SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkript

1 7/ Kulturnämnden TID kl. 17:00-19:40 PLATS Stadshuset i Pargas, mötesrummet Skansen 107 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Beviljande av idrottsstipendier Beviljande av stipendium till "Årets idrottslöfte 2009" Beviljande av idrottsstipendium till Frida Lönnberg Val av föreningsaktiv Utse kulturpristagare för år Utse hembygdspristagare för år Deltagande i ProduForum Åboland Inledande av Show 2010 i Väståboland Stöd till Samarbetsdelegationen i Houtskär Projektunderstöd, Heartbreak Stereo Anmälningsärenden Aktuella frågor Preliminärt beslut om understöd till Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry Preliminärt beslut om understöd till Rotaction Group rf Preliminärt beslut om understöd till Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry Fastställa hyran och uthyrningsregler för kultursalen i PIUG 237 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till all män hetens påseende i original i stadshuset i Pargas samt som kopia på områdeskontoren i Na gu, Korpo, Houtskär och Iniö. Ordförande Birgitta Bröckl

2 7/ Kulturnämnden TID kl./klo 17:00-19:40 PLATS Stadshuset i Pargas, mötesrummet Skansen NÄRVARANDE LEDAMÖTER Bröckl Birgitta ordförande Lindberg-Jaakkola Lotta viceordförande Engström Sverker medlem Hongisto Tuija medlem närvarande kl Hottinen Susanna medlem Jansén Tomas medlem närvarande kl Markkula Mauno medlem Nymalm Tommy medlem Sjöberg Karl-Erik medlem Sjöblom Marjaana medlem ÖVRIGA NÄRVARANDE Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr. von Bergmann Andreas sst:s repr. Grunér Christer sakkunnig närvarande kl FRÅNVARANDE Gröning Janne Viik Tiina medlem föredragande UNDERSKRIFTER Birgitta Bröckl Ordförande Ann-Sofie Isaksson Sekreterare BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLLET JUSTERAT Lotta Lindberg-Jaakkola Karl-Erik Sjöberg PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Väståbolands stad Intygar Aila Hägerstrand Kanslist

3 7/ Kulturnämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Kulturnämnden 107 Beslut: Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 7/ Kulturnämnden Val av protokolljusterare Kulturnämnden 108 Förslag: Beslut: Till protokolljusterare utses ledamöterna Lotta Lindberg-Jaakkola och Karl-Erik Sjöberg. Förslaget godkändes.

5 7/ Kulturnämnden Beviljande av idrottsstipendier / /2009 Kulturnämnden 109 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden godkände den de nya principerna för premieringar av aktningsvärda idrottsprestationer. Som grund för årets premieringar har varit minst medalj från finländska mästerskap. Följande idrottare är berättigade till stipendium för aktningsvärda idrottsprestationer 2009: Frida Lönnberg Julia Rask Eetu Heino Iikka Heino NM- brons för jun. u. 20 år i budkavleorient FM-guld för jun. u. 18 år i ultralångdistans 2 FM-silver för jun. u. 18 år i sprint o. medeldistans FM-brons för jun. u. 18 år i långdistans FM - silver för jun. u. 16 år i sprintskidning FM-silver i allmän klass i badmintonmixed FM-silver för jun. u. 17 år i badmintondubbel Vidare har Pargas IF ansökt om stipendium för Sanna Nymalm. Sanna är trefaldig Finländsk mästare i orientering i klassen D35. Enligt krieterierna belönas med stipendium alltid en person eller ett lag som täv lat i ju nior klasser för 15 år och äldre eller i allmänna klassen. Nämn den kan gi vetvis belöna Sanna på något annat sätt. Förslag: Nämnden besluter bevilja idrottsstipendierna 2009 enligt följande: Frida Lönnberg 500 Eetu Heino 250 Julia Rask 200 Iikka Heino 200 Beslut: Kulturnämnden beslöt att tjänstemännen kollar upp huruvida PIF handbolls C-pojkarnas FM-guld uppfyller kraven för idrottsstipendier.

6 7/ Uppfyller laget kraven befullmäktigas kulturchefen att tillsammans med fritidssekreterare Christer Grunér besluta om ett stipendium till PIF handbollslagets C-Pojkar även om de inte sökt ett stipendium. Till övriga delar godkändes förslaget.

7 7/ Kulturnämnden Beviljande av stipendium till "Årets idrottslöfte 2009" 1229/ /2009 Kulturnämnden 110 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Stipendiet för "Årets idrottslöfte" delas ut på basen av fritt formulerade förs lag till ett idrottslöfte som är mellan 15 och 20 år. Personen bör vara skriven i Väståbolands stad per den 1.1 och gärna representera en förening från or ten. Följande ansökningar har inkommit: Frida Lönnberg, PIF/ orientering - EM-guld för juniorer under 18 år på långdistans - NOM-brons för juniorer under 20 år i budkavle - FM- guld för juniorer under 18 år på ultralångdistans - 2 FM-silver för junioer under 18 år i sprint- och medeldistans - 1 FM-brons för juniorer under 18 år i långdistans Alla framgångar från år Julia Rask,PIF/skidning - Guld i silvertrissemästerskapen (D13-D15) - FM-sprintsilver för juniorer under 16 år (2009) - Guldmedalj i KLL-mästerskapen(Koululiikuntaliitto), 2009 (D15) - Silvermedalj i FM-stafett 2009 (D20) - Silver- och bronsmedalj i Silvertrissestafett (D14-D15). - Finlands Svenska Skidförbunds mästare (D11-D15) Vidare har Pargas Badminton rf ansökt att Iikka Heino, född , ut ses till "Årets idrottslöfte". Ansökan har förkastats p.g.a. att Iikka Heino är 14 år gammal och således ej uppfyller ålderskriteriet. Förslag: Beslut: Nämnden besluter välja "Årets idrottslöfte 2009" bland ovannämnda ansök ningar. Stipendiets storlek är 300. Tommy Nymalm, understödd av Tomas Jansén, föreslog att Frida Lönnberg utses till "Årets idrottslöfte 2009". Kulturnämndens ordförande skred till omröstning med handuppräckning.

8 7/ De som röstar på beredningens förslag röstar Ja och de som röstar på Tommy Nymalms, av Tomas Jansén understödda förslaget röstar Nej. Vid omröstningen gavs 0 Ja-röster, 9 Nej-röster och 1 nedlagd röst. Bilaga 1 Omröstningsprotokoll Kulturnämnden beslöt enligt Tommy Nymalms, av Tomas Jansén understödda förslaget att Frida Lönnberg utses till "Årets idrottslöfte 2009".

9 7/ Kulturnämnden Beviljande av idrottsstipendium till Frida Lönnberg 1229/ /2009 Kulturnämnden 111 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn I de av kulturnämnden den godkända principerna för pre mieringar av aktningsvärda idrottsprestationer lyder punkt 7: "Beträffande idrottsprestationer där man uppnår guld-, silver- eller bronsmedalj i ett OS, VM eller EM bör beslut om premiering göras skilt. I år har till vår glädje Frida Lönnberg från Pargas IF vunnit EM-guld för junio rer under 18 år i långdistansorientering. Troligen som första åbolänning ge nom tiderna som vunnit ett EM-guld! Förslag: Beslut: Kulturnämnden besluter bevilja Frida Lönnberg euro i stipendium för för sitt EM-guld Förslaget godkändes.

10 7/ Kulturnämnden Val av föreningsaktiv 1230/ /2009 Kulturnämnden 112 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Sydvästra Finlands Idrott rf (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) premierar årligen kommunvis årets föreningsaktiv. Premieringen sker senare i höst. Med föreningsaktiv avses en person som har gjort eller fortfarande gör ett anmärkningsvärt bakgrundsarbete för idrotten på vår ort. Personen ifråga kan således vara en ledarperson i föreningen; ordfö rande, sekreterare, kassör, ungdomsdragare/-ledare, talkoaktiv; bil jettförsäljare, ordningsman osv. Aktiva idrottare, dvs. tävlings- eller toppidrottare kommer ej i fråga. Förslag: Beslut: Nämnden diskuterar förslag till årets föreningsaktiv bland de förslag som inkommit. Tommy Nymalm anmälde jäv. Christer Järnström utses till Väståbolands föreningsaktiv. Utnämningen ges publicitet den

11 7/ Kulturnämnden Utse kulturpristagare för år / /2009 Kulturnämnden 113 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt instifta ett Väståbolands kulturpris. Fördelningskriterierna är följande: 1. Kulturpriset kan delas ut åt enskilda personer, förenin gar eller and ra sammanslutningar, vilka på ett betydande sätt ver kar för kulturli vet i Väståboland. 2. Kulturpriset kan utdelas årligen inom kulturnämndens budget. 3. Kulturnämndens medlemmar kan inom oktober månad inkomma med skriftliga förslag, med motiveringar, till kulturpristagare. 4. Pristagaren utses av kulturnämnden och beslutet bör vara enhälligt. 5. Kulturnämnden besluter vilket penningvärde kulturpriset skall ha. 6. Priset delas ut vid en tillställning som kulturnämnden besluter. Förslag: Beslut: Förslaget lämnas på mötet. Karl-Erik Sjöberg anmälde jäv. Kulturnämnden beslöt utse Mona Hemmer och Rea Åkerfelt till kulturpristagare år Prissumman är 400 per person. Priset delas ut på självständighetsfesten den 6 december Namnen är fria att publiceras den 3 december.

12 7/ Kulturnämnden Utse hembygdspristagare för år / /2009 Kulturnämnden 114 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt instifta hembygdspris i Väståboland och att hembygdspriset skall delas ut detta år. Fördelningskriterierna är följande: Priset ges för en betydande insats för lokalhistorien och kulturmiljön i Väståboland. Pristaga ren kan va ra en enskild person, grupp eller förening. Kulturnämnden utser pristagaren och fattar beslut om prisets storlek, priset ges inom ramen för kulturnämndens budget. Kulturnämnden besluter om med vilken tidsintervall priset delas ut. Förslag: Beslut: Förslaget lämnas på mötet. Kulturnämnden beslöt utse Bernt Mårtensson till mottagare av hembygdspriset för år Prissumman är 400. Priset delas ut på självständighetsfesten den 6 december Namnet på mottagaren av hembygdspriset är fritt att publiceras den 3 december.

13 7/ Kulturnämnden Deltagande i ProduForum Åboland 1257/ /2009 Kulturnämnden 115 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Redan år 2008 lämnade Sydkustens landskapsförbund in en ansökan om ESF-fi nansiering för att utveckla ProduForum i hela Svenskfinland. Diskus sioner fördes med stadsdi rektören och kultur chefen om Pargas stads/väståbo lands deltagande och i budgeten för år 2009 har reserverats en summa för sta dens andel i ProduFo rum. Då fick man inte ett positivt svar gällan de finansierin gen. I år lämnade Sydkustens landskapsförbund en ansöka uttryckligen gällande Pro duforum i Åboland och har blivit beviljade för åren Pro jektet inleds den ESF står för av budge ten. Den kommunala andelen är år 2009, år 2010 och för år Detta skall delas mellan Väståbolands stad, Åbo stad och Kimitoöns kom mun. Därtill kommer sk B-finasiering, totalt för hela projektti den, det kan t.ex. va ra anställdas arbetsinsats i projektet eller andra tjänster som kommu nen kan erbjuda. T.ex. kan någon med lönestöd få jobb inom projektet. ProduForum är ett nätverksprojekt för kulturaktörer och inbegriper: 1. Tjänster och stödstrukturer för kulturarbetare Stöder samarbete mellan kulturaktörer och sektorövergripande sa mar bete Stöder kulturaktörer till företagsamhet och förmedlar administrativt och eko no miskt kunnande Stöder och utvecklar nya former för samarbeten inom tredje sektorn 2. Lärande och utveckling Pedagogiska seminarier och verkstäder för kulturarbetare Initierar nya samarbetsformer mellan de kreativa branscherna, utbild nings fäl tet, äldreomsorgen, företag och kulturfältets aktörer och stude randen Kompetenshöjning via lokala producentverkstäder, handledning

14 7/ och ge men sam ma kundnätverk 3. Regional samverkan och utveckling kartlägger behov av gemensamma verksamhetsutrymmen stöder regional utveckling och samverkan stöder dokumentation av regionala kulturprojekt. I Väståboland bor många duktiga kulturutövare inom olika branscher, men de är dock rätt ensamma. Genom ProduFo rum skapar man ett nät verk för kultu rarbetarna som sedan i för längningen säkert kommer att ge oss mer verksamhet och helt all mänt öka kreativiteten i kommunen. Produ Forum verkar idag i Helsingfors, Västra och Östra Nyland och ny försöker man etablera ProduForum också i Österbot ten och Åboland. Produ Forum starta de år 2007 i Helsingfors och har där gjort mycket för kul turarbetarna och verksamheten. Var je re gions Produ- Forum skall dock utgå ifrån de behov som finns i regio nen. Till Åboland ans tälls en verksmahetsledare. Utvecklingsavdelningen har ett projekt, som avslutas inom kort, som heter Artist in Archipela go och som också är ett nät verksprojekt. Det projektet har dock främst riktat sig till den vi suella konsten (bildkonst och till en del konst hantverk). ProduForum skall vara ett nätverk för alla konstgrenar och också för stödfunktioner som bokföring, marknadsföring och kulturpro ducents kap. Våren 2009 samlades nästa 20 kulturarbetare i Pargas, på initiativ av Henrik Grönroos, för att diskutera bristen på arbetsut rymmen. Ar betet somnade dock in då delta garna inte hade till räckligt tid att jobba för att hitta gemensam ma utrymmen. Förslag: Kulturnämnden besluter delta i ProduForum Åboland med högst 2000 i året under åren Om B-finansieringen förhandlas skilt. Beslut: Förslaget godkändes.

15 7/ Kulturnämnden Inledande av Show 2010 i Väståboland 1260/ /2009 Kulturnämnden 116 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn I planen för år 2010 samt i budgeten för år 2010 ingår det att staden producerar en stor, tvåspråkig ungdomsshow. Detta har man gjort sedan år 2000 i Pargas och varje show har varit en stor succé. Men det är inte enbart slutproduktionen och publik framgången som är viktig. Showen erbju der unga att utveckla sig själva, jobba i team, ta ansvar för sina upp gifter, ha förståelse för varandra, stärka självfört roende, utveckla utt rycks- och iakttagelse för mågan därtill är alla repetitioner språkbad i det andra inhemska språket och nya vänskaps rela tioner uppstår. Många unga som har deltagit i de tidigare showerna har senare valt studier och yrke inom branschen, det är musiker, skå despelare, teaterpeda goger, ljus- och ljuddesigner, kulturpro du center med mera. I Pargas har ungdomar deltagit i produktionerna, nu är strä van att ordna så att även ungdomar från speciellt Nagu och Korpo skall kun na del ta i produktio nen. Detta kommer att kräva specialarrange mang med bl.a. trans porter och repetitioner. Alla som vill delta i Show 2010 får göra det, d.v.s. det ar rangeras inga auditioner. Det är ledar nas viktigaste uppgift att hitta roller, insatser som passar alla och att alla skall up pleva att de är en viktig del av helheten. Arbetet inleds med att man i många veckor jobbar med dra ma, rytm-, dans och sångövnin gar. Dels för att lära känna varan dra men det ger också le darna en möjlighet att se de olika delta garnas potential. Man måste gå i åk 7 för att få delta i projektet. Producent Tom Grönroos arbetar som bäst med ansök ningar från olika fonder och andra bidragsgivare. Bifogat finns en preliminär budget och beskrivning av projektet. Under åren har bud geterna hållit mycket bra för dessa projekt. Budgetens total summa är varav är sta dens andel, den kostnaden fördelas jämt mellan ungdoms- och kulturbudge ten. Tidigare år har man spelat showen i konferensutrymmen och industrihallar. Spe ciellt Show3000 (år 2008) krävde en enorm ar betsinsats

16 7/ för att om vandla en tom industrihall till ett teaterutrymme. Detta problem slipper man det ta år då Showen kan spelas i PIUG:s kultursal. Bilaga 2 Showprojektbeskrivning och budget för år 2010 Förslag: Beslut: Kulturnämnden godkänner budgeten för Show2010 och att man arbetar utgående från den. Sker större förändringar infor meras kulturnämnden. Förslaget godkändes.

17 7/ Kulturnämnden Stöd till Samarbetsdelegationen i Houtskär 1261/ /2009 Kulturnämnden 117 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn I Houtskär har sedan 2003 fungerat en samarbetskom mission. Samarbetskommis sionen bildades på initiativ av deltidsbo arna Mauri Toivonen och Leif Westerén samt dåva rande kommundi rektör Bengt Backman. Gruppen dryftade tillsammans samarbe te mellan fritidsboare och den fast bo satta befolkningen. Samarbetskommissionen kom sedan att bestå av fem fast boare och fem del tids boare, dessa valdes på ett samarbetsparlament som arran gera des årligen. Alla kunde delta i parlamentet. Samarbetskommissionen har bland annat gett ut ett in foblad i maj varje år, bil dat ett servi cebolag för fastigheter, arrange rat förstahjälpsdag men också varit aktiv inom den kultu rella sek torn genom att ordna evenemang, så som allsångs-, vis- eller poe siafton. Kommissio nen har också haft en miljö grupp som bl.a. ordnat miljödag. I samband med att Väståbolands stad har bildats har man i staden grundat en deltidsboen dekommitté som verkar inom hela kommunområdet. Då har man i Houtskär valt att fortsätta sin verksamhet men att man då kallar sig Sa marbetsdelegationen. Sa marbets delegationen är ett frivilligt samarbete mellan deltidsboar na och den fasta be folkningen i Houtskär. Houts kärs närservi cenämnd har några representanter i samarbetsdele gationen. Samarbetsdelegationens ordförande Leif Westerén har nu vänt sig till kultur nämnden med anhållan om att nämnden skall stöda delegationens verksamhet an tingen med understöd eller ge nom att man i budgeten reserverar en summa pengar för Sa mar betsdelegationens verksamhet. Utgående från de protokoll (samarbetsparlamentet och Samarbetsde legationen ) Leif Westeren har sänt kulturchefen kan man läsa att Sa marbetsdele gationen har föl jande planer som gäller kulturenhetens verksamhetsområde: Allsång och barnkonsert (i protokollet 2009 men utgår ifrån att det är 2010) med trubadur Lasse Eriksson med son Pop-grupp som uppträder under Houtskärsdagarna för att även

18 7/ ge ung do mar na en programpunkt Litteraturkväll (ev. Anna-Lena Laurén) Natur- och kulturstig Tomatkarneval (beviljats pengar av Svenska Kulturfonden för år 2009 men man önskar skjuta upp användningen av pengarna till år 2010) Exkursion till Forum Marinum Därutöver konstaterar man i protokollet att Samarbets delegationen inte har eg na pengar utan söker om bidrag från fon der och stiftelser. Samarbetsdelegationen är inte en registrerad förening vilket betyder att man in te är skyldig att uppgöra budget, verksam hetsplan, bokslut och verksamhets berättelse. Des sa dokument är kulturnämndens instru ment för att ha insyn i hur eventuella unders töd plane ras att använ das och hur de sedan har använts. Samarbetsdelegationens planer på evenemang inom kulturområdet är im ponerande och planerna är större än de man har kunnat förverkliga under år 2009 (Samar betsparlamentets proto koll från den ). Följande evenemang genomfördes if jol: Sängkväll med Benny Törnroos och Calle Pettersson den 13.6 i Skär gårds museet i sa marbete med Kulturgillet, därefter trubadursång i gästham nen i samarbete med Ska gen, föregången av allmogese gling i HAS regi och den 14.6 uppträder bägge truba durerna med en Muminshow i sa marbete med Folkhälsan. Sensommarkväll på Ljungheda, Björkö med Vis- och Poesivännerna som hu vu dar ran gör. Sommarinfo har publicerats i PK-bilagan NYTT Tomatkarnevalen kunde inte genomföras Konstateras att man planerar en mycket större verksam het år 2010 än vad man kunde ge nomföra år Man kan också konstatera att Samar betsdelegatio nen samarbe tar med föreningar som kulturnämnden också annars stöder med verksamhets bidrag. Efter som det inte finns någon form av ekono misk uppföljning kan man in te se vem som har satt in en eko nomisk in sats i de evenemang man har ordnat. Kulturchefen kan bland annat konsta tera att sta den betalade övernattning för Benny Törnroos med flera den Detta som ett samarbete med Samarbetsdelega tionen. Kulturnämnden kan dock stöda grupper som inte är re gistrerade föreningar men då stöder man dem med s.k. projektun derstöd. Användningen av projektun derstöden kan övervakas efter som de be-

19 7/ talas ut mot en redovisning. Förslag: Beslut: Eftersom samarbetsdelegationen inte är en registrerad förening med de förpliktelser det in nebär kan man inte bevilja dem ett verksam hetsun derstöd. Det är dock möjligt för samar betsdele gationen att söka om s.k. projek tunderstöd. Projektunderstöd är dock inte en håll bar lösning för framtiden och därför rekommenderar kul turnämnden att samarbetsdelegationen registrerar sig som en förening. Förslaget godkändes.

20 7/ Kulturnämnden Projektunderstöd, Heartbreak Stereo 1253/ /2009 Kulturnämnden 118 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Heartbreak Stereo har den inkommit med följande anhållan om projektunderstöd på : "Vi (Heartbreak Stereo) skulle behöva hjälp med finansieringen av vår kommande fullängdare. Vi har redan bandat in skivan, och nu skulle det vara dags för mixning och masterering av den. Hela processen med att göra en fullängdare är väldigt dyr för mindre band, så därför skulle vi vara väldigt tacksamma över ett projektunderstöd. Vi har själv lagt ut pengar på studiokostnader (ca 800 euro) och måste ännu lägga ut pengar på skivtryck (ca 1200 euro). Skivan kommer att släppas i Europa och Stor Britannien i februari 2010 av Rookie Records (DE), Boss Tunage (UK) och Mitstrick Records (FIN). Plan och kostnadskalkyl Skivan kommer att mixas och mastereras i Örebro, Sverige. Detta kommer allt som allt kosta 1300 euro. Mixningen kommer att kosta 500 euro och mastereringen 800 euro. Allt som allt kommer hela processen kosta ungefär 3000 euro. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni hade möjlighet att hjälpa till finansiellt antingen genom ett projektunderstöd eller genom ett stipendium. Bandet har så mycket utgifter i form av turné-, klädtrycks- och marknadsföringskostnader, att ett understöd är mycket viktigt." Kulurnämnden beviljade Heartbreak Stereo 500 som ett stipendium för konstnärlig verksamhet den Stipendium kan erhålla högst vart tredje år. Kulturnämnden i Pargas har i mån av möjlighet stött skivutgivningar. Understöden har varierat mellan Av anslaget för understöd återstår (den ) Förslag: Beslut: Kulturnämnden besluter bevilja Heartbreake Stereo 500 i understöd för skivutgivning. Understödet betalas ut mot redovisning. Förslaget godkändes.

21 7/

22 7/ Kulturnämnden Anmälningsärenden Kulturnämnden 119 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Förslag: Kulturnämnden antecknar att den tagit del av följande handlingar: Kulturchefens beslut nr 83: Deltagande i Initiativkanalen.fi nr 84: Förlängning av Ralf Öhmans arbetsavtal nr 85: Tom Grönroos anställts som producent (Show2010) nr 86: Tom Grönroos anställts som producent (PowWow 2010)) nr 87: Fritidssekreterare Tove Dahléns och fritidsledare Kati Karlssons deltagande i YEPP (Youth Empowerment Partnership Programe) utbildning i Brandenburg, Tyskland nr 88: Ari Pekka Anttila anställts som musiker (Dancestation) nr 89: Ari Palojärvi anställts som musiker nr 90: Hannu Hiltula anställts som musiker nr 91: Maija Raumanni anställts som dansdomare nr 92: Emil Länsineva anställts som domare nr 93: Johan Ölander anställts som musiker nr 94: Sakari Nieminen anställts som musiker nr 95: Marjo Tuominen anställts som domare nr 96: Sakinen Matar anställts som ledare Bibliotekschefens beslut nr 39: Marja Troberg anställts som t.f. bibliotekarie (Nagu bibliotek)

23 7/ nr 40: Kristina Jansson anställts som t.f. biblioteksfunktionär (Houtskärs bibliotek) nr 41: Anu Valavaara anställts som t.f. biblioteksfunktilonär (Houtskärs bibliotek) nr 42: Mikaela Johansson anställts som t.f. bibliotekarie (Korpo bibliotek) (6,5 h), (6,5 h), (3 h) nr 43: Jolanda Tirkkonen anställts som t.f. bibliotekarie nr 44: Mikael Österlund anställts som t.f. bibliotekarie nr 45: Biblioteksfunktionär Eva Lettinens anhållan om tjänstledighet Beslut: Förslaget godkändes.

24 7/ Kulturnämnden Aktuella frågor Kulturnämnden 120 Bilaga 3 - Kulturchefen informerade om Lilla Parlamentet i Väståboland - Kulturchefen informerade om de diskussioner som förts kring kulturnämndens budget. - Kulturchefen informerade om kommande evenemang.

25 7/ Kulturnämnden Preliminärt beslut om understöd till Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry 1276/ /2009 Kulturnämnden 121 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt den att vissa nämnda festivaler skall få besked (i alla fall preliminärt besked) om storleken på sitt understöd i samband med budgeteringen. Detta för att de bättre skall kunna planera sin verksamhet och att man på det sättet kan höja eller bibehålla kvaliteten på festivalen. I samband med budgeteringen detta år fanns många oklarheter. Kulturnämnden och bildningsnämnden har behandlat budgeten och nu pågår stadsdirektörens beredning av stadens budget. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas av stadsfullmäktige i december. Kulturnämnden beviljade Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry i understöd år Förslag: Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry bör inlämna godkänt boks lut och re vi si on sbe rättelse samt verksamhetsberättelse för år 2009 för att un ders tö det skall kunna betalas ut. Beslut: Förslaget godkändes.

26 7/ Kulturnämnden Preliminärt beslut om understöd till Rotaction Group rf 1277/ /2009 Kulturnämnden 122 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt den att vissa nämnda festivaler skall få besked (i alla fall preliminärt besked) om storleken på sitt understöd i samband med budgeteringen. Detta för att de bättre skall kunna planera sin verksamhet och att man på det sättet kan höja eller bibehålla kvaliteten på festivalen. I samband med budgeteringen detta år fanns många oklarheter. Kulturnämnden och bildningsnämnden har behandlat budgeten och nu pågår stadsdirektörens beredning av stadens budget. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas av stadsfullmäktige i december. Kulturnämnden beviljade Rotaction Group rf i un ders töd år Förslag: Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Rotaction Group rf i understöd. Sker fö rän drin gar i kul turnämn dens bud get tas ärendet till ny behandling i ja nuari Rotaction Group rf bör inlämna godkänt bokslut och revisionsbe rättelse samt verk samhetsberättelse för år 2009 för att understödet skall kun na be talas ut. Beslut: Förslaget godkändes.

27 7/ Kulturnämnden Preliminärt beslut om understöd till Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry 1278/ /2009 Kulturnämnden 123 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt den att vissa nämnda festivaler skall få besked (i alla fall preliminärt besked) om storleken på sitt understöd i samband med budgeteringen. Detta för att de bättre skall kunna planera sin verksamhet och att man på det sättet kan höja eller bibehålla kvaliteten på festivalen. I samband med budgeteringen detta år fanns många oklarheter. Kulturnämnden och bildningsnämnden har behandlat budgeten och nu pågår stadsdirektörens beredning av stadens budget. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas av stadsfullmäktige i december. Kulturnämnden beviljade Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry i un ders töd år Förslag: Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry i understöd. Sker fö rän drin gar i kul tur nämn dens bud get tas ärendet till ny behandling i ja nuari Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry bör inlämna godkänt bokslut och revi si on sbe rät telse samt verk samhetsberättelse för år 2009 för att unders tö det skall kun na be talas ut. Beslut: Förslaget godkändes.

28 7/ Kulturnämnden Fastställa hyran och uthyrningsregler för kultursalen i PIUG 1279/ /2009 Kulturnämnden 124 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden godkände inte det förslag till avtal mellan kulturnämn den och Föreningen Teaterboulage rf som presenterades på mötet den Det avtalet byggde på att föreningen Teater boula ge rf som har investerat i Pargas Idrotts- och Ung doms gård skulle erhålla en lägre hy ra. Medan de sedan skulle vara tvungna att anhålla om att få hyra kultursalen minst fyra månader före. And ra aktörer skulle inte vara tvungna att följa en så dan tidta bell. Totalkostnaderna för kultursalen blev ca så det stöd ( ) Teaterboulage erhöll av Svenska Kul turfonden och Konstsam fundet var av avgö rande betydelse för att kun na förverkli ga projektet. Genom en rik tad emission blev Förenin gen Teater boulage rf. den näststörsta aktieäga ren i PIUG Ab. Staden var aktivt med i diskussionerna med fon derna för att kunna erhål la en summa för att kunna förverkliga pro jektet. Olika möjligheter för fonden att stöda pro jektet utreddes och det var Svenska Kulturfon den som på detta sätt vil le garantera verk sam hetsförutsättningar na för teaterverksamheten på orten. Hyresnivån bör ställas på en sådan nivå att man inte konkurre rar ut andra aktörer på orten, som t.ex. Pargas frivilliga Brandkår som äger och hyr ut Brand kårshuset. Under den tid man hittills har haft verksamhet i huset har det visat sig att de flesta behöver rådgivning och hjälp av en vaktmästere eller tekniker (ljus- och ljudtekniker). Varken staden el ler PIUG Ab har en anställd valkmästare eller tekniker. Vid egna produk tioner köper staden alltid tjänsten av utomståen de aktörer. Förslag: Kulturnämnden föreslår följande regler för uthyrning av kultursalen i PIUG: Kultursalen är främst till för publika evenemang. Repetitioner kan hål las i ut rym met men de bör alltid ge rum för föreställningar, konserter, föreläs ningar och andra publi ka evenemang. Repetitioner inför pub lika evenemang prio riteras framom andra re petitioner

29 7/ och icke pub lika evenemang. Kulturnämndens egen verksamhet prioriteras Föreningen Teaterboulage rf:s verksamhet garanteras i salen. Hyresgäst bör använda minst en timme av tekniker som sta den hän visar till, och faktu rerar för, om man inte kan visa att man anlitar en egen sak kunnig tekniker. Inom maj månad kan föreningar och andra kulturaktörer anhålla om att få hy ra ut rymmet under inkommande hösttermin och inom okto ber må nad för in komman de vårtermin. Förening eller annan aktör som hyr kultursalen får också använda au la-ut rym met i andra våningen, samt all utrustning där. Hyresgästen bör dock i vissa fall komma öve rens om användningen med aktörer som ar rangerar matcher, tur neringar och tävlin gar i idrottshallen. Hyra för publika evenemang /timmen för tekniker. Tiden är kl Vill förening eller annan aktör arrangera fler publika evenemang un der en kor tare tidsperiod är hyran enligt följande: 120 (+ 50 /timmen för tekniker för den första tillställningen) / publik tills täll ning för de fem första tillställningarna, 100 / publik tillställning för de fem påföljande tillställningarna 80 / publik tillställning för de påföljande tillställningarna Andra verksamhetssektorer i staden erhåller 35 % rabatt på priset för publika evenemang men även de måste anlita av staden hänvisad tek niker om man inte an litar en egen sakkunnig tekniker. Hyran för repetitioner är 6 /timmen. Beslut: Kulturchefen ändrade sitt förslag så att följande mening stryks: - Föreningen Teaterboulage rf:s verksamhet garanteras i salen. Kulturnämnden beslöt precisera reglerna med att om man anlitar en sakkunnig tekniker bör staden godkänna teknikern. Kulturnämnden önskar ytterligare skriva ett avtal kring användningen av teknik med Föreningen Teaterboulage rf. Delar av den teknik som används i kultursalen ägs av föreningen. Som motprestation för användning kunde föreningens verksamhet garanteras i salen. Diskussioner kring ett sådant avtal har icke förts med Föreningen Teaterboulage rf.

30 7/

31 7/ ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVIS- NING Kulturnämnden Datum för sammanträdet BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 117, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer , 118 Enligt 5 1 mom. Förv.ProcessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framtällas samt tid för yr kande av rät telse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress. Kulturnämnden i Väståbolands stad, Strandvägen 28, Pargas Paragrafer , 118 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrka dets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

32 7/ BESVÄRSANVISNING Besvärsmyn-dighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1 ): namn, adress och postadress Paragrafer Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Inlämnande av besvärshandlingarna Rättegångsavgift Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

33 7/

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) 9.12.2015 kl. 18.00 21.52 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg Johan

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den

Kommunkansliet i Kimito den 2/2010 PROTOKOLL 1 Sammanträdestid: kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats: Pjånkis daghem, Rundvandring 18.00-18.30 Beslutande: Bjarne Wretdal Gunilla Åkerberg Margita Hangelin Gita Lindgren Dan Nervander

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll

Samkommunstyrelsen Protokoll Samkommunstyrelsen Protokoll 6/2014 Sammanträdesnummer 6/2014 Sammanträdestid Onsdag kl. 09.00 11:20 Sammanträdesplats Optima, Trädgårdsgatan, mötesrum i aula Mötet inleddes med rundvandring i de nya och

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 10/2013 Sammanträdestid måndagen den kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen.

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 7.4.2011 2/11 Sammanträdestid Torsdagen den 7.4. 2011, klockan 20.00-22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård, ordförande x Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer