SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkript

1 7/ Kulturnämnden TID kl. 17:00-19:40 PLATS Stadshuset i Pargas, mötesrummet Skansen 107 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Beviljande av idrottsstipendier Beviljande av stipendium till "Årets idrottslöfte 2009" Beviljande av idrottsstipendium till Frida Lönnberg Val av föreningsaktiv Utse kulturpristagare för år Utse hembygdspristagare för år Deltagande i ProduForum Åboland Inledande av Show 2010 i Väståboland Stöd till Samarbetsdelegationen i Houtskär Projektunderstöd, Heartbreak Stereo Anmälningsärenden Aktuella frågor Preliminärt beslut om understöd till Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry Preliminärt beslut om understöd till Rotaction Group rf Preliminärt beslut om understöd till Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry Fastställa hyran och uthyrningsregler för kultursalen i PIUG 237 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till all män hetens påseende i original i stadshuset i Pargas samt som kopia på områdeskontoren i Na gu, Korpo, Houtskär och Iniö. Ordförande Birgitta Bröckl

2 7/ Kulturnämnden TID kl./klo 17:00-19:40 PLATS Stadshuset i Pargas, mötesrummet Skansen NÄRVARANDE LEDAMÖTER Bröckl Birgitta ordförande Lindberg-Jaakkola Lotta viceordförande Engström Sverker medlem Hongisto Tuija medlem närvarande kl Hottinen Susanna medlem Jansén Tomas medlem närvarande kl Markkula Mauno medlem Nymalm Tommy medlem Sjöberg Karl-Erik medlem Sjöblom Marjaana medlem ÖVRIGA NÄRVARANDE Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr. von Bergmann Andreas sst:s repr. Grunér Christer sakkunnig närvarande kl FRÅNVARANDE Gröning Janne Viik Tiina medlem föredragande UNDERSKRIFTER Birgitta Bröckl Ordförande Ann-Sofie Isaksson Sekreterare BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLLET JUSTERAT Lotta Lindberg-Jaakkola Karl-Erik Sjöberg PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Väståbolands stad Intygar Aila Hägerstrand Kanslist

3 7/ Kulturnämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Kulturnämnden 107 Beslut: Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 7/ Kulturnämnden Val av protokolljusterare Kulturnämnden 108 Förslag: Beslut: Till protokolljusterare utses ledamöterna Lotta Lindberg-Jaakkola och Karl-Erik Sjöberg. Förslaget godkändes.

5 7/ Kulturnämnden Beviljande av idrottsstipendier / /2009 Kulturnämnden 109 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden godkände den de nya principerna för premieringar av aktningsvärda idrottsprestationer. Som grund för årets premieringar har varit minst medalj från finländska mästerskap. Följande idrottare är berättigade till stipendium för aktningsvärda idrottsprestationer 2009: Frida Lönnberg Julia Rask Eetu Heino Iikka Heino NM- brons för jun. u. 20 år i budkavleorient FM-guld för jun. u. 18 år i ultralångdistans 2 FM-silver för jun. u. 18 år i sprint o. medeldistans FM-brons för jun. u. 18 år i långdistans FM - silver för jun. u. 16 år i sprintskidning FM-silver i allmän klass i badmintonmixed FM-silver för jun. u. 17 år i badmintondubbel Vidare har Pargas IF ansökt om stipendium för Sanna Nymalm. Sanna är trefaldig Finländsk mästare i orientering i klassen D35. Enligt krieterierna belönas med stipendium alltid en person eller ett lag som täv lat i ju nior klasser för 15 år och äldre eller i allmänna klassen. Nämn den kan gi vetvis belöna Sanna på något annat sätt. Förslag: Nämnden besluter bevilja idrottsstipendierna 2009 enligt följande: Frida Lönnberg 500 Eetu Heino 250 Julia Rask 200 Iikka Heino 200 Beslut: Kulturnämnden beslöt att tjänstemännen kollar upp huruvida PIF handbolls C-pojkarnas FM-guld uppfyller kraven för idrottsstipendier.

6 7/ Uppfyller laget kraven befullmäktigas kulturchefen att tillsammans med fritidssekreterare Christer Grunér besluta om ett stipendium till PIF handbollslagets C-Pojkar även om de inte sökt ett stipendium. Till övriga delar godkändes förslaget.

7 7/ Kulturnämnden Beviljande av stipendium till "Årets idrottslöfte 2009" 1229/ /2009 Kulturnämnden 110 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Stipendiet för "Årets idrottslöfte" delas ut på basen av fritt formulerade förs lag till ett idrottslöfte som är mellan 15 och 20 år. Personen bör vara skriven i Väståbolands stad per den 1.1 och gärna representera en förening från or ten. Följande ansökningar har inkommit: Frida Lönnberg, PIF/ orientering - EM-guld för juniorer under 18 år på långdistans - NOM-brons för juniorer under 20 år i budkavle - FM- guld för juniorer under 18 år på ultralångdistans - 2 FM-silver för junioer under 18 år i sprint- och medeldistans - 1 FM-brons för juniorer under 18 år i långdistans Alla framgångar från år Julia Rask,PIF/skidning - Guld i silvertrissemästerskapen (D13-D15) - FM-sprintsilver för juniorer under 16 år (2009) - Guldmedalj i KLL-mästerskapen(Koululiikuntaliitto), 2009 (D15) - Silvermedalj i FM-stafett 2009 (D20) - Silver- och bronsmedalj i Silvertrissestafett (D14-D15). - Finlands Svenska Skidförbunds mästare (D11-D15) Vidare har Pargas Badminton rf ansökt att Iikka Heino, född , ut ses till "Årets idrottslöfte". Ansökan har förkastats p.g.a. att Iikka Heino är 14 år gammal och således ej uppfyller ålderskriteriet. Förslag: Beslut: Nämnden besluter välja "Årets idrottslöfte 2009" bland ovannämnda ansök ningar. Stipendiets storlek är 300. Tommy Nymalm, understödd av Tomas Jansén, föreslog att Frida Lönnberg utses till "Årets idrottslöfte 2009". Kulturnämndens ordförande skred till omröstning med handuppräckning.

8 7/ De som röstar på beredningens förslag röstar Ja och de som röstar på Tommy Nymalms, av Tomas Jansén understödda förslaget röstar Nej. Vid omröstningen gavs 0 Ja-röster, 9 Nej-röster och 1 nedlagd röst. Bilaga 1 Omröstningsprotokoll Kulturnämnden beslöt enligt Tommy Nymalms, av Tomas Jansén understödda förslaget att Frida Lönnberg utses till "Årets idrottslöfte 2009".

9 7/ Kulturnämnden Beviljande av idrottsstipendium till Frida Lönnberg 1229/ /2009 Kulturnämnden 111 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn I de av kulturnämnden den godkända principerna för pre mieringar av aktningsvärda idrottsprestationer lyder punkt 7: "Beträffande idrottsprestationer där man uppnår guld-, silver- eller bronsmedalj i ett OS, VM eller EM bör beslut om premiering göras skilt. I år har till vår glädje Frida Lönnberg från Pargas IF vunnit EM-guld för junio rer under 18 år i långdistansorientering. Troligen som första åbolänning ge nom tiderna som vunnit ett EM-guld! Förslag: Beslut: Kulturnämnden besluter bevilja Frida Lönnberg euro i stipendium för för sitt EM-guld Förslaget godkändes.

10 7/ Kulturnämnden Val av föreningsaktiv 1230/ /2009 Kulturnämnden 112 Beredare: Fritidssekreterare Christer Grunér, tfn Föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Sydvästra Finlands Idrott rf (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry) premierar årligen kommunvis årets föreningsaktiv. Premieringen sker senare i höst. Med föreningsaktiv avses en person som har gjort eller fortfarande gör ett anmärkningsvärt bakgrundsarbete för idrotten på vår ort. Personen ifråga kan således vara en ledarperson i föreningen; ordfö rande, sekreterare, kassör, ungdomsdragare/-ledare, talkoaktiv; bil jettförsäljare, ordningsman osv. Aktiva idrottare, dvs. tävlings- eller toppidrottare kommer ej i fråga. Förslag: Beslut: Nämnden diskuterar förslag till årets föreningsaktiv bland de förslag som inkommit. Tommy Nymalm anmälde jäv. Christer Järnström utses till Väståbolands föreningsaktiv. Utnämningen ges publicitet den

11 7/ Kulturnämnden Utse kulturpristagare för år / /2009 Kulturnämnden 113 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt instifta ett Väståbolands kulturpris. Fördelningskriterierna är följande: 1. Kulturpriset kan delas ut åt enskilda personer, förenin gar eller and ra sammanslutningar, vilka på ett betydande sätt ver kar för kulturli vet i Väståboland. 2. Kulturpriset kan utdelas årligen inom kulturnämndens budget. 3. Kulturnämndens medlemmar kan inom oktober månad inkomma med skriftliga förslag, med motiveringar, till kulturpristagare. 4. Pristagaren utses av kulturnämnden och beslutet bör vara enhälligt. 5. Kulturnämnden besluter vilket penningvärde kulturpriset skall ha. 6. Priset delas ut vid en tillställning som kulturnämnden besluter. Förslag: Beslut: Förslaget lämnas på mötet. Karl-Erik Sjöberg anmälde jäv. Kulturnämnden beslöt utse Mona Hemmer och Rea Åkerfelt till kulturpristagare år Prissumman är 400 per person. Priset delas ut på självständighetsfesten den 6 december Namnen är fria att publiceras den 3 december.

12 7/ Kulturnämnden Utse hembygdspristagare för år / /2009 Kulturnämnden 114 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt instifta hembygdspris i Väståboland och att hembygdspriset skall delas ut detta år. Fördelningskriterierna är följande: Priset ges för en betydande insats för lokalhistorien och kulturmiljön i Väståboland. Pristaga ren kan va ra en enskild person, grupp eller förening. Kulturnämnden utser pristagaren och fattar beslut om prisets storlek, priset ges inom ramen för kulturnämndens budget. Kulturnämnden besluter om med vilken tidsintervall priset delas ut. Förslag: Beslut: Förslaget lämnas på mötet. Kulturnämnden beslöt utse Bernt Mårtensson till mottagare av hembygdspriset för år Prissumman är 400. Priset delas ut på självständighetsfesten den 6 december Namnet på mottagaren av hembygdspriset är fritt att publiceras den 3 december.

13 7/ Kulturnämnden Deltagande i ProduForum Åboland 1257/ /2009 Kulturnämnden 115 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Redan år 2008 lämnade Sydkustens landskapsförbund in en ansökan om ESF-fi nansiering för att utveckla ProduForum i hela Svenskfinland. Diskus sioner fördes med stadsdi rektören och kultur chefen om Pargas stads/väståbo lands deltagande och i budgeten för år 2009 har reserverats en summa för sta dens andel i ProduFo rum. Då fick man inte ett positivt svar gällan de finansierin gen. I år lämnade Sydkustens landskapsförbund en ansöka uttryckligen gällande Pro duforum i Åboland och har blivit beviljade för åren Pro jektet inleds den ESF står för av budge ten. Den kommunala andelen är år 2009, år 2010 och för år Detta skall delas mellan Väståbolands stad, Åbo stad och Kimitoöns kom mun. Därtill kommer sk B-finasiering, totalt för hela projektti den, det kan t.ex. va ra anställdas arbetsinsats i projektet eller andra tjänster som kommu nen kan erbjuda. T.ex. kan någon med lönestöd få jobb inom projektet. ProduForum är ett nätverksprojekt för kulturaktörer och inbegriper: 1. Tjänster och stödstrukturer för kulturarbetare Stöder samarbete mellan kulturaktörer och sektorövergripande sa mar bete Stöder kulturaktörer till företagsamhet och förmedlar administrativt och eko no miskt kunnande Stöder och utvecklar nya former för samarbeten inom tredje sektorn 2. Lärande och utveckling Pedagogiska seminarier och verkstäder för kulturarbetare Initierar nya samarbetsformer mellan de kreativa branscherna, utbild nings fäl tet, äldreomsorgen, företag och kulturfältets aktörer och stude randen Kompetenshöjning via lokala producentverkstäder, handledning

14 7/ och ge men sam ma kundnätverk 3. Regional samverkan och utveckling kartlägger behov av gemensamma verksamhetsutrymmen stöder regional utveckling och samverkan stöder dokumentation av regionala kulturprojekt. I Väståboland bor många duktiga kulturutövare inom olika branscher, men de är dock rätt ensamma. Genom ProduFo rum skapar man ett nät verk för kultu rarbetarna som sedan i för längningen säkert kommer att ge oss mer verksamhet och helt all mänt öka kreativiteten i kommunen. Produ Forum verkar idag i Helsingfors, Västra och Östra Nyland och ny försöker man etablera ProduForum också i Österbot ten och Åboland. Produ Forum starta de år 2007 i Helsingfors och har där gjort mycket för kul turarbetarna och verksamheten. Var je re gions Produ- Forum skall dock utgå ifrån de behov som finns i regio nen. Till Åboland ans tälls en verksmahetsledare. Utvecklingsavdelningen har ett projekt, som avslutas inom kort, som heter Artist in Archipela go och som också är ett nät verksprojekt. Det projektet har dock främst riktat sig till den vi suella konsten (bildkonst och till en del konst hantverk). ProduForum skall vara ett nätverk för alla konstgrenar och också för stödfunktioner som bokföring, marknadsföring och kulturpro ducents kap. Våren 2009 samlades nästa 20 kulturarbetare i Pargas, på initiativ av Henrik Grönroos, för att diskutera bristen på arbetsut rymmen. Ar betet somnade dock in då delta garna inte hade till räckligt tid att jobba för att hitta gemensam ma utrymmen. Förslag: Kulturnämnden besluter delta i ProduForum Åboland med högst 2000 i året under åren Om B-finansieringen förhandlas skilt. Beslut: Förslaget godkändes.

15 7/ Kulturnämnden Inledande av Show 2010 i Väståboland 1260/ /2009 Kulturnämnden 116 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn I planen för år 2010 samt i budgeten för år 2010 ingår det att staden producerar en stor, tvåspråkig ungdomsshow. Detta har man gjort sedan år 2000 i Pargas och varje show har varit en stor succé. Men det är inte enbart slutproduktionen och publik framgången som är viktig. Showen erbju der unga att utveckla sig själva, jobba i team, ta ansvar för sina upp gifter, ha förståelse för varandra, stärka självfört roende, utveckla utt rycks- och iakttagelse för mågan därtill är alla repetitioner språkbad i det andra inhemska språket och nya vänskaps rela tioner uppstår. Många unga som har deltagit i de tidigare showerna har senare valt studier och yrke inom branschen, det är musiker, skå despelare, teaterpeda goger, ljus- och ljuddesigner, kulturpro du center med mera. I Pargas har ungdomar deltagit i produktionerna, nu är strä van att ordna så att även ungdomar från speciellt Nagu och Korpo skall kun na del ta i produktio nen. Detta kommer att kräva specialarrange mang med bl.a. trans porter och repetitioner. Alla som vill delta i Show 2010 får göra det, d.v.s. det ar rangeras inga auditioner. Det är ledar nas viktigaste uppgift att hitta roller, insatser som passar alla och att alla skall up pleva att de är en viktig del av helheten. Arbetet inleds med att man i många veckor jobbar med dra ma, rytm-, dans och sångövnin gar. Dels för att lära känna varan dra men det ger också le darna en möjlighet att se de olika delta garnas potential. Man måste gå i åk 7 för att få delta i projektet. Producent Tom Grönroos arbetar som bäst med ansök ningar från olika fonder och andra bidragsgivare. Bifogat finns en preliminär budget och beskrivning av projektet. Under åren har bud geterna hållit mycket bra för dessa projekt. Budgetens total summa är varav är sta dens andel, den kostnaden fördelas jämt mellan ungdoms- och kulturbudge ten. Tidigare år har man spelat showen i konferensutrymmen och industrihallar. Spe ciellt Show3000 (år 2008) krävde en enorm ar betsinsats

16 7/ för att om vandla en tom industrihall till ett teaterutrymme. Detta problem slipper man det ta år då Showen kan spelas i PIUG:s kultursal. Bilaga 2 Showprojektbeskrivning och budget för år 2010 Förslag: Beslut: Kulturnämnden godkänner budgeten för Show2010 och att man arbetar utgående från den. Sker större förändringar infor meras kulturnämnden. Förslaget godkändes.

17 7/ Kulturnämnden Stöd till Samarbetsdelegationen i Houtskär 1261/ /2009 Kulturnämnden 117 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn I Houtskär har sedan 2003 fungerat en samarbetskom mission. Samarbetskommis sionen bildades på initiativ av deltidsbo arna Mauri Toivonen och Leif Westerén samt dåva rande kommundi rektör Bengt Backman. Gruppen dryftade tillsammans samarbe te mellan fritidsboare och den fast bo satta befolkningen. Samarbetskommissionen kom sedan att bestå av fem fast boare och fem del tids boare, dessa valdes på ett samarbetsparlament som arran gera des årligen. Alla kunde delta i parlamentet. Samarbetskommissionen har bland annat gett ut ett in foblad i maj varje år, bil dat ett servi cebolag för fastigheter, arrange rat förstahjälpsdag men också varit aktiv inom den kultu rella sek torn genom att ordna evenemang, så som allsångs-, vis- eller poe siafton. Kommissio nen har också haft en miljö grupp som bl.a. ordnat miljödag. I samband med att Väståbolands stad har bildats har man i staden grundat en deltidsboen dekommitté som verkar inom hela kommunområdet. Då har man i Houtskär valt att fortsätta sin verksamhet men att man då kallar sig Sa marbetsdelegationen. Sa marbets delegationen är ett frivilligt samarbete mellan deltidsboar na och den fasta be folkningen i Houtskär. Houts kärs närservi cenämnd har några representanter i samarbetsdele gationen. Samarbetsdelegationens ordförande Leif Westerén har nu vänt sig till kultur nämnden med anhållan om att nämnden skall stöda delegationens verksamhet an tingen med understöd eller ge nom att man i budgeten reserverar en summa pengar för Sa mar betsdelegationens verksamhet. Utgående från de protokoll (samarbetsparlamentet och Samarbetsde legationen ) Leif Westeren har sänt kulturchefen kan man läsa att Sa marbetsdele gationen har föl jande planer som gäller kulturenhetens verksamhetsområde: Allsång och barnkonsert (i protokollet 2009 men utgår ifrån att det är 2010) med trubadur Lasse Eriksson med son Pop-grupp som uppträder under Houtskärsdagarna för att även

18 7/ ge ung do mar na en programpunkt Litteraturkväll (ev. Anna-Lena Laurén) Natur- och kulturstig Tomatkarneval (beviljats pengar av Svenska Kulturfonden för år 2009 men man önskar skjuta upp användningen av pengarna till år 2010) Exkursion till Forum Marinum Därutöver konstaterar man i protokollet att Samarbets delegationen inte har eg na pengar utan söker om bidrag från fon der och stiftelser. Samarbetsdelegationen är inte en registrerad förening vilket betyder att man in te är skyldig att uppgöra budget, verksam hetsplan, bokslut och verksamhets berättelse. Des sa dokument är kulturnämndens instru ment för att ha insyn i hur eventuella unders töd plane ras att använ das och hur de sedan har använts. Samarbetsdelegationens planer på evenemang inom kulturområdet är im ponerande och planerna är större än de man har kunnat förverkliga under år 2009 (Samar betsparlamentets proto koll från den ). Följande evenemang genomfördes if jol: Sängkväll med Benny Törnroos och Calle Pettersson den 13.6 i Skär gårds museet i sa marbete med Kulturgillet, därefter trubadursång i gästham nen i samarbete med Ska gen, föregången av allmogese gling i HAS regi och den 14.6 uppträder bägge truba durerna med en Muminshow i sa marbete med Folkhälsan. Sensommarkväll på Ljungheda, Björkö med Vis- och Poesivännerna som hu vu dar ran gör. Sommarinfo har publicerats i PK-bilagan NYTT Tomatkarnevalen kunde inte genomföras Konstateras att man planerar en mycket större verksam het år 2010 än vad man kunde ge nomföra år Man kan också konstatera att Samar betsdelegatio nen samarbe tar med föreningar som kulturnämnden också annars stöder med verksamhets bidrag. Efter som det inte finns någon form av ekono misk uppföljning kan man in te se vem som har satt in en eko nomisk in sats i de evenemang man har ordnat. Kulturchefen kan bland annat konsta tera att sta den betalade övernattning för Benny Törnroos med flera den Detta som ett samarbete med Samarbetsdelega tionen. Kulturnämnden kan dock stöda grupper som inte är re gistrerade föreningar men då stöder man dem med s.k. projektun derstöd. Användningen av projektun derstöden kan övervakas efter som de be-

19 7/ talas ut mot en redovisning. Förslag: Beslut: Eftersom samarbetsdelegationen inte är en registrerad förening med de förpliktelser det in nebär kan man inte bevilja dem ett verksam hetsun derstöd. Det är dock möjligt för samar betsdele gationen att söka om s.k. projek tunderstöd. Projektunderstöd är dock inte en håll bar lösning för framtiden och därför rekommenderar kul turnämnden att samarbetsdelegationen registrerar sig som en förening. Förslaget godkändes.

20 7/ Kulturnämnden Projektunderstöd, Heartbreak Stereo 1253/ /2009 Kulturnämnden 118 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Heartbreak Stereo har den inkommit med följande anhållan om projektunderstöd på : "Vi (Heartbreak Stereo) skulle behöva hjälp med finansieringen av vår kommande fullängdare. Vi har redan bandat in skivan, och nu skulle det vara dags för mixning och masterering av den. Hela processen med att göra en fullängdare är väldigt dyr för mindre band, så därför skulle vi vara väldigt tacksamma över ett projektunderstöd. Vi har själv lagt ut pengar på studiokostnader (ca 800 euro) och måste ännu lägga ut pengar på skivtryck (ca 1200 euro). Skivan kommer att släppas i Europa och Stor Britannien i februari 2010 av Rookie Records (DE), Boss Tunage (UK) och Mitstrick Records (FIN). Plan och kostnadskalkyl Skivan kommer att mixas och mastereras i Örebro, Sverige. Detta kommer allt som allt kosta 1300 euro. Mixningen kommer att kosta 500 euro och mastereringen 800 euro. Allt som allt kommer hela processen kosta ungefär 3000 euro. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni hade möjlighet att hjälpa till finansiellt antingen genom ett projektunderstöd eller genom ett stipendium. Bandet har så mycket utgifter i form av turné-, klädtrycks- och marknadsföringskostnader, att ett understöd är mycket viktigt." Kulurnämnden beviljade Heartbreak Stereo 500 som ett stipendium för konstnärlig verksamhet den Stipendium kan erhålla högst vart tredje år. Kulturnämnden i Pargas har i mån av möjlighet stött skivutgivningar. Understöden har varierat mellan Av anslaget för understöd återstår (den ) Förslag: Beslut: Kulturnämnden besluter bevilja Heartbreake Stereo 500 i understöd för skivutgivning. Understödet betalas ut mot redovisning. Förslaget godkändes.

21 7/

22 7/ Kulturnämnden Anmälningsärenden Kulturnämnden 119 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Förslag: Kulturnämnden antecknar att den tagit del av följande handlingar: Kulturchefens beslut nr 83: Deltagande i Initiativkanalen.fi nr 84: Förlängning av Ralf Öhmans arbetsavtal nr 85: Tom Grönroos anställts som producent (Show2010) nr 86: Tom Grönroos anställts som producent (PowWow 2010)) nr 87: Fritidssekreterare Tove Dahléns och fritidsledare Kati Karlssons deltagande i YEPP (Youth Empowerment Partnership Programe) utbildning i Brandenburg, Tyskland nr 88: Ari Pekka Anttila anställts som musiker (Dancestation) nr 89: Ari Palojärvi anställts som musiker nr 90: Hannu Hiltula anställts som musiker nr 91: Maija Raumanni anställts som dansdomare nr 92: Emil Länsineva anställts som domare nr 93: Johan Ölander anställts som musiker nr 94: Sakari Nieminen anställts som musiker nr 95: Marjo Tuominen anställts som domare nr 96: Sakinen Matar anställts som ledare Bibliotekschefens beslut nr 39: Marja Troberg anställts som t.f. bibliotekarie (Nagu bibliotek)

23 7/ nr 40: Kristina Jansson anställts som t.f. biblioteksfunktionär (Houtskärs bibliotek) nr 41: Anu Valavaara anställts som t.f. biblioteksfunktilonär (Houtskärs bibliotek) nr 42: Mikaela Johansson anställts som t.f. bibliotekarie (Korpo bibliotek) (6,5 h), (6,5 h), (3 h) nr 43: Jolanda Tirkkonen anställts som t.f. bibliotekarie nr 44: Mikael Österlund anställts som t.f. bibliotekarie nr 45: Biblioteksfunktionär Eva Lettinens anhållan om tjänstledighet Beslut: Förslaget godkändes.

24 7/ Kulturnämnden Aktuella frågor Kulturnämnden 120 Bilaga 3 - Kulturchefen informerade om Lilla Parlamentet i Väståboland - Kulturchefen informerade om de diskussioner som förts kring kulturnämndens budget. - Kulturchefen informerade om kommande evenemang.

25 7/ Kulturnämnden Preliminärt beslut om understöd till Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry 1276/ /2009 Kulturnämnden 121 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt den att vissa nämnda festivaler skall få besked (i alla fall preliminärt besked) om storleken på sitt understöd i samband med budgeteringen. Detta för att de bättre skall kunna planera sin verksamhet och att man på det sättet kan höja eller bibehålla kvaliteten på festivalen. I samband med budgeteringen detta år fanns många oklarheter. Kulturnämnden och bildningsnämnden har behandlat budgeten och nu pågår stadsdirektörens beredning av stadens budget. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas av stadsfullmäktige i december. Kulturnämnden beviljade Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry i understöd år Förslag: Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry i understöd. Sker förändringar i kulturnämndens budget tas ärendet till ny behandling i januari Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry bör inlämna godkänt boks lut och re vi si on sbe rättelse samt verksamhetsberättelse för år 2009 för att un ders tö det skall kunna betalas ut. Beslut: Förslaget godkändes.

26 7/ Kulturnämnden Preliminärt beslut om understöd till Rotaction Group rf 1277/ /2009 Kulturnämnden 122 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt den att vissa nämnda festivaler skall få besked (i alla fall preliminärt besked) om storleken på sitt understöd i samband med budgeteringen. Detta för att de bättre skall kunna planera sin verksamhet och att man på det sättet kan höja eller bibehålla kvaliteten på festivalen. I samband med budgeteringen detta år fanns många oklarheter. Kulturnämnden och bildningsnämnden har behandlat budgeten och nu pågår stadsdirektörens beredning av stadens budget. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas av stadsfullmäktige i december. Kulturnämnden beviljade Rotaction Group rf i un ders töd år Förslag: Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Rotaction Group rf i understöd. Sker fö rän drin gar i kul turnämn dens bud get tas ärendet till ny behandling i ja nuari Rotaction Group rf bör inlämna godkänt bokslut och revisionsbe rättelse samt verk samhetsberättelse för år 2009 för att understödet skall kun na be talas ut. Beslut: Förslaget godkändes.

27 7/ Kulturnämnden Preliminärt beslut om understöd till Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry 1278/ /2009 Kulturnämnden 123 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden beslöt den att vissa nämnda festivaler skall få besked (i alla fall preliminärt besked) om storleken på sitt understöd i samband med budgeteringen. Detta för att de bättre skall kunna planera sin verksamhet och att man på det sättet kan höja eller bibehålla kvaliteten på festivalen. I samband med budgeteringen detta år fanns många oklarheter. Kulturnämnden och bildningsnämnden har behandlat budgeten och nu pågår stadsdirektörens beredning av stadens budget. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas av stadsfullmäktige i december. Kulturnämnden beviljade Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry i un ders töd år Förslag: Om inga större förändringar sker i kulturnämndens budget beviljas Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry i understöd. Sker fö rän drin gar i kul tur nämn dens bud get tas ärendet till ny behandling i ja nuari Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry bör inlämna godkänt bokslut och revi si on sbe rät telse samt verk samhetsberättelse för år 2009 för att unders tö det skall kun na be talas ut. Beslut: Förslaget godkändes.

28 7/ Kulturnämnden Fastställa hyran och uthyrningsregler för kultursalen i PIUG 1279/ /2009 Kulturnämnden 124 Beredare och föredragande: Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Kulturnämnden godkände inte det förslag till avtal mellan kulturnämn den och Föreningen Teaterboulage rf som presenterades på mötet den Det avtalet byggde på att föreningen Teater boula ge rf som har investerat i Pargas Idrotts- och Ung doms gård skulle erhålla en lägre hy ra. Medan de sedan skulle vara tvungna att anhålla om att få hyra kultursalen minst fyra månader före. And ra aktörer skulle inte vara tvungna att följa en så dan tidta bell. Totalkostnaderna för kultursalen blev ca så det stöd ( ) Teaterboulage erhöll av Svenska Kul turfonden och Konstsam fundet var av avgö rande betydelse för att kun na förverkli ga projektet. Genom en rik tad emission blev Förenin gen Teater boulage rf. den näststörsta aktieäga ren i PIUG Ab. Staden var aktivt med i diskussionerna med fon derna för att kunna erhål la en summa för att kunna förverkliga pro jektet. Olika möjligheter för fonden att stöda pro jektet utreddes och det var Svenska Kulturfon den som på detta sätt vil le garantera verk sam hetsförutsättningar na för teaterverksamheten på orten. Hyresnivån bör ställas på en sådan nivå att man inte konkurre rar ut andra aktörer på orten, som t.ex. Pargas frivilliga Brandkår som äger och hyr ut Brand kårshuset. Under den tid man hittills har haft verksamhet i huset har det visat sig att de flesta behöver rådgivning och hjälp av en vaktmästere eller tekniker (ljus- och ljudtekniker). Varken staden el ler PIUG Ab har en anställd valkmästare eller tekniker. Vid egna produk tioner köper staden alltid tjänsten av utomståen de aktörer. Förslag: Kulturnämnden föreslår följande regler för uthyrning av kultursalen i PIUG: Kultursalen är främst till för publika evenemang. Repetitioner kan hål las i ut rym met men de bör alltid ge rum för föreställningar, konserter, föreläs ningar och andra publi ka evenemang. Repetitioner inför pub lika evenemang prio riteras framom andra re petitioner

29 7/ och icke pub lika evenemang. Kulturnämndens egen verksamhet prioriteras Föreningen Teaterboulage rf:s verksamhet garanteras i salen. Hyresgäst bör använda minst en timme av tekniker som sta den hän visar till, och faktu rerar för, om man inte kan visa att man anlitar en egen sak kunnig tekniker. Inom maj månad kan föreningar och andra kulturaktörer anhålla om att få hy ra ut rymmet under inkommande hösttermin och inom okto ber må nad för in komman de vårtermin. Förening eller annan aktör som hyr kultursalen får också använda au la-ut rym met i andra våningen, samt all utrustning där. Hyresgästen bör dock i vissa fall komma öve rens om användningen med aktörer som ar rangerar matcher, tur neringar och tävlin gar i idrottshallen. Hyra för publika evenemang /timmen för tekniker. Tiden är kl Vill förening eller annan aktör arrangera fler publika evenemang un der en kor tare tidsperiod är hyran enligt följande: 120 (+ 50 /timmen för tekniker för den första tillställningen) / publik tills täll ning för de fem första tillställningarna, 100 / publik tillställning för de fem påföljande tillställningarna 80 / publik tillställning för de påföljande tillställningarna Andra verksamhetssektorer i staden erhåller 35 % rabatt på priset för publika evenemang men även de måste anlita av staden hänvisad tek niker om man inte an litar en egen sakkunnig tekniker. Hyran för repetitioner är 6 /timmen. Beslut: Kulturchefen ändrade sitt förslag så att följande mening stryks: - Föreningen Teaterboulage rf:s verksamhet garanteras i salen. Kulturnämnden beslöt precisera reglerna med att om man anlitar en sakkunnig tekniker bör staden godkänna teknikern. Kulturnämnden önskar ytterligare skriva ett avtal kring användningen av teknik med Föreningen Teaterboulage rf. Delar av den teknik som används i kultursalen ägs av föreningen. Som motprestation för användning kunde föreningens verksamhet garanteras i salen. Diskussioner kring ett sådant avtal har icke förts med Föreningen Teaterboulage rf.

30 7/

31 7/ ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVIS- NING Kulturnämnden Datum för sammanträdet BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 117, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer , 118 Enligt 5 1 mom. Förv.ProcessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framtällas samt tid för yr kande av rät telse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress. Kulturnämnden i Väståbolands stad, Strandvägen 28, Pargas Paragrafer , 118 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrka dets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

32 7/ BESVÄRSANVISNING Besvärsmyn-dighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1 ): namn, adress och postadress Paragrafer Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Inlämnande av besvärshandlingarna Rättegångsavgift Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

33 7/

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 06.05.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2014 Tid: 06.05.2014 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 3.2.2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 6/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16.00-18.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 4/2008 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-21:45 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansliet x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll 2.10.2014 Sammanträdestid: Torsdag 2.10.2014 kl. 16-16.45 Sammanträdesplats: Fredsgatan 16 B, 2 vån, 65100 Vasa Närvarande/beslutande - Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer