Stensund S Trosa Telefon Webb: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se"

Transkript

1 Stensund S Trosa Telefon Webb: E-post: 12

2 Verksamhetsperioden har genomförts på ett bra sätt i samarbete mellan kansli, styrelse och kommittéer. I styrelsen har mycket kraft och engagemang gått till att arbeta med förbundets framtida form. Förbundet har också satsat mycket resurser på utbildning och utveckling under verksamhetsperioden. Arbetet har bedrivits i samarbete med klubbar, distrikt, kommittéer, arbetsgrupper, Stensunds Folkhögskola och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Förbundsstyrelsens sammanställning har under verksamhetsperioden bestått av: Ordförande: Kerstin Lindström, Karlskoga FK och Rasmus Gustafsson, Trosa FK Vice ordförande: Josefin Sahlberg, Värnamo FK Kassör: Ann-Kristin Riedel, Motala FK Ledamot: Martin Karlsson, FK Björken, t.o.m. feb 2013 Ledamot: Lisa Hallingström, Motala FK Ledamot: Lena Johansson, FK Herkules Suppleant: Marcus Polso Andersson, FK Björken, ord. ledamot fr.o.m. feb 2013 Suppleant: Sofia Lönnberg, Värnamo FK Förbundsstyrelsen har det verkställande ansvaret för arbetet i Svenska Frisksportförbundet. Under verksamhetsperioden har 17 möten hållits, varav majoriteten genom digitala möten. Styrelsens ledamöter har hållit kontakt med förbundets kommittéer, klubbar och distrikt och rapporterat viktiga skeenden från dessa på styrelsemötena. Ett verkställande utskott på tre personer har utsetts och haft ansvaret för löpande frågor och för att kontinuerligt hålla kontakt med kansliet. Verkställande utskottet har under verksamhetsperioden bestått av: Rasmus Gustafsson, Kerstin Lindström och Ann-Kristin Riedel. Under perioden har 20 möten hållits genom Skype. Förbundskansliet är beläget på Stensund utanför Trosa. Personalen har bestått av Elsina Flach (kanslist) och Peter Tholse (fältkonsulent) t.o.m. 1/6-12. Kansliet sköter tillsammans med förbundsstyrelsen den dagliga driften av förbundet. Ulla-Maj Hellstrand har under våren assisterat på kansliet på grund av delvis sjukskrivning hos ordinarie personal. Från maj 2013 har Förbundet valt att ha förbundskanslisten anställd på 75 % istället för heltid, med hänvisning till sin ekonomi. Förbundsmöte hölls den 14 juli 2012 i samband med rikslägret i Vara. Mötesordförande var Kjell-Ove Oscarsson. Sekreterare var Monica Ståhl och Birgitta Rydell. 39 delegater samt ett 10-tal intresserade från ett antal frisksportklubbar och -distrikt fanns på plats. 2

3 Den 31/ hade Svenska Frisksportförbundet medlemmar (4058 män och 2909 kvinnor, varav 53,5% (3730 medlemmar) under 26 år ). Antalet frisksportklubbar har varit 49 st. Medlemsantalet har minskat med 34 medlemmar under verksamhetsperioden och 7 klubbar och 1 distrikt har lagts ner. Fristående Falu FK Stockholm FK Furan klubbar FK Hälsing FK Fyren FK Luleå Rödå FK Åsele FK Örebro FK Humlan FK Ringen Karlskoga FK Mellan-Norrland FK Gnistan Örebro FK FK Viljan Östergötland Linköpings FK Värmland Karlstads FK Motala FK Västergötland FK Spänst Borås FK Norrköpings FK Frisksport Ljungsbro FK Falken Småland Annebergs FK FK Gripen FK Hälsan Skövde FK FK Apollo Jönköpings FK FK Myren FK Sjö Göteborg FK Herkules Skillingaryds FK Mölndals FK Mölnlycke FK FK Sjövalla Vetlanda FK Värnamo FK Västra Frölunda FK Skåne Bromölla FK Eslövs FK Sörmland FK Björken Helsingborgs FK FK Freja Nyköpings FK FK Stigen Trosa FK Karlshamns FK Malmö FK FK Tor San'källans Aktivitetsklubb Nedlagda klubbar under perioden: Eksjö FK (Smålands distrikt) Tranås FK (Smålands distrikt) Göteborgs FK (Göteborgs distrikt) Järnringens FK (Stockholms distrikt) Kristinehamns FK (Värmlands distrikt) Söderköpings FK (Östergötlands distrikt) Enköpings FK (Uppland-Västmanlands distrikt) och därmed upplöstes också distriktet Uppland-Västmanland. På klubb och distriktsnivå har under olika idrotts-, friluftsliv- och kulturella aktiviteter arrangerats, alla i enlighet med vår ideologi, fritt från alkohol, tobak och andra droger och med hälsa, kost och gemensamhet i fokus. 3

4 Förbundsstyrelsen redovisar ekonomiskt för Bokföring och redovisning har under 2012 och 2013 utförts av kansliets personal tillsammans med förbundets kassör, Lisa Hallingström t.o.m. 14 juli och Anki Riedel ifrån 15 juli Vi har under 2012 bara fått bidrag från Ungdomsstyrelsen, bidrag från andra myndigheter och för projekt har upphört helt. Förbundet har därför varit tvunget att dra ner på kostnader och säga upp kontraktet med fältkonsulenten från och med juni. Förvaltningsberättelsens slutresultat för år 2012 är ett överskott om kr mot budgeterat kr, som bland annat beror på överskottet från Rikslägret i Forsheda som egentligen tillhör För en detaljerad redovisning se balans- och resultatrapport Under 2013 har vi sökt bidrag från Svenskt Friluftsliv, men inte erhållit något med motiveringen att de inte gav pengar till nya organisationer. Ekonomin var därför ännu mera ansträngd och förbundskanslisten har blivit uppsagd med 25 %. Styrelsen har sökt pengar från många fonder och stiftelser, men bara fått pengar från stiftelsen Konung Gustaf V:s 90- årsfond för projektet Ung i Styrelse. Förvaltningsberättelsens slutresultat för år 2013 är en förlust på kr mot budgeterat kr, som bland annat beror på mycket sparsam verksamhet. För en detaljerad redovisning se balans- och resultatrapport Peter Tholse har under 2012 besökt en del klubbar för att hjälpa dem med deras arbete på lokal nivå, bl.a. Linköpings FK, Skillingaryds FK, Värnamo FK, Ljungsbro FK, FK Ringen, Örebro FK och Norrköping FK. En volleybollkurs arrangerades på Stensund i samarbete med Volleybollförbundet. Styrelsekonferens Styrelsekonferens anordnades den mars 2012 på Stensund med 25 deltagare. Frisksportarnas fjällvecka Fjällveckan 2012 anordnades den 4-11 mars och var förlagd till Tänndalen Fjällhotell. Arrangemanget hade 42 deltagare. Fjällveckan 2013 anordnades 3-10 mars i Walles Fjällhotell, Bruksvallarna i Härjedalen och hade 52 deltagare. Midsommarfirande Midsommarfirande på Stensund genomfördes 2012 den juni och 2013 den juni. Riksläger År 2012 arrangerades riksläger i Vara den 7-14 juli. Västergötlands frisksportdistrikt stod för arrangemanget och ca 1500 besökare deltog. År 2013 arrangerades riksläger i Hallsberg den 6-13 juli. Arrangörer var Örebro och Östergötlands distrikt och ca 1300 besökare deltog. Veteran Veteranträff i Vara den 9-10 maj 2012 och i Hallsberg maj 2013, 12 deltagare på båda. Arbetsveckor på Stensund, vår och höst, 2012 och Vår tidning Frisksport hade 4 nummer både under 2012 och 2013, upplagan i genomsnitt 4200 ex. Jeanette Ahlgren var under 2012 anställd i 6 månader som webbredaktör. Helen Luu tog över ansvaret för hemsidan ifrån april

5 Medlemsantalet under verksamhetsperioden ska öka med 10 %. Antalet aktiva klubbar (klubbar med regelbunden verksamhet minst en gång i veckan) ska öka med minst fem per år. - Inga nya klubbar har bildats och medlemsantalet är i stort sett oförändrat Mål Andelen medlemmar i åldern år med frisksportlöfte ska vid verksamhetsperiodens slut vara 100 %. - Frisksportlöftet är ingenting styrelsen aktivt arbetat med under mandatperioden då andra frågor så som ekonomi och förbundets överlevnad har prioriterats Riksmästerskap i hellensk stafett, hellensk mångkamp, volleyboll, orientering, trampolin, DMT och terränglöpning ska arrangeras varje år. De olika klubb-, distrikts- och förbundsarrangemangen ska annonseras och om möjligt samordnas i en webbkalender. - Riksmästerskap i hellensk stafett, hellensk mångkamp, volleyboll, orientering, trampolin, DMT och terränglöpning har genomförts i Vara 2012 och Hallsberg Webbkalendern har fungerat och samordnat både arrangemang på olika nivåer i förbundet på ett bra sätt. Artiklar om kost i tidningen och på webben. En hälsosam kosthållning ska alltid erbjudas på förbundets arrangemang. - Artiklar om kost har funnits i tidningen och på webben. - En kurs om vegetarisk matlagning och näringslära ha genomförts på höstkursen Hälsosam mat har serverats på förbundets arrangemang MÅL Arrangera minst en aktivitet per år för äldre ungdomar. - Äventyrlig ungdomsträff i Alingsås i juli 2013, med 15 ungdomar. 5

6 Vi utbildar minst 15 nya ledare inom barnverksamhet Hjälpa igång barnverksamhet i två klubbar som inte tidigare haft sådan verksamhet. Inspirerande föredrag på styrelsekonferensen om barnverksamhet. - Barnledarkurs ställdes in på grund av svalt intresse. Tidningen Frisksport ska ges ut med fyra nummer per år. Ett aktuellt informationsmaterial (medlemsfolder) om frisksport. Förbundets hemsida ska vara en naturlig mötesplats för sina medlemmar och utifrån intresserade. Den ska uppdateras kontinuerligt och innehålla aktuell information. Vid mandatperiodens slut ska minst 50% av klubbarna som idag använder sig av en egen hemsida, ha bytt till förbundets. - Tidningen Frisksport har utgivits enligt plan, med många bra artiklar. - Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med nyheter, artiklar och arrangemang. - Förbundets sida på facebook har hållits aktiv och delvis utgjort ett forum för diskussioner mellan medlemmar och medlemmar och förbundet. - Profilmaterial och kläder har erbjudits. Förbundet genomför varje år vårkurs, höstkurs och nyårskurs. Vår- och höstkurserna ska ha minst tre genomförda kursgrenar var. Ett ledarregister skapas. Samtliga planerade kurser har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Åren 2012 och 2013 började och slutade som vanligt med vår nyårskurs på Stensund, där medlemmar under en hel vecka utbildas till frisksportledare. Antal deltagare 2012 var 48 personer och 2013 deltog 19 personer. Förbundet har också genomfört följande kurser: - Vårkurs arrangerades den mars 2012 på Stensund. Kursen bestod av Frisksport Basic, Drama, Trampolinledare och Friluftsliv och hade totalt 57 deltagare. - Höstkurs i Värnamo den oktober 2012, bestod av Frisksport Basic, Dans, Trampolinledare steg 1 och steg 2, Yoga och Vegetarisk matlagning och hade totalt 40 deltagare. - Jane Austen-kurs 20 oktober 2012 på Stensund, 6 deltagare. - Vårkurs anordnades den april 2013 på Stensund och bestod av Frisksport Basic, Klättring, Dans, Trampolinledare steg 1 och steg 2 och hade totalt 45 deltagare. - Volleybollkurs, mars 2012 på Stensund. - Höstkurs i Motala den 4-6 oktober 2013 bestod av Frisksport Basic, Cirkusledare, Trampolinledare steg 1 och steg 2 och hade totalt 42 deltagare. - Utbildningskommittén har skapat ett ledarregister. 6

7 att medlemmarna aktivt deltar i den samlade frisksportrörelsens normala verksamhet i enlighet med de riktlinjer som är fastställda i stadgar och förbundsprogram att sprida större kännedom om frisksportrörelsens ideologi och verksamhet att engagera sig och bilda opinion i hälso- och friluftsfrågor och därvid ställa krav på omvärlden att främja utbildningsverksamheten inom frisksportrörelsen och verksamheten vid Stensunds folkhögskola att varje nummer av tidningen Frisksport, utöver Veteransidan, innehåller meddelanden och aktuella artiklar som berör förbundets medlemmar att aktivt stödja Frisksportens Minnesfond - Egna veteranträffar har anordnats. - Fyra arbetsveckor på Stensund har hållits. - Minnesfonden har förvaltats på ett givande sätt för förbundet och dess medlemmar. Förbundet syftar till att öka antalet aktiva klubbar och medlemmar för att på så sätt stärka sin ekonomiska situation. Under verksamhetsperioden intensifieras arbetet att hitta inkomstkällor, för att åter ge en ekonomisk stabilitet åt förbundet. Ett försiktigt ekonomiskt perspektiv kommer genomsyra förbundets arbetssätt och verksamhet även denna mandatperiod. - En arbetsgrupp har bildats för att förbättra ekonomi och i samarbete med förbundsstyrelsen har därigenom ansökts om bidrag från bland annat fonder och stiftelser. En organisationsgrupp bildades på rikslägret i Hallsberg 2013 med syfte att förbereda ett förslag på hur förbundet skulle lösa sin ekonomiska situation. - Ekonomisk effektivitet har genomsyrat förbundets arbete på alla fronter. Förbundets förtroendevalda och personal har till uppgift att leda organisationen framåt och serva dess medlemmar, klubbar och distrikt i sitt frisksportarbete genom att vara bollplank, kunskapsbank och inspiratörer. Förbundsstyrelsen ansvarar, under ledning av förbundsordföranden, för det övergripande arbetet, att verksamhetsplanen följs och svarar för riktlinjer, strategier och långsiktig planering. Kommittéerna svarar för sina respektive områden. Kansliet svarar för den dagliga driften av förbundet. - Arbetet har bedrivits som planerat. 7

8 Barn Pauline Magnusson, Örebro FK Ungdom Jonatan Bennerstål, Värnamo FK Emmy Karlsson, Trosa FK Robin Lindqvist, Skillingaryds FK Ivan Paust, Sjövalla FK Johan Wendel, Sjövalla FK Johannes Westman, Skillingaryds FK Info Sara Brunskog, Motala FK Emelie Malmborg, Motala FK Idrott/Frilufsliv Claes Sahlberg, Falu FK Olle Sahlberg, Värnamo FK Mattias Wuopio, Falu FK Utbildning Nikolina Johansson, Värnamo FK Gustav Källstrand, FK Herkules Arne Sahlberg, Värnamo FK Erik Schooner, FK Fyren Kost/hälsa Kajsa Nilsson, Värnamo FK Karin Sahlberg, Värnamo FK Keith Malm, FK Fyren Veteran Ulla-Maj Hellstrand, Trosa FK Gun Karling, Direktansluten Ingrid Sävenband, FK Humlan Ledamöter Peter Hjortsten, FK Humlan Kerstin B Malm, FK Fyren Kjell Hasslert, Direktansluten Mats Hultgren, Vetlanda FK Kerstin Ehnroth, FK Humlan Suppleanter Åke Söderström, FK Humlan Sören Pettersson, Direktansluten Ruben Schultz, Värnamo FK Revisorer Ove Pettersson, Trosa FK Revisorsuppleanter Erik Mattsson Rödå FK Revisorer Ove Pettersson, Trosa FK Karl Gunnar Miltsis, Rödå FK Revisorsuppleanter Eric Mattson, Rödå FK Bert Thorsson, FK Gripen Valberedning Olle Sahlberg, Värnamo FK Lovisa Kenttä, Trosa FK Agnetha Le Claire, FK Herkules Vega Reimer, Trosa FK Kajsa Nilsson, Värnamo FK Kerstin Lindström, Rasmus Gustafsson och Ann-Kristin Riedel. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Christer Påhlsson, Trosa FK (suppleant) Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Anna Westin, FK Gnistan (revisor) Bängt Bodéns Ungdomsfond: 2012 Martina Lindqvist, Skillingaryds FK 2013 Kaveh Kazem Ahvazi, Jönköpings FK Christoffer Wadman, Jönköpings FK Henrik Johansson, Jönköpings FK Jakob Norell, Jönköpings FK Jonatan Bennerstål, Värnamo FK Atilla Andersson, Värnamo FK Emmy Karlsson, Trosa FK Martin Linder, FK Falken Cirkus Minimax, Värnamo FK Vandringspris Flamman: 2012 Ulla-Maj Hellstrand, Trosa FK 2013 Arrangörsgruppen för Björbo forspaddling - Mattias Wuopio, Falu FK, Claes Sahlberg, Falu FK, Olle Sahlberg, Värnamo FK. 12

9 Svenska Frisksportförbundet har under 2012 och 2013 haft en fortsatt nedåtgående trend vad gäller bidragsanslag, men tack vare stor ideell energi och kraft i förbundet har vi på ett framgångsrikt sätt kunnat driva frisksportrörelsens ideologi vidare och framåt. Förbundet har fortsatt arbetet med att säkerställa en tillfredsställande ekonomi som syftar till att utgöra en plattform för framtida projekt och måluppfyllelser. SFF har fortsatt följt stiftelsen Frisksportgårdens arbete gällande Stensund och folkhögskolan. Vi är stolta över att ha förvaltat förbundet på ett sätt där vi gett oss själva förutsättningarna att existera som förbund i framtiden. Det är med stor förhoppning och tro på en ljus framtid som vi undertecknar denna verksamhetsberättelse. Förbundsstyrelsen Rasmus Gustafsson Kerstin Lindström Josefin Sahlberg Ordförande Ordförande Vice ordförande Ann-Kristin Riedel Lisa Hallingström Lena Johansson Kassör Ledamot Ledamot Marcus Polso Ledamot Sofia Lönnberg Suppleant Vår revisisonsberättelse är avgiven Ove Petterson Karl Gunnar Miltsis 9

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Förslag till stämman 2014-04-09 Härmed vill distriktsstyrelsen för Roslagens scoutdistrikt avge verksamhetsberättelse för 2013 års verksamhet. Tack för det här året! Det är otroligt

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(66) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2014 Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 KFUM Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 1 Ordföranden har

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Årsmöteshandlingar. EUP Sveriges årsmöte

Årsmöteshandlingar. EUP Sveriges årsmöte Årsmöteshandlingar EUP Sveriges årsmöte 16 maj 2015 Årsmöte 2015 2015-05-13 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Innehållsförteckning Förslag på dagordning 1 Arbetsordning 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer