Omtanke på köpet KF Konsument och Coop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtanke på köpet KF Konsument och Coop"

Transkript

1 Omtanke på köpet KF Konsument och Coop

2

3 Konsumentkooperationen har som huvuduppgift att främja medlemmarnas hushållsekonomi och bidra till ett hållbart samhälle. En av nyckelvärderingarna är: Vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. I den andan har Coop policies för miljö, hälsa och produktsäkerhet respektive etisk handel. Dessa ger en gemensam grund för inköp och arbete i butikerna. Handeln har ett stort ansvar för att människor i fattigare delar av världen ska få drägligare villkor och den demokratiska processen drivs på.

4 Du och dina varor tänk lite längre än plånboken Du handlar men vem betalar? Världen krymper, det får vi bevis för varje dag. Redan för mer än 30 år sedan uttryckte sig Martin Luther King, medborgarrättskämpe i USA, så här: Innan du har avslutat din frukost har du förlitat dig på halva världen. När du handlar påverkar du andra människors liv och miljö. Importen av varor du köper i butikerna i dag ökar i rask takt. Det betyder att dina val påverkar människor och miljö på gott och ont över hela världen. Att bry sig om och välja med omsorg är viktigt för att producenter i fattigare länder ska få skäligt betalt och avsättning för sina produkter på en större marknad. Det är också viktigt för att minska belastningen på miljön. Rättvis handel, skuldavskrivningar och färre handelshinder bidrar till ökad tillgång till livsmedel och högre välfärd i fattigare länder. Genom dina val och dina frågor och påtryckningar påverkas företag och politiker att ta etiska hänsyn. Etisk handel är ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Samarbetet ska präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter.

5 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något Etisk handel Etisk handel är inte någon biståndsverksamhet. Det är ett handelssamarbete som bygger på ömsesidighet och respekt. Genom färre mellanhänder och långsiktiga överenskommelser kan producenterna i fattigare länder bygga upp sin verksamhet och förbättra sina livsvillkor. Etisk handel håller koll på hur en vara produceras, att inte människor och miljö far illa under tillverkningsprocessen. Tillvaron stabiliseras och den demokratiska processen i producentländerna drivs på. I dag är vi vana vid att varorna kommer från hela världen bananer, kaffe och kakao från Dominikanska Republiken, te från Sri Lanka och ris från Thailand. För små producenter i fattiga länder är det inte lätt att hävda sig på en världsmarknad som domineras av stora företag och rika länder. Med parollen Trade not Aid framförde redan 1964 de fattiga länderna i Syd krav på rättvisare villkor under en FN-konferens. Det är i den andan etisk handel verkar. principerna för etisk handel Respekt för människor, miljö och kultur Goda arbetsförhållanden Skälig inkomst Öppenhet och dialog Delaktighet mellan alla aktörer när det gäller beslut som rör dem FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs (International Labor Organisation) är de grundläggande principerna Jämlikhet Långsiktiga handelsrelationer Information och utbildning om etisk handel

6 Märkningen gör det lättare när du vill ta etiska hänsyn Det finns en rad märkningar som bygger på etiska ställningstaganden. Det kan röra människors arbets- och levnadsförhållanden, miljö- och djurhänsyn. Dessa märkningar har också olika kontrollsystem. Här nedan presenteras märkningar som du möter i butikshyllorna och som hjälper dig att göra aktiva val och ta ställning för olika former av etisk handel. Märkningar rörande rättvis produktion och handel Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Genom Rättvisemärkt får odlaren tillgång till en internationell marknad och möjlighet att sälja sina produkter till bättre priser. I betalningen till odlaren ingår även en premie som kan användas till investeringar i jordbruket eller till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder eller hälsovård. Rättvisemärkts kriterier omfattar också regler som främjar demokratisk utveckling, organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som utvecklar kriterier, utför kontroller samt ger utvecklingsstöd till odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Coops produkter är antingen märkta med Fairtrade/Rättvisemärkt eller producerade av IFAT-medlemmar (International Fair Trade Association). Rättvis Handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis Handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare framförallt i fattigare länder. Sedan 2004 finns ett märke som organisationerna som är godkända av IFAT, däribland Rättvis Handel Import, har rätt att använda. IFAT är ett branschmärke för världens fair trade organisationer, både importörer och producenter. Det bygger på ett antal principer som organisationerna ska följa i sitt dagliga arbete och som utvärderas inom rörelsen en gång per år. I producerande länder där problemen finns med dåliga arbetsförhållanden och levnadsvillkor är förhoppningarna stora på svensk detaljhandel och svenska konsumenter. Av den enkla anledningen att när vi köper produkter märkta med symboler som garanterar etisk handel så märks skillnaden direkt.

7 Märkningar med hänsyn till miljö och socialt ansvar Krav är en märkning för ekologisk och kontrollerad mat som garanterar att produktionen skett utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller GMO, något som gynnar både jordbruket och miljön. Krav har även regler för djurhållning och socialt ansvar. Krav-märket finns främst på livsmedel men även på textilier, gödsel och plantor. Kravs dotterbolag Aranea Certifiering ansvarar för certifiering och kontroller. Rainforest Alliance (RFA) är en certifiering som syftar till att förbättra konventionella odlingar och som har regler för miljö och socialt ansvarstagande. Till skillnad från Kravmärkta produkter är det tillåtet att använda giftiga bekämpningsmedel och odlarna har inte något garanterat minimipris för det som produceras som till exempel Rättvisemärkt har. MSC Marine Stewardship Council är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. Havsfisk kan MSC-märkas om den fiskats på ett sätt som bevarar mångfalden, produktiviteten och havets ekosystem. FSC-märket är en märkning av skogsprodukter som visar att produkterna kommer från miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. För certifiering kräver föreningen FSC Forest Stewardship Council, att hänsyn tas till miljön och ursprungsbefolkningars traditionella rättigheter samt att skogsbruket gynnar de lokala samhällenas och anställdas sociala och ekonomiska välfärd. I Sverige kan du till exempel köpa grillkol, trägolv, trädgårdsoch kontorsmöbler som är FSC-märkt. Varor som inte är märkta Intercoop Ltd är Coops inköpspartner i Asien. De kontrollerar att leverantörerna av till exempel leksaker, husgeråd, textilier och verktyg lever upp till den uppförandekod som gäller. I uppförandekoden ingår bland annat arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Under 2006 genomfördes inspektioner av Intercoop. Utöver inköpsarbetet har Intercoop en fond som ser till att pengar avsätts för att möjliggöra utbildning för barn som bor i områden i Fjärran Östern där Intercoop är verksam. Tusentals barn har tack vare fonden fått förbättrade möjligheter för framtiden. Fem skäl att köpa Rättvisemärkt: Producenterna får skäligt betalt Motverkar barnarbete Motverkar dålig arbetsmiljö och diskriminering Uppmuntrar producenterna att odla ekologiskt Främjar organisationsrätten och demokratin i producentländerna Dessutom får du produkter av hög kvalitet med god smak och alla producerade med omtanke om människor och miljö.

8 Visst spelar det roll vilket kaffe du köper! Produktmärkningar beskriver en kvalitet och ger trygghet, säkerhet och stöd för ett informativt val vid hyllan i butiken. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Odlarna i till exempel kaffekooperativet Fedecares i Dominikanska Republiken får bättre betalt för sina produkter och har ett långsiktigt kontrakt med sina köpare. De anställdas löner måste vara minst i nivå med landets minimilöner och barnarbete är inte tillåtet. Produktionen kontrolleras utifrån internationella Fairtrade-kriterier minst en gång per år, av inspektörer från Fairtrade Labelling Organizations international (FLO). En viktig del i samhällsutvecklingen kring produktionen är den premie som producenten får för sin produkt, utöver den högre betalningen. Premien används till investeringar i jordbruket eller till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder eller hälsovård. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. I fallet med Fedecares används till exempel 25 procent av premien till utbildningsinsatser och 25 procent till kommersiella insatser såsom marknadsföring av produkterna. Andra kooperativ har använt sina premier till att bygga hälsocentraler, lämnat mikrokrediter till medlemmarna när till exempel skörden slagit fel, byggt vattentank och dragit in vattenledningar till husen. Att få pengar över för att kunna investera i bättre levnadsförhållanden betyder mycket för människorna vid de certifierade produktionsplatserna. Ett av landsbygdens problem är att behålla ungdomen. Här finns konkreta åtgärdsplaner och idéer för att kunna säkra återväxten för de producentanläggningar som redan tagit steget för ekologisk och Rättvisemärktproduktion. Där Rättvisemärkt är en stor möjlighet för dem och fler och fler vill certifiera sig. Engagemanget och entusiasmen går inte att ta miste på. De är inte längre fattiga i själen även om stor fysisk fattigdom fortfarande är en realitet. Tänk rättvist köp rättvisemärkt! De val du gör i butiken påverkar hur människor har det på andra sidan jordklotet. Köper du Rättvisemärkt kaffe bidrar du bland annat till bättre levnadsvillkor för odlarna. Det gör ju faktiskt att själva kaffet smakar lite bättre.

9 Prisskillnaden mellan konventionellt odlat och Rättvisemärkt odlat kaffe är några ören per kopp. För odlaren är dock skillnaden stor med tanke på vad det innebär för arbetsvillkor och levnadsförhållanden. De få ören som du betalar extra för ett Rättvisemärkt kaffe är med andra ord verkligen väl spenderade pengar.

10 Exempel på producenter av Rättvisemärkt och ekologiska varor hos Coop Paso Robles Bananplantage Rättvisemärkt och Kravmärkta bananer i Coops butiker kommer från ett bananplantage som heter Paso Robles. Det ligger på den nordvästra sidan av Dominikanska Republiken, nära gränsen till Haiti. Bananplantagen brottas med problem på grund av flyktingströmmarna från det ännu fattigare Haiti. Ledningen för Paso Robles har bestämt sig för att underlätta för haitierna och ger dem fast jobb som i sin tur underlättar för dem att få visum. Med ett visum kan de uppehålla sig legalt i landet, vilket är en förutsättning för att barnen ska få rätt till den fria, obligatoriska skolan. Rosor från Kenya I februari 2007 lanserade Coop Rättvisemärktcertifierade rosor från farmer i trakterna kring Nairobi i Kenya. De mest utmärkande skillnaderna mot tidigare traditionell odling är bland annat kontroll av vatten- och energiförbrukning och att odla i slutna bäddar mot tidigare direkt i jorden. Inriktningen mot Rättvisemärkt-certifiering och det engagemang och den positiva energi som finns bland arbetarna på farmerna är tydliga. Vad de flesta vill är att bli självständiga, professionella leverantörer till oss konsumenter i Europa och Sverige. Exporten av blommor är en av de viktigaste exportprodukterna för Kenya. I Kenya är arbetslösheten mer än 50 procent, befolkningen har drabbats hårt av aids och av malariaepidemier. Kenya är också ett land där korruption hör till vardagen. Genom att köpa Rättvisemärkt-certifierade rosor från Kenya bidrar du som konsument aktivt till att lindra nöden i ett land som behöver arbete och intäkter från en industri som de ser som ett hopp inför framtiden. Coop köper sina Rättvisemärkt-certifierade och Kravmärkta bananer från bananplantagen Paso Robles i Dominikanska Republiken. Här slipper arbetarna hantera kemiska bekämpningsmedel. När du köper dessa bananer hjälper du arbetarna och människorna i byarna kring Paso Robles till en bättre vardag och förbättrade livsvillkor. 10

11 Conacados kakaokooperativ Änglamarks kakao kommer bland annat från Conacado i Dominikanska Republiken. Som en reaktion på kraftigt sjunkande kakaopriser bildade odlarna i Dominikanska Republiken i slutet av 80-talet konfederationen Conacado som i dag omfattar småskaliga kakaoodlare. 11

12 12

13 Rättvisemärkt-produkter och ekologiska varor hos Coop Coop har sedan mitten av 80-talet utvecklat ett brett sortiment av ekologiska varor och ambitionen är att det ska finnas ekologiska alternativ inom alla varugrupper. I dag finns det cirka ekologiska produkter hos Coop. I Coops sortiment finns ett antal Rättvisemärkt-produkter och sortimentet utökas hela tiden. Utbudet varierar lite mellan butikerna. Håll utkik i hyllan i just din butik. Exempel på Rättvisemärktprodukter du kan köpa hos oss Müsli, kakao, råsocker, honung, choklad, juice, te, kaffe, bananer och rosor. 13

14 Kooperation Utan Gränser stödjer kaffekooperativ i Nicaragua Alsides Vilchez och Carla Zamorra i den lilla nicaraguanska byn Las Vegas har en kaffeodling på sju hektar. För nio år sedan var odlingen bara en sjundedel av vad den är i dag. Alsides och Carla levererar kaffe av högsta kvalitet år efter år, både Rättvisemärkt och ekologiskt. Det ger dem bättre betalt än för konventionellt odlat kaffe. Vår dröm är att köpa mer mark och utvidga vår lilla gård, berättar Alsides. Carla och Alsides tackar framförallt kooperativet för sina framgångar. Det är Prodecoop, den kooperativa huvudorganisationen, som Kooperation Utan Gränser stödjer, som givit dem lån till kaffeodlingen. Medlemmarna får också möjlighet att utbilda sig, till exempel i gödselmetoder, Rättvisemärkt och ekologisk odling. Med stöd från dig via Kooperation Utan Gränser får kaffebönder som Alsides och Carla värdefullt stöd för att öka familjens inkomster och i framtiden lämna en välskött kaffeodling till sina barn. 14 Carla, Carlos, Girlanis och Alsides

15 Fler sätt att stödja människor i fattigare länder Det kan du göra genom att stödja Kooperation Utan Gränsers och Vi-skogens biståndsprojekt. Kooperation Utan Gränser Kooperation Utan Gränser är en ideell förening som bildades 1958 av den svenska kooperationen. Genom långsiktigt utvecklingssamarbete och hjälp till självhjälp ges fattiga människor verktyg att själva ta sig ur fattigdomen. Vi-skogen Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd Vi-skogen arbetar främst för att ge fattiga småbönder runt Victoriasjön bättre levnadsvillkor och stärka deras inkomster, att utveckla böndernas kunskaper om bättre odlingsförhållanden genom trädplantering i samverkan med odling och boskapsskötsel. Vi-skogen finns i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda i östra Afrika. Du bidrar genom att köpa träd av Vi-skogen. Sedan starten 1983 har fler än en miljon människor fått ett drägligare liv. Med trädplantering och samplantering av grödor och träd (agroforestry) bryts en negativ spiral när jorden får nytt liv, ny kraft. Varje år odlas över tio miljoner träd. Bistånd på köpet Anslut ditt MedMera-kort till Bistånd på köpet. Varje gång du handlar avrundas summan upp till närmaste hel krona. Örena skänks till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Biståndsknappen Panta dina burkar i en Coop-butik och tryck på den gula Biståndsknappen. Pengarna går till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Då bidrar du på ett enkelt sätt till både en bättre miljö och en positiv utveckling i Afrika och Latinamerika. Coops pappers- och plastkassar Samtidigt som du bär hem dina matvaror från Coops butiker går tre öre för varje kasse till Kooperation Utan Gränser. Insamlingsbössor Lägg en slant i insamlingsbössan vid kassan. Små pengar för dig, men av stor betydelse för fattiga familjer som behöver kunskaper för att själva ta sig ur fattigdomen hjälp till självhjälp via Kooperation Utan Gränser. Tillsammans blir det mycket! Under 2006 inbringade all insamling från Kooperativa Förbundet (KF), Coop och alla konsumentföreningarna drygt 20 miljoner kronor till biståndsprojekten. Som medlem bidrar du alltså till att ge ett betydelsefullt stöd för att ge fattiga människor ett drägligare liv. 15

16 Produk tion Bloomsbyrå. Foto Miguel Alvarez (sid 8, 14), Hans Carlén (sid 1, 2, 6, 8, 12, 16), Gunnar Erik sson (sid 4, 5, 7), Ana stazia Kronberg (sid 6, 9, 10, 11). Tr yck AlfaPrint, mars Faktaserien Bra att veta är framtagen i samarbete mellan KF Konsument och Coop, vars huvudägare är Kooperativa Förbundet, KF. Dagens konsumenter ställs inför många val. Konsumenternas vardag måste bli enklare. En av konsumentkooperationens viktigaste uppgifter är att underlätta konsumenternas val. Den här broschyren är en del i det arbetet.

17 Omtanke på köpet 17 KF Konsument och Coop

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

fairtrades ambassadörsutbildning

fairtrades ambassadörsutbildning fairtrades ambassadörsutbildning Det går inte att visa bilden. Lektioner indelade efter tematiserade sektioner översikt slutförd resurser kursintyg betygsätt Handel och Mänskliga rättigheter 800 miljoner

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:25 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Motionärerna

Läs mer

Därför ska du leta efter grodan på kaffe

Därför ska du leta efter grodan på kaffe Därför ska du leta efter grodan på kaffe Skogsskövling, klimat och fattigdom Varje år försvinner 13 miljoner hektar regnskog. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen och står för 20 25

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen!

Välkommen. som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen som medlem i konsumentkooperationen! Välkommen! Du är nu medlem i en konsumentförening. Tillsammans med 3 miljoner andra medlemmar runt om i landet är du med och äger konsumentkooperationen.

Läs mer

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Värdsbutiken Världen Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Unika varor till ett rättvist pris Unika varor till ett rättvist pris Här i världsbutiken

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

PROTOKOLL 2003-02-17 LKD 01303. 21 Motionssvar. "Rättvisemärkta produkter" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL 2003-02-17 LKD 01303. 21 Motionssvar. Rättvisemärkta produkter (Lf) Bakgrund PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-02-17 LKD 01303 21 Motionssvar. "Rättvisemärkta produkter" (Lf) Bakgrund Thomas Tilly (kd) lämnade 2001-04-23 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

Vad betyder märkningen?

Vad betyder märkningen? Vad betyder märkningen? Miljömärkningar 3 Bra Miljöval 5 Demeter 10 Ekologiskt jordbruk 5 EU Ecolabel 9 FSC 8 Krav 6 MSC 10 Svanen 4 TCO Certified 7 Treklövern 11 Änglamark 11 Andra märkningar 12 Nyckelhålet

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Rättvishandel. Ida Luther Wallin 1 NV 2009-05 29

Rättvishandel. Ida Luther Wallin 1 NV 2009-05 29 Rättvishandel Ida Luther Wallin 1 NV 2009-05 29 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Kortfattat om Fairtrade...4 3. Behovet av Fairtrade...6 4. Fairtardes konsekvenser...8 5. Åtgärder för Fairtrade...12

Läs mer

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007.

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. 1 Facket vs FLO Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. Frågeställning: Kan facklig organisering och FLO komplettera, ersätta eller motsätta varandra?

Läs mer

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten?

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Title Body text 1 Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Mats Alfredson Anna Jiremark Eskilstuna 14 mars 2013 2 3 Att agera för en framtid på en

Läs mer

Vi-skogens Effektrapport 2013

Vi-skogens Effektrapport 2013 Vi-skogens Effektrapport 2013 Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) Organisationsnummer 802012-8081 Vad vill er organisation uppnå? Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en kort och grundläggande presentation om Fairtrade, där publiken inte behöver ha någon förkunskap

Läs mer

Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Riktlinjer för Leverantörslistan 2015 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Innehåll Introduktion... 3 Varor från WFTO-producenter/importörer... 3 10 principer för Fair Trade enligt WFTO... 3 Fairtrade-märkta

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016 Foto: Lena Granefelt Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2016 Den 20 oktober kan du återigen vara med i årets stora Fairtrade-fika! Målet är att samla fler deltagare än någonsin tidigare som på en

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Vill du arbeta med miljö- och rättvisefrågor i din församling? Genom projekt kan du få tillgång till material och kompetens för att börja direkt!

Vill du arbeta med miljö- och rättvisefrågor i din församling? Genom projekt kan du få tillgång till material och kompetens för att börja direkt! Himlajord För en god miljö och en rättvisare värld Vill du arbeta med miljö- och rättvisefrågor i din församling? Genom projekt kan du få tillgång till material och kompetens för att börja direkt! Syfte

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Kära världsförbättrare,

Kära världsförbättrare, Kära världsförbättrare, Nu är det dags för den sjunde upplagan av Schysst Jul Uppsala den rättvisa julmarknaden för en bättre värld! Marknaden går av stapeln lördagen den 10 december 2016 i Missionskyrkans

Läs mer

Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna.»tillsammans«

Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna.»tillsammans« Värderingar och ställningstaganden för KF och konsumentföreningarna»tillsammans« FRÅN ORD TILL HANDLING TILLSAMMANS KF och konsumentföreningarna ska tillsammans förverkliga uppdraget från medlemmarna som

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Det svenska PEFC-systemet består av:

Det svenska PEFC-systemet består av: MILJÖCERTIFIKAT Skogscertifiering Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning Sepember 2008 Rättvis handel Rättigheter Handel Information Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se Förord Rättvis handel Har du någon

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Antagna av kommunfullmäktige den 23 maj 2013, 121 Riktlinjer för upphandling av livsmedel i Knivsta kommun Dessa riktlinjer utgör komplement till

Läs mer

Kära världsförbättrare,

Kära världsförbättrare, Kära världsförbättrare, Nu är det äntligen dags för den sjunde upplagan av Schysst Jul Uppsala den rättvisa julmarknaden för en bättre värld! Marknaden går av stapeln lördagen den 12 december i Missionskyrkans

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Utgångspunkten för Fairtrade-märkningen

Utgångspunkten för Fairtrade-märkningen Uppdaterad september 2016 En unik produktmärkning Med inriktning på utveckling och ökat inflytande för människor i länder med utbredd fattigdom Försäljningen av Fairtrade-märkta 1 produkter i Sverige och

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal 1. Vad är KRAV? En ekonomisk förening och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer