sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i"

Transkript

1 I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet... [ Fångvården... [ Försvaret... C Handel och sjöfart, tull, handtverk och näringslif... [ Penninginrättningar : 1) Bankinrättningar och kreditanstalter [ , 2) Försäkringsanstalter [ , 3) Pensionsinrättningar, sjuk- och begrafningskassor [ [ Samfärdseln till lands: 1) Gatutrafiken [ , 2) Jiirnvägarna [ , 3) Postverket [3270], 4) Telegraf o. Telefon [ [ Sjuk- och hälsov%rden: Polikliniker, Sjukhus, Sjukhem, Hälsovård... [ Välgörenhetsinrättningar... [ I. - Bildni.ngsanstaIter. Högskolor och fackskolor. [2201] Stockholms högskola. Matematiskaseniinariet, Mekaniska,Fysiska,,Kemiska, Allmänna kemiska och Analytiska llaboratorierna, Geologiska, Mineralogiska, Botaniska, Geografiska, Social-, vetenskapliga samt Konsthistoriska instituten, Juridiska, Humanistiska och Allmänna biblioteken jämte föreläsningssalar och Relrtorsex~editionen. högako- lans hus Drottninggatan 118; ~óotogiska institutet och föreläsningssalen: Kungsgatan 70, 3 tr.; Zornska institutet, Villa Alnäs, Djurgården, Juridiska biblioteket, Saltmatareg. 5, 3 tr. Styrelse: Kinander, E., ordf.; Arrhenius, S.; v. ordf.; Lindhagen, Carl; Stjernberg, N. F.; Bendixson, S ; Juhlin-Dannfelt, C. G.; Phragmén, L. E.; Ciirman, J. S., Rabe, P. R. hpektor: Phragmén, L. E. Rektor: Bendixaon, Ivar. ~afesorer: Lagerheim, N. G., i botanik; De Geer, G. J., i geologi; Bendixson, I. O., i högre matematisk analys; von Koch, N. F. H., i ren matematik; Fredholm, I. E., i mekanik och matematisk fysik;von Euler- Chelpin, H. K. A.S.,i allman och organisk kemi;vebterberg, K.A.,i allmän ochoorganisk kemi; Rosenberg,G.O.,i växtanatomi och cellära; Quensel, P. D., i mineralogi och petrografi; Holmgren, Nils, i zoo- l*; Cassel, II. G., i nationalekonomi med finansvetenskap; Stjernberg, N. F., i straffrätt och juridisk encyklopedi; Varenius, P. O., i statsrätt med statskunskap jiimte förvaltningsrätt och folkrätt; Eke- berg, L. B., i civilrätt; Delin, C., i ratts historia och romersk rätt; Eberstein, G. A., i speciell privaträtt jämte finansrätt; Lamm, M., i litteraturhistoria med poetik; Tunberg, S. A. D., i historia; Roosval, J. A. E., i nordisk och jämförande konsthistoria; Bagge, Gösta, i nationalekonomi och socialpolitik. Lärare öfver stat: Mittag-Lefler, G., pensionerad professor i ren matematik; Bäckström. H. M.. f. d. rof fess or i minera- logi och petrografi ; Zeche, W., f. d. professor i zoologi; Benedicks C. A. F. i fysik; föreläsa fortfarande Ad Högskolan efter eget bestammande. TillfGrordnade larare: Bohlin, K. P. T., i astronomi; De Geer, S., i geografi; Bunnström, J. A. M., i experimentell zoologi; Edin, K. A., i statistik; Lindqvist, S., i nordisk och jämförande fornkunskapi Sohuck, H., i kultur- och litteraturhistoria; Lund, D., i psykologi och pedagogik; Andrm, T. J. H., i allmän religionshistoria; Noreen, A. G. i nordiska sprak; Riesz, M., i matematik; Hassler, Ake, i processriitt och internationell privaträtt; Ising, G., i fysik; Anzelius, Ado1f;i rationell mekanik: Lindblom, A., i konsthistoria. Prosektor (vid zootomiska institutet): Runnström, J. A. M. Docenter: Grönberg, G., i zoologi: Liljeström, i fysik; Stridsberg, E., i matematik; sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i INDUSTRIAKTIEBOL. VI K I N G VIKING SR QKR#M OREBRO A matematik; Geijer, P. A., i petrografi och malmgeologi; Kiesz, M., i matematik; Holm, E. A. i fysik; Runnström, J. A. M., ie~perimentellzoologi; Ramstedt,Eva, i radiologi; Antevs, E. V., i geologi; Cra- t

2 l I I [ C. Ofriga allminna inrättningar. mér, C. H., i matematik; Aminoff, G., i mineralogi och kristallografi: Hille, E., i matematik; Angström, A. K:son, i geofyeilr ; Holmgren, I. A., i botanik; Ising, G. A., i fysik; Odencrants, T. A. E. i vetenskaplig fotografi; Svanberg, A. C. 0. i biokemi; Dernby, K. G., i biologisk kemi; Swensson, U O. T., i fotokemi; Engfeldt, N. O., i biologisk kemi; Westgren, A., i metallografi; Stålfelt, M. G., i växtfysiologi; Tackholm, G. W., i botanik; Romell, L. G. i växtbiologi; Petander, R. T., i ekonomisk historia; Felir, M. N., i civilrätt och romersk ratt; Kuylenstjerna, C. W. U., i rättshistoria; Benckert, I<. Ro- bertsson, i rättshistoria; Lindqvist, Sune, i nordisk och jämförande fornkunskap; Lindblom, A. A. F., i konsthistoria; Herlitz, N., i historia; Paulsson, G., i konsthistoria. TjMrtamun: Lindhagen, A., styrelsens sekreterare; Edström, A. S., kassaförvaltare samt lärarrådets och matematisk-naturvetenskapliga afdelningens sekreterare; Cederschiöld, P. S. E. R., stats- och rättsretenskapliga och humanistiska afdelningens sekreterare; Almström, A., skrifbiträde. [2202] $jtockho[ms högskolemrening. Styrelse: Arrhenius, S., ordf.; Bcndixson, 1.) sekr.; Borgström, A. G. S.; Lindhagen, C.; Philipson, W.; Rabe, P.R.,vice ordf. Wallenberg, M. L. [22031 Handelshiigsko,an i Stockholm. Brunkebergstorg 2. Geografisk, handelsteknisk, nationalekono- misk institution, bibliotek, affärsarkiv, handelsmuseum, föreläsningssalar samt rektorsexpedition. Direktion : Ordförande: Lagerheim, C. H. Th. A. Ledamöter: Wallenberg, K. A.; Kinander, C- E.; Nachmanson, J.; Hallendorfl, C. J. H- Larare : Rektor: Hallendorff, C. J. H., professor i statskunskap och ekonomisk historia. Professorer: Andersson, C. F. G., ekonomisk geografi; Heckscher, E. F., nationalekoriomi med statistik; Sill&, O., handelsteknik; Brisman, S., nationalekonomi och bankvetenslrap (A. O. Wallenbergs professur) ; Fehr, M. N., rättsvetenskap. Lektorer: Harlock, W. E., engelska språket; Mbaly, P. F. M., franska språket; Meyer, E. A., tyska språket; Fearenside, C. S., engelska språket; Ronbetz, A., ryska saråket; Nyberg. J.. bokförinp. Docenter: De Geer, S., ekonomisk geografi;,. hberiius, N., rättsvetenskap. Ofriga Lärare: Boszeus, E. W., ledare af fackkursen för trävaru- och pappersindustrien; Grönberg, G., rättsvetenskap; Welin-Berger, IE. E., bankteknik; Ekblom; E., spanska språket. Bibliotek och institutioner : Bibliotekarie: Dal, L. Amanuenser: vid biblioteket:afzelius,iiigrid; vid institutionerna: Engfors, G. (nationalekonomi); Jansson, B. (handelsteknik); Berggren, H. (ekonomisk geografi); Erikson, N. (rättsvetenskap). Expeditionen: Direktionens sekreterare : Rosman, H. Rektorsexpeditionen: Lindmark, Sigrid. - [22041 K. Drottninggatan 95 A och Valhallavägen. Styrelse. Preses: Lindstedt, A. Ofriga ledamöter : Enström, A. F.; Fredriksson, N.; Hansen, F. W.; Lubeck, S. E. J.; Moller, C. O.; Nauckhoff, S. A. G:son; Richert, J. G.; Virgin I. Walilberg, A. F. Rektor för Högskolan: ~leijei, H. B. M. Prorektor: Lindmark, T. G. E. Sekreterare: Philip. E. I. Ljunggren, M. R. Kanslibliträden: Eriksson, sonja; ~ ~ Eva. Extra lranslibiträden: Karlsson, Anna-Lisa; Sandberg, Anna ; Lilliesköld, Ove. Lipdstedt, Biblioteksamanuens: Landberg, Irene. Professorer: Petersson, G. W., i grufvetenskap; Lallerstedt, E. J., i arkitektur; Palrnsr, K. W,, i teoretisk och elektrokemi; Bellenins, W. K. A., i vattenbyggnadslära; Lilliehöök, C. J. F. M., i skeppsbyggnadslära; Petrbn, J. G., i berpskemi och metallnrpi: Wahlman. I. L., i h&byggnadslära; ~olm~vist, P: J., i mineralogi och geologi; Kobb, G., i matematlk och mekanik; Malmqvist, A. J., i matematik; Pleijel, E. B. M., i teoretisk elektroteknik; Forssell, C. A., i byggnadsstatik ; Heumail, C. A., i mekanik; Dahl, Hj. O., i laran om vattenmotorer; Kreuger, H., i byggnadsteknik; Kullgren, C. F., i kemisk teknologi; Holmberg B. A. L., i organisk och analytisk kemi; Linton, O., i brobyggnadslära; Hubendick, C. E. L., i läran om förbränningsmotorer; Lindmark, T. G. E., i ångteknilo Alm. E.. i elektromaskinlära: Johanason

3 K. A., i hyttmekanik och järnets bearbetning och behandling; Markman, B. G., i allmän bergsmekanik och grnfmeka-, nik; Leffler, J. A., i järnets metallurgi;.. Odén, S. L. A., i oorganisk kemi; Carlson, F. D., i beskrifvande geometri; Fagerholm, P. E., i geodesi; Borelius, C. 0. G., i fysik; Afzelius, B. A., i värmeteknik och maskinlära. Vakanta i läran om maskinelement, tjänstförrättande:, Weibull, E. Hj. W.; i mekanisk teknologi, tjänstförrättande: Brunskog, V. H. M., Vestergren, J., Odqvist, G. och Nilsson, S. O. W., i hallfasthetslära, tjänstförrit-. tande: Ljungberg E. J., i vägbyggnad och kommunikationsteknik, tjanstförrättande: Dahlberg, G., i elektrisk anlaggningsteknik: Rossander; C. A. J. Speciallärare: SondBn, K. G. A., i tillampad värme, lära, teknisk hygien och fabrikshygien; Lindgren; G. A. H., i arkitekturens historia; Wirgin, G., hygien. Barthel C. J. G. i jäsningslara; Strandman, d. W., i mbdellering; Grabe, A. G., i metal' lografi o. metallurgi; Laurell, K. J., i elektroteknik; Norlin, E., itekniskkemi;sandholm, O.V.3 i iäran om uppvärmnings- o. ventilationsanord' ningar; Enblom, R., i byggnadslira; Brisman, S.B. i nationalekonomi; Forsberg, E. A., i industrieli ekonomi; Davidsson, O. W., i läran om hiss: och transportanordningar; Hallman P. O. ' 1. Bildningsanstalter. öfverlärare i ordinarie läroämnen : stadsanläggningsl~ra; iqordström, H. $., i hyd>ro. Thorén T. i konstindustriell fackteclming, afdelmekanik; B ~ F, W., ~ i grufmätning; ~ ~ ~, ~ ningsföeest&ndare ~ t ~ för - den högre konstindustriella. berg, J. K., i fotografi; Ljungzell, N. J., i varfs- skolan. Pärngren J., i drifning, ciselering och anlaggningar; ~ ~ l ~ G. d p., ~ i h l grave-g. upmarh G. i läran om konststilarna formlira; Amilon, J. A., i skogsskötsel; Ahlberg, m. m: ~jellin, C. A. E., och Berggren E., bada H,, i ornamentik; olsson, M., i svenska argitek-l i figuheckning. Boström O., i valskrifning och tutens historia; ~ ~ ~ d ~ E, ~ H., d i industriel; ~ h l, textning; ~eladsson L. C konstindustriell fackwellin C. A. E., i frihanasteobing teckning; ~ordenskj61d, k., i ornamentsteckning; Halden, B. E:SO; i allmm geologi; Hasselrot, A. Petersson J. i frihandsteckning; Dernby, K. G., E., i rattslnuiska$ Oman, E,, i läran om kemiskt. i kemi oi11 kemisk tenkologi varukännedom ; tebiska apparater; 0dqvist, G., i industriell 1Iolm E. A. i fysik' Tidner a. i uppsatsskrifekonomi; fr di^, S. E. A,, i läran om verktygs. ning;' t is ber^ S. 'fröken ' i 'konstindustriell och i bokföring. Docenter: K. G. A., i verkstadshygien; Hallman, P. O., i stadsanlaggningslära ; Köhler, J. R., i analytisk kemi;.~i,,d~hl, P. *., i byggnadskonstruktionslära; prlin, E., i kemi; Grabe, A., i bergskemi; Oman, E., i kemisk teknologi: Nordström, H. F,, i hydrornekanik ; gallenberg, S. K. A., i arganisk kemi; Sundberg, T., i lifsmedelskemi; Malmer, I. V., i flygteknik; Hertzberg, J. K., i fotografi. Exp. o. biblioteket öppna kl Läroämnen o. examinatorer: nationalekonomi professor Gösta Bagge, statskunskap docent Nils Herlitz, allm. socialpolitik byråchef..otto Järte, koope~ation sekr. Anders Orne, off. hälso- o. qukvård prof. Albert Pettersson, socialförsäkring byråchef Theofil Andersson, fattigvård o.barnavård kansliråd G. H. von Koch, alkoholfrågan byråchef Sam Larsson, kommunal förvaltningskunskap dir. i sv. stadsförb. Helge Lindholm, kommunalhushållning doc. C. W. U. Kuylenstierna, praktisk utbildning i socialt arbete fröken Gertrud af Klintberg. [220ôj i Stockholm. (Mästersamuelsg. 44.) styrelse: &föller, C., ordförande ; ~ h ~ ~ Th.; Thiel, A.; Ljungberg, K.; Thelarider, Th.; Hjortzberg, O.,; Wettergren, E. ~ ~ rör skolan k t ~ h ~ ~ ~ ~ h. é ~, Sekreterare: Henriques, E. Bibliotekarie : Efvergren, C. J. Kassaför~altae: Laurentz? w. maskiner; ~ ~ A. H., ~ i läran om h mas)rinele. ~ ~ facktekning ~ teitning, och välhrifning, afdelningsmen+,; walrner, I. v., i flygteknik; ~ i ~ dt, h ~ förestiiudarhna ~ ~ ~, för den tekniska skolan for kvinn- T. rpson, i yaran om v~memotorer, vakanta i liga larjungar; Kjellberg G. M i bokföring; Erikgrufmatning tjänstförrattande: B ~ p, W,, ~ ~ son ~ G. G. ~ i aritmetik', algebra och geometri, i S +,janstförrittande : ~ ~ ~ H. ~ F,; l ~ afd;lnings!5rest&n,ndare t, kir byggnadsyrkesskolan; Sjösvard, J. E. M., i välskrifning, metodik; Johansson A. i frihandsteokning elementarkurser och per~pr~tivlara; Hallberg, R., frökeu, i frihands. teckning, elementarkurser m. m ; Ljungberg, K., mekanik' Enblom R. S och Brag A i byggnadskonhtruktionilira &d ritning; hansson, B. i malning; Neijd, A. H., och Sundvall, C. A,, bad; i ornamentmodeiiering; Rosborg E., i geometrisk konstruktionsritning; perspektivlira; Malmqvist, G., i figurmodellering ochtriiskärning; Roesler, E., i mekanik och maskinlira, mekanisk fackritning, afdelningsföresthdare för maskiuyrkesskolan; Langlet F geom. konstruktions- lära m. m.; ~jun~zrll, Nils i mekanisk teknologi jämte verktygslara; segarborg, H., i iiuearritning och frihandsteckning, metodik, geometrisk konstruktionslira m. m.; Brandtberg, O., i malning; Stenberg, N., fröken, i m&lning Socialpolitiska och kommunala institutet., P2071 Myntgatan 4. Skolans samlingar: Bz%liotek af böcker och tidskrifter i naturlara. byggnadskonst, ingeniör-, Ordförande: f. d. Lagerheim, vetenskap samt teknolog-för industrien i all. manhet ; gravyrer och Zitograjer öfver bildande C. H. Th. A. konst; monsterritningav för sarskilda handtverk Förestandare: professor Gösta Bagge. m. m.; antika ocii moderna konstalster samt gips-, THULE SKANDIN~IENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG Ansvars_ssloma c:a 590, kronor. -

4 C. Ofriga allmänna inrättningar. afgjutningar daraf, råämnen och materialier för Lärare: Westling,P. R industrien; fysikaliska och kemiska apparater prof.; Palme, G. H., m. m. Biblioteket är tillgängligt mind torsd. kl. 7-9 e. m. och tisd., fred. kl. 1-3 e.&. saval fbr skolans larjungar som fbr allminheten. [2208] K. Karolinska medikokirurgiska institutet. Rektor: Forssner, J. Hj., professor; mottagn.-tid under läsåret: tisdag, torsdag o. Iördae: f. m. ~rofessorert santisson, C G.; Akerman, J. H.; Sundberg, C. J. G. ; Johansson, J. E.; Gadelius, B. E.; Dalén, A.; Hedrén, G.; Holmgren, G.; Almkvist, J.; Holmgren, I.; Haglund P.; Jundell, I.; Forssell, G.; Jacob~us, H.C.; Forssner, J. Hj.; Sjöqvist, J. A. ; Pettersson, A.; Ahlström, E.; Renschen, F.; Wernstedt, W.; Higgqvist, G. P. E. Laboratorer: Koraen, G.; Gertz,H. W.; Rammarsten, E.; Renterwall, O. G. M. Prosektorer: Hesser, A. C. H.; Bergstrand, H. Docenter: Wide, A. G.; Levin, E. J.; Josefson, A. P. R.; Marcus, H. I.; Moberg, W. L.; Key, E.; Waldenström, H.: Troell, Bibliotekarie: Holmber~. A. Sekreterare: Löwbeer, N. Kamrerare: Hanning, H. t. f. prof.; ilj je st hm, O. A.; HUSS, H* A.; von Priedrichs, K. O. H., tjgnstledig; t. f. Funcke, Y.; Ahlqvist, A. d.; Edman, G.; Ortegren, R, t. f.; Söderberg, C. G. F.. t. f. sekreterare: Wawrinslry, K. E. Kamrerare: Layercrantz, C. Bibliotekarie: Palme, G. H. ~ ;, ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :Undervisningsanstalten o ; ~ J : ~ för ~ barnmorskor. P ~ ~ ~ Lindstedt, F.; Söderlund, N. G.; Ploman, g. G.; Hult, 0. T.; xeenstierna, J. L.; Liljestrand, G,; Lichtenstein, A.; Schau- [ Tandläkareinstitutet. (Poliklinik ochlaboratorier: Holliindareg. 17.) Inspektor: Åkerman, J., prof. Lärare: i kirurgi: Troell, Abr., docent, med. dr; i tandkirurgi: Hylin, Uno, med. lic. ; i tandfyllningskonst: Welin, H., tandläkare; i protésliirs och tandreglering: ThourBn, G., med. dr, tandljikare; biträdande larare i tandkirurgi: Ostman, B., tandläkare; laborator i tandfyllningslronst: Engström,B., tandlakare; laborator i protéslara o. tandreglering: vakant. [22 l6i (Volmaryxkullsg. 27.) Föreståndare: Alin, E. F. E., prof. Bitradande lärare: Bovin, K. E. Instruktionsbarnmorska: Riben, Hildur. marin, J. N.; wigert, v. H. H,; H ~ ~ ~ ~ ~, E. J.; Öhnell, H.; Lindhom, O.; Berglund, H.; Antoni, N.; Perman, E.; Strandberg, J. v.; Oliverrona, A. A.. Grambn, X.; Veterinärhögskolan. E'åhreus, R. S. [22.%?triket [22 lo] K. Gymnastiska oentralinstitute~ (Hamnsatan 19.) Dir e k t ion: Johansson, J. E., ordf. ; Kjederqvist, J. O. G.; Toll, K. O.; Svedelius, C.; Berglöf, Agnes, f. Steffenburg. Sekreterare: Åkerberer. A. Redogörare: ~jorth,"~. H. R. t. f. Pöreståndare: Drakenberg, S. A. Öfverlärare: Drakenberg, S. A.; Almberg, R.; en vakant. Lärare: Schmiterlöw, A. G.; Hellsten, N. E.; 3 vakanta. Lärarinnor: Svalling,'Ester; Eriksson, Ingeborg. [ Farmaceutiska institutet. (Xungstensg. 49.) Styrelse: Palmaer, E. W., ordf.; Sederholm, E.; Fries, R.; Sjöberg, K.; von Ii'riedrichs, K. O. H. Förestandare: Westling, R., prof. I utanfur Roslagstull). Direktion. Ordförande: von Seth, P. bfriga ledamöter: Kjerrulf, G.; Insulander, E.; Johansson, J. E.; Scharp, J. A.; Ten- Lange, N. J. G. Föredragande: Vennerholmy J. Lärare. Rektor och professor: Vennerholm, J. G. H. Professorer: Aadnhr. E..: Dahlström. R. A. H.; dr strö&, E.' ~.;"~ahlstedt, A. W.; Stålfors, H.;Hulphers,G. B., t.f. Hjärre, A. Lärare i hofsjukd. o. hofbeslag: Palman, A. Laboratorer: Forssell, G.; Engfeldt, N. O.; tjf. Lagerlöf, N. P.; tjf. Rennichs, B. D. Prosektor: tjf. Larsson, O. S. Assistenter: Renricson, M.; Bryne, E.; Åkerblom, E.; tjf. Ojefors, A. Kamrer: Höeber~. G. 0-3 Vete~inärhögskolans klinikel.. Upplysningar och rad angiende siv81 friska som sjuka Qur ramas, och sjuka d~ur emottagas till behandling huarje sockendag kl f. m. Fbr hastigt pikommande qukdomsfall eller intraffande olyckshandelser mottagas kreatur alla tzder pi dygnet. 16 AAMNOATAN 16

5 1. Bildningsanstalter. [ Sj~6kresor entomologi; WallBn, A., i klimatologi; ' inom Stockholmi och dess omnejd ombesörjas genom Tamm, O., i geologi med mineralogi; Veterinicrhbgskolans ambulatoriska klinik. Sjukbesö. ken utföras af eller laboratorn vid am. LillieskÖld9 1. C i lag- och författbulatoriska kliniken, atföuda af en eller flera vet. ningskunskap; Chatillon-Winbergh, A., kandidater, och företagas till stbllen inom 50 kilo- i tjänsteexpedition; Boëthius, S. B., i meters afstand fr&n Stockholm. Djurägare har all betala 3-7 kr. for hvarje besok som af honom p&kauas skogspolitik och skogsstatistik; (rrroth, samt att, d& resan sker m& angbat eller järnväg: G. S., i lag- och författningskunskap; ombesörja och bekosta skjuts med plats för tre pw- Nathorst, J., i jordbrnksekonomi; Sjösoner &&n &ngbits- ellex järnvägsstation och tillbaka. Kliniken disponerar egen bil. Arsaekord kan blom, Th., i bokföring; Petrini, s., i mauppgöraa på förmånliga oillkor genom chefen för tematik, Willth, K. G., i Skogs- O. fältambulatoriska kliniken. Anmblan om s~ukbesbk och mztning, samt fru Heike, Ch. A., i kartrsdfragningar angaende sjukdomsfall ske till Feterinarhiigskolans ambulatoriska klinik helst k1 10- skrift. 11 f. m., vid hvilken tid chefen for kliniken hvarje Bibliotekarie: Schotte, G., professor. söckendag träffas vid h'ögskolan. Biblioteksamanuens: Améen, H., fröken. Skonhg af hästar utföres i Veterinär- Kamrer: Falck, E. högskolans hofbeslagssmedja Trädgårdsmästare och preparator: Eklöf, C. af vid institutet anstallde skicklige hofsl8gare under F., Vaktmästare: Norin, O.; Port- och inseende af Läraren i hofbeslag. planteringsvakt: Larsson, K. A. W. OBS.! Specialbeslag fbr felaktiga hoformer ocr benstallningar anliggas alltfd, då )enof daraf före. finnes. Veterimärhb'gskolan i Stockholm. Ny kurs för veterznärstuderande tager sin början den 1 instundande September. Den som önskar blifva antagen till elev, bör Iore denl7~u&1sti kl. 12 p& dagen hafva inkommit med egenhändigt skrifven, till Rektar ställd ansökan med bifogande af rakarebetyg samt vidimerade afskrifter af betyg om alder och genomg&ngen maturitetsexamen med minst godkinda kunskaper i biologi samt i'matematik a latin- eller real~mnasium bfvensom enahanda vitsord i fysik och kemi a realgymnasium, hvilken ansbkan med posten kan Veterinarexamen kan aflaggas pi 4 &r. Ny kurs för eiuila hofslagare börjar den 1 September och 15 Januari. Egenhindigt skrifven, till Rektor sthlld ansökan med bifogande af betyg om &Ider, liilsotillst%nd och smidesbfning bbr hafva inkommit före den 15 Juli och 15 Deo. Kursen for hofslagarelirlingar varar tre och en half manader. Undervisningen är fri. C22201 Skogshögskolan. (Roslagevägen, Experimentalfältet.) Styrelse: konteramiralen A. Lindman, ordf.; Lärarestaten. generaldir. K. ~ ~ ~ prof. d G~~~~~ ~ Lärare: ~ nogberg, b ~ F., ~ ooh Holm, ~ C. ; T, i krigshisto. ria Wellquist L. E. G i strategi' Wetter 8. E. Andersson; överjägmästare G. Barthel- i s;ökrigsvetenskap; afklercker, A. E. W.: red! son och landshöfd. Y. G. Ringsbracd. berg, A., itaktik; hkerhielm, S.L., igeneralstabs- Sekr.: Nils Wassberg. Winst; Bratt, K. A., i härordningsiära; Soder- Rektor: Wahlgren, A. Professorer: Wahlgren, A., i skogsskötsel; Jonson, T., i skogpnppskattning och skogs- C. O. i tyska spraket' Herslow C. N. och Wachtindelning; Lagerberg, T., i botanik; Lund- meist'er, F. G. H. (repetitör),: ryska spraket berg, G., i skogsteknologi med byggnadso. afdikningslära. K. Artilleri- och Ingenjörhögskolan. Lektorer: Amilon, J. A., i skogsskijtsel och [Z2241 (Artillerigkrden.). skogsindelning; Kinnman, G., i sltogs- Stab. teknologi med byggnads- och afdiknings- Chef: Lagerfelt, G. A. E., frih. lära; Halden, B., i botanik och mark- Adjutant och bibliotekarie: Wester, H. lära. Redogörare: Reutercrona, A. H. Ofverassistent: Enander, M., adr. Garpenberg. iyirarestaien. Lärare : Hesselman H. i marklära ; Klason, LZirare: Sjbberg R. T. K., Gyllenstierna, K., frih., P., i organisk och teknisk kemi; Grönberg, vigge i artilleri. Enger, P. H., i befistnings- G., i allmän och vertebratzoologi med jakt- och fiskevård; Trägårdh, I., ~ ~ ~ ~ o;z;;in;hg: $ ~ P P,ah:! ~ i skogs- qvist, C.' A. S., ~Lrlswä~d, r n? ~ ~ NG S KO KRAM SkogsförsQksmstazt gemensam styrelse i samband med skogshögskolan, men har särskild stat och personal, fördelad på 4 avdelningar: Chef: schotz;e, G. prof., för skogsavdelningen. Förest, för naturvet. avd.: Hesselman, 0. A. H. V'> prof. Förest. för entomologiska avd.: Trkgårdh, H., pro]. Förest. för avd.: för föryngringsförsök i Norrland: Wibeck, J. E., doc. Dessutom 9 tjänstemän. [2222] K,, Krigshögskolan. (dstermalmsg. 8.) Stab. Chef: Testrup, E. M. H. G. Adjutant och Redogörare: Hallenborg, G.. Adjutant: Nordström* A', bom, J. H. F., i militirförvaltning; Sporrong, O. E. E., i vapenlasa; Brunskog, C. J., i krzgsbyggnadskonst; Bratt, E. O., i militirgeografi; Brusewitz, K. V., i franska apriket; ~ord~ren, ~ ~ ~ 8 ~ T. W., vigge i för- INDUSTRIAKTIEBOL. VI RI N-G OREBRO

6 C C. Ofriga allmänna inrättningar. bindelselarx Alin S. E i byggnadskonst och I beskrifvand: geodetri. 8olmström J. G. i fysik; Liljeström, O. A:, i matematik; Boiin, I., i kemi. Repetitörer: Dahlgren IV. G., Ohrwall, A. O. F.; Jakobsson, G. E. W., Hedqvist, T K. Krigsskolan. (Karlberg, Sthlm al.) Stab: Chef: af Klercker, J. T. A., öfverstelöjtn. Adjutant, bibliotekarie: Kugelberg, B. A. A., kapten. Intendent, kasernofficer : Reuterswiird, E. A. E., kapten. Slottspastor: Bratt, E. J. Läkare: Dalsjö I. B., regementsläkare. Veteriniir: arf fin, I., bat.-veterinär. Väbel: Ahlberg, J. G., löjtn. i armén. Köksföreetåndare: Bågenholm, V. T., underlojtnant i armén.. Bataljonsadjutant: Kilander, A. E,, underyöjtn. i arm6n. Of3cerskursens kompanibefiil. Kompanichef: Tillberg, F. H., kapten. Kadettofficerare: H ~ ] j. ~ T., ~ löjtn.; ~ ~ ~, Wickbom, B. G., löjtn.; Colliander, S. W. A., löjtn.: Hedenlund, M. E., löjtn.; RLberg, E. löjtn. Kem~aniadjutant: Bodin, J. W., underlöjtnant i armén. Of$cerskursens lärare. Swartling, B. H. M. 1. rar. i krigskonst. Petri e. V., 2. l%r. i d:o' Eragh E., 1. lir. i>topo&afi; Bensow B. E. i. rar. i7d:o. sewrell, E. F. T. 1. iiar. i'krigsbiggnadskonst; Ström, C*. E., 2. ur: i d:o; TVinblad v. Walter, C. E., 1. lar. i vapenlara och artilleriöfningar; Philipson, A. J., 2. Yarare i d:o; Tillberg, F. H., lir. i tjanstgöringsreglemente infanteriexercisreglemente och krigslagar; brulz, K. H., lär. i militarförvaltning; Holmquist, E. G. O., bitr. lar. i d:o; Colliander, S. W. A., Er. i ridning, kavalleriexercisreglemente och histkännedom; Smith, G. A., bitr. lir. i exercisrcgl. för trang- och sjukv8rdstrupper; Melander, C. G., Ur. i stats- och samhallslira; Holmberg, T. O. Y., rar. i gymnastik, vapenföring och idrott. Reseraofioerskursens Kompanibefäl. Kompanichef: Lybeck, M. K. Th:son, kapten. Radettofficerare: Lundberg-Gertz, B. H. B., löjtnant; Lagerquist, C. B., löjtnant; Löfgren, E. A., löjtnant. Lärare i krigskonst och topografi: Welander, N. E. Kompaniadjutant: Gustafsson, A. E., underlöjtnant i armén. f22281 K. Sjökrigshiigskolan. (Birgerjarlsgatan 7.) Chef: Starck, G. R. Adjutant: Biörklund, A. E. Larare: Lindström C. O o. Wrangel E. W. H:son i ~iörkiund '8. E:, i taktik. Claus C. A.: - ngs st röd, R. a. H., 'och Ohngren, h. G. i kust- fastningslzi-a; Douglas W. A. i landtkrigskonst Giron, A. E. O i mar&organisationsl- Ulff S. G. C:son i navigation Werner N. R. 'i luft: krigskonst; 'Wahlman, T: C. N., A. Freddin, G. D. R, i artilleri; Warfvinge, O. F. O., o. Sjögren, E. J., i torpedlara; Bergmark E. H Engblom; O;. H. o. Johansson, K. O. R.' i rniiiira: Griinberg. 'A., i skeppsbyggnadskohst o. maskinliira Liljeström,O. A., i matematik ochmekanik; j olm! ström, J. G., i fysik; Bolin, E. I., i kemi. [2230] K. Sjökrigsskolan. (Skeppsholmen.) Chef: Tamm, C. F. Adjutant: Grefberg, A. W. H. Kadettofficerare. Fvån R. Flottan. Weinberg, s. G; Hermelin N. S.; son, C. A.; Stefenson, J. H. Fr& k Kustartilleriet. Ek;roth, N. F, Urare: Ulff, S. G. C., i navigation, trigonometri; Wetter, S.E. P:son i vapenrea B sjöofficerslinjen; Wahlman, T. C. h., i vapenlära B kustartillerilinjen; i sjökrig&onst; Engblom, G. H., i kustfastningslara; Klingspor, C. C. M., i landtkrigs- konst; Zethelius, G. C., i skeppsbyggeri och ma- "nyara; Blomberg, J., i torpedlara; Agren, E. G. i minlara % sjöofficerslinjen; Engblom, G. H., i miniara e kustartillerilinjen; Broberg, E., i befastningskonst och topografi; Berg, E., i intendenturtjiinst; Oleve, N. M. i gymnastik och vapeii. föring; Liljeström, O. A., fil. dr, i fysik; Johansson, A. M., fil. dr, i matematik jkmte mekanik; Harlock, W. E., Master of arts, i engelska spr8- ket; Thorn, A. C., fil. dr, i franska spr%ket. Lakare: A~plund E. G. Intendent: ~indhen, E. F. - K. Akademien för de fria konsterna. [ ) Styrelse m. m., se [162fi]. KonsthtigskoZan. Direktör: Hjortzberg, G. 0. Professorer: Björck, G. 0.9 och Smith, V., i målning; Jungstedt, Axel, och Hjortzberg, Olle, i figurteckning; Bergström, Alfred, i landskapsrnålning; Milles, V. =. E., i skulptur; Ostberg, Ragnar, i byggnadskoiist; Ribbing, Lännart, i anatomi; Olsson, Martin, i svensk arkitekturhistoria. L%rare: Tallberg, Axel, i etsning; Roosval, J., i konsthistoria; Johansson, Artur, i perspektiv; Ryberg, T., i arkitektur i dek. skolan. Vice professorer: Uah!, F. G. A.; Lindholm, Ch.; Kallstenins, G.; Osterman, E.; Tallberg, Axel. C22341 K. Musikaliska akademien. (Stallg. 2.) iimbetsnian m. m. se [1627]. Konsentatorhm. Direktör: Beckman, Bror, professor. Larare: vakant, solosiing; Malm, G., elementar-, kyrko. och körsiing; Norlind, T., musikens hist. o. estetik; Zetterquist, L., violin; Ellberg, E., instrumentering och komposition;

7 Lundberg L I. piano Hessler G E klarinett' Htigg, G.: Or&l; wi&und V:, pian;. stm man' C. O., flöjt; Morales, O., ork~steranfbrar;; ~indhe: Vid Seminariets HushBllsskola: Schager, Ingeborg, C., violoncell; Willners, E., blasinstrument af mt(ssing; Olsson, O., harmoni; Gullbrandsson, K., kontrabas; Möller, Dagmar, sang; Bergstrem, Rut, talteknik; Skarby E. piano' Lambbre C elementarsang; Henderberg C. G. harmoni' pi&no och elementarsang; Mal&berg h, piano' Strömberg, Kerstin, piano. Lindberg i). harmonif Henuingsson H., deklamation; G. A, oboe; ~runiell O., fagott Lang J. harpa; Malm, A., valthdrn; Ruthstrbh, J violid; Meyer, E. A., tyska spraket; Runnquist,'B., viola; Behle, Anna, rytmisk gymnastik och solfhge; Prati, Rna italienska spr8ket.brusewitz K. V franska spraket; Larsén, F., pi&ostimning; ~oi&les, O, ledare af partiturstudium för Dram. stad, C. E, ledare af profkurs i skola. Högre Lärarinneseminarium och Statens' [2236] Normalskola för flickor. (Riddareg. 5 och Nybrog. 11 C.) - Rektor. Fåhraaus, G. R. Biträdande fsrest&ndarinnor. von Sydow, Gerda, vid Seminarium. Fjetterström, Kerstin, vid Normalskolan. Lektorer: Fåhrsus, G. R., i historia; Ottelin, O., i svenska språket och litteraturhistoria; Josephson, L. O. S., i matematik; Ahlberg, J. A., i religionsvetenskap Malme, G. O., i zoologi och botanik; AurBn, T. E., i fysik; Fevrell, W. F. T., i pedagogik; Gezelius, E. B., i geografi; Kjellman, B. H., i franska språket Gabrielson, A., i engelska språket. Ordinarie lärarinnor: Lauritzen, Dagmar, i kristendomskunskap, svenska o. tyska; Gahm, Anna, i tyska o. matematik; Een, Sigrid, i naturliunnighet, matematik o. geografi; Hertzman, Maria, i handarbete; Hallberg, Lizzie, i teckning; SondBn, Anna, i svenska och engelska; Stendahl, Greta, i geografi, naturkunnighet och matematik; Pettersson, Maja, i svenska, tyska och historia; Lagerström, Signe, i de forbe. redande klassernas laroamnen; von Sydow Gerda, i historia; Lindell, Lilly, i mniik; Svensson, Margareta, i kristendomsk., svenska och franska; Toll, Ebba, i de förberedande klassernas läroämnen; Billmanson, Eva, d:o; Kjerrström, Elin, d:o ; Fjetterström, Kerstin, i svenska och historia; Hallström, i gymnastik. bfriga hrare o. ararinnor: Vid Seminariet: Nordgren C. O. i tyska; Holmgren Sofia i hirisoiiia. Githe G i konsthistona! Rabenius 0. i 1itteraturhi)stor'i'a. Wiknerz A. N.' i kemi; ~;edierg, Andrea, i fysi'ologi och' halsoi lbra' Nordstrbm T. i tyska: Sturzen-Becker yr& i kemi. ~2nniA~son H. i vbllasning ocg talteknik; R;wlette, ~illi ;ngelsk talbfning; Dircks, Lili, i tysk talöfning; Blondeau, Louise, i fransk talofning. Vid Normalskolan: Norström, Ragnhild, i mdematis Sahlin, Rigmor, i svenska och franska; Lin- Bildningsa~stalkir. [ der, Sigrid, i 1:a förb. klassens a.; Nyquist, Karli, i slöjd; Nord&, Anna Lisa, i teckning. i huslig ekonomi, bitr. fbrestandarinna; Walin, Ingeborg, i metodik och fodoamnesl'ara; Sjbgren, Signe, i huslig ekonomi; Drake, Gunhild, i huslig ekonomi; Philip, Ruth, i affarsr%kning; Holmgren, Sofia, i fysiologi; Sturzen-Becker, Tyrs, i fysik och kemi; Enström, Ellen, i husl. ekonomi; Hökerberg, Manda, i hygien; Boklund, Astrid, Sandberg, Eva, i svenska ; Wackrill, Ellen, i engelska; Boethius, Ester, i huslig ekonomi. Bibliotekarie : Ringenson, Eva. Lhkare : Holmgren, Sofia. Vaktmhstare: Kilfeldt, Elin. Högre lärarinneseminariets hushallsskola. [2238] (Riddaregatan 10, 2 tr.) Förestandarinna: Schager, Ingeborg. Bitr. lärarinnor: Sjögren, Signe; Drake, Gunhild; Enström, Ellen. [2240] Folkskoleseminariet i Stockholm. (Prästgårdsgatan 9.) Inspektor: Hallberg, H. E. Rektor: Sörensen, Anna. Ämnesiiirare: EurBn,Elisabet; Gagner,Marie Louise; Strindberg, H.; Holmdahl, V.; Ramstedt, Eva; Wikander, Ruth (e. o.); Pettersson, Ester (part. vik.); Henning, Sam (part. vik.); Wahlström, B. (timlärare); Staël von Holstein, Mathilda(timlär.). Ofningslarare: Pegelow, Hanna, och Petersson, Annie, i musik; Sjösviird, J., i teckning; Ostrand, Ruth, Regnell, Signe, och Lundgren, Ester, i gymnastik; Nolin, Signe, och Nyqnist, Karli, i slöjd; Waldenström, Amy, f. Ekström, i huslig ekonomi; Johansson, Sigfrid, i trädgirdsskötsel. Lärare i öfningsskolan : Bergmark, Maria; Dahlborg, Hanna, f. Andrh; Svensson, Elvira; Wallenberg, Mathilda, f. Erikson ; Wikberg, S.; Steiner, E.; Gavelin, Rut; Fröst, Gertrud. Läkare: Tarnm, Alfhild. Vaktmistare: Rickander, K. Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium. [Z2421 (Karlavägen 25.) Styrelse: Sandström, Anna, förest:a; Sandberg, Sigrid, bitr. föreska; Lodin, Maria Halle, T. professor; rine. Larare och lärarinnor: Sandstrbm, Anna; Sandberg, Sigrid. Adner.Revo1, Madeleine; Berg, Marta; ~randell Thérbse. Briickner Amalie. Carlgren, Vilhelm,'fil. d.r, iektor; ~ahi, E., &.'kand., adjunkt. Dahlstedt F., fil. lic: Davidson, Edit; ~l~~a$e-~tenham&ar, Anna; GLwell, Gulli; Hallo, T. G., professor; Heinertz, Otto, lektor; Hermelin Honamne. Holm I. lektor. Hultenberg, Hugo lektor; ~och,'carl, &.'dr, lekkor; Laurin, Carl Q: THULE SKANDLNAVIENS STORSTA LIPFORSAKRINGSBOLA(I Snmma kontant vinsts de försäkrade 25,400,000 kronor. -

8 [sa C. Ofriga allmänna inrättningar. skriftstillare; Lindberg, dndrea, f. Örtenblad; C22541 Svenska Diakonanstalten. Méaly, P., lektor; Yeyer, Ernst A., lektor; Molin, f. Braathen, Sigrid, fil. kand.; Naumann, Erik (Stora Sköndal, Stockholm 4), fil. d:r; Rabenius, Olof, fil. d:r; Ramstedt, Agnesf (tlf Södertörn 1.77, Sodeitörn 15.) Rowlette, Lillie; Runnström, John, fil. är, do- * cent; Sablin, E., lektor; Sundbiarg, Matilda; Stur- Sty~else. zen-becker, Tyra, fil. k?nd.; Wetterdal, Nanna, Ordf.: Danell, Ej., blskop. med. lic.; Zegolson, Louise. v. Ordf.: Liilders, Jacob, häradshofding, och LZkare: Wetterdal, Nanna. Kassaförvaltare: Sandberg, Sigrid. Widner, Nils, pastor primarius. Sekr.: Sjöberg, Knut, anstaltens förestkindare; tel. Södertörn 157. [2246] Privata' Högre Lärarinnesemina- Kassaförv.: Holmback, Arvid, komminister. rium i Stockholm. Ofriga ledamöter: Dahlin, J. E., marinöfver- (Riddaregatan 23.) kommissarie; Hogner, G., kontraktsprost; Styrelse: Lindroth, L., fil. dr; Lagerstedt, Lindskog, J., kyrkoherde; Sebardt, C., med. N. G. W., fil. dr; Anderson, Sofi, fröken; dr, anstaltens läkare; Ahlberg, J., gods- Widegren, Matilda,fröken; Riccius,Paula, ägare; Berg, Alfred, godsägare; Edquist, fil. mag.; Blomqvist, Selma, fröken; Yng- Carl,. kommj.nister. ström, B., advok. Suppleanter: Oström, N., fattigvårdsinspek- LZrare ochlararinnor: Riccius, Paula, fil. mag., före- tör; Lundegirdli, Gustaf,' direktör; Lundst:% anderson, Sofi, fröken; Ahlberg, J. A., teol. dr. Andersson Ingrid froken. Blondeau Louise qvist, olof, direktör; Wijkmark, E., pastor. &X; Ekman, d., fil. kknd.; ~ikbrielson,b., fil. arf Epileptikerhemmet, tel. Södertörn 127. Geijer, iiralin, fröken; Gerelius, %.,fil. dr; Grubb Vardhemmet Bergs, hl. Södertörn ~ ~ ; ~ & " ~fi;a,","~~~c~h~~$ " H ~ ~ Epileptikerhemmet ~ ~ å Lilla Sköndal, tel. Enskede berg, Amy, fröken; Jacobson, C., a. dr; Kjellman, G., fil. dr; Ljunggren, Ebba, fröken; Montelin T. G. E. fil. dr' Reinius J fil. dr. Stael von '~olstein, 'Mathiida, jur. &a&.; sundberg, N. J., fil. lic.: Söderberg, Gertie, fil. dr; Wackrill, Ellen, fröken Widegren Matilda fröken. Wahlström, B., &. mag. &berg, ~likabetb, 'fröken; Hkesson, E., fil. lic. Lakare: Holmgren, Sofia, med. lic..- [22471 Detthowska Smaskolelärarinneseminariet. (Eriksbergsgatan 10.) Inspektor: Holmdahl, O., lektor. Rektor: Detthow, Alma. Seminariets telefon Norr , Norr Larare och 18rarinnor: Detthow, Alma, i psykologi; Alm&, Maria, i historia; Bolin, Signhild, i ma. tematik; Carlsson M. i handarbete. Christensson, L., i sang; hrikison, Edith, i kristendom, ~ ~ ~ ~ ~ f i ", ~ m ~ ~ t P ~ ~ $ nissa, k ~ Diakonissanstaltens h g ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ husmoder., h ~ ~ ~ : lering; Hedenström, Tora, i gymnastik; Krape. lien Alfhild i geografi. Lindholm Elisabeth i natdrkiinniihet; ~eimehs, ~iiy, i hodersmailt; Scliarp, Marta, i modersmålet. E22481 Pedagogiska 1ärokursen. Ordförande: Nordlund, Karl. Sekreterare: Lindvall, Frans. Kassaföi~altare: Branaell, Anders. Ofriga ledamöter: Nilsson, John; Fevrell, Walter; Aspman, Maria; Olson, Maria. E22491 Handarbetets Vänners och Hulda Lundins högre. slöjdseminarium. Förestandarinna: Blomberg, Fanny, adr. Ba n6rg. 31. ~ONKCSPINGS J 16 HAMN [Z2551 Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) Stiftad 1849; utbildar kristliga ev.-lutherska kvinnor för sjukas, nödlidandes och eljes hjalpbehöfvandes v%rd; hade d. 31 dec systrar. Ordförande: Schlytern, F. H., f. d.. byråchef. v. Ordförande : Larsson. V., kyrkoherde. Sekreterare: Bergman, E., kanslisekr. Kassadirektör: Heimburger Hj., Byråchef. Ledamöter: Lönegren, E., biskop; Norrby, J., e. o. Hofpredikant, Diakonissanstaltens föreståndare; Masreliez, H., rådman; Edling, Charlotte,.fru; Masreliez, H., fm; ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ k ti fröken; ~ t l~ d ~ ulfsparre,,, M., fröken; Lovén, Angusta, fru; >f~rray, Elisabeth, fru; Beimburger, L., diako- Föreståndare: Norrby, a., pastor, träffas f. m. (utom onsdagar). pastor: Gondret, j.; Christiansson, G. A. Kamrer : AndrBn. Sipfrid, Ofverläkare: silvers&lpe, T. Underläkare: Ljunggren, E. Kontoret öppet alla söckendagar kl. 9-1, tlf 21 49,134 22; Söder 31288, Söder Skydds- och Barnhemmen. Skyddshemmet uppfostrar vanartiga flickor af års ålder och barnhemmet värnlösa flickor. Styrelse: Norrby, J., ordf.; Andrén, S., kassaförv.: Helén. H.. sekreterare: Gustafsson. E.; ~andell,' N:. v.-ordf.; Blexanderson; A.,.u; Heimbqer, E., fru; Heimburger, Lomse. diakonissa; von Stookensström,

9 f 1. Bildningsanstalter. Eva, fru; Lagerheim, Ellen, frih:a; Liljeblad, J. A., kyrkoherde; Wernstedt, H., fru. Diakoniss?nstaltens Hospits. Erstagatan 1. llf 96 80; Söder Diakonissanstaltens Sjukhem. Erstagatan 1. Ank. n:o 12 å tlf 21 49, ; Söder ; Söder Diakonissanstaltens oblattillverkning. Erstagatan l. Tlf 21 49, 13422; Söder Söder C22561 Betelseminariet. Läroanstalt för baptistförsamlingarnas lärare och predikanter. (Engelbrektsgatan 18.) Föreståndare: Benander, C. E. Lärare: Cederoth, J.; Nordström, N. J.; Hedvall, Fredr.; Westin, G.; Hammar, O.; Vinell, E.; Ahlberg, D. Styrelse: Benander, C. E., ordf.; Byström, J., vice ordf.; Nordström, N. J., sekr.; Sundström, R. V., kassör och vice värd. [z2591 Stenografbyrån. (Sveriges Centralinstitut för Stenografi och Maskinskrifning, 11 A Nybrogatan.) Innehafvare: Svensson, Th. Larare: Svensson Th: Pazmfelt f. Ekman K. pripp, S.; Berger, E.'; Frknsén, S.; '%!toberg, f.'si;mberg, L.; Ferngren, S. Inträde kan ske afven under pågående terminer. [2261] Stockholms handelsgymnasium, Frans Schartaus handelsinstitut. (Stigbergsg, 26.) Styrelse: Broman, J. W. (ordf.); Haak, N. institutets rektor. Rektor: Munthe, A. W:son, fil. dr. ofriga lamre: Adams-Ray sprfikrarare. Andersson, O., fil. mag., handeldehtor; ~rate, E., lektor; Chambert, A., adjunkt Elfner E. riksdagsnotarle: Eneroth, adjunkt; Fogeiberg, P., ad. junkt Jelf O. revisor. Johmson E. Larsson H. D: H. 6. handelslektor. ~ichtwerk G: ~idl bl& E aijunkt. t il je bi ad Fr handdlskemist. ~al&stedt, b., lhktor; ~&db&g, Fr., kamrerf Nyberg John D. H. S. handelslektor. ost E. fil. dr; Petersh, J., arkkek ~önnholm, N.: ad: junkt; Westblad, Hj., m. mag., handelslektor; Vinell, K., adjunkt; Zamore, C, adjunkt institut. Drottningg. 71 C, Styrelse: Vougt, C. F., ordf.; Backström, Walter; Bergholm, P.; Uggla, E.; pahlman, J. M. Rektor: Pghlman, J. M. Ofriga rarare: Afzelins, I., fil. kand.; Axelsson, T., bankdir.; Baudouin, A., handelsdekorator; Belfrage E horsdir. jur. utr. o. Bl. kand. Bergenfelt, %.,"liinsnota;ie. jur kltnd.; ~erge&pen, E. VIKING SKO KRAM 8 G. 0.. banktianateman: Rlum. A.. kanten: Bodstedt '1 in&. redenb berg S-' frökenf ~a~lsson V fii. $and.: Dahlman A) 61. kand: Fahlbor;, Bged. bokf: Balk Guina:: fil. mag. Farne L. m:ell& ~lee'twood, C. E., fil. kand.: ~aldt: E.: froken; Hagstrom, C. W.,reklamexpert; Jonasson O.. fil. lic. amanuens vidhand.-hossk :~ihlander! A.' fil kand: Kihlstedt, E., öfverst&öjth.; ~ andb~; H.'w.; fil. da-., 0 ' Lindqvist T. fröken Mlnsson K. A., kammarskrifv.; ~;?rsion, H.,'dir.; ~ahl! man, G., e. o. hofrsttsnot.; Rehnafeldt, C. W.. fil. kand.: Stark, A., fil. kand.; Wettergren, E, A., fil. kand.; Zettervall, M., fröken; Soderlund, W.. dir. [22661 Praktiska Institutet. (Drottningg. 58.) Dag- och aftonskolor för Språk- handelsundervisning med tidsvinst, specialkurser för student- och realskolexamen i språk och matematik samt konversationsaftnar i främmande språk. pörestandare: pentinsky, *lbert, Ledare för handelsafdeln.: Nilsson, Henning, kamrer. ~~d~~~ för sprakafdeln.: Andersson, G ~ ~ fil. lic. Ledare för konversationsaftnarna: Reach, Platon, fil. dr., f. d. docent. [2281] Nya Sprakkursen. Meddelar lektioner i och verkställer öfversattningar till och fran tyska och engelska. Blottagningstid: 5-lIe 6 e. m. Föreståndare: För den tyska afdeln.: Nordgren, C. O., läroverksadjunkt. For den engelska afdeln.: ~ahlrmnder, C. P., j,r. [22,83] Kraftska Skolan. stiftad ; ~ ~ h ~ ~ Meddelar ~ mindre, bemedlade, men begiftade liirjungar en 2-årig undervisningskurs i framför allt främmande, lefvande spr5k matematik, bokföring, stenografi, handels? kunskap m. fl. för köpmans-, industri- och bankbanan behöfliga läroämnen. Lokal: Svartmangatan 22 fnspektor: pastor Piimarius N. widner. Rektor: Mankell, B., fil. och s. m. kand., läroverksadj, L.$rare: Brandel Robert fil. dr (i histendom, svenska matemahk m. m $. sarnvall, Harald fil. mag. (i moderna sprak); jdhnson, Qustaf, hkndelslarare; Kihlander, Anders, skriflarare ; Pfeiff-Hagelin, Hebbe (teekning); Reuter, H., al. lic. (i stenografi). Borelrlsare: H. Djnrling, direktör. [Z2851 Qwesmfihlska samskolan. Gnindad Dimissionsrätt till redskolexamen. Direktion: Ordförande: Pastor i Jakobs o. "" Vice ordförande: vakant. INDUSTRbAKTIEBOL. t VI K1 N G ORIBRO

10 [ C. Ofriga allmänna inrättningar. Ofriga ledamöter: Brodin, J. E.; Laurentz, W.; Wassberg, A.; Borge, O. F.; Grevesmuhl, W.; Wennberg, R. Inspektor: Nordlund, K. Sekreterare och kamrerare: Wessman, F. K. A., $1. lic. Rektor: Astrand, J. O. G., fil. kand., laro-. verksadjnnkt. Sekreterare: Seth, M. I Amneslärare: Nygren, O. J.; Ek, (3. E., Sör- Rektor: Fischier, P. E. M. lin, J. A.; Johansson, Emilia;,Lindström, Föreståndarinna: Ek, Emy, fil. lic. Valborg; Karlson, Anna; Smedberg, U1- Ufriga larare och Iiirarinnor: Philip, E., civiling.; rika; Nygren, Göta. Bergwall, Maud; Frank, Aina; Lindberg, Maria; Holm, ~stna; Vogei, Greta; Jakobo~sk~, Marta; L-rare i gymnastik: Söderström, P. Oijermark Elsa; Halberstadt-Malm Ingeborg. Larare i mueik: Blom, E. Hambn dreta. Hedberg-i'ngstrom Doris; Heu: mann, a., fil. Land ; Rendahl, C., fil. Larare i sång: Åhlén, W. kand.; Orstrbm 0. V., fil. dr, ~ ~ *., ~ L.. ararinnor ~ i handarbete: ~ ~ Johansson, ~ Ellen; ~ Brank K folkskollarare. Nilsson S a. kand: Stenhammar, Hedvig; Thordeman, Brita. ~orén: G.', fil. kand.; ~hdblom, k.'b., fil. lic: och s. m. kand.; Afzelius, K., fil. dr; Ortegren, R. fil. mag.; Tronnberg, P., folkskollkrare: ~ehlén: s., hl. mag.; Frijs, A., teckningslarare; Wedholm, Dagmar handarbetslirarinna; Lindgren N slojdlir&re; Helmfrid, Margot, singlararinn's; Só! derstrbm, P., kapten, gymnastiklarare. [2291] Navigationsskolan. (Stigbergsg. 40 & 42.) Direktion (vald af stadsfullm.): Sydow, B. R., ordförande; Holmvtröm, G. Hj., vice ordf.; Thelander, C. T. F.; Isakson C. J. A.; Ramberg, J. C.; Lindleg, dh.; Palmqvist, K. V. Föreetandare: Björling, J. S. Llrare: Pettersson, F. A.. i navigationsafd.; Wess man, J. G. H., i navigationsafd.; Ringqvist, H. N., i navigationsafd.; de Wahl, A., i maskinistafd Extra Iiirare: Nordensson, E., i svenska; Hogberg, L. O., i engelska; Amundson, T. A. A., i h'ds0- o. fbrbandslara; Alland, E., i skeppsbyggeri o. Schmidt J. A. i maskinisra i qdkaptensklassen; ~nderssón, A. 'J. E, i forfattningskunskap i sjökaptens- och sqrmansklasserna; TViholm, E. G. i forfattu.-kunskap och svenska i skepparklassen; Söderlund A. H. i matematik i 1.a o. 2.a ma. skinistkias>serna; köfroth, C. L., i maskinlara o. Schmidt, J. A., i fysik o mekanik i 2.a maski. nistklassen, Deurell, E.i elektricitetslara i 1.a o. 2.a maskinistklasserna; vakant i matematik i 3 e maskinistklassen; Rundgren, F. I., i maskinlara i 3:e maskinistklasaen; Wiholm, E. G., i svenska i 3:e maskinistklassen. C22931 Abraham Rydbergs stiftelse B) till danande af skicklige sjömän i det praktiska af sjömansyrket. Ledamöter: E'ryxell, E. A., ordf.; Bohman, E.; Meyer, Th. (ins~ekt.); Thulin, P-G.; %hollin, C. L. Ofverlärare vid Praktiska sjömansskolan: Lagercrantz A B. C. J. Lärarinna i hush&llsgörom&l: Lindstrand, Ester- Larare i korgmakeri: Upmann, M. A. E. Larare i snickeri: Fredriksson, E. K. Lärare i borstbinderi: Hermann, O. H. Läkare: Gibson, O. W., med. lic., regements- I Iiikare. Ogonläkare: Forsmark, E., med. dr, docent. Tandlikare: Flodberg, - Fanny' Statens seminarium för bildande af sekreterare och kamrerare: srneriing, C. 0. lärare och lärarinnor för döfstumundervisningen. [z2961 ~~~~l~ institutet och F Ö ar Seminariets ~ ~ rektor: ~ Döfstumskolans ~ förest. ~ blinda p& Tomteboda. (Kamrers-exped., Drottningg. 39, Stock- [z2981 Tysta skolan, holm 3.). praktisk-teoretisk fortsättningsskola för döf+ Af Kungl. Maj:t förordnad direktion: stumma flickor. (Lidingö villastad.) Sahlin, M., ordf.; Lundberg, J. A.; Wass- Ordförande: Sandberg, E., kanslirad, nnderberg, A.; Rossander, Wendela; Swarfling, J. vianingsråd. - C22971, Manilla döfstumskola. (Tillhör I. döfstumundervisningsdistriktet). Styrelseledamöter: Ramstedt, J. O.; Söderlind J. G.; Wassberg, A.; Stockmap, G. (Sthims stad); Söderberg, K., J.; Akerlund, E. G. H. (Stockholms län); Eckerman, C. W. T.; Biirg, A. J. (Rödermanlands län); Landborg, J. A. (Viistmanlands lan); Eliqgspor, Ph., grefve; Vahlqvist, C. F. (Ostergötlanda iiin); Bager-Sjögren, J. (Norrköpings stad); Gardell, P. Th. (Gotlands län). Sekreterare och kamrerare: Holmström, K. E. Förestandare: jungner, L. J. E rektor vid dof~tumlärareseminarkt. Läkare: Ban, O. D. uarare: A-B.SVENSKAMETALLVERKEM ~ ~ lh.; l Hmson, ~ ~ E.; ~ Nilsson,, J.; Lövgren, R F.; Johnsson, J.; Granholm, G. S., e. ord. Lararinnor: Hanson, Anna; Nyström, Signe; Eriksson, Sigrid. Hellmer, Guili; Lundvik, Ida; Nilsson, Beda; hem, Febe; Klefbom, Ingeborg, vik. aandtverkslhrare: Lbfgren, V.; Sandell, G. A. Handarbetsl&rarinnor: Lindvall, Anna; Hultkvist, Viktoria; Julinder, M'arta. ~~~$;~g~af~~~~s Husmoder: Ekecrantz, Elisabet. Med skolan ar forenadt MASTERSAMUELSGATAN 22 s,~,,,,,,z

11 1. Ofrigaledamöter': Hansson,Anna,fru; Quarnström, Sigrid, fru; Smerling, E., fröken; Strokirk, E., arkitekt; Hult, O., med. doktor; Paues, E., direktör; Holmbäck,.A., komminister. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Forsman, L.; Borelius, B.; Rockman, E.; Vilhelmsé;n, A. Sekreterare: Paues, E. W., direktör, jur. ' kand. Expedition: Drottningg. 31, Sthlm. Föreningens för sinnesslöa barns vhrd skola och seminarium, se Allmänna läroverk. [2301] K. Direktionen öfver Stockholms stads undervisningsv.erk. Ordförande:6fverståthållaren;Arkebiskopen. Ledamöter: Bengtson, H. G. V.; Hafström, T. A.E.; Höglund, O.M.; Rabe, P.R.;Kjederqvist, J. O..G.; Svedeliuf, C.; Lindblom, K. A.; Bohlin, K. H.; Fahrzus, G. R. Kamrerare: Mattson, R. Sekreterare: Olsoh, P. Ej. Expeditionslokal och -tid, se Namnregistret under Stockholma stads undervisningsverk. [2303] Högre latinläroverket på Norrmalm. Inspektor: Professor H. Bergstedt. Rektor: Kjederqvist, J. O. G. Lektorer: Staaff, E., i latin och grekiska; Rydfors, A:, i modersmålet, historia och geografi; Kjederqvist, J. 0. G., i tyska och engelska; Holm, I. M., i kristendom och filosofi; Reinius, J., i tyska o. engelska; Brusewitz, K. V., i franska och tyska; Mattson, R., i matematik och fysik; Carlgren, W., i modersmålet och historia; Oöransson, G., i latin och grekiska; Gallander, O., i fysik o. matematik; 0. D. Hammarsten i biologi. Adjunkter: Lindvall, A. F. W.: Rhedin, A.' W.; Norén, G. E.; Kullberg, K. M.; Agge, J. M.; Jacobsson, V. U.; Frösell, E.; Lageiqvist, A.; Ringselle, G. A.; Lagerqvist, A. V.; Lannert, G. A. L:son; Af- zelius, I. BB.; RallBn, H. G.; Stenbäck, G. La, A.; Sjöwall, C. A.; Eomstadius, J, B.; Angström, N.; Blom, P. G.; Moberg, O. P.; Strauss, P.; Dahl&, M.; Berg, J.; Stensgård, E.; Wahlgren, M. E. Öfningslärare: Ek, K. J., i teckning; Akerberg, C. E. E., i musik; Frösén, J. S. K. i gymnastik. [2305] Högre allm. läroverket på Södermalm. Inspektor: Generaldir. fil. d:r K. A. Fryxell. Rektor: Lundqvist, N. J. THULE SKANDINAVIENS Bildningsanstalter. [ Lektorer: Vessberg, G. W i historia och geografi; Bergman, J., :latin ochgrekiska; Tiselius, G. A.. i svenska och filosofi ; Edling, E. G.,i kristendom; Lundal, A. E., i matematik och fysik; de Brun, F. D., i matematik; Pira, A., i biologi och kemi; Koch, C. O., i engelska och franska; Heinertz, N. O., i tyska och svenska; Fredlund, K. H., öfver stat; en vakant. Adjunkter: Balke, J. O. F.; Gustafsson, G.; Bergström, A. G. E.; Fogelberg, P. A.; Rönnholm, N.; Hamnström, E. A. D.: Svensson, K. S. S.; Källgren, C.; Abbe, F. H.; Lidblom, E. G. A. Norberg, H. G.; v. Rosen, F. J. F. C.; Söderberg, G. E.; Eneroth, A. O.; Piil, R.; Lundqvist, N. J.; Mankell, J. J. B.; Löfberg, V. R.; Einar, E. A.; Chambert, A. C. E.; Nyström, B. E,; Sandstedt, A. Hj. J:son; Stolt, C. A. H.; Oberg, P. O. E. 0fningslärare: Lambhre, C. L., i musik; Bergman, R. V., i teckning; Kruse, L., i gymnastik. Läkare: T'rana, K. A. [2307] Högre realläroverket på Norrmalm. Inspektor: Lindström, p. E. Rektor: Svedelius, C., tillf. Lektorer: Ahfeldt, O. C. P., i kristendom och modersmålet; Nordfelt, A., i tyska och franska, tjanstl., rektor vid h. a.laroverket i Uppsala; Hultenberg, L. G. H., i engeiska och franska; Petrini, H., i matematik och fysik; Frölén, H. F., i modersmålet och historia, tjanstl., rektor vid Kungsholms realskola; Starck, G., i fysik och kemi; Alving. K. Hj., i modersmalet; Söderborg, B., i fysik och kemi; Grade, A., i historia och geografi, tjänstl., rek- tor vid Katarina realskola; Elander, R., i historia och geografi; Karre, K., i tyska och engelska; Wahlgren, O. A., i matematik och fysik; Pehrson, G. T., i biologi och kemi. Adjunkter: Kjellberg, A.; Rendahl, C.; Dehlgren, K. E.; Beckman, E.; Ryrberg, K.; Lindquist, J. M.; Dahl, L. E.; Carlon, M.; Werner, E. F.; Matthiesen, H. J.; Bohman, S. A., i matematik, fysik och kemi; Björnsson, N. M., i tyska och engelska; Alsén, N., i matematik, fysik, kemi; Wahlström, B, O. S., i matematik och fysik; Hagström, N. J., i modersmålet och tyska ; Lundeqvist, G. E., i bio-.. logi och kemi. Ofningslarare: Lindberg, O. F., i musik; Peterson, J. J., i gymnastik, tjansil. STQRSTA LIFFORSÄKRINOSBO~ Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. u-

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

till lands: l) Gatutrafiken [3200-3215J, 2) Järnvägarna [3231-3259J, 3) Postverket [3270J, 4) Telegraf o.

till lands: l) Gatutrafiken [3200-3215J, 2) Järnvägarna [3231-3259J, 3) Postverket [3270J, 4) Telegraf o. ~2201J C. Öfriga allmänna inrättningar. C. Öfriga allmänna inrättningar. :1. Bildning-sanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskolevåsendet

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J

C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J C. Öfriga allmänna inrättningar. [2201J c. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalte r Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi.

C.' Brand- och Li1rdrsäkrlngs-Aktiebolaget. I. Bildningsanstalter. Högskolor och fackskolor. Tillförordnad lärare: Bohlin, K. P. T., i astronomi. [2201-2203J C. Öfriga allmänna inrättningar. C.' Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läro. verk, Enskilda läroverk, Folkbilrlningsanstalter för vuxna,

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70

Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70 Bilaga 2 Yrkesutbildning FOB-70 1 ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS UTBILDNING 13 Gymnasial hithörande utb högst 2 år scenisk utb.,bild- o formkonstutb, musikutb religiös utb 14 Gymnasial utb. längre

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan 1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan Carl Johan Rydberg, född i Linköping 1848-02-14, vice kollega våren 1901, olika prästuppdrag i Stockholm, komminister i Söderköping, brunnspredikant.

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK

NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK NAMN AVLIDEN FÖDD ÅRSBOK Adell, Arthur 1962-11-24 1894 1963 Almkvist, Henning 1965-01-06 1895 1965 Andersson, Albin 1959-09-12 1892 1960 Andersson, Axel 1955-04-18 1871 1955 Andersson, Constance 1965-10-16

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar

Klass 1, resultatlista DM i Livlinekastning 2017 Placering Namn Kår Antal träffar 1 Emma Sankta Maria 16 2 Louvisa Sankta Maria 15 3 Theo Alvendal Adolf Fredrik 14 4 Atla Olsson GVB 11 4 Signe Wallenberg GVB 11 4 Sophia Martin Adolf Fredrik 11 4 Viggo Hedegard-Friis Hedvig Eleonora

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

Brand- och. Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, [2201-2204] C. Öfriga allmänna inrättningar. c. Öfriga allmänna inrättningar. l. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet......

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Kata Dalström Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Elsa Laula Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal aktivister Elise Ottesen-Jensen

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

SLUTRESULTAT. HERRDAGTÄVLINGAR 2014 (De fem lägsta rondresultaten räknas. Vid lika totalresultat sker placering efter shcp. )

SLUTRESULTAT. HERRDAGTÄVLINGAR 2014 (De fem lägsta rondresultaten räknas. Vid lika totalresultat sker placering efter shcp. ) HERRDAGTÄVLINGAR 2014 (De fem lägsta rondresultaten räknas. Vid lika totalresultat sker placering efter shcp. ) SLUTRESULTAT Vinnarna i grundserien i varje grupp får en veckas fritt boende och golf på

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Lärarutbildningsnämnden Magret Lundkvist 2012-12-04

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Lärarutbildningsnämnden Magret Lundkvist 2012-12-04 GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 KOMBINATIONER MOT GYMNASIESKOLAN ETT ÄMNE GU 29865 MATEMATIK, FYSIK, KEMI, BIOLOGI, TEKNIK, NATURKUNSKAP, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, TYSKA, SPANSKA, FRANSKA, ITALIENSKA, LATIN Grupp

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

Delgivning

Delgivning Delgivning 2013-09-25 Gravrätt Kapellkyrkogården 1 1301 Gravsatta Johansson Beda Maria Johansson Karl Emil Strandkyrkogården 3 1559-1560 3 1627-1628 Olsén Augusta Pösém Karl Hjalmar Prytz Erik Johan Hernfrid

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND Slutresultat i NVGFs Junior Tour. C-Klass C-Klass Plac Förnamn Efternamn Klubbnamn Slutresultat 1 Markus Arespång Bodens Golfklubb 160 2 Walter Hansson Bodens Golfklubb 137 3 William Öhman Bodens Golfklubb 88 4 Liam Flintberg Piteå Golfklubb 85

Läs mer