Utnämningar under mandatperioderna och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utnämningar under mandatperioderna 1998 2002 och 2002 2006"

Transkript

1 Utnämningar under mandatperioderna och Socialdemokratisk regering 29 socialdemokrater 3 miljöpartister 5 moderater, 4 centerpartister, 1 folkpartist 129 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 1998 efter valet Ines Uusmann generaldirektör för Boverket. Tidigare socialdemokratisk minister. Thommy Svensson överintendent för Statens 1999 Kjell Dahlström generaldirektör för Rikstrafiken. Tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet och partisekreterare. Ingemar Hansson chef för Konjunktur Inger Ohlsson generaldirektör för Arbetslivs Var TCO-ordförande men inte partipolitisk. Kenth Pettersson generaldirektör för Arbetarskyddsstyrelsen. Tidigare ordförande i LO-förbundet Handels och socialdemokrat. Krister Malm direktör och chef för Statens musiksamlingar. Mats Ekholm generaldirektör för Statens skolverk. David Elliot chef för Moderna museet. Olle Granath chef för Nationalmuseum. Lena Johansson chef för Livsmedelsekonomiska Bitte Nygren chef för Arkitekturmuseum. Kristian Berg överintendent vid Statens historiska muséer. Ian Wiséhn chef för Kungliga Myntkabinettet. Mats Sjöstrand generaldirektör för Riksskatteverket. Judith Melin generaldirektör för Statens kärnkraftinspektion. Lars-Erik Liljelund generaldirektör för Naturvårdsverket. Lars Ljung generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Politiskt anställd på industridepartementet under socialdemokratisk regering. Andreas Carlgren generaldirektör för Integrationsverket. Riksdagsledamot för Centerpartiet (senare minister) Lena Jönsson generaldirektör för Lotteriinspektionen. Gick från jobbet som statssekreterare (S) i försvarsdepartementet. Karin Lindell generaldirektör för Konsumentverket. Claes Borgström till ny jämställdhetsombudsman (JämO). Blev senare socialdemokrat, och så vänsterpartist. Jörgen Andersson generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Tidigare statsråd och riksdagsledamot (S). Johan Hederstedt överbefälhavare (ÖB) för Försvarsmakten. Christina Salomonson generaldirektör för Statens Räddningsverk. Lotty Nordling ordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Greger Bååth generaldirektör för Specialskolemyndigheten. Anders Lindström generaldirektör för Medlings Var chef för Sjöfartsverket, tidigare ordförande i LO-facket Sjöfolksförbundet. Keith Wijkander överintendent och chef för Statens sjöhistoriska museer. Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet. Per Eriksson generaldirektör för Verket för innovationssystem, Vinnova. Per Ola Eriksson generaldirektör för Verket för näringslivsutveckling, Nutek. Riksdagsledamot för Centerpartiet. Sture Öberg chef för Institutet för tillväxtpolitiska studier. Olle Josephson föreståndare för Svenska språknämndens sekretariat. Inte partipolitisk men en av redaktörerna för socialistiska Clarté. Ingemar Skogö generaldirektör för Vägverket. Hade varit statssekreterare (S) på dåvarande kommunikationsdepartementet Göran Lambertz justitiekansler. Var i sin ungdom aktiv i SSU men lämnade partiet Lars Rekke generaldirektör för Luftfartsverket. Socialdemokrat, hade arbetat som statssekreterare på socialdepartementet, försvarsdepartementet och näringsdepartementet. Sonja Eriksson generaldirektör KY-myndigheten. Hans-Inge Persson generaldirektör för Statens skolor för vuxna. Jan Rocksén generaldirektör för Specialpedagogiska Ethel Forsberg generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Björn Körlöf generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk. Tidigare riksdagsledamot för Moderaterna. Mats Ericson generaldirektör för Myndigheten för Sveriges Nät 2002 Tomas Dahlman chef för Expertgruppen för EU-frågor. Staffan Valdemar Holm chef för Dramaten. Ann Follin chef för Riksutställningar. Stefan Rubenson ordförande och chef för Statens vatten- och avloppsnämnd. Mats Ekdahl generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar. Åsa Karlsson huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Henrik Landerholm rektor och chef för Försvarshögskolan. Moderat riksdagsledamot , ordförande i försvarsutskottet Ann-Louise Eksborg generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten. Ann-Christin Taubermann generaldirektör för Läkemedelsförmånsnämnden. Socialdemokrat. Eva Gesang-Karlström chef för Statens Heléne Lööw chef för Forum för levande historia. Sören Häggroth generaldirektör för Fortifikationsverket. Statssekreterare (S) på finansdepartementet och på inrikesdepartementet Politiskt sakkunnig i civildepartementet Jan Olov Selén generaldirektör för Sjöfartsverket. Lars Bergfalk chef för Vägtrafikinspektionen. Annika Marcus generaldirektör för Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Bo Jonsson generaldirektör för Statens fastighetsverk. Maria Norrfalk generaldirektör för Sida. Inger Liliequist Riksantikvarie Yvonne Gustafsson generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Statssekreterare (S) på försvars-, närings- och utrikesdepartementen. Nina Rehnqvist Ahlberg direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Christina von Arbin överintendent för Statens försvarshistoriska museer. Mikael Adsenius direktör för Statens konstråd. Göran Enander generaldirektör för Skogsstyrelsen. Är nu statssekreterare (MP) på miljödepartementet. Magnus Söderström rektor för Mälardalens Lena Häll Eriksson generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Statssekreterare (S) på arbetsmarknadsdepartementet Står inte med på regeringskansliets lista till KU Cecilia Renfors direktör för Granskningsnämnden för radio och TV. Lennart Dahlborg chef för affärsverket Statens järnvägar. Ivar Björkman rektor för Konstfack. Mats Persson generaldirektör för Jordbruksverket. Tomas Lidman riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Peter Strömberg direktör för Revisorsnämnden. Gunnar Svedberg rektor för Göteborgs Johan Sterte rektor för Växjö Gunnar Sahlin riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Kommunalråd (S) och olika styrelseuppdrag inom kommun och landsting Barbro Holmberg generadirektör för Migrationsverket. Politiskt sakkunnig (S) på UD , statssekreterare hos migrationsministern Avgick som gd i oktober 2003 och blev migrationsminister. Maria Ågren generaldirektör för SMHI. Birgitta Boström generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI). Statssekreterare (S) på miljödepartementet Harriet Wallberg-Henriksson rektor för Karolinska Leif Borgert rektor för Högskolan på Gotland. Anders Engvall generaldirektör för Statens Veterinärmedicinska anstalt. Johan Sterte rektor för Växjö Håkan Sandesjö generaldirektör för Utlänningsnämnden.

2 Thomas Lindstein rektor för Mitthögskolan. Madelene Sandström generadirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Ingvar Åkesson generaldirektör för Försvarets radioanstalt. Mille Millnert rektor för Linköpings Lars Magnusson generaldirektör för Statens bostadskreditnämnd. Ingela Josefsson rektor för Södertörns Bo Jangenäs generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Har skrivit rapporter för arbetarrörelsens tankesmedja Pia Enochsson generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling. Politiskt sakkunnig (S) på utbildningsdepartementet och UD , förbundssekreterare S-kvinnor , statssekreterare jordbruksdepartementet och UD Håkan Syrén överbefälhavare. Matz Hammarström generaldirektör för Djurskyddsmyndigheten. Riksdagsledamot (MP) , partiets språkrör Kåre Bremer rektor för Stockholms 2004 Kerstin Wallin generaldirektör för Glesbygdsverket. Tidigare kommunalråd (S). Agneta Bladh rektor för Högskolan i Kalmar. Statssekreterare (S) på utbildningsdepartementet Inger Andersson generaldirektör Livsmedelsverket. Gudrun Antemar generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Janna Valik generaldirektör för Migrationsverket. Agneta Stark rektor för Högskolan i Dalarna. Åsa Kastman Heuman generaldirektör för Statens haverikommission. Åsa-Britt Karlsson kanslichef för Pressstödsnämnden. Centerpartist. Förbundssekreterare i ungdomsförbundet , kommunal sekreterare i partiet , kanslichef för riksdagskansliet och kanslichef för riksorganisation och ställföreträdande partisekreterare Från 2006 till 2011 statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren. Christina Lindenius generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten. Karin Starrin generaltulldirektör och chef för Tullverket. Riksdagsledamot (C) Margareta Bergström generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Meit Camving generaldirektör för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Marianne Treschow generaldirektör för Post- och Telestyrelsen. Klas Bergenstrand generaldirektör för Säkerhetspolisen. Göran Gräslund generaldirektör för Datainspektionen. Hans-Eric Holmqvist generaldirektör för Swedac. Tidigare ombudsman på Socialdemokraterna, politiskt sakkunnig, planeringschef på statsrådsberedningen och statssekreterare på justitiedepartementet ( ). Nils Gunnar Billinger generaldirektör för Luftfartsstyrelsen. Tidigare politiskt sakkunnig, planeringschef och statssekreterare på försvarsdepartementet och statssekreterare på statsrådsberedningen. Kjell Jansson generaldirektör för Nutek. Statssekreterare (S) på miljödepartementet Kjell Asplund generaldirektör för Socialstyrelsen. Staffan Widlert generaldirektör för Rikstrafiken. Kjell Dahlström direktör för Sika. Tidigare partisekreterare i Miljöpartiet och riksdagsledamot. Per Nilsson generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Fredrik Wersäll riksåklagare. Hans Gustaf Wessberg generaldirektör för Bolagsverket. Tidigare ordförande för Moderaterna i Stockholm, senare statssekreterare på försvarsdepartementet. Ulf Lundin generaldirektör för Järnvägsstyrelsen. Bo Lundgren riksgäldsdirektör. Tidigare partiordförande för Moderaterna. Thomas Nordström rektor för Högskolan i Kristianstad. Lars Nylén generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Curt Malmborg generaldirektör för Försäkringskassan. Tidigare statssekreterare (S) på finansdepartementet och före det på jordbruksdepartementet. Stefan Strömberg rikspolischef. Thomas Rolén generaldirektör för Domstolsverket. Stig Jönsson generaldirektör för Lantmäteriverket. Rune Lavin ordförande i Regeringsrätten Katri Linna DO Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Olle Wästberg generaldirektör för Svenska Riksdagsledamot (FP) , ledamot i partistyrelsen. statssekreterare på finansdepartementet Lena Johansson generaldirektör för Kommerskollegium. Andreas Ekman generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Carin Norberg direktör för Nordiska Afrika Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Gunnar Holmgren generaldirektör för Försvarets materielverk. Christina Salomonson generaldirektör för Kustbevakningen. Ewa Persson Göransson generaldirektör för Statens institutionsstyrelse. Tidigare statssekreterare (S) på socialdepartementet och UD. Carl Älfvåg generaldirektör för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Anders L Johansson generaldirektör för Statskontoret. Socialdemokrat, tidigare utredare på LO. Hases Per Sjöblom generaldirektör för Lotteriinspektionen. Lena Jönsson generaldirektör för Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Statssekreterare (S) på försvarsdepartementet Axel Wenblad generaldirektör för Fiskeriverket. Dag von Schantz generaldirektör för D Livsmedelsekonomiska Mats Ericson rektor för GIH, Gymnastikoch idrottshögskolan. Kerstin Borg Wallin generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Göran Sandberg rektor för Umeå Efva Lilja rektor för Danshögskolan. Birgitta Svendén rektor för Operahögskolan Ulf Melin generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Var riksdagsledamot (M). Tidigare moderat kommunalråd i Värnamo. Ingegerd Palmér rektor för Mälardalens Pia Sandvik Wiklund rektor för Luleå tekniska Mats Törnered direktör för Överklagandenämnden för studiestöd. Bo Bylund generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen. Socialdemokrat, tidigare förbundsjurist på Metall och statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetslivs Peter Fredriksson generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering före valet Göran Gunnarsson generaldirektör för Statens räddningsverk. Måns Rosén direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Kjell Jansson generaldirektör för Statistiska centralbyrån. Socialdemokrat, var statssekreterare på miljödepartementet. Claes Ljungh generaldirektör för Kammarkollegiet. Socialdemokrat och vän med dåvarande statsministern Göran Persson. Var statssekreterare på finansdepartementet och Robert Olsson överintendent vid Statens maritima museer. Anders Hallberg rektor för Uppsala Lena Nordholm rektor för Högskolan i Borås. Johannes Johansson rektor för Kungliga Musikhögskolan Ingrid Carlgren rektor för Lärarhögskolan Pam Fredman rektor för Göteborgs Lars Amréus överintendent vid Statens historiska museer. Kerstin Norén rektor för Karlstads Lars Carlsson rektor för Högskolan i Kristianstad. Madeleine Rohlin generaldirektör för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Lisa Sennerby Forsse rektor för Sveriges lantbruks Per-Olof Granbom generaldirektör för Banverket. Claes Stråth generaldirektör för Medlings

3 Utnämningar under mandatperioderna och Alliansregering 19 socialdemokrater 4 moderater, 3 centerpartister, 1 folkpartist, 1 kristdemokrat 129 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 2007 Erna Zelmin generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Johan Munch ordförande i Högsta domstolen. Dan Eliasson generaldirektör för Migrationsverket. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Säkerhetspolisen Sten Heckscher ordförande i Regeringsrätten. Socialdemokrat. Var näringsminister , och statssekreterare på justitiedepartementet i slutet av 1980-talet. Joel Brorsson kanslichef på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Karin Apelman generaldirektör för Exportkreditnämnden. Anders Nordström generaldirektör för Sida. Helena Lindberg generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten. Mats Dillén generaldirektör för Konjunktur Ann-Christin Nykvist generaldirektör för Statens pensionsverk. Socialdemokrat. Jordbruksminister , och tidigare statssekreterare på civildepartementet och kulturdepartementet. Eva Liedström Adler Rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. Ursula Hass rektor för Blekinge Tekniska Anders Flodström Universitetskansler och chef för Högskoleverket. Peter Gudmundson rektor för Kungliga Tekniska högskolan Rolf Annerberg generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Socialdemokrat statssekreterare på industridepartementet och miljödepartementet. Per Carlson ordförande för Patentbesvärsrätten. Brita Saxton generaldirektör för Institutet för tillväxtpolitiska studier. Yvonne Fredriksson generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Jonas Bjelfvenstam generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Socialdemokrat, före regeringsskiftet statssekreterare på näringsdepartementet. Gunnar Larsson generaldirektör för Konsumentverket. Kent Wiberg direktör för Statens musiksamlingar. Henrik Selin kanslichef för Presstödsnämnden. Kennet Johansson generaldirektör för Statens kulturråd. Eskil Franck överintendent för Forum för levande historia. Roland Esaiasson chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Staffan Bengtsson Överintendent Statens försvarshistoriska museer. Socialdemokrat. Var statssekreterare först på utbildningsdepartementet och sedan socialdepartementet. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Anne-Marie Qvarfort generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Åsa Lindh generaldirektör för Svenska ESF-rådet Anna Stellinger direktör för SIEPS, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. Anders Perklev Riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Bengt Svenson Rikspolischef och chef för Rikspolisstyrelsen. Barbro Thorblad generaldirektör för Domstolsverket. Henrik Landerholm generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Moderat riksdagsledamot Per-Erik Sandlund generaldirektör för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Gunilla Törnqvist generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete SADEV. Helena Lindberg generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Judith Melin generaldirektör för Kustbevakningen. Lars-Erik Holm generaldirektör för Socialstyrelsen. Adriana Lender generaldirektör för Försäkringskassan. Fredrik Malmberg BO och chef på Barnombudsmannen. Folkpartist, var förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet och sedan stabschef åt Lars Leijonborg. Christina Rångemark Åkerman generaldirektör för Läkemedelsverket. Aud Sjökvist generaldirektör för Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Sarah Wamala generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. Martin Andersson generaldirektör för Finansinspektionen. Yvonne Gustafsson generaldirektör för Statskontoret. Statssekreterare (S) på försvars-, närings- och utrikesdepartementen. Håkan Hallstedt generaldirektör för Lotteriinspektionen. Johan Hellman generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten Lärke Johns generaldirektör för Kompetensrådet för utveckling i staten. Hans Lindberg generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Lämnade jobbet 2010 för att bli statssekreterare hos Anders Borg (M) på finansdepartementet. Ann-Marie Begler generaldirektör för Statens skolinspektion. Greger Bååth generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mats Ericson rektor för Försvarshögskolan. Per Eriksson rektor för Lunds Maj-Britt Johansson rektor för Högskolan i Gävle. Jens Schollin rektor för Örebro Anders Söderholm rektor för Mittuniversitetet. Måns Wrange rektor för Kungliga konsthögskolan. Ann-Louise Eksborg generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Janna Valik generaldirektör för Boverket. Maria Ågren generaldirektör för Naturvårdsverket. Minoo Akhtarzand generaldirektör för Banverket. Annika Bränström generaldirektör för Bolagsverket. Dan Hjalmarsson generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Thomas Kåberger generaldirektör för Statens energimyndighet. Ulf Lundin generaldirektör för Rikstrafiken. Christina Lugnet generaldirektör för Tillväxtverket. Mikael Odenberg generaldirektör för affärsverket Svenska kraftnät. Moderat försvarsminister och riksdagsledamot , tidigare politiker i Stockholms läns landsting. Magnus Olofsson generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Staffan Widlert generaldirektör för Transportstyrelsen. Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Katri Linna DO och chef för Diskrimineringsombudsmannen. Göran Blomberg överintendent för Statens Anki Dahlin direktör för Statens biografbyrå. Magnus Hagberg överintendent för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska palatset. Ingrid Johansson-Lind generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Martina Kaplan generaldirektör för Riksutställningar. Magnus Larsson direktör för Granskningsnämnden för Radio och TV. Lena Rahoult chef för Arkitekturmuseet. Jan Olov Westerberg chef för Naturhistoriska riksmuseet. Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör för Arbetsförmedlingen Anna Skarhed Justitiekansler. Sverker Göransson ÖB Försvarsmakten. Johan Carlson generaldirektör för Smittskydds Gunilla Hulth-Backlund generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelförmånsverket. Per Molander generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Katrin Westling Palm generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

4 Lena Jönsson generaldirektör för Fortifikationsverket. Socialdemokratisk statssekreterare på försvarsdepartementet Stefan Lundgren generaldirektör för Statistiska centralbyrån. Magnus Aspegren rektor för Operahögskolan Björn Dahlbäck föreståndare för Polarforskningssekretariatet. Pia Enochsson generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Socialdemokrat, statssekreterare på jordbruksdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Karin Henriksson-Larsén rektor för GIH, Gymnastik och idrottshögskolan. Stephen Hwang rektor för Linné Johan Sterte rektor för Luleå tekniska Jörgen Tholin rektor för Högskolan på Gotland. Monika Stridsman generaldirektör för Skogsstyrelsen. Lena Häll Eriksson generaldirektör för SMHI. Socialdemokrat, var statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Charlotte Brogren generaldirektör för Vinnova, Verket för innovationssystem. Jan Magnusson generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Gunnar Malm generaldirektör för Trafikverket. Göran Marby generaldirektör för Post- och telestyrelsen. Olle Norberg generaldirektör för Rymdstyrelsen. Brita Saxton generaldirektör för Trafikanalys. Dan Sjöblom generaldirektör för Konkurrensverket. Ann-Catrine Zetterdal generaldirektör för Sjöfartsverket. Britta Ahnmé Kågerman ordförande för Allmänna reklamationsnämnden Eva Håkansson Fröjelin generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Marianne Lundius ordförande i Högsta domstolen. Annika Rembe generaldirektör för Svenska Ulf Hammarström generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten. Jan-Olov Lind generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Birgitta Ågren generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk. Ingemar Hansson generaldirektör för Skatteverket. Var visserligen statssekreterare hos Anders Borg (M), men har sagt sig vara opolitisk. Thomas Norell generaldirektör för Statens fastighetsverk. Mats Wikström generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Romulo Enmark rektor för Försvarshögskolan. Christina Gellerbrant Hagberg generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Bo-Erik Gyberg rektor för Stockholms dramatiska Lena Gustafsson rektor för Umeå Lars Haikola Universitetskansler och chef för Högskoleverket. Marita Hilliges rektor för Högskolan i Dalarna. Sigbritt Karlsson rektor för Högskolan i Skövde. Mille Millnert generaldirektör för Vetenskapsrådet. Karin Röding rektor för Mälardalens Moira von Wright rektor för Södertörns Nina Cromnier generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Thomas Allard generaldirektör för Luftfartsverket. Daniel Birnbaum överintendent för Moderna museet. Anki Dahlin direktör för Statens medieråd. Staffan Forssell generaldirektör för Riksutställningar. Sanne Houby-Nielsen överintendent för Statens Björn Jordell Riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Magnus Larsson generaldirektör för Myndigheten för radio och TV. Olof Åslund generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Per Carlson ordförande i Marknadsdomstolen. Erik Wennerström generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Nils Öberg generaldirektör för Kriminalvården. Charlotte Petri Gornitzka generaldirektör för Sida. Hans Ytterberg generaldirektör för Statens haverikommission. Kent Ehliasson generaldirektör för Statens institutionsstyrelse. Dan Eliasson generaldirektör för Försäkringskassan. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Urban Karlström generaldirektör för Fortifikationsverket. Var statssekreterare hos Mats Odell (KD) på finansdepartementet. Bengt Kjellson generaldirektör för Lantmäteriet. Fredrik Lennartsson direktör för Myndigheten för vårdanalys. Kurt Ståhl ordförande i Statens va-nämnd. Therese Mattsson generaltulldirektör och chef för Tullverket. Joakim Sonnegård kanslichef på Finanspolitiska rådet. Socialdemokrat. Var bland annat politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen och planeringschef åt statsminister Göran Persson. Mikael Alexandersson rektor för Högskolan i Halmstad. Stefan Bengtsson rektor för Malmö Åsa Bergenheim rektor för Karlstads Björn Brorström rektor för Högskolan i Borås. Helen Dannetun rektor för Linköpings Anna Ekström generaldirektör för Statens skolverk. Var statssekreterare (S) på näringsdepartementet och dessförinnan planeringschef på statsrådsberedningen. Anders Heiborn direktör för Skolväsendets överklagandenämnd. Kerstin Norén rektor för Högskolan Väst. Eva Åkesson rektor för Uppsala Björn Risinger generaldirektör för Havsoch vattenmyndigheten. Elisabet Falemo generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Centerpartist. Ledamot i kommunfullmäktige för Centern först i Luleå och senare Stockholm. Politiskt sakkunnig på miljödepartementet och statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren (C) Lars Amréus riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Berndt Arell överintendent och chef för Nationalmuseum. Clas-Uno Frykholm direktör för Myndigheten för kulturanalys. Stina Westerberg generaldirektör för Statens musikverk. Agneta Broberg ombudsman Diskrimineringsombudsmannen Migrationsverket. Anders Thornberg generaldirektör för Säkerhetspolisen. Eva Westberg ordförande för Fastighetsmäklarinspektionen. Anita Wickström direktör för Revisorsnämnden. Annika Öster generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Sven-Eric Söder generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Socialdemokrat. Arbetade som politiskt sakkunnig och informationssekreterare på försvarsdepartementet från 1988 till 1991, utredde sedan partiets internationella verksamhet och fick jobb på resultatet: Olof Palmes Internationella Centrum. Återkom till Regeringskansliet 1997 som statssekreterare på näringsdepartementet, i perioder också på UD, och var kvar till Lena Erixon generaldirektör för Försvarets materielverk. Åsa-Britt Karlsson generaldirektör för Statens geotekniska institut. Centerpartist. Förbundssekreterare i ungdomsförbundet , kommunal sekreterare i partiet , kanslichef för riksdagskansliet och kanslichef för riksorganisationen och ställföreträdande partisekreterare Från 2006 till 2011 statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren. Hans Lindblad Riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret. Moderat. Biträdande chef för Moderaternas riksdagskansli Statssekreterare hos finansminister Anders Borg från 2006 fram tills han tillträdde som Riksgäldsdirektör Maria Lantz rektor för Konstfack. Lars Haikola Universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Anders Hamsten rektor för Karolinska Gunilla Herdenberg Riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Ulf Melin generaldirektör för Universitetsoch högskolerådet. Var riksdagsledamot (M). Tidigare moderat kommunalråd i Värnamo. Astrid Söderbergh Widding rektor för Stockholms Leif Denneberg generaldirektör för Statens jordbruksverk. Jens Mattsson generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt.

5 Mats Persson generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Erik Brandsma generaldirektör för Statens energimyndighet. Peter Strömberg ordförande för Patentbesvärsrätten. Anne Vadasz-Nilsson generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Maria Jansén överintendent för Statens historiska museer. Magdalena Malm direktör för Statens konstråd. Ewa Thorslund direktör för Statens medieråd. Cathrine Lilja Hansson ordförande i Arbetsdomstolen Kristina Svahn Starrsjö generaldirektör för Datainspektionen. Christer Ahlström generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Iina Soiri direktör för Nordiska Afrika Peter Strömbäck generaldirektör för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Dag Hartelius generaldirektör för Försvarets radioanstalt. Hases Per Sjöblom ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Johan Carlson generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Gunilla Hult Backlund generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Torsten Håkansta generaldirektör för E- hälsomyndigheten. Thomas Pålsson generaldirektör för Statens servicecenter. Ewa Ställdal Eriksson generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Sofia Wallström generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alice Bah Kuhnke generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Hade inga politiska meriter då, men är nu kulturminister (MP). Paula Crabtree rektor för Stockholms konstnärliga Anders Hederstierna rektor för Blekinge Tekniska Sanimir Resic rektor för Högskolan Kristianstad. Cecilia Rydinger Alin rektor för Kungliga Musikhögskolan Hans Göran Åhgren direktör för Överklagandenämnden för studiestöd. Stig Orustfjord generaldirektör för Livsmedelsverket. Ingrid Petersson generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. Socialdemokrat. Var statssekreterare på jordbruksdepartementet, hos jordbruksminister Ann- Christin Nykvist. Gunilla Nordlöf generaldirektör för Tillväxtverket. Olle Sundin generaldirektör för Luftfartsverket. Lena Söderberg generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Staffan Forssell generaldirektör för Statens kulturråd. Ann Larsson direktör för Konstnärsnämnden. Sverker Härd direktör för Myndigheten för kulturanalys fram till valet Ingvar Mattsson generaldirektör för Statskontoret. Björn Andersson chef Statens fastighetsverk. Catarina Andersson Forsman generaldirektör för Läkemedelsverket. Olivia Wigzell generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Socialdemokratiskt landstingsråd och oppositionsborgarråd i Stockholm på 1990-talet. Lena Jönsson generaldirektör för Kustbevakningen. Statssekreterare (S) på försvarsdepartementet Erna Zelmin-Ekenhem generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Rebecka Nolmark generaldirektör Riksutställningar. Sven Stafström generaldirektör för Vetenskapsrådet. Harriet Wallberg universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Rolf Brennerfelt generaldirektör för SMHI. Centerpartist. Förbundssekreterare i Centerns Högskoleförbund 1986, politisk sekreterare på riksdagskansliet , pressekreterare åt jordbruksminister Karl Erik Olsson 1992, politiskt sakkunnig i jordbruksdepartementet , statssekreterare hos jordbruksminister Eskil Erlandsson Thomas Persson generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Martin Holmgren generaldirektör för Domstolsverket. Anne Holm Gulati generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Marta Kuzma rektor vid Kungliga Konsthögskolan. Anna Stellinger generaldirektör för Kommerskollegium. Kristina Svartz generaldirektör för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Jan-Olof Dahlgren generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Utnämningar under mandatperioden Socialdemokratisk/miljöpartistisk regering Hittills 3 socialdemokrater 1 moderat 14 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 2014 efter valet Dan Eliasson Rikspolischef och chef för Polismyndigheten. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Torbjörn von Schantz rektor för Lunds Leif Grundberg överintendent och chef för Statens maritima museer. Ingrid Lomfors överintendent och chef för Forum för levande historia Maria Ågren generaldirektör för Transportstyrelsen. Monica Rodrigo generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Eva Sjögren direktör och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Dan Smith direktör för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. Peter Högberg rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Carina Gunnarsson generaldirektör för Medlings Ann Follin överintendent och chef för Statens Lena Erixon generaldirektör för Trafikverket. Lena Nyberg generadirektör för Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen). Socialdemokrat. Tidigare verksam som socialborgarråd i Stockholm och som statssekreterare på kulturdepartementet. Joakim Stymne generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk. Moderat. Tidigare statssekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Gunilla Carlsson (M). Lena Adamson chef för Skolforsknings Arbetade 2013 för Miljöpartiet och tog fram underlag för en ny högskolepolitik åt partiet. Stanislav Barabash föreståndare för Institutet för Rymdfysik. Olivia Wigzell generaldirektör för Socialstyrelsen. Socialdemokratiskt landstingsråd och oppositionsborgarråd i Stockholm på 1990-talet. Ann-Marie Begler generaldirektör för Försäkringskassan. I kartläggningen har vi inte räknat in landshövdingar, som nästan alltid är före detta politiker. Vi har inte heller räknat in chefer för svenska ambassader utomlands, som sällan har politisk bakgrund. Grunden för listan över utnämningar är Regeringskansliets årsböcker, kompletterade med Regeringskansliets redovisningar till konstitutionsutskottet och pressmeddelanden.

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 84 000 86 100 2,50 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 105 800 109 000 3,02 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Polismyndigheten Dan Eliasson ej anställd 153 000 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Försvarsmakten Sverker Göranson (ÖB) 138 500 141 400 2,09 Skatteverket Ingemar Hansson 134 000 136

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Myndighetschefernas nya löner och löneökningar efter regeringens beslut i maj Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015.

Myndighetschefernas nya löner och löneökningar efter regeringens beslut i maj Lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2015. Trafikverket Lena Erixon 155 000 159 000 4 000 2,6% Tillträdde 1 september 2015 Polismyndigheten Dan Eliasson 153 000 156 500 3 500 2,3% Försäkringskassan Ann-Marie Begler 150 000 153 300 3 300 2,2% Tillträdde

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Utnämningar under mandatperioderna och

Utnämningar under mandatperioderna och Utnämningar under mandatperioderna 1998 2002 och 2002 2006 Socialdemokratisk regering 29 socialdemokrater 3 miljöpartister 5 moderater, 4 centerpartister, 1 folkpartist 129 opolitiska/utan direkt tidigare

Läs mer

MYNDIGHET GD-NAMN NY LÖN

MYNDIGHET GD-NAMN NY LÖN MYNDIGHET GD-NAMN NY LÖN (1/10-16 - 30/9-17) Affärsverket svenska kraftnät Ulla Sandborgh 121500 Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 90400 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 114100 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2009

Sjukfrånvaron i staten 2009 2010/43-5 Sjukfrånvaron i staten 2009 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-06 2010/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2011

Sjukfrånvaron i staten 2011 Dnr 2012/60-5 Sjukfrånvaron i staten 2011 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-03 2012/60-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-22 S2011/11264/VS (slutligt) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? ALMEDALEN, 3 JULI 2017 Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Roger Lundegård rolu@implement.se 072-5555 273 Välkommen! AGENDA

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete IVA-projektet Innovation för tillväxt Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2012 Klass Parklass Rond 1 Spelform Greensome, CBA Poängbogey Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Datum 2012-06-17 Resultat Särskiljning 1 S Malek/Y

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer