Omtanke på köpet KF Konsument och Coop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtanke på köpet KF Konsument och Coop"

Transkript

1 Omtanke på köpet KF Konsument och Coop

2

3 Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidra till ett hållbart samhälle. En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. I den andan har Coop policies för miljö, hälsa och produktsäkerhet respektive etisk handel. Dessa ger en gemensam grund för inköp och arbete i butikerna. Handeln har ett stort ansvar för att människor i fattigare delar av världen ska få drägligare villkor och den demokratiska processen drivs på.

4 Du och dina varor tänk lite längre än plånboken Du handlar men vem betalar? Världen krymper, det får vi bevis för varje dag. Redan för mer än 30 år sedan uttryckte sig Martin Luther King, medborgarrättskämpe i USA, så här: Innan du har avslutat din frukost har du förlitat dig på halva världen. När du handlar påverkar du andra människors liv och miljö. Importen av varor du köper i butikerna i dag ökar i rask takt. Det betyder att dina val påverkar människor och miljö på gott och ont över hela världen. Att bry sig om och välja med omsorg är viktigt för att producenter i fattigare länder ska få skäligt betalt och avsättning för sina produkter på en större marknad. Det är också viktigt för att minska belastningen på miljön. Rättvis handel, skuldavskrivningar och färre handelshinder bidrar till ökad tillgång till livsmedel och högre välfärd i fattigare länder. Genom dina val och dina frågor och påtryckningar påverkas företag och politiker att ta etiska hänsyn. Etisk handel är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet ska präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter.

5 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något Etisk handel Etisk handel är inte någon biståndsverksamhet. Det är ett handelssamarbete som bygger på ömsesidighet och respekt. Genom färre mellanhänder och långsiktiga överenskommelser kan producenterna i fattigare länder bygga upp sin verksamhet och förbättra sina livsvillkor. Etisk handel håller koll på hur en vara produceras, att inte människor och miljö far illa under tillverkningsprocessen. Tillvaron stabiliseras och den demokratiska processen i producentländerna drivs på. I dag är vi vana vid att varorna kommer från hela världen bananer, kaffe och kakao från Dominikanska Republiken, te från Sri Lanka och ris från Thailand. För små producenter i fattiga länder är det inte lätt att hävda sig på en världsmarknad som domineras av stora företag och rika länder. Med parollen Trade not Aid framförde redan 1964 de fattiga länderna i Syd krav på rättvisare villkor under en FN-konferens. Det är i den andan etisk handel verkar. principerna för etisk handel Respekt för människor, miljö och kultur Goda arbetsförhållanden Skälig inkomst Öppenhet och dialog Delaktighet mellan alla aktörer när det gäller beslut som rör dem FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs (International Labor Organisation) är de grundläggande principerna Jämlikhet Långsiktiga handelsrelationer Information och utbildning om etisk handel

6 Märkningen gör det lättare när du vill ta etiska hänsyn Det finns en rad märkningar som bygger på etiska ställningstaganden. Det kan röra människors arbets- och levnadsförhållanden, miljö- och djurhänsyn. Dessa märkningar har också olika kontrollsystem. Här nedan presenteras märkningar som du möter i butikshyllorna och som hjälper dig att göra aktiva val och ta ställning för olika former av etisk handel. Märkningar rörande rättvis produktion och handel Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Genom Rättvisemärkt får odlaren tillgång till en internationell marknad och möjlighet att sälja sina produkter till bättre priser. I betalningen till odlaren ingår även en premie som kan användas till investeringar i jordbruket eller till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder eller hälsovård. Rättvisemärkts kriterier omfattar också regler som främjar demokratisk utveckling, organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som utvecklar kriterier, utför kontroller samt ger utvecklingsstöd till odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Coops produkter är antingen märkta med Fairtrade/Rättvisemärkt eller producerade av IFAT-medlemmar (International Fair Trade Association). Rättvis Handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis Handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare framförallt i fattigare länder. Sedan 2004 finns ett märke som organisationerna som är godkända av IFAT, däribland Rättvis Handel Import, har rätt att använda. IFAT är ett branschmärke för världens fair trade organisationer, både importörer och producenter. Det bygger på ett antal principer som organisationerna ska följa i sitt dagliga arbete och som utvärderas inom rörelsen en gång per år. I producerande länder där problemen finns med dåliga arbetsförhållanden och levnadsvillkor är förhoppningarna stora på svensk detaljhandel och svenska konsumenter. Av den enkla anledningen att när vi köper produkter märkta med symboler som garanterar etisk handel så märks skillnaden direkt.

7 Märkningar med hänsyn till miljö och socialt ansvar Krav är en märkning för ekologisk och kontrollerad mat som garanterar att produktionen skett utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller GMO, något som gynnar både jordbruket och miljön. Krav har även regler för djurhållning och socialt ansvar. Krav-märket finns främst på livsmedel men även på textilier, gödsel och plantor. Kravs dotterbolag Aranea Certifiering ansvarar för certifiering och kontroller. Rainforest Alliance (RFA) är en certifiering som syftar till att förbättra konventionella odlingar och som har regler för miljö och socialt ansvarstagande. Till skillnad från Kravmärkta produkter är det tillåtet att använda giftiga bekämpningsmedel och odlarna har inte något garanterat minimipris för det som produceras som till exempel Rättvisemärkt har. MSC Marine Stewardship Council är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. Havsfisk kan MSC-märkas om den fiskats på ett sätt som bevarar mångfalden, produktiviteten och havets ekosystem. FSC-märket är en märkning av skogsprodukter som visar att produkterna kommer från miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. För certifiering kräver föreningen FSC Forest Stewardship Council, att hänsyn tas till miljön och ursprungsbefolkningars traditionella rättigheter samt att skogsbruket gynnar de lokala samhällenas och anställdas sociala och ekonomiska välfärd. I Sverige kan du till exempel köpa grillkol, trägolv, trädgårdsoch kontorsmöbler som är FSC-märkt. Varor som inte är märkta Intercoop Ltd är Coops inköpspartner i Asien. De kontrollerar att leverantörerna av till exempel leksaker, husgeråd, textilier och verktyg lever upp till den uppförandekod som gäller. I uppförandekoden ingår bland annat arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Under 2006 genomfördes inspektioner av Intercoop. Utöver inköpsarbetet har Intercoop en fond som ser till att pengar avsätts för att möjliggöra utbildning för barn som bor i områden i Fjärran Östern där Intercoop är verksam. Tusentals barn har tack vare fonden fått förbättrade möjligheter för framtiden. Fem skäl att köpa Rättvisemärkt: Producenterna får skäligt betalt Motverkar barnarbete Motverkar dålig arbetsmiljö och diskriminering Uppmuntrar producenterna att odla ekologiskt Främjar organisationsrätten och demokratin i producentländerna Dessutom får du produkter av hög kvalitet med god smak och alla producerade med omtanke om människor och miljö.

8 Visst spelar det roll vilket kaffe du köper! Produktmärkningar beskriver en kvalitet och ger trygghet, säkerhet och stöd för ett informativt val vid hyllan i butiken. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Odlarna i till exempel kaffekooperativet Fedecares i Dominikanska Republiken får bättre betalt för sina produkter och har ett långsiktigt kontrakt med sina köpare. De anställdas löner måste vara minst i nivå med landets minimilöner och barnarbete är inte tillåtet. Produktionen kontrolleras utifrån internationella Fairtrade-kriterier minst en gång per år, av inspektörer från Fairtrade Labelling Organizations international (FLO). En viktig del i samhällsutvecklingen kring produktionen är den premie som producenten får för sin produkt, utöver den högre betalningen. Premien används till investeringar i jordbruket eller till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder eller hälsovård. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. I fallet med Fedecares används till exempel 25 procent av premien till utbildningsinsatser och 25 procent till kommersiella insatser såsom marknadsföring av produkterna. Andra kooperativ har använt sina premier till att bygga hälsocentraler, lämnat mikrokrediter till medlemmarna när till exempel skörden slagit fel, byggt vattentank och dragit in vattenledningar till husen. Att få pengar över för att kunna investera i bättre levnadsförhållanden betyder mycket för människorna vid de certifierade produktionsplatserna. Ett av landsbygdens problem är att behålla ungdomen. Här finns konkreta åtgärdsplaner och idéer för att kunna säkra återväxten för de producentanläggningar som redan tagit steget för ekologisk och Rättvisemärktproduktion. Där Rättvisemärkt är en stor möjlighet för dem och fler och fler vill certifiera sig. Engagemanget och entusiasmen går inte att ta miste på. De är inte längre fattiga i själen även om stor fysisk fattigdom fortfarande är en realitet. Tänk rättvist köp rättvisemärkt! De val du gör i butiken påverkar hur människor har det på andra sidan jordklotet. Köper du Rättvisemärkt kaffe bidrar du bland annat till bättre levnadsvillkor för odlarna. Det gör ju faktiskt att själva kaffet smakar lite bättre.

9 Prisskillnaden mellan konventionellt odlat och Rättvisemärkt odlat kaffe är några ören per kopp. För odlaren är dock skillnaden stor med tanke på vad det innebär för arbetsvillkor och levnadsförhållanden. De få ören som du betalar extra för ett Rättvisemärkt kaffe är med andra ord verkligen väl spenderade pengar.

10 Exempel på producenter av Rättvisemärkt och ekologiska varor hos Coop Paso Robles Bananplantage Rättvisemärkt och Kravmärkta bananer i Coops butiker kommer från ett bananplantage som heter Paso Robles. Det ligger på den nordvästra sidan av Dominikanska Republiken, nära gränsen till Haiti. Bananplantagen brottas med problem på grund av flyktingströmmarna från det ännu fattigare Haiti. Ledningen för Paso Robles har bestämt sig för att underlätta för haitierna och ger dem fast jobb som i sin tur underlättar för dem att få visum. Med ett visum kan de uppehålla sig legalt i landet, vilket är en förutsättning för att barnen ska få rätt till den fria, obligatoriska skolan. Rosor från Kenya I februari 2007 lanserade Coop Rättvisemärktcertifierade rosor från farmer i trakterna kring Nairobi i Kenya. De mest utmärkande skillnaderna mot tidigare traditionell odling är bland annat kontroll av vatten- och energiförbrukning och att odla i slutna bäddar mot tidigare direkt i jorden. Inriktningen mot Rättvisemärkt-certifiering och det engagemang och den positiva energi som finns bland arbetarna på farmerna är tydliga. Vad de flesta vill är att bli självständiga, professionella leverantörer till oss konsumenter i Europa och Sverige. Exporten av blommor är en av de viktigaste exportprodukterna för Kenya. I Kenya är arbetslösheten mer än 50 procent, befolkningen har drabbats hårt av aids och av malariaepidemier. Kenya är också ett land där korruption hör till vardagen. Genom att köpa Rättvisemärkt-certifierade rosor från Kenya bidrar du som konsument aktivt till att lindra nöden i ett land som behöver arbete och intäkter från en industri som de ser som ett hopp inför framtiden. Coop köper sina Rättvisemärkt-certifierade och Kravmärkta bananer från bananplantagen Paso Robles i Dominikanska Republiken. Här slipper arbetarna hantera kemiska bekämpningsmedel. När du köper dessa bananer hjälper du arbetarna och människorna i byarna kring Paso Robles till en bättre vardag och förbättrade livsvillkor. 10

11 Conacados kakaokooperativ Änglamarks kakao kommer bland annat från Conacado i Dominikanska Republiken. Som en reaktion på kraftigt sjunkande kakaopriser bildade odlarna i Dominikanska Republiken i slutet av 80-talet konfederationen Conacado som i dag omfattar småskaliga kakaoodlare. 11

12 12

13 Rättvisemärkt-produkter och ekologiska varor hos Coop Coop har sedan mitten av 80-talet utvecklat ett brett sortiment av ekologiska varor och ambitionen är att det ska finnas ekologiska alternativ inom alla varugrupper. I dag finns det cirka ekologiska produkter hos Coop. I Coops sortiment finns ett antal Rättvisemärkt-produkter och sortimentet utökas hela tiden. Utbudet varierar lite mellan butikerna. Håll utkik i hyllan i just din butik. Exempel på Rättvisemärktprodukter du kan köpa hos oss Müsli, kakao, råsocker, honung, choklad, juice, te, kaffe, bananer och rosor. 13

14 Kooperation Utan Gränser stödjer kaffekooperativ i Nicaragua Alsides Vilchez och Carla Zamorra i den lilla nicaraguanska byn Las Vegas har en kaffeodling på sju hektar. För nio år sedan var odlingen bara en sjundedel av vad den är i dag. Alsides och Carla levererar kaffe av högsta kvalitet år efter år, både Rättvisemärkt och ekologiskt. Det ger dem bättre betalt än för konventionellt odlat kaffe. Vår dröm är att köpa mer mark och utvidga vår lilla gård, berättar Alsides. Carla och Alsides tackar framförallt kooperativet för sina framgångar. Det är Prodecoop, den kooperativa huvudorganisationen, som Kooperation Utan Gränser stödjer, som givit dem lån till kaffeodlingen. Medlemmarna får också möjlighet att utbilda sig, till exempel i gödselmetoder, Rättvisemärkt och ekologisk odling. Med stöd från dig via Kooperation Utan Gränser får kaffebönder som Alsides och Carla värdefullt stöd för att öka familjens inkomster och i framtiden lämna en välskött kaffeodling till sina barn. 14 Carla, Carlos, Girlanis och Alsides

15 Fler sätt att stödja människor i fattigare länder Det kan du göra genom att stödja Kooperation Utan Gränsers och Vi-skogens biståndsprojekt. Kooperation Utan Gränser Kooperation Utan Gränser är en ideell förening som bildades 1958 av den svenska kooperationen. Genom långsiktigt utvecklingssamarbete och hjälp till självhjälp ges fattiga människor verktyg att själva ta sig ur fattigdomen. Vi-skogen Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd Vi-skogen arbetar främst för att ge fattiga småbönder runt Victoriasjön bättre levnadsvillkor och stärka deras inkomster, att utveckla böndernas kunskaper om bättre odlingsförhållanden genom trädplantering i samverkan med odling och boskapsskötsel. Vi-skogen finns i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda i östra Afrika. Du bidrar genom att köpa träd av Vi-skogen. Sedan starten 1983 har fler än en miljon människor fått ett drägligare liv. Med trädplantering och samplantering av grödor och träd (agroforestry) bryts en negativ spiral när jorden får nytt liv, ny kraft. Varje år odlas över tio miljoner träd. Bistånd på köpet Anslut ditt MedMera-kort till Bistånd på köpet. Varje gång du handlar avrundas summan upp till närmaste hel krona. Örena skänks till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Biståndsknappen Panta dina burkar i en Coop-butik och tryck på den gula Biståndsknappen. Pengarna går till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Då bidrar du på ett enkelt sätt till både en bättre miljö och en positiv utveckling i Afrika och Latinamerika. Coops pappers- och plastkassar Samtidigt som du bär hem dina matvaror från Coops butiker går tre öre för varje kasse till Kooperation Utan Gränser. Insamlingsbössor Lägg en slant i insamlingsbössan vid kassan. Små pengar för dig, men av stor betydelse för fattiga familjer som behöver kunskaper för att själva ta sig ur fattigdomen hjälp till självhjälp via Kooperation Utan Gränser. Tillsammans blir det mycket! Under 2006 inbringade all insamling från Kooperativa Förbundet (KF), Coop och alla konsumentföreningarna drygt 20 miljoner kronor till biståndsprojekten. Som medlem bidrar du alltså till att ge ett betydelsefullt stöd för att ge fattiga människor ett drägligare liv. 15

16 Produk tion Bloomsbyrå. Foto Miguel Alvarez (sid 8, 14), Hans Carlén (sid 1, 2, 6, 8, 12, 16), Gunnar Erik sson (sid 4, 5, 7), Ana stazia Kronberg (sid 6, 9, 10, 11). Tr yck AlfaPrint, mars Faktaserien Bra att veta är framtagen i samarbete mellan KF Konsument och Coop, vars huvudägare är Kooperativa Förbundet, KF. Dagens konsumenter ställs inför många val. Konsumenternas vardag måste bli enklare. En av konsumentkooperationens viktigaste uppgifter är att underlätta konsumenternas val. Den här broschyren är en del i det arbetet.

17 Omtanke på köpet 17 KF Konsument och Coop

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N

HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N D Din handling spelar roll et är inte längre så långt mellan Västmanland och Valle Alto Mayo

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

Ett kaffe som märks. nr 23. Vilka effekter har certifieringar för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien? nr 8. SwedWatch rapport. Fakta utan gränser

Ett kaffe som märks. nr 23. Vilka effekter har certifieringar för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien? nr 8. SwedWatch rapport. Fakta utan gränser SwedWatch rapport nr 23 Fakta utan gränser nr 8 oktober 2008 Ett kaffe som märks Vilka effekter har certifieringar för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien? SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Fairtrade-rapporten 2011

Fairtrade-rapporten 2011 Fairtrade-rapporten 2011 Gemensamma krafter mot barnarbete Innehållsförteckning Förord... 3 Framsteg i arbetet mot barnarbete... 4 Vad är barnarbete?... 5 Barnarbetets orsaker och konsekvenser... 7 Utbildning...

Läs mer

Du har bara en kropp och det finns bara en jord

Du har bara en kropp och det finns bara en jord Du har bara en kropp och det finns bara en jord Hälsa & miljörapport 2006 1 2 INNEHÅLL Den ekologiska försäljningen ökar igen 4 5 Att flytta handen i hyllan är den viktigaste miljörörelsen 6 7 Vi tar ett

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Vad betyder märkningen?

Vad betyder märkningen? Vad betyder märkningen? Miljömärkningar 3 Bra Miljöval 5 Demeter 10 Ekologiskt jordbruk 5 EU Ecolabel 9 FSC 8 Krav 6 MSC 10 Svanen 4 TCO Certified 7 Treklövern 11 Änglamark 11 Andra märkningar 12 Nyckelhålet

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI.

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. Angel Oyola, bananodlare, Ecudaor UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. 1 VISIONEN ÄR ATT VARANNAN

Läs mer

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade.

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar GUIDE T RÄ - VIS!!! T HANDEL Och företags sociala ansvar Hej! Det finns inga gratisluncher Idag kan nästan alla i Sverige unna sig något lite extra då och då. Nya skor, lite fredagsmys eller en platt-tv.

Läs mer

Hotet mot din kaffekopp

Hotet mot din kaffekopp Innehåll Förord av författarna 4 Förord av We Effect 5 Sammanfattning 6 Inledning: Ditt kaffe är hotat 9 Problem för världens kaffeodlare 10 Problem #1: Kaffemarknadens nyckfullhet 10 Problem #2: Klimatförändringar

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun Mälardalens högskola Maria Wahlberg Temauppgift Institutionen för Samhällsteknik WG0230 Box 883 2004-05-10 721 23 Västerås Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Rättvisa i din kaffekopp. Fakta från Utan Gränser

Rättvisa i din kaffekopp. Fakta från Utan Gränser Rättvisa i din kaffekopp Fakta från Utan Gränser Nr 1, Juni 2004 Stockholm, juni 2004. Reviderad i augusti 2004. Skribenter och research: Zoran Alagic, Susanne Andersson, Björn Lindh, Margareta Nilsson,

Läs mer

Du är vad du köpt Om konsumentmärkningar och att hitta och bekräfta sig själv i en djungel av budskap. Hanna Edensten

Du är vad du köpt Om konsumentmärkningar och att hitta och bekräfta sig själv i en djungel av budskap. Hanna Edensten Du är vad du köpt Om konsumentmärkningar och att hitta och bekräfta sig själv i en djungel av budskap. Hanna Edensten Avdelningen för socialantropologi, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet. SANK01

Läs mer

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter

Läs mer

Make Trade Fair. guide för inköpare

Make Trade Fair. guide för inköpare Make Trade Fair guide för inköpare Om du inte vill fjättra dina egna barn vid maskiner varför göra det med andras? Sweatshops och Fair Trade vad är det? Nästan allt vi konsumerar produceras i utvecklingsländer

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Certifiering av kaffe

Certifiering av kaffe Certifiering av kaffe Val av certifiering för Classic Kaffe, Arvid Nordquist HAB Sebastian Dufva Barreca & Adrian Kargaryani LIA Projekt, Logistikhögskolan. 18 Mars 2011. 1 Förord Vi har utfört vårt Lia-projekt

Läs mer