Bidragsprojekt inom öppna data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsprojekt inom öppna data"

Transkript

1 Bidragsprojekt inom öppna data 122 projekt, sammanlagt kr. DNR Projekt Organisation Beviljat West Coast Big Apps hackathon West Coast Big Apps Ek. För., West Coast Big Apps Ek. För kr TravelHack kr Öppen realtids data KYAB SWEDEN AB, KYAB Luleå kr Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor Lunds universitet, Lund University Internet Institute Öppen hållbarhetsdata WORLDFAVOR AB, WORLDFAVOR AB kr Öppen data i utbildningssektorn Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund kr Öppna datakällor Nemo- Q NEMO-Q INTERNATIONAL AKTIEBOLAG, Nemo-Q International AB kr Öppna datatjänster för miljödata IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB, IVL Stockholm kr Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade METASOLUTIONS AB, METASOLUTIONS AB kr 1 (12)

2 öppna data Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOP ERS AB, PwC (e-förvaltning) kr DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter Riksarkivet, Riksarkivet Wiki älskar offentlig konst kr Kommunens finanser som öppen data HELSINGBORGS KOMMUN, IT-UTVECKLINGSENHET kr Öppen API-licens Företag VIKTORIA SWEDISH ICT AB, ITforskningsinstitutet Viktoria AB kr Öppen länkad data för skolan SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, SIS - Swedish Standards Institute kr Öppen miljödata - API Naturvårdsverket, Naturvårdsverket kr Öppna data - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg Socialstyrelsen, SOCIALSTYRELSEN kr Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data MORUS KONSULT AB, MORUS KONSULT AB kr Katalogisering av svenska APIer och deras användning DOPTER AB, Dopter AB Standardiserade öppna datakällor för Svensk scenkonst RIKSTEATERN, Riksteatern 2 (12)

3 01685 Aperire IGW EUROPE AB, IGW EUROPE AB Från byråkrati till innovation Media Evolution Southern Sweden AB (svb), MEDIA EVOLUTION SOUTHERN SWEDEN AB Offentliga Data SOFTRONIC 1 AB, Softronic 1 AB Riksarkivet Open data (pilot) - ROND(p) Riksarkivet, Riksarkivet Sökdriven öppna data och samlingsportal för vidareutnyttjande - Örebro kommun Örebro kommun, Kommunledningskontoret, Informationsavdelningen Öppna upp företagsdata! Skatteverket, Skatteverket, HUVUDKONTORET Flygoperativt API för distribuerad tjänsteinnovation VIKTORIA SWEDISH ICT AB, ITforskningsinstitutet Viktoria AB kr Konvertering av livscykeldata till internationell standard CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG, Centrum för produktrelaterad miljöanalys Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap kr Nationellt ramverk för Öppna Data inom kommun- och landstingsverksamhet Sveriges Kommuner och Landsting Länkade öppna data för Nobelpris NOBEL MEDIA AB, NOBEL MEDIA AB Öppet bildarkiv LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED kr 3 (12)

4 STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET, LIVRUSTKAMMAREN Stockholm EPR Open - Öppna stängda journaler genom aggregerad klinisk information, för bättre hälsa Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap OpenDataUmea Umeå kommun, IT TELEFONI kr Hantera och publicera samlingar med öppen källkod KALMAR KONSTFÖRENING, Kalmar konstmuseum API för Nobelprisinformation NOBEL MEDIA AB, NOBEL MEDIA AB Skanegy Skolportal API MALMÖ KOMMUN, Utbildningsförvaltningen kr Tillgänglig säker data från elnätsbolag Encubator AB, Encubator AB Data om IT-attacker från säkerhetstävlingar TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI, Avdelningen för informations- och aerosystem, Stockholm kr GTFS-filer med planerad information för all Sveriges kollektivtrafik kr API för stationsinfo kr Översikt av projektsatsningar inom ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOP 1 4 (12)

5 öppna data ERS AB, PwC (e-förvaltning) Nulägesanalys öppna data i Sverige GENERIC SYSTEMS SWEDEN AB, GENERIC SYSTEMS SWEDEN AB - NACKA Hack for Sweden Statistiska centralbyrån, SCB Stockholm kr INFORMATIONSVÄXE LN - en samlingsplats för enkel och effektiv distribution av och åtkomst till öppna datakällor VIKTORIA SWEDISH ICT AB, Viktoria Swedish ICT AB Öppet Vattenarkiv LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN, LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok Lunds universitet, Lund University Internet Institute kr Göteborgs Universitet, Institutionen för svenska språket kr Tillgängliggörande av öppen data inom Gymnasieantagning Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Utbildning kr SIL Öppna Data om Svenska Läkemedel INERA AB, Inera AB, Stockholm kr Öppna språkdata för att främja teknikutvecklingen och språken i Sverige Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet kr Öppna data öppnar skogen Skogsstyrelsen, Skogsstyrelsen kr 5 (12)

6 04978 Mer meteorologisk information ger nya möjligheter S METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT, SMHI - Avd Sm kr ÖPPNA DATA - STOCKHOLMS LÄNS BULLERKARTA Sweco Position AB, Sweco Position AB kr Tvåvägsdialog för ökad kunskap och innovationskraft runt öppna data Naturvårdsverket, Naturvårdsverket Nära realtidsdata från luftkvalitetsmätningar som ett öppet API Naturvårdsverket, Naturvårdsverket Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris NOBEL MEDIA AB, NOBEL MEDIA AB Nationell samordning för ökad kunskap och aktivitet kring öppna data inom kommunsektorn Center för esamhället Öppna diarium och öppna fakturor SOFTRONIC 1 AB, Softronic 1 AB Kompetensförstärkning kring länkade öppna data - dialog, webbinarier och vitbok METASOLUTIONS AB, METASOLUTIONS AB kr Öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla Kungliga biblioteket, Kungliga biblioteket kr Etablering av samordnade ODI-noder Umeå kommun, IT TELEFONI Grundvattendata som öppna datakällor på SGU Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geologiska kr 6 (12)

7 undersökning Mer nytta av SMHI:s öppna data S METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT, SMHI - Avd Sm kr Öppnadatapilot Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Stiftelsen för Internetinfrastruktur kr Vidareutveckling och sammanslagning av SKL:s nationella ramverk och e-delegationens handledning för öppna data Center för esamhället kr Öppna data Kolada fas 1-3 Center för esamhället Utbildning i att beskriva datamängder med DCAT METASOLUTIONS AB, METASOLUTIONS AB kr Open Data Day aktiviteter i Sverige West Coast Big Apps Ek. För., West Coast Big Apps Ek. För kr Normative Meta Mind AB, Meta Mind AB Beskriva öppna data i SiteVision med DCAT- AP SITEVISION AB, SITEVISION AB Migrationsinfo för alla FORES (FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP), FORES (FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP) kr Öppna livscykelanalysdata för KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, kr 7 (12)

8 livsmedel Skolan för datavetenskap och kommunikation Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser kr Måltidsinformation som öppna data Örebro kommun, Kommunledningskontoret, Informationsavdelningen kr Data för ett starkare samhällskydd vid naturolyckor och andra nischade vädertjänster S METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT, SMHI - Avd Sm kr Anpassning av Stockholms dataportaler till DCAT-AP STOCKHOLMS KOMMUN, STADSLEDNINGSKONTORE T DCAT-AP för miljödata, mappning mot Inspireformatet, opensourceimplementation GeoNetwork Naturvårdsverket, Naturvårdsverket DCAT-AP för Wikibase och Wikidata kr Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT- AP METASOLUTIONS AB, METASOLUTIONS AB kr Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst kr Skogsstyrelsen öppnar datakällor Skogsstyrelsen, Skogsstyrelsen ProtoKollen JOURNALISM kr 8 (12)

9 04442 STOCKHOLM AB, Journalistm++ Stockholm Öppen kyrka TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN, Kyrkokansliet kr Kommunikationsinsatser för ökad förståelse av potentialen med öppna miljödata Naturvårdsverket, Naturvårdsverket Metadata till SGUs öppna data Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geologiska undersökning kr Metod och erfarenhet av publicering och konsumtion av Länkade Öppna Mätdata Umeå kommun, IT TELEFONI kr Gothenburg Startup Hack Gothenburg Startup Hack, Gothenburg Startup Hack Göra det förståeligt - Visualisering av Wikidata och öppna data Informationsdag Öppna Data Dag 2015 i Lund Lunds kommun, IT AVDELNING kr Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept Internationellt Symposium Från jord till struktur Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle Översättning av licenser CC0 och PDM Center för esamhället 9 (12)

10 02485 Webbutveckling vidareutnuttjande.se Center för esamhället Hackaton med programmeringsspråket R och Kolada Center för esamhället kr Mobil, öppen data - nätverksbaserad kostnadsoch nyttoanalys Stockholms universitet, Institutionen för Data och systemvetenskap FrågaDinStat - Informationsfrihetsportal som digitaliserar Offentlighetsprincipen Open Knowledge Sweden, Open Knowledge Sweden Öppna data Värmland LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN, Länsstyrelsen Värmland Nordisk open data/knowledge samarbete+koordinering Open Knowledge Finland ry. (OKFFI), Open Knowledge Finland ry. (OKFFI) Värdet av fri kartdata i kriser - Humanitarian OpenStreetMaps volontärer i biståndsorganisationernas tjänst En känsla av luft AIRUP AB, AIRUP AB kr Utbildning och information om öppna geodata ULI SERVICE AB, ULI SERVICE AB Nordic Open Data Weekevenemang i Göteborg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, SP Mätteknik Framtagande, test och publicering av Akrodata 10 (12)

11 02468 utbildningsmaterial Göteborg, Akrodata Göteborg Öppen digital lärresurs för öppna data Borlänge kommun, Soltorgsgymnasiet Nordisk Jobbportal THREADSAFE STUDIO AB, THREADSAFE STUDIO AB Öppna data The Movie En liten film om GLAMig data Visualisering av länkade öppna data för Nobelpris NOBEL MEDIA AB, NOBEL MEDIA AB Öppna data i skolan GOOD MEASURE AB, GOOD MEASURE AB Öppna data inom Kollektivtrafiksverige -- Promo video Öppna data spår under Samtrafikens konferens höst Data Week Öppna data ambassadörer Årets tjänst (er) 11 (12)

12 02402 Open TTD - minecraft för kollektivtrafiksverige Webbradion - öppna datakällor STANDOUT AB, STANDOUT AB Värdet av öppen data, en svensk fallstudie på data från hälsosektorn SenseMate AB, SENSEMATE AB Skapande av kunskap om Öppna Data hos befintliga företag och ideella organisationer utan direkt koppling till ICT Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Västsvenska paketet och relaterade trafikstörningar VIKTORIA SWEDISH ICT AB Hack for Sweden 2015 LANTMÄTERIET kr Open Stockholm Award 2014 STOCKHOLMS KOMMUN kr 12 (12)

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys

vinnova RAPPORT Öppna data 2014 Nulägesanalys vinnova RAPPORT VR 2014:04 Öppna data 2014 Nulägesanalys Ola Eriksson - Generic systems sweden ab Titel: Öppna data 2014 - Nulägesanalys Författare: Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB Serie: VINNOVA

Läs mer

Länkade Geodata - Omvärldsanalys

Länkade Geodata - Omvärldsanalys Länkade Geodata - Omvärldsanalys Version 1.2 2014-12-01 Delrapport från projektet Länkade Geodata INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historik... 3 Termer och förkortningar... 4 Sammanfatting... 5 Introduktion... 7 Metod...

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Sammanställning remissvar Miljödatahanteringsstrategin 2015-04-13

Sammanställning remissvar Miljödatahanteringsstrategin 2015-04-13 Sammanställning remissvar Miljödatahanteringsstrategin 2015-04-13 Arbetsgruppen för nationell miljödatahanteringsstrategi (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och de regionala

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Digitaliseringens problem och möjligheter Erfarenheter och omvärldsanalys

Digitaliseringens problem och möjligheter Erfarenheter och omvärldsanalys Digitaliseringens problem och möjligheter Erfarenheter och omvärldsanalys Rapport från Följeforskning om införande av Digital Agenda i Örebro län (FIDA) av Anders Avdic Shaji Joseph Innehållsförteckning

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan PROGRAM 17 19 mars på Stockholmsmässan Om Position 2015 Position 2015 innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik

Läs mer

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-21 KS-2014/504.109 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Remiss av PSI-utredningens

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 Föreningens bakgrund... 4 3 Föreningens syfte och mål... 4 4 Föreningens styrelse...

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-03-04 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH)

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) Digisam Datum Dnr RA 06-2013/4851 2013-09-16 1 (15) Livrustkammare och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Dnr LSH 109/11:11 Digisams disposition för myndighet/institutionsvisa planer 1.

Läs mer

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Scanpix Statens kulturråd 2014

Läs mer

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Rapport från E-delegationen 2011-09-15 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 1(53) Uppföljning

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Version 1.0 2015-06-16

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Version 1.0 2015-06-16 Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Version 1.0 2015-06-16 1 Strategin för miljödatahantering är framtagen i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna

Läs mer

Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan

Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan En rapport för Digitaliseringskommissionen Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan 23 januari 2012 Uppdragsnummer: 330010069 INNEHÅLL 1.0 Sammanfattning... 4 2.0 Introduktion... 5

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer