Årsredovisning. tjugohundra11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. tjugohundra11"

Transkript

1 Årsredovisning tjugohundra11

2 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka medarbetare i åtta länder.

3 innehåll Året i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé och vision 8 Mål 9 Strategier 10 Affärsområden 13 Leveransmodell 14 Tjänsteområden 16 Marknadssegment 18 Marknad 20 Medarbetare 22 Exempel på uppdrag 26 siffror Förvaltningsberättelse inklusive bolagsstyrningsrapport 30 Ekonomiskt sammandrag koncernen 34 Nyckeltal och definitioner 35 Resultaträkningar koncernen 36 Finansiell ställning 37 Kassaflödesanalyser koncernen 38 Förändringar i eget kapital koncernen 39 Resultaträkningar moderföretaget 40 Balansräkningar moderföretaget 40 Kassaflödesanalyser moderföretaget 41 Förändringar i eget kapital moderföretaget 41 Noter 42 Revisionsberättelse 58 Aktieägare och kursutveckling 59 Ledning 60 Styrelse 61 Ekonomisk information och kalendarium 62 Kallelse till årsstämma 63

4 kvartal för kvartal 1 2 Omsättning 366 mkr Resultat 23,7 mkr Marginal 6,5 % På ett år har Sigma vuxit från till medarbetare, varav 88 genom förvärv av företag. Resterande är rekrytering. Brutto har 273 personer rekryterats under första halvåret. Sigma investerar i varumärket genom både mindre lokala aktiviteter och större kundevent, exempelvis Camp Digital som lockade flera hundra kunder. Efterfrågan på marknaden är den största på länge. Allt fler kunder efterfrågar åtaganden. Omsättning 361 mkr Resultat 27,0 mkr Marginal 7,5 % Ett mål att rekrytera 400 medarbetare under året annonseras. Nettotillväxten under första kvartalet är 49 personer. Flera stora kontrakt med åtagande tecknas under perioden. Allt oftare involverar de blandade leveranser också från Ukraina eller Ungern. Efterfrågan ökar tydligt, Sigma visar tillväxt på 30 procent jämfört med samma kvartal sigma 2011

5 3Omsättning 295 mkr Resultat 22,5 mkr Marginal 7,6 % Rörelseresultatet för fyra kvartal når 100 mkr, det högsta i Sigmas historia. Resultatförbättringar och tillväxt i båda affärsområdena. Tillväxten i Sigma binder kapital genom både rekryteringar och stora kundprojekt. IT-investeringar och IT-projekt fortsätter hos kunderna trots allmän avkylning av konjunkturen kopplad till skuldkrisen i världen. Omsättning 378 mkr Resultat 28 mkr Marginal 7,4 % Målet var att rekrytera 400 personer. Totalt rekryteras knappt 500 personer och tillväxten i antal anställda under året är netto över 200 personer. Vid utgången av året hade Sigma anställda, det högsta antal koncernen någonsin haft. Året kan summeras som det bästa i Sigmas historia, mätt både som tillväxt, resultat och bolagets storlek. Farten in i 2012 är hög! Ingen direkt nedgång i efterfrågan, men beslut om nya projekt tar längre tid och fattas oftare av ledning och styrelsen än av verksamheten. 4sigma

6 vd håkan karlsson har ordet Mycket att vara stolta över 6 sigma 2011

7 Det finns mycket som vi kan vara stolta över inom Sigma. Ett riktigt bra exempel är den utveckling som skett i affärsområdet Informationslogistik de senaste åren. Det var här som Sigmas strategiska satsning på att följa med våra kunder ut i världen startade. Det kostade oss pengar och marginal inledningsvis, men genom affärsmässigt, proaktivt och lyhört arbete har affärsområdet lyckats nå en allt högre lönsamhet, där det dessutom är de mest krävande kunderna som ger oss den bästa marginalen. Vi har lärt oss mycket av detta och kopierar det som de har gjort för att skapa framgång och överför det som är tillämpligt till IT & Management. Det är bland annat därför marginalen nu ökar i IT & Management. Nästa juvel i kronan är den ökande vikten för åtaganden i vår verksamhet, det vi kallar Managed Services. Denna del står nu för hälften av omsättningen, någonting som inte hade lyckats utan vår tydliga strategi och fokuserade arbete med en kraftansträngning hos Sigmas konsulter, säljare och chefer. Stort, komplext och lönsamt Fortfarande återstår mycket att göra, men jag är väldigt stolt över att vi har nått så här långt, så här snabbt. Och jag konstaterar med särskilt nöje att vi i dag också lyckas ta större och mer komplexa uppdrag än tidigare. För det är här som Sigmas framtid ligger, i en tid när resultatmarginalen på individuella specialister blir allt lägre. Det är på detta sätt Sigma kan leverera mervärden till våra kunder. Sigma har också vuxit starkt under året, med ökad lönsamhet i båda affärsområdena. Att netto öka med mer än 200 personer och att rekrytera fler än 400 personer gör sig inte självt, inte heller att få dem i produktiv verksamhet snabbt. Här kan vi bli ännu bättre, men det finns anledning att vara stolta över hur vi hanterat det under året. Dessutom är det en personlig tillfredsställelse för mig som VD att kunna bidra till att skapa så många arbetstillfällen. Syns man så finns man En annan framgång gäller Sigmas förmåga att synas, höras och märkas. Det här är en uppgift för alla, på alla nivåer från varje konsult som träffar kunden varje dag till säljare och hela vägen till oss i ledningen så att vi associeras med det som är framtiden för branschen. Därför var Camp Digital en så lyckad satsning. I Stockholm, Malmö, Jönköping och Marstrand genomfördes under perioden maj september fyra fantastiska evenemang som skapade just det sus kring Sigma och de nyaste tekniska trenderna som är så bra för vår positionering. Ett stort antal bloggar, Facebooksidor, Youtubefilmer och Twitterflöden bidrar till att ytterligare förstärka bilden av ett Sigma som behärskar också de nya verktygen. Vi kan bli bättre! Allt är inte solsken, och naturligtvis finns det sådant som skulle ha kunnat göras bättre under året. För att ytterligare öka Sigmas marginaler behöver vi fortsätta att öka andelen åtaganden, där vi i många fall kan bli bättre på att ta mer betalt för våra tjänster och den nytta vi tillför. Att arbeta och integrera många enheter i samma leverans kostar tid i form av koordinering, ledning och styrning. Det kostar också att utveckla dessa processer och vi har haft några projekt där vi underskattat tiden och kostnaden för detta. Men vi har koll på problemen och vet hur de ska lösas även om det ibland tar mer tid än man kanske skulle önska. Vi kan också bli bättre på att fånga trender i tid för att anställa rätt kompetens i rätt tid för att kunna matcha efterfrågan. På rätt väg Vi är på rätt väg, har strategierna på plats och förmåga att mäta på de väsentliga nyckeltalen, och vi är väl positionerade inför vad kunderna vill ha. Marknadsbilden har tydligt förändrats de senaste åren och vi är med i den förändringen och möter den konkurrens som kommer från bland annat andra länder. Vårt agerande på marknaden styrs inte av externa omvärldsfaktorer utan av våra kunder. När det kommer till kritan är det ju inte medier och rykten som ska styra, utan kundernas agerande. Trender fulla av möjligheter Mer konkret ligger utmaningarna kring det som är de starkaste trenderna på marknaden: molntjänster, consumerisation och mobilitet. Molntjänster är förvisso ingenting nytt, vi har arbetat med dem i mer än ett decennium; däremot står vi nu inför deras kommersiella genombrott. För att kunna utnyttja potentialen måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftigt paketerade tjänster, och jag ser stora möjligheter för Sigma här. I detta sammanhang bör det också påpekas att Sigma bara ser möjligheter med molntjänsterna, inga hot. Vi säljer varken hård- eller mjukvara och riskerar därmed heller inte att tappa några licensintäkter bara för att affärsmodellerna ändras. Begreppet consumerisation är nytt och inte helt definierat, men i korthet kan det sägas utgå ifrån det faktum att den genomsnittlige konsumenten nu är så välutbildad och har så mycket kvalificerad IT-utrustning, att det ställer nya krav även på arbetsplatserna och deras IT-avdelningar. Det går inte längre att erbjuda arbetstagare utdaterad utrustning eller neka dem att använda produkter som de är vana vid hemifrån. Trenden i samhället är att vi rör oss mer och mer och är ständigt uppkopplade. Vi vill nå både våra arbetsrelaterade IT-miljöer och mer privata medier, när som helst och var som helst. Det är det som är mobilitet. Sigma kan hjälpa kunderna att hitta lösningar till den operativa verksamheten som ger affärsnytta och samhällsnytta. I den dialogen är det extra viktigt att ha verksamhetskompetens och förstå kundens utmaningar. Fantastisk nytta för kunderna Informationsteknologi är i centrum för en utveckling som förändrar samhället i hög takt och på område efter område. IT är helt enkelt på väg att bli grundläggande förutsättning för att samhället alls ska fungera. Det är en fascinerande tid och en förmån att få vara med när utvecklingen tar så stora steg och att få bidra genom lösningar som kan göra den bättre. För det är ingen tvekan om att våra lösningar gör en fantastisk nytta för kunderna, i princip oavsett vilken bransch eller verksamhet de verkar i, och skillnad för effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Hur mogen marknaden är speglas kanske allra bäst av det faktum att tekniken i sig blir allt mindre viktig: nu är det nyttan med den man frågar efter och vill se. Det är smart. sigma

8 vision The obvious choice for smart solutions Visionen av ett Sigma som är det självklara valet för smartare lösningar beskriver ett företag som lämnat de invanda lösningarna och utgår ifrån vad kunden verkligen behöver. Utifrån den kunskapen skapar vi sedan smartare lösningar och bättre affärer och en ökad lönsamhet för alla: kunder, anställda och ägare. AFFÄRSIDÉ Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta. 8 sigma 2011

9 Precis som tidigare har vi korta och långa mål i Sigma. De korta målen för 2012 är konkret mätbara. De långsiktiga målen beskriver en position som vi önskar nå senast vid utgången av år Målen bygger på den marknadsbild vi ser och de utmaningar vi står inför. Med Sigmas strategi att arbeta med långsiktiga relationer och en stor andel åtaganden bedömer vi att vi inte är lika känsliga för konjunktursvängningar som om vi hade satsat ensidigt på resurskonsulting. Marknaden och utmaningarna beskrivs mer utförligt på efterföljande sidor. MÅL2012 KORTSIKTIGA MÅL LÅNGSIKTIGA MÅL2015 n Rörelsemarginalen ska överstiga 10 % n Sigma ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med lägre personalomsättning och frånvaro än 2011 n Nettoskulden ska minska till 100 mkr vid utgången av 2012 n Avkastning på kapital ska öka jämfört med 2011 och överstiga 20 % på både operativt kapital och eget kapital, mätt över fyra kvartal Underlag och förutsättningar för målen 2012: Den förbättrade rörelsemarginalen ska främst komma från affärsområde IT & Management. Ett ändrat arbetssätt och genererad tillväxt skapar förutsättningar för ökade marginaler. Med ökat rörelseresultat och en minskad tillväxttakt, som binder kapital, kommer koncernens nettoskuld att minska. Ökad marginal och lägre nettoskuld kommer att minska balansomslutningen i koncernen och avkastningen på kapital kommer att öka. Sigma ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, både bland redan anställda och vid nyrekrytering. Sigma ska vara ett öppet, mångkulturellt företag med för branschen god balans mellan könen. Hälsobefrämjande åtgärder ska minska sjukfrånvaron och öka individernas välbefinnande, vilket också bidrar till förbättrad lönsamhet. En viss personalomsättning är naturlig i branschen och kan stimulera utvecklingen i bolaget. LEVERANS Managed Services ska stå för merparten av Sigmas leverans, antingen som lokala eller som integrerade och koordinerade leveranser. Andelen Managed Services-uppdrag som involverar Sigmas utländska enheter ska öka under perioden. Vår leverans av Specialized Services är en förutsättning för att utveckla Managed Services. Specialized Services ska kännetecknas av expertkompetens inom många områden och av stor kännedom om kundens verksamhet. MARKNAD OCH KUNDER Sigmas kunder ska till största delen vara företag och organisationer med stark position på sina marknader. Merparten av kunderna ska vara internationella och ha som målsättning att skapa en effektivare synkroniserad global leverans, gärna med inslag av FoU. Industri och telekom är fortsatt koncernens huvudsegment. Inom dessa respektive huvudsegment ska vi ha spridning mellan flera delsegment som bilindustri, energi och läkemedel inom industri samt tillverkare och operatörer inom telekom. Sammantaget ska vi sträva efter balans mellan olika marknadssegment och förstärka de segment där vi är, eller har potential att bli, marknadsledande. FINANSIELLA MÅL Sigma ska ha en omsättning på över två miljarder kronor. Tack vare stabila och positiva kassaflöden tar vi en stark finansiell position. Rörelsemarginalen ska tillhöra toppskiktet bland jämförbara konsultföretag. sigma

10 SIGMAS STRATEGI Sigmas huvudstrategi är att vara ett kundnära företag som bygger på människor och deras kompetens. Sigma strävar efter att kombinera en stark lokal förankring med styrkan av att vara en global aktör det vi kallar Local Drive & Global Strength. När vi kombinerar dessa med vår förmåga att driva projekt, koppla samman medarbetarnas kompetens samt utnyttja våra erfarenheter skapar det värde. Då kan vi också fortsätta att göra skillnad för våra kunder och växa och konkurrera på en föränderlig marknad. Med Local Drive menar vi att en stark lokal drivkraft och marknadsnärvaro är avgörande för att uppnå en leverantörsstatus där vi är förstahandsvalet på vår lokala marknad. Härigenom kan vi säkerställa och upprätthålla vår konkurrensförmåga gentemot såväl arbetsmarknad som kunder. En av Sigmas strategier är att följa våra kunder globalt. Global Strength avser den sammanlagda kapacitet, skalbarhet, marknadsnärvaro och synergi som vi uppnår genom att agera som en synkroniserad enhet. Detta medför att vi ökar vårt värde som strategisk leverantör till våra kunder. Vi vill härigenom även säkerställa att de lösningar vi förslår för kunderna är baserade på vår samlade erfarenhet. Flera delstrategier Inom ramen för att vara ett kundnära företag finns ett antal specifika strategier som listas här brevid. I de efterföljande texter beskriver vi bakgrunder och underliggande motiv till att vi valt denna strategi samt hur vi tillämpar den. Sigma ska nå såväl kortsiktiga som långsiktiga mål genom att leverera tjänster i två leveransmodeller: Managed Services och Specialized Services följa kunderna med nya etableringar, lokalt eller globalt leverera tjänster i Norden som en samleverans mellan de nordiska länderna och länder med lägre kostnadsnivå genomföra komplexa leveranser i åtaganden från enheter på flera platser, inom eller utom landet det vi kallar Multi Site arbeta nära kunderna med KAM-funktioner och Core team verka och utveckla vårt arbete i flera marknadssegment ta vara på och stödja medarbetarnas egen vilja till utveckling vid behov eller önskan från kunden komplettera leveranser genom partners, endera som rena underleverantörer eller genom allianser skapa tillväxt, i första hand organiskt genom rekryteringar och nya etableringar; tillväxt kan också ske genom förvärv för att strategiskt stärka och komplettera vårt erbjudande. 10 sigma 2011

11 BAKGRUND OCH MOTIV TILL VÅR STRATEGi Vår leverans består av två leveransformer: Managed Services och Specialized Services. Managed Services Managed Services är åtaganden där vi styr och planerar leveransen och kunden köper ett resultat eller en effekt. Åtaganden inom ramen för Managed Services löper oftast över längre tid, och det är inte ovanligt med avtal över flera år. Managed Services kan vara prissatta på löpande räkning, till fast pris eller enligt andra former, exempelvis värdebaserad prissättning. Koordinering av leveransen utgör en viktig del för att få full effekt i ett åtagande. Specialized Services Specialized Services är expertkompetens där kunden styr och planerar resursen själv. Specialized Services är oftast prissatt per timma. Snabb respons till kunden med rätt kompetens och en profil som passar kundens kultur är en viktig framgångsfaktor här. I dessa leveranser ligger fokus på både hög debiteringsgrad och högt timpris. I Sigma behövs en balans mellan de båda leveransformerna. Ofta etableras en kontakt och ett förtroende med en kund genom Specialized Services och övergår senare i Managed Services. Ibland arbetar vi med båda formerna till samma kund. De olika formerna ger också variation och stimulans för medarbetarna. Närhet till kunderna Att vara kundnära yttrar sig på flera sätt. Hos de större kunderna har vi olika typer av team som arbetar ihop. På de allra största kundkontona har vi dedikerade KAMfunktioner, Key Account Management, och på de något mindre kunderna har vi det vi kallar Core Team. I båda fallen är det tydligt vem inom koncernen som har ansvaret för kunden, på vilket sätt vi kommunicerar med dem och hur vi gör olika former av uppföljningar av våra leveranser. Teamen träffar kunden med jämna mellanrum för att bättre förstå dess verksamhet och förändringar. Detta arbetssätt gör det möjligt att vara proaktiv och komma med förslag som hjälper kunden i sin problemlösning. Följer med kunderna När det uppstår ett behov är vi proaktiva och förberedda för att kunna följa våra kunder i deras utveckling. Det kan gälla att bredda tjänsteutbudet eller att öppna nya kontor på andra orter i befintligt land, eller att etablera oss i andra länder nära kunden. Utlandsetableringar i Sigma syftar inte till att erövra en ny lokal marknad, utan är en följd av vår strategi att arbeta nära kunden. På plats kompletterar vi affären med andra lokala kunder eller breddar med flera kunder med samma behov av leverans från flera platser. Våra etableringar i England, Finland och Kina är exempel på detta. Där levererar vi lokalt till globala kunder, samtidigt som vi levererar lokalt i exempelvis Sverige till samma kund, i gemensamma eller fristående projekt. sigma

12 leveranser från flera platser samtidigt Vi har utvecklat en förmåga att ta helhetsansvar för projekt som genomförs på flera platser samtidigt. Vi kallar det Multi Site eller blandade leveranser, där Sigma knyter ihop flera delleveranser till en gemensam leverans mot kund. Det kan antingen vara en kombination av resurser från orter där både vi och kunden finns, eller en leverans som blandar resurser från Norden och våra egna etableringar i länder med lägre kostnadsstruktur. Detta skapar ett konkurrenskraftigt alternativ till ren outsourcing. I vissa fall önskar kunderna att man kompletterar med en lågpriskomponent, exempelvis kapacitet och kompetens från Ukraina. I andra fall är kundprojektet av den arten att man temporärt behöver resurser inom ett visst kompetensområde. Då kan Indien vara ett alternativ. Sigmas strategi är att inte ha egen verksamhet i Indien utan att arbeta med externa partners. Genom att kunna erbjuda leveranser Multi Site genereras fler och större affärer på hemmamarknaden. Det är inte så att man flyttar arbete ut till annat land. Snarare skapar man förutsättningar för ett fördjupat arbete med större eller bibehållna affärsvolymer på hemmamarknaden. I samtliga fall av Multi Site-leveranser till stora kunder har Sigma haft en tydlig tillväxt hos dem, som upplever ett stort mervärde i denna arbetsform. Samarbete med andra leverantörer Sigma Partner Network (www. sigmaparternetwork.se) är ett av våra sätt att samarbeta med andra konsultföretag eller specialister renskraftiga och ökar vår förmåga att leverera exakt det som kunden efterfrågar. Detta avser tjänster inriktade på Specialized Services. Balans och spridning mellan segment För att balansera marknadsförändringar inom ett visst segment bör våra kunder komma från olika marknadssegment. Huvuddelen av dem ska vara globala företag med stark inom vissa områden. Där utgör de en viktig resurs för Sigmas leveranser inom affärsområde IT & Management. De gör oss konkurposition på sin respektive marknad, och vi ser gärna att de har en stor andel av FoU i sin verksamhet. Det är en del av vår strategi att ha en spridning bland segment, men också olika funktioner hos våra kunder som agerar olika på externa faktorer som konjunkturförändringar. Forskning och utveckling är oftast mer långsiktig i sitt agerande. Utvecklar medarbetarna Sigma är ett kunskapsföretag där en av våra främsta tillgångar är våra medarbetare. Genom att ta tillvara medarbetarnas egen vilja och förmåga till utveckling och komplettera med utvecklande uppdrag och olika former av kompetensutveckling utvecklas också tioner. Det är det som är nyckeln till ett kompetensföretag, att kunna utveckla personalen och leverera nytta för kunden. Som konsult i Sigma förväntas individen ha ett inre driv och engagemang. Man ska också vilja utvecklas som person. Principer för förvärv Sigmas förvärv bygger på några viktiga principer. Den viktigaste är att den förvärvade enheten tillför något mer till Sigma än bara volymtillväxt. Det kan vara att bredda vår kompetens, att bredda ett samarbete på en gemensam företaget. Kompetensutveckling är inte bara kurser och utbildning. Kompetens byggs också genom samarbete med kolleger, nya projekt med nya problemlösningar, nya kundföretag och branscher där man drar nytta av erfarenheter från liknande situakund eller att på annat sätt fylla en lucka inom Sigma. Ett förvärv ska i grunden vara så stort att det har ett strukturkapital i någon form och inte bara bygger på enskilda personer. Alternativt kan det vara betydligt mindre enheter som har spetskompetens. Förvärvade enheter ska successivt införlivas i Sigmas struktur och värderingar, men det är viktigt att man bygger vidare på de värden som den förvärvade enheten har. 12 sigma 2011

13 Sigma har ett brett tjänsteutbud inom många specialistområden. En av våra främsta styrkor är förmågan att samordna kompetenser och leverera en helhet, alltid med fokus på kundens behov. Sigma är en långsiktig affärspartner inom informationsteknologi. Koncernen består av cirka engagerade och kunniga medarbetare i åtta länder. Sigma är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Small Cap-lista. IT & Management Affärsområde IT & Management levererar en mängd tjänster och kompetenser inom huvudbegreppen IT respektive Management. Fokus ligger på allt som har med effektiva IT-lösningar att göra. Huvuddelen av verksamheten har sin bas på den lokala marknaden i Sverige. Vi arbetar nära våra kunder i långa relationer och deltar på ett naturligt sätt i deras utveckling. Dessa samarbeten har lett till att vi etablerat verksamheter även i England, Finland, USA och Kanada. Dessutom finns ett integrerat samarbete med Informationslogistik, inte minst verksamheten i Ukraina. Kunderna är till största delen stora företag med höga krav på funktion, där IT-stödet är affärs- och verksamhetskritiskt. Vi har också många betydelsefulla kunder inom medelstora företag i näringslivet liksom inom offentlig sektor: kommuner, landsting, statliga verk och bolag. Merparten av våra leveransenheter är kvalitetscertifierade enligt ISO-standard. Antal anställda: 850 Fakturering: miljoner kronor Sigma bedriver verksamhet inom de två affärsområdena Informationslogistik och IT & Management. Vår leverans samordnas på koncernnivå oavsett affärsområde inom ramen för våra leveransformer Specialized Services och Managed Services. Informationslogistik Informationslogistik är ett samlingsbegrepp för vårt erbjudande inom teknikinformation, informationshantering och utveckling av inbyggda system för avancerade produkter. Teknisk information är en kritisk faktor för hur en produkt uppfattas av slutanvändaren. Vår kund är i huvudsak utvecklingsenheterna hos respektive kund, ofta globalt ledande företag i frontlinjen i sina respektive branscher. Flera av tjänsterna levereras oberoende av geografisk placering och involverar såväl kundens som Sigmas olika etableringar i andra länder. Vi har ett etablerat arbetssätt och avancerat IT-stöd som håller ihop processerna för att uppnå sömlös och likartad leverans oavsett var vi producerar eller levererar. Merparten av leveransen sker som åtagande, "Managed Services". Verksamheten inom informationslogistik bedrivs under varumärket Sigma Kudos och i affärsområdet ingår också Sigmas verksamhet i Ukraina. Sigmas leverans sker utifrån en kvalitetsdriven utveckling. Med ständig mätning av ett antal kvalitetsfaktorer, även i våra egna processer som matchas mot kundernas krav. Samtliga enheter är ISO-certifierade inom informationssäkerhet, miljö och kvalitet. Antal anställda: 650 Fakturering: 350 miljoner kronor En helhet med många specialister sigma

14 LEVERANSMODELLEN Vår leveransmodell gör oss slagkraftiga. Det är helt och hållet våra kunders specifika behov som styr hur leveransen ser ut och var i världen den sker. Vi har delat in vår leverans i två tydliga former: Managed Services där vi levererar någon form av åtagande och ansvar, där vi styr och planerar arbetet, och Specialized Services där vi levererar specialister och kompetenta resurser som leds av kunden själv. Spetsen i erbjudandet ligger i att vi samordnar dessa leveranser med vår globala närvaro, nära kunden. Samordningen kan vara i form av så kallad blandad leverans, dvs. inhemskt koordinerad men producerad i huvudsak i lågkostnadsländer för att nå optimal kostnadseffektivitet. Den kan också vara så kallad Multi Site, dvs. att konsulter på flera orter arbetar parallellt med uppdraget, ofta för att kunden själv har verksamhet eller utveckling på just dessa orter. I vår dynamiska organisation gör det skillnaden. Två leveransformer Oavsett vilken leveransform kunden behöver så är förutom rätt kompetens och leveranskapacitet kunskap om både kunden och dess bransch nyckelfaktorer. Vi måste förstå hela kundens affär om vi ska kunna tillföra verklig nytta. Och vi måste finnas där kunderna finns. Sigmas väg. till framgång. 14 sigma 2011

15 Specialized services Vi levererar de specialister och de resurser som du behöver. Vår leverans Vi tillhandahåller både kapacitet och kompetens. managed services vi tar hela ansvaret för ett projekt, en funktion eller process i din organisation. Vi samordnar våra kompetenser och levererar en lösning till bästa pris. it & management informationslogistik vår organisation Managed Services Specialized Services Managed Services är Sigmas samlade tjänsteutbud paketerat som åtaganden, endera som större utvecklingsprojekt eller som långsiktig förvaltning. Kunden ger oss helhetsansvaret för ledning och utveckling av hela processen eller funktionen. Vi koordinerar vår kompetens i en samordnad leverans. Managed Services är den smarta lösningen, var man än befinner sig inom sin organisation eller i världen. Specialized Services är Sigmas erbjudande för specialist-/resursleveranser. Tjänsterna är i princip desamma som för Managed Services med samma kompetens från våra konsulter, men skillnaden ligger i att Sigma ställer en kompetens till kundens förfogande och att kunden själv styr och planerar den i sina egna projekt. Kunden väljer specialistkompetens och extra resurser efter behov, ofta med korta ledtider. Sigmas konkurrensfördel består av att vi kan erbjuda spetskompetens inom en mängd teknikområden och metoder, men även av specialister inom många branscher och processer. Vid behov kompletterar vi våra egna resurser med hjälp av partner i vårt nätverk, Sigma Partner Network med fler än 800 anslutna partners, lokalt och globalt. sigma

16 Smarta lösningar kräver djup och bredd Sigmas tjänster är samlade i ett antal tjänsteområden. Här kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet både från området och från kundens specifika verksamhet och bransch. Det är denna kombination som utgör vårt erbjudande, oavsett om vi levererar åtaganden i form av Managed Services eller specialister/ resurser i form av Specialized Services. Under dessa tjänsteområden finns i sin tur ett antal olika specialistkompetenser, produktkunskap och metoder. Det viktigaste är ju att alltid leverera det som är den smartaste lösningen för våra kunder. Affärssystem Sigma arbetar med att få människor, affärsprocesser och information att samverka i ett ekonomi- och affärssystem. Vårt mål är att kunderna ska få ut maximalt av sitt affärssystem både nu och i framtiden. Vi är specialiserade på MS Dynamics Axapta och Guda. Arkitektur, strategi- och managementtjänster Affärs-, verksamhets- och ITarkitektur används för att planera och genomföra genomgripande förändringar från affärsvision till verksamhetsprocesser och informationssystem. Applikationsförvaltning Ett system som implementeras måste underhållas för att dess prestanda, tillgänglighet och framtidssäkring ska bibehållas. Sigma har skapat en kvalitetsprocess för förvaltning som omfattar såväl integrerade system som processer. BI/Performance management Sigma erbjuder specialistkompetens inom området Business Intelligence. Genom lång erfarenhet och brett utbud av produkter och tjänster hjälper vi våra kunder att nå ökad lönsamhet genom att rätt person får rätt information i rätt tid för att kunna fatta rätt affärsbeslut. Asset management/ underhållsystem Sigma tillhandahåller program och lösningar för underhållsoch tjänsteföretag samt dataadministration. Vi erbjuder Maximo EAM underhålls- och materialhanteringssystem för olika industrisektorer, energiföretag, el-, gas- och vattenbolag, offentliga organ och tjänsteföretag. Inbyggda System Sigma är en oberoende partner vid utvecklingen av inbyggda system inom telekom, fordon och övrig industri. Där ger de högre driftsäkerhet, flexiblare anpassningar och lägre tillverknings- och underhållskostnader än mekaniska system. 16 sigma 2011

17 Digital Kommunikation Allt fler möten och affärer görs digitalt på webbplatser, i mobilen och i sociala medier. Sigma hjälper till att knyta ihop alla de digitala trådarna webbnärvaro ska vara en helhet som verkligen stödjer affärsverksamheten. Dokument- och ärendehantering Dokument- och ärendehantering ger ökad effektivitet och lägre kostnader genom att organisationen får kontroll över informationsresurserna. Sigmas lösningar kan variera från implementering av ledningssystem till effektiva anpassade automatiseringar av ärendehantering. Vi arbetar främst med Microsoft Sharepoint och Formpipes produkter Platina och W3D3 inom detta område. Informationshantering Sigmas informationshanteringskonsulter är experter på att utveckla och införa system, metoder och processer för framtagning av teknisk information. När våra egna verktyg, DocFactory och SmartShare, passar använder vi gärna dem, men vi arbetar också med några av världens mest etablerade informationshanteringsverktyg från till exempel Oracle. IT-infrastruktur Som Microsoft Gold Partner, VMWare Enterprise Partner och Citrix Gold Partner erbjuder Sigma infrastrukturlösningar baserade på globala standardprodukter. Vi har specialister med flerårig erfarenhet inom allt från tekniskt utförande till arkitektur, analys, utredning och mentorskap. Systemintegration Som Microsoft Gold Partner och IBM Premier Partner erbjuder Sigma integrationslösningar baserade på globala standardprodukter. Vi har integrationsspecialister med flerårig erfarenhet inom förvaltning, projektledning och utveckling av integrationsplattformar. Vi arbetar enligt metoden QuickLink. Systemutveckling Sigma levererar kvalificerade tjänster inom IT-områdets samtliga faser: allt ifrån kravställning och systemutveckling till test och förvaltning av färdiga system. Det som utmärker Sigma som leverantör är helhetsgreppet och vårt ansvarstagande i kombination med vår höga kompetens. Drift och Support Sigmas tjänsteutbud omfattar lösningar för drift, underhåll och support av affärskritiska system, från enstaka funktioner till totalåtaganden. E-handel För att få affärer måste man som företag göra det enkelt och tilltalande för kunderna att göra affärer. Sigma är expert på e-handel och kan hjälpa ert företag med analys, implementering, förvaltning, support och drift av e-handelslösningar. Kvalitet och test Sigma hjälper dig att beskriva, mäta och uppnå den kvalitet som krävs. Med en kvalitetsdriven systemutvecklingsmodell kan vi leverera den systemlösning som förväntas eller vara beställarstöd när systemlösningar ska upphandlas. Mobila lösningar Sigma har ett strategiskt kunnande och specifika branschkunskaper inom området mobila lösningar. Vi erbjuder specialistkompetens samt helhetslösningar inklusive förvaltning och drift inom såväl serverbaserade kommunikationsoch meddelandelösningar som specifika plattformslösningar som till exempel applikationer för smarta mobiler, mobila kommunikationsplattformar och mobila strategier. Teknikinformation Sigma utvecklar och producerar teknisk information, installationsmanualer, servicekataloger, e-utbildningar och tekniska beskrivningar som gör att produkter kan användas på ett bra och säkert sätt. Vår passion är att göra produkter mer användbara genom bra produktinformation, informationsanalys och framtagning av teknisk information. Webb och samarbete Sigma har en lång erfarenhet av att utveckla informationsportaler och samverkanslösningar för att effektivisera vardagen för de som arbetar med information. Våra lösningar kombinerar informationshantering och samarbete på ett integrerat sätt och får människor, processer och information att samverka. sigma

18 Teknikutveckling med kunden i täten En av de saker som gör Sigma unikt är kombinationen av kompetens och kunskap om de branscher där våra kunder verkar. Sigma har funnits på marknaden i mer än 25 år och haft uppdrag för en mängd stora företag. Det vi lärt oss av alla dessa uppdrag gör det möjligt för oss att skräddarsy lösningar som inte bara ligger i frontlinjen rent teknologiskt, utan som också är de smartaste för olika branscher och de förutsättningar som råder där. Teknikutvecklingen drivs främst av våra kunders, och deras kunders, efterfrågan på affärsdrivande och integrerade lösningar. Sigma är med i den utvecklingen och hittar lösningar som är smarta inte bara i dag utan även imorgon. Många av Sigmas kunder är exportföretag med global närvaro som även driver egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är Sigmas långsiktiga mål att behålla denna position och att öka antalet kunder som är starka i respektive bransch. Det är också viktigt att ha en balans mellan olika marknadssegment men med spetskompetens i utvalda delsegment där Sigma redan i dag är starkt. Telekom Telekom i Sigma består av tre delsegment; systemtillverkare, operatörer och telefontillverkare. De tre delsegmenten styrs av olika marknadskrafter och har olika konjunkturella cykler, vilket innebär en större spridning än samlingsbegreppet Telekom. De två största delsegmenten för Sigma är systemtillverkare och operatörer. Telekom är det mest globala segmentet för koncernen med leveranser från Sverige, Kina, Ungern och Finland. Industri Industri är ett av Sigmas största segment. Under rubriken Industri finns flera delsegment: fordonsindustri, energi, läkemedel och naturligtvis traditionell tillverkande industri. Fordonsindustrin är ett stort segment för Sigma främst i västra Sverige men också både utomlands och på andra platser i Sverige. Energi är ett tillväxtsegment för Sigma. Läkemedel har minskat något under ett par år men förväntas åter öka. Sammantaget är detta segment det som växer mest inom Sigma. Handel Handel är Sigmas tredje största segment. Under denna rubrik finns ett flertal välkända varumärken både inom och utom Sverige. Också postorderföretag är en viktig del i detta segment. Detta segment växer kraftigt i Sigma med flera nya långsiktiga avtal och kundrelationer under sigma 2011

19 telekom 35 % Handel 10 % industri 34 % Offentlig sektor 10 % Bank & finans 6 % Övrigt 5 % Offentlig sektor Offentlig sektor omfattar såväl statliga myndigheter, kommunala och regionala förvaltningar som bolag ägda av stat och kommun. Storleksmässigt är det något mindre än Handel. I princip alla kontrakt i detta segment omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) där priser på tjänsten väger tyngst i valet av leverantör. Sigma har valt att inte följa med i den stora prispress som råder i detta segment utan erbjuder kvalitativa tjänster till rimliga priser. varför detta område inte visar tillväxt i Sigma. Bank & finans Bank och finans omfattar utöver uppenbara finansbolag också försäkringsbolag. Sigma har tecknat ett antal kontrakt inom detta segment i Danmark, med leverans från södra Sverige. Övrigt Under rubriken övrigt finns en mängd stora företag och viktiga kunder för Sigma, men som mätt som omsättning inte är en stor del av koncernen. Många kunder är tjänsteföretag som resebyråer, transportföretag och mediaföretag. sigma

20 I dag är IT en grundläggande del av i princip all verksamhet; allt vi gör i vår vardag har en koppling till det. Informationsteknologi är också fortfarande en kostnadsbesparare. Kan man göra verksamheten smartare kan man också förbättra resultatet. Allt detta talar för en fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster. tillväxt och nya krav Marknaden: Strategiska tjänsteinköp har under de senaste åren blivit en allt mer affärskritisk ledningsfråga. Besluten tas nu i styrelserummen snarare än av verksamheten. Dialogen kring nyttan och värdet av Sigmas tjänster förs helt enkelt på ett högre plan. Många stora företag pratar om outsourcing och om att själva lägga ut stora funktioner till lågkostnadsländer. Men alla områden är inte lämpliga att lägga ut på det sättet det behövs kopplingar till den lokala verksamheten, och här har Sigma en fördel med sin etablerade leveransform av åtaganden i kombination med blandade leveranser eller Multi Site. En stark och global trend är att hantera program, datalagring, kapacitet och processorkraft på en extern resurs och att undvika att investera i egen utrustning. Detta kallas molntjänster och innebär att företagen i stället hyr tjänsten. På fackspråk kallas det Software as a Service, SaaS. Det spås också om ett genombrott för gemensamma plattformar som bland annat spänner över moln, mobila nätverk och sociala nätverk. Nu ska de nya teknikerna kopplas samman med de gamla vilket kommer att öka behovet av konsulttjänster. Ytterligare en trend är företagens minskade benägenhet och förmåga att själva finansiera stora investeringar. I brist på eget kapital låter de i ökande utsträckning leverantören ordna finansieringen och betalar sedan för leveransen över tid. Affärsmodellerna förändras därmed, när kunderna mer och mer efterfrågar möjligheten att hyra eller betala per använd enhet. Local Drive & Global Strength Den stora utmaningen i en global värld är att finna smarta konkurrenskraftiga lösningar som kan bidra till hållbar och långsiktig utveckling för alla. För när världen förändras är det delvis för att vi är med och förändrar den. Globaliseringen har skapat en värld där alla kan utföra samma saker överallt. Resultatet är en konkurrens som medför en utmaning att leverera högre kompetens till allt lägre pris med bibehållen kvalitet. I den situationen finns vinnarna bland dem som anammar denna utveckling. Det handlar om att vara nära kunden och vara lyhörd för deras behov och aktivt föreslå lösningar som löser kundens problem. Möjligheterna finns alltså för dem som redan byggt en organisation som kan samordna och leverera i den nya världen. För trots att leveranser är internationella, är verksamheterna och relationerna fortfarande lokala. Kultur har ingen standard, och att bygga ett fungerande globalt maskineri är ett långsiktigt arbete som kräver tid, förståelse och vilja. 20 sigma 2011

21 Sigma strävar efter att kombinera en stark lokal förankring med styrkan av att vara en global aktör. Vi har valt att kalla det Local Drive & Global Strength. Stora och medelstora företag Sigmas kunder finns i två grupper, som arbetar under delvis skilda förutsättningar: dels några av de största aktörerna, dels ett stort antal medelstora företag. Dessutom arbetar vi mot två olika funktioner hos de stora aktörerna, där vi oftast har kunder från både FoU-avdelningen och affärsverksamheten. De styrs dock av olika förutsättningar. De stora aktörerna globaliseras i hög och allt mer accelererande takt. De arbetar själva globalt och detta ställer helt nya krav på Sigma, som måste finnas där behoven finns. Var detta är förändras kontinuerligt, beroende på var förutsättningarna är mest optimala. Sigmas roll här är att vara kittet emellan, skapa smartare lösningar än vad de största tjänsteföretagen kan och att följa med kunderna ut i världen. IT kan göra skillnad För samtliga Sigmas kunder gäller, oavsett storlek, att IT kan göra skillnad för deras konkurrenskraft och överlevnad. Redan i dag är det enkelt för dem både att outsourca verksamhet och att köpa tjänster i molnet. Nästa stora trend är mobiliteten och dess effekter. När omvärlden förändras påverkar det också kundernas efterfrågan på IT-tjänster. Framför allt gäller det vilken sorts leverans de behöver, men förändringarna påverkar också vem hos kunden det är som handlar upp de här tjänsterna. De blir i allt mindre utsträckning tekniker, och i allt högre grad personer med en närmare anknytning till kärnverksamheten. Sigma talar därför allt oftare med marknads- och försäljningschefer, produktionschefer, FoUchefer etc. Och det blir allt viktigare att föreslå lösningar som kan skapa verklig affärsnytta och utnyttja fördelarna med de senaste trenderna inom IT. Teknisk information, en del av leveransen till slutkund Inom affärsområdet Informationslogistik arbetar Sigma med teknisk information och utveckling av inbyggda system för bland annat diagnostik och felsökning. Det här är tjänster som behövs för att installera, använda och underhålla avancerade produkter som telekomsystem, maskiner, mjukvaror och fordon. Teknisk information är en viktig del av vår kunds leverans till sin kund och affärskritisk vid leverans till slutkunden eftersom den bidrar till att slutanvändare förstår och verkligen kan utnyttja produktens fulla potential. Sigma hjälper i dag flera av Sveriges mest framgångsrika företag genom att analysera, producera och distribuera god teknisk information. Trenden här är att lämna över helhetsansvaret för framtagningen till nischade, oberoende leverantörer som Sigma, som lättare kan skräddarsy dokumentationen på ett kostnadseffektivt sätt. Nya verktyg effektiviserar produktionsprocessen och förenklar för användarna till exempel genom bättre sökbarhet. Dock måste informationen tas fram där kunderna har sina utvecklingscentra. Det ställer krav på global styrka och lokala närvaro och en väl utvecklad förmåga att följa kunden globalt och att hantera utvecklingsprojekt som är spridda på flera utvecklingscentra just det som är en av Sigmas huvudstrategier. Efterfrågan på dessa tjänster ökar oberoende av konjunkturen, eftersom de är en del av utvecklingsprocessen. Prisnivån för tjänsten är pressad, men genom effektiva processer och verktyg kan informationsframtagningen bli kostnadseffektiv. Det gäller särskilt i långsiktiga uppdrag och relationer där vi som leverantör styr och leder det dagliga arbetet det som vi inom Sigma kallar Managed Services. sigma

22 Fem medarbetare om Sigmas förändring: Bo Lundblad, säljare Malin Berg Kierdorf, rekryteringsansvarig Framgång över gränserna En av de avgörande förändringarna inom Sigma de senaste åren handlar om tydliggörandet av vår kultur och kärnvärde One Sigma där medarbetarna samverkar över gränser med kundens och hela Sigmas bästa för ögonen. Vi samlade en handfull Sigmamedarbetare runt ett bord för att diskutera hur det fungerar i praktiken: Kristian: Det fungerar absolut. Jag jobbar själv i ett stort åtagande mot kund, där vi verkligen arbetar över gränserna. Här finns kolleger från andra delar av Sigma än den jag själv tillhör, bland annat från vårt nyförvärv Cypoint och från Sigma i Ukraina. Grupperingen omfattar bland annat specialister på såväl test som.net och Oracle. Gustaf: Jag har tidigare jobbat med offshore-verksamhet i Indien och Filipinerna, och lärt mig att skillnader i organisationskultur kan skapa kostnader som eliminerar vinsten med produktion i lågkostnadsländer. Hur tacklar ni det? Kristian: I början var det en utmaning som tog tid, eftersom det handlar både om olika utvecklingsmiljöer och om kommunikation och språk. En del löste vi dock ganska snabbt genom att kollegerna i Ukraina kom och arbetade på plats hos oss i Sverige under en viss period. Den största svårigheten var kommunikation och kulturella skillnader. I Ukraina har man en mer hierarkisk struktur än vad vi är vana vid. Men sedan vi identifierat och tagit upp problemet har vi fått en mycket bra kommunikation i de dagliga avstämningarna över gränserna om vad som ska göras inom projektet. Ett lag på riktigt Samarbetet kan vara betydelsefullt även inom Sveriges gränser. Malin: Jag har jobbat mer än tio år inom Sigma, och nu känns vi som ett riktigt lag. Som rekryteringsanvarig för Sigma Väst skulle jag kunna bli ganska ensam i min roll, men nu samarbetar jag med andra kolleger i liknande roller. Ett exempel är mässsan Career Days, där var vi flera enheter som samarbetade. Det var fantastiskt roligt att jobba tillsammans och det blev väldigt lyckosamt. Så som vi är organiserade konkurrerar vi inte om samma människor, tvärt om söker vi ju olika typer av kompetenser. Så när jag hittar en bra kandidat som jag inte själva kan placera kan jag i stället lätt slussa den vidare till en annan del av koncernen där han eller hon dessutom kanske passar ännu bättre. Bo: Det här sättet att arbeta skapar väldiga skalfördelar i nästan allt vi gör. När vi ska samverka har det blivit mycket lättare att se var olika kompetenser som vi behöver finns inom koncernen. 22 sigma 2011

23 Gustaf Burström, projektledare Fredrik Larsson, konsult Kristian Rönnkvist, testledare Ny i familjen Hur är det då att komma in som ett nytt bolag i Sigmafamiljen? Gustaf: Jag jobbar på Sigmas senaste tillskott, Cypoint som Sigma köpte under 2010, och det känns väldigt positivt att jobba tillsammans med hela Sigma. Inte minst för att vi levererar relativt stora lösningar, trots att vi varit ett mindre bolag. Ett av våra större helhetsåtaganden för affärskritiska lösningar gäller det system som sköter utskicken av alla mejl och SMS till ett globalt företags kunder i hela världen och integrerar med e-handels- och postordersystem. Detta uppdrag hade vi inte fått utan att ha en stor koncern i ryggen. Även om det i praktiken är vi från gamla Cypoint som gjort jobbet tror jag inte att vår kund hade vågat lägga det hos oss utan den trygghet som det innebär att vi är en del av Sigmakoncernen. Det är helt enkelt en väldig styrka att kunna möta marknaden som en del av Sigma. Bo: För att inte tala om det man kallar cross-selling och up-selling. Hittills har ju varje enhet jobbat med sina kunder utifrån sitt eget erbjudande. Nu kan vi få systematik i det här, så att alla enheter får tillgång till allas kunder. Det ger ganska snabbt en ganska bra hävstång. Gustaf: Det där gäller oss alla, på olika sätt. Dels kan vi föra vidare tips och idéer internt när vi hör om behov hos kunderna, dels kan kunderna själva be Sigmakonsulter som de har förtroende för om tips på duktiga konsulter och bra lösningar inom andra områden. Fredrik: Jag är ju ny inom Sigma men ser ändå hur samarbetena över gränserna ökar, och hur man hanterar mer och mer internt i stället för att köpa tjänster externt. Första gången för hela koncernen Ett sätt att marknadsföra Sigmas kompetens är satsningen på Camp Digital som genomfördes Det var den första gemensamma marknadsaktiviteten för hela koncernen hittills i den här omfattningen. Hur upplevde ni den? Bo: Jättebra! Så bra att vi nu vill ha mer av samma. Som separata enheter är vi för små för att få ett genomslag. Tillsammans kan vi däremot samla resurserna, göra någonting större och få väldigt mycket större uppmärksamhet. Gustaf: Camp Digital är ett praktexempel på hur man kan sprida det vi gör till många kunder. Det var fantastiskt att vi kunde nå så många och göra ett så starkt intryck. Malin: Ja, nu är Sigma ett varumärke som verkligen syns. Jag får fortfarande samtal med anledning av camperna i somras, från folk som vill jobba hos oss. Tidigare fick jag ofta höra att Sigma upplevdes som ett ganska fyrkantigt teknikföretag. Nu upplevs vi som ett helt annat bolag modernt, häftigt och som vet vad vi pratar om. Och så får vi mycket uppskattning för vår närvaro i sociala medier som Facebook och bloggar och för vår snygga profil. Allt detta är viktigt om man vill attrahera den yngre generationen. Ett smart koncept 2009 lanserades Smart-konceptet, Sigmas metod för att hela tiden söka den smartaste lösningen. I början var det kanske mest en yttre, grafisk förändring, men nu börjar man se effekterna av det. Hur tänker ni om det? Bo: Det är nog så enkelt att det påverkar vår konkurrenskraft. Att våra marginaler nu stiger är ett resultat av att vi äntligen vågar stå där framför våra kunder och med stolthet påstå att vi är duktiga! Ofta vinner vi affärer fast vi inte är billigast. Malin: Det är Sigma i Väst ett bra exempel på. Vi har ramavtal med alla de fyra största kunderna i vår region. Kristian: Mitt uppe i det dagliga arbetet blir smartsymbolen en slags kontrollfunktion behöver vi tänka ett varv till? Kan vi hitta en ännu bättre, snabbare, lönsammare och smartare lösning? Fredrik: För mig är detta nytt. Jag har dock sett att vi har en massa citat om smarta lösningar uppsatta på kontoren och jag gillar verkligen känslan som det ger med den här suggestiva marknadsföringen. Att tänka annorlunda helt enkelt. Gustaf: Det gäller att ifrågasätta vad kunderna verkligen behöver. Är det här verkligen den bästa lösningen? Bosse: Det är inte alltid så att den bästa lösningen för kunden ger oss på Sigma flest timmar och resultat. Men vi vill ju ha nöjda kunder. Nöjda kunder kommer gärna tillbaka. Därför gillar vi Smartkonceptet. Och nöjda kunder blir bra referenser; det är smart! sigma

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande 1 2011-04-15 Posten Norden årsstämma 2011 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det känns bra att få tala här idag som Posten Nordens andre VD sedan

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer