Utfrågning om dataskydds- och datasäkerhetsärenden i socialvården 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfrågning om dataskydds- och datasäkerhetsärenden i socialvården 2011"

Transkript

1 Utfrågning om dataskydds- och datasäkerhetsärenden i socialvården 2011 Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter A. ALLMÄNT 1. Den svarande organisationens namn, svarandens namn och position i organisationen. Antal svarande: Är er organisation? Antal svarande: På vilken nivå hanteras dataskydds- och datasäkerhetsärenden i er organisation? Antal svarande: Hur viktigt anser ni att dataskyddet är i er organisation? Antal svarande: 292 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 1

2 5. Om det i er organisation uppstår brister i dataskyddet följer: Antal svarande: Vilken myndighet övervakar behandlingen av personuppgifter? Antal svarande: 286 B. DATASKYDDSANSVARIG 7. Har ni utnämnt en dataskyddsansvarig i er organisation? Antal svarande: 294 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 2

3 8. Er dataskyddsansvariga har: Antal svarande: Har er dataskyddsansvariga arbetserfarenhet inom socialvårdsdataskyddsärenden? Antal svarande: Er dataskyddsansvariga är insatt i: Antal svarande: Har ni i organisationen Antal svarande: 244 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 3

4 12. Är dataskyddsansvarigas arbetsbeskrivning uppenbara? Antal svarande: Om dataskyddsansvarigas arbetsbeskrivning fortfarande utvecklas eller om den inte definierats, förklara vad problemet är. Antal svarande: Vad hör till dataskyddsansvarigas uppgifter? Antal svarande: 247 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 4

5 15. Vilka andra än de ovan nämnda uppgifter hör till den dataskyddsansvariga? Antal svarande: Handhar dataskyddsansvariga uppgifterna som huvudsakliga uppgift? Antal svarande: 247 C. DEN ANSVARIGA FÖRMANNENS FÖRESKRIFTER OCH UTBILDANDE AV PERSONALEN 17. Har den ansvariga förmannen för tjänsten gjort skriftliga föreskrifter angående kunduppgifter och gett dessa åt personalen? Antal svarande: 284 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 5

6 18. Vilka ämnesområden berörde föreståndarens föreskrifter? Antal svarande: 191 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 6

7 19. Har ni gett personalen anvisningar om vem som har rätt att behandla och granska de elektroniska kunduppgifterna och när detta är lagstridigt? Antal svarande: Om ni svarade ja, förklara hur ni givit anvisningar. Om ni svarade nej, förklara var anvisningar inte givits. Antal svarande: Har ni tagit en skriftlig sekretess- och användarförbindelse av er personal? Antal svarande: Har er personal utbildats angående dataskyddsärenden? Antal svarande: Hur stor del av personalen har redan fått utbildning i dataskyddsärenden? Antal svarande: 280 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 7

8 24. Vilka ämnesområden har behandlats på personalens utbildning? Antal svarande: 249 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 8

9 25. Vilka ämnesområden tänker ni behandla på kommande personalutbildningar? Antal svarande: 245 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 9

10 D. OBSERVATION OCH ÖVERVAKNING AV KUNDUPPGIFTER 26. Övervakar ni kunduppgifterna med hjälp av loggfiler? Antal svarande: Om ni svarade ja, förklara hur ni givit anvisningar. Om ni svarade nej, förklara varför anvisningar inte givits. Antal svarande: Vem handhar bruksövervakningen i er enhet? Antal svarande: Övervakar ni behandlingen av kundregistren med hjälp av loggfiler på kundens begäran? Antal svarande: Om svaret är ja beskriv hurdan processen är och hur ofta detta sker. Om svaret är nej beskriv varför inte. Antal svarande: Övervakar ni behandlingen av kundregister med hjälp av loggfiler självmant (t.ex. med hjälp av stickprov)? Antal svarande: Om svaret är ja beskriv hurdan processen är och hur ofta detta sker. Om svaret är nej beskriv varför inte. Antal svarande: 240 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 10

11 33. På vilket annat sätt än med loggfiler övervakar ni kunduppgifterna? Antal svarande: Har ni föreskrifter för potentiella fall av missbruk? Antal svarande: Hurdana åtgärder tas enligt föreskrifterna ni om ni misstänker eller märker missbruk? Antal svarande: 282 E. INFORMERING ÅT KUNDERNA OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER 36. Har ni informerat era kunder om behandlingen av kunduppgifter? Antal svarande: 284 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 11

12 37. Hur har ni informerat? Antal svarande: Vilka av följande ärenden har ni informerat om? Antal svarande: Vilka andra personuppgiftsrelaterade behandlingsmetoder har ni informerat om? Antal svarande: 65 Dataombudsmannens byrå. Utfrågning i socialvården Resultat: Offentliga och privata socialvårds verksamhetsenheter. 12