Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF."

Transkript

1

2 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF. GHIF samordnar och organiserar bland annat uppsökande verksamhet samt utbildnings- och tävlingsverksamhet för sina 28 föreningar. Totalt har GHIF ca 2000 medlemmar På GHIF försöker vi bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, skolor, familjer, habiliteringarna samt med det övriga föreningslivet och på så sätt stötta de föreningar som är knutna till GHIF. GHIF jobbar främst med nyrekrytering med prioritet på barn och ungdomar, vi anordnar Prova På aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar, vi anordnar utbildningar, vi arbetar med tillgänglighetsfrågor, vi försöker initiera och leda projekt inom ramen för Idrottslyftet, vi arbetar med att utveckla våra föreningar, utbilda och kompetenshöja deras ledare och vi jobbar med integrering byggdes Pjäshallen, en av få handikappanpassade idrottshallar i Göteborgsområdet. Det gav oss nya möjligheter och en större närhet till flera av våra föreningar. I Pjäshallen bereds våra föreningar förtur när det gäller bokning av aktiviteter. Vi arbetar med en vision om ett integrerat Idrottscenter där handikappidrott och övrig idrott kan mötas och utvecklas. I Pjäshallen finns ett fullutrustat handikappanpassat gym och en konferenslokal som också erbjuds våra föreningar att hyra eller lösa gymkort i. Visionen är i ständig förändring men den börjar ta form och bli verkligenhet. Vi har under 2009 arbetat fram en ansökan för att göra Pjäshallen till ett Utvecklingscentrum för Synskadeidrott. Ansökan ligger just nu för behandling hos SHIF. Vi på GHIF sätter våra föreningar i fokus. Vi vill vara det stöd och den förlängda arm de behöver för att utveckla sin verksamhet, kompetenshöja sina ledare och nyrekrytera barn och ungdomar till handikappidrotten. GHIF:s styrelse och personal har under 2009 arbetat med Värdegrunder, Visioner och Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera. GHIF står för ledorden respekt, utveckling och samarbete och Visionen är att GHIF skall bli Sveriges ledande Idrottsförbund.

3 GHIF:s Årsmöte på Idrottsmuseet 2009 Årsmöte & Styrelsens Arbete Årsmöte avhölls 23 mars 2009 på Idrottsmuseet, Kvibergs Idrottscenter. Nina Anyai, ordförande i Västsvenska Idrottsförbundet, ledde årsmötesförhandlingarna. 32 röstberättigade ombud från 13 föreningar deltog. Svenska Handikappidrottsförbundet representerade under mötet genom Göteborgs Handikappidrottsförbunds fadder Annica Landström Walther som talade om SHIF:s arbete med värdegrunder. Under Årsmötet delades även NCC-stiftelsens stipendium ut till årets enda stipendiat från distriktet: Karin Bergek MASS Valberedningen hade till 2009 års Årsmöte förslagit att GHIF:s styrelse skulle bestå av Ordförande + 6 ledamöter. Förslag väcktes under mötet att styrelsen borde bestå av Ordförande + 8 ledamöter då arbetet med Pjäshallen är tidskrävande. Föreningarna gick på det nya förslaget med röstsiffrorna 18-6 och Styrelsen kom under 2009 att bestå av Ordförande + 8 ledamöter. De 9 personerna i styrelsen representerar 7 olika föreningar i distriktet. Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har AU och våra andra arbetsgrupper haft förberedande möten varje månad inför kommande styrelsemöten.

4 Styrelsen har under året 2009 bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunilla Bernhardsson Jan Hallberg Johan Bergek Marie Nylander Anneling Claes Anneling Ola Lundberg Kicki Pernheim Kaj Andersson Kent Wisting Vice sekreterare: Anna-Carin Ahlquist (Av styrelsen adjungerad) Revisorer: Kjell Jonason Per Ohlsson Revisorssuppleant: Majvor Strömgren Valberedning: Teresé Antonsson (Sammankallande) Marica Hall Elin Forsgren Arbetsutskott: Gunilla Bernhardsson Jan Hallberg Johan Bergek Marie Nylander Anneling Anna-Carin Ahlquist Ekonomiutskott: Johan Bergek Kaj Andersson Anna-Carin Ahlquist

5 Pjäshallsgruppen: Claes Anneling Ola Lundberg Kicki Pernheim Kent Wisting Dick Stenberg F o U: Jan Hallberg (Forskning & Utveckling) Marie Nylander Anneling Kicki Pernheim Inês Lopes Personalansvarig: Utbildningsansvarig: Gymansvarig: Hedersledamöter: Gunilla Bernhardsson delat med Marie Nylander Anneling i 6 månader Inês Lopes Inês Lopes Lennart Kanhede Ingemar Johansson Göteborg Open Kommittén: Ordförande: Jan Peterson Göteborgs Handikappidrottsförbunds Tidning: IdrottsRhUSet Ansvarig Utgivare: Redaktör: Gunilla Bernhardsson Anna-Carin Ahlquist

6 Fonder och Stipendier: Tomas Olssons Minnesfond Ordförande Ledamöter Clas-Åke Johansson Claes Anneling Bo Andreasson Uno Lovasz Revisorer Kjell Jonason Majvor Strömgren Benny Roséns Stipendiefond Ordförande Ordinarie ledamöter Benny Rosén Lennart Kanhede Clas-Åke Johansson KG Åberg Suppleanter Marie Nylander Maud Willardsson-Engström Revisorer Hans Coster Per Olsson NCC Stiftelsen Ordförande Kassör Clas-Åke Johansson Johan Bergek

7 Göteborgs Handikappidrottsförbund (GHIF) är anslutet till: * Riksidrottsförbundet - RF * Svenska Handikappidrottsförbundet - SHIF * Västsvenska Idrottsförbundet - VSIF * Svensk Förening för Beteendevetenskaplig Idrottsforskning - SVEBI * Idrottsmusei Vänner Representation Förbundets styrelse och personal har haft följande engagemang/representation: Gunilla Bernhardsson, Claes Anneling, Marie Nylander Anneling, Ola Lundberg, Johan Bergek och Kicki Pernheim vid Förbundsmötet i Eskilstuna Claes Anneling i valberedningen till SHIF Marie Nylander Anneling i kommittén för Västra Götalandsregionens Handikappstipendium Dick Stenberg i SHIF:s samrådsgrupp Vid möten med Götalandsregionen av SHIF Distriktsträffar med Västergötlands HIF och Bohuslän-Dals HIF I arbetet med Pjäshallen Inês Lopes vid SHIF:s Konsulentkonferenser vår och höst Claes Anneling i Kvibergs Intresseförening Gunilla Bernhardsson och Dick Stenberg hos Idrott & Föreningsförvaltningens möten om tillgängligheten på Kviberg

8 Föreningar anslutna till Göteborgs Handikappidrottsförbund den 31 december 2009 Berigs IF Billdals Ridklubb (tillhör Ridsportförbundet) Epilepsiföreningen i Göteborg Frölunda Judoklubb FSBU Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar FUB Kungälv Fässbergs IF Föreningen Grunden GHRK Göteborg Handikapp Ridklubb (tillhör Ridsportförbundet) GRBK Göteborgs Rullstolsbasketklubb (tillhör Basketbollförbundet) Grunden Bois GRIF Göteborgs Rullstolsidrottsförening IF Kville IK Västra Mölndal IK Ängemarken (tillhör Bowlingförbundet) Kungälvs BSK (tillhör Bågskytteförbundet) Landvetter Judoklubb MIS Motions- och Idrottsföreningen för Synskadade Göteborg Motoli IS RMT Mölndals ASS NHR Göteborg Partille Alpin Rehab Alpin Gothenburg Lions Storås Ridklubb (tillhör Ridsportförbundet) SUGI Synskadade Ungdomars GöteborgsIdrott 3V HIF Viljans IF Väst Alpin SK

9 Verksamheten på Göteborgs Handikappidrottsförbund Kansliet Förbundet har under Verksamhetsåret haft följande personal på kansliet: Anna-Carin Ahlquist tillsvidareanställd kanslist, halvtid Inês Lopes tillsvidareanställd idrottskonsulent, 75% Dick Stenberg Kjell Rosén tillsvidareanställd idrottskonsulent, halvtid tillsvidareanställd vaktmästare, heltid Rolf Linder tidsbegränsad anställning t o m , vaktmästare, deltid 75% Fika för framtiden och Föreningsträffar 2009 gjorde vi ett antal föreningsbesök. Med vår praktikant Tina besökte Idrottskonsulenterna ett tiotal föreningar under deras träningar. Genom flytten till Pjäshallen har vi också fått en helt annan närhet tillstånd, genom att vi träffar våra föreningar som tränar och har sina kanslier i hallen. Vi har under året haft en dialog om utveckling och bistått med stöd och hjälp ifrån förbundet till många utav våra föreningar.

10 Vårt samarbete med SISU/Idrottsutbildarna som vi kallar för Fika för framtiden fortlöpte under I år valde vi att bjuda in föreningar med liknande verksamheter så att de skulle kunna jämföra sina verksamheter, dra nytta av varandras erfarenheter och skapa ett framtida samarbete. I januari hade vi till exempel Fika För Framtiden med våra Synskadeföreningar och i februari för våra Rullstolsidrottsföreningar. Vi har under 2009 arrangerat 5 stycken Fika för Framtiden och vi har försökt att träffa alla våra föreningar på det här sättet. Fortsättningen på våra föreningsmöten och vår föreningsutveckling blir under 2010 det arbete som SHIF tagit fram tillsammans med SISU. Utbildning, Konferenser, Information, Rekrytering och Arrangemang - GHIF:s styrelse och personal har under 2009 arbetat med Värdegrunder, Visioner och Verksamhetsidéer för att öka förståelsen, bli effektivare i vårt arbete och bli bättre på att kommunicera. GHIF står för ledorden respekt, utveckling och samarbete. Visionen är att GHIF skall bli Sveriges ledande Idrottsförbund. Det här arbetet har pågått under hela året men vid två helgkonferenser samt två uppföljningstillfällen har hela GHIF:s styrelse och personal varit samlad för att utveckla arbetet. - I mars och november 2009 deltog en av Göteborgs Handikappidrottsförbund idrottskonsulenter på SHIF:s Konsulent Konferens. Den ena hölls i Oslo och den andra i Stockholm. - GHIF:s ordförande samt 5 ledamöter deltog i maj månad på SHIF:s Förbundsmöte i Eskilstuna. Ett möte dit Göteborg tillsammans med övriga i Götalands Regionen även lämnat in två motioner som röstades igenom. Den ena rörde Ändamålsparagrafen i Stadgarna och den andra Special Olympics. - GHIF stod 2009 som arrangörsstad för SHIF:s Ordförande konferens. Konferensen hölls i oktober på Novotel och GHIF representerade med sin Ordförande Gunilla Bernhardsson. - GHIF deltog i SHIF:s Utbildningshelg i november. På plats i Stockholm fanns tjugo av landets totalt tjugoen distrikt och från Göteborgs styrelse fanns Jan Hallberg, Marie Nylander Anneling, Claes Anneling och Ola Lundberg på plats. - Göteborgs Handikappidrottsförbunds styrelse har varit representerad vid alla Götalands Regionens möten under Årsmötet för Götalands Regionen hölls i Pjäshallens konferensrum. Inledningen på mötet hölls av GHIF:s personal: Inês Lopes och Anna-Carin Ahlquist som berättade om sina upplevelser och erfarenheter från Paralympics i Beijing. Man beslöt vid årsmötet att lägga ner Götalands Regionen av SHIF då verksamhet saknas. - Idrottskonsulenterna har vid flera tillfällen varit ute på besök i olika skolor och informerat om funktionsnedsättningar och idrott. - Vi har haft besök av skolor från bland annat Talldungeskolan i Pjäshallen som provat på Goalball och rullstolskörning.

11

12 - GHIF har under 2009 arrangerat Utbildningshelger: en på våren och en på hösten. Till dessa utbildningar har inbjudningar gått ut till alla våra föreningar. De har varit välbesökta och mycket uppskattade. I mars 2009 arrangerade vi följande tre utbildningar: Att Äta Rätt - Goda resultat bygger i huvudsak på tre delar: träna, vila och äta En Instruktion i Styrketräning - både i teori och praktik Att vara tränare I oktober 2009 stod följande utbildningar på programmet: Goalball Ledarutbildning Judoledarutbildning Bålstabilitetsutbildning En kurs i Neurospsykologiska Funktionsnedsättningar - Vid flera olika tillfällen har Göteborgs Handikappidrottsförbund arrangerat aktiviteter för konferenser. Vi tog också emot besök under 2009 från fritidsförvaltningar från olika delar av Sverige, Habiliteringar, Specialpedagogiska Institutet, Syncentraler, Folkhögskolor samt organisationer så som Friends och Team Frösunda. Vid dessa tillfällen har våra idrottskonsulenter föreläst om handikappidrott, om projektet Pjäshallen samt arrangerat så att deltagarna fått Prova På bland annat Goalball och rullstolskörning och då ofta i samarbete med någon utav våra föreningar. - Under 2009 fortsatte Göteborgs Handikappidrottsförbund med den IdrottsRhUS verksamhet som man påbörjat under IdrottsRhUSen är aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ur grupperna Rörelsehindrade, Intellektuellt funktionshindrade och Synskadade i åldrarna 5-20år. IdrottsRhUSen är dagaktiviteter som under 2008 hölls under Sportlovet, Sommarlovet samt Höstlovet där barnen och ungdomarna fick möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter. IdrottsRhUsen är ett samarbete med våra föreningar där de aktiva och ledare hjälpt oss att demonstrera sina idrotter. Ur IdrottsRhUSen föddes idén om att starta en Idrottsskola för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Pjäshallen. Med start i februari 2009 hölls 10 tillfällen med Idrottsskola i Pjäshallen under våren och 10 tillfällen med start i oktober under hösten. Även det här är ett samarbete med våra föreningar så att de skall få möjlighet att presentera och marknadsföra sina idrotter och sin förenings verksamhet hölls dessutom ett IdrottsRhUS vår och höst. Under SportlovsIdrottsRhUSet fick barnen prova skridskor, judo, tennis, boxning, fläskboll, innebandy, fotboll samt bowling. Under HöstlovsIdrottsRhUSet fick deltagarna prova på ridning samt simning.

13 Vi hoppas genom våra IdrottsRhUS och genom vår Idrottsskola kunna nå, fånga upp och rekrytera nya barn och ungdomar till handikappidrotten och sedan slussa ut dem till våra föreningar. - Under 2009 ingick GHIF i ett samverkansprojekt med Östergötlands HIF & Stockholms HIF. Projektet gällde gruppen med synnedsättningar och tanken var att Göteborg, Stockholm och Linköping skulle stå som värd för var sitt synskadeläger under Göteborg var först ut och arrangerade den mars ett läger i Pjäshallen. Under lördagen till lunch samlades 12 barn och ungdomar från Göteborg och Östergötland i Pjäshallen för att delta i helgens läger. Under helgen fick barnen och ungdomarna fått prova på goalball, judo och showdown. Förutom GHIF:s idrottskonsulent Inês Lopes genomfördes alla aktiviteterna under helgen med hjälp av ledare ifrån Frölunda Judoklubb, FSBU och Linköping. I september arrangerades ett liknande läger i Stockholm och i december var det Östergötlands tur att arrangera ett läger i Linköping. Samverkansprojektet var ett positivt projekt för Göteborg och Östergötland medan det för Stockholms del verkade vara ett stressmoment, eftersom de redan tidigare hade andra inplanerade synskadeaktiviteter för samma perioder.

14 Utvecklingscentrum Syn Under början av 2008 erhöll vi medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla ett Regionalt Integrerat idrotts- och utvecklingscentrum med inriktning på synskadeidrott i Pjäshallen. Göteborgs Handikappidrottsförbund påbörjade arbetet under 2008 med centrat genom att anställa en idrottskonsulent/projektledare. En förstudie till att skapa ett utvecklingscenter gjordes och en del viktiga kontakter etablerades. Idén är att få till stånd ett Utvecklingscentrum för Synskadeidrott (UtvC SYN) och att etablera det bästa nätverket med spetskunskap inom idrott, pedagogik, tillgänglighet och medicin för personer med olika synnedsättningar. Ett huvudmål är att utveckla de olika idrotterna för personer med olika synnedsättningar inom träningsmetodik, teknik, ledarskap och träningslära, både för breddidrott och för dem som satsar på att bli elitidrottare inom ett större geografisk område. En annan viktig del med idén att skapa ett Utvecklingscentrum för personer med olika synnedsättningar är att skapa möten mellan idrottare inom ett större upptagningsområde och med det ge en möjlighet för homogena möten mellan idrottare. I Sverige finns det relativt få personer med funktionsnedsättningar och när man begränsar sig till att endast jobba med personer med olika synnedsättningar, så blir utbudet ännu färre. Rekryteringen försvåras också då det finns få personer i varje samhälle som eventuellt kan idrotta tillsammans. Därför skulle detta Utvecklingscentrum bli en viktig aktör för att få fler personer med olika förutsättningar att träffas på en samlad plats där de kan ta del av en verksamhet som ständigt kommer att förändras och utvecklas. Under 2009 har en ansökan gjorts till SHIF, som nu ligger för behandling, för att GHIF skall få driva ett Utvecklingscentrum för Syn i Pjäshallen. Vi avvaktar nu Svenska Handikappidrottsförbundets beslut rörande ansökan. Ett förslag till organisations- och verksamhetsplan har tagit fram. Ett förslag för finansiering är presenterat och inom vilka ämnesområden man vill bedriva forskning och utveckling. Sportoteket Verksamheten med uthyrning av sport- och fritidshjälpmedel från Sportoteket har under 2009 liksom tidigare år främst bestått av de olika vinterutrustningar som vi kan erbjuda. Under 2009 har det hyrts ut ett tiotal artiklar ur Sportoteket till Göteborg men även till andra delar av landet där det saknas den här typen av uthyrning. Vi har under 2009 arbetat med att gör mer reklam för vårt Sportotek och för att uppdatera bilderna på vår hemsida för att göra det mer synligt för Distriktets brukare. Det här är ett omfattande arbete som kommer att fortsätta under 2010.

15 Under 2009 köptes 4 stycken El-Hockey stolar in till Sportoteket. Vi på GHIF är otroligt glada över att vi äntligen kan erbjuda här gruppen av personer med grövre rörelsehinder möjligheten att prova på El-Hockey. En av våra föreningar, 3V HIF, driver från 2009 veckovisa träningar i El-Hockey med våra stolar. Planer finns hos Förbundet för att köpa in ytterligare 2 El-Hockey stolar Runt om på flera av Göteborgs isrinkar har Göteborgs Handikappidrottsförbund placerat ut sex stycken iskälkar som är till allmän uthyrning. Vi saknar tyvärr statistik över hur många som varit uthyrda under Tanken är att vi i framtiden skall kunna flytta ut en del av dessa iskälkar till Liseberg och Heden under vintermånaderna för att göra skridskoåkningen ännu mer tillgänglig i distriktet. Tävlingar Den 12 maj arrangerade Göteborgs Handikappidrottsförbund Särskolemästerskapen i friidrott på Kongevi Arena i Kungälv. Ett 40-tal elever från Årskurserna 3-10 deltog denna soliga dag i tävlingen som innehöll disciplinerna kula, längdhopp, höjdhopp, 60 meter, 100 meter och 400 meter. Det blev en fantastisk dag för alla inblandade och att antalet deltagare var färre än året innan berodde på att vi var ute i senaste laget när vi skulle boka arena och vårt arrangemang hamnade då samma vecka som Special Göteborgs Varvet och en Musikvecka för särskolorna. Vi har lärt oss av misstaget och skickar ut inbjudan för 2010 års Särskolemästerskap redan i början av januari För första gången skulle Svenska Ungdomsspelen, SUS, i friidrott hållas utanför huvudstaden och Göteborgs HIF stod 2009 för värdskapet. GHIF:s idrottskonsulent Inês Lopes var projektledare för tävlingen och tillsammans med friidrottsföreningen IF Kville med Tarja Jokkinen i spetsen drev de projektet under året. 280 aktiva kom till Göteborg för att tävla lördagen den 5 september. Boende var ordnat till Katrinelundsgymnasiet och fri entré till Liseberg erbjöds alla deltagarna. Trots att Göteborg hade vädret emot sig till en början blev spelen på Slottsskogsvallen till en stor idrottsfest för alla deltagarna. Göteborgs Handikappidrottsförbund hade i år med en trupp bestående av totalt 17 aktiva. En trupp som glädjande nog var större än de senaste åren. Göteborg representerades i år av 7st klass Rörelsehindrade, 8st från klass U och till skillnad från de senaste åren kunde vi stoltsera med 2st i klass S i år. Utöver de aktiva bestod truppen av ledare, assistenter och supportrar. Vår totala placering var en 4:e plats av 19 anmälda lag. Vi är mycket nöjda och en rad fina individuella resultat presterades av de aktiva. Totalt vann de aktiva från Göteborg: 3 guld, 8 silver och 3 brons. Vi på GHIF är otroligt stolta och glada över att vi fick möjligheten att stå som värdstad när SHIF valde att flytta ut tävling ifrån Stockholm, där tävlingen gått av stapeln i 10 år.

16

17 Göteborg Open gick som vanligt av stapeln den sista helgen i november, närmare bestämt den november Göteborgs Handikappidrottsförbunds Marie Nylander Anneling och Göteborg Open kommitténs ordförande Jan Peterson inledde Invigningsceremonin med att hälsa alla deltagarna välkomna. Efter Invigningen hade vi hjälp av Ida Rönnblad och en kollega från Friskis & Svettis med att peppa alla deltagarna med musik och rörelser för att bli ordentligt uppvärmda innan tävlingarna satte igång. De idrotter som fanns att välja på 2009 var Boccia, Bordtennis, 5-kamp, Judo, Luftvapenskytte, Elektronskytte, Miniatyrcurling, Parallellslalom, Ridning, Rullstolsbasket, Rullstolsdans, Simning, Löpning/Rullstolskörning 60m och nytt för året var El-Hockey. Flest deltagare hade som vanligt 5-kampen med 95 deltagare följt av 60m med 71st och boccian med 64st tävlande. Nedan ser ni deltagarantalet procentuellt fördelat mellan idrotterna på Göteborg Open 2009 (inga efteranmälningar finns med i resultatet) Totalt antal deltagare Boccia 2 Luftvapenskytte 3 Elektronskytte 4 Miniatyr-Curling 5 Rullstolsbasket 6 60 meter Rullstolskörning / Löpning 7 Bordtennis 8 Goalball 9 El-Hockey 10 Judo 11 Rullstolsdans 12 Simning 13 5-kamp 14 Ridning 15 Parallellslalom 16 Is-Curling i rullstol (Prova på aktivitet)

18 Med totalt 13st olika idrotter att välja mellan, då Goalballen utgick och med en möjlighet att prova på Is-Curling i Lundbystrandshallen befästes återigen Göteborg Open som Sveriges största och mest populära rekryterings tävling. Deltagarantalet var tyvärr något färre än föregående år. Man kan tyvärr se en trend för föreningarna som är relaterad till det ekonomiska läget i Sverige. Vi hoppas genom ett mer aktivt arbete via e-post kunna nå fler aktiva och deras föreningar till årets upplaga av Göteborg Open. Nytt för i år var att alla anmälningar gjordes via internet. Det här gjordes för att underlätta all administration och för att i framtiden kunna få fler deltagare till tävlingen. Anmälningsförfarandet fungerade bra för oss på kansliet och vi fick all information på ett enkelt sätt i Excel vilket gjorde det enkelt att skapa deltagarförteckningar och startlistor. Vi har nu också uppdaterade kontaktuppgifter till alla deltagarna i 2009 års Göteborg Open. Nackdelen med anmälningssystemet var att det var lite krångligt för de som gjorde anmälningarna. Vi hade i år lite för kort tid på oss för att utveckla ett ultimat anmälningssystem men vi hoppas kunna erbjuda ett bättre förfarande till årets upplaga av Göteborg Open. Göteborg Open är ett samarrangemang mellan Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHRK, GRBK, Landvetter JK, MASS, MIS och 3V HIF. Utan det engagemang som dessa 7 föreningar visar för Göteborg Open skulle vi aldrig lyckas så väl med detta arrangemang år efter år. På lördagskvällen arrangerades den sedvanliga kamrat middagen med disco på Restaurang Äran. Maten var den alltid lika populära tacobuffén och över 200 ungdomar åt och dansade till Discjockeyns blandade musikval.

19 Pjäshallen Under 2009 har sex föreningar som är medlemmar i Göteborgs Handikappidrottsförbund bedrivit sin ordinarie träningsverksamhet i Pjäshallen. Utöver detta har bland annat två olika nationella Handikappidrotts tävlingar arrangerats i hallen under hösten Det var ett SM i Goalball där Göteborgsföreningen MIS stod för värdskapet och 3V-Cupen i boccia som arrangerades av 3V HIF. Förutom all Handikappidrott som bedrivs i Pjäshallen hyr en rad olika skolor idrottsföreningar träningstid här. Under dagtid hyrs hallen ut som gymnastiksal till 5 olika skolor och på helgerna hyrs hallen ut till dels föreningar och dels till arrangemang. Under 2009 har vi haft bland annat haft basketfestivaler, innebandycuper och en i Pjäshallen. Beläggning är mycket god men Göteborgs Handikappidrottsförbund ser noga till att verksamheten inte sker på bekostnad av förlorade träningsmöjligheter för idrottare med funktionsnedsättning. Föreningar som tillhör Göteborgs Handikappidrottsförbund har förtur inför varje säsong vid bokning av tider i hallen. Under året har vi taget en rad beslut rörande Pjäshallen. För att kunna driva och få bäring i Pjäshallen krävs att vi måste försöka hyra ut hallen för mässor och arrangemang några gånger per år fattade styrelsen beslutet att endast hyra ut hallen för andra arrangemang, en gång på våren och en gång på hösten. Det här beslutet togs för att störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt. Ett policy beslut har också tagits, i enlighet med Idrott och föreningsförvaltningens policy, att hallen inte kommer att hyras ut till fester där alkohol serveras. Under 2009 hyrdes Pjäshallen ut till två större arrangemang. Det var Göteborgs Symaskinsagentur som i oktober hyrde hallen och gjorde om den till en symässa i fyra dagar. Evenemanget drog publik och utställare från när och fjärran. Utställningen blev välbesökt och arrangemanget lyckat. I juli månad hyrdes Pjäshallen för övernattningar i 8 dagar av Somaliska & Sveriges Vänskapsförbundet. De här uthyrningarna visar på hur stor potential Pjäshallen faktiskt har och hur vi på ett ganska enkelt sätt och med små medel, kan få ekonomisk bäring i hallen. Under sommaren och hösten 2008 utrustade Göteborgs Handikappidrottsförbund ett handikappanpassat gym i Pjäshallen. Under 2009 har arbetet med gymmet fortsatt och vi har idag ett fullutrustat handikappanpassat gym. Vid årsskiftet 2009/2010 hade vi 29 aktiva som löst gymkort. Priset för gymkortet är satt till 1000:-/halvår. För våra föreningar har vi en viss prisreducering om man är fler än 6 personer som löser gymkort vid samma tillfälle, då kostar gymkortet 800:-/ halvår. Om man vill ta med sig en vän eller en assistent som också vill träna kostar det 50:- / gång.

20

21 Under 2009 har bland annat fotbollslaget Qvidings A-lag, Kortedala basket samt en habiliteringsgrupp hyrt gymmet vid en fast och regelbunden tid. Gymmet har då fortfarande varit öppet för våra vanliga gymaktiva. Under 2009 har flera av våra föreningar haft sina styrelsemöten, årsmöten och utbildningar i Pjäshallens konferensrum. Västsvenska Idrottsförbundet / SISU Idrottsutbildarna och Stadsdelsförvaltningen Bergsjön har också hyrt konferensrummet på både vardagar och helger. Priset för att hyra konferensrummet en halvdag är 500:- och en heldag 1000:-. Våra föreningar betalar 50:- / timma när de hyr konferensrummet. I Pjäshallen har två förbund och två föreningar sina kanslier. Förutom Göteborgs Handikappidrottsförbund hyr Svenska Frisbeeförbundet, FSBU och 3V HIF yta i Pjäshallen. Det här ger också en annan närhet och kontakt med våra föreningar som vi tidigare saknat. Under 2009 har vi jobbat hårt med att hitta lösningar för förvaring och förråd. Vi har också jobbat hårt med underhållet i hallen. Arbetet med Pjäshallen är en spännande men arbetskrävande process i ständig förändring efter GHIF:s och våra hyresgästers önskemål. Fonder Utdelning har gjorts ur två fonder under 2009 Benny Roséns Stipendiefond till: Andreas Collin Rehab Alpin Rullstolsrugby Robin Nilsson 3V HIF Bordtennis Otto Sundqvist GRBK Rullstolsbasket Axel Wernås GRBK Rullstolsbasket Moa Johansson MASS Simning NCC-julstipendium till: Fredrik Karlsson Grunden BOIS Resebidrag till Idrottande Ungdom Daniel Färnlund GRBK Utbildningsbidrag till Idrottsledare Tomas Olssons Minnesfond Ur fonden har inga utdelningar gjorts under Verksamhetsåret Götalandsregionen Distriktet har deltagit i alla träffar med Götalandsregionen av SHIF under Årsmötet hölls i Pjäshallens konferensrum i mars månad då man också beslutade sig för att lägga ner regionen då aktivitet saknades.

22 Tidningen "IdrottsRhUSet" Tidningen har under år 2009 utkommit med 5 nummer. Ansvarig utgivare: Gunilla Bernhardsson Redaktör: Anna-Carin Ahlquist Tidningens syfte är att sprida information om verksamheten inom vårt distrikt. Det är ett av Göteborgs Handikappidrottsförbunds viktigaste marknadsföringsverktyg och det ekonomiska resultatet visar i år på ett resultat runt noll trots det bistra ekonomiska läget som vår annonsförsäljningsbyrå hanterat under Hemsidan alternativt Hemsidan har blivit ännu mer etablerad under 2009 och är nu en naturlig del av de informationskanaler som vi använder för att nå ut med information om vad som händer inom Distriktet. Vi försöker uppdatera hemsidan ett par gånger veckan. Under 2009 har vi också ingått i en referensgrupp hos SHIF för att delta i utvecklandet av en ny hemsida till Svenska Handikappidrottsförbundet och distriktsförbunden, där GHIF ingår. Det är ett spännande arbete som fortskrider och förhoppningsvis kommer slutföras under Startsidans layout för den kommande hemsidan

23 Ekonomi Ekonomin är fortsatt god både för GHIF och för Pjäshallen. Vi har valt att separera Göteborgs Handikappidrottsförbunds ekonomi från Pjäshallens eftersom vi inte vill att dessa två ekonomier skall sammanblandas och då vi inte vill att Pjäshallen på något sätt skall belasta GHIF:s ekonomi. GHIF:s ekonomi är stabil och har under året gått med ett plusresultat. Alla resultatenheterna visar på ett positivt resultat. Även Pjäshallens ekonomi har under året varit stabil och vi har trots stora investeringar ett resultat på plus minus noll. Vi erhöll medel under 2008 för att driva ett Regionalt utvecklingscentrum på Kviberg Pjäshallen. Det lokala stödet till Göteborgs Handikappidrottsförbund för att driva Pjäshallen är 1,5 miljoner. Beläggningen i hallen var redan från början god, vilket gjort att vi under 2009 kunnat genomföra de projekt som vi inte vågade investera i under Pengar avsattes från 2008 för att bland annat för att köpa in fyra stycken El-Hockey stolar till GHIF:s Sportotek. Dessa medel är under 2009 använda för de tänkta ändamålen. Resultat- och balansräkning bilägges. Idrottsprestationer Rullstolsinnebandy Göteborgs Rullstolsinnebandyförening - Riksmästare & Segrare av Sverige Serien Simning Niklas Andersson MASS 100 meter frisim & 100 meter rygg - Svensk mästare Cindy Samuelsson MASS 100 meter fjäril - Svensk mästarinna Judo för Synskadade Nicolina Pernheim Frölunda Judoklubb -63 kg klassen - Europa mästarinna - Junior Världsmästarinna Bordtennis Anna-Carin Ahlquist 3V HIF Klass 4-5 lag - Europa mästarinna

24 Slutord ifrån Styrelsen Så var det dags att lägga ännu ett år till handlingarna. Och vilket år vi har att minnas! Vi har tillsammans med alla Distriktsförbund och med vårt SF i toppen blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Det här är tack vare våra framgångar under senaste Paralympics men också för vårt gedigna arbete med vår värdegrund och vårt visionsarbete. Det här året har varit lärorikt, utmanade och spännande. I våra utmaningar ingår alltid en strävan för att bli bättre. Därför känner vi en extra stor glädje för att få vara delaktig i en verksamhet som är bra och som siktar högre. Under året har styrelsearbetet fokuserats just kring arbetet med våra värdegrunder och visioner. Det har varit en spännande resa med mycket att kommunicera och dela och som vi nu med stolthet kan redovisa under Årsmötet. Det vi har presterat under 2009 bäddar för en grogrund för vårt fortsatta arbete med att leda vårt distrikt in i ett spännande Vi har gjort vår omvärldsanalys och vågar sticka ut hakan med att inte bara vara bra utan att bli bättre och vara ledande inom vår rörelse. Våra ledord; Respekt, Utveckling och Samarbete förpliktar och vi är redo. De viktigaste områdena för oss under 2010 blir att - rekrytera fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar till Handikappidrotten - förmedla vårt arbete till alla våra medlemsorganisationer - fortsätta med vårt framgångsrecept Fika För Framtiden - hitta fler mötesplatser för att dels entusiasmera alla våra medlemmar och dels för att bli fler Göteborg Open är ett givet forum för att ena vårt rekryteringsarbete, jobba tillsammans och framförallt för att bli flera. Det är med stor entusiasm vi redan nu börjat med att planera och utveckla 2010 års Jubilerande av turneringen. Vi tror mycket på vår ansökan om att skapa ett Synskadeidrottscentrum i Göteborg och vi vet att det skulle vara ett stort framgångskoncept för vårt distrikt. Vi tror benhårt på att det är via dialog och inte monolog som vi tillsammans kan bli så bra som vi bara vill och att vi inom styrelsen alltid är öppna för samtal och utveckling av vår verksamhet. Vi hoppas att du känner kraften och att du vill vara med och forma Vår Framtid - Den Bästa. Göteborg mars 2010 Gunilla Bernhardsson Johan Bergek Jan Hallberg Ordförande Kassör Vice ordförande Marie Nylander Anneling Claes Anneling Ola Lundberg Sekreterare Ledamot Ledamot Kicki Pernheim Kaj Andersson Kent Wisting Ledamot Ledamot Ledamot

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nicolina vann Tyska Öppna. Nummer 1 2011. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nicolina vann Tyska Öppna. Nummer 1 2011. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 1 2011 Vi gör det omöjliga möjligt! Nicolina vann Tyska Öppna Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AADAX Totallås Datavägen

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nummer 5 2010. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nummer 5 2010. Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 5 2010 Vi gör det omöjliga möjligt! Officiellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AB Gyllenhammar & Sahlin BOX 92 435 22 MÖLNLYCKE 0708-38

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland

Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland Västgöten Årg. 21 Nr 1-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Elisabeth årets ledare F Framgångar på Skol-SM F Elhockeystart F Inspirerande Budodag F Innebandyledare utbildas och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Jennie Ekström, EM 2009, Reykjavik Omslag: Anna Seth, Special Olympics European Summer Games 2010, Polen. Innehållsförteckning KOMMENTARER 4-7 VERKSAMHETEN 8-21 IDROTTERNA 22-31 ORGANISATIONEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 2(22) Verksamhetsberättelse 2012 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43

TEMA: Inkludering. Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé. Porträttet: Gunilla Wallengren. nr 1 2015 årgång 43 nr 1 2015 årgång 43 TEMA: Inkludering Malmö Open: Tävlingarna en internationell succé Porträttet: Gunilla Wallengren Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Ifö Care funktionell badrumsinredning Läs mer på

Läs mer

Västgöten. Årg. 22 Nr 1-2015

Västgöten. Årg. 22 Nr 1-2015 Västgöten Årg. 22 Nr 1-2015 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Nyfiken på Daniel Brorsson F Annorlunda skoldag F Årets utmärkelser F Året som gått 2014 F Tomas till Special Olympics

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

IdrottsRhUSet. Nummer. Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. Nummer. Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 1 2013 Vi gör det omöjliga möjligt! Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund 1 Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AB Tollor www.tollor.se Hildedalsgatan 12 417 05

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

IdrottsRhUSet. SUS i Kil. Nummer. Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt!

IdrottsRhUSet. SUS i Kil. Nummer. Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund. Vi gör det omöjliga möjligt! IdrottsRhUSet Nummer 2 2010 Vi gör det omöjliga möjligt! Offi ciellt organ för Göteborgs Handikappidrottsförbund SUS i Kil 1 Vi stöder handikappidrotten i Göteborg AB Gyllenhammar & Sahlin BOX 92 435 22

Läs mer

Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer

Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-25 Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Västgöten. Årg. 20 Nr 1-2013. F Annorlunda skoldag F Succé för Mariestad Open F Fotbollen utvecklas F Dubbelt IF Änglarna F Linda årets idrottare

Västgöten. Årg. 20 Nr 1-2013. F Annorlunda skoldag F Succé för Mariestad Open F Fotbollen utvecklas F Dubbelt IF Änglarna F Linda årets idrottare Västgöten Årg. 20 Nr 1-2013 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Annorlunda skoldag F Succé för Mariestad Open F Fotbollen utvecklas F Dubbelt IF Änglarna F Linda årets idrottare och

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 OMSLAG: Jeffrey Ige. FOTO: Karl Nilsson. Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges paralympiska Kommitté Idrottens hus Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H 114 33 Stockholm

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

Föräldraföreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, väst

Föräldraföreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, väst Föräldraföreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, väst Verksamhetsberättelse 2012 Vår Styrelse Björn Rosvall Onsala 0300-20 816 Ordförande Fredrik Posse Skövde 0500-45 60 50 Kassör Lillemor Axell Tvärred

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Gävle-Dala. Handikappidrott Nr 4, 2014. Kallelse till årsmöte 2015 sid 16

Gävle-Dala. Handikappidrott Nr 4, 2014. Kallelse till årsmöte 2015 sid 16 Gävle-Dala Handikappidrott Nr 4, 2014 Kallelse till årsmöte 2015 sid 16 Stöder handikappidrotten www.anpassarna.se www.korkorthandikapp.se Tel 0225 144 73 Anpassarna Gunnérius AB Kraftgatan 8, Box 152,

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014 Västgöten Årg. 21 Nr 3-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Juniorfight på BillingeBragden F 40-årsjubileum i Lidköping F Blåsigt ungdomsspel F Jennies världsrekord F Fullt ös

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer