Lantmäteriets användargrupp för Forskning och Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantmäteriets användargrupp för Forskning och Utbildning"

Transkript

1 Lantmäteriets användargrupp för Forskning och Utbildning Träff i Lund den 30 november Användargrupp FoU 1

2 Välkommen! Program Samling och kaffe Inledning, Gunnar Lysell Kort presentation av Lunds universitet, Karin Larsson Gästpresentationer (ca 20 min/st + diskussion) Användning av Lantmäteriets WMS-tjänster och historiskt kartmaterial i forskningsprojekt om ekonomisk demografi, Lars Harrie Utilization of the new elevation data, NNH, within glacial geomorphology, Tom Dowling Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys, Nicklas Guldåker Erfarenheter av och synpunkter på den nya distributionslösningen för Lantmäteriets geodata, G Lysell, Mats Högström Lunch Användargrupp FoU 2

3 Program (forts) Proxylösning för distribution av WMS-tjänster? Vad händer med FoU inom geodatasamverkan? G Lysell Tidigare frågor om Lantmäteriets geodata och den datamängd som ingår i VR:s finansiering av licensavgiften? G Lysell Ortofoto, högupplösta, IRF, historiska, sv/vita? Historiska editioner av de allmänna kartorna? Fastighetsgränser och information ur FR? Tillgång till ArkivSök (Arken) Villkor för användning och visning på Internet? Satellitbilder (Saccess) Etc Övriga synpunkter på Lantmäteriets geodata och FoU, Deltagarna Summering av dagen, frågor att bereda till nästa träff, datum och plats för nästa träff, kaffe Tack och på återseende Användargrupp FoU 3

4 Lantmäteriets användargrupper Syftet med grupperna är att: Öka kunskapen om användarna, deras verksamheter och rutiner samt nuvarande och framtida behov av geodata från Lantmäteriet Informera om Lantmäteriet och våra geodata (innehåll, kvalitet, uppbyggnad) bland användarna i samhället Användargrupp FoU 4

5 Vilka grupper finns det? Lantmäteriet har i dag 5 st användargrupper: Blåljus Mark och miljö Forskning och utbildning Kreditmarknad Swepos och medverkar aktivt i ytterligare en: Klimatanpassning (Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, samverkan mellan 13 myndigheter) Klimatanpassningsportalen: Användargrupp FoU 5

6 Värd för dagens möte Karin Larsson Användargrupp FoU 6

7 Vi är rätt många studenter / heltid Examina Utbildningsprogram 280 Fristående kurser Internationella studenter: Forskarstuderande nästan anställda / akademiker

8 Åtta fakulteter Flera campus Medicinska fakulteten Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten De konstnärliga högskolorna (konst, musik och teater) Lund huvudcampus Malmö Konsthögskolan Musikhögskolan Teaterhögskolan Skånes universitetssjukhus Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan

9 GIS-centrum vid LU Rektorsämbetet Samhällsvetenskap Humaniora Medicin Teknik Ekonomi Rådgivning Programvara Koordinera utbildning Knyta samman forskare Småkurser Knappt en tjänst Naturvetenskap

10 Gästpresentationer Användning av Lantmäteriets WMS-tjänster och historiskt kartmaterial i forskningsprojekt om ekonomisk demografi Utilization of the new elevation data, NNH, within glacial geomorphology Lars Harrie Tom Dowling Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys Nicklas Guldåker Användargrupp FoU 10

11 Bakgrund till den nu gällande licens- och distributionsmodellen Hur ska användare inom Forskning, Utbildning och Kulturverksamhet kunna få tillgång till Lantmäteriets geodata på ett enkelt sätt? Frågan har diskuterats intensivt under de senaste åren. Framför allt sedan tjänsten Digitala Kartbiblioteket, som sköttes av Metria, upphörde. Distribution? Finansiering?

12 Extern finansiär Vetenskapsrådet (VR) gick in som extern finansiär av vissa geodata för hela FUK-kategorins användning från 1 juli 2012 Ingen, oavsett vilken skola eller kulturinstitution den kommer ifrån, behöver själv betala licensavgift för dessa geodata För geodata som inte ingår i den externt finansierade datamängden ska alla betala licensavgift enligt Lantmäteriets författningssamling (LMFS)

13 Distributionstjänst Studenter och forskare vid de universitet och högskolor som är anslutna till SWAMID (ca 40 st) kan hämta sina geodata fritt via en tjänst som SLU sköter (GET, Geographic Extraction Tool) Övriga behöriga inom FUK kan beställa sina geodata avgiftsfritt direkt från LM på vanligt sätt I möjligaste mån ska det i dessa fall göras en gemensam beställning från varje skola/institution via en utsedd kontaktperson Vid sådana gemensamma beställningar, som görs en gång per termin, utgår ingen leveransavgift

14 Vad är forskning? Med begreppet forskning avses sådan forskning där resultaten är av allmänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade oavsett om forskningen bedrivs vid en skattefinansierad institution eller vid ett universitet där den finansierats av en kommersiell organisation Intern företagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten ingår inte Hembygdsforskning eller släktforskning etc., som bedrivs inom ideella föreningar eller av privatpersoner ingår inte heller

15 Vad är utbildning? Med begreppet utbildning avses formell utbildning som faller under Utbildningsdepartementet eller Landsbygdsdepartementet. De som omfattas är högskolor/universitet eller grundskola/gymnasium som drivs i kommunal regi eller som privat- eller friskola. Även folkhögskolor och yrkeshögskolor är att betrakta som formell utbildning Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, eller i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande omfattas inte.

16 Vad är kulturverksamhet? Definitionen av kulturverksamhet är att den ska vara en allmännyttig, permanent och offentligt tillgänglig verksamhet. Detta ställer höga krav på hur verksamheten ska vara organiserad och tillgänglig, vilket medför att ideella föreningars verksamhet faller utanför denna definition Exempel på vad som kan ingå i kulturverksamhet är: Teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av hemslöjd

17 Forskningssamarbete Lantmäteriet har fortfarande inga "fria" geodata. Någon måste alltid betala en licens för användningen av data. För Lärosäten i Sverige så är det just nu Vetenskapsrådet som betalar alla licensavgifter i form av en klumpsumma. Svenska lärosäten som får tillgång till geodata via den av VR betalda licensen har rätt att använda data enligt de i avtalet beskrivna villkoren. Detta inkluderar rätt att "låna ut" geodata till konsulter och andra som utför uppgifter på direkt uppdrag av det Svenska lärosätet. Avtal Förbindelse uppdragstagare måste då tecknas mellan parterna. Vid forskningssamarbeten där olika parter forskar självständigt och alltså den ena parten inte agerar på uppdrag av den andra så måste båda parter ha en giltig licens för data. Om samarbetet sker mellan Svenska lärosäten så är det inget problem eftersom VR:s licensavgift täcker alla lärosäten i Sverige. Om forskningssamarbete, som alltså inte är att betrakta som ett "konsultuppdrag", sker med utländskt lärosäte så ska den utländska parten ha en egen licens för det geodata som denne använder. Fortfarande gäller dock att den utländska parten, om den är verksam inom FUK-sektorn, har 90 % rabatt på Lantmäteriets ordinarie licensavgifter. Dessutom gäller att endast utländska användare verksamma inom EU/EES enligt lag kan ta hem data till sig, se avsnitt 4.1 i avtalet. Är man verksam i någon annan del av världen är detta inte alls tillåtet. Vi har dock efter ansökan gett dispenser för kartinformation i rasterform, men inte för vektordata, att lagras även utanför EU/EES Användargrupp FoU 17

18 Geographic Extraction Tool (GET) Distributionstjänsten för Lantmäteriets geodata som sköts av SLU på uppdrag av SUHF Hur har den fungerat hittills? Erfarenheter och synpunkter? Användargrupp FoU 18

19 Uppkopplade på nedladdningstjänsten nov 2012 är 21 st högskolor och universitet samt VR anslutna till nedladdningstjänsten Användargrupp FoU 19

20 Lärosäten anslutna till SUHF resp. SWAMID Ej anslutna till SWAMID Har avtal med Lantmäteriet (21 st) Har ännu ej avtal med Lantmäteriet Ej medlem i SUHF Vetenskapsrådet (vår sponsor) Bland de möjliga användarna av nedladdningstjänsten GET är de flesta redan nu anslutna Användargrupp FoU 20

21 Användning av GET-tjänsten Till och med den 26 november har totalt har 9964 nedladdningar gjorts Antal/skola Antal/produkt Endast SLU Användargrupp FoU 21

22 Övriga som tecknat avtal enligt villkoren för FUK och ytterligare några är på väg att teckna avtal Användargrupp FoU 22

23 Vad händer efter 2013? Vetenskapsrådets finansiering av licenserna för geodata gäller under 2013 Lantmäteriet och SUHF kommer så snart som möjligt att kontakta VR för att diskutera en ev. fortsättning Möjligheten att generellt göra Lantmäteriets geodata avgiftsfria är en politisk fråga om hur verksamheten ska finansieras Tills vidare gäller att Lantmäteriets verksamhet ska finansieras med användaravgifter Användargrupp FoU 23

24 Proxylösning för WMS-tjänster? Hur gör man för att ge studenter och forskare tillgång till WMS-tjänsterna? Topografisk webbkarta med fastighetsindelning Visning Ortofoto Visning Årsvisa Allmänna kartor Visning Tilläggstjänst Ortnamn Direkt Lokalisera Användargrupp FoU 24

25 Topografisk webbkarta med fastighetsindelning - Visning Ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartan behåller sitt utseende oavsett skala. Tjänsten innehåller förutom kartbilden även fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar Skalområden upp till 1: uppdateras dygnsvis Skalområden över 1: uppdateras kvartalsvis Fastighetsindelning och text uppdateras dygnsvis Användargrupp FoU 25

26 Ortofoto - Visning Årsvisa Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg med upplösning 0,5 m/pixel, uppdelade årsvis efter flygår, med början Tjänsten uppdateras årsvis med nya ortofoton över delar av landet enligt flygfotoomdrevets utfall För ortofoto från 2010 och framåt redovisas sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i ett separat metadatalager Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt för äldre ortofoton (2006 och framåt) kan en bildpunktsfil med information om flygfototidpunkt i shapeformat laddas hem från Lantmäteriets hemsida och matchas mot ortofotona Användargrupp FoU 26

27 Sömlinjer i ortofoto I visningstjänster för ortofoto finns metadata som visar sömlinjer mellan ingående flygbilder och fotodatum för bilder från 2010 och framåt. (Finns även på Geodataportalen i Visningstjänst INSPIRE Orthoimagery) Användargrupp FoU 27

28 Allmänna kartor - Visning Varje karta har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde GSD-Terrängkartan och GSD-Vägkartan uppdateras fem gånger per år. De övriga kartbilderna uppdateras en gång per år Läs mer om GSD-Terrängkartan Läs mer om GSD-Vägkartan Läs mer om GSD-Fjällkartan Läs mer om GSD-Översiktskartan Läs mer om GSD-Sverigekartan Användargrupp FoU 28

29 Sökning i karttjänst via ortnamn Ni måste skapa en applikation som funkar så här:? Mariebo Koordinater X1 Y1 Tjänst Ortnamnlokalisera X2 Y2 xml X1 Y1 X3 Y3 X2 Y2 + X3 Y3 + width, height (Kartutsnitt + upplösning (antal pixlar)) Karta med Mariebo i centrum Tjänst Karta -visning Användargrupp FoU 29

30 Tillgång till information ur fastighetsregistret (FR) för FoU Lärosäten med behov av information ur FR för undervisning kan, efter ändamålsprövning, få direktåtkomst till FR genom att teckna avtal med någon av Lantmäteriets återförsäljare. ÅF måste dock kunna särredovisa lärosätenas användning så att LM kan debitera ÅF transaktionsavgifterna med 90 % rabatt. ÅF kan, förutom transaktionsavgiften för data, även ta betalt för sin tjänst. I dag har följande lärosäten med lantmäteriutbildningar avtal med Metria om tillgång till tjänsten FastighetSök (med 90 % rabatt på transaktionsavgiften) Lunds universitet KTH Högskolan Gävle Högskolan Väst (Trollhättan) För forskning beställs information ur FR direkt från Lantmäteriets Geodatasupport. Även här görs ändamålsprövning i varje enskilt fall Användargrupp FoU 30

31 Tillgång till ArkivSÖK ArkivSök är en tjänst för användare som har behov av materialet i Arken (Lantmäteriets digitala arkiv). Här får användare direktåtkomst till alla historiska kartor, förrättningsakter samt planer och bestämmelser som finns lagrade i Arken (Ändamålsprövning krävs) Redan nu har ett antal universitet och högskolor tillgång till ArkivSÖK till en fast årsavgift, 7000 kr/år för max. 3 användare Lantmäteriet är öppen för en dialog om en utvecklad lösning för alla SUHF-medlemmars åtkomst av ArkivSÖK. Ingen färdig lösning eller tidplan finns ännu Användargrupp FoU 31

32 Frågor från tidigare möten m.m. Ortofoto, högupplösta, IRF, historiska, sv/vita? Ej aktuellt att ingå i FUK för närvarande, men kan användas enligt separata licenser med 90 % rabatt på avgiften Historiska editioner av de allmänna kartorna? Finns med i Lantmäteriets produktstrategi, men ingen tidpunkt för införande är beslutad Villkor för användning och visning på Internet? De gemensamma villkoren som tillämpas i Geodatasamverkan gäller. Ev. förslag till ändringar utreds av samordnaren och beslutas av Partssammanträdet Satellitbilder (Saccess) Tjänsten är fri för alla och scenerna uppdateras årsvis med en ny rikstäckning. Möjlighet att själv kombinera från olika år scener för att skapa mosaiker med homogent utseende kommer att införas Användargrupp FoU 32

33 FUK i Geodatasamverkan? Under våren 2013 utarbetas ett förslag till hur universitet och högskolor ska få tillgång till den stora datamängd som erbjuds inom Geodatasamverkan. Beslut tas vid Partsmöte En arbetshypotes är att, om möjligt, utvidga den finansieringslösning som nu gäller för Lantmäteriet till att omfatta data från alla avgiftsfinansierade myndigheter Om detta lyckas är det inte nödvändigt att lärosätena blir parter i samverkan för att få tillgång till alla geodata i produktkatalogen Distribution av data från de olika myndigheterna är en fråga som måste lösas Användargrupp FoU 33

34 Geodata- samverkan Totalt finns nu mer än 550 olika datateman presenterade på geodataportalen, varav drygt 400 ingår i Geodatasamverkan Användargrupp FoU 34

35 Ny Nationell Höjdmodell, NNH Produktion t.o.m. vecka Delvis skannade områden Helt skannade områden (blir successivt leveransklara under vintern) Områden som är leveransklara Områden som är leveransklara och där broar och dammar är omklassade i laserdata (inga nya punkter är tillförda) Just nu ~ 70 % av landet helt färdigskannat och ~ 63 % klart för leverans till användare Användargrupp FoU 35

36 Användarsynpunkter på geodata Användarsynpunkter på Lantmäteriets geodata och tjänster m.m. bör skickas till: Då tas alla synpunkter omhand i en fastlagd process och ni kommer att få återkoppling på hur de hanteras Användargrupp FoU 36

37 Nästa möte i användargruppen? Vårterminen 2013 (efter påsk)? Plats? (Göteborg)? Ev. tema? Program i övrigt? Användargrupp FoU 37

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-01-01 Åsa Sjödin, funktionschef 1.5 Senaste ändring 2014-0 6-1 3 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning

Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning Möte i Lantmäteriets användargrupp för Forskning & Utbildning ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tid: Fredag 17 maj 2013, kl. 9.00-15.30 Plats:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare Senaste ändring 2015-0 2-25 2012-01-01 Kristina Kallur- Jäderkvist, produktchef 1.6 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE LANTMÄTERIET Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2013-0 6-20 1. 7 Senaste ändring 2015-0 3-30 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del 5; FÖLJDPRODUKTION OCH

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad 1(26) Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad Dokumentation av Riges delprojekt Detaljplan Version 1.1 2(26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Humanistiska specialbibliotek

Humanistiska specialbibliotek Humanistiska specialbibliotek Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan Av Kerstin Assarsson Rizzi Augusti 21 Dnr 23952621 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SUNET 2009

Verksamhetsberättelse för SUNET 2009 Verksamhetsberättelse för SUNET 2009 Verksamhetsberättelse för SUNET 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. INLEDNING... 4 3. BAKGRUND... 4 Övergripande mål... 4 4. SUNET:S VERKSAMHET UNDER 2009...

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar, de enskilda svaren och en sammanfattning per fråga

Sammanställning av enkätsvar, de enskilda svaren och en sammanfattning per fråga Svensk geoprocess/wms-stompunkt Enkät 131112 131201 Peter Andersson Sammanställning av enkätsvar, de enskilda svaren och en sammanfattning per fråga Enkät 131112, inom Kravförstudie WMS-stompunkt Målgrupp:

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Projektledare Malin Olsson Sida: 1 (39) Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Det man inte känner till kan man heller inte efterfråga och sakna ALLA på rätt väg med gemensamma

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Verksamhetsplan för SUNET 2011

Verksamhetsplan för SUNET 2011 Verksamhetsplan för SUNET 2011 SUNET (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet och har utvecklats från att inledningsvis vara ett forsknings- och utvecklingsprojekt till

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer