Koncernen Upsala Nya Tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernen Upsala Nya Tidning"

Transkript

1 Koncernen Upsala Nya Tidning Årsredovisning 2006

2

3 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Innehåll 116 år med UNT 2 Kort om UNT-koncernen 3 Koncernchefen och chefredaktörerna har ordet 4 6 Tidningshändelser Förvaltningsberättelse Koncernens utveckling under fem år 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar Kassaflödesanalyser 18 Noter Revisionsberättelse 27 Om UNT i centrum UNT på nätet 34 Ledande befattningshavare 36 Styrelse 37 UNT-koncernen 38 Adresser 39 Verksamhetsplan Intervjuer och reportage: Daniel Berglund Tidningshändelser: Johanna Brydolf UNT på nätet: Carl- Åke Eriksson Foto: Av fotografer på Upsala Nya Tidning Moderbolagets organisationsnummer är Bolagsstämma hålls 10 maj 2007 på UNT, Dragarbrunnsgatan 24

4 2 UNT-KONCERNEN Årsredovisning år med UNT 1890-talet Upsala Nya Tidning startas av grupper från den radikala studentföreningen Verdandi. Syftet var att skapa en frisinnad dagstidning som skulle utmana de tre konservativa tidningar som då fanns i staden: Tidningen Upsala, Upsala-Posten och Fyris. De tre grundarna av Upsala Nya Tidning var laborator Hjalmar Öhrvall, fil kand Nils von Sneidern och jur stud Axel Lilliehöök. Första numret av UNT utkom 3 december Utgivare och redaktör var Yngve Svartengren som hade hämtats från Karlstads-Tidningen talet UNT är på frammarsch. Tidningen har nått positionen som Uppsalas och länets största tidning och håller sjätteplatsen bland landets landsortstidningar. Annonsmängden hade vuxit kraftigt under 1900-talets första årtionde. Det var en utveckling med stor betydelse för tidningens ekonomiska situation och nu beställdes en ny tryckpress. Axel Koftan Johansson är huvudredaktör och tidningen kommer ut sex dagar i veckan talet UNT finns nu i egen fastighet vid Gamla Torget och med nya tekniska resurser ökar möjligheten att ge läsarna en större och innehållsrikare tidning. Tidningens ekonomiska och partipolitiska oberoende saluförs. Förstasidan utvecklas till ett skyltfönster med viktigare nyheter och bilder. Tidningen erbjuder särskild lördagsläsning och bevakningen av kommunala angelägenheter, av kultur och inrikespolitik är ambitiös. Prenumerationspriset för den dagliga tidningen är 17 kronor per år talet "Upsala Nya blir bara nyare och nyare", utropar Kajan, tecknaren Yngve Svalanders kluriga pippi, när UNT 1963 inviger sin nya tryckpress i Boländerna talet är ett årtionde av kraftig förnyelse. Ny huvudredaktör är Lennart Hirschfeldt. Successivt flyttar all tidningsverksamhet ut från Gamla Torget till Boländerna. Små lokaltidningar i spridningsområdet köps upp. Nya lokalredaktioner inrättas. Stora personalsatsningar görs och det redaktionella innehållet förnyas och breddas. Det är ett framgångsrikt årtionde för tidningen då både annonser och upplaga ökar når upplagan för första gången över exemplar talet Nu inleds en ny epok i tidningens historia. UNT lämnar blyet och går in i dataåldern med modern produktionsteknik. Tidningen får färg på allvar. Det är en teknisk revolution som kostat 17 miljoner i investeringar invigs en ny offsetpress. 670 personer arbetar då med tidningen, 250 i direkt tidningsproduktion och 420 med att distribuera den. Upplagan ligger samma år på ex. Tidningen har ett 80-tal journalister, varav ett 20-tal är verksamma vid lokalredaktionerna. Nyhetsservicen för länet förbättras genom editionering av tidningen för olika delar av spridningsområdet talet Tidningen kliver på allvar in i dataåldern. Ett datoriserat abonnemangs- och distributionssystem tas i bruk och artiklar direktinskrivs i datorer. Skrivmaskinsknattret tystnar. Tidningshuset byggs om och till, och UNT får en modern packsal. Fyrfärgsbilderna blir allt vanligare. Det bäddar för specialbilagor med teman som båt, heminredning, resor och mode. UNT ger sig också i kast med nya medier, bland annat genom att delta i försök med lokala kabel-tv-sändningar passerar upplagan strecket förnyas tidningens grafiska utformning. Det firas med ett jättefyrverkeri i Botaniska trädgården. Tidningen fortsätter stadigt att växa och marknadsföringen är aktiv talet UNT är trots kärva tider för dagspressen en kraftfull hundraåring som går in i ett årtionde av omvälvande förändringar. Modern digital teknik införs liksom en ny arbetsorganisation för annonsavdelningen och redaktionen: en anpassning till de nya datorsystemen för annons-, text- och bildproduktion. Ombyggnaden av tryckeri och packsal är en av de större satsningarna i UNT:s historia. Tidningen får en ny grafisk utformning och flera nya avdelningar. Ett nytt kontor, UNT City, etableras vid Drottninggatan för att betjäna alla privatkunder. Till nyheterna inför ett nytt årtusende hör nöjestidningen UNT Fredag. UNT inrättar en redaktion för en talad version, Radiotidningen, och publiceras på Internet med adressen unt.se talet Inledningsvis uppvisar det nya århundradet kraftiga konjunktursvängningar med åtföljande effekter på upplagan och annonsmarknaden. En utbyggnad av tryckpressen samt nyinvestering i packsalen medför förbättrad kvalitet och ökad kapacitet inom tryckeriverksamheten. En av de redaktionella nyheterna är en utökad helgläsning i form av UNT Lördag. I slutskedet av 2003 tas inriktningsbeslut om såväl sjudagarsutgivning som byte till tabloidformat. Satsningen, som ses som en av de största förändringarna i företagets och tidningens historia, går av stapeln den första februari Den första söndagsutgåvan av UNT utkommer den sjätte februari. Under 2005 tas beslut om att flytta all verksamhet utom tryckeri och distribution från Boländerna till hyrda lokaler i centrala Uppsala. Under 2006 möts UNT:s webbplats, unt.se, av ökat intresse från läsare och annonsörer. I övrigt präglas året till stor del av förberedelser inför flytten till de nya lokalerna, vilken genomförs i början av april Samtidigt byts dataoperativsystem och produktionsverktyg. Efter 40 år i industriområdet Boländerna görs UNT återigen i centrum av Uppsala.

5 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Kort om UNT-koncernen Intäkter, mkr 478,5 471,0 Rörelseresultat, mkr 27,2-19,1 Rörelsemarginal, % 5,7 neg Rörelseresultat före kostnader för avgångspensioner/avgångsvederlag, mkr 27,2 19,7 Resultat efter skatt, mkr 32,6 10,4 Balansomslutning, mkr 517,6 514,7 Kassaflöde, löpande verksamhet, mkr 23,5 52,5 Förändring likvida medel, mkr -17,2-27,6 Investeringar, mkr 5,2 10,0 Soliditet, % Marknadsvärde finansiella placeringar, mkr 342,6 297,6 Upplaga UNT, ex/dag Räckvidd UNT, läsare/dag Unika besökare/vecka, unt.se Distribuerade tidningar/dag UNT Distribution Upplaga Sigtunabygden, ex/vecka Unika lyssnare/vecka, City 106,

6 4 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Koncernchefen och chefredaktörerna har ordet 2006 nätets genombrottsår 2006 blev något av nätets genombrottsår för Upsala Nya Tidning. Koncernchef och vd Dan Lannerö, chefredaktör Lars Nilsson och politiske chefredaktören Håkan Holmberg satte sig ned för en diskussion om webbsatsningar, gratistidningar, framtiden och året som gått. Om 2006 Lars Nilsson (LN) Redaktionellt så tror jag att 2006 kommer att framstå som det året som var det definitiva genombrottet för nätet. Det var då som nätläsningen på allvar närmade sig papperstidningsläsningen. Det var då som nätet blev en naturlig del av den redaktionella miljön. Dan Lannerö (DL) Över huvud taget i medieutbudet så känns det som att det har varit något slags genombrottsår. Man ska akta sig för att tala om något paradigmskifte men det känns som att det börjar närma sig något sådant. Håkan Holmberg (HH) Även från mitt lite annorlunda perspektiv har jag märkt en skillnad. Jag har aldrig varit med om förut att få reaktioner per e-post på debattartiklar och ledarartiklar från en människa som befinner sig i Khartoum i Sudan och läser UNT på nätet. Inte ens förra året tror jag att det hade varit möjligt. Men nu sker det och det är inte det enda. Vi ser exempel på eko från ledarartiklar eller debattserier från helt andra håll i landet, man hör av sig och vill ibland tillfoga någonting eller referera vad som varit i någon annan tidning. Det var väldigt sällsynt förut om det ens förekom, bortsett från tidningskrönikor i radio, men det här är något annat som sker av sig självt. Dan Lannerö DL På ett sätt har det här året inte varit så omtumlande för UNT, inte i jämförelse med för några år sedan då vi genomförde stora förändringar med tabloidövergång och söndagsutgivning. Någon sådan jätterevolution av tidningsutbudet har inte skett under året som har gått. Men däremot tycker jag mig märka en tydlig skillnad i beteendena hos läsarna, och på marknaden över huvud taget. Hur ser lönsamheten ut för nätet i dag? DL Vi har hittills inte haft balans mellan kostnader och intäkter. Vi har satt ett aggressivt mål för 2007 på 10 miljoner kronor i intäkter. Kommer vi upp i det då börjar vi få balans mellan våra marginalkostnader och våra marginalintäkter. Det är en rejäl ökning mot året innan då vi hade intäkter på 3,2 miljoner kronor. LN Och varför inte? Rimligtvis måste annonsörerna börja ta intryck av besökssiffrorna. Även rensat från vad man kan åstadkomma med sökmotorsoptimering och annat så ligger vi som den största regiontidningen i dag. Vad vi gör nu är en rejäl satsning på nätet. Vi har liv i de flesta undersajter och vi har haft draghjälp hittills i år av ett antal större nyheter. Sedan ska man inte hymla med att det finns ett intresse för lite andra saker när det gäller nätet, av mer lättsinnig karaktär. Djurbilderna till exempel är en formidabel succé. Det är en del av en mediesituation där man blandar högt och lågt och smått och stort. Det är givetvis en del av det som bidrar till trafiken. DL Och även en massiv satsning på de yngre med fredagssatsningen. Det är en rejäl satsning för de yngre och nöjeslystna. Hur mycket bättre har nätet gått under 2006? DL unika besökare i snitt per vecka under hade vi Vi har satt upp ett mål för 2007 på LN Efter årsskiftet och efter omgörningen med tillägget för UNT fredag har vi legat mellan och Ekonomiskt, hur har det varit 2006? DL Vi har gjort ett resultat som har varit väsentligt bättre än Det hänger samman med att vi 2005 belastade resultatet med mycket omstruktureringskostnader, men bortsett från detta och med hänsyn till de speciella kostnadsbelastningar vi gjort även för 2006 har vi haft ett bättre resultat i den löpande verksamheten jämfört med Resultatmässigt så har utvecklingen gått åt rätt håll. Vi har haft en måttlig ökning av annonsintäkterna, de har inte riktigt följt med den generella ökningen. Bostadsannonsmarknaden har varit tuff, där har vi konkurrens. Där har vi inte hängt med i den marknadsuppgång som varit. Under inledningen av 2007

7 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Lars Nilsson, Dan Lannerö och Håkan Holmberg ser det emellertid betydligt bättre ut. Däremot har ibladningsintäkterna ökat rejält. Tryckeriverksamheten har hållit ungefär samma omsättning som året innan, men där är konkurrensen så tuff att vi har haft något sämre marginaler när det gäller kostnadsutvecklingen. Inom distributionsbolaget har vi gjort en betydande kostnadsbesparing och håller just nu på med en intressant utveckling i elektroniska budböcker, där vi kommer att kunna öka servicegraden mot våra prenumeranter. I princip så ska man kunna få tidningen till skilda adresser på vardagar och helger. Det har inte varit praktiskt möjligt tidigare, men nu kommer vi att ha ett verktyg för det. Vår gratistidning Sigtunabygden utvecklas oerhört positivt och har presterat det bästa resultatet någonsin. Även City 106,5 har gjort en rejäl rörelseförbättring och visar svarta siffror. Vi ser en inledning till en gynnsam kostnadsutveckling och det är effekterna av de åtgärdspaket som vi genomförde successivt under fjolåret där vi minskade antalet medarbetare med 30 stycken genom pensionsavgångar och liknande. Under 2007 får vi ett helårsgenomslag på de besparingarna som gör att inledningen av det här året har börjat bra. Om nyhetsåret 2006 LN Det var späckat med händelser som vi kände till i förväg. Idrottsligt var det ett OS och ett fotbolls-vm, bland annat. Det hände även mycket sportsligt lokalt där de stora folkliga idrotterna har haft relativt stora framgångar med fotbollen, och två lag som gick upp i Superettan. På den politiska arenan så inträffade det som inte var så svårt att sia om heller med maktskifte både lokalt och nationellt. Bortsett från valet så tycker jag att det lokalt har varit ganska stillsamt. Året framstår inte som ett märkesår när det gäller lokala händelser. Men visst, mycket pågår i Uppsala. Vi följer bygget av Musikens hus, den kommunala gropen vid stationen och vi inviger en bit av E 4 och slipper en del av trafiken genom Uppsala. Hur har året varit för de opinionsbildande avdelningarna? HH Vi skriver en hel del om skolfrågor och utbildningspolitik och vi har märkt att mycket av den nationella debatten om högre utbildning väljer folk att förlägga till UNT. De prövar här innan de går till DN till exempel, i rätt många fall. Det finns ett par sådana områden där UNT:s debattavdelning uppenbarligen är ett av de tre, fyra alternativ som man överväger, också rikspolitiskt, om man vill göra ett utspel eller ställa till besvär för regering eller opposition. Det är en förändring om man jämför med hur det var för ett par tre år sedan. Annars är ju poängen med vår opinionsbildande verksamhet att den ska vara bred, den måste vara det med den läsekrets vi har. Vi har ju oerhört lokala, för en del läsare triviala, saker som behandlas på debattplats. Samtidigt har vi en debattartikel av Irans tidigare president till exempel. Allt däremellan är möjligt. Den här väldiga mångfalden skiljer möjligen ut den här debattavdelningen från en del andra. Om gratistidningar DL Vi har en väldigt hög beredskap, det ingår i den strategin vi har på tidningen. Om vi märker att vi behöver

8 6 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Dan Lannerö, Håkan Holmberg och Lars Nilsson. förstärka vår räckvidd gentemot de yngre så ska vi kunna göra någonting på gratistidningssidan med snabbt varsel. Hittills tycker vi inte att argumenten för att starta någonting sådant är tillräckligt starka. Men samtidigt måste vi följa utvecklingen i landet. Det som är spännande just nu är utvecklingen i Helsingborg och i Östergötland, där dagstidningar satsar mer på den här typen av medier. De stora förändringar som var året innan med sjudagarsutgivning och tabloid, har de satt sig? DL Ja, när jag bläddrar i en fullformatstidning i dag förstår jag inte hur man har kunnat tvinga på läsarna så otympliga tidningar under så många år. LN Det är så självklart med sjudagarsutgivning, om jag pratar för redaktionen, att det som händer på lördagen finns i söndagstidningen. Jag hör ingenting från läsare som vill ha det gamla tillbaka. Båda de här stora förändringarna har satt sig som en smäck, man kan inte tänka tanken att gå tillbaka. DL För att klara av det här med söndagsutgivning var vi tvungna att höja priset. Även om det faktiskt blir billigare per tidningsexemplar så blir det ett par hundra kronor mer på årsbasis för prenumeranten. Man kan spekulera i vilken mån det har bidragit till de problem som vi har på den svaga upplageutvecklingen, om priskänsligheten har gått över något slags gräns. Jag tror faktiskt inte att det är på det viset, antingen anser man att man har råd att hålla sig med en tidning eller så gör man inte det. Sjunkande upplaga verkar vara ett problem för nästan alla tidningar i dag? LN Ja, Svenska Dagbladet, Södermanlands Nyheter och Eskilstuna-Kuriren är nästan de enda som gått upp. Gemensamt för de båda är att de finns på en marknad där man kan kapa av en konkurrent. Svenskan ökade och det är de förtjänta av att göra, men DN minskade samtidigt sin upplaga. Hur ska tidningen göra för att öka upplagan? DL På kort sikt handlar det i så fall om väldigt intensiva priserbjudanden, att gå ut jättetufft med väldigt höga rabatter. Det har vi ju valt att inte göra, vi ligger kvar på samma betalningsgrad som året innan, på 94 procent. LN Tankar om att göra tidningen ännu mer lokal är en sådan fråga som dyker upp. Man kan alltid skriva mer om Uppsalamarknaden, på marginalen kanske det kan ge någonting. Men det är ingen som har hittat det där receptet, förutom prisvapnet vad jag vet, där man sagt att nu gör vi en så pass mycket bättre tidning så att nu måste vi få fler läsare. Om nätet kontra papperstidningen DL Det är viktigt att vi inte blir fullständigt förblindade. Vi märker alltså en explosionsartad utveckling vad gäller trafiken på nätet. Men samtidigt gäller det för oss att ha fokus på tidningen. Än så länge är det så att hela ekonomin för tidningsföretaget baseras på intäkter från papperstidningen. Vi måste verkligen vara i framkant vad gäller utvecklingen på nätet men vi får inte glömma bort att papperstidningen har och kommer att ha en väldigt stark ställning i många år framöver. HH Det är inte säkert att den här trenden som är nu innebär att nätet tar över papperstidningen. Det kan ju också vara så att det slutar med att det uppstår en balanspunkt någon annanstans än vi har varit vana vid, där papperstidningen inte är marginell men ändå inte har samma upplagestorlek som den har haft under decennier. LN Det finns en skola som säger att det papperstidningen upplever nu är detsamma som den upplevde när tv och radio kom. En annan skola säger att det här är något helt annat, att mängden av information i alla kanaler gör att papperstidningen inte kommer att klara sig på ett bra sätt. Det finns ju en diskussion om i fall man över huvud taget ska ge ut papperstidning i veckorna utan bara på helgerna. Men det finns ju också en tanke om att det kan slå tillbaka. Vad vet vi vad som händer och sker? Vi ska nog inte ge upp hoppet om papperstidningen. DL Vi måste ändå konstatera att utvecklingen går mot nätet. Speciellt bland de yngre är det till nätet man söker sig när det gäller att hitta information. Nu 2007 gäller det att hitta en affärsmodell för att uppnå tillräcklig lönsamhet på vår nätsatsning. Där kommer vi att lägga ned mycket kraft och energi det här året. Vi tror också att det finns förutsättningar när vi kommit upp i en sådan trafik som vi har gjort.

9 Zlatan, Henke & Håkan är på VM-lägret i Visby. Kolla in bloggen på unt.se hur det går för grabbarna... Nu börjar det att dra ihop sig. Det handlar om fotboll. Det handlar om VM. UNT:s Håkan Wikström kommer att göra allt för att du ska få uppleva VM-känslan. Följ hans skruvade skott och yttersidor i krönikeform och på bloggen. Du gör det i din dagliga tidning och på unt.se läsare/dag besökare/vecka på unt.se. (Orvesto 2005)

10 8 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Tidningshändelser 2006 Fågelinfluensan i Sverige Hundratals döda fåglar skickades med post över landet denna influensabesmittade, ovanligt kalla vår. Och Uppsala stod som mottagaradress på dödspaketen. Det var nämligen Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som hade nöjet att undersöka luftrören hos de befjädrade liken. Bland de flera hundra viggar, svanar, gråtrutar och storskrakar som kom i paket var 64 stycken smittade av fågelinfluensan, H5N1. Den första smittade fågeln var en vigg i Oskarshamn som hittades i slutet av februari. Sedan spreds smittan norrut, och restriktioner för skötseln av tamfåglar infördes genast, även i Uppsala. Bland annat fick ankorna på Gränby 4H-gård sätta livet till som en ren skyddsåtgärd. Men fågelinfluensan nådde aldrig Uppsala. I Sverige var det sista offret för epidemin en berguv som hittades i Stockholmstrakten i slutet av april. Forsmarksincidenten Den 25 juli blev det kortslutning i ett ställverk utanför kärnkraftverket i Forsmark. Det ledde till ett snabbstopp av reaktor 1. När detta sker ska egentligen fyra dieseldrivna elgeneratorer starta automatiskt och ta över elförsörjningen till kontrollrum och säkerhetssystem. Så skedde dock inte. Två strömförare var nämligen både felkonstruerade och felkopplade. Efter 20 minuter kopplades de in manuellt men då hade redan vattenmängden över härden minskat med två meter i reaktortanken. En krisartad tid för Forsmark följde. Olyckan rubricerades som den allvarligaste incidenten i svensk kärnkrafts historia eftersom både kontroll- och reservsystemen slogs ut. Dessutom visade sig även reaktor 2 och 3 innehålla fel och fick ställas av en tid. Förlusterna blev stora för kärnkraftverket. Förutom omgivningens sviktande förtroende kostade det dem 8 miljoner kronor per avställd reaktor och dag i uteblivna intäkter. Maktskifte i kommunen Efter att i tolv år styrts av en vänstermajoritet tog de borgerliga partierna över i Uppsala kommun efter årets val. Segern var förväntad. Inte heller det faktum att moderaternas partilokal i Uppsala aldrig förr varit så vandaliserad som under den här valkampanjen tog segervissheten från moderaterna, eller Det Nya Arbetarpartiet som de kallade sig på årets valaffischer. Moderaternas valvaka beskrevs av UNT:s utsände som full av självförtroende redan från start. De nya arbetarpartisterna, horder av unga män med bakåtslickat hår, skanderade sin klumpiga, omelodiska, tungsnubblare till slogan: Sverige behöver en moderat dominerad regering. Och det gick vägen för dem. Inte bara på regeringsvivå. I Uppsala kommun gick moderaterna och centern kraftigt framåt medan socialdemokraterna och vänsterpartiet tappade röster. Sirius och ESK till superettan Säsongen 2006 resulterade i två Upplandslag i fotbollens näst högsta serie, superettan. Det ena laget var ESK. De vann norrettan och gick upp direkt. Laget spelade i superettan 2002 och tog sig faktiskt till Allsvenskan men åkte ur Året därpå, 2004, åkte de även ur superettan. Men nu var det alltså dags igen. Det andra laget var Sirius. De har visserligen spelat i både högsta och näst högsta serien förr men aldrig i superettan som bildades år Nu kvalade de in mot Väsby United. Hemmamatchen på Studenternas IP slutade 1 1 och sedan, i returen, vann Sirius bortamatchen på Vilundavallen i Upplands Väsby med 1 0. Segerskytten blev Olle Kullinger i mitten av den andra halvleken. Därmed firar klubben Sirius, som bildades 1907, 100-årsjubileum med att debutera i superettan 2007.

11 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Publikrekord med Sydowska morden på Stadsteatern Den mörka historien om de von Sydowska morden gav ett ljust teaterår för Upsala stadsteater. På över hälften av höstens föreställningar var det fullsatt i salongen och publikrekordet slogs med råge. Antalet besökare ökade med drygt 25 procent jämfört med året innan, Pjäsen von Sydowmordens gåta sågs av personer. Det stora intresset för just den här pjäsen kan bero på historiens verklighetsanknytning och Uppsalakoppling. Pjäsen skildrar den sanna, tragiska historien från 1932 då Uppsalastudenten Fredrik von Sydow slog ihjäl sin far och två hembiträden i familjens våning på Norr Mälarstrand i Stockholm. Därefter flydde han och hans unga hustru till Hotell Gillet i Uppsala, där han först sköt henne och sedan sig själv. Nya E 4 smygöppnas Delen Uppsala Björklinge av nya E 4 smygöppnade 10 månader i förväg. På morgonen den 21 december lämnades vägen fri för trafik och 24 kilometer blank ny vägbana välkomnade den väntande karavanen av personbilar, långtradare och bussar. För Uppsala innebar det att genomfartstrafiken passerade staden i stället för att köra igenom den vilket betyder kortare köer, mindre utsläpp och färre olyckor i innerstan. Den samhällsekonomiska vinsten med tidigare lagt start beräknades till 65 miljoner kronor. I tidsvinster och i färre döda och skadade. Hela nya E 4, Uppsala Mehedeby, öppnas i oktober Då avslutas Sveriges hittills längsta, största och dyraste motorvägsbygge: 78 kilometer för drygt tre miljarder kronor. Kontakt med rymden i Knivsta Det rådde rymdfeber under hösten på Thunmanskolan i Knivsta. Och söndagen den 17 december var det dags. Med en inlånad telefon från Bryssel och via en radiostation i Australien kopplade Thunmanskolan upp sig mot rymden. Som enda skola i Skandinavien fick eleverna direktkontakt med rymdstationen ISS via amatörradio och ställde frågor till den svenska astronauten Christer Fuglesang. Kontakten varade i tio minuter och 20 elever hann med att ställa sina frågor. Blir man stark i tyngdlöshet?, Hur definierar man tiden i rymden? och så vidare. En del frågor censurerades dock i förväg, bland annat, Hur är rymdsex?. Läraren Thomas Nordlöv som har jobbat i två år med att förverkliga drömmen om tio minuters rymdkontakt för Thunmanskolan var nöjd: Vi har visat att vi syns, vi finns och vi hörs långt ut i rymden. Det är väldigt viktigt att visa ungdomarna på möjligheter. Länsbytet i Heby Efter två nej sa regeringen slutligen ja till ett länsbyte i Heby kommun. Och på nyårsnatten när år 2006 slog om till 2007 blev Västmanlands län invånare fattigare och Uppsala län lika många invånare rikare. Fördelarna med länsbytet för Hebyborna kan sammanfattas med tre ord: sjukvård, kommunikationer och näringsliv. De flesta Hebybor har alltid känt större samhörighet med Uppsalaregionen än med Västeråsregionen. Dels geografiskt, många har till exempel närmare till Akademiska sjukhuset i Uppsala än till Centrallasarettet i Västerås, och dels när det gäller näringslivet. Bland annat jobbpendlar många mellan Heby kommun och Uppsalaregionen. Hitttills har det varit komplicerat och dyrt för Hebybor som måste köpa länstrafikkort för två län, men nu är alltså den tiden förbi.

12 På söndag släcker vi ner. På måndag kan du se allt i ett nytt ljus. Den 16 oktober ser nya unt.se dagens ljus. Vi har gjort om lite för att bli bättre, större och smartare på alla sätt och vis. Med mer interaktivitet, lokal anpassning, personligare anslag, läsarnas nyheter och tydligare indelning och rapportering vill vi nå fler med mer. Så när solen går upp på måndag blir det ljusare på flera sätt. Välkommen. P.S. Kan du hitta vår chefredaktör Lars Nilsson? Delta redan nu i vår tävling med en rolig sökfunktion.

13 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Upsala Nya Tidning (UNT), org nr , får härmed avge följande berättelse över koncernens och moderbolagets förvaltning och räkenskaper Koncernens verksamhet Koncernens verksamhet omfattar dagstidningsutgivning och närliggande verksamheter, tryckeriverksamhet, distributionsverksamhet, radioverksamhet, gratistidningsutgivning samt viss övrig verksamhet. Dagstidningsutgivning Utgivning av dagstidningen Upsala Nya Tidning (UNT) samt vissa närliggande verksamheter såsom taltidning och digitala medier bedrivs i moderbolaget AB Upsala Nya Tidning. ar Väsentliga händelser Koncernens verksamhet för digitala medier inom dagstidningsutgivningen har under året mött ett fortsatt ökat intresse från läsare och annonsörer. Under hösten genomfördes en relansering av webbplatsen unt.se och antalet besökare har mångfaldigats. En satsning på ljud och rörlig bild kopplat till webbplatsen har genomförts. Tryckeriverksamheten har präglats av de senaste årens ägarförändringar inom medievärlden, vilket ändrat marknadsförutsättningarna och medfört produktion till lägre marginaler. Ett stort tryckuppdrag upphörde i början av året medan ett tillkommande tidsbegränsat större uppdrag genomfördes under årets slutskede. Inom distributionsverksamheten togs beslut om utveckling av en ny kommunikationsplattform. Genom GPS-teknik, tal exemplar handdatorer och mobil kommunikation skapas möjligheter till flexibla prenumerationsformer, förbättrad 70 kvalitet samt möjlighet till distribution av fler produkter. Förberedelsearbetet var omfattande inför flytten av moderbolagets redaktion, marknadsavdelning 65 och administration till lokaler i centrala Uppsala, vilken genomfördes i april En överenskommelse om försäljning av delar av tidigare ägda lokaler träffades, och 60 kommer att genomföras under Det åtgärdsprogram som beslutades 2005 med syfte att minska kostnaderna genom en effektivare organisation har genomförts. -06Ett trettiotal medarbetare har lämnat koncernen med avgångspension eller avgångsvederlag vid utgången av februari Tryckt upplaga och räckvidd UNT:s tryckta upplaga för år 2006 uppgick enligt Tidningsstatistik AB till exemplar per utgivningsdag, vilket är en minskning med exemplar jämfört med föregående år. Minskningen hänför sig både till den prenumererade och den lösnummerförsålda upplagan. Den senare utgör endast 700 exemplar av den totala upplagan. Tidningens räckvidd, dvs det genomsnittliga antalet läsare per dag, uppgår enligt Sifo Orvesto helår till ( ) personer. Annonser och ibladning UNT:s totala annonsvolym var i stort sett oförändrad vid en jämförelse med föregående år. Utvecklingen för bostadsannonsering var fortsatt svag medan platsannonseringen utvecklades mycket positivt. Snittpriset har ökat marginellt under året. Antalet ibladade trycksaker ökade med 15 %. De lokala ibladningarna ökade kraftigt, medan de riksbeordrade minskade. Digitala medier UNT publiceras på internet på webbplatsen unt.se. Besöksfrekvensen fortsatte att utvecklas positivt under året med en ökning på ca 40 %. Speciellt stor var ökningen i slutet av året. Intäkterna från verksamheten följer samma positiva trend, men är fortfarande relativt små. Utöver unt.se publiceras UNT även på andra digitala distributionskanaler. Bland -90 dessa visar de -00mobila-05 kanalerna och tjänsterna en mycket positiv utveckling. TS-Upplageutveckling tal exemplar Räckvidd Sifo Orvesto tal läsare tal per exemplar dag

14 12 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Tryckeriverksamhet Tryckning av koncernens tidningar samt försäljning och produktion av beställningstryck bedrivs av moderbolaget AB Upsala Nya Tidning inom verksamhetsområdet UNT Tryck. Under året har produktionen skett till lägre marginaler på grund av ändrade marknadsförutsättningar. Distribution Upsala Nya Tidning Distribution AB svarar för morgontidningsdistributionen i Uppsalaregionen. Verksamheten om-fattar daglig distribution av cirka tidningsexemplar sju dagar i veckan med hjälp av omkring 500 deltidsanställda tidningsbud. Därjämte bedriver företaget diverse kompletterande distributionsverksamhet. Under året har ett utvecklingsprojekt fortsatt för att med hjälp av GIS (Geographic Information System) optimera distributionen och nå en förbättrad kvalitet. Dessutom är en ny kommunikationsplattform under utveckling vilken kommer att skapa möjlighet till flexibla prenumerationsformer och distribution av fler produkter. Radioverksamhet Uppsala Musikradio City 106,5 AB driver den kommersiella radiostationen City 106,5. En förbättrad annonsförsäljning gjorde att omsättningen ökade med 13 %. Gratistidningsutgivning AB Sigtunabygden utger veckovis lokaltidningen Sigtunabygden inom Sigtuna kommun samt Knivstabygden inom Knivsta kommun. Man utger även tematidningar med inrikt tal exemplar ning på bland annat näringsliv och turism. Näringslivstid- 70 ning för Arlandaregionen, Take Off, utgavs tre gånger och distribuerades även i Upplands Väsby kommun samt till företag i norra Stockholmsområdet och i Uppsala. Omsättningen ökade 65 med 12 % 2006 jämfört med föregående år. Övrig verksamhet Media AB samma typ av verksamhet vars omsättning ökade med 22 % under Upsala Nya Tidning Fastighet AB äger och förvaltar en industrifastighet belägen intill moderbolagets direktägda fastigheter. Verksamheten och omsättningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Ägarförhållanden Moderbolaget ägs av Axel Johansson Upsala Nya Tidning Förvaltning AB, org nr , säte i Uppsala. Detta bolag ägs av Axel Johanssons tre stiftelser: Stiftelsen Axel Johanssons minne 44 %, Stiftelsen Axel Johanssons donation 43 % och Stiftelsen Axel Johanssons understödsfond 13 %. Resultat och ställning Koncernen Koncernen genererade under år 2006 ett rörelseresultat på 27,2 mkr (-19,1 mkr). Föregående års rörelseresultatet belastas av jämförelsestörande kostnader för avgångspensioner och avgångsvederlag på 38,8 mkr. Omsättningen ökade och uppgick till 478,5 mkr (471 mkr). Annonsintäkterna ökade med 2 % och upplageintäkterna var i stort sett oförändrade. Distributionsintäkterna ökade med 2 % medan intäkterna för beställningstryck minskade med 4 %. Övriga tidningsintäkter minskade med 7 %, medan webbintäkterna ökade med 63 % från en låg nivå. Övriga rörelseintäkter minskade med 7 %. Rörelsekostnaderna uppgick under året till totalt 451,3 mkr (490,1 mkr). Kostnaderna för papper och insatsvaror ökade med 5%. Distributionskostnaderna var i stort sett oförändrade. Övriga externa kostnader ökade med 3 %. Personalkostnaderna minskade med 15 %. I föregående års utfall tal 1 exemplar 000-tal exemplar fanns de ovan angivna 70 kostnaderna 70 för avgångspensioner och avgångsvederlag. Kostnader för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar minskade med 17% till följd av den effekt som föregående års ersättningsinvestering i delar av tryckpressen ger på dess livslängd. Resultatet från finansiella investeringar blev 17,6 mkr Upsala 60 (33,3 mkr) varefter Nya Tidning Media AB svarar för försäljning och 60 koncernens 60 resultat efter finansiella poster uppgick till 44,9 mkr (14,1 mkr). produktion av annonser och ibladade trycksaker inom dagstidningsutgivningen. Omsättningen har ökat något under Koncernens egna kapital uppgick vid utgången av 2006 till 371,5 mkr (339 mkr). Det fria egna kapitalet enligt koncernbalansräkningen uppgår -80 före föreslagen utdelning till året. Inom 55 gratistidningsutgivningen har Sigtunabygden ,4 mkr (288,4 mkr). Unika besökare webbplatsen unt.se Genomsnittligt antal per vecka Annonsintäkternas utveckling = index

15 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat blev -5,7 mkr för år Motsvarande resultat för 2005 uppgick till -41,5 mkr. I detta resultat ingick kostnader för avgångspensioner och avgångsvederlag på 33,9 mkr. Exklusive dessa poster var rörelseresultatet -7,6 mkr. Resultatjämförelser längre bakåt i tiden måste ses i ljuset av att försäljning och produktion av annonser och ibladade trycksaker sedan slutet av 2003 bedrivs i ett dotterbolag, vilket väsentligt påverkar moderbolagets kostnadsmassa. Omsättningen uppgick till 371,7 mkr (366,6 mkr). Annonsintäkterna efter reklamskatt ökade med 2 % medan upplageintäkterna var i stort sett oförändrade. Intäkterna från beställningstryck minskade med 3 %. Webbintäkterna ökade med 63 % från en låg nivå medan övriga tidningsintäkter minskade med 1 %. Övriga rörelseintäkter ökade med 11 %. Rörelsekostnaderna uppgick till totalt 377,3 mkr (408,1 mkr), en minskning med 8 %. Kostnaderna för papper, insatsvaror samt redaktionellt material ökade med 5 %, medan distributionskostnaderna var i stort sett oförändrade. Övriga externa kostnader ökade med 5 %. Bland personalkostnaderna, som minskade med med 22 %, fanns föregående år jämförelsestörande kostnader för avgångspensioner och avgångsvederlag. Kostnader för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar minskade med 19 % som en följd av den förlängda livslängd som föregående års ersättningsinvestering i en del av tryckpressen medför. Resultatet från finansiella investeringar blev 49 mkr (55,1 mkr) varefter resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för år 2006 uppgick till 43,3 mkr (13,6 mkr). Dotterföretag Upsala Nya Tidning Media AB genererade ett rörelseresultat på 23,9 mkr (16,8 mkr). Upsala Nya Tidning Distribution AB:s rörelseresultat uppgick till 4,7 mkr (3,9 mkr). Upsala Nya Tidning Fastighet AB redovisar ett rörelseresultat på 0,4 mkr (0,4 mkr). AB Sigtunabygden genererar ett rörelseresultat på -0,5 mkr (-0,1 mkr). Sigtunabygden Media AB redovisar ett rörelseresultat på 3,2 mkr (2,2 mkr). Uppsala Musikradio City 106,5 AB:s rörelseresultat uppgick till 0,1 mkr (-0,8 mkr). Investeringar Investeringar i tekniska anläggningar har för koncernen uppgått till 0 mkr (13,5 mkr). Investeringar i inventarier och it-utrustning i koncernen har uppgått till 3,3 mkr (3,4 mkr). Pågående nyanläggning uppgick vid räkenskapsårets utgång till 1,3 mkr (0 mkr). Finansiella instrument och risker Moderbolagets placeringspolicy för finansiella instrument fastställer ansvarsfördelningen för finansverksamheten, vilka finansiella risker företaget är villigt att ta samt riktlinjer för hur sådana risker skall minskas och hanteras. Policyn, som varje år är föremål för genomgång och godkännande av styrelsen, har utformats för kontroll och hantering av risker. Miljöpåverkan I tryckeriverksamheten bedrivs anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. I verksamheten sker framkallning av tryckplåt. Detta kan påverka miljön genom utsläpp till vatten. Dessutom används även organiska lösningsmedel som kan påverka miljön genom avdunstning till luft. För att mäta tryckeriverksamhetens miljöpåverkan sammanställs årligen miljönyckeltal enligt konceptet MINT (miljönyckeltal för tidningsföretag). I jämförelse med branschindex så ligger UNT:s tryckeriverksamhet mycket väl till i anpassningen för hållbar tidningsproduktion. Verksamheten innehar Svanenlicens för miljömärkning av trycksaker. Framtida utveckling Förändringstakten inom branschen tilltar. Upplagorna sviktar för de flesta dagstidningar och så är fallet även för UNT. Samtidigt ökar trafiken på vår webbplats unt.se, vilket innebär att den totala räckvidden för antalet läsare ökar. Annonsmarknaden utvecklas relativt stabilt och förväntas öka något även under 2007, främst med hänsyn till den goda konjunkturen. Tryckeriverksamheten är fortfarande starkt konkurrensutsatt med pressade marginaler. Inom distributionsverksamheten kommer man 2007 ta ytterligare ny teknik i anspråk vilket leder till ökade kvalitetsoch effektivitetsvinster. Under 2007 får vi fullt genomslag i det personalreduceringsprogram som beslutades 2005, vilket innebär en gynnsam kostnadsutveckling. Dessutom kommer flytten för dagstidningsverksamheten till centrala Uppsala att innebära en betydande omställning av arbetsformer vilket skapar förutsättningar för ytterligare ökad effektivisering. Sammantaget ser den närmaste framtiden ljus ut för koncernen och vi räknar med ett förbättrat rörelseresultat i den löpande verksamheten. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras så att till aktieägarna utdelas kr och att återstående kr överförs i ny räkning. Likviditet och finansiering Koncernen hade vid verksamhetsårets utgång bankmedel på 42 mkr (59 mkr) och kortfristiga placeringar i aktier, obligationer och värdepapper på 287 mkr (252 mkr). Marknadsvärdet på placeringarna överstiger det bokförda värdet med ca 56 mkr (46 mkr). Årets investeringar har självfinansierats.

16 14 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Koncernens utveckling under fem år Resultaträkningar (tkr) Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Kostnader för avgångspensioner och avgångsvederlag Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Räntabilitet 8,7 2,9 10,6 4,0 neg (Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittet av summa tillgångar i balansräkningen) Rörelsemarginal 5,7 neg 6,0 2,5 neg (Rörelseresultat i förhållande till summa rörelsens intäkter) Balansräkningar (tkr) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga plac/kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet (Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver i förhållande till summa eget kapital och skulder) Diverse uppgifter koncernen Investeringar (tkr) Medelantal anställda Diverse uppgifter moderbolaget TS-upplaga (helår) Räckvidd läsare, Sifo Orvesto (helår)

17 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Resultaträkningar Belopp i tkr Not KONCERNEN moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter 2, Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionellt material Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och resultat från kortfristiga placeringar Räntekostnader dotterföretag Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rörelseintäkternas fördelning i koncernen Rörelsekostnadernas fördelning i koncernen Distribution mkr mkr (19 (19%) %) Övriga intäkter mkr mkr (5 (5%) %) Upplaga mkr mkr (24 (24%) %) Annonser mkr mkr (43 (43%) %) Personalkostnader mkr mkr (49 (49%) %) Papper && insatsvaror mkr mkr (16 (16%) %) Dis- Distribution mkr mkr (13 (13%) %) Övriga kostnader mkr mkr (17 (17%) %) Beställningstryck mkr mkr (9 (9%) %) Avskrivningar mkr mkr (5 (5%) %) %% 6 6 6,0 6,0 5,7 5,7 %% mkr mkr ,6

18 16 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Balansräkningar Belopp i tkr Not KONCERNEN moderbolaget TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och it-utrustning Pågående nyanläggning avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Papper & insatsvaror 72 mkr (16 %) Skattefordringar Distribution Övriga fordringar mkr Uppskjutna skattefordringar (13 %) Förutbetalda kostnader och Personalkostnader intäkter upplupna Summa 222 kortfristiga mkr fordringar (49 %) Övriga kostnader 75 mkr (17 %) Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Avskrivningar Summa tillgångar mkr (5 %) 10,6 8,7 Investeringar i koncernen mkr ,0 2, Negativt

19 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Belopp i tkr Not KONCERNEN moderbolaget Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 112 aktier) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till dotterföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga skulder Förutbetalda prenumerationer Distribution Distribution Papper & insatsvaror Papper & insatsvaror Upplupna kostnader och 92 mkr 92 mkr 72 mkr (1672 %) mkr (16 %) förutbetalda intäkter Distributiotribution 55 Dis- 648 (19 %) (19 %) Summa kortfristiga skulder mkr mkr 641 (13 %) (13 %) Personalkostnader 636 Summa eget kapital Övriga och intäkter Övriga skulder intäkter mkr (5 %) 23 mkr (5 %) Annonser Annonser 222 mkr 205 mkr 205 mkr (49 %) Ställda säkerheter (43 %) (43 Inga %) Inga Inga Inga Upplaga Upplaga Övriga Övriga kostnader kostnader 117 mkr 117 mkr Ansvarsförbindelser (24 %) (2422 %) mkr mkr (17 %) (17 %) Personalkostnader 222 mkr (49 %) Rörelsemarginal koncernen Beställningstryck Beställningstryck Avskrivningar Avskrivningar 41 mkr (9 %) 41 mkr (9 %) 21 mkr (5 %) 21 mkr (5 %) Räntabilitet koncernen % 6 % 6 6,0 6,0 5,7 5,7 % 12 % 12 10,6 10,6 mkr 60 mkr ,7 8, Negativt 3 2,5 2 1 Negativt Negativt 2,5 2,5 Negativt 2,5 Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt ,0 4 2 Negativt 4,0 4,0 4,0 2,9 Negativt Negativt Rörelseresultat i förhållande till summa rörelsens intäkter. Negativt 2,9 Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittet av summa tillgångar i balansräkningen

20 18 UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2006 Kassaflödesanalyser Belopp i tkr koncernen moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Avsättningar Avgångspensioner/Avgångsvederlag Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital: Ökning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv/likvidation av dotterföretag -100 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar Ökning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieutdelning Ökning/minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid årets början Kassa och bank vid årets slut

21 UNT-KONCERNEN Årsredovisning Noter (Gemensamma för koncernen och moderbolaget) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen Upsala Nya Tidning och AB Upsala Nya Tidnings årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår bolag där moderbolaget innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Koncernbidrag Moderbolaget redovisar erhållna koncernbidrag som utdelning och lämnade koncernbidrag som aktieägartillskott. Både lämnade och erhållna koncernbidrag i koncernen ingår i finansiella poster. Intäktsredovisning Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader och markanläggningar år Tryckpressar och andra tekniska anläggningar 5 10 år Inventarier och it-utrustning 5 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i obeskattade reserver. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde på balansdagen. Därvid har inkuransrisker beaktats. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som beräknas bli betalt. Kortfristiga placeringar Penningmarknadsplaceringar är värderade till anskaffningskostnad. Övriga kortfristiga placeringar är redovisade till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Övrigt Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Not 2 Rörelsens intäkter, belopp i tkr KONCERNEN MODERBOLAGET Annonsintäkter Upplageintäkter Distributionsintäkter Beställningstryck Webbintäkter Övriga tidningsintäkter Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Summa

UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003. Innehåll

UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003. Innehåll UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 1 Innehåll 113 år i korthet 3 Kort om UNT-koncernen 5 VD har ordet 6 7 Chefredaktörerna har ordet 8 9 Tidningshändelser 2003 10 11 Förvaltningsberättelse 13 15 Koncernens

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2011 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Mediehuset i Sörmland AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Södermanlands Nyheter SN Extra

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2013 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Arnöhuset i Nyköping AB (fastighetsbolag) Tidningshuset i Katrineholm AB (fastighetsbolag) Södermanlands

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 4 Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt

Läs mer

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Årsredoning. Aftonblad

Årsredoning. Aftonblad Årsredoning 1995 Aftonblad Kl. 16.00, måndagen den 10 april. Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl kommer till Arlanda för att redogöra för sina affärer. FOTO: FREDRIK HJERLING. Kvällspressen

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2012 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Brovakten i Nyköping AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Fastighetsförvaltning Eskilstuna-Kuriren

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer