FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/ Sid 1(2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)"

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande* Val av mötesordförande Val av sekreterare Val av justerare Anmälda förhinder Adjungeringar Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Rapport Rapport på verksamhetsplanen* Vice ordförande* Kanslichef* Kommunikationschef* Näringslivschef* Projektledare THS Armada* Head of THS International* Cheferna för utbildningsinflytande* Studiesocialt ansvarig* Evenemangschef* Mottagningssamordnare* Ledningsgruppen Emma Fogelström Charlotte Permin-Fager Sebastian Ols Fabian Wahlgren Martin Koskela Ivy Wang Sara Blomqvist, Per-Viktor Bryntesson & Emilia Wallin Douglas Victor Victor Olsson Christian Virtala

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/ Sid 2(2) Chefredaktör Osqledaren* Axel Hammarbäck 3. Beslutsuppföljning Styrelsebeslut* Styrelsens actions points 4. Stadfästelse av delegationsbeslut Stadfästelse av eventuella presidiebeslut Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 5. Beslutspunkter 5.1. Utlysning av fyllnadsval för Datasektionen och Fria sektionen* 6. Diskussionspunkter 7. Övrigt Övriga frågor Sammanfattning till hemsidan Nästa möte Val av nästkommande mötesordförande Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 kl , Kröken, Nymble Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga den 18 april Inför verksamhetsårets femte och sista Kårfullmäktige är det nu dags för Kårstyrelsens rapportmöte tillsammans med THS Ledningsgrupp och kanslichef. Stockholm, 15 april 2013 Emma Fogelström Vice ordförande THS Välkommen!

4 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 1.1 Utarbeta en värdegrund bestående av kärnvärden, åsiktsdokument och arbetsprinciper KS: Ta fram åsiktsdokument och arbetsprinciper (feb/mars) Kärnvärden togs fram i slutet av 11/12 1. Kärnvärden och värdegrund Kårstyrelsen kommenterar: Arbetet med att ta fram åsiktsdokument och arbetsprinciper för THS värdegrund att arbeta med internt har inte påbörjats. 1.2 Kärnvärdena ska återspeglas i THS kommunikation mot medlemmarna under året i syfte att förmedla en enhetlig självbild KomC & OL: Ta fram verktyg för LG att sprida kärnvärdena inom hela THS, C och L. Utdelning av tygpåsar under kårens dag Entré-tygband till nollepubrundan med tryckta kärnvärden Kärnvärden i THS-presentationerna för nollan under mottagningen Kärnvärden i en infographic om medlemskapet Kommunikation av kärnvärdena genom tv-skärmarna i Nymble Använde våra kärnvärden i presentationsfilmen av NNC Kårstyrelsen kommenterar: Kärnvärdena används inom THS centralts all verksamhet både internt inom grupper och externt mot medlemmarna. Detta uppdrag är svårt att mäta och anse slutfört men Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer bli slutfört (i den mån det går) innan året är slut. 1.3 Under året dokumentera hur värdegrunden använts för att kunna utveckla verktyget KomC & OL: Halv- och helårsrapport Enkät utskickad till LG angående deras användande av verktygen. Detta ska bli underlag till halvårsrapport. En halvårsrapport är sammanställd av KomC och OL, styrelsen planerar att diskutera och utvärdera under våren. Kårstyrelsen kommenterar: En halvårsuppföljning har gjorts med Ledningsgruppen. Denna kommer att analyseras och återkopplas på igen innan året är slut. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att bli slutfört. 2. Medlemskap 2.1 Öka antalet medlemmar Ordf: Dokumentera antalet medlemmar/ sektion, avstämning OR med fokus medlemmar (nov) THS-station på kårens dag för information om medlemskapet samt uppställda Betala din kåravgift -datorstationer. Brevutskick till alla KTH-studenter som ännu inte betalat kåravgiften kommer göras den 19/10. Det blir ca utskick. Utskicket består av en kort text med avi samt en infographic-bilaga på både svenska och engelska. Ett verktyg för att enkelt se vilken anslutningsgrad alla sektioner har är under utveckling. Förhoppningsvis kommer detta att underlätta riktade Bli medlemskampanjer. En enkät är planerad att skickas ut till medlemmar samt icke-medlemmar för att kartlägga vad man efterfrågar i medlemskapet. Antal medlemmar: 9497 st (8724 st)

5 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Kårstyrelsen kommenterar: Under hela året har vi haft fler medlemmar jämfört med samma period under fjolåret. Huruvida vi kommer att ha fler medlemmar vid verksamhetsårets slut kan vi bara sia i (just nu). Kårstyrelsen kommer aktivt att följa upp medlemsantalet för att se till att målet uppfylls, men planerar inga vidare aktiviteter för att påverka resultatet. 2.2 Tydliggöra innebörden av ett medlemskap och dess förmåner samt verka för fler förmåner KomC, NC: Arbetar med detta, definerar medlemskap (nov) Fler förmåner (feb) Information om medlemskapet via THS-presentationerna för nollan under mottagningen. Arbete med fler förmåner, t.ex. medlemsrabatt på cyklar vid ett event ordnat av THS Näringsliv, utdelning av parkeringsdekaler endast till medlemmar. Man fick bocka i om man var THS-medlem vid ansökan till NNC, för att det skulle räknas som positivt THS har skrivit ett avtal med Studentkortet vilket kommer att ge medlemmar ännu fler förmåner. Numera måste man även vara THS medlem för att deltaga i THS CaseClub. Verkat för nya förmåner på KTH-hallen. THS-medlemmar ska nu kunna lösa träningskort som kan sägas upp över sommaren. Kårstyrelsen kommenterar: Tidigt under året producerades informationsmaterial som gjorde medlemskapets innebörd tydligare. Under våren kommer THS även att sjösätta en ny hemsida vilken kommer att fokusera på information relevant för medlemmar och potentiella medlemmar. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört. 2.3 Öka antalet stödmedlemmar och utveckla stödmedlemskapet tillsammans med KTH alumni Ordf: Diskussion med KTH Alumni. KS: Definiera stödmedlemskap (konferens 3, feb). Proposition till KF är lagd för att ändra texten om stödmedlemskap i stadgarna. Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsen har nu lagt fram ett förslag för att definiera stödmedlemskapet. Uppdraget att kommunicera stödmedlemskapet och öka antalet har inte prioriterats (till fördel för annat) och kommer troligtvis inte hinna bli slutfört under verksamhetsåret 2012/ Undersöka alternativa rekryteringssätt för stödmedlemmar. Exempelvis alumnmiddagar och jubileum på THS Lokalt och Centralt KS: Görs i samband med definiering av stödmedlemskap (konferens 3, feb) Kårstyrelsen kommenterar: Till följd av ovanstående har detta inte prioriterats. Detta uppdrag kommer inte bli slutfört under 12/13.

6 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 3. En kommunicerande kår 3.1 All verksamhet inom THS ska motiveras till att ta in medlemmarnas åsikter LG: Informerar om detta på råd och liknande (okt) Information har gått ut till råd samt centralt engagerade personer om att utvärdera evenemang och ta in åsikter. Ledningsgruppen arbetar aktivt på att lyssna på medlemmars önskemål Kårstyrelsen kommenterar: Vi arbetar aktivt för att uppmuntra detta. Huruvida all verksamhet de facto gör det är svårt att mäta. Förhoppningsvis har vi fått in ett tänkt i organisationen kring detta som kommer att kvarstå. Kårstyrelsen uppskattar dock att uppdraget kan anses slutfört vid verksamhetsårets slut. 3.2 Det ska både synliggöras och tydliggöras vem inom THS organisation som ansvarar för olika frågor KomC: Förslag på förbättring, internt (dec) Ett kontaktformulär har upprättats på hemsidan som automatiskt skickar frågor till rätt personer. Ett underlag håller på att sammanställas för att överlämnas till nästa år. Kårstyrelsen kommenterar: Vår uppfattning är att uppdraget kommer vara delvis utfört, men att vidare arbete kommer krävas under nästa år. 3.3 För THS medlemmar tydliggöra vem som skall kontaktas i olika frågor Kårstyrelsen kommenterar: Se ovan. 3.4 En betydande del av THS förtroendevaldas tid ska läggas på kommunikation av sitt arbete och hur arbetet passar in i THS syfte. Kunskap ska spridas om THS verksamhet och THS synlighet ska öka. KomC: Förslag på förbättring, externt (dec) KomC: Kartläggning av kommunikationskanaler (okt) Undersöka att sätta upp Tvskärmar överallt. Se ovan Ledningsgruppen har ätit frukost utanför Nymble under mottagningen för att synliggöra THS Centralt. Hela Ledningsgruppen har twitterkonton! En del rekryteringskampanjer har genomförts för att synliggöra vad de olika grupperna gör. Presentationer om THS har hållits för de internationella studenterna Märken har tryckts upp och delats ut till alla som gillar THS på facebook THS Ledningsgrupp försöker representera och informera om THS verksamhet på alla sektioners sektionsmöten. Utdelning av chokladmousse för att fira THS 111:e födelsedag! Kårstyrelsen kommenterar: Ytterligare ett uppdrag som är svårt att mäta. THS förtroendevalda har arbetat mycket med att synas bland KTH:s studenter under året. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört (även om man i framtiden kan fortsätta fokusera på att synas mer). Antal likes på facebook: 3705 st (3594 st) Antal followers på twitter: 287 st (249 st) Antal besökare på hemsidan: Augusti st September 47,188 st Oktober 42,421 st November: 27,616 st December: 20,492 st Januari: 26,401 st Feb: 25,178 st Mars: 25,079 st April (18:e): 17,079 st

7 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 3.5 Det ska etableras strukturer för tvåvägskommunikation med ortscampi KomC: Halvårsuppföljning Kontakt har upprättats med Ortscampi. Problem som uppstått är att man från Orts-sektionerna inte alltid varit tydliga med vem som ansvarar för kommunikation. En enkät har skickats ut både till THS lokalt på ortscampi samt berörda personer inom THS centralt. Kårstyrelsens budgetförslag till KF5 innehåller riktade kostnader för marknadsföringssatsningar på KTHs ortscampi. Kårstyrelsen kommenterar: Inga strukturer har framtagits. Problemen som finns i dagsläget kvarstår. Kårstyrelsen anser att uppdraget inte kommer att slutföras i år och att har istället fokuserat på hur man ser till att man fortsätter arbetet nästa år. 3.6 Samarbetet mellan all verksamhet inom THS Centralt som berör kommunikation ska öka KS & KP: Skall skapa förutsättningar för detta. (dec) En gemensam workshop har hållits för hela programgruppen tillsammans med Kommunikationschefen. Samarbete mellan alla kommunikationsgrupper inom THS Centralt är planerat för att utveckla THS hemsida. Kårstyrelsen kommenterar: THS Centralt arbetar nu mer heltäckande i sitt kommunikationsarbete. När något ska kommuniceras finns strukturer som underlättar detta. När kommunikationsvägar ska utvecklas diskuteras det brett med alla som arbetar med kommunikation. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att slutföras trots omätbart mål. 4.1 Det tydliggörs vem som ansvarar för THS IT-system KC: Göra en nulägesanalys om vilka IT-system som används i dagsläget. (dec) I dagsläget finns ingen som ansvarar för drift av THS IT-system, och detta måste åtgärdas längre fram i tiden med hjälp av personalomstruktureringar. Punkten kommer troligtvis inte åtgärdas i år. 4. IT och webb Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsen har utrett frågan och tittar på hur kansliets verksamhet skall kunna utvecklas för att möta dessa behov. Det är en mer komplex fråga att lösas än på bara ett års sikt. Uppdraget kommer inte att slutföras under verksamhetsåret 2012/ Det utreds hur THS ska förvalta, vidareutveckla och nyutveckla system KC: Se över de olika möjligheterna att ta in en ITansvarig. Ta fram en upphandlingsstrategi för ITsystem (dec) Se ovan. Kårstyrelsen kommenterar: Se ovan. Uppdraget kommer inte att slutföras under verksamhetsåret 2012/13.

8 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 4.3 De kommunikationsmedel som finns ska var tillgängliga för alla delar av organisationen KomC: Kartläggning av kommunikations-kanaler (våren) Ett dokument har skapats där förhoppningsvis alla kommunikationskanaler är listade och förklarade. Ett mer utförligt och användarvänligt dokument planeras. En plan för att göra kommunikationsvägarna tillgängliga för alla planeras. Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att slutföras. 4.4 System för att enkelt ta in åsikter från medlemmarna ska driftsättas KomC: Förslag på hur detta skulle kunna göras (dec) Ett första formulär finns nu på hemsidan för att enkelt kontakta THS Centralt vid frågor En åsiktslåda sitter uppe utanför LG-rummet Ett FAQ-system kommer att utvecklas för att synliggöra svar på medlemsfrågor Vanliga frågor finns nu på THS hemsida Kårstyrelsen kommenterar: System har börjat driftsättas och används redan av medlemmar. Kårstyrelsen ser väldigt positivt på detta och uppmuntrar till att kunskapen om att systemet existerar sprids. Uppdraget kommer att slutföras innan verksamhetsårets slut. 4.5 Ett verktyg för att annonsera val till poster inom hela THS Centralt ska tas fram KS: Tydliggöra strategi, se till att den följs (mars) KS anser att detta verktyg redan finns genom att man kan märka varje inlägg med Lediga poster så att de går att hitta på samma ställa. Det bör utredas om det kan göras mer synligt, kanske i och med omstrukturering av hemsidan Kårstyrelsen kommenterar: Verktyget finns. Det som återstår är att göra det mer synligt samt sprida kunskapen om hur det ska användas. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att slutföras. 4.6 Utveckla medlemsregistret för att möjliggöra digitala val KS: Kontrollera medlemsmappning mellan program och sektioner (okt) En utveckling av importfilerna från KTH har möjliggjort en fungerande sektionsmappning i systemet Ett digitalt val har genomförts. Kårstyrelsen kommenterar: Medlemssystemet fungerar som det ska och digitala val går att genomföra. Uppdraget är slutfört.

9 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 5. En samordnande och stödjande organisartion 5.1 Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt ska ges möjlighet till att under sociala former träffa andra med liknande förtroendeuppdrag LG: Ska ge förutsättningar för sådana former. Plan färdig (nov) Hittills aktiva och genomförda råd: Ordföranderådet, Ekonomirådet, Näringslivsrådet/Mässrådet, Idrottsrådet, Mottagningsrådet, Kommunikationsrådet, Internationella rådet, Utbildningsrådet Genomförd OR-sittning Det arbetas aktivt med detta genom Ledningsgruppens kontakt med THS lokalt. Kårstyrelsen kommenterar: Målet är svårt att mäta. Det handlar snarare om ett arbetssätt inom organisationen. Kårstyrelsens uppfattning är dock att uppdraget kommer vara slutfört vid verksamhetsårets slut. 5.2 Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt, ska erbjudas en utbildning eller introduktion relevant för det förtroende de fått samt deras plats, nytta och funktion i organisationen i stort KS: Skapar förutsättningar för utbildningar och introduktion för alla förtroendevalda. Plan färdig (okt) Genomförda utbildningar: Fest och STAD för sektionerna, Rekryteringsutbildningar Nobel Nightcap, Näringslivsgruppen och Armada. Ekonomiutbildning, Ledarskapsutbildning för Ordföranderådet, Change management-utbildning för Ledningsgruppen, kårstyrelsen, Nobel Night Cap, Armada, Näringslivsgruppen, Programgruppen, Osqledarredaktionen. Säljutbildning för Näringslivsrådet. Sälj- och projektledningsutbildning för näringslivsverksamheterna inom THS Lokalt. Det ska anordnas en skyddsombudsutbildning i samråd med KTH En utbildning för THS klubbmästare har genomförts. Denna kommer att vara återkommande varje höst och vår. En föreläsning om stress i ideella organisationer har erbjudits delar inom den centrala verksamheten samt ordföranderådet. Kårstyrelsen kommenterar: Med samma motivation som ovan. Målet är svårt att mäta. Det handlar snarare om ett arbetssätt inom organisationen. Kårstyrelsens uppfattning är dock att uppdraget kommer vara slutfört vid verksamhetsårets slut. 5.3 Råden på THS ska ha tydliga syften som riktar rådsverksamheten och effektiviserar denna KS: Sammanställer tydliga syften för samtliga råd inom THS (dec) Ett formulär är upprättat för LG att fylla i syften med sina respektive råd. Ledningsgruppen har sammanställt syftet med alla råd. Detta ska analyseras och eventuellt skickas på remiss innan det kan fastställas. Kårstyrelsen kommenterar: All data är insamlad och sammanställd. Nu ska den analyseras och ev. skickas på remiss. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer vara slutfört vid verksamhetsårets slut.

10 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 6.1 All verksamhet inom THS centralt ska ha THS som tydlig avsändare KomC: Pressflik på hemsidan, mallar, loggor etc (feb) Pressflik finns på hemsidan och har kommunicerats till både THS Centralt och Lokalt! 6. THS Lokalt & Centralt - enad studentkår Kårstyrelsen kommenterar: Verktyg har skapats för att underlätta detta. All verksamhet inom THS Centralt uppmanas ha THS som tydlig avsändare. Trots att målet är svårt att mäta anser Kårstyrelsen att uppdraget är slutfört. 6.2 All verksamhet inom THS lokalt ska uppmuntras att ha THS som avsändare för att framgå att de är en del av THS KomC: Pressflik på hemsidan, mallar, loggor (feb) LG: Informera om hur man använder dessa vid alla råd. Kommunikationsrådet samt Idrottsrådet har aktivt uppmuntrats till att använda THS logga i sin kommunikation. KR har kommit fram till att KomC ska fixa fram mallar som de mycket gärna vill använda. Alla närvarande på KR vill fortsätta stärka kopplingen mellan THS Lokalt och Centralt. För att göra detta har ett gemensamt projekt uträttats. En video/film ska skapas för att förklara och tydliggöra för medlemmarna vad KF är och hur de kan påverka. Pressflik finns på hemsidan Kårstyrelsen kommenterar: Genom den kontakt THS Centralt har med THS lokalt arbetar man aktivt med att uppmuntra till att använda THS som avsändare. Även detta handlar snarare om ett arbetssätt inom organisationen. Kårstyrelsens uppfattning är dock att uppdraget kommer vara slutfört vid verksamhetsårets slut. 6.3 Det ska inrättas kommunikationskanaler för frågor mellan THS Lokalt och KTH för att säkerställa att THS har en enad och tydlig front mot KTH i alla frågor. CFU, KomC, SS: I råd ta fram processkartor för hur man driver en gemensam fråga (nov) Bakgrunden till processkartor är framtaget och ska nu sammanställas av KomC. Se 3. En kommunicerande kår Processkartor ang. utbildningspåverkan har varit på remiss hos UR. Kårstyrelsen kommenterar: Processkartor är framtagna. Dessa ska synliggöras. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört innan verksamhetsåret är slut.

11 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 7. THS Lokalt - Framtidens organisation 7.1 En översyn av sektionsorganiseringen ska initieras i syfte att göra organisationen mer dynamisk vid förändringar inom KTH. Ordf KS: Lyfta frågan i OR1, reflektera i THS lokalt styrelse OR2. KS diskuterar på konferens 2 med högt till tak. Diskussion påbörjad i Ordföranderådet. Diskussioner har ännu inte påbörjats i Kårstyrelsen. Kårstyrelsen kommenterar: Detta är en fråga som måste få ta tid. Det måste inledas en bredare diskussion kring detta och Kårstyrelsen anser inte att uppdraget kommer kunna slutföras under verksamhetsåret 2012/ Restaurang och eventverksamhet 8.1 THS Restaurang-, Café- och interncateringkoncept ska definieras och kommuniceras inom organisationen. KS: se över restaurang-pm (okt). KC: Dokumentera restaurangkoncept tillsammans med RC (dec). KS: Uppdatera PM (april) Strategi för restaurangverksamheten har diskuterats under styrelsekonferens 2. Kårstyrelsen kommer att fortsätta diskutera restaurangens verksamhet och dess förutsättningar under våren Ett möte med Restaurang- och kanslichef har inletts för att kunna uppdatera PM för den berörda verksamheten. Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsen kommer att fortsätta diskussioner kring restaurangen och dess verksamhet och förutsättningar under våren. Förhoppningsvis kommer en tydlig definition finnas innan verksamhetsårets slut. 8.2 THS Restaurang och Café ska utvecklas för att ta emot mycket beställningar på extern catering samt flera externa och interna event i Nymble. Speciellt fokus ska läggas på att utreda och om möjligt skapa de förutsättningar som behövs för att erbjuda den catering THS lokalt efterfrågar Utvärdering i MR och OR (okt). Fokus på konstruktiva förändringar. KS, KC, RC ansvarar för delegation av förändringar och implementation. Diskussion påbörjad i Ordföranderådet. Intern och extern catering ska till nästa år delas upp i budgeten för att styra fördelningen mellan intern och extern catering. Detta har tyvärr visar sig vara omöjligt i praktiken då det inte går att hålla isär leveranser. Gemensam målbild för Kårstyrelsen och Restaurang- och kanslichef är att öka den externa cateringen för att ytterligare kunna subventionera den interna.

12 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Kårstyrelsen kommenterar: I dag har inte THS restaurang de förutsättningarna för att erbjuda den catering som THS lokalt efterfrågar. Detta måste ses som en långsiktig strategi och självklart är målet att priserna ska pressas ned. Kårstyrelsen anser att uppdraget delvis kommer att vara slutfört. 8.3 Arbete med att skapa förutsättningar för ökad pubverksamhet i Nymble ska fortsätta. Detta med mål i att på sikt bedriva daglig pubverksamhet i Nymble KS, EC: Strategi tas fram för hur man kan nå målen (sept). Diskussioner påbörjade i Programgruppen Konkretisering av ett enat evenemangskoncept påbörjat i Programgruppen Dagens lokaler och personalförutsättningar möjliggör inte för daglig pubverksamhet, ett projekt för omvandling av ytor i puben har initierats. Workshop har hållits med Programgruppen där man diskuterade organisationsstrukturer som kan underlätta arbetet. Kårstyrelsen kommenterar: I dagsläget har inte Programgruppen de förutsättningar som behövs för att bedriva daglig pubverksamhet i Nymble. Efterfrågan bland studenter på campus verkar heller inte finnas. Detta uppdrag måste ses som en långsiktig strategi. Uppdraget kommer inte att vara slutfört under verksamhetsåret 2012/13. Antal genomförda interna event: 45 st 8.4 Under verksamhetsåret 2011/2012 gjordes stora framsteg för fler enskilda evenemang i Nymble. Under 2012/2013 ska fokus ligga på att kontinuerligt utvärdera alla event för att ge fortsatt kvalitativ utveckling. RC, EC: undersöker vilka utvärderingssätt som är lämpliga (okt). Nyckeltal har tagits fram för att mäta utvecklingen av verksamheten Efter varje event hålls ett debriefing-tillfälle för att utvärdera och diskutera resultatet. Kårstyrelsen kommenterar: Programgruppen arbetar kontinuerligt med utvärdering av evenemang. Besöksantalet på eventen i Nymble ökar med tiden. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört. 8.5 Programgruppen ska erbjuda s.k. profilpubar i Nymble, pubar där programgruppen sköter baren samtidigt som olika verksamheter inom THS Lokalt och Centralt har möjlighet att profilera sig. KS, EC: Strategi tas fram för hur man kan nå målen (sept). Pubar där THS Lokalt/Centralt profilerar sig har genomförts men personalen från Programgruppen har alltid fått betalt för sitt arbete. Definitionen av profilpubar är för otydligt och har varit svårt att definiera enligt VPs formulering. Antal genomförda profilpubar: 0

13 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Kårstyrelsen kommenterar: Tjänsten erbjuds men efterfrågan är låg. En annan problematik är ersättningsnivån för de som arbetar. Kårstyrelsen kommer att fortsätta att diskutera detta i samband med diskussioner om daglig pubverksamhet. Uppdraget kommer inte att vara slutfört under verksamhetsåret 2012/ Nymbles lokaler ska hållas attraktiva och rutiner för kortsiktig bokning och uthyrning ska vara översiktliga och lättillgängliga EC, SS, KårX/KC, RC: Definiera bokning, kontakt, bilder, regler etc. Anpassa därefter (dec). Nytt lokalbokningssystem implementerat (augusti) men fungerar tyvärr inte så bra. Lokalpriserna är uppdaterade för att mäta de kostnader som finns för lokalerna för att kunna hålla dessa i gott skick. Ett nytt lokalbokningssystem är beställt och ska implementeras snarast SS sammanställer bokningsregler Kårstyrelsen kommenterar: Med ett nytt bokningssystem och nya bokningsregler ser Kårstyrelsen en positiv utveckling. Detta uppdrag kommer att vara slutfört innan verksamhetsåret 2012/13 är till ända. 9. THS Fastigheter 9.2 En klassning av Nymbles lokaler skall utföras med syfte att tydliggöra lokalens långsiktiga användning. Exempel på klassning kan vara THS Föreningsrum och THS Studierum SS, EC: Projektplan för klassificering av Nymble (mars/april) Nya lokalföreskrifter har tagits fram för alla föreningar som har lokaler i Nymble Projektplan färdig, klassning klar i januari Deadline framflyttad. Klassningen är i stort sett klar och styrelsen inväntar rapport. Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört innan verksamhetsåret är till ända. 9.3 Under verksamhetsåret skall syftet med Osqvik definieras och fastigheten anpassas därefter KS: Definiera syftet med Osqvik (sept). KC: plan för anpassning (nov). Syftet med Osqvik skrivs in i PM för THS Fastigheter. Stugan har även renoverats ty vattenskador.

14 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Kårstyrelsen kommenterar: Osqvik är till för THS medlemmar och föreningar som är i behov av rekreation och logi. Detta har klargjorts för alla som arbetar med Osqvik. Kårstyrelsen anser att uppdraget är slutfört. 10. Näringslivsverksamhet 9.4 Ett projekt med mål att tillskapa och omvandla ytor inom kårhuset har initieras i samarbete med KTH. Under verksamhetsåret skall skisser tas fram och projekteringen påbörjas KS: kontakt med KTH:s Campusarkitekt (sept), projektplanering (jan). Ett förslag har presenterats på omvandling av ytor i puben samt för studieplatser på plan 3 (Klubbrummen, Galleriet samt Biblioteket). MBA bidrar med en kalkylator som ska ta fram ett kostnadsförslag. Ett möte är inbokat för att följa upp detta. Kalkylen är färdigställd och fokus ligger just nu på att ta fram en finansieringsplan. Möte inbokat med KTH 26/4 för att diskutera eventuell medfinansiering. Kårstyrelsen kommenterar: Kårhuset har haft arkitekter på besök som tagit fram ett förslag för att förbättra studiemiljön på plan 3 samt anpassa puben efter dagens verksamhet. KTH är intresserade av att hjälpa till med finansieringen. Uppdraget kommer delvis vara slutför under verksamhetsåret 2012/ Skapa förutsättningar för ökad kommunikation och umgänge mellan THS Centralts näringslivsverksamheter KS & vordf: Öka budgetanslag för gemensamma aktiviteter. PLA & NC rapporterar (nov) Gemensamt event genomfört för Näringslivsgruppen och Armada tillsammans med Ericsson. Gemensamt besök på Utnarm (Uppsalas arbetsmarknadsdag) Gemensam teambuilding Gemensamma Workshopar inplanerade. Kårstyrelsen kommenterar: THS Centralts näringslivsverksamheter samarbetar mycket. Med gemensamma Workshops och teambuilding delas erfarenheter i högre utsträckning sedan tidigare. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört Skapa förutsättningar och incitament för ökad kunskapsöverföring inom organisationen, både mellan THS Centralts olika grupper, men även mellan THS Centralt och Lokalt PLA & NC: Tas upp i NR/MäR, uppmuntra gemensamma projekt. (sept) Ständig utveckling av Näringslivsrådet Säljutbildningar som hålls av THS centrala näringslivsgrupp har erbjudits THS lokalt och deras verksamheter. Kårstyrelsen kommenterar: Näringslivs- och mässrådet utvecklas ständigt detta leder till ökad kunskapsspridning mellan THS lokalt och centralt. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört.

15 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 10.3 Undersöka intresset för att driva gemensamma näringslivsprojekt mellan THS Centralt och Lokalt, samt starta upp sådan verksamhet om intresse finns PLA & NC: Utreds på NR/MäR (okt) Diskussion påbörjad i Näringslivsrådet/Mässrådet En gemensam prissättning för alla sektioner ska beslutas om den 27/11. Gemensam prissättning Gemensam evenemangskalender Gemensam arbetsmarknadsundersökning Kårstyrelsen kommenterar: Gemensam prissättning, evenemangskalender samt en genomförd arbetsmarknadsundersökning. Framgångsrika projekt har genomförts för att kvalitetssäkra Näringslivsverksamheten på campus. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört THS centrala näringslivsverksamheter ska gemensamt ansvara för att ta fram en lämplig arbetsstruktur för hur THS bör arbeta med produktsponsring i Nymble och kostnadsminskningar KS: Ger riktlinjer för vad som är ok (aug). PLA & NC: Ger förslag på hur man kan arbeta med detta (april) Påbörjat ett antal projekt inom kostnadsminskande avtal. PLA och NC diskuterar vidare hur deras kunskaper internt kan utnyttjas för hela THS Projektet har ännu inte kunnat prioriteras tillräckligt för att färdigställas till ett konkret resultat. Kårstyrelsen kommenterar: Armada och THS näringsliv har goda erfarenheter för produktsponsring m.m. Dessa erfarenheter ska konkretiseras i hopp om att finna en arbetsstruktur för hur THS kan bör arbeta med detta i hela verksamheten. Kårstyrelsens anser att man har kommit en bit på vägen men föreslår att detta även inkluderas i nästa års verksamhetsplan för att nå ett konkret resultat. 11. Nationellt påverkansarbete 11.1 THS under året ska delta i SFS arrangemang (fullmäktige, medlemsträffar etc.) i syfte att lära om organisationen Ordf: deltagande i SFSbootcamp (aug/sept). Delegation: deltagade i SFS-Fum (maj) Ordförande och Chef för utbildningsinflytande har deltagit i SFS Bootcamp, en minikonferens med fokus på påverksansarbete och nätverkande. En SFS-delegation är vald inför fullmäktigemötet i maj. Kårstyrelsen kommenterar: THS prioriterar att deltaga i de evenemang som SFS anordnar. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört.

16 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 11.2 THS ska ta fram en strategi för sitt arbete inom SFS KS: sätta ramar för val av SFS delegation (okt), välja delegation (nov). Delegation: prioritera frågor att stödja och driva (inför SFS-Fum). KS har utformat utkast för PM för THS Nationella påverkansarbete Intresset för att söka delegationsledare är svagt. Dock finns intresse för att vara med i delegationen. En delegation inkl. delegationsledare är vald. Kårstyrelsen kommenterar: Ett PM för THS arbete i SFS har klubbats. Kårstyrelsen anser att detta uppdrag är slutfört. 12. THS Utbildning 12.1 Allt påverkansarbete ska samlas under THS Utbildning som ska byggas till ett starkt socialt, kompetent och kommunikativt forum för frågor kring utbildningskvalitet CFU: tar fram konkreta mål (aug) - Gemensamma frågor i UR - Kommunikation via sociala medier - Kårens Dag - Artiklar i OL - Påverkansvecka i vår - Närvara vid sektionernas studienämnder Cheferna för utbildningsinflytande har tagit fram konkreta mål som nu finns införda under konkretiseringen till vänster. Kontinuerlig kommunikation sker via sociala medier, främst facebook och till viss del även twitter. THS Utbildning har haft en egen station under kårens dag för att synliggöra verksamheten CFU har tillsammans med UR tillsatt en grupp som tittar på utveckling av undervisning inom matematik-kurserna. Kårstyrelsen kommenterar: Detta uppdrag är snarare en strävan än ett mål. CFU arbetar kontinuerligt med detta. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört (i den mån det går) Beskrivningar för THS Utbildnings verksamhet ska tas fram i syfte att öka kontinuitet och enighet i organisationen CFU: Tar fram beskrivningar (VT) Arbetet påbörjat CFU fortsätter arbetet under VT Antal utbildningstillfällen : 1 Antal möten med studentrepresentant er: 8 Antal medlemmar i facebookgrupp: 83 st (82 st) Antal behandlade studenträttsfall: 11(8) Kårstyrelsen kommenterar: CFU har uppmärksammat styrelsen om att detta eventuellt inte kommer hinnas med under året. Kårstyrelsens uppfattning är att detta uppdrag eventuellt inte kommer att vara slutfört.

17 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 12.3 En standard för THS kommunikation med KTH i påverkansarbetet ska utvecklas och implementeras KomC & CFU: Tar fram en processkarta som beskriver vägarna att gå i påverkansarbete (nov) implementerad (feb) Processkartorna är färdiga och lämnade till KomC för sammanställning. Processkartorna har varit på remiss hos UR och är nu hos CFU för omarbetning. Kårstyrelsen kommenterar: Även detta uppdrag har bakats in i arbetet med processkartorna. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört när verksamhetsåret är slut THS arbete med påverkansarbete ska göras tillgängligt och synligt för att öka medlemmarnas intresse för frågorna. Syftet är att öka samtliga medlemmars beställarkompetens kring utbildning CFU: Genomföra påverkansvecka i vår (vår) - Kommunikation via sociala medier (kontirnuerligt) Artiklar i OL (kontirnuerligt) 4 artiklar är skrivna till Osqledaren Utsett årets lärare Åsiktsdagar i vår är planerade. Styrelsen har avsatt 20 tkr ur styrelsens dispositionsfond för detta ändamål. Frågelåda byggd för insamling av frågor till rektor. Kårstyrelsen kommenterar: Med ökad synlighet kommer förhoppningsvis kunskapen bland medlemmarna att öka. Under våren planeras det att arrangeras åsiktsdagar där medlemmar bjuds in för att tycka till samt lära sig mer om påverkansarbete. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara slutfört THS ska delta brett och kunnigt i alla tjänstetillsättningsprocesser CFU: ansvarar för att rapportera från samtliga TFN varje rapportmöte. Representanter är tillsatta i de centrala grupperna Hur det ser ut på skolnivå är inplanerat att diskuteras i Utbildningsrådet Studentrepresentanter i alla Tjänsteförslagsnämnder som har ärenden under våren är tillsatta, dessa har erbjudits utbildning. Kårstyrelsen kommenterar: Delta brett och kunnigt görs genom utbildningar för alla som engagerar sig i tjänstetillsättningen vid KTH. Dock kommer vi inte att kunna delta i ALLA. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara delvis slutfört. Antal OL-artiklar: 4 Antal likes på facebook: 173 st (171 st) Representation i CTFN: 23(19)/29 möten

18 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 13. THS Visionsarbete 13.1 THS ska under verksamhetsåret 2012/2013 formulera en konkret 5- årsvision väl förankrad i organisationen samt i linje med vår omgivning. Visionen ska ligga till grund för verksamheten de åren den omfattar och det skall byggas strukturer för att följa upp visionens progression. KS: Väljer grupp som fixar innan KF1, uppföljning till KS (okt) (dec) (jan) klart KF4 En grupp är vald och har haft två möten En enkät är utförd vars resultat sammanställs just nu. En workshop är planerad med flera av råden, LG samt KS. Workshops genomförd Data sammanställd Visionsgruppen ska nu tolka data och koppla in kårstyrelsen i arbetet. Ett förslag på visionsdokument är framtaget och ska nu skickas på remiss. Kårstyrelsen kommenterar: Visionsgruppen får svara för sig. Förhoppningsvis blir kårstyrelsen inblandad i processen att ta fram visionsdokument snart. Kårstyrelsen vet inte om uppdraget kommer att vara slutfört innan verksamhetsårets slut THS ska se över det existerande dokumentet PM: THS Miljöpolicy och ta fram en ny miljöpolicy som behandlar både resursanvändande och avfallshantering KC, KS: KC ansvarar för PM uppdateras (VT). KS: Nytt PM/Policy färdigt att antas (apr). Deadline framflyttad till våren pga att KC har mycket annat just nu Mycket görs. Se kanslichefens rapport för detaljerad information om vad som görs för att förbättra THS miljöpåverkan 14. Miljöpolicy Kårstyrelsen kommenterar: Att skriva policys som inte efterlevs är dåligt. Kårstyrelsen arbetar därför för att anpassa verksamheten och dess miljöpåverkan innan en policy tas fram. Mycket är redan gjort, men mycket arbete finns kvar att göra. En policy kommer inte vara klar vid verksamhetsårets slut dock kommer mycket som minskar THS miljöpåverkan vara gjort. Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara delvis uppfyllt THS verksamhet ska anpassas till den framtagna miljöpolicyn KS ser över vilkas ansvar som berörs (feb). KC ansvarar för ansvarsfördelning inom av fastigheter. En wellpappkompressor likt de som KTH använder har beställts till Nymble Handtorkar har installerats på alla toaletter i Nymble för att minska avfall i form av pappershanddukar.

19 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Kårstyrelsen kommenterar: Se ovan. 15. För mottagningen i tiden 15.1 THS ska under verksamhetsåret påbörja en utvärdering av mottagningen för att identifiera mottagningens syfte och nytta samt dess styrkor och svagheter MS: Avstämning i MR (sept/okt), rapport (nov) Börjat diskutera användandet av Nymble under mottagningen och hur och vad en mottagningsbokning egentligen är och kan användas till tillsammans med MS Under MR11 kommer utvärderingen av mottagningen diskuteras, där kan flera av mottagningens styrkor och svagheter identifieras. Syftet med mottagningen är sammanställt. Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsen anser att uppdraget är slutfört. Fokus i påverkansarbete 16. Universitetets kultur 16.1 Verka för att KTH arbetar vetenskapligt med utvecklingsarbete, framför allt vad gäller utbildningens genomförande. CFU: Aktiv bevakning av ECE-skolans projekt med pedagogisk meritering, aktivt arbete i resursfördelningsutskottet Chefer för utbildningsinflytande har deltagit i, och aktivt lyft frågan för diskussion i möten och arbetsgrupper som berör frågan KTH:s utvecklingsplan innehåller, efter remissrunda, även Pedagogisk meritering Per-Viktor har deltagit i en arbetsgrupp om pedagogisk portfölj (CV) som beräknas lämna in sin rapport innan sommaren. Kårstyrelsen kommenterar: Detta är en strävan och ett fokus som inte kan bli klar. CFU och THS ordförande arbetar aktivt för att belysa detta.

20 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 16.2 Identifiera strukturer som försvårar fokus på utbildningen och studenten vid KTH CFU: Utreder vart sådana strukturer finns (nov) förslag på förbättring (mars) CFU ska ta kontakt med sina företrädare för att diskutera denna punkten ytterligare då ingen just nu vet riktigt vad som menas med den. Kårstyrelsen kommenterar: Det råder fortfarande viss oklarhet i hur detta fokus ska tolkas. CFU hoppas dock på att identifiera strukturer som sedan kan arbetas på i framtiden. Kårstyrelsen är osäker på vad man kan säga om detta fokus i slutet av verksamhetsåret. 17. THS relation till KTH 17.1 THS ska initiera en process för en policy om studentinflytande på KTH, där KTH sammanfattar sin relation till THS samt syftet och ambitionen med studentinflytande Ordf: Tydligör öppenhet för samarbetet med KTH. Presentera THS VP för KTH-LG/US. CFU: Jämförelser inom RUBIK. KS: Diskutera på vad man kan vinna/förlora genom policyn. En arbetsgrupp innehållande ordförande och CFU är sammansatt och har påbörjat arbetet med en studentpolicy. CFU har gjort en omfattande omstrukturering av tidigare förslag på policy för studentinflytande och kommer att lämna den till KTH för feedback i dagarna. Kårstyrelsen kommenterar: Ett första utkast är snart klart för remiss. Kårstyrelsen ser mycket positivt på detta arbete och vår uppfattning är att arbetet kommer att vara klart innan verksamhetsåret är till ända.

21 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 18. Fysisk miljö 18.1 THS proaktivt ska verka för att perspektiv viktiga för studenterna prioriteras i pågående och kommande projekt. VO & SS: aktivt deltagande i MBA-möten (löpande under året) Vice ordförande och Studiesocialt ansvarig har deltagit i möten med Miljö- och byggnadsavdelningen för att bevaka studenternas perspektiv. Fortsätter jobba med MBA. Har lyckats få igenom att alla studentföreningar ska kunna boka och nyttja KTHs lokaler efter samt att pianon och dylikt ska flyttas till de öppna lokalerna. En sektionslokalsöversyn är planerad inom de närmsta åren, THS bevakar denna fråga och använder det underlag som sektionerna tillsammans har tagit fram tidigare under året. Kårstyrelsen kommenterar: Detta är en strävan som inte kan bli klar. Kårstyrelsen anser att uppdraget är slutfört. 19. Sektionslokaler 18.2 Utveckla och definiera samarbetet mellan KTH:s miljö- och byggnadsavdelning (MBA), THS Centralt samt THS Lokalt. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för en lokal, vilka krav som gäller och vem man ska vända sig till med frågor SS: Tar fram tidsplan (sept) för utredning vem som ansvarar för sektionslokaler. Presenteras för sektionerna på MBAs stormöte i vår (feb). Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsen hoppas att uppdraget kommer att vara slutfört THS ska bevaka utvecklingen av MBA:s nytillsatta arbetsgrupp som ska utreda lokalbehov vid de olika skolorna, för att se till att relevant studentinflytande finns på plats SS: aktiv kommunikation med MBA i frågan löpande under året. Återrapportering varje rapportmöte. THS har i dagsläget en mycket bra relation med MBA. Både KTH och THS är drivande i frågan om vem som har ansvar för olika lokaler och projektet är initierat med mål att presentera på MBAs stormöte med sektionerna. Jobbar med en lokalpärm tillsammans med MBA där avtal, journummer, regler och dylikt kommer finnas tillgängligt. Upplåtelseavtalen för sektionslokalerna ska uppdateras för att tydligare visa vem som har ansvar för vad. THS har lämnat material till KTH ang. lokalpärmen och ansvaret ligger nu på KTH att sammanställa den. THS har blivit inbjudna att delta i arbetsgruppen när den blir mer konkret, är i dagsläget mer i idéstadiet THS är involverade i den grupp som ska jobba med omstrukturering av sektionslokaler inför inflyttingen av nya studenter år Kårstyrelsen kommenterar: THS bevakar ständigt vad som händer. KTH menar att arbetsgrupperna fortfarande är i idéstadiet

22 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal 19.1 Undersöka och kartlägga THS sektionslokaler samt undersöka sektionernas organs behov av ytterligare lokaler i driften av sin verksamhet. Kvalitativ data och information ska insamlas, dvs. inte enbart antalet studenter och medlemmar som allokerats per sektionslokal utan även hur grupperna nyttjar lokalerna och under vilka perioder KS & SS: Utredning av användning av sektionslokaler (sept). Projektplan & utförande under tidig höst. Underlaget har samlats in och håller på att behandlas, svaren är bra och tidig analys visar att lokalerna används väldigt flitigt, det finns en del saker som inom ett par år kommer bli problem, men vi har möjlighet att göra förebyggande arbete tack vare underlaget. Sektionsunderlaget är sammanställt och lämnat till KTH för att användas som underlag för den utvärdering KTH ska göra inför Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget är slutfört Rutiner ska fastställas för hur detta underlag hålls aktuellt och hur THS ska bemöta KTH i dessa frågor SS: Utveckla rutiner för att hålla underlag uppdaterade (våren) Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget är slutfört. Överlämningspass inplanerat med nästa års Studiesocialt ansvarig för att diskutera vikten av att hålla underlaget uppdaterat. 20. Utresande studenter 20.1 Utvärdera hela utlandsstudieprocessen från idé till tillgodoräknande efter avslutad resa CFU, THS I: Skapa och skicka enkät i utvärderingssyfte till minst 100 studenter som rest utomlands - för att belysa KTH:s brister. Enkäten utskickad, ungefär 500 svarade av strax över 5000 utvalda, jämnt fördelade över varit utomlands, planerar utbytesstudier och har inte varit utomlands. Sammanställning på gång, intervjuer kommer i februari. Rapporten är sammanställd och utfallet kommer att behandlas av styrelsen under våren. Intervjuerna blev tyvärr inställda på grund av tidsbrist inom arbetsgruppen. Kårstyrelsen kommenterar: Kårstyrelsens uppfattning är att uppdraget kommer att vara delvis slutfört Arbeta för en större trygghet gällande tillgodoräknande av de kurser man läst KS, CFU, THS I: Utred hur THS kan jobba med detta strategiskt: vilka kommunikationsvägar etc. (okt) Diskussion har förts i KTH:s ledningsgrupp och Universitetsstyrelse eftersom en punkt i deras Utvecklingsplan är att få fler utresande studenter.

23 Nyckel för färgkoder: =Slutförd, =Påbörjad, =Deadline passerad, =Deadline längre fram Avsnitt i VP Mål i VP Konkretiserade mål Aktivitet Nyckeltal Kårstyrelsen kommenterar: I det dagliga påverkansarbetet belyser THS detta. Med hjälp av utredningen (se ovan) kommer vi kunna arbeta för att öka tryggheten. Frågan om tryggheten kommer att ökas i år är osäker Utvärdera vilka stödfunktioner KTH erbjuder och bör erbjuda under studietiden i annat land KP & THSI: Utvärdera THSI struktur och anpassa efter vad KTH vill THS ska göra.(sept) Strukturen för THSI lämnar i dagsläget inte tid till att undersöka denna fråga. Förhoppningsvis kommer den organisationsförändringen som är planerad till VT att råda bot på detta. (KTH har uppmärksammats om problemet) Kårstyrelsen kommenterar: THS driver på KTH i denna fråga snarare än att göra någon utvärdering. Förhoppningsvis belyser enkätsvaren (se ovan) vilka problem som finns. 21. Inresande studenter 21.1 THS bo r under verksamhetsa ret 2012/2013 utreda fra gan med KTH och ta reda pa vad det finns fo r strategi kring integration av inresande studenter. Vems ansvar ligger integrationen pa och vilken fo rdelning av ansvaret finns mellan KTH och THS, centralt som lokalt. Ordf & THSI: Möte med KTH om deras syn på THSI och vad THS har för ansvar. (sept) Ordförande och Head of THS International har deltagit i fyra möten sedan september med KTH och diskussionen pågår. Antal medlemmar i THS International facebook-grupp: 1148 st (1109 st) Kårstyrelsen kommenterar: THS belyser problemen för KTH och har en god kommunikation i frågor gällande inresande studenter. Kårstyrelsen hoppas att dessa åtgärder gör att ansvaret för inresande studenter tydliggörs.

24 ARBETSRAPPORT 7, KSM Vice ordförande, Emma Fogelström Sid 1(3) ARBETSRAPPORT 7, KSM Vice Ordförandes rapport Aktuellt just nu De senaste veckorna har väldigt mycket tid gått åt till att sammanställa budgetförslaget i form av budgetmöten med alla attestanter, en ordentlig genomgång av hela vårt anläggningsregister samt justeringar i fullkostnadstäckningen. Det har varit roligt, men nu är det skönt att hinna ta tag i andra projekt igen. Ansökan om status som studentkår vid KTH I morse var jag på Universitetsstyrelsemöte, adjungerad som föredragande för vår kårstatusansökan då ingen av våra ordinarie representanter kunde närvara. Jag presenterade kort på vilket sätt vi anser att vi uppfyller alla krav som ställs i högskolelagen och fick dessutom svara på många intressanta frågor. Styrelsen lyfte bland annat frågan om ett eventuellt namnbyte på studentkåren och kommenterade samtidigt på vissa eventuella risker. Jag fick också frågor om hur vi ser på uppdelningen mellan medlemmar och studenter, hur vi ser till att våra representanter har verktyg för att kunna representera studenternas åsikter, hur verksamheten är fördelad mellan studentmedverkan och studiesocial verksamhet mm, många roliga frågor helt enkelt! Universitetsstyrelsen beslutade att för de kommande tre åren bevilja THS fortsatt status som studentkår vid KTH. Studieplatser i Nymble Vi har nu fått kalkylen angående ombyggnation och renovering av en del av studieplatserna i Nymble. KTH hyr idag studieplatser i Nymble och har visat intresse för en eventuell medfinansiering av upprustningen genom en förhöjd hyra. Vi ska presentera ett finansieringsförslag för KTH nästa vecka. Infographic i OL om medlemsavgiften I nästa nummer av Osqledaren kommer en infographic om vad medlemsavgiften går till. Jag har hjälpt Kommunikationschefen med lite siffror och har baserat mina uträkningar på nästa års förslag till budget samt de diskussioner som förts både i styrelsen och KF angående vilka verksamheter som ska bekostas av medlemsavgiften. Expansion av caféverksamheten Tillsammans med Johan och Charlotte har jag haft en del kontakt med KTHs Miljö- och byggnadsavdelning angående KTH:s nya entrébyggnad som ska innehålla ett café. På begäran har vi presenterat vår verksamhet och hur vi tänker angående eventuell drift av caféet. De har frågat andra aktörer också och vi har inte så mycket mer detaljer kring detta ännu. Ekonomirådet Imorgon är det dags för Ekonomiråd helt och hållet fokuserat på deklarationen då många sektioner verkar tycka att det är lite klurigt. Jag har också planerat in en heldag i maj för att för en gångs skull färdigställa den Ekonomihandbok som Sara påbörjade med ER under förra året. Som avslutning på dagen har jag och Denise planerat en ER/OR-sittning.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 20 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 12/13 2013-05-27 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 20 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 12/13 2013-05-27 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm20 12/13 2013-05-27 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 20 12/13 Måndagen den 27 maj 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 13 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 12/13 2013-03-11 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 13 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 12/13 2013-03-11 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm13 12/13 2013-03-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 13 12/13 Måndagen den 11 mars 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkår den 10 maj 2012 Sid 2(9) THS VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Introduktion Detta är THS verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012/2013. Verksamhetsplanen

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 3 12/13. Närvarande. 1. Formalia. 1.1 Mötets öppnande Mötesordföranden Johan Persson förklarar mötet öppnat 18:05.

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 3 12/13. Närvarande. 1. Formalia. 1.1 Mötets öppnande Mötesordföranden Johan Persson förklarar mötet öppnat 18:05. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Denise Fuglesang

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 8 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 12/13 2012-11-26 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 8 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 12/13 2012-11-26 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 12/13 2012-11-26 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 8 12/13 Måndagen den 26 november 2012 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 3 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 2012-09-17 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 3 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 2012-09-17 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 12/13 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 12/13 Måndagen den 17 september 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14

Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14 Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Emma Fogelström Henrik Jonhed Oscar Mo Anna Persson Sara Emilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst.

Kallelse skickades ut en vecka innan mötet. För kallelse se bilaga. Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm 6 13/14 2013-11-04 Sid! 1(! 10) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble *= bilaga finnes.! Närvarande Anna Johansson Kim

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 10 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 12/ Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 10 12/ Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 12/ Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 12/13 2012-12-13 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 12/13 Måndagen den 17 december 2012 klockan 15.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Ledningsgruppen: Chef för Utbildningsinflytande. Ledningsgruppen: Mottagningssamordnare

Ledningsgruppen: Chef för Utbildningsinflytande. Ledningsgruppen: Mottagningssamordnare Sid 1(8) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 10 12/13 Måndagen den 17 december 2012 klockan 15.00 Plats: Musikrummet, Nymble *= bilaga finnes. Närvarande Denise Fuglesang Emma Fogleström Henrik Jonhed Johan Persson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm04 11/12 2011-10-10 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 11/12 Måndagen den 10:e Oktober 2011 klockan 18.00 Plats: sammantrdesrummet Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16 Sid 1(10) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16 Måndagen den 19 mars 2012 kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer