Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/ Miljarder kronor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor"

Transkript

1 Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/ Miljarder kronor Revenue, expenditure, budget balance, and national debt of the Central Government Budget 1957/ Billion SEK År 1) Inkomster Utgifter (varav räntor) Budget- Statens Statsskuld saldo 2) lånebehov 3) (31 dec) 4) 1957/58 12,7 14,0 0,6-1,1.. 19,1 1958/59 13,2 14,7 0,6-1,4.. 19,9 1959/60 14,4 16,2 0,7-1,6.. 21,8 1960/61 17,5 17,1 0,9 0,4.. 22,8 1961/62 18,9 18,4 0,9 0,5.. 22,4 1962/63 21,0 20,6 0,8 0,3.. 21,3 1963/64 22,0 22,0 0,8-0,1.. 21,5 1964/65 25,6 25,7 0,8-0,2.. 21,8 1965/66 29,2 29,6 0,9-0,4.. 21,5 1966/67 31,7 33,4 0,9-1,6.. 23,2 1967/68 33,4 36,3 1,1-2,9.. 25,8 1968/69 36,2 38,9 1,3-2,6.. 29,4 1969/70 40,4 44,2 1,7-3,8.. 39, ,3 45,6 1,8-3,3.. 36, ,4 51,6 2,0-3,2.. 38, ,0 58,6 2,1-6,6.. 45, ,0 63,2 2,3-6,2.. 51, ,3 77,7 3,1-10,4.. 62, ,1 90,6 4,1-11,6.. 73, ,7 107,0 4,4-6,2 6,5 80, ,0 124,2 6,1-18,2 17,2 98, ,1 145,7 7,5-32,6 33,0 131, ,5 171,0 10,3-45,5 43,7 175, ,1 195,0 14,3-52,9 53,2 229, ,3 227,5 27,3-66,3 67,8 295, ,5 254,7 40,2-83,1 80,8 377, ,3 286,3 51,4-80,0 83,1 460, ,1 307,5 65,4-75,4 74,4 534, ,0 331,3 73,6-57,3 61,1 595, ,3 330,5 66,3-39,2 35,9 630, ,5 337,5 58,7-10,0-11,0 622, ,9 336,6 50,4 8,4-9,9 609, ,4 365,1 55,1 25,3-12,9 600, ,2 417,3 62,2-14,1 19,4 618, ,4 458,3 60,2-60,9 81,4 693, ,5 516,3 63,0-143,8 161,1 880, ,1 573,2 82,1-203,1 250, , ,0 553,7 104,1-134,7 184, , ,6 618,1 104,7-152,5 138, , ,5 658,8 99,5-58,3 21, , ,9 655,2 98,4-6,2 6, , ,3 696,7 113,3 9,7-9, , ,1 643,1 89,8 82,0-82, , ,0 698,1 90,2 101,9-101, , ,1 716,4 81,1 38,7-38, , ,5 727,0 67,2 3,5-3, , ,7 708,3 42,0-46,6 46, , ,4 744,9 52,6-50,5 50, , ,8 731,8 32,6 14,1-14, ,6 Källa: ESV 1) Från och med 1997 sammanfaller statens budgetår med kalenderår. Åren redovisas här kalenderårsvis. Dessförinnan redovisas budgetåren 1957/ /70 (1 juli - 30 juni). 2) 1997 ändrades budgetstrukturen så att budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov. T.o.m. budgetåret 1979/80 var statsbudgeten uppdelad i två delar; en drift- och en kapitalbudget. Här redovisas den aggregerade totalbudgetens inkomster, utgifter och saldo. 3) Definitionen av lånebehovet ändrades den 1 juli Åren redovisas här enligt den nya definitionen. 4) Den statsskuld som redovisas här skiljer sig från den statsskuld som redovisas av regeringen i Årsredovisning för staten där myndigheters innehav av statliga obligationer och statsskuldväxlar eliminerats. Vid utgången av år 2004 uppgick elimineringarna till 43,9 miljarder kronor. 1

2 Tabell 2 Uppföljning av det statliga utgiftstaket Miljoner kronor Central Government actual expenditure and the expenditure ceiling Million SEK Utgiftsområde 1 25 och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Takbegränsade utgifter Marginal till utgiftstaket Utgiftstak för staten Källa: ESV 2

3 Tabell 3 Statsbudgetens faktiska och underliggande saldo Miljoner kronor The Central Governments actual and underlying budget deficit Million SEK Faktiskt Totala engångs- Effekter av ändrade Underliggande År saldo 1) effekter m m 2) redovisningsprinciper saldo 3) Källa: ESV 1) Enligt nuvarande definition av budgetsaldot, dvs statens lånebehov, se noter till tab 1. 2) Engångseffekterna för specifiseras i tabell 4. Engångseffekterna redovisas i en särskild Temaskrift, Engångseffekter. Se under Statens finanser, Officiell statisktik (Arkiv). 3) Faktiskt saldo exkl. engångseffekter och effekter av ändrade redovisningsprinciper. 3

4 Tabell 4 Engångsposter m.m. som påverkar statsbudgetens saldo Miljoner kronor Temporary and non-recurring effects on the Central Government Budget Million SEK Poster Anslag: Bidrag till kapitalet i Europeiska investbanken OM Gruppen AB, aktieköp -450 Arealersättning Djurbidrag och landsbygdsstöd Läkemedelsersättning EU-avgift, förskott/senareläggning Omvärderingspost statsskuldsräntor Försök med trängselskatt i Sthlm Inkomsttitlar: Momseffekt på grund av EU-inträdet Infasningsrabatt EU Ändrade redovisningsperioder moms Pensionsskatt f.d. affärsverk Nordbanken, aktieförsäljning Nordbanken, extra utdelning Nordbanken, inlösen av aktier Fastighetsförsäljning Akademiska hus Stadshypotek, aktieförsäljning Securum, utdelning och aktieförsäljning Statens fastighetsverk, inleverans av överskott m m Statens fastighetsverk, försäljning av fastigheter 492 Enator, utdelning och aktieförsäljning SAQ Kontroll AB, aktieförsäljning 273 Delpensionsfonden m.m Statlig inkomstskatt till kommuner ( 200-lappen ) Stattum, förhöjd aktieutdelning samt reavinstskatt Celsius AB, aktieförsäljning (delbelopp) 483 Telia AB, aktieförsäljning Återbetalning Alecta (f.d. SPP), skatteeffekt Extraordinär utdelning från Riksbanken Exportkreditnämnden, återbet. av räntekompensation Retroaktiv justering ålderspensionssystemet TeliaSonera, kapitalåterföring Nordea, aktieförsäljning Upplösning periodiseringsfonder, skatteeffekt Reglering av underskott på kommunkontona Summa anslag och inkomsttitlar Kassamässig korrigering: Bostadslån Överföring från AP-fonden Utdelning från Riksbanken, statsobligationer EU-avgift, förskott/senareläggning Omvandling av RGK-inlåning till statsobligationer Omvärderingspost statsskuldsräntor RGK:s nettoutlåning: Premiepensionsmedel, inbetalning Premiepensionsmedel, utbetalning Premiepensionsmynd, ändrat statsobligationsinnehav Kärnavfallsfonden Bankinsättningsgarantin Försäljning av Retriva Återbetalning av Securumlån Venantius lån Sveaskog, överbryggningskredit Omvandling av RGK-inlåning till statsobligationer Omstrukturering av statliga bolag, extra utdelningar m m Omstrukturering av statliga bolag, kapitaltillskott Statens fastighetsverk, lån för Förs.kassans fastigh Omfinansiering av infrastrukturlån Sthlm/Gbg Bidrag till Vägverket för Norra Länken, Sthlm Exportkreditnämnden, förtidsåterbet. från Polen Reglering av underskott på kommunkontona Övrigt, netto (främst övriga bolag/affärsverk) Summa kassam. korr. och RGK:s nettoutlåning Totala engångseffekter m.m

5 Källa: ESV 5

6 Tabell 5 Justering för ändrade redovisningsprinciper för jämförbarhet med Miljarder kronor Adjustment for changes in accounting principles for comparability to Billion SEK Redovisade utgifter på utgiftsområden 618,2 658,8 667,6 699,1 705,2 709,6 722,0 725,3 703,5 740,7 725,0 Justeringar 1) Sjuk- och föräldraförsäkring m.m. 24,9 2) Arbetsmarknadsfonden m.m. 25,8 3) Regleringar kommuner/landsting -10,7 4) Utjämnings- o.bidragssystem kommuner/landsting 40,0 5) Försvarsmaktens förskott 14,6 6) Lokaliseringslån/Räntor på studiemedel 1,3 1,0 7) Utbildningsvikariat/Statliga tjänstepensioner 10,5 12,4 8) Delpensionsfonden 2,4 1,7 1,1 0,6 9) Arbetsskadefonden 6,8 6,5 6,1 6,1 11) Nettoredovisning av offentligrättsliga avgifter -1,4-1,3-1,5-1,4-1,4-1,0 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 13) Bidrag till sjöfarten -0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,5-0,5 14) Kommunkontosystemet -19,9-19,9-22,6-25,4-27,2-28,3-29,8-31,9 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare -0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,6-0,7-0,7-0,4 16) Kommunalekonomisk utjämning -20,1-21,0-20,7-21,3-20,5-19,2-20,9-23,7-26,2-25,8 Jämförbara utgifter på utgiftsområden 676,1 651,5 628,6 656,1 654,6 659,9 670,2 669,0 676,9 715,0 725,0 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-640,5) RGK:s nettoutlåning och kassamässig korrigering -28,4-52,0-12,4-2,4-62,1-11,5-5,7 1,7 4,8 4,2 6,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-11,5) (-67,5) (32,1) Jämförbara utgifter 647,7 599,6 616,2 653,6 592,5 648,4 664,5 670,6 681,7 719,2 731,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (629,0) (592,4) (702,3) Redovisade inkomster 465,6 600,5 648,9 706,3 725,1 800,0 755,1 730,5 661,7 694,4 745,8 Justeringar 1) Sjuk- och föräldraförsäkring m.m. 23,6 2) Arbetsmarknadsfonden m.m. 12,6 3) Regleringar kommuner/landsting -10,7 4) Utjämnings- och bidragssystem kommuner/landsting 40,0 6) Lokaliseringslån/Räntor på studiemedel 1,3 1,0 7) Utbildningsvikariat/Statliga tjänstepensioner 10,5 12,4 8) Delpensionsfonden 1,4 1,4 1,5 1,6 9) Arbetsskadefonden 6,8 6,5 6,1 6,1 10) Delpensionsfondens behållning -8,0 11) Nettoredovisning av offentligrättsliga avgifter -1,4-1,3-1,5-1,4-1,4-1,0 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 13) Bidrag till sjöfarten -0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,5-0,5 14) Kommunkontosystemet -19,9-19,9-22,6-25,4-27,2-28,3-29,8-31,9 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare -0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,6-0,7-0,7-0,4 16) Kommunalekonomisk utjämning -20,1-21,0-20,7-21,3-20,5-19,2-20,9-23,7-26,2-25,8 Jämförbara inkomster 508,1 578,3 610,4 656,3 674,5 750,3 703,3 674,1 635,1 668,7 745,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-780,3) Redovisat budgetsaldo -152,6-58,4-6,2 9,7 82,0 101,9 38,7 3,5-46,6-50,5 14,1 Jämförbart budgetsaldo -139,6-21,3-5,8 2,6 82,0 101,9 38,7 3,5-46,6-50,5 14,1 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (45,5) (187,9) (1,0) Källa: ESV För att öka jämförbarheten med tidigare år redovisas i tabellen inom parentes även utgifter, inkomster och budgetsaldo exklusive ändrade nivåer mellan åren till följd av förändringar avseende ålderspensionsreformen. Beloppen inom parentes är således jämförbara med föregående års belopp utan parentes. Däremot är inte beloppen inom parentes jämförbara med varandra. Riksgäldskontorets nettoutlåning år 2000 redovisas inom parentes exklusive utbetalningen av premiepensionsmedel för perioden (56 miljarder kronor). För 2001 redovisas inom parentes Riksgäldskontorets nettoutlåning exklusive förändringen i denna utbetalning mellan åren 2000 och För år 2000 redovisas inom parentes inkomsterna exklusive statsbudgeteffekten (30 miljarder kronor) av sänkningen av den allmänna löneavgiften, vilken tillfaller statsbudgeten och höjningen av ålderspensionsavgiften som främst går till AP-fonderna. Som framgår kan det vara stor skillnad mellan den redovisade utvecklingen av utgifter och inkomster och den jämförbara utvecklingen. Den jämförbara utvecklingen visar en minskning av utgifterna på utgiftsområden 1996 och 1997 trots att de faktiskt redovisade utgifterna ökade. På inkomstsidan visar de jämförbara inkomsterna en lägre ökningstakt än de redovisade inkomsterna. Observera att i detta avsnitt har endast justeringar gjorts med avseende på ändrade redovisningsprinciper. I avsnittet Underliggande saldo beskrivs hur utgifter, inkomster och budgetsaldot under perioden påverkas av engångsvisa eller tillfälliga händelser. Avsnittet bygger på de justeringar som beskrivs i denna analys. Från och med budgetåret 1997 överensstämmer budgetsaldot med lånebehovet. För att få kalenderåren 1995 och 1996 jämförbara med åren därefter måste tillägg göras på utgiftssidan för Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringsposten. Dessa poster ingår från och med 1997 i statsbudgetens utgifter, efter de traditionella utgifterna fördelade på utgiftsområden. 6

7 Tabell 5 Justeringar För att uppnå jämförbarhet mellan åren har justeringar gjorts för följande ändrade redovisningsprinciper. 1) Föräldraförsäkring, sjukpenning och rehabilitering samt sjukvårdsförmåner redovisas från och med den 1 juli 1995 brutto på statsbudgeten. 2) Arbetsmarknadsfonden, Lönegarantifonden och Arbetsmiljöfonden redovisas från och med samma datum på statsbudgeten. Eventuella underskott i dessa fonder finansierades tidigare med lån i Riksgäldskontoret, utan att belasta statsbudgeten. 3) Redovisningen av ekonomiska regleringar till kommuner och landsting ändrades Dessa regleringar redovisades tidigare genom avdrag på inkomstsidan från skatteutbetalningarna. Nu görs i stället avdrag från statsbidragen. 4) De utjämnings- och bidragssystemen för kommuner och landsting som infördes 1996 innebar både ökade inkomster och ökade utgifter med 40 miljarder kronor per år från För att uppnå jämförbarhet mellan åren har såväl utgifts- som inkomstsidan för kalenderåret 1995 justerats upp med detta belopp. Därefter har kommunmomssystemet ändrats från och med 2003 (se not 14). 5) Från och med den 1 juni 1996 ändrades redovisningen av Försvarsmaktens förskott. Förskotten, vilka tidigare finansierades från anslag, finansieras därefter med lån i Riksgäldskontoret. Förändringen innebar minskade utgifter 1996 till följd av en engångsvis återbetalning av de utestående förskotten. Denna återbetalning har här exkluderats för jämförbarhetens skull. 6) Lokaliseringslån och räntor på studiemedel, inklusive så kallad kapitaliserad ränta, redovisas från och med 1997 brutto på statsbudgeten. Detta innebär att återbetalning av lån och inbetalda räntor redovisas på inkomstsidan. Dessa nettoredovisades tidigare på statsbudgetens utgiftssida. 7) Utbildningsvikariat och statliga tjänstepensioner redovisades till och med 1996 som utgifter på statsbudgetens inkomstsida men därefter på utgiftssidan. 8 9) Till och med 1998 redovisades utgifter och inkomster för delpension och arbetsskadeersättning utanför statsbudgeten på delpensionsfonden respektive arbetsskadefonden. Från och med 1999 redovisas delpensioner och ersättning för arbetsskada på statsbudgetens utgiftssida medan motsvarande avgifter redovisas på inkomstsidan. Därmed uppnås bruttoredovisning på statsbudgeten. För att uppnå jämförbarhet mellan åren har såväl utgifter som inkomster justerats upp med de betalningar som gjordes på fonderna under Eftersom utgifter och inkomster för delpensionen justerats med olika belopp påverkas också budgetsaldot. 10) Den behållning som fanns på delpensionsfonden har i november 1998 inbetalats till statsverkets checkräkning och redovisats på statsbudgetens inkomstsida. Inkomsterna har justerats för denna inbetalning som inte hade skett om redovisningen av delpensionen tidigare gjorts på samma sätt som ) Riksdagen har beslutat att tre myndigheter från och med år 2000 skall få ett resurstillskott genom att vissa offentligrättsliga avgifter fortsättningsvis skall redovisas mot respektive myndighets förvaltningsanslag. Avgifterna har tidigare redovisats på statsbudgetens inkomstsida. De tre myndigheterna är Tullverket, Polisväsendet och Centrala studiestödsnämnden. Riksdagen har därefter beslutat att ytterligare myndigheter från och med 2001 skall få disponera vissa offentligrättsliga avgifter. 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter redovisades till och med 1999 på statsbudgetens utgiftssida. Därefter har endast utgifter för retroaktiva ersättningar redovisats. Från och med innevarande år får företag inom stödområde A i stället göra nedsättningar av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Detta innebär att statsbudgetens inkomster minskar med dessa utgifter. 13) Bidrag till sjöfarten redovisades till och med september 2001 på statsbudgetens utgiftssida. Därefter har bidraget upphört och ersatts av ett nytt sjöfartsstöd. Det nya stödet omfattar till skillnad från det tidigare även passagerarfartyg. Stödet tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering av dennes skattekonto. Stödet redovisas således från den 1 oktober 2001 som utgift på statsbudgetens inkomstsida. 14) Från och med 2003 har redovisningen av det så kallade kommunkontosystemet förändrats. Tidigare betalade kommuner och landsting själva en avgift för att täcka statens utgifter för ersättningen till kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i ickeskattepliktig verksamhet. Denna ersättning redovisas numera på statsbudgetens inkomstsida. Ersättningen finansieras genom att de generella bidragen till kommuner och landsting har justerats ned i motsvarande mån (se not 4). 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare har tidigare betalats från statsbudgetens utgiftssida under anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade. Från och med den 1 augusti 2003 lämnas i stället stödet i form av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto. Detta innebär att utgifterna i fortsättningen redovisas under inkomsthuvudgruppen nedsättning av skatter. 16) Från 2005 ändrades det kommunala utjämningssystemet. Ändringen innebär att inkomster och utgifter nu nettoredovisas på ett nytt anslag Kommunalekonomisk utjämning. Detta medför att utjämningsavgiften som tidigare redovisades på inkomstsidan har justerats ned från såväl inkomster som utgifter (se not 4). 7

8 8

9 9

10 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Skatter m.m Skatt på inkomst Socialavgifter och allmän pensionsavgift Skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Utjämningsavgift Betalningsdifferenser, skattekonto Nedsättning av skatter Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Överskott av statens fastighetsförvaltning Ränteinkomster Aktieutdelning Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner

11 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av studielån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EG:s jordbruksfond Bidrag från EG:s fiskefond Bidrag från EG:s regionalfond Bidrag från EG:s socialfond Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EG Extraordinära medel från EU Extraordinära medel från EU

12 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Statsbudgetens totala inkomster

13 Tabell 6.1 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp 1980/ /95. Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group 1980/ /95. Million SEK Inkomsttitel 1980/ / / / / / / / / / / / / / / Skatter m.m Skatt på inkomst Socialavgifter och allmän pensionsavgif Skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Avräkningsskatt Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Överskott av statens fastighetsförvaltnin Ränteinkomster Aktieutdelning Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhe Inkomster av försåld egendom

14 Tabell 6.1 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp 1980/ /95. Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group 1980/ /95. Million SEK Inkomsttitel 1980/ / / / / / / / / / / / / / / Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av studielån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EG:s jordbruksfond Extraordinära medel från EU Statsbudgetens totala inkomster Källa: SCB 14

15 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Skatter m.m Skatt på inkomst Fysiska personers inkomstskatt, netto Juridiska personers inkomstskatt, netto Beskattning av tjänstegruppliv Ofördelbara inkomstskatter Kupongskatt Lotteriskatt Socialavgifter och allmän pensionsavgift Folkpensionsavgift Efterlevandepensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Barnomsorgsavgift Utbildningsavgift Ålderspensionsavgift, netto Delpensionsavgift, netto Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Arbetarskyddsavgift Lönegarantiavgift Sjömanspensionsavgift, netto Allmän sjukförsäkringsavgift Allmän pensionsavgift, netto Inkomster av arbetsgivaravgifter till Arbetarskyddsverkets och Arbetsmiljöinstitutets verksamhet Allmän löneavgift Särskild löneskatt Särskild sjukförsäkringsavgift Avräkning av socialavgifter Skatt på egendom Skogvårdsavgifter Fastighetsskatt Fysiska personers förmögenhetsskatt Juridiska personers förmögenhetsskatt Arvsskatt

16 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Gåvoskatt Stämpelskatt Skatt på varor och tjänster Mervärdesskatt, netto Bensinskatt Särskilda varuskatter Försäljningsskatt på motorfordon Tobaksskatt Alkoholskatt Skatt på vin Skatt på maltdrycker Energiskatt Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk Kassettskatt Skatt på viss elektrisk kraft Särskild skatt mot försurning Skatt på avfall Skatt på bekämpnings- och gödselmedel Systembolaget AB:s inlevererade överskott Reseskatt Skatt på annonser och reklam Skatt på spel Fordonsskatt Vägavgifter Tullmedel Övriga skatter m.m. på import Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter Övriga skatter på varor och tjänster Utjämningsavgift Utjämningsavgift för kommuner och landsting Kommensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting Utjämningsavgift för LSS-kostnader Betalningsdifferenser, skattekonto Betalningsdifferenser, anstånd, netto Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter

17 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt Uppbördsförluster, netto, räntor m.m Betalningsdifferenser, övriga Betalningsdifferenser, skattemyndigheterna, netto Indrivna medel, kronofogdemyndigheterna, netto Nedsättning av skatter Nedsättning, anställningsstöd Nedsättning, kompetensutveckling Nedsättning, bredbandsinstallation Nedsättning, sjöfart Nedsättning, reparation och ombyggnad offentliga lokaler Nedsöttning, sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Nedsättning, skattelättnad för vissa byggtjänster Nedsättning, stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Nedsättning, utbildning av personal i vård och äldreomsorg Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott SJ:s inlevererade överskott Luftfartsverkets inlevererade överskott Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt Sjöfartsverkets inlevererade överskott Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det finansiella systemet Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit Riksbankens inlevererade överskott Tipsmedel Lotterimedel Inlevererat överskott från AB Svenska Spel Överskott av statens fastighetsförvaltning Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet Överskott av Statens fastighetsverks verksamhet Ränteinkomster

18 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen Ränteinkomster på vattenkraftslån Ränteinkomster på statens lån till den mindre skeppsfarten Ränteinkomster på skogsvägslån Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk Ränteinkomster på lokaliseringslån Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer Räntor på övriga bostadslån, Boverket Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande Ränteinkomster på allmänna studielån Ränteinkomster på studielån upptagna efter Räntor på energisparlån Räntor på medel avsatta till folkpensionering Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar Ränteinkomster på statens bosättningslån Ränteinkomster på lån för studentkårslokaler Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering Räntor på intressemedel Övriga ränteinkomster Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken Räntor på skattekonto m.m., netto Aktieutdelning Inkomster av statens aktier Offentligrättsliga avgifter Expeditions- och ansökningsavgifter Koncessionsavgift på televisionens område Avgifter till Granskningsnämnden Avgifter för granskning av filmer och videogram Avgift för generationsväxling

19 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Finansieringsbidrag för arbetspraktik Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning Avgifter vid Bergsstaten Avgifter vid patent- och registreringsväsendet Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register Avgifter vid kronofogdemyndigheterna Vägavgifter Avgifter för körkort och motorfordon Avgifter för statliga garantier Lotteriavgifter Miljöskyddsavgift Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel Täktavgift Avgifter vid Tullverket Patientavgifter vid tandläkarutbildningen Avgifter för Kemikalieinspektionen Avgifter för Alkoholinspektionens verksamhet Närradioavgifter Lokalradioavgifter Avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet Avgifter för Finansinspektionens verksamhet Avgifter för provning vid riksprovplats Avgifter från kärnkraftverken Övriga offentligrättsliga avgifter Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden Avgifter för telekommunikation Kartavgifter för jordbrukets blockdatabas Djurregisteravgifter Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret Avgifter för årlig revision Avgifter för etikprövning av forskning Efterbevaknings- och tillsynsavgifter Försäljningsinkomster Inkomster vid kriminalvården Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter Utförsäljning av beredskapslager Inkomster vid Banverket

20 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Offentlig lagring, försäljningsintäkter Böter m.m Dröjsmålsavgifter Bötesmedel Vattenföroreningsavgifter m.m Sanktionsavgifter m.m Skattetillägg Förseningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet Övriga inkomster av statens verksamhet Återbetalning av lönegarantimedel Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Inkomster av statens gruvegendom Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av lån till fiskerinäringen Återbetalning av vattenkraftslån Återbetalning av lån avseende såddfinansiering Återbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten Återbetalning av skogsvägslån Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

21 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Återbetalning av lokaliseringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av lån för bostadsbyggande Återbetalning av lån för bostadsförsörjning.. för mindre bemedlade barnrika familjer Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket Återbetalning av studielån Återbetalning av statens lån för universitetsstudier Återbetalning av allmänna studielån Återbetalning av studiemedel Återbetalning av energisparlån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Återbetalning av lån för studentkårslokaler Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler Återbetalning av utgivna startlån och bidrag Återbetalning från Portugalfonden Återbetalning av statens bosättningslån Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statens järnvägars avskrivningar Amortering på statskapital Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader Avskrivningar på förrådsanläggningar för civilt totalförsvar Statliga pensionsavgifter Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU

22 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Bidrag från EG:s jordbruksfond Arealbidrag Kompletterande åtgärder perioden Övriga interventioner Exportbidrag Djurbidrag Offentlig lagring Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektionen m.m EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m Bidrag från EG:s fiskefond Bidrag från EG:s fiskefond perioden Bidrag från EG:s fiskefond perioden Bidrag från EG:s regionalfond Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s socialfond Bidrag från EG:s socialfond perioden Bidrag från EG:s socialfond perioden Bidrag till transeuropeiska nätverk Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EG Övriga bidrag från EG Extraordinära medel från EU Extraordinära medel från EU Återbetalning avseende avgiften till gemenskapsbudgeten Statsbudgetens totala inkomster Källa: ESV 22

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 6 Specifikation av ens Bilaga 6 Specifikation av ens Innehållsförteckning Specifikation ens..5 3 Tabell 6 Specifikation ens budgetåret 2000 Tusental kronor / Skillnad mot Inkomsttitel Inkomster

Läs mer

Bilaga 5. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 5. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 5 Specifikation av ens inkomster Skr. /10:101 BILAGA 5 Bilaga 5 Specifikation ens inkomster för budgetåret 1000 Statens skatteinkomster 786 232 860 705 783 168-80 449 693 808 729 853 815 528 555

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /12:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på för budgetåret Skatt på arbete 892 448 688 908 713 343 16 264 655 873 916 854 867 104 227 1100 Direkta

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /13:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skatt på arbete 927 996 078 935 502 409 7 506 331 905 118 293 874 068 236 1100 Direkta skatter på arbete

Läs mer

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8 ens utfall Specifikation ens inkomster för budgetåren - med års inkomststruktur skillnad mot skillnad mot SBU 1000 Skatter m.m. 809 325 339 808 875 025-450 314 815 528 555 806 316 061-113 268 0 Skatt på

Läs mer

InkomsttiteNamn Undertitel Namn Myndighet 1111 Statlig inkomstskatt 1115 Kommunal inkomstskatt 1121 Allmän pensionsavgift 1131 Artistskatt 1141

InkomsttiteNamn Undertitel Namn Myndighet 1111 Statlig inkomstskatt 1115 Kommunal inkomstskatt 1121 Allmän pensionsavgift 1131 Artistskatt 1141 InkomsttiteNamn Undertitel Namn Myndighet 1111 Statlig inkomstskatt 1115 Kommunal inkomstskatt 1121 Allmän pensionsavgift 1131 Artistskatt 1141 Allmän pensionsavgift 1144 Fastighetsavgift 1149 Bredband

Läs mer

Datum: Dnr: /2008 ESV-nr: 2008:7 Copyright: ESV Rapportansvarig: Jörgen Hansson

Datum: Dnr: /2008 ESV-nr: 2008:7 Copyright: ESV Rapportansvarig: Jörgen Hansson Rapport Statsbudgetens utfall ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 ESV 2007:14 Inkomstliggaren 2007 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 Inkomstliggaren 2007 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Det är en dokumentation över de bestämmelser

Läs mer

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Rapport Statsbudgetens utfall ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001.

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001. INKOMSTLIGGAREN 2001 1 (160) ESV 2001:3 DATUM 2001-02-28 Inkomstliggaren 2001 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster.

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2017:16 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-03-15 Dnr: 5.4-290/2017 ESV-nr:

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:1

Regeringens proposition 1997/98:1 Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. . Regeringens

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Inkomstliggaren 2000

Inkomstliggaren 2000 Inkomstliggaren 2000 ISBN 91 7249 052 7 ISSN 0280 6967 Tryck: Graphium, Norstedts Tryckeri, Stockholm 2000 Förord På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999 BILAGA 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999 Innehållsförteckning 1 Specifikation av

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration - Tidsserier, statens budget 2016

Kvalitetsdeklaration - Tidsserier, statens budget 2016 1/8 Kvalitetsdeklaration Kvalitetsdeklaration - Tidsserier, statens budget 2016 Produktkod: OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Budgetprognos 2000:1. Analys

Budgetprognos 2000:1. Analys 2000-03-30 Budgetprognos 2000:1 Analys BP 2000:1, Analys Budgetprognoser Budgetprognospublikationen består av två separata delar. Budgetprognos Analys innehåller övergripande och fördjupad analys samt

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51 Uppdaterad septemberprognos 2013-09-25 ESV 2013:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2010:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2010:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2010 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Budgetprognos 2000:4. Analys

Budgetprognos 2000:4. Analys 2000-12-12 Budgetprognos 2000:4 Analys BP 2000:4, Analys Budgetprognoser Budgetprognospublikationen består av två separata delar. Budgetprognos Analys innehåller övergripande och fördjupad analys samt

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:22

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:22 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2016:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2016 ESV 2016:57 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut 2 Förslag till riksdagsbeslut . 2 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen X såvitt avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket 1. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska

Läs mer

Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2011 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005 Innehållsförteckning 1 Specifikation av

Läs mer

ESV 2002:1 ISSN

ESV 2002:1 ISSN Inkomstliggaren 2002 ESV 2002:1 ISSN 0280-6967 2 (160) ESV 2002:1 DATUM 2002-02-26 Inkomstliggaren 2002 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

4 Statsbudgeten och de offentliga

4 Statsbudgeten och de offentliga Offentlig ekonomi 2009 Statsbudgeten och de offentliga finanserna 4 Statsbudgeten och de offentliga finanserna I kapitlet ger vi en översiktlig beskrivning av statsbudgeten och de offentliga finanserna.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, och finansieringsanalys

Bilaga 2. Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, och finansieringsanalys Bilaga 2 Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys Bilaga 2 Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

STATENS ÅRSREDOVISNING 2000

STATENS ÅRSREDOVISNING 2000 STATENS ÅRSREDOVISNING 2 GOD EKONOMI OCH LÄGRE STATSSKULD E-POST registrator@finance.ministry.se POSTADRESS Finansdepartementet 13 33 Stockholm Statsbudgeten ÖVERSKOTTET HÖGRE ÄN BUDGETERAT RESULTAT STATSBUDGETENS

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten PROP. 1998/99:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATSBUDGETEN Förslag till statsbudget för 1999 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11

Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11 Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-28 Dnr: 5.6-1339/2016 ESV-nr: 2017:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Björn Andersson FÖRORD

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2004:1345 Utkom från trycket den 27 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

ESV 2004:18. Budgetprognos 2004:3. Analys

ESV 2004:18. Budgetprognos 2004:3. Analys ESV 24:18 Budgetprognos 24:3 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 ESV 2014:41 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten :35

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten :35 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2015 2016:35 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

2 Förslag till riksdagsbeslut

2 Förslag till riksdagsbeslut 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen såvitt avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket 1. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 217 Sammanfattning Tillväxt och arbetsmarknad på högvarv Offentliga finanser starkare än väntat Låg beskattning av förmånsbilar BNP-tillväxt Procent

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets förslag till riksdagsbeslut Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter. Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över

Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter. Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över De konsoliderade resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen

Läs mer

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:101. Årsredovisning för staten 2009

Regeringens skrivelse 2009/10:101. Årsredovisning för staten 2009 Regeringens skrivelse /10:101 Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse /10:101 Årsredovisning för staten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell

Läs mer

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna)

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna) Offentlig ekonomi 2009 Syftet med denna årsbok är att ge en samlad bild av den offentliga sektorns utveckling ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vilken avgränsning som används vid beräkningen av den offentliga

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 22 I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 2. SKATTER OCH SOCIALAVGIFTER I ETT TOTALPERSPEKTIV 23 2 Skatter och socialavgifter i ett totalperspektiv I detta

Läs mer

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234 256 SAKORDSREGISTER Sakordsregister A acceptansundersökningar 170 acciser 98, 215 administrationskostnader, skattesystemet 212 administrativt sanktionssystem 188 aktiebolag 121, 122, 124 aktieinnehav 149

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m. m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:21

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m. m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:21 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m. m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:21 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över

Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över De konsoliderade resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen i årsredovisningen för staten omfattar i huvudsak

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer