Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust."

Transkript

1 GOTLAND I SIFFROR

2 Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet Gotland är en världsledande öregion i miljöoch klimatfrågor Ansvarig utgivare och redaktör: Region Gotland, Ulrika Holm Produktion: Bild & Reklam Visby Omslag: Bild &Reklam Visby Foto: Region Gotland, Bildvision, GCB, Gotlands Museum och Bild & Reklam. Tryck: HS Grafiska Region Gotland reserverar sig för eventuella tryckfel. ALLMÄNT Fakta Gotland, väderstatistik Befolkning..._ In- och utflyttning..._ Natur och geologi..._ Historia och världsarv Årliga evenemang...15 NÄRINGSLIV Struktur, branscher och nyföretagande_ Stora arbetsgivare..._19 Arbetsmarknad...2 BRP, bostadsbyggande..._...21 Jord- och skogsbruk, fiske Besöksnäring..._ SERVICE Kommunikationer..._ Bredband...31 Miljö..._ Barn och utbildning..._ Fritid och kultur..._ Hälso- och sjukvård, omsorg Internationellt..._ OM REGION GOTLAND Dialog och påverkan...5 Politisk organisation..._ Förvaltningar..._...54 EKONOMI Fördelning av skattepengarna...55 Kostnader och intäkter Resultat och investeringar..._ Budget..._...6 MEDARBETARE Översikt Löner och pensionsavgångar..._...64 Tätorter och vägar..._...65 Visby och socknar..._ Gotland Befolkningsstatistik Natur & kultur Näringsliv Service Internationellt Om Region Gotland Dialog & påverkan Organisation Ekonomi Medarbetare 3

3 Fakta om Gotland Gotland bildade 1971 en kommun. Den 1 januari 211 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland. Det finns inget landsting utan sjukvård, kollektivtrafik och andra traditionella landstingsuppgifter sköts av Region Gotland. Regionen ansvarar också för de regionala utvecklingsfrågorna som på många andra håll i landet hanteras av länsstyrelsen. Gotland är även ett eget län. Gotlands yta Fårö Gotska Sandön Furillen Stora Karlsö Lilla Karlsö Gotlands kust Längsta å Största sjö Djupaste sjö Högsta punkt Bredd Längd Landskapsdjur Landskapsfågel Landskapsblomma Landskapssvamp Landskapsinsekt Landskapsfisk Landskapssten Landskapsmossa Landskapsäpple Landskapsgrundämne 3 14 km² (,8 % av Sveriges yta) 114 km² 37 km² 4 km² 2,4 km² 1,6 km² Inklusive Fårö ca 8 km Gothemsån ca 55 km Bäste träsk 6,3 km² Sigvalde träsk 16 m Lojsta hed 82 m.ö.h. 52 km Fårö-Hoburgen 176 km Igelkott Halsbandsflugsnappare Murgröna Jordstjärna Riddarskinnbagge Piggvar Hoburgskalksten Kalkkammossa Stenkyrkeäpple Kalcium Väderstatistik Gotland har ett utpräglat kustklimat med tämligen milda vintrar och behagliga somrar som dock kommer lite senare till Gotland än till övriga Mellansverige. Å andra sidan håller det varma klimatet ofta i sig och förlänger därmed hösten. Det är tydliga klimatskillnader mellan kust och inland. Medeltemperaturen under den kallaste månaden, februari, varierar exempelvis från strax under -1 vid kusten till nära -2.5 i mitten av ön. I juli är skillnaderna betydligt mindre och medeltemperaturen är då cirka 16 på hela ön. Årsnederbörden varierar från cirka 5 mm vid kusten till 6 mm på öns inre delar. SOLLIGAN 213 KIRUNA LULEÅ UMEÅ ÖSTERSUND BORLÄNGE KARLSTAD STOCKHOLM NORRKÖPING GÖTEBORG VISBY VÄXJÖ ÖLANDS NORRA KARLSKRONA LUND Antal soltimmar Visby vann solligan med totalt 522 soltimmar. Tätt efter kom Ölands norra udde med 518 soltimmar. Solskenstid definieras som den tid som direktstrålningen överstigit 12W/m2. SVT Väder mäter soltimmar på olika platser i Sverige under sju sommarveckor sedan ALLMÄNT Källa: SMHI och SVT.se/väder ALLMÄNT 5

4 Befolkning personer bor och verkar på Gotland året runt. Andelen gotlänningar med utländsk bakgrund är 6 %. I Visby bor 23 7 personer. Medelåldern är 44,1 år. Återstående medellivslängd vid födseln var för kvinnor 82,9 år och för män 79,5 år. I framtiden väntas befolkningen öka svagt enligt senaste befolkningsprognosen. FOLKTÄTHET Landareal, km² Antal invånare/km² Gotland ,2 Hela riket ,7 FOLKMÄNGD, IN-OCH UTFLYTTNING M.M 31 december Folkmängd Förändring Födda Döda Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH PROGNOS År 1749 fanns det boende på Gotland och år 18 var antalet År 19 hade antalet ökat till och vid millenniumskiftet fanns det gotlänningar. Om utvecklingen går i samma takt och det inte sker några dramatiska förändringar ser det enligt regionens prognos ut att bli en liten ökning till cirka personer år 225. BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅLDERSPYRAMID 213 Befolkningspyramiden visar hur ålders- och könsfördelningen ser ut i befolkningen. Den gotländska befolkningen består av en stor andel personer i åldrarna 2-24, och år. Det var ett högt barnafödande i hela landet under slutet av 4-talet och tidiga 197- och 199-talet. Totalt antal kvinnor Antal kvinnor år år 9-94 år år 8-84 år år 7-74 år år 6-64 år år 5-54 år år 4-44 år år 3-34 år år 2-24 år år 1-14 år 5-9 år -4 år Totalt antal män Antal män ALLMÄNT Källa: SCB, Region Gotland Källa: SCB ALLMÄNT 7

5 In- och utflyttning 213 flyttade drygt 2 2 personer till regionen samtidigt som ungefär 2 16 flyttade härifrån. Över 9 % av inflyttarna var inrikes omflyttningar. De allra flesta flyttarna gick mellan Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Gotland. Av de 24 personer som invandrade till Gotland under 213 var den största andelen (4 %) svenskar som återvände från andra länder. BEFOLKNINGSUTVECKLING I SOCKNARNA UNDER 1 ÅR, KAPPELSHAMN TINGSTÄDE LÄRBRO SLITE FÅRÖSUND MÅNGFALD Av Gotlands invånare har personer utländsk bakgrund. Det betyder att 6 % av befolkningen antingen är utrikes födda eller är födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands. De största grupperna har finsk, tysk och thailändsk bakgrund. Totalt är 56 länder representerade bland de utrikes födda gotlänningarna. KLINTEHAMN VISBY ROMA LJUGARN KATTHAMMARSVIK Finland 61 Tyskland Thailand Irak Polen Norge Danmark Sovjetunionen Estland Storbritannien Antal personer Mer än 1 % ökning Mellan 3-1 % ökning Skillnad mindre än +/- 3 % Mellan 3-1 % minskning Över 1 % minskning På Gotland finns 92 socknar, de flesta med ganska låga invånarantal. Mellan åren tappade två av tre socknar invånare. Sett till antalet sockeninvånare ökade Visby och Västerhejde mest. Störst relativ ökning har Träkumla och Etelhem haft. Befolkningen har där fördubblats under tio år. 8 ALLMÄNT Källa: SCB ALLMÄNT 9 BURGSVIK HAVDHEM HEMSE STÅNGA

6 Natur & Geologi Den gotländska floran är unik, formad av de speciella förutsättningar som råder på en ö mitt i havet. I norr är ön karg och stenig medan den södra delen är mer lummig med lövskogar och ängen. Bland Gotlands främsta naturupplevelser kan nämnas orkidéängar, alvarsheder, stränder och ljuva ängen. Dessutom finns raukar, vildlevande gotlandsruss och ett småskaligt och levande kulturlandskap med muromgärdade åkerlappar och mängder av lamm som genom sitt betande håller markerna öppna. Utanför den gotländska kusten finns flera unika platser. I norr ligger GOTSKA SANDÖN, Gotlands enda nationalpark som har långa sandstränder och en spännande och dramatisk historia. I väster ligger STORA OCH LILLA KARLSÖ som båda är unika i Sverige. Här finns stora kolonier med alkfåglar och flera tusen par av sillgrissla, tordmule och skarv häckar varje år på ön som är naturreservat. Stora Karlsö kallas Östersjöns enda fågelberg. Gotland är en ö skapad av korallrev. Den gotländska berggrunden bildades under silurperioden som började för 4 miljoner år sedan. Då låg Gotland ungefär vid ekvatorn i ett varmt och grunt hav. Under perioden samlades stora mängder av sand, ler- och kalkslam på botten som så småningom hårdnade till märgelskiffer. Efter dem bildades olika slags kalksten och sandsten (sandsten förekommer bara på sydligaste Gotland). I den gotländska kalkstenen finns det gott om spår från denna tid i form av fossil, till exempel trilobiter (utdöda kräftdjur), bläckfiskar, koraller och havsliljor. 1 ALLMÄNT ALLMÄNT 11

7 Historia VISBY är en medeltida stad och många av de medeltida miljöerna finns väl bevarade. Visbys ringmur är 3 44 m lång och sträcker sig runt den gamla stadskärnan. Det är den bäst bevarade stadsmuren i hela norra Europa. Överallt i stadens trånga gränder finns byggnader och kyrkoruiner som påminner om Visbys prakttid under 12-talet. DEN TYSKA HANSAN hade en stor del i Visbys särställning som handelsstad. Hansan växte under 12- talet till en allt starkare organisation och Visby blev navet i Östersjön som det mesta av Hansans handel med Novgorod snurrade kring. (Läs mer om det nuvarande Hansasamarbetet sid 48.) Till GUTALAGEN, den gotländska landskapslagen, finns en bilaga, Gutasagan. Den skrevs troligen på 13-talet och där beskrivs bl a hur Gotland kom till. BILDSTENARNA pryddes under 4-talet med vackra mönster. De kunde vara upp till tre meter höga och utformade som yxblad. De smyckades med virvelhjul, roddarskepp, spiraler och enklare djurbilder. Under senare århundraden pryddes de med enkla framställningar av skepp med segel och höga stävar, av hästar, hjortar, ankliknande fåglar och ormar. Det finns 4 kända bildstenar och av dessa står ett 15-tal kvar på trolig ursprungsplats. SKEPPSSÄTTNINGAR är gravar från omkring 1 år f Kr. Det är stenar ställda på högkant i formationer som liknar båtar. Det finns 35 stycken på ön. 92 MEDELTIDA KYRKOR finns på ön med en kyrka i varje socken. Kyrkorna har en romansk (år ) eller gotisk (år ) byggnadsstil. I de medeltida kyrkorna återfinns mängder med kyrkokonst bl a dopfuntar, stenhuggeri och målningar från olika tidsepoker. 12 ALLMÄNT ALLMÄNT 13

8 Världsarvsstaden Visby Årliga evenemang på ön... ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning. Så lyder UNESCO:s Världsarvskommittés motivering för att 1995 ta upp Hansestaden Visby på listan över världens natur- och kulturarv. Få städer ger en så förtätad upplevelse av medeltida storstad och idyllisk småstad från hundra år tillbaka som Visby. Innanför den välbevarade ringmuren samsas medeltida kyrkoruiner och packhus med senare tiders sten- och trähus. TUSEN ÅR AV STADENS HISTORIA 11-talet. Visby utvecklas från vikingatida handelsplats till en betydande handelsstad. Ett bevakningstorn, Kruttornet tillkommer vid hamninloppet talet. Stadens storhetstid. Ståtliga stenhus, kyrkor och ringmuren uppförs. Visby intas av Valdemar Atterdag 1361 och Gotland blir danskt. 14-talet. Orostider i östersjöområdet och svåra tider för Gotland. Visborgs slott anläggs. 15-talet. Visby plundras 1525 av Lübeckarna. Kyrkorna överges och bebyggelsen förfaller. 16-talet. Gotland blir svenskt 1645 och en allmän återhämtning tar vid i slutet av århundradet. 17-talet. Uppsving inom handel och näringsliv. Märks tydligt i bebyggelseutvecklingen. 18-talet. Ruinerna och ringmuren börjar vårdas. Visby träder fram som en av turistorterna i landet. Se även Riksantkvarieämbetets hemsida: JANUARI- Futsalturneringen GA Cup, Gotlandsrevyn FEBRUARI- Idrottsgalan, Rockskallen, Krullis Cup MARS- Hela Gotland dansar APRIL- Påskmarschen Visby Centrum, Vårdoppet, Boendemässan Ö-liv, Nordic Classic Running, Rally Gotland MAJ- Romadagen, PrimörPremiär, Golfa Gotland Runt, Vårskriket, Wisby Fashion Weekend, Lillkorpen (orientering) JUNI- Lelleträffen (MC-träff), Trädgårdsveckan, Öppna ateljéer, Bergmanveckan, Tjejruset JULI- Romateatern, Tornerspel, ÅF Offshore Race Gotland Runt, Almedalsveckan, Barnkörveckan på Fårö, Stångaspelen, Folkracefestivalen, Russpremiering på Lojsta hed AUGUSTI- Medeltidsveckan på Gotland, Raukloppet, Gotlands Orgeldagar, Gotland Dog Show, Slite marknad, Blodomloppet SEPTEMBER- Gotlands Skördefestival, Fårönatta Havdhem marknad, Klinte marknad, Kräklingbo marknad, OKTOBER- Hemse torgdag, Wisbymaskeraden, Nordic Extreme Biking, Visbydagen, Helg utan älg (orientering) NOVEMBER- Gotland Grand National (Endurotävling), Nordic Extreme Running, Gotland Pride, Företagardagen DECEMBER- Julmarknader i Visby och på landsbygden, Lucialoppet, Tomtetåget i Dalhem 14 ALLMÄNT Källa: Inspiration Gotland ALLMÄNT 15

9 NÄRINGSLIV NÄRINGSLIVSSTRUKTUR Jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin är sedan lång tid tillbaka viktiga näringar på Gotland. Idag kan man hitta gotländska livsmedelsprodukter i hela Sverige. Den dominerande marknaden för gotländska varor är Mälardalen. De gotländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet. Inom tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare har medfört att många arbetstillfällen och företag växt fram inom denna näring. Turismen har positiva effekter för tjänsteföretagen inom detalj- och dagligvaruhandel, transport, hotell och restaurang samt för upplevelseleverantörer. ANTAL ARBETSSTÄLLEN OCH ANSTÄLLDA 213 FÖRDELAT PÅ BRANSCHNIVÅ Branschnivå Arbetsställen Anställda. Jordbruk, skogsbruk och fiske Utvinning av mineral Tillverkning Försörjning av el, gas, värme och kyla Vatten, avlopp, avfallshantering Byggverksamhet Handel, motorverkstad Transport och magasinering Hotell- och restaurangverksamhet Information och kommunikation Finans- och försäkringsverksamhet Fastighetsverksamhet Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighets-, resetjänster Offentlig förvaltning och försvar Utbildning Vård och omsorg, sociala tjänster Kultur, nöje och fritid Annan serviceverksamhet Övrigt 77 3 Totalt BRANSCHSTRUKTUR Totalt finns st arbetsställen på Gotland, över 9 % av dessa har färre än fem anställda. Majoriteten utgörs av egenföretagare, de flesta inom branscher som jordbruk, skogsbruk och fiske. SKATTEKRAFT Skattekraften per invånare uppgick 213 till kronor, vilket motsvarar 87 % av riksmedelvärdet. SYSSELSATTA PER BRANSCHGRUPP (212) % Gotland Riket ,1 75, ,1 2,9 6,7 2,2 3,1 1,2 Areella Tillverkning Sevice Ej specificerat 16 NÄRINGSLIV Källa: SCB Källa: SCB NÄRINGSLIV 17

10 Nyföretagande Nyföretagandet är högt på Gotland jämfört med riket. 213 startades 429 företag. De flesta nystartade företag leds av en eller flera män men skillnaden mellan könen är mindre på Gotland än i övriga landet. NYSTARTADE FÖRETAG PER 1 INVÅNARE Antal per 1 inv. Gotland Riket I DONNERSKA HUSET I Donnerska huset i Visby finns mötesplatsen med service och rådgivning för företagare, besökare och inflyttare. För företagare finns bland andra Almi företagspartner, Coompanion och Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB. Här finns också Inspiration Gotland AB med bland annat inflyttarbyrå och turistbyrå. För mer information kontakta: Gotlands Näringsliv och Etableringsservice AB Tel , Inspiration Gotland AB Tel , Inflyttarbyrån Tel: , Almi Företagspartner Gotland Tel: , STORA ARBETSGIVARE PÅ GOTLAND 213 Endast antal tillsvidareanställda stationerade på ön. Arbetsgivare Antal anställda cirka Region Gotland AB Svenska Spel 375 Försäkringskassan 325 PayEx Finance AB 325 Destination Gotland 28 Cementa AB 275 Samhall AB 275 Uppsala Universitet Campus Gotland 225 Rikspolisstyrelsen 175 ICA MAXI/Brukets Livs AB 125 COOP Gotland Ekonomisk förening 125 Gotlands Bilfrakt AB 125 Gotlands Energientreprenad AB 125 Gotlands Hemtjänster AB 125 Gotlands Slagteri AB 125 Nybergs Entreprenad AB 125 Posten Meddelande AB 125 Riksantikvarieämbetet 125 Skatteverket 125 KONKURSER Antalet företagskonkurser 213 var 33 st (samma som år 212). De flesta konkurser skedde i företag utan några anställda verksamma inom bygg- eller tillverkningsindustri. 18 NÄRINGSLIV Källa: SCB Källa: Tillväxtanalys Källa: SCB, Regionfakta Källa: Länsstyrelsen på Gotland NÄRINGSLIV 19 Foto: Coop Gotland/Bildvision

11 Arbetsmarknad Cirka 27 personer är förvärvsarbetande på Got land. Arbetsmarknaden har stärkts under 213 till följd av ett förbättrat konjunkturläge. Detta har också inneburit en mer positiv framtidstro bland de gotländska företagarna samtidigt som de offentliga verksamheterna har stora behov av ersättningsrekryteringar under de kommande åren. När det gäller sysselsätt ningen så är det främst inom handel och privata tjänster som utvecklingen varit positiv. Trots att konjunkturläget stärkts något var arbetslösheten på samma nivå som tidigare år, både på Gotland och i riket. Den öppna arbetslösheten (arbetslösa som inte deltar i något arbetsmarknadsprogram) för de mellan år låg på 3,8 % på Gotland, att jämföra med rikets 4,2 %. SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta i procent av befolkningen, år. % % Gotland 212 Gotland Riket ANDEL ARBETSLÖSA 213 Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram år. 213 Riket Bruttoregionprodukt Den senaste uppgiften avseende BRP är från 211. Regional ekonomi mätt som bruttoregionprodukt per invånare uppgick då till 78 % av riksgenomsnittet, en liten ökning från föregående år. Av samtliga län i Sverige uppvisade Stockholms län den största uppgången i BRP, med en ökning på 5,5 %. Gotland ökade med 3,9 %. GOTLANDS BRP 211 (Bruttoregionprodukt) Totalt mnkr (Riket mnkr) BRP per invånare 211 per sysselsatt 211 Gotland 288 kr 571 kr - riket 368 kr 758 kr Disponibel inkomst per invånare, Gotland kr - riket kr Bostadsbyggande Gotlandshem, det kommunala bostadsföretaget, hade lägenheter i sitt bestånd 213. Endast,1 % av dessa var lediga till uthyrning 1 september 213, att jämföra med snittet för kommunala bostadsföretag som låg på,8 %. 29 bygglov beviljades för småhus 213, för lägenheter beviljades 37 st och för fritidshus 99 st. Bygglov för lägenheter i särskilt boende beviljades för 3 st. På Gotland är 12 3 av småhusen taxerade som helårsbostäder och som fritidsbostäder. Det ger en betydligt högre andel fritidshus jämfört med i riket. 8,9 8,3 8,6 7,3 7,8 8, 8, BOSTADSPRISER 214* Gotland Riket 6,9 6,9 6, Medelpris/bost.rätt kr 1 94 kr Medelpris/villa 2 58 kr 2 51 kr Medelpris/fritidshus 1 61 kr kr *Medelvärde försäljningspris för perioden feb-apr NÄRINGSLIV Källa: Arbetsförmedlingen Gotland, SCB, Regionfakta Källa: SCB, Boverket, Mäklarstatistik.se NÄRINGSLIV 21

12 Jord- och skogsbruk samt fiske Jordbruket och livsmedelsindustrin är sedan länge viktiga näringar på Gotland. Av det som produceras på ön fraktas ca 8-85 % till fastlandet. Mjölkproduktionen har under lång tid varit basen i det gotländska lantbruket. Många företag har gjort ägarskiften och under de senaste 15 åren har produktionen ökat, mycket tack vare nyinvesteringar. De betydande produktionsgrenarna på gotländska gårdar är nöt, lamm, gris, fjäderfä och häst. Gårdar med nöt- eller lammproduktion bidrar till att forma det unika odlingslandskapet på ön. Gotland utmärker sig även med att vara det län i Sverige som är hästtätast sett till antal invånare. Företag med ekologisk djurhållning har samma djurslag som de gotländska gårdarna i övrigt. Många av jordbruksföretagen på ön har även verksamheter som ligger utanför den traditionella produktionen. Det handlar ofta om energi, entreprenad, turism samt egen förädling eller försäljning. Primörpremiären är ett årligen återkommande evenemang i början av juni. Då erbjuder Gotland både gotlänningar och tillresta besökare olika matupplevelser med delikatesser som gotländskt lammkött, sparris, kajpsoppa och många andra lokala produkter. Ny är Gotlands Skördefestival i början på september med marknad, uppvisningar, tävlingar och föredrag. ANTAL DJUR PÅ GOTLAND (212) Djurslag Antal Får och lamm Nötkreatur totalt varav mjölkkor Svin Höns Hästar 1 3 FAKTA OM DE GRÖNA NÄRINGARNA Av Gotlands befolkning bor ca 42 % utanför tätorterna, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet på 15 %. Av landytan används ca 7 % till jord- och skogsbruk. Ekologisk produktion bedrivs på drygt 13 % av åkerarealen. Gotlands landareal, ha Åkermark (212), ha Betesmark och slåtteräng (212), ha Skogsmark, ha 121 Antal jordbruksföretag (213) 1 54 (husdjursskötsel 39 %, växtodling 29 %, småbruk 32 %) Antal skogsföretag 518 Antal sysselsatta inom jordbruket Omsättning, mnkr (211) Jord- och skogsbruk inkl livsmedelsindustri på ön DET GOTLÄNDSKA FISKET Förbudet för laxfiske i Östersjön under 213 minskade det infiskade värdet med knappt en miljon jämfört med 212. De arter som fiskas är strömming, flundra, skarpsill och piggvar. De låga priserna till fiskarna gjorde att värdet minskade. Med bättre betalt ökar fiskets lönsamhet och tillgången på lokalt fångad fisk för konsumenterna. Antal yrkesfiskare med licens 4 Antal fartygstillstånd 38 Landningsvärde mnkr (213) 13 Mängd ton landad fisk (213) varav strömming varav skarpsill varav flundra NÄRINGSLIV Källa: LRF Gotland, Länsstyrelsen på Gotland Källa: Länsstyrelsen på Gotland NÄRINGSLIV 23

13 Besöksnäring Gotland har historiskt sett haft en positiv utveckling när det gäller besöksnäringen. År 21 sticker ut som ett särskilt bra år. Sedan dess har utvecklingen avstannat något och såväl boendestatistiken som antalet resenärer på färja och flyg har minskat något sedan dess. Sett i ett femårsperspektiv har Gotland i genomsnitt haft 1 93 resenärer och omkring 86 gästnätter varje år. Högsäsongen inträffar under sommarperioden men insatser görs för att bredda säsongen till andra delar av året. Under 213 ökade antal färjeresenärer med 1,5 % under perioden september till december jämfört med 212. INTERNATIONELLA BESÖKARE Utländska turister är en målgrupp som på flera sätt skiljer sig från svenska besökare i termer av konsumtionsmönster och intressen. Även resmönster skiljer sig åt vilket både kan bidra till att förlänga säsongen och till att nya säsonger skapas. Andelen utländska gästnätter under 213 var 12 % på Gotland, att jämföra med riksnittet på 25 %. LÄNDER MED FLEST BESÖKARE PÅ GOTLAND Tyskland (31 664) Danmark 1 55 (12 743) Norge (16 35) Estland (1 598) Finland (13 62) (212 inom parentes) Resenärer 213 reste totalt personer till och från Gotland med färja och flyg. Antalet färjeresenärer minskade med,5 %. Antalet flygresenärer ökade däremot med 7,6 % och både charter- och inrikestrafiken växte. RESENÄRER TILL GOTLAND reste med färja och med flyg. Antal resenärer Färja 211 Flyg 212 ANTALET RESENÄRER PER MÅNAD (Totalt alla resande inkl bofasta med flyg och båt) Antal resenärer Antal resenärer resande med färja 213 Antal resenärer totalt med flyg 1 Antal resenärer Färja 2 jan feb mar apr maj jun jul Flyg aug sep okt nov dec NÄRINGSLIV Källa: SCB/Tillväxtverket Källa: SCB NÄRINGSLIV 25

14 GÄSTNÄTTER 213 Nio av tio av övernattande gäster på Gotland var svenskar. 5 % kom från de övriga nordiska länderna och 4 % från övriga Europa. Antalet gästnätter minskade med 2,5 % 213. Den GÄSTNÄTTER största minskningen skedde på camping som tappade drygt 35 gästnätter, motsvarande 16 %. Hotell, stugbyar och vandrarhem ökade istället med sammanlagt 18 gästnätter. Inkvarteringsstatistiken för 213 visar även att 29 % av alla hotellgäster på Gotland är affärsresenärer, 5 % av hotellgästerna är fritidsresenärer. STORA MÖTEN OCH EVENEMANG ANTAL GÄSTNÄTTER Hotell Vandrarhem Privata stugo Gotland Convention Bureau som jobbar med att få och lägenhet Gästnätter Från utlandet Från Sverige Gästnätter Stugbyar Camping 1 nya möten till 1 hela Gotland är en viktig aktör för att rekrytera nya möten. Kongresshallen används ofta då 8 8 stora möten och kongresser arrangeras i Visby. 6 Exempel på stora 6 möten i kongresshallen 213 var 4 Sveriges Musik- 4 och Kulturskoleråds rikskonferens (25 deltagare), Projektengagemang (3 deltagare) och 2 2 Svenska Lungkongressen (3 deltagare). Antalet evenemang är stort på Gotland och många återkommer år efter år. Bland de stora märks Almedalsveckan 213 ANTAL GÄSTNÄTTER EFTER BOENDEKATEGORI i början av juli som år 213 hade över Hotell Vandrarhem Privata stugor 2 2 event och ca 2 besökare. Medeltidsveckan Gästnätter Stugbyar Camping och lägenheter i augusti har ca 4 besökare och Gotland Grand 1 National i oktober har över 2 7 startande och 15 8 besökare. Det finns också ett stort antal mindre evenemang, inom såväl kultur, Privata mat, stugor idrott som andra 6 och lägenheter områden. Primörpremiär, Bergmanveckan, Stångaspelen och Gotlands Skördefestival Vandrarhem är bara några exempel Camping 4 2 på evenemang som sker under Stugbyar året. ÄSTNÄTTER NÄRINGSLIV Källa: Destination Gotland och Swedavia, GCB NÄRINGSLIV 27 Hotell

15 Året-runt destinationer OSLO SERVICE Många flyttar till Gotland för den vackra naturen och öns kulturella värden och får samtidigt ta del av en utbyggd service. De senaste åren har vissa satsningar gjorts på kollektivtrafiken och på att förbättra logistiken för resande till och från Gotland. UMEÅ Året-runt destinationer Sommardestinationer Charterdestinationer GÖTEBORG ÄNGELHOLM NORRKÖPING MALMÖ SUNDSVALL OSKARSHAMN STOCKHOLM NYNÄSHAMN VISBY KRETA MALLORCA TURKIET KROATIEN HELSINGFORS Kommunikationer På en ö är kommunikationerna helt avgörande för utvecklingen. Till Gotland tar man sig snabbt med både båt och flyg. FÄRJETRAFIKEN Med snabbfärjorna tar det cirka tre timmar att resa till Gotland oavsett om man väljer att resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Det gör att man kan besöka Mälardalen över dagen som boende på Gotland. Destination Gotland transporterade under 213, passagerare, personfordon och längdmeter gods mellan Gotland och fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 18 turer till och från Visby per dygn. Vintertid går båttrafiken med 6 turer per dygn. Under 214 startar även Gotlandsbåten sommartrafik mellan Västervik och Visby. FLYGET Totalt flög (varav utrikes) personer till/ från Visby Airport under 213. Man flyger till Stockholm på cirka 4 minuter och de vanligaste flygplanstyperna är Saab 34 och ATR kan man året runt flyga direkt till Stockholm (Arlanda, Bromma), Göteborg, och Malmö. Utrikes sommarlinjer finns till Helsingfors och Oslo. Inrikes sommarlinjer finns till Umeå, Sundsvall, Norrköping och Ängelholm. Med charter direkt från Visby Airport kan man välja mellan Mallorca, Kreta, Kroatien och Turkiet. 28 SERVICE Källa: Destination Gotland, Visby Airport/Swedavia SERVICE 29

16 KAPPELSHAMN Kollektivtrafik Det går att ta sig med buss från Visby till de flesta orter på Gotland. Inom Visby, mellan Visby och tätorterna Fårösund, Slite, Hemse och Klintehamn är det god turtäthet under hela året. Varje vardag körs det 24 bussturer i kollektivtrafiken. Totalt trafikeras 16 olika linjer på landsbygden och 4 linjer i stadstrafiken. LICKERSHAMN STENKYRKEHUK LUMMELUNDAGROTTORNA VISBY VIBBLE VÄSKINDE FOLLINGBO IHREVIKEN BRO STENKYRKA LUMMELUNDA MARTEBO HEJDEBY ENDRE 41 IRE TINGSTÄDE EKEBY FOLE HANGVAR HEJNUM LÄRBRO OTHEM BOGE GOTHEM FLERINGE SLITE TJÄLDER ÅMINNE 2 HELLVI HIDE HAU RUTE 2 VALLEVIKEN BUNGE FURILLEN FÅRÖ FÅRÖSUND EKEVIKEN 2 SKÄR SUDERSAND Bredband Fiberutbyggnaden på ön är i full gång på många platser. 213 har 45 socknar av 92 tillgång till fast fiberförbindelse. Om ett år beräknas ytterligare 31 socknar ha fått fibernät och samtliga socknar beräknas vara anslutna till första kvartalet 216. GNISVÄRD TOFTA STRAND KRONHOLMEN VÄSTERHEJDE TOFTA 1 TRÄKUMLA STENKUMLA 51 KLINTEHAMN ESKELHEM HOGRÄN 1 51 MÄSTERBY SANDA VALL KLINTE AKEBÄCK HEJDE 11 BJÖRKE ATLINGBO VÄTE BARLINGBO ROMA ROMA VIKLAU GULDRUPE LOJSTAHAJD DALHEM HALLA VÄNGE GANTHEM BUTTLE ALA ALSKOG NORRLANDA ANGA KRÄKLINGBO TORSBURGEN FOLHAMMAR KATTHAMMARSVIK ÖSTERGARN GAMMELGARN SYSNE GRYNGE FRÖJEL GERUM ETELHEM LOJSTA STÅNGA GARDA LYE LAU LJUGARN DJUPVIK KVARNÅKERSHAMN SPROGE 32 NISSEVIKEN NÄSUDDEN VAMLINGBO LEVIDE SILTE NÄS BURGSVIK 11 1 HABLINGBO SUNDRE FARDHEM HAVDHEM LINDE HEMSE ALVA FIDENÄS FIDE ÖJA EKE RONE GRÖTLINGBO HAMRA VÄNDBURG HOLMHÄLLAR 11 BURS FALUDDEN RONEHAMN HERTE NÄR NÄRSHOLM Gotlands kollektivtrafik används av ca 3 2 resenärer per dag. Färdigställda 213 till första kvartalet 214 Färdigställda 214 till första kvartalet 215 Färdigställda 215 till första kvartalet 216 HOBURGEN 3 SERVICE 31

17 Miljö Gotland är en ekokommun med målet att göra Gotland till ett ekologiskt hållbart samhälle till år 225. HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING Att skapa en klimatneutral energitillförsel för Gotland senast 225 är ett mål som engagerar. Ett delmål nåddes redan 21, då den fossila andelen av energitillförseln understeg 55 %. Kvantitativt är kalk- och cementindustrierna öns i särklass största användare av fossila bränslen, trots att 35 4 % av bränslebehovet numera täcks av alternativa bränslen. Transportsektorn är däremot nästan helt beroende av fossila bränslen. Satsningar på biogas som fordonsbränsle fortsätter parallellt med andra insatser för att minska oljeberoendet. VINDKRAFT 213 fanns 169 vindkraftverk på Gotland, som genererade ca 4 GWh el, motsvarande omkring 4 % av öns eltillförsel. Totalt installerad effekt var 184 MW. På Näsudden, Gotlands största vindkraftspark, har en generationsväxling ägt rum de senaste åren. Idag producerar 27 nya, större verk fyra gånger så mycket elenergi som de gamla. Planen är att bygga ut vindkraften ytterligare och exportera förnybar el till fastlandet. För det krävs ökad överföringskapacitet i form av ytterligare en sjökabel. EKOLOGISKA LIVSMEDEL I REGIONEN GOTLAND (%) Region Gotland Medelvärde alla kommuner MILJÖANPASSADE TRANSPORTER Region Gotland satsar för närvarande på att miljöanpassa sina transporter. Både personbilar samt en hel del tunga fordon ersätts av biogasdrivna. Logistiken ses över och personalcyklar ersätter korta bilresor. Stadsbussarna drivs till 1 % med förnybar biogas, medan landsbygdstrafiken kör på diesel med 5 % iblandning av förnybart. Sammantaget innebär det att 3 % av antalet kollektivtrafikresor sker med förnybart bränsle. Idag finns en publik biogasmack på Gotland och under öppnar ytterligare tre. RENT DRICKSVATTEN En långsiktig hållbar vattenförsörjning och vattenhushållning är av största vikt för Gotlands utveckling. Det kommunala Återvinning vattnet har idag god kvalitet, men många enskilda vattentäkter är förorenade. VA-utbyggnad pågår därför i flera områden på Gotland och inom projekt Klart vatten inventeras alla öns 14 enskilda avlopp i syfte att få dem åtgärdade och godkända. MINDRE AVFALL Nästan alla hushåll sorterar sitt avfall i kompost respektive brännbart. Matavfallet rötas i en biogasanläggning och det brännbara avfallet bränns på Cementa i Slite. Kg/person SERVICE Källa: RG, Cementa, Geab, Energimyndigheten, SKL/Kolada Källa: FTIAB, Region Gotland SERVICE Tidningar Glas Papper Plast Metall Riket 213

18 Barn och utbildning På Gotland finns allt från förskoleverksamhet till universitetsutbildning. Förskolor, grundskolor med förskoleklass/fritidshem, gymnasieskolor och folkhögskoleutbildning har en god geografisk spridning över ön. Totalt finns cirka 4 7 barn i förskola och Fårö fritidshem. 5 6 elever Fårösund går i grundskola och 1 8 elever Stenkyrka Lärbro i gymnasium. Visby Västerhejde Klintehamn Tofta Hogrän Eskelhem Sanda Fardhem Tingstäde Lokrume Väskinde Fole Endre Dalhem Roma Stånga Hemse Vänge Burs Lau Slite Gothem Kräklingbo Garda Alskog Ljugarn Hellvi Förskola F Gymnasium Komvux Enskild verksamhet FÖRSKOLA På Gotland finns det 6 förskolor, varav 31 stycken finns i Visby. Det finns såväl kommunala förskolor som privata alternativ att välja mellan. Förskolan bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Från och med hösten det år barnen fyller tre år erbjuds alla barn allmän förskola. Totalt finns det 2 96 förskolebarn (1-5 år) på Gotland. Antal barn i förskola, Region Gotlands regi 2 26 Antal barn i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 51 Antal barn i enskild verksamhet (föräldrakooperativ mm) 467 ANTAL BARN PER ANSTÄLLD (heltidsarbetande) Kommunal förskola Gotland 4,7 5,1 4,7 Hela riket 5,4 5,3 5,3 KOSTNAD PER INSKRIVET BARN/ELEV 212* Kr Gotland Riket Burgsvik Havdhem Cirka 65 personer är vuxenstuderande på Gotland. Campus Gotland, Uppsala universitet är lokaliserad i Visby. Gotland har också ett brett utbud vad gäller fritidsstudier. 34 SERVICE, Skolverket SERVICE Förskola Grundskola Gymnasieskola * Nya siffror för 213 fanns inte tillgängliga vid broschyrens tryckning.

19 GRUNDSKOLA På Gotland finns idag 35 grundskolor (förskoleklass skolår 9) varav 3 bedrivs i Region Gotlands regi och 5 är fristående. De är spridda över hela ön från Fårösund i norr till Burgsvik i söder och har i många fall ett ganska litet antal elever med cirka 4-1 per skola. På alla grundskolor med förskoleklass-skolår 6 finns även integrerade fritidshem. Skolåren 7-9 läser man på sex studieorter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två skolor). ANDEL GODKÄNDA ÅRSKURS 9 Andel elever i årskurs 9 som lägst fått godkänt i samtliga ämnen var något högre på Gotland jämfört med riket. % Gotland Riket FAKTA GRUNDSKOLAN Grundskolor, Region Gotlands regi 3 Friskolor 5 Antal elever i grundskola, (Region Gotlands regi) (förskoleklass åk 9) Antal barn i fritidshem (Region Gotlands regi) 2 67 Antal elever i friskolor 643 Antal barn i fristående fritidshem 288 GYMNASIESKOLA Region Gotland hade under år 213 tre gymnasieskolor: Christopher Polhemgymnasiet, Elfrida Andréegymnasiet och Richard Steffengymnasiet, samtliga i Visby. Vid gymnasievalet 213 erbjöds totalt 17 program och ett trettiotal inriktningar, varav sjöfartsutbildningen var riksrekryterande. Den fristående gymnasieskolan Guteskolan, belägen i Visby och Klintehamn, hade samma år gymnasieprogram inriktade mot samhälls- och naturvetenskap, hantverk, naturbruk, kultur och service. Antal elever i gymnasieskola läsåret 213/14: Antal elever i kommunal gymnasieskola 1639 Antal elever i fristående gymnasium på Gotland cirka 193 Antal elever i annan kommun cirka 121 ANDEL BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA Andel gotländska elever som har fått slutbetyg från gymnasieskolan och har grundläggande behörighet för högskolestudier är klart högre jämfört med riket. % Gotland Riket 1 36 SERVICE Källa: Gotlands Källa: kommun Riket Region Gotland, Skolverket, Skolverket SERVICE % 77%

20 Övriga skolor SÄRSKOLA Den obligatoriska särskolan på Gotland är främst lokaliserade till Visby. I den frivilliga särskolan finns gymnasiesärskola (Desideria) och Lärvux. Antal elever i särskola: Grundsärskola och gymnasiesärskola 96 Lärvux 4 KOMVUX Komvux erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning både i klassrum och på distans, yrkesutbildning och lärlingsbildning för vuxna, svenska för invandrare (sfi), studie- och yrkesvägledning för vuxna på Gotland samt lärcentraverksamhet i Fårösund, Hemse och Roma för vuxenstuderande från grundskole- till högskolenivå. Komvux hade drygt 63 årselever år 213. KULTURSKOLAN Kulturskolan har 1 26 elever i frivillig undervisning och ca 75 elever i Kultur i skolan-och Filmprojekt varje år. Dessutom visar man skolbio samt teater- och dansföreställningar som köps in för alla skolbarn och många förskolebarn och gymnasieelever. Det innebär visningar för mer än 1 barn och unga varje år. Campus Gotland UNIVERSITET Uppsala universitet - Campus Gotland bildades den 1 juli 213 när Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet. Här ges cirka femton utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och drygt 2 fristående kurser, både på plats i Visby och på distans genom så kallat nätbaserat lärande. Utbildningarna spänner över många områden som till exempel biologi, kulturvård, ekonomi, arkeologi, programmering, kvalitetsteknik, speldesign, juridik, etnologi, historia, samhällsgeografi med mera. Det nätbaserade lärandet utgör en stor del av verksamheten och är viktigt för att kunna erbjuda högre utbildning även till dem som inte kan eller vill studera på campus. 18 institutioner inom Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland. Centrumbildningen SWEDESD finns inom fakulteten för utbildningsvetenskaper. Antal anställda är cirka 18 varav 14 är lärare/forskare och av dessa arbetar en tredjedel på campus och två tredjedelar med nätbaserad utbildning. FOLKHÖGSKOLA Gotlands folkhögskola hade närmare 35 studerande på de långa kurserna, fördelat på skolenheterna i Hemse, Fårösund och Visby. Folkhögskolan erbjuder både allmänutbildning, yrkesutbildningar och profilutbildningar. Sommartid anordnas ett varierat utbud av sommarkurser. År 213 deltog 742 kursdeltagare i sommarens kursverksamhet. 38 SERVICE, Skolverket Källa: Uppsala universitet - Campus Gotland SERVICE 39