CV för Mikael Hveem Upprättad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV för Mikael Hveem Upprättad 2012.07.18"

Transkript

1 CV för Mikael Hveem Upprättad Personliga data & fritid Adress Mikael Hveem ( ) Älvgatan Karlstad Telefonnummer B , A Mailadress Hemsida Civilstånd Språk Fritidsintresse Skild (för ca 10 år sedan) Tre barn, Mathilda 15, Anna 17 och Henrik 19 år. Svenska (modersmål) Engelska (flytande) Tyska (något) Sport och föreningsliv. Avslutade ideella uppdrag bl.a. - IFK Ölme Styrelse IFK Ölme Valberedningens ordf Revisor i Ölme Gymnastikförening Grundare, styrelseledamot bl.a. ordförande, i byalaget Väse framtid Revisor i IFK Väse Carlstads Ungdomsfotbollsförening (CUFF) Grundare - Värmlands Fotbollförbund styrelseledamot Revisor i Leader föreningen Närheten 2008 (EU-finansierad verksamhet) - Lekmannarevisor Carlstad United Pågående ideella uppdrag - Värmlands Fotbollförbund Valberedningen 2007-> Körkort *BCDE Utbildningar Gymnasiet 3-årig ekonomisk linje Militärtjänstgöring A9 Kristinehamn, Pjäsgruppchef Växjö Universitet Linjen för Småföretagsekonomi 80 p Anställningar / Arbetslivserfarenhet Sparbanken Kronan Vikariatsanställning på redovisningsavdelningen. Växjö AB Lyckeåborgs Bruk Administrativ Chef Karlskrona Ramströms Emballage AB Ekonomichef Sunne Esselte Grafotex AB Ekonomichef Solna Skogsvårdstyrelsen Administrativ chef S+T län Karlstad Iplast AB Administrativ chef Karlskoga

2 Cap Gemini Ernst & Young SAP R/3 Affärssystemskonsult, Finans Team Chef för SAP R/3 konsultteam, Mellansverige Sälj av & Projektledare för införande av lösningar baserade på standardapplikationer Sälj, Projektledare & Nordisk ansvarig för metodiken som nyttjades vid optimering av tidigare implementerade affärssystem samt vid införandeprojekt, PL-coach Projektledare för utredning om ev. satsning på kundsegmentet SMB (Små och medelstora företag) PL & uppstart av enhet för PeopleSoft Application (HR) ValueBasedPricing Hveem AB Egen konsultverksamhet med uppdrag inom affärsutveckling och affärsprocessoptimering. Se nedan för de senaste ngt större uppdragen. Eget företag med följande verksamhet: Projektledning Affärsprocessoptimering Workshop - planering, genomförande och uppföljning facilitator Linjechef att hyra Styrelseuppdrag Förändringsarbete Stöd i start ups, kommersialiseringsfas Säljstöd, bl.a. design av lösningar baserade på olika affärssystem Finansieringsfrågor, affärsplaner, mm Mentorskap Ett axplock av uppdrag Säljstöd & affärsutveckling åt större internationellt IT-konsultbolag. Sälj av affärssystemet Axapta. Affärsutveckling och förändringsarbete i större svenskt konsultbolag. Ett processorienterat angreppssätt. Ekonomi & VD-uppdrag i mindre företag inom segmentet kapitalmäkleri. Affärsutveckling och affärsplansutformning i kombination med kapitalförsörjning till livskraftiga projekt. Stöd / mentor till nyföretagare. Planering och genomförande av större (ca 80 pers) workshop åt Internationellt konsultbolag som ett led i deras uppdrag mot kund inom kemibranschen. Affärsutveckling och sälj av specifik SAP-lösning åt ett konsultbolag. Country Manager Sweden för Norskt bolag vid uppstart på den svenska marknaden med underhållssystem. (se nedan Psiam AB/AS) Coach & VD i entreprenörsföretag med unik produkt. Finansiering, avtalshantering, mm. (se nedan Corner Vending AB)

3 Psiam AS / AB Country Manager Sweden Ansvar för att bygga upp verksamheten i Sverige från att bilda bolag, sälja in produkten på marknaden och rekrytera personal för ytterligare sälj och leverans. * Sälj & säljledare * Affärsansvar för projektleveranser * Rekrytering * Budgetansvar för Svenska verksamheten Under 2007 styrelseledamot i det norska moderbolaget Psiam AS. Efter att ha lämnat över rollen som Country Manager för Psiam AB vidtog rollen som Controller för både Psiam AS och AB. Detta var en halvtidssysselsättning som kombinerades med nedan roll i Corner Vending under perioden nov 07 till augusti 08. För mer info om Psiam hänvisas till >2009 Corner Vending AB VD Fr.o.m. år 2005 delvis uppdrag på Corner Vending AB. Initialt såsom stöd i deras arbete med att hitta finansiering för sin verksamhetsidé. Arbete med finansiella prospekts, affärsplaner, kontakter med riskkapitalister, banker, m.fl. Under 2007 trappades uppdraget som affärsutvecklare upp till att mot slutet av året omfatta ca 40 % och fr.o.m. januari % och då som inhyrd VD för företaget. Fr.o.m. september 08 var engagemanget 100 % och fortsatt i rollen som VD med uppgift att bygga en organisation som skulle klara en lansering av matautomaten Entibi inte bara i Skandinavien utan inom ngt år även rulla ut denna satsning över i första hand Europa med start i England. Corner tvingades p.g.a. svårigheter med finansiering dra ner på ambitionen och takten under vintern/våren 2009 viket innebar att VD-rollen reducerades till ett minimum och uppdraget för Corner avslutades april För mer information om Corner Vending hänvisas till Företaget begärde sig själva i konkurs oktober 2009 pga av likviditetsbrist > Foress AB / Sandhaven B.V. Under perioder då ej full beläggning funnits har Ceptum Finans AB tiden fyllts med uppdrag inom ramen för Foress och Sandhavens, samt under hösten 2009 Ceptum Finans, verksamhet med projektfinansiering. Företrädesvis har detta rört affärsplaner, administration och även den operativa verksamheten med att koppla ihop kapital med livsdugliga projekt. Under sommaren och hösten 2009 har detta varit det huvudsakliga uppdraget > Psiam AB Sales Manager Från slutet av 2009 hade jag ett uppdrag som säljchef på det företag som jag under 2006 var med och startade upp i Sverige. Produkten och lösningen baseras på ett världsledande underhållsystem, Infor EAM, och mitt verksamhetsområde är Sverige och i viss mån Norge. Målgruppen är större, utrustningsintensiva, organisationer med stort behov av total kontroll på sina anläggningar. Uppdraget slutfördes i juni 2010.

4 2010-> Capgemini Sedan maj 2010 var jag engagerad i Capgemini på deltid såsom säljare och affärsutvecklare med inriktning på Application Management för SAP-system. Från augusti 2010 utökades denna deltid till att vara 100% med en uppdelning på dels sälj och affärsutveckling såsom ovan samt också en lika stor del konsulting med projektledning och Business Intelligence. Från 2011 mestadels konsulting inom projektledning och BIM, Business Information Management. Exempel på uppdrag Design och erbjudande Design och angreppssätt för utrullning av SAP HR till över 20 enheter i Europa. Kunden, som finns inom "återförsäljarbranschen" har ca 2000 anställda i Europa. Vidare innehöll uppdraget att beskriva hur Capgemini kan möta kundens önskemål för ett partnerskap inom "IT sourcing". Dvs beskrivning av Capgemini's metoder, tekniker, utrullningsstrategier, mm. Design och erbjudande Design av angreppssätt och framtagande av erbjudande för att rulla ut en SAP-lösning, kärna från en engelsk lösning, till Tyskland, Frankrike, Spanien och Sverige. Kunden står under FDA-krav och är ett tillverkande företag inom läkemedelsbranschen. Lösningsdesign och erbjudande Design och presentation av lösning avseende AM på Kran för kund inom tillverkande industri med stora krav på hantering av regulatoriska bestämmelser Testledare för SAP-implementation i Brasilien Testledare tillika beträdande projektledare på ett säljbolag i Sao Paulo till en ledande biltillverkare i Sverige. En utrullning med speciella problemställningar med anledning av det Brasilianska skattesystemet. BI Analytical Reporting för stor fordonstillverkare Ansvarig för framtagande av krav och önskemål för nytt finansiellt SAP BW som en del av ett stort projekt med införande av ny ekonomisk modell world wide. Över 100 bolag i fler än 30 länder är inledningsvis i scope. I nästa fas antagligen resterande 250 bolagskoder. Genomförande av nulägesanalys på stor statlig myndighet med förslag till väg framåt, önskat läge enligt metodiken IE Phase One, BIM. En AS IS beskrivning med identifierande av en rad möjligheter till förbättring genomfördes och som utfall levererades bl.a. en förankrad målbild för "objetet Analys Uraval Uppföljning". För att fastställa denna målbild adderades ett antal avgränsningar > Ninetech Sedan slutet av 2011 engagerades jag såsom Business Konsult med fokus på affärsutveckling informationshantering och att bygga en enhet inom Ninetechgruppen som skall jobba med Business Information Management. Dvs analyser av hur företag och andra organisationer använder sin tillgängliga

5 information idag och hur de skulle vilja använda den framgent. Från omorganisation våren 2012 är denna gruppering en Business Area inom Ninetech med eget resultatansvar. Min uppgift är att leda och utveckla gruppen med såväl metodik, uppdrag som resurser, Business Area Manager. Exempel på uppdrag Workshop med ledningsgrupp på företag med ca 350 anställda för att definiera målbild och vägen dit. Efter genomförd WS utarbetades en transformationskarta med huvudaktiviteter för att ta företaget från nuläge till nyläge. Min uppgift har varit att driva företaget att genomföra nödvändiga processutvecklingar, organisationsstrukturer och att tillse att strategier, förvaltningsmodeller, mm utvecklats och finns på plats för att beslut skall tas som leder företaget mot målbilden. Projektledarstöd vid inrullning av nytt affärssystem. Ett företag ti stålbranschen får via sitt moderbolag ett nytt affärssystem som skall kopplas ihop med befintliga system och rutiner. Min uppgift är att stödja den lokala projektledaren med metoder, tips och idéer samt tillse att man skapar en bas för att kunna optimera sina flöden och processer i ett steg 2 av projektet. Bollplank och erfarenhetsdatabas. Summering av erfarenhet och synsätt Kompetens & erfarenhet: Ekonomi & Personal 15 år i ledande ställning IT & Processlösningar 20 år (kravställare, sälj, design) Sälj & Marknadsföring 10 år i olika roller Linjechef 25 år Projektledning Har jobbat projektorienterat hela mitt yrkesverksamma liv Mina grundteser bygger på att jag: Drivs av *att se andra växa med uppgiften Tror på *att verksamheten bärs upp av sälj och att ha kvalité i varje leverans Givna löften *skall hållas och därför är tydlighet viktigt Menar att sälja *är att påverka till handling och kräver därmed struktur Är övertygad om *att är något värt att göras så är det värt att göras bra Vill för min egen del *jobba i en organisation med stora ambitioner och visioner Dessutom *vill jag ha roligt både på och utanför jobbet Att viktigast av allt *är att inte sätta kompetensgränsen vid sin egen eller andra chefers nivå utan varje person bidrar med sina erfarenheter och kompetenser och tillsammans kan man därmed göra underverk Slutligen *menar jag att man inte skall ta sig själv på allt för stort allvar utan kunna skratta åt sina, och andras, misstag och att det alltid finns väldigt mycket mer att glädjas över än att vara ledsen för

En interimschef har en unik position och kan bidra med ett nytt perspektiv

En interimschef har en unik position och kan bidra med ett nytt perspektiv TEMA: INTERIM 11 November 2013 En interimschef har en unik position och kan bidra med ett nytt perspektiv Ewa Åsberg, personalchef på BTH Bygg om företagets val att ta in en interimistisk chef från HRM

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6 Medarbetare 8 Ledningsgrupp 10 Styrelse

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Rapport Export II Luleå 2012-09-25

Rapport Export II Luleå 2012-09-25 Rapport Export II Luleå 20120925 1 Inledning InternetBay initierade 2005 ett arbete för att ta fram en arbetsmodell vars syfte var att hjälpa små företag att komma ut på en internationell marknad. Arbetsmodellen

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 12 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping.

Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Årsredovisning 2001 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Informationstillfällen

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013

Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013 FSPOS 2014-09-17 Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Finansiella sektorns privat offentliga samverkan (FSPOS) Genomfört arbete 2008-2013 2(15) Innehållsförteckning INLEDNING...3 GENOMFÖRT

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Implema Traineeprogram 2012

Implema Traineeprogram 2012 Implema Traineeprogram 2012 Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla medelstora företags affärsprocesser med hjälp av affärssystem

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer