# FLOTT-BOENDE FRÅN DALSLANDSSTUGAN TILL #FLOTT-BOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# FLOTT-BOENDE FRÅN DALSLANDSSTUGAN TILL #FLOTT-BOENDE"

Transkript

1 KONCEPT Att ta fram ett kompakt, nytänkande flexibelt typhus med strandkontakt med ett minimalt fotavtryck i landskapet. Med begränsad privatiserad tomtmark underlättas framkomlighet och tillgänglighet för alla genom att man bevarar och samtidigt nyttjar naturen. Därmed kan strandnära lägen nyttjas till byggnation med minimerad inverkan på naturvärden. #FLOTT-BOENDE placeras som svävande flottar i landskapet på små privata tomter där allmänningar emellan husen medger passager och strövområden för både de boende och allmänheten. Tack vare den svävande konstruktionen behövs heller inte stora ingrepp i naturen göras för grundläggning. EKOLOGI & BIOLOGI En byggnad med eget microklimat, hög energieffektivitet och lokalt producerad energi som bergvärme, sjövärme, solpaneler etc. Materialval och byggnadssystem med klimatvänliga lösningar vilka bidrar till en minimal miljöpåverkan och ett friskt klimat. EKONOMI En byggnadsmodell som lämpar sig för serietillverkning med flera återkommande element som ändå lämnar stort utrymme för individuell prägel. Kompakt volym, goda anpassningsmöjligheter till olika tomter utan dyr grundläggning samt en enkel konstruktion borgar för god ekonomi. FRÅN DALSLANDSSTUGAN TILL #FLOTT-BOENDE TRADITION Sedan urminnes tider har hus värmts upp av en central värmekälla som sprider värmen jämt och effektivt och minimerar värmeförluster ut ur byggnadsskalet. Den centrala eldstaden var kärnan i traditionella bostäder världen över, så även i Dalslandsstugan. FÖRNYELSE I vårt förslag kombinerar vi en beprövad byggnadsprincip med moderna byggnadstekniker till en nyskapande och flexibel form med stark identitet för det moderna livet på landet. HELHET - GRUPPERING Den symmetriska planlösningen gör det möjligt att anpassa husets positionering efter olika platsers förutsättningar. Planen kan roteras eller spegelvändas för variation och för att optimera anpassning till väderstreck, utsikter och höjdförhållanden. En sluten fasad mot norr och mer uppglasade fasader mot söder och väster minskar uppvärmningsbehoven. Med små variationer i vinkel kan husen placeras relativt tätt utan att ge problem med insyn. Komplementbyggnader som ev garage, förrådsbyggnader etc kan vid behov samlas i områdets ytterkant. SITUATIONSPLAN DALS-ED, ÄNG 1:10, SKALA 1:800

2 PLANLÖSNING Grundmodellen om 5 rok är på ca 130m2 BTA inklusive vinterträdgård. Byggnaden har nätta mått och kompakta dimensioner men ger ett generöst intryck pga hög takhöjd i vistelsezonerna. Här medges också möjlighet till extra sovloft eller upplyft förvaring. Flexibilitet med skjutbara dörrar och fönsterpartier medger olika användningssätt där t ex arbetsrummet kan bli ett extra sovrum, vinterträdgården kan bli ett matrum eller lekrum för barnen. Husets flexibla planlösning gynnar mångfalden och förändringar i familjestrukturen över tid. Kontorsdelen kan enkelt transformeras till en större verksamhetsdel genom att addera sovrummet. Byggnadens enda våtrum är väl tilltaget och utformat så att flera kan nyttja det samtidigt med avskiljbar toalett, dubbla duschar och tvättställ. MÖJLIGHET TILL ODLING En vinterträdgård integrerad i huset gör det möjligt att odla året om. Färska grönsaker och kryddor i direkt anslutning till köket. Det stora glaspartiet låter solen stråla in på den värmelagrande golvkonstruktionen. Vinterträdgården fungerar som en energieffektiv buffertzon. SMART FÖRVARING De utomhus-placerade förvaringsbodarna i takstolarnas förlängning möjliggör bostadsnära förvaring för ved, utemöbler, leksaker, cyklar mm. De tjänar även som en energieffektiv buffertzon. Vedfacket kan utnyttja termisk värmelagring medan den stillastående luften i andra förrådsutrymmen verkar som isolering. På sluttande tomter skapas också en naturlig souterrain-våning med utrymmen för fler funktioner som extra väderskyddad förvaring, plats för fordon mm. SITUATIONSPLAN MELLERUD, UPPERUD 9:10, SKALA 1:400 PLANLÖSNING SOMMAR, SKALA 1:100

3 ENERGI - HÅLLBARHET Huset kommer huvudsakligen att nyttja solen som energikälla. Fönster från golv till tak i söder tillåter solinstrålning där värmen kan absorberas av den tunga kärnan samt ett golv med en pågjuten tung stomme. Både direkt- och indirekt solinstrålning tas tillvara i det sjönära läget med hjälp av reflektion från vattnet. Den massiva huskärnan kan lagra solenergin för att sakta värma upp huset. Eventuell överskottsvärme tas upp av ventilationssystem som överför energin till det vattenburna systemet. Den södra takhalvan kan täckas med vakuum-solpaneler för lokal elproduktion. Värmepump för bergvärme eller sjövärme och solpanelerna kompletteras med eldstaden för uppvärmning och trivsel. En eldstad gör också byggnaden mindre sårbar vid strömavbrott. Den centrala placeringen av kök, toalett, vitvaror och eldstad kommer att optimera värmeåtervinningen av den värme som apparaterna genererar samt spridningen av värmen tack vare den öppna planlösningen och massiva kärnan. INDIREKT SOLLJUS ISOLERANDE FÖRVARING ENERGILAGRING MIKROKLIMAT ELD TEKNISKT SYSTEM DIREKT SOLLJUS BUFFERTZON MIKROKLIMAT ENERGILAGRING LEGERING AV METALLOXID REFLEKTERAT SOLLJUS SJÖVÄRMEPUMP SITUATIONSPLAN BENGTSFORS, KVARNVIKEN 1:53, SKALA 1:400

4 KONSTRUKTION #FLOTT-BOENDE bygger på en enkel symmetrisk & välisolerad konstruktion av genuina lokala byggmaterial, grundläggning på plintar för skydd mot varierande vattennivåer, en tung murad kärna, bjälklag med combi-däck och fasader som kan varieras med olika lokala material som t ex spån eller panel ytbehandlad med t ex järnvitriol. Takmaterial företrädesvis växtmaterial som sedum, sk intensivt grönt tak eller halm kompletterat med solpaneler. Fasaderna får en silvrig finish och med sina gröna tak kommer de med tiden att smälta väl in i lanskapet. Som tillval kan vardagsrummet byggas ut med ett burspråk liknande den utskjutande delen på vinterträdgården. PRINCIPSEKTION, SKALA 1:100 SITUATIONSPLAN VÄNERSBORG, HOPPERUD 1:12, SKALA 1:400 PLANLÖSNING VINTER, SKALA 1:100

5 LEVANDE LANDSBYGD För att locka fler familjer att slå sig ner på landsbygden krävs bl a att det tillskapas prisvärda bostäder i attraktiva lägen med närhet till bra service och utbyggd infrastruktur. Dalsands vackra landsbygds varierande naturtyper med närhet till flera urbana centra kan erbjuda unika boendemiljöer i vattennära landskap för aktiva familjer. Här kan arbetsliv kombineras med ett aktivt friluftsliv. Många tomter ger möjlighet till delad eller egen båtplats inom synhåll från bostaden. FÖRANKRING #FLOTT-BOENDE samspelar med grannskapet där gränsen mellan naturlandskap och kulturlandskap, mellan privat och offentligt överbryggas på ett hänsynsfullt sätt. Det erbjuder ett strandnära boende samtidigt som det allmännas tillgänglighet till naturområdena inte begränsas. FASAD SÖDER, SKALA 1:100 SITUATIONSPLAN ÅRJÄNG, SILBODALS-NÄS 1:71, SKALA 1:400 FASAD VÄSTER, SKALA 1:100 FASAD NORR, SKALA 1:100 FASAD ÖSTER, SKALA 1:100