Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005

2 Innehåll Tretti.se i korthet...3 VD har ordet...4 Marknad...5 Verksamhet...7 Aktien och ägarförhållanden...10 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag...11 Förvaltningsberättelse...14 Resultaträkningar...19 Balansräkningar...20 Förändring i eget kapital...21 Kassaflödesanalys...22 Redovisnings- och värderingsprinciper...23 Noter...28 Revisionsberättelse...34 Styrelse och revisor...35 Ledande befattningshavare...36 EKONOMISK INFORMATION 2006 Delårsrapport för första kvartalet maj 2006 Delårsrapport för andra kvartalet augusti 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet november 2006 Bokslutkommuniké för verksamhetsåret februari

3 Tretti.se i korthet Tretti.se:s affärsidé är att sälja vitvaror och hushållsapparater till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Låga och konkurrenskraftiga priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution, vilket möjliggörs genom e- handel. Sedan bolaget grundades hösten 2004 har en framträdande position på den svenska vitvarumarknaden på Internet etablerats. Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti.se ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via bolagets e-handelsbutik. Sortimentet omfattar närmare produkter från cirka 35 varumärken inom samtliga stora produktkategorier. Tretti.se säljer främst till privatpersoner. Försäljningen sker företrädesvis via Internet men i viss mån även via telefon och bolagets s.k. showroom som finns i anslutning till kontoret i Stockholm. Inköpen sker huvudsakligen från tio olika leverantörer genom lokala svenska marknadsbolag. Kunderna erbjuds förutom vitvaror med fri hemleverans en rad tilläggstjänster såsom avbetalningslösningar, försäkringar, hemleverans med installation och utbärning av gamla vitvaror. Leverans sker hem till bostaden, normalt inom 2-7 arbetsdagar. 3

4 VD har ordet Från noll till en rullande årsomsättning över hundra miljoner kronor på ett år. Under hösten 2005 omsatte vi mellan 9 och 10 miljoner kronor per månad vilket innebär att vi på ett rullande helår säljer vitvaror för över 100 miljoner kronor. Det var ett bra sätt att avsluta det första året på och vi upplever att vi nu satt Tretti.se ordentligt på kartan. Vi känner glädje och stolthet över vad vi åstadkommit men inser också att åstadkommit men inser att vi fortfarande är ett ungt bolag där vi har mycket att bevisa framöver. Tretti.se erbjuder marknaden ett nytt sätt att arbeta på genom försäljning av vitvaror över Internet. E-handeln växer snabbt på alla fronter och vår bedömning är att försäljning av vitvaror över nätet kommer att fortsätta att växa kraftigt de närmaste åren. Genom att sälja över Internet når vi en rikstäckande marknad men har samtidigt låga kostnader för försäljning, eftersom det inte kräver stora kostnader för butiksexponering, lokalhyror och personal. Detta skall ge oss kostnadsfördelar som kommer konsumenter tillgodo i form av lägre priser och förhoppningsvis aktieägarna genom en god värdetillväxt. Höga volymer kommer att ge oss konkurrenskraftiga inköpsvillkor vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder låga priser med lönsamhet. Strategin är att med kundnytta som ledstjärna fortsätta öka vår marknadsposition. För att uppnå våra mål är det avgörande för oss att ha konkurrenskraftiga priser, effektiv logistik, den bästa kundservicen, en bra e- handelssida och ett brett sortiment av kvalitetsprodukter. Kundundersökningar visar att kunderna är nöjda med vad vi levererar men här får vi aldrig att slå oss till ro. Under 2006 kommer vi att fortsätta investera i de förbättringar som Internet och e-handel ger möjlighet till så att vi kan möta kraven på kundservice, kostnadseffektivitet och höga volymer. I all detaljhandel står också leverantörerna i centrum. Förmånliga inköpsvillkor möjliggör att vi kan säkerställa vårt kunderbjudande. Vi har efter ett år etablerat goda samarbeten med de flesta leverantörer och fortsätter arbetet med att utveckla dem till förtroendefulla relationer. Parallellt med detta måste vi också se till att bli bättre och effektivare på inköp och sortimentsammansättning. Bolaget noterades under hösten 2005 på NGM Equity. Noteringen var sedan Tretti.se:s bildande ett delmål i vår utveckling och det var framför allt börsens funktion som förmedlare av riskvilligt kapital som ledde bolaget till börsen. Naturligtvis är det en omställning från att ha kunnat operera i det tysta till att bli mer exponerat. Därför är det viktigt att internt vara tydlig med vår affärsplan och se till så att vi fortsätter att arbeta stenhårt efter den. Vi arbetar i ett högt tempo och håller snabbt på att utvecklas från ett litet bolag under etablering till ett större bolag i kraftig tillväxt. Detta innebär en rad utmaningar, bestående av att fortsätta vara flexibla och snabba så att vi kan svara på marknadsförändringar samt fortsätta vara kostnadseffektiva trots att vi växer. I denna tillväxtfas är det av största vikt att vi behåller fokus på att bli bäst i Sverige på att sälja vitvaror och fokus på kostnader, även på detaljnivå. Besök oss gärna på för att skapa din egen känsla och sök bland över vita varor till röda priser. Paul Fischbein Verkställande direktör 4

5 Marknad Tretti.se är ett Internetbaserat detaljhandelsbolag verksamt på marknaden för vitvaror. Marknaden för vitvaror på Internet 2005 Vitvaror ~SEK 9,2 miljarder e-handel ~SEK 9,0 miljarder Marknaden för vitvaror på Internet Vitvarumarknaden En allt större del av hushållens disponibla inkomst allokeras till investeringar i boendestandard och i synnerhet till köksmiljön. Intresset för kökets inredning har ökat i takt med det växande intresset för mat och matlagning. Ersättningsmarknaden utgör en stabil bas i efterfrågan då sju av tio sålda vitvaror ersätter gammal utrustning som har gått sönder. Flera produktkategorier uppvisar hög tillväxt, exempelvis inbyggnadsprodukter som ugnar och spishällar visar mycket stark efterfrågan. Marknadsstorlek och tillväxt i Sverige Under 2005 omsatte detaljhandeln i Sverige SEK 429 miljarder. Av detta utgjorde den svenska vitvarumarknaden SEK 9,2 miljarder. Under perioden ökade den svenska vitvarumarknaden med i genomsnitt 5,6 procent årligen och förväntas öka ytterligare med 5 procent under Den svenska vitvarumarknadens storlek (antal i tal enheter) Mikrovågsugn Diskmaskin Fläkt/Spis Tvätt/Tork Kyl/Frys Källa: El & Vitt 1/2006 Under år 2005 ökade marknaden med cirka 4,3 procent i antalet sålda enheter från år Den största försäljningsökningen återfinns bland Spis/Fläkt som under 2005 ökade med 6,6 procent. Inom segmentet Spis/Fläkt steg framförallt försäljningen av inbyggnadshällar/ugnar, som ökade med 25 procent. 2 Konkurrenssituation Nyförsäljning av vitvaror sker i huvudsak via följande led: 1. Generella elektronikkedjor 2. Frivilliga fackhandelskedjor 3. Oberoende aktörer 4. Köksspecialister; tillverkare och försäljare av köksutrustning där vitvaror ofta ingår som en del i det totala erbjudandet 5. Byggsektorn; där vitvaror installeras vid nybyggnation av bostäder 1 Handelns utredningsinstitut (HUI) 2 El & Vitt 1/2006 5

6 Vitvarumarknadens aktörer och struktur i Sverige Svensk vitvarumarknad Icke E - specialiste Elektronikspecialister Kökspecialiste Ej riktade mot privatpersone Stor - marknader Generella elektronikkedjor Specialiserade Frivilliga fackhandelskedjor elektronikkedjor Oberoende aktörer Köks-- specialister Byggsektorn I återförsäljarledet mot konsumenter står frivilliga fackhandlarkedjor och inköpsorganisationer idag för cirka 65 procent av vitvarumarknaden i Sverige. Andra generella hemelektronikkedjor, har cirka 30 procent av samma marknad. Övriga aktörer står för resterade 5 procent. 3 I Sverige finns det ett par e-handelsbolag med inriktning på vitvaror och Bolaget räknar även dessa som huvudsakliga konkurrenter. Bolaget bedömer att hemelektronikkedjor och e-handelsbolag med lågprisprofil kommer att ta marknadsandelar av fackhandelskedjorna under kommande år. Den svenska e-handeln Försäljningen över Internet i Sverige växer kraftigt. Anledningarna är flera men främst beror det på den ökade användningen av datorer i allmänhet och Internet i synnerhet. Över 80 procent av Sveriges befolkning mellan år har tillgång till Internet i hemmet. 4 Under 2005 omsatte den svenska detaljhandeln cirka SEK 9,0 miljarder över Internet. Enligt den Svenska Postorderföreningen, vars medlemmar svarade för cirka 44 procent av den svenska e-handeln under 2005, ökade försäljningen över Internet med drygt 32 procent under Enligt HUI växte den totala handeln över Internet under 2005 med 34 procent. Användningen och därmed vanan av Internet ökar i alla åldrar vilket bidrar till ökat nyttjande av Internet som tjänstemedium. Den starka utvecklingen av e-handeln förväntas fortsätta. E- handelsbeteendet är vanligast bland 70-talisterna och förklaringen att de har såväl god Internetvana som köpkraft. I takt med allt fler 80-talister börjar förvärvsarbeta förväntas de också e-handla i högre utsträckning. Förbättrad infrastruktur och uppkopplingar till Internet via bredband blir allt vanligare vilket ytterligare bidrar till ökad e-handel. E-handeln medför goda förutsättningar till skalfördelar. Generellt utvecklas kostnaderna långsammare vid omsättningstillväxt i e- handeln i jämförelse med traditionella butiker. E-handeln erbjuder dessutom unika möjligheter att snabbt reagera på prisförändringar i marknaden jämfört med traditionella butiker som inte säljer via Internet. Generell utveckling av lönsamheten hos e- handeln jämfört med traditionella återförsäljare Lönsamhet E-handel Traditionell återförsäljare Försäljningsvolym 3 Bolagets bedömning 4 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005, december Svenska Postorderföreningen 6

7 Verksamhet Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti.se ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via Internet men i viss mån även via telefon och bolagets showroom i Stockholm. Bolaget registrerades den 3 september 2004 och lanseringen av bolagets e-handelsbutik ägde rum den 1 november Affärsidé Tretti.se:s affärsidé är att sälja vitvaror och hushållsapparater till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, kostnadseffektiv försäljning och distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Mål De övergripande målen för Tretti.se är att: Berika aktieägarna över tiden Uppvisa kraftigt ökad bruttovinst under 2006 Under år 2007 delvis generera positivt kassaflöde på månadsbasis och under år 2008 uppvisa positivt resultat Inta rollen som den marknadsledande återförsäljaren av vitvaror på Internet i Sverige under 2006 samt inom några år etablera en position som en betydande aktör på den totala marknaden för vitvaror i Sverige Erbjuda ett sortiment som över tid och i genomsnitt understiger konkurrenternas pris för jämförbara varor Uppnå högsta kundbetyg i jämförelse med konkurrerande återförsäljare Strategi Tretti.se:s strategi är att fokusera på tillväxt och konkurrenskraftiga priser. Tillväxt och konkurrenskraftiga priser är nära förknippade då större volymer ger bättre inköpsvillkor och därmed förutsättningar för konkurrenskraftiga priser till slutkunden. Lågprisstrategin innebär att Tretti.se skall ha ett erbjudande som över tid och i genomsnitt understiger konkurrenternas priser för jämförbara produkter. Lågprisstrategin möjliggörs genom hög kostnadsmedvetenhet. Kombinationen av de möjligheter som följer av e-handeln (till exempel en nationell butik som är öppen dygnet runt utan dyra lokalhyror och löner till försäljningspersonal), leverantörs- och sortimentssammansättning, effektiv logistik och en begränsad organisation där kostnadsmedvetenheten är djupt förankrad borgar för låga kostnader. Som ett led i Bolagets strategi kommer Tretti.se att arbeta aktivt med att etablera och bygga varumärket tretti.se genom rikstäckande marknadsföring och fokus på kundservice. Långsiktiga konkurrenskraftiga inköpsvillkor kan endast uppnås genom höga volymer och därför är det viktigt med fortsatt tillväxt. Strategin är även att vidareutveckla sortimentet med ett brett erbjudande till kunder eftersom rätt sortimentssammansättning kan förbättra Bolagets marginaler väsentligt. Logistik För att säkerställa hög kvalitet inom logistiken bedriver Tretti.se den till viss del i egen regi. Tretti.se lagerför storsäljande produkter och nyttjar leverantörers lager avseende de produkter som säljs mer sällan. Volymbeställningar av bolagets mest sålda produkter bidrar, genom volymrabatter, till en förbättrad bruttomarginal. 7

8 Distribution från fabrik till kund Leverantörer Grossister mfl Lager Transitlager Hämtlager Installatörer mfl Leverans hem till kund sker normalt inom 2-7 dagar och den rikstäckande distributionen sker dels i egen regi och dels med hjälp av stora och väletablerade transportörer. I samband med ett köp väljer ett flertal kunder att köpa extratjänster som är kopplade till produkten såsom uppbärning, installation och bortforsling. Tjänsterna erbjuds i Stockholm, Göteborg och Malmö och målsättningen är att erbjudandet av dessa tjänster skall spridas till stora delar av landet. Tretti.se erbjuder dessutom kunderna att teckna extra trygghetsförsäkring samt möjlighet att betala produkter via avbetalning. Kunderna har även möjlighet till en prisreduktion genom att själv hämta produkterna vid Bolagets hämtlager. I Stockholm har en fysisk butik, i anslutning till verksamhetens hämtlager, etablerats. Leverantörer, varumärken, sortiment Tretti.se har i huvudsak tio leverantörer som tillsammans står för en mycket dominerande del av varuförsörjningen. Inköpen sker från lokala svenska marknadsbolag, grossister och agenter. Konsumenterna har ofta starka preferenser angående vilka produkter de vill handla och därför är det viktigt att erbjuda kunderna ett brett produktsortiment. Idag säljer Tretti.se endast produkter från välkända tillverkare såsom Bosch/Siemens, LG och Whirlpool. Sortimentet skall vara så brett som möjligt så att kunderna inte behöver vända sig till andra inköpsställen för att tillgodose sina produktbehov. Till skillnad från traditionell distanshandel såsom postorder erbjuder Internet förutsättningar för ett bredare sortiment med fler möjligheter för konsumenten att göra egna sökningar och sammansättningar av produkter, vilket höjer köpupplevelsen. Tretti.se erbjuder i dag ett sortiment som omfattar över produkter inom samtliga stora produktkategorier men även en rad tilläggstjänster såsom uppbärning, installation, finansieringslösningar och extra trygghetsförsäkringar. Marknadsföring och prissättning Tretti.se:s marknadsföring har i huvudsak skett via breda medier såsom TV och Internet. I april 2005 lanserades den första TV-reklamen med Tretti.se på TV4. Bolaget har även investerat i TV-sponsring av större evenemang, bland annat friidrotts-vm 2005 på TV4 och SVT. Bolagets marknadsföring på Internet bedrivs t.ex. via oberoende prisjämförelsesajter såsom Pricerunner eftersom sådan marknadsföring har en direkt koppling till Tretti.se:s lågprisstrategi. Målsättningen är att Tretti.se skall ha ett erbjudande som över tid och i genomsnitt ligger under konkurrenternas priser för jämförbara produkter. Kunder Tretti.se säljer främst till privatpersoner. Kunderna äger ofta sitt eget boende och bor således i villa, radhus eller bostadsrätt. I allmänhet finns det tre huvudsakliga drivkrafter som styr köp av vitvaror: 1. En eller flera av kundens befintliga vitvaror måste ersättas 2. Kunden genomför en renovering av kök, badrum eller tvättstuga 3. Kunden flyttar till eget/nytt boende 8

9 Personer födda på 70-talet utgör den största kundgruppen och svarar för mellan procent av försäljningen och mellan procent av kunderna representeras av personer födda på 60-talet. Bolagets bedömning är att 80-talisterna, som generellt har hög Internetvana, kommer att bli en stor kundgrupp i takt med att dessa personer böjar förvärvsarbeta och skaffar eget boende. Kunderna är spridda över hela landet, dock är Stockholmsregionen överrepresenterad då denna står för över 40 procent av omsättningen. Tretti.se genomför regelbundna mätningar av den totala köpupplevelsen, produktutbud, tillgänglighet, kundtjänst och leverans för att öka kvaliteten. Kunders bedömning av tretti.se Åldersfördelning av Trettis kunder Aspekt Betyg Total köpupplevelse 4,5 Leverans i tid 4,3 Produktutbud och lagerstatus 4,4 Pris 4,4 Webbplatsens användarvänlighet 4,4 Produktinformation 4,0 Kundtjänst 4,2 Maximalt betyg: 5 Källa: Pricerunner ( ) Övriga; 10% 40-talet; 8% 50-talet; 16% 60-talet; 27% Källa: Bolaget ( ) 70-talet; 39% Organisation och personal Bolaget har sitt säte i centrala Stockholm i vilket alla funktioner är samlade. Tretti.se hade den 31 december 2005, 21 anställda. Tretti.se är ett ungt företag med en platt organisationsstruktur där ledning och övrig personal arbetar nära varandra. Befattningshavarna är aktiva i det dagliga praktiska arbetet och medarbetarna blir ofta, på ett eller annat sätt, involverade i bolagets övergripande frågor. Medarbetarna besitter stor kompetens inom vitvaror samt e-handel både på ledningsnivå och inom kundsupport. Organisationsstruktur VD Inköp & Försäljning Ekonomi Marknad IT & Teknik Logistik & Affärsutv. 9

10 Aktien och ägarförhållanden Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Tretti AB (publ.) uppgick den 30 december 2005 till SEK fördelat på aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om SEK 0,20 och medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Sedan 2004 har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell: Kvotvärde Förändring Totalt Förändring av aktiekapitalet Totalt aktie- Emissionskurs År Transaktion (SEK) av antalet aktier antal aktier (SEK) kapital (SEK) (SEK) 2004 Bolaget registreras 1, , Nyemission 1, , Nyemission 1, , Kvittningsemission 1, , Fondemission 3, Split 15:1 0, Nyemission 0, , Nyemission 6 0, ,00 Ägarförhållanden Tabellen nedan visar de procentuella ägarandelarna baserat på uppgift från VPC den 30 december Antalet aktieägare uppgick till 650 st. Aktiekursen stängde den 30 december 2005 på 14,30 kr. Namn Antal aktier Andel av röster och kapital La Briot AB ,1 % Quesada AB ,4 % Akelius Insurance Plc Ltd ,5 % SIS SEGA INTERSETTLE AG ,1 % F. Holmström Fastigheter ,8 % E Öhman Jr Fondkommission AB ,1 % Intensive Holding AB ,6 % Fåhraeus Technology AB ,9 % Övriga aktieägare ,4 % Totalt ,0 % Bemyndiganden Extra bolagsstämma den 8 augusti 2005 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier medförandes en ökning av aktiekapitalet om maximalt SEK Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en breddning av ägandet i Bolaget. Emissionskursen skall bestämmas till ett marknadsmässigt värde. Styrelsen beslöt den 1 september att öka aktiekapitalet med kr. Extra bolagsstämma den 8 augusti 2005 bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Förekommande optionsbevis får avskiljas och erbjudas till vissa av styrelsen särskilt utvalda personer. Syftet med bemyndigandet är att vid rekrytering av nyckelpersoner kunna erbjuda visst ägande i Bolaget. Emissionskursen skall bestämmas till ett marknadsmässigt värde. 6 Konvertering av skuldebrev till aktier 10

11 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 56 Rörelsens kostnader Avskrivningar -123 Rörelseresultat Finansnetto -183 Resultat efter finansnetto Skatt - Årets resultat Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 242 Varulager m.m Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder - Icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början - Likvida medel vid periodens slut

12 Finansiella nyckeltal Not Marginaler Bruttomarginal % -2,8% Rörelsemarginal % -42,6% Vinstmarginal % -42,9% Kapitalstruktur Eget kapital, TSEK Räntebärande skulder, TSEK - Sysselsatt kapital, TSEK Soliditet, % 82,5% Andel riskbärande kapital % 82,5% Skuldsättningsgrad, ggr n/a Räntetäckningsgrad, ggr neg Lönsamhet Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % neg neg Data per aktie Resultat per aktie, SEK 13-6,05 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 13-6,05 Eget kapital per aktie, SEK 8,53 Kassa per aktie, SEK 8,37 P/E-tal, ggr neg Kurs/Eget kapital per aktie, ggr 1,68 Antal aktier vid periodens slut Antal aktier efter full utspädning vid periodens slut Övriga uppgifter Antal anställda vid periodens slut 21,0 Nettoinvesteringar, materiella anläggningstillgångar, TSEK

13 Definitioner Marginaler Bruttomarginal Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Kapitalstruktur Räntebärande skulder Summan av räntebärande skulder och avsättningar Sysselsatt kapital Totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder och övriga avsättningar Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och latenta skatteskulder i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader. Lönsamhet Avkastning på genomsnittligt totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Avkastning på genomsnittligt eget kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital Data per aktie Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Resultat per aktie efter full utspädning Nettoresultat dividerat med antal aktier vid årets slut efter full utspädning. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Kassa per aktie Kassa och bank samt kortfristiga placeringar dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut. P/E-tal Kurs per aktie per bokslutsdagen dividerat med resultat per aktie. Kurs/Eget kapital per aktie Kurs per aktie per bokslutsdagen dividerat med eget kapital per utestående aktie vid periodens slut. 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Tretti AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 3 september december Allmänt om verksamheten Bolaget säljer vitvaror och hushållsapparater främst för konsumentbruk. Verksamheten bedrivs i Sverige med Internet som huvudsaklig försäljningskanal. Försäljningen Koncernens försäljning under hela räkenskapsåret, 3 september december 2005, uppgick till TSEK. Hela försäljningsökningen hänför sig till volymökningar. Försäljning (TSEK). Q Q Q Q Q M S E K Q Q Q Q Q Rörelseresultat Rörelseresultatet för räkenskapsåret, 3 september december 2005, uppgick till TSEK. Det negativa resultatet beror huvudsakligen på kraftig satsning på marknadsföring och aggressiv prissättning. Bolaget har under sitt introduktionsår opererat med en negativ bruttomarginal som en del av bolagets etableringsstrategi samt en följd av ett medvetet beslut om att arbeta med aggressiv prissättning trots att inköpsrabatter ännu inte genererats på grund av att bolaget är relativt nystartat. Även andra kostnader som belastar resultatet har tagits i syfte att säkerställa tillväxt och bolagets framtida intjäning. De stora kostnadsposterna är marknadsföring, 15,0 Mkr, och personal, 6,0 Mkr. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 20,7% av nettoomsättningen och personalkostnaderna uppgick till 8,3% av nettoomsättningen. Det negativa rörelseresultatet är enligt plan. Händelser under räkenskapsåret Bolaget registrerades den 3 september Under räkenskapsåret har operativt fokus varit att kraftigt öka försäljning i syfte att snabbt komma upp i höga volymer. Under året har bolaget satsat brett på marknadsföring för att öka kännedom samt tillväxt. Samtidigt har organisationen stärkts för att klara den befintliga volymen men också för att förbereda organisationen för kommande volymökningar. Detta har bl.a. skett genom utökning av personalstyrkan och investeringar inom IT och affärssystem. Under fjärde kvartalet har bolaget arbetat med implementation av ett nytt affärssystem. Systemet skall möjliggöra en betydligt större leveransvolym än tidigare och projektutgifterna avseende affärssystemet har aktiverats under fjärde kvartalet, vilket förklarar merparten av posten Immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen. 14

15 Nyemissioner I syfte att finansiera de ovanstående investeringarna har ett antal nyemissioner genomförts under räkenskapsåret. Vid extra bolagsstämma den 3 november 2004 beslutade bolaget om en nyemission av aktier med ett nominellt värde för varje aktie om 1 kr varvid bolagets aktiekapital ökades med kr till kr. Beslutet registrerades hos Bolagsverket den 16 november Quesada AB, org. nr , tecknade samma dag samtliga nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För varje tecknad aktie betalades 90 kr kontant och det belopp som erlades som överkurs överfördes till Tretti AB:s överkursfond. Tretti AB genomförde i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 17 februari 2005 (vilket registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2005) en nyemission av sammanlagt aktier varvid aktiekapitalet ökade med kronor till kronor. Samtliga aktierna tecknades mellan den 21 februari 2005 och den 31 mars 2005 av externa investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För varje aktie betalades 240 kronor kontant och det belopp som erlades som överkurs överfördes till bolagets överkursfond. Med stöd av bemyndigande vid extra bolagsstämma den 17 februari 2005 beslutade styrelsen den 12 april 2005 att öka bolagets aktiekapital med kr genom nyemission av aktier med ett nominellt värde för varje aktie om 1 kr. Aktiekapitalet ökades därmed till kronor. För varje tecknad aktie skulle betalas ca 240 kr. E. Öhman J:or Fondkommission AB, org. Nr , tecknade samtliga nya aktier - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - genom kvittning av E. Öhman J:or Fondkommission AB:s fordran på Tretti AB om totalt kr. Vid den extra bolagsstämman den 8 augusti 2005 beslutade bolaget att öka bolagets aktiekapital med kronor genom överföring från överkursfonden samt att aktiernas nominella belopp därvid skall höjas till 3 kronor. Därefter beslutade stämman att varje aktie skall delas upp i femton nya aktier. Aktiernas nominella belopp bestämdes därmed till 20 öre. Styrelsen för Tretti AB (publ.) beslutade den 1 september 2005, enligt bemyndigande från extra bolagsstämma den 8 augusti att öka bolagets aktiekapital med högst kr genom en nyemission av högst aktier. De nya aktierna, lyder på nominellt 20 öre, emitterades till en kurs av 30 kr per aktie; sammanlagt högst kr. Nyemissionen fulltecknades efter att 63,8 procent tecknades av de investerare som garanterat emissionen. Nyemissionen registrerades Antal aktier uppgick efter emissionen till st. Likvid från ovan nyemission inbetalades under oktober Notering Sedan den 17 oktober 2005 är Bolagets aktier noterade på marknaden NGM Equity vid Nordic Growth Market ( NGM ). Bolagets kortnamn är TRTI och en handelspost uppgår till 200 aktier. Konvertibelt förlagslån Den 29 november 2004 hölls en extra bolagsstämma vid vilken det beslutades att utge konvertibla skuldebrev om högst kr vilka vissa angivna investerare ägde rätt att teckna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vart och ett av skuldebreven löd på nominellt kr och de löpte utan ränta. För varje tecknat skuldebrev betalades skuldebrevets nominella belopp. Vid fullt utnyttjande av rätt till utbyte skulle aktiekapitalet ökas med kronor. Tiden för utbyte var den 1 november 2005 den 30 november Samtliga innehavare av konvertibler i Tretti ABs konvertibla förlagslån, serie 1 ( Konvertibel # 1 ), om totalt kr påkallade i november 2005 utbyte mot aktier. Detta innebär att aktiekapitalet i december 2005 sammanlagt ökade med ,60 kr och att nya aktier gavs ut till innehavarna av skuldebreven. Efter konverteringen uppgår aktiekapitalet till ,60 kr och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till st. 15

16 Ändring av bolagsordning Under räkenskapsåret har bolagsordningen, i samband med extra bolagsstämmor, ändrats ett antal gånger. Bolagets räkenskapsår har ändrats till kalenderår Bolaget är från och med den 29 april 2005 är ett avstämningsbolag Bolaget har beslutat att bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst kronor och högst kronor Aktiesplit har genomförts Bolaget har blivit publikt (publ.) Antalet styrelsemedlemmar har ändrats Anpassning till nya aktiebolagslagen har genomförts Vid den extra bolagsstämman den 27 februari 2006 ändrades bolagsordningen åter, då tid och sätt för kallelse till bolagsstämma ändrades samt att bolagsordningen anpassades till den nya aktiebolagslagen. Personal Antal anställda i slutet av december uppgick till 21 personer. Finansiell ställning och likviditet Den 31 december 2005 uppgick koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till TSEK motsvarande 8,37 kronor per aktie. Koncernens egna kapital uppgick till TSEK, motsvarande 8,53 kronor per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till TSEK under hela räkenskapsåret. Moderbolaget Moderbolagets intäkter under hela räkenskapsåret uppgick till TSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK. Investeringar Bolaget har under hela räkenskapsåret gjort investeringar främst avseende utveckling av ITsystem och marknadsföring. Den 31 december 2005 uppgick bolagets materiella anläggningstillgångar till knappt 242 tsek, varav majoriteten avsåg inventarier, och de immateriella anläggningstillgångarna uppgick till tsek. Forskning och utveckling Bolaget bedriver ingen egen forskning eller utveckling. Styrelsen Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, Jan Friedman (O), Anna Bråkenhielm, Joakim Hedin, Victor Press och Peter Westring. VD deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning som under året revideras. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör. Arbetsordningen innehåller också en förteckning av de ärenden som skall behandlas på styrelsesammanträden. I instruktionen till verkställande direktören anges hans/hennes uppgifter och befogenheter. Styrelsen har inte utsett några kommittéer för att behandla vissa frågor, utan har den inställningen att den samlade styrelsen har ansvaret för alla väsentliga beslutsfrågor. Således behandlas frågor rörande revision, ersättning m.m. av hela styrelsen. Bolagets revisorer rapporterar direkt till styrelsen minst en gång om året. Rapporteringen från 16

17 revisorerna omfattar dels iakttagelser från revisionen liksom synpunkter på den interna kontrollen. Under räkenskapsåret har styrelsen haft sexton styrelsemöten. Vid dessa tillfällen har styrelsen behandlat Trettis löpande ärenden som ekonomisk rapportering, marknadsutveckling, verksamhetsmål samt uppföljning av dessa. Under räkenskapsåret har styrelsens sammansättning ändrats enligt nedan. Jan Friedman, Victor Press och Paul Fischbein valdes vid extra bolagsstämma den 15 september 2004 in som ledamöter i styrelsen. Jan Friedman valdes till styrelsens ordförande Tommy Jacobson valdes vid extra bolagsstämma den 3 november 2004 in som ledamot styrelsen På den extra bolagsstämman den 8 augusti 2005 valdes Anna Bråkenhielm som ny ledamot i styrelsen Ledamoten Tommy Jacobson avgick ur styrelsen under oktober Efter räkenskapsårets utgång har Joakim Hedin och Peter Westring valts till nya styrelseledamöter i samband med en extra bolagsstämma den 27 februari I samband med den extra bolagsstämman lämnade Paul Fischbein (VD) sitt styrelseuppdrag men kvarstår som VD Finans- och valutapolicy Tretti.se:s finanspolicy, som är antagen av Bolagets styrelse, omfattar riktlinjer och regler för såväl hantering av finansiella risker som finansverksamheten i stort. Finans och valutapolicyn innebär att samtliga kortfristiga placeringar placeras i räntebärande papper med högsta rating: K1 eller statsskuldväxlar. Placeringar görs i svenska kronor och ingen placering i något enskilt institut. Utdelningspolicy Styrelsen antog på styrelsemöte den 1 september 2005 en utdelningspolitik enligt följande; Bolaget förväntas befinna sig i en expansiv tillväxtfas de närmaste åren varför bolagets eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande år, eller binda sig vid en fast utdelningsandel. Om Bolagets löpande kassaflöde från verksamheten i framtiden överstiger det förutsebara investerings- och finansieringsbehovet skall styrelsen rekommendera bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt. Avtal Tretti är inte beroende av något enskilt avtal för verksamhetens bedrivande. Försäkringar Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning. Miljöpåverkan Bolaget driver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tvister Bolaget lämnade i maj 2005 såsom kärande in en stämningsansökan till marknadsdomstolen avseende stämning av Elektrostore Sverige AB för vilseledande marknadsföring mot konsument. Elektrostore Sverige AB har angivit att de har Sveriges lägsta priser på vitvaror. Marknadsdomstolen beslutade att Elektrostore inte förmått man håller de lägsta priserna på vitvaror eller att det är billigare än sina konkurrenter. Påståendena bedömdes därmed ovederhäftiga och därför också otillbörliga. Trettis yrkande bifölls följaktligen och Elektrostore förbjuds att vid marknadsföring använda formuleringarna Sveriges lägsta priser och Säljer till Sveriges bästa priser eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, om så 17

18 inte är fallet. Av 19 MFL följer att ett förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl bedömdes ej föreligga. Tretti blev som vinnande part berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Bolaget gjorde bedömningen att Elektrostore brutit mot förbudet och lämnade i januari 2006 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Förutom ovanstående tvist med Elektrostore Sverige AB är inte Tretti part i någon pågående tvist, rättegång eller skiljeförfarande. Det föreligger idag inte några kända förhållanden som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning eller resultat i någon väsentlig grad. Legal koncernstruktur Tretti.se:s organisation består av bolaget Tretti AB samt det helägda dotterbolaget Tretti Options AB med organisationsnummer Tretti Options AB förvärvades i augusti 2005 och dotterbolagets verksamhet består i att hantera personaloptionerna i incitamentsprogrammet. Övrigt Det kan även noteras att Bolagets VD, Paul Fischbein, har Bolagets medgivande till att ta uppdrag för och arbeta med familjeägda bolag, Epod AB samt La Briot AB. Tretti AB med organisationsnummer inregistrerades hos Bolagsverket den 3 september Nuvarande verksamhet har bedrivits sedan Bolaget grundades. Tretti AB är ett publikt aktiebolag och avser att bedriva verksamheten under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen (1975:1385). Händelser efter räkenskapsårets utgång Den 27 februari 2006 hölls en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen samt valde Joakim Hedin och Peter Westring som ledamöter till styrelsen. Bolaget har under februari 2006 skrivit avtal med Kenny Scandinavia AB om en exklusiv rätt att använda varumärket Kenny. Avtalet innebär även att Tretti.se har rätt att förvärva varumärket till en köpeskilling som bestäms av ett antal framtida försäljningsvariabler. Framtidsutsikter Under 2006 kommer verksamheten att vara fokuserad på att väsentligen förbättra bruttomarginaler samt på att förbättra logistik, flöden, rutiner och processer i syfte att förbereda organisationen för kommande volymökningar. En fortsatt aggressiv prissättning, bred marknadsföring och en rad andra kapitalintensiva åtgärder kommer att genomföras för att ytterligare stärka bolagets försäljning och position även om marknadsföringen i relation till omsättning kommer att bli väsentligen lägre jämfört med Styrelsen bedömer att bolagets resultat väsentligen kommer att förbättras men förväntas bli negativt även under helåret Planen om intjäningsförmåga kvarstår och befintliga medel bedöms vara tillräckliga för att uppnå detta. E-handeln generellt bedöms öka och fortsätta att ta andelar från den traditionella handeln, i synnerhet inom vitvaror eftersom handeln av vitvaror över nätet jämfört med andra branscher varit förhållandevis liten men har vuxit kraftigt sedan bolagets lansering. Förslag till behandling av förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, TSEK, behandlas mot nedsättning av överkursfond. 18

19 Resultaträkningar Resultaträkning (TSEK) Not KONCERNEN MODERBOLAGET Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 11, Personalkostnader 8,9, Avskrivningar av materiella & immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat - - Årets Resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie för vinst hänförlig till Moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie) - före utspädning 13 6,05 6,05 - efter utspädning 13 6,05 6,05 19

20 Balansräkningar Balansräkning (TSEK) Not KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolaget Summa Finansiella anläggningstillgångar 100 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager m.m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel 5, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Övrigt tillskjutet kapital Summa bundet eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 20

21 Förändring i eget kapital KONCERNEN Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Totalt Nyemissioner Teckning av optioner Kostnader nyemissioner Konvertering av skuldebrev till aktier Periodens resultat Belopp vid periodens utgång 31 dec MODERBOLAGET Aktiekapital Reservfond Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Nyemissioner Teckning av optioner 0 Kostnader nyemissioner Konvertering av skuldebrev till aktier Periodens resultat Belopp vid periodens utgång 31 dec

22 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (TSEK) Not KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter skatt Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Förändring varulager Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Kostnader nyemissioner Emission/Konvertering av konvertibla skuldebrev Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början - - Likvida medel vid periodens slut

23 Redovisnings- och värderingsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Koncernredovisningen för Tretti -koncernen har upprättats i enlighet med International Financial reporting Standards (IFRS och IFRIC) som godkänts av EU-kommisionen för tillämpning inom EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges på sid 26. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för Juridisk Person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambanden mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som föranleds av begränsningar i möjligheter att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen. Avvikelser mellan moderbolagets redovisning och koncernens redovisning redovisas nedan under Moderbolagets redovisningsprinciper. Vid upprättande av koncernredovisning per den 31 december 2005 har följande standards och tolkningar publicerats, men ännu ej trätt ikraft; IFRS 1 amendments, IFRS 4 amendments, IFRS 6 inklusive amendments, IFRS 7, IAS 1 amendments, IAS 19 amendments, IAS 21 amendments, IAS 39 amendments, IFRIC 4, IFRIC 5, IFRIC 6 och IFRIC 7. Vad gäller de ovan nämnda standarder och tolkningar som kan vara relevanta för koncernen, bedöms inte dessa få någon väsentlig inverkan på Tretti.se koncernens resultat, finansiella ställning eller kassaflöde i samband med ikraftträdandet. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar Tretti AB med dotterbolag i Sverige. Med dotterbolag avses juridisk person där Tretti AB innehar eller förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva ett betydande inflytande över denna på grund av avtal eller annan föreskrift. Koncernföretag Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av dotterbolag. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Omräkning av utländsk valuta I koncernredovisningen används SEK, som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Intäktsredovisning Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande: 23

24 Försäljning av varor i detaljhandel: Försäljning av varor intäktsredovisas när en produkt säljs till en kund och risken för produkten har övergått till kunden. Det är Koncernens policy att sälja sina produkter till slutanvändaren med returrätt. Samlad erfarenhet används för att bedöma och reservera för sådana returer vid tidpunkten för försäljningen. Försäljning av tjänster: Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna tillhandahålls. Finansiella nyckeltal Vid beräkningen av genomsnittligt antal aktier samt resultat per aktie har Bolaget valt att avvika från RR18. Bakgrunden är att Bolaget är nystartat och att försäljning, resultat och antalet aktier ger en mer rättvisande bild per Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande: Inventarier och installationer 3-5 år: Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. Immateriella tillgångar Programvara & Övriga immateriella tillgångar Förvärvat affärssystem samt förvärvad hemsida aktiveras på basis av de kostnader som uppstått då det aktuella affärssystemet och hemsidan förvärvats och satts i drift. Dessa kostnader skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden (tre år för programvara och fem år för hemsida). Kostnader som är nära förknippade med produktion av identifierbara och unika programvaruprodukter och rörande hemsidan som kontrolleras av Koncernen och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år redovisas som immateriella tillgångar. Finansiella instrument Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument som hålles till förfall och finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Koncernen har för närvarande enbart kundfordringar. Finansiella instrument värderas inledningsvis till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och fördelar som är förknippade med äganderätten. Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskostnader. 24

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsredovisning 2009 2

Årsredovisning 2009 2 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2009 2 Innehållsförteckning Viktiga datum 2009 Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Delårsrapport Q1 28

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll År 2008 i korthet...3 VD-ord...4 Marknaden...6 Verksamheten...9 Micro Holdings aktie och ägarstruktur...12 Förvaltningsberättelse...14 Finansiell rapportering...16

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

2014 Oboya Horticulture Industries AB

2014 Oboya Horticulture Industries AB Årsredovisning 2014 Oboya Horticulture Industries AB www.oboya.se Kort om Oboya Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades av Robert Wu 2006 och är verksamt inom

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma Årsredovisning 2010 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl.18.00 i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 7 Finansiella mål 1 4 Försäljningskanaler 1 5 Ekonomisk utveckling i sammandrag 1 7 Aktiekapital

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 (46) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 2 (46) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning 2009-01-01 2009-12-31 Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 556692-9690 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 10

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer