Månadens fråga okt -13. Standardrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens fråga okt -13. Standardrapport"

Transkript

1 Månadens fråga okt -13 Standardrapport

2 Procent Antal Ja 9,8% 189 Nej 62,8% 1216 Ingen åsikt 27,4% 531 Svarande 1936

3 1 2 3 Mede Svara l nde Fler kontroller skulle ytterligare öka hotet mot den personliga integriteten 54,5 24,6 21% 2,3 167 % % Parallellt bör åtgärder tas fram och införas inom EU/internationellt 25,8 52,2 22% % % Det är främst operatörernas och internetföretagens ansvar att förhindra brottslig verksamhet 19,6 % 22,2 % 58,2 % 1,6 158 Totalt 2 167

4 Kommentar: på första och delat 1 på de andra två... Ansvaret är naturligtvis delat och inte "främst" en aktörs. Alternativen ovan är alltför snäva för att ens rangordnas. Jag får en känsla att avsikten är att visa att regeringen inte är handlingskraftig, förstår inte det behovet. Arbetet med att kontrollera internet gör att vi är på väg mot en polisstat. FRA-lagens utökning används precis så som lovades att den inte skulle användas. 22 myndigheter får direktåtkomst till all personlig data utan domstolsbeslut. Helt galet. Civilkurage och vanliga lagar bör gälla på Internet. Taskigt utformade och ledande frågor! Kasst. De satsar inte bara "tillräckligt", de satsar för mycket. Sveriges regering, påhejade av socialdemokraterna, håller på och rullar ut en övervakningsstat som DDR bara kunde drömma om. För några år sen skulle det ansetts absurt om någon föreslagit att staten skulle öppna, kontrollera och registrera alla medborgarnas vanliga pappersbrev, och konfiskera brev med olämpligt innehåll. Nu är det precis det vi pratar om på Internet, och den öststatsmentaliteten sprider sig till andra delar av samhället. Snart är vi där med pappersbreven också. Sen borde man kanske också fundera lite över formuleringarna och svarsalternativen i den här enkäten. Var finns svarsalternativet "alldeles för mycket" på frågan om de gör tillräckligt? Hur ska jag svara om jag tycker att det vore katastrof både om åtgärder togs fram av EU och om operatörerna gjordes till poliser? De satsar på helt fel typ av e-brottslighet! Att jaga sin befolkning för att tillgodose privata ekonomiska intressen är totalt förkastligt! De borde satsa på phishing och otillbörlig marknadsföring (spam), som drabbar hela medborgarna som de SKA representera. Dessutom bör de stärka integritetsskyddet och agera kraftfullt mot hotet från främmande makt (NSA) och t.ex. Microsoft som bygger in high-ways till NSA. Det behövs ett internationellt accepterat regelverk,för att åstadkomma och kunna efterfölja vad säkerhetsarrangemang som ska tillvarata individens, företags- och organisationers, samt nationers integritet och intressen. Regelbunden revision och åtgärder av brister och/eller avvikelser följer på detta och under internationell hantering. Det bör väl vara Polisens uppgift att bekämpa och förhindra brottslig verksamhet; även på Internet. Det som redan görs vad gäller övervakning år sjuka övertramp och missbruk av regler som skrivits för att kunna missbrukas. syftet med övervakningen är inte att förhindra brott utan något helt annat. Lägg ner massaved bakningen och rövslickandet av USA. för övrigt passar svarsalternativ en inte så bra till frågorna. Det är betydligt viktigare att förändra lagstiftningen för att underlätta automatisering av processer än att förhindra bedrägeri eller spam. Det är pinsamt att pantbrev som bara finns elektroniskt inte kan signeras elektroniskt, eller att inkomna pappersfakturor måste sparas i 8 år när vi har fullgoda skannade kopior. Det är för mycket redan nu. Det är nog svårt att göra något åt det så länge folk inte förstår att vara försiktiga. Det är polisens uppgift att förebygga och bekämpa brottslighet i Sverige. Militärens uppgift att göra det när det gäller rikets säkerhet. Regering och riksdag skall endast anslå pengar till dessa verksamheter så de kan prioritera. Finns viktigare saker att prioritera. Tull, Trafikverket osv. Frågan verkar ledande;. Få eller inga landsting i Sverige förmår leva upp till Patientdatalagens krav i hanteringen av patientjournaler. Datainspektionen säger lite lojt fyfy men kränkningarna av patienters rättigheter bara fortsätter. Däremot får vi finna oss i myndigheter investerar stora resurser för att smygläsa privat epost i jakten på förment brottslighet - de tar sig dessutom rätten att förmedla resultatet av detta spioneri på privatpersoner till tredje makt. Regering, riksdag och de myndigheter de styr över bör alltså ändra inriktning radikalt: 1) först och främst: kräv fullständig regelefterlevnad av myndigheterna själva så att slentrianmässiga brott mot patientdatalagen och PuL äntligen upphör 2) säkerställ ordentlig transparens och kontroll över hur övervakningen av medborgares privata kommunikation utförs - de myndigheter som bevakar att lagen följs ska själva följa lagen 3) arbeta aktivt med att upprätta den nya datainspektion som de nya direktiv och regleringar EU kommer att föreslå 2014 (Data Protection) och se till att den får ordentliga resurser för att säkerställa regelefterlevnad 4) låt MSB och/eller Datainspektionen ge mer aktivt stöd till internetanvändare (företag och privatpersoner) för att varna för hot och bidra med goda råd om hur angrepp kan förebyggas. I ett såpass -- på många olika plan -- brottsbelastat land som Sverige, bör helt andra prioriteringar finnas. Nu med FRA och alla andra som ligger och loggar allt och "lyssnar" är det tur att man kan köra anonymiseringstjänster. Och vilka tror man använder dessa mest? :-) Operatörerna ska inte ha _något_ ansvar alls för att förhindra brottslig verksamhet, lika lite som Posten har det vad gäller innehållet som skickas i brev eller Trafikverket har det för alla fortkörare eller rattfyllerister. Operatörerna ska inte lägga sig i vad som skickas i datapaketen, jämför om posten skulle öppna eller genomlysa alla paket som skickas den vägen. Självfallet kan det göras mer om e-brottslighet om resurserna var oändliga men det finns så många andra delar som är viktigare. Tolkar det som att FRA och Prism övervakningen är oacceptabel. Men kanske kan mer göras för att upptäcka misshandel, hedersbrott osv.

5 Det behövs en genomgripande översyn av alla lagar och förordningar som påverkas av Internet. Dagens lagbok är i stort sett skriven innan Internet kom till Det behövs en kraftig satsning på utbildade polisiära resurser för att spåra Internet-brottslighet Det behövs satsas mer på säkerhetslösningar för betalningar, skydd av lösenord, kryptering etc Staten måste skapa ett regelverk för operatörer och Internetföretag, så att oseriösa aktörer kan sållas bort Mede Svar l and e 40,1 23,4 19,9 16,6 % % % % 26,3 32,2 24,5 17,1 % % % % 20% 22,9 25,2 31,9 % % % 14,1 21,7 30,3 33,9 % % % % 2, , , , Totalt 2,

6 Kommentar: Aktivt arbeta i skrivarbetet mot att tolkningar av texter, riskerar hamna i gråzonen mellan rätt och fel. All är lika viktiga! Alla alternativen är lika viktiga och kan inte rangordnas. Alla åtgärderna har mycket hög prioritet men en översyn av lagar och förordningar ökar kunskaper och förståelse hos ledande politiker och beslutsfattare. När förslag på ändrad lagstiftning kommer upp på bordet blir de tvungna att sätta sig in i frågorna och det blir en naturlig debatt i media och i berörda organisationer. Laissez-fair-politik där "marknaden" ska självreglera sig fungerar inte i den extrema tranformationsprocess som digitaliseringen av samhället innebär och som pågår allt intensivare och med en oerhörd kraft. Alltså digitaliseringspolitik är avgörande för vårt framtida samhälle - brott och straff är en aspekt! //Fredrik Birkhammar Alla är viktiga och svårt att rangordna dem Anser att alla 4 är lika viktiga!!!! Anser egentligen att alla alternativen är lika viktiga. = Jätteviktiga Arkitekturarbetet är eftersatt. Vilket skapar policys, riktlinjer och ev. lagar Bara proaktivt arbete som medger reglering även av oseriös trafik från länder och områden där ingen brys sig måste till. Sen måste regelverket ses över så ont uppsåt aldrig är lönsamt, oavsett teknik och metod, liksom möjligheter till sanktioner och straff. Polisens duglighet kommer i tredje hand då det förmodligen är mer fruktbart att använda kompetens och engagemang som finns i stället för att utbilda poliser som saknar intresset att driva frågor. Klientsäkerheten kommer i sista hand, så det är det enda som redan satsas på, och där utvecklas det hela tiden. Men det löser inte problemet. Brott är brott, oavsett var de begås. Det behövs ingen speciallagstiftning, typ PUL, bara för att någonting hanteras i en dator istället för en fax eller skrivmaskin. Dagens polis verkar ha kraftigt bristande kunskaper och resurser inom ekonomisk brottslighet relaterat till it-säkerhetsfrågor. Jag har personligen blivit drabbad 4 ggr och polisen är helt handfallen. Dagliga rapporter vittnar om lösenordsläckage, falska fishingsidor, , blufffakturor, stalking, falska profiler och inte minst attacker mot vissa utpekade målsidor. Alldeles för långsam och inkompetent hantering. Hade jag kunnat så skulle alla frågorna ovan ha rangordning 4, dvs det finns otilräcklig satsning överallt. Nu måste jag rangordna efter det som är mest jordnära och kan ge resultat. Regelverk ger t ex inga konkreta resultat, bara sanktioner efteråt på sin höjd. Den mäskliga faktorn är den störta risken därför är utbilning viktigast. Den stora och viktigaste åtgärden är att begränsa de objekt (system, register mm) som skurkarna kan bryta sig in i eller störa. Idag öser många ut IT-lösningar (t ex Förs.kassan och Skatteverket) för att spara pengar. Finns det andra lösningar som är användbara? Dessutom behövs insatser för att förhindra onödig lagring och missbruk av insamlad information i samband med ev åtgärder. Det behöver satsas på lagar och på resurser att lagföra e brottslighet i form av bluffande företag och andra som säljer över nätet. Internetlagar behövs ej, det är bara att applicera de befintliga, Det behövs en instans dit man kan rapportera misstänkta bedrägerier och där aktuella hot publiceras. Det behövs en plattforms-oberoende säkerhetslösning för såväl datorer som telefoner och paddor. Det behövs satsas mer på säkerhetslösningar för säkra betalningar. Det behövs tas ett helhetsgrepp på organisationen hos vår nationella polis avseende internetbrottslighet. Utöver det behöver man fundera över vilken myndighet som har ansvar för vad i Sverige. Vilka mandat och uppgifter har Cert-SE? Varför är Sveriges IT-säkerhetskompetens koncentrerad till FRA? Gör om gör rätt. det bord vara enkelt att låsa mailadressere, websidor, bankgironr, postgironr, bankkonton, telefonnummer som är kopplade till bluff-verksamhet Det bör införas en nolltolerans mot alla bedrägeriförsök som görs via internet. (Jag får i stort sett dagligen försök) Enklare att anmäla och allvarliga påföljder. Jag vet att det ofta sker från utlandet men ordentliga insatser måste göras för att skydda oss vanliga internetanvändare. Jag är stor entusiast och mycket stor användare av internettjänster. Det finns massor med teknik. Det saknas juridisk incitament Det gäller inte bara Sverige. De största problemen finns internationellt. Det handlar i första hand om attityder. Vi måste lära oss att det är kriminellt att hacka, stjäla programvara, utnyttja någon annans inloggningsuppgifter, etc. Lika kriminellt som att bryta sig in i andras hem, bryta upp kassaskåp, stjäla "värdesaker". Det är ju egentligen inte enbart frågor för Regering och Riksdag. Så med det fokus som frågan är stlld blir det denna rangordning. Hade myndigheter mm varit varit med, hade svaret blivit ett helt annat. Eftersom brottsligheten ofta är gränsöverskridande, så anser jag att ens gränsöverskridande satsning mot e-brott är angelägnast Egentligen har alla åtgärder samma höga dignitet men detta blev den bästa genomsnittliga varianten. Egentligen så skulle alla alternativ få en 4... En grundfråga är 'Vem skall ha kontroll över och äganderätten till personliga data (oavsett hur/var de lagras)'? Individen, företag/organisationer eller staten? Enklare OS behövs. Bättre apps från bankerna. Enklare och tydligare information till alla användare. Hur nu det skall gå till,... Ett lämpligt första steg är förmodligen att höja beslutsfattarnas kompetens i frågan. Deras både intresse av frågan och teknikens möjligheter samt hotbildens implikationer är skrämmande låg, dags att sluta vara så svenskt blåögda. fattar inte varför man segar med såna här saker och låter utvecklingen springa ifrån myndigheter, polis etc. Fortfarande ä både tjänsteleverantörer och användare alldeles för naiva. Tjänsteleverantörerna måste gå före och leverera tjänster där skyddsåtgärderna är i proportion med riskerna för båda parter. Det måste

7 också vara OK att använda en "starkare säkerhetslösning" i sammanhang där den egentligen inte behövs - det är kanske enda vägen ut ur lösenordseländet, att vi börjar använda "säkerhetslösningar" som egentligen är lite för bra i "enklare" sammanhang. Frågorna var kanske lite för skräddarsydda. Förslag: tvinga användare av kontantkort för mobiler att registrera dessa hos operatören gör man översynen då och satsar på polis och lösningar försvinner eller upptäcks de oseriösa aktörerna. Heltäckande säkerhetslösningar för privatperson *och* organisationer saknas trots att man pratat om det sedan Skam åt politiker som använder den här arenan för att visa kortsiktiga resultat Hittils har brottsbekämpningen på internet i huvudsak inriktat sig på upphovsrättsbrott och liknande typer där stora företag är målsägare och i väldigt liten utsträckning där vanliga människor varit drabbade. detta måste ändras på. Informationen är undermålig i denna sak. Det i sig gör att arbetet inte är tillfredsställande. Inte regeringens sak att satsa på säkerhet för betalningar Internet är internationellt, därför är det svårt att skapa ett nationellt regelverk. Bättre att arbeta på EU-nivå och/eller Internets internationella organisationer. Internetbrottslighet är gränslös och måste med all sannolikhet hanteras internationellt. Ett enskilt lands regering och riksdag kan nog inte göra så mycket på egen hand. JA - allt detta är viktigt. Det kostar massor av pengar - att inte göra detta i tid. Jag anser inte att de satsar tillräckligt eftersom denna typ av brottslighet ökar. Jag saknade frågan om utbildning av politiker. De måste ha en beställarkompetens på en helt annan nivå, annars kan varken polis eller regeltillverkarna göra ett vettigt jobb och då bara fortsätter problemen. FRA måste få en roll att hjälpa även befolkningen med att spåra olika typer av bovar och lämna material som privatpersoner och företag använda på ett effektivt sätt i domstolar. Utrikesministern måste få bra underlag från FRA, som handlar om spamm och intrångsförsök från andra länder att föra fram till konsulat och regeringar med tyngd. Jag skulle vilja sätta 1 på alla. Jag tror att säkerheten måste införas "uppifrån", privatpersoner/folk i allmänhet tar inte tillräckligt hårt på säkerhet. Jag tycker det är högre prio på åtgärder som i praktiken ökar skyddet. De andra är viktiga men kommer då ändå längre ner i prio. Något som ständigt är problem är att alla separata aktörer stoppar huvudet i sanden, kunde vi dela med oss bättre och samarbeta över organisationsgränser skulle det vara det billigaste och snabbaste sättet att höja säkerheten. Jag upplever att samhället inte tar hoten på allvar, troligen på grund av okunskap. Polisiära resurser kommer därför efter att nuläge och handlingsplan fastställts. Jag är ju inte säker på att punkterna 3 och 4 i första hand skall ingå i statsmaktens uppgifter. Lagarna skall vara teknikneutrala. Däremot behövs det prejudicirerande domar som visar hur en teknikneutral lagstiftning skall tolkas när brottet begås på internet Lagarna tar lång tid att stifta så därför måste polisen börja med att utifrån dagens lagar jobba störande för brottsligheten tills nya lagar är på plats. Lagen ligger efter, vilar på Axel Oxienstjärna... Lagändringar kommer i sista hand eftersom det är en så långsam process. Man behöver också öka medvetenheten bland allmänheten. Man bör implementera skyddsmekanismer som bättre skyddar mot id-kapning. Ex att man kan spärra mot kreditupplysning själv och även låsa upp då man skälv önskar. Via t.ex bank-id. Man får förfrågningar som privat person och även som företag att skydda sin identitet, samma identitet som finns tillgänglig på internet osv. Det bör vara att företaget som sälja produkter och tjänster över nätet och via telefon ta fram riktlinje för sina anställda om hur man ska granska köpare för att konstatera att det är rätt person som beställer varor eller tjänster. Man överlåter för mycket på t.ex. banker att ta fram samhällsnyttiga säkerhetslösningar (t.ex. BankID). Detta borde vara drivet av staten, att nyttja för banker, Skattemyndigheten, Försäkringskassa m.m., m.m. Min erfarenhet är inte att det är svårt att fastställa brott, utan att uppklarande frekvensen hos polisen är låg Nr. 0,5 - bort med FRA och den personliga övervakningen, de andra frågor är petitesser i jämförelse Nuvarande regering är bättre än sosialdemokraterna på IT frågor. Hoppas att de får sitta kvar. När det gäller lagarna så är det ett mynt med två sidor. Vi har sett tidigare hur polisen töjer på användandet av befintliga lagar på bekostnad av den personliga integriteten. Övervakningssamhället är mer eller mindre på väg. Ovanstående behöver fixas både internationellt, på EU-nivå och nationell nivå och det är AKUT!!! Polisen behöver mer befogenheter att spärra, razzior och samarbeten med utlandet. Polisen behöver nog ta hjälp av utomstående "hackers" som de ska ha en chans att hänga med och ta fast brottslingarna på internet. Polisen kan inte hitta på saker själv, de ska se till att lagstiftningen följs och när lagstiftningen är kass vad skulle polisen då egentligen kunna göra? Polisen måste utreda och vara närvarande på nätet så att brottslingar märker att det bevakas. Idag avskiver Polisen ärendena direk då de inte ens försöker utreda. Detta skapar en "marknad" för nya internetbrottslingar, då man kan gå säkert ifrån brottsplatsen. Folk som har problem med försörjing kan enkelt lära sig hur man gör internetbedrägeri utan att åka fast, då polisen inte ens utreder. Problemet är inte itbrotslingar, utan staters spioneri mot svenska medborgare. Att sverige tillåter andra länder att spionera på svenska medborgare är det största hotet. Rangordning är svår, det krävs parallella åtgärder. Bortsållning av oseriösa aktörer kan i viss mån ske med stöd av lagar & förordningar så två av svarsalternativen siktar på samma problem. De andra två är mer oberoende. Dessutom handlar det om praxis hos domstolarna, hur lagarna förstås och tillämpas. Rangordningen är svår - hönan och ägget - men ska man kunna kriminalisera och fälla så måste lagarna anpassas - och polisen har väldigt svårt att göra något utan detta. Samarbete över landsgränser blir jätteviktigt och där kan makthavarna stötta. Säkerhetslösningar är marknadens ansvar - inte politikernas. Regelverket kan klara sig ett tag till pga att den I stor utsträckning är teknikneutral. Det är snarare en

8 fråga om tillämpning och genomförbarhet som leder till utmaningar. regering och riksdag behöver förstå internet. det behövs nya lagar, som är mer anpassade efter dagens verklighet (internetvärlden och den verkliga världen). Regering/riksdag är del av "brottsligheten" då de instiftar lagar som ger staten/polisen/underrättelsetjänsten rätt att söka/stänga/spåra/påverka alla internetanvändare. Ska man dra det till sin spets behövs det nog revolution för att störta alla element som från höga samhällspositioner driver samhället mer och mer mot kontroll av medborgare. Regeringen måste själva bli bättre på IT-frågor Regeringens satsning på fildelarmål borde ställas om till andra problem på internet, som att jaga USAs och Englands penetration av vår infrastruktur. Det finns inga oseriösa operatörer och internetföretag i Sverige. Skulle vi bara tillåta Telia att driva den typen av verksamhet? Rättssystemet är hopplöst efter de tekniska möjligheter som finns idag för bedrägeri där t.e.x kreditkort stjäls men också förtal där t.ex. nakenbilder sprids. Rättsväsendet borde framför allt fokusera på identitetsstöld! Sista punkten har ingenting med regeringen att göra utan kommer att komma fram genom de marknadslagar som råder - utbud/efterfrågan. Sista punkten sköter bankerna, samt bättre lagar o polisiära resurser. Skydd av våra personnummer Som vanligt ligger lagstiftare och poliser steget efter. Lite folkbildning skulle inte sitta ivägen heller. Folks blåögdhet är ett stort problem. Staten borde ha nolltolerans mot bedrägeribrott. Idag får man ofta intrycket av att eftersom så få drabbas så spelar det ingen roll, "De får skylla sig själva". Statens ska skapa regler inte byråkrati. Stöd flexibla organisationer som kan vara där brotten är. Skolan och bättre utbildning kan på sikt skapa en bättre digital samvaro. Yrkeskriminella kommer vi tyvärr få dras med länge men vi kan genom att bli klokare och mer medvetna undvika att bli brottsoffer. Sverige behöver verkligen uppgradera sina lagar och resurser för att kunna stävja missbruket på nätet i dag! svårt att rangordna - helst allt på en gång Svårt att rangordna när jag tycker ett alternativ är bra och resten mindre bra. Bättre om ni hade haft fler alternativ att välja bland som jag sedan fått rangordna inbördes svårt att rangordna, flera är lika viktiga Svårt att rangordna. Alla fyra känns viktiga. Svårt att se hur ett regelverk saka fungera så att det sållar bort "oseriösa" Svårt att svara på, eftersom alla dessa är mycket viktiga. Det behövs en internationell samling och samsyn beträffande detta. Det är inte rimligt att det ska gå att friskriva sig när operarörer kan gömma sig i ett land som har alltför dålig koll på dessa frågor. Säkerheten behöver höjas betydligt Säkerheten på Internet kanske inte är enda problemet. Andra stora problem är bluffakturering, identitetsstölder mm. Säkerhetslösningar etc bör kunna hanteras av marknaden bara beslutsfattarna sätter ramverket och har kapacitet och kunskap att spåra dem som inte följer lagen. Säkerhetslösningar finn men de räcker inte Säkerhetslösningar måste följas med standardisering och uppföljning. säkerhetslösningar och krypteringar mm satsas mycket på men lagstiftningen och utbildade poliser och jurister specialiserade på IT-brottslighet är svag. Säkerhetslösningar och spanings-/utredningsresurser bedömer jag effektivare än att försöka få lagar/regelverk att följa teknikutvecklingen på området. Tror aldrig polisen kan axla denna mantel utan det krävs personal av en helt annan kaliber. Dessutom krävs ett omfattande internationellt samarbete både på eu- och FN-nivå. Tycker snarare att problemet ligger i att domstolarna inte förstår teknikens möjligheter och begränsningar i relation till lagstiftarens intentioner. T.ex tv-licens diskussionen är ett tydligt exempel. Om Svt-sänder ut all tv på nätet skulle de bli blockade direkt. Utan fungerande regelverk är övriga åtgärder onödiga. Utan lagar och en kunnig polis kan vi aldrig lagföra det som är/borde vara olagligt. Verktyg mot identitetsstölder behövs VIktigaste att få till rellevanta lagar straff( i många fall höja straffskalan) för nätbrott. Framförallt mot barnövergrepp på nätet, så resonerar man helt fel. Ett barn som tvingas posera framför en webkamera utsätts för ett betydligt större övergrepp än en som tvingas posera framför en person. Filmen finns kvar och kan spridas i hur stor omfattning som helst, medan i de andra fallet är det bara en person som sett det hela. 13-åringen i Kumla är tyvärr ett sådant fall, där man kan hoppas på att personens hanlande leder till ett straff som närmar sig mord, där mordvapnet var hot om represalier via nätet. Vårt största problem just nu är DDoS-attacker. Där borde polisen och operatörerna göra ett bättre jobb. Även ekopolisen får för lite anslag/resurser. Även satsningen på "Surfa lungt" eller liknande behövs. Det handlar om att driva folkbildning och öka medvetenhet utan skrämsel. Som det är nu definierar säkerhetsföretagen budskapen. Det är som om biltillverkare ska diktera hur sätrafiksäkerhetsarbetet ska gå till.

9 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,6% Kvot Bekräftade Ej bekräftade Utkastade

Månadens fråga december 2014. Standardrapport

Månadens fråga december 2014. Standardrapport Månadens fråga december 2014 Standardrapport Procent Införande av strängare lagar, inkluderande sanktioner vid brister 6,1% 63 Utbildning av organisationer och användare i säkerhetsmedvetande. 74% 761

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m.

Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Stockholm 2005-12-19 Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Bahnhof

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

8 Vad anser du om regeringens förslag om. 9 Frågan om så kallad gårdsförsäljning var. 10 Fler och fler internetbutiker som säljer

8 Vad anser du om regeringens förslag om. 9 Frågan om så kallad gårdsförsäljning var. 10 Fler och fler internetbutiker som säljer A&N har ställt 13 frågor om alkohol- och narkotikapolitik till de åtta partier som idag sitter i riksdagen samt till Feministiskt initiativ (Fi). Partierna har själva valt svarsperson, som mejlat sina

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

Brasilien... 2. Egypten... 2. Finland... 3. Iran... 4. Israel... 5. Japan... 6. Kanada... 7. Kina... 7. Kuba... 8. Luxemburg... 9. Polen...

Brasilien... 2. Egypten... 2. Finland... 3. Iran... 4. Israel... 5. Japan... 6. Kanada... 7. Kina... 7. Kuba... 8. Luxemburg... 9. Polen... ITU 2013-12-02 Innehåll Brasilien... 2 Egypten... 2 Finland... 3 Iran... 4 Israel... 5 Japan... 6 Kanada... 7 Kina... 7 Kuba... 8 Luxemburg... 9 Polen... 9 Ryssland... 10 Saudiarabien... 11 Sydafrika...

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Rapport från svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sammanfattning Bakgrunden till den här rapporten är att vi socialdemokrater i Europaparlamentet

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Integritetsåret 2009

Integritetsåret 2009 Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga integriteten under året Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 11 FINANSIELL RÅDGIVNING 15 SPARA 18 KONTOSPARANDE

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Månadens fråga sept -13. Standardrapport

Månadens fråga sept -13. Standardrapport Månadens fråga sept -13 Standardrapport Procen Antal t Ja, det är inte ekonomiskt motiverat att fortsätta bygga ut nätet i de få områden som saknar 11,2% 210 täckning. Ja, därför att: 1,6% 29 Nej, satsa

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer