Månadens fråga okt -13. Standardrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens fråga okt -13. Standardrapport"

Transkript

1 Månadens fråga okt -13 Standardrapport

2 Procent Antal Ja 9,8% 189 Nej 62,8% 1216 Ingen åsikt 27,4% 531 Svarande 1936

3 1 2 3 Mede Svara l nde Fler kontroller skulle ytterligare öka hotet mot den personliga integriteten 54,5 24,6 21% 2,3 167 % % Parallellt bör åtgärder tas fram och införas inom EU/internationellt 25,8 52,2 22% % % Det är främst operatörernas och internetföretagens ansvar att förhindra brottslig verksamhet 19,6 % 22,2 % 58,2 % 1,6 158 Totalt 2 167

4 Kommentar: på första och delat 1 på de andra två... Ansvaret är naturligtvis delat och inte "främst" en aktörs. Alternativen ovan är alltför snäva för att ens rangordnas. Jag får en känsla att avsikten är att visa att regeringen inte är handlingskraftig, förstår inte det behovet. Arbetet med att kontrollera internet gör att vi är på väg mot en polisstat. FRA-lagens utökning används precis så som lovades att den inte skulle användas. 22 myndigheter får direktåtkomst till all personlig data utan domstolsbeslut. Helt galet. Civilkurage och vanliga lagar bör gälla på Internet. Taskigt utformade och ledande frågor! Kasst. De satsar inte bara "tillräckligt", de satsar för mycket. Sveriges regering, påhejade av socialdemokraterna, håller på och rullar ut en övervakningsstat som DDR bara kunde drömma om. För några år sen skulle det ansetts absurt om någon föreslagit att staten skulle öppna, kontrollera och registrera alla medborgarnas vanliga pappersbrev, och konfiskera brev med olämpligt innehåll. Nu är det precis det vi pratar om på Internet, och den öststatsmentaliteten sprider sig till andra delar av samhället. Snart är vi där med pappersbreven också. Sen borde man kanske också fundera lite över formuleringarna och svarsalternativen i den här enkäten. Var finns svarsalternativet "alldeles för mycket" på frågan om de gör tillräckligt? Hur ska jag svara om jag tycker att det vore katastrof både om åtgärder togs fram av EU och om operatörerna gjordes till poliser? De satsar på helt fel typ av e-brottslighet! Att jaga sin befolkning för att tillgodose privata ekonomiska intressen är totalt förkastligt! De borde satsa på phishing och otillbörlig marknadsföring (spam), som drabbar hela medborgarna som de SKA representera. Dessutom bör de stärka integritetsskyddet och agera kraftfullt mot hotet från främmande makt (NSA) och t.ex. Microsoft som bygger in high-ways till NSA. Det behövs ett internationellt accepterat regelverk,för att åstadkomma och kunna efterfölja vad säkerhetsarrangemang som ska tillvarata individens, företags- och organisationers, samt nationers integritet och intressen. Regelbunden revision och åtgärder av brister och/eller avvikelser följer på detta och under internationell hantering. Det bör väl vara Polisens uppgift att bekämpa och förhindra brottslig verksamhet; även på Internet. Det som redan görs vad gäller övervakning år sjuka övertramp och missbruk av regler som skrivits för att kunna missbrukas. syftet med övervakningen är inte att förhindra brott utan något helt annat. Lägg ner massaved bakningen och rövslickandet av USA. för övrigt passar svarsalternativ en inte så bra till frågorna. Det är betydligt viktigare att förändra lagstiftningen för att underlätta automatisering av processer än att förhindra bedrägeri eller spam. Det är pinsamt att pantbrev som bara finns elektroniskt inte kan signeras elektroniskt, eller att inkomna pappersfakturor måste sparas i 8 år när vi har fullgoda skannade kopior. Det är för mycket redan nu. Det är nog svårt att göra något åt det så länge folk inte förstår att vara försiktiga. Det är polisens uppgift att förebygga och bekämpa brottslighet i Sverige. Militärens uppgift att göra det när det gäller rikets säkerhet. Regering och riksdag skall endast anslå pengar till dessa verksamheter så de kan prioritera. Finns viktigare saker att prioritera. Tull, Trafikverket osv. Frågan verkar ledande;. Få eller inga landsting i Sverige förmår leva upp till Patientdatalagens krav i hanteringen av patientjournaler. Datainspektionen säger lite lojt fyfy men kränkningarna av patienters rättigheter bara fortsätter. Däremot får vi finna oss i myndigheter investerar stora resurser för att smygläsa privat epost i jakten på förment brottslighet - de tar sig dessutom rätten att förmedla resultatet av detta spioneri på privatpersoner till tredje makt. Regering, riksdag och de myndigheter de styr över bör alltså ändra inriktning radikalt: 1) först och främst: kräv fullständig regelefterlevnad av myndigheterna själva så att slentrianmässiga brott mot patientdatalagen och PuL äntligen upphör 2) säkerställ ordentlig transparens och kontroll över hur övervakningen av medborgares privata kommunikation utförs - de myndigheter som bevakar att lagen följs ska själva följa lagen 3) arbeta aktivt med att upprätta den nya datainspektion som de nya direktiv och regleringar EU kommer att föreslå 2014 (Data Protection) och se till att den får ordentliga resurser för att säkerställa regelefterlevnad 4) låt MSB och/eller Datainspektionen ge mer aktivt stöd till internetanvändare (företag och privatpersoner) för att varna för hot och bidra med goda råd om hur angrepp kan förebyggas. I ett såpass -- på många olika plan -- brottsbelastat land som Sverige, bör helt andra prioriteringar finnas. Nu med FRA och alla andra som ligger och loggar allt och "lyssnar" är det tur att man kan köra anonymiseringstjänster. Och vilka tror man använder dessa mest? :-) Operatörerna ska inte ha _något_ ansvar alls för att förhindra brottslig verksamhet, lika lite som Posten har det vad gäller innehållet som skickas i brev eller Trafikverket har det för alla fortkörare eller rattfyllerister. Operatörerna ska inte lägga sig i vad som skickas i datapaketen, jämför om posten skulle öppna eller genomlysa alla paket som skickas den vägen. Självfallet kan det göras mer om e-brottslighet om resurserna var oändliga men det finns så många andra delar som är viktigare. Tolkar det som att FRA och Prism övervakningen är oacceptabel. Men kanske kan mer göras för att upptäcka misshandel, hedersbrott osv.

5 Det behövs en genomgripande översyn av alla lagar och förordningar som påverkas av Internet. Dagens lagbok är i stort sett skriven innan Internet kom till Det behövs en kraftig satsning på utbildade polisiära resurser för att spåra Internet-brottslighet Det behövs satsas mer på säkerhetslösningar för betalningar, skydd av lösenord, kryptering etc Staten måste skapa ett regelverk för operatörer och Internetföretag, så att oseriösa aktörer kan sållas bort Mede Svar l and e 40,1 23,4 19,9 16,6 % % % % 26,3 32,2 24,5 17,1 % % % % 20% 22,9 25,2 31,9 % % % 14,1 21,7 30,3 33,9 % % % % 2, , , , Totalt 2,

6 Kommentar: Aktivt arbeta i skrivarbetet mot att tolkningar av texter, riskerar hamna i gråzonen mellan rätt och fel. All är lika viktiga! Alla alternativen är lika viktiga och kan inte rangordnas. Alla åtgärderna har mycket hög prioritet men en översyn av lagar och förordningar ökar kunskaper och förståelse hos ledande politiker och beslutsfattare. När förslag på ändrad lagstiftning kommer upp på bordet blir de tvungna att sätta sig in i frågorna och det blir en naturlig debatt i media och i berörda organisationer. Laissez-fair-politik där "marknaden" ska självreglera sig fungerar inte i den extrema tranformationsprocess som digitaliseringen av samhället innebär och som pågår allt intensivare och med en oerhörd kraft. Alltså digitaliseringspolitik är avgörande för vårt framtida samhälle - brott och straff är en aspekt! //Fredrik Birkhammar Alla är viktiga och svårt att rangordna dem Anser att alla 4 är lika viktiga!!!! Anser egentligen att alla alternativen är lika viktiga. = Jätteviktiga Arkitekturarbetet är eftersatt. Vilket skapar policys, riktlinjer och ev. lagar Bara proaktivt arbete som medger reglering även av oseriös trafik från länder och områden där ingen brys sig måste till. Sen måste regelverket ses över så ont uppsåt aldrig är lönsamt, oavsett teknik och metod, liksom möjligheter till sanktioner och straff. Polisens duglighet kommer i tredje hand då det förmodligen är mer fruktbart att använda kompetens och engagemang som finns i stället för att utbilda poliser som saknar intresset att driva frågor. Klientsäkerheten kommer i sista hand, så det är det enda som redan satsas på, och där utvecklas det hela tiden. Men det löser inte problemet. Brott är brott, oavsett var de begås. Det behövs ingen speciallagstiftning, typ PUL, bara för att någonting hanteras i en dator istället för en fax eller skrivmaskin. Dagens polis verkar ha kraftigt bristande kunskaper och resurser inom ekonomisk brottslighet relaterat till it-säkerhetsfrågor. Jag har personligen blivit drabbad 4 ggr och polisen är helt handfallen. Dagliga rapporter vittnar om lösenordsläckage, falska fishingsidor, , blufffakturor, stalking, falska profiler och inte minst attacker mot vissa utpekade målsidor. Alldeles för långsam och inkompetent hantering. Hade jag kunnat så skulle alla frågorna ovan ha rangordning 4, dvs det finns otilräcklig satsning överallt. Nu måste jag rangordna efter det som är mest jordnära och kan ge resultat. Regelverk ger t ex inga konkreta resultat, bara sanktioner efteråt på sin höjd. Den mäskliga faktorn är den störta risken därför är utbilning viktigast. Den stora och viktigaste åtgärden är att begränsa de objekt (system, register mm) som skurkarna kan bryta sig in i eller störa. Idag öser många ut IT-lösningar (t ex Förs.kassan och Skatteverket) för att spara pengar. Finns det andra lösningar som är användbara? Dessutom behövs insatser för att förhindra onödig lagring och missbruk av insamlad information i samband med ev åtgärder. Det behöver satsas på lagar och på resurser att lagföra e brottslighet i form av bluffande företag och andra som säljer över nätet. Internetlagar behövs ej, det är bara att applicera de befintliga, Det behövs en instans dit man kan rapportera misstänkta bedrägerier och där aktuella hot publiceras. Det behövs en plattforms-oberoende säkerhetslösning för såväl datorer som telefoner och paddor. Det behövs satsas mer på säkerhetslösningar för säkra betalningar. Det behövs tas ett helhetsgrepp på organisationen hos vår nationella polis avseende internetbrottslighet. Utöver det behöver man fundera över vilken myndighet som har ansvar för vad i Sverige. Vilka mandat och uppgifter har Cert-SE? Varför är Sveriges IT-säkerhetskompetens koncentrerad till FRA? Gör om gör rätt. det bord vara enkelt att låsa mailadressere, websidor, bankgironr, postgironr, bankkonton, telefonnummer som är kopplade till bluff-verksamhet Det bör införas en nolltolerans mot alla bedrägeriförsök som görs via internet. (Jag får i stort sett dagligen försök) Enklare att anmäla och allvarliga påföljder. Jag vet att det ofta sker från utlandet men ordentliga insatser måste göras för att skydda oss vanliga internetanvändare. Jag är stor entusiast och mycket stor användare av internettjänster. Det finns massor med teknik. Det saknas juridisk incitament Det gäller inte bara Sverige. De största problemen finns internationellt. Det handlar i första hand om attityder. Vi måste lära oss att det är kriminellt att hacka, stjäla programvara, utnyttja någon annans inloggningsuppgifter, etc. Lika kriminellt som att bryta sig in i andras hem, bryta upp kassaskåp, stjäla "värdesaker". Det är ju egentligen inte enbart frågor för Regering och Riksdag. Så med det fokus som frågan är stlld blir det denna rangordning. Hade myndigheter mm varit varit med, hade svaret blivit ett helt annat. Eftersom brottsligheten ofta är gränsöverskridande, så anser jag att ens gränsöverskridande satsning mot e-brott är angelägnast Egentligen har alla åtgärder samma höga dignitet men detta blev den bästa genomsnittliga varianten. Egentligen så skulle alla alternativ få en 4... En grundfråga är 'Vem skall ha kontroll över och äganderätten till personliga data (oavsett hur/var de lagras)'? Individen, företag/organisationer eller staten? Enklare OS behövs. Bättre apps från bankerna. Enklare och tydligare information till alla användare. Hur nu det skall gå till,... Ett lämpligt första steg är förmodligen att höja beslutsfattarnas kompetens i frågan. Deras både intresse av frågan och teknikens möjligheter samt hotbildens implikationer är skrämmande låg, dags att sluta vara så svenskt blåögda. fattar inte varför man segar med såna här saker och låter utvecklingen springa ifrån myndigheter, polis etc. Fortfarande ä både tjänsteleverantörer och användare alldeles för naiva. Tjänsteleverantörerna måste gå före och leverera tjänster där skyddsåtgärderna är i proportion med riskerna för båda parter. Det måste

7 också vara OK att använda en "starkare säkerhetslösning" i sammanhang där den egentligen inte behövs - det är kanske enda vägen ut ur lösenordseländet, att vi börjar använda "säkerhetslösningar" som egentligen är lite för bra i "enklare" sammanhang. Frågorna var kanske lite för skräddarsydda. Förslag: tvinga användare av kontantkort för mobiler att registrera dessa hos operatören gör man översynen då och satsar på polis och lösningar försvinner eller upptäcks de oseriösa aktörerna. Heltäckande säkerhetslösningar för privatperson *och* organisationer saknas trots att man pratat om det sedan Skam åt politiker som använder den här arenan för att visa kortsiktiga resultat Hittils har brottsbekämpningen på internet i huvudsak inriktat sig på upphovsrättsbrott och liknande typer där stora företag är målsägare och i väldigt liten utsträckning där vanliga människor varit drabbade. detta måste ändras på. Informationen är undermålig i denna sak. Det i sig gör att arbetet inte är tillfredsställande. Inte regeringens sak att satsa på säkerhet för betalningar Internet är internationellt, därför är det svårt att skapa ett nationellt regelverk. Bättre att arbeta på EU-nivå och/eller Internets internationella organisationer. Internetbrottslighet är gränslös och måste med all sannolikhet hanteras internationellt. Ett enskilt lands regering och riksdag kan nog inte göra så mycket på egen hand. JA - allt detta är viktigt. Det kostar massor av pengar - att inte göra detta i tid. Jag anser inte att de satsar tillräckligt eftersom denna typ av brottslighet ökar. Jag saknade frågan om utbildning av politiker. De måste ha en beställarkompetens på en helt annan nivå, annars kan varken polis eller regeltillverkarna göra ett vettigt jobb och då bara fortsätter problemen. FRA måste få en roll att hjälpa även befolkningen med att spåra olika typer av bovar och lämna material som privatpersoner och företag använda på ett effektivt sätt i domstolar. Utrikesministern måste få bra underlag från FRA, som handlar om spamm och intrångsförsök från andra länder att föra fram till konsulat och regeringar med tyngd. Jag skulle vilja sätta 1 på alla. Jag tror att säkerheten måste införas "uppifrån", privatpersoner/folk i allmänhet tar inte tillräckligt hårt på säkerhet. Jag tycker det är högre prio på åtgärder som i praktiken ökar skyddet. De andra är viktiga men kommer då ändå längre ner i prio. Något som ständigt är problem är att alla separata aktörer stoppar huvudet i sanden, kunde vi dela med oss bättre och samarbeta över organisationsgränser skulle det vara det billigaste och snabbaste sättet att höja säkerheten. Jag upplever att samhället inte tar hoten på allvar, troligen på grund av okunskap. Polisiära resurser kommer därför efter att nuläge och handlingsplan fastställts. Jag är ju inte säker på att punkterna 3 och 4 i första hand skall ingå i statsmaktens uppgifter. Lagarna skall vara teknikneutrala. Däremot behövs det prejudicirerande domar som visar hur en teknikneutral lagstiftning skall tolkas när brottet begås på internet Lagarna tar lång tid att stifta så därför måste polisen börja med att utifrån dagens lagar jobba störande för brottsligheten tills nya lagar är på plats. Lagen ligger efter, vilar på Axel Oxienstjärna... Lagändringar kommer i sista hand eftersom det är en så långsam process. Man behöver också öka medvetenheten bland allmänheten. Man bör implementera skyddsmekanismer som bättre skyddar mot id-kapning. Ex att man kan spärra mot kreditupplysning själv och även låsa upp då man skälv önskar. Via t.ex bank-id. Man får förfrågningar som privat person och även som företag att skydda sin identitet, samma identitet som finns tillgänglig på internet osv. Det bör vara att företaget som sälja produkter och tjänster över nätet och via telefon ta fram riktlinje för sina anställda om hur man ska granska köpare för att konstatera att det är rätt person som beställer varor eller tjänster. Man överlåter för mycket på t.ex. banker att ta fram samhällsnyttiga säkerhetslösningar (t.ex. BankID). Detta borde vara drivet av staten, att nyttja för banker, Skattemyndigheten, Försäkringskassa m.m., m.m. Min erfarenhet är inte att det är svårt att fastställa brott, utan att uppklarande frekvensen hos polisen är låg Nr. 0,5 - bort med FRA och den personliga övervakningen, de andra frågor är petitesser i jämförelse Nuvarande regering är bättre än sosialdemokraterna på IT frågor. Hoppas att de får sitta kvar. När det gäller lagarna så är det ett mynt med två sidor. Vi har sett tidigare hur polisen töjer på användandet av befintliga lagar på bekostnad av den personliga integriteten. Övervakningssamhället är mer eller mindre på väg. Ovanstående behöver fixas både internationellt, på EU-nivå och nationell nivå och det är AKUT!!! Polisen behöver mer befogenheter att spärra, razzior och samarbeten med utlandet. Polisen behöver nog ta hjälp av utomstående "hackers" som de ska ha en chans att hänga med och ta fast brottslingarna på internet. Polisen kan inte hitta på saker själv, de ska se till att lagstiftningen följs och när lagstiftningen är kass vad skulle polisen då egentligen kunna göra? Polisen måste utreda och vara närvarande på nätet så att brottslingar märker att det bevakas. Idag avskiver Polisen ärendena direk då de inte ens försöker utreda. Detta skapar en "marknad" för nya internetbrottslingar, då man kan gå säkert ifrån brottsplatsen. Folk som har problem med försörjing kan enkelt lära sig hur man gör internetbedrägeri utan att åka fast, då polisen inte ens utreder. Problemet är inte itbrotslingar, utan staters spioneri mot svenska medborgare. Att sverige tillåter andra länder att spionera på svenska medborgare är det största hotet. Rangordning är svår, det krävs parallella åtgärder. Bortsållning av oseriösa aktörer kan i viss mån ske med stöd av lagar & förordningar så två av svarsalternativen siktar på samma problem. De andra två är mer oberoende. Dessutom handlar det om praxis hos domstolarna, hur lagarna förstås och tillämpas. Rangordningen är svår - hönan och ägget - men ska man kunna kriminalisera och fälla så måste lagarna anpassas - och polisen har väldigt svårt att göra något utan detta. Samarbete över landsgränser blir jätteviktigt och där kan makthavarna stötta. Säkerhetslösningar är marknadens ansvar - inte politikernas. Regelverket kan klara sig ett tag till pga att den I stor utsträckning är teknikneutral. Det är snarare en

8 fråga om tillämpning och genomförbarhet som leder till utmaningar. regering och riksdag behöver förstå internet. det behövs nya lagar, som är mer anpassade efter dagens verklighet (internetvärlden och den verkliga världen). Regering/riksdag är del av "brottsligheten" då de instiftar lagar som ger staten/polisen/underrättelsetjänsten rätt att söka/stänga/spåra/påverka alla internetanvändare. Ska man dra det till sin spets behövs det nog revolution för att störta alla element som från höga samhällspositioner driver samhället mer och mer mot kontroll av medborgare. Regeringen måste själva bli bättre på IT-frågor Regeringens satsning på fildelarmål borde ställas om till andra problem på internet, som att jaga USAs och Englands penetration av vår infrastruktur. Det finns inga oseriösa operatörer och internetföretag i Sverige. Skulle vi bara tillåta Telia att driva den typen av verksamhet? Rättssystemet är hopplöst efter de tekniska möjligheter som finns idag för bedrägeri där t.e.x kreditkort stjäls men också förtal där t.ex. nakenbilder sprids. Rättsväsendet borde framför allt fokusera på identitetsstöld! Sista punkten har ingenting med regeringen att göra utan kommer att komma fram genom de marknadslagar som råder - utbud/efterfrågan. Sista punkten sköter bankerna, samt bättre lagar o polisiära resurser. Skydd av våra personnummer Som vanligt ligger lagstiftare och poliser steget efter. Lite folkbildning skulle inte sitta ivägen heller. Folks blåögdhet är ett stort problem. Staten borde ha nolltolerans mot bedrägeribrott. Idag får man ofta intrycket av att eftersom så få drabbas så spelar det ingen roll, "De får skylla sig själva". Statens ska skapa regler inte byråkrati. Stöd flexibla organisationer som kan vara där brotten är. Skolan och bättre utbildning kan på sikt skapa en bättre digital samvaro. Yrkeskriminella kommer vi tyvärr få dras med länge men vi kan genom att bli klokare och mer medvetna undvika att bli brottsoffer. Sverige behöver verkligen uppgradera sina lagar och resurser för att kunna stävja missbruket på nätet i dag! svårt att rangordna - helst allt på en gång Svårt att rangordna när jag tycker ett alternativ är bra och resten mindre bra. Bättre om ni hade haft fler alternativ att välja bland som jag sedan fått rangordna inbördes svårt att rangordna, flera är lika viktiga Svårt att rangordna. Alla fyra känns viktiga. Svårt att se hur ett regelverk saka fungera så att det sållar bort "oseriösa" Svårt att svara på, eftersom alla dessa är mycket viktiga. Det behövs en internationell samling och samsyn beträffande detta. Det är inte rimligt att det ska gå att friskriva sig när operarörer kan gömma sig i ett land som har alltför dålig koll på dessa frågor. Säkerheten behöver höjas betydligt Säkerheten på Internet kanske inte är enda problemet. Andra stora problem är bluffakturering, identitetsstölder mm. Säkerhetslösningar etc bör kunna hanteras av marknaden bara beslutsfattarna sätter ramverket och har kapacitet och kunskap att spåra dem som inte följer lagen. Säkerhetslösningar finn men de räcker inte Säkerhetslösningar måste följas med standardisering och uppföljning. säkerhetslösningar och krypteringar mm satsas mycket på men lagstiftningen och utbildade poliser och jurister specialiserade på IT-brottslighet är svag. Säkerhetslösningar och spanings-/utredningsresurser bedömer jag effektivare än att försöka få lagar/regelverk att följa teknikutvecklingen på området. Tror aldrig polisen kan axla denna mantel utan det krävs personal av en helt annan kaliber. Dessutom krävs ett omfattande internationellt samarbete både på eu- och FN-nivå. Tycker snarare att problemet ligger i att domstolarna inte förstår teknikens möjligheter och begränsningar i relation till lagstiftarens intentioner. T.ex tv-licens diskussionen är ett tydligt exempel. Om Svt-sänder ut all tv på nätet skulle de bli blockade direkt. Utan fungerande regelverk är övriga åtgärder onödiga. Utan lagar och en kunnig polis kan vi aldrig lagföra det som är/borde vara olagligt. Verktyg mot identitetsstölder behövs VIktigaste att få till rellevanta lagar straff( i många fall höja straffskalan) för nätbrott. Framförallt mot barnövergrepp på nätet, så resonerar man helt fel. Ett barn som tvingas posera framför en webkamera utsätts för ett betydligt större övergrepp än en som tvingas posera framför en person. Filmen finns kvar och kan spridas i hur stor omfattning som helst, medan i de andra fallet är det bara en person som sett det hela. 13-åringen i Kumla är tyvärr ett sådant fall, där man kan hoppas på att personens hanlande leder till ett straff som närmar sig mord, där mordvapnet var hot om represalier via nätet. Vårt största problem just nu är DDoS-attacker. Där borde polisen och operatörerna göra ett bättre jobb. Även ekopolisen får för lite anslag/resurser. Även satsningen på "Surfa lungt" eller liknande behövs. Det handlar om att driva folkbildning och öka medvetenhet utan skrämsel. Som det är nu definierar säkerhetsföretagen budskapen. Det är som om biltillverkare ska diktera hur sätrafiksäkerhetsarbetet ska gå till.

9 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,6% Kvot Bekräftade Ej bekräftade Utkastade

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec .SE i korthet Oberoende allmännyttig stiftelse med två

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 130830 ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 1 Det finns nog bättre sätt att skydda dig mot bedrägerier 2 kunskap t.ex. Vilka hot finns? Hur allvarliga är de? Hur skyddar jag mig och mitt företag? 3 Vilka är

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

IT-relaterad brottslighet

IT-relaterad brottslighet Juridiska motmedel IT-relaterad brottslighet Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet H. Andersson IRI 1 Upplägg Informationssäkerhet Juridikens roll IT-relaterad brottslighet

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier drabbar ärliga försäkringstagare Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om de missbrukas. Varje

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Agenda. Sosso. Agenda. Sverige.se. Sverige2.se. Souheil Sosso Bcheri. Sosso 2008-06-02. Min vision för Sverige2.se Min vision för e-legitimation

Agenda. Sosso. Agenda. Sverige.se. Sverige2.se. Souheil Sosso Bcheri. Sosso 2008-06-02. Min vision för Sverige2.se Min vision för e-legitimation Agenda Souheil Bcheri 2008-06-02 Min vision för Sverige2.se Min vision för e-legitimation Assyriska riket Libanon Einstein hade en egen formel och förändrade Fysikvärlden! Kamprad hade sin vision och förändrade

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Datasäkerhetsmetoder, sista träffen. Lite återkoppling på utkasten

Datasäkerhetsmetoder, sista träffen. Lite återkoppling på utkasten Datasäkerhetsmetoder, sista träffen Lite återkoppling på utkasten Allmänt Gör en tydlig struktur: sekretess för sig, dataintegritet för sig och tillgänglighet för sig, hot-brist-skada, osv Se till att

Läs mer

Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions

Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Misse Wester Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Misse.Wester@abe.kth.se Projektet i perspektiv Finns idag stort intresse

Läs mer

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet

Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Patientdatalagen (PdL) och Informationssäkerhet Maria Bergdahl, jurist Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist Datainspektionen Några utgångspunkter Lagstiftaren och EU vill ha integritet Integritet ej motsatt

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv

Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv Internetdagarna 8 oktober 2002 Mikael Pawlo Abuse - juridiska aspekter eller - Hör upp, Blindstyre! Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv 1 Två typer av abuse-ansvar

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man?

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man? Slutet av 60-talet Från magnetband till direktåtkomst Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se Länsstyrelsen (SKM) för på magnetband register över befolkningen i länet, 74 folkbokföringskungörelsen

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

DigiTrust i ett nötskal

DigiTrust i ett nötskal Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, http://cs.lth.se/per_runeson DigiTrust i ett nötskal 10

Läs mer

Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria

Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria PM 66 2011-01-27 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande goran.lambertz@dom.se 08 561 666 13 070 31 288 31 Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Olika metoder och tekniker för icke-begärd marknadsföring

Olika metoder och tekniker för icke-begärd marknadsföring Stiftelsen för Internetinfrastruktur REMISSVAR 1 (5) Remissvar angående delbetänkande av utredningen om elektronisk kommunikation, Förslaget till reglering av icke begärd marknadsföring, SOU 2002:109 (N2002/12348/ITFoU)

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Friends nätrapport 2013

Friends nätrapport 2013 Friends nätrapport 2013 Om ungas liv på nätet och hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat I samarbete med: Innehåll Barns och ungas röster i centrum 3 Undersökningen i korthet 3 Om rapporten 4

Läs mer

De 16 principerna för samverkan

De 16 principerna för samverkan De 16 principerna för samverkan Syftet med de styrande principerna Kommunerna i Stockholms län värnar om nätneutralitet, autentiseringsneutralitet och federationsneutralitet. Syftet med principerna är

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Surfa Lugnt, Ett filter i huvudet för unga

Surfa Lugnt, Ett filter i huvudet för unga Surfa Lugnt, Ett filter i huvudet för unga Här följer ett stolpmanus för föreläsningen. Om du inte är van att tala inför folk så kommer här några tips på hur du kan förbereda dig på ett bra sätt. Läs igenom

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Identitetskapning bedrägerier med stulna identiteter

Identitetskapning bedrägerier med stulna identiteter Identitetskapning bedrägerier med stulna identiteter 1 Innehållsförteckning Identitetskapning och bedrägerier med hjälp av stulna identiteter...3 Vad innebär att en identitet kapas?...3 Tecken på att du

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Sociala medier och säkerhet

Sociala medier och säkerhet Sociala medier och säkerhet Vem bryr sig? FREDRIK ANDERSSON 2013-10-24 @awaze Gränslös Snowden-effekten Digitaljournal.com De uppenbara Skadliga applikationer Phishing nätfiske av uppgifter Clickjacking

Läs mer

Säker e-post Erfarenheter från Swedbank

Säker e-post Erfarenheter från Swedbank Säker e-post Erfarenheter från Swedbank Kjell Rydjer Swedbank AB Senior Security Architect CIO Strategy and Architecture / IT Security and Communication Agenda Vilka är drivkrafterna för bankerna att öka

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer