GSM-LINE 2. Line Prg 3 jan -01 PROGRAMMERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM-LINE 2. Line Prg 3 jan -01 PROGRAMMERING"

Transkript

1 GSM-LINE 2 PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S Tygelsjö E-Post Tel: Fax: Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3 jan

2 Innehåll Allmänt 2 Indikeringar (Line 2 modul) 3 Anslutningar (GSM modul) 4 Programmering Allmänt 5 Allmänt (Fortsättning) 6 Ex 1 7 Ex 2 8 Montering av Sim-kort 9 Text/SMS 10 Minicall numerik 11 SOS Transport 12 Text/SMS med GPS information 13 Talförbindelse 14 Linjesimulering 15 Fjärrstyrning (Uppringd) 16 Spänningsövervakning 17 Tillbehör 18 Glöm inte! 18 Allmänt Larmsändare Den för GSM-nätet anpassade integrerade larmsändaren kan skicka larmmeddelande till mottagare enligt följande format: SOS Transport - Med/Utan GPS-position SMS - Textmeddelande till annan mobiltelefon (även som , Fax, Minicall text samt Mobitex). DTMF - Till Minicall numerik Larmsändaren har fyra kanaler som fritt kan programmeras att överföra kombinationer av ovanstående format. För att aktivera larmsändaren krävs en slutning på någon larmingång under minst en sekund. Simulering av telefonlinje GSM-LINE 2 har en simulerad telefonlinje för anslutning av en såkallad vanlig telefon (med tonval och elektronisk ringsignal). Fjärrstyrning Som tillbehör finns en relämodul med 4 växlande fria reläkontakter. Dessa kan styras genom att från en tonvalstelefon ringa upp larmsändaren eller genom att sända ett SMS/Text meddelande till den. Spänningsövervakning Om GSM-LINE 2 används tillsammans med laddkort, kan övervakning av både matningsspänningen och ackumulatorn erhållas. GPS positionering Som tillbehör finns en GPS-modul för satellitpositionering. Krav! Själva programmeringen göres på Sim-kortet, och kan utföras med de flesta mobiltelefoner. Vad som krävs är, att kunna skriva och radera telefonnummerregister, likaså att skriva och spara SMS/Text meddelande. De specialtecken som behövs är kommatecken och utropstecken. Programmering överföres sedan till GSM-LINE 2 modulen. (Se avsnitt Montering av Sim-kort ) 2

3 Indikeringar (Line 2 modul) Status Aktiv Gps Fel L1 - L2 - L3 - L4 - U1 U2 - TELE TL BT + - B A Aktiv (Gul) Kort blink var 10 sek. Normalt, kontroll av SMS minne. Fast sken: Överföringen är aktiv. Blinkande: Larmsändaren har sänt larm, och någon ingång är fortfarande aktiv. Status (Grön) 1-5 blinkningar var 4:e sekund: Normalt, visar signalstyrkan hos GSM-signalen. Bör vara minst 3 för att erhålla en fullgod förbindelse. Blinkande utan uppehåll, samtidigt som Fel indikering lyser: Detta skall normalt bara ske i samband med att larmsändaren spänningssätts och tar normalt ca 20 sekunder. Växlande 1-5 blinkningar och fast sken, samtidigt som Fel lyser: Kontakt saknas med SIM-kortets nät (hemmanätet) men kontakt finns med annat GSM-nät. Gps (Grön) Släckt: Ingen Gps ansluten. Blinkande: Gps ansluten men ej fastställt position. Fast sken: Gps har fastställt position. Fel (Röd) Fast sken : Summaindikering för fel. För fastställande av felorsak kontrollera de övriga indikeringarna på kortet. Indikerar dessa normal drift föreligger fel på antingen växelspänningsmatningen eller ackumulatorn. 3

4 Anslutningar (GSM Modulen) Simkort Under denna lucka Finns SIM-kortshållaren Spänningsanslutning Indikeringslampa Storlek: Litet Simkort Indikeringslampans funktioner Släckt: Ingen spänning eller inget Gsm-nät. Snabb blink: Inkommande SMS eller samtal. ERICSSON Långsam blink: Modulen ansluten till ett Gsm-nät. Antennanslutningen Sma kontakt 50 Ohm. Antenn anslutning (SMA 50 Ohm) Spänningsanslutning Drivspänning: volt likspänning. 4

5 Allmänt programmering Sim-kortet är den plats där du sparar dina telefonnummer, och här sparas också dina textmeddelande. Sim-kortet är också det utrymme där vi ska skriva in den information som GSM-LINE 2 behöver för att fungera korrekt. Ett Sim-kortet har två lagringsringsutrymme Först ett för namn och telefonnummer Namn Telefonnummer Ex. Sven Svensson Sedan ett för textmeddelande Ex. Mötet förlängt kommer senare Liksom vi användare behöver namn, använder sig GSM-LINE av namn, de ser lite annorlunda ut för att de består av två utropstecken och ett tvåsiffrigt tal (ex!!01 till!!99). Namnet behövs för att anropa den/de funktioner som skall utföras. De nedan visade namnen kan väljas fritt, men bör inte göras om man inte är helt säker på vad som sker.!!11 -!!12 2st Telefonnummer för larmmottagare med P100-format.!!21 -!!24 4st P100 koder för larmmottagare.!!31 -!!38 8st Telefonnummer för mottagare av Text-meddelande.!!41 -!!48 8st Telefonnummer för Minicall numerik.!!51 -!!54 4st Koder för Minicall numerik.!!61 -!!62 8st Telefonnummer för talförbindelse. Namn för SMS/Text meddelande GSM-Line 2 kan sända 10 olika SMS/Text meddelande. för att skilja dem åt har de namn som följer samma mönster. Första SMS/Text meddelandet har namn!!01, meddelande två har namn!!02 osv. Namnet kan stå var som helst i SMS/Text meddelande, det kommer inte att synas i den mottagna texten. Vissa namn är reserverade!!01 Kanal/Ingång 1!!02 Kanal/Ingång 1!!03 Kanal/Ingång 1!!04 Kanal/Ingång 1!!90 Anslutning Tele.!!91 Låg matningsspänning.!!92 Återgång till korrekt matningsspänning.!!93 Låg ackumulatorspänning!!94 Återgång till korrekt ackumulatorspänning.!!98 Svarsfunktioner!!99 4 siffrigt lösen för styrning av utgångar Fortsättning nästa sida 5

6 Allmänt programmering (Fortsättning) Funktioner Funktioner som finns för närvarande är 00 Prov. 01 P100 (Se separat anvisning). 02 SMS/Text. 03 Minicall numerik. 04 Linjesimulering 05 Fjärrstyrning (Uppringd) 10 SOS Transport med/utan GPS-position. 11 SMS/Text med GPS-position. 12 Talförbindelse. Sätta samman funktioner Varje sätt att aktivera larmsändaren har som vi sett ett eget namn. Tillsammans med detta finns en funktionen om vad som ska ske vid aktivering. Funktionens programmering göres i block om sex tecken som avslutas med #. Man kan till varje aktivering lagra maximalt 3 block. Genom detta kan det då när en kanal aktiveras förmedlas larmmeddelande både till, exempelvis larmcentral, mobiltelefon och Minicall. Observera Att numret till meddelandecentralen måste vara programmerat på Simkortet, för att SMS/Text meddelande skall kunna sändas från larmsändaren. Detta programmeras med en mobiltelefon. Att Pin-koden till SIM-kortet måste av-aktiveras eller låsas upp. 6

7 Programexempel 1 1. Ringa upp din egen mobiltelefon och sända två tonstötar Aktivering av Kanal 1!!01 Funktion Prov/Privat 00 Mottagare Ditt eget mobilnummer 2. Glöm inte det som står på sista sidan. 3. I mobiltelefonen, välj meny för att skriva in Namn/Telefonnummer. Där namnet skall var skriv in!!01 (två st utropstecken och noll ett). Där telefonnumret skall vara skriv in #. 4. Gå nu vidare och som nästa namn skriv in!!61, (två utropstecken och sex ett). Där telefonnumret skall var skriver du in ditt eget mobilnummer. Ditt Sim-kort ser nu ut så här, Namn Nummer!! #!!61 Ditt mobilnummer Följande sker: Namn!!01 är ett reserverat namn och betyder aktivering av kanal 1. De två första siffrorna som finns istället för ett telefonnummer betyder funktion 00 som är Prov. Nästa två siffror betyder att listan, med max 8 st telefonnummer som skall ringas börjar, på 61 (!!61). De två sista siffrorna är för lista med koder/meddelande, de används inte i detta provet.!!01 Aktivering av kanal 1 Funktionen är Prov/Privat Namn fält Prov/Privat Program beskrivning Namn fält Lista med 1 nummer. Nummer fält #!!61 Ditt mobilnummer Nummer fält!! # Blockslut. Ingen Kod/Meddelande 7

8 Programexempel 2 1. Sända ett Text meddelande till din egen mobiltelefon. Aktivering av Kanal 2!!02 Funktion, SMS/Text 02 Mottagare Ditt eget mobilnummer Text/SMS meddelande Programbeskrivning Namn fält Nummer fält!! # 2. Glöm inte det som står på sista sidan.!!02 3. I mobiltelefonen, välj meny för att skriva in Namn/Telefonnummer. Där namnet skall var skriv in!!02 (två st utropstecken och noll två). Där telefonnumret skall vara skriv in #. 4. I mobiltelefonen, välj meny för att skriva Text/SMS-meddelande. Texten måste innehålla ett namn som GSM-LINE 2 kan söka efter, och skall finnas någonstans i texten, ex. Provlarm!!01. Obs, detta namn kommer inte synas när det når mottagaren. Ditt Sim-kort ser nu ut så här, Aktivering av kanal 2 Funktionen är Text (SMS) # Blockslut. Telefonnummerregistret Namn Nummer!! #!!31 Ditt mobilnummer Text-utrymmet Provlarm!!01 Följande sker: Namn!!02 är ett reserverat namn och betyder aktivering av kanal 2. De två första siffrorna som finns istället för ett telefonnummer betyder funktion 02 som är Text-meddelande. Nästa två siffror betyder att listan, med max 8 st telefonnummer som skall få meddelandet, finns under namn!!31. De två sista siffrorna är namnet på det Text-meddelande som vi vill sända. Namn fält Lista med 8 nummer. Nummer fält!!31 Ditt mobilnummer!!32!!33!!34!!35!!36!!37!!38 Provlarm!!01 Detta meddelande har namnet!!01 och finns sparat i Sim-kortets meddelandeutrymme. 8

9 Montering av SIM-kort 1. Bryt drivspänningen. Vid redan driftsatt anläggning kan kontakten för GSM-telefonens spänningsanslutning lossas, för att på så sätt inte behöva bryta växelspänningsmatningen. 2. Öppna och ta bort skyddsluckan på telefonen. 3. Fäll upp SIM-kortshållaren och placera SIM-kortet med den avfasade hörnan i enlighet med sockeln, och sidan med kontakterna så att denna hamnar mot kontakterna i hållaren. L1 - L2 - L3 - L4 - U1 U2 - TELE TL BT + - B A 4. Fäll ned hållaren och för den i sidled så att den låses. 5. Sätt tillbaka skyddsluckan på sin plats. 6. Anslut matningsspänningen. 7. Överför informationen från Sim-kortet till GSM-LINE 2 modulen genom att bygla stift 2-3 ca 2 sekunder Bygla stift 2-3 ca 2 sekunder, då startar överföring av information från Sim-kortet till Gsm-Line 2. Gul indikering lyser under överföringen, som varar ca 1 minut. 8. Skicka provlarm från samtliga ingångar som används. Under denna lucka Finns SIM-kortshållaren Spänningsanslutning ERICSSON 9

10 Text/SMS meddelande Beskrivning Detta format är ett textmeddelande som kan mottagas av mobiltelefoner, för att lättare kunna avgöra vad som orsaker larmet. Välj aktivering Se sidan xx Mobilnummer Mobilnummerna lagras i telefonnummerregistret på SIM-kortet. De aktiveras genom att skriva in dess namn i telefonnummerregistrets namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skriva in mobilnumret, gärna med +46 först om mottagare inte finns inom landet. Samma meddelande kommer att sändas till alla angivna nummer.!!01 Aktivering av kanal 1 Text/SMS meddelande Programbeskrivning Namn fält Nummer fält!! # # Mobilnummer 1!!31 Mobilnummer 2!!32 Mobilnummer 3!!33 Mobilnummer 4!!34 Mobilnummer 5!!35 Mobilnummer 6!!36 Mobilnummer 7!!37 Mobilnummer 8!!38 Meddelande Meddelandetexten lagras i utrymmet för meddelande på SIM-kortet. Det får sitt namn genom att i texten någonstans skriva in ett av namnen!!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09 eller!!10 Den maximala längden på ett meddelande är begränsad till 70 tecken, ett längre meddelande kommer att kortas. Övrigt Meddelandet kan, beroende på nätoperatören, även skickas till andra mottagare än mobiltelefoner. Ex. Fax, Minicall text, Mobitex, . Funktionen är Text (SMS) Lista med 8 nummer.!! !! !!33!!34!!35!!36!!37!!38 Blockslut.!!01 Temperatur för hög i Datarum. Detta meddelande har namnet!!01 och finns i Sim-kortet meddelandeutrymme. 10

11 Minicall Numerik Beskrivning Detta format ger en sifferkod på maximalt 15 siffror, till en Minicallnumerik mottagare. Välj aktivering Se sidan xx Minicallnummer Minicallnummerna lagras i telefonnummerregistret på SIM-kortet. De aktiveras genom att skriva in dess namn i telefonnummerregistrets namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skriva in minicallnummret. Minicallnummer 1!!41 Minicallnummer 2!!42 Minicallnummer 3!!43 Minicallnummer 4!!44 Minicallnummer 5!!45 Minicallnummer 6!!46 Minicallnummer 7!!47 Minicallnummer 8!!48 Sifferkod Minicall sifferkod lagras i telefonnummerregistret på SIM-kortet. De aktiveras genom att skriva in dess namn i telefonnummerregistrets namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skriva in Minicall sifferkoden. Minicallsifferkod 1!!51 Minicallsifferkod 2!!52 Minicallsifferkod 3!!53 Minicallsifferkod 4!!54!!01 Aktivering av kanal 1 Funktionen är Minicall numerik. Minicall Numerik Program beskrivning!! # Lista med 8 nummer.!! !! !!43!!44!!45!!46!!47!! # Lista med 4 koder.!! !! !! !! Blockslut. 11

12 SOS Transport (Sändningsformat) Beskrivning Detta formatet består av ett SMS meddelande som mottages direkt hos nätoperatören. SOS har där en anslutning så meddelandet sändes direkt till den station som skall bevaka det. Ett kvitterings SMS sändes efter mottagning vid nätoperatören. SOS Transport Program beskrivning!!01 10xx01# Välj aktivering Se sidan xx!!01 Telefonnummer Abonnemanget måste för dagen vara från Telia eller Europolitan. Dessa båda mottagare är förprogrammerade. Koder Objektkoden är abonnemangets telefonnummer. Åtgärden är tvåsiffrig kod som består av typ och prioritering, denna kod erhålles i samråd med SOS. Meddelande Meddelandet kan vara en beskrivning av vad som aktiverade larmsändaren och ge en ytterligare vägledning för väktaren. Meddelandetexten lagras i utrymmet för meddelande på SIM-kortet. Det får sitt namn genom att i texten någonstans skriva in ett av namnen!!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09 eller!!10 Den maximala längden på ett meddelande är begränsad till 55 tecken, ett längre meddelande kommer att kortas. Aktivering av kanal 1 Funktioner är SOS Transport xx = Prioritet och Typ i samråd med SOS 10 xx 01 # Fritext Blockslut.!!01 Temperatur för hög i Datarum. Detta meddelande har namnet!!01 och finns i Sim-kortet meddelandeutrymme. 12

13 Text/SMS meddelande med GPS information Beskrivning Detta formatet är ett SMS/Text meddelande som innehåller positionen i form av longitud/latitud. Larmsändaren måste utrustas med en GPSmodul. Välj aktivering Se sidan xx Mobilnummer Mobilnummerna lagras i telefonnummerregistret på SIM-kortet. De aktiveras genom att skriva in dess namn i telefonnummerregistrets namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skriva in mobilnumret, gärna med +46 först om mottagare inte finns inom landet. Samma meddelande kommer att sändas till alla angivna nummer. Mobilnummer 1!!31 Mobilnummer 2!!32 Mobilnummer 3!!33 Mobilnummer 4!!34 Mobilnummer 5!!35 Mobilnummer 6!!36 Mobilnummer 7!!37 Mobilnummer 8!!38 Meddelande Meddelandetexten lagras i utrymmet för meddelande på SIM-kortet. Det får sitt namn genom att i texten någonstans skriva in ett av namnen!!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09 eller!!10 Den maximala längden på ett meddelande är begränsad till 70 tecken, ett längre meddelande kommer att kortas.!!01 Aktivering av kanal 1 Funktionen är Text (SMS) med GPS information Namn fält Lista med 8 nummer. Namn fält Nummer fäl!! !! !!33!!34!!35!!36!!37!!38 Text/SMS meddelande med GPS information Programbeskrivning Nummer fält!! # #!!01 Inbrott arbetsbod. Blockslut. Detta meddelande har namnet!!01 och finns i Sim-kortet meddelandeutrymme. 13

14 Talförbindelse Beskrivning Detta format ger en uppringning till ett förutbestämda telefonnummer, därefter finns en talförbindelse som är maximerad till 4 minuter. Aktivering Detta format kan endast aktiveras av en telefon som är inkopplad på anslutning Tele, och programmeras med namn!!90.!!90 Talförbindelse Program beskrivning!! # Telefonnummer Telefonnummerna lagras i telefonnummerregistret på SIM-kortet. De aktiveras genom att skriva in dess namn i telefonnummerregistrets namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skriva in telefonnumret Aktivering av anslutning Tele # Telefonnummer 1!!61 Telefonnummer 2!!62 Telefonnummer 3!!63 Telefonnummer 4!!64 Telefonnummer 5!!65 Telefonnummer 6!!66 Telefonnummer 7!!67 Telefonnummer 8!!68 Funktionen är Talförbindelse. Lista med 8 nummer. Blockslut.!! !! !!63!!64!!65!!66!!67!!68 Denna position sättes till

15 Linjesimulering Beskrivning Linjesimulering betyder kopplingston för utgåend och ringsignal vid inkommande samtal. Lämplig för såkallad vanlig telefon med tonval och elektronisk ringsignal. OBS. Riktnummer måste alltid användas vid utgående samtal! Aktivering Detta format kan endast aktiveras av en telefon som är inkopplad på anslutning Tele, och programmeras med namn!!90.!!90 Aktivering av anslutning Tele Linjesimulering Program beskrivning!! # # Funktionen är Linjesimulering Blockslut. Denna position sättes till 00. Denna position sättes till

16 Fjärrstyrning (uppringd) Beskrivning Aktivering Svarsfunktion för fjärrstyrning För att uppringd fjärrstyrning skall aktiveras så måste!!98 skrivas in i telefonnummerregistret namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skrivas in #. Behörighetskod för fjärrstyrning För att få tillgång till fjärrstyrningen måste en fyrsiffrig kod anges. För att få denna kod måste!!99 skrivas in i telefonnummerregistrets namnfält, och i tillhörande nummerfältet koden (ex 1234).!!98 Aktivering av uppringning. Fjärrstyrning (uppringd) Program beskrivning!! # # Denna funktion använder relämodul. Funktionen är Uppringd fjärrstyrning. Blockslut. Behörighetskod för fjärrstyrning. ex kod 1234 Denna position sättes till 00.!!

17 Spänningsövervakning För att aktiveras respektive funktion så måste den skrivas in i telefonnummerregistret namnfält, och i det tillhörande nummerfältet skrivas in funktionen som önskas. Spänningsövervakning Aktiveras med Låg matningsspänning Namn!!91 Återgång till korrekt matningsspänning Namn!!92 Låg ackumulatorspänning Namn!!93 Återgång till korrekt ackumulatorspänning Namn!!94 Dessa funktioner använder laddmodul

18 Tillbehör Relämodul Relämodulen har 4 växlande reläkontakter (max 2A 24 VDC) som individuellt kan styras genom att man från en tonvalstelefon ringer upp larmsändaren. För att inte obehöriga skall kunna manövrera eller kontrollera utgångarnas status måste en av användaren programmerad fyrasiffrig kod anges. OBS: Programmering måste göras då denna funktion skall användas. Linjeväxlingsmodul Modulen kan användas tillsammans med GSM-LINE 2 då denna användes som linjesimulator. GSM-överföringen utnyttjas då endast vid linjefel på rikstelefonlinjen. OBS: Programmering måste göras då denna funktion skall användas. Övervakad laddmodul Genom att använda denna laddmodul till GSM-LINE 2 erhålles kontroll av både larmsändarens matningsspänning och ackumulator. Kontrollen av spänningarna sker med jämna tidsintervall och felsignal erhålles om någon av dem understiger fastställda gränser. Genom att kortet kommunicerar direkt med larmsändaren behöver inte någon av larmsändarens fyra fria kanaler tas i anspråk för förmedlandet av vare sig matningsspänningsfel eller ackumulatorfel. OBS: Programmering måste göras då denna funktion skall användas. Sabotagekontakt Normalt sluten sabotagekontakt monterad på fästvinkel. 1. Sätt in Sim-kortet i din mobiltelefon. 2. Starta mobiltelefonen.!! Glöm inte!! 3. Av-aktivera Pin-koden alt. Lås upp kortet. 4. Radera allt som operatören i förväg lagt in i telefonnummerregistret. 5. Kontrollera att det går att ringa ut/in och kontrollera också att de funktioner som du behöver är aktiverade av nätoperatören. Ringa ut/in SMS/Text Fax 6. SOS-Transport fungerar för närvarande endast med Telia eller Europolitan 7. För bästa säkerhet använd ett fast abonnemang. 18

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

GSM-A6M3 För A6M3 version: 3.00.xx. Utskriven: 16 sep 2005

GSM-A6M3 För A6M3 version: 3.00.xx. Utskriven: 16 sep 2005 GSM-A6M3 För A6M3 version: 3.00.xx Utskriven: 16 sep 2005 32 1 Innehåll Allmänt 3 Installation/anslutningar 4-5 Indikeringar 6-7 Montering av SIM kort 8 Snabbstart 9 Allmänt programmering 10-11 Sändningsformat

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

GSM Axcess 2/3 Snabbstart

GSM Axcess 2/3 Snabbstart GSM Axcess 2/3 Snabbstart ESIM 110/120 Enheten kräver GSM-abonnemang med nummerpresentation. Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt INTAB Interface-teknik AB 2005-01-14 Bruksanvisning för SMS-volt SMS-volt Bruksanvisning SMS-volt Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! DVGSM/DVSIR/DVMOT Installations och användarmanual V3.2 Larmtillverkning sedan 1976 www.hellmertz.se Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2018-01-26 Version 3.00 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Manual, GSM-relä rev

Manual, GSM-relä rev www.emco.nu Manual, GSM-relä rev 1.0 2017-11-03 Funktioner i korthet 4 optoisolerade larmingångar 3-15V med individuellt programmerbara SMS-texter Programmerbar tidsfördröjning 0-60s på samtliga ingångar

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

ESM och KomfortEl. Abelko Innovation Box LULEÅ Telefon Telefax (6) E-post

ESM och KomfortEl. Abelko Innovation Box LULEÅ Telefon Telefax (6) E-post ESM och KomfortEl KomfortEl med inbyggd Multicall -mottagare kan förutom att styra rumstemperaturen även användas för styrning av upp till tre andra objekt, t.ex. varmvattenberedare, ytterbelysning, bastu

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :4 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE SafeLine GL1 MANUAL 4 x 5,5 2 x 9,5 42 81 108 121 24 Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. Hisstelefon 06.2016 www.safeline-group.com SafeLine GL1 TEKNISK DATA Effekt: Linjeeffekt: Strömförbrukning:

Läs mer

535 Installationsmanual

535 Installationsmanual 535 Installationsmanual Innehållsförteckning I. Förbered SIM kort 2 II. Installation i fordonet 2 1. Placering av enheten 2 2. Ansluta kablaget 3 2.1. Ingång TÄNDNING (anslutning av denna ingång är obligatorisk)

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Funktionsbeskrivning Egenskaper FlexiSwitch är en styr- och övervakningsapplikation som kommunicerar med användaren med

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SafeLine GL2. Handhavande manual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. (GSM-Line R)

SafeLine GL2. Handhavande manual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. (GSM-Line R) SafeLine GL2 (GSM-Line R) Handhavande manual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. safeline.eu SafeLine GL2 (GSM-Line R) Handhavande manual Innehållsförteckning Säkerhet och generell information

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

YachtSafe GPS-alarm Manual

YachtSafe GPS-alarm Manual YachtSafe GPS-alarm Manual G31 & G32 N 30 32.89 E 114 18.04 Version 2018 l VETEL AB l info@vetel.se l www.yachtsafe.se l Göteborg l Sverige Installation av larmenheten 1. Montera larmenheten stående eller

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

ELDES ESIM252 Kom igång

ELDES ESIM252 Kom igång Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM252, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X CSD AB 97-03-01 RR120X/240X är ett fjärrstyrt dubbelrelä för 12- resp. 24 Volt likström elsystem. Reläet styrs av en mikroprocessor vilken kan ställas in att utföra

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

SMS Transceiver W4 Manual

SMS Transceiver W4 Manual SMS Transceiver W4 Manual Dokumentversion 1.20 2016-04-13 Comlink AB Innehåll Introduktion... 3 Kom igång... 3 Installation... 4 SIM-kort... 4 Comlink Roaming SIM... 4 Återfjädrande SIM-kortshållare...

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

SMS Transceiver W4. Manual. Dokumentversion 1.31d SLK Larmsystem AB

SMS Transceiver W4. Manual. Dokumentversion 1.31d SLK Larmsystem AB SMS Transceiver W4 Manual Dokumentversion 1.31d 2017-11-07 SLK Larmsystem AB Innehåll Kom igång... 3 Installation... 4 SIM-kort...4 Återfjädrande SIM-kortshållare... 4 Avstängning av batteribackup... 4

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga Dokumentnr N , Rev E

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga Dokumentnr N , Rev E Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna... 1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund... 1 2.1 Förfrågan / Pendling... 1 2.2 Trepart... 1 2.3 Samtal väntar... 2 2.4 Återuppringning...

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer