Sammanfattning av det Årliga programmet 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av det Årliga programmet 2010"

Transkript

1 Sammanfattning av det Årliga programmet 2010 Det årliga programmet 2010 godkändes av kommissionen den 15 december En reviderad version av programmet godkändes av kommissionen den 30 april Åtgärderna nedan är del av det reviderade programmet. Ansvarig myndighet för Gränsfonden är Rikskriminalpolisen. Ansvarig myndighet agerar verkställande organ för alla åtgärder. Det innebär att projekten genomförs endast av statliga myndigheter och att inga öppna utlysningar anordnas. Ett internt ansökningsförfarande används och urvalet görs med hjälp från fondens partnerskap. Alla projekt som beviljas stöd från Gränsfonden ska synliggöra EU-stödet. Utrustning och dokument ska märkas med fondens logotyp. Nedan följer en kort beskrivning av de insatser som genomförs med stöd från det årliga programmet Prioritering 1 Åtgärd 1: ICAO/PKD För att kunna utveckla de lämpliga tekniska lösningarna som möjliggör utbyte av certifikat, kommer Sverige att ansöka om medlemskap i ICAO/PKD. ICAO är ett FN-organ som arbetar för att skapa möjligheter för länder att få en säkrare och effektivare flygtrafik. ICAO arbetar bl.a. med frågor som rör certifikat i pass och sätter standarderna för utfärdande av resedokument. Kontroll av certifikat i pass bidrar till en säkrare gränskontroll för medlemsstaterna. Genom att ha certifikat i pass minskar möjligheterna att kunna förfalska eller manipulera pass. ICAO:s Public Key Directory, PKD, är ett register som möjliggör utbyte av nycklar för att kunna verifiera äktheten i pass. Sverige önskar gå med i ICAO/PKD för att kunna ta del av alla andra deltagande medlemmars nycklar och för att gränskontrollmyndigheterna ska kunna säkerställa att resehandlingar utfärdade av dessa länder är äkta. Istället för att utbytet sker bilateralt, sköter ICAO PKD utbytet. Genom registret säkerställs att Sverige per automatik får ta del av uppdateringar av andra länders certifikat. Medlemsstater blir medlemmar i ICAO/PKD genom att betala en registreringsavgift. Efter att Sverige blivit medlem i ICAO/PKD, ska den myndighet som är ansvarig för

2 utbytet av certifikat Rikspolisstyrelsen utveckla en teknisk lösning för kommunikation och utbyte av certifikat inom en period av 15 månader. Av den anledningen kommer denna åtgärd att innehålla utvecklingen av en teknisk lösning för kommunikation samt kostnaden relaterad till att bli medlem i registret, d.v.s. registreringsavgiften. Åtgärden genomförs inom prioritering 1, den särskilda prioriteringen Inköp och/eller uppgradering av operativ utrustning för kontroll av yttre gränser som är interoperabla med övriga medlemsstaterna och beaktar resultaten från gemensamma integrerade riskanalyser. Registreringsavgiften till ICAO PKD betalas. En teknisk lösning som gör det möjligt att utbyta nycklar för verifiering av certifikat utvecklas. Svenska myndigheter kan utbyta nycklar med fler länder och mer effektivt än vad som görs idag. Ökad kunskap om säkra lösningar för epass. Ökade möjligheter att upptäcka förfalskade pass. En bättre och effektivare yttre gränskontroll. Prioritering 4 Åtgärd 2: Wilma III 10 inköp av mobil utrustning för sjömans- och nödfallsviseringar Åtgärden består av ett flerårigt projekt som ingår både i det årliga programmet 2009 och det årliga programmet Projektet påbörjades under De kostnader i projektet som uppstår under perioden 1 januari 2010 till 30 juni 2012 tillhör projektet Wilma III 10 och programmet Projektets syfte är att förse svensk polis som arbetar vid yttre gräns med en mobil lösning som möjliggör utfärdande av sjömans- och nödfallsviseringar. Det mobila konceptet lämpar sig särskilt väl för avlägsna och mindre hamnar eller flygplatser. Den mobila lösningen innehåller en fotostation som gör det möjligt att samla in obligatoriska biometriska kännetecken från personer som ansöker om visering. Uppgifterna förs in och en ansökan registreras i VIS, via det nu befintliga Wilma-systemet. Allt i enlighet med EU:s regelverk. När VIS tas i drift blir det tvingande att registrera viseringsansökningar i VIS och att kontrollera olika uppgifter i ansökan mot befintliga uppgifter i systemet för att pröva ansökan och fatta beslut. Det blir även obligatoriskt att samla in biometri från personer som ansöker om visering. Det mobila konceptet består av en bärbar dator, skrivare, scanner och fotostation. Fotostationerna kommer att betalas av under tre års tid ( ). En summa betalas varje månad och vid avtalstidens slut vid utgången av 2011 köps utrustningen loss. Månadskostnaderna för 2009 belastar projektets del som hör till det årliga programmet Resterande kostnader (som uppstår under 2010 och 2011) tas upp i detta projekt, Wilma III 10. För perioden 2010 till 2011 är det endast avbetalningen på fotostationen

3 och kostnader för bärbara datorer som tas upp. Scanner och skrivare upphandlas med stöd från det årliga programmet st mobila enheter ska upphandlas. Enheterna kommer att fördelas mellan de olika polismyndigheterna beroende på behov. Varje polismyndighet ska ha minst en enhet. Utrustningen kommer att placeras på geografiskt strategiska platser så att de kan nyttjas på ett flexibelt sätt vid olika gränsövergångsställen. De kan användas på mindre eller avlägsna hamnar och flygplatser eller som back up vid större flygplatser och hamnar där stationär utrustning finns. Utrustningen är lätt att bära med sig och kan transporteras i en eller två väskor. Det är enkelt att flytta och montera utrustningen. Det tar minuter att få nedmonterad utrustning i ordning för användning. Utrustningen uppfyller kraven för att volym- och viktmässigt hanteras som handbagage vid flygtransport. Köpa in 30 stycken Fotostation Light och MoBasA. Kostnaderna delas mellan programmen 2009 and Svensk polis kan utfärda sjömans- och nödfallsviseringar på platser där det förut inte var praktiskt möjligt. Möjliggör att svensk polis kan samla in obligatoriska biometriska uppgifter, kontrollera uppgifter samt registrera ansökningar i VIS vid utfärdande av sjömans- och nödfallsviseringar. Svensk polis kan uppnå åtaganden i enlighet med EU:s regelverk och uppnå en mer effektiv och förstärkt kontroll vid gränsövergångar vid Schengens yttre gräns. Åtgärd 3: VisaTransporter inköp av fordon att transportera WILMA IIIutrustning i Rikspolisstyrelsen kommer att beviljas stöd från Gränsfonden för inköp av mobil utrustning som används vid utfärdande av sjömans- och nödfallsviseringar, åtgärd två i detta program. Det projektet får även stöd från årliga programmet Utrustningen är mobil, men ändå otymplig och det tar tid att montera utrustningen. Om utrustningen måste användas på flera olika platser är det ett krångligt och tidskrävande arbete att montera ner utrustningen varje gång den ska förflyttas mellan två platser. Av den anledningen planerar Polismyndigheten i Västra Götaland att köpa en bil vari utrustningen kan monteras. På så sätt kan den mobila utrustningen snabbt fraktas mellan olika hamnar där den ska användas och ingen tid behöver läggas på att montera upp utrustningen då den är fullt monterad inuti bilen. I bilen kommer en av de mobila enheterna att installeras ihop med relaterad utrustning. Polismyndigheten i Västra Götaland använder även två andra fotostationer, men båda av dessa är placerade på Landvetter flygplats. Endast en enhet används för att täcka resten av länet, vilket är anledningen till behovet av en bil. Polismyndigheten i Västra Götalands har haft problem med att man tvingats utfärda många viseringar manuellt. Detta projekt bidrar till en förbättring och säkerställer att polismyndigheten alltid kan genomföra gränskontroll i enlighet med EU-regelverket. Projektet är ett sätt att utveckla nya arbetsmetoder och logistikåtgärder för att förstärka de systematiska kontrollerna av in- och utresande vid gränsövergångarna.

4 Inköp av ett fordon som används för gränskontroll, särskilt för utfärdande av sjömans- och nödfallsviseringar Färre manuellt utfärdade viseringar Det går snabbt att ta sig mellan olika platser där utrustningen för utfärdande av sjömansviseringar behöver användas Effektivare arbete vid utfärdande av viseringar, tidsbesparing och ökad säkerhet Korrekt tillämpning av lagstiftningen Åtgärd 4: SIS II 10 Det svenska SIS II-projektet är ett stort, omfattande projekt som pågått sedan Projektets övergripande syfte är att förbereda Sverige för införandet av det centrala Europeiska SIS II-systemet. Det innebär att nationella system ska kunna kommunicera med SIS II, att sökningar i kontrollstationer och vid andra relevanta tillfällen ska kunna göras effektivt och enhetligt mot SIS II, och att nationella system kan leverera indata i enlighet med SIS II nya datastruktur. Rikspolisstyrelsen ansvarar och driver projektet men samarbetar med externa myndigheter för att tillse dessas behov av att nyttja systemet. Projektet har pågått i flera år och kommer pågå i ytterligare några år. Det är ett dyrt och omfattande projekt och för att göra det möjligt att genomföra projektet trots förseningar på central nivå, har stöd beviljats från Gränsfonden. I SIS II-projektet ingår att utveckla en ny applikation (klient) som innehåller en koppling till det nya centrala systemet VIS för kontroll av viseringar. Det utvecklas också en koppling till de nya passläsare som klarar att läsa elektroniska pass/resehandlingar innehållande ett datachip med bild och fingeravtryck. Läsaren tar information från passets MRZ och klienten genomför en sökning i SIS II. Projektet utvecklar också applikationen N.SIS II för anslutning till centrala SIS II. Med hjälp av det nya SIS II-systemet kommer den nuvarande gränskontrollverksamheten effektiviseras. Det nya systemstödet innebär en modernisering som ger minskade kostnader för drift och förvaltning och ger möjlighet för nya medlemsländer att ansluta sig till SIS för att leva upp till kraven som ställs på den yttre gränskontrollen hos Schengenländerna. SIS II 10 fortsätter på samma bana som SIS II 07 och SIS II 09 och tar upp en del av de kostnader som uppstår under perioden 1 januari 2010 till 31 december Under denna period ska följande aktiviteter genomföras: anpassning till slutligt gränssnitt mot det centrala systemet, deltagande i Proof of Concept och dessutom ska den nya releasen av ICD (3.0) certifieras och testas av det nationella projektet. Öka användbarheten i systemet och göra systemet till ett mer attraktivt verktyg för gränskontroll. Projektet ska ha deltagit i Proof of Concept och den nya releasen av ICD (3.0) ska ha certifierats och testats av det nationella projektet. Antalet användare ökar. En bättre och mer effektiv gränskontroll.

5 Åtgärd 5: Vidareutveckling av VIS VIS-projektet som drivs av Migrationsverket utvecklar de nationella delarna av systemet och förbereder för att VIS ska användas vid alla ambassader och i gränskontrollen. VIS är ett gemensamt informationssystem för Schengenländerna. Målen är att harmonisera ansökningsförfarandet för viseringar, att underlätta kontroller vid yttre gräns och att bidra till höjd säkerhet inom Schengenområdet. Schengenstaternas utlandsmyndigheter kommer att anslutas till den centrala VISdatabasen successivt under en tvåårsperiod. Först ut är Nordafrika i oktober Inom denna åtgärd ska VIS-projektet vidareutveckla och testa det nationella VISsystemet vilket ska möjliggöra Sveriges start i Nordafrika. Projektet ska arbeta med att foga in de centrala VIS-funktionerna i det nationella VIS-systemet. Funktioner så som fångst av fingeravtryck, att söka och att föra över information till det centrala systemet ska utvecklas. De nya funktionerna ska testas. Alla utlandsmyndigheter ska så småningom anslutas till centrala VIS och denna åtgärd är ett viktigt bidrag till att göra det möjligt. VIS vidareutvecklas och testas. Sverige ska vara redo att använda VIS vid utrullningen i Nordafrika i oktober Prioritering 2 Åtgärd 6: Utsjö RIB 2010 Denna åtgärd är en fortsättning på åtgärd 2 inom det årliga programmet Kustbevakningen har påbörjat ett projekt med syfte att bygga två RIB-båtar att använda för gränskontroll och gränsövervakning längs den svenska kusten. Projektet inleddes med ett upphandlingsförfarande. Då projektet inte färdigställdes i tid inom ramen för det årliga programmet 2009 ansökte Kustbevakningen om stöd från det årliga programmet 2010 för att fortsätta projektet. Inom denna åtgärd ska därför projektet färdigställas. Två båtar ska levereras till Kustbevakningen och ska tas i bruk. Färdigställande av den andra utav två RIB-båtar. Fler övervakningstillfällen och övervakningstimmar.

6 Åtgärd 7: Nattkikare Inom denna åtgärd ska Kustbevakningen köpa binokulära nattkikare. Dessa har två rör som kustbevakningens tjänstemän kan fästa på huvudet vilket frigör händerna. Utrustningen kan därför enkelt användas av en person som kör båt. Nattkikarna förbättrar sikten i mörker vilket förenklar gränsövervakningen och kontrollen främst nattetid. Inköp av åtta binokulära nattkikare. En förenklad identifiering av okända objekt. Finansiell översikt Alla summor anges i Euro. EU-bidrag Offentliga anslag Totalt Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Tekniskt Stöd TOTALT

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING...

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING... Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Arbetsprogram 2013 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1. Strategiska mål... 4 1.2. Grundläggande verksamhetsmål...

Läs mer

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN 111-2010-25754 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN Årligt program 2011 Reviderad version 2, 2011-10-20 SVERIGE MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden) ANSVARIG MYNDIGHET:

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Redovisning OP14 2014-03-14. Polisens uppdrag enligt utlänningslagstiftningen (gränspolisfrågor) Promemoria

Redovisning OP14 2014-03-14. Polisens uppdrag enligt utlänningslagstiftningen (gränspolisfrågor) Promemoria Promemoria 2014-03-14 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Redovisning OP14 Polisens uppdrag enligt utlänningslagstiftningen (gränspolisfrågor) 2 Sammanfattning Gränspolisverksamheten

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter.

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter. Slutrapportering projekt Riges Open eplatform Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter September 2014 Open eplatform Riges delrapport 2(24) Innehållsförteckning

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Ny utveckling SIS II... 6 2.1. Migreringen från

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Ömsesidigt erkännande av AEO-program

Ömsesidigt erkännande av AEO-program Kommerskollegium 2010:3 Ömsesidigt erkännande av AEO-program Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling lägesrapport hösten 2010 2010 08 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Rapport till Götapriset, 2015-04

Rapport till Götapriset, 2015-04 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer