Funktionshinder delaktighet och jämlikhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionshinder delaktighet och jämlikhet"

Transkript

1 Funktionshinder delaktighet och jämlikhet Arbetet med funktionshinder utifrån regionfullmäktiges mål

2 De intervjuade personerna i broschyren har alla någon form av funktionsnedsättning och är medlemmar i olika handikapporganisationer i Halland. Om du vill beställa fler exemplar av denna trycksak, ring Region Hallands broschyrbeställning tfn eller beställ via Broschyren går även att få inläst. För information om handikapporganisationerna i Halland ger Regionhandikapprådet ut en skrift med kontaktuppgifter. Den kan också beställas från Region Hallands broschyrbeställning.

3 Innehåll Inledning Målet Hälsa Hur fungerar vardagen för dig med afasi? Hans Gustafsson Hur fungerar vardagen för dig med reumatism? Ulla Johansson Målet Vård Hur fungerar vardagen för dig med ADHD? Mattias Nilsson Hur fungerar vardagen för dig med ångestsyndrom? Mona Granquist Målet Kommunikationer Hur fungerar vardagen för dig med hörselskada? Hampus Binnberg Målet Kultur Hur fungerar vardagen för dig med rörelsehinder? Jennie Sjöström Målet Arbete Hur fungerar vardagen för dig utan syn? Tina Nilsson Pågående utbildningar Pågående samverkan Hur fungerar vardagen för dig med allergi? Maria Gillberg 3

4 Inledning Detta program, som fastställdes av regionfullmäktige , är en reviderad version av det tidigare handikappolitiska programmet. Det bygger på regionfullmäktiges Mål och strategier samt FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens utgångspunkt är att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden. Genom att brister i miljön ur alla aspekter åtgärdas skapas ett mera tillgängligt samhälle för alla. För att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet är en god tillgänglighet en förutsättning. Syftet med ett särskilt dokument när det gäller funktionshinder är att i ett och samma dokument fokusera på området. Det behövs kunskap för att förändra attityder och värderingar och för att motverka fördomar och missuppfattningar om hur olika funktionsnedsättningar påverkar människors livssituation. Programmet omfattar alla fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar både synliga, dolda, övergående eller bestående. 4

5 Alla människor har behov av integritet och att så långt som möjligt klara sig själv. För att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet är en god tillgänglighet en förutsättning. Tillgänglighet omfattar inte bara fysisk tillgänglighet utan även möjlighet till kommunikation, att tillgodogöra sig information samt att få ett bra bemötande. Det är därför nödvändigt att tillgängligheten finns med från början när verksamhet, informationsmaterial och lokaler planeras. Dokumentet om funktionshinder utgår från regionfullmäktiges övergripande mål inom områdena hälsa, vård, kommunikationer, kultur samt Region Halland som arbetsgivare. Handikapporganisationerna har stor kompetens om olika funktionsnedsättningar och vilka behov av utveckling som kan finnas inom Region Hallands ansvarsområden. Regionhandikapprådet är därmed ett viktigt forum för samverkan mellan Region Halland och handikapporganisationerna i länet. Uppföljning Regionstyrelsen är ytterst ansvarig för att de verksamheter som finansieras av Region Halland efterlever programmet. Uppföljning sker i samband med årsuppföljningarna. 5

6 Målet Hälsa Forskning visar att människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen generellt. Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. De stora förändringarna i människors hälsa uppnås genom strukturella samhällsförändringar. Därför är ett integrerat hälsofrämjande synsätt i den regionala utvecklingen utgångspunkten för arbetet med att främja en god och jämlik hälsa. Forskning visar att människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än befolkningen generellt. Det är viktigt att medarbetarna i hälso- och sjukvården känner till den service och det stöd som regionen erbjuder i form av hjälpmedel, tolkservice, taltjänst, sjukresor, tandvårdsstöd samt stöd och service inom ramen för Lagen om stöd och service (LSS). 6

7 Ny informationsteknik innebär möjligheter till ökad livskvalitet för människor med funktionsnedsättning. Det kan gälla både utveckling av nya IT-hjälpmedel för individuellt stöd och utvecklandet av IT-baserade tjänster för att göra information mer tillgänglig och användbar. Lokaler där verksamhet bedrivs i Region Hallands namn, inklusive upphandlade och hyrda, ska vara tillgängliga för alla. 7

8 8 Hur fungerar vardagen för dig med afasi?

9 Hans Gustafsson Ridningen gav livet nytt innehåll Hej, jag söker Hans Gustafsson, hörs en röst i telefonen. Han har afasi, så det är bättre att du pratar med mig, svarar hustrun Iréne. Nej, men då ringer jag i nästa vecka i stället! Många känner inte till, att afasi är en funktionsnedsättning som avser språket. När konsonanter och vokaler gör kullerbyttor i munnen på Hans tystnar han helt. Så börjar han om igen. Jag vet ju precis vad jag vill säga. Det är bara munnen som inte lyder. Efter en stressig period på shippingfirman i Varberg slog stroken till. Från den dagen, för sex år sedan, var det slutjobbat. Hans kunde inte prata i telefon, inte skriva och inte förstå. Och engelskan och tyskan var som bortblåsta. Så märkligt är det med afasi. Den drabbar olika från person till person. Jag märker direkt, när folk blir besvärade av att jag letar efter ord. Men jag vill inte bli hjälpt. Jag måste få hitta orden själv. Iréne nickar eftertänksamt. Det är inte alltid lätt att låta bli att fylla i. Men pratet vill Hans sköta själv. Däremot får Iréne gärna hjälpa till med hans hobby. Tänk att jag, som aldrig haft kontakt med djur, skulle börja rida! Tack vare Afasiföreningen! Hästen, Zorro, är det något speciellt med. Vi trivs ihop! I början av kursen kom hästarna sadlade, betslade och klara. Nu får vi själva sköta det. Och kratsa huvar Nej, vad säger jag? Hovar ska det vara! Ja, det är ju det jag säger: vill du ha kontakt med mig måste du ge mig tid. 9

10 Ulla Johansson Ulla Johansson har en kamrat, en som hon gärna hade varit utan. Men man måste acceptera, man måste bli kompis med sin sjukdom. I 45-årsåldern fick hon ont i fötterna. Det har ju de flesta som jobbar på sjukhus, tänkte Ulla. Styvheten i lederna och svårigheterna att klä sig relaterade hon till åldern. Att hon kunde vara sjuk var en fullkomligt främmande tanke. Hon, som på lördagarna brukade springa från Halmstad till Oskarström och tillbaka, bara för att det var kul. Efter att ha avverkat Tjejmilen (på 57 minuter!) såg hon för första gången att knäna var svullna. Då insåg jag att något var fel. Känner frihet med bågen Utåt märks inte mycket av sjukdomen. Förutom cortisonet har hon prövat många läkemedel. Men smärta och svaghet finns kvar och vardagen har sina förtretligheter. En så enkel sak som att få loss en plastpåse vid grönsaksdisken är nästan omöjligt. Att samtidigt dra och rycka är ett komplicerat moment för en person med reumatism. Ulla är ordförande i Halmstadsavdelningen av Reumatikerförbundet, och hon deltar i arbetet bland uteliggare i Halmstad genom att följa dem vid tandläkar- och sjukhusbesök. Att stödja och hjälpa andra, det ligger för Ulla. Men frihetsupplevelsen i joggingspåret, hur ersätter man den? Springa kan jag ju inte, och det var länge sedan jag cyklade. Men när jag drar iväg på motorcykeln, då är det nästan samma känsla. Det är då jag spänner min båge. 10

11 Hur fungerar vardagen för dig med reumatism? 11

12 Målet Vård Region Halland ansvarar för att invånarna ges en hälso- och sjukvård utifrån sina behov. God etik i vården innebär att vården genomsyras av en människosyn med respekt för människors med funktionsnedsättning integritet och självbestämmande. All vård ska utgå från den enskildes behov. Att stödja och hjälpa människor som på ett genomgripande sätt fått sitt liv förändrat, är en uppgift som ställer stora krav på kunskap, omdöme, tålamod, empati och engagemang. All vård ska utgå från den enskildes behov. Barns rättigheter och behov är särskilt viktiga och vård, behandling, stöd och service ska ges utifrån intentionerna i FN:s Barnkonvention. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska erbjudas särskilt stöd. 12

13 Med habilitering och rehabilitering menas insatser, som människor med funktionsnedsättning ska erbjudas, för att uppnå och behålla största möjliga förmåga och delaktighet. Rehabilitering syftar till att stödja människor så att de blir självständiga i de miljöer de valt för boende, studier, arbete och fritid, med minsta möjliga samhällsinsatser. Huvuddelen av insatserna sker i personens vardagsmiljö. Samordning med andra samhällsinstanser är därför av stor vikt. Patient-, brukar- och närståendeinflytande ska vara starkt för hög delaktighet i vården. 13

14 Personen på bilden är inte den som är intervjuad. Hur fungerar vardagen för dig med ADHD? 14

15 Mattias Nilsson Vill vara den han är Mattias Nilsson är en vanlig kille. Han går i sexan i en vanlig skola. Han gillar att vara ute, att simma i badhuset och spela datorspel med kompisarna. Men han är ändå annorlunda. När han var sju år fick han diagnoserna ADHD och Tourettes syndrom. Han är kvar i sin vanliga klass, men har idag speciallärare i matte, minneslek och läsning. Alla på skolan vet att han har Tourette och ADHD. Familjens bekanta vet, och när Mattias träffar nya människor brukar han fråga, om de har någon funktionsnedsättning. Svarar de nej säger han: Det har jag. Och så berättar han: ADHD gör att jag har svårt att sitta still, och Tourette sitter i hjärnan. Det finns saker jag måste göra, till exempel gapa och samtidigt dra armbågen bakåt. Det går inte att förklara varför. Jag bara måste. Tourette har också positiva effekter. Mattias har mycket energi som går att omsätta i handling. Många med Tourettes syndrom är kreativa personer, ofta med en fantastisk förmåga att formulera sig. Som Pelle Sandstrak. Han har skrivit en jättebra bok, Mr Tourette och jag. När Mattias är på ADHD-läger kan han vara sig själv och se att det finns andra, som har lite underliga saker för sig, men som är justa och roliga kompisar ändå. Mina kompisar tycker att jag är ok, säger Mattias. Kanske lite flummig, men det viktiga är ju att man får vara den man är! 15

16 Mona Granquist Vill vara ett stöd för andra Snäll och glad. Eftertänksam. Och numera: lugn och harmonisk. Så tänker sig Mona Granquist att hon uppfattas. Som barn var jag en som var osynlig. Min tvillingsyster och jag var blyga. Vi blev mobbade och därför hänvisade till varandra. Som en person i två kroppar. Fortfarande händer det att Mona säger vi, istället för jag. När de blev vuxna delade systrarna på sig, om än med daglig telefonkontakt. Mona började jobba som springvikarie i olika storkök, alla med olika regler. Blyga Mona vågade inte fråga och ofta gick det fel. Hon, som ville vara sprallig och glad, fick panikångest och torgskräck istället. Tankarna malde på: jag är knäpp! Jag är inte värd något! Tills hon råkade lyssna på radion. En tjej berättade om precis samma känslor, och om en förening som hjälpt. Att ringa själv var inte att tänka på, men Monas man gjorde det. Plötsligt satt hon framför föreningens kontaktperson. Därefter följde läkarbesök, diagnos och medicinering. Nu sitter Mona i styrelsen för ÅSS (Ångestsyndromsällskapet) och hjälper andra i telefonjouren. Att få tala med någon som förstår betyder allt. Det vet hon av egen erfarenhet. När någon kändis har vikt ut sig och berättat om sin panikångest, då är förståelsen större. Men däremellan verkar det som att ni andra tror, att panik och ångest smittar! Vad vi behöver är att få kontakt med er. Sluta stressa! Jorden snurrar inte fortare för att ni rusar runt. Vi behöver varandra! Det enda vi har är ju varandra! 16

17 Hur fungerar vardagen för dig med ångestsyndrom? 17

18 Målet Kommunikationer Region Halland ansvarar för en länsplan för regional transportinfrastruktur och ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det är viktigt att alla invånare på lika villkor kan arbeta, studera och delta i olika aktiviteter i samhället. För detta krävs bland annat fungerande transport- och kollektivtrafiksystem. För personer med funktionsnedsättning är det särskilt viktigt att hela resekedjan fungerar. Det är viktigt att alla invånare på lika villkor kan arbeta, studera och delta i olika aktiviteter i samhället. Ett hinder i någon av delarna information, bemötande, fordon eller infrastruktur kan göra resan problemfylld eller omöjlig att genomföra. Det är därför viktigt med en helhetssyn på frågan. Bra planering och god tillgänglighet är bra för alla människor. 18

19 Informationen om trafik och taxor ska vara lättillgänglig och kunna förstås av alla personer, oavsett funktionsnedsättning. Det är viktigt att operatörens personal deltar i Hallandstrafikens utbildningar om olika funktionsnedsättningar, inklusive bemötandefrågor. 19

20 20 Hur fungerar vardagen för dig med hörselskada?

21 Hampus Binnberg Spelar i ishockeylandslaget för döva Det är riktigt roligt med hockey, vare sig det är på skridskor eller inlines. Det går snabbt och det händer mycket! Med fyra-fem träningspass i veckan och match i helgerna tar hockeyn all hans lediga tid. Och när Hampus Binnberg blev uttagen till Dövlandslaget i hockey var rubrikerna i Hallands Nyheter stora. Hockey och grav hörselskada, hur går det ihop? Jag tänker inte så mycket på att jag är hörselskadad. Jag får titta mer och vara med på det sättet istället. Än så länge är jag med för att lära av de äldre. Det är ju mig de ska bygga på. Utan hörapparaterna hör han ungefär som du och jag skulle göra med väldigt tjocka pluggar instoppade i öronen. Hur tycker han då att vi andra ska vara mot honom? Hans eget knep är att vara sig själv. Tala tydligt och inte så snabbt. Du behöver inte prata med stora munrörelser men prata rakt på sak. Krångla inte till det! Att inte låtsas att jag har hört utan istället våga stå för min hörselskada. De som inte accepterar mig som jag är bryr jag mig inte om. Allting i livet är väl egentligen svårt? Men man får tackla det som det kommer! 21

22 Målet Kultur Region Halland ansvarar för kulturpolitiken på regional nivå. Kultur ska vara tillgänglig för alla genom dels möjlighet till eget skapande, och dels ta del av andras skapande (exempelvis böcker, film, teater och konst). Det ska ske på lika villkor och utifrån egna önskemål och intressen. Kultur ska vara tillgänglig för alla genom dels möjlighet till eget skapande, och dels ta del av andras skapande. Det är viktigt att identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder inom kulturområdet. Viktigast av allt är att förändra attityder och värderingar så att alla med eller utan funktionsnedsättning ska få tillgång till kulturutbudet. 22

23 Tillgänglighet som begrepp innefattar all sorts tillgänglighet som exempelvis att kunna komma in och ut i och kunna använda lokaler, att kunna kommunicera, att tillgodogöra sig information samt att få ett bra bemötande. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturutbudet är det nödvändigt att tillgängligheten finns med från början när verksamhet, informationsmaterial och lokaler planeras. 23

24 Jennie Sjöström Målar med lust i sin ateljé För den som är högerhänt är det ett stort steg att pröva att använda vänster hand. Och tvärtom. För den som inte kan använda sina händer alls är det munnen som gäller. Jennie Sjöström fick tidigt börja greppa legobitar och kritor med läpparna. Med assistent och i rullstol, manövrerad med munnen, gick Jennie i vanlig skola hemma i Långås och senare i Skogstorp. Eftersom ingen har behandlat mig som annorlunda känner jag mig helt accepterad. All sin vakna tid har Jennie assistent. När hon vill vara ifred har hon sin ateljé. Där stänger hon in sig med sina penslar. Det är heligt! Resultatet av sina ateljéstunder visar hon på galleriet på sin hemsida. Den konstnärliga ådran kommer säkert från morfar. Han målade på allt, från räkningarna till garageporten. Jennie har samma obändliga lust och hon målar på uppdrag av den världsomspännande organisationen Mun- och fotmålande konstnärers förlag. Om jag inte varit konstnär i första hand skulle jag velat bli kurator, säger Jennie, som tar assistenten till hjälp för att åka på hembesök och vara medmänniska i Harplinge kyrkas medmänniskogrupp. Jag drar nog ner medelåldern lite i gruppen, skrattar Jennie. Det ger mig mycket att träffa gamla. Mest är det de som pratar. Jag lyssnar och lär. 24

25 Hur fungerar vardagen för dig med rörelsenedsättning? 25

26 Målet Arbete Region Halland som arbetsgivare Det är viktigt att alla människors kompetens och vilja att arbeta tas tillvara. Alla människor bör beredas möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. Alla människor bör beredas möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. Region Halland ska sträva efter att skapa bredd bland medarbetarna och under- lätta för personer med funktionsnedsättning att få anställning. Anställda som får en funktionsnedsättning ska ges stöd för att kunna fortsätta sin anställning. Alla verksamheter vinner på mångfald. 26

27 Region Hallands arbetsplatser ska vara utformade så att människor med funktionsnedsättning kan rekryteras, utvecklas och avancera i organisationen. Ny teknik, hjälpmedel och annan utrustning ska användas för att anpassa arbetsplatsen efter olika slag av funktionsnedsättning. 27

28 28 Hur fungerar vardagen för dig utan syn?

29 Tina Nilsson Lär andra personer med synnedsättning punktskrift Tina Nilsson får många frågor om sin synnedsättning, men det irriterar henne inte. Hon är ju själv nyfiken Inga frågor är dumma, tycker Tina, men de avslöjar ofta en stor okunskap hos seende. Folk ser den vita käppen och vill gärna hjälpa till. Men det kan lätt bli fel. När jag till exempel står vid ett övergångsställe, då är jag superkoncentrerad. Jag letar efter trottoarkanten, jag lyssnar på ljud och jag bedömer avstånd. Om någon tar i mig just då, blir jag avbruten i min koncentration. Visst kan jag behöva hjälp, men tänk på hur du gör, så att du inte skrämmer mig! Tina fick diabetes vid tre års ålder. Vid 22 drabbades hon av blödningar i ögat, och under en period var ovissheten stor. Innan hon visste hur det skulle gå, hade hon ett obehagligt svart sug i magen. Skulle hon bli blind? Så illa gick det. Efter en operation förlorade hon synen helt. Då försvann också det svarta suget. Det var ovissheten som plågat mig. Idag sprudlar Tina Nilsson av entusiasm. Hon har jobb på syncentralen i Halmstad, där hon lär andra personer med grav synnedsättning punktskrift och att använda dator. Och hon vill absolut inte att man ska tycka synd om henne. Jag vill inte att folk i första hand ska betrakta mig som blind. Att vara blind är inte att ingå i ett kollektiv. Jag är en individ med egen personlighet, precis som alla andra människor. Jag är inte en blind som heter Tina. Jag är Tina, som råkar vara blind. 29

30 Pågående utbildningar Regionhandikapprådet anordnar kontinuerligt utbildningar inom områden som bemötande och tillgänglighet. Utbildningarna anordnas i samarbete med handikapporganisationerna. Tillgänglighet kan handla om tillräcklig dörrbredd, dörröppnare, ramper, kontrastmarkeringar och ledstråk för personer med synnedsättning, handikapptoaletter, blinkande brandlarm, hörslinga i konferenslokal, tydlig skyltning och att undvika dofter. Personer med olika funktionsnedsättningar ska ges möjlighet till att kunna kommunicera med sin omgivning och att ta emot information. Kallelser, informationsmaterial, webbaserad information med mera ska följa regionens riktlinjer. En medarbetare på varje enhet inom Region Halland bör ha fördjupade kunskaper om funktionsnedsättning och tillgänglighet och utgöra enhetens ombud/kontaktperson i funktionshinderfrågor. Bemötandeguide Se människan tillgänglig på webben för all personal God insikt om bemötande av personer med funktionsnedsättning utgör en del av värdegrunden hos varje medarbetare inom Region Halland. En webbaserad bemötandeguide är därför framtagen på uppdrag av regionstyrelsen. Målet är att samtliga anställda ska gå igenom guiden. Se 30

31 Utbildningar om olika funktionsnedsättningar Regionhandikapprådet genomför tillsammans med handikapporganisationerna i länet kontinuerligt utbildningar som handlar om funktionsnedsättningar och funktionshinder/sexualitet, till exempel Neuropatisk smärta, Ögats dag, Cancerrehabilitering och Må bra med psoriasis. Utbildning i teckenspråk och punktskrift Hörselvården anordnar basutbildning i teckenspråk och andra kommunikativa metoder. Syncentralen anordnar basutbildning i punktskrift. Familjeliv och personlig integritet I Halmstad och Varberg har Regionhandikapprådet tagit fram utställningar för sexualhjälpmedel. Här finns även ett bibliotek med informationsmaterial inom området sexualitet och funktionsnedsättning. Böcker och filmer finns att låna. Tillgänglighet Verksamheterna inom Region Halland genomför kontinuerligt åtgärder utifrån regionens skyltprogram, där man tar hänsyn till samtliga funktionsnedsättningar. Skyltprogrammet innefattar både taktil text, punktskrift och symboler. Regionhandikapprådet verkar för att hörslinga alltid ska finnas tillgänglig i möteslokaler i regionens fastigheter. Bärbar hörslinga finns att låna. Rådet informerar också kontinuerligt om att personal inte får använda dofter samt att tolkservice vid behov kan anlitas utan kostnad för personer med hörselnedsättning och röst-, taloch språkskada. Vid frågor om pågående utbildningar, kontakta Region Hallands handikappkonsulent, tfn

32 Pågående samverkan Samarbete/samverkan med handikapporganisationerna Regionhandikapprådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för handikapporganisationerna, Region Halland och övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden och regionens lokala nämnder. Regionhandikapprådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. Regionhandikapprådet fungerar som remissinstans bland annat för Regionfastigheter vid byggnationer inom regionens egna fastighetsbestånd. I hjälpmedelsnämnden och dess samråd för hjälpmedelsfrågor ingår representanter från Regionhandikapprådet. I hjälpmedelsverksamhetens sortimentsgrupper samt i syncentralens och hörselvårdens brukarråd ingår representanter från berörda handikapporganisationer. Medicinkliniken på Hallands sjukhus Halmstad har ett patient- och närståenderåd med representanter från berörda organisationer för att skapa bättre förutsättningar för patientinflytande och delaktighet. På Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad, finns ett patient- och närståenderåd för ökad delaktighet. Föreningshuset Husknuten Region Halland stöttar verksamheten vid föreningshuset Husknuten i Halmstad som är en samlingspunkt för närmare 50 handikapporganisationer i Halland. Där har flera av organisationerna sina kanslier och gemensam reception. Alla organisationer har möjlighet att låna möteslokaler utan kostnad. 32

33 Hallands regionala arbetsform för samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården I Region Halland finns sedan 2011 en länsövergripande arbetsform för samverkan mellan socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård i frågor som rör ledning, styrning och kunskapsutveckling. Utgångspunkten för arbetet är att ta tillvara på den samlade kunskapsutvecklingen om hälsofrämjande, förebyggande insatser, vård och rehabilitering för att ständigt kunna utveckla, upprätthålla och förbättra samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Hallands regionala arbetsform består av fem grupper (även kallande programområden): Barn, Unga och Familj Missbruk och beroende Personer med funktionsnedsättning Psykiatri Äldre Varje grupp består av en chefsrepresentant från varje kommun och hälso- och sjukvården. Dessa chefsgrupper styr och leder det halländska utvecklingsarbetet i samverkan och arbetet syftar till att hallänningen ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser ska användas effektivt. Ansvaret för specifika funktionshinderfrågor och projekt delas mellan gruppen Psykiatri och Personer med funktionsnedsättning, arbetet sker i nära samverkan med övriga grupper. Vid frågor om projekt och samarbeten, kontakta Region Hallands handikappkonsulent, tfn

34 34 Hur fungerar vardagen för dig med allergi?

35 Maria Gillberg Engagerad i föreningen Maria Gillberg håller sig gärna inomhus när träd och buskar slår ut. Hon låter också bli att gå på teater, bio, gym och simhall, liksom på fester. Alla parfymdofter samlas som i ett enda moln. Först får jag hosta och sedan svullnar luftrören igen, berättar hon. Jag blir besvärlig för andra! Det började för många år sedan i Marias födelseland Polen, där hon arbetade på laboratorium. Hemma hade barnen hund, och som så ofta var det mamma som fick sköta den. Marias ögon rann ständigt och efter en tid blev det tungt att gå i trappan. Läkarens dom var bestämd: Maria var allergisk mot damm, kvalster och hund. Hunden fick flytta till släktingar och Maria bytte jobb. Hon öppnade affär, men många kunder var rökare och använde parfymer. Allergin slog till med full kraft igen! Maria fick andningssvårigheter och huvudvärk. Hon tvingades avveckla butiken och blev sjukpensionär. Maria, som är en aktiv person och gillar att ha folk omkring sig, engagerade sig i Astma- och Allergiföreningen i Halmstad. Först för att få råd och stöd, senare för att själv kunna vara till hjälp för andra. Istället för att vara besvärlig blev hon en tillgång. Nu arbetar Maria i receptionen på Husknuten i Halmstad, ett föreningshus för handikapporganisationer. Livet med allergi är mycket kontrollerat. Maria läser alla innehållsförteckningar. Tvål och shampo måste vara oparfymerade och hon undviker färdigmat. Alla grönsaker måste granskas noga. Minsta mögel och hon kan bli jättesjuk. Men egentligen, funderar Maria, är det inte så vi alla borde leva? Med ren rökfri luft och så lite kemiska ämnen som möjligt? 35

36 Region Halland vill vara föregångare när det gäller att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om att förändra attityder, ge bra vård och rehabilitering, förbättra tillgängligheten, ge stöd och service och att värna om den personliga integriteten. Hälsa och funktionsstöd är en förvaltning inom Region Halland, dit personer som har en varaktig funktionsnedsättning och deras närstående kan vända sig. I Hälsa och funktionsstöd ingår: Resurscentrum för kommunikation Dako, habilitering, hörselvård, hjälpmedelscentrum, syncentral, tolkcentral, ungdomsmottagning och mödrahälsovård. Här finns också Region Hallands handikappkonsulent och rehabiliteringshandläggare. Regionhandikapprådet är ett samrådsorgan för regionen, handikapporganisationer och myndigheter i Halland. Rådet sprider information om funktionsnedsättningar, behandlar remisser och bevakar frågor inom funktionshinderområdet. Regionhandikapprådet i Halland är den formella länken mellan Region Halland och handikapporganisationerna. Regionhandikapprådet Kommunikationscentrum Halmstad Produktion: M&CO Reklambyrå, Foto: Patrik Leonardsson/N. Intervjuer Kathinka Lindhe. Tryckeri: DanagårdLiTHO AB, juni 2013 Region Halland vill vara föregångare

Arbetet med handikappolitiskt program 2008-2011. Landstinget Hallands arbete med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning

Arbetet med handikappolitiskt program 2008-2011. Landstinget Hallands arbete med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning Arbetet med handikappolitiskt program 2008-2011 Landstinget Hallands arbete med att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning Innehåll En av fem personer i Sverige har någon form av

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Foto: Elisabeth Nilsson Tryck 2012 Innehåll Ett gott bemötande 4 10 goda råd 5 Afasi 6 Allergi 6 Autism/Aspergers

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder INNEHÅLL 1. Ett gott bemötande 2. 10 goda råd 3. Afasi Allergi 4. Autism/Aspergers syndrom 5. Demenssjukdom 6 Diabetes

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar Tourette? Ibland ar det ratt kul. Som nar Linneas hjarna gar jattefort och hon kommer pa massa roliga ideer. Ibland ar det jobbigt. Som nar Ibrahim vill lasa men kroppen rycker sa att han inte kan

Läs mer

Ett sätt att mötas och förstå

Ett sätt att mötas och förstå Ett sätt att mötas och förstå Vad som kan vara bra att veta och tänka på när du möter besökare med olika funktionshinder. Denna handbok är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 DESIGN FOR ALL 2 Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 Inledning 8 Fysisk tillgänglighet 10 Informativ tillgänglighet 11 Kommunikativ tillgänglighet 12 Attitydmässig tillgänglighet 13 Det

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med människor med funktionshinder

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med människor med funktionshinder Bemötandeguide En vägledning i mötet med människor med funktionshinder ETT GOTT BEMÖTANDE Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för människor i olika situationer. I idrottens verksamhetsidé,

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Johan Nilsson, redaktör UMO.se Johan.y.nilsson@sll.se Juni 2007 Ungdomsmottagningen skall innehålla

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Superperfekta. Tina Wiman

Superperfekta. Tina Wiman Superperfekta Superperfekta Tina Wiman Författaren kan nås på e-postadressen prematurmamma@gmail.com Mer läsning finns på munderbar.wordpress.com prematurbloggen.wordpress.com ISBN 978-91-633-8606-0 Tina

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Beskrivning och hjälp till dig som möter barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd 2 Den här broschyren ger en beskrivning av vad autismområdet är och kan vara till hjälp för

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar

Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM. Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Ett Hylte för alla HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Reviderad 2013-11-28 Bakgrund Hylte kommun har sedan 2001

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet När du besvarar frågorna om livskvalitet och psykisk hälsa nedan är det du själv som bedömer dina egenskaper. Du kan alltså varken svara

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med

Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med Det behöver inte vara så svårt... Några exempel på hur vi kan hjälpas åt att förverkliga FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 Nu hjälps vi åt! Att få vara självständig,

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer