CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3 / Oktober 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD Infrastruktur Molnet hjälper dig att outsourca dina tjänster Molntjänster I Silicon Valley ser man en ökad efterfrågan Handheld Group Valde att köra sitt affärssystem på webben Jerker Hellström, CEO och grundare av Handheld Group. Följ det världsomspännande arbetet för nya standarder i molnet. FOTO: SHUTTERSTOCK Samarbeta bättre och billigare * *E-post från 18 kr per månad och användare microsoft.se/molnet

2 2 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Representerar molntjänster något nytt och spännande eller är det samma som förut i en annan förpackning? En sak är säker, det är en kombination av myt och hype! Cloud computing ger nytta eller bara dimma? Myter är sällan bra i längden men kan hanteras med ökad kunskap. Att förmedla kunskap och öka kompetensen är ett av målen för arbetet i Dataföreningens kompetensnav Cloud Sweden. Hype ger dragkraft och intresse för ett område och kan användas för att öka suget efter kunskap. Utan att gå till överdrift så anser vi att molnet och molntjänster är rätt hypade liksom mål för en omfattande mytbildning. Först måste vi vara överens om vad vi avser med molntjänster. Vilka är kriterierna som ska uppfyllas för att kunden/användaren ska veta att det är en molntjänst? En första förutsättning är att vi är överens om att när vi använder begreppet Moln så är det en metafor för internet. Tjänsten ska vara skalbar För att skapa förutsättningar till en gemensam uppfattning av innehållet i de olika begreppen arbetar vi med NIST, National Institute of Standards and Technology, beskrivning av kriterierna för molntjänster, vilka självklart kommer att utvecklas och förändras över tiden. Det som alltså är utmärkande för molntjänster är att det är internet som möjliggör leveransen. Dessutom ska tjänsten vara skalbar. Det innebär att du som kund ska uppleva att det inte finns några gränser när dina behov av att öka antalet användare uppstår, utan det sker elastiskt och är skalbart. Detta gäller förstås även när dina behov minskar. Med andra ord en upplevd stor flexibilitet. Du betalar för det du använder, skala upp och skala ner. Du når tjänsterna över ett webbgränssnitt oberoende av tid (24x7 timmar) och rum. Det som krävs är en internetåtkomst. Infrastructure as a Service Tjänsten IaaS som levereras till användaren innebär att leverantören tillhandahåller bearbetning, lagring, datanätverk och andra fundamentala resurser där användaren har möjlighet att distribuera olika applikationer. Användaren varken hanterar eller kontrollerar den underliggande infrastrukturen men har kontroll över operativsystem, lagring, distribuerade applikationer och liknande. Platform as a Service Paas innebär att användaren av tjänsten hanterar och har kontroll över de distribuerade applikationerna/programvarorna. Inger Gran CEO och initiativtagare till Cloud Sweden Men varken hanterar eller kontrollerar den underliggande molninfrastrukturen (IaaS). Software as a Service SaaS. När vi talar om mjukvara som tjänst menar vi att användaren utnyttjar leverantörens programvaror/applikationer som görs tillgängliga från olika webbgränssnitt. Användaren varken hanterar eller kontrollerar den underliggande moln-infrastrukturen inkluderandes nätverk, servrar, operativsystem, lagring eller enskild applikationskapacitet, möjli- gen undantaget för begränsade användarspecifika program-/applikationskonfigurationer. Hot eller möjlighet? Den främsta anledningen till att molntjänster är så hett är förstås möjligheten att få större ekonomisk avkastning på gjorda investeringar. För att uppnå det krävs ett väl genomarbetat underlag. Förstudier är något som är allmänt underskattat och alltför ofta med för låg tidshorisont, konsekvens-/riskanalyser likaså. Vissa har också trott att de problem som finns inom organisationen löses genom köp av molntjänster, vi kan jämföra de misstag som gjordes när outsourcing var som mest hypat. Genom att vissa molntjänster är mycket lättillgängliga för alla oavsett verksamhet och plats i organisationen krävs en policy om hur man ska använda dessa tjänster. För att undvika grus i maskineriet fordras att användandet av molntjänster klassas som en strategisk fråga och hanteras av ledningen. Det är viktigt att man inser vilka hot som finns, allt från informationssäkerhetsklassning till åtkomst av data och tar fram riktlinjer för att undvika dessa hot. Då kan man med en större tillförlit använda molntjänster. VI REKOMMENDERAR SIDA 22 Predrag Mitrovic Chief Inspiration Offi cer, MyNethouse & en av initiativtagarna till Cloud Sweden Molnet är inget som vi har sett förr och dess affärsmodeller skiljer sig radikalt åt i de olika erbjudandena. Nya standarder s.5 Standardiseringsarbetet inom ISO och de nationella medlemmarna ska minska osäkerheten på marknaden. Expertpanelen s. 16 Fyra experter på cloud computing svarar på frågor om branschens framtid. Vi får våra läsare att lyckas! CLOUD COMPUTING NR 3, OKTOBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Marcus Jansson Layout: Martin Björinge, Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Christian Hagman Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, oktober 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Marcus Jansson Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Ny tjänst ska förändra samhället Bättre tillgänglighet för invånarna, större effektivitet och minskade kostnader för kommunen. Det är bara några av de fördelar som Nacka, Täby och Upplands Väsby kommun vinner genom Pulsen combine ett helt nytt IT-system för vård och omsorg. Även Haninge, Lidingö, Värmdö och Vallentuna har avropat tjänsten. Precis som bankerna har öppet för kunden 24 timmar om dygnet kommer nu socialtjänsten att kunna erbjuda samma sak för kommunens alla invånare, säger Yvonne Liberg på Pulsen. Det unika samarbetet med socialtjänsten är helt nytt, men Pulsen har under flera års tid arbetat med liknande molntjänster. Erfarenheten och kunskapen kring tjänsterna är både lång och djup. Molntjänster är inget nytt för oss, men applikationsmässigt är den här tjänsten helt nydanande, säger Björn Lundgren, teknisk chef på Pulsen. Nytt radikalt grepp Socialtjänsten i Sverige sköts av landets kommuner och regleras av socialtjänstlagen. Till dess uppgifter hör bland annat att ge omsorg, service, ekonomisk hjälp och annat bistånd till alla som behöver det. Genom Pulsen combine har man nu tagit ett radikalt nytt grepp kring socialtjänstens processer. Vi har tidigare arbetat med kommunala verksamhetssystem som enbart stödjer den interna processen. Nu handlar det även om invånarna de är våra slutanvändare vilket är både nytt och häftigt, säger Björn Lundgren. Mer makt åt den enskilde Hemtjänsten är ett bra exempel där man kan använda e-tjänster som ett komplement till besök. En anhörig kan tillsammans med den äldre ange vilka behov man har och vilken hjälp man behöver. Den anhöriga kan via nätet följa till exempel vilken mat som serverades och vid vilket klockslag. Detta ger mer kontroll och makt åt den enskilde invånaren, säger Yvonne Liberg, ansvarig för utvecklingen av tjänsten. Hon har tidigare arbetat inom äldreomsorgen. E-tjänst på hög nivå Applikationsmässigt innebär tjänsten ett gigantiskt nätverk av olika myndigheters uppgifter. Ofta är uppgifterna sekretessbelagda vilket ställer stora krav på säkerheten. Verksamhetens karaktär ställer stora krav på tjänstens säkerhetslösningar, både ur ett enskilt perspektiv och globalt. Användaren kommer att arbeta med olika certifikat och individuella kortlösningar för att säkerställa sekretessen, säger Yvonne Liberg. Tel

3 Världsledande molntjänst från svenskt företag vinner terräng I en värld där alla talar om delade miljöer erbjuder det svenska företaget IDE någonting mer. De kallar sina tjänster för Private Cloud vilket signalerar att de inte bara erbjuder hosting utan faktiskt integrerar fullt ut med kundens miljö. Samtidigt bibehåller de eller till och med höjer de befintliga säkerhetsnivåerna. IDE är en svensk hosting- och outsourcingleverantör specialiserad på kunder som vill ha lösningar som håller höga nivåer vad gäller säkerhet, funktion och integration. Men för att indikera att de går steget längre än konkurrenterna kallar de sina tjänster för Private Cloud. Under året har flera nya kunder fått upp ögonen för IDE och deras tjänster. Ett exempel är Kammarkollegiet vars upphandling kring hosting-tjänster IDE nyligen vann i tävling med många andra aktörer. Kammarkollegiet rankade IDE allra högst i sin ramavtalsupphandling, framför många globala jättar. Vi är stolta att ha vunnit den svenska statens förtroende i Kammarkollegiets upphandling. Det innebär att vi nu har ramavtal med i stort sett hela den offentliga sektorn i Sverige. Dessutom validerar det oss som en Hosting-leverantör av rang även för företag inom den privata sektorn. Det är självklart extra kul att ha kommit före multinationella jättar som IBM såväl som alla lokala skandinaviska leverantörer. Ett komplett driftskoncept En av orsakerna till att IDE lyckats så bra är deras målsättning att kunderna ska få molntjänster med en hög grad av integration, tillgänglighet och prestanda samtidigt som kostnadsbilden blir attraktivare än om kunden skulle sköta driften i egen regi. Resultatet blir en stabil och produktiv ITmiljö till en förutsägbar och låg kostnad. Vi levererar en molntjänst som fungerar som en naturlig förlängning av kundens egen it-miljö. Det kallas då Private Cloud och det blir alltså ingen separat ö med molntjänster utan IDE kan integrera sina molntjänster helt och hållet med kundens övriga miljö, förklarar Per Werngren. Mer än moln Nu är det inte bara molntjänster som IDE kan leverera. Företaget har även lösningar för exempelvis Service Desk. IDE kan då ta handom all it-relaterad support och medarbetarna behöver bara ringa ett nummer för att få hjälp, vare sig det handlar om speciella applikationer, internetkommunikation, garantiärenden eller alla de vanliga supportfrågor som dyker upp. Gemensamt för våra kunder är att de vill optimera sin IT-budget och öka mognadsgraden i sin IT-infrastruktur. Vårt koncept för IT-drift bygger på att en stor del av arbetet utförs av vårt Supportcenter till en fast och konkurrenskraftig månadskostnad, berättar Per Werngren, VD på IDE. Nära partnerskap med Microsoft IDE är även aktiva medlemmar i föreningen IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) både nationellt samt internationellt. I föreningen finns knappt medlemmar i 40 länder med tonvikt på Nordamerika och Europa. Alla medlemmar är specialister inom ett fåtal områden och alla har förbundit sig att iaktta föreningens etiska kod. Detta ger ett omfattande nätverk för samarbete och en god geografisk täckning. Vi har specialiserat oss på Microsoftbaserade lösningar vilket gör att vår personal har väldigt hög kompetens på dessa lösningar. Vi arbetar också väldigt nära med Microsofts huvudkontor i Redmond vilket gör att vi kan vara snabbt ut med ny teknik, fortsätter Per Werngren. Verksamhet dygnet runt Större delen av IDEs kunder är idag svenska bolag, men 20 procent av verksamheten kommer från dessa kunders syster- och dotterbolag ute i världen. Det finns därför bemanning dygnet runt på IDE och var kunden än befinner sig så finns det alltid hjälp att få. Så om ni vill ha en komplett molntjänst med hög kvalitet till rimlig kostnad finns det mycket som talar för att ni genast ska kontakta IDE. Per Werngren, VD, IDE Tel: Epost: Adress: Norra Stationsgatan 93, SE Stockholm

4 4 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MOLNET RITAR OM KARTAN FÖR IT-BRANSCHEN 1TIPS DRA NYTTA AV MOLNET The cloud, molnet, har kanske uppfattats som något luddigt och fluffigt av dem som inte är insatta. Men det finns nu en stor målmedvetenhet och tydlighet bland leverantörer som satsar på det. Det är viktigt för svenskt näringsliv att hänga med och dra nytta av de nya möjligheterna,säger Staffan Hagnell, forskningschef på.se, Stiftelsen för Internetinfrastruktur..SE forskar bland annat kring vidareutvecklingen av internet. Tillsammans med Cloud Sweden drivs ett projekt som syftar till att ta fram en checklista för dem som upphandlar molntjänster över vad de bör tänka på..se forskar också om de drivande krafterna bakom molnet. Fråga: Vad har cloud computing inneburit för ITbranschen? Svar: Hela IT-marknaden håller på att stöpas om, menar.se:s forskningschef Staffan Hagnell. Infrastrukturtjänster i molnet är en fantastisk möjlighet. En naturlig fortsättning Drivkrafterna på användarsidan är viljan att rationalisera, sänka kostnader, fokusera på kärnverksamheten och därigenom öka sin konkurrenskraft. Molntjänsterna är en naturlig fortsättning på outsourcingtrenden, säger Staffan Hagnell och fortsätter: På leverantörssidan har man börjat se att detta är framtiden. Hela IT-branschen håller på att stöpas om och IT-leverantörerna måste göra om sitt tjänsteutbud för att passa den nya marknaden. Det finns tre stora grupper av molntjänster: infrastrukturtjänster, plattformstjänster och mjukvarutjänster. De senare, Software as a Service, är de som har fått mest uppmärksamhet och det område som har kommit längst. Nu börjar många företag också hyra datorkapacitet i stället för att köpa egna servrar och hela plattformar för att utveckla egna applikationer. Chans för IT-entreprenörer Infrastrukturtjänster i molnet är en fantastisk möjlighet för små uppstickare i IT-branschen som snabbt kan komma ut med sina applikationer på marknaden. Genom att hyra hela infrastrukturen och utvecklingsplattformen som molntjänster får de en låg kostnad och kan snabbt etablera sig på en Staffan Hagnell Forskningschef på.se. FOTO:.SE global marknad, säger Staffan. På så sätt slipper dagens entreprenörer stora investeringar i hård- och mjukvara och kan fokusera 100 procent på affärerna. Men även större företag har börjat få upp ögonen för möjligheten att kunna effektivisera sin IT-drift med hjälp av molnet. Som en följd av detta har de traditionella outsourcingleverantörerna börjat erbjuda outsourcing i molnet. Outsourcingleverantörerna kan ge sina kunder en större insyn än de stora globala molnleverantörerna. Företagens IT-avdelning kan få en tajtare relation med outsourcingleverantören och de uppskattar möjligheten till mer transparenta molntjänster, menar Staffan. Undvik fallgropar Molntjänster är dock fortfarande en omogen marknad och det finns aspekter att ta hänsyn till när det gäller till exempel frågor kring säkerhets- och identitetshantering. Staffan Hagnell framhåller därför vikten av informationsspridning och av arbetet som nu Dataföreningen bedriver med att ta fram checklistor för att hjälpa kunderna att undvika fallgropar. Alla leverantörer av infrastrukturs- och plattformstjänster i molnet har nu en stor och viktig utmaning med att sprida kunskap och bygga förtroende för molntjänster. EVA GUSTIN Framtidens affärssystem är här MODERN REDOVISNING ekonomi online och i realtid Vi på Binette strävar efter att finna den mest effektiva hanteringen av just Ert bolags behov samt att finna den snabbaste och mest kostnadseffektiva hanteringen av Ert företags ekonomifunktion i realtid. * Online och i realtid * Löpande redovisning * Kund & Leverantörsreskontra * Dokumentskanning * Löneadministration * Ekonomisk förvaltning * Rapporter & Analyser Problemfri IT med webbaserade Specter - Snabbare, säkrare, enklare, för Mac och Pc Alla mindre och medelstora företag oavsett bransch drar nytta av enkelheten i vårt system. Jobba var och när du vill, med färdiga intergrationer till ledande webbshops-leverantörer. Samma lagersaldo överallt i realtid. Specter stödjer affärsprocessen hela vägen till banken från CRM till bokföring. Med på köpet från 95:-/mån: Drift av server Kontinuerlig Backup Fri Support Alltid senaste versionen Automatiska uppdateringar

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER TRE STORA GRUPPER Det finns tre stora grupper av moln-tjänster: infrastrukturtjänster, plattformstjänster och mjukvarutjänster. FOTO: SHUTTERSTOCK Nya standarder främjar marknaden för molntjänster Just nu arbetas det lokalt och globalt för att ta fram lämpliga standarder för molntjänster. Standarderna ska skapa ökad trygghet och därigenom en ökad tillväxt på molnmarknaden. EXEMPEL Cloud computing är en marknad som består av väldigt många olika delar. Många, såväl kunder som leverantörer, är i dag osäkra på definitioner kring molnet och det är vanligt att leverantörer använder sina egna begrepp. Det är bakgrunden till det standardiseringsarbete som dragits igång både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet kommer att inverka positivt på marknaden. En ökad standardisering skapar trygghet och förenklar övergången till att använda molntjänster, säger Anders Kingstedt, ordförande i SIS arbetskommitté för molntjänster, TK 542. SIS, Swedish Standards Insitute, är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Anders Kingstedt Ordförande i SIS arbetskommitté för molntjänster. FOTOGRAF: LUCA MARA Ska minska förvirringen Syftet med standardiseringsarbetet inom ISO och de nationella medlemmarna är att minska osäkerheten och förvirringen på marknaden. Det ska till exempel bli enklare att byta tjänster och flytta från en leverantör till en annan. Med hjälp av standarder motverkas inlåsningseffekter på marknaden där kunderna blir beroende av en leverantör. I stället ska de kunna välja den tjänst som passar bäst vid varje tillfälle. Just nu arbetar vi i kommittéerna med att identifiera inom vilka områden det finns standarder som kan tillämpas på molntjänster och var det saknas standarder. Vi tar fram avgränsningar och gör en så kallad gapanalys för att ta reda på hur det ser ut och vad som behöver tas fram, berättar Anders Kingstedt. En överväldigande lista De finns också andra initiativ på området och SIS-kommittén kartlägger även vad som görs i övrigt för att etablera samarbeten och undvika dubbelarbete. Bland annat samarbetar de med organisationer som Euro Cloud och Cloud Sweden. Det kommer att bli en överväldigande lista av standarder som vi får fram. Nästa steg är att klassificera, gruppera och prioritera standarder. Vi räknar med att det kommer att ta tre-fyra år innan det finns hållbara, globala standarder på marknaden, säger Anders Kingstedt. I SIS arbetskommitté ingår representanter från privat näringsliv och offentlig sektor. Anders Kingstedt skulle gärna se att fler offentliga organisationer och myndigheter blir delaktiga i standardiseringsarbetet. Det är bra för myndigheterna att kunna jämföra olika leverantörer vid upphandlingar. Och det är även viktigt att tillvarata Sveriges intressen som nation i standardiseringsarbetet, säger han. EVA GUSTIN MISSA INTE Några tips till leverantörer av molntjänster För den som inte följer standarder riskerar kostnaderna för hantering och säkerhetsfrågor när det gäller molntjänster att skena i väg, menar Anders Kingstedt. Genom att använda framtagna standarder slipper man lägga onödigt arbete, tid och resurser på att ta fram skräddarsydda lösningar. Lösningar som kan försvåra arbetet med den fortsatta utvecklingen. För att undvika detta ger Anders Kingstedt följande råd: Ta hjälp av standarder 1 Titta igenom vilka standarder som finns och hur du kan ta hjälp av dem. Etablera en strategi 2 Etablera tidigt en strategi för standardisering och skaffa kunskaper om vilka standarder som finns. Få bättre insyn 3 Gå gärna med i kommittén för molntjänster. Den är öppen för alla. På så sätt kan du få en bättre insyn i vad som finns och även vara med och påverka. FOTO: SHUTTERSTOCK Det finns en plats i molnet där projekt bara fungerar Upptäck en plats i molnet där du kan organisera ditt projektarbete så att det fungerar effektivare. Här är alla dina dokument alltid tillgängliga och det är enkelt att skapa och dela projektplaner. På den här platsen fungerar projektsamarbete helt enkelt. Platsen heter Projectplace och finns redan i din dator. Testa gratis i 30 dagar på Nyhet! Gratis iphone-app!

6 6 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Träffa branschen på Cloud Conference Fråga: Vilken inriktning har Cloud Conference? Svar: Cloud Conference har fl era olika fokusområden molnstrategi, infrastruktur samt teknik, applikationer och tjänster. Unikt för konferensen är att det är en neutral part som står bakom den. Den 26 oktober anordnas återigen konferensen Cloud Conference på Kistamässan i Stockholm. Konferensarrangören Conductive fortsätter med aktuella evenemang runt bland annat cloud computing och virtualisering. Elin Storm är projektledare för Cloud Conference och berättar om det omfattande intresset för cloudkonferensen: Det är ju väldigt hett med molntjänster nu och det kommer på bred front. Deltagaranmälningarna strömmar in i år också. Det här är en värld där utvecklingen går snabbt framåt, säger Elin Storm. Hon säger att man under planeringen av Cloud Conference har jobbat mycket hårt med att fånga upp behoven inom branschen. Vi har verkligen haft fingret på pulsen när det gäller både den strategiska och den tekniska utvecklingen. Jag tror att det är därför folk väljer detta forum, säger hon. Elin Storm Projektledare för Cloud Conference Unik i sitt slag Enligt Elin Storm är Cloud Conference unik i sitt slag eftersom den anordnas av en neutral part och inte av någon av leverantörerna av molntjänster. De flesta talare är representanter för företag som berättar om sina erfarenheter av köp av molntjänster, vilka problem man stött på och hur man har löst dem. Däremot har det varit ganska tydligt från deltagarnas håll att de är intresserade av att lyssna till leverantörerna också. Deltagarna är intresserade av vad de har att säga. Deltagarna har fått vara med och styra upplägget. Därför representeras också leverantörernas perspektiv i seminarieprogrammet och de medverkar inte bara i utställarmontrar. Cloud Conference har tre fokusområden molnstrategi, infrastruktur samt teknik, applikationer och tjänster. När det gäller molnstrategi så är det viktigt att belysa själva affären. Det kan till exempel handla om prissättningsmodeller eller hur man får ordning på programvarulicenser. Vi ser ett jättestort intresse för detta och tror på stor uppslutning på det spåret, säger Elin Storm. FOTO: CONDUCTIVE 2TIPS GÅ PÅ UNIK KONFERENS Andra utmaningar som många måste hantera är interoperabiliteten mellan olika system. Inte bara skapar de olika gränssnitten problem, många riskerar dessutom att bli plattsformsberoende och bunden till en leverantör. Här tror jag verkligen att det måste ske ett större erfarenhetsutbyte mellan företag. Det finns ju så många olika sätt att lösa problemen, vilket de många olika praktikfallen kommer att visa. Jag är säker på att det kommer att bytas många visitkort på konferensen. Elin Storm poängterar att de olika spåren har så olika karaktär att de flesta kommer hitta sitt område på Cloud Conference. Hon är dock noga med att påpeka att man som deltagare på konferensen inte är låst till ett specifikt fokusområde. Det går bra att plocka russinen ur kakan och välja det man vill från de olika spåren. KRISTIAN TIGER TIPS FOTO: SHUTTERSTOCK Att tänka på för den som överväger att starta en molngren För IT-bolag som övervägar att erbjuda molntjänster av sina befintliga applikationer är det viktigt att titta på hur man kan göra sin applikation så enkel som möjligt att börja använda. Försök hitta en affärsmodell som passar för molnet. Det bör vara enkelt och gärna gratis att testa tjänsten, och det måste gå att växa med tjänsten. En annan viktig aspekt är att kunna erbjuda öppna APIer. Då är det enkelt för företag att växa in i din molntjänst och att integrera den med existerande system. Det möjliggör också innovation kring din tjänst av tredjepartsleverantörer. Sist men inte mist, titta på hur du kan bygga ett eko-system så att andra, till exempel tredjepartsleverantörer, kan tjäna pengar på att erbjuda, anpassa och sälja din molntjänst. Safety Through Software Achieve safety compliance. Reduce costs. Cut complexity. Three steps control and process automation manufacturers can take 1. Consolidate using multi-core and virtualization. 2. Standardize on open platforms. 3. Build on a foundation that can support change. Learn more

7 Kraftfullt projektstöd till rimlig kostnad Minimal administration, låga eller inga investeringskostnader, och lösningar som går att skala upp och ned efter behov. Det är några av fördelarna med molntjänster som blir extra viktiga för projekt med begränsad livslängd. Webforums projektverktyg är framtaget för att passa både små aktörer och stora etablerade företag. Gemensamt för båda kundgrupperna är ett behov av att komma igång snabbt och enkelt. Med en molntjänst kan man vara up and running på bara några minuter. Flera kommuner utnyttjar hela funktionaliteten med projektplanering, resurshantering och projektkontor. Andra, som Ishotellet, är i första hand intresserade av att dela dokument, säger Fredrik Adolfsson, partneransvarig på Webforum. Kunderna efterfrågar behovsanpassade lösningar. Inte minst nanskrisen visade att verkligheten förändras snabbt. Från en dag till en annan kan ett företag behöva friställa eller nyanställa. Nya samarbeten föds, andra skrotas och läggs ned. Fördelen med en molntjänst är att man inte sitter fast i stora, dyra system med ett visst antal licenser. Styrelsearbete är ett annat bra exempel på när vårt verktyg fungerar som bäst. Ledamöterna behöver dela en mängd dokument och också utbyta tankar och idéer. Ofta är det affärskritisk information som hanteras som kan få stora konsekvenser om den läcker ut internt eller externt. Ett projektverktyg på webben löser både säkerhetsaspekten och den otympliga administrationen av dokument. Tyvärr anges bristande säkerhet ibland som ett skäl till varför man inte vågar satsa på en molntjänst. Och visst nns det ett dilemma i att säkerhet och användarvänlighet inte alltid går hand i hand. En av de stora utmaningarna för oss som leverantör av molntjänster är att bibehålla en hög säkerhet, samtidigt som enkelheten för användaren nns kvar. Men utvecklingen har gått snabbt och idag erbjuder Webforum, liksom de esta andra molnaktörer, redundanta webbmiljöer med krypterad lagring och överföring av information samt övervakning dygnet runt. Vill man ytterligare öka säkerheten kan man göra det genom olika krav på lösenordskomplexitet eller till och med engångslösen. FREDRIK ADOLFSSON VD på Webforum Webforum Europe AB Molntjänster som finns nära dig. Molntjänster har många fördelar. Men också nackdelar, som att molntjänster till sin natur är ganska statiska, opersonliga och inte kundanpassade. Och många, speciellt mindre företag, är tveksamma till att lägga ut företagskritiska applikationer i ett avlägset, anonymt moln någonstans långt borta - vad händer när tjänsten fallerar? Det här har vi tagit fasta på. Koneos styrka är närheten till våra kunder, med stort engagemang och personlig service på mer än 40 platser i hela landet. Detta kombinerar vi med centralt producerade molntjänster som är flexibla, anpassningsbara och kundspecifika. Prisvärda, enkla tjänster och kompletta funktioner som även passar lite mindre företag och organisationer. Och du kan alltid förvänta dig personlig och snabb service. Välkommen att kontakta ditt lokala Koneokontor, gå in på koneo.se alternativt maila för mer information. Koneo gör IT enklare. Vi finns alltid nära, med fler än 640 medarbetare på mer än 40 platser över hela landet. Samtidigt kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster. Läs mer på koneo.se

8 8 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Hon är inte rädd för att jobba i molnet Fråga: Varför ska man köra sina applikationer i molnet? Svar: Det förenklar arbetet, ger ökad kapacitet och kostnadsfördelar. Det är en stor omställning, inte minst mentalt, att gå från en fysisk server som man vet var den står, till att börja arbeta i molnet. Om något år har vi säkert kommit över den osäkerhet över att lägga information där, säger Renée Kiebler, ITchef vid Bonnier Tidskrifter, som just nu är mitt uppe i övergången sedan man valt att satsa på Google Apps som leverantör av molntjänster, med tyngdpunkt på maildrift. Bonnier Tidskrifter är en del av Bonnier-koncernen och har ungefär 500 användare med 800 mailkonton och producerar ett 50-tal olika magasin. En fråga om kapacitet Skälet att vi valde att titta på molntjänster var att vårt nuvarande driftsavtal för våra MS Exchange-servrar gick ut, berättar Renée Kiebler. Samtidigt var det en fråga om kapacitet. Våra medarbetare har behov av att kunna maila, ta emot och lagra stora filer. Även om vi haft generösa mailbegränsningar, har vi ändå haft återkommande problem. Bonnier Tidskrifter tittade på tre olika spår för sin framtida mailhantering, en ny motsvarande lösning med fysisk driftning och två olika leverantörer av molntjänster. Första spåret valde vi snabbt bort av kapacitetsskäl och för att slippa dryga kostnader för licenser vid uppgraderingar. Viktigt för vårt val var också det faktum att vi ENKELT MED MOLNTJÄNST. Det är lätt att överblicka kostnaderna eftersom man betalar per mailkonto och inte för lagringsmängd, säger Renée Kiebler. är ett Mac-orienterat företag samt att vi hos leverantören fick svar på alla frågor vi hade. Vi hade framför allt fokus på att lösa våra mailproblem, men såg snabbt andra fördelar som kommer att ge stora samarbetsfördelar, TIPS FRÅN RENÉE KIEBLER Räkna gärna på investeringen över en längre period, tre eller fem år. När det gäller molntjänster blir kalkylen tydligare eftersom man oftast måste räkna in en eller flera större uppgraderingar av vanliga licenser och system över tid. I stället för att fastna en omfattande kravspecifikation, ta reda på och definiera vad det är som gör att ni inte kan välja lösningen i fråga. Så gjorde vi för att kunna ge Google Apps en ärlig chans. Det är så lätt att man väljer det som känns tryggt och vant. Vi har alltid ett tydligt användarfokus när vi väljer system. Det går inte att göra sina urval enbart utifrån kostnader och nya fiffiga funktioner. Var medveten om att det medför en del ångest att byta mailsystem, men tänk på att ett helt nytt sätt arbeta kan ge både kapacitets- och kostnadsfördelar och att det är en mognadssak att ta steget till något helt annorlunda. 3TIPS MINSKA PÅ KOSTNADER till exempel möjligheten att enkelt kunna dela på dokument eller lägga upp interna sajter för projekt och arbetsgrupper. Vi är mitt uppe i migreringen. Responsen från användarna har varit bra, även om det alltid medför en viss ångest att byta mailsystem. Kostnaderna ökar inte jämfört med tidigare och vi slapp en stor investering i en förestående uppgradering av befintligt mailsystem. Vi har dessutom fått en massa nya tjänster som normalt inte inkluderas i en maillösning. Det är lätt att överblicka kostnaderna eftersom man betalar per mailkonto och inte för lagringsmängd. 100 gånger större lagring En annan stor fördel för oss är att vi nu har 25 GB lagringsutrymme per mailbox, jämfört med en GB tidigare och ett e-postsystem som klarar mail så tunga som 25 MB, där vi tidigare hade en gräns vid 10 MB. Allt är krypterat och leverantören har resurser att satsa hårt på säkerheten. Mailen lagras på många servrar i Europa. Det finns en robusthet i hela sättet att arbeta och vi litar på leverantören. Men visst, nu har vi lagt ut driften så långt bort att man inte vet exakt var den finns. Samtidigt är det poängen med att köpa IT-lösningar som en tjänst. Man ska inte behöva bry sig om hur infrastrukturen ser ut eller var den finns. Ökad tillgänglighet Datormolnet ger också en helt annan tillgänglighet, inte minst för föräldrar som ibland måste jobba hemifrån, för reportrar på resa och så vidare, säger Renée Kiebler. Har man bara internetuppkoppling kommer man åt allting, avslutar Renée Kiebler. GÖSTA LÖFSTRÖM E-POST E-postsäkerhet i molnet Spam som distribueras via e-post växer lavinartat. Genom kontroll av e-post i molnet kan man dock behandla ingående och utgående e-post innan den hinner bringa någon skada. Andelen spam utgör i dagsläget hela 97 procent av den totala skickade massan och växer regelbundet. Samtidigt börjar allt fler företag inse möjligheterna med att hantera problemet i molnet snarare än i den egna e-postservern eller datorn. I dagsläget använder drygt svenska företag e-posttjänster i molnet och antalet växer stadigt med 25 procent per år. Lösningen kräver ingen investering i varken hård- eller mjukvara och ställer minimala krav på underhåll och administration. Man sänker ofta både synliga och dolda kostnader genom att hantera sin e-postsäkerhet i molnet. Tidig eliminering Genom att kontrollera e-posten i molnet finns möjligheten att eliminera spam och virus innan denna når det egna nätverket, datorn eller mobiltelefonen, vilket kraftigt förbättrar säkerheten och ökar tillgängligheten. E-posten styrs då om till en extern leverantör som kontrollerar och stoppar skräpet innan bara den legitima e-posten skickas till användarens e-postserver. Genom hantering av e-posten via molnet finns möjligheten att även få kontroll på företagets utgående e-post. Genom att säkerställa att företaget inte skickar ut spam och virus undviks exempelvis svartlistningar, som kan ge allvarliga konsekvenser för företagets kommunikation. RICHARD OHLSSON Change Management Vi effektiviserar affärsprocesser och användare. Deployment Vi kan allt om migrering och integration. Utbildning Vi utbildar användare och administratörer. Support Vi erbjuder en helhetslösning. Vi tar dig till molnet Avalon Innovation är Skandinaviens ledande Google Apps-återförsäljare. Vi har redan hjälpt våra kunder att rulla ut över användare. Kontakta oss för att påbörja din egen resa mot molnet. Ring eller besök vår webb:

9 INSPIRATION HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER TIPS FOTO: SHUTTERSTOCK CLOUD COMPUTING Skapar nya affärsområden i verksamheten Molnet innebär inte bara kostnadsbesparingar utan kan också generera nya intäkter för företagen. Tack vare nya molnstandarder skapas möjlighet för utveckling av nya affärsområden inom den befintliga verksamheten. Att molnet kommer innebära stora förändringar i framtiden vet vi redan, att det kan innebära nya affärsmöjligheter är något vi måste inse och tillsammans utnyttja molnets potential.

10 10 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur ser trenderna ut i molntjänsternas Mekka, Silicon Valley? Svar: Bland annat ökar efterfrågan på teknik som möjliggör för företagen att kombinera externa och interna moln. Efterfrågan för tjänster i molnet ökar i Silicon Valley LEDARE TILL LEDARE SILICON VALLEY De senaste åren har marknaden för cloud computing eller molntjänster överträffat prognoserna från analysföretag som Gartner och Forrester. Allt fler företag hyr datorkraft och mjukvara i molnet i stället för att köpa egna servar och applikationer. Marknaden drivs till stora delar från den amerikanska västkusten, där företagen har varit väldigt tidiga med att ta till sig molntjänster. Där finns världens största leverantörer av infrastrukturtjänster i molnet. En ny typ av online ekonomi växer fram på internet där handel sker i realtid. Efterfrågan kan förändras på sekunder och vissa perioder kan det behövas flera gånger så hög datorkapacitet. Då behövs det lösningar som snabbt kan skala upp och ned, säger Nicolai Wadström, svensk IT-entreprenör som har bott på heltid i San Francisco Bay Area i 1,5 år. Teknik som möjliggör Nicolai Wadström flyttade till USA för bygga upp BootstrapLabs som hjälper svenska och europeiska IT-företag att etablera sig i Silicon Valley. Bland hans skyddslingar finns nordiska företag med mjukvara som gör det möjligt att mäta och sälja datorkraft i molnet. Det kan handla om teknik för att hantera fakturering, betalning och identifiering samt teknik för att skapa egna molntjänster. Teknik för att möjliggöra molntjänster är en nisch som växer och där det finns få konkurrenter än så länge. Här finns en chans för innovativa svenska företag att bli framgångsrika, säger Nicolai. Slipp fasta kostnader Från början var det främst mindre företag som började använda molntjänster för att få tillgång till mer avancerade funktioner och bara betala för den kapacitet de använder. Genom molntjänster kan man till exempel använda ett CRM-system som skulle innebära en miljoninvestering för bara 50 dollar i månaden per användare. Många uppstartsföretag här är helt uppbyggda kring molntjänster, utan egna servrar och applikationer. På så sätt slipper de fasta kostnader och de rörliga kostnaderna hänger ihop med de rörliga intäkterna, berättar Nicolai, PROFIL Nicolai Wadström Född: 1973 Yrke: It-entreprenör. Hans senaste bolag heter BootstrapLabs med kontor i Silicon Valley vars verksamhet hjälper nästa generations ITentreprenörer att komma ut på marknaden. som själv har gått ifrån egna servrar och infrastruktur till att hyra per timme i molnet. Nu har trenden kommit till större företag som använder molnet för att till exempel testa nya program eller skala upp datorkapacitet vid behov. Externa och interna moln En ny modell som håller på att växa fram är en kombination av externa och interna moln. Företagen låter extra kritiska applikationer ligga på interna servrar medan andra som man är trygg med läggs över i det externa molnet. Applikationer kan sedan flyttas emellan de olika molnen beroende på hur mycket datorkraft som behövs. I slutet av månaden kan den till exempel behöva utökas för att klara av fakturahantering, säger Nicolai. För att denna modell ska fungera krävs verktyg som kombinerar molnen, automatiskt flyttar belastning, lägger till mer kapacitet där det behövs och hanterar policies för vilken information som kan läggas ut i det externa molnet. Företag som har bra teknik som möjliggör sammansmältningen av interna och externa moln har en stor potentiell marknad. Både i Sverige, i Europa och i USA, även om det finns fler konkurrenter där, säger Nicolai. Många stora IT-aktörer satsar nu på molnet och många av dem köper upp företag med molnteknik. Det visar enligt Nicolai Wadström att det här kommer att bli en lukrativ marknad. Samtidigt är det fortfarande en ung marknad och det gör att det finns goda möjligheter för små företag med bra lösningar att ta en position. Det är nu chansen finns innan jättarna har kommit igång ordentligt. Det finns bolag som på knappt två år har byggt upp en verksamhet som de sedan har sålt för 60 miljoner dollar. Det är ett bevis på att intresset för denna typ av teknik är stort, säger han. Nästa stora våg inom cloud computing är enligt Nicolai Wadström att organisationer kommer att börja hantera datorkraften som el. Varje avdelning använder den datorkraft de behöver vid varje tillfälle och debiteras automatiskt för sin användning. Även här finns en marknad för innovativa lösningar. EVA GUSTIN

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER TIPS FÖR FRAMGÅNG I MOLNET Om man som IT-bolag överväger att starta försäljning av molntjänster finns det några saker som kan vara värt att tänka på: INTRESSET ÄR STORT Det finns bolag som på knappt två år har byggt upp en verksamhet som de sedan har sålt för 60 miljoner dollar, berättar Nicolai Wadström, CEO/Grundare, Bootstrap- Labs, i Silicon Valley. Få ett försprång 1 Tajming är A och O. Det är nu du har chansen att få ett försprång, innan jättarna har kommit igång på allvar med sina molntjänster. Hitta rätt område 2 Det finns några områden där det finns stora chanser att skaffa sig en position. Det gäller framför allt olika tekniker och verktyg som möjliggör försäljning och hantering av datorkraft och applikationer i molnet. Hitta en nisch 3 Som en liten leverantör gäller det att ta tillvara de fördelar du har i att kunna jobba nära kunderna, vara snabb och lättrörlig. Se till att hitta en nisch och att sedan utvecklas med marknaden. Haka på e-handelssajter 4 Några exempel är tredjepartsleverantörer som kopplat på tjänster för lagersaldo i realtid eller en kartapplikation som visar var olika produkter finns. Fokusera på rätt saker 5 Tänk på att besluten om att köpa in/hyra molntjänster ofta inte tas på IT-avdelningen utan av affärsansvariga. Det gäller att fokusera mindre på teknikargument och mer på argument kring affärsvärde.

12 12 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS HANTERA RISKERNA FOTO: ULRIKA MALM Johan Kahn Advokat Så minimerar du riskerna med cloud computing Fråga: Kan det inte innebära stora säkerhetsrisker för ett företag att lägga data i molnet? Svar: Det fi nns risker men också sätt att hantera dessa. Säkerheten kan även förbättras då man kan få tillgång till dyrare säkerhetssystem eftersom de delas med andra. SHOWCASE Det flesta saker som är kopplade till säkerhet och risk när det gäller molntjänster handlar om vilken tillit man har till den externa leverantören och om denne kan uppfylla de krav man ställer, säger Per Hägerö. Han påpekar att många risker faktiskt har funnits redan tidigare: Har vi personuppgifter som är känsliga så måste de hanteras ändå. I dag har många outsourcat sin drift, vilket innebär att data ändå hamnar utanför den egna legala entiteten. Handlar om juridik När man pratar säkerhet i molnet så handlar det enligt Per Hägerö mycket om juridik. Jag var på en EU-konferens i våras och 50 procent av föreläsningarna handlade om juridiken kring hur man placerar data, hur man kan göra kontroller och så vidare. Detta eftersom man måste ta hänsyn till många olika länders lagstiftning. Det är centralt att just reda ut vilket lands lagstiftning som gäller och att i avtal tydligt reglera FOTO: NEXUS GROUP förhållandet mellan köpare och leverantör innan en affär görs. Har man krav på sig att göra kontroller och en revisor skickas till molnleverantören så måste man veta att revisorn kan få tillgång till det som behövs för att genomföra sitt arbete. Det kan handla om att fysiskt få komma in i en hall för att göra kontroller. TIPS Per Hägerös tips för ett säkrare moln: Gör en riskanalys för den 1 information du ska lägga i molntjänsten. Med detta avses vilket värde du kan knyta till informationen och vilken skada du skulle kunna lida om informationen försvann, stals, visades för fel person, förvanskades eller liknande. Be sedan din moln-leverantör om ett svar på hur de upp- 2 fyller kraven utifrån din riskanalys, det vill säga hur de kan minska riskerna, förhindra olyckor och till vilken kostnad detta sker. Användarna bryr sig inte om systemen är interna eller fi nns i molnet, bara de är lätta att använda. Per Hägerö CTO, Nexus Group En av de stora fördelarna med molnet är möjligheten att ett företag ofta kan få tillgång till säkerhetsarrangemang som annars hade varit för kostsamma. Ur ett ekonomiskt perspektiv har man kanske inte råd att sätta upp alla säkerhetsmekanismer och då kan det vara bättre för flera företag att gå samman, vilket Bedöm huruvida du kan 3 minimera riskerna på ett bättre sätt genom att inte använda molntjänsten och till vilken kostnad det i sådana fall skulle ske. Gör sedan ett val baserat på 4 avvägningen mellan riskexponering och total kostnad 5 Molntjänster erbjuds i dag i en mängd olika former allt mellan att du har eget serverutrymme till att du köper en applikation. Välj en säkerhetslösning som gör det enkelt för dina användare att använda både interna system och molntjänster samtidigt. Säkerhet ska inte försvåra användandet. SÄKERHET I MOLNET Det är centralt att reda ut vilket lands lagstiftning som gäller och att i avtal tydligt reglera förhållandet mellan köpare och leverantör innan en affär görs. FOTO: SHUTTERSTOCK det ju ofta innebär när man köper molntjänster. Men även om man har råd med dyrare säkerhet menar Per Hägerö att det också finns en baksida. Nackdelen är ju att belöningen för den som vill ta sig in i systemet är mycket större om det finns information från flera där. Anledningen till att gå på ett sådant system är ju mycket större än att försöka komma åt e-posten hos ett företag med 50 anställda. Detta är något Per Hägerö anser att man bör ha med i beräkningen. Saknar omdelbar kontroll En säkerhetsrisk som troligen är vanligare i molnet beror på att man som köpare inte har den omedelbara kontrollen över skapandet av användarkonton och lösenordshantering. Många tycker att det känns tryggare att sköta detta lokalt. Säg att en person slutar så är det lättare att man glömmer att låsa dennes användarkonto i ett externt system än i ett internt. Detta beroende på att kopplingarna till de externa tjänsterna ibland brister. Men han tror att det är en mognadsfråga och att detta kommer att förbättras. Systemen kommer att sättas ihop. Användarna bryr sig inte om var systemen är interna eller finns i molnet, bara de är lätta att använda, säger Per Hägerö. KRISTIAN TIGER JURIDIK Säkerställ att inga juridiska hinder fi nns Ställ krav som kund och förhandla avtal du inte är bekväm med. Går det inte så anlita en annan leverantör. Säkerställ att inga juridiska hinder finns för att lägga data i molnet. Behandling av personuppgifter får inte strida mot personuppgiftslagen eller någon speciallagstiftning. Ibland måste åtgärder vidtas av hänsyn till detta. I särskilt reglerade branscher, exempelvis bank- och finansbranschen eller sjukvården, måste man säkerställa att inte specialregler hindrar att exempelvis kund- eller patientuppgifter läggs i molnet. Ofta är ansvarsbegränsningen i avtalen relativt riskfri för leverantören i förhållande till skadan för kunden om säkerheten skulle brista. Som kund bör man överväga utökat ansvar för leverantören. Analysera konsekvenserna Anlitas utländska leverantörer reglerar man i avtalet vilket lands lagstiftning som gäller och hur och var en eventuell tvist ska lösas. Kunden bör analysera konsekvenserna av att ett annat lands lagar ska gälla och att en tvist ska avgöras där. Typiskt sett är det en stor fördel för svenska företag att detta istället sker i Sverige. Liksom molntjänsterna bör även prismodellen vara flexibel och skalbar upp och ned, vilket ska anges i avtalet. Påverkar exempelvis ett minskat tjänsteuttag priset? Har man flera leverantörer är det bra med en reglering mellan dem för att få en välfungerande helhet. KRISTIAN TIGER

13 Hej Patrick Lindén, projektledare på SIS. Varför driver ni standardisering inom Molnet? Intresset väcktes från två håll samtidigt. Kunderna kom till oss och upplevde ett behov av att enas kring begrepp och arbetssätt som rör Molnet-tjänster. Samtidigt kom ett initiativ från ISO, den internationella standardiseringsorganisationen, om att de skulle dra igång ett arbete för moln-standarder. Där vill vi vara med och påverka från svenskt håll och därför har vi på SIS redan startat en grupp med svenska intressenter. Hur långt har ni kommit? Vi har varit med på två internationella möten och framfört era områden som vi i den svenska gruppen tycker är viktiga i samband med Molnet-standarder. Några exempel är; hur man yttar data mellan olika leverantörer, hur man ser till säkerheten för informationen och hur kunder ska kunna jämföra olika leverantörer med varandra. Varför ska man vara med? Det är nu vi har chansen att vara med och påverka och arbetet går väldigt fort framåt. Det är viktigt att Sverige är med på ett tidigt skede i arbetet så att vi kan skaffa oss en ledande position i det internationella arbetet. Molnet berör i stort sett alla branscher och organisationer. För att kunna tillgodose alla olika intressen vill vi ha en stor bredd på deltagare i vår grupp. Vi välkomnar er intresserade att vara med, bland annat myndigheter, konsumenter/användare och leverantörer. Kontaktinformation: Tel Information och lagring i molnet Cloud Storage Cloud Backup/Recovery Cloud Archive Cloud Disaster/Recovery outstanding hard working and hands-on Legal 500, 2010 om Delphis ITC/IP-grupp Delphi har lång erfarenhet av rådgivning inom IT och outsourcing vilket gjort oss till en ledande advokatbyrå inom IT-relaterad juridik. Vi hjälper till med alla former av IT-avtal och outsourcing, e-handel, immaterialrätt och integritetsskyddsfrågor. Dessutom erbjuder vi som fullservicebyrå juridisk rådgivning i alla delar av en affär, ett företagsförvärv eller en tvist.

14 14 OKTOBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 5TIPS SKAPA ÖPPNA PNA STANDARDER 26 OKTOBER PÅ KISTA- MÄSSAN I STOCKHOLM För tredje gången arrangerar Conductive Cloud Conference Sverige största oberoende mötesplats för IT-chefer, IT-arkitekter, och IT-ansvariga med intresse för kostnadseffektiv IT. Ur programmet framgångsrika case och tekniklösningar LÄTTARE ATT SAMARBETA Genom att alla talar samma språk och via utnyttjandet av gränslösa informationsflöden underlättas samarbeten mellan och inom både nationella såväl som internationella verksamheter, säger Lars Lundgren. FOTO: SHUTTERSTOCK Effektivare tjänster med standardiserade lösningar Fråga: Kan man skapa gemensamma standarder för cloud computing som alla intressenter har nytta av? Svar: Det är i alla fall förhoppningen för The Open Group, organisationen bakom standarderna Unix och Togaf, som nyligen etablerat sig i Sverige. HUR VI LYCKADES STANDARDER FÖR CLOUD COMPUTING The Open Group är en neutral och icke vinstdrivande branschorganisation som utvecklar standarder för att underlätta gränsöverskridande informationsflöden. Bland deras mest kända standarder hittills hör Unix och TOGAF. Bland medlemmarna i organisationen återfinns multinationella företag och organisationer. Man har lokala kontor i sju länder runt om i världen och syftet med bildandet av den svenska enheten är att på lokal nivå kunna hjälpa och utveckla svenska företag genom nätverksträffar, medlemsvärvning, samt att erbjuda utbildning och information på svenska. Samarbeten underlättas Det främsta målet är att upplysa om den effektivitet som standardiserade lösningar och arbetssätt kan erbjuda. Genom att alla talar samma språk och via utnyttjandet av gränslösa informationsflöden underlättas samarbeten mellan och inom både nationella såväl FAKTA The Open Group är en leverantörsoberoende och teknikneutral branschorganisation som bildades 1996 genom en sammanslagning av X/Open och Open Software Foundation. Man har kontor i San Fransisco (USA), Boston (USA), Reading (England), Tokyo (Japan), Johannesburg (Sydafrika), Paris (frankrike) och Shenzen (Kina). Totalt har man cirka 300 medlemsorganisationer placerade runt om i världen. Alla medlemmar arbetar tillsammans i en öppen och transparent process, Det främsta målet är att upplysa om den effektivitet som standardiserade lösningar kan erbjuda. Lars Lundgren The Open Group ofta i så kallade forum och arbetsgrupper. Genom att skapa gränslösa informationsflöden baserade på öppna standarder och global samverkan vill The Open Group möjliggöra tillgång till integrerad information både inom och mellan företag. Bland de tjänster som medlemmarna erbjuds finns strategi, management, innovation och forskning, standarder, certifi e- ringar och testutveckling. The Open Group äger varumärket Unix. som internationella verksamheter, berättar Lars Lundgren. Inom the Open Group finns flera forum och arbetsgrupper i vilka man diskuterar och utvecklar arbetet med gemensamma ramverk och standarder. En sådan arbetsgrupp etablerades förra hösten för cloud computing, inom vilken man vill samarbeta fram gemensamma standarder så att fria informationsflöden kan strömma mellan organisationer och företag. Den största nyttan med att bli medlem i The Open Group är att man kommer med i utvecklingen. Dels får man tillgång till information och experter inom området, lite som gratis consulting, men sedan kan man ju även själv bolla idéer och få feedback från andra medlemmar, säger Lars Lundgren. Stor konferens i höst Den 30 november till den första december arrangerar The Open Group Sverige sin första konferens på temat Enterprise Architecturemed temat Business Transformation. Konferensen arrangeras på Sheraton Hotel i Stockholm. Bland talarna hör Alexander Osterwalder, föreläsare och författare inom ämnet Business Models. Men även företagsledare från framgångsrika internationella företag kommer att tala och delge sin syn på förändringsledning i praktiken. ERIK HJALMARSSON Att verka i en föränderlig värld: Molnet, hot eller möjliggörare? Microsoft Akamai den säkra gräddfilen i molnet. Akamai Legala råd och tips vid användning av molntjänster Baker & McKenzie Advokatbyrå Hur analyserar och testar du nya applikationer i molnet. Betsson Google Enterprise molnerbjudande och strategi för företag i dag och i framtiden. Google Enterprise Cloud och applikations acceleration hur klarar du den perfekta stormen? Apica Hur säkert är molnet och vad måste du ta hänsyn till i din molnstrategi? Swedish Institute of Computer Science Migrering från att flytta från privata till hybrida mål i praktiken Lantmännen Att kommunicera med dina kunder i molnet Piratförlagets väg från hemsida till moderna kommunikationskanaler och sociala medier Piratförlaget Årets konferens syftar till att visa hur du arbetar med cloud computing i praktiken, samt hur du får molntjänster att lyfta din verksamhet? Praktikfall: Hur har andra förberett sig för molnet, vilka problem har de stött på och hur har de resonerat i sin strategi? Molnstrategi: Vad bör du ta hänsyn till när du ska använda tjänster i molnet? Vi ger dig svaren på dina frågor om säkerhet, juridik, licenser, kostnad och ROI. Infrastruktur: Hur hanterar du integration och interoperabilitet? Teknik, applikationer och tjänster: Tillgängliga molntjänster och hur du får dessa att fungera i din befintliga IT-miljö. För fullständigt program,! Läs mer på webben:

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS VIRTUALISERING 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG FYSISKA SERVRAR FOTO:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MOLNIG INTRODUKTION FÖR NYBÖRJARE CLOUD COMPUTING SID 4 SKALBARA RESURSER NYHETER SID 6 PÅ REN SVENSKA AKTUELLT SID 8 LÖNSAMMA nr

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 CLOUD COMPUTING 4TIPS EN REVOLUTION INOM IT-BRANSCHEN FOTO: ISTOCKPHOTO Kundrelationer Cloud Computing skapar effektivare

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet. OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS 5 TIPS SOM ÖKAR LÖNSAMHETEN Offshoring

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS en säker itorganisation AKTUELLT SIDAN 6 INVESTERA med it-säkerhet LÖNSAMHET SIDAN 8 KOMMUNAL IT-SÄKERHET ANALYS SIDAN 14 Lönsamma

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr. 7 MEDICINSK TEKNIK

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr. 7 MEDICINSK TEKNIK ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING 4TIPS TILL ETT EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDE Arbeta mobilt Med VDI kan du nå systemen var du än är Servervirtualisering

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Mars 2008 Open Source IT-branschen går mot nya affärsmodeller Gartner förutspår paradigmskifte inom

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer