Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Plats och tid Nordängen kl 15:00 17:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-09-17 1(3) Plats och tid Nordängen 2014-09-17 kl 15:00 17:20"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Plats och tid Nordängen kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Eric Larsson Karl Erik Stridh Lars-Ove Blomryd Barbro Åkerblad Evy Jessen John-Olof Asplind Ingrid Almén Berit Österlund Christian Laxman Sylvia Wide Anki Dalebjörk Gigi Cederholm Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp(16.00) SPF Södra Väne(16.35) PRO Södra RPG Missionskyrkan SKPF Flundre SPF SPF Veteranerna SPF Veteranerna PRO Sjuntorp Distriktsläkare, utvecklingsledare Äldre o Läkemedel Enhetschef Nordängen Sekreterare Utses att justera Märta Tofeldt Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Märta Tofeldt

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 13 Äldre och läkemedel Sylvia Wide, distriktsläkare och utvecklingsledare äldre och läkemedel, tar upp vikten av att känna till åldrandets effekter samt varför man ordinerats medicin (bilaga 1). När man blir äldre ökar hjärnans känslighet för läkemedel och njurfunktionen minskar. Därför måste läkemedelsdoserna minskas med stigande ålder. Sylvia Wide informerar också om att det är viktigt att ha en aktuell lista över sina läkemedel och att man ska be om en sådan vid läkarbesök samt tid för att gå igenom den. KPR 14 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna KPR 15 Övriga frågor PRO Sjuntorp har utsett en ny ersättare, Christian Laxman, som hälsas välkommen. Anita Frisk Kjell påminner om utbildningsdagen den 21 oktober och ber om uppslag. Förslag inkommer om att ta upp kommunens budget samt problematiken med för få parkeringsplatser vid äldreboendena såsom Humlan och Stavregården. - Berit Österlund frågar om planer finns på nedläggning av köket på Landbogården? Det finns inget förslag om att lägga ner matlagningen, svarar Sven-Åke. Omsorgsnämnden gav ett uppdrag att utreda matsituationen för att se över ekonomi och kompetens. Anita Frisk Kjell föreslår att vi tar upp frågan på utbildningsdagen, 21/10, då utredningen är klar men ännu inget beslut är fattat. Sven-Åke Möll fick ett uppdrag vid förra mötet och redovisar siffrorna för vad varje brukare kostar och vad som ingår (bilaga 2). - Märta Tofeldt undrar om man räknat ut hur många timmars vård i hemmet man kan få för dessa summor, som vården på ett äldreboende kostar? Sven-Åke svarar att Omsorgsnämnden inte tittat på det. En skrivelse angående nedläggning av köket på Landbogården undertecknad av flera pensionärsföreningar överlämnades på dagens möte. Skrivelsen var ställd till

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Kommunfullmäktige och överlämnas till kommunkansliet för diarieföring och vidare handläggning. Framtidsvandring i Slussområdet kommer att genomföras vid tre tillfällen: 30/9, 1/10 samt 9/10 (bilaga 3). Det är Innovatum som håller i vandringarna och ser gärna att deltagare från pensionärsföreningarna anmäler sig till: Informationsblad om seniorkulturveckan delas ut (bilaga 4). KPR 16 Nordängen Enhetschef på Nordängen, Anki Dalebjörk, berättar om det nybyggda äldreboendet och att pensionärsföreningar gärna får låna deras träffpunktslokal gratis. Det finns 20 stycken befintliga lägenheter varav 12 stycken för äldre med somatisk inriktning och 8 stycken för äldre med demensdiagnos. 16 stycken lägenheter är nybyggda för äldre som har demensdiagnos. Alla lägenheterna är kontrakterade och för att kunna ge ett så bra mottagande som möjligt tar man emot hyresgäster i fyra stycken lägenheter per vecka, tills alla kommit på plats. Vid rundvandringen tittar vi bland annat på köket där 100 stycken matportioner lagas per dag. Man utgår från de boendes önskemål och behov vid planeringen av mattiderna.

4 Vad bör Du känna till för att Din läkemedelsbehandling skall vara så säker som möjligt? om åldrandets effekter i kroppen om varför man ordineras ett läkemedel ede om hur behandlingen påverkas av andra mediciner och hälsoprodukter om vilka läkemedel som är riskabla 1

5 Våga fråga! Berätta om du redan tar medicin Din läkare vet inte automatiskt vad som är förskrivet någon annanstans Det nya läkemedlet kan reagera negativt tillsammans med det gamla 2

6 Läkemedelslista från läkare - vilket läkemedel och varför - hur stor dos - hur länge det skall tas Apotekets lista Sparade recept - läkemedel som är utsatta kan finnas med - dosen kan ha ändrats sedan receptet skrevs - läkemedel med samma substans men olika namn kan stå med flera gånger - läkemedel kan saknas på listan för att sista uttaget är uthämtat Vad händer i kroppen vid åldrande? Kroppen blir känsligare för läkemedel Allra viktigast är hjärnans känslighet Njurarna fungerar sämre och läkemedel ansamlas då lättare i kroppen 3

7 Olämpliga läkemedel för äldre Medel med extra hög risk för biverkningar, t ex yrsel, trötthet, sämre tankeförmåga Långverkande sömnmedel Inkontinensmedel Tramadol (smärtstillande) Sömnmedel Risk för dagtrötthet, sämre minne, muskelsvaghet, fallolyckor Är tänkta för korttidsbruk eller bara vid behov. Effekten försvinner vid långtidsbruk biverkningarna kvarstår Bra alternativ - utevistelse, fysisk aktivitet, kortare middagsvila, kvällsmacka 4

8 Smärtstillande Alla receptfria läkemedel är inte ofarliga! Undvik smärtstillande medel som innehåller t ex ibuprofen och diklofenak Tramadol (receptbelagt) tillhör gruppen olämpliga läkemedel för äldre Naturläkemedel - observandum Naturläkemedel kan påverka andra läkemedel (minska eller öka effekt) Medel med Johannesört kan påverka t ex Waran (blodförtunnande) Vitlök och omega 3 ökar blödningsrisken i Järn i vitamintabletter kan påverka upptaget av andra mediciner 5

9 Generika Samma läkemedelssubstans olika namn Apoteket är skyldigt att byta till billigaste likvärdiga läkemedel Be gärna om en genomgång av Din läkemedelslista l li så att Du inte tar dubbelt av samma substans Hjälpmedel Dosett Dosdispenserade läkemedel Hjälp av hemsjukvården 6

10 Allt kan inte krossas Depåtabletter/kapslar måste sväljas hela Om de krossas sprids inte effekten över dygnet Alla medel med efternamnet retard eller depot ska sväljas hela depot ska sväljas hela Fråga på apoteket! Läkemedelsgenomgångar Om du har många läkemedel Anpassa val av läkemedel och dos 7

11 Avbryt inte en behandling och ändra inte dos utan kontakt med Din läkare Tänk läkemedel vid: Försämrat allmäntillstånd Förändrade fysiologiska värden Förvirring Fall 8

12 Helhetssyn-se hela människan i sitt sammanhang Egenvård och icke farmakologisk behandling kommer alltid först Läkemedelslistan skall alltid vara uppdaterad och korrekt Symptom kan vara biverkan av läkemedel Teamarbete-uttnyttja alla kompetenser 9

13 KOSTNADER GRUPPBOENDE INOM ÄLDREOMSORGEN 2013 Bilaga 2 Kastanjebacken Totalt/år Kostnad/plats Källstorpsgården Totalt/år Kostnad/plats Personal dagtid Personal dagtid Personal natt Personal natt Omkostnader Omkostnader Hyra Hyra Summa kostnader Summa kostnader Hyresintäkter Hyresintäkter Ersättning mat Ersättning mat Avgifter Avgifter Summa intäkter Summa intäkter Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnaden är exkl. kostnader för chef, sjuksköterskor, rehabpersonal, adm mm Nya gruppbostäder Nordängen, beräknade kostnader Totalt/år Kostnad/plats Personal dagtid Personal natt Omkostnader Hyra Summa kostnader Hyresintäkter Ersättning mat Avgifter Summa intäkter Nettokostnad

14 Hur kan slussområdet förbättras och locka fler? För fram dina synpunkter på en Trollhättans slussområde är unikt Trollhättans pärla rymmer vackra grönområden och vattenområden kring en historisk slusstrappa och en väl trafikerad slussled. Flera goda krafter samarbetar för att utveckla slussområdet till en än mer attraktiv plats att vara på för unga och gamla i Trollhättan, lika väl som för besökare. Det finns många idéer om nya aktiviteter, nya möjligheter till upplevelser och förbättrad service i området. Det finns många idéer till förbättringar Några idéer som hittills har lyfts fram är barn/familjeaktiviteter, besöksgård med djur, badmöjlighet, servering, toaletter, grillplatser i Gamle dal n och bättre kommunikationer med bl.a, kollektivtrafik. Men du har säkert fler! Vi som samarbetar kring slussarna vill lyssna in dina idéer och testa våra planer på er! Bolla idéer på en framtidsvandring! Under slutet av september ordnar Innovatum tillsammans med kommunen och andra intressenter en framtidsvandring i området. Under trevliga former kan du då lyfta dina idéer, lyssna på andras och diskutera på plats vid slussarna! Ledare för vandringen är Einar Hansson, arkitekt med framtidsvandringar som specialitet. Dina idéer kommer att skrivas ner och ingå som en viktig del i den fortsatta planeringen av slussområdet. Välj mellan 3 vandringstillfällen: Tisdagen den 30 september kl Onsdagen den 1 oktober kl Torsdagen den 9 oktober kl PASSA PÅ ATT DELTA! Själva vandringen tar ca 2 timmar och vi avslutar med diskussioner över en kvällsmacka. Vi återkommer till er alla när vi bearbetat och funderat över förslagen. Detta är början på en process mot ett utvecklat slussområde! Välkommen anmäl ditt intresse till: Lisa Jonsson, Innovatum Science Center

15 Torsdag 2 oktober FILMFESTIVAL Strömkarlen På solsidan Ingrid Bergmans genombrottsfilm Mitt liv som hund Lasse Hallströms genombrottsfilm som regissör Grace of Monaco Ny film om Grace Kelly med Nicole Kidman i huvudrollen Landbogården Nu ska vi sjunga för gamla och unga Magdalena Palm, Sofie Ericson och Stefan Wenerklang (N3) Förskolebarn inbjudna ÖPPET HUS hos Hem & Samhälle Järnvägsgatan , ÖPPET HUS hos Gamla Trollhättepojkar Österlånggatan Humlan Musik till kaffet Peter Broström, piano Fredag 3 oktober Seniorkultur- vecka 29/9-3/ Kultur av, med och för seniorer i Trollhättan I arrangemang av Trollhättans stad i samarbete med föreningar, studieförbund och församlingar Humlans gruppbostad Musikunderhållning med Marie Lundmarker och Torbjörn Hollner (N3) Strömkarlen SKPF - Linedance Rådjuret Lunchmusik med Peter Broström, piano Fredag 3 oktober Strömkarlen Avslutningskalas med underhållning ABF Swinging Big Band Entré 60 kr inkl. enklare förtäring förköp/anmälan på Strömkarlen före 1/10 tel Kontaktpersoner Träffpunkter: Lilian & Marlene tel: Anne-Lie tel:

16 Måndag 29 september Strömkarlen FÖRENINGSMÄSSA Flera av Trollhättans föreningar presenterar sitt program och sin verksamhet. HANTVERKSUTSTÄLLNING Kom och inspireras av duktiga hantverkare från SKPF. Tisdag 30 september Strömkarlen Sång & Musik med Lars Eric och Johan Frendberg Strömkarlen Line-dance uppvisning av PRO-Trollhättan Strömkarlen Lunchmusik med Hasse Frisk Strömkarlen BETYDLESE AV TRÄFFPUNKTER FÖR ÄLDRE, Lars Svensson från Högskolan Väst föreläser Nordängen Musik till kaffet med Peter Broström Kastanjebacken Dragspelsmusik med Stefan Wenerklang (N3) Tisdag 30 september Strömkarlen KOM-kören (SKPF), Tisdagscafé Stavregården SPF Seniorkör Klockaregården Nu ska vi sjunga - för gamla och unga Magdalena Palm, Sofie Ericson och Stefan Wenerklang (N3) Förskolebarn inbjudna Granngården Musikunderhållning med Marie Lundmarker och Torbjörn Hollner (N3) ÖPPET HUS hos SKPF Montörvägen 2 Onsdag 1 oktober Strömkarlen Peppar-Peppar-dagen Film om säkerhet i hemmet Tipspromenad, Café Strömkarlsgården The-dans till Timos Swingtrio Café med Te & Scones Tallbacken Nu ska vi sjunga - för gamla och unga Magdalena Palm, Sofie Ericson och Stefan Wenerklang (N3) Förskolebarn inbjudna Källstorpsgården KOM-kören (SKPF) Blåvingen Musik till kaffet med Peter Broström ÖPPET HUS hos Svenska Kyrkan Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-09-09 1(5) Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Hilkka Andersson Ing-Britt Andersson Roland Åkerlund Stig Hansson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-09-11 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-11-21 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Märta Tofeldt Siv Andersson Lars-Ove Blomryd Karl Erik

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

för seniorers goda hälsa 1

för seniorers goda hälsa 1 för seniorers goda hälsa 1 Att vårda sig själv Äldre i dagens Sverige bor bättre, mår bättre och lever mer aktivt än tidigare generationer. Dock drabbas många av olycksfall och äldre råkar framför allt

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Reumatikerföreningen PITEÅ. Piteå:s

Reumatikerföreningen PITEÅ. Piteå:s Reumatikerföreningen PITEÅ Piteå:s Nr 1 2014 Januari ReumatikerNytt(a) Välkommen till ett nytt nummer av ReumatikerNytt(a) Något ur innehållet Ordförande har ordet Nya kurser på gång Ny grupp i hand-fotgympa

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Senioren. Bodil Mårtensson HELSINGBORGS. Livet i det gröna naturupplevelser i vår stad. Intervju med. Husläkaren tipsar om äldre och hälsa

Senioren. Bodil Mårtensson HELSINGBORGS. Livet i det gröna naturupplevelser i vår stad. Intervju med. Husläkaren tipsar om äldre och hälsa Senioren HELSINGBORGS Information från vård- och omsorgsförvaltningen 2013 Livet i det gröna naturupplevelser i vår stad Husläkaren tipsar om äldre och hälsa Lös korsordet och vinn priser! Intervju med

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro?

Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro? strömmen INFORMATIONStill anställda i Kalmar kommun Nr 3 * december 2011 Du har Sveriges viktigaste jobb 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter Att tala om det svåra hur möter vi oro? 1 strömmen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer