Utnämningar under mandatperioderna och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utnämningar under mandatperioderna 1998 2002 och 2002 2006"

Transkript

1 Utnämningar under mandatperioderna och Socialdemokratisk regering 29 socialdemokrater 3 miljöpartister 5 moderater, 4 centerpartister, 1 folkpartist 129 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 1998 efter valet Ines Uusmann generaldirektör för Boverket. Tidigare socialdemokratisk minister. Thommy Svensson överintendent för Statens 1999 Kjell Dahlström generaldirektör för Rikstrafiken. Tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet och partisekreterare. Ingemar Hansson chef för Konjunktur Inger Ohlsson generaldirektör för Arbetslivs Var TCO-ordförande men inte partipolitisk. Kenth Pettersson generaldirektör för Arbetarskyddsstyrelsen. Tidigare ordförande i LO-förbundet Handels och socialdemokrat. Krister Malm direktör och chef för Statens musiksamlingar. Mats Ekholm generaldirektör för Statens skolverk. David Elliot chef för Moderna museet. Olle Granath chef för Nationalmuseum. Lena Johansson chef för Livsmedelsekonomiska Bitte Nygren chef för Arkitekturmuseum. Kristian Berg överintendent vid Statens historiska muséer. Ian Wiséhn chef för Kungliga Myntkabinettet. Mats Sjöstrand generaldirektör för Riksskatteverket. Judith Melin generaldirektör för Statens kärnkraftinspektion. Lars-Erik Liljelund generaldirektör för Naturvårdsverket. Lars Ljung generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Politiskt anställd på industridepartementet under socialdemokratisk regering. Andreas Carlgren generaldirektör för Integrationsverket. Riksdagsledamot för Centerpartiet (senare minister) Lena Jönsson generaldirektör för Lotteriinspektionen. Gick från jobbet som statssekreterare (S) i försvarsdepartementet. Karin Lindell generaldirektör för Konsumentverket. Claes Borgström till ny jämställdhetsombudsman (JämO). Blev senare socialdemokrat, och så vänsterpartist. Jörgen Andersson generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Tidigare statsråd och riksdagsledamot (S). Johan Hederstedt överbefälhavare (ÖB) för Försvarsmakten. Christina Salomonson generaldirektör för Statens Räddningsverk. Lotty Nordling ordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Greger Bååth generaldirektör för Specialskolemyndigheten. Anders Lindström generaldirektör för Medlings Var chef för Sjöfartsverket, tidigare ordförande i LO-facket Sjöfolksförbundet. Keith Wijkander överintendent och chef för Statens sjöhistoriska museer. Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet. Per Eriksson generaldirektör för Verket för innovationssystem, Vinnova. Per Ola Eriksson generaldirektör för Verket för näringslivsutveckling, Nutek. Riksdagsledamot för Centerpartiet. Sture Öberg chef för Institutet för tillväxtpolitiska studier. Olle Josephson föreståndare för Svenska språknämndens sekretariat. Inte partipolitisk men en av redaktörerna för socialistiska Clarté. Ingemar Skogö generaldirektör för Vägverket. Hade varit statssekreterare (S) på dåvarande kommunikationsdepartementet Göran Lambertz justitiekansler. Var i sin ungdom aktiv i SSU men lämnade partiet Lars Rekke generaldirektör för Luftfartsverket. Socialdemokrat, hade arbetat som statssekreterare på socialdepartementet, försvarsdepartementet och näringsdepartementet. Sonja Eriksson generaldirektör KY-myndigheten. Hans-Inge Persson generaldirektör för Statens skolor för vuxna. Jan Rocksén generaldirektör för Specialpedagogiska Ethel Forsberg generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Björn Körlöf generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk. Tidigare riksdagsledamot för Moderaterna. Mats Ericson generaldirektör för Myndigheten för Sveriges Nät 2002 Tomas Dahlman chef för Expertgruppen för EU-frågor. Staffan Valdemar Holm chef för Dramaten. Ann Follin chef för Riksutställningar. Stefan Rubenson ordförande och chef för Statens vatten- och avloppsnämnd. Mats Ekdahl generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar. Åsa Karlsson huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Henrik Landerholm rektor och chef för Försvarshögskolan. Moderat riksdagsledamot , ordförande i försvarsutskottet Ann-Louise Eksborg generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten. Ann-Christin Taubermann generaldirektör för Läkemedelsförmånsnämnden. Socialdemokrat. Eva Gesang-Karlström chef för Statens Heléne Lööw chef för Forum för levande historia. Sören Häggroth generaldirektör för Fortifikationsverket. Statssekreterare (S) på finansdepartementet och på inrikesdepartementet Politiskt sakkunnig i civildepartementet Jan Olov Selén generaldirektör för Sjöfartsverket. Lars Bergfalk chef för Vägtrafikinspektionen. Annika Marcus generaldirektör för Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Bo Jonsson generaldirektör för Statens fastighetsverk. Maria Norrfalk generaldirektör för Sida. Inger Liliequist Riksantikvarie Yvonne Gustafsson generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Statssekreterare (S) på försvars-, närings- och utrikesdepartementen. Nina Rehnqvist Ahlberg direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Christina von Arbin överintendent för Statens försvarshistoriska museer. Mikael Adsenius direktör för Statens konstråd. Göran Enander generaldirektör för Skogsstyrelsen. Är nu statssekreterare (MP) på miljödepartementet. Magnus Söderström rektor för Mälardalens Lena Häll Eriksson generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Statssekreterare (S) på arbetsmarknadsdepartementet Står inte med på regeringskansliets lista till KU Cecilia Renfors direktör för Granskningsnämnden för radio och TV. Lennart Dahlborg chef för affärsverket Statens järnvägar. Ivar Björkman rektor för Konstfack. Mats Persson generaldirektör för Jordbruksverket. Tomas Lidman riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Peter Strömberg direktör för Revisorsnämnden. Gunnar Svedberg rektor för Göteborgs Johan Sterte rektor för Växjö Gunnar Sahlin riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Kommunalråd (S) och olika styrelseuppdrag inom kommun och landsting Barbro Holmberg generadirektör för Migrationsverket. Politiskt sakkunnig (S) på UD , statssekreterare hos migrationsministern Avgick som gd i oktober 2003 och blev migrationsminister. Maria Ågren generaldirektör för SMHI. Birgitta Boström generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI). Statssekreterare (S) på miljödepartementet Harriet Wallberg-Henriksson rektor för Karolinska Leif Borgert rektor för Högskolan på Gotland. Anders Engvall generaldirektör för Statens Veterinärmedicinska anstalt. Johan Sterte rektor för Växjö Håkan Sandesjö generaldirektör för Utlänningsnämnden.

2 Thomas Lindstein rektor för Mitthögskolan. Madelene Sandström generadirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Ingvar Åkesson generaldirektör för Försvarets radioanstalt. Mille Millnert rektor för Linköpings Lars Magnusson generaldirektör för Statens bostadskreditnämnd. Ingela Josefsson rektor för Södertörns Bo Jangenäs generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Har skrivit rapporter för arbetarrörelsens tankesmedja Pia Enochsson generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling. Politiskt sakkunnig (S) på utbildningsdepartementet och UD , förbundssekreterare S-kvinnor , statssekreterare jordbruksdepartementet och UD Håkan Syrén överbefälhavare. Matz Hammarström generaldirektör för Djurskyddsmyndigheten. Riksdagsledamot (MP) , partiets språkrör Kåre Bremer rektor för Stockholms 2004 Kerstin Wallin generaldirektör för Glesbygdsverket. Tidigare kommunalråd (S). Agneta Bladh rektor för Högskolan i Kalmar. Statssekreterare (S) på utbildningsdepartementet Inger Andersson generaldirektör Livsmedelsverket. Gudrun Antemar generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Janna Valik generaldirektör för Migrationsverket. Agneta Stark rektor för Högskolan i Dalarna. Åsa Kastman Heuman generaldirektör för Statens haverikommission. Åsa-Britt Karlsson kanslichef för Pressstödsnämnden. Centerpartist. Förbundssekreterare i ungdomsförbundet , kommunal sekreterare i partiet , kanslichef för riksdagskansliet och kanslichef för riksorganisation och ställföreträdande partisekreterare Från 2006 till 2011 statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren. Christina Lindenius generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten. Karin Starrin generaltulldirektör och chef för Tullverket. Riksdagsledamot (C) Margareta Bergström generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Meit Camving generaldirektör för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Marianne Treschow generaldirektör för Post- och Telestyrelsen. Klas Bergenstrand generaldirektör för Säkerhetspolisen. Göran Gräslund generaldirektör för Datainspektionen. Hans-Eric Holmqvist generaldirektör för Swedac. Tidigare ombudsman på Socialdemokraterna, politiskt sakkunnig, planeringschef på statsrådsberedningen och statssekreterare på justitiedepartementet ( ). Nils Gunnar Billinger generaldirektör för Luftfartsstyrelsen. Tidigare politiskt sakkunnig, planeringschef och statssekreterare på försvarsdepartementet och statssekreterare på statsrådsberedningen. Kjell Jansson generaldirektör för Nutek. Statssekreterare (S) på miljödepartementet Kjell Asplund generaldirektör för Socialstyrelsen. Staffan Widlert generaldirektör för Rikstrafiken. Kjell Dahlström direktör för Sika. Tidigare partisekreterare i Miljöpartiet och riksdagsledamot. Per Nilsson generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Fredrik Wersäll riksåklagare. Hans Gustaf Wessberg generaldirektör för Bolagsverket. Tidigare ordförande för Moderaterna i Stockholm, senare statssekreterare på försvarsdepartementet. Ulf Lundin generaldirektör för Järnvägsstyrelsen. Bo Lundgren riksgäldsdirektör. Tidigare partiordförande för Moderaterna. Thomas Nordström rektor för Högskolan i Kristianstad. Lars Nylén generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Curt Malmborg generaldirektör för Försäkringskassan. Tidigare statssekreterare (S) på finansdepartementet och före det på jordbruksdepartementet. Stefan Strömberg rikspolischef. Thomas Rolén generaldirektör för Domstolsverket. Stig Jönsson generaldirektör för Lantmäteriverket. Rune Lavin ordförande i Regeringsrätten Katri Linna DO Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Olle Wästberg generaldirektör för Svenska Riksdagsledamot (FP) , ledamot i partistyrelsen. statssekreterare på finansdepartementet Lena Johansson generaldirektör för Kommerskollegium. Andreas Ekman generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Carin Norberg direktör för Nordiska Afrika Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Gunnar Holmgren generaldirektör för Försvarets materielverk. Christina Salomonson generaldirektör för Kustbevakningen. Ewa Persson Göransson generaldirektör för Statens institutionsstyrelse. Tidigare statssekreterare (S) på socialdepartementet och UD. Carl Älfvåg generaldirektör för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Anders L Johansson generaldirektör för Statskontoret. Socialdemokrat, tidigare utredare på LO. Hases Per Sjöblom generaldirektör för Lotteriinspektionen. Lena Jönsson generaldirektör för Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Statssekreterare (S) på försvarsdepartementet Axel Wenblad generaldirektör för Fiskeriverket. Dag von Schantz generaldirektör för D Livsmedelsekonomiska Mats Ericson rektor för GIH, Gymnastikoch idrottshögskolan. Kerstin Borg Wallin generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Göran Sandberg rektor för Umeå Efva Lilja rektor för Danshögskolan. Birgitta Svendén rektor för Operahögskolan Ulf Melin generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Var riksdagsledamot (M). Tidigare moderat kommunalråd i Värnamo. Ingegerd Palmér rektor för Mälardalens Pia Sandvik Wiklund rektor för Luleå tekniska Mats Törnered direktör för Överklagandenämnden för studiestöd. Bo Bylund generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen. Socialdemokrat, tidigare förbundsjurist på Metall och statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetslivs Peter Fredriksson generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering före valet Göran Gunnarsson generaldirektör för Statens räddningsverk. Måns Rosén direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Kjell Jansson generaldirektör för Statistiska centralbyrån. Socialdemokrat, var statssekreterare på miljödepartementet. Claes Ljungh generaldirektör för Kammarkollegiet. Socialdemokrat och vän med dåvarande statsministern Göran Persson. Var statssekreterare på finansdepartementet och Robert Olsson överintendent vid Statens maritima museer. Anders Hallberg rektor för Uppsala Lena Nordholm rektor för Högskolan i Borås. Johannes Johansson rektor för Kungliga Musikhögskolan Ingrid Carlgren rektor för Lärarhögskolan Pam Fredman rektor för Göteborgs Lars Amréus överintendent vid Statens historiska museer. Kerstin Norén rektor för Karlstads Lars Carlsson rektor för Högskolan i Kristianstad. Madeleine Rohlin generaldirektör för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Lisa Sennerby Forsse rektor för Sveriges lantbruks Per-Olof Granbom generaldirektör för Banverket. Claes Stråth generaldirektör för Medlings

3 Utnämningar under mandatperioderna och Alliansregering 19 socialdemokrater 4 moderater, 3 centerpartister, 1 folkpartist, 1 kristdemokrat 129 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 2007 Erna Zelmin generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Johan Munch ordförande i Högsta domstolen. Dan Eliasson generaldirektör för Migrationsverket. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Säkerhetspolisen Sten Heckscher ordförande i Regeringsrätten. Socialdemokrat. Var näringsminister , och statssekreterare på justitiedepartementet i slutet av 1980-talet. Joel Brorsson kanslichef på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Karin Apelman generaldirektör för Exportkreditnämnden. Anders Nordström generaldirektör för Sida. Helena Lindberg generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten. Mats Dillén generaldirektör för Konjunktur Ann-Christin Nykvist generaldirektör för Statens pensionsverk. Socialdemokrat. Jordbruksminister , och tidigare statssekreterare på civildepartementet och kulturdepartementet. Eva Liedström Adler Rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. Ursula Hass rektor för Blekinge Tekniska Anders Flodström Universitetskansler och chef för Högskoleverket. Peter Gudmundson rektor för Kungliga Tekniska högskolan Rolf Annerberg generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Socialdemokrat statssekreterare på industridepartementet och miljödepartementet. Per Carlson ordförande för Patentbesvärsrätten. Brita Saxton generaldirektör för Institutet för tillväxtpolitiska studier. Yvonne Fredriksson generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Jonas Bjelfvenstam generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Socialdemokrat, före regeringsskiftet statssekreterare på näringsdepartementet. Gunnar Larsson generaldirektör för Konsumentverket. Kent Wiberg direktör för Statens musiksamlingar. Henrik Selin kanslichef för Presstödsnämnden. Kennet Johansson generaldirektör för Statens kulturråd. Eskil Franck överintendent för Forum för levande historia. Roland Esaiasson chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Staffan Bengtsson Överintendent Statens försvarshistoriska museer. Socialdemokrat. Var statssekreterare först på utbildningsdepartementet och sedan socialdepartementet. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Anne-Marie Qvarfort generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Åsa Lindh generaldirektör för Svenska ESF-rådet Anna Stellinger direktör för SIEPS, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. Anders Perklev Riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Bengt Svenson Rikspolischef och chef för Rikspolisstyrelsen. Barbro Thorblad generaldirektör för Domstolsverket. Henrik Landerholm generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Moderat riksdagsledamot Per-Erik Sandlund generaldirektör för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Gunilla Törnqvist generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete SADEV. Helena Lindberg generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Judith Melin generaldirektör för Kustbevakningen. Lars-Erik Holm generaldirektör för Socialstyrelsen. Adriana Lender generaldirektör för Försäkringskassan. Fredrik Malmberg BO och chef på Barnombudsmannen. Folkpartist, var förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet och sedan stabschef åt Lars Leijonborg. Christina Rångemark Åkerman generaldirektör för Läkemedelsverket. Aud Sjökvist generaldirektör för Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Sarah Wamala generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. Martin Andersson generaldirektör för Finansinspektionen. Yvonne Gustafsson generaldirektör för Statskontoret. Statssekreterare (S) på försvars-, närings- och utrikesdepartementen. Håkan Hallstedt generaldirektör för Lotteriinspektionen. Johan Hellman generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten Lärke Johns generaldirektör för Kompetensrådet för utveckling i staten. Hans Lindberg generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Lämnade jobbet 2010 för att bli statssekreterare hos Anders Borg (M) på finansdepartementet. Ann-Marie Begler generaldirektör för Statens skolinspektion. Greger Bååth generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mats Ericson rektor för Försvarshögskolan. Per Eriksson rektor för Lunds Maj-Britt Johansson rektor för Högskolan i Gävle. Jens Schollin rektor för Örebro Anders Söderholm rektor för Mittuniversitetet. Måns Wrange rektor för Kungliga konsthögskolan. Ann-Louise Eksborg generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Janna Valik generaldirektör för Boverket. Maria Ågren generaldirektör för Naturvårdsverket. Minoo Akhtarzand generaldirektör för Banverket. Annika Bränström generaldirektör för Bolagsverket. Dan Hjalmarsson generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Thomas Kåberger generaldirektör för Statens energimyndighet. Ulf Lundin generaldirektör för Rikstrafiken. Christina Lugnet generaldirektör för Tillväxtverket. Mikael Odenberg generaldirektör för affärsverket Svenska kraftnät. Moderat försvarsminister och riksdagsledamot , tidigare politiker i Stockholms läns landsting. Magnus Olofsson generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Staffan Widlert generaldirektör för Transportstyrelsen. Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Katri Linna DO och chef för Diskrimineringsombudsmannen. Göran Blomberg överintendent för Statens Anki Dahlin direktör för Statens biografbyrå. Magnus Hagberg överintendent för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska palatset. Ingrid Johansson-Lind generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Martina Kaplan generaldirektör för Riksutställningar. Magnus Larsson direktör för Granskningsnämnden för Radio och TV. Lena Rahoult chef för Arkitekturmuseet. Jan Olov Westerberg chef för Naturhistoriska riksmuseet. Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör för Arbetsförmedlingen Anna Skarhed Justitiekansler. Sverker Göransson ÖB Försvarsmakten. Johan Carlson generaldirektör för Smittskydds Gunilla Hulth-Backlund generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelförmånsverket. Per Molander generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Katrin Westling Palm generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

4 Lena Jönsson generaldirektör för Fortifikationsverket. Socialdemokratisk statssekreterare på försvarsdepartementet Stefan Lundgren generaldirektör för Statistiska centralbyrån. Magnus Aspegren rektor för Operahögskolan Björn Dahlbäck föreståndare för Polarforskningssekretariatet. Pia Enochsson generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Socialdemokrat, statssekreterare på jordbruksdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Karin Henriksson-Larsén rektor för GIH, Gymnastik och idrottshögskolan. Stephen Hwang rektor för Linné Johan Sterte rektor för Luleå tekniska Jörgen Tholin rektor för Högskolan på Gotland. Monika Stridsman generaldirektör för Skogsstyrelsen. Lena Häll Eriksson generaldirektör för SMHI. Socialdemokrat, var statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Charlotte Brogren generaldirektör för Vinnova, Verket för innovationssystem. Jan Magnusson generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Gunnar Malm generaldirektör för Trafikverket. Göran Marby generaldirektör för Post- och telestyrelsen. Olle Norberg generaldirektör för Rymdstyrelsen. Brita Saxton generaldirektör för Trafikanalys. Dan Sjöblom generaldirektör för Konkurrensverket. Ann-Catrine Zetterdal generaldirektör för Sjöfartsverket. Britta Ahnmé Kågerman ordförande för Allmänna reklamationsnämnden Eva Håkansson Fröjelin generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Marianne Lundius ordförande i Högsta domstolen. Annika Rembe generaldirektör för Svenska Ulf Hammarström generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten. Jan-Olov Lind generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Birgitta Ågren generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk. Ingemar Hansson generaldirektör för Skatteverket. Var visserligen statssekreterare hos Anders Borg (M), men har sagt sig vara opolitisk. Thomas Norell generaldirektör för Statens fastighetsverk. Mats Wikström generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Romulo Enmark rektor för Försvarshögskolan. Christina Gellerbrant Hagberg generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Bo-Erik Gyberg rektor för Stockholms dramatiska Lena Gustafsson rektor för Umeå Lars Haikola Universitetskansler och chef för Högskoleverket. Marita Hilliges rektor för Högskolan i Dalarna. Sigbritt Karlsson rektor för Högskolan i Skövde. Mille Millnert generaldirektör för Vetenskapsrådet. Karin Röding rektor för Mälardalens Moira von Wright rektor för Södertörns Nina Cromnier generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Thomas Allard generaldirektör för Luftfartsverket. Daniel Birnbaum överintendent för Moderna museet. Anki Dahlin direktör för Statens medieråd. Staffan Forssell generaldirektör för Riksutställningar. Sanne Houby-Nielsen överintendent för Statens Björn Jordell Riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Magnus Larsson generaldirektör för Myndigheten för radio och TV. Olof Åslund generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Per Carlson ordförande i Marknadsdomstolen. Erik Wennerström generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Nils Öberg generaldirektör för Kriminalvården. Charlotte Petri Gornitzka generaldirektör för Sida. Hans Ytterberg generaldirektör för Statens haverikommission. Kent Ehliasson generaldirektör för Statens institutionsstyrelse. Dan Eliasson generaldirektör för Försäkringskassan. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Urban Karlström generaldirektör för Fortifikationsverket. Var statssekreterare hos Mats Odell (KD) på finansdepartementet. Bengt Kjellson generaldirektör för Lantmäteriet. Fredrik Lennartsson direktör för Myndigheten för vårdanalys. Kurt Ståhl ordförande i Statens va-nämnd. Therese Mattsson generaltulldirektör och chef för Tullverket. Joakim Sonnegård kanslichef på Finanspolitiska rådet. Socialdemokrat. Var bland annat politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen och planeringschef åt statsminister Göran Persson. Mikael Alexandersson rektor för Högskolan i Halmstad. Stefan Bengtsson rektor för Malmö Åsa Bergenheim rektor för Karlstads Björn Brorström rektor för Högskolan i Borås. Helen Dannetun rektor för Linköpings Anna Ekström generaldirektör för Statens skolverk. Var statssekreterare (S) på näringsdepartementet och dessförinnan planeringschef på statsrådsberedningen. Anders Heiborn direktör för Skolväsendets överklagandenämnd. Kerstin Norén rektor för Högskolan Väst. Eva Åkesson rektor för Uppsala Björn Risinger generaldirektör för Havsoch vattenmyndigheten. Elisabet Falemo generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Centerpartist. Ledamot i kommunfullmäktige för Centern först i Luleå och senare Stockholm. Politiskt sakkunnig på miljödepartementet och statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren (C) Lars Amréus riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Berndt Arell överintendent och chef för Nationalmuseum. Clas-Uno Frykholm direktör för Myndigheten för kulturanalys. Stina Westerberg generaldirektör för Statens musikverk. Agneta Broberg ombudsman Diskrimineringsombudsmannen Migrationsverket. Anders Thornberg generaldirektör för Säkerhetspolisen. Eva Westberg ordförande för Fastighetsmäklarinspektionen. Anita Wickström direktör för Revisorsnämnden. Annika Öster generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Sven-Eric Söder generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Socialdemokrat. Arbetade som politiskt sakkunnig och informationssekreterare på försvarsdepartementet från 1988 till 1991, utredde sedan partiets internationella verksamhet och fick jobb på resultatet: Olof Palmes Internationella Centrum. Återkom till Regeringskansliet 1997 som statssekreterare på näringsdepartementet, i perioder också på UD, och var kvar till Lena Erixon generaldirektör för Försvarets materielverk. Åsa-Britt Karlsson generaldirektör för Statens geotekniska institut. Centerpartist. Förbundssekreterare i ungdomsförbundet , kommunal sekreterare i partiet , kanslichef för riksdagskansliet och kanslichef för riksorganisationen och ställföreträdande partisekreterare Från 2006 till 2011 statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren. Hans Lindblad Riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret. Moderat. Biträdande chef för Moderaternas riksdagskansli Statssekreterare hos finansminister Anders Borg från 2006 fram tills han tillträdde som Riksgäldsdirektör Maria Lantz rektor för Konstfack. Lars Haikola Universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Anders Hamsten rektor för Karolinska Gunilla Herdenberg Riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Ulf Melin generaldirektör för Universitetsoch högskolerådet. Var riksdagsledamot (M). Tidigare moderat kommunalråd i Värnamo. Astrid Söderbergh Widding rektor för Stockholms Leif Denneberg generaldirektör för Statens jordbruksverk. Jens Mattsson generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt.

5 Mats Persson generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Erik Brandsma generaldirektör för Statens energimyndighet. Peter Strömberg ordförande för Patentbesvärsrätten. Anne Vadasz-Nilsson generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Maria Jansén överintendent för Statens historiska museer. Magdalena Malm direktör för Statens konstråd. Ewa Thorslund direktör för Statens medieråd. Cathrine Lilja Hansson ordförande i Arbetsdomstolen Kristina Svahn Starrsjö generaldirektör för Datainspektionen. Christer Ahlström generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Iina Soiri direktör för Nordiska Afrika Peter Strömbäck generaldirektör för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Dag Hartelius generaldirektör för Försvarets radioanstalt. Hases Per Sjöblom ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Johan Carlson generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Gunilla Hult Backlund generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Torsten Håkansta generaldirektör för E- hälsomyndigheten. Thomas Pålsson generaldirektör för Statens servicecenter. Ewa Ställdal Eriksson generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Sofia Wallström generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alice Bah Kuhnke generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Hade inga politiska meriter då, men är nu kulturminister (MP). Paula Crabtree rektor för Stockholms konstnärliga Anders Hederstierna rektor för Blekinge Tekniska Sanimir Resic rektor för Högskolan Kristianstad. Cecilia Rydinger Alin rektor för Kungliga Musikhögskolan Hans Göran Åhgren direktör för Överklagandenämnden för studiestöd. Stig Orustfjord generaldirektör för Livsmedelsverket. Ingrid Petersson generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. Socialdemokrat. Var statssekreterare på jordbruksdepartementet, hos jordbruksminister Ann- Christin Nykvist. Gunilla Nordlöf generaldirektör för Tillväxtverket. Olle Sundin generaldirektör för Luftfartsverket. Lena Söderberg generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Staffan Forssell generaldirektör för Statens kulturråd. Ann Larsson direktör för Konstnärsnämnden. Sverker Härd direktör för Myndigheten för kulturanalys fram till valet Ingvar Mattsson generaldirektör för Statskontoret. Björn Andersson chef Statens fastighetsverk. Catarina Andersson Forsman generaldirektör för Läkemedelsverket. Olivia Wigzell generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Socialdemokratiskt landstingsråd och oppositionsborgarråd i Stockholm på 1990-talet. Lena Jönsson generaldirektör för Kustbevakningen. Statssekreterare (S) på försvarsdepartementet Erna Zelmin-Ekenhem generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Rebecka Nolmark generaldirektör Riksutställningar. Sven Stafström generaldirektör för Vetenskapsrådet. Harriet Wallberg universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Rolf Brennerfelt generaldirektör för SMHI. Centerpartist. Förbundssekreterare i Centerns Högskoleförbund 1986, politisk sekreterare på riksdagskansliet , pressekreterare åt jordbruksminister Karl Erik Olsson 1992, politiskt sakkunnig i jordbruksdepartementet , statssekreterare hos jordbruksminister Eskil Erlandsson Thomas Persson generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Martin Holmgren generaldirektör för Domstolsverket. Anne Holm Gulati generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Marta Kuzma rektor vid Kungliga Konsthögskolan. Anna Stellinger generaldirektör för Kommerskollegium. Kristina Svartz generaldirektör för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Jan-Olof Dahlgren generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Utnämningar under mandatperioden Socialdemokratisk/miljöpartistisk regering Hittills 3 socialdemokrater 1 moderat 14 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 2014 efter valet Dan Eliasson Rikspolischef och chef för Polismyndigheten. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Torbjörn von Schantz rektor för Lunds Leif Grundberg överintendent och chef för Statens maritima museer. Ingrid Lomfors överintendent och chef för Forum för levande historia Maria Ågren generaldirektör för Transportstyrelsen. Monica Rodrigo generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Eva Sjögren direktör och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Dan Smith direktör för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. Peter Högberg rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Carina Gunnarsson generaldirektör för Medlings Ann Follin överintendent och chef för Statens Lena Erixon generaldirektör för Trafikverket. Lena Nyberg generadirektör för Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen). Socialdemokrat. Tidigare verksam som socialborgarråd i Stockholm och som statssekreterare på kulturdepartementet. Joakim Stymne generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk. Moderat. Tidigare statssekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Gunilla Carlsson (M). Lena Adamson chef för Skolforsknings Arbetade 2013 för Miljöpartiet och tog fram underlag för en ny högskolepolitik åt partiet. Stanislav Barabash föreståndare för Institutet för Rymdfysik. Olivia Wigzell generaldirektör för Socialstyrelsen. Socialdemokratiskt landstingsråd och oppositionsborgarråd i Stockholm på 1990-talet. Ann-Marie Begler generaldirektör för Försäkringskassan. I kartläggningen har vi inte räknat in landshövdingar, som nästan alltid är före detta politiker. Vi har inte heller räknat in chefer för svenska ambassader utomlands, som sällan har politisk bakgrund. Grunden för listan över utnämningar är Regeringskansliets årsböcker, kompletterade med Regeringskansliets redovisningar till konstitutionsutskottet och pressmeddelanden.

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Myndigheternas IT-rankning

Myndigheternas IT-rankning 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden.

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07 Sammanträdesdatum: 2007-10-25 2007-10-26 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08. Steningevik konferens, Steninge Allé, Märsta. F.d. generaldirektören Axel Edling

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08. Steningevik konferens, Steninge Allé, Märsta. F.d. generaldirektören Axel Edling 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08 Sammanträdesdatum: 2008-08-28 2008-08-29 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Närvarande ersättare: Steningevik

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2012 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer