Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn"

Transkript

1 kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar % 3% 2% 2% 1% 1% % % atal JA adel ek utsatt bar kommu atal JA Atal bar per hadl Vigåker Gesta 3 3 Nyköpig Oxelösud Fl Katrieholm Eskilstua Strägäs Trosa Atal bar per hadläggare, och atal JA svar atal JA Atal bar per hadl

2 Öppa jämförelser - stöd till brottsoffer 214 Systemati sk bedömi g Systematisk uppföljig Kuskapsbaserad vård och omsorg Kartlägg ig Verksamhetsstatistik Kommukod Förklari gar Tom cell = bortfall Gul cell = delvis EA = Ej aktuellt För att förstå och tolka resultat läs i bilaga till rapport Öppa jämförelser Befolkigsgrupp (1-) Lä SKL:s Kommutyp (1-1) Aväder stadardiserad bedömig s-metod Uppföljig av isatser till skilda vuxa Uppföljig av isatser till skilda bar som Systematisk uppföljig av isatser till vuxa Systematisk uppföljig av isatser till bar som Kartläggi g av omfattige av Verksamhet s-system med uppgifter om atalet vuxa som fått isatser Verksamhet s-system med uppgifter om atalet bar som som fått isatser Verksamhet s-system med uppgifter om atalet vuxa som utövat som fått isatser 428 Vigåker 1 4 Ja Delvis Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 461 Gesta Nej EA EA EA EA Ja Nej Nej Nej 48 Nyköpig Ja Delvis Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja 481 Oxelösud Ja Ja Delvis Nej Nej Ja Ja Ja Nej 482 Fl Ja Nej Delvis Nej Nej Nej Nej Nej Nej 483 Katrieholm Ja Delvis Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej 484 Eskilstua Ja EA EA EA EA Nej Nej Nej Nej 486 Strägäs 3 4 Ja Delvis Delvis Nej Nej Ja Ja Ja Ja 488 Trosa Ja Delvis EA Nej EA Ja Ja Ja Ja

3 Brukarmedverk a Säker vård och omsorg Hadläggaras kompets Skolgåg Ruti på att vux utsatts för bar i skyddat bode Isatser Aväder brukaras uppfattig för att utveckla Kompetsutvecklig om i ära relatioer till hadläggar e som särd Ärdehadledi g till hadläggar e som särd Pla för kompetsutvecklig för hadläggar e som särd för att säkra bars skolgåg för bar i skyddat bode iom ekoomiskt biståd iom baroch ugdomsvå rd iom familjerätte iom missbruksoch berode iom socialpsykia tri iom LSS iom äldreomsor g Stödsamtal till vuxa Stödsamtal till bar som Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Har VoF medverkat?

4 Idiapassad vård och omsorg Iter i skilda ärd Stödsamtal till persoer som utövat Skyddat bode till kvior Skyddat Skyddat bode till bode till mä kvior med missbruksoch berode för ekoomiskt biståd bar- och ugdomsvå rd familjerätte missbruksoch berodev erksamhete av isatser socialpsykia tri LSS äldreomsor g uppmärksa m-het på att ett bar ka ha iom för ekoomiskt biståd uppmärksa m-het på att ett bar ka ha iom familjerätte misstake om att bar ka ha iom missbruksoch berodev erksamhete Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja

5 Exter samverka i skilda ärd T Iformatio på kommus web misstake om att bar ka ha iom socialpsykia tri misstake om att bar ka ha iom LSS baroch ugdoms och polis övers- övers- kommelse kommelse bar- bar- bar- och ugdoms och BUP och ugdoms och och ugdoms och utredig polis skola förskola utredig vuxpsykia tri utredig primärvårde utredig ugdomsmottagig utredig kviojour Iformatio om kommus isatser till kvior Iformatio om kommus isatser till mä Iformatio om kommus isatser till bar och bar som bevittat Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja

6 Tillgäglig vård och omsorg bbplats Tillgägli ghet utaför kotorstid Iformatio Iformatio om på olika kommus språk isatser till persoer som utövat Talad iformatio Lättläst iformatio Lätt utskrivbar (Word eller PDF) Socialjoursv erksamhet Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Delvis Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Delvis Ja Delvis Ja Nej Nej Delvis Ja Delvis Ja Ja Nej Delvis Delvis Ja Nej Delvis Ja Delvis Delvis Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja

7 kommu atal JA adel bar i befolk Vigåker 24 24% Gesta 3 2% Nyköpig 42 24% Oxelösud 32 21% Fl 3 23% Katrieholm 3 24% Eskilstua 36 2% Strägäs 29 2% Trosa 21 2% Adel bar i befolk och atal JA-svar 3% 2% 2% 1% 1% % % atal JA adel bar i befolk kommu atal JA Adel av kom kostad Vigåker 24 4% Gesta 3 1% Nyköpig 42 3% Oxelösud 32 4% Fl 3 4% Katrieholm 3 3% Eskilstua 36 4% Strägäs 29 2% Trosa 21 1% BoU:a adel av kom kostad och atal JA-svar % 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % atal JA Adel av kom kostad

8 kommu atal JA adel i fam vård Vigåker 24 62% Gesta 3 Nyköpig 42 7% Oxelösud 32 76% Fl 3 7% Katrieholm 3 6% Eskilstua 36 74% Strägäs 29 66% Trosa % Adel i fam-vård och atal JA-svar 7% 76% 74% 7% 6% 66% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1% % atal JA adel i fam vård