Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips"

Transkript

1 Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Nu är det dags att sätta sig in arbetet runt anslutningen av din fastighet mot den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sörfjärden. Med det här materialet vill vi lotsa dig igenom de olika stegen i anslutningen. Genom vårt flödesschema får du en överblick av anslutningens olika steg; vem som gör vad, dvs ditt och vårt ansvar, hur lång tid arbetet beräknas ta, våra tjänster, val av abonnemang, avgifter med mera. Flödesschemat är din guide genom arbetet och du hittar det under flik 1. I fickan på insidan av pärmen här bredvid finner du vårt vikblad Vem gör vad vid anslutningen till den allmänna VA-anläggningen. I bladet illustreras anslutningen i stora drag. Ytterligare frågor och funderingar Om du har frågor och funderingar runt materialet, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på tfn eller

2 1 UPPSTART Dags att påbörja arbetet. Grundläggande information; möten, genomång av process och förutsättningar. FÖRBINDELSEPUNKT Beslut om förbindelsepunktens läge och ansökan om anslutning. 2 3 LEDNINGSARBETE Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen och upprättande av fastighetens förbindelsepunkt, FP. EGET ARBETE Klart att påbörja egna arbeten inom fastighet med bland annat ledningar och LTA-station. 4 5 VÄLKOMMEN Som kund hos MittSverige Vatten har du tillgång till våra vattentjänster dygnet runt, året om. UTVÄRDERING Hur har vi skött oss? Kanskke också några tips och råd till oss från dig som fastighetsägare. 6

3 1 UPPSTART Normal tidsåtgång anges här under respektive flik Efter utredningar och olika vägval är det nu klart att inleda arbetena för utbyggnaden av en allmän VA-anläggning i ert område. Under varje flik i den här pärmen finns en inledande text om flikens innehåll och en checklista. I checklistan får du en översikt av vilka dokument som hör hemma under fliken. De dokument som redan nu sitter i pärmen är märkta med en bock i rutan framför dokumentets titel. Dokument vars rutor inte är förkryssade kommer att skickas eller delas ut till dig allt eftersom projektet fortskrider. Ta gärna för vana att sätta in material som skickas ut under respektive flik i pärmen så har du allt samlat på ett och samma ställe. Information om kommande arbeten, både planerade och akuta, kommer att skickas ut via SMS. Anmäl ditt mobilnummer till kundtjänst. Läs mer under flik 3, Ledningsarbeten Flödesschema Utbyggnadens omfattning Karta över verksamhetsområde

4 2 FÖRBINDELSEPUNKTENS PLACERING Upprättande av förbindelsepunkt sker parallellt med utbyggnad av huvudledningsnät och kan ta upp till ett år. Det första steget i anslutningen blir att du får en placering på förbindelsepunkten (FP*) vid din fastighet. Placeringen skickas ut till dig på en karta. Om du har synpunkter på placeringen, kontakta MittSverige Vatten enligt instruktioner i det brev som du får tillsammans med kartan. Förbindelpunktens läge justeras endast om särksilda särskilda föreligger. Om inte särskilda skäl föreligger, anses förbindelsepunktens placering vara fastställd och ligger då till grund för hur ledningsnätet planeras och byggs ut i området. Förbindelsepunkten (FP) ligger normalt ungefär en halv meter utanför tomtgräns. Det är också dit Nordanstig Vattens ansvar för VA-anläggningens ledningar sträcker sig. Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är det du som fastighetsägare som är ansvarig och utför de arbeten som krävs för anslutningen. *En förbindelsepunkt är den punkt där fastighetsägarens och VA-huvudmannen kopplar ihop ledningarna. Se även punkt 2 i illustrationen på vikbladet som sitter i fickan på pärmens insida. Hur tänker du finansiera din anslutning? Om du behöver ta ett lån, tänk på att kontakta din bank i god tid innan anläggningsavgiften ska betalas. Brev, placering av förbindelsepunkt, FP Fastighetskarta, placering av förbindelsepunkt, FP Blankett, ansökan om anslutning Rutin för att behålla eget vatten Brev, meddelande om upprättad förbindelsepunkt, FP Fastighetskarta, upprättad förbindelsepunkt, FP Kostnadsexempel, anslutningsavgift Ersättning för enskild avloppsanläggning Blankett, ansökan om ersättning för enskild avloppsanläggning. ABVA, Allmänna bestämmelser

5 3 LEDNINGSARBETEN Beräknas pågå ca 12 månader Nu är det dags för ledningsarbeten i ert område. MittSverige Vatten kommer att påbörja utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar. Byggnation av vattenverk och avloppsreningsverk genomföras parallellt. Arbetet startar i början av september och utförs normalt vardagar mellan klockan och Avvikelser förekommer. Under arbetet kommer begränsad framkomlighet tidvis att råda i området. Det kan också förekomma en del buller och damm under byggtiden. Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara klar att användas september Återställningsarbeten kommer att slutföras under Information om arbeten kommer att skickas ut via SMS eller fast telefoni. Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete. Mestadels schaktfri rörläggning Ambitionen är att vi så långt som möjligt ska kunna använda oss av schaktfri rörläggning. I det här arbetet använder vi metoden infodring. I princip innebär schaktfri rörläggning att man gräver en grop i början och slutet av ledningssträckan och ledningarna kan sedan läggas mellan groparna utan att schakta Fördelarna med de schaktfria metoderna är att ingrepp mark och störningar infrastruktur kan minimeras. Metoderna är också kostnadseffektiva i jämförelse med traditionell schakt. Om du väljer att mäta din vattenförbrukning måste platsen där mätaren installeras vara frostfri. Läs mer om val av taxa och avgifternas indelning under flik 5. Ledningssträckning, översikt Information om arbeten via SMS

6 4 Eget arbete Du har 2 år på dig att ansluta till den allmänna VA-anläggningen. När förbindelsepunkten vid din fastighet är upprättad är det dags att påbörja arbeten inom fastigheten. Arbeten inom fastigheten utförs av dig som fastighetsägare. MittSverige Vattens ansvar sträcker sig fram till fastighetens förbindelsepunkt, FP. Läs mer om förbindelsepunkt under flik 2. I vikbladet i fickan på pärmens insida får du en överblick av vårt och ditt ansvar. Om du behöver hjälp med arbeten inom fastighet, kontakta en entreprenör. Servisledning in till fastigheten Ledningar från förbindelsepunkten in till fastigheten kallas för servisledningar. Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att gräva ner servisledningarna mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Plats för vattenmätaren Du kan välja mellan ett abonenemang med mätning av det vatten du förbrukar eller ett abonnemang där du betalar utifrån en uppskattad förbrukning. Om du väljer ett abonnemang med mätning ska du upprätta en plats för vattenmätaren, se ritning på vattenmätarplats. MittSverige Vatten tillhandahåller och installerar vattenmätaren. Läs mer under flik 5 om vilket abonnemang som passar dig bäst. Alla fastigheter förses med en LTA-station Spillvattenledningsnätet i området är av typen trycksatt, vilket innebär att alla fastigheter kommer att förses med en LTA-station. För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med tillhörande pump, en så kallad LTA-station, ska grävas ner på fastigheten MittSverige Vatten tillhandahåller LTA-stationen och den ingår i anläggningsavgiften för din anslutning. Du som fastighetsägare ansvarar och står för grävning, installation, framdragning av el och den elförsörjning som krävs för stationens drift. Beställning av LTA-station, elskåp och tillhörande kringutrustning gör du enligt den rutin som skickas ut till dig i god tid innan beställning kan påbörjas. Ritning vattenmätarplats Rutin för beställning av LTA-station Anvisning för installation av LTA-station inför driftsättning av LTA-station

7 5 VÄLKOMMEN! Du har 2 år på dig att ansluta till den allmänna VA-anläggniningen. Som kund hos MittSverige Vatten har du tillgång till våra vattentjänster dygnet runt, året om. I bilagorna nedan kan du bilda dig en uppfattning om vilken typ av abonnemang som passar dig och ditt boende bäst. Du kan välja mellan taxa för året-runt-boende eller fritidshusboende, med mätning av förbrukning eller utifrån en fast uppskattad förbrukning. Vattnet går runt, runt i ett evigt kretslopp och vi dricker av samma vatten som dinosaurierrna en gång gjorde. På vår hemsida kan du läsa mer om vårt viktiga vatten. Brev, Välkommen till oss! Avgifternas indelning / Vilken taxa passar mig? Kostnadsexempel brukningsavgift

8 6 UTVÄRDERING Skickas ut efter återställningsarbeten hösten 2017 Vi vill gärna veta hur du tycker det har gått att samarbeta med oss, både under utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och hur du upplever att det fungerat under din anslutning? När anslutningen är klar och allt är återställt kommer vi att skicka enkät till dig och vi hoppas att du fyller i den skickar in den till oss i bifogat svarskuvert. Du är naturligtvis även välkommen att komma med synpunkter under projektets gång. Dina synpunkter och idéer är viktiga för oss. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska du källsortera. Tops, tamponger och bindor och dylikt kan orsaka stopp och översvämning. Enkät för utvärdering.

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Nu återupptas VA-utbyggnaden Västervik Miljö & Energi bygger ut allmänt vatten och

Läs mer

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Anslutning till det kommunala VA-nätet Informationsblad Samhällsbyggnad, Vatten och avfall Skellefteå 2018-10-12 Anslutning till det kommunala VA-nätet Denna information riktar sig till dig i Klutmark vars fastighet under våren, sommaren och

Läs mer

Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Grisslehamn

Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Grisslehamn 1 (5) INFORMATIONSBREV 4 2017-09-27 Information till fastighetsägare i norra delen av Grisslehamn Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp i Grisslehamn Slutförande av arbetet i området Anläggningsarbetena

Läs mer

VA-utbyggnad Hägnen

VA-utbyggnad Hägnen VA-utbyggnad Hägnen 2018-10-25 Medverkande Skanska Anton Lundström, produktionschef Johannes Gustafsson, projektchef Marks kommun Karin Ahlgren, projektledare Per Mårtensson, byggledare Agenda Inledning

Läs mer

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Anslutning till det kommunala VA-nätet Informationsblad Samhällsbyggnad, Vatten och avfall Skellefteå 2018-10-12 Anslutning till det kommunala VA-nätet Denna information riktar sig till dig i Klutmark vars fastighet under våren, sommaren och

Läs mer

Vatten och avlopp i omvandlingsområden Anslutning av befintliga fastigheter till kommunalt VA

Vatten och avlopp i omvandlingsområden Anslutning av befintliga fastigheter till kommunalt VA Vatten och avlopp i omvandlingsområden Anslutning av befintliga fastigheter till kommunalt VA Varför ansluts din fastighet till det kommunala VA-nätet? Mölndals stad arbetar långsiktigt med att bygga ut

Läs mer

Så går VA-anslutningen till när det allmänna nätet är utbyggt och färdigt att tas i drift.

Så går VA-anslutningen till när det allmänna nätet är utbyggt och färdigt att tas i drift. Så går VA-anslutningen till när det allmänna nätet är utbyggt och färdigt att tas i drift. Information om hur anslutningen går till samt översiktliga illustrationer som visar hur VAinstallationen på din

Läs mer

Välkommen! Rent vatten idag och i framtiden

Välkommen! Rent vatten idag och i framtiden Välkommen! Informationsmöte 28 augusti Presentation av MittSverige Vatten Tidplan Ledningssträckning LTA-station Anslutningsrutin Vad kostar det Miljökontoret Fiberbredband ServaNet Frågor MittSverige

Läs mer

UTBYGGNAD AV VATTEN- OCH AVLOPP I FRITIDSHUSOMRÅDE

UTBYGGNAD AV VATTEN- OCH AVLOPP I FRITIDSHUSOMRÅDE UTBYGGNAD AV VATTEN- OCH AVLOPP I FRITIDSHUSOMRÅDE Från fritidshus till åretruntbostad 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Utbyggnad av vatten och avlopp... 4 Självfall eller lättrycksavlopp (LTA)?... 6 Tips på

Läs mer

Information till dig som skall installera villapump/lta-enhet

Information till dig som skall installera villapump/lta-enhet Information till dig som skall installera villapump/lta-enhet 1 Information om villapumpen 2017-07-10 I denna broschyr finns information om det ansvarsförhållande som gäller mellan Samhällsbyggnad Bergslagen

Läs mer

Information VA-utbyggnad Bjursnäs-Igelösa (Måsabacken)

Information VA-utbyggnad Bjursnäs-Igelösa (Måsabacken) Datum 2017-04-26 Till fastighetsägare i Bjursnäs och Igelösa (Måsabacken) Information VA-utbyggnad Bjursnäs-Igelösa (Måsabacken) Kalmar Vatten kommer att bygga ut det allmänna ( kommunala ) vatten- och

Läs mer

Vatten, avlopp och avfall. i Varbergs och Falkenbergs kommuner. - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om.

Vatten, avlopp och avfall. i Varbergs och Falkenbergs kommuner. - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om. Vatten, avlopp och avfall i Varbergs och Falkenbergs kommuner - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om. Ska du bygga nytt eller bygga om? För att fastighetens vatten och avlopp ska få anslutas

Läs mer

Information VA-utbyggnad Vadstena

Information VA-utbyggnad Vadstena Datum 2019-05-06 Till fastighetsägare i Vadstena Information VA-utbyggnad Vadstena Kalmar Vatten kommer att bygga ut det allmänna ( kommunala ) vatten- och spillvattennätet till Vadstena, för att förbättra

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker INFORMATIONSMÖTE 24 januari 2019 Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad samt Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker VA-taxa för Ljungby kommun 2019 Avgifter tas ut för: V : Vattenförsörjning (dricksvatten)

Läs mer

Hedgårdarna. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Hedgårdarna. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Hedgårdarna Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP I FRITIDSHUSOMRÅDE

UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP I FRITIDSHUSOMRÅDE UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP I FRITIDSHUSOMRÅDE Från fritidshus till åretruntbostad 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Utbyggnad av vatten och avlopp... 4 Självfalls- eller LTA-system?... 6 Exempel på eget arbete

Läs mer

VA-utbyggnad Sjödal

VA-utbyggnad Sjödal VA-utbyggnad Sjödal 2017-10-23 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Tidplan Eget arbete LTA-pumpar Kaffepaus Anslutning till kommunalt VA varför, vem, hur, vad kostar det? Medverkande

Läs mer

VA Aröd E1. Informationsmöte

VA Aröd E1. Informationsmöte VA Aröd E1 Informationsmöte 2017-09-27 DAGORDNING 1. PRESENTATION AV PROJEKTORGANISATIONEN 2. ETAPP 1 3. VARFÖR VA-UTBYGGNAD? 4. VAD INNEFATTAS I PROJEKTERINGEN? 5. LEDNINGSRÄTT 6. LEDNINGSSTRÅK & FÖRBINDELSEPUNKT

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Information om Lågtrycksavloppssystem (LTA)

Information om Lågtrycksavloppssystem (LTA) Information om Lågtrycksavloppssystem (LTA) Innehållsförteckning Vad är ett tryckavlopp?... 1 Kontakta Byggnadsförvaltningen... 1 Hur monteras pumpbrunnen?... 1 Hur gör jag på min fastighet?... 2 Driftsättning...

Läs mer

Bergsgården. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Bergsgården. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Bergsgården Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Wessman Barken Vatten & Återvinning har fått i uppdrag av huvudmannen Smedjebacken

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA 1(5) [Ange datum] 1 Inledning Här är råd och anvisningar som riktar sig till dig som ägare av fastighet som ligger utanför kommunens verksamhetsområde (VO) för vatten och avlopp och som är intresserad

Läs mer

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Lisselbo/Svartskär

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Lisselbo/Svartskär Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Lisselbo/Svartskär Kvällens program 1. Kort redogörelse för vad som händer nu och framöver 2. Servisanmälan 3. Ekonomi/fakturering 4. Grävning på egen fastighet

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Kniva

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Kniva Kvällens program 1. Kort redogörelse för vad som händer nu och framöver 2. Grävning på egen fastighet vad gäller 3. Vattenmätare 4. Arbetsgång egen grävning

Läs mer

VA-utbyggnad Öresjö

VA-utbyggnad Öresjö VA-utbyggnad Öresjö 2018-06-19 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Tidplan Eget arbete LTA-pumpar Bensträckare Anslutning till kommunalt VA varför, vem, hur, vad kostar det?

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Överföringsledningsprojektet Information

Överföringsledningsprojektet Information Överföringsledningsprojektet Information 2017-02-27 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Partnering Marks kommun Skanska Pågående arbete Planer för Etapp 1.3 Hyssna - Sätila

Läs mer

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Kniva

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Kniva Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Kniva Ansvarsgränser, information och rådgivning för självfallssystem. Allmänt Du som enskild fastighetsägare köper in, gräver ner samt ansvarar

Läs mer

Informationsmöte. Ledningsarbete i Stämmet

Informationsmöte. Ledningsarbete i Stämmet Informationsmöte Ledningsarbete i Stämmet 2018-12-11 Agenda Bakgrund Trafikomläggningar, framkomlighet och påverkan Tidsplan (preliminär) Anslutning till allmänt VA Information Frågor Bakgrund Etapp A

Läs mer

Hajom-Hjorttorp

Hajom-Hjorttorp Hajom-Hjorttorp 2019-06-04 Medverkande Marks kommun Karin Ahlgren, projektledare Skanska Robert Oskarsson Johannes Gustafsson Markförhandlare Karl-Johan Svanvik, Tibvik Informationsmöte - Agenda Övergripande

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Information om utbyggnaden

Information om utbyggnaden 2019-04-10 Information om utbyggnaden av Vidja Det här brevet får du som äger en fastighet i Vidja. Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall förbereder och planerar för utbyggnaden av gator och

Läs mer

Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad

Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad www.ystad.se 1 Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad 2020-2025 Löderups Strandbad den 12 augusti 2017 Christina Molin, VA-chef, Ystads kommun www.ystad.se Information om: Vattenplan

Läs mer

VA-taxa för Göteborgs Stad 2019

VA-taxa för Göteborgs Stad 2019 VA-taxa för Göteborgs Stad 2019 BRUKNINGSAVGIFTER Avgifterna gäller från och med 2019-01-01. Fast avgift för dricksvatten och spillvatten För småhusfastighet erläggs fast avgift enligt Småhus i tabell

Läs mer

Anslut samfälligheten till kommunalt VA

Anslut samfälligheten till kommunalt VA Anslut samfälligheten till kommunalt VA En vägledning - tre alternativ Detta är en vägledning för fastigheter på landsbygden som vill ansluta till kommunalt vatten- och/eller avlopp. Generellt sett finns

Läs mer

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik Informationsmöte 2019-04-22 Vad är projektet? Varför kommunalt VA? Vad är ett Verksamhetsområde? Vad är projektets status? Vad ska du

Läs mer

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 2

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 2 Uppdaterad 20180611 Teknisk Info om Sjölanda etapp 2 Sjölanda etapp 2 Preliminär tidsplan Anläggningsavgift Övriga kostnader Teknik VA-ledningar Fiber och El Övriga frågor Utbyggnad av VA Exploatering:

Läs mer

Sammanfattning av informationsmöte

Sammanfattning av informationsmöte VA-utbyggnad Marbäck 12 februari 2017 Bakgrund Laholmsbuktens VA kommer under 2017 att bygga ut dricks- och spillvatten till område 14 och 15 i Marbäck. Fastigheterna som berörs kan ses på bilden nedan,

Läs mer

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar i Skebobruk. Informationsmöte

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar i Skebobruk. Informationsmöte Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar i Skebobruk Informationsmöte 2018-11-27 Vilka är vi? Karoline Neumann, projektledare Jeanette Granholm, VA-handläggare Claes Gewalli, byggledare Hans

Läs mer

Detta brev ger information om hur anslutningen går till samt översiktliga illustrationer som visar hur VA-installationen på din fastighet ska se ut.

Detta brev ger information om hur anslutningen går till samt översiktliga illustrationer som visar hur VA-installationen på din fastighet ska se ut. DATUM: 2018-02-22 Anslutning VA Det här är ett informationsbrev som skickas till dig som är fastighetsägare på Skarpö i VA-etapp 1.2 som ansluts med vanlig LTA-anslutning och Xylem-pump. Detta brev ger

Läs mer

Vristulven. Kommunalt vatten och avlopp

Vristulven. Kommunalt vatten och avlopp Vristulven Kommunalt vatten och avlopp Mötesordningen Introduktion Annika Holmén Information Jenny Järnmark och Katarina Carlsten MÖS Miljösamverkan Östra Skaraborg Alexander Spak Frågor Paus med fika

Läs mer

Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Björklunden

Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Björklunden KALLELSE Sidan 1 av 1 Falu Energi & Vatten Therese Carlsson Västermalmsvägen 12 Box 213 791 25 Falun Tel 023-77 46 63 E-post therese.carlsson@fev.se Datum 2016-08-31 Er referens/adressat Beteckning/Version

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Sörmland Vatten och Avfall AB

Sörmland Vatten och Avfall AB Sörmland Vatten och Avfall AB Service och miljö varje dag Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg Pågående Omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna I projektet med omvandlingsområdena pågår arbete

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-30 28 (39) Ks 80 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Information om VA-utbyggnaden i Munga

Information om VA-utbyggnaden i Munga Datum 2017-02-02 Fastighet Information om VA-utbyggnaden i Munga Arbetet med att ordna kommunalt vatten och avlopp i Munga har nu påbörjats. Vi vill med detta brev informera om anläggningens utformning,

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Överbacka

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Överbacka Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Överbacka Ansvarsgränser, information och rådgivning för lättryckavlopp med pumpstation. Allmänt Du som enskild fastighetsägare köper in, gräver

Läs mer

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 Populärversion Vilkor och avgifter utanför verksamhetsområde Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA)

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) Enligt beslut från stämman 2015-10-18 Bakgrund Nynäshamns kommun har i kommunfullmäktige beslutat en långsiktig VA-plan gällande utbyggnation av kommunens

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I BJÄRESJÖ HUNNESTAD MED OMNEJD

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I BJÄRESJÖ HUNNESTAD MED OMNEJD 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I BJÄRESJÖ HUNNESTAD MED OMNEJD Lars Mellberg, Projektledare, Ystads kommun Christina Molin, VA-chef,Ystads kommun Johnny Andersson, Byggledare,

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Nötön/Renön

Information om VA-utbyggnad på Nötön/Renön Information om VA-utbyggnad på Nötön/Renön 2017-09-13 Agenda Bakgrund Avgifter Ersättning onyttigblivna anläggningar Preliminär ledningssträckning Projektering Information Tidplan Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

SPJÖSVIK. Utbyggnad av allmän VA-anläggning. Informationsmöte

SPJÖSVIK. Utbyggnad av allmän VA-anläggning. Informationsmöte SPJÖSVIK Utbyggnad av allmän VA-anläggning Informationsmöte 2018-10-25 ORDLISTA VA - förkortning för Vatten och Avlopp. Allmän VA-anläggning - VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande

Läs mer

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Kvällens program Välkomnande Tidplan och genomförande VA-anslutning Avgifter

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Praktisk information till dig som ska anslutas till det kommunala VA-nätet

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Praktisk information till dig som ska anslutas till det kommunala VA-nätet Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Praktisk information till dig som ska anslutas till det kommunala VA-nätet Innehållsförteckning Allmän information 3 Anslutning till kommunalt vatten och avlopp 4

Läs mer

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag Skyldigheter I EU:s ramdirektiv finns mål om att Sverige ska uppnå god vattenkvalitet Kommunen måste ha en VA-planering Vattentjänstlagen säger att kommunen har skyldighet att säkerställa att VA ordnas

Läs mer

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Svartskär/Lisselbo

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Svartskär/Lisselbo Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Svartskär/Lisselbo Ansvarsgränser, information och rådgivning för lättryckavlopp med pumpstation Allmänt Du som enskild fastighetsägare köper

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA Sälgsjön. Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Sälgsjön. Ta gärna fika innan du sätter dig!

VA Sälgsjön. Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Sälgsjön. Ta gärna fika innan du sätter dig! VA Sälgsjön Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Sälgsjön Ta gärna fika innan du sätter dig! Agenda idag 19:00 Presentation» Verksamhetsområde» Byggstart, entreprenör» Anslutningsprocessen

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Föreningsmöte Galaxen

Föreningsmöte Galaxen Föreningsmöte Galaxen 2019-03-16 Agenda Projektstatus Arbete på egen fastighet SKT presenterar pumpbrunnar m m Introduktion av entreprenörer Tidplan och nästa steg Frågor och mingel med entreprenörer Status

Läs mer

VA Sälgsjön. Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Sälgsjön. Ta gärna fika innan du sätter dig!

VA Sälgsjön. Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Sälgsjön. Ta gärna fika innan du sätter dig! VA Sälgsjön Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Sälgsjön Ta gärna fika innan du sätter dig! Agenda 19:00 Presentation» Anslutningsprocessen var är vi nu?» Anläggningsfaktura» Projektet» Eget

Läs mer

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Anslutning till det kommunala VA-nätet Informationsblad Samhällsbyggnad, Vatten och avfall Skellefteå 2019-04-29 Anslutning till det kommunala VA-nätet Denna information riktar sig till dig i Klutmark vars fastighet under våren, sommaren och

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Informationsbrev 3 gällande kommunalt VA i Skärholmen

Informationsbrev 3 gällande kommunalt VA i Skärholmen Tekniska förvaltningen VA-avdelningen Datum 2019-05-28 «Namn» «Adress» «Postnummer» «Postort» «Fastighetsnamn» Informationsbrev 3 gällande kommunalt VA i Skärholmen Är det många svåra ord i brevet? Vi

Läs mer

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag Skyldigheter I EU:s ramdirektiv finns mål om att Sverige ska uppnå god vattenkvalitet Kommunen måste ha en VA-planering Vattentjänstlagen säger att kommunen har skyldighet att säkerställa att VA ordnas

Läs mer

Policy och riktlinjer för fastigheter utanför VAverksamhetsområde

Policy och riktlinjer för fastigheter utanför VAverksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentansvarig Policy och riktlinjer Kommunkontoret Upprättad 2016-12-28 Antagen Ks 2017-01-30, 3 Senast reviderad Dokumentet gäller för Policy 2008-04-21, Riktlinjer 2011-08-29 Kommunkoncernen

Läs mer

VATTEN LTA LÅGTRYCKSAVLOPP. Vägledning för fastighetsägare och entreprenörer

VATTEN LTA LÅGTRYCKSAVLOPP. Vägledning för fastighetsägare och entreprenörer VATTEN LTA LÅGTRYCKSAVLOPP Vägledning för fastighetsägare och entreprenörer LTA LTA står för lågtrycksavlopp och innebär att ditt avloppsvatten pumpas med en enskild pump via en trycksatt ledning, från

Läs mer

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 1

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 1 Uppdaterad 20180125 Teknisk Info om Sjölanda etapp 1 Sjölanda etapp 1 Preliminär tidsplan Anläggningsavgift Övriga kostnader Teknik VA-ledningar Fiber och El Övriga frågor VA byggs ut i tre etapper Första

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult 2017-01-11 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Bilder från liknande projekt planerat arbete Ledningssträckning

Läs mer

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Herrgårdsviken-Sundet

Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Herrgårdsviken-Sundet Information inför anslutning till allmänt vatten och avlopp i Herrgårdsviken-Sundet Ansvarsgränser, information och rådgivning. Allmänt Du som enskild fastighetsägare köper in, gräver ner samt ansvarar

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

VA-utbyggnaden på Skarpö påbörjas

VA-utbyggnaden på Skarpö påbörjas DATUM: 2016-12-01 VA-utbyggnaden på Skarpö påbörjas Vi bygger nu ut vatten- och avloppsledningar för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen

Läs mer