75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! VÅRENS NYHETER. 464 dagar kvar. STÄNGT fredag 10 och lördag 11 februari. upp till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! VÅRENS NYHETER. 464 dagar kvar. STÄNGT fredag 10 och lördag 11 februari. upp till"

Transkript

1 Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Tel N r jan - 15 feb BÅGREA 75% upp till Begränsat sortiment. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t o m 9/ STÄNGT fredag 10 och lördag 11 februari Då åker vi på mässa för att köpa in VÅRENS NYHETER 464 dagar kvar Ditt lokala tryckeri! Tel Gerth Thomas Fin 2:a med kokvrå Bondegatan 8A 2.864:-/månad Boka tid för visning! Kontakta Ulrica Lundbom Tel

2 Å t v a i v d i a t i b s er g o P Vi stödjer Positiva Åtvidaberg, en samverkan för att lyfta fram det positiva i vår hembygd, allt från det rent faktiska till tankar om hur det kan vara. Minec Produktion AB Hanna, Ola och Micke Åtvidabergsföretaget Minec Produktion AB firade tioårsjubileum förra året köper Martin Siggesjö och Mikael Fransson företaget Minec Produktion AB. Martin som är anställd på företaget ser ett bra tillfälle för att starta eget när företaget blir till salu. Mikael som alltid varit intresserad av teknik samt arbetar på Swedish Meat som arbetsledare tar steget och blir företagare. Efter köpet väljer han att arbeta kvar på Swedish Meat fram till Under den perioden ägnar han kvällar och helger åt Minec Produktion AB. Tfn Bergsgatan 2 Åtvidaberg år av investering och utveckling Auktoriserad Revisor / Auktoriserad Redovisningskonsult SRF LOKALVÅRD FÖNSTERPUTSNING Percy Kindgren Redovisning Revision Rådgivning Skatter tel Mikael Fransson och Martin Siggesjö Bokföring, Deklarationer, Bokslut, Personaladministration & Ekonomisk rådgivning Företaget ägnar sig åt legotillverkning av mekaniska artiklar. De utför skärande bearbetning, svetsning samt gasskärning. De åtar sig även att montera, prova och packa hela enheter samt delar. Vid övertagandet 2001 har företaget sju anställda och omsätter cirka fem miljoner kronor. Lokalen som ligger i Åssa-området utgörs av 450 kvadratmeter. Förtaget saknar datasystem och arbetsgången sköts via pappersexercis. Maskinparken består av tre CNC-fräsar och en CNC-svarv. Målsättningen för de första fem åren var att lägga så mycket tid som möjligt på att bygga upp företaget. Nu har tio händelserika år passerat, säger Martin som idag är intresserad av att vidareutveckla Minec Produktion AB. Han får medhåll av sin kompanjon Mikael, när jag träffar dem för att få en inblick i företagets utveckling. Postadress: Box 56, ÅTVIDABERG Besöksadress: Adelsnäsvägen 4, Åtvidaberg Telefon: Annonsförsäljning Fax: och textansvarig E-post: Cizzi Rhen Hemsida: Produktion, layout och ekonomiansvarig Åsa Melefors Transporter och bud Står även Ditt företag för ett POSITIVT ÅTVIDABERG? Ring och boka plats redan idag på tel Klippet ges ut av Reklam & Media AB. Ansvarig utgivare: Åsa Melefors Annonsbokning: , Annonsgranskning: Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser. Annonsvillkor: Klippets ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. Tidningen ansvarar ej för inringda annonser och vi förbehåller oss rätten att placera annonserna på valfri plats om ej annat anges. Reklamationer och fel: Reklamationer beträffande införda annonser skall göras senast 3 arbetsdagar efter utgivningen. Betalningsvillkor: Kontant eller mot faktura 10 dagar. Klippet distribueras av Posten till samtliga hushåll och företag inom Åtvidabergs kommun 19 ggr/år (se utgivningsplan). Klippet trycks av Åtvidabergs Bok & Tryck AB

3 2004 investerar företaget i ett CAM-system för att utveckla datorisering av maskinparken. Även den första av många maskininvesteringar görs samma år, en styrd svarv med c-axel köps in för 1,2 miljoner genomgår företaget en stor förändring när de köper Kävelsebo Smides konkursbo. När Minec tar över sex av Kävelsebos anställda, utökas personalstyrkan till 16 personer. Martin och Mikael lyckas även överta ett viktigt avtal, som Kävelsebo tidigare haft, med Banverket. Efter företagets snabba expandering får de problem med logistiken. -För att anpassa oss till den nya situationen med ökad produktion och fler anställda föds idén med ett materialplanerings-system (MPS). Ett datasystem som planerar arbete och material från order till färdig produkt. Samma år köper vi även två CNC-maskiner samt utökar våra lokaler till 1260 kvadratmeter, berättar Martin. Två år senare köps ytterligare två nya CNC-maskiner. -Vi har prioriterat att kontinuerligt uppdatera vår maskinpark. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Dels för att kunna tillgodose kundernas önskemål och efterfrågan samt för att få en trygg produktion utan onödiga stopp, konstaterar Mikael. Effektiv och evidensbased yogaträning i Åtvidaberg! Kursstart februari 2012! Grundkurs...torsdag 9 februari Fortsättningskurs... tisdag 7 februari Shima Kakoulidis Sharmine Kakoulidis tel Lokalen finns på Åkervägen 8 A För mer info: Hyr ut lägenheter, hotellrum och industrilokaler Hyresledigt! 3:a med balkong Klints Fastigheter , När vi 2009 köper en svarv blir det tydligt att vi växt ur lokalerna på Åssa-området. Vi börjar planera för att flytta företaget till Örsätters Industrigalleria. Flytten genomförs i början av Först flyttas de tunga maskinerna och därefter körs ett femtiotal flyttlass med verktyg och material. Den dagen var det 26 minusgrader, säger Martin med ett skratt. Totalkostnaden för flytten blir cirka 2,7 miljoner. I samband med flytten köper företaget en ny skärmaskin samt en ny kapsåg. Under året investerar företaget även i två CNCsvarvar och en horisontell CNC-maskin med palettväxlare. Minec Produktion har idag 27 anställda och omsätter över 26 miljoner. Deras kunder finns främst inom järnvägs- och förpackningsindustrin. Närmare hälften av de arbeten de utför är till järnvägsföretagen Banverket och Norske Jernbaneverket. De utför även jobb åt bland annat Partner Tech och Ocean Modules. Företaget bedriver sin verksamhet i Örsätters Industrigalleria. Den ändamålsenliga lokalytan är på 1850 kvadratmeter, med möjligheter till expandering hade företaget tre CNC-fräsar och en CNC-svarv. I dag har antalet fräsar vuxit till sju och svarvarna till fem. -Det kräver mycket tid och engagemang för att utveckla ett företag. Många pratar om de första fem hundåren och det ligger en del i det. Men nu börjar vi se resultat av den tid och de pengar som vi satsat för att modernisera företaget. Som företagare har man oftast en drivkraft att påverka och förändra. När beslut och investeringar börjar betala tillbaka sig kommer belöningen och man känner att man lyckats med det som man förutsatt sig, säger Mikael. -Målet är att vi ska fortsätta att expandera. Vi har målsättningen klar för var vi vill vara om tre år. Den företagsresa som vi gjort har våra anställda en stor del i och även andra som tror på oss och stöttar vår affärsidé. De tillägger också att de ständigt söker personal. -Idag är det svårt att hitta verkstadspersonal. Kanske skulle mer praktik under tredje året i gymnasieskolan kunna var en del av lösningen, säger Martin eftertänktsamt. text & foto: Cizzi Rhen Tradition och nytänkande I Åtvidaberg med omnejd träffar du Sonia och Stanley. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill beställa begravning. Torggatan 5, Åtvidaberg, Viktminskning som håller måttet! Gå ner i vikt på rätt sätt! Prenet är det kompletta viktminskningsprogrammet, som hjälper dig att effektivt och hälsosamt nå din idealvikt och framförallt att bibehålla den. Uppföljning. Vi följer upp din viktminskning genom regelbunden mätning av kroppssammansättningen. Prenet rekommenderas av läkare och ledande experter. Infomöte 1/2 kl Anmäl dig på PROVA PRENET FÖR HALVA PRISET Tel

4 Information från Åtvidabergs kommun Omfattande utredning av Långbrottsoch Facettenområdets utveckling pågår Många viktiga frågeställningar håller just nu på att utredas för att ge ett bra underlag till beslut om Långbrottsskolans grundskoleverksamhet ska flyttas till Facetten. I juni månad avgörs ärendet om Långbrottsskolans framtida verksamhet. Viktiga frågor utreds Eftersom Långbrottsskolan har mycket stora och kostsamma renoveringsbehov och kommunen inom några år kommer att ha vikande elevantal, så pågår en omfattande utredning under våren för att titta på både Långbrottsområdets framtida utveckling och Facettenområdets utveckling, där alternativet om en eventuell permanent flytt av Långbrottsskolans grundskoleverksamhet ingår. Många viktiga frågor, som till exempel säker skolväg, trafiksäkerhet, undervisningslokaler, utomhusmiljö och framtida samhällsplanering med mera, håller nu på att utredas av ett flertal arbetsgrupper innan ett politiskt beslut om Långbrottsskolan ska flyttas eller inte tas i juni. Grundtankarna i utvecklingsarbetet är att hitta ekonomiskt hållbara och långsiktiga lösningar som även medger framtida satsningar, en bra fungerande skolverksamhet och samverkan mellan utbildning, kultur och företagsamhet. Avrapportering Arbetsgrupperna ger en första avrapportering om hur långt man har kommit i utredningen, till kommunens planerings- och ekonomiutskott i slutet av januari. I mars månad är förhoppningen att så pass mycket information har kommit fram i utredningen så att ett inriktningsbeslut kan tas, innan ärendet om en permanent flytt av grundskolans verksamhet avgörs i juni. Klart är att satsningen på en ny förskola i Långbrottsområdet blir av. Informationsträff Både politiker och tjänstemän är tacksamma för de synpunkter som kommit in angående en eventuell flytt av skolan. Kommunens politiker kommer att träffa Långbrottsskolans föräldraråd i mitten av februari och även gymnasieskolans elevrepresentanter på Facetten för att ge information om processen som pågår. Helén Stenberg, informationsansvarig Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 206, Åtvidaberg Tel växel: Epost: 4

5 Ny busshållplats utmed riksväg 35 har börjat byggas Arbetet med att anlägga den nya busshållplatsen söder om rondellen vid Fågelsångsområdet har påbörjats. En gång- och cykelbro över riksväg 35 kommer att förbinda hållplatsens båda sidor med varandra för att öka trafiksäkerheten. Bästa läget För Åtvidabergs kommun är platsen direkt söder om Fågelsångsrondellen den bästa platsen för en ny hållplats. Det grundar sig bland annat på statistik över presumtiva resande och deras rörelsemönster. En gångoch cykelbro över riksväg 35 gör att det blir en både trafiksäker och estetisk bra lösning för resenärer som pendlar till Linköping och ska ta sig till busshållplatsen, men även för övriga invånare som till fots eller cykel vill korsa vägen på ett säkert sätt, då bron kommer att förbinda Fågelsångs- och Långbrottsområdet med den nordvästra delen av tätorten. Entré Åtvidaberg Träd har avverkats på båda sidor om vägen som förberedelse för bland annat nya gång- och cykelvägar och brofästen. En av de nya cykelvägarna kommer att förbinda Nygårds förskola med den nya hållplatsen. Den nya bron kommer att vara en viktig del för entrén till Åtvidaberg norrifrån, då den förutom att utgöra en trafiksäker lösning även ger ett trevligt intryck för de resande. Både hållplatsen och bron kommer att vara klara under Samverkansprojekt Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Helén Stenberg, informationsansvarig KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

6 6 GAMLA EL-LEDNINGAR kan orsaka bränder och personskada! ny elcentral Spårgatan 8 Tel Bengan tipsar: Välkommen till DIN egen ELON- BUTIK i Åtvidaberg Snabb vvs-service Service Reparationer Installationer Fjärrvärme Peter Kroon, Fredrik Hultmark och Fredrik Pettersson gammal elcentral BYT UT DINA GAMLA LEDNINGAR OCH EL-CENTRALER FÖR DIN EGEN SÄKERHET! Kan ge bra rabatt på Din hemförsäkring! GROPENS Järn, Bygg & Färg AB Mejerigatan 2, Tel Kedjetillhörigheten innebär att vi kan erbjuda er samma sortiment och samma pris som ALLA ELONbutiker i hela Sverige! Ring oss! Vi löser dina problem Alla våra montörer i Linköping och Åtvidaberg har VVS-certifikat. Centrala Industriområdet Facetten, Åtvidaberg Tel Fax Hembygdsföreningen -En pigg nittioåring Åtvidabergs Hembygdsförening bildades Till en början sysslade de med folkdans, folkmusik, hembygdsvård, sång, idrott och fotvandring. Nittio år senare är det fortfarande en aktiv förening som arrangerar aktiviteter i och om hembygden samt värnar om de historiska byggnaderna som kommit i föreningens ägo under åren. Det är ett entusiastiskt mottagande som Gunilla Ekström och Jonny Lönn bjuder på vid Hembygdsgården. Föreningen som ideellt arbetar med att bevara och informera om ortens kulturarv har ett digert aktivitetsprogram inför året. Styrelsemedlemmarna Gunilla och Jonny delar gärna med sig av föreningens nya idéer och planer. Hembygdsföreningen arrangerar varje år Nationaldagsfirande och Hembygdens dag. Utöver detta står de värd för många andra aktiviteter. -Bland annat planeras två studiecirklar under året. En om Åtvidabergs historia och en i vävning. En permanent vävstuga kommer att sättas upp i huvudbyggnadens gammelrum, där kursen kommer att hållas, berättar Gunilla. Vid Hembygdsgården finns nio hus. Störst av dem är huvudbyggnaden Gruvstugan. Huset som en gång var bostad åt åtta gruvarbetarfamiljer i Bersbo, invigdes på sin nuvarande plats I huset finns idag, Storstugan som används som samlingssal för såväl fest som för lugnare tillställningar, ett kök, Thorins fotomuseum, Gammelrummet, Musikrummet och ett Gruvmuseum samt Sjukvårdsmuseum. Gruvstugan har sällskap av bland annat Rothens stall från tidigt 1800-tal, som en gång varit beläget vid Gamla Torget samt Louise Adelswärds Minnesstuga med tillhörande loftbod. Utöver de nio husen förfogar Hembygdsföreningen över det lilla gruvbildsmuseet vid det upprustade gruvtornet i Bersbo. Dessutom har föreningen en permanent utställning av jordbruksredskap, maskiner och gamla bruksföremål i Ålundamagasinet. Under våren ska utställningen i Ålundamagasinet arrangeras om. En intressant samling, som växt under åren, kommer att iordningställas. Genom att föremål som har anknytning till varandra placeras tillsammans blir utställningen mer lättöverskådlig för besökarna. I samlingen finns alla möjliga ting från svunnen tid, en gammal likdroska samsas om utrymme med tvättbaljor, maskiner, möbler och annan kuriosa. Föremål som väcker nyfikenhet och leder tankarna långt ifrån vårt moderna samhälle. Hembygdsföreningen har påbörjat ett omfattande och kostsamt renoveringsarbete av föreningens byggnader. -På de hus som har nockbräder har vi ersatt de gamla med nya, av kärnvirke som tjärats. Under året planerar vi att rödfärga samtliga nio hus. För att uppnå ett hållbart och bästa resultat ska arbetet utföras med högtrycksspruta. Eftersom kostnaden för detta är hög hoppas vi få sponsorer som kan hjälpa till med finasieringen. Som tack till de som skänker det önskade beloppet, kan vi erbjuda fri uthyrning av Hembygdsgården vid ett tillfälle, samt sponsorens namn inskrivet på en minnestavla som kommer att placeras vid öppna spisen i Storstugan. Jag hoppas och tror att åtvidabergarna är villiga att hjälpa föreningen, men framförallt Åtvidaberg som helhet, med detta, säger Jonny. SERVICE 2000 Utnyttja RUT-avdraget Hushållsnära tjänster Flyttstäd m.m. Priser från 160:-/tim efter skatteavdrag Ring för mer information och kostnadsförslag Tel Innehar F-skattebevis

7 Hembygdsföreningen har ett pågående samarbete med Brukskultur. -Vi gör tillsammans en inventering av alla museiföremål som finns på Hembygdsgården. Detta dokumenteras med ord och bild hos Brukskultur, som hjälp för historia- och hembygdsforskare, säger Jonny. Dessutom planeras att arrangera science-center-idé i varje museum. -Det är till minne av och en hyllning till Ingrid Rosander som gick bort förra året. Hon har under många år varit en ovärderlig eldsjäl i förening och bidragit med mycket lärande och dokumentation när det gäller Åtvidabergs historia, på många sätt. Med hjälp av en MP3-spelare ska besökarna kunna lyssna till respektive museums historia. Det är Ingrids forskning om Åtvidabergs historia som ligger till grund för informationen, berättar Gunilla. Ett av många tomrum som Ingrid lämnat efter sig är hennes genuina engagemang för Åtvidabergs skolmuseum. Vi hoppas att finna någon som är intresserad att fortsätta detta arbete, tillägger Jonny. VINNARE AV JULKLAPPSCHANSEN VINSTPLAN Ett stort GRATTIS till er som vunnit! Sista dagen att hämta sin vinst är fredagen den 17 februari Under året kommer Hembygdsföreningen traditionellt att fira Nationaldagen och Hembygdsdagen, men dessutom planeras ett midsommarfirande vid Hembygdsgården. -Vi har goda förhoppningar om att upprepa förra årets succé av Hembygdsdagen. Vi bjöd då in föreningslivet i Åtvidaberg och ett sextiotal personer tog chansen att visa upp sina olika verksamheter. Bland dem fanns flera musikanter, som bidrog med uppskattad underhållning och en härlig stämning. I år planerar vi en Hantverksdag med många hantverkare och musiker. Till Åtvidabergs 600-årsjubileum nästa år, hoppas vi kunna arrangera en lång Hembygdsdag som varar en hel vecka, säger Gunilla med ett skratt. Nationaldagen firades förra året i ett strålande väder och lockade många besökare. Vår Landshövding Elisabeth Nilsson var inbjuden som talare, vilket många åtvidabergare uppskattade. -I år har vi förhoppningar om att kunna engagera en lokalt och nationellt känd person, säger Gunilla. Allsångskvällar kommer även i år att arrangeras av Hembygdsföreningen, något de började med förra året och som de hoppas kommer locka ännu fler besökare i år. -Det känns bra att vi alltid har möjligheten att gå inomhus om vädret inte är på vår sida vid dessa tillfällen, säger Jonny. Åtvidabergs Hembygdsförening, är en pigg nittioåring som är full av aktivitet och livsglädje. Dessutom besitter denna åldring ett stort socialt engagemang som den gärna delar med sig av och ser ljust på sin framtid. text & foto: Cizzi Rhen Daniel Hermansson Vi erbjuder hjälp inom: Elinstallationer Tele och Data Larm och Passér Styr och Regler Tel Mobil Trädgårdsgatan 25, Åtvidaberg Hämta din vinst hos Näringslivscentrum Eksågsvägen 2 (ovanpå turistbyrån) mån - ons mellan kl tel NYHET! Nästa utgåva 16 februari manusstopp mån 6 februari Facetten Café Beställning av smörgåstårtor, landgångar och mackor. Tel Även utkörning! Service och lägenheter för alla! STÄDSERVICE För hem, kontor, flytt och fönster. FASTIGHETSSERVICE Reparation och underhåll för hus och trädgård. BOSTADSUTHYRNING Vandrarhem, lägenheter och studentboende Ett telefonnummer, ALLA tjänster Åtvidabergs Elevhem Beställ snöskottning! Efter skatteavdrag fr 160:- per tim service omsorg boende 7

8 Drömmen om ett eget hus Det ställs högre krav för att köpa egen bostad. Den egna kontantinsatsen har fått större betydelse vid husköp. Hur löser man det om man är ung och drömmer om att äga en egen villa? Louise Carlsson har hitta en lösning som passar henne. Louise Carlsson 22 år som är uppvuxen i Nannersbo är en glad, positiv och målmedveten tjej. Hon har alltid vart noggrann och gillar att ta ansvar för sitt liv. Dessutom har hon alltid prioriterat ett eget sparande. Hon bor idag tillsammans med sin pojkvän i en lägenhet i centrala Åtvidaberg och längtar efter att köpa ett eget hus. Hon började arbeta extra när hon gick sista terminen i gymnasiet. Hon fortsatte sedan på Sandelius konditori och senare även som vikarie inom barnomsorgen i Åtvidabergs kommun. I höstas fick hon en tjänst på Hannäs förskola. -Alla har olika mål i livet, mitt första stora mål är att köpa ett hus tillsammans med min sambo. Som relativt ung inser jag att det underlättar att börja planera så tidigt som möjligt för att kunna förverkliga min önskan. -Jag har valt att lägga undan pengar varje månad sedan jag började jobba. Louise som är uppvuxen på landet uppskattar frihet. För henne är ett eget hus förknippat med en form av frihet. Dessutom ser hon ett tidigt husköp som en investering för framtiden. -Med en bra kontantinsats och regelbundna amorteringar hoppas jag kunna leva gott som pensionär, säger hon med ett skratt. Hon ser huset som en pensionsförsäkring oavsett om hon väljer att sälja eller bo kvar när hon blir äldre. -Förhoppningsvis har man hunnit betala av en hel del på sina lån. Jag kan tänka mig ett mindre hus vid havet och ett gott pensionärsliv när jag blir äldre, säger Louise med ett leende och något drömmande i blicken. Varför är sparande så viktigt för dig? -Jag tror det blir en naturlig del när man gillar att ta ansvar och uppskattar frihet. Med koll på sin ekonomi är det lättare att nå det man önskar. Dessutom finns det en trygghet i att ligga steget före. För mig är det även en slags frihet att veta att man är betrodd att låna och klarar av det. Avstår du från att göra eller köpa saker för att kunna spara? -Jag är van vid att alltid lägga undan en del av min lön. Även om sparande är viktigt för mig begränsar det inte, det jag vill göra. Hur går det med husköpet? -Vi har varit på en del husvisningar och lagt bud på några hus. Men än har det inte blivit något köp. Jag hoppas att ett hus som överensstämmer med våra önskemål snart dyker upp och att det blir vårt. Letar ni hus i Åtvidaberg? -Ja, som läget ser ut nu. Det ligger bra mellan kusten och Linköping. Dessutom finns allt i Åtvidaberg som ett mindre samhälle kan tänkas erbjuda. text & foto: Cizzi Rhen Snart dags att köpa bostad - då är det smart att bospara! Kolla in vårt justa bosparkonto. Du får en hög sparränta som gäller från första kronan och dessutom lånemöjlighet på tre gånger sparandet. Åtvidabergs Sparbank Post: Box 246, Åtvidaberg, Besök: Torggatan 1 Tfn Fax

9 Kerasilk Schampo eller balsam 1 st 69:- 2 st 129:- 3 st 179:- Ord.pris 148:-/st NYHET! Power Powder Colour 99:- är en serie med volymgivande stylingpulver för olika hårfärger. Familjen Sandgren önskar välkommen till Odéon Massage Biograph Odéon MASSAGE-behandling (Lotorp, fibro, klassisk, hot stone) , Eva-Lotta FILMVISNING , Mikael Behandla din vän som om han en gång kan bli din fiende, och en fiende som om han en dag kunde bli din vän. Marcus Tullius Cicero PASSA PÅ PASSA PÅ PASSA PÅ 50% rabatt PÅ ALL VINTER TORSDAG 26/1 till LÖRDAG 28/ MÖSSOR VANTAR BYXOR JACKOR KÄNGOR DAM/HERR/JUNIOR -en riktig sportaffär! Ombud för Åtvidaberg Adelswärdsgatan 4b Tel Mån-fre Lör gäller ordinarie pris Allt inom städning för hem, kontor, flytt och byggstädningar. Nu även matt-tvätt NY GRUPP! Start 8/2 FIXA FORMEN 8 tillfällen (BIA-mätning, kostråd, träning) Vid frågor kontakta Jessica Pettersson, friskvårdsterapuet, tel Vi har bytt lördag till SÖNDAGSÖPPET då har vi även spinningpass och funktionellträningspass Kom och må bra! Gamla Torget 1 Tel SKYNDA FYNDA! Spana in vårt FYNDBORD Här kan du göra många bra KLIPP! 50% rabatt på all BELYSNING Gäller så långt lagret räcker! Söderleden 15 Tel Öppettider: Mån-Fre , Lör SKYNDA FYNDA! REA 1/2 ordinarie priset på ALLA KLÄDER ej natt- och underkläder samt strumpor Vard: , ej lunchstängning Lör: Centrumhuset Tel

10 ANSLAGSTAVLAN FALERUMS IF VILL TACKA... Marinettes Mat & Café, Falerums Bil & Mek, Thylls Järn & Bygg, Hårfixarna, Hem & Fritid, Karmegrens Gårdsservice, Smultronboden, Kerstins Hårsalong, Åtvidabergs bok & pappershandel, ICA, Åtvidabergs Sparbank, Klädhuset Falerum, Valdemarsviks motorservice, Veronicas Fotvård, Stallkiosken, Sportringen, Lilla Harmoniboden, Hälsokraft, Home4you, Marias Hus, Sjöberga lanthandel, Spelhörnan och Barn & Presenthuset i Falerum FÖR STÖDET UNDER DET GÅNGNA ÅRET! TACK alla kunder och medarbetare för året som gått! Tack vare er insats har Gåvan kunnat medverka i åtskilliga hjälpinsatser på många platser i världen under Pröva på SCOUT för årskurs 1 och uppåt Torsdag 2 och 9 feb Kl i Johanneskyrkan (Douglasvägen 36) Välkommen SMU Åtvidaberg Åtvids Föreläsningsförening Onsdagen 8 februari kl , Godtemplargården Markus Larssons liv och konstnärskap Britt Svensson och Roy Andersson i samarbete med Åtvidabergs Konstförening Välkommen......som ny projektledare hos oss! Pontus Knutsson Projekledare inom VVS...tillbaka från pappaledigheten! Torben Carlsson Elektriker Åtvidaberg Entré 30:- Medlemmar fritt Välkommen! Eksågsvägen 4. Tel , fax öppet: vardagar VVS VENT PLÅT EL DRIFT GRATTIS GRATTIS TACK GRATTIS Nikki Karlsson 8 år den 9 feb önskar farmor, farfar, pappa, mamma och syskonen GRATTIS till charmtrollen Nellie & Mio som fyller 4 resp 1 år, 28/1 önskar mormor, Pelle, Christian Nästa utgåva 16 feb manusstopp mån 6 feb STORT GRATTIS till... RIKARD & SEBASTIAN ANDERSSON som fyllde 10 år den 12/1 Många GRATTIS-kramar från farmor och farfar. Faster Sophie och Daniel. som fyllde 6 år den 23/1 DAGENS ROS...till personalen på KommunRehab och Rörelse & Hälsa. Det var sommar när Jeanette Adelswärd kom till er, och vinter när hon lämnade oss alla. Vi vill tacka er för att ni med ert kunnande, er omsorg och era generösa hjärtan gjorde hennes sista tid i livet så trygg och bra den någonsin kunde bli. Philip Dorothée, Eva och Caroline Ett stort TACK till Mikael och Martin för en trevlig kväll i samband med MINECs tioårs-jubileum! Personalen med respektive på MINEC DIVERSE Jag vill berömma de fyra dagmammor som finns. Ni gör ett fantastiskt jobb! Bra att ni finns som altermativ! Nöjd förälder - Linda Fast jobb sökes. Alla ev. svar beaktas. Mek och svetskunnig. Även deltid, 75% Du kan lämna Din "radis" i vår låda på Spelhörnan i Åtvidaberg. Det går även bra att maila; Tel ULLARED, 6,5 tim :- 22/2, 15/3, 3/4, 13/4, 7/5, 15/5 ULLARED :- Långdag 9 tim 26/3, 11/4, 26/4 MADONNA :- Skidresa 17/2, 10 dagar, v. 8 ROSTOCK :- Påskresa 6/4, 3 dagar TYGRIKET :- 17/4 inkl fm.kaffe och lunch

11 1500 Per förp 2 FÖR SPARA 16:90! Per förp TORSKFILÉ SPARA 5:50! SPARA 9:90! FINDUS 400g Djupfryst Jämförpris 62:50 kr/kg Max 3 förp/hushåll CARTE D OR GB GLACE 0,75l Flera olika sorter Jämförpris 6:67 kr/l Max 3 förp/hushåll En helt ny butik. Samma gamla affärsidé. TACOSÅS SANTA MARIA 230g Mild Medium Hot Jämförpris 43:48 kr/kg/l Nu har vi slagit upp portarna till nya Willys i Åtvidaberg. I butiken hittar du en stor avdelning frukt och grönt, butiksbakat bröd, bakverk från Lilla Hembageriet och ett brett sortiment av färskvaror. Men trots allt nytt är vi precis lika billiga som vanligt. Vår affärsidé är självklart densamma: Sveriges billigaste matkasse. Välkommen! Nu kan du beställa bakverk och smörgåstårtor från Lilla Hembageriet hos oss. Du hittar även bakelser och bakverk direkt i 1000 Per förp SPARA 9:50! CHIPS/RINGAR butiken. ESTRELLA g Flera olika sorter Jämförpris 33:33-40:00 kr/kg Max 5 förp/hushåll 3990 Per kg PÅ WILLYS KA Ö ÄR N JD MED TE KV IN RT ON G U N TÉ LI A Garanterat bra kött! SPARA 5:96! D L 3000 DUBBLA TT. PE KÖ N TILLBAKA O M HE A K 2 FÖR NA AR G FÄ RS SPARA 40:00/kg! FLÄSKFILÉ ITALIEN Djupfryst Ca 500g Jämförpris 39:90 kr/kg Max 3 förp/hushåll! PACK 3990 JUICE Per förp GLASSTRUTAR SIA 12-15pack Storstrut Fragaria Jordgubbe SIA-Trollis Jämförpris 2:66-3:32 kr/st Begränsat parti För dig som handlar andra varor för minst 100 kr. GARANT 1l Apelsin Äpple Jämförpris 15:00 kr/l 4 FÖR 2 FÖR FÖR 3000 SPARA 12:50! pant SPARA 18:60! KAFFE GEVALIA g Flera olika sorter Gäller ej eko och koffeinfritt Jämförpris 65:00-81:25 kr/kg Max 2 köp/hushåll PRODUKTER FRÅN GRÄDDHYLLAN COCA COLA, SPRITE, FANTA MILDA 250ml Flera olika sorter Jämförpris 24:00 kr/l Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse COCA COLA 2l Flera olika sorter Jämförpris 5:63 kr/l +pant Max 2 köp/hushåll Priserna gäller t.o.m. sön 29/ på Willys i Åtvidaberg, Oxtorpsgatan 1. Öppettider mån-lör 8-21, sön

12 Falerums Hushållstjänster Ingår i Falerums Buss AB Utnyttja RUT-avdraget för hushållsnära tjänster! Varför en Thermia värmepump? Fråga de som har en. - Allt inom städ & hushållsarbete - Städning, Klädvård, Matlagning, Trädgårdsarbete m.m Dags för fönsterputsning? Prästängsvägen 5 Boka tid redan IDAG! Annelie: , Lediga LÄGENHETER 2:a med kokvrå, Smällgatan 6 3:a med hiss, Slätten Stationshuset 1, Åtvidaberg, Tel NYTT FÖRETAGSNAMN SAMMA SERVICE! Öppet: mån-tor fredag lördag stängt DIN LOKALA ELINSTALLATÖR Utför ALLA ELINSTALLATIONER för både privatpersoner och företag Lokalkontor tel Lars Mobil Huvudkontor tel Johan Ågren Begravningsrådgivare Omsorg i minsta detalj! Åtvidabergs Begravningsbyrå Företaget har ombildats till AB, därav namnbytet! Sök oss för fria kostnadsförslag, inspiration och idéer! Kursstart fredag 10/ år kl , 12 år och uppåt Ring för mer info. Skynda att anmäla dig! Gamla Torget 1 Tel Birgitta Åsljung Svensson Florist Stenhusg 4, Åtvidaberg Tel ,

BOVISTA BJUDER PÅ TILL VÅRA HYRESGÄSTER: KÄGELSPEL OCH MACKA!

BOVISTA BJUDER PÅ TILL VÅRA HYRESGÄSTER: KÄGELSPEL OCH MACKA! TILL VÅRA HYRESGÄSTER: BOVISTA BJUDER PÅ KÄGELSPEL OCH MACKA! Bovista bjuder på kägel och matig macka! Lördagen 23/11 kl 16.00 och kl 18.00 bjuder vi våra hyresgäster på kägelspel och matig macka. Kom

Läs mer

25 00 Spara 34:90 per kg

25 00 Spara 34:90 per kg DUBBLA PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE ÄR NÖJD MED KVALITÉN PÅ WILLYS FÄRSKA KÖTT. Gå plus ännu mer. Anslut dig till Willys+ Läs mer på sidan 3 Nyhet! Nu kan du få ännu mer för pengarna. Om du betalar lite

Läs mer

N r 2012 www.klippetiatvid.se 16 feb - 7 mars 443 Nyheterna dagar kvar lördagar 10-13 MÄKLAREN SOM REKOMMENDERAS AV VILLAägarna

N r 2012 www.klippetiatvid.se 16 feb - 7 mars 443 Nyheterna dagar kvar lördagar 10-13 MÄKLAREN SOM REKOMMENDERAS AV VILLAägarna Nr 2 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se a n r e t e h y N! g ä v å är p 16 feb - 7 mars 443 dagar kvar ÖPPET: Mån - fre 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14) lördagar 10-13 Bengan

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

Nästa Rydebäcksblad kommer 15/1-2014. Telefon 042-22 13 73 1/2. ord.priset! Gorgonzola. Marco Oro ca 150 gr/bit. /hg

Nästa Rydebäcksblad kommer 15/1-2014. Telefon 042-22 13 73 1/2. ord.priset! Gorgonzola. Marco Oro ca 150 gr/bit. /hg Nästa Rydebäcksblad kommer 15/1-2014 www.rydebäcksbladet.se Nummer 47 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 27 december 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

2 för1. 23 dagar kvar VÅRBUFFÉ. Grattis Åtvidaberg sid 2. Clinic i världsklass sid 8-9. Charlotte Perelli sid 10

2 för1. 23 dagar kvar VÅRBUFFÉ. Grattis Åtvidaberg sid 2. Clinic i världsklass sid 8-9. Charlotte Perelli sid 10 Nr 6 2013 11 april - 24 april KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 2 för1 Grattis Åtvidaberg sid 2 Clinic i världsklass sid 8-9 Charlotte Perelli sid 10

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

KROPPSSPRÅKETS KRAFT med Eva Granlund. Ditt lokala tryckeri! 835 dagar kvar. Inför vårens mässa håller vi stängt fredag 11/2

KROPPSSPRÅKETS KRAFT med Eva Granlund. Ditt lokala tryckeri! 835 dagar kvar. Inför vårens mässa håller vi stängt fredag 11/2 Informations- och annonsblad för alla som tröttnat på att skotta snö! Nr 1 2011 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 20 jan - 16 feb Ditt lokala tryckeri! Gerth 070-605 25 23 Thomas

Läs mer

SENIORKORTET. för ålderspensionärer SPF SKPF SPRF. Kontakt: Karl-Evert Andersson - Tel. 0703-88 11 23. Giltig till 30 sep 2016.

SENIORKORTET. för ålderspensionärer SPF SKPF SPRF. Kontakt: Karl-Evert Andersson - Tel. 0703-88 11 23. Giltig till 30 sep 2016. SENIORKORTET för ålderspensionärer is Pr 0 10 :- SPF SKPF SPRF Kontakt: Karl-Evert Andersson - Tel. 0703-88 11 23. Giltig till 30 sep 2016. Innehållsförteckning 1. Apoteksgruppen 2. Meca 3. Gloriosa 4.

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

25 00 Spara 29:90 per kg. Premiär för Willys på Hvitfeldtsplatsen. Nu kan du få ännu mer för pengarna. Om du betalar lite mindre. Nyhet!

25 00 Spara 29:90 per kg. Premiär för Willys på Hvitfeldtsplatsen. Nu kan du få ännu mer för pengarna. Om du betalar lite mindre. Nyhet! Willys v7 s1 Hvitfeldtsplatsen Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse Premiär för Willys på Hvitfeldtsplatsen. Start tors 14/2 kl 8:00! 29 90 SPARA 38:00 per kg! 22 90 SPARA 10:00 per kg! BENFRI KARRÉ

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz REA REA REA REA REA REA REA REA REA. AC och stereo med CD

Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz REA REA REA REA REA REA REA REA REA. AC och stereo med CD Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz N r 1 2010 21 jan - 17 feb BÅGREA 70% upp till Begränsat sortiment. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t o m 17/2-2010 STÄNGT 29-30/1 Då

Läs mer

Natt och Bar STUDENTVECKAN. SOMMARTIDER JUNI OCH AUGUSTI... 9.30-18.00 JULI... 9.30-17.00 Lunchstängt... 13.00-14.00 LÖRDAGAR...

Natt och Bar STUDENTVECKAN. SOMMARTIDER JUNI OCH AUGUSTI... 9.30-18.00 JULI... 9.30-17.00 Lunchstängt... 13.00-14.00 LÖRDAGAR... Nr 10 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 5 juni - 19 juni Åtvidabergs Färghandel firar 35 år sid 2-3 Gäller t.o.m 20130809 Preem-macken får nytt liv

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

25% Ditt lokala tryckeri! GÄLLER ÄVEN VÅRENS NYHETER! Ljus 3:a på bottenvåning. 22 mars - 4 april

25% Ditt lokala tryckeri! GÄLLER ÄVEN VÅRENS NYHETER! Ljus 3:a på bottenvåning. 22 mars - 4 april Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr 4 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se r a g å b A L L A 25% GÄLLER ÄVEN VÅRENS NYHETER! Fler

Läs mer

Nyhet! Soglasögon från

Nyhet! Soglasögon från Informations- och annonsblad för alla som väntar på att våren ska explodera. annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 4 2011 24 mars - 6 april Nyhet! Soglasögon från 1.595.- Ditt

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142 1 147 75 151 50 29 138 51 171 01 40 24 Gåband Butikerna i Vara Småstad bjuder på kaffe med dopp kl. 17.00 20.00 inkl motor Ord pris 4.995:- 146 161 149 Slättatorsdag 3.900:- 42 För leverans 12 mars. 83

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY Välkommen till förfesten FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY TÄVLINGSPROGRAM FÖR-VM 2014 en fantastisk förfest se vårt utbud av aktiviteter, nöjen, tävlingar, festligheter

Läs mer

skön sommar! SOMMARTIDER Gäller även Hälsobutiken Halvtid för ÅFF Bersbo gjuteri blev JoRog Företagsamhet tog klass till Budapest RABATT

skön sommar! SOMMARTIDER Gäller även Hälsobutiken Halvtid för ÅFF Bersbo gjuteri blev JoRog Företagsamhet tog klass till Budapest RABATT Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr 10 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se TAXFREE 20% 21 juni - 4 juli PÅ SOLGLASÖGON Gäller t o

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Förmånserbjudanden. till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb. Varsågod!

Förmånserbjudanden. till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb. Varsågod! Förmånserbjudanden till dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb Varsågod! I foldern finns flera olika företag som har tagit fram speciella erbjudanden, enbart för dig som är medlem i Söderslätts Golfklubb!

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... 2 för1 KÖP ETT PAR PROGRESSIVA GLASÖGON

Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... 2 för1 KÖP ETT PAR PROGRESSIVA GLASÖGON Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr 15 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 2 för1 KÖP ETT PAR PROGRESSIVA GLASÖGON (gäller ej WL-glas)

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Din kompletta elspecialist!

Din kompletta elspecialist! Din kompletta elspecialist! www.carlssonsel.se 2 Välkomna till Carlssons El och Jakt - din kompletta elspecialist! Carlssons El och Jakt AB är ett gammalt familjeföretag som hjälpt Sotenäsborna med elinstallationer

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! Söker du lägenhet i Åtvidaberg? HÖSTENS NYHETER STÄNGT 26-28/8. upp till. 25 aug - 7 sept

75% BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! Söker du lägenhet i Åtvidaberg? HÖSTENS NYHETER STÄNGT 26-28/8. upp till. 25 aug - 7 sept Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 12 2011 25 aug - 7 sept BÅGREA 75% upp till Begränsat sortiment.

Läs mer

Nyheterna. Ditt lokala tryckeri! Tel. 0120-100 40 Gerth 070-605 25 23 Thomas 070-540 81 99. är här! Ledig lägenhet. 22 sep - 5 okt

Nyheterna. Ditt lokala tryckeri! Tel. 0120-100 40 Gerth 070-605 25 23 Thomas 070-540 81 99. är här! Ledig lägenhet. 22 sep - 5 okt Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 14 2011 22 sep - 5 okt Nyheterna är här! Mån - fre 09.30-18.00

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

75% Ny lya efter semestern? BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! 255 dagar kvar. STÄNGT fre 24 augusti och lör 25 augusti

75% Ny lya efter semestern? BÅGREA. Ditt lokala tryckeri! 255 dagar kvar. STÄNGT fre 24 augusti och lör 25 augusti Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 12 2012 23 aug - 5 sept BÅGREA 75% upp till Begränsat sortiment.

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

HÖSTENS NYHETER. Nu åker vi på mässa för att köpa in. Ditt lokala tryckeri! STÄNGT

HÖSTENS NYHETER. Nu åker vi på mässa för att köpa in. Ditt lokala tryckeri! STÄNGT Nr 13 2013 KLIPPET i Åtvidaberg AB annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se 22 aug - 4 sept Nu åker vi på mässa för att köpa in HÖSTENS NYHETER Ditt lokala tryckeri! STÄNGT Gerth 070-605

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Nu har vi fyllt butiken med NYA FRÄSCHA SOLGLASÖGON

Nu har vi fyllt butiken med NYA FRÄSCHA SOLGLASÖGON Vi önskar alla en Glad Påsk! annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 5 2012 5 april - 25 april Nu har vi fyllt butiken med NYA FRÄSCHA SOLGLASÖGON Välkomna in! 393 dagar kvar ÖPPET:

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

annonsprislista 2012 Världens största magasin för kvinnor.

annonsprislista 2012 Världens största magasin för kvinnor. Världens största magasin för kvinnor. Cosmos budskap - mer aktuellt än någonsin! Cosmopolitan är tidningen för alla coola kvinnor som vill få ut det mesta av livet. Vår unika framgångsformel, där vi ger

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Bankbytardag på Handelsbanken

Bankbytardag på Handelsbanken Tel 0120-100 05 Fax 0120-134 65 annons@klippet.biz N r 3 2010 4 mars - 17 mars Bankbytardag på Handelsbanken Lördagen den 13 mars har vi extraöppet kl. 10.00-14.00 för dig som är intresserad av att se

Läs mer

25% 20 % RABATT på grillar. 332 dagar kvar. på ALLA bågar Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2012 Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

25% 20 % RABATT på grillar. 332 dagar kvar. på ALLA bågar Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2012 Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Informations- och annonsblad för alla som gillar att läsa om Åtvidaberg... Nr 9 2012 annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se! r a m m o s n e g i vårens Änt l Välkommen till vår butik

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMPAR SOM SPAR MER LÄNGRE!

LUFTVÄRMEPUMPAR SOM SPAR MER LÄNGRE! ung i fokus sid 4 LUFTVÄRMEPUMPAR SOM SPAR MER LÄNGRE! Installerade med 6 års helgaranti testad av SP FINSPÅNG HUR MYCKET KAN DU SPARA? NÄR VI SETT DITT HUS FÅR DU VETA! RING OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Informations- och annonsblad för alla som hittat timmen som försvann... SynTrygg 3 års allriskgaranti på glasögon.

Informations- och annonsblad för alla som hittat timmen som försvann... SynTrygg 3 års allriskgaranti på glasögon. Informations- och annonsblad för alla som hittat timmen som försvann... annons@klippetiatvid.se Tel 0120-100 05 www.klippetiatvid.se N r 5 2011 7 april - 20 april 759 dagar kvar SynTrygg 3 års allriskgaranti

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

MRO-AKTUELLT (10/2014)

MRO-AKTUELLT (10/2014) MRO:s Vårmöte 2015 Tidigare MRO-möten har beslutat att MRO:s Vårmöte 2015 kommer att hållas lördagen 7 mars i Malmköping, med MUMA som värd Deltagare som kommer med tåg hämtas i Flen med Veteranbuss efter

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 18 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 23 okt. Campanakören

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer