Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län"

Transkript

1 Energieffektivisering g i landsbygdsbutiker i Örebro län Energi- och klimatrådgivarutbildning 18 maj 2011 Magnus Rehnby Bengt Dahlgren AB

2 Innehåll Förutsättningar för butikers energieffektivisering i i Åtgärdsförslag Åtgärdstrappa Finansieringsmöjligheter g Köpmannens egna tankar Slutsatser Länkar och rapporter

3 Förutsättningar för butikers energieffektivisering Liten livsmedelsbutik kontra större livsmedelsbutik Livsmedelsbutik kontra andra lokaler Ekonomi Skillnader i energianvändningen Butiksinnehavarnas förväntningar Förutsättningar för butikers energieffektivisering

4 En mindre butiks förutsättningar för energi- effektiviseringsarbete i i t skiljer sig från en större på flera sätt, en mindre butik har ofta: knappare ekonomiska omständigheter, vilket påverkar investeringsförmågan, högre specifik energianvändning (kwh/m 2 /år), lägre standard d på tekniska k installationer, ti särskilt livsmedelskyla, l l köpman/ägare är mer belastad av den dagliga driften och därför har denna ofta svårare att lyfta blicken. Förutsättningar för butikers energieffektivisering

5 En livsmedelsbutiks förutsättningar för energieffektiviseringsarbete i i t skiljer sig från andra butiker främst genom den påverkan som livsmedelskylinstallationen innebär: den ökar på elenerginotan den kyler ut lokalen, vilket ökar på värmenotan den försvårar ventilationen och uppvärmningen av lokalen den erbjuder möjlighet till värmeåtervinning Förutsättningar för butikers energieffektivisering

6 Energiförbrukning i en mindre livsmedelsbutik 30 % 20 % 50 % Kyl och frys Belysning Övrigt Förutsättningar för butikers energieffektivisering

7 Metoder Bakgrundsfakta, energistatistik Mätningar Bedömningar Intervjuer

8 en består av två steg Steg 1 görs av energi- och klimatrådgivarna tillsammans med butiksinnehavarna. Steg 2 görs med ledning av energikonsulten tillsammans med energi- och klimatrådgivarna och köpmännen.

9 Steg 1 Fastighetsdata och fastighetens användning Energistatistik Byggnad och klimatskal Omfattning av verksamhet med hög energiåtgång (bake-off, grill, parkeringsbelysning) i Översiktlig info om värmesystem, ventilation, kyla och belysning m.m. Dokumentation Service Styrning Problem Genomförda åtgärder av belysningsanläggningen av kyldiskar Brukarintervju

10 Steg 2 Analys med statusbedömning av Klimatskal Uppvärmning Ventilation Livsmedelskyla Komfortkyla Belysning Åtgärdsförslag inkl. lönsamhets- och investeringsbedömning

11 Steg 1 startar Kontaktpersoner Butikspersonal, fastighetsservice, fastighetsägare Fastighetsdata Ytor, fristående eller del i annan fastighet inkl. ritningar m.m. Byggnadsår, genomförda ombyggnationer Fastighetens användning Öppettider/närvarotid i butiken Kända energi- och klimatrelaterade problem

12 Energistatistik Elenergi - Ta fram månads- och timfördelning sommar/vinter från elnätbolagen. Fjärrvärme Fjärrkyla Pellets -Viktigt att notera när man fyllde på och inte när fakturan betalades. Olja - Viktigt att notera när man fyllde på och inte när fakturan betalades. Vattenförbrukning Energideklaration Hyresavtal, elavtal, övriga avtal och abonnemang

13 Byggnad och klimatskal Klimatskal = Tak, golv, ytterväggar, fönster Klimatskalet och isoleringstjocklek har oftast underordnad betydelse för en butiks energianvändning. Det lönar sig sällan med förbättringar i befintlig byggnad om den inte är väldigt dåligt. Om samtidig renovering av andra skäl kan förbättringarna vara lönsamma. Stora fönsterytor i onödan d.v.s. fönster som ändå bara är fyllda med inredning eller reklam kan vara en brist som är värd att åtgärda. Byggnadens täthet och då särskilt dörrars och portars funktion är mycket viktig.

14 Uppvärmning Ritningar - försök få tag i Probleminventering Intervjua om särskilda problem, t.ex. är det för kallt på vintern, är det för varmt på sommaren, finns det problem med drag genom butiken relaterat till vissa vindar?

15 Uppvärmning Olika värmekällor Reflektera över värmekällor endast om butiken är ensam i fastigheten Elvärme inkl. värmepump Vanligt, g, ibland i kombination med återvinning från livsmedelskyla. OK om behovet är lågt och återvinning utnyttjas. Uppmana till köp av miljömärkt el. Olja Usch, alternativ måste föreslås! Fjärrvärme OK, bibehåll och effektivisera! Biobränsle/pellets ll OK, men ovanligt i butiker

16 Uppvärmning Distributionssätt Ofta olika i samma fastighet: Luftburen värme via ventilationen vanligast i butik och på lager, Fläktluftvärmare (eventuellt på lager), Ofta radiatorer i smårum och kontor, Direktel ganska vanligt, särskilt i ridåvärmare.

17 Uppvärmning Uppvärmningsbehov Ofta olika i samma fastighet: Kalla zoner med kyldiskar på centralkyla Varma zoner vid entré samt vid mycket plug-in. Mellanzoner Kolla inställd framledningskurva med hänsyn till eventuell återvinning från livmedelskyla.

18 Uppvärmning Särskilda energitjuvar på grund av bristfällig styrning: Luftridåer i entréer Motorvärmare Golvvärme Markvärme utanför entrén eller på lastramper

19 Ventilation Ritningar, tillgänglighet Försök få tag i ritningar, OVK-protokoll eller annan injustering. Vem sköter service på anläggningen? Var är ventilationsaggregaten placerade och hur kommer man dit? Vilka ändringar i inställningar gör butiken? Vem betalar elenergin till ventilationsaggregaten? Probleminventering Intervjua om särskilda problem, tex. drag från don (förtejpade tilluftsdon är vanligt), störningar på kyldiskar k vanligt

20 Ventilation Typ av ventilation FT (från- och tilluft) FTX (från- och tilluft med återvinning) FTÅ (från- och tilluft med återluft) FTXÅ (från- och tilluft med återvinning och återluft) Luftflöden Om någon form av injusteringsprotokoll som är yngre än 3 år finns, används den i analysen, annars mätning vid Steg 2-inventeringen.

21 Ventilation Styrning Kontrollera drifttider. Normalt behövs inte drift en minut utöver butikens öppettider. Under den tid då personal är närvarande men har inga kunder behöver butiken normalt inte ventileras. Används ventilationen för att värma med nattetid måste startvillkor kontrolleras. Kontroll även övergången mellan nattdrift och dagdrift. Sommarnattkyla skall undvikas! Var sitter givarna som styr ventilationen, framför allt ute i butiken? Finns vettiga dödzoner i regleringen?

22 Livsmedelskyla Ritningar, tillgänglighet, tillsyn Finns dokumentation över anläggningen? Finns journalpärm? Vem sköter regelbunden service på anläggningen? g Hur sker egenkontrollen? (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point) Vilka ändringar i inställningar gör butiken och var sker det? Finns tillträde till alla komponenter inför inventeringen i steg 2? Har det hängts på mer kyldiskar på befintlig anläggning utan utökad kapacitet?

23 Intervjua om problem med livsmedelskylan Svårt hålla temperaturen sommartid i diskar? Många stopp sommartid? Igenisningar? Krävs vattenbegjutning g av kondensor sommartid? Frekventa läckage? Störningar på kyldiskar? Kondensproblem utvändigt?

24 Livsmedelskyla Teknik Kylanläggningen med avseende på teknik inventeras i STEG 2. Vilka köldmedier används och hur mycket? Finns nattgardiner på alla kyl- eller frysmöbler? Manuella eller motoriserade? Fungerar de? Används de? När exakt på morgon och kväll dras de av och upp? Inventera kylmöbelbeståndet enligt tabell.

25 Nattäckning av kyl- och frysmöbler Sparar energi! I en vertikal kyldisk sjunker energiförbrukningen med % när den är täckt. Temperaturen sjunker i varorna och blir jämnare. Besparingens storlek som kan uppnås med nattäckning ökar ju varmare och fuktigare det är i butiken. beror på butikens öppettider ökar om diskens reglersystem tar hänsyn till att förlusterna minskar med nattäckning.

26 Resultat av beräkningar med fabrikantdata 1) Magnus har en tabell 1) Enligt Bengt Dahlgren AB:s beräkningsprogram. Besparing avser räknat över helår, jämfört med konventionell nattäckning med gardiner, 14 h öppningstid/dygn.

27 Varornas hållbarhetstid och temperatur Källa: Butikskyla, Monica Axell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

28 Traditionell kylning med kylmaskin Källa: Butikskyla, Monica Axell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

29 Två huvudtyper av kylsystem Direkt kylsystem Källa: Butikskyla, Monica Axell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

30 Två huvudtyper av kylsystem Indirekt kylsystem Källa: Butikskyla, Monica Axell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

31 Kyleffekt som funktion av omgivningsklimatets torra temperatur Resultaten visar tydligt den inverkan som utomhustemperatur, butikstemperatur och luftens relativa fuktighet har över kompressoreffekten.

32 Livsmedelskyla Köldmedium Traditionella (freoner): R404A och R134a Naturliga: Koldioxid, ammoniak, kolväten, vatten, luft

33 Miljöpåverkan (GWP) från olika köldmedier Ozonpåverkan (ODP)=0 för freoner (HFC), CO 2, NH 3 och CH 2 3 Bidrag till växthuseffekten framgår av GWP-faktorn GWP (ca) R404A (HFC freon ) CO 2 1 (per definition) NH 3 (ammoniak) 0 R134a (HFC freon ) 1300 CH (propan) 3

34 Miljöpåverkan (GWP) från olika köldmedier Den högre investeringskostnaden i system med låg GWP (ex koldioxid) gör att i små nya butiker är fyllnadsmängden ofta större än i riktigt stora butiker.

35 COP som funktion av kondenserings- och förångningstemperatur KONDENSERINGSTEMPERATUR COP FÖRÅNGNINGSTEMPERATUR [ C]

36 Belysning Ljuskällor Som allmänbelysning l i butik är effektiva lyrörsarmaturer bäst, använd gärna dimbara armaturer. Glöm LED som allmänbelysning i butik! LED fungerar som accentbelysning, men är känslig för färgtemperatur. Lysrörsalternativ finns! LED fungerar utmärkt i kyl- och frysrum och som utebelysning. LED är fortfarande dyrt, särskilt när det handlar om utbyte.

37 Belysning Problemet med belysningen i butik är att den anses vara säljande. Detta leder till att onödigt mycket allmänbelysning ( ljusmatta ) i butiken, när man med accentbelysning vill framhäva något extra får man ta i ännu mer för att ljust skall bli ljusare. Att kunna göra optimala bedömningar mellan sälj och energi är svårt. Vid inventering i är det viktigt t att identifiera: belysning på belysning belysning som ej anpassats vid andra funktioner överbelysta områden bristande styrning Ofta realistiskt att byta ljuskällan bara om den är riktigt dålig.

38 Belysning Räkna alla armaturer i butiken, även accentbelysning. Ta reda på vilken installerad effekt de har. Total effekt inkl. drivdonspålägg (1,1 W med T5-rör och 1,2 W med T8-rör) Mät belysningsstyrka (lux) Var uppmärksam med ljuskällornas placering m.m. Bedöm effektiviteten på ljuskällorna.

39 Belysning Styrning Oftast manuell styrning Djupintervjua köpmannen om hur och när man tänder upp respektive yta. Kan belysningen tändas i olika nivåer? Är butiken innan den har öppnat (men är bemannad) fullt upplyst? Skulle upplysningsnivån kunna vara lägre? Finns ytor (omklädning, lager, m.m.) som skulle kunna närvarostyras? Hur sköts tändning och släckning av dagsljuspåverkade ytor? Skulle man kunna dagsljuskompensera belysningen? Hur styrs utebelysning?

40 Brukarbeteende Släckdisciplin i li belysning, datorer, grillar m.m. Är nattkontroll utförd? Sköts manuella nattgardiner? Reduceras belysningen då butiken ej är öppen? Är kyl- och frysmöbler rätt lastade? Hålls kyl- och frysmöbler rena? Är personalen energimedveten?

41 Nattkontroll Takarmaturer Belysning av skåp, hyllor, tidningsställ Vågar Kaffeautomat Pantmaskiner Datorer, skrivare, kopiatorer Diskmaskin Fläktar

42 Steg 2 startar Analys Statusbedömning och åtgärdsförslag Vad är bra? Vad bör åtgärdas? Vad kostar det? Lönsamt? När? Åtgärdsförslag

43 Klimatskal Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Ökad isolering, tak Ökad isolering, vägg Byte av fönster Byte av portar Förbättrad slussverkan vid inlastning i Reducering av onödiga fönsterpartier Förbättrad solavskärmning Åtgärdsförslag

44 Klimatskal Kommentarer Tilläggsisolering g lönar sig inte om inte utgångsläget g g är mycket dåligt.undantag isolering med lösull på vind. Det viktiga är DRAG och TÄTHET Går det att bygga en sluss vid varuinlastningen för att minska utkylningen vid varuleverans? Numera finns både utvändig och invändig solavskärmning med god effektivitet. Åtgärdsförslag

45 Uppvärmning Vanligaste bristerna är att: Man tillför värme trots att det inte behövs. Rumstemperaturgivaren kan vara felaktigt placerad så att värmen stannar vid tak. Börvärden är fel. Återvinning från livsmedelskyla fungerar bristfälligt och oekonomiskt vänligt vanligt. Uppvärmning med diverse lokala apparater, luftvärmare, luftridåer, markvärme etc som går på el och/eller styrs inte optimalt. Åtgärdsförslag

46 Uppvärmning Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Förbättrad reglering av rumstemperatur i butik, lager, beredning, kontor Flytta olämpligt placerad temperaturgivare Förbättrad funktion för tillförsel av återvinningsvärme från livsmedelskylanläggning Förbättrad funktion för spetsvärmetillförsel Ändrade börvärdesinställningar centralt (radgrupper, pannor, fjv etc.) Förbättrad funktion för luftvärmare (eldrift, driftvillkor, börvärde etc) Reducerad varmvattenförbrukning Åtgärdsförslag

47 Uppvärmning forts. Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Utnyttja kondensorvärme för förvärmning av varmvatten Sänka varmvattentemperatur för att bättre kunna utnyttja återvinning (obs beakta risk för legionellabakterier) Förbättrad funktion och renhet av luftridåer Reduktion av omfattningen av markvärme Förbättrad styrning av markvärme Reduktion av omfattningen av golvvärme Förbättrad styrning av golvvärme Åtgärdsförslag

48 Ventilation Vanligaste bristerna är att: Oklar ansvarsfördelning kring skötsel av ventilation Onödigt långa driftstider Ventilationsaggregatet eller fläktar är skrot. För högt uteluftsflöde. Normalt räcker 0,5 l/s/m 2, maxflöde 1,0 l/s/m 2 Aggregatet g körs dygnet runt, på sommartid med 100% uteluft. För hög värmetillförsel beroende på att: Värmen inte kommer ner till vistelsezonen och särskilt inte till den kalla zonen Värmen tillförs där givaren som styr värmetillförseln är placerad, (risk att det blir kallt runt kassorna och kyldiskar beroende på att otillräckligt med värme tillförs dessa delar). Åtgärdsförslag

49 Ventilation Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Byt ventilationsaggregat Minska totalluftflöden i butiken Sänk inblåsningstemperatur i försäljningsyta Reducera temperaturgradient golv-tak i butiken Minska/behovsanpassa luftflöden i kontor Sänk inblåsningstemperatur i kontor Sänk inblåsningstemperatur i beredning Förbättra luftbalansen och minska tvärdrag Förbättra funktion på imkåpor i eventuella berednings-, bake-offytor Åtgärdsförslag

50 Ventilation forts. Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering kr Payoff, år Öka behovsstyrningen av luftflöde i imkåpor Öka omfattning av värmeåtervinning till/frånluft Reducera drifttider, huvudaggregat Reducera drifttider, övriga frånluftsfläktar Minska uteluftsflöde, inför CO 2 -styrning Förbättra nattvärmefunktion i butik (lägre starttemp., blockera spetsvärme etc) Stäng av sommarnattkyla Förbättra Sfp-värde ventilationsaggregat (mät om möjligt) Åtgärdsförslag

51 Livsmedelskyla Vanligaste bristerna är: Mycket plugin-utrustning (30-50% sämre energieffektivitet) Nattgardinfunktioner fungerar inte bra Hög kondenseringstemperatur Ej fullt utnyttjande av eller bristande funktion i återvinning. Kommentarer: e Ofta svårt att få ihop lönsamheten med en helt ny kylutrustning. Därför blir det frestande att försöka effektivisera en befintlig anläggning men det är dock ofta svårt att avgöra hur mycket man skall satsa på. Kompressorernas effektivitet skiljer sig inte mycket mellan nytt och gammalt. Problemet är systemutformningen och styrutrustning. En ny optimal anläggning kan ha bara 40-50% energianvändning jämfört med en 10 år gammal anläggning. Åtgärdsförslag

52 Livsmedelskyla Kommentarer forts. Montering av lock och dörrar ger upp till cirka 50 % energibesparing. Besparingen är ännu större om det inte heller fanns nattgardiner innan monteringen. Bra energieffektiva dörrar till befintliga diskar har en återbetalningstid på 5-10 år. Sargvärmen en lönsam besparing, särskilt om man har en liten frysdisk. Kostnadsmässigt svårt med naturliga köldmedier i små butiker. Detta innebär tyvärr stora fyllnadsmängder av freoner (HFC). Att sänka kondenseringen är den enklaste åtgärden. Hur långt det går varierar från fall till fall. Åtgärdsförslag

53 Livsmedelskyla Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Rekommendera utbyte av kyl- eller frysdiskar, särskilt plug-in Höj temperaturnivåer i kyl- och frysrum och diskar Minska elavfrostning i frys- och kyldiskar Installera / förbättra funktionen på manuella nattgardiner på kyldiskar Installera / förbättra funktionen på motorstyrda nattgardiner på vertikala kyldiskar (t.ex. ändra tidpunkten då de går upp på morgonen) Sätt lock på frysgondoler Behovsstyr sargvärme på frysdiskar Förbättra tätheten t på kylrumsdörrar Åtgärdsförslag

54 Livsmedelskyla forts. Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Installera plaststrips innanför frysrumsdörr Installera fläktstopp vid dörröppning i frysrum Byt kyl- eller frysaggregat Installera underkylning i kylanläggningen Förändra systemuppbyggnaden i kylanläggningen Reducera köldmediefyllningen HFC Förbättra regleringen av kyl- och/eller frysmaskiner Sänk kondenseringstemperaturen Åtgärdsförslag

55 Livsmedelskyla forts. Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Höj förångningstemperaturen t.ex. vintertid och nattetid. Förbättra regleringen av kylmedelkylare/kondensor Byt kylmedelkylare Installera återvinning av kondensorvärme till byggnadens värmesystem Byt cirkulationspump(ar) i kylanläggningen Förbättra isolering, särskilt i frysar Åtgärdsförslag

56 Komfortkyla Vanligaste bristerna är: Aggregat i dåligt skick. Låga börvärden. Separata aggregat är i drift fast de inte behöver vara det. Detta kan leda till att kylan motverkar t ex värmen i tilluften. Kommentarer: e Många butiker kyls av spillkylan från livsmedelkylan. Om man gör effektiviseringsåtgärder genom lock- och dörrinstallation kan det bli varmt i butiken. Åtgärdsförslag

57 Komfortkyla Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Ändra placering av komfortkylaggregat Byta, serva eller gör rent komfortkylaggregat Begränsa drifttiden för komfortkylan, t.ex. vintertid Åtgärda brister i isolering på kalla rör. Höj temperaturnivån på kall sida (indirekt system) Höj börvärden i kylda utrymmen Eliminera att komfortkylan är i drift samtidigt som värme tillförs Åtgärdsförslag

58 Belysning Vanligaste bristerna är: Gammal ineffektiv belysningsanläggning som ändå är dyr att byta ut. Energiförbrukningen skulle kunna bli 10 istället för W/m 2. Belysning på belysning. Felaktigt placerade armaturer. Ingen anpassning till dagsljus, närvaro etc. Kommentarer: Belysningen styrs ofta manuellt och bättre i en liten butik än i en större. Åtgärdsförslag

59 Belysning Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Byt ljuskällor för allmänbelysning Byt ljuskällor för accentbelysning Effektivisera befintliga ljuskällor för allmänbelysning Effektivisera befintliga ljuskällor för accentbelysning Reducera belysningsstyrka (lux) för allmänbelysning i hela eller delar av butiken under hela eller delar av dagen Reducera belysningsstyrka (lux) för accentbelysning under hela eller delar av dagen Åtgärdsförslag

60 Belysning forts. Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Justera felaktigt placerade armaturer Eliminera belysning på belysning Installera dagsljuskompensering i någon yta Installera närvarostyrning i vissa rum Förändra rutiner för belysningsstyrning Åtgärdsförslag

61 Brukarbeteende Vanligaste bristerna är: Man stänger inte av och släcker inte efter sig. Man överlastar kyldiskar. Diverse apparater som står på när de inte behövs. Åtgärdsförslag

62 Brukarbeteende Skriv in egna värden! Möjliga åtgärder Energieffektivisering, kwh/m 2 /år Besparing, kr/år Investering, kr Payoff, år Ändra rutiner för manuell belysningsstyrning Överlasta ej kyldiskar Använd alla nattgardiner som finns Bättre disciplin vad gäller att hålla klimatskalet tätt (portar, dörrar) Genomför en nattvandring Stäng av apparater som inte behövs Förbättra det allmänna energimedvetandet Åtgärdsförslag

63 Åtgärdstrappa Trappans första steg är den mest lönsamma åtgärden! Exempel från Butik Handlanära Möjliga åtgärder Investering, kr Payoff, år PRIO, 1-3 Energianvändning [MWh/år] Ökad isolering, tak Justera felaktigt placerade armaturer Installera närvarostyrning i vissa rum Använd alla nattgardiner som finns Normhus Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärd 5 Åtgärd 6 Åtgärd 7 Åtgärd 8 Samtliga åtgärder genomförda inkl. säkerhetsmarginal 20% Åtgärdstrappa

64 Åtgärdstrappa Åtgärd 6 Åtgärd 7 Åtgärd 8 Åtgärd bespa aring kr/år Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 4 Åtgärd 3 Åtgärder 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% 25% Investering Åtgärdstrappa

65 Finansieringsmöjligheter Ekonomiskt stöd Länsstyrelsen (SFS 2000:284). Stöd till kommersiell service på landsbygden, investeringsbidrag upp till 50 %. Begagnat? Lån? Annat? Finansieringsmöjligheter

66 Köpmannens egna tankar Tidsperspektiv framtidsplaner Förväntningar Personalutbildning - energiansvarig Rutiner med ronder med olika intervall Annat? Köpmannens egna tankar

67 Länkar och rapporter Butikskyla. Monica Axell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Energianalys. ICA Maxi Sandviken. (Ett exempel på en energianalys på en större livsmedelsbutik.) Gävle Dala Energikontor Naturliga köldmedier - Exempel på lyckade installationer, Naturvårdsverket Länkar och rapporter

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader Energismarta handlare Så kan du sänka dina energikostnader 1 Lägre kostnader Trivsammare butik Bättre arbetsmiljö Jämnare varukvalité Minskad miljöpåverkan En klok handlare energieffektiviserar Energikartläggningar

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Nedan följer en lista med åtgärdsförslag för energieffektivisering i lokaler. Med åtgärdsförslag av idag (den högra spalten) åsyftas de åtgärdsförslag som anges

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Fastigheten Lidköpings ishall Lidköpings kommun Wikström VVS-Kontroll AB Mats Nyberg/031-707 23 22 Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår:

Läs mer

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Sandviken

Energianalys. ICA Maxi Sandviken Energianalys ICA Maxi Sandviken Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energianalys. ICA Maxi Gävle

Energianalys. ICA Maxi Gävle Energianalys ICA Maxi Gävle Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd av Ulf Larsson Gävle tekniska högskola i samarbete med Peter Karlsson Industriell Laststyrning samt projektledare

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014 Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare Delrapportering 2 Energitillsyn 2014 Delrapport Sammanfattning Under 2014 har Energi- och klimatrådgivningen

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY

ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Avdelning Marknad Handläggare ABRAHAMSSON THORD Svante Fahlén BYSÄTTRA 10 740 12 KNUTBY Energideklaration/analys/besiktning Bysättra 1:2 o 3:1 I enlighet med vår uppgörelse har Energideklaration/analys/besiktning

Läs mer

Energikartläggningar Livsmedelsbutiker våren 2014

Energikartläggningar Livsmedelsbutiker våren 2014 Energikartläggningar Livsmedelsbutiker våren 2014 ICA Nära Idre fjäll ICA Stöten ICA Tandådalen Kläppen Nära Dig Europeiska regionala utvecklingsfonden Bilaga 6, S30441-55-11 GREEN 2020 slutrapport av

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 393024 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Tidaholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Helliden 2:24 Husnummer 0 Adress Helliden; Stallet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Smålandsgatan 7, 621 49 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 667204

ENERGIDEKLARATION. Smålandsgatan 7, 621 49 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 667204 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Smålandsgatan 7, 621 49 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 667204 Energiprestanda: 99 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stenportsgatan 37, 531 50 Lidköping Lidköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1922 Energideklarations-ID: 614457

ENERGIDEKLARATION. Stenportsgatan 37, 531 50 Lidköping Lidköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1922 Energideklarations-ID: 614457 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stenportsgatan 37, 531 50 Lidköping Lidköpings kommun Nybyggnadsår: 1922 Energideklarations-ID: 614457 Energiprestanda: 111 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN 1 (5)

ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN 1 (5) 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN bedömning av befintliga installationer för värme, ventilation, tappvarmvatten resp kyla. Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattning. Datum 2009-04-01 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155

ENERGIDEKLARATION. Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skytteskogsgatan 3, 414 76 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 658155 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672472 Energiprestanda: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vanåsparken 3, 216 19 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 640552

ENERGIDEKLARATION. Vanåsparken 3, 216 19 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 640552 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vanåsparken 3, 216 19 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 640552 Energiprestanda: 128 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 Energiprestanda: 138 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Olle Åkares Väg 3C, 743 34 Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 679517

ENERGIDEKLARATION. Olle Åkares Väg 3C, 743 34 Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 679517 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Olle Åkares Väg 3C, 743 34 Storvreta Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 679517 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 679819 Energiprestanda: 192 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11

Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Tillägg och kommentarer till Energiberäkningar KV Gnejsen. Göran Sandström, & Mats Lindström Samfälligheten Gnejsen 2010-10-11 Inledning Detta dokument är ett komplement till Energiberäkningar KV Gnejsen

Läs mer

Totalprojekt Slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt

Totalprojekt Slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt web juli 214 Fastighet: Pennfäktaren 11 Fastighetsägare: Vasakronan AB Totalprojekt Slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt Bakgrund Pennfäktaren har golvarean A temp 12.6 m 2. Den byggdes

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580

ENERGIDEKLARATION. Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Ansgarigatan 4, 216 12 Limhamn Malmö stad Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 665580 Energiprestanda: 137 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Alestadsvägen 200. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Alestadsvägen 200. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 363947 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Sjöbo Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Alestad 25:2 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41656

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41656 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 412187 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torp 3:18 Husnummer 1 Adress Svenslyckegatan 13

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 Energiprestanda: 97 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 536401 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Söderköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Drothems-Broby 1:98 Husnummer 1 Adress Brobyvägen

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gustafsvägen 10, 181 32 Lidingö Lidingö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: 626059

ENERGIDEKLARATION. Gustafsvägen 10, 181 32 Lidingö Lidingö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: 626059 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gustafsvägen 10, 181 32 Lidingö Lidingö stad Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: 626059 Energiprestanda: 109 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fältspatsvägen 3A, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 660785

ENERGIDEKLARATION. Fältspatsvägen 3A, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 660785 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fältspatsvägen 3A, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 660785 Energiprestanda: 180 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer