Kommunikatören Hammer & Hanborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikatören Hammer & Hanborg"

Transkript

1 Kommunikatören

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund & Syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg & Genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Vilken befattning har du idag? Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar på? Inom vilken sektor arbetar du idag? Inom vilket område arbetar du idag? Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Hur fick du det jobb du har idag? 10 2 Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Har du påverkats i ditt arbete av det senaste årets lågkonjunktur? Anser du att arbetsmarknadsläget ser ut att bli bättre nu under 2010 än vad det var under 2009? Tvekar du att byta jobb under rådande arbetsmarknadsläge och därmed bli sist in? Kan du tänka dig en annan anställning än fast anställning? Vilka tycker du är fördelarna med annan anställning än fast anställning? Varför kan du inte tänka dig en annan anställningsform än en fast anställning? Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Nominera det bästa kommunikationsteamet för deras kommunikationsarbete under Vilket företag tycker du har varit mest innovativt och nyskapande i sitt kommunikationsarbete under Vilka företag inom de branscher som är angivna nedan tycker du är bäst på att kommunicera? Varför? Vad tror du kommer att påverka kommunikatörens yrkesroll på 5-10 års sikt och på vilket sätt? Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5-10 år? 19 3 Sociala medier Vad är sociala medier för dig? Vilka av nedanstående sociala medier använder du idag privat? Vilka av nedanstående sociala medier använder ditt företag idag i sitt kommunikationsarbete? Varför använder ditt företag inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete? På vilket sätt använder ditt företag sociala medier i sitt kommunikationsarbete? Ser ditt företag resultatet av arbetet med sociala medier? Vem ansvarar för arbetet med sociala medier på ditt företag? Vilka möjligheter tror du sociala medier kommer att ge företag i framtiden? Ser du några risker för företag som använder sociala medier? I så fall vilka? 24 4 Övriga kommentarer till 25 5 Bakgrund Är du man eller kvinna? Hur gammal är du? Vilket postnummerområde bor du i? Vilken är din högsta slutförda utbildning? 27 2

3 Sammanfattning Denna webbenkät, som skickades till samtliga kommunikatörer som finns i s kontaktnät, har besvarats av totalt personer. Undersökningen syftar till att fokusera på yrkesrollerna inom kommunikation, information och marknadsföring och att: berätta om utvecklingen hitta nya trender såväl inom kommunikationsbranschen, som på kommunikatörernas arbetsmarknad tydliggöra vikten av och affärsnyttan med strategisk kommunikation berätta om och premiera betydelsefulla kommunikationsinsatser spegla det viktigaste som hänt området under året försöka få en glimt av framtidens kommunikation. I 2010 års undersökning har vi lagt till ett antal frågor om sociala medier och hur det påverkar företag och privatpersoner, nu och i framtiden. Om respondenterna 74% av respondenterna är kvinnor, nästan lika många är mellan år och två tredjedelar bor i Storstockholm. 71% arbetar inom privat sektor, 24% inom offentlig sektor och resten i ideell sektor. 63% vill byta jobb inom det närmsta året och mer än 8 av 10 har en slutförd högskoleutbildning. Platsannons på Internet fungerar bäst, men tilltron till kontakter är större 20% av respondenterna fick sitt senaste jobb tack vare en platsannons på Internet. På andra plats kom privata kontakter och på tredje plats med 14% av respondenterna kom professionella kontakter. På frågan om vilka kanaler som är bäst för att hitta ett nytt jobb så svarar dock 64% att professionella kontakter är det bästa sättet och lämnar platsannonser på Internet på en distanserad fjärdeplats med 41% av rösterna. Konjunkturläget inte avgörande för jobbyte Konjunkturen är bara en av många faktorer som avgör om man ska byta jobb eller ej. Att respondenterna har ansvar för en familj är t.ex också starkt påverkande. Många som sagt att de är tveksamma signalerar ändå att de skulle vilja våga ta klivet och att utveckling alltid är något som enklast kommer genom förändring. I de allra flesta fall verkar det handla om att det är viktigt att man har ett jobb man trivs med, och då spelar anställningstrygghet mindre roll. Bland transportföretagen var kampen hårdare men Bring stod till slut som segrare tack vare att de på kort tid lyckats bygga upp ett trovärdigt varumärke med ett brett erbjudande. I kategorin Ideella organisationer var Läkare utan gränser klar vinnare. Genom effektiv och återhållsam kommunikation har de lyckats förmedla att de är snabbt på plats i katastrofsituationer. Dessutom har en väldigt liten del av de insamlade pengarna gått till administration båda viktiga saker för givarna. ICA är bäst på innovativ och nyskapande kommunikation Frågan om vilka som gjort den bästa kommunikationen har sett annorlunda ut tidigare år och då varit uppdelad i privat och offentlig sektor. I den hopslagna frågan är ICA vinnare med 7% av rösterna. Tele2 och Radiotjänst skuggar dock med 6% vardera. Listan är intressant eftersom ICA belönas för sitt långsiktiga varumärkesarbete med ett koncept som får sägas vara ganska väletablerat vid det här laget, medan Tele2 kommer högt upp tack vare den nya Iprenmannen fåret Frank och Radiotjänst för sin tack-kampanj. Företagen använder sociala medier i mycket liten utsträckning 95% av kommunikatörerna använder sociala medier privat. Populärast är Facebook. Fler än 8 av 10 använder det privat. Bland företagen däremot är det 32% som inte använder sociala medier alls. Det finns därmed en tydlig diskrepans mellan hur långt privatpersoner och företag har kommit i frågan. Nu har inte alla företag målgrupper som nås på bästa sätt via sociala medier, men i många öppna svar framkommer en frustration hos respondenterna där de tycker att deras respektive företag inte arbetar tillräckligt snabbt med frågan. Det saknas strategier för hur man ska arbeta med sociala medier och det finns inte alltid förståelse för att de inte fungerar på samma sätt som tryckt media. Det verkar dessutom finnas en rädsla för riskerna med sociala medier. Att få företagsledningarna att förstå att det inte handlar om push-kommunikation verkar vara en stor utmaning. Att det är en omogen del av ett företags kommunikationsstrategi visas också av att det är otydligt hos vem ansvaret ska ligga. I en del företag ligger ansvaret hos kommunikationschef eller webbredaktör, i andra hos marknadschef, informationschef eller projektledare. Andra företag har ingen officiellt ansvarig utan den som är mest intresserad får arbeta med frågan. 4 vinnare på olika kriterier för innovativt och nyskapande kommunikationsarbete Arla vann bland livsmedelsproducenterna I försäkringsbranschen tog If hem spelet tack vare att de genom humoristisk och lättfattlig kommunikation lyckats förklara något som kan vara både tråkigt och krångligt. Humorn i kommunikationen får sägas vara vad som förenar dessa vinnare. 3

4 Bakgrund och Syfte är ett rekryteringsföretag specialiserat inom kommunikation, information och marknadsföring som både hyr ut personal och genomför rekryteringsuppdrag på alla nivåer, från student till specialist och executive. Företaget har funnits sedan 1994 och detta är sjätte gången som en stor kandidatundersökning genomförs. De tidigare har genomförts 2004 samt Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga hur kandidaterna ser på sin nuvarande arbetssituation och vad som är viktigt för dem när de söker jobb. Utöver det ställs även frågor om hur kraven förändras på arbetsmarknaden under de närmaste åren och hur det kommer att påverka dem. Slutligen har en del av undersökningen en särskilt aktuell anknytning till året som har gått. I årets undersökning har den delen särskilt riktat fokus på användandet av sociala medier samt vem eller vilka som har varit mest innovativa i sitt kommunikationsarbete under Målgrupp Målgrupp för studien är samtliga kandidater som finns i s kontaktnät. Detta innehåller personer, som själva har registrerat sina uppgifter sedan företaget startade var antalet drygt stycken, minskningen beror på att en stor rensning av ogiltiga adresser har genomförts. Upplägg och genomförande Den 27 januari skickades enkäten via e-post till medlemmarna i kontaktnätet. Två påminnelser gick ut till dem som inte svarat på första utskicket. De skickades den 4 samt den 10 februari och svar inkomna fram till och med den 14 februari har analyserats. Totalt bestod enkäten av knappt 40 frågor. Det var dock få som fick alla frågor, en stor del var följdfrågor som respondenterna fick beroende på vilka svar de tidigare avgett. Svarsfrekvens Enkäten skickades ut till personer med e-postadress. 730 av dessa var ej kontaktbara vilket reducerar nettourvalet till personer. Enkäten besvarades av personer (Svarsfrekvens: 23%) varav ungefär 97% hade gått igenom hela undersökningen. 4

5 Resultatredovisning Resultaten redovisas med totalsiffror samt med uppdelning på nedanstående undergrupper i de fall där stora skillnader återfinns mellan grupperna. Fördelningen inom grupperna har inte förändrats speciellt mycket sedan 2009 generellt. I årets undersökning har vi lagt till alternativet Ideell sektor på frågan om vad man arbetar inom, samt att vi har förändrat frågan om arbetsområde (tidigare yrkesidentitet) vilket har ökat antalet som svarar flera områden. Det är dessutom en ökande andel som är arbetssökande. Observera att resultatredovisningen sker avrundat, dvs utan decimaler, vilket kan leda till att totalsumman ibland överstiger 100%. Respondenter Antal Procent Samtliga % Kön Män % Kvinnor % Ålder % % % % 61 år eller äldre 58 2% Arbetar inom Privat sektor % Offentlig sektor % Ideell sektor 166 6% Yrkesidentitet* Information % Kommunikation % Marknadsföring % Postnummerområde % % % % % % % Kan tänka sig annan anställning än fast Ja % Nej % Anställningsform idag* Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad % Egen företagare % Arbetssökande % Studerande 111 3% Skulle vilja byta jobb inom det närmaste året Ja % Nej % *möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ 5

6 Undersökningens resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten för varje fråga i undersökningen. 1 Nuvarande arbetssituation 1.1 Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Tillsvidareanställning (Fast) 61% 57% 62% Tidsbegränsad anställning (Vikariat, Projekt etc.) 13% 11% 14% Egen företagare 18% 27% 15% Arbetssökande 15% 15% 14% Studerande 3% 3% 4% Jämfört med 2008 och 2009 har nu andelen som har en tillsvidareanställning minskat från ca två tredjedelar ner till drygt 60%, där männen har haft en större minskning än kvinnorna. Den tidsbegränsade anställningsformen ökar inte som en följd av detta, däremot visar både egenföretagare och arbetssökande stigande andelstal. Andelen arbetssökande var i 2008 års undersökning 10%, % och nu alltså hela 15%. De yngsta respondenterna har även 2010 den högsta andelen tidsbegränsade anställningar (22%) och det är bara i den äldsta gruppen (51+) som andelen tillsvidareanställda är lägre. I den gruppen motsvaras den låga andelen tillsvidareanställningar dock istället av en väldigt hög andel (41%) egna företagare. För att gå tillbaka till den yngsta gruppen så är det 8% av dem som är egna företagare och 12% som är studerande. Åldersgrupperna däremellan är mer etablerade på arbetsmarknaden men även bland dem har andelen tillsvidareanställningar minskat jämfört med förra året var det också relativt jämnt mellan grupperna i andel arbetssökande, medan det 2010 är mer tydligt att det framförallt är de unga som drabbats hårdast, 22% av dem är arbetslösa. I den offentliga sektorn är tidsbegränsad anställning vanligt (26%) och i den privata sektorn är det eget företagande som sticker ut (25%). Den ideella sektorn ligger någonstans mitt emellan dessa, men har samtidigt den högsta andelen tillsvidareanställda (77%). I gruppen som kan tänka sig en annan anställningsform än tillsvidareanställning är det 19% som har en tidsbegränsad anställning och 26% som är egna företagare. Det är också 21% som är arbetssökande. Andelen egna företagare är klart högre (27%) bland dem som inte vill byta jobb under det närmsta året jämfört med 17% bland dem som vill byta. 6

7 1.2 Vilken befattning har du idag? Specialist 69% 63% 71% Chef 22% 29% 20% Jobbar ej inom kommunikation/information/marknadsföring idag 9% 8% 9% Resultaten på frågan liknar i hög utsträckning vad som framkommit i tidigare undersökningar. Andelen chefer är drygt 20% totalt men nästan 30% bland män. Knappt 10% av respondenterna arbetar inte inom kommunikation/ information/marknadsföring idag. Som i 2008 och 2009 års undersökningar är andelen chefer högst bland dem som angett att de arbetar inom marknadsföring (28%) och lägst bland dem som arbetar med information (19%). En högre andel av dem som arbetar inom privat eller ideell sektor är chefer (25% och 24% respektive) än bland dem som arbetar inom offentlig sektor (14%). Det är också en högre andel chefer bland tillsvidareanställda än i andra anställningsformer. Det är bara marginella skillnader i befattning baserat på att man vill byta jobb inom det närmsta året eller ej, förutom att det är en högre andel som inte jobbar inom området idag som vill byta jobb under det närmsta året. 1.3 Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar på? Ja 27% 40% 22% Nej 73% 60% 78% Drygt en fjärdedel av respondenterna sitter idag i ledningsgruppen, vilket är en svag ökning från resultat Snedfördelningen mellan könen består dock där det 2010 är 22% av kvinnorna som sitter i ledningsgruppen, att jämföra med 40% av männen. Andelen som sitter i ledningsgruppen ökar med stigande ålder, och de som arbetar i privat eller ideell sektor är i något högre grad med i ledningsgruppen än de som arbetar i offentlig sektor. Sett till postnummerområde så är det 37% av de i område som sitter i ledningsgruppen, vilket är klart högre än de andra områdena som varierar mellan 25-28%. Bland dem som kan tänka sig annan anställning än fast är en högre andel med i ledningsgruppen (drygt 3 av 10). Däremot är det de som idag har en fast anställning som i högst utsträckning faktiskt är med (exklusive egna företagare). De som inte vill byta jobb inom det närmsta året är i högre grad medlemmar i ledningsgruppen än övriga. 7

8 1.4 Inom vilken sektor arbetar du idag? Privat sektor 71% 76% 69% Offentlig sektor 24% 20% 25% Ideel sektor 6% 4% 6% Eftersom vi i tidigare undersökningar har haft ett flertal öppna svar från respondenter som angett att de jobbat inom ideell sektor har vi lagt till det alternativet i årets undersökning. Det ser då ut som att de som jobbar inom ideell sektor tidigare har angett att de jobbar inom privat sektor eftersom den andel som svarat att de jobbar ideellt väl motsvarar minskningen bland de som angett att de jobbar inom privat sektor. Till det ska också läggas att andelen kvinnor som angett att de jobbar inom offentlig sektor gått upp några procentenheter. Fortfarande arbetar 7 av 10 respondenter inom den privata sektorn, med en högre andel bland män. Skillnaderna i ålder är framförallt att det är vanligare att arbeta privat eller ideellt i yngre åldersgrupper medan de äldre åldersgrupperna är vanligare inom den offentliga sektorn. 30% av de som arbetar med information och 27% av de som jobbar med kommunikation arbetar i den offentliga sektorn. Den privata sektorn är störst bland de som arbetar med marknadsföring, och bland de som bor i postnummerområde % av respondenterna utanför de tre storstadsregionerna arbetar inom den offentliga sektorn. 40% av de som har en tidsbegränsad anställning jobbar inom den offentliga sektorn, medan det inte är några skillnader baserat på om man vill byta jobb under det närmsta året eller ej. 1.5 Inom vilket område arbetar du idag? Information 39% 41% 38% Kommunikation 64% 67% 63% Marknadsföring 44% 49% 42% Annat 26% 26% 27% Respondenterna kan ange flera svar på frågan eftersom man kan ha flera olika arbetsområden. Det är dock tydligt att de allra flesta anser sig arbeta inom kommunikation, med något lägre andelar inom information och marknadsföring. Intressant att notera är att män har högre andelar i alla områden, vilket innebär att de i högre utsträckning har angett flera svar och därmed anser sig arbeta inom fler områden. Totalt har varje respondent i genomsnitt avgett 1,73 svar, där männen sticker ut med 1,83. Andelen som arbetar med kommunikation stiger med åldern (från 57% till 69%) men i övrigt är det inga skillnader baserat på ålder. Informations- och kommunikationsområdet är vanligast bland dem som jobbar inom ideell eller offentlig sektor, precis som bland dem som inte vill byta jobb det närmaste året. Lägst antal svar (1,64) har de som är tidsbegränsat anställda uppgett. Det kan tyda på att de i högre utsträckning har en tydligare definierad uppgift att arbeta med under sin anställningsperiod. Ungefär var fjärde respondent anger ett annat område de arbetar inom idag. Precis som i tidigare undersökningar är det en vid spridning av olika områden, där de vanligast återkommande rör affärs- och verksamhetsutveckling, journalistik, olika former av webbrelaterade områden samt försäljning och ekonomi. Andra är inne på områden som PR/press, reklam, redaktionella områden och media. Det är också många respondenter som arbetar inom marknadsanalys, projektledning, varumärken, IT, design/formgivning mm. Ytterligare en gruppering går att hitta, de som arbetar inom utbildning, rekrytering/bemanning och coachning, dvs. mer HR-relaterade områden 8

9 1.6 Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Reklam/PR/Information 17% 24% 15% Myndighet/Stat/Kommun 13% 10% 15% Konsult/Tjänsteföretag 10% 14% 9% Media/Förlag 8% 10% 8% IT/Telecom 7% 5% 7% Fackförbund/Intresseorganisationer/Branschorganisationer 5% 5% 5% Bank/Finans 4% 3% 4% Utbildning/Forskning 4% 3% 4% Bygg/Anläggning/Fastigheter 3% 3% 3% Detaljhandel 3% 3% 3% Konsumentvaror/Drycker/Tobak 3% 2% 3% Tillverkningsindustri 3% 2% 3% Hälso/Sjukvård/Landsting 2% 1% 3% Läkemedel/Medicin/Kemi 2% 1% 2% Kraft/Energi 2% 1% 2% Kultur 2% 2% 2% Försäkring 1% 2% 1% Elektronik/Teknik 1% 1% 1% Resor/Flyg 1% 1% 1% Restaurang/Hotel/Turism 1% 1% 1% Transport/Spedition 1% 1% 1% Miljö 1% 1% 1% Skog/Massa/Papper 1% 0% 1% Gruv/Stål/Metall 0% 0% 0% Annan bransch 8% 6% 8% 17% av respondenterna arbetar inom reklam/pr/information, med en högre andel bland männen. Därefter kommer den offentliga sidan, dvs branschen myndighet/stat/kommun som har 13% av respondenterna, med en klart högre andel bland kvinnor än män. Konsult/tjänsteföretag, media/förlag och IT/telecom utgör branscherna på plats 3-5. Övriga branscher har relativt små andelar och det är inga stora skillnader mellan könen. Sett till ålder är det bland de yngre respondenterna som reklam/pr/information är vanligast, samtidigt som andelen som jobbar inom myndighet/stat/kommun samt konsult/tjänsteföretag stiger med ålder. Myndighet/stat/kommun är naturligt också stor inom den offentliga sektorn (54%), där andra stora branscher är utbildning/forskning och hälsa/sjukvård. I den ideella sektorn är det framförallt branschen fackförbund/intresseorganisationer som har en hög andel (49%) men hela 20% har angett Annan bransch. Myndighet/stat/kommun är också stort bland dem som framförallt jobbar med information eller kommunikation samt bland dem som inte kan tänka sig en annan anställning än fast anställning. 8% av respondenterna har angett Annan bransch och då också fått möjligheten att skriva vilken. Återkommande svar där rör politik, underhållning, design, bistånd, kemi/medicin, bil-/fordonsbranschen, ideell sektor/ förening, kläder, spel, underhållning, rekrytering/ bemanning och säkerhet. 9

10 1.7 Hur fick du det jobb du har idag? Platsannons/Internet 20% 13% 22% Privata kontakter 18% 22% 17% Professionella kontakter 14% 16% 14% Rekryteringsföretag/Headhunter 13% 13% 13% Internrekrytering 10% 8% 10% Platsannons/Print 7% 5% 7% Spontanansökan 4% 4% 4% Arbetsförmedlingen 3% 4% 3% Sociala nätverk, t. ex. Facebook 0% 1% 0% Annat sätt 12% 15% 11% Platsannons på Internet befäster sin förstaplats som det sätt vilket högst andel av respondenterna uppger att de fått sitt senaste jobb genom var det knappt högre än privata kontakter och åren innan dess hade privata kontakter en högre betydelse. Precis som tidigare är det dock kvinnorna som i högre utsträckning går via platsannonser på Internet och männen som förlitar sig till privata kontakter. Övriga kanaler ligger stabilt jämfört med Spontanansökan och Arbetsförmedlingen har fortfarande jumboplatser, med Facebook och liknande sociala nätverk på en fortsatt låg nivå jämfört med Bland de som har angett något annat sätt är det en stor del som startade företaget, och några som uppger att de fått sitt jobb genom. Andra beskriver en kombination av olika kanaler som ledde till att de fick jobbet. Platsannonser på Internet och rekryteringsföretag har en klart högre betydelse i yngre åldersgrupper samtidigt som betydelsen av privata eller professionella kontakter stiger med åldern. Privata/professionella kontakter har även en högre betydelse i den privata sektorn än den offentliga. Bland informatörerna har platsannonser på Internet en högre betydelse och bland marknadsförare är det privata kontakter som gäller. Det är även viktigt bland de som kan tänka sig annan anställning än fast. De som bara kan tänka sig fast anställning har i högre utsträckning fått sitt jobb via internrekrytering eller platsannonser (Internet eller print). 10

11 2 Yrkesutveckling 2.1 Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Ja 63% 62% 64% Nej 37% 38% 36% 63% av respondenterna vill byta jobb inom det närmaste året, vilket ligger i linje med förra årets resultat och bara är något lägre än 2008 års 64%. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små, och har endast bytt riktning jämfört med 2009 då männen var mer intresserade än kvinnorna av att byta jobb. Skillnaderna mellan grupperna är små, men ska man nämna något ser det ut som att de som arbetar inom den ideella sektorn är något mer intresserade av att byta jobb (69%) och egna företagare är mest nöjda i och med att bara 52% vill byta jobb inom det närmaste året. 2.2 Har du påverkats i ditt arbete av det senaste årets lågkonjunktur? Ja, blivit uppsagd/varslad 10% 9% 10% Ja, har samma titel men bredare ansvarsområde 8% 7% 8% Ja, har fått ny tjänst 7% 5% 7% Ja, har fått ett större ansvarsområde 6% 7% 6% Ja, har kvar samma tjänst men mindre ansvarsområde 1% 1% 2% Ja, på annat sätt 12% 9% 13% Lågkonjukturen har påverkat min arbetsgivare, men inte mig och mina arbetsuppgifter 21% 21% 20% Nej 40% 44% 38% Det är bara cirka 40% av respondenterna som inte har påverkats av lågkonjunkturen. Ytterligare 21% har inte påverkats personligen men har en arbetsgivare som har påverkats. Resterande 39% har alltså påverkats på ett eller flera sätt personligen. Det vanligaste där är att man har blivit uppsagd eller varslad men det är även många som har fått förändrat ansvarsområde eller ny tjänst som en följd av lågkonjunkturen. Förändrade ansvarsområden och nya tjänster kan innebära både positiva och negativa förändringar, något som denna fråga inte fångar upp. Äldre respondenter samt de som arbetar inom offentlig eller ideell sektor verkar inte ha påverkats av lågkonjunkturen i lika hög utsträckning (högre andel svarar Nej ). Bland de som har en tidsbegränsad anställning är det bara 33% som inte har påverkats alls och de har högre värden än övriga grupper både på att de har blivit uppsagda/varslade (23%) men även på att de har fått en ny tjänst (14%). 11

12 2.3 Anser du att arbetsmarknadsläget ser ut att bli bättre nu under 2010 än vad det var under 2009? Ja 66% 70% 64% Nej 34% 30% 36% Våra respondenter ser positivt på framtiden och två tredjedelar tror att det blir bättre under 2010 jämfört med De som är yngre och de som arbetar i privat sektor är mer positiva än andra, precis som de som har tidsbegränsad anställning eller är egna företagare. I övrigt är det inga stora skillnader mellan grupperna. Det gick även att lämna kommentarer på sina svar på den här frågan, vilket 1293 stycken som svarat Ja valde att göra. Rent generellt innehåller deras svar väldigt ofta ord som fler och ökning men det är få som har konkreta siffror att stödja sig på. Det ser ut att handla om en helhetsbild av många faktorer som nu har blivit mer och mer positiv efter att ha varit långt nere i botten. Hela samhället andas mer optimism helt enkelt. De som nämner en specifik faktor tar i stor utsträckning upp anställningsrelaterade ämnen. De ser att det är fler annonser ute, de får fler förfrågningar från rekryteringsföretag, folk har börjat våga byta jobb igen istället för att sitta still i båten och de upplever att det är färre varsel och uppsägningar nu. Andra nämner det finansiella läget där de genom media ser att fler och fler ekonomiska indikatorer har vänt och pekar uppåt, botten verkar helt enkelt vara nådd. Återigen andra kommentarer tar upp att deras uppdragsgivare signalerar att det ser bättre ut framöver och därför börjar spendera mer pengar samt att de får in fler nya uppdrag. Att privatpersoner ser ut att ha ökat sin konsumtion igen är också en viktig faktor. Slutligen nämner en respondent att SAAB har lyckats få nya ägare, vilket väl måste vara en positiv indikator om någon. 12

13 2.4 Tvekar du att byta jobb under rådande arbetsmarknadsläge och därmed bli sist in? Ja 22% 20% 23% Nej 78% 80% 77% I förra årets undersökning var detta en ny fråga, som då hade en annorlunda formulering. Då frågade vi om respondenterna tvekade att byta jobb under en lågkonjunktur, medan årets fråga alltså gäller rådande marknadsläge. Oavsett om orsaken är en annan frågelydelse eller bara tro på framtiden, så syns en kraftig minskning i andelen som tvekar att byta jobb var det 31% och 2010 är antalet nere i 22%. Männen har minskat något, men den stora skillnaden ligger i att kvinnorna har gått ner från 33% till 23%. Skillnaderna i grupperna i övrigt handlar framförallt om vilken syn man har på andra jobb än fasta anställningar. Bland dem som kan tänka sig andra anställningsformer är det bara 15% som tvekar att byta jobb, mot 32% bland de som enbart kan tänka sig fasta anställningar. Samma mönster ser man bland de som idag har tidsbegränsade anställningar eller är egna företagare, där 15% respektive 11% tvekar att byta jobb i rådande marknadsläge. 528 respondenter som kommenterade sitt svar hade svarat Nej. De flesta av kommentarerna uttryckte en positiv syn på tillvaron och tyckte att det var värt att våga byta om det var ett jobb man var intresserad av, istället för tt sitta fast bara för att vara rädd för att vara sist in. Den enda utvecklingen sker framåt. Läget är dessutom aldrig helt perfekt, det finns alltid någon omständighet som gör att man kanske tvekar, så det går inte att oroa sig hela tiden. Vidare var det ett antal respondenter som menade att det inte finns några säkra anställningar längre och att anställningstrygghet inte existerar i deras bransch. Vem som helst kan få gå när som helst. Slutligen var det en stor andel av svaren som idag hade ett tidsbegränsat jobb och därför inte såg några problem med att byta, speciellt inte till en tillsvidareanställning. Respondenterna uppmanades även att kommentera sitt svar på frågan, vilket 642 respondenter valde att göra. 114 av de som kommenterade sitt svar hade svarat Ja. Svaren handlande bland annat om att man tvekar, men har inte så stort val om man har blivit uppsagd eller tvingats gå ned i arbetstid. Andra hävdade att det trots allt ändå handlade om vilken arbetsgivare det handlade om och att de skulle byta om rätt jobb dök upp. Andra respondenter gick mer på trygghet och att de har en familj att försörja. Sin egen ålder och att man hade varit lång tid hos nuvarande arbetsgivare gjorde också att man var tveksam till att byta. Många svar uttrycker dock att de egentligen tycker att det kan vara utvecklande att byta, oavsett marknadsläge, och att de egentligen är positiva till det och bara önskade att de vågade ta klivet. 13

14 2.5 Kan du tänka dig en annan anställning än fast anställning? Ja 64% 68% 63% Nej 36% 32% 37% Andelen som kan tänka sig andra anställningsformer ligger kvar på de 64% som uppmättes Andelen är alltjämt något högre bland män än bland kvinnor. Förutom i den yngsta åldersgruppen, som är positiv till att börja med, så stiger andelen som kan tänka sig andra anställningsformer än fast anställning med åldern. Mest negativa är de som arbetar inom offentlig sektor där bara 57% kan tänka sig andra anställningsformer, samt de som idag har tillsvidareanställning (46%). Bland de som vill byta jobb inom det närmaste året är det förvånande nog en något lägre andel (59%) som kan tänka sig andra anställningsformer än de som inte vill byta jobb det närmsta året (63%). 2.6 Vilka tycker du är fördelarna med annan anställning än fast anställning? Frihet/Flexibilitet 57% 61% 56% Breddar min kompetens 42% 34% 45% Får prova på olika branscher 39% 31% 42% Kan bättre styra arbetstid och fritid 31% 35% 29% Möjlighet att arbeta i projekt 22% 17% 23% Kan tjäna mer pengar 17% 28% 13% Större möjligheter att delta i förändrings- och utvecklingsprocesser 17% 17% 17% Meriterande 15% 11% 16% Större utmaning 15% 17% 14% Konsultstatus 7% 10% 6% Annat 5% 4% 6% Frågan hade respondenter, de som i frågan om ifall de kunde tänka sig andra anställningsformer än fast anställning svarade Ja. Precis som att själva andelen som kan tänka sig andra anställningsformer än fast anställning är oförändrad från 2009 är även fördelarna som anges ungefär lika. Det är nästan inga positionsförändringar överhuvudtaget. De alternativ som som tidigare låg väldigt nära varandra har bytt plats, men ligger fortfarande nära varandra. Exempelvis har nu breddar min kompetens krupit upp på en andra plats och gått förbi får prova olika branscher. Det är dock fortfarande väldigt tydligt att det man värderar allra högst är den frihet och flexibilitet som andra anställningsformer kan medföra. Att andra anställningsformer ger bättre möjligheter att styra över arbetstid och fritid är också en av de viktigaste orsakerna. De som trivs bäst med andra anställningsformer än tillsvidareanställning ser alltså snarare ut att vara de som söker större balans och flexibilitet mellan arbete och privatliv, samtidigt som de vill utveckla sig själva och prova nya branscher, istället för att vara de som planerar sina karriärsteg och motiveras av att tjäna pengar. Uppdelat på de två personlighetstyperna ovan så fördelar de sig relativt jämnt över åldersgrupperna, med skillnaden att yngre respondenter kan se att det ger meriter och äldre respondenter i större utsträckning uppskattar att det ger större möjlighet att delta i förändrings- och utvecklingsprocesser och ser det samtidigt som en utmaning. De som idag har en fast anställning kan se fördelar i flexibilitet, möjlighet att styra bättre över arbetstid/fritid samt tjäna mer pengar, medan de som idag har tidsbegränsad anställning snarare ser fördelarna i att bredda sin kompetens och prova på olika branscher. Egna företagare har framförallt höga andelar som värdesätter den ökade friheten, att de bättre kan styra över arbetstid och fritid samt att de kan tjäna mer pengar. 14

15 2.7 Varför kan du inte tänka dig en annan anställningsform än en fast? Ekonomisk trygghet (har familj, hus, lån, försörjningsplikt, fasta utgifter behov av fast inkomst) 76% 77% 76% Otryggt/osäkert (vill ha säkerhet/trygghet istället för osäkerhet och stress) 37% 29% 40% Vill vara en del av företaget 34% 30% 35% Vill inte hamna i vikariefacket/vill inte söka nya jobb hela tiden 24% 17% 26% Ej långsiktigt (kontinuitet viktigt det är långsiktighet som gäller) 24% 35% 20% Har fast anställning idag, varför byta? (har vant mig vid det) 21% 24% 20% Har provat/vill inte ha (trivdes inte, inte värt det, mycket arbete) 8% 7% 8% Åldern (hög ålder, risk att bli först ut, riskfyllt vid hög ålder, svårt att få nya jobb då) 7% 7% 7% Annat 3% 3% 3% Frågan hade respondenter, de som i frågan om ifall de kunde tänka sig andra anställningsformer än fast anställning svarade Nej. Nästan 8 av 10 respondenter anger, precis som de två senaste åren, som viktigaste orsak den ekonomiska trygghet som en fast anställning medför. Den orsaken, tillsammans med otryggt/osäkert, har även i tidigare undersökningar varit de klart största orsakerna. Som tidigare är det framförallt kvinnorna som tycker det känns otryggt/osäkert att inte ha en fast anställning. 34% av respondenterna, 10 procentenheter lägre än tidigare år, anger därefter som skäl att de vill känna sig som en del av företaget och upplever då att det blir svårt om man inte är tillsvidareanställd. Var fjärde respondent är rädd för att hamna i vikariefacket och ungefär lika stor andel tycker inte att det är tillräckligt långsiktigt om de inte är tillsvidareanställda. Skillnaden i dessa alternativ igger i att det framförallt är männen som är intresserade av långsiktigheten och kvinnorna som inte vill hamna i vikariefacket. Knappt 10% säger att de har provat andra anställningsformer och därefter kommit fram till att de generellt inte trivts. Bland dem som idag är tillsvidareanställda är den andelen 7%, vilket alltså nu börjar vara en nedåtgående trend i och med att det värdet var 12% 2009 och 16% I den yngsta åldersgruppen är det en högre andel som ser det för otryggt/osäkert att inte vara fast anställd medan den ekonomiska tryggheten har högst andel svar bland åringar, både bland yngre och äldre är andelen lägre. 15

16 2.8 Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Professionella kontakter 64% 65% 64% Privata kontakter 60% 62% 59% Rekryteringsföretag/Headhunter 49% 49% 49% Platsannons/Internet 41% 36% 42% Spontanansökan 17% 16% 18% Internrekrytering 16% 14% 17% Sociala nätverk, t. ex. Facebook 8% 8% 7% Arbetsförmedlingen 6% 6% 7% Platsannons/Print 5% 5% 5% Annat 1% 2% 1% Professionella kontakter ökar för fjärde året i rad och går från 45% via 59% och 61% till att nu landa på 64% i 2010 års undersökning. Nästan lika viktigt är det med privata kontakter, som dock har gått ner från 73% för tre år sedan och nu är i en svagt nedåtgående trend. Förändringarna från 2009 är generellt väldigt små där den största skillnaden är att rekryteringsföretag/headhunter tappar 7 procentenheter från 56% till 49%. Skillnaderna mellan könen är små, kvinnor anger i högre utsträckning platsannons/internet och Internrekrytering som de bästa kanalerna för att hitta nytt jobb medan männen är något mer intresserade av de privata och professionella kontakterna. I den yngsta åldersgruppen är det framförallt privata kontakter som är viktigt (72%), med spontanansökan och internrekrytering som andra viktiga kanaler relativt de äldre grupperna. Rekryteringsföretag blir klart viktigare i äldre grupper, tillsammans med professionella kontakter. Platsannonser är mer intressant i den offentliga sektorn, oavsett om den är på Internet eller i print, men respondenter inom offentlig sektor visar även ett större intresse för internrekrytering. Platsannonser är också viktigt för de som bara kan tänka sig fast anställning medan privata och professionella kontakter blir viktigare för dem som kan tänka sig andra anställningsformer. Det är intressant att göra en kort jämförelse mot hur respondenterna faktiskt fick sitt senaste jobb. De flesta, 20%, fick sitt jobb genom platsannons/internet medan Privata kontakter kom på andra plats på 18%. Professionella kontakter och rekryteringsföretag kom på 3e och 4e plats med 14% respektive 13% (minskning för professionella kontakter). Även om de fyra första alternativen är samma i de två frågorna pekar resultatet (precis som i 2009 års undersökning) mot att respondenterna tenderar att överskatta betydelsen av professionella kontakter när de själva anger vilka kanaler de tror är bäst för att hitta ett nytt jobb. 16

17 2.9 Nominera det bästa kommunikationsteamet för deras kommunikationsarbete under I undersökningen ombeds respondenterna nominera det bästa kommunikationsteamet i Sverige, dvs. den företagsledare och kommunikationschef som man tycker har varit särskilt framgångsrika i sitt kommunikationsarbete under Syftet med priset är att lyfta fram ett team bestående av VD och kommunikationschef som verkligen samarbetar. 860 personer har lämnat en nominering men snarare utgått från vilka företag som har haft bra kommunikation då det är svårt att veta vem i ett företag som egentligen står bakom en god insats. Nomineringarna är generellt väldigt spridda över många olika stora och små företag och organisationer. Allt från sjukhusledningar, politiska partier och elföretag till reklambyråer och hjälp organisationer. Utifrån de nominerade utsåg en jury vinnarna. Juryn bestod av Åsa Falkman, delägare och grundare av, Erik Bergström, delägare i Bigfish Communications och Hans-Olof Karlsson, f.d kommunikationsdirektör på NCC. Vinnare till priset för bästa kommunikationsteam 2009 är Electrolux genom VD Hans Stråberg och informationsdirektör Lars Göran Johansson med motiveringen: För ett mångårigt och framgångsrikt nära samarbete mellan VD och informationsdirektör. År efter år lyckas Electrolux kommunicera framgångar och motgångar på ett sätt som skapar ökat intresse för företaget och dess produkter. Arbetet styrs av en tydlig strategisk linje men präglas av ständig förnyelse och förmågan att relatera till aktuella frågor på ett sätt som bygger varumärke och stärker positionen. På senare år har en framgångsrik homogenisering av varumärken inom koncernen ytterligare bidragit till Electrolux starka ställning på den internationella arenan. Lägg till detta finansiell information av absolut internationell toppklass och svaret på frågan vilket som är Sveriges skickligaste team blir besvarad Vilket företag tycker du har varit mest innovativt och nyskapande i sitt kommunikationsarbete under 2009? I hela landet I region Skåne I region Västra Götaland ICA 7% IKEA 12% Stena Line 6% Tele2 6% E.On 8% Göteborg & Co 6% Radiotjänst 6% Skånemejerier 6% Volvo 4% IKEA 4% Malmö Stad 5% Göteborg Energi 4% SVT 3% Skånetrafiken 4% ICA 4% SAAB 2% Annat 65% SAAB 4% ComHem 2% Västtrafik 3% Annat 70% Annat 68% Antal svar ICA vinner till slut kampen för det mest innovativa och nyskapande kommunikationsarbetet under 2009, vilket kan tyckas vara lite märkligt med tanke på att de har haft samma reklamkoncept i åratal. Tele2 och Radiotjänst får dock också många röster där Tele2 beröms för sitt arbete med fåret Frank. Radiotjänst har haft sin framgångsrika och intresseväckande Tack-kampanj där de jobbat med flashmobbar och därigenom fått fram sitt budskap. Den kommunikationen fortsätter på deras hemsida, vilket ytterligare stärker deras budskap. För de som bodde i postnummerområde samt fanns det även möjlighet att nominera företag i den egna regionen som varit innovativa och nyskapande i sin kommunikation. Antalet respondenter per svar är dock väldigt litet vilket gör att det är svårt att göra en riktig analys. I Skåne fick till exempel IKEA 9 röster och i Göteborg fick Stena Line 6 röster. I båda fallen räckte det till en förstaplats. 17

18 2.11 Vilka företag inom de branscher som är angivna nedan tycker du är bäst på att kommunicera? Varför? Transportbranschen Försäkringsbranschen Ideella organisationer Livsmedelsproducenter Bring 11% If... 34% Läkare utan gränser 17% Arla 10% SJ 10% Länsförsäkringar 15% Röda Korset 11% Saltå Kvarn 6% SL 9% AMF 14% Rädda Barnen 10% Lantmännen 4% SAS 8% Trygg Hansa 11% Unicef 8% Coop 4% DHL 6% Folksam 7% SOS Barnbyar 4% Skånemejerier 3% Volvo 6% Skandia 5% Friends 4% OLW 2% Posten 4% Alecta 4% Action Aid 4% Annat 28% Annat 44% Annat 11% Annat 41% * Antal svar * ICA har fått många röster men ser sig inte som livsmedelsproducent och är därför inte med i listningen. I transportbranschen rör svaren både person- och varutransport där till slut Bring går segrande ur striden just före SJ. Att Bring får respondenternas gillande beror på en tydlighet och enkelhet i kommunikationen. De har på ett konsekvent sätt snabbt lyckats bygga ett starkt varumärke och ger intryck av att vara flexibla och heltäckande. Om det var tätt i transportsektorn så är det istället en väldigt tydlig etta i försäkringsbranschen. En tredjedel av de röstande ansåg att If hade den bästa kommunikationen, mer än dubbelt så många som tvåan Länsförsäkringar. Att If får så många röster beror på att de har en tydlig och informativ kommunikation med reklamfilmer som genom humor lyckas väl med att ta sig an en fråga som kan vara tråkig och krånglig. De syns ofta och verkar ha mycket på gång, vilket gör att de hamnar Top of Mind hos många respondenter. För Ideella organisationer är Läkare utan gränser på första plats med 17% av rösterna. Röda korset kommer tvåa med 11%. Att Läkare utan gränser har en så pass tydlig förstaplats är en följd av att de har en bra men återhållsam marknadsföring. Deras kampanjer är väldigt tydliga och de har en närvaro i sociala medier. De har en trovärdig och seriös framtoning i att de är först på plats när katastrofer inträffar och att väldigt lite pengar går till administration, vilket nog kan vara en viktig faktor för givarna. I och med jord bävningen på Haiti (2010) har de fått ytterligare uppmärksamhet för sitt arbete. Röda korset fick även några icke-röster i stil med Vad som helst förutom Röda korset efter Donnerskandalen. Det finns alltså en möjlighet att Röda korset annars skulle ha fått en större andel av rösterna. 18

19 2.12 Vad tror du kommer att påverka kommunikatörens yrkesroll på 5 10 års sikt och på vilket sätt? Vad tror du kommer att påverka kommunikatörens yrkesroll på 5-10 års sikt och på vilket sätt? Mer än 1100 respondenter ville ge sin syn på framtiden, en sammanfattning presenteras här. Alla öppna svar återfinns i bilaga. Tidigare år har kommunikatörerna talat mycket om att vi om 5-10 år kommer att leva i en allt mer globaliserad värld, med globalt brus och en ofattbar mängd mediekanaler. Så även 2010, även om det nu också börjar höjas röster för att eko-trenden kommer att bli permanent, så att det blir mer intressant även med det lilla, lokala. Lokalproducerat och ekologiskt, i konceptet en bättre värld kommer i större utsträckning påverka vår vardag och vår kommunikation. De sociala medierna förväntas också ha en stark utveckling det närmsta decenniet, även om vi idag inte vet hur de kommer att se ut. En ökad teknikutveckling kommer att möjliggöra mycket nytt. Ovanstående kommer samtidigt att innebära ett kraftigt ökat brus och en ökad medietrötthet som det gäller att komma igenom. Många respondenter är inne på att push-kommunikation då inte kommer att fungera längre, utan det blir mer intressant med personaliserad kommunikation på mottagarens villkor. Kommunikationen kommer att behöva skalas ner från megafon till mikrofon, där bemötandet blir lika viktigt som budskapet. Även internt inom företagen blir kommunikationen mer viktig där högre krav kommer att ställas på att det går att redovisa ROI för varje investerad kommunikationskrona. Den ökade transparensen i samhället gör också att företagen måste jobba aktivt med sina interna förehavanden eftersom de kommer att utvärderas på fler faktorer än tidigare (ekologiskt, personalpolitiskt etc.) Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5 10 år? personer ville svara på frågan, och har gett många intressanta förslag. Nedan är en sammanfattning. Framförallt handlar det inte så mycket om vad som kommer att vara nya yrken, utan snarare om vilka som kommer att vara mer uttalade och definitivt fler av än det är idag. Mycket kan sammanfattas med Sociala medier. Här finns det hur många förslag som helst på olika typer av ansvariga, experter, redaktörer, strateger, sökordsansvariga, analytiker, statistiker, facebook-/twitter-/bloggchefer (av olika typer dessutom: företagsbloggare, proffsbloggare, spökskrivarbloggare) helt enkelt mer av allt. Ett annat område som har fått många förslag är miljö och hållbarhet. CSR-ansvarig, hållbarhetskommunikatör, miljökommunikatör är yrken som flera respondenter har nämnt. Andra områden är sådant som blir större i takt med att kanalerna och bruset ökar. Applikationsansvariga för olika kanaler, omvärldsbevakare samt översättare (både faktiska språk och programmeringsspråk mellan olika kanaler) är exempel på sådana områden. Slutligen finns det alltid några lite mer kreativa förslag (som bittertwittrare ) där ett av de mer kreativa förslagen 2010 är en Clean Communicator. Det är en funktion som hjälper dig med att rensa upp din privata och professionella information som ligger lite överallt på nätet, så att det inte ställer till några problem i anställningsprocesser eller andra förhållanden. 19

20 3 Sociala medier 2010 års specialområde i enkäten handlade om sociala medier och hur respondenterna ser på användandet av dessa. 3.1 Vad är sociala medier för dig? Denna väldigt breda fråga besvarades av 1616 respondenter. De svarade på lite olika sätt där några nämnde namnet på olika medier (mestadels Facebook, Bloggar, Twitter, YouTube, LinkedIn) medan andra skrev mer om vad sociala medier innebär. Respondenterna verkar vara överens om att det är en digital medieplattform på Internet och inte någon fysisk plats. Det handlar om tvåvägskommunikationen där företagen inte bara kan sända ut vad de vill utan det är användarna som genererar innehållet och även omedelbart kommenterar på det. Det är den omedelbara interaktionen och dialogen mellan användarna som driver sociala medier vilket fungerar som en mötesplats med ett demokratiserat informationsflöde (inga höga trösklar för att bli medlem) som förenklar för personer att på ett enkelt sätt hålla kontakten med andra i deras utvidgade nätverk. En del respondenter ser även att det i viss mån börjar sudda ut gränsen mellan arbete och privatliv genom att man alltid är tillgänglig och inte har separata nätverk för vänner och samarbetspartners. 3.2 Vilka av nedanstående sociala medier använder du idag privat? Facebook 83% 78% 85% YouTube 66% 68% 65% LinkedIn 60% 63% 59% Följer andra bloggar 47% 44% 48% MSN Messenger 36% 33% 37% Twitter 28% 31% 26% Bloggar själv 18% 20% 17% Google Wave 11% 17% 9% Annat 9% 12% 8% Använder inte sociala medier privat idag 5% 6% 4% Facebook är väldigt populärt bland kommunikatörerna, fler än 8 av 10 använder det privat idag. YouTube följer som stark tvåa med 66% av respondenterna. Kvinnor använder Facebook mer än män, och tvärtom när det gäller YouTube. Även LinkedIn är populärt med 60% av respondenter som uppger att de använder det idag. Nästan hälften av respondenterna följer andras bloggar. Överhuvudtaget är kommunikatörerna relativt diversifierade i sitt användande av sociala medier där en stor andel använder Twitter, bloggar själv och till och med använder Google Wave, som fortfarande inte är speciellt stort i samhället i övrigt. Det är bara 5% av kommunikatörerna som inte använder sociala medier privat idag. Kanske kul att jämföra med total svensk population Åldersmässigt är det rent generellt de yngre som är mest aktiva i sociala medier. Äldre respondenter finns i och för sig i relativt stor utsträckning på Facebook och LinkedIn (66% och 47% respektive) men 12% av de som är över 50 använder inte sociala medier överhuvudtaget, jämfört med 0,5% av de som är mellan år. I privat sektor är det vanligare att finnas på LinkedIn medan de som arbetar i den ideella sektorn i större utsträckning har närvaro på Twitter och bloggar själv. Egna företagare är de som är allra mest aktiva på LinkedIn (63%). 20

21 3.3 Vilka av nedanstående sociala medier använder ditt företag idag i sitt kommunikationsarbete? Alla Privat sektor Offentlig sektor Ideell sektor Facebook 47% 48% 41% 79% Twitter 32% 34% 26% 44% YouTube 30% 31% 29% 47% Företagets blogg 26% 28% 22% 41% LinkedIn 17% 23% 5% 4% MSN Messenger 8% 9% 3% 9% Google Wave 4% 4% 1% 6% Annat 10% 10% 10% 8% Mitt företag använder inte sociala medier i kommunikationsarbetet idag 32% 31% 38% 14% En tredjedel av företagen som kommunikatörerna arbetar på använder idag inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete. Bland de som gör det är det framförallt Facebook som är välanvänt (47%) med den korta textkommunikationen Twitter ger möjlighet till på en god andraplats med 32%. YouTube följer på en tredjeplats med 30% av respondenterna. Den största diskrepansen mellan vilka sociala medier företaget använder och vilka som kommunikatörerna använder privat finns i Twitter. Det är det näst populäraste bland företagen, men hamnar långt ner på listan när det kommer till privatanvändandet. Twitter är faktiskt det enda av de namngivna sociala medierna där en större andel av företagen använder det i sin kommunikation än andelen bland kommunikatörerna som använder det privat. Alla sociala medier är mest populära i den ideella sektorn, med den privata och offentliga sektorn långt efter. Undantaget är LinkedIn som används av en relativt stor andel av företagen i den privata sektorn (23%) Varför använder ditt företag inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete? 603 personer svarade på frågan och det var lite blandade svar. Det är väldigt få som har en konkret orsak till att inte vilja använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete utan det beror mest på olika hinder att man inte gör det. För många handlar det om att de ännu inte kommit igång, men ligger i startgroparna eller saknar en strategi innan de kan starta. För andra att kulturen på arbetsplatsen är ganska trögrörlig och ännu inte mogen för det. Flera svar andas frustration över inkompetenta företagsledningar som på grund av okunskap inte ser vilka möjligheter som finns. På en del företag är det helt enkelt en policy att det inte är tillåtet att använda sociala medier. På andra företag (exempelvis i bankbranschen) är det regler och lagar som sätter käppar i hjulet. Det vanligaste svaret är dock att det saknas tid, personal eller till och med både och. 21

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg och genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året.

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 50% känner inte till om deras företag har en krisplan. KOMMUNICERA I KRIS Innehållsförteckning

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013 Förtroende Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 2 3 Bakgrund & syfte 4 4 Målgrupp 4 5 Upplägg & genomförande 4 6 Svarsfrekvens 4 7 Resultatredovisning 5 8 Undersökningens

Läs mer

Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2

Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND & SYFTE... 5 3 MÅLGRUPP... 6 4 UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... 6 5 SVARSFREKVENS...

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat 7 8.1

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

Stark tillsammans. 2015-10-13 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Stark tillsammans. 2015-10-13 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Stark tillsammans Kort om Handels 2007 gjorde den borgerliga regeringen det avsevärt dyrare att vara med i fack och a-kassa Handels tappade från cirka 170 000 medlemmar till 150 000 Vårt mål: att öka med

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer