75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! VÅRENS NYHETER. 464 dagar kvar. STÄNGT fredag 10 och lördag 11 februari. upp till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! VÅRENS NYHETER. 464 dagar kvar. STÄNGT fredag 10 och lördag 11 februari. upp till"

Transkript

1 Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Tel N r jan - 15 feb BÅGREA 75% upp till Begränsat sortiment. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t o m 9/ STÄNGT fredag 10 och lördag 11 februari Då åker vi på mässa för att köpa in VÅRENS NYHETER 464 dagar kvar Ditt lokala tryckeri! Tel Gerth Thomas Fin 2:a med kokvrå Bondegatan 8A 2.864:-/månad Boka tid för visning! Kontakta Ulrica Lundbom Tel

2 Å t v a i v d i a t i b s er g o P Vi stödjer Positiva Åtvidaberg, en samverkan för att lyfta fram det positiva i vår hembygd, allt från det rent faktiska till tankar om hur det kan vara. Minec Produktion AB Hanna, Ola och Micke Åtvidabergsföretaget Minec Produktion AB firade tioårsjubileum förra året köper Martin Siggesjö och Mikael Fransson företaget Minec Produktion AB. Martin som är anställd på företaget ser ett bra tillfälle för att starta eget när företaget blir till salu. Mikael som alltid varit intresserad av teknik samt arbetar på Swedish Meat som arbetsledare tar steget och blir företagare. Efter köpet väljer han att arbeta kvar på Swedish Meat fram till Under den perioden ägnar han kvällar och helger åt Minec Produktion AB. Tfn Bergsgatan 2 Åtvidaberg år av investering och utveckling Auktoriserad Revisor / Auktoriserad Redovisningskonsult SRF LOKALVÅRD FÖNSTERPUTSNING Percy Kindgren Redovisning Revision Rådgivning Skatter tel Mikael Fransson och Martin Siggesjö Bokföring, Deklarationer, Bokslut, Personaladministration & Ekonomisk rådgivning Företaget ägnar sig åt legotillverkning av mekaniska artiklar. De utför skärande bearbetning, svetsning samt gasskärning. De åtar sig även att montera, prova och packa hela enheter samt delar. Vid övertagandet 2001 har företaget sju anställda och omsätter cirka fem miljoner kronor. Lokalen som ligger i Åssa-området utgörs av 450 kvadratmeter. Förtaget saknar datasystem och arbetsgången sköts via pappersexercis. Maskinparken består av tre CNC-fräsar och en CNC-svarv. Målsättningen för de första fem åren var att lägga så mycket tid som möjligt på att bygga upp företaget. Nu har tio händelserika år passerat, säger Martin som idag är intresserad av att vidareutveckla Minec Produktion AB. Han får medhåll av sin kompanjon Mikael, när jag träffar dem för att få en inblick i företagets utveckling. Postadress: Box 56, ÅTVIDABERG Besöksadress: Adelsnäsvägen 4, Åtvidaberg Telefon: Annonsförsäljning Fax: och textansvarig E-post: Cizzi Rhen Hemsida: Produktion, layout och ekonomiansvarig Åsa Melefors Transporter och bud Står även Ditt företag för ett POSITIVT ÅTVIDABERG? Ring och boka plats redan idag på tel Klippet ges ut av Reklam & Media AB. Ansvarig utgivare: Åsa Melefors Annonsbokning: , Annonsgranskning: Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser. Annonsvillkor: Klippets ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. Tidningen ansvarar ej för inringda annonser och vi förbehåller oss rätten att placera annonserna på valfri plats om ej annat anges. Reklamationer och fel: Reklamationer beträffande införda annonser skall göras senast 3 arbetsdagar efter utgivningen. Betalningsvillkor: Kontant eller mot faktura 10 dagar. Klippet distribueras av Posten till samtliga hushåll och företag inom Åtvidabergs kommun 19 ggr/år (se utgivningsplan). Klippet trycks av Åtvidabergs Bok & Tryck AB

3 2004 investerar företaget i ett CAM-system för att utveckla datorisering av maskinparken. Även den första av många maskininvesteringar görs samma år, en styrd svarv med c-axel köps in för 1,2 miljoner genomgår företaget en stor förändring när de köper Kävelsebo Smides konkursbo. När Minec tar över sex av Kävelsebos anställda, utökas personalstyrkan till 16 personer. Martin och Mikael lyckas även överta ett viktigt avtal, som Kävelsebo tidigare haft, med Banverket. Efter företagets snabba expandering får de problem med logistiken. -För att anpassa oss till den nya situationen med ökad produktion och fler anställda föds idén med ett materialplanerings-system (MPS). Ett datasystem som planerar arbete och material från order till färdig produkt. Samma år köper vi även två CNC-maskiner samt utökar våra lokaler till 1260 kvadratmeter, berättar Martin. Två år senare köps ytterligare två nya CNC-maskiner. -Vi har prioriterat att kontinuerligt uppdatera vår maskinpark. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Dels för att kunna tillgodose kundernas önskemål och efterfrågan samt för att få en trygg produktion utan onödiga stopp, konstaterar Mikael. Effektiv och evidensbased yogaträning i Åtvidaberg! Kursstart februari 2012! Grundkurs...torsdag 9 februari Fortsättningskurs... tisdag 7 februari Shima Kakoulidis Sharmine Kakoulidis tel Lokalen finns på Åkervägen 8 A För mer info: Hyr ut lägenheter, hotellrum och industrilokaler Hyresledigt! 3:a med balkong Klints Fastigheter , När vi 2009 köper en svarv blir det tydligt att vi växt ur lokalerna på Åssa-området. Vi börjar planera för att flytta företaget till Örsätters Industrigalleria. Flytten genomförs i början av Först flyttas de tunga maskinerna och därefter körs ett femtiotal flyttlass med verktyg och material. Den dagen var det 26 minusgrader, säger Martin med ett skratt. Totalkostnaden för flytten blir cirka 2,7 miljoner. I samband med flytten köper företaget en ny skärmaskin samt en ny kapsåg. Under året investerar företaget även i två CNCsvarvar och en horisontell CNC-maskin med palettväxlare. Minec Produktion har idag 27 anställda och omsätter över 26 miljoner. Deras kunder finns främst inom järnvägs- och förpackningsindustrin. Närmare hälften av de arbeten de utför är till järnvägsföretagen Banverket och Norske Jernbaneverket. De utför även jobb åt bland annat Partner Tech och Ocean Modules. Företaget bedriver sin verksamhet i Örsätters Industrigalleria. Den ändamålsenliga lokalytan är på 1850 kvadratmeter, med möjligheter till expandering hade företaget tre CNC-fräsar och en CNC-svarv. I dag har antalet fräsar vuxit till sju och svarvarna till fem. -Det kräver mycket tid och engagemang för att utveckla ett företag. Många pratar om de första fem hundåren och det ligger en del i det. Men nu börjar vi se resultat av den tid och de pengar som vi satsat för att modernisera företaget. Som företagare har man oftast en drivkraft att påverka och förändra. När beslut och investeringar börjar betala tillbaka sig kommer belöningen och man känner att man lyckats med det som man förutsatt sig, säger Mikael. -Målet är att vi ska fortsätta att expandera. Vi har målsättningen klar för var vi vill vara om tre år. Den företagsresa som vi gjort har våra anställda en stor del i och även andra som tror på oss och stöttar vår affärsidé. De tillägger också att de ständigt söker personal. -Idag är det svårt att hitta verkstadspersonal. Kanske skulle mer praktik under tredje året i gymnasieskolan kunna var en del av lösningen, säger Martin eftertänktsamt. text & foto: Cizzi Rhen Tradition och nytänkande I Åtvidaberg med omnejd träffar du Sonia och Stanley. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill beställa begravning. Torggatan 5, Åtvidaberg, Viktminskning som håller måttet! Gå ner i vikt på rätt sätt! Prenet är det kompletta viktminskningsprogrammet, som hjälper dig att effektivt och hälsosamt nå din idealvikt och framförallt att bibehålla den. Uppföljning. Vi följer upp din viktminskning genom regelbunden mätning av kroppssammansättningen. Prenet rekommenderas av läkare och ledande experter. Infomöte 1/2 kl Anmäl dig på PROVA PRENET FÖR HALVA PRISET Tel

4 Information från Åtvidabergs kommun Omfattande utredning av Långbrottsoch Facettenområdets utveckling pågår Många viktiga frågeställningar håller just nu på att utredas för att ge ett bra underlag till beslut om Långbrottsskolans grundskoleverksamhet ska flyttas till Facetten. I juni månad avgörs ärendet om Långbrottsskolans framtida verksamhet. Viktiga frågor utreds Eftersom Långbrottsskolan har mycket stora och kostsamma renoveringsbehov och kommunen inom några år kommer att ha vikande elevantal, så pågår en omfattande utredning under våren för att titta på både Långbrottsområdets framtida utveckling och Facettenområdets utveckling, där alternativet om en eventuell permanent flytt av Långbrottsskolans grundskoleverksamhet ingår. Många viktiga frågor, som till exempel säker skolväg, trafiksäkerhet, undervisningslokaler, utomhusmiljö och framtida samhällsplanering med mera, håller nu på att utredas av ett flertal arbetsgrupper innan ett politiskt beslut om Långbrottsskolan ska flyttas eller inte tas i juni. Grundtankarna i utvecklingsarbetet är att hitta ekonomiskt hållbara och långsiktiga lösningar som även medger framtida satsningar, en bra fungerande skolverksamhet och samverkan mellan utbildning, kultur och företagsamhet. Avrapportering Arbetsgrupperna ger en första avrapportering om hur långt man har kommit i utredningen, till kommunens planerings- och ekonomiutskott i slutet av januari. I mars månad är förhoppningen att så pass mycket information har kommit fram i utredningen så att ett inriktningsbeslut kan tas, innan ärendet om en permanent flytt av grundskolans verksamhet avgörs i juni. Klart är att satsningen på en ny förskola i Långbrottsområdet blir av. Informationsträff Både politiker och tjänstemän är tacksamma för de synpunkter som kommit in angående en eventuell flytt av skolan. Kommunens politiker kommer att träffa Långbrottsskolans föräldraråd i mitten av februari och även gymnasieskolans elevrepresentanter på Facetten för att ge information om processen som pågår. Helén Stenberg, informationsansvarig Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 206, Åtvidaberg Tel växel: Epost: 4

5 Ny busshållplats utmed riksväg 35 har börjat byggas Arbetet med att anlägga den nya busshållplatsen söder om rondellen vid Fågelsångsområdet har påbörjats. En gång- och cykelbro över riksväg 35 kommer att förbinda hållplatsens båda sidor med varandra för att öka trafiksäkerheten. Bästa läget För Åtvidabergs kommun är platsen direkt söder om Fågelsångsrondellen den bästa platsen för en ny hållplats. Det grundar sig bland annat på statistik över presumtiva resande och deras rörelsemönster. En gångoch cykelbro över riksväg 35 gör att det blir en både trafiksäker och estetisk bra lösning för resenärer som pendlar till Linköping och ska ta sig till busshållplatsen, men även för övriga invånare som till fots eller cykel vill korsa vägen på ett säkert sätt, då bron kommer att förbinda Fågelsångs- och Långbrottsområdet med den nordvästra delen av tätorten. Entré Åtvidaberg Träd har avverkats på båda sidor om vägen som förberedelse för bland annat nya gång- och cykelvägar och brofästen. En av de nya cykelvägarna kommer att förbinda Nygårds förskola med den nya hållplatsen. Den nya bron kommer att vara en viktig del för entrén till Åtvidaberg norrifrån, då den förutom att utgöra en trafiksäker lösning även ger ett trevligt intryck för de resande. Både hållplatsen och bron kommer att vara klara under Samverkansprojekt Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Helén Stenberg, informationsansvarig KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

6 6 GAMLA EL-LEDNINGAR kan orsaka bränder och personskada! ny elcentral Spårgatan 8 Tel Bengan tipsar: Välkommen till DIN egen ELON- BUTIK i Åtvidaberg Snabb vvs-service Service Reparationer Installationer Fjärrvärme Peter Kroon, Fredrik Hultmark och Fredrik Pettersson gammal elcentral BYT UT DINA GAMLA LEDNINGAR OCH EL-CENTRALER FÖR DIN EGEN SÄKERHET! Kan ge bra rabatt på Din hemförsäkring! GROPENS Järn, Bygg & Färg AB Mejerigatan 2, Tel Kedjetillhörigheten innebär att vi kan erbjuda er samma sortiment och samma pris som ALLA ELONbutiker i hela Sverige! Ring oss! Vi löser dina problem Alla våra montörer i Linköping och Åtvidaberg har VVS-certifikat. Centrala Industriområdet Facetten, Åtvidaberg Tel Fax Hembygdsföreningen -En pigg nittioåring Åtvidabergs Hembygdsförening bildades Till en början sysslade de med folkdans, folkmusik, hembygdsvård, sång, idrott och fotvandring. Nittio år senare är det fortfarande en aktiv förening som arrangerar aktiviteter i och om hembygden samt värnar om de historiska byggnaderna som kommit i föreningens ägo under åren. Det är ett entusiastiskt mottagande som Gunilla Ekström och Jonny Lönn bjuder på vid Hembygdsgården. Föreningen som ideellt arbetar med att bevara och informera om ortens kulturarv har ett digert aktivitetsprogram inför året. Styrelsemedlemmarna Gunilla och Jonny delar gärna med sig av föreningens nya idéer och planer. Hembygdsföreningen arrangerar varje år Nationaldagsfirande och Hembygdens dag. Utöver detta står de värd för många andra aktiviteter. -Bland annat planeras två studiecirklar under året. En om Åtvidabergs historia och en i vävning. En permanent vävstuga kommer att sättas upp i huvudbyggnadens gammelrum, där kursen kommer att hållas, berättar Gunilla. Vid Hembygdsgården finns nio hus. Störst av dem är huvudbyggnaden Gruvstugan. Huset som en gång var bostad åt åtta gruvarbetarfamiljer i Bersbo, invigdes på sin nuvarande plats I huset finns idag, Storstugan som används som samlingssal för såväl fest som för lugnare tillställningar, ett kök, Thorins fotomuseum, Gammelrummet, Musikrummet och ett Gruvmuseum samt Sjukvårdsmuseum. Gruvstugan har sällskap av bland annat Rothens stall från tidigt 1800-tal, som en gång varit beläget vid Gamla Torget samt Louise Adelswärds Minnesstuga med tillhörande loftbod. Utöver de nio husen förfogar Hembygdsföreningen över det lilla gruvbildsmuseet vid det upprustade gruvtornet i Bersbo. Dessutom har föreningen en permanent utställning av jordbruksredskap, maskiner och gamla bruksföremål i Ålundamagasinet. Under våren ska utställningen i Ålundamagasinet arrangeras om. En intressant samling, som växt under åren, kommer att iordningställas. Genom att föremål som har anknytning till varandra placeras tillsammans blir utställningen mer lättöverskådlig för besökarna. I samlingen finns alla möjliga ting från svunnen tid, en gammal likdroska samsas om utrymme med tvättbaljor, maskiner, möbler och annan kuriosa. Föremål som väcker nyfikenhet och leder tankarna långt ifrån vårt moderna samhälle. Hembygdsföreningen har påbörjat ett omfattande och kostsamt renoveringsarbete av föreningens byggnader. -På de hus som har nockbräder har vi ersatt de gamla med nya, av kärnvirke som tjärats. Under året planerar vi att rödfärga samtliga nio hus. För att uppnå ett hållbart och bästa resultat ska arbetet utföras med högtrycksspruta. Eftersom kostnaden för detta är hög hoppas vi få sponsorer som kan hjälpa till med finasieringen. Som tack till de som skänker det önskade beloppet, kan vi erbjuda fri uthyrning av Hembygdsgården vid ett tillfälle, samt sponsorens namn inskrivet på en minnestavla som kommer att placeras vid öppna spisen i Storstugan. Jag hoppas och tror att åtvidabergarna är villiga att hjälpa föreningen, men framförallt Åtvidaberg som helhet, med detta, säger Jonny. SERVICE 2000 Utnyttja RUT-avdraget Hushållsnära tjänster Flyttstäd m.m. Priser från 160:-/tim efter skatteavdrag Ring för mer information och kostnadsförslag Tel Innehar F-skattebevis

7 Hembygdsföreningen har ett pågående samarbete med Brukskultur. -Vi gör tillsammans en inventering av alla museiföremål som finns på Hembygdsgården. Detta dokumenteras med ord och bild hos Brukskultur, som hjälp för historia- och hembygdsforskare, säger Jonny. Dessutom planeras att arrangera science-center-idé i varje museum. -Det är till minne av och en hyllning till Ingrid Rosander som gick bort förra året. Hon har under många år varit en ovärderlig eldsjäl i förening och bidragit med mycket lärande och dokumentation när det gäller Åtvidabergs historia, på många sätt. Med hjälp av en MP3-spelare ska besökarna kunna lyssna till respektive museums historia. Det är Ingrids forskning om Åtvidabergs historia som ligger till grund för informationen, berättar Gunilla. Ett av många tomrum som Ingrid lämnat efter sig är hennes genuina engagemang för Åtvidabergs skolmuseum. Vi hoppas att finna någon som är intresserad att fortsätta detta arbete, tillägger Jonny. VINNARE AV JULKLAPPSCHANSEN VINSTPLAN Ett stort GRATTIS till er som vunnit! Sista dagen att hämta sin vinst är fredagen den 17 februari Under året kommer Hembygdsföreningen traditionellt att fira Nationaldagen och Hembygdsdagen, men dessutom planeras ett midsommarfirande vid Hembygdsgården. -Vi har goda förhoppningar om att upprepa förra årets succé av Hembygdsdagen. Vi bjöd då in föreningslivet i Åtvidaberg och ett sextiotal personer tog chansen att visa upp sina olika verksamheter. Bland dem fanns flera musikanter, som bidrog med uppskattad underhållning och en härlig stämning. I år planerar vi en Hantverksdag med många hantverkare och musiker. Till Åtvidabergs 600-årsjubileum nästa år, hoppas vi kunna arrangera en lång Hembygdsdag som varar en hel vecka, säger Gunilla med ett skratt. Nationaldagen firades förra året i ett strålande väder och lockade många besökare. Vår Landshövding Elisabeth Nilsson var inbjuden som talare, vilket många åtvidabergare uppskattade. -I år har vi förhoppningar om att kunna engagera en lokalt och nationellt känd person, säger Gunilla. Allsångskvällar kommer även i år att arrangeras av Hembygdsföreningen, något de började med förra året och som de hoppas kommer locka ännu fler besökare i år. -Det känns bra att vi alltid har möjligheten att gå inomhus om vädret inte är på vår sida vid dessa tillfällen, säger Jonny. Åtvidabergs Hembygdsförening, är en pigg nittioåring som är full av aktivitet och livsglädje. Dessutom besitter denna åldring ett stort socialt engagemang som den gärna delar med sig av och ser ljust på sin framtid. text & foto: Cizzi Rhen Daniel Hermansson Vi erbjuder hjälp inom: Elinstallationer Tele och Data Larm och Passér Styr och Regler Tel Mobil Trädgårdsgatan 25, Åtvidaberg Hämta din vinst hos Näringslivscentrum Eksågsvägen 2 (ovanpå turistbyrån) mån - ons mellan kl tel NYHET! Nästa utgåva 16 februari manusstopp mån 6 februari Facetten Café Beställning av smörgåstårtor, landgångar och mackor. Tel Även utkörning! Service och lägenheter för alla! STÄDSERVICE För hem, kontor, flytt och fönster. FASTIGHETSSERVICE Reparation och underhåll för hus och trädgård. BOSTADSUTHYRNING Vandrarhem, lägenheter och studentboende Ett telefonnummer, ALLA tjänster Åtvidabergs Elevhem Beställ snöskottning! Efter skatteavdrag fr 160:- per tim service omsorg boende 7

8 Drömmen om ett eget hus Det ställs högre krav för att köpa egen bostad. Den egna kontantinsatsen har fått större betydelse vid husköp. Hur löser man det om man är ung och drömmer om att äga en egen villa? Louise Carlsson har hitta en lösning som passar henne. Louise Carlsson 22 år som är uppvuxen i Nannersbo är en glad, positiv och målmedveten tjej. Hon har alltid vart noggrann och gillar att ta ansvar för sitt liv. Dessutom har hon alltid prioriterat ett eget sparande. Hon bor idag tillsammans med sin pojkvän i en lägenhet i centrala Åtvidaberg och längtar efter att köpa ett eget hus. Hon började arbeta extra när hon gick sista terminen i gymnasiet. Hon fortsatte sedan på Sandelius konditori och senare även som vikarie inom barnomsorgen i Åtvidabergs kommun. I höstas fick hon en tjänst på Hannäs förskola. -Alla har olika mål i livet, mitt första stora mål är att köpa ett hus tillsammans med min sambo. Som relativt ung inser jag att det underlättar att börja planera så tidigt som möjligt för att kunna förverkliga min önskan. -Jag har valt att lägga undan pengar varje månad sedan jag började jobba. Louise som är uppvuxen på landet uppskattar frihet. För henne är ett eget hus förknippat med en form av frihet. Dessutom ser hon ett tidigt husköp som en investering för framtiden. -Med en bra kontantinsats och regelbundna amorteringar hoppas jag kunna leva gott som pensionär, säger hon med ett skratt. Hon ser huset som en pensionsförsäkring oavsett om hon väljer att sälja eller bo kvar när hon blir äldre. -Förhoppningsvis har man hunnit betala av en hel del på sina lån. Jag kan tänka mig ett mindre hus vid havet och ett gott pensionärsliv när jag blir äldre, säger Louise med ett leende och något drömmande i blicken. Varför är sparande så viktigt för dig? -Jag tror det blir en naturlig del när man gillar att ta ansvar och uppskattar frihet. Med koll på sin ekonomi är det lättare att nå det man önskar. Dessutom finns det en trygghet i att ligga steget före. För mig är det även en slags frihet att veta att man är betrodd att låna och klarar av det. Avstår du från att göra eller köpa saker för att kunna spara? -Jag är van vid att alltid lägga undan en del av min lön. Även om sparande är viktigt för mig begränsar det inte, det jag vill göra. Hur går det med husköpet? -Vi har varit på en del husvisningar och lagt bud på några hus. Men än har det inte blivit något köp. Jag hoppas att ett hus som överensstämmer med våra önskemål snart dyker upp och att det blir vårt. Letar ni hus i Åtvidaberg? -Ja, som läget ser ut nu. Det ligger bra mellan kusten och Linköping. Dessutom finns allt i Åtvidaberg som ett mindre samhälle kan tänkas erbjuda. text & foto: Cizzi Rhen Snart dags att köpa bostad - då är det smart att bospara! Kolla in vårt justa bosparkonto. Du får en hög sparränta som gäller från första kronan och dessutom lånemöjlighet på tre gånger sparandet. Åtvidabergs Sparbank Post: Box 246, Åtvidaberg, Besök: Torggatan 1 Tfn Fax

9 Kerasilk Schampo eller balsam 1 st 69:- 2 st 129:- 3 st 179:- Ord.pris 148:-/st NYHET! Power Powder Colour 99:- är en serie med volymgivande stylingpulver för olika hårfärger. Familjen Sandgren önskar välkommen till Odéon Massage Biograph Odéon MASSAGE-behandling (Lotorp, fibro, klassisk, hot stone) , Eva-Lotta FILMVISNING , Mikael Behandla din vän som om han en gång kan bli din fiende, och en fiende som om han en dag kunde bli din vän. Marcus Tullius Cicero PASSA PÅ PASSA PÅ PASSA PÅ 50% rabatt PÅ ALL VINTER TORSDAG 26/1 till LÖRDAG 28/ MÖSSOR VANTAR BYXOR JACKOR KÄNGOR DAM/HERR/JUNIOR -en riktig sportaffär! Ombud för Åtvidaberg Adelswärdsgatan 4b Tel Mån-fre Lör gäller ordinarie pris Allt inom städning för hem, kontor, flytt och byggstädningar. Nu även matt-tvätt NY GRUPP! Start 8/2 FIXA FORMEN 8 tillfällen (BIA-mätning, kostråd, träning) Vid frågor kontakta Jessica Pettersson, friskvårdsterapuet, tel Vi har bytt lördag till SÖNDAGSÖPPET då har vi även spinningpass och funktionellträningspass Kom och må bra! Gamla Torget 1 Tel SKYNDA FYNDA! Spana in vårt FYNDBORD Här kan du göra många bra KLIPP! 50% rabatt på all BELYSNING Gäller så långt lagret räcker! Söderleden 15 Tel Öppettider: Mån-Fre , Lör SKYNDA FYNDA! REA 1/2 ordinarie priset på ALLA KLÄDER ej natt- och underkläder samt strumpor Vard: , ej lunchstängning Lör: Centrumhuset Tel

10 ANSLAGSTAVLAN FALERUMS IF VILL TACKA... Marinettes Mat & Café, Falerums Bil & Mek, Thylls Järn & Bygg, Hårfixarna, Hem & Fritid, Karmegrens Gårdsservice, Smultronboden, Kerstins Hårsalong, Åtvidabergs bok & pappershandel, ICA, Åtvidabergs Sparbank, Klädhuset Falerum, Valdemarsviks motorservice, Veronicas Fotvård, Stallkiosken, Sportringen, Lilla Harmoniboden, Hälsokraft, Home4you, Marias Hus, Sjöberga lanthandel, Spelhörnan och Barn & Presenthuset i Falerum FÖR STÖDET UNDER DET GÅNGNA ÅRET! TACK alla kunder och medarbetare för året som gått! Tack vare er insats har Gåvan kunnat medverka i åtskilliga hjälpinsatser på många platser i världen under Pröva på SCOUT för årskurs 1 och uppåt Torsdag 2 och 9 feb Kl i Johanneskyrkan (Douglasvägen 36) Välkommen SMU Åtvidaberg Åtvids Föreläsningsförening Onsdagen 8 februari kl , Godtemplargården Markus Larssons liv och konstnärskap Britt Svensson och Roy Andersson i samarbete med Åtvidabergs Konstförening Välkommen......som ny projektledare hos oss! Pontus Knutsson Projekledare inom VVS...tillbaka från pappaledigheten! Torben Carlsson Elektriker Åtvidaberg Entré 30:- Medlemmar fritt Välkommen! Eksågsvägen 4. Tel , fax öppet: vardagar VVS VENT PLÅT EL DRIFT GRATTIS GRATTIS TACK GRATTIS Nikki Karlsson 8 år den 9 feb önskar farmor, farfar, pappa, mamma och syskonen GRATTIS till charmtrollen Nellie & Mio som fyller 4 resp 1 år, 28/1 önskar mormor, Pelle, Christian Nästa utgåva 16 feb manusstopp mån 6 feb STORT GRATTIS till... RIKARD & SEBASTIAN ANDERSSON som fyllde 10 år den 12/1 Många GRATTIS-kramar från farmor och farfar. Faster Sophie och Daniel. som fyllde 6 år den 23/1 DAGENS ROS...till personalen på KommunRehab och Rörelse & Hälsa. Det var sommar när Jeanette Adelswärd kom till er, och vinter när hon lämnade oss alla. Vi vill tacka er för att ni med ert kunnande, er omsorg och era generösa hjärtan gjorde hennes sista tid i livet så trygg och bra den någonsin kunde bli. Philip Dorothée, Eva och Caroline Ett stort TACK till Mikael och Martin för en trevlig kväll i samband med MINECs tioårs-jubileum! Personalen med respektive på MINEC DIVERSE Jag vill berömma de fyra dagmammor som finns. Ni gör ett fantastiskt jobb! Bra att ni finns som altermativ! Nöjd förälder - Linda Fast jobb sökes. Alla ev. svar beaktas. Mek och svetskunnig. Även deltid, 75% Du kan lämna Din "radis" i vår låda på Spelhörnan i Åtvidaberg. Det går även bra att maila; Tel ULLARED, 6,5 tim :- 22/2, 15/3, 3/4, 13/4, 7/5, 15/5 ULLARED :- Långdag 9 tim 26/3, 11/4, 26/4 MADONNA :- Skidresa 17/2, 10 dagar, v. 8 ROSTOCK :- Påskresa 6/4, 3 dagar TYGRIKET :- 17/4 inkl fm.kaffe och lunch

11 1500 Per förp 2 FÖR SPARA 16:90! Per förp TORSKFILÉ SPARA 5:50! SPARA 9:90! FINDUS 400g Djupfryst Jämförpris 62:50 kr/kg Max 3 förp/hushåll CARTE D OR GB GLACE 0,75l Flera olika sorter Jämförpris 6:67 kr/l Max 3 förp/hushåll En helt ny butik. Samma gamla affärsidé. TACOSÅS SANTA MARIA 230g Mild Medium Hot Jämförpris 43:48 kr/kg/l Nu har vi slagit upp portarna till nya Willys i Åtvidaberg. I butiken hittar du en stor avdelning frukt och grönt, butiksbakat bröd, bakverk från Lilla Hembageriet och ett brett sortiment av färskvaror. Men trots allt nytt är vi precis lika billiga som vanligt. Vår affärsidé är självklart densamma: Sveriges billigaste matkasse. Välkommen! Nu kan du beställa bakverk och smörgåstårtor från Lilla Hembageriet hos oss. Du hittar även bakelser och bakverk direkt i 1000 Per förp SPARA 9:50! CHIPS/RINGAR butiken. ESTRELLA g Flera olika sorter Jämförpris 33:33-40:00 kr/kg Max 5 förp/hushåll 3990 Per kg PÅ WILLYS KA Ö ÄR N JD MED TE KV IN RT ON G U N TÉ LI A Garanterat bra kött! SPARA 5:96! D L 3000 DUBBLA TT. PE KÖ N TILLBAKA O M HE A K 2 FÖR NA AR G FÄ RS SPARA 40:00/kg! FLÄSKFILÉ ITALIEN Djupfryst Ca 500g Jämförpris 39:90 kr/kg Max 3 förp/hushåll! PACK 3990 JUICE Per förp GLASSTRUTAR SIA 12-15pack Storstrut Fragaria Jordgubbe SIA-Trollis Jämförpris 2:66-3:32 kr/st Begränsat parti För dig som handlar andra varor för minst 100 kr. GARANT 1l Apelsin Äpple Jämförpris 15:00 kr/l 4 FÖR 2 FÖR FÖR 3000 SPARA 12:50! pant SPARA 18:60! KAFFE GEVALIA g Flera olika sorter Gäller ej eko och koffeinfritt Jämförpris 65:00-81:25 kr/kg Max 2 köp/hushåll PRODUKTER FRÅN GRÄDDHYLLAN COCA COLA, SPRITE, FANTA MILDA 250ml Flera olika sorter Jämförpris 24:00 kr/l Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse COCA COLA 2l Flera olika sorter Jämförpris 5:63 kr/l +pant Max 2 köp/hushåll Priserna gäller t.o.m. sön 29/ på Willys i Åtvidaberg, Oxtorpsgatan 1. Öppettider mån-lör 8-21, sön

12 Falerums Hushållstjänster Ingår i Falerums Buss AB Utnyttja RUT-avdraget för hushållsnära tjänster! Varför en Thermia värmepump? Fråga de som har en. - Allt inom städ & hushållsarbete - Städning, Klädvård, Matlagning, Trädgårdsarbete m.m Dags för fönsterputsning? Prästängsvägen 5 Boka tid redan IDAG! Annelie: , Lediga LÄGENHETER 2:a med kokvrå, Smällgatan 6 3:a med hiss, Slätten Stationshuset 1, Åtvidaberg, Tel NYTT FÖRETAGSNAMN SAMMA SERVICE! Öppet: mån-tor fredag lördag stängt DIN LOKALA ELINSTALLATÖR Utför ALLA ELINSTALLATIONER för både privatpersoner och företag Lokalkontor tel Lars Mobil Huvudkontor tel Johan Ågren Begravningsrådgivare Omsorg i minsta detalj! Åtvidabergs Begravningsbyrå Företaget har ombildats till AB, därav namnbytet! Sök oss för fria kostnadsförslag, inspiration och idéer! Kursstart fredag 10/ år kl , 12 år och uppåt Ring för mer info. Skynda att anmäla dig! Gamla Torget 1 Tel Birgitta Åsljung Svensson Florist Stenhusg 4, Åtvidaberg Tel ,

N r 2012 www.klippetiatvid.se 16 feb - 7 mars 443 Nyheterna dagar kvar lördagar 10-13 MÄKLAREN SOM REKOMMENDERAS AV VILLAägarna

N r 2012 www.klippetiatvid.se 16 feb - 7 mars 443 Nyheterna dagar kvar lördagar 10-13 MÄKLAREN SOM REKOMMENDERAS AV VILLAägarna Nr 2 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se a n r e t e h y N! g ä v å är p 16 feb - 7 mars 443 dagar kvar ÖPPET: Mån - fre 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14) lördagar 10-13 Bengan

Läs mer

25% Ditt lokala tryckeri! GÄLLER ÄVEN VÅRENS NYHETER! Ljus 3:a på bottenvåning. 22 mars - 4 april

25% Ditt lokala tryckeri! GÄLLER ÄVEN VÅRENS NYHETER! Ljus 3:a på bottenvåning. 22 mars - 4 april Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr 4 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se r a g å b A L L A 25% GÄLLER ÄVEN VÅRENS NYHETER! Fler

Läs mer

KROPPSSPRÅKETS KRAFT med Eva Granlund. Ditt lokala tryckeri! 835 dagar kvar. Inför vårens mässa håller vi stängt fredag 11/2

KROPPSSPRÅKETS KRAFT med Eva Granlund. Ditt lokala tryckeri! 835 dagar kvar. Inför vårens mässa håller vi stängt fredag 11/2 Informations- och annonsblad för alla som tröttnat på att skotta snö! Nr 1 2011 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 20 jan - 16 feb Ditt lokala tryckeri! Gerth 070-605 25 23 Thomas

Läs mer

Beställ studentskylt!! Vi designar skylten efter dina önskemål

Beställ studentskylt!! Vi designar skylten efter dina önskemål Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr 6 2012 26 april - 9 maj annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se Allsvensk fotboll på Kopparvallen ÅFF

Läs mer

75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! Söker du lägenhet i Åtvidaberg? HÖSTENS NYHETER STÄNGT 26-28/8. upp till. 25 aug - 7 sept

75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! Söker du lägenhet i Åtvidaberg? HÖSTENS NYHETER STÄNGT 26-28/8. upp till. 25 aug - 7 sept Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 12 2011 25 aug - 7 sept BÅGREA 75% upp till Begränsat sortiment.

Läs mer

HÖSTENS NYHETER. Nu åker vi på mässa för att köpa in. Ditt lokala tryckeri! STÄNGT

HÖSTENS NYHETER. Nu åker vi på mässa för att köpa in. Ditt lokala tryckeri! STÄNGT Nr 13 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 22 aug - 4 sept Nu åker vi på mässa för att köpa in HÖSTENS NYHETER Ditt lokala tryckeri! STÄNGT Gerth 070-605

Läs mer

75% Ny lya efter semestern? BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! 255 dagar kvar. STÄNGT fre 24 augusti och lör 25 augusti

75% Ny lya efter semestern? BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! 255 dagar kvar. STÄNGT fre 24 augusti och lör 25 augusti Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 12 2012 23 aug - 5 sept BÅGREA 75% upp till Begränsat sortiment.

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som njuter av att VÅREN ÄR HÄR! 2 för1

Informations- och annonsblad för alla som njuter av att VÅREN ÄR HÄR! 2 för1 Informations- och annonsblad för alla som njuter av att VÅREN ÄR HÄR! annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 6 2011 21 april - 11 maj 2 för1 KÖP ETT PAR PROGRESSIVA GLASÖGON OCH

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg...

Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Vårerbjudande! Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr Köksblandare 2012 Saga 1935 från Oras KAMPANJPRIS 2.395:- KAMPANJPRIS fr annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100

Läs mer

Sommar. 304 dagar kvar SOMMARTIDER. Vi önskar alla en skön sommar! Vi önskar alla en skön sommar! GROPENS Järn, Bygg & Färg AB

Sommar. 304 dagar kvar SOMMARTIDER. Vi önskar alla en skön sommar! Vi önskar alla en skön sommar! GROPENS Järn, Bygg & Färg AB Sommar Nr 11 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se SOMMARTIDER 5 juli - 22 aug Gäller även Hälsobutiken JULI... 9.30-17.00 AUGUSTI...9.30-18.00 Lunchstängt... 13.00-14.00 LÖRDAGAR...STÄNGT

Läs mer

LOOK 35 ÅR 85:- 35 kr 35% RABATT. Ditt lokala tryckeri!

LOOK 35 ÅR 85:- 35 kr 35% RABATT. Ditt lokala tryckeri! Nr 14 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 5 sept - 25 sept LOOK 35 ÅR 1978 2013 Syntest 35 kr Välkommen att fira med oss! 35% RABATT Gäller 2/9-30/9

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som ska fira midsommar... 682 dagar kvar SOMMARTIDER. gäller även för

Informations- och annonsblad för alla som ska fira midsommar... 682 dagar kvar SOMMARTIDER. gäller även för Informations- och annonsblad för alla som ska fira midsommar... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 10 2011 23 juni - 6 juli 682 dagar kvar GE ÖGONEN LITE FRIHET I SOMMAR.

Läs mer

2 för 1. Vårens Nyheter. Ditt lokala tryckeri! Mäklarhuset i Åtvidaberg. 18 feb - 3 mars DIN LOKALA ELINSTALLATÖR

2 för 1. Vårens Nyheter. Ditt lokala tryckeri! Mäklarhuset i Åtvidaberg. 18 feb - 3 mars DIN LOKALA ELINSTALLATÖR Nr 2 2010 Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz 18 feb - 3 mars Vårens Nyheter är här! 2 för 1 Ditt lokala tryckeri! KÖP ETT PAR PROGRESSIVA GLASÖGON OCH FÅ ETT PAR ENKELSLIPADE PÅ KÖPET!

Läs mer

163 dagar kvar. Tjejkväll Alcro färg. på Gropen! 20% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. 20% rabatt. Julklappstips!

163 dagar kvar. Tjejkväll Alcro färg. på Gropen! 20% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. 20% rabatt. Julklappstips! Nr 18 2012 22 nov - 12 dec annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se VÄRDEKUPONG 20% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon Erbjudandet gäller fr.o.m 22/11 t.o.m 31/12-2012.

Läs mer

Catering - Bröllop - Middagar

Catering - Bröllop - Middagar Informations- och annonsblad för alla som hejar på ÅFF... Nr 5 2010 Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz 1 april - 21 april Långfredagen: 9-18 Påskafton 9-18, Påskdagen: 9-18 Annandag Påsk:

Läs mer

TAXFREE 20% Ditt lokala tryckeri! RABATT. Vi önskar ALLA en skön SOMMAR! 9 juni - 22 juni. Ditt lokala och positiva informations- och annonsblad...

TAXFREE 20% Ditt lokala tryckeri! RABATT. Vi önskar ALLA en skön SOMMAR! 9 juni - 22 juni. Ditt lokala och positiva informations- och annonsblad... Ditt lokala och positiva informations- och annonsblad... Nr 9 2011 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 9 juni - 22 juni TAXFREE PÅ SOLGLASÖGON 20% ray-ban.com TAXFREE RABATT Taxfree

Läs mer

Sommar. Vi önskar alla en trevlig sommar! Heta priser. för heta dagar. Vi önskar alla en skön sommar! 9995:- 6995:- 1 juli - 8 aug

Sommar. Vi önskar alla en trevlig sommar! Heta priser. för heta dagar. Vi önskar alla en skön sommar! 9995:- 6995:- 1 juli - 8 aug Sommar Nr 11 2010 1 juli - 8 aug Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 www.klippetiatvid.se Vi önskar alla en trevlig sommar! Semesterstängt v. 29-30 gäller även HÄLSOBUTIKEN SEMESTERSTÄNGT v. 28-31 Åtvidabergs

Läs mer

Vårens Nyheter. är här! REA Vi bygger om butiken! Välkomna att fynda. 50% rabatt OMBYGGNADS- 71 dagar kvar. Upp till.

Vårens Nyheter. är här! REA Vi bygger om butiken! Välkomna att fynda. 50% rabatt OMBYGGNADS- 71 dagar kvar. Upp till. Nr 3 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se OMBYGGNADS- REA Vi bygger om butiken! Välkomna att fynda. 21 feb - 13 mars Bandytjejer från Åtvidaberg Läs

Läs mer

Nyheterna. Ditt lokala tryckeri! är här! MÄKLAREN SOM REKOMMENDERAS AV VILLAägarna. 26 sept - 9 okt KROCK ELLER PLÅTSKADA PÅ DIN BIL?

Nyheterna. Ditt lokala tryckeri! är här! MÄKLAREN SOM REKOMMENDERAS AV VILLAägarna. 26 sept - 9 okt KROCK ELLER PLÅTSKADA PÅ DIN BIL? Nr 15 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se Nyheterna är här! 26 sept - 9 okt KROCK ELLER PLÅTSKADA PÅ DIN BIL? Vi ombesörjer allt i samarbete med ditt

Läs mer

En ovanligt enkel, modern bank

En ovanligt enkel, modern bank Hem & Trädgård Nr 7 2011 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 12 maj - 25 maj Skydda dina ögon mot solen! Dags att beställa 50% i rabatt på ett par solglas i dina egna styrkor när

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som myser i höstmörkret! HÖSTENS NYHETER!

Informations- och annonsblad för alla som myser i höstmörkret! HÖSTENS NYHETER! Informations- och annonsblad för alla som myser i höstmörkret! Nr 14 2010 Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 www.klippetiatvid.se 23 sept - 6 okt Nu har vi fyllt butiken med HÖSTENS NYHETER! Ditt lokala tryckeri!

Läs mer

SPARA SPARA. 184 dagar kvar STRÅLANDE STRÅLANDE. Ditt lokala tryckeri! 1.500:- rabatt på skorstenen. VISSA SAKER SÄGER ÖGONEN BÄST.

SPARA SPARA. 184 dagar kvar STRÅLANDE STRÅLANDE. Ditt lokala tryckeri! 1.500:- rabatt på skorstenen. VISSA SAKER SÄGER ÖGONEN BÄST. Nr 17 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 1 nov - 21 nov Landsbygsprojetet 184 dagar kvar Ditt lokala tryckeri! Gerth 070-605 25 23 Thomas 070-540 81 99 Vi finns, sid 2 Halvtidsresultat

Läs mer

KLIPPET VÅRENS NYHETER. Bättre hörsel - hör och nu! Nu åker vi på mässa för att köpa in. Eller takb. STÄNGT fredag 7 februari och lördag 8 februari

KLIPPET VÅRENS NYHETER. Bättre hörsel - hör och nu! Nu åker vi på mässa för att köpa in. Eller takb. STÄNGT fredag 7 februari och lördag 8 februari 2 KLIPPET 2014 Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF 5 februari Nu åker vi på mässa för att köpa in Fönster för framtiden VÅRENS NYHETER yta b t t a s g Da rrar? STÄNGT fredag 7 februari

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

NY AUDI AFTER WORK SOLGLASÖGON. 120:-/p STUDENTSKYLTAR! Åtvidabergsprofilen - vem är det i detta nummer?

NY AUDI AFTER WORK SOLGLASÖGON. 120:-/p STUDENTSKYLTAR! Åtvidabergsprofilen - vem är det i detta nummer? Informations- och annonsblad för alla som längtar till sommaren... Nr 9 2010 3 juni - 16 juni Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 www.klippetiatvid.se Åtvidabergsprofilen - vem är det i detta nummer? Gäller

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som längtar efter våren... Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz

Informations- och annonsblad för alla som längtar efter våren... Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz Informations- och annonsblad för alla som längtar efter våren... Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz N r 4 2010 18 mars - 31 mars 2 för 1 KÖP ETT PAR PROGRESSIVA GLASÖGON OCH FÅ ETT PAR

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla motorintresserade... Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz. 2 för 1 KÖP ETT PAR VARILUX

Informations- och annonsblad för alla motorintresserade... Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz. 2 för 1 KÖP ETT PAR VARILUX Informations- och annonsblad för alla motorintresserade... Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz N r 6 2010 22 april - 5 maj 2 för 1 FRÅN TV-REKLAMEN KÖP ETT PAR VARILUX PROGRESSIVA GLASÖGON

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla hem och trädgårdsentusiaster HÖSTENS NYHETER! Öppettider: mån - fre 09:30-18:00 Lunchstängt 13:00-14:00

Informations- och annonsblad för alla hem och trädgårdsentusiaster HÖSTENS NYHETER! Öppettider: mån - fre 09:30-18:00 Lunchstängt 13:00-14:00 Informations- och annonsblad för alla hem och trädgårdsentusiaster Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 www.klippetiatvid.se N r 15 2010 7 okt - 20 okt Nu har vi fyllt butiken med HÖSTENS NYHETER! Ditt lokala

Läs mer

ÅTVIDABERGS. Nyheterna. platsen. är här! En ny vana tar 21 dagar. Tyck-till panelen. Svanenmärkt biltvätt Sidan 5

ÅTVIDABERGS. Nyheterna. platsen. är här! En ny vana tar 21 dagar. Tyck-till panelen. Svanenmärkt biltvätt Sidan 5 ÅTVIDABERGS platsen Nya KLIPPET Nr 3, 18 FEBRUARI 2015 Nyheterna är här! FALERUM GREBO VÄRNA HANNÄS BJÖRSÄTER YXNERUM En ny vana tar 21 dagar Sidan 2 Tyck-till panelen Sidan 3 Svanenmärkt biltvätt Sidan

Läs mer

KLIPPET KLIPPET. Nationalism med humanism. Det blir bara BÄTTRE! 0120-359 30. Transporter och bud 070-569 82 23

KLIPPET KLIPPET. Nationalism med humanism. Det blir bara BÄTTRE! 0120-359 30. Transporter och bud 070-569 82 23 2014 9 KLIPPET Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF 4 juni Åtvidabergs Vulk AB 0120-102 10 ER D I T R A M M SO JUNI OCH AUGUSTI... 9.30-18.00 JULI...9.30-17.00 Lunchstängt... 13.00-14.00

Läs mer