Månadens fråga okt -13. Standardrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens fråga okt -13. Standardrapport"

Transkript

1 Månadens fråga okt -13 Standardrapport

2 Procent Antal Ja 9,8% 189 Nej 62,8% 1216 Ingen åsikt 27,4% 531 Svarande 1936

3 1 2 3 Mede Svara l nde Fler kontroller skulle ytterligare öka hotet mot den personliga integriteten 54,5 24,6 21% 2,3 167 % % Parallellt bör åtgärder tas fram och införas inom EU/internationellt 25,8 52,2 22% % % Det är främst operatörernas och internetföretagens ansvar att förhindra brottslig verksamhet 19,6 % 22,2 % 58,2 % 1,6 158 Totalt 2 167

4 Kommentar: på första och delat 1 på de andra två... Ansvaret är naturligtvis delat och inte "främst" en aktörs. Alternativen ovan är alltför snäva för att ens rangordnas. Jag får en känsla att avsikten är att visa att regeringen inte är handlingskraftig, förstår inte det behovet. Arbetet med att kontrollera internet gör att vi är på väg mot en polisstat. FRA-lagens utökning används precis så som lovades att den inte skulle användas. 22 myndigheter får direktåtkomst till all personlig data utan domstolsbeslut. Helt galet. Civilkurage och vanliga lagar bör gälla på Internet. Taskigt utformade och ledande frågor! Kasst. De satsar inte bara "tillräckligt", de satsar för mycket. Sveriges regering, påhejade av socialdemokraterna, håller på och rullar ut en övervakningsstat som DDR bara kunde drömma om. För några år sen skulle det ansetts absurt om någon föreslagit att staten skulle öppna, kontrollera och registrera alla medborgarnas vanliga pappersbrev, och konfiskera brev med olämpligt innehåll. Nu är det precis det vi pratar om på Internet, och den öststatsmentaliteten sprider sig till andra delar av samhället. Snart är vi där med pappersbreven också. Sen borde man kanske också fundera lite över formuleringarna och svarsalternativen i den här enkäten. Var finns svarsalternativet "alldeles för mycket" på frågan om de gör tillräckligt? Hur ska jag svara om jag tycker att det vore katastrof både om åtgärder togs fram av EU och om operatörerna gjordes till poliser? De satsar på helt fel typ av e-brottslighet! Att jaga sin befolkning för att tillgodose privata ekonomiska intressen är totalt förkastligt! De borde satsa på phishing och otillbörlig marknadsföring (spam), som drabbar hela medborgarna som de SKA representera. Dessutom bör de stärka integritetsskyddet och agera kraftfullt mot hotet från främmande makt (NSA) och t.ex. Microsoft som bygger in high-ways till NSA. Det behövs ett internationellt accepterat regelverk,för att åstadkomma och kunna efterfölja vad säkerhetsarrangemang som ska tillvarata individens, företags- och organisationers, samt nationers integritet och intressen. Regelbunden revision och åtgärder av brister och/eller avvikelser följer på detta och under internationell hantering. Det bör väl vara Polisens uppgift att bekämpa och förhindra brottslig verksamhet; även på Internet. Det som redan görs vad gäller övervakning år sjuka övertramp och missbruk av regler som skrivits för att kunna missbrukas. syftet med övervakningen är inte att förhindra brott utan något helt annat. Lägg ner massaved bakningen och rövslickandet av USA. för övrigt passar svarsalternativ en inte så bra till frågorna. Det är betydligt viktigare att förändra lagstiftningen för att underlätta automatisering av processer än att förhindra bedrägeri eller spam. Det är pinsamt att pantbrev som bara finns elektroniskt inte kan signeras elektroniskt, eller att inkomna pappersfakturor måste sparas i 8 år när vi har fullgoda skannade kopior. Det är för mycket redan nu. Det är nog svårt att göra något åt det så länge folk inte förstår att vara försiktiga. Det är polisens uppgift att förebygga och bekämpa brottslighet i Sverige. Militärens uppgift att göra det när det gäller rikets säkerhet. Regering och riksdag skall endast anslå pengar till dessa verksamheter så de kan prioritera. Finns viktigare saker att prioritera. Tull, Trafikverket osv. Frågan verkar ledande;. Få eller inga landsting i Sverige förmår leva upp till Patientdatalagens krav i hanteringen av patientjournaler. Datainspektionen säger lite lojt fyfy men kränkningarna av patienters rättigheter bara fortsätter. Däremot får vi finna oss i myndigheter investerar stora resurser för att smygläsa privat epost i jakten på förment brottslighet - de tar sig dessutom rätten att förmedla resultatet av detta spioneri på privatpersoner till tredje makt. Regering, riksdag och de myndigheter de styr över bör alltså ändra inriktning radikalt: 1) först och främst: kräv fullständig regelefterlevnad av myndigheterna själva så att slentrianmässiga brott mot patientdatalagen och PuL äntligen upphör 2) säkerställ ordentlig transparens och kontroll över hur övervakningen av medborgares privata kommunikation utförs - de myndigheter som bevakar att lagen följs ska själva följa lagen 3) arbeta aktivt med att upprätta den nya datainspektion som de nya direktiv och regleringar EU kommer att föreslå 2014 (Data Protection) och se till att den får ordentliga resurser för att säkerställa regelefterlevnad 4) låt MSB och/eller Datainspektionen ge mer aktivt stöd till internetanvändare (företag och privatpersoner) för att varna för hot och bidra med goda råd om hur angrepp kan förebyggas. I ett såpass -- på många olika plan -- brottsbelastat land som Sverige, bör helt andra prioriteringar finnas. Nu med FRA och alla andra som ligger och loggar allt och "lyssnar" är det tur att man kan köra anonymiseringstjänster. Och vilka tror man använder dessa mest? :-) Operatörerna ska inte ha _något_ ansvar alls för att förhindra brottslig verksamhet, lika lite som Posten har det vad gäller innehållet som skickas i brev eller Trafikverket har det för alla fortkörare eller rattfyllerister. Operatörerna ska inte lägga sig i vad som skickas i datapaketen, jämför om posten skulle öppna eller genomlysa alla paket som skickas den vägen. Självfallet kan det göras mer om e-brottslighet om resurserna var oändliga men det finns så många andra delar som är viktigare. Tolkar det som att FRA och Prism övervakningen är oacceptabel. Men kanske kan mer göras för att upptäcka misshandel, hedersbrott osv.

5 Det behövs en genomgripande översyn av alla lagar och förordningar som påverkas av Internet. Dagens lagbok är i stort sett skriven innan Internet kom till Det behövs en kraftig satsning på utbildade polisiära resurser för att spåra Internet-brottslighet Det behövs satsas mer på säkerhetslösningar för betalningar, skydd av lösenord, kryptering etc Staten måste skapa ett regelverk för operatörer och Internetföretag, så att oseriösa aktörer kan sållas bort Mede Svar l and e 40,1 23,4 19,9 16,6 % % % % 26,3 32,2 24,5 17,1 % % % % 20% 22,9 25,2 31,9 % % % 14,1 21,7 30,3 33,9 % % % % 2, , , , Totalt 2,

6 Kommentar: Aktivt arbeta i skrivarbetet mot att tolkningar av texter, riskerar hamna i gråzonen mellan rätt och fel. All är lika viktiga! Alla alternativen är lika viktiga och kan inte rangordnas. Alla åtgärderna har mycket hög prioritet men en översyn av lagar och förordningar ökar kunskaper och förståelse hos ledande politiker och beslutsfattare. När förslag på ändrad lagstiftning kommer upp på bordet blir de tvungna att sätta sig in i frågorna och det blir en naturlig debatt i media och i berörda organisationer. Laissez-fair-politik där "marknaden" ska självreglera sig fungerar inte i den extrema tranformationsprocess som digitaliseringen av samhället innebär och som pågår allt intensivare och med en oerhörd kraft. Alltså digitaliseringspolitik är avgörande för vårt framtida samhälle - brott och straff är en aspekt! //Fredrik Birkhammar Alla är viktiga och svårt att rangordna dem Anser att alla 4 är lika viktiga!!!! Anser egentligen att alla alternativen är lika viktiga. = Jätteviktiga Arkitekturarbetet är eftersatt. Vilket skapar policys, riktlinjer och ev. lagar Bara proaktivt arbete som medger reglering även av oseriös trafik från länder och områden där ingen brys sig måste till. Sen måste regelverket ses över så ont uppsåt aldrig är lönsamt, oavsett teknik och metod, liksom möjligheter till sanktioner och straff. Polisens duglighet kommer i tredje hand då det förmodligen är mer fruktbart att använda kompetens och engagemang som finns i stället för att utbilda poliser som saknar intresset att driva frågor. Klientsäkerheten kommer i sista hand, så det är det enda som redan satsas på, och där utvecklas det hela tiden. Men det löser inte problemet. Brott är brott, oavsett var de begås. Det behövs ingen speciallagstiftning, typ PUL, bara för att någonting hanteras i en dator istället för en fax eller skrivmaskin. Dagens polis verkar ha kraftigt bristande kunskaper och resurser inom ekonomisk brottslighet relaterat till it-säkerhetsfrågor. Jag har personligen blivit drabbad 4 ggr och polisen är helt handfallen. Dagliga rapporter vittnar om lösenordsläckage, falska fishingsidor, , blufffakturor, stalking, falska profiler och inte minst attacker mot vissa utpekade målsidor. Alldeles för långsam och inkompetent hantering. Hade jag kunnat så skulle alla frågorna ovan ha rangordning 4, dvs det finns otilräcklig satsning överallt. Nu måste jag rangordna efter det som är mest jordnära och kan ge resultat. Regelverk ger t ex inga konkreta resultat, bara sanktioner efteråt på sin höjd. Den mäskliga faktorn är den störta risken därför är utbilning viktigast. Den stora och viktigaste åtgärden är att begränsa de objekt (system, register mm) som skurkarna kan bryta sig in i eller störa. Idag öser många ut IT-lösningar (t ex Förs.kassan och Skatteverket) för att spara pengar. Finns det andra lösningar som är användbara? Dessutom behövs insatser för att förhindra onödig lagring och missbruk av insamlad information i samband med ev åtgärder. Det behöver satsas på lagar och på resurser att lagföra e brottslighet i form av bluffande företag och andra som säljer över nätet. Internetlagar behövs ej, det är bara att applicera de befintliga, Det behövs en instans dit man kan rapportera misstänkta bedrägerier och där aktuella hot publiceras. Det behövs en plattforms-oberoende säkerhetslösning för såväl datorer som telefoner och paddor. Det behövs satsas mer på säkerhetslösningar för säkra betalningar. Det behövs tas ett helhetsgrepp på organisationen hos vår nationella polis avseende internetbrottslighet. Utöver det behöver man fundera över vilken myndighet som har ansvar för vad i Sverige. Vilka mandat och uppgifter har Cert-SE? Varför är Sveriges IT-säkerhetskompetens koncentrerad till FRA? Gör om gör rätt. det bord vara enkelt att låsa mailadressere, websidor, bankgironr, postgironr, bankkonton, telefonnummer som är kopplade till bluff-verksamhet Det bör införas en nolltolerans mot alla bedrägeriförsök som görs via internet. (Jag får i stort sett dagligen försök) Enklare att anmäla och allvarliga påföljder. Jag vet att det ofta sker från utlandet men ordentliga insatser måste göras för att skydda oss vanliga internetanvändare. Jag är stor entusiast och mycket stor användare av internettjänster. Det finns massor med teknik. Det saknas juridisk incitament Det gäller inte bara Sverige. De största problemen finns internationellt. Det handlar i första hand om attityder. Vi måste lära oss att det är kriminellt att hacka, stjäla programvara, utnyttja någon annans inloggningsuppgifter, etc. Lika kriminellt som att bryta sig in i andras hem, bryta upp kassaskåp, stjäla "värdesaker". Det är ju egentligen inte enbart frågor för Regering och Riksdag. Så med det fokus som frågan är stlld blir det denna rangordning. Hade myndigheter mm varit varit med, hade svaret blivit ett helt annat. Eftersom brottsligheten ofta är gränsöverskridande, så anser jag att ens gränsöverskridande satsning mot e-brott är angelägnast Egentligen har alla åtgärder samma höga dignitet men detta blev den bästa genomsnittliga varianten. Egentligen så skulle alla alternativ få en 4... En grundfråga är 'Vem skall ha kontroll över och äganderätten till personliga data (oavsett hur/var de lagras)'? Individen, företag/organisationer eller staten? Enklare OS behövs. Bättre apps från bankerna. Enklare och tydligare information till alla användare. Hur nu det skall gå till,... Ett lämpligt första steg är förmodligen att höja beslutsfattarnas kompetens i frågan. Deras både intresse av frågan och teknikens möjligheter samt hotbildens implikationer är skrämmande låg, dags att sluta vara så svenskt blåögda. fattar inte varför man segar med såna här saker och låter utvecklingen springa ifrån myndigheter, polis etc. Fortfarande ä både tjänsteleverantörer och användare alldeles för naiva. Tjänsteleverantörerna måste gå före och leverera tjänster där skyddsåtgärderna är i proportion med riskerna för båda parter. Det måste

7 också vara OK att använda en "starkare säkerhetslösning" i sammanhang där den egentligen inte behövs - det är kanske enda vägen ut ur lösenordseländet, att vi börjar använda "säkerhetslösningar" som egentligen är lite för bra i "enklare" sammanhang. Frågorna var kanske lite för skräddarsydda. Förslag: tvinga användare av kontantkort för mobiler att registrera dessa hos operatören gör man översynen då och satsar på polis och lösningar försvinner eller upptäcks de oseriösa aktörerna. Heltäckande säkerhetslösningar för privatperson *och* organisationer saknas trots att man pratat om det sedan Skam åt politiker som använder den här arenan för att visa kortsiktiga resultat Hittils har brottsbekämpningen på internet i huvudsak inriktat sig på upphovsrättsbrott och liknande typer där stora företag är målsägare och i väldigt liten utsträckning där vanliga människor varit drabbade. detta måste ändras på. Informationen är undermålig i denna sak. Det i sig gör att arbetet inte är tillfredsställande. Inte regeringens sak att satsa på säkerhet för betalningar Internet är internationellt, därför är det svårt att skapa ett nationellt regelverk. Bättre att arbeta på EU-nivå och/eller Internets internationella organisationer. Internetbrottslighet är gränslös och måste med all sannolikhet hanteras internationellt. Ett enskilt lands regering och riksdag kan nog inte göra så mycket på egen hand. JA - allt detta är viktigt. Det kostar massor av pengar - att inte göra detta i tid. Jag anser inte att de satsar tillräckligt eftersom denna typ av brottslighet ökar. Jag saknade frågan om utbildning av politiker. De måste ha en beställarkompetens på en helt annan nivå, annars kan varken polis eller regeltillverkarna göra ett vettigt jobb och då bara fortsätter problemen. FRA måste få en roll att hjälpa även befolkningen med att spåra olika typer av bovar och lämna material som privatpersoner och företag använda på ett effektivt sätt i domstolar. Utrikesministern måste få bra underlag från FRA, som handlar om spamm och intrångsförsök från andra länder att föra fram till konsulat och regeringar med tyngd. Jag skulle vilja sätta 1 på alla. Jag tror att säkerheten måste införas "uppifrån", privatpersoner/folk i allmänhet tar inte tillräckligt hårt på säkerhet. Jag tycker det är högre prio på åtgärder som i praktiken ökar skyddet. De andra är viktiga men kommer då ändå längre ner i prio. Något som ständigt är problem är att alla separata aktörer stoppar huvudet i sanden, kunde vi dela med oss bättre och samarbeta över organisationsgränser skulle det vara det billigaste och snabbaste sättet att höja säkerheten. Jag upplever att samhället inte tar hoten på allvar, troligen på grund av okunskap. Polisiära resurser kommer därför efter att nuläge och handlingsplan fastställts. Jag är ju inte säker på att punkterna 3 och 4 i första hand skall ingå i statsmaktens uppgifter. Lagarna skall vara teknikneutrala. Däremot behövs det prejudicirerande domar som visar hur en teknikneutral lagstiftning skall tolkas när brottet begås på internet Lagarna tar lång tid att stifta så därför måste polisen börja med att utifrån dagens lagar jobba störande för brottsligheten tills nya lagar är på plats. Lagen ligger efter, vilar på Axel Oxienstjärna... Lagändringar kommer i sista hand eftersom det är en så långsam process. Man behöver också öka medvetenheten bland allmänheten. Man bör implementera skyddsmekanismer som bättre skyddar mot id-kapning. Ex att man kan spärra mot kreditupplysning själv och även låsa upp då man skälv önskar. Via t.ex bank-id. Man får förfrågningar som privat person och även som företag att skydda sin identitet, samma identitet som finns tillgänglig på internet osv. Det bör vara att företaget som sälja produkter och tjänster över nätet och via telefon ta fram riktlinje för sina anställda om hur man ska granska köpare för att konstatera att det är rätt person som beställer varor eller tjänster. Man överlåter för mycket på t.ex. banker att ta fram samhällsnyttiga säkerhetslösningar (t.ex. BankID). Detta borde vara drivet av staten, att nyttja för banker, Skattemyndigheten, Försäkringskassa m.m., m.m. Min erfarenhet är inte att det är svårt att fastställa brott, utan att uppklarande frekvensen hos polisen är låg Nr. 0,5 - bort med FRA och den personliga övervakningen, de andra frågor är petitesser i jämförelse Nuvarande regering är bättre än sosialdemokraterna på IT frågor. Hoppas att de får sitta kvar. När det gäller lagarna så är det ett mynt med två sidor. Vi har sett tidigare hur polisen töjer på användandet av befintliga lagar på bekostnad av den personliga integriteten. Övervakningssamhället är mer eller mindre på väg. Ovanstående behöver fixas både internationellt, på EU-nivå och nationell nivå och det är AKUT!!! Polisen behöver mer befogenheter att spärra, razzior och samarbeten med utlandet. Polisen behöver nog ta hjälp av utomstående "hackers" som de ska ha en chans att hänga med och ta fast brottslingarna på internet. Polisen kan inte hitta på saker själv, de ska se till att lagstiftningen följs och när lagstiftningen är kass vad skulle polisen då egentligen kunna göra? Polisen måste utreda och vara närvarande på nätet så att brottslingar märker att det bevakas. Idag avskiver Polisen ärendena direk då de inte ens försöker utreda. Detta skapar en "marknad" för nya internetbrottslingar, då man kan gå säkert ifrån brottsplatsen. Folk som har problem med försörjing kan enkelt lära sig hur man gör internetbedrägeri utan att åka fast, då polisen inte ens utreder. Problemet är inte itbrotslingar, utan staters spioneri mot svenska medborgare. Att sverige tillåter andra länder att spionera på svenska medborgare är det största hotet. Rangordning är svår, det krävs parallella åtgärder. Bortsållning av oseriösa aktörer kan i viss mån ske med stöd av lagar & förordningar så två av svarsalternativen siktar på samma problem. De andra två är mer oberoende. Dessutom handlar det om praxis hos domstolarna, hur lagarna förstås och tillämpas. Rangordningen är svår - hönan och ägget - men ska man kunna kriminalisera och fälla så måste lagarna anpassas - och polisen har väldigt svårt att göra något utan detta. Samarbete över landsgränser blir jätteviktigt och där kan makthavarna stötta. Säkerhetslösningar är marknadens ansvar - inte politikernas. Regelverket kan klara sig ett tag till pga att den I stor utsträckning är teknikneutral. Det är snarare en

8 fråga om tillämpning och genomförbarhet som leder till utmaningar. regering och riksdag behöver förstå internet. det behövs nya lagar, som är mer anpassade efter dagens verklighet (internetvärlden och den verkliga världen). Regering/riksdag är del av "brottsligheten" då de instiftar lagar som ger staten/polisen/underrättelsetjänsten rätt att söka/stänga/spåra/påverka alla internetanvändare. Ska man dra det till sin spets behövs det nog revolution för att störta alla element som från höga samhällspositioner driver samhället mer och mer mot kontroll av medborgare. Regeringen måste själva bli bättre på IT-frågor Regeringens satsning på fildelarmål borde ställas om till andra problem på internet, som att jaga USAs och Englands penetration av vår infrastruktur. Det finns inga oseriösa operatörer och internetföretag i Sverige. Skulle vi bara tillåta Telia att driva den typen av verksamhet? Rättssystemet är hopplöst efter de tekniska möjligheter som finns idag för bedrägeri där t.e.x kreditkort stjäls men också förtal där t.ex. nakenbilder sprids. Rättsväsendet borde framför allt fokusera på identitetsstöld! Sista punkten har ingenting med regeringen att göra utan kommer att komma fram genom de marknadslagar som råder - utbud/efterfrågan. Sista punkten sköter bankerna, samt bättre lagar o polisiära resurser. Skydd av våra personnummer Som vanligt ligger lagstiftare och poliser steget efter. Lite folkbildning skulle inte sitta ivägen heller. Folks blåögdhet är ett stort problem. Staten borde ha nolltolerans mot bedrägeribrott. Idag får man ofta intrycket av att eftersom så få drabbas så spelar det ingen roll, "De får skylla sig själva". Statens ska skapa regler inte byråkrati. Stöd flexibla organisationer som kan vara där brotten är. Skolan och bättre utbildning kan på sikt skapa en bättre digital samvaro. Yrkeskriminella kommer vi tyvärr få dras med länge men vi kan genom att bli klokare och mer medvetna undvika att bli brottsoffer. Sverige behöver verkligen uppgradera sina lagar och resurser för att kunna stävja missbruket på nätet i dag! svårt att rangordna - helst allt på en gång Svårt att rangordna när jag tycker ett alternativ är bra och resten mindre bra. Bättre om ni hade haft fler alternativ att välja bland som jag sedan fått rangordna inbördes svårt att rangordna, flera är lika viktiga Svårt att rangordna. Alla fyra känns viktiga. Svårt att se hur ett regelverk saka fungera så att det sållar bort "oseriösa" Svårt att svara på, eftersom alla dessa är mycket viktiga. Det behövs en internationell samling och samsyn beträffande detta. Det är inte rimligt att det ska gå att friskriva sig när operarörer kan gömma sig i ett land som har alltför dålig koll på dessa frågor. Säkerheten behöver höjas betydligt Säkerheten på Internet kanske inte är enda problemet. Andra stora problem är bluffakturering, identitetsstölder mm. Säkerhetslösningar etc bör kunna hanteras av marknaden bara beslutsfattarna sätter ramverket och har kapacitet och kunskap att spåra dem som inte följer lagen. Säkerhetslösningar finn men de räcker inte Säkerhetslösningar måste följas med standardisering och uppföljning. säkerhetslösningar och krypteringar mm satsas mycket på men lagstiftningen och utbildade poliser och jurister specialiserade på IT-brottslighet är svag. Säkerhetslösningar och spanings-/utredningsresurser bedömer jag effektivare än att försöka få lagar/regelverk att följa teknikutvecklingen på området. Tror aldrig polisen kan axla denna mantel utan det krävs personal av en helt annan kaliber. Dessutom krävs ett omfattande internationellt samarbete både på eu- och FN-nivå. Tycker snarare att problemet ligger i att domstolarna inte förstår teknikens möjligheter och begränsningar i relation till lagstiftarens intentioner. T.ex tv-licens diskussionen är ett tydligt exempel. Om Svt-sänder ut all tv på nätet skulle de bli blockade direkt. Utan fungerande regelverk är övriga åtgärder onödiga. Utan lagar och en kunnig polis kan vi aldrig lagföra det som är/borde vara olagligt. Verktyg mot identitetsstölder behövs VIktigaste att få till rellevanta lagar straff( i många fall höja straffskalan) för nätbrott. Framförallt mot barnövergrepp på nätet, så resonerar man helt fel. Ett barn som tvingas posera framför en webkamera utsätts för ett betydligt större övergrepp än en som tvingas posera framför en person. Filmen finns kvar och kan spridas i hur stor omfattning som helst, medan i de andra fallet är det bara en person som sett det hela. 13-åringen i Kumla är tyvärr ett sådant fall, där man kan hoppas på att personens hanlande leder till ett straff som närmar sig mord, där mordvapnet var hot om represalier via nätet. Vårt största problem just nu är DDoS-attacker. Där borde polisen och operatörerna göra ett bättre jobb. Även ekopolisen får för lite anslag/resurser. Även satsningen på "Surfa lungt" eller liknande behövs. Det handlar om att driva folkbildning och öka medvetenhet utan skrämsel. Som det är nu definierar säkerhetsföretagen budskapen. Det är som om biltillverkare ska diktera hur sätrafiksäkerhetsarbetet ska gå till.

9 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,6% Kvot Bekräftade Ej bekräftade Utkastade

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Rätten att kommunicera fritt

Rätten att kommunicera fritt Fri kommunikation! integritet 3 Rätten att kommunicera fritt Tekniken ställer oss inför ett vägval: vi kan använda den för att bygga ett övervakningssamhälle, eller välja att inte göra det. De senaste

Läs mer

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof

Integritet på nätet. Jon Karlung, Bahnhof Integritet på nätet Jon Karlung, Bahnhof Kort om Bahnhof Grundades 1994 10 stycken US Robotics-modem på IKEA-hyllor. Maximal bandbredd 28,8 kbit/s Egen förbindelse på 64 kbit/s Tre anställda i en barrack

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Internet laglöst land?

Internet laglöst land? Internet laglöst land? Internationella Brottsofferdagen Stockholm 2011-02-22 Anders Ahlqvist Dagens epistel Är Internet ett laglöst land? Motivering till svaret Eget beteende Men Laglöst? Alla lagar som

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datum Diarienr 2012-02-03 1546-2011 Hemköpskedjan AB 171 78 SOLNA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Med nätglasögon

LIKABEHANDLINGSPLAN. Med nätglasögon LIKABEHANDLINGSPLAN Med nätglasögon HUR LEVLAR VI? Kan vi som lärare/pedagoger möta och hjälpa en elev som blivit utsatt för kränkningar och trakasserier via internet? Vet vi vad vi ska göra om vi hittar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Datasäkerhetsmetoder, sista träffen. Lite återkoppling på utkasten

Datasäkerhetsmetoder, sista träffen. Lite återkoppling på utkasten Datasäkerhetsmetoder, sista träffen Lite återkoppling på utkasten Allmänt Gör en tydlig struktur: sekretess för sig, dataintegritet för sig och tillgänglighet för sig, hot-brist-skada, osv Se till att

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 130830 ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 1 Det finns nog bättre sätt att skydda dig mot bedrägerier 2 kunskap t.ex. Vilka hot finns? Hur allvarliga är de? Hur skyddar jag mig och mitt företag? 3 Vilka är

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Hot mot förtroendevalda

Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Säkerhetspolisen, mars 2008 Innehåll: Säkerhetspolisen Foto: Säkerhetspolisen Beställning: Rapporten finns i pdf-format på Säkerhetspolisens webbplats www.sakerhetspolisen.se

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Säkerhetsanalys. Agenda. Säkerhetsanalys maj 2012 Svante Barck-Holst. Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys. Agenda. Säkerhetsanalys maj 2012 Svante Barck-Holst. Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys Säkerhetsanalys 10 maj 2012 Svante Barck-Holst Agenda Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys Vad är en säkerhetsanalys? Vad är syftet? Begrepp Risk och sårbarhetsanalys vs. Säkerhetsanalys Metod

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Riktlinje 2012-05-02 Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Diarienummer: KS-257/2012 Beslutad av kommunstyrelsen den 2 maj 2012 Om riktlinjen Denna riktlinje

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

De lovar visserligen motsatsen, men bryter systematiskt sina löften.

De lovar visserligen motsatsen, men bryter systematiskt sina löften. PARALLELL-SAMHÄLLE Låt oss utgå ifrån att en allt för stor del av befolkningen fortsätter sin törnrosasömn och att vi tvingas fortsätta leva under de gamla politikernas vanstyre. Vi är ju inte livegna

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare: Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare: Kommunstyrelsen IT-ansvarig Bibliotekschef Rubrik: Ny lag om ansvar

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Lag och rätt. Normer, regler och lagar.

Lag och rätt. Normer, regler och lagar. Lag och rätt Normer, regler och lagar. Sverige en är rättsstat Rättssäkerhet: Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Läs mer

Riktlinjer och vägledning för medie- och IT-etik

Riktlinjer och vägledning för medie- och IT-etik Riktlinjer och vägledning för medie- och IT-etik Riktlinjerna gäller för elever. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling via digitala medier. Vägledningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Dir. 2013:30 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och

Läs mer

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec

Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec Bedrägerier på nätet hur undviker du att bli blåst? Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE www.iis.se E-post: amel@iis.se Twitter: @amelsec .SE i korthet Oberoende allmännyttig stiftelse med två

Läs mer

Personlig integritet. 1IK426 Introduktion till informationsteknik. Patrik Brandt

Personlig integritet. 1IK426 Introduktion till informationsteknik. Patrik Brandt Personlig integritet 1IK426 Introduktion till informationsteknik Patrik Brandt Integritet då och nu PuL FRA-lagen IPRED-lagen Dagens agenda rätten att bli lämnad i fred rätten till privatlivets helgd Den

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Mark Klamberg, doktorand

Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Mark Klamberg, doktorand Försvarets Radioanstalts övervakning av kommunikation och Europakonventionen om mänskliga rättigheter Mark Klamberg, doktorand 1 Sammanfattning: Internet- och teleoperatörer ska från den 1 december 2009

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Agenda. Sosso. Agenda. Sverige.se. Sverige2.se. Souheil Sosso Bcheri. Sosso 2008-06-02. Min vision för Sverige2.se Min vision för e-legitimation

Agenda. Sosso. Agenda. Sverige.se. Sverige2.se. Souheil Sosso Bcheri. Sosso 2008-06-02. Min vision för Sverige2.se Min vision för e-legitimation Agenda Souheil Bcheri 2008-06-02 Min vision för Sverige2.se Min vision för e-legitimation Assyriska riket Libanon Einstein hade en egen formel och förändrade Fysikvärlden! Kamprad hade sin vision och förändrade

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN ELVA KONKRETA OMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS I ARBETET MED ATT FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FÖRETAG Företagen i besöksnäringen belastas

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Kommittédirektiv. Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd. Dir. 2015:125. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd. Dir. 2015:125. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd Dir. 2015:125 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda vissa frågor om

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barn berättar Jag vet inte hur mycket jag orkar. Jag måste få prata med nån men jag tycker det är skämmigt och jag vill inte vara initiativtagare. Flicka 16 år Jag har

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer