Besökare på utbildning.se våren 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besökare på utbildning.se våren 2008"

Transkript

1 1 jan. 31 dec. 2008

2 Utbildningsbarometern är en statistiksammanställning gjord av utbildning.se för att identifiera vilka utbildningsområden som är populära, samt vilket beteende personer har när de söker utbildning. Statistiken är insamlad ifrån de personerna som sökt utbildning via utbildning.se under utbildning.se drivs av. Vårt mål är att hjälpa företag och personer i arbetslivet att hitta rätt utbildning. Vår främsta kanal är där vi samlat över 4200 utbildningar från 350 olika utbildningsföretag. Under 2008 användes söktjänsten av i snitt personer per månad. Vi ger även ut flera tidningar inom utbildning och kompetensutveckling samt genomför Sveriges största mässturné för utbildningsföretag. Företagsutbildningar ingår i Studentumkoncernen som är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien samt på den globala utbildningsmarknaden. Vi är idag 60 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm. utbildning.se:s besökare Historisk besökarutveckling för söktjänsten 1 Varifrån kommer besökarna till utbildning.se? 2 SEO Sökmotorsoptimering 2 Mediesamarbeten 2 Direkttrafik 2 Geografisk fördelning 2 Populära kategorier 2008 jämfört med Populäraste utbildningarna Intresseanmälan 5 Uppföljningsmail 5 Få ut mer av er marknadsföring hos oss 6 Sveriges största utbildningsföretag Statistik ifrån SCB (Statistiska Centralbyrån) 8 Nytt ifrån utbildning.se Nyheter inför Internationell expansion fortsätter 10 Ny chefskatalog 11 Avslutande ord 12

3 utbildning.se:s besökare 2008 Besökstatistiken beskriver antalet unika besök i söktjänsten. Unika besökare mäts med det amerikanska statistikprogrammet Webtrends (www.webbtrends.com). Webtrends är en av fyra godkända leverantörer av statistik till KIA-index. Vår besökarstatistik finns med på KIA-index som är Sveriges Annonsörers officiella lista med besökarstatistik från Sveriges ledande sajter. Vårt nätverk av sajter ligger med under beteckningen Studentumnätverket. Besökare på utbildning.se våren 2008 Månad Ökning Januari % Februari % Mars % April % Maj % Juni % Juli % Augusti % September % Oktober % November % December % Totalt: % Kommentar: Mellan 2006 och 2007 ökade trafiken med hela 95 procent. Årets ökning uppgår till 39 procent vilket innebär att vi fortsätter öka i mycket hög takt. Under 2008 hade vi i snitt unika besökare per månad som aktivt sökte efter utbildning. Vi ser nedgångar under semesterveckor då färre yrkesverksamma söker kompetensutveckling; under juni, juli, december ligger snittet på medan det ligger på över under augusti till oktober. Historisk besökarutveckling för söktjänsten Antal unika besökare Besökare augusti 2004 december 2008 Kommentar: I diagrammet syns utvecklingen för utbildning.se under de fyra år som gått sedan vi lanserade söktjänsten. Trendlinjen pekar tydligt uppåt och vi arbetar hårt med att fortsätta öka antalet användare. 1

4 Varifrån kommer besökarna till utbildning.se? Majoriteten av besökarna går idag in på utbildning. se via någon sökmotor och då främst via Google. Söktjänsten används även på våra mediepartners hemsidor och 15 procent av alla besökare går direkt in på utbildning.se. SEO Sökmotorsoptimering Av de besökare som kommer in på utbildning.se via en sökmotor såsom Google, Yahoo, Altavista, MSN, kommer merparten via de organiska träfflistorna. Idag finns utbildning.se mycket bra positionerat på Google för en stor del av de sökningar som görs inom utbildning. Exempel på flödesschema: 1) Sökning på Google. Ex. Utbildning coaching Stockholm. 2) 3) 4) 5) Besökaren klickar på utbildning.se som kommer på plats 1 på Google. Besökaren kommer till en listsida med 64 coachutbildningar i Stockholm. Besökaren klickar på 1-3 olika utbildningar och får upp produktbladet för de specifika utbildningarna. Besökaren går antingen vidare till utbildningsföretagets egen hemsida, gör en intresseanmälan eller kontaktar utbildningsföretaget direkt via hemsida/telefon som exponeras på varje utbildning. 6) Besökaren lämnar utbildning.se Geografisk fördelning Nedanstående statistik visar hur användarna är indelade geografiskt, mätt från intresseanmälningar som inkommit under hösten. De två kartor nedan visar dels Sveriges befolkning procentmässigt fördelat över landskap (karta 1) och utbildning.se:s användare fördelat efter landskap (karta 2). Klassificeringen är gjord efter första siffran i postnumret från inkomna intresseanmälningar. Sveriges befolkning Karta 1* utbildning.se:s användare Karta 2 Mediesamarbeten Söktjänsten finns placerad på följande tidningars hemsidor: di.se, dn.se, city.se, expressen.se, gp.se, st.nu och datormagazin.se. Era utbildningar syns därmed även på respektive tidnings hemsida. Direkttrafik Direkttrafik gäller besökare som skriver in utbildning. se direkt i webbläsaren. Det är besökare som använt söktjänsten tidigare eller känner till oss via våra marknadsaktiviteter, som till exempel mässturnén. Kommentar: utbildning.se kommunicerar med personer spridda över hela landet och med naturligt fokus efter folkmängd. Våra marknadsföringsaktiviteter i form av bl.a. vår Mässturné bidrar till höga besökarantal i Stockholmsregionen. *Källa SCB:s Folkmängd i landskapen Populära kategorier 2

5 Populära kategorier 2008 jämfört med 2007 Statistiken visar vilka utbildningar som eftersökts under året. Många av de som efterfrågat utbildning under hösten 2008 kommer att genomföra dessa under 2009, således kan tabellen nedan även ses som en indikation på vilka områden som kommer att gå bra under det kommande året. Kategori Visningar 2008 Visningar Ledarskap 10,6 % 9,1 % 2. IT - Proffs 10,3 % 9,8 % 3. Ekonomi 9,6 % 10,3 % 4. Teknik 7,8 % 11,2 % 5. Coaching 4,9 % 3,7 % 6. Personal / HR 4,9 % 6,1 % 7. IT - Användare 4,7 % 6,2 % 8. IT - Design / Multimedia 4,5 % 5,5 % 9. Projekt 4,1 % 3,9 % 10. Inköp / Logistik 4,0 % 4,2 % 11. Arbetsmiljö / Hälsa 3,7 % 2,6 % 12. Juridik / Försäkring 3,7 % 2,8 % 13. Brandskydd / Säkerhet 3,3 % 3,2 % 14. Försäljning 3,1 % 2,7 % 15. Kommunikation / Info / PR 3,0 % 5,0 % 16. Vård / Omsorg 2,4 % n/a 17. Marknadsföring 2,2 % 2,1 % 18. MBA 1,9 % 1,4 % 19. Språk 1,9 % 3,0 % 20. Grafisk formgivning 1,7 % 1,8 % 21. Presentationsteknik 1,6 % 1,4 % 22. Kvalitet / Internrevision 1,4 % 0,7 % 23. Förhandling 1,2 % 1,2 % 24. Affärsmannaskap / Etik 0,9 % 1,1 % 25. Pedagogik 0,9 % 0,4 % 26. Rektorsutbildningar 0,8 % n/a 27. Kontor / Administration 0,5 % n/a 28. Föreläsare 0,2 % 0,3 % Totalt: 100 % 100 % Kommentar: Det området som växt mest under året är Coaching drivet bland annat av de satsningar som staten lägger på coaching för arbetssökande. Över tre miljarder avsätts till coaching av Arbetsförmedlingen och Trygghetsråden under de kommande tre åren vilket kräver att tusentals nya coacher utbildas. Ledarskap har även vuxit under året och här har UGL och coachande ledarskap drivit utvecklingen. En ny kategori som skapats under året är Vård/Omsorg som ökat snabbt. Detta är en stor sektor i Sverige som ofta eftersätts när det gäller kompetensutveckling. Genom ett nytt samarbete med Karolinska har vi arbetat för att öka kompetensutveckling inom detta område. 3

6 Populäraste utbildningarna 2008 Till höger listas de tio mest framsökta utbildningarna under 2008 fördelat per utbildningstyp. Vi ser att MBA är ett väldigt populärt område som drivs framåt av vårt MBA-stipendiat och vårt samarbete med Dagens Industri och Affärsvärlden. Utbildningar som ger certifikat eller diplom är ständigt populära. Medan personalavdelningar ser mer till innehållet ser vi en trend där individen även fokuserar på hur kunskapen kan användas i deras CV och karriärutveckling. Trenden med att det är individen snarare än personalavdelningen som köper in utbildning fortsätter i takt med internets framväxt. Företagsanpassad utbildning 1. Heta Arbeten 2. CSR Corporate Social Responsibiliby 3. Företagsanpassad undervisning språk 4. Kassaflödesanalys 5. Kulturkommunikation 6. Kundbemötande 7. Affärsmannaskap 8. Utbildningspaket el/elektronik 9. Missbruks- och beroendekunskap 10. Företagsanpassad Office utbildning Öppen utbildning 1. Executive MBA 2. Grafisk design 3. Kognitiv beteendeterapi (KBT) 4. Energideklaration 5. Stress- och Friskvårdsterapeut 6. Bokföring grund 7. Certifikat i Personaladministration 8. Löneadministration 9. Ekonomiassistent I 10. Full-time MBA E-learning 1. Allmän Elbehörighet 2. Certifikat redovisning och ekonomistyrning 3. Löneadministration på distans 4. Bokföring 5. Grafisk Design 6. Certifierad Redovisningsekonom 7. Certifierad Redovisningsassistent 8. Professionell fotografering 9. Marknadsföring och försäljning 10. MBA - distans 4

7 Intresseanmälan Vår tjänst intresseanmälan, som automatiskt kopplas till alla era utbildningar och företagsbeskrivning, är ett mycket bra sätt för er att hitta intresserade deltagare. Tips för att öka anmälningarna till era utbildningar: 1) Ring upp personen inom 24 timmar och fråga vad för information de efterfrågar. 2) Skicka information via e-post eller brev. 3) 4) Om bokning inte inkommit inom två veckor, ring upp personen igen! Kontakta oss för att optimera presentationen av era utbildningar i söktjänsten. Uppföljningsmail Två veckor efter att en person har gjort en intresseanmälan för en utbildning skickar vi ett frågeformulär till personen. Vi gör det för att säkerställa att besökaren har fått den information som efterfrågats för att ta ett beslut om var och när han/hon ska börja utbildas. Svaren på dessa frågor har under våren 2008 fördelat sig enligt följande: Undersökning Under hösten genomförde vi vår första medlemsundersökning där vi frågade köpare av utbildning var de främst sökt utbildning Svaret blev följande: Kanal Internet 83 % Utbildningskataloger 10 % Dagstidningar 4 % Facklitteratur 3 % Då undersökningen genomfördes bland de medlemmarna på utbildning.se finns givetvis en viss snedfördelning mot internet. Hur har du blivit kontaktad/fått information? Procent -08 Procent -07 Ja, de har ringt upp mig 18 % 28 % Ja, de har skickat e-post 43 % 32 % Ja, de har skickat hem ett brev / en katalog 14 % 8 % Nej, jag har inte hört någonting än 25 % 32 % Känner du att du fått all information som du behöver? Procent -08 Procent -07 Ja, jag har fått all information jag behöver 78 % 60 % Nej, jag har inte fått tillräckligt med information 22 % 40 % Kommer du att påbörja utbildningen? Procent -08 Procent -07 Nej, utbildningen var inget för mig 9 % 13 % Jag funderar fortfarande 61 % 44 % Jag har bestämt mig för att börja / ska anmäla mig 14 % 28 % Jag har redan anmält mig / börjat utbildning 16 % 15 % Kommentar: Det vanligaste sättet att kontakta en intresserad person är att skicka e-post. 22 procent tycker att de två veckor från det att de gjort en intresseanmälan inte fått tillräckligt med information från utbildaren. 30 procent av de personer som gjort en intresseanmälan i söktjänsten har efter två veckor bestämt sig för att börja alternativt redan anmält sig till utbildningen i fråga. Noterbart är att hela 61 procent fortfarande inte bestämt sig två veckor efter det att de gjort en intresseanmälan för en viss utbildning! Detta tyder på att den delen av besökarna fortfarande är mycket mottagliga för mer information från utbildaren i fråga samt att beslutsprocessen för val av utbildning ofta är längre än två veckor. 5

8 Få ut mer av er marknadsföring hos oss Vill du ha fler intresseanmälningar och att fler personer läser information om dina utbildningar på utbildning.se? I så fall ska du läsa nedanstående text. Om du följer instruktionerna nedan så kommer du med stor sannolikhet att få fler deltagare via utbildning.se! Mer än 50 procent av utbildning.se:s besökare hittar till oss via sökmotorer som Google, då de söker utbildningar på Internet. Vi lägger stort arbete på sökmotorsoptimerande åtgärder och idag finns utbildning.se mycket bra positionerat på Google för en stor del av sökningar som kan göras inom utbildning. Som kund till utbildning.se är det till dig fördel att utbildning.se kommer upp som nummer ett på Google. Desto högre upp i sökresultatet utbildning.se visas, desto större chans är det att användaren väljer att klicka sig vidare till vår sajt för att hitta dina utbildningar. När ditt utbildningsföretag och dina utbildningar är publicerade på utbildning.se, kan du själv bidra till att utbildning.se och just dina utbildningar lättare blir hittade i sökmotorerna, exempelvis Google. Det enda du behöver göra är att länka till din företagssida eller dina utbildningar på utbildning.se, från din egen hemsida. Då ökar chanserna att just du dyker högt upp bland sökresultaten, när någon söker efter utbildningar inom ditt område. Hur går det till? Det kräver inte mycket jobb från din sida. Vi skickar er en kort text som är sökmotorsoptimerad och klar att läggas upp på din hemsida. Länkar som denna är en av de viktigaste åtgärderna som bidrar till en bra placering i sökmotorerna, så vi hoppas du ser nyttan i detta och hjälper oss att marknadsföra ditt utbildningsföretag och dina utbildningar, genom en enkel länkning till dina utbildningar på utbildning.se. Hör av dig till Gry Joakimsen på utbildning.se:s informationsavdelning för mer information samt en färdig länktext för just ditt företag och utbildningar, 6

9 Sveriges största utbildningsföretag 2008 Årets konsultguide från Affärsvärlden visar följande siffror om utbildningsbranschen. Sifforna är tagna ifrån 2007 års årsredovisningar som offentliggjordes under hösten Namn Omsättning (MSEK) Ändring % Anställda Vinst (MSEK) 1 Lernia Mercuri International Sverige AB BTS Group Academedia Lexicon Yrkesakademin JENSEN education AB IFL vid handelshögskolan i Stockholm IHM Business School InfoKomp STF Ingenjörsutbildning SIPU Cornestone IBC Euroforum IREV Informator Teknologisk Institut (f.d. SIFU) Qurius Företagsuniversitetet Learning Tree International Mindset Berghs School of Communication Addskills MGruppen Celemi Silf Competence AB Wenell Management AB Competens Utbildningsborgen MiL Institute Global Knowledge Gällöfsta Företagsekonomiska Institutet 1888 AB IUC Utbildning Elbranschens Utv. & Utb. center Training Partner Vendator Konsult Astrakan Strategisk Utbildning IBT SIS Forum Totalt/genomsnitt Kommentar: Rapporten visar att de 40 största utbildningsföretagen i Sverige växte med i snitt 14 procent under 2007 jämfört med Vad rapporten ej tar hänsyn till är fördelningen mellan konsultning och utbildning som ofta är svårdefinierad. Vissa av ovan utbildningsföretag har även en betydande konsultdel inkluderat i siffrorna. Vår uppfattning på utbildning.se efter diskussioner med många utbildningsföretag är att marknaden växte ytterligare 2008 och flera utbildningsföretag även växte internationellt. I augusti 2009 när 2008 års årsredovisningar blir offentliga kommer vi att återkomma med ytterligare analys. 7

10 Statistik ifrån SCB (Statistiska Centralbyrån) Under första halvåret 2008 deltog 2,1 miljoner personer i någon form av personalutbildning. Det kan vara utbildningar, konferenser, seminarier eller studiedagar, men även introduktion för nya arbetsuppgifter. Antalet deltagare motsvarar 46 procent av de sysselsatta i åldrarna år under juni En person räknas som flera kursdeltagare om han/hon deltagit i mer än en kurs. Det totala antalet kursdeltagare i personalutbildning var 3,1 miljoner under perioden. Detta ger ett genomsnitt på 1,5 kurser per deltagande person och halvår. Källa: Personalutbildning SCB UF39 SM0801 Fördelning personalutbildning kön och sektorer januari - juni 2008 Deltagandet i personalutbildning var högst inom den offentliga sektorn, med 57 procent inom staten, 56 procent inom kommunerna, och 67 procent inom landstingen. Deltagandet var lägre i den privata sektorn, 43 procent bland privatanställda och lägst bland de egna företagarna med 24 procent. Lärarledd utbildning vanligast Deltagarna gick i genomsnitt 4,2 dagar i utbildning under första halvåret Den vanligaste utbildningsformen var lärarledd utbildning omfattande två tredjedelar av kurserna. Seminarier, konferenser och liknande stod för knappt en tredjedel medan självstudier enbart stod för en begränsad del av utbildningarna. De flesta utbildningarna genomfördes helt på arbetstid, 93 procent. Resterande utbildningar skedde helt eller delvis på fritiden, med ungefär lika stor andel vardera. Under första halvåret 2008 användes 2,1 procent av den sammanlagda arbetstiden för alla sysselsatta till personalutbildning. Generella utbildningar vanligast Kunskaperna från utbildningarna kan oftast användas hos en annan arbetsgivare inom samma bransch. För drygt hälften av utbildningarna kan kunskaperna även användas inom en annan bransch. De flesta, 64 procent av kurserna, anordnades av företaget/ arbetsgivaren, 11 procent av ett utbildningsföretag och 14 procent av ett annat företag. Procent 100 Andelen personer i personalutbildning per sektor och kön, första halvåret Kvinnor Män Kvinnor utbildar sig mer Kvinnors deltagande i personalutbildning var högre än männens. Under första halvåret 2008 deltog 49 procent av de sysselsatta kvinnorna i någon form av personalutbildning, bland männen deltog 43 procent. Antalet utbildade kvinnor och män är däremot ungefär lika många, lite drygt 1 miljon vardera. Alla sektorer Stat Kommun Landsting Privat Företagare Det lönar sig att arbeta hos samma arbetsgivare Andelen personer i personalutbildning ökar med längden på anställningstiden hos samma arbetsgivare. Detta gäller framförallt för kvinnor och för anställningstid upp till tio år. För kvinnor med en anställningstid på 0-2 år deltog 40 procent i någon form av personalutbildning. För kvinnor med 6-10 års anställningstid var deltagandet 55 procent. För män var deltagandet drygt 40 procent oavsett längden på anställningstiden. Fackligt anslutna utbildar sig mest För de fackligt anslutna var medlemmarna i SACO de flitigaste deltagarna i personalutbildning, med 66 procent. För de som inte är anslutna till något fackförbund var deltagandet 40 procent. Kommentar: Statistiken ifrån SCB visar att fler utbildar sig under 2008 jämfört med 2007 samt att kvinnor, fackligt anslutna och personer i offentlig sektor utbildas mest. Denna statistik är bidragande till vårt beslut att under 2009 ge ut en utbildningskatalog riktad mot just fackligt anslutna chefer. Läs mer om detta nya projekt under Nyheter inför

11 Nytt ifrån utbildning.se 2008 Finduddannelse.dk har etablerat sig som den ledande danska sajten för utbildningssök.vi lanserade vår nya sajt, i Danmark i mars 2008 och har på mycket kort tid tagit positionen som Danmarks största utbildningsportal. Vårt mål är att fortsätta öka från dagens besökare per månad till under 2009 och bli den naturliga startplatsen i Danmark för alla som söker kompetensutveckling. Vi kommer att nå målet genom effektiv sökmotorpositionering samt strategiska mediesamarbeten. Vi driver idag utbildningssektionen på en av Danmarks största dagstidningar (Berlingske Tidende). Kundinloggning Under sommaren 2008 lanserade vi kundinloggning så att ni som kund enkelt själva kan logga in och uppdatera er information på. Ni kan redigera informationen om ert företag, era utbildningar samt lägga in och ta bort utbildningar. En nyhet är att ni även kan se er statistik online direkt samt ladda ner excellistor med eventuella intresseanmälningar. Organisationsidentifiering En nyhet som vi lanserade vid årsskiftet 2008/2009 är möjligheten för er att se exakt vilka företag som står bakom visningarna av era utbildningar! Detta är en tjänst vi köper in ifrån Webtrends till alla våra kunder och innebär att ni via kundinloggningen får en lista på vilka företag som kikat på specifika utbildningar. Endast de företag som har fast IP-adress kan taggas upp, i övriga fall syns internetleverantören. Det ger användbar information till er och ni kan lättare spåra resultatet utav en medverkan hos oss samt få nya leads och uppslag för egen försäljning. Denna tjänst ingår nu utan kostnad i ert baspaket. 9

12 Nyheter inför 2009 Internationell expansion fortsätter Vi tror utbildningsmarknaden i Europa kommer att växa under de kommande åren och bli ett prioriterat område för företag och politiker. För att Europa ska vara konkurrenskraftigt kommer stora satsningar på utbildning och ett livslångt lärande krävas. Vi tror även att trenden kommer att gå mot större utbildningssatsningar från politiker på kompetensutveckling samt en ökad fokus på individen. Vi tror att individen själv kommer att få ta ett större ansvar för att hitta sin utbildning. Grundat på dessa förutsättningar samt den mycket lyckade expansion vi haft i norden med att skapa de bästa utbildningsportalerna i både Sverige och Danmark kommer vi att fortsätta expansionen under Under det kommande året kommer vi att lansera en utbildningssöktjänst i Finland under domänen vilket motsvarar utbildning.se på finska samt en utbildningssöktjänst i Storbritannien under domänen co.uk. Eftersom MBA fortsätter vara ett mycket populärt område har vi även lanserat en internationell MBA guide under domänen Har ert utbildningsföretag verksamhet i något annat land än Sverige, konakta oss gärna för en diskussion hur vi kan hjälpa er att rekrytera fler kursdeltagare i dessa länder. För er som är kunder i Sverige idag kan vi erbjuda mycket bra villkor i de nya länderna. Vår vision att skapa världens bästa söktjänst kvarstår och vi kommer att ta ett stort steg mot vår vision under

13 Ny chefskatalog tillsammans med fackförbunden JUSEK, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna I september 2009 lanserar vi en utbildningskatalog med utbildningar för chefer. Katalogen ges ut tillsammans med fackförbunden, JUSEK, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna och skickas till samtliga av deras medlemmar som är chefer. Totalt kommer den att skickas till chefer runt om i Sverige. Denna katalog är en av de största satsningarna vi gjort och den innebär även en stor satsning ifrån tre av Sverige största fackförbund där målet är att inspirera fler chefer att kompetensutveckla sig. Rapporten ifrån SCB visar tydligt att fackligt anslutna akademiker är de som utbildar sig mest i Sverige och det är just denna målgrupp katalogen har. utbildning.se på fackförbundens hemsidor I samband med att vi inleder samarbetet med fackförbunden kommer utbildning.se:s söktjänst att integreras på fackförbundens hemsidor och dessa nya utbildningssektioner kommer att marknadsföras till fackens medlemmar. Detta samarbete innebär bättre exponering för samtliga kunder till utbildning.se. 11

14 Avslutande ord Jag hoppas att ni tagit er tid och tittat igenom utbildningsbarometern och att ni finner informationen användbar och intressant. Vårt mål är att bidra till ett livslångt lärande där gränsen mellan skola och arbete suddas ut. Vi hoppas kunna bidra till detta genom att erbjuda världens bästa kanal för utbildningsköpare och utbildningsleverantörer. För att kunna göra detta måste vi kontinuerligt utvecklas, bli bättre och blicka framåt. Ett mycket händelserikt 2008 på utbildning.se kan sammanfattas enligt följande: Rekord i unika besökare på utbildning.se under en månad ( personer i nov-08) Lanserat söktjänsten i Danmark och vuxit till Danmarks största utbildningsportal på mindre än nio månader, finduddannelse.dk. En kraftig vidareutveckling av söktjänsten för fritidskurser i Sverige som nu har över besökare varje månad, Nya samarbetsavtal med några av Nordens största dagstidningar, Expressen, Berlingske, City och Helsingin Sanomat samt bibehållet samarbetet med DI och DN. Utgivning av fyra tidningar/kataloger med en total upplaga på exemplar där vi lyft fram utbildningsbranschen och uppmanat fler att utbilda sig. Framförallt har vi haft kul och jobbat hårt! En annan mycket viktig del i vårt arbete är att förse våra kunder med ett utförligt utvärderingsunderlag, som du nu håller i din hand. Med vänliga hälsningar, Jag vill passa på att tacka för förtroendet i och med att ni valt att marknadsföra er med hjälp av oss under 2008 och vi ser fram emot att göra vad vi kan för att hjälpa er med rekryteringen av nya deltagare under Fredrik Andersson, Informationschef 12

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling Omsatte 2,1 mdr kronor 2010 Finns på 90 orter i Sverige Har

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Nr. 1 / Februari 2009 KOMPETENS- UTVECKLING

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Nr. 1 / Februari 2009 KOMPETENS- UTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS Nr. 1 / Februari 2009 KOMPETENS-

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

ECOonline AB - Social Media strategi

ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline AB - Social Media strategi ECOonline är ett IT- och Programvaruföretag. ECOonline är idag inte närvarande på några sociala medier. Eftersom sociala medier vid en första anblick kan verka oöverskådliga

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Copyright IVAO Sweden, 2011 se-hq@ivao.aero

Copyright IVAO Sweden, 2011 se-hq@ivao.aero Intro Hej medlem! Först vill jag säga att på grund av problem med IVAO:s mailservrar kan vi ej skicka ut detta medlemsbrev via mail som vanligt, utan lägger det i vårat forum. Divisionen har nu varit igång

Läs mer