föränderliga historia. // Född i Vilnius och verksam i Paris sedan Shalev-Gerz undersöker demokratins och medborgarskapets natur, det kulturella och personliga minnet genom installationer, fotografier, videokonst och offentlig skulptur. Shalev-Gerz är professor på masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand. Hon har bl.a haft soloutställningar på Wolfsonian-FIU, Miami; Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, Switzterland och Jeu de Paume, Paris

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Projekt vid Spindlarnas avd. Stöde/Nedansjö förskolor 2012-2013

Projekt vid Spindlarnas avd. Stöde/Nedansjö förskolor 2012-2013 Projekt vid Spindlarnas avd. Stöde/Nedansjö förskolor 2012-2013 Pedagoger: Kicki Jonsson, Linus Backlund och Jennie Kerfstedt Pedagogista: Anna Lena Rehnberg Samarbete pedagoger pedagogista Projektet Lärdomar

Läs mer

Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt

Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt Bakgrund Denna bakgrundspresentation har till syfte att förtydliga vad som ligger till grund för min problemformulering. Begreppen

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Handledning och diskussionsfrågor till 100xKulturarv

Handledning och diskussionsfrågor till 100xKulturarv Handledning och diskussionsfrågor till 100xKulturarv Vem är det som äger tolkningen av museets samlingar? Vilka har egentligen rätt att tolka dem? På Jönköpings läns museum har vi mycket kunskap. Den är

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Det finns en konstig dörr på skolan och ingen har gått in där på 70 år. Den vill jag gärna gå in i för nästan ingen vet vad som finns där inne.

Det finns en konstig dörr på skolan och ingen har gått in där på 70 år. Den vill jag gärna gå in i för nästan ingen vet vad som finns där inne. Gjord av Axel Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Alex. Jag är 9 år och gillar fotboll och judo. Jag går i Laxskolan som ligger i Göteborg Mitt hår har jag färgat grönt. Jag gillar färgen grön och har ett grönt

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012

CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012 CHRISTEL LUNDBERG OCH PETER DACKE Galleri Rostrum, 10 nov 2 dec 2012 Det utsträckta köket Kylskåpet är som ett hemmets grossistlager. Det länkar det privata och det offentliga. Varor från världens alla

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

minnen, landskap & objekt däremellan; Booklet Examensarbete Milla Mon Persson Basic Design Studio

minnen, landskap & objekt däremellan; Booklet Examensarbete Milla Mon Persson Basic Design Studio minnen, landskap & objekt däremellan; Booklet Examensarbete Milla Mon Persson Basic Design Studio Fjärås Bräcka, sommaren -88 Luften inuti den gamla Volvon är varm och den tycks nästan stå stilla. Bilbältet

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kan du vissla Johanna. Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren

Kan du vissla Johanna. Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren Kan du vissla Johanna Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren 1 LÄS EN FILM Hur kommer det sig att man gör en film, när det redan finns en bok med samma historia? Är det någon skillnad

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! VÄRLDSARV höstterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson

projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson 2013 1 INNEHÅLL 2 3 4 5 6 inledning BIBBLAN DONATONSVÄGGAR VAKTER kontakt 1 INLEDNING En platsspecifik konstnärlig gestaltning

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIATER 2016

LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIATER 2016 LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIATER 2016 FILM Mervi Junkkonen Mervi Junkkonen har skapat film i över femton år. Hon har en omfattande filmografi och har regisserat flera internationellt uppmärksammade dokumentärer.

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Sharing nature på svenska

Sharing nature på svenska Sharing nature på svenska Välkommen på workshop med Enabygdens naturskoleverksamhet. Vårt utepass är uppbyggt så att ni genom att prova på och reflektera kring ett antal övningar ska få kunskap om ett

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Barnfilmskolan presenterar

Barnfilmskolan presenterar Barnfilmskolan presenterar ABCEN SERIE ÖVNINGAR KAMERANS 1 A FÖRSTA ÖVNINGEN: KOM IGÅNG 2 Kom igång! Första övningen handlar om vad som krävs för att komma igång med att arbeta pedagogiskt med kameran.

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

MED NYFIKENHET PÅ LIV och RÖRELSE

MED NYFIKENHET PÅ LIV och RÖRELSE MED NYFIKENHET PÅ LIV och RÖRELSE Fra dokumentasjon til pedagogisk dokumentasjon, - konsekvenser for praksis. Maria Hedberg ALLT HÖR IHOP! Barnsyn/ Kunskapssyn Syn på lärande föräldrarna reflektion BARNS

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Malmö, den 15 maj 2005 José Luiz Barbosa Kultur Produktion Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Malmö

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Uppföljning av sorteringsuppgiften

Uppföljning av sorteringsuppgiften Uppföljning av sorteringsuppgiften Att kunna sortera och klassificera är grundläggande för att utveckla förståelse inom många områden inom Matematiken som exempelvis - Geometri - Mönster - Positionssystemet

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Lycklig eller välsignad

Lycklig eller välsignad Lycklig eller välsignad Av: Johannes Djerf Sedan 1939 så är det lagstadgat i Sverige att alla arbetare har rätt till betald semester. Något som i stort sett alla länder över hela världen har idag. Det

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer