Besökare på utbildning.se våren 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besökare på utbildning.se våren 2008"

Transkript

1 1 jan. 31 dec. 2008

2 Utbildningsbarometern är en statistiksammanställning gjord av utbildning.se för att identifiera vilka utbildningsområden som är populära, samt vilket beteende personer har när de söker utbildning. Statistiken är insamlad ifrån de personerna som sökt utbildning via utbildning.se under utbildning.se drivs av. Vårt mål är att hjälpa företag och personer i arbetslivet att hitta rätt utbildning. Vår främsta kanal är där vi samlat över 4200 utbildningar från 350 olika utbildningsföretag. Under 2008 användes söktjänsten av i snitt personer per månad. Vi ger även ut flera tidningar inom utbildning och kompetensutveckling samt genomför Sveriges största mässturné för utbildningsföretag. Företagsutbildningar ingår i Studentumkoncernen som är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien samt på den globala utbildningsmarknaden. Vi är idag 60 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm. utbildning.se:s besökare Historisk besökarutveckling för söktjänsten 1 Varifrån kommer besökarna till utbildning.se? 2 SEO Sökmotorsoptimering 2 Mediesamarbeten 2 Direkttrafik 2 Geografisk fördelning 2 Populära kategorier 2008 jämfört med Populäraste utbildningarna Intresseanmälan 5 Uppföljningsmail 5 Få ut mer av er marknadsföring hos oss 6 Sveriges största utbildningsföretag Statistik ifrån SCB (Statistiska Centralbyrån) 8 Nytt ifrån utbildning.se Nyheter inför Internationell expansion fortsätter 10 Ny chefskatalog 11 Avslutande ord 12

3 utbildning.se:s besökare 2008 Besökstatistiken beskriver antalet unika besök i söktjänsten. Unika besökare mäts med det amerikanska statistikprogrammet Webtrends (www.webbtrends.com). Webtrends är en av fyra godkända leverantörer av statistik till KIA-index. Vår besökarstatistik finns med på KIA-index som är Sveriges Annonsörers officiella lista med besökarstatistik från Sveriges ledande sajter. Vårt nätverk av sajter ligger med under beteckningen Studentumnätverket. Besökare på utbildning.se våren 2008 Månad Ökning Januari % Februari % Mars % April % Maj % Juni % Juli % Augusti % September % Oktober % November % December % Totalt: % Kommentar: Mellan 2006 och 2007 ökade trafiken med hela 95 procent. Årets ökning uppgår till 39 procent vilket innebär att vi fortsätter öka i mycket hög takt. Under 2008 hade vi i snitt unika besökare per månad som aktivt sökte efter utbildning. Vi ser nedgångar under semesterveckor då färre yrkesverksamma söker kompetensutveckling; under juni, juli, december ligger snittet på medan det ligger på över under augusti till oktober. Historisk besökarutveckling för söktjänsten Antal unika besökare Besökare augusti 2004 december 2008 Kommentar: I diagrammet syns utvecklingen för utbildning.se under de fyra år som gått sedan vi lanserade söktjänsten. Trendlinjen pekar tydligt uppåt och vi arbetar hårt med att fortsätta öka antalet användare. 1

4 Varifrån kommer besökarna till utbildning.se? Majoriteten av besökarna går idag in på utbildning. se via någon sökmotor och då främst via Google. Söktjänsten används även på våra mediepartners hemsidor och 15 procent av alla besökare går direkt in på utbildning.se. SEO Sökmotorsoptimering Av de besökare som kommer in på utbildning.se via en sökmotor såsom Google, Yahoo, Altavista, MSN, kommer merparten via de organiska träfflistorna. Idag finns utbildning.se mycket bra positionerat på Google för en stor del av de sökningar som görs inom utbildning. Exempel på flödesschema: 1) Sökning på Google. Ex. Utbildning coaching Stockholm. 2) 3) 4) 5) Besökaren klickar på utbildning.se som kommer på plats 1 på Google. Besökaren kommer till en listsida med 64 coachutbildningar i Stockholm. Besökaren klickar på 1-3 olika utbildningar och får upp produktbladet för de specifika utbildningarna. Besökaren går antingen vidare till utbildningsföretagets egen hemsida, gör en intresseanmälan eller kontaktar utbildningsföretaget direkt via hemsida/telefon som exponeras på varje utbildning. 6) Besökaren lämnar utbildning.se Geografisk fördelning Nedanstående statistik visar hur användarna är indelade geografiskt, mätt från intresseanmälningar som inkommit under hösten. De två kartor nedan visar dels Sveriges befolkning procentmässigt fördelat över landskap (karta 1) och utbildning.se:s användare fördelat efter landskap (karta 2). Klassificeringen är gjord efter första siffran i postnumret från inkomna intresseanmälningar. Sveriges befolkning Karta 1* utbildning.se:s användare Karta 2 Mediesamarbeten Söktjänsten finns placerad på följande tidningars hemsidor: di.se, dn.se, city.se, expressen.se, gp.se, st.nu och datormagazin.se. Era utbildningar syns därmed även på respektive tidnings hemsida. Direkttrafik Direkttrafik gäller besökare som skriver in utbildning. se direkt i webbläsaren. Det är besökare som använt söktjänsten tidigare eller känner till oss via våra marknadsaktiviteter, som till exempel mässturnén. Kommentar: utbildning.se kommunicerar med personer spridda över hela landet och med naturligt fokus efter folkmängd. Våra marknadsföringsaktiviteter i form av bl.a. vår Mässturné bidrar till höga besökarantal i Stockholmsregionen. *Källa SCB:s Folkmängd i landskapen Populära kategorier 2

5 Populära kategorier 2008 jämfört med 2007 Statistiken visar vilka utbildningar som eftersökts under året. Många av de som efterfrågat utbildning under hösten 2008 kommer att genomföra dessa under 2009, således kan tabellen nedan även ses som en indikation på vilka områden som kommer att gå bra under det kommande året. Kategori Visningar 2008 Visningar Ledarskap 10,6 % 9,1 % 2. IT - Proffs 10,3 % 9,8 % 3. Ekonomi 9,6 % 10,3 % 4. Teknik 7,8 % 11,2 % 5. Coaching 4,9 % 3,7 % 6. Personal / HR 4,9 % 6,1 % 7. IT - Användare 4,7 % 6,2 % 8. IT - Design / Multimedia 4,5 % 5,5 % 9. Projekt 4,1 % 3,9 % 10. Inköp / Logistik 4,0 % 4,2 % 11. Arbetsmiljö / Hälsa 3,7 % 2,6 % 12. Juridik / Försäkring 3,7 % 2,8 % 13. Brandskydd / Säkerhet 3,3 % 3,2 % 14. Försäljning 3,1 % 2,7 % 15. Kommunikation / Info / PR 3,0 % 5,0 % 16. Vård / Omsorg 2,4 % n/a 17. Marknadsföring 2,2 % 2,1 % 18. MBA 1,9 % 1,4 % 19. Språk 1,9 % 3,0 % 20. Grafisk formgivning 1,7 % 1,8 % 21. Presentationsteknik 1,6 % 1,4 % 22. Kvalitet / Internrevision 1,4 % 0,7 % 23. Förhandling 1,2 % 1,2 % 24. Affärsmannaskap / Etik 0,9 % 1,1 % 25. Pedagogik 0,9 % 0,4 % 26. Rektorsutbildningar 0,8 % n/a 27. Kontor / Administration 0,5 % n/a 28. Föreläsare 0,2 % 0,3 % Totalt: 100 % 100 % Kommentar: Det området som växt mest under året är Coaching drivet bland annat av de satsningar som staten lägger på coaching för arbetssökande. Över tre miljarder avsätts till coaching av Arbetsförmedlingen och Trygghetsråden under de kommande tre åren vilket kräver att tusentals nya coacher utbildas. Ledarskap har även vuxit under året och här har UGL och coachande ledarskap drivit utvecklingen. En ny kategori som skapats under året är Vård/Omsorg som ökat snabbt. Detta är en stor sektor i Sverige som ofta eftersätts när det gäller kompetensutveckling. Genom ett nytt samarbete med Karolinska har vi arbetat för att öka kompetensutveckling inom detta område. 3

6 Populäraste utbildningarna 2008 Till höger listas de tio mest framsökta utbildningarna under 2008 fördelat per utbildningstyp. Vi ser att MBA är ett väldigt populärt område som drivs framåt av vårt MBA-stipendiat och vårt samarbete med Dagens Industri och Affärsvärlden. Utbildningar som ger certifikat eller diplom är ständigt populära. Medan personalavdelningar ser mer till innehållet ser vi en trend där individen även fokuserar på hur kunskapen kan användas i deras CV och karriärutveckling. Trenden med att det är individen snarare än personalavdelningen som köper in utbildning fortsätter i takt med internets framväxt. Företagsanpassad utbildning 1. Heta Arbeten 2. CSR Corporate Social Responsibiliby 3. Företagsanpassad undervisning språk 4. Kassaflödesanalys 5. Kulturkommunikation 6. Kundbemötande 7. Affärsmannaskap 8. Utbildningspaket el/elektronik 9. Missbruks- och beroendekunskap 10. Företagsanpassad Office utbildning Öppen utbildning 1. Executive MBA 2. Grafisk design 3. Kognitiv beteendeterapi (KBT) 4. Energideklaration 5. Stress- och Friskvårdsterapeut 6. Bokföring grund 7. Certifikat i Personaladministration 8. Löneadministration 9. Ekonomiassistent I 10. Full-time MBA E-learning 1. Allmän Elbehörighet 2. Certifikat redovisning och ekonomistyrning 3. Löneadministration på distans 4. Bokföring 5. Grafisk Design 6. Certifierad Redovisningsekonom 7. Certifierad Redovisningsassistent 8. Professionell fotografering 9. Marknadsföring och försäljning 10. MBA - distans 4

7 Intresseanmälan Vår tjänst intresseanmälan, som automatiskt kopplas till alla era utbildningar och företagsbeskrivning, är ett mycket bra sätt för er att hitta intresserade deltagare. Tips för att öka anmälningarna till era utbildningar: 1) Ring upp personen inom 24 timmar och fråga vad för information de efterfrågar. 2) Skicka information via e-post eller brev. 3) 4) Om bokning inte inkommit inom två veckor, ring upp personen igen! Kontakta oss för att optimera presentationen av era utbildningar i söktjänsten. Uppföljningsmail Två veckor efter att en person har gjort en intresseanmälan för en utbildning skickar vi ett frågeformulär till personen. Vi gör det för att säkerställa att besökaren har fått den information som efterfrågats för att ta ett beslut om var och när han/hon ska börja utbildas. Svaren på dessa frågor har under våren 2008 fördelat sig enligt följande: Undersökning Under hösten genomförde vi vår första medlemsundersökning där vi frågade köpare av utbildning var de främst sökt utbildning Svaret blev följande: Kanal Internet 83 % Utbildningskataloger 10 % Dagstidningar 4 % Facklitteratur 3 % Då undersökningen genomfördes bland de medlemmarna på utbildning.se finns givetvis en viss snedfördelning mot internet. Hur har du blivit kontaktad/fått information? Procent -08 Procent -07 Ja, de har ringt upp mig 18 % 28 % Ja, de har skickat e-post 43 % 32 % Ja, de har skickat hem ett brev / en katalog 14 % 8 % Nej, jag har inte hört någonting än 25 % 32 % Känner du att du fått all information som du behöver? Procent -08 Procent -07 Ja, jag har fått all information jag behöver 78 % 60 % Nej, jag har inte fått tillräckligt med information 22 % 40 % Kommer du att påbörja utbildningen? Procent -08 Procent -07 Nej, utbildningen var inget för mig 9 % 13 % Jag funderar fortfarande 61 % 44 % Jag har bestämt mig för att börja / ska anmäla mig 14 % 28 % Jag har redan anmält mig / börjat utbildning 16 % 15 % Kommentar: Det vanligaste sättet att kontakta en intresserad person är att skicka e-post. 22 procent tycker att de två veckor från det att de gjort en intresseanmälan inte fått tillräckligt med information från utbildaren. 30 procent av de personer som gjort en intresseanmälan i söktjänsten har efter två veckor bestämt sig för att börja alternativt redan anmält sig till utbildningen i fråga. Noterbart är att hela 61 procent fortfarande inte bestämt sig två veckor efter det att de gjort en intresseanmälan för en viss utbildning! Detta tyder på att den delen av besökarna fortfarande är mycket mottagliga för mer information från utbildaren i fråga samt att beslutsprocessen för val av utbildning ofta är längre än två veckor. 5

8 Få ut mer av er marknadsföring hos oss Vill du ha fler intresseanmälningar och att fler personer läser information om dina utbildningar på utbildning.se? I så fall ska du läsa nedanstående text. Om du följer instruktionerna nedan så kommer du med stor sannolikhet att få fler deltagare via utbildning.se! Mer än 50 procent av utbildning.se:s besökare hittar till oss via sökmotorer som Google, då de söker utbildningar på Internet. Vi lägger stort arbete på sökmotorsoptimerande åtgärder och idag finns utbildning.se mycket bra positionerat på Google för en stor del av sökningar som kan göras inom utbildning. Som kund till utbildning.se är det till dig fördel att utbildning.se kommer upp som nummer ett på Google. Desto högre upp i sökresultatet utbildning.se visas, desto större chans är det att användaren väljer att klicka sig vidare till vår sajt för att hitta dina utbildningar. När ditt utbildningsföretag och dina utbildningar är publicerade på utbildning.se, kan du själv bidra till att utbildning.se och just dina utbildningar lättare blir hittade i sökmotorerna, exempelvis Google. Det enda du behöver göra är att länka till din företagssida eller dina utbildningar på utbildning.se, från din egen hemsida. Då ökar chanserna att just du dyker högt upp bland sökresultaten, när någon söker efter utbildningar inom ditt område. Hur går det till? Det kräver inte mycket jobb från din sida. Vi skickar er en kort text som är sökmotorsoptimerad och klar att läggas upp på din hemsida. Länkar som denna är en av de viktigaste åtgärderna som bidrar till en bra placering i sökmotorerna, så vi hoppas du ser nyttan i detta och hjälper oss att marknadsföra ditt utbildningsföretag och dina utbildningar, genom en enkel länkning till dina utbildningar på utbildning.se. Hör av dig till Gry Joakimsen på utbildning.se:s informationsavdelning för mer information samt en färdig länktext för just ditt företag och utbildningar, 6

9 Sveriges största utbildningsföretag 2008 Årets konsultguide från Affärsvärlden visar följande siffror om utbildningsbranschen. Sifforna är tagna ifrån 2007 års årsredovisningar som offentliggjordes under hösten Namn Omsättning (MSEK) Ändring % Anställda Vinst (MSEK) 1 Lernia Mercuri International Sverige AB BTS Group Academedia Lexicon Yrkesakademin JENSEN education AB IFL vid handelshögskolan i Stockholm IHM Business School InfoKomp STF Ingenjörsutbildning SIPU Cornestone IBC Euroforum IREV Informator Teknologisk Institut (f.d. SIFU) Qurius Företagsuniversitetet Learning Tree International Mindset Berghs School of Communication Addskills MGruppen Celemi Silf Competence AB Wenell Management AB Competens Utbildningsborgen MiL Institute Global Knowledge Gällöfsta Företagsekonomiska Institutet 1888 AB IUC Utbildning Elbranschens Utv. & Utb. center Training Partner Vendator Konsult Astrakan Strategisk Utbildning IBT SIS Forum Totalt/genomsnitt Kommentar: Rapporten visar att de 40 största utbildningsföretagen i Sverige växte med i snitt 14 procent under 2007 jämfört med Vad rapporten ej tar hänsyn till är fördelningen mellan konsultning och utbildning som ofta är svårdefinierad. Vissa av ovan utbildningsföretag har även en betydande konsultdel inkluderat i siffrorna. Vår uppfattning på utbildning.se efter diskussioner med många utbildningsföretag är att marknaden växte ytterligare 2008 och flera utbildningsföretag även växte internationellt. I augusti 2009 när 2008 års årsredovisningar blir offentliga kommer vi att återkomma med ytterligare analys. 7

10 Statistik ifrån SCB (Statistiska Centralbyrån) Under första halvåret 2008 deltog 2,1 miljoner personer i någon form av personalutbildning. Det kan vara utbildningar, konferenser, seminarier eller studiedagar, men även introduktion för nya arbetsuppgifter. Antalet deltagare motsvarar 46 procent av de sysselsatta i åldrarna år under juni En person räknas som flera kursdeltagare om han/hon deltagit i mer än en kurs. Det totala antalet kursdeltagare i personalutbildning var 3,1 miljoner under perioden. Detta ger ett genomsnitt på 1,5 kurser per deltagande person och halvår. Källa: Personalutbildning SCB UF39 SM0801 Fördelning personalutbildning kön och sektorer januari - juni 2008 Deltagandet i personalutbildning var högst inom den offentliga sektorn, med 57 procent inom staten, 56 procent inom kommunerna, och 67 procent inom landstingen. Deltagandet var lägre i den privata sektorn, 43 procent bland privatanställda och lägst bland de egna företagarna med 24 procent. Lärarledd utbildning vanligast Deltagarna gick i genomsnitt 4,2 dagar i utbildning under första halvåret Den vanligaste utbildningsformen var lärarledd utbildning omfattande två tredjedelar av kurserna. Seminarier, konferenser och liknande stod för knappt en tredjedel medan självstudier enbart stod för en begränsad del av utbildningarna. De flesta utbildningarna genomfördes helt på arbetstid, 93 procent. Resterande utbildningar skedde helt eller delvis på fritiden, med ungefär lika stor andel vardera. Under första halvåret 2008 användes 2,1 procent av den sammanlagda arbetstiden för alla sysselsatta till personalutbildning. Generella utbildningar vanligast Kunskaperna från utbildningarna kan oftast användas hos en annan arbetsgivare inom samma bransch. För drygt hälften av utbildningarna kan kunskaperna även användas inom en annan bransch. De flesta, 64 procent av kurserna, anordnades av företaget/ arbetsgivaren, 11 procent av ett utbildningsföretag och 14 procent av ett annat företag. Procent 100 Andelen personer i personalutbildning per sektor och kön, första halvåret Kvinnor Män Kvinnor utbildar sig mer Kvinnors deltagande i personalutbildning var högre än männens. Under första halvåret 2008 deltog 49 procent av de sysselsatta kvinnorna i någon form av personalutbildning, bland männen deltog 43 procent. Antalet utbildade kvinnor och män är däremot ungefär lika många, lite drygt 1 miljon vardera. Alla sektorer Stat Kommun Landsting Privat Företagare Det lönar sig att arbeta hos samma arbetsgivare Andelen personer i personalutbildning ökar med längden på anställningstiden hos samma arbetsgivare. Detta gäller framförallt för kvinnor och för anställningstid upp till tio år. För kvinnor med en anställningstid på 0-2 år deltog 40 procent i någon form av personalutbildning. För kvinnor med 6-10 års anställningstid var deltagandet 55 procent. För män var deltagandet drygt 40 procent oavsett längden på anställningstiden. Fackligt anslutna utbildar sig mest För de fackligt anslutna var medlemmarna i SACO de flitigaste deltagarna i personalutbildning, med 66 procent. För de som inte är anslutna till något fackförbund var deltagandet 40 procent. Kommentar: Statistiken ifrån SCB visar att fler utbildar sig under 2008 jämfört med 2007 samt att kvinnor, fackligt anslutna och personer i offentlig sektor utbildas mest. Denna statistik är bidragande till vårt beslut att under 2009 ge ut en utbildningskatalog riktad mot just fackligt anslutna chefer. Läs mer om detta nya projekt under Nyheter inför

11 Nytt ifrån utbildning.se 2008 Finduddannelse.dk har etablerat sig som den ledande danska sajten för utbildningssök.vi lanserade vår nya sajt, i Danmark i mars 2008 och har på mycket kort tid tagit positionen som Danmarks största utbildningsportal. Vårt mål är att fortsätta öka från dagens besökare per månad till under 2009 och bli den naturliga startplatsen i Danmark för alla som söker kompetensutveckling. Vi kommer att nå målet genom effektiv sökmotorpositionering samt strategiska mediesamarbeten. Vi driver idag utbildningssektionen på en av Danmarks största dagstidningar (Berlingske Tidende). Kundinloggning Under sommaren 2008 lanserade vi kundinloggning så att ni som kund enkelt själva kan logga in och uppdatera er information på. Ni kan redigera informationen om ert företag, era utbildningar samt lägga in och ta bort utbildningar. En nyhet är att ni även kan se er statistik online direkt samt ladda ner excellistor med eventuella intresseanmälningar. Organisationsidentifiering En nyhet som vi lanserade vid årsskiftet 2008/2009 är möjligheten för er att se exakt vilka företag som står bakom visningarna av era utbildningar! Detta är en tjänst vi köper in ifrån Webtrends till alla våra kunder och innebär att ni via kundinloggningen får en lista på vilka företag som kikat på specifika utbildningar. Endast de företag som har fast IP-adress kan taggas upp, i övriga fall syns internetleverantören. Det ger användbar information till er och ni kan lättare spåra resultatet utav en medverkan hos oss samt få nya leads och uppslag för egen försäljning. Denna tjänst ingår nu utan kostnad i ert baspaket. 9

12 Nyheter inför 2009 Internationell expansion fortsätter Vi tror utbildningsmarknaden i Europa kommer att växa under de kommande åren och bli ett prioriterat område för företag och politiker. För att Europa ska vara konkurrenskraftigt kommer stora satsningar på utbildning och ett livslångt lärande krävas. Vi tror även att trenden kommer att gå mot större utbildningssatsningar från politiker på kompetensutveckling samt en ökad fokus på individen. Vi tror att individen själv kommer att få ta ett större ansvar för att hitta sin utbildning. Grundat på dessa förutsättningar samt den mycket lyckade expansion vi haft i norden med att skapa de bästa utbildningsportalerna i både Sverige och Danmark kommer vi att fortsätta expansionen under Under det kommande året kommer vi att lansera en utbildningssöktjänst i Finland under domänen vilket motsvarar utbildning.se på finska samt en utbildningssöktjänst i Storbritannien under domänen co.uk. Eftersom MBA fortsätter vara ett mycket populärt område har vi även lanserat en internationell MBA guide under domänen Har ert utbildningsföretag verksamhet i något annat land än Sverige, konakta oss gärna för en diskussion hur vi kan hjälpa er att rekrytera fler kursdeltagare i dessa länder. För er som är kunder i Sverige idag kan vi erbjuda mycket bra villkor i de nya länderna. Vår vision att skapa världens bästa söktjänst kvarstår och vi kommer att ta ett stort steg mot vår vision under

13 Ny chefskatalog tillsammans med fackförbunden JUSEK, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna I september 2009 lanserar vi en utbildningskatalog med utbildningar för chefer. Katalogen ges ut tillsammans med fackförbunden, JUSEK, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna och skickas till samtliga av deras medlemmar som är chefer. Totalt kommer den att skickas till chefer runt om i Sverige. Denna katalog är en av de största satsningarna vi gjort och den innebär även en stor satsning ifrån tre av Sverige största fackförbund där målet är att inspirera fler chefer att kompetensutveckla sig. Rapporten ifrån SCB visar tydligt att fackligt anslutna akademiker är de som utbildar sig mest i Sverige och det är just denna målgrupp katalogen har. utbildning.se på fackförbundens hemsidor I samband med att vi inleder samarbetet med fackförbunden kommer utbildning.se:s söktjänst att integreras på fackförbundens hemsidor och dessa nya utbildningssektioner kommer att marknadsföras till fackens medlemmar. Detta samarbete innebär bättre exponering för samtliga kunder till utbildning.se. 11

14 Avslutande ord Jag hoppas att ni tagit er tid och tittat igenom utbildningsbarometern och att ni finner informationen användbar och intressant. Vårt mål är att bidra till ett livslångt lärande där gränsen mellan skola och arbete suddas ut. Vi hoppas kunna bidra till detta genom att erbjuda världens bästa kanal för utbildningsköpare och utbildningsleverantörer. För att kunna göra detta måste vi kontinuerligt utvecklas, bli bättre och blicka framåt. Ett mycket händelserikt 2008 på utbildning.se kan sammanfattas enligt följande: Rekord i unika besökare på utbildning.se under en månad ( personer i nov-08) Lanserat söktjänsten i Danmark och vuxit till Danmarks största utbildningsportal på mindre än nio månader, finduddannelse.dk. En kraftig vidareutveckling av söktjänsten för fritidskurser i Sverige som nu har över besökare varje månad, Nya samarbetsavtal med några av Nordens största dagstidningar, Expressen, Berlingske, City och Helsingin Sanomat samt bibehållet samarbetet med DI och DN. Utgivning av fyra tidningar/kataloger med en total upplaga på exemplar där vi lyft fram utbildningsbranschen och uppmanat fler att utbilda sig. Framförallt har vi haft kul och jobbat hårt! En annan mycket viktig del i vårt arbete är att förse våra kunder med ett utförligt utvärderingsunderlag, som du nu håller i din hand. Med vänliga hälsningar, Jag vill passa på att tacka för förtroendet i och med att ni valt att marknadsföra er med hjälp av oss under 2008 och vi ser fram emot att göra vad vi kan för att hjälpa er med rekryteringen av nya deltagare under Fredrik Andersson, Informationschef 12

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20%

Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Kundcase: Go Nature Så ökade Go Nature sin onlineförsäljning med 20% Go Nature med Jajja Topp-10 placeringar på de viktigaste sökfraserna. Ökad konvertering från fler relevanta besökare Fler återkommande

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök GARANTERAT 20% ÖKAD TRAFIK Utan Jajja SEO Din hemsida besöks inte av potentiella kunder De som hittar din hemsida tillhör inte din målgrupp Dina besökare lämnar

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut vad folk söker vad de hittar Innehåll Introduktion... 3 Om rapporten... 3 Searcher Intent Modelling och Carretera... 3 Termer... 4 Nyckelpåverkare...

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer