Utnämningar under mandatperioderna och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utnämningar under mandatperioderna 1998 2002 och 2002 2006"

Transkript

1 Utnämningar under mandatperioderna och Socialdemokratisk regering 29 socialdemokrater 3 miljöpartister 5 moderater, 4 centerpartister, 1 folkpartist 129 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 1998 efter valet Ines Uusmann generaldirektör för Boverket. Tidigare socialdemokratisk minister. Thommy Svensson överintendent för Statens 1999 Kjell Dahlström generaldirektör för Rikstrafiken. Tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet och partisekreterare. Ingemar Hansson chef för Konjunktur Inger Ohlsson generaldirektör för Arbetslivs Var TCO-ordförande men inte partipolitisk. Kenth Pettersson generaldirektör för Arbetarskyddsstyrelsen. Tidigare ordförande i LO-förbundet Handels och socialdemokrat. Krister Malm direktör och chef för Statens musiksamlingar. Mats Ekholm generaldirektör för Statens skolverk. David Elliot chef för Moderna museet. Olle Granath chef för Nationalmuseum. Lena Johansson chef för Livsmedelsekonomiska Bitte Nygren chef för Arkitekturmuseum. Kristian Berg överintendent vid Statens historiska muséer. Ian Wiséhn chef för Kungliga Myntkabinettet. Mats Sjöstrand generaldirektör för Riksskatteverket. Judith Melin generaldirektör för Statens kärnkraftinspektion. Lars-Erik Liljelund generaldirektör för Naturvårdsverket. Lars Ljung generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Politiskt anställd på industridepartementet under socialdemokratisk regering. Andreas Carlgren generaldirektör för Integrationsverket. Riksdagsledamot för Centerpartiet (senare minister) Lena Jönsson generaldirektör för Lotteriinspektionen. Gick från jobbet som statssekreterare (S) i försvarsdepartementet. Karin Lindell generaldirektör för Konsumentverket. Claes Borgström till ny jämställdhetsombudsman (JämO). Blev senare socialdemokrat, och så vänsterpartist. Jörgen Andersson generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Tidigare statsråd och riksdagsledamot (S). Johan Hederstedt överbefälhavare (ÖB) för Försvarsmakten. Christina Salomonson generaldirektör för Statens Räddningsverk. Lotty Nordling ordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Greger Bååth generaldirektör för Specialskolemyndigheten. Anders Lindström generaldirektör för Medlings Var chef för Sjöfartsverket, tidigare ordförande i LO-facket Sjöfolksförbundet. Keith Wijkander överintendent och chef för Statens sjöhistoriska museer. Pär Omling generaldirektör för Vetenskapsrådet. Per Eriksson generaldirektör för Verket för innovationssystem, Vinnova. Per Ola Eriksson generaldirektör för Verket för näringslivsutveckling, Nutek. Riksdagsledamot för Centerpartiet. Sture Öberg chef för Institutet för tillväxtpolitiska studier. Olle Josephson föreståndare för Svenska språknämndens sekretariat. Inte partipolitisk men en av redaktörerna för socialistiska Clarté. Ingemar Skogö generaldirektör för Vägverket. Hade varit statssekreterare (S) på dåvarande kommunikationsdepartementet Göran Lambertz justitiekansler. Var i sin ungdom aktiv i SSU men lämnade partiet Lars Rekke generaldirektör för Luftfartsverket. Socialdemokrat, hade arbetat som statssekreterare på socialdepartementet, försvarsdepartementet och näringsdepartementet. Sonja Eriksson generaldirektör KY-myndigheten. Hans-Inge Persson generaldirektör för Statens skolor för vuxna. Jan Rocksén generaldirektör för Specialpedagogiska Ethel Forsberg generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Björn Körlöf generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk. Tidigare riksdagsledamot för Moderaterna. Mats Ericson generaldirektör för Myndigheten för Sveriges Nät 2002 Tomas Dahlman chef för Expertgruppen för EU-frågor. Staffan Valdemar Holm chef för Dramaten. Ann Follin chef för Riksutställningar. Stefan Rubenson ordförande och chef för Statens vatten- och avloppsnämnd. Mats Ekdahl generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar. Åsa Karlsson huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Henrik Landerholm rektor och chef för Försvarshögskolan. Moderat riksdagsledamot , ordförande i försvarsutskottet Ann-Louise Eksborg generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten. Ann-Christin Taubermann generaldirektör för Läkemedelsförmånsnämnden. Socialdemokrat. Eva Gesang-Karlström chef för Statens Heléne Lööw chef för Forum för levande historia. Sören Häggroth generaldirektör för Fortifikationsverket. Statssekreterare (S) på finansdepartementet och på inrikesdepartementet Politiskt sakkunnig i civildepartementet Jan Olov Selén generaldirektör för Sjöfartsverket. Lars Bergfalk chef för Vägtrafikinspektionen. Annika Marcus generaldirektör för Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Bo Jonsson generaldirektör för Statens fastighetsverk. Maria Norrfalk generaldirektör för Sida. Inger Liliequist Riksantikvarie Yvonne Gustafsson generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Statssekreterare (S) på försvars-, närings- och utrikesdepartementen. Nina Rehnqvist Ahlberg direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Christina von Arbin överintendent för Statens försvarshistoriska museer. Mikael Adsenius direktör för Statens konstråd. Göran Enander generaldirektör för Skogsstyrelsen. Är nu statssekreterare (MP) på miljödepartementet. Magnus Söderström rektor för Mälardalens Lena Häll Eriksson generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Statssekreterare (S) på arbetsmarknadsdepartementet Står inte med på regeringskansliets lista till KU Cecilia Renfors direktör för Granskningsnämnden för radio och TV. Lennart Dahlborg chef för affärsverket Statens järnvägar. Ivar Björkman rektor för Konstfack. Mats Persson generaldirektör för Jordbruksverket. Tomas Lidman riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Peter Strömberg direktör för Revisorsnämnden. Gunnar Svedberg rektor för Göteborgs Johan Sterte rektor för Växjö Gunnar Sahlin riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Kommunalråd (S) och olika styrelseuppdrag inom kommun och landsting Barbro Holmberg generadirektör för Migrationsverket. Politiskt sakkunnig (S) på UD , statssekreterare hos migrationsministern Avgick som gd i oktober 2003 och blev migrationsminister. Maria Ågren generaldirektör för SMHI. Birgitta Boström generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI). Statssekreterare (S) på miljödepartementet Harriet Wallberg-Henriksson rektor för Karolinska Leif Borgert rektor för Högskolan på Gotland. Anders Engvall generaldirektör för Statens Veterinärmedicinska anstalt. Johan Sterte rektor för Växjö Håkan Sandesjö generaldirektör för Utlänningsnämnden.

2 Thomas Lindstein rektor för Mitthögskolan. Madelene Sandström generadirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Ingvar Åkesson generaldirektör för Försvarets radioanstalt. Mille Millnert rektor för Linköpings Lars Magnusson generaldirektör för Statens bostadskreditnämnd. Ingela Josefsson rektor för Södertörns Bo Jangenäs generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Har skrivit rapporter för arbetarrörelsens tankesmedja Pia Enochsson generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling. Politiskt sakkunnig (S) på utbildningsdepartementet och UD , förbundssekreterare S-kvinnor , statssekreterare jordbruksdepartementet och UD Håkan Syrén överbefälhavare. Matz Hammarström generaldirektör för Djurskyddsmyndigheten. Riksdagsledamot (MP) , partiets språkrör Kåre Bremer rektor för Stockholms 2004 Kerstin Wallin generaldirektör för Glesbygdsverket. Tidigare kommunalråd (S). Agneta Bladh rektor för Högskolan i Kalmar. Statssekreterare (S) på utbildningsdepartementet Inger Andersson generaldirektör Livsmedelsverket. Gudrun Antemar generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Janna Valik generaldirektör för Migrationsverket. Agneta Stark rektor för Högskolan i Dalarna. Åsa Kastman Heuman generaldirektör för Statens haverikommission. Åsa-Britt Karlsson kanslichef för Pressstödsnämnden. Centerpartist. Förbundssekreterare i ungdomsförbundet , kommunal sekreterare i partiet , kanslichef för riksdagskansliet och kanslichef för riksorganisation och ställföreträdande partisekreterare Från 2006 till 2011 statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren. Christina Lindenius generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten. Karin Starrin generaltulldirektör och chef för Tullverket. Riksdagsledamot (C) Margareta Bergström generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Meit Camving generaldirektör för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Marianne Treschow generaldirektör för Post- och Telestyrelsen. Klas Bergenstrand generaldirektör för Säkerhetspolisen. Göran Gräslund generaldirektör för Datainspektionen. Hans-Eric Holmqvist generaldirektör för Swedac. Tidigare ombudsman på Socialdemokraterna, politiskt sakkunnig, planeringschef på statsrådsberedningen och statssekreterare på justitiedepartementet ( ). Nils Gunnar Billinger generaldirektör för Luftfartsstyrelsen. Tidigare politiskt sakkunnig, planeringschef och statssekreterare på försvarsdepartementet och statssekreterare på statsrådsberedningen. Kjell Jansson generaldirektör för Nutek. Statssekreterare (S) på miljödepartementet Kjell Asplund generaldirektör för Socialstyrelsen. Staffan Widlert generaldirektör för Rikstrafiken. Kjell Dahlström direktör för Sika. Tidigare partisekreterare i Miljöpartiet och riksdagsledamot. Per Nilsson generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Fredrik Wersäll riksåklagare. Hans Gustaf Wessberg generaldirektör för Bolagsverket. Tidigare ordförande för Moderaterna i Stockholm, senare statssekreterare på försvarsdepartementet. Ulf Lundin generaldirektör för Järnvägsstyrelsen. Bo Lundgren riksgäldsdirektör. Tidigare partiordförande för Moderaterna. Thomas Nordström rektor för Högskolan i Kristianstad. Lars Nylén generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Curt Malmborg generaldirektör för Försäkringskassan. Tidigare statssekreterare (S) på finansdepartementet och före det på jordbruksdepartementet. Stefan Strömberg rikspolischef. Thomas Rolén generaldirektör för Domstolsverket. Stig Jönsson generaldirektör för Lantmäteriverket. Rune Lavin ordförande i Regeringsrätten Katri Linna DO Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Olle Wästberg generaldirektör för Svenska Riksdagsledamot (FP) , ledamot i partistyrelsen. statssekreterare på finansdepartementet Lena Johansson generaldirektör för Kommerskollegium. Andreas Ekman generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Carin Norberg direktör för Nordiska Afrika Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Gunnar Holmgren generaldirektör för Försvarets materielverk. Christina Salomonson generaldirektör för Kustbevakningen. Ewa Persson Göransson generaldirektör för Statens institutionsstyrelse. Tidigare statssekreterare (S) på socialdepartementet och UD. Carl Älfvåg generaldirektör för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Anders L Johansson generaldirektör för Statskontoret. Socialdemokrat, tidigare utredare på LO. Hases Per Sjöblom generaldirektör för Lotteriinspektionen. Lena Jönsson generaldirektör för Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Statssekreterare (S) på försvarsdepartementet Axel Wenblad generaldirektör för Fiskeriverket. Dag von Schantz generaldirektör för D Livsmedelsekonomiska Mats Ericson rektor för GIH, Gymnastikoch idrottshögskolan. Kerstin Borg Wallin generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Göran Sandberg rektor för Umeå Efva Lilja rektor för Danshögskolan. Birgitta Svendén rektor för Operahögskolan Ulf Melin generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Var riksdagsledamot (M). Tidigare moderat kommunalråd i Värnamo. Ingegerd Palmér rektor för Mälardalens Pia Sandvik Wiklund rektor för Luleå tekniska Mats Törnered direktör för Överklagandenämnden för studiestöd. Bo Bylund generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen. Socialdemokrat, tidigare förbundsjurist på Metall och statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetslivs Peter Fredriksson generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering före valet Göran Gunnarsson generaldirektör för Statens räddningsverk. Måns Rosén direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering. Kjell Jansson generaldirektör för Statistiska centralbyrån. Socialdemokrat, var statssekreterare på miljödepartementet. Claes Ljungh generaldirektör för Kammarkollegiet. Socialdemokrat och vän med dåvarande statsministern Göran Persson. Var statssekreterare på finansdepartementet och Robert Olsson överintendent vid Statens maritima museer. Anders Hallberg rektor för Uppsala Lena Nordholm rektor för Högskolan i Borås. Johannes Johansson rektor för Kungliga Musikhögskolan Ingrid Carlgren rektor för Lärarhögskolan Pam Fredman rektor för Göteborgs Lars Amréus överintendent vid Statens historiska museer. Kerstin Norén rektor för Karlstads Lars Carlsson rektor för Högskolan i Kristianstad. Madeleine Rohlin generaldirektör för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Lisa Sennerby Forsse rektor för Sveriges lantbruks Per-Olof Granbom generaldirektör för Banverket. Claes Stråth generaldirektör för Medlings

3 Utnämningar under mandatperioderna och Alliansregering 19 socialdemokrater 4 moderater, 3 centerpartister, 1 folkpartist, 1 kristdemokrat 129 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 2007 Erna Zelmin generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Johan Munch ordförande i Högsta domstolen. Dan Eliasson generaldirektör för Migrationsverket. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Säkerhetspolisen Sten Heckscher ordförande i Regeringsrätten. Socialdemokrat. Var näringsminister , och statssekreterare på justitiedepartementet i slutet av 1980-talet. Joel Brorsson kanslichef på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Karin Apelman generaldirektör för Exportkreditnämnden. Anders Nordström generaldirektör för Sida. Helena Lindberg generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten. Mats Dillén generaldirektör för Konjunktur Ann-Christin Nykvist generaldirektör för Statens pensionsverk. Socialdemokrat. Jordbruksminister , och tidigare statssekreterare på civildepartementet och kulturdepartementet. Eva Liedström Adler Rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten. Ursula Hass rektor för Blekinge Tekniska Anders Flodström Universitetskansler och chef för Högskoleverket. Peter Gudmundson rektor för Kungliga Tekniska högskolan Rolf Annerberg generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Socialdemokrat statssekreterare på industridepartementet och miljödepartementet. Per Carlson ordförande för Patentbesvärsrätten. Brita Saxton generaldirektör för Institutet för tillväxtpolitiska studier. Yvonne Fredriksson generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Jonas Bjelfvenstam generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Socialdemokrat, före regeringsskiftet statssekreterare på näringsdepartementet. Gunnar Larsson generaldirektör för Konsumentverket. Kent Wiberg direktör för Statens musiksamlingar. Henrik Selin kanslichef för Presstödsnämnden. Kennet Johansson generaldirektör för Statens kulturråd. Eskil Franck överintendent för Forum för levande historia. Roland Esaiasson chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Staffan Bengtsson Överintendent Statens försvarshistoriska museer. Socialdemokrat. Var statssekreterare först på utbildningsdepartementet och sedan socialdepartementet. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Anne-Marie Qvarfort generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Åsa Lindh generaldirektör för Svenska ESF-rådet Anna Stellinger direktör för SIEPS, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. Anders Perklev Riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Bengt Svenson Rikspolischef och chef för Rikspolisstyrelsen. Barbro Thorblad generaldirektör för Domstolsverket. Henrik Landerholm generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Moderat riksdagsledamot Per-Erik Sandlund generaldirektör för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Gunilla Törnqvist generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete SADEV. Helena Lindberg generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Judith Melin generaldirektör för Kustbevakningen. Lars-Erik Holm generaldirektör för Socialstyrelsen. Adriana Lender generaldirektör för Försäkringskassan. Fredrik Malmberg BO och chef på Barnombudsmannen. Folkpartist, var förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet och sedan stabschef åt Lars Leijonborg. Christina Rångemark Åkerman generaldirektör för Läkemedelsverket. Aud Sjökvist generaldirektör för Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Sarah Wamala generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. Martin Andersson generaldirektör för Finansinspektionen. Yvonne Gustafsson generaldirektör för Statskontoret. Statssekreterare (S) på försvars-, närings- och utrikesdepartementen. Håkan Hallstedt generaldirektör för Lotteriinspektionen. Johan Hellman generaldirektör för Premiepensionsmyndigheten Lärke Johns generaldirektör för Kompetensrådet för utveckling i staten. Hans Lindberg generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Lämnade jobbet 2010 för att bli statssekreterare hos Anders Borg (M) på finansdepartementet. Ann-Marie Begler generaldirektör för Statens skolinspektion. Greger Bååth generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mats Ericson rektor för Försvarshögskolan. Per Eriksson rektor för Lunds Maj-Britt Johansson rektor för Högskolan i Gävle. Jens Schollin rektor för Örebro Anders Söderholm rektor för Mittuniversitetet. Måns Wrange rektor för Kungliga konsthögskolan. Ann-Louise Eksborg generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Janna Valik generaldirektör för Boverket. Maria Ågren generaldirektör för Naturvårdsverket. Minoo Akhtarzand generaldirektör för Banverket. Annika Bränström generaldirektör för Bolagsverket. Dan Hjalmarsson generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Thomas Kåberger generaldirektör för Statens energimyndighet. Ulf Lundin generaldirektör för Rikstrafiken. Christina Lugnet generaldirektör för Tillväxtverket. Mikael Odenberg generaldirektör för affärsverket Svenska kraftnät. Moderat försvarsminister och riksdagsledamot , tidigare politiker i Stockholms läns landsting. Magnus Olofsson generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Staffan Widlert generaldirektör för Transportstyrelsen. Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Katri Linna DO och chef för Diskrimineringsombudsmannen. Göran Blomberg överintendent för Statens Anki Dahlin direktör för Statens biografbyrå. Magnus Hagberg överintendent för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska palatset. Ingrid Johansson-Lind generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Martina Kaplan generaldirektör för Riksutställningar. Magnus Larsson direktör för Granskningsnämnden för Radio och TV. Lena Rahoult chef för Arkitekturmuseet. Jan Olov Westerberg chef för Naturhistoriska riksmuseet. Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör för Arbetsförmedlingen Anna Skarhed Justitiekansler. Sverker Göransson ÖB Försvarsmakten. Johan Carlson generaldirektör för Smittskydds Gunilla Hulth-Backlund generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelförmånsverket. Per Molander generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Katrin Westling Palm generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

4 Lena Jönsson generaldirektör för Fortifikationsverket. Socialdemokratisk statssekreterare på försvarsdepartementet Stefan Lundgren generaldirektör för Statistiska centralbyrån. Magnus Aspegren rektor för Operahögskolan Björn Dahlbäck föreståndare för Polarforskningssekretariatet. Pia Enochsson generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Socialdemokrat, statssekreterare på jordbruksdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Karin Henriksson-Larsén rektor för GIH, Gymnastik och idrottshögskolan. Stephen Hwang rektor för Linné Johan Sterte rektor för Luleå tekniska Jörgen Tholin rektor för Högskolan på Gotland. Monika Stridsman generaldirektör för Skogsstyrelsen. Lena Häll Eriksson generaldirektör för SMHI. Socialdemokrat, var statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Charlotte Brogren generaldirektör för Vinnova, Verket för innovationssystem. Jan Magnusson generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Gunnar Malm generaldirektör för Trafikverket. Göran Marby generaldirektör för Post- och telestyrelsen. Olle Norberg generaldirektör för Rymdstyrelsen. Brita Saxton generaldirektör för Trafikanalys. Dan Sjöblom generaldirektör för Konkurrensverket. Ann-Catrine Zetterdal generaldirektör för Sjöfartsverket. Britta Ahnmé Kågerman ordförande för Allmänna reklamationsnämnden Eva Håkansson Fröjelin generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Marianne Lundius ordförande i Högsta domstolen. Annika Rembe generaldirektör för Svenska Ulf Hammarström generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten. Jan-Olov Lind generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut. Birgitta Ågren generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk. Ingemar Hansson generaldirektör för Skatteverket. Var visserligen statssekreterare hos Anders Borg (M), men har sagt sig vara opolitisk. Thomas Norell generaldirektör för Statens fastighetsverk. Mats Wikström generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Romulo Enmark rektor för Försvarshögskolan. Christina Gellerbrant Hagberg generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden. Bo-Erik Gyberg rektor för Stockholms dramatiska Lena Gustafsson rektor för Umeå Lars Haikola Universitetskansler och chef för Högskoleverket. Marita Hilliges rektor för Högskolan i Dalarna. Sigbritt Karlsson rektor för Högskolan i Skövde. Mille Millnert generaldirektör för Vetenskapsrådet. Karin Röding rektor för Mälardalens Moira von Wright rektor för Södertörns Nina Cromnier generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Thomas Allard generaldirektör för Luftfartsverket. Daniel Birnbaum överintendent för Moderna museet. Anki Dahlin direktör för Statens medieråd. Staffan Forssell generaldirektör för Riksutställningar. Sanne Houby-Nielsen överintendent för Statens Björn Jordell Riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Magnus Larsson generaldirektör för Myndigheten för radio och TV. Olof Åslund generaldirektör för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Per Carlson ordförande i Marknadsdomstolen. Erik Wennerström generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Nils Öberg generaldirektör för Kriminalvården. Charlotte Petri Gornitzka generaldirektör för Sida. Hans Ytterberg generaldirektör för Statens haverikommission. Kent Ehliasson generaldirektör för Statens institutionsstyrelse. Dan Eliasson generaldirektör för Försäkringskassan. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Urban Karlström generaldirektör för Fortifikationsverket. Var statssekreterare hos Mats Odell (KD) på finansdepartementet. Bengt Kjellson generaldirektör för Lantmäteriet. Fredrik Lennartsson direktör för Myndigheten för vårdanalys. Kurt Ståhl ordförande i Statens va-nämnd. Therese Mattsson generaltulldirektör och chef för Tullverket. Joakim Sonnegård kanslichef på Finanspolitiska rådet. Socialdemokrat. Var bland annat politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen och planeringschef åt statsminister Göran Persson. Mikael Alexandersson rektor för Högskolan i Halmstad. Stefan Bengtsson rektor för Malmö Åsa Bergenheim rektor för Karlstads Björn Brorström rektor för Högskolan i Borås. Helen Dannetun rektor för Linköpings Anna Ekström generaldirektör för Statens skolverk. Var statssekreterare (S) på näringsdepartementet och dessförinnan planeringschef på statsrådsberedningen. Anders Heiborn direktör för Skolväsendets överklagandenämnd. Kerstin Norén rektor för Högskolan Väst. Eva Åkesson rektor för Uppsala Björn Risinger generaldirektör för Havsoch vattenmyndigheten. Elisabet Falemo generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Centerpartist. Ledamot i kommunfullmäktige för Centern först i Luleå och senare Stockholm. Politiskt sakkunnig på miljödepartementet och statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren (C) Lars Amréus riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Berndt Arell överintendent och chef för Nationalmuseum. Clas-Uno Frykholm direktör för Myndigheten för kulturanalys. Stina Westerberg generaldirektör för Statens musikverk. Agneta Broberg ombudsman Diskrimineringsombudsmannen Migrationsverket. Anders Thornberg generaldirektör för Säkerhetspolisen. Eva Westberg ordförande för Fastighetsmäklarinspektionen. Anita Wickström direktör för Revisorsnämnden. Annika Öster generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Sven-Eric Söder generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Socialdemokrat. Arbetade som politiskt sakkunnig och informationssekreterare på försvarsdepartementet från 1988 till 1991, utredde sedan partiets internationella verksamhet och fick jobb på resultatet: Olof Palmes Internationella Centrum. Återkom till Regeringskansliet 1997 som statssekreterare på näringsdepartementet, i perioder också på UD, och var kvar till Lena Erixon generaldirektör för Försvarets materielverk. Åsa-Britt Karlsson generaldirektör för Statens geotekniska institut. Centerpartist. Förbundssekreterare i ungdomsförbundet , kommunal sekreterare i partiet , kanslichef för riksdagskansliet och kanslichef för riksorganisationen och ställföreträdande partisekreterare Från 2006 till 2011 statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren. Hans Lindblad Riksgäldsdirektör och chef för Riksgäldskontoret. Moderat. Biträdande chef för Moderaternas riksdagskansli Statssekreterare hos finansminister Anders Borg från 2006 fram tills han tillträdde som Riksgäldsdirektör Maria Lantz rektor för Konstfack. Lars Haikola Universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Anders Hamsten rektor för Karolinska Gunilla Herdenberg Riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Ulf Melin generaldirektör för Universitetsoch högskolerådet. Var riksdagsledamot (M). Tidigare moderat kommunalråd i Värnamo. Astrid Söderbergh Widding rektor för Stockholms Leif Denneberg generaldirektör för Statens jordbruksverk. Jens Mattsson generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt.

5 Mats Persson generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Erik Brandsma generaldirektör för Statens energimyndighet. Peter Strömberg ordförande för Patentbesvärsrätten. Anne Vadasz-Nilsson generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Maria Jansén överintendent för Statens historiska museer. Magdalena Malm direktör för Statens konstråd. Ewa Thorslund direktör för Statens medieråd. Cathrine Lilja Hansson ordförande i Arbetsdomstolen Kristina Svahn Starrsjö generaldirektör för Datainspektionen. Christer Ahlström generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Iina Soiri direktör för Nordiska Afrika Peter Strömbäck generaldirektör för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Dag Hartelius generaldirektör för Försvarets radioanstalt. Hases Per Sjöblom ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Johan Carlson generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Gunilla Hult Backlund generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Torsten Håkansta generaldirektör för E- hälsomyndigheten. Thomas Pålsson generaldirektör för Statens servicecenter. Ewa Ställdal Eriksson generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Sofia Wallström generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alice Bah Kuhnke generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Hade inga politiska meriter då, men är nu kulturminister (MP). Paula Crabtree rektor för Stockholms konstnärliga Anders Hederstierna rektor för Blekinge Tekniska Sanimir Resic rektor för Högskolan Kristianstad. Cecilia Rydinger Alin rektor för Kungliga Musikhögskolan Hans Göran Åhgren direktör för Överklagandenämnden för studiestöd. Stig Orustfjord generaldirektör för Livsmedelsverket. Ingrid Petersson generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. Socialdemokrat. Var statssekreterare på jordbruksdepartementet, hos jordbruksminister Ann- Christin Nykvist. Gunilla Nordlöf generaldirektör för Tillväxtverket. Olle Sundin generaldirektör för Luftfartsverket. Lena Söderberg generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Staffan Forssell generaldirektör för Statens kulturråd. Ann Larsson direktör för Konstnärsnämnden. Sverker Härd direktör för Myndigheten för kulturanalys fram till valet Ingvar Mattsson generaldirektör för Statskontoret. Björn Andersson chef Statens fastighetsverk. Catarina Andersson Forsman generaldirektör för Läkemedelsverket. Olivia Wigzell generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Socialdemokratiskt landstingsråd och oppositionsborgarråd i Stockholm på 1990-talet. Lena Jönsson generaldirektör för Kustbevakningen. Statssekreterare (S) på försvarsdepartementet Erna Zelmin-Ekenhem generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Rebecka Nolmark generaldirektör Riksutställningar. Sven Stafström generaldirektör för Vetenskapsrådet. Harriet Wallberg universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Rolf Brennerfelt generaldirektör för SMHI. Centerpartist. Förbundssekreterare i Centerns Högskoleförbund 1986, politisk sekreterare på riksdagskansliet , pressekreterare åt jordbruksminister Karl Erik Olsson 1992, politiskt sakkunnig i jordbruksdepartementet , statssekreterare hos jordbruksminister Eskil Erlandsson Thomas Persson generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Martin Holmgren generaldirektör för Domstolsverket. Anne Holm Gulati generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Marta Kuzma rektor vid Kungliga Konsthögskolan. Anna Stellinger generaldirektör för Kommerskollegium. Kristina Svartz generaldirektör för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Mikael Sjöberg generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Jan-Olof Dahlgren generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Utnämningar under mandatperioden Socialdemokratisk/miljöpartistisk regering Hittills 3 socialdemokrater 1 moderat 14 opolitiska/utan direkt tidigare partianknytning 2014 efter valet Dan Eliasson Rikspolischef och chef för Polismyndigheten. Socialdemokrat. Politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och statssekreterare där Torbjörn von Schantz rektor för Lunds Leif Grundberg överintendent och chef för Statens maritima museer. Ingrid Lomfors överintendent och chef för Forum för levande historia Maria Ågren generaldirektör för Transportstyrelsen. Monica Rodrigo generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Eva Sjögren direktör och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Dan Smith direktör för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. Peter Högberg rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Carina Gunnarsson generaldirektör för Medlings Ann Follin överintendent och chef för Statens Lena Erixon generaldirektör för Trafikverket. Lena Nyberg generadirektör för Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen). Socialdemokrat. Tidigare verksam som socialborgarråd i Stockholm och som statssekreterare på kulturdepartementet. Joakim Stymne generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk. Moderat. Tidigare statssekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Gunilla Carlsson (M). Lena Adamson chef för Skolforsknings Arbetade 2013 för Miljöpartiet och tog fram underlag för en ny högskolepolitik åt partiet. Stanislav Barabash föreståndare för Institutet för Rymdfysik. Olivia Wigzell generaldirektör för Socialstyrelsen. Socialdemokratiskt landstingsråd och oppositionsborgarråd i Stockholm på 1990-talet. Ann-Marie Begler generaldirektör för Försäkringskassan. I kartläggningen har vi inte räknat in landshövdingar, som nästan alltid är före detta politiker. Vi har inte heller räknat in chefer för svenska ambassader utomlands, som sällan har politisk bakgrund. Grunden för listan över utnämningar är Regeringskansliets årsböcker, kompletterade med Regeringskansliets redovisningar till konstitutionsutskottet och pressmeddelanden.

Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post

Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg, Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden.

Läs mer

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2011:470 Utkom från trycket den 17 maj 2011 utfärdad den 5 maj 2011. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(242) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007 AM0104 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SNS2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Klipp från SNS-året 2007 1 SNS styrelse 2 Vd har ordet 3 SNS forskningsprojekt 4 Ekonomisk politik för tillväxt 6 SNS Arbetsmarknad 12 SNS Medieforum och Demokratiråd

Läs mer

KvalitetsMässan. Konferensprogram. 17 19 november. Svenska Mässan, Göteborg. www.kvalitetsmassan.se

KvalitetsMässan. Konferensprogram. 17 19 november. Svenska Mässan, Göteborg. www.kvalitetsmassan.se KvalitetsMässan Konferensprogram 17 19 november Svenska Mässan, Göteborg www.kvalitetsmassan.se EUROPAS största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling Välkommen till Mer inspiration

Läs mer

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik 2/2012 Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt sid 6 Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik sid 4 Löner Rektorer får i snitt 5,5 procent sid 12 SULF LÖNEBILAGA sid 13 16 LEDARE Utges av: Sveriges

Läs mer

i Sverige Makthavarlistan 2008

i Sverige Makthavarlistan 2008 fokus 14 21 november 2008 Makthavarlistan 2008 Mäktigast i Sverige Kan ekonomerna förändra Sverige mer än politikerna? Vilka har den yttersta makten? Finanskrisen har möblerat om rejält på årets makthavarlista.

Läs mer

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Nu HELA programmet. Kvalitetsmässan 2013. Program. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Nu HELA programmet Kvalitetsmässan 2013 Program 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitetsm Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är

Läs mer

Rekommendationer fr Mediespråkgruppen. Ingressen är den viktigaste delen av artikeln. Den ska väcka läsarens intresse och vara slagkraftig.

Rekommendationer fr Mediespråkgruppen. Ingressen är den viktigaste delen av artikeln. Den ska väcka läsarens intresse och vara slagkraftig. Sida 1 av 85 Välkommen till TT-språket Till nytta för alla som skriver Uppdaterad 2007-12-18 ttspraket@tt.se TT: 08-692 26 00 Innehåll TT-Språket Allmänna skrivråd Välj rätt ord Versal eller gemen? Versal

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

De viktigaste uppgifterna i artikeln måste finnas i ingressen och i de första styckena. Infinitivmärket att försvinner alltför ofta. Det är synd.

De viktigaste uppgifterna i artikeln måste finnas i ingressen och i de första styckena. Infinitivmärket att försvinner alltför ofta. Det är synd. 1 Välkommen till TT-språket Till nytta för alla som skriver Uppdaterad 2004-10-05 ttspraket@ttse TT: 08-692 26 00 Innehåll TT-språket Allmänna skrivråd Välj rätt ord Versal eller gemen? Exempellista Förkortningar

Läs mer

Agenda för hälsa och välstånd Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet

Agenda för hälsa och välstånd Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet Deltagare Johansson Emelie Head of business development Abera Bioscience Hoogstraate Janet Director biovation park Acturum Life Science AB Wennberg Ulrika Konsult Adducam AB Burén Anders Senior counsel

Läs mer

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg

Kvalitetsmässan 2013. Konferensprogram. 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Kvalitetsmässan 2013 Konferensprogram 19 21 november Svenska Mässan, Göteborg Välkommen till Kvalitets Kvalitetsmässan äger rum på Svenska Mässan. Här med det nya tredje hotelltornet som är under byggnation.

Läs mer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 1 Torvild Aakvaag Bjarne Aamodt Olav Aarna Lars-Eric Aaro Kent Abbås Enno Abel Egil Abrahamsen Erik Agerman Gunnar Agfors Carlos Augusto Lira

Läs mer

med hela programmet Foto: Mattias Bardå Kvalitetsmässan 15 17 november Svenska Mässan, Göteborg Foto: Knut Koivisto www.kvalitetsmassan.

med hela programmet Foto: Mattias Bardå Kvalitetsmässan 15 17 november Svenska Mässan, Göteborg Foto: Knut Koivisto www.kvalitetsmassan. programmet med hela Nu Foto: Mattias Bardå Kvalitetsmässan 15 17 november Svenska Mässan, Göteborg Foto: Knut Koivisto www.kvalitetsmassan.se EUROPAS största konferens och fackmässa om verksamhets- och

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik. Carnegie Investment Bank AB

AB Storstockholms Lokaltrafik. Carnegie Investment Bank AB Förnamn Efternamn Företag eller organisation Maria Brenner AB SL Kristin Blixt AB Storstockholms Lokaltrafik Anna-Carin Harling AB Storstockholms Lokaltrafik Henrik Forsberg AB Svensk Exportkredit Tuula

Läs mer

Efternamn Förnamn Organisation Land

Efternamn Förnamn Organisation Land Deltagarförteckning Den 19 februari hade 1 039 personer anmält sig till kongressen Position 2015. Deltagarförteckningen innehåller enbart de som accepterat att deras namn visas i listan på nätet. Efternamn

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer