Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2012"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2012 Sid Justering Godkännande av dagordning Information Ansökan från Sundsvalls Atlet och Idrottsklubb, SAIK, om bidrag till fortsättning på projektet Go Wrestling Ansökan från studieförbundet Bilda gällande Musikschlaget Anmälnings- och delegeringsärenden KFN Inbjudan till Kulturting Övriga frågor Lunkentuss - övertagande och avsiktsförklaring...13

2 Kultur- och fritidsnämnden Tid Kl Plats Kommunhuset plan 3, sammanträdesrum 350 Beslutande Reinhold Hellgren (C) ordförande Torbjörn Forsman (MP) ers. för Lena Schölander (MP) Hjördis Bredberg (M) Gunilla Molin (M) ers. för Patrik Gustavsson (M) Magnus Björk (FP) ers. för Johanna Höckert (FP) Bertil Hörnqvist (KD) deltog ej i 84 p.g.a. jäv Tommy Eriksson (S) Diana Kapitanska (S) Börje Bergström (S) ers. för Robin Sjölén (S) Peter Sandström (S) Adele Flodin (S) Ersättare Jennie Stockhaus (M) ers. för Bertil Hörnqvist 84 Therese Nyhman (S) Rebecca Lampinen (S) Hicham El Kahtib (V) Övriga Ulla Näsman direktör för Kultur & Fritid Karin Mattisson sekreterare

3 Kultur- och fritidsnämnden Protokollet omfattar samt 91 Det noteras till protokollet att 88 - Svar på remiss - Ny bibliotekslag (Ds 2012:13), 89 - Svar på remiss - betänkandet "Mindre våld för pengarna" (SOU 2012:23) samt 90 - Ansökan om bidrag från Sundsvalls Segelsällskap för genomförandet av 50 års jubileum för världsomseglaren Lunkentuss, justerades omedelbart vid sammanträdet och återfinns i ett separat protokoll. Justeras Reinhold Hellgren Ordförande Karin Mattisson Sekreterare Diana Kapitanska Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( eller hos kultur- och fritidskontoret, kommunhuset plan 3 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Karin Mattisson

4 Kultur- och fritidsnämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Diana Kapitanska med Börje Bergström som ersättare.

5 Kultur- och fritidsnämnden Godkännande av dagordning Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dagordningen

6 Kultur- och fritidsnämnden Information Ulla Näsman, direktör för Kultur & Fritid, informerar om: - Sommaren som har gått - Seniordagen den 25 augusti 2012 i Kulturmagasinet samverkan mellan Kultur & Fritid och socialtjänsten - Spontanidrottsplats i Skönsberg invigning den 31 augusti Stenstansdagarna den 7-9 september Kultur & Fritid arrangör via museet - Teater Västernorrland 40 år utställning i Kulturmagasinet den 15 september 25 november Lars Ahlin-stipendiat 2012, Marjaneh Bakhtiari utdelning av stipendium i Kulturmagasinet den 22 september kl Guide för ett gott värdskap i Kultur & Fritid Vi gör det goda livet möjligt - Bästa lättlästa bibliotek 2012 Sundsvalls stadsbibliotek nominerat

7 Kultur- och fritidsnämnden Ansökan från Sundsvalls Atlet och Idrottsklubb, SAIK, om bidrag till fortsättning på projektet Go Wrestling (KFN ) Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till projektet Go Wrestling med kronor för att medel tas från utvecklingsbidraget Ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutade att återremittera ansökan från Sundsvall Atlet och Idrottsklubb om fortsatt bidrag till projektet Go Wrestling eftersom den kompletterande redovisningen från förvaltningen inte bedömdes tillräcklig och nämnden dessutom vill ha en verksamhetsberättelse från SAIK. Sundsvalls Atlet och Idrotts Klubb (SAIK) har sökt ett fortsatt bidrag för sitt projekt Go Wrestling som startade 1 juni 2011 och som beräknas pågå till och med sista juni Föreningen ansöker om kronor för projektets andra år. I ansökan för 2011 beviljades SAIK ett projektbidrag på kronor. Målet med projektet är som tidigare att söka upp och försöka locka fler unga (företrädesvis med invandrarbakgrund) att bli aktiva i föreningen, öka sin fysiska aktivitet, förbättra självkänslan samt skapa samhörighet med andra kring ett gemensamt intresse (fysisk aktivitet). Projektet bygger på att tränaren i föreningen arbetar heltid som instruktör där han bland annat har besökt kommunens skolor. Vid besöken får eleverna delta vid en provträning i brottning samt annan fysisk aktivitet t.ex. fallteknik etc.

8 Kultur- och fritidsnämnden Utifrån introduktionen på skolorna har tre områden prioriterats för etablerandet av aktivitetsgrupper. Dessa genomförs en till två gånger i veckan i bostadsområdena Nacksta, Skönsberg och Ljustadalen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - Ansökan från Sundsvalls Atlet och Idrottsklubb, SAIK, om bidrag till fortsättning på projektet Go Wrestling Tjänsteskrivelse Ansökan från Sundsvalls Atlet och Idrottsklubb, SAIK, om bidrag till fortsättning på projektet Go Wrestling Bilaga - Ansökan om utvecklingsbidrag från Sundsvalls Atlet och Idrottsklubb SAIK, Go Wrestling Bilaga - Redovisning 1, projekt Go Wrestling Bilaga - Redovisning 2, projekt Go Wrestling Bilaga - Beslut KFN Uppföljning av beslut Uppföljning från Föreningsbyrån hösten 2012 samt våren Slutlig redovisning av projektet ska lämnas in till Föreningsbyrån i september 2013.

9 Kultur- och fritidsnämnden Ansökan från studieförbundet Bilda gällande Musikschlaget 2012 (KFN ) Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att att bevilja studieförbundet Bilda kronor för genomförandet av Musikschlaget 2012 bidraget tas från utvecklingsbidraget Ärendet Studieförbundet Bilda har inkommit med en ansökan (daterad ) om ett bidrag på kronor för genomförandet av arrangemanget Musikschlaget i november Musikschlaget är en melodifestival av, med och för unga musikanter med funktionsnedsättningar. Beräknad kostnad för arrangemanget är kronor. Förvaltningens förslag till beviljande av bidrag är kronor som tas från utvecklingsbidraget under kriteriet arrangörsstöd. Jäv Bertil Hörnqvist (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet och lämnar sammanträdeslokalen p.g.a. jäv. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - Ansökan från studieförbundet Bilda gällande Musikschlaget 2012 Tjänsteskrivelse Ansökan från studieförbundet Bilda gällande Musikschlaget 2012 Bilaga - Ansökan om utvecklingsbidrag från Studieförbundet Bilda Musikschlaget 2012 Bilaga - Redovisning Musikschlaget

10 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning av beslut Redovisning av arrangemanget inlämnas till Föreningsbyrån senast

11 Kultur- och fritidsnämnden Anmälnings- och delegeringsärenden KFN (KFN ) Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera redovisning av anmälnings- och delegeringsärenden och lägga dem till handlingarna Ärendet Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på delegering i förvaltningen. Delegerings- och anmälningsärenden redovisas i upprättad pärm som finns tillgänglig på kultur- och fritidskontoret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anmälnings- och delegeringsärenden KFN Redovisning av anmälnings- och delegeringsärenden KFN förteckning skickas ut per e-post samt att pärm med ärenden cirkulerar under sammanträdet

12 Kultur- och fritidsnämnden Inbjudan till Kulturting 2012 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 3 från majoriteten och 2 från oppositionen får delta i Kulturting 2012 i Östersund dem 4-5 oktober 2012 Ärendet En inbjudan har inkommit från Länskulturen och Landstinget Västernorrland gällande Kulturting 2012, den 4-5 oktober i Östersund. Sista anmälningsdag är den 25 september Överläggning Tommy Eriksson (S) framför att Therese Nyhman (S) och Rebecca Lampinen (S) deltar från oppositionen och att Börje Bergeström (S) står som reserv. Ordförande Reinhold Hellgren (C) framför att han kommer att delta från majoriteten och att övriga två deltagare meddelas till nämndsekreteraren innan den 25 september Beslutsunderlag Program och inbjudan till Kulturting 2012

13 Kultur- och fritidsnämnden Övriga frågor Hjördis Bredberg (M) ställer en fråga om den översyn av föreningsbidragens regelverk gällande ekonomiska föreningar som pågår. Diana Kapitanska (S) ställer en fråga om det som framkom i dagens Sundsvalls Tidning gällande föreningen Polarna. Ulla Näsman svarar att reglerna kring lönebidrag har ändrats och att det pågår en diskussion mellan Kultur & Fritid och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) gällande detta.

14 Kultur- och fritidsnämnden Lunkentuss - övertagande och avsiktsförklaring (KFN ) Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet med ett uppdrag till förvaltningen att utreda ekonomiska förutsättningar och juridiska aspekter i avsiktsförklaring och ett övertagande av båten Lunkentuss Ärendet Projektgruppen Bevara Lunkentuss erbjuder Sundsvalls kommun att överta båten Lunkentuss för en krona. Överläggning Tommy Eriksson (S) framför oppositionens (S) yrkande på återremiss av ärendet med ett uppdrag till förvaltningen att utreda ekonomiska förutsättningar och juridiska aspekter i avsiktsförklaring och ett övertagande av båten Lunkentuss. Ordförande Reinhold Hellgren (C) ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att nämnden vill att ärendet återremiteras. Nämnden beslutar i enlighet med oppositionens (S) yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lunkentuss - övertagande och avsiktsförklaring - skickas per e-post samt delas ut vid sammanträdet Bilaga - Avsiktsförklaring Lunkentuss skickas per e-post samt delas ut vid sammanträdet Förslag till att-satser från Reinhold Hellgren delas ut vid sammanträdet

15 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning av beslut Förvaltningens utredning ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Sid 92 Dagordning... 4 93 Information... 5 94 Månadsrapport oktober 2013... 6 95 Byte/placering av konstgräsmatta på IP Norrporten

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Sid Justering...3 121 Justering av dagordning...4 122 Information...5 123 Månadsrapport oktober 2011...6 124 Ansökan om bidrag för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Sid Justering... 3 84 Dagordning... 4 85 Information... 5 86 Mål - och resursplan 2014 - kultur- och fritidsnämnden... 6 87 Revidering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014

Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014 Sid Justering... 3 38 Dagordning... 4 39 Information... 5 40 Månadsrapport februari 2014... 6 41 Reglering av hyrestaxor för teaterkvarteren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012

Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012 Sid Justering...3 22 Godkännande av dagordning...4 23 Information...5 24 Månadsrapport februari 2012...6 25 Investeringsbudget maskiner

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2014

Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2014 Sid Justering... 3 83 Dagordning... 4 84 Information... 5 85 Delårsrapport 2 Kultur & Fritid... 6 86 Ansökan Föreningsutveckling

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2012

Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2012 Sid Justering...3 67 Godkännande av dagordning...4 68 Information...5 69 Månadsrapport maj 2012...6 70 Ansökan om forts bidrag till projektet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014

Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 Sid Justering... 3 69 Dagordning... 4 70 Information... 5 71 Månadsrapport maj 2014... 7 72 Ansökan föreningsutveckling Ållateatern Sweden,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2011

Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2011 Sid Justering...3 59 Information...4 60 Delårsrapport 1 2011...5 61 Investeringsbidrag till idrotts- och fritidsföreningar 2011...7 62

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2010

Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2010 Sid Justering...3 Justering av dagordning...4 105 Frågor och information...5 106 Månadsrapport november...7 107 Uppföljning av intern

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2012

Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2012 Sid Justering...3 131 Mål- och resursplan 2013...4 132 Kulturstipendier 2012...7 Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-21 1 Tid Kl. 13.00-15.10

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010

Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010 Sid Justering...3 75 Information...4 77 Delårsrapport 2 2010...5 78 Verksamhetsbidrag Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening6 79

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 102 Justering...3 103 Justering av dagordning...4 104 Information...5 105 Månadsrapport september 2009...6 106 Ansökan om bidrag Nolby Hockey...7

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2013

Kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2013 Sid Justering...3 14 Godkännande av dagordning...4 15 Information...5 16 Fördelning av årligt verksamhetsbidrag 2013...6 17 Anläggningsbidrag

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum 2010-04-26 Ärendeförteckning Justering...2 754 Valärenden...3 2010-04-26 1 Tid Kl 14.50-15.00 Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 3 september 2014 Sid Justering... 3 47 Information... 4 48 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning inför 2015... 6 49 Anmälnings- och delegeringsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 6 februari 2013 Sid Justering...3 2 Upphandling av Sfi på distans...4 3 Internkontroll 2012 - verksamheten för män över 25 år...5 4 Intern kontrollplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-18 Tid 13.00-15.00 Plats Kommunhuset, plan 3, konferensrum 350 Beslutande Kim G Ottosson (V) ordförande Tommy Eriksson (S) vice ordförande Diana Kapitanska (S) Martti

Läs mer

Miljönämnden 4 april 2012

Miljönämnden 4 april 2012 Miljönämnden Miljönämnden 4 april 2012 Sid Justering...3 31 Yttrande över ansökan från Kubikenborg Aluminium AB om förlängd utredningstid för utsläpp till luft och vatten, Skönsmon 2:98..4 32 Utgår av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2011-06-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 262 Kollektivtrafik billiga pensionärsresor, Hundralappen, MRP-uppdrag SH 8a, 2011...4 263 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Sid Justering...3 20 Ekonomi - Månadsrapport...4 21 Internkontrollplan 2011...5 22 Revisionsrapport...6 23 FSÖ-medlemskap - för hur många i nämnden...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom... Kommunstyrelsen 2007-12-17 Ärendelista Sid nr Justering...3 323 Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...5 Kommunstyrelsen 2007-12-17 1 Tid Kl. 11.00 11.10 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-23 Ärendeförteckning Sid nr 86 Justering...3 87 Information...4 88 Delårsrapport 2 2009...5 89 Månadsrapport juli 2009...6 90 Anläggningsinvesteringsbidrag till föreningsägda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Socialnämnden 2 oktober 2013

Socialnämnden 2 oktober 2013 Socialnämnden Socialnämnden 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 155 Val för valperioden 2011-2014... 4 156 Delegation av beslutanderätt 2013... 6 Socialnämnden 2013-10-02 1 Tid Kl. 12:00-12:20 Plats 343

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Ekonomi... 4 2 Presentation av nämnden... 5 3 Årsrapport 2013... 6 4 Förslag på ändrade riktlinjer för granskningsarbete

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2010-11-08 Ärendeförteckning Sammanträdets öppnande...2 Justering...3 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 1 november 2010-31 oktober 2014...4 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Sid Justering... 3 24 Fastställande av ärendelistans... 4 25 Ekonomi... 5 26 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 27

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 14 oktober 2015

Kultur- och fritidsnämnden 14 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 14 oktober 2015 Sid Justering... 3 100 Dagordning... 4 102 Månadsrapport september 2015... 6 103 Ansökan från Arnold Film Factory gällande synopsis

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Upphävande av beslut - valärende...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Upphävande av beslut - valärende...3. Sammanträdesdatum Ärendeförteckning Justering...2 4 Upphävande av beslut - valärende...3 1 Tid Plats Kl.13.45-13.46 Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1 Sekreterare

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 december 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 22 december 2010 vuxenutbildning och integration) 22 december 2010 Sid Justering...3 93 Information av omställningsarbetet gällande flyktingmottagningen, Per Östberg...4 94 Slutrapport Affärsintegration...5 95 Beslut om

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 15 april 2015

Kultur- och fritidsnämnden 15 april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 15 april 2015 Sid Justering... 3 41 Dagordning... 4 42 Information... 5 43 Månadsrapport mars 2015... 6 44 Ansökan om utvecklingsbidrag för projekt

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Sid Justering... 3 33 Fastställande av ärendelistan... 4 34 Ekonomi... 5 35 Delårsrapport januari - april 2015... 6 36 Svar på revisionsrapport

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 maj 2010

NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 20 maj 2010 NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 20 maj 2010 Sid Justering...3 36 Revidering av förvaltningens verksamhetsplan...4 37 Ansökan om ekonomiskt stöd till lönekostnader...6 38 Ansökan om lokal-och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 4 februari Sid nr. 22 Genomgång av valproceduren utifrån Valmyndighetens handbok 4

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 4 februari Sid nr. 22 Genomgång av valproceduren utifrån Valmyndighetens handbok 4 Valnämnden 4 februari 2009 Ärendelista Sid nr 22 Genomgång av valproceduren utifrån Valmyndighetens handbok 4 23 Information från valkansliet. 5 24 Fastställande av ersättning till röstmottagare i vallokal...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2010-02-25 1 Ärendelista Sid nr Justering...3 11 Information från valkansliet...4 12 Valnämndens årsredovisning 2009...5 13 Informations och kommunikationsplan inför 2010-års val...6 14 Utformning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015

Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Sid Justering... 3 51 Dagordning... 4 52 Information... 5 53 Delårsrapport 1, 2015... 6 54 Ansökan om projektbidrag till föreställningen

Läs mer

Miljönämnden 10 maj 2017

Miljönämnden 10 maj 2017 Miljönämnden Miljönämnden 10 maj 2017 Sid Justering... 3 25 Yttrande angående slutliga villkor, Kubikenborg Aluminium (Kubal), Skönsmon 2:98... 4 26 Remissyttrande motion (MP) angående kommunal strategi

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010

Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 13 oktober 2010 Sid Justering...3 146 Allmänhetens frågestund...4 147 GY11-utbud i Sundsvalls gymnasium 2011/2012...5 148 Ärenden att lägga till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-04-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 33 Rapportering av samarbetet i Sundsvallsregionen angående traineeprogrammet...3 34 Livsmiljöbokslut 2010

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Valnämnden 2010-08-26 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 25 Valnämndens delårsrapport 2...5 26 Information från valkansliet...6 27 Förordnande av röstmottagare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Dagordning... 4 2 Information... 5 3 Fördelning av verksamhetsbidrag till handikappföreningar 2015..6 4 Fördelning

Läs mer

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden Tid Plats 13:00-17:00 Multen Beslutande ledamöter Håkan Söderman (M) (ordförande) Annica Zetterholm (C) (vice ordförande) 123 Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande) Diana Olsén (C) Jonas Hansen (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sid nr 2006-03-29 Ärendeförteckning Sid nr 23 Justering...3 24 Anmälan om arbetsutskottets protokoll...4 25 Förfrågan från Integrationsverket om utökat flyktingmottagande för 2006 i Sundsvalls kommun...5 26 Budget

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 17 november 2010

Kultur- och fritidsnämnden 17 november 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 17 november 2010 Sid Justering...3 95 Frågor och information...4 96 Månadsrapport oktober 2010...6 97 Bidragsansökan från Sundsvalls Jazzklubb...7

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 januari 2016

Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 25 januari 2016 Sid Justering... 3 25 Integrationsberedningens slutrapport... 4 Sammanträdessdatum Kommunstyrelsen 2016-01-25 1 Tid 11.00 11.05 Plats Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 mars 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 mars 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 26 mars 2014 Sid Justering... 3 9 Information... 4 10 Uppföljning KomiJobb... 5 11 Förvaltningsområde finska språket - statusrapportering 2... 6 12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2011-03-29 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 8 Förtidsröstning i anslutning till de omval som kommer genomföras söndagen den 15 maj 2011, i Västra Götalands län och Örebro kommun...5 9 Förtidsröstning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2007-03-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 135 Årsredovisning 2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelsekontoret...4 136 Årsredovisning

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2014-03-13 1 Ärendelista Sid nr Justering... 4 9 Förordnande av ordförande, vice ordförande samt röstmottagare i vallokalen... 5 10 Vallokaler i 2014-års val... 6 11 Institutionsröstning och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Degeberga hembygdspark, Degeberga 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010 Sid Justering...4 189 Mål och resursplan (MRP) Barn och utbildning - fördelning av skattemedel 2011...5 190 Bidrag till en fristående

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och Sammanträdesdatum 1 fritidsnämnden

TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och Sammanträdesdatum 1 fritidsnämnden Kultur- och Sammanträdesdatum 1 Plats och tid: Måndagen den 29 augusti 2011, kl 19.00-21.10 Rackethallen Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Se bilaga Se bilaga Bo Furugård (S) Tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Sandor Sipos (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2010-05-25 1 Ärendelista Sid nr Justering...4 17 Institutionsröstning och kommunala bud...5 18 Valnämndens delårsrapport...6 19 Utbildningens utformning...7 20 Information från valkansliet...8

Läs mer

Miljönämnden 4 november 2015

Miljönämnden 4 november 2015 Miljönämnden Miljönämnden 4 november 2015 Sid Justering... 3 63 Yttrande över Kubikenborg Aluminium AB prövotidsredovisning av utsläpp till luft av stoft och fluorider... 4 64 Yttrande avseende betydande

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-10-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 75 Information om projekt Biogas i Mellannorrland...3 76 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4 Valnämnden 18 mars 2009 Ärendelista Sid nr 28 Information från valkansliet 4 29 Vallokaler i 2009-års val till Europaparlamentet 5 30 31 Särskild röstmottagning på valdagen i valdistriktet Liden-Holm 6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2014-04-10 1 Ärendelista Sid nr Justering... 4 15 Förordnande av röstmottagare vid förtidsröstningen i valen 2014. 5 16 Ekonomisk delårsrapport 1... 6 17 Valkansliet informerar... 8 18 Valnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-20 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet, kl. 14.00 17.15 ande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c) kl. 14.00-17.00, Birgitta Månsson (c), kl.

Läs mer

Socialnämnden 15 december 2010

Socialnämnden 15 december 2010 Socialnämnden Socialnämnden 15 december 2010 Sid Justering...3 203 Tjänstgörande...4 204 Socialnämndens stipendieutdelning...5 205 En väg in...6 206 LEAN-arbete i socialtjänsten...7 207 Brukar- och medarbetarundersökning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-03-22 Ärendelista Sid nr Justering...2 19 Dagordningen...3 20 Begäran om redovisning av sjuktalen i Sundsvalls kommun...4 21 Information om kommunens

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 april 2017

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 april 2017 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 26 april 2017 Sid Justering... 3 26 Information kring Nya Jobb... 4 27 Uppföljning av målgruppen arbetssökande 25-64 år... 5 28 Verksamhetsinformation Vuxenutbildningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Miljönämnden 7 maj 2014

Miljönämnden 7 maj 2014 Miljönämnden Miljönämnden 7 maj 2014 Sid Justering... 3 46 Yttrande - ansökan om tillstånd för mellanlagring av avfall, Kretsloppsparken REKO, Knävland 2:21... 4 47 Yttrande - ansökan om förlängd igångsättningstid,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer