INTERNATIONELL EKONOMI, 11hp SPREK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELL EKONOMI, 11hp SPREK"

Transkript

1 INTERNATIONELL EKONOMI, 11hp SPREK REVIDERAD (Se rött) Jag har tagit fasta på tidigare utvärderingar (Internationell ekonomi och Makroekonomi) VAR SNÄLL OCH LÄS KURSINFORMATIONEN! Juan Carlos Estibill 1

2 Lärare - Kursansvarig Juan Carlos Estibill Kursperiod Syfte Den studerande skall fördjupa sina kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar inom området internationell ekonomi med syftet att förstå och kunna förklara drivkrafterna till och effekterna av det ekonomiska samspelet mellan olika länder. Beskrivning Kursen är en påbyggnad till tidigare kurser i makro- och mikroekonomi och består av internationell makro- och mikroekonomi samt utvecklingsekonomiska frågor: Teori och politik Innehåll Drivkrafter bakom internationell handel Utrikeshandelns välfärdseffekter Effekter av olika handelshinder Migration och internationella kapitalrörelser Växelkursens bestämningsfaktorer Olika valutasystem Stabiliseringspolitik i en öppen ekonomi Utveckling, ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken (VB) och u-länderna Globalisering Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Här får Du alltid tid för frågor! Föreläsningarna behandlar huvuddelen av kursinnehållet. Du läser på egen hand de delar av kursinnehållet som inte behandlas i föreläsningarna eller övningar. Del I: Internationell mikroekonomi: V 9 12: Kap 1-12 (13-16) Del II: Internationell makroekonomi: V 13-15: Kap 17, 18, 20 Del III: Utvecklingsekonomiska frågor: V 13-15: Kap 11, 19, 22 Övningar ger tillfälle att med hjälp av internationell ekonomis verktyg (begrepp, teorier etc.) öva på att lösa och analysera några utvalda problem. Övningar sker i de tre språkgrupperna. Vid dessa övningstillfällen får först en eller max två presentera sina förslag till lösningar, därefter diskuterar hela gruppen. Detta innebär att varje student måste vara beredd att gå fram till tavlan för att lösa/rita/förklara/analysera den aktuella uppgiften. Lärarens uppgift är att ge återföring på de lösningsförslag ni studenter presenterar. Facit är de svaren som presenteras och kommenteras i varje övningstillfälle. Presentationsteknik: a) Samtliga lösningar presenteras i tydliga och väl genomtänkta OH. PP om och endast om gruppen använder en dator! b) Inga handskrivna OH! c) Dina OH skall kompletteras med muntliga förklaringar, d.v.s. få meningar och främst formler och grafer på Din OH. 2

3 d) Max två studenter presenterar lösningsförslagen. Om inte annat anges. e) Ju bättre förbered Du är desto mer tid för frågor och kommentarer! Presentation av uppgiften/svaret kan oftast göras enligt följande: Se varje uppgift som en mini PM! Steg 1: Börja med att förklara det problem som uppgiften handlar om: Problemformulering. Steg 2: Identifiera de verktyg Du behöver för att lösa/rita/analysera problemet: Teorival. Steg 3: Lös/rita/förklara/analysera uppgiften: Tillämpning av teorier etc. Steg 4: Sammanfattning/Slutsatser + Avslutande kommentarer om uppgiftens relevans för Sveriges ekonomi och för en utvecklingsekonomi (Enligt OECD:s definition, och lista, på utvecklingsländer). Förberedelsetid? Om språkgruppen kommer överens om att arbeta på egen hand med att förbereda de uppgifter som skall behandlas under Övningar Det finns en schemalagd tid där Du och Din språkgrupp kan arbeta på egen hand med att förbereda de uppgifter som skall behandlas i Övningar kontakta mig före kursstart för att boka sal. Frågestund Var och en kan alltid ta tillfälle i akt och ställa frågor, i samband med föreläsningar och övningar. Dessutom finns en schemalagd tid, frågestund, för frågor några dagar före tentamen: Sista Fö. Litteratur 1 Krugman, P. R. & Obstfeld, M. & Melitz, M.J. (2012): International Economics Theory and policy. Pearson. 9e upplagan. Hela, exkl. kap 21. Se Bilaga MyEconLab. Examination Den består av skriftlig tentamen som ger maximalt 60 poäng. För betyget G krävs 33 poäng. För betyget VG krävs 48 poäng. Tentamenstillfällen Se Hemsidan. Schema Se Hemsidan. Välkommen! jc 1 Fortfarande osäkert på vad nationalekonomin handlar om? Läs: Elsässer, B. (2011): Nationalekonomins grunder. SNS. 3

4 BILAGA: ÖVNINGSUPPGIFTER Kommentera alltid varje uppgift med fallet Sverige vs ett annat land: jämför. Data från FACIT PÅ ALLA FRÅGOR FINNS PRAKTISK TAGET I BOKEN OCH PÅ TAVLAN/OH DEL I: MIKRO TEMA: RICARDOS HANDELSTEORI: (Först arbetar vi i generella, abstrakta termer och sedan med hjälp av ett numeriskt exempel) 1 Förklara i generella termer Ricardos handelsteori i en tabell (se Tabell 3-2 som exempel på hur tabellen ska se ut): antaganden och huvudbegrepp. Inga grafer och inget numeriskt exempel. 2 Som ovan men enbart med hjälp av relevanta grafer: huvudbegrepp: produktionsmöjlighetskurva, också kallad transformationskurva, partiell jämviktsanalys, allmän jämviktsanalys, relativ efterfrågan och relativt utbud. 3 Förklara nu med hjälp av ett numeriskt exempel Ricardos handelsteori (Var snäll och välj inte de som finns i boken!): tabell och grafer Kan båda länder samtidigt vinna på handel? Förklara med hjälp av relevant graf och olikheter. Hur kommer handelsmönstret att se ut om länderna handlar med varandra? 3.2. Inom vilket intervall kommer relativpriset på världsmarknaden att ligga i Ditt ex.? Använd även relevant graf och olikheter Vad kan Du säga om ländernas relativa löner? TEMA: SPECIFIK FAKTORS MODELL OCH INKOMSTFÖRDELNING 4 Förklara stegvis och med hjälp av Figure 4-3 modellens transformationskurva: antaganden, samband, huvudbegrepp. Välj ett scenario för att tillämpa modellen. 5 Förklara stegvis och med hjälp av relevant graf hur modellen kan användas för att bestämma allokering av arbetskraft. Välj ett scenario för att tillämpa modellen. 6 Förklara stegvis och med hjälp av relevant graf hur modellen kan användas för att förklara sambandet mellan transformationskurvan och relativpriset. Välj ett scenario för att tillämpa modellen. 7 Förklara stegvis och med hjälp av relevant graf hur modellen kan användas för att förklara sambandet mellan RS och RD. Vad händer med det relativa utbudet och efterfrågan samt relativpriset om vi inför RS WORLD? Vilka vinner och vilka förlorar? Varför? 8 Förklara stegvis och med hjälp av relevant graf hur modellen kan användas för att förklara internationell arbetskraft rörlighet. Välj ett scenario för att tillämpa modellen. 4

5 TEMA: HECKSCHER OHLIN HANDELSTEORI: Antaganden och huvudbegrepp: transformationskurva och relativpris. Ingen utrikeshandel. 10 Inför utrikeshandel: antaganden, huvudbegrepp och slutsatser. Vilken information fattas för att dra slutgiltiga slutsatser om utrikeshandels möjligheter och sammansättning? 11 Förklara Leontief paradox. TEMA: STANDARD MODELLEN 12 Förklara den s.k. standardmodellen: antaganden och huvudbegrepp: transformationskurvor, relativpris, indifferenskurvor, RS, RD RS WORLD. Arbeta med Figure Kommentera med hjälp av Figure 6-5 följande påstående: Ju mer olika två länder är med avseende på den relativa tillgången på produktionsfaktorer, desto högre grad av specialisering kommer en introduktion av handel mellan de båda länderna att leda till, förutsatt att konsumenterna i de båda länderna har samma smak. 14 Vad menas med: Biased growth, export biased growth, import biased growth och immiserizing growth? 15 Hur påverkas RS och RD om vi inför en tullavgift, alt en exportsubvention? TEMA: STORDRIFTFÖRDELAR OCH INTERNATIONELL PRODUKTIONSALLOKERING 16 Förklara med hjälp av ett numeriskt exempel vad som menas med interna respektive externa stordriftfördelar. 17 Vilka effekter på utrikeshandel medför stordriftfördelar? Arbeta med hjälp av Figure 7-2, 7-3, 7-4 och Vad menas med The learning curve? TEMA: FÖRETAG I GLOBALA EKONOMIN 19 Förklara med hjälp av det numeriska exempel som finns på ss hur monopolitisk konkurrens påverkar utrikeshandelsvillkoren. 20 Handel påverkar företag och utfallet blir att några vinner, andra förlorar. Diskutera påståendet med hjälp av Figure Vad menas med: a) Dumping? Använd Figure 8-8. b) Utländska direkta investeringar? Horisontell respektive vertikal FDI, vad är det? c) Outsourcing, vad är det? TEMA: UTRIKESHANDELSPOLTIK 22 Förklara med hjälp av relevanta grafer hur importkvoter påverkar utrikeshandelsvillkoren. 5

6 23 Förklara med hjälp av relevanta begrepp och grafer importkvoters samhällsekonomiska kostnader och intäkter. 24 Förklara med hjälp av relevanta grafer hur exportsubventioner påverkar utrikeshandelsvillkoren. TEMA: DEBATT: UTRIKESHANDELSPOLTIK: POLITISK EKONOMI OCH KONTROVERSER 25 Två grupper, för respektive mot, bestående av 3 studenter per grupp debatterar. (Kap 10, 12) TEMA: FINANSMARKNADER: VALUTA- OCH PENNINGMARKNAD 26 Förklara med hjälp av relevanta ekvationer, funktioner och grafer jämviktsvillkor i valutamarknad respektive penningmarknad. 27 Anta en permanent ökning av M s. Förklara med hjälp av relevanta samband och grafer vad som händer med E respektive R på i) kort sikt, och ii) lång sikt. TEMA: PRISNIVÅER OCH VÄXELKURS PÅ LÅNG SIKT 28 Presentera och kommentera medhjälp av ett numeriskt exempel begreppen Lagen om det unika priset och Köpkraftparitet. 29 Vilka är den reala växelkursens långsiktiga bestämningsfaktorer? Börja svaret med att förklara med hjälp av ett numeriskt exempel skillnaden mellan nominell och real växelkurs. TEMA: PRODUKTION OCH VÄXELKURS PÅ KORT SIKT 30 Förklara hur DD-samband och kurvan bildas. Diskutera två orsaker som förklarar varför kurvan försjukts. 31 Förklara hur AA-samband och kurvan bildas. Diskutera två orsaker som förklarar varför kurvan försjukts. 32 Förklara, rita och kommentera jämvikten i AADD modellen. Utgå från följande scenario: Vid utgångsläget befinner sig ekonomin under AA kurvan och över DD kurva. 33 Diskutera med hjälp av ett exempel hur temporära respektive permanenta finans- respektive penningpolitiska beslut påverkar E och Y. (TEMA FASTA VÄXELKURSER UTGÅR) TEMA: DEBATT: OPTIMALA VALUTAOMRÅDEN OCH EUROOMRÅDET 34 Två grupper, för respektive mot, bestående av 3 studenter per grupp debatterar. 6

7 How to Register and Enroll in Your MyEconLab Course Welcome to MyEconLab! Your instructor has set up a MyEconLab course for you. Textbook: Krugman/Obstfeld/Melitz: International Economics 9e, Global Edition Course Name: Internationell ekonomi spring 2012 Course ID: XL0V-D10G-301Z-5FO2 To join your instructor's course, please complete the following two steps: 1. Register for MyEconLab 2. Enroll in your instructor's course To register, you will need: 1. A valid address. 2. The access code that came with your MyEconLab Kit or a credit card or Pay Pal account if you wish to purchase access online. 3. The Course ID listed above. Please Note: If you have an Access Kit that came with your book or that you purchased separately, the instructions may be different than what you are reading here. Please disregard those instructions and follow the steps below. The code in your kit is still valid for the version of MyEconLab that your instructor is using. Step 1: Register for MyEconLab 1. Go to and click the Student button, in the Register section. 2. Enter your Course ID: XL0V-D10G-301Z-5FO2 3. Choose to register an access code or to buy access. 4. Follow the instructions to set up your login and password for your course. Step 2: Enroll in your instructor's course 1. Login to MyEconLab at with your newly created Login Name and Password 2. Enter your course ID: XL0V-D10G-301Z-5FO2. If you purchased access, visit the Student Center inside your Instructor's Course for additional purchase options. Note: If you are taking two MyEconLab courses simultaneously you will need two separate login accounts. Need Help? For assistance, please visit 7

8 Krugman & Obstfeld & Melitz International Economics 9 th global edition Comes with access to MyEconLab at ISBN In order to register you need: address, access code from the book and CourseID: XL0V-D10G-301Z-5FO2 8

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld

Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld Ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i en global värld Nationalekonomi III, Självständigt arbete 15 hp Våren 2014 Författare: Sara Abrahamsson Handledare:

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

Globalisering hot eller räddning för jobben?

Globalisering hot eller räddning för jobben? Globalisering hot eller räddning för jobben? Lars Calmfors* Institutet för internationell ekonomi Stockholms universitet * Rapporten bygger delvis på mitt bidrag till 2008 års EEAG-rapport om den europeiska

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Utlandshandel för Svenska småföretag - med eller utan euro

Utlandshandel för Svenska småföretag - med eller utan euro Örebro Universitet Handelshögskolan C-uppsats i Företagsekonomi Handledare: Eva Gyllenstrand Examinator: Stig Andersson Vårterminen 2010 Utlandshandel för Svenska småföretag - med eller utan euro Författare:

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Att mäta välfärd och hållbar utveckling

Att mäta välfärd och hållbar utveckling Att mäta välfärd och hållbar utveckling gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler Chuan-Zhong Li & Karl-Gustaf Löfgren Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2010:3 Finansdepartementet

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Presentationsteknik. EG2205 Föreläsning 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Presentationsteknik. EG2205 Föreläsning 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin Presentationsteknik EG25 Föreläsning 4, vårterminen 15 Mikael Amelin 1 Kursmål Ge en kort muntlig presentation av lösningen till ett problem inom drift och planering av elproduktion. 2 Bakgrund Enligt

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 166. Tjänstepensionens värde En riskjusterad jämförelse av avkastningen

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 166. Tjänstepensionens värde En riskjusterad jämförelse av avkastningen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 166 Tjänstepensionens värde En riskjusterad jämförelse av

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Företagsvärdering. Värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Niclas Lekander Johan Bergling.

Företagsvärdering. Värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch. Niclas Lekander Johan Bergling. Niclas Lekander Johan Bergling Företagsvärdering Värdering av ett företag som verkar inom en turbulent bransch En intervjustudie Business valuation -Valuation of a company operating in a turbulent industry

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

företagaren LÄRARHANDLEDNING sanningens minuter... Arne Söderbom Svante Leijon företagaren sanningens minuter... Arne Söderbom & Svante Leijon

företagaren LÄRARHANDLEDNING sanningens minuter... Arne Söderbom Svante Leijon företagaren sanningens minuter... Arne Söderbom & Svante Leijon C Logotyp CMYK, Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12) Rektanglar 85 % av Pantone 200 C, (= 0, 85%, 53,55%, 10,2%) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C LÄRARHANDLEDNING och ta del av verklighetens

Läs mer

Working Paper Valutaregleringen och direkta investeringar. Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Working Paper Valutaregleringen och direkta investeringar. Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Swedenborg,

Läs mer