Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms."

Transkript

1 Kurskatalog 2013

2 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms. PRISER EXKLUSIVE MOMS ej medlem medlem medlem med fond ½-dags kurs kr kr 750 kr 1-dagskurs kr kr kr 2-dagarskurs kr kr kr Vid bokning av helt block vid ett och samma tillfälle, ger vi 25% rabatt på den totala kursavgiften! Kursanmälan Kursanmälan kan du göra på vår hemsida, genom svarstalong eller genom att ringa till oss. Vi vill ha din kursanmälan så snart som möjligt, dock senast 15 dagar innan kursstart. Kurskallelse dagar innan kursstart skickar vi kallelse med all information inför kursstarten. Avbokning Din anmälan är bindande. Eventuell avbokning ska ske senast 8 dagar innan kursstart, därefter debiteras 50% av kursavgiften. Mot uppvisande av sjukintyg senare än 8 dagar innan kursstart utgår ingen kursavgift. Uppdragsutbildning Svensk Bensinhandel arrangerar lokala kurser efter behov och efterfrågan utöver vårt kursprogram. Kontakta oss gärna om du har frågor eller speciella önskemål. Minimiantal personer/tillfälle. Kontakt På Svensk Bensinhandel ansvarar Marlene Herrlin och Lennart Stolpe för utbildningsfrågor. Marlene Herrlin Telefon: Lennart Stolpe Telefon: Svensk Bensinhandels utbildningsgrupp Mattias Astborn, Preem Astborn Bensin AB Slättgårdsvägen Hägersten e-post telefon: mobil: Ashkan Kasbi, Shell Kasbi Petroleum AB Värmevägen Järfälla e-post tfn mobil Willy Heed, OKQ8 Heeds Affär AB Åkerstigen Ekerö e-post: telefon: mobil: Helena Holmgren, Statoil Bil & Bensin Skogås AB Storvretsvägen Skogås e-post tfn mobil

3 Block 1 Vänder sig till dig som är helt ny i branschen. Innehavare av en trafikbutik eller anställd spelar ingen roll. Inom block 1 ska du inhämta de viktigaste baskunskaperna för att komma igång, och in i din roll på en trafikbutik. INNEHAVARE Kollektivavtal & arbetsrätt, 1 dag En viktig och nödvändig baskunskap för dig som arbetsgivare. Allt för att göra rätt från början. sid 10 ANSTÄLLD Säkerhetsutbildning minikurs, ½ dag NY En minikurs som tar upp två viktiga områden inom säkerhet. Hot & våld samt Rånskyddad station. sid 6 Brandfarliga varor, 1 dag En måstekurs för dig som är stationsinnehavare eller föreståndare. sid 5 Grundläggande brandskydd, ½ dag NY ½-dags kurs i det mest grundläggande gällande brandkunskap, teoretiskt och praktiskt. sid 6 Säker station, 1 dag Rekommenderas av Arbetsmiljöverket för all personal, (finns även i blockformat) sid 7 Grundkurs Livsmedelshygien & egenkontroll, 1 dag Hur ska livsmedel hanteras på rätt sätt? Utbildningen ger dig kunskap i att göra rätt. sid 8 Grundkurs Livsmedelshygien & egenkontroll, 1 dag Hur ska livsmedel hanteras på rätt sätt? Utbildningen ger dig kunskap i att göra rätt sid 8 2

4 Block 2 Vi vänder oss fortfarande till dig som innehavare eller anställd på en trafikbutik. Här bygger vi på dina kunskaper inom ett urval av ämnesområden, men även något helt nytt. INNEHAVARE Motivation & kommunikation, 1 dag NY Orden motivation & kommunikation, betyder så olika beroende på vem vi är och vårt egna beteende. sid 11 ANSTÄLLD Merförsäljning, 1 dag En kär gammal kurs, som på nytt efterfrågas. Det handlar om att ligga steget före en överlevnadsfråga! sid 13 Den egna stationens ekonomi, 2 dagar NY Det är just din egna stations ekonomi som kommer vara i fokus. sid 14 Bensinstationens ekonomi, 1 dag NY En turbokurs för dig som anställd på en trafikbutik. En investering i dig och för ditt jobb. sid 14 HLR med hjärtstartare, ½ dag NY Tänkvärt en hjärtstartare ökar chansen till överlevnad med 70 procent, om det händer sid 8 Five Star Service Service mot slutkund är idag den absolut största efterfrågan på marknaden. Produkter eller tjänster utan personlig service tappar lätt sitt värde sid 13 HLR med hjärtstartare, ½ dag NY Tänkvärt en hjärtstartare ökar chansen till överlevnad med 70 procent, om det händer sid 8 Five Star Service Service mot slutkund är idag den absolut största efterfrågan på marknaden. Produkter eller tjänster utan personlig service tappar lätt sitt värde sid 13 3

5 Påbyggnadsutbildning Nu har du som innehavare eller försteman jobbat en del och känner dig trygg och starkt motiverad i din roll att ta nästa steg i din kompetenshöjning och utveckling. INNEHAVARE/FÖRSTEMAN Rekrytering din vikigaste investering, 1 dag En felaktig rekrytering kan kosta både tid och pengar. sid 11 Presentationsteknik & retorik, 2 dagar Du får tipsen & verktygen för att bli ett proffs i ämnet. sid 10 Förhandlingsteknik kreativ förhandling, 1 dag NY Skillnaden mellan förhandlare och skicklig förhandlare kan vara hårfin. sid 12 SAM i det lilla företaget, 1 dag Att arbeta effektivt med Systematiskt arbetsmiljöarbete kan betyda mycket för en trafikbutiks utveckling och vara en lönsam affär! sid 9 Brandutbildning mer av allt, 2 dagar Gå tre, betala för två! En mix av Brandfarliga varor, systematiskt brandskyddsarbete samt brand & olycksfall. sid 5 INNEHAVARE/FÖRSTEMAN Att sköta en hemsida, 1 dag NY Hur intressant är en dåligt uppdaterad hemsida? Din hemsida är ansiktet utåt i kontakten mot dina befintliga kunder, likväl som helt nya. sid 16 Learning by-working En vän & livlina när det känns svårt att få till det du vill i något av Officepaketets program. Du kanske inte jobbar så ofta med något av programmen, och behöver därmed en snabb och för dig specifik hjälp på vägen för att nå ditt mål. sid 15 Hogia handel - bensinlön (omgjord) Vi går ifrån tidigare koncept, och anpassar mer utifrån var och ens specifika önskemål. sid 15 Biluthyrning, 2 dagar Bedriver du biluthyrning i din verksamhet? Om så är fallet, måste du ha denna lagstadgade 2-dagars utbildning. sid 16 4

6 Säkerhet Brandfarliga varor (föreståndare) Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en bensinstation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter. Kursen avser att svara upp mot de kompetens och föreståndarkrav som Lagen SFS 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor ställer på föreståndarens kunskaper om hantering av brandfarliga varor. Stationsinnehavare, föreståndare samt ställföreträdande föreståndare. Lagar, förordningar och föreskrifter Brandfarliga varors risker och egenskaper Brandrisker på en station Hantering av brandfarliga varor Tillstånd och tillsyn. Praktisk övning med handbrandsläckare Besök på en bensinstation Karlstad 29 januari Borås 28 februari Sundsvall 18 april Växjö 14 maj Örebro 4 juni Hässleholm 29 augusti Mjölby 17 september Luleå 10 oktober } } Stockholm 12 november Brandutbildning mer av allt En två dagars utbildning som ger dig och din personal mer av allt. Under dessa två dagar får du både kompetens som föreståndare för hantering av brandfarliga varor, lära dig hur det systematiska brandskyddsarbetet kan fungera på en bensinstation, kunskap i hantering av brandsläckare samt rädda liv med hjälp av HLR, Hjärt- och lungräddning. Du kommer att få all nödvändig kompetens, på de krav som ställs på dig och din personal, vid hantering av brandfarliga varor samt hur ansvaret gällande brandsäkerhet för personalen och verksamheten ska fungera. Under kvällen ges möjligheten till umgänge med kolleger vid en gemensam middag. Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare tillsammans med sin personal. Lagar, förordningar och föreskrifter Brandfarliga varors risker och egenskaper Brandrisker på en station Hantering av brandfarliga varor Tillstånd och tillsyn. Praktisk övning med handbrandsläckare Lagen om skydd mot olyckor Systematiskt brandskyddsarbete Organisation och regler för brandskydd Kontrollronder och uppföljning. Brandskyddsbeskrivningar, drift och underhållsinstruktioner Hjärt- och lungräddning. Kursen följer HLR-rådets kursplan Kontrollera livstecken Skaffa hjälp Starta HLR Lägga en person i stabilt sidoläge Presentera hjärtstartare för deltagarna Stockholm mars Alingsås december 5

7 Grundläggande brandskydd Kursen vänder sig till alla som arbetar på en trafikbutik. Du kommer att få lära dig identifiera och förebygga brandrisker, känna till förutsättningarna för en trygg och säker utrymning. Självklart ingår ett viktigt praktiskt moment där du får hantera brandsläckare och brandfilt mot olika typer av bränder. Vi kommer även ta upp hur brandskyddet kan organiseras på en arbetsplats, t ex ansvarsfrågor. All personal Organisation och ansvar Brandrisker och förebyggande åtgärder Utrymning förutsättningar och beteenden Brandsläckare och övriga hjälpmedel, teori och praktik Säkerhetsutbildning minikurs för anställda Som ny på en station är det viktigt att få en basutbildning inom området. Hot och våld samt rån förekommer dessvärre alltför ofta i en butiksmiljö. Genom denna minikurs vill vi öka tryggheten och säkerheten för dig i din arbetsmiljö. All personal butikspersonalens rättigheter probleminventering åtgärder för att jobba säkert bemötande vid hot och våld konflikthantering kontanthantering rånarprofiler uppträdande vid rån uppträdande efter ett rån Stockholm 11 april Växjö 8 oktober Finspång 16 maj Örnsköldsvik 12 september Göteborg 21 maj } } Uppsala 24 september 6

8 Säker station Säker station är en grundläggande och allmän kurs i säkerhet för all personal verksamma vid en trafikbutik. Kursen ökar medarbetarnas trygghet och bidrar till en säkrare miljö med mindre svinn och bättre rutiner. Kursen Säker station rekommenderas idag av Arbetsmiljöverket som allmän säkerhetskurs för personal på trafikbutiker. All personal Allmänt om säkerhet på en trafikbutik Riskexponering Brott mot trafikbutiker Intern och extern brottslighet Tekniska hjälpmedel Förebygg hot och våld Säkerhetsrutiner Rutiner vid brottsliga angrepp Säker station i blockformat Kanske just din trafikbutik, din personal och kanske någon annan station i ert närområde vill ha ett enstaka kursmoment från Säker station. Kontakta varandra och prata er samman om vad ni önskar, och vad vi på svensk Bensinhandels utbildning kan hjälpa till med. Vi erbjuder fyra sk block, som omfattar ca två till tre timmars utbildning per block. Innehållet i Block 1: Hot och våld butikspersonalens rättigheter probleminventering åtgärder för att jobba säkert bemötande vid hot och våld konflikthantering Block 3: Minska svinnet rättigheter vid upptäckt brott åtgärder vid smitning processer som minskar svinnet förste man på brottsplats interna och externa stölder Du/ni Block 2: Skyddsåtgärder säkerhetsplanen säkerhetsanpassning av lokaler larm och rutiner mekaniskt inbrottsskydd försäkringsskydd Block 4: Rånskyddad station 13-punktsprogrammet kontanthantering rånarprofiler ordnar så det blir minst 10 deltagare. uppträdande vid rån uppträdande efter ett rån bestämmer vilket eller vilka block ni önskar föreslår kursdag, ort och tid Svensk Bensinhandel bokar lärare Sundsvall 18 mars } } Jönköping 22 oktober står för lärares arvode, resor och uppehälle ordnar kurslokal och eventuell förtäring All personal 7

9 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll Allför många personer matförgiftas varje år. Medicinen heter kunskap. Matförgiftning kan förebyggas genom att ge personalen praktiskt användbar kunskap i att hantera livsmedel på rätt sätt. Genom utbildningen erhåller du också kunskap om hur varorna hålls fräschare och därmed också minskar svinnet. Mycket tidsbesparing finns att hämta genom att skapa bra rutiner med stöd av egenkontroll. Kursen baseras på Livsmedelsverkets och SAMS kursplan. All personal som hanterar livsmedel Kunskap om egenkontroll Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering Kritiska punkter vid inköp, lagring och beredning Rengöringsrutiner och personlig hygien Praktiska exempel och egna erfarenheter Livsmedelslagstiftningen Stockholm (våren) 21 januari 4 februari 18 februari 25 februari 28 februari 11 mars 25 mars 2 april 15 april 29 april 6 maj 20 maj 3 juni Stockholm (hösten) 19 augusti 2 september 16 september 30 september 14 oktober 28 oktober 30 oktober 11 november 25 november 16 december Göteborg 17 januari 11 februari 13 mars 3 april 23 maj 26 augusti 16 september 28 oktober 25 november Linköping 18 februari 11 mars 15 april 13 maj 26 augusti 23 september 29 oktober 26 november Helsingborg 21 januari 19 februari 18 mars 23 april 21 maj 8

10 Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare Ett par viktiga frågor till dig och dina medarbetare: Vet du hur man går till väga vid en hjärt- och lungräddning? Har du kunskapen om, hur man använder en hjärtstartare vid hjärtstopp i väntan på ambulans? Vet du att en hjärtstartare ökar chansen till överlevnad med 70 procent, om det händer Du får lära dig att självständigt agera om en vuxen person dabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning ska du fått kunskapen i att utföra HLR med hjärtstartare enligt gällande svenska riktlinjer. Efter godkänd utbildning utfärdas ett kompetenskort som bevis på genomförd utbildning och din kunskap. All personal. Systematiskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara så komplicerat för små företag och arbetsplatser. SAM behövs för att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön. SAM ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Att arbeta effektivt med SAM kan bidra till stationens utveckling och vara en lönsam affär! Stationsinnehavaren och chefer Arbetsmiljö en del av den dagliga verksamheten Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete? Ansvar för arbetsmiljön Fall exempel Det är lönsamt att satsa på arbetsmiljö Långtidsfrisk friskfaktorer konstatera hjärtstopp HLR användning av hjärtstartare förståelse för vikten av regelbunden träning teamträning med scenarioövningar luftvägsstopp larmrutiner Stockholm 9 april } } Göteborg 7 november Orter och datum är ej inlagda i agendan. Vi genomför kurs på förfrågan, och med ett minimiantal på deltagare. Kontakta oss på utbildningen för vidare diskussion. 9

11 Ledarskap Kollektivavtalet och arbetsrätt Kollektivavtalet och arbetsrätt har regler som en arbetsgivare måste känna till. Att bryta mot dessa kan bli kostsamt. På kursen går vi på ett lättsamt sätt igenom hur man räknar löner, vilka anställnings- former som finns och hur man undviker de värsta fällorna i dessa sammanhang. Vidare får deltagarna också veta hur man fyller i ett anställningsbevis korrekt samt lära sig när och hur man kan säga upp anställda. En omfattande kurspärm med exempel på bland annat varningar ingår i kursavgiften. Stationsinnehavare och chefer med personalansvar Bensin- och garageavtalet Beräkning av löner och ersättningar LAS Presentationsteknik & retorik Framgången till att bli en bra presentatör är att du tar till vara på din personlighet, utvecklar ditt kroppsspråk och din röst. Att du vågar använda dina egna erfarenheter för att aktivera åhörarna och skapa dialog. Vi är nog många som vill komma till rätta med att hantera nervositet och stress inför en presentation. Du får med dig verktygen för hur man strukturerar och anpassar budskapet till den aktuella målgruppen. Det blir två intensiva men väldigt roliga dagar, som förutom teori innehåller 8-9 olika presentationer. Du får konkret feedback från kursledeare och övriga deltagare. Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt. Vilka mål har jag med min presentation? Vilken är min målgrupp? Hur jag förbereder och strukturerar min presentation Hur jag fångar och upprätthåller intresset hos åhörarna En bra avslutning Kroppsspråket och röstens betydelse Små knep att hantera rampfeber Sundsvall 13 februari Jönköping 6 november Stockholm 5-6 mars } } Jönköping 8-9 oktober 10

12 Grundläggande Rekryteringsutbildning Att anställa är en sak men att rekrytera rätt är svårare! Hur gör man för att säkerställa att man rekryterar rätt person? Vilka verktyg och metoder bör man använda för att kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess? Under en dag går vi igenom rekryteringsprocessens olika delar. Utbildningen genomförs i föreläsningsform med praktiska exempel och träningsmöjligheter. Vi diskuterar också olika situationer som kan uppstå i en rekryteringsprocess. Stationsinnehavare och personalansvarig Genomgång av rekryteringsprocessen Behovsanalys vilket behov har företaget? Kravprofil hur och varför? Var finner vi vår målgrupp? Urvalsförfarande 1 hur väljer vi bland ansökningarna? Intervjumetodik - hur ställer vi frågor som är relevanta? Urvalsförfarande 2 hur görs det avgörande valet? Motivation & kommunikation Stärk din kommunikation och få energi! Det handlar om motivation och hur ditt beteende påverkar personer i din omgivning. Hur kan du bli en ännu bättre ledare genom att bli en kraftfullare kommunikatör? Ett stort fokus ligger på din egna motivation samt hur väl du kan motivera andra, dina anställda. Grundförutsättningen för att nå dithän är bra kommunikation samt förståelse för att vi alla är olika. Som exempel kan det ibland räcka med ett helt fel ordval för att man ska tappa motivationen. Du kommer få med dig bra tips, metoder och förståelse för hur du kan motivera dig själv och andra. Alla som vill utveckla förmågan att motivera sig själv och andra Hur vill jag bli kommunicerad? Olika personlighetsstilar och hur vi bäst kommunicerar då Konkreta tips på hur jag motiverar min personal Hur man ger bästa feedback hur feedback kan ges till en person som lätt skapar konflikter att skapa en positiv arbetsmiljö tydlighet motiverar lika viktigt som att ledarskap är att vara tydlig Örebro 27 november Västerås 23 april } } Växjö 14 november 11

13 Förhandlingsteknik kreativ förhandling Dagens affärsklimat kräver skicklighet inom området förhandling. En skicklig förhandlare vinner alltid respekt, ökar möjligheterna till lönsammare affärer och inte minst säkerställer goda relationer med fler än en vinnare. Efter genomförd kurs kommer du helt säkert tycka det är roligare att förhandla, och du kommer att kunna påverka ditt företags lönsamhet i positiv riktning. Utbildningen är unik på så sätt att du genom speciella övningar tillammans med övriga deltagare får med dig ett antal enkla, konkreta och mycket värdefulla verktyg. Allt detta ska mynna ut i hur du faktiskt kommer bli en mycket skicklig förhandlare. Utbildningens målsättning är att skapa en starkare relation mellan parterna, som ger en långsiktig relation. Tänkvärt är att Du får det du förhandlar dig till, och inte nödvändigtvis det du förtjänar. Stationsinnehavare och försteman Förhandlingens olika faser Strategier i förhandling Konsten att finna alternativa vägar Princip 1 skilj på människa och problem Princip 2 sätt intresset framför ståndpunkter Betydelsen av förtroende och relationer Makt i förhandling Hinder i förhandling Förhandling och stress Stockholm 12 mars } } Karlstad 3 september 12

14 Försäljning Merförsäljning Gör en investering i stationens framtid genom att investera i din personal. Vad är inte en kunnig och engagerad personal värd? Vad betyder inte den minsta lilla merförsäljning för din stations ekonomiska framtid. Vad är service? Kommunikationens betydelse? Vi tar bland annat upp problem och möjligheter till merförsäljning. Teoretiska kunskaper översätts i praktiska övningar. All personal Problem och möjligheter vid merförsäljning Hur kan man sätta sig in i kundens valsituation Säljsamtalets psykologiska uppbyggnad Frågemetodik Att styra mot beslut Träning i att genomföra olika säljsamtal Service är A och O Five Star Service Service mot slutkund är idag den absolut största efterfrågan på marknaden. Produkter eller tjänster utan personlig service tappar lätt sitt värde. Genom ökad personlig service, får ni en mer motiverad och målinriktad personal. Samtidigt som kunderna blir mer lojala, och omsättningen ökar. Framför allt är högklassig service en stor konkurrensfördel. Five Star Service är ett unikt helhetskoncept, som når både medarbetaren och kunden via vårt besiktningsverktyg. Tillsammans med er tas unika ledstjärnor fram, allt utifrån er situation. Dessa kommer vara grunden för vilka ni är, vad som driver er, hur ni kan gå till väga och vad ni ska kunna. På varje trafikbutik väljs en sk ambassadör ut, vilken har till uppgift att agera som spindeln i nätet. Det hela utmynnar i att ert företag blir kvalitetsmärkt inom personlig service och ni mottar certifieringsbevis. All personal steg 1 inre besiktning steg 2 yttre besiktning steg 3 utbildning a) vad innebär Five Star Service b) attityd c) motivation d) struktur e) kunskap steg 4 quality check steg 5 certifiering Stockholm 7 februari Göteborg 26 september För ytterligare information kontakta oss på utbildningen. 13

15 Administration & Ekonomi Den egna stationens ekonomi Under dessa två dagar går vi igenom den egna stationens ekonomi. Dag 1 upptas i huvudsak av en ingående analys med hjälp av olika nyckeltal, och utifrån senaste årsbokslut ges möjlighet att jämföra dina egna siffror med Svensk Bensinhandels senaste lönsamhetsutredning Analysen ligger därefter till grund för en resultatbudgetering och likviditetsplanering under dag 2. Hela kursen avslutas med en genomgång av viktiga frågor kring egenföretagarrollen. Stationsinnehavare Årsbokslutet Resultat- och balansräkningens utseende och innehåll Bruttovinsten och dess påverkandefaktorer samt svinnkontroll Analys med hjälp av olika nyckeltal Lönsamhet för överlevnad och hur den kan förbättras Analys till grund för ekonomisk planering Hur blir resultatet och räcker pengarna? Egenföretagarrollen Bensinstationens ekonomi Denna kurs vänder sig till dig som anställd på stationen, och är lite av en turbokurs i företagsekonomi. Vi kommer att gå igenom viktiga begrepp och samband med fokus på lönsamhetsförbättrande åtgärder. Allt för en utveckling av stationen och dess överlevnad. Till vår hjälp använder vi oss av ett projektföretag med exempel på olika typer av rapportering och nyckeltal. När kursdagen lider mot sitt slut kommer du ha kunskapen om vad som döljer sig bakom bensinstationens ekonomi och vilka påverkandefaktorer som står till buds. All personal som vill lära sig mer om ekonomi. Företaget och dess ekonomi Varifrån kommer alla siffrorna? Prissättning i teori och praktik Olika rapporters utseende och innehåll Viktiga nyckeltal i analysarbetet Vad är lönsamhet och hur påverkas den? Behovet av ekonomisk planering Stockholm april Göteborg september Stockholm 13 mars } } Göteborg 27 augusti 14

16 Hogia handel - Bensinlön Hogia erbjuder företagsanpassade utbildningar i löneprogrammet så att du snabbt ska komma igång, eller få möjlighet att fördjupa dig i programmets funktioner. En webbutbildning utformas helt efter dina specifika önskemål, och blir därmed helt skräddarsydd efter dina behov. Du kan när som helst under året boka en allmän fördjupning. Alternativt så bokar du en utbildning kring en specifik hantering, exempelvis årsskifte eller semesterberäkning. Kontakta oss på utbildningen för vidare information och handläggning. Learning-by-working (Office 2007) En vän och livlina när det kör ihop sig! Köp en licens och användare är all personal på trafikbutiken. Syftet med denna e-learning är att du snabbt ska få instruktioner i olika arbetssituationer, och därmed minska tidstjuvarna hos dig som användare. Paketet innehåller ca 100 väldigt korta pedagogiska instruktionsfilmer, som stöttar dig som användare direkt i arbetet och löser kunskapsbehovet när det som bäst behövs. Effekten blir mindre oönskade avbrott och ökad effektivitet i arbetet. Det passar både vana likväl som mindre vana användare. För ytterligare information kontakta oss på utbildningen. 15

17 Att sköta en hemsida En hemsida är mer än bara information om öppettider och kontaktuppgifter. Med hjälp av en hemsida når du ut till dina kunder med aktuella kampanjer, men framför allt når du ut till en helt ny kundkrets och marknad. Från kursen kommer du få med dig bra och användbara knep hur man håller en hemsida uppdaterad och levande. Bra tips på hur man enkelt får högre placering på sökmotorerna. Men framför allt hur man optimerar sidan för att attrahera nya kunder. Många som besöker din hemsida har ingen annan kunskap om ditt företag än den som de får genom hemsidan. Ett par reflektioner! Vilken bild ger du av ditt företag idag? Stämmer den med bilden du vill ge? Vi kommer att gå igenom hur man med hjälp av hemsidan och sociala medier kan öka sin försäljning, stärka sitt varumärke och nå ut till nya kunder. Men framför allt hur man effektivt marknadsför sig. Stationsinnehavare och personal som ansvarar för hemsidan Möjligheterna med en hemsida En hemsidas funktion Knep för att få en högre placering i sökmotorer Facebook & Twitter Sociala mediers påverkan och hur man använder dessa bäst Funktionsoptimering - hur man bäst når ut till sina kunder Sökmotorsoptimering och AdWords Biluthyrning Bedriver du biluthyrning i din verksamhet? Om så är fallet, måste du ha denna lagstadgade 2-dagars utbildning. Dag två avslutas kursen med ett skriftligt prov. Godkänt krävs för att kunna söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att få bedriva biluthyrning. Stationsinnehavare Biluthyrningsbranschen och dess regler Biluthyrningslagstiftning Hyresavtalet och dess juridik Brottsförebyggande kontroller Parkeringsregler med ägaransvar Eget företagande, företagsformer Branschanpassad företagsekonomi Bokföring, skatter och avgifter Arbetsgivarefrågor Försäkringsfrågor Arbetsmiljö Stockholm 16 maj Göteborg 19 september Stockholm februari } } Stockholm maj 16

18 Anteckningar 17

19 Anteckningar 18

20 Svensk Bensinhandel Ynglingagatan 16, Box 6287, Stockholm Tel: Fax:

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! katalog 2014 tya kurs Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! 1 Innehåll Välkommen till TYA-skolan TYA och kurserna PAM Praktisk arbetsmiljöutbildning elearning Gemensamma kurser Sparsam körning

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR Of f SÄK Utbildningskatalog 2013-2014 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING. Arbetsmiljö. Så funkar det

SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING. Arbetsmiljö. Så funkar det SVERIGES RIKES LAG LÄRARHANDLEDNING Arbetsmiljö Så funkar det Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Välkommen till AcadeMedia Academy

Välkommen till AcadeMedia Academy UTBILDNINGAR VÅREN 2014 1 Välkommen till AcadeMedia Academy Vi verkar inom områdena utbildning och utveckling. Inom utbildning erbjuder vi såväl kortare insatser som längre program mot riktade målgrupper.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer