Funktionshinder delaktighet och jämlikhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionshinder delaktighet och jämlikhet"

Transkript

1 Funktionshinder delaktighet och jämlikhet Arbetet med funktionshinder utifrån regionfullmäktiges mål

2 De intervjuade personerna i broschyren har alla någon form av funktionsnedsättning och är medlemmar i olika handikapporganisationer i Halland. Om du vill beställa fler exemplar av denna trycksak, ring Region Hallands broschyrbeställning tfn eller beställ via Broschyren går även att få inläst. För information om handikapporganisationerna i Halland ger Regionhandikapprådet ut en skrift med kontaktuppgifter. Den kan också beställas från Region Hallands broschyrbeställning.

3 Innehåll Inledning Målet Hälsa Hur fungerar vardagen för dig med afasi? Hans Gustafsson Hur fungerar vardagen för dig med reumatism? Ulla Johansson Målet Vård Hur fungerar vardagen för dig med ADHD? Mattias Nilsson Hur fungerar vardagen för dig med ångestsyndrom? Mona Granquist Målet Kommunikationer Hur fungerar vardagen för dig med hörselskada? Hampus Binnberg Målet Kultur Hur fungerar vardagen för dig med rörelsehinder? Jennie Sjöström Målet Arbete Hur fungerar vardagen för dig utan syn? Tina Nilsson Pågående utbildningar Pågående samverkan Hur fungerar vardagen för dig med allergi? Maria Gillberg 3

4 Inledning Detta program, som fastställdes av regionfullmäktige , är en reviderad version av det tidigare handikappolitiska programmet. Det bygger på regionfullmäktiges Mål och strategier samt FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens utgångspunkt är att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden. Genom att brister i miljön ur alla aspekter åtgärdas skapas ett mera tillgängligt samhälle för alla. För att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet är en god tillgänglighet en förutsättning. Syftet med ett särskilt dokument när det gäller funktionshinder är att i ett och samma dokument fokusera på området. Det behövs kunskap för att förändra attityder och värderingar och för att motverka fördomar och missuppfattningar om hur olika funktionsnedsättningar påverkar människors livssituation. Programmet omfattar alla fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar både synliga, dolda, övergående eller bestående. 4

5 Alla människor har behov av integritet och att så långt som möjligt klara sig själv. För att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet är en god tillgänglighet en förutsättning. Tillgänglighet omfattar inte bara fysisk tillgänglighet utan även möjlighet till kommunikation, att tillgodogöra sig information samt att få ett bra bemötande. Det är därför nödvändigt att tillgängligheten finns med från början när verksamhet, informationsmaterial och lokaler planeras. Dokumentet om funktionshinder utgår från regionfullmäktiges övergripande mål inom områdena hälsa, vård, kommunikationer, kultur samt Region Halland som arbetsgivare. Handikapporganisationerna har stor kompetens om olika funktionsnedsättningar och vilka behov av utveckling som kan finnas inom Region Hallands ansvarsområden. Regionhandikapprådet är därmed ett viktigt forum för samverkan mellan Region Halland och handikapporganisationerna i länet. Uppföljning Regionstyrelsen är ytterst ansvarig för att de verksamheter som finansieras av Region Halland efterlever programmet. Uppföljning sker i samband med årsuppföljningarna. 5

6 Målet Hälsa Forskning visar att människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen generellt. Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. De stora förändringarna i människors hälsa uppnås genom strukturella samhällsförändringar. Därför är ett integrerat hälsofrämjande synsätt i den regionala utvecklingen utgångspunkten för arbetet med att främja en god och jämlik hälsa. Forskning visar att människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen generellt. Det är viktigt att medarbetarna i hälso- och sjukvården känner till den service och det stöd som regionen erbjuder i form av hjälpmedel, tolkservice, taltjänst, sjukresor, tandvårdsstöd samt stöd och service inom ramen för Lagen om stöd och service (LSS). 6

7 Ny informationsteknik innebär möjligheter till ökad livskvalitet för människor med funktionsnedsättning. Det kan gälla både utveckling av nya IT-hjälpmedel för individuellt stöd och utvecklandet av IT-baserade tjänster för att göra information mer tillgänglig och användbar. Lokaler där verksamhet bedrivs i Region Hallands namn, inklusive upphandlade och hyrda, ska vara tillgängliga för alla. 7

8 8 Hur fungerar vardagen för dig med afasi?

9 Hans Gustafsson Ridningen gav livet nytt innehåll Hej, jag söker Hans Gustafsson, hörs en röst i telefonen. Han har afasi, så det är bättre att du pratar med mig, svarar hustrun Iréne. Nej, men då ringer jag i nästa vecka i stället! Många känner inte till, att afasi är en funktionsnedsättning som avser språket. När konsonanter och vokaler gör kullerbyttor i munnen på Hans tystnar han helt. Så börjar han om igen. Jag vet ju precis vad jag vill säga. Det är bara munnen som inte lyder. Efter en stressig period på shippingfirman i Varberg slog stroken till. Från den dagen, för sex år sedan, var det slutjobbat. Hans kunde inte prata i telefon, inte skriva och inte förstå. Och engelskan och tyskan var som bortblåsta. Så märkligt är det med afasi. Den drabbar olika från person till person. Jag märker direkt, när folk blir besvärade av att jag letar efter ord. Men jag vill inte bli hjälpt. Jag måste få hitta orden själv. Iréne nickar eftertänksamt. Det är inte alltid lätt att låta bli att fylla i. Men pratet vill Hans sköta själv. Däremot får Iréne gärna hjälpa till med hans hobby. Tänk att jag, som aldrig haft kontakt med djur, skulle börja rida! Tack vare Afasiföreningen! Hästen, Zorro, är det något speciellt med. Vi trivs ihop! I början av kursen kom hästarna sadlade, betslade och klara. Nu får vi själva sköta det. Och kratsa huvar Nej, vad säger jag? Hovar ska det vara! Ja, det är ju det jag säger: vill du ha kontakt med mig måste du ge mig tid. 9

10 Ulla Johansson Ulla Johansson har en kamrat, en som hon gärna hade varit utan. Men man måste acceptera, man måste bli kompis med sin sjukdom. I 45-årsåldern fick hon ont i fötterna. Det har ju de flesta som jobbar på sjukhus, tänkte Ulla. Styvheten i lederna och svårigheterna att klä sig relaterade hon till åldern. Att hon kunde vara sjuk var en fullkomligt främmande tanke. Hon, som på lördagarna brukade springa från Halmstad till Oskarström och tillbaka, bara för att det var kul. Efter att ha avverkat Tjejmilen (på 57 minuter!) såg hon för första gången att knäna var svullna. Då insåg jag att något var fel. Känner frihet med bågen Utåt märks inte mycket av sjukdomen. Förutom cortisonet har hon prövat många läkemedel. Men smärta och svaghet finns kvar och vardagen har sina förtretligheter. En så enkel sak som att få loss en plastpåse vid grönsaksdisken är nästan omöjligt. Att samtidigt dra och rycka är ett komplicerat moment för en person med reumatism. Ulla är ordförande i Halmstadsavdelningen av Reumatikerförbundet, och hon deltar i arbetet bland uteliggare i Halmstad genom att följa dem vid tandläkar- och sjukhusbesök. Att stödja och hjälpa andra, det ligger för Ulla. Men frihetsupplevelsen i joggingspåret, hur ersätter man den? Springa kan jag ju inte, och det var länge sedan jag cyklade. Men när jag drar iväg på motorcykeln, då är det nästan samma känsla. Det är då jag spänner min båge. 10

11 Hur fungerar vardagen för dig med reumatism? 11

12 Målet Vård Region Halland ansvarar för att invånarna ges en hälso- och sjukvård utifrån sina behov. God etik i vården innebär att vården genomsyras av en människosyn med respekt för människors med funktionsnedsättning integritet och självbestämmande. All vård ska utgå från den enskildes behov. Att stödja och hjälpa människor som på ett genomgripande sätt fått sitt liv förändrat, är en uppgift som ställer stora krav på kunskap, omdöme, tålamod, empati och engagemang. All vård ska utgå från den enskildes behov. Barns rättigheter och behov är särskilt viktiga och vård, behandling, stöd och service ska ges utifrån intentionerna i FN:s Barnkonvention. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska erbjudas särskilt stöd. 12

13 Med habilitering och rehabilitering menas insatser, som människor med funktionsnedsättning ska erbjudas, för att uppnå och behålla största möjliga förmåga och delaktighet. Rehabilitering syftar till att stödja människor så att de blir självständiga i de miljöer de valt för boende, studier, arbete och fritid, med minsta möjliga samhällsinsatser. Huvuddelen av insatserna sker i personens vardagsmiljö. Samordning med andra samhällsinstanser är därför av stor vikt. Patient-, brukar- och närståendeinflytande ska vara starkt för hög delaktighet i vården. 13

14 Personen på bilden är inte den som är intervjuad. Hur fungerar vardagen för dig med ADHD? 14

15 Mattias Nilsson Vill vara den han är Mattias Nilsson är en vanlig kille. Han går i sexan i en vanlig skola. Han gillar att vara ute, att simma i badhuset och spela datorspel med kompisarna. Men han är ändå annorlunda. När han var sju år fick han diagnoserna ADHD och Tourettes syndrom. Han är kvar i sin vanliga klass, men har idag speciallärare i matte, minneslek och läsning. Alla på skolan vet att han har Tourette och ADHD. Familjens bekanta vet, och när Mattias träffar nya människor brukar han fråga, om de har någon funktionsnedsättning. Svarar de nej säger han: Det har jag. Och så berättar han: ADHD gör att jag har svårt att sitta still, och Tourette sitter i hjärnan. Det finns saker jag måste göra, till exempel gapa och samtidigt dra armbågen bakåt. Det går inte att förklara varför. Jag bara måste. Tourette har också positiva effekter. Mattias har mycket energi som går att omsätta i handling. Många med Tourettes syndrom är kreativa personer, ofta med en fantastisk förmåga att formulera sig. Som Pelle Sandstrak. Han har skrivit en jättebra bok, Mr Tourette och jag. När Mattias är på ADHD-läger kan han vara sig själv och se att det finns andra, som har lite underliga saker för sig, men som är justa och roliga kompisar ändå. Mina kompisar tycker att jag är ok, säger Mattias. Kanske lite flummig, men det viktiga är ju att man får vara den man är! 15

16 Mona Granquist Vill vara ett stöd för andra Snäll och glad. Eftertänksam. Och numera: lugn och harmonisk. Så tänker sig Mona Granquist att hon uppfattas. Som barn var jag en som var osynlig. Min tvillingsyster och jag var blyga. Vi blev mobbade och därför hänvisade till varandra. Som en person i två kroppar. Fortfarande händer det att Mona säger vi, istället för jag. När de blev vuxna delade systrarna på sig, om än med daglig telefonkontakt. Mona började jobba som springvikarie i olika storkök, alla med olika regler. Blyga Mona vågade inte fråga och ofta gick det fel. Hon, som ville vara sprallig och glad, fick panikångest och torgskräck istället. Tankarna malde på: jag är knäpp! Jag är inte värd något! Tills hon råkade lyssna på radion. En tjej berättade om precis samma känslor, och om en förening som hjälpt. Att ringa själv var inte att tänka på, men Monas man gjorde det. Plötsligt satt hon framför föreningens kontaktperson. Därefter följde läkarbesök, diagnos och medicinering. Nu sitter Mona i styrelsen för ÅSS (Ångestsyndromsällskapet) och hjälper andra i telefonjouren. Att få tala med någon som förstår betyder allt. Det vet hon av egen erfarenhet. När någon kändis har vikt ut sig och berättat om sin panikångest, då är förståelsen större. Men däremellan verkar det som att ni andra tror, att panik och ångest smittar! Vad vi behöver är att få kontakt med er. Sluta stressa! Jorden snurrar inte fortare för att ni rusar runt. Vi behöver varandra! Det enda vi har är ju varandra! 16

17 Hur fungerar vardagen för dig med ångestsyndrom? 17

18 Målet Kommunikationer Region Halland ansvarar för en länsplan för regional transportinfrastruktur och ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det är viktigt att alla invånare på lika villkor kan arbeta, studera och delta i olika aktiviteter i samhället. För detta krävs bland annat fungerande transport- och kollektivtrafiksystem. För personer med funktionsnedsättning är det särskilt viktigt att hela resekedjan fungerar. Det är viktigt att alla invånare på lika villkor kan arbeta, studera och delta i olika aktiviteter i samhället. Ett hinder i någon av delarna information, bemötande, fordon eller infrastruktur kan göra resan problemfylld eller omöjlig att genomföra. Det är därför viktigt med en helhetssyn på frågan. Bra planering och god tillgänglighet är bra för alla människor. 18

19 Informationen om trafik och taxor ska vara lättillgänglig och kunna förstås av alla personer, oavsett funktionsnedsättning. Det är viktigt att operatörens personal deltar i Hallandstrafikens utbildningar om olika funktionsnedsättningar, inklusive bemötandefrågor. 19

20 20 Hur fungerar vardagen för dig med hörselskada?

21 Hampus Binnberg Spelar i ishockeylandslaget för döva Det är riktigt roligt med hockey, vare sig det är på skridskor eller inlines. Det går snabbt och det händer mycket! Med fyra-fem träningspass i veckan och match i helgerna tar hockeyn all hans lediga tid. Och när Hampus Binnberg blev uttagen till Dövlandslaget i hockey var rubrikerna i Hallands Nyheter stora. Hockey och grav hörselskada, hur går det ihop? Jag tänker inte så mycket på att jag är hörselskadad. Jag får titta mer och vara med på det sättet istället. Än så länge är jag med för att lära av de äldre. Det är ju mig de ska bygga på. Utan hörapparaterna hör han ungefär som du och jag skulle göra med väldigt tjocka pluggar instoppade i öronen. Hur tycker han då att vi andra ska vara mot honom? Hans eget knep är att vara sig själv. Tala tydligt och inte så snabbt. Du behöver inte prata med stora munrörelser men prata rakt på sak. Krångla inte till det! Att inte låtsas att jag har hört utan istället våga stå för min hörselskada. De som inte accepterar mig som jag är bryr jag mig inte om. Allting i livet är väl egentligen svårt? Men man får tackla det som det kommer! 21

22 Målet Kultur Region Halland ansvarar för kulturpolitiken på regional nivå. Kultur ska vara tillgänglig för alla genom dels möjlighet till eget skapande, och dels ta del av andras skapande (exempelvis böcker, film, teater och konst). Det ska ske på lika villkor och utifrån egna önskemål och intressen. Kultur ska vara tillgänglig för alla genom dels möjlighet till eget skapande, och dels ta del av andras skapande. Det är viktigt att identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder inom kulturområdet. Viktigast av allt är att förändra attityder och värderingar så att alla med eller utan funktionsnedsättning ska få tillgång till kulturutbudet. 22

23 Tillgänglighet som begrepp innefattar all sorts tillgänglighet som exempelvis att kunna komma in och ut i och kunna använda lokaler, att kunna kommunicera, att tillgodogöra sig information samt att få ett bra bemötande. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturutbudet är det nödvändigt att tillgängligheten finns med från början när verksamhet, informationsmaterial och lokaler planeras. 23

24 Jennie Sjöström Målar med lust i sin ateljé För den som är högerhänt är det ett stort steg att pröva att använda vänster hand. Och tvärtom. För den som inte kan använda sina händer alls är det munnen som gäller. Jennie Sjöström fick tidigt börja greppa legobitar och kritor med läpparna. Med assistent och i rullstol, manövrerad med munnen, gick Jennie i vanlig skola hemma i Långås och senare i Skogstorp. Eftersom ingen har behandlat mig som annorlunda känner jag mig helt accepterad. All sin vakna tid har Jennie assistent. När hon vill vara ifred har hon sin ateljé. Där stänger hon in sig med sina penslar. Det är heligt! Resultatet av sina ateljéstunder visar hon på galleriet på sin hemsida. Den konstnärliga ådran kommer säkert från morfar. Han målade på allt, från räkningarna till garageporten. Jennie har samma obändliga lust och hon målar på uppdrag av den världsomspännande organisationen Mun- och fotmålande konstnärers förlag. Om jag inte varit konstnär i första hand skulle jag velat bli kurator, säger Jennie, som tar assistenten till hjälp för att åka på hembesök och vara medmänniska i Harplinge kyrkas medmänniskogrupp. Jag drar nog ner medelåldern lite i gruppen, skrattar Jennie. Det ger mig mycket att träffa gamla. Mest är det de som pratar. Jag lyssnar och lär. 24

25 Hur fungerar vardagen för dig med rörelsenedsättning? 25

26 Målet Arbete Region Halland som arbetsgivare Det är viktigt att alla människors kompetens och vilja att arbeta tas tillvara. Alla människor bör beredas möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. Alla människor bör beredas möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. Region Halland ska sträva efter att skapa bredd bland medarbetarna och under- lätta för personer med funktionsnedsättning att få anställning. Anställda som får en funktionsnedsättning ska ges stöd för att kunna fortsätta sin anställning. Alla verksamheter vinner på mångfald. 26

27 Region Hallands arbetsplatser ska vara utformade så att människor med funktionsnedsättning kan rekryteras, utvecklas och avancera i organisationen. Ny teknik, hjälpmedel och annan utrustning ska användas för att anpassa arbetsplatsen efter olika slag av funktionsnedsättning. 27

28 28 Hur fungerar vardagen för dig utan syn?

29 Tina Nilsson Lär andra personer med synnedsättning punktskrift Tina Nilsson får många frågor om sin synnedsättning, men det irriterar henne inte. Hon är ju själv nyfiken Inga frågor är dumma, tycker Tina, men de avslöjar ofta en stor okunskap hos seende. Folk ser den vita käppen och vill gärna hjälpa till. Men det kan lätt bli fel. När jag till exempel står vid ett övergångsställe, då är jag superkoncentrerad. Jag letar efter trottoarkanten, jag lyssnar på ljud och jag bedömer avstånd. Om någon tar i mig just då, blir jag avbruten i min koncentration. Visst kan jag behöva hjälp, men tänk på hur du gör, så att du inte skrämmer mig! Tina fick diabetes vid tre års ålder. Vid 22 drabbades hon av blödningar i ögat, och under en period var ovissheten stor. Innan hon visste hur det skulle gå, hade hon ett obehagligt svart sug i magen. Skulle hon bli blind? Så illa gick det. Efter en operation förlorade hon synen helt. Då försvann också det svarta suget. Det var ovissheten som plågat mig. Idag sprudlar Tina Nilsson av entusiasm. Hon har jobb på syncentralen i Halmstad, där hon lär andra personer med grav synnedsättning punktskrift och att använda dator. Och hon vill absolut inte att man ska tycka synd om henne. Jag vill inte att folk i första hand ska betrakta mig som blind. Att vara blind är inte att ingå i ett kollektiv. Jag är en individ med egen personlighet, precis som alla andra människor. Jag är inte en blind som heter Tina. Jag är Tina, som råkar vara blind. 29

30 Pågående utbildningar Regionhandikapprådet anordnar kontinuerligt utbildningar inom områden som bemötande och tillgänglighet. Utbildningarna anordnas i samarbete med handikapporganisationerna. Tillgänglighet kan handla om tillräcklig dörrbredd, dörröppnare, ramper, kontrastmarkeringar och ledstråk för personer med synnedsättning, handikapptoaletter, blinkande brandlarm, hörslinga i konferenslokal, tydlig skyltning och att undvika dofter. Personer med olika funktionsnedsättningar ska ges möjlighet till att kunna kommunicera med sin omgivning och att ta emot information. Kallelser, informationsmaterial, webbaserad information med mera ska följa regionens riktlinjer. En medarbetare på varje enhet inom Region Halland bör ha fördjupade kunskaper om funktionsnedsättning och tillgänglighet och utgöra enhetens ombud/kontaktperson i funktionshinderfrågor. Bemötandeguide Se människan tillgänglig på webben för all personal God insikt om bemötande av personer med funktionsnedsättning utgör en del av värdegrunden hos varje medarbetare inom Region Halland. En webbaserad bemötandeguide är därför framtagen på uppdrag av regionstyrelsen. Målet är att samtliga anställda ska gå igenom guiden. Se 30

31 Utbildningar om olika funktionsnedsättningar Regionhandikapprådet genomför tillsammans med handikapporganisationerna i länet kontinuerligt utbildningar som handlar om funktionsnedsättningar och funktionshinder/sexualitet, till exempel Neuropatisk smärta, Ögats dag, Cancerrehabilitering och Må bra med psoriasis. Utbildning i teckenspråk och punktskrift Hörselvården anordnar basutbildning i teckenspråk och andra kommunikativa metoder. Syncentralen anordnar basutbildning i punktskrift. Familjeliv och personlig integritet I Halmstad och Varberg har Regionhandikapprådet tagit fram utställningar för sexualhjälpmedel. Här finns även ett bibliotek med informationsmaterial inom området sexualitet och funktionsnedsättning. Böcker och filmer finns att låna. Tillgänglighet Verksamheterna inom Region Halland genomför kontinuerligt åtgärder utifrån regionens skyltprogram, där man tar hänsyn till samtliga funktionsnedsättningar. Skyltprogrammet innefattar både taktil text, punktskrift och symboler. Regionhandikapprådet verkar för att hörslinga alltid ska finnas tillgänglig i möteslokaler i regionens fastigheter. Bärbar hörslinga finns att låna. Rådet informerar också kontinuerligt om att personal inte får använda dofter samt att tolkservice vid behov kan anlitas utan kostnad för personer med hörselnedsättning och röst-, taloch språkskada. Vid frågor om pågående utbildningar, kontakta Region Hallands handikappkonsulent, tfn

32 Pågående samverkan Samarbete/samverkan med handikapporganisationerna Regionhandikapprådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för handikapporganisationerna, Region Halland och övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden och regionens lokala nämnder. Regionhandikapprådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. Regionhandikapprådet fungerar som remissinstans bland annat för Regionfastigheter vid byggnationer inom regionens egna fastighetsbestånd. I hjälpmedelsnämnden och dess samråd för hjälpmedelsfrågor ingår representanter från Regionhandikapprådet. I hjälpmedelsverksamhetens sortimentsgrupper samt i syncentralens och hörselvårdens brukarråd ingår representanter från berörda handikapporganisationer. Medicinkliniken på Hallands sjukhus Halmstad har ett patient- och närståenderåd med representanter från berörda organisationer för att skapa bättre förutsättningar för patientinflytande och delaktighet. På Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad, finns ett patient- och närståenderåd för ökad delaktighet. Föreningshuset Husknuten Region Halland stöttar verksamheten vid föreningshuset Husknuten i Halmstad som är en samlingspunkt för närmare 50 handikapporganisationer i Halland. Där har flera av organisationerna sina kanslier och gemensam reception. Alla organisationer har möjlighet att låna möteslokaler utan kostnad. 32

33 Hallands regionala arbetsform för samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården I Region Halland finns sedan 2011 en länsövergripande arbetsform för samverkan mellan socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård i frågor som rör ledning, styrning och kunskapsutveckling. Utgångspunkten för arbetet är att ta tillvara på den samlade kunskapsutvecklingen om hälsofrämjande, förebyggande insatser, vård och rehabilitering för att ständigt kunna utveckla, upprätthålla och förbättra samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Hallands regionala arbetsform består av fem grupper (även kallande programområden): Barn, Unga och Familj Missbruk och beroende Personer med funktionsnedsättning Psykiatri Äldre Varje grupp består av en chefsrepresentant från varje kommun och hälso- och sjukvården. Dessa chefsgrupper styr och leder det halländska utvecklingsarbetet i samverkan och arbetet syftar till att hallänningen ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser ska användas effektivt. Ansvaret för specifika funktionshinderfrågor och projekt delas mellan gruppen Psykiatri och Personer med funktionsnedsättning, arbetet sker i nära samverkan med övriga grupper. Vid frågor om projekt och samarbeten, kontakta Region Hallands handikappkonsulent, tfn

34 34 Hur fungerar vardagen för dig med allergi?

35 Maria Gillberg Engagerad i föreningen Maria Gillberg håller sig gärna inomhus när träd och buskar slår ut. Hon låter också bli att gå på teater, bio, gym och simhall, liksom på fester. Alla parfymdofter samlas som i ett enda moln. Först får jag hosta och sedan svullnar luftrören igen, berättar hon. Jag blir besvärlig för andra! Det började för många år sedan i Marias födelseland Polen, där hon arbetade på laboratorium. Hemma hade barnen hund, och som så ofta var det mamma som fick sköta den. Marias ögon rann ständigt och efter en tid blev det tungt att gå i trappan. Läkarens dom var bestämd: Maria var allergisk mot damm, kvalster och hund. Hunden fick flytta till släktingar och Maria bytte jobb. Hon öppnade affär, men många kunder var rökare och använde parfymer. Allergin slog till med full kraft igen! Maria fick andningssvårigheter och huvudvärk. Hon tvingades avveckla butiken och blev sjukpensionär. Maria, som är en aktiv person och gillar att ha folk omkring sig, engagerade sig i Astma- och Allergiföreningen i Halmstad. Först för att få råd och stöd, senare för att själv kunna vara till hjälp för andra. Istället för att vara besvärlig blev hon en tillgång. Nu arbetar Maria i receptionen på Husknuten i Halmstad, ett föreningshus för handikapporganisationer. Livet med allergi är mycket kontrollerat. Maria läser alla innehållsförteckningar. Tvål och shampo måste vara oparfymerade och hon undviker färdigmat. Alla grönsaker måste granskas noga. Minsta mögel och hon kan bli jättesjuk. Men egentligen, funderar Maria, är det inte så vi alla borde leva? Med ren rökfri luft och så lite kemiska ämnen som möjligt? 35

36 Region Halland vill vara föregångare när det gäller att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om att förändra attityder, ge bra vård och rehabilitering, förbättra tillgängligheten, ge stöd och service och att värna om den personliga integriteten. Hälsa och funktionsstöd är en förvaltning inom Region Halland, dit personer som har en varaktig funktionsnedsättning och deras närstående kan vända sig. I Hälsa och funktionsstöd ingår: Resurscentrum för kommunikation Dako, habilitering, hörselvård, hjälpmedelscentrum, syncentral, tolkcentral, ungdomsmottagning och mödrahälsovård. Här finns också Region Hallands handikappkonsulent och rehabiliteringshandläggare. Regionhandikapprådet är ett samrådsorgan för regionen, handikapporganisationer och myndigheter i Halland. Rådet sprider information om funktionsnedsättningar, behandlar remisser och bevakar frågor inom funktionshinderområdet. Regionhandikapprådet i Halland är den formella länken mellan Region Halland och handikapporganisationerna. Regionhandikapprådet Kommunikationscentrum Halmstad Produktion: M&CO Reklambyrå, Foto: Patrik Leonardsson/N. Intervjuer Kathinka Lindhe. Tryckeri: DanagårdLiTHO AB, juni 2013 Region Halland vill vara föregångare

Arbetet med handikappolitiskt program 2008-2011. Landstinget Hallands arbete med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning

Arbetet med handikappolitiskt program 2008-2011. Landstinget Hallands arbete med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning Arbetet med handikappolitiskt program 2008-2011 Landstinget Hallands arbete med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning Innehåll En av fem personer i Sverige har någon form av

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2016-11-02 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2017-04-26 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8 Diabetes...

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Bemötandeguide. Jämlika möten i ett Mora för alla

Bemötandeguide. Jämlika möten i ett Mora för alla Bemötandeguide Jämlika möten i ett Mora för alla Innehåll Ett bra bemötande! Goda råd Astma och allergi och annan överkänslighet Intellektuell funktionsnedsättning Hörselskada Epilepsi Läs - och skrivsvårigheter

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder INNEHÅLL 1. Ett gott bemötande 2. 10 goda råd 3. Afasi Allergi 4. Autism/Aspergers syndrom 5. Demenssjukdom 6 Diabetes

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

hälsofrämjande förskoleutveckling

hälsofrämjande förskoleutveckling hälsofrämjande förskoleutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Ett sätt att mötas och förstå

Ett sätt att mötas och förstå Ett sätt att mötas och förstå Vad som kan vara bra att veta och tänka på när du möter besökare med olika funktionshinder. Denna handbok är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Foto: Elisabeth Nilsson Tryck 2012 Innehåll Ett gott bemötande 4 10 goda råd 5 Afasi 6 Allergi 6 Autism/Aspergers

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barn berättar Jag vet inte hur mycket jag orkar. Jag måste få prata med nån men jag tycker det är skämmigt och jag vill inte vara initiativtagare. Flicka 16 år Jag har

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar ljusdal.se ETT GOTT BEMÖTANDE Ett gott bemötande handlar om att visa respekt för andra människor. Mänsklig värme

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

en vägledning i mötet med människor med funktionshinder

en vägledning i mötet med människor med funktionshinder !! Be MOTA ndeguide en vägledning i mötet med människor med funktionshinder 1 Ett gott bemötande Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Mänsklig värme och empati räcker

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning... 3

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Funktionshinderområdets värdegrund

Funktionshinderområdets värdegrund S O C I A L- O C H Ä L D R E O M S O R G S F Ö RVA LT N I N G E N I HUDDINGE Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer