Luleå tekniska universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå tekniska universitet 202100-2841"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FINANSIELLT STÖD 1 ( 10) Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Luleå tekniska universitet Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto CDT / Postadress Universitetsområdet Porsön Postnummer Ort LULEÅ Länskod 1281 Kommunkod LULEÅ Land Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Arne Gylling Telefon Fax - E-postadress Webbplats Projektet Ansökan avser: X Ansökan avser: X Ansökan avser nytt projekt Bidrag Fortsättning på tidigare projekt, projektnummer: Villkorslån Projekttitel (på svenska) TIM-Tappvarmvatten Intelligent Mätning Projekttitel (på engelska) TIM-Tapwater Intelligent Measurement Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Vi skall utveckla modeller, samt faktiska protyper, för mer detaljerad mätning av fjärrvärmesenergi på tappställes nivå. Dettagörs genom ett samarbete mellan forskare, användare, energi- och produktbolag Syftet är att inom forskningen ta fram nya modeller för att modellera energi och val av sensorer i bostäder samt genom prototyputveckling och testning sedan prova denna nya teknik. Detta skall då skapa medel för bättre och mer detaljerad uppföljning av förbrukning vilket på sikt ger sänkt förbrukning genom medvetandegörande samt möjliggör debitering på lägenhetsnivå. Vi skall även titta på molnlösningar och nya tjänster som uppkommer genom vårt arbete. Här har Luleå Energi samt dom ingående SME:erna en stor roll. Sammanfattning resultat: Modeller för hur ett optimalt sensorersystem i ett hus skall se ut.. Teknik för att mäta på tappställesnivå (med billig/praktisk teknik) kopplat till ovanstående modell. Nya tjänster och produkter. Projektet är ett samarbete mellan forskningen på Luleå Tekniska Universitet, Luleå Energi, medverkande SME:er samt användarna i form av bostadsbolag, energibolag, hus/lgh-ägarna. Vi skall speciellt titta på kommande molnlösningar och nya tjänster. Projektet är ett samarbete mellan forskningen på Luleå Tekniska Universitet, Luleå Energi samt medverkande SME:er samt användare i form av t.ex. bostadsbolag. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 800 tecken): We shall on a research level develop models, based on the IEC standard, for system design of smart Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 2 ( 10) energy buildnings and on a more detailed level for how to, with new innovative ways, measure tapwater in a cost effective way. Through installed prototypes we will verify and improve the models. This project is a cooperation between Luleå University of technology, Luleå Energi AB, KYAb AB and igw AB. The users are represented by buildning owners, energy companies and local citizens. Enskilt projekt X Forskningsprogram: Samverkansprogram Fjärrsyn Handläggare som ansökan diskuterats med Se beskrivning KYAB AB för projektstart Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört Totalt sökt belopp

3 3 ( 10) Motivering; Energi -/miljö-/näringslivsleverans, max 1 A4-sida. Koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. Projektresultatet är rapporter som visar mätteknikens möjligheter och verifierar dess potential ur ett vetenskapligt perspektiv och ett annat resultat är de nya tjänster och produkter som utvecklas i företagen som deltar i projektet. Företagens drivkraft att delta är att utveckla produkter och tjänster som sedan kan säljas i en större skala. Både i form av rena molntjänster och i form av hårdvara. Kunskapsgapet består i att visa att andra metoder än de förhärskande sätten som används för flödesmätning både är billigare och enklare att tillverka, installera och använda samtidigt som noggranheten är i paritet med de som redan finns på marknaden men är dyrare och i många fall rent praktiskt omöjliga att använda. Vem vill tex installera feta fula flödesmätare i sitt badrum synliga på kaklet?. Nya mätmetoder är alltid intressanta ur ett industriperspektiv både nationellt och internationellt. Flödesmätning är en av de absolut vanligaste mätproblemen som finns inom processindustrin. Alla flytande vätskor som på ett eller annat sätt används inom industrin eller säljs måste vid något tillfälle mätas. Då används antingen flödesmätning eller massflödesmätning. Därigenom så kommer tekniken som vi forskar kring i detta projekt med största sannolikhet finna många nya tillämpningsområden som i dagsläget inte ens tänkt på. Så länge det är vätskor som flödar så går principen att använda. Sammhällsnyttan består i att mätningen blir billigare och därigenom tillämpbar i sådana sammanhang där den tidigare inte varit möjlig att använda pga traditionell flödesmätning varit för dyr eller omöjlig att tillämpa pga utrymmes eller estetiska skäl. Ingen gillar stora metallklumpar synliga i badrum tex. Modeller samt mätprinciperna kommer vara generellt tillämpbara. Ingående parter kan komma att patentera vissa delar. Vi kommer skapa nya produkter och tjänster, främst driver at Luleå Energi samt ingående SME:er. Nya förväntade krav i kommande implementering av EUs Energieffektiviseringsdirektiv gällande individuell mätning av varmvatten och eventuellt även av värme i flerbostadshus. Kraven på individuell mätning kommer att skärpas framöver och detta projekt kan bidra till att skapa kostnadseffektiva lösningar och installationer för detta. Luleå Energi har kompetensen på området samt ett stort kontaktnät inom området. Projektgruppen består av forskningsvärlden, energibolag, bostadsbolag, enskilda fastighetsägare samt SME:er. Flera parter har samarbetat i tidigare projekt med goda resultat. Tillsammans vill vi skapa ett samarbete där forskningen är starkt framåtriktat men skapar ett antal leverabler som kan tas upp av övriga parter för att skapa nya affärer. Energibolag, bostadsbolag samt enskilda fastighetsägare bidrar med användarvyn. Vilka behov finns, när behövs detta etc. Detta återmatas både till forskningen samt till affärsutvecklingen. SME:er samt till viss del Energibolag siktar på nya tjänster och produkter. Tillsammans blir vi ett starkt team! För miljömålen ligger vårt största bidrag inom området hushållning av resuser, generationsmålet. För mer information om partnerskapet, se Genomförande. Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc. max 1½ A4-sida.

4 4 ( 10) Bakgrund; I dagsläget forskning, så finns erfarenheter, mätare problem, för mätning forskargrupp, av företag, el, fjärrvärme, eventuellt internationellt fjärrkyla, samarbete varm och etc. kallvatten max 1½ A4-sida. samt mätsystem för att läsa av dessa mätare. Problem uppstår när man vill individuellt mäta vattenförbrukningen i befintliga lägenheter. Då krävs i det flesta fall att man installerar flera vattenmätare i varje lägenhet. Pga äldre lägenheter inte är byggda för individuell mätning av vatten utan de är byggda på så sätt att det kan vara 3-4 (dubblera antalet för både varm och kallvatten) stamledningar som går igenom lägenheten, en i köket samt en stamledning per badrum. I vissa nya lägenheter som är anpassade för individuell mätning av vatten så försörjs lägenheten av en stamledning som grenar sig till kök och badrum/en. Installation av vattenmätare sker i dagsläget oftast genom att man installerar en analog mätare med en roterande propeller som mäter flödet. Det är billigast möjliga teknik. Det som inte är billigt eller snyggt är att i efterhand kapa rör i badrum och kök och installera dylika mätare samt koppla ihop dessa för automatisk avläsning. Därför så mäter man i nuläget sällan varm och kallvatten på lägenhets nivå i befintligt bostadsbestånd. Det blir helt enkelt för kostsamt och för fula installationer. Jämför gärna med vattenmätaren för villan den är stor och klumpig, anta att du har en eller två sådana under varje tvättställ. Det är vad som krävs i lägenheter som inte är förberedda för individuell mätning. Alternativet i dagsläget är ultraljudsmätare eller clamp on ultraljudsmätare. De kan man få i något kompaktare utförande. Men priset är många gånger högre. Då talar man om ca 2000 per mätställe plus installation medans den äldre analog avarianten går att få för några hundralappar. Inget av alternativen är dock tillräckligt enkelt att installera eller ekonomiskt för att det i dagsläget ska löna sig att konvertera enskilda lägenheter till individuell mätning om de inte redan är förberedda för detta. I dagsläget så finns en uppsjö av olika tillverkare av mätsystem för individuell mätning av vatten och fjärrvärme både vad gäller analoga och digitala system som tex Kamstrup, Metrima, Siemens, Schneider, etc. Det finns även tillverkare av clamp on ultraljudsmätare (dyrare än vanliga ultraljudsflödesmätare). Forskningen inom området är fokuserad på att förbättra mätnogranhet och batterlivslängd i de fall givarna är batteridrivna. Tex vad gäller fjärrvärmemätare. Väldigt lite är gjort när det gäller alternativ till dessa tekniker. Det finns även induktiva flödesmätare men de har man mer eller mindre avfärdat och ersatt med ultraljudsmätare i Sverige. Det har gjorts försök med litrograder i stället för energimätning då mäter man bara levererad temperatur och mängd vatten i stället för energi som använts till tappvarmvatten. Projektet är en fortsättning av en förstudie som gjordes av Kimmo Yliniemi som doktorand på LTU finansierad av Svensk Fjärrvärme. Förstudien visade att man med hjälp av flödesmätning på en stamledning samt temperaturmätning vid tappställena (i stället för flödesmätning vid respektive tappställe) kunde se vilket tappställe som var aktivt och därigenom kunde man även uppskatta mängden vatten respktive tappställe konsumerat. Problemet är att hitta en teknik som är billigare än befintlig teknik tex ultraljudsflödesmätning och enklare att installera (dvs som inte kräver att man kapar för eller är rörmokare för att installera givaren i tex en lägenhet). Genom att förbättra metoden för individuell mätning och analys av varmvattenanvändningen så kan man hitta ett sätt där man enkelt och kostnadseffektivt kan mäta och debitera varm och kallvattenanvändningen på lägenhetsnivå i befintligt bostadsbestånd. Luleå Energi och Kimmo Yliniemi har arbetat tillsammans i FoU projekt finansierade av Svensk Fjärrvärme mellan när Kimmo Yliniemi var doktorand på LTU. Kimmo forskade inom energimätning och feldetektering av fjärrvärmecentraler och gjorde 3 patent inom energimätning under tiden på LTU. En av områdena som berördes under tiden på LTU var mätning av tappvarmvatten i flerbostadshus. Där påbörjades arbetet med mätning av tappvarmatten konsumption på lägenhetsnivå med hjälp av temperaturgivare på varje tappstäle i stället för flödesmätare vid varjetappställe. Det här projektet är en fortsättning på det där vi vill ta fram prototyper för ett mätsystem som kan mäta vatten på ett billigare och enklare sätt i befintliga lägenheter än de alternativ som finns idag. KYAB blev 2008 ett av energimyndighetens portföljbolag och prototypen till Saber mätsystem togs fram igenom det deltog KYAB i ett CDT projekt där Saber testades i större skala i ca 100 fastigheter. Sedan dess har KYAB fortsatt utvecklingen av sina mätsystem och idag används systemen av både kommuner och företag runt om i landet. I detta projekt vill vi tillsammans med energibolag och nyttjare utveckla tekniken för varmvattenmätning vidare.

5 5 ( 10) Vi skall nu utveckla ny teknik (men som skall vara enkel och billig) för att kunna mäta förbrukning mer detaljerat samt i dialog med användarna (energibolag, boende samt fastighetsägarna) skapa teknik för övervakning och visning av energi/förbrukning och därigenom även förbättra de visualiserings system och portal lösningar som finns idag. Genom nya modeller för bostäder som kombineras med verkliga data från prototyptesterna kan vi förbättra möjligheterna att redan tidigt välja rätt sensorer och placering vid nybyggnationer och renoveringar Genom tidiga prototyper, där användarna tidigt samt genom hela projektet deltar, vill vi utifrån deras behov skapa nya produkter och tjänster. Mål; Enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max ½ a4-sida. Mål*max 2500 Bidra till forskningen inom områdena modellering samt detaljerad mätning av fjärrvärme. Detta görs i form av publikationer samt nya doktorer och doktorander. Antal publikationer: 8 Antal doktorander: 2 Utveckla nya produkter och tjänster. Antal nya produkter: 2 Antal nya tjänster: 2 Bidra till ett kunskapslyft för ingående parter - Subjektiv mätning Sprida information om projektet och dess resultat nationellt såväl som internationellt. Antal konferens mm där vi medverkat samt spridit information om resultat och projekt: 10 Skapa en platform för framtida samarbeten, nationellt och internationellt. Antal nya projekt skapade: 5 Detta projekt kommer bidra till programmet Fjärrsyns mål genom att skapa forskning inom området energimodellering samt nya affärsmöjligheter för tjänster och produkter inom området fjärrvärme. Genomförande, max 1 A4-sida.

6 6 ( 10) Genomförande, Projektet kommer max 1 A4-sida. drivas inkrementellt. Detta innebär korta steg med forskning-utveckling-testning-utvärdering-förbättring. Dessa steg genomförs sedan cykliskt så att vi utvecklar och testar tillsammans med användarna. Våra erfarenheter/förbättringar tas sedan med i nästa utvecklingssteg. Projektet kommer ha stående operativa (OP) projektmöten (ca 2 ggr/mån, LTU, KYAB, igw, vid behov Luleå Energi) samt en större (PS) projektsamling med alla ingående parter var 2-3 månad. För att skapa användarfokus kommer en stående punkt på PS-mötena vara att säkerställa att resultaten är goda, generella samt avser alla användare oavsett kön eller ursprung. Projektet kommer delas upp i ett antal arbetspaket, nedan beskrivna: WP1: Projektledning, kommunikation, rapportering samt Leder projektet, tar fram tidplan, budget, kommunikationsplan mm. Rapportering och informationsspridning av resultat mot främst finansiär samt på EU-nivå. Kreativt nyskapande av projekt/ideer/samarbeten. Ansvarig: CDT-Arne Gylling Budget: 20% av total Tidpla: Löper hela projektets livstid. Parter: Se ovan. WP2: Forskning modellering. Utvecklar forskningsmodeller samt ansvarar för verifieringen av dessa gentemot verkliga data från prototyptesterna. Dissemination av forskningsresultat via deltagande i konferenser, mässor samt via publikationer och presentationer. Forskningskrav på sensorer, placering, typ av. Praktisk verifiering av detta, se även WP3. Ansvarig: LTU-Prof. Valeriy Vyatkin Budget: 35% av total Tidplan: Deltar planering sedan fokus på Månad 7 - Månad 36 Parter: KYAB (del av budget), WP3: Prototyp Integration av sensorer till befintlig produkt via generella gränssnitt. I vårt fall integrerar vi med Saber men lösningarna kommer vara öppna och generella. Ansvarar för hela genomförandet av prototyputvecklingen samt testningen. Här ingår även val av samt implementation av molnlösningar. Ansvarig: KYAB AB-VD Kimmo Yliniemi Budget: 25% av total Tidplan: Se Milestones WP4: Exploatering Ansvarar för affärsutveckling samt kommunikation och resultatspridning Ansvarig: Luleå Energi Budget: 20% av total Tidplan: Deltar planering sedan fokus på Månad 7 - Månad 36 Milestone-plan Projektet kommer jobba enligt nedanstående MS-plan, mer detaljerade planer kommer utvecklas vid projektstart. MS 1 Okt 2013 Projektstart MS 2 Dec 2013 Detaljerad budget, tidplan samt utkast avtal för alla parter. MS 3 Mars 2014 Avtal klart. Prototyp 1: mätning av temperatur, flöde och ljud mha ett sensorpaket på 3 olika tappställen. MS 4 Okt 2014 Prototyp 2: mätning av flöde på en central punkt samt flöde,ljud temperatur på 3 olika punkter samt endast ljud och temperatur på ytterligare 5 punkter. representation mässor. 1:a publikationen.

7 7 ( 10) MS 5 Feb 2015 Dissemination o exploatering av resultat. Publikationer. MS 6 Okt 2015 Prototyp 3: mätning av flöde på en central punkt samt ljud och temperatur på ytterligare 10 punkter. MS 7 Feb 2016 Dissemination o exploatering av resultat Publikationer. MS 8 Nov 2016 Projektavslut, rapportering. Beskrivning av projektparter och huvudområden: LTU-Universitet med forskning i världsklass. Se bifogad beskrivning av forskargruppen ledd av Valeriy Vyatkin. CDT - Enhet inom LTU fokuserad på att utveckla forskning samt nya produkter och tjänster. Har idag flera EU projekt inom energiområdet samt ett brett kontaktnät inom EU. Inom Testplats Botnia engagerar vi flera tusen prov användare. t.ex. Ericsson AB har genomfört många användartester via denna virtuella testplats. Luleå Energi AB är ett lokalt energibolag med de huvudsakliga verksamheterna Värme&Kyla, Elhandel, Elnät, Bioenergi (träpellet-tillverkning), samt Lunet (bredbandsbolag samägt med Lulebo). KYAB Sweden AB är en avknoppning från LTU, grundat 2006 av Kimmo Yliniemi blev KYAB en av energimyndighetens portföljbolag. Företaget har i dagsläget 9 anställda och deras främsta produkter är Saber Professional och Saber Visualizer, molnbaserade realtidsmätsystem och visualiseringssystem för vatten, fjärrvärme, el, fjärrkyla, gas mm. Företaget bedriver FoU inom mäteknikområdet och leverar mätutrustning till kommuner, företag och myndigheter runt om i landet. Utvecklingen sker i huvudsak i Luleå, tillverkning sker i Pajala. KYAB har kontor i Luleå samt i Stockholm med försäljning över hela landet samt export till utvalda länder inom EU. igw AB-Produktbolag grundat 2011 och specialiserat på plattformar för molntjänster. igw har kontor i Kista samt Luleå. Galären, HSB, Lulebo, Husägare (även Luleå Energi ingår här) Representerar användarna och för in deras vyer i projektet. Risker: Risk 30%: Vi har svårt att praktiskt prova alla delar av forskningsmodellen pga tekniska problem eller kostnadsmässigt. Åtgärd: Dialog med Referensgruppen för val av åtgärd. Förslag; Vi verifierar dom delar vi kan/klarar samt redovisar tydligt vad som praktiskt provat eller ej. Risk 20%: Vi lyckas ej engagare användarna och/eller bostadsbolagen Åtgärd: Tas till projektgruppen. Alternativ är att välja in nya eller omforma testning.

8 8 ( 10) Kostnader (endast stödberättigande kostnader) Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år KALENDERÅR Konsultkostnader Indirekta kostnader SUMMA Utrustning, Material och Övriga kostnader Utrustning avser inköp av sensorer, övrig HW, sw-licenser mm Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader är stödberättigande endast i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet. För dessa tillgångar är endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, stödberättigande. Om kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader förekommer, redogör för hur de beräknats nedan eller i separat bilaga. Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR Total (%) Energimyndigheten Galären HSB igw Europe AB Kyab Sweden AB Lulebo Luleå Energi AB SUMMA Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet eller annan statlig/kommunal finansiär, ange vilken: Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till EG-finansiär, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. - Namn på doktorand kimmo Yliniemi Namn på doktorand Namn på doktorand NN NN Namn på doktorand

9 9 ( 10) Övriga samarbetspartners (orgnr och orgnamn) Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information) Utöver obligatoriska krav från utlysningen skall vi; Projektet kommer etablera en egen web-portal där information om projektet och dess resultat publiceras. För snabbare dialog och erfarenhetsutbyten med användarna kommer sociala media att nyttjas. Luleå Energi och övriga fjärrvärmebolag kommer att kunna använda de förväntade resultaten från projektet i sin affärsutveckning av nya tjänster för individuell mätning, för att öka kundnyttan och stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. KYAB kommer visa resultat under projektets gång vid olika mässor, Nolia, fjärrvärmemässor m.fl. Information kommer också spridas via KYAB:s web-portal CDT/LTU kommer sprida information om projektet och dess resultat via sina internaionella kontakter, främst inom men ej begränsat till EU. Detta kommer ske vid större samlinga (t.ex Energikonferenser) inom EU samt via möten med våra parter och vid projektmöten. Detta görs genom att t.ex koordinera flera av LTU/CDT:s projektmöten så att tillfälle ges för kunskapsutbyten och spridning av information såväl som kontaktskapande. Nyttiggörande/Exploatering KYAB avser att genom att delta i forskningsprojektet ta erfarenheterna som KYAB fått genom projektet och resultaten (prototyperna) och vidare utveckla dessa till färdiga produkter och tjänster inom mätteknik området som en integrerad del i Saber Systemet. Utöver detta så ska vetenskapliga publikationer där tekniken i projektets slutskede testas/verifieras genom mätning i fält publiceras i samverkan med LTU och övriga projektpartners. Mätning av el, fjärrvärme, kyla, varmvatten kallvatten är redan idag en en självklarhet för många fastighetsägare när de bygger nya fastigheter. Då är kostnaden för mätning endast en bråkdel av totalkostnaden för byggnaden. Genom att använda den teknik som tas fram i detta projekt eller liknande teknik så kan man i framtiden installera individuell mätning av varm och kallvatten på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt inte bara vid nybyggnation utan även i befintliga byggnader. Allting pekar på att i framtiden så kommer energi och miljökraven endast att öka. Därför rekommenderar bla boverket redan idag att man vid nybyggnation antingen installerar mätsystem eller förbereder byggnaden för att enkelt kunna mäta. Genom att använda en billigare metod för mätning så sparar man både pengar och miljö. Fler fastighetsägare kan installera mätning till ett billigare pris vilket gagnar både miljön, fastighetsägaren och hyresgästen (som i slutändan är den som betalar även för mätsystemet indirekt via hyran). Luleå Energi kommer redovisa resultat vid konferenser och branschmöten. Exempelvis Fjärrvärmemässan, Fjärrvärmecentraldaganrna. CDT/LTU kommer sprida information om projektet och dess resultat via sina internaionella kontakter, främst inom men ej begränsat till EU. Detta kommer ske vid större samlingar (t.ex Energikonferenser) inom EU samt via möten med våra parter och vid projektmöten. Detta görs genom att t.ex koordinera flera av LTU/CDT:s projektmöten så att tillfälle ges för kunskapsutbyten och spridning av information såväl som kontaktskapande. CDT leder den nationella forskningsagenden för IoT (IVA-Kungliga Ingenjörs VetenskapsAkademin, Internet of things) som har kopplingar till detta projekt (sensorer, molntjänster) och där vi ser en samverkan och möjlighet för vidare nyttiggörande/exploatering. Stimulanseffekt (redovisa vilken stimulanseffekt stödet kommer att få i form av t. ex. ökad projektstorlek, ökat antal förväntade resultat, ökad intensitet eller ökning av utgifter för forskning, utvckling och innovation. Detta ska anges om sökt belopp överstiger 7,5 MEUR och alltid när sökanden är ett företag som inte faller in under definitionen av små och medelstora företag i enlighet med 3 förordningen (2008:761) om statligt stödtill forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet)

10 10 ( 10) Detta kommer möjliggöra att vi kan bedriva forskning och utveckling inom mätteknik området (Valeriy med doktorand, samt KYAB med Kimmo Yliniemi) samt utveckla nya produkter och tjänster (Luleå Energi, KYAB, igw). Det bidrar samtidigt till att fastighetsbolagen får insikt i ny teknik samt kan vara med och påverka utformningen så att större affärer på sikt kan formas. Bilagor Forskning LTU, igw AB Presentation, LOS Luleå Energi, LOS KYAB, LOS igw, KYAB AB Presentation, CV, Detaljerad budget per part och år

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2014-06-24 1 (6) Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system Dessa anvisningar är ett stöd till dig som avser lämna in en ansökan till samverkansprogrammet Förnybara

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM4000, v5.0, 2016-09-01 2017-01-11 1 (5) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dig som söker ekonomiskt stöd inom forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Det är viktigt

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Elektronik

Läs mer

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon STEM061 ver.w-1.0, 2001-10-16 Datum 2016-02-02 1 (6) Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som avser att lämna in en ansökan till

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet Industrins energianvändning

Läs mer

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 2016-05-31 Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen

Läs mer

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord).

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Användarhandledning E-kanalen

Användarhandledning E-kanalen 1 Användarhandledning E-kanalen För projekttyperna enskilt projekt och utlysning/programprojekt 2 Innehåll 1 Startsida 3 2 Ny ansökan 4 2.1 Skriva ansökan...5 2.1.1 Fliken sökande...6 2.1.2 Fliken intressenter...8

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Sida 1 (7) 2017-07- 01 Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Detta dokument är avsett som stöd till dig som avser lämna in en ansökan till forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054

Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 ANSÖKAN OM FINANSIELLT STÖD 1 ( 6 ) Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto KTH - Energiteknik - Avd Tillämpad

Läs mer

Sökande Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010. Projekt Bankgironr. 303-6621

Sökande Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010. Projekt Bankgironr. 303-6621 STEM038 ver.n-1.1, 2005-09-14 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (8) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010 Institution/avdelning

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 2017-07-06 1 (6) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och innovation, demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto

Läs mer

Instruktion för sökande till E2B2

Instruktion för sökande till E2B2 2015-01-27, Utlysning 3 Instruktion för sökande till E2B2 Den här instruktionen är ett stöd till dig som ska lämna in en projektansökan till E2B2 programmet för forskning och innovation för energieffektivt

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Anvisningar och bedömningskriterier för ansökan Förnybara drivmedel och system, utlysning 5

Anvisningar och bedömningskriterier för ansökan Förnybara drivmedel och system, utlysning 5 1 (6) Anvisningar och bedömningskriterier för ansökan Förnybara drivmedel och system, utlysning 5 Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning som ett

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Vid programstyrelsemötet EFFSYS 2 ( ) beviljades ett tilläggsanslag på 80 kkr enligt ansökan nedan.

Vid programstyrelsemötet EFFSYS 2 ( ) beviljades ett tilläggsanslag på 80 kkr enligt ansökan nedan. TILLÄGGSBESLUT Datum: 2010-01-25 Projektnummer: EFFSYS2-P19 Projekttitel: Decentraliserade pumpar i kylapplikationer Projektledare: Jörgen Rogstam Start--Slut: 2008-06-01 2009-06-30 Förändringar: Vid programstyrelsemötet

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress Telefon,

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Miljöfonden Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden.

Miljöfonden Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Miljöfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden. Naturskyddsföreningens anteckningar 2009:D Ankom Ansökan med bilagor

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll Linn Stengård Energimyndigheten Hearing 30 september 2009 Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin Syfte med mätningarna

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

08-7907454 08 20 41 61

08-7907454 08 20 41 61 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik/ Tillämpad Termodynamik och

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Organisationsnummer Göteborgs stad Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Miljöförvaltningen

Organisationsnummer Göteborgs stad Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Miljöförvaltningen ANSÖKAN OM FINANSIELLT STÖD 1 ( 6 ) Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Göteborgs stad 212-1355 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Miljöförvaltningen 62 5 33-9 Postadress Postnummer

Läs mer

TLS utbildningsdagar 2015. Värmemätarens historia. Tord Kjellin ITK 2015-09- 07

TLS utbildningsdagar 2015. Värmemätarens historia. Tord Kjellin ITK 2015-09- 07 TLS utbildningsdagar 2015 Värmemätarens historia Tord Kjellin 2015-09- 07 1 Radiatormätare i Sverige, historik 1942 Constantin Brun a/s grundar AB Svensk Värmemätning CB- System (SVM) 1943 SVM övertas

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 OKTOBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. *Sökande förening enligt registreringsbevis *Organisationsnummer

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress Telefon,

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Sida: 1/5 Dnr SSM2014-3485 Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Skicka blanketten till Registrator, Strålsäkerhetsmyndigheten, SE-171 16 Stockholm Projekttitel Sökande (namn och titel) Sökandens

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Välkomna INDVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING AV VARMVATTEN OCH VÄRME. Informationsmöte Brf Staren 1 2012-09-24

Välkomna INDVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING AV VARMVATTEN OCH VÄRME. Informationsmöte Brf Staren 1 2012-09-24 Välkomna INDVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING AV VARMVATTEN OCH VÄRME Informationsmöte Brf Staren 1 2012-09-24 AGENDA Bakgrund Vår energiförbrukning och kostnad Hur mäter vi Mätnings- och debiteringsprinciper

Läs mer

Utveckla metod för att detektera vattenflöde i flerbostadshusens rörledningar. Dubbel-T

Utveckla metod för att detektera vattenflöde i flerbostadshusens rörledningar. Dubbel-T Utveckla metod för att detektera vattenflöde i flerbostadshusens rörledningar Dubbel-T Utarbetad av: Willy Ociansson, Karlstads Bostads AB, KBAB Karlstad 2007-11-14 willy ociansson 2008-08-07 Innehåll

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el; beslutade den 22 november 2010.

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer