Enkelt är effektivt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkelt är effektivt!"

Transkript

1 Halvårsrapport Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan Fonder Foto: Davd Lescano. Motv: Hovs Hallar, Skåne

2 2 3 Vår nvesterngsflosof Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Kvtton på att det fungerar är att v över åren erhållt ett flertal prser för vår förvaltnng bl a som Årets Stjärnförvaltare, Årets Svergefond, Läsarnas Favort, Årets Lågrskfond och Årets Fondbolag. Genom att fokusera på att nvestera bolag som v anser är mer värda än vad som syns aktekursen har v genom åren skapat bra avkastnng våra fonder. Enkelt är verklgen effektvt! En trygg plats för tllväxt Spltan Fonder startades år 2002 med 10 kunder som tllsammans placerade 10 mljoner kronor två fonder. Drvkraften tll att starta ett nytt fondbolag var vljan att ge Sverges fondsparare ett bättre alternatv. Stolta kan v nu konstatera att det är fler och fler som vll spara rktgt bra fonder med nrktnng på Sverge både vad gäller akte- och räntemarknaden. Det tllsammans med våra under åren uppnådda förvaltnngsresultat och erhållna utmärkelser bdrar säkert tll att v fortsätter att växa. Vd halvårsskftet år passerade v 10 mljarder kronor förvaltat kaptal och hade över sparare. Extra stolta är v över att v år 2012 blev utsedda tll Årets Fondbolag av Prvata Affärer. Motverngen löd: Detta fondbolag står på spararnas sda med spännande utbud, enkelhet och sunt förnuft. Aktv förvaltnng - på rktgt Idag erbjuder v fyra aktvt förvaltade Svergefonder - Spltan Aktefond Stabl, Spltan Aktefond Sverge, Spltan Aktefond Dalarna och Spltan Aktefond Småland. Dessutom har v en smart och passvt förvaltad aktefond, Spltan Aktefond Investmentbolag en nystartad aktvt förvaltad räntefond Spltan Högräntefond och en mycket prsvärd räntefond Spltan Räntefond Sverge. Fokus på bolag - nte på aktekurser Gemensamt för fonderna är en nvesterngsflosof som baseras på fundamental analys och vkten av att verklgen förstå sg på de bolag som v nvesterar. Det är vktgt att komma håg att akter utgör en del av ett bolag. V erbjuder aktvt förvaltade fonder som bortser från olka akters ndexvkt. Istället nvesterar v enlgt vår egen övertygelse. V nvesterar huvudsaklgen företag som går med vnst, kan uppvsa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelnng. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast även bra aktenvesterngar - både dålga och bra tder. Vår nvesterngsflosof har vart Aktv förvaltnng; fokus på bolag stället för aktekurser och sunt förnuft framför fnansella teorer, det är kärnan vår nvesterngsflosof. Det är utgångspunkten för all förvaltnng på Spltan Fonder. På blden Pär Andersson och Erk Brändström. densamma sedan starten 2002 och kvtto på att den verklgen fungerar är framförallt uppnådda goda förvaltnngsresultat. Sunt förnuft fungerar När v på Spltan Fonder säger att enkelt är effektvt menar v att v nte försöker krångla tll det onödan. Tllsammans har v på fondbolaget uppemot års erfarenhet av fnansmarknaderna och många års högskolestuder nom ämnen som portföljförvaltnng och fnansell teor. Ju mer v har lärt oss desto mer skeptska har v blvt tll fnansella teorer. Istället har sunt förnuft blvt vår ledstjärna. Dessutom är det värt att nämna att rsk för oss på Spltan Fonder är detsamma som att välja fel bolag, nte att gå sämre än ett ndex. Självklart sparar v våra egna fonder. V har valt väg. Gör det du också! Välj Spltan Fonder för dtt fondsparande. Välkommen som sparare Spltan Fonder! Spltan fonder förvaltar sju olka fonder: Aktv akteförvaltnng: Spltan Aktefond Stabl Spltan Aktefond Sverge Spltan Aktefond Dalarna Spltan Aktefond Småland PS 1 Läs mer om hur fonderna har utvecklats på följande sdor eller besök vår hemsda där förutom aktuella nyheter, blanketter mm även samtlga rapporter alltd fnns tllgänglga. Där kan du också logga n och se dtt sparande! PS 2 Är du ännu nte sparare hos oss? Starta eller höj dtt månadssparande. V på Spltan Fonder är övertygade om att det bästa sparandet, när det gäller aktefonder, är att månadsspara. Det är enkelt att komma gång på sdan 11 och 12 httar du all nfo du behöver. Varför Spltan Fonder? Aktv förvaltnng på rktgt V styrs nte av ndex eller branschndelnngar Fokus på bolag och nte på aktekurser Investerar efter egen övertygelse Sunt förnuft fungerar Passv akteförvaltnng: Spltan Aktefond Investmentbolag Prsvärd ränteförvaltnng: Spltan Räntefond Sverge Spltan Högräntefond VD har ordet Starkt första halvår trots utmanande omvärld och välkomna alla nya sparare! Bra första halvlek. Även om omvärlden var ovanlgt osäker under nlednngen på 2014 och v stötte på ett par gupp på vägen kan v konstatera att första halvåret var bra både på börsen och för våra fonder. V kan även konstatera att det världsomspännande och ntensva arbetet för att stmulera den ekonomska tllväxten fortsätter med oförmnskad styrka. Många utmanngar kvarstår men lksom tdgare är det vktgt att sklja på världsekonom och ensklda bolag. Det fnns fortsatt många bolag som går rktgt bra alldeles oavsett den allmänna ekonomska utvecklngen. Lägg tll, en för flera bolag, rmlg värderng och fortsatt låga räntor så kvarstår de grundläggande förutsättnngarna för att även helåret 2014 ska kunna bl ett rktgt bra aktespararår. Men räkna med att v även framöver kan stöta på ett par gupp på vägen. Det kan då vara tryggt att veta att vår förvaltnngsflosof, vlken vart densamma sedan starten 2002, fungerar både ned- och uppgång. Stolt konstaterar v att det är fler och fler som vll spara rktgt bra fonder med nrktnng på den svenska akte- och räntemarknaden. Det, tllsammans med våra under åren uppnådda förvaltnngsresultat och erhållna utmärkelser, bdrar säkert tll att v fortsätter att växa. V nledde året med drygt 6,5 mljarder kronor under förvaltnng för att vd halvårsskftet ha passerat 10 mljarder. Tllsammans är v nu fler än sparare Spltans Fonder. Fantastskt! Välkomna alla nya sparare och ett stort tack tll er alla som sparar med oss sedan tdgare! Enkelt är effektvt även 2014! Av våra aktvt förvaltade aktefonder lgger Aktefond Småland topp följd av Aktefond Sverge, Aktefond Dalarna och den flerfaldgt medaljprydda Aktefond Stabl. Vår passvt förvaltade Aktefond Investmentbolag fortsätter att överträffa ndex. Vår nya räntefond Spltan Högräntefond har rönt stort ntresse och kompletterar vårt fondutbud väl som ett mellanrskalternatv under devsen: Bättre än banken säkrare än börsen! Fnns nu även med nom PPM - läs mer på sd 10. Avslutnngsvs fortsätter vår prsbelönta Räntefond Sverge att leverera bra avkastnng tll låg rsk och är fortsatt bäst på fem år av alla de 40- tal svenska korträntefonder som fnns! I början på 2014 fck v för andra året rad utmärkelsen läsarnas val av Prvata Affärer för vår Investmentbolagsfond och nu jun uppmärksammades Aktefond Småland av Lpper Fund Awards med utmärkelsen Top Perfomer på 3 år klassen för svenska aktefonder bäst klassen helt enkelt! Jag vll här rkta ett specellt tack tll Investment AB Chffonjén och dess nätverk. Detta småländska grundarnätverk var s första andelsägare och tack vare deras framsynthet kombnerat med skcklg förvaltnng kan v dag alla tllsammans glädjas åt Spltan Aktefond Smålands framgångar. Både över tden uppnådd avkastnng och erhållna utmärkelser är för oss kvtton på att vår förvaltnngsflosof fungerar. Enkelt är verklgen effektvt! Halvårsrapport/fondrapporter och saldobesked I denna Halvårsrapport för 2014 kan du läsa mer om utvecklngen för alla våra fonder. Saldobesked skckas tll alla drektsparare. Förutom aktuella nyheter, blanketter mm fnns samtlga rapporter alltd tllgänglga på vår hemsda: där du även kan logga n och se dtt sparande! Träffa oss på vår Svergeturné! Tack för förtroendet att v får förvalta dtt kaptal. Ingen kan garantera något för framtden, däremot kan v garantera att v gör allt för att våra fonder även fortsatt skall ge en långsktgt god avkastnng. Svergeturnén fortsätter och så här långt år har v vart på nte mndre än drygt 40 sparträffar runtom Sverge. Håll utkk på så vet du när v har en sparträff nära dg. Du är alltd välkommen att ta kontakt med oss på tel: eller va e-post: Med vänlga hälsnngar Erk Brändström VD Innehållsförtecknng: Spltan Aktefond Stabl Spltan Aktefond Sverge Spltan Aktefond Dalarna Spltan Aktefond Småland Spltan Aktefond Investmentbolag Spltan Räntefond Sverge Spltan Högräntefond Det här är Spltan Fonder Spara Tryggt och Enkelt Senaste Nytt på Sd På vår hemsda fnns alltd senaste nytt om våra fonder och om vad som händer på Spltan Fonder. Följ också gärna Nklas Larsson på Välkomstpresent tll alla drektsparare Alla drektsparare våra fonder får boken Så här kan alla svenskar bl mljonärer välkomstpresent. I boken får du konkreta förslag för att kunna bygga upp ett kaptal och dessutom möjlghet att lära dg mer om de fnansella marknaderna. Boken är lätt att läsa och enkel att förstå och hjälper dg att välja rätt bland utbudet av fnansella produkter. Boken har sålt över 000 exemplar och författare är Per H Börjesson, ordförande Spltan Fonder.

3 4 5 Aktvt förvaltad aktefond: Aktvt förvaltad aktefond: Spltan Aktefond Stabl Aktvt förvaltad fond som nvesterar stabla bolag, nvestmentbolag och absolutavkastande tllgångar för att över tden uppnå en stabl postv avkastnng (7 % per år). Ett bra bassparande. Aktefond Stabl Mål 7 % YTD +9,0 +3,4 +9,6 1 År +30,2 +7,0 +28,5 3 År ,5 +42,4 5 År ,3 +120,7 ( ) +339,3 +119,0 +310,7 Spltan Aktefond Sverge Spltan Aktefond Sverge är en aktvt förvaltad fond som placerar oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvkt lägger v på analys och bedömnng av det ensklda företagets affärsdé, företagslednng och långsktga framtdsutskter. Målsättnngen är att s utvecklng över tden skall överträffa Stockholmsbörsen. Aktefond Sverge YTD +11,4 +9,6 1 År +32,8 +28,5 3 År +45,5 +42,4 5 År +163,9 +120,7 ( ) +373,4 +310,7 Bra första halvlek trots osäker omvärld. Vår portfölj av välskötta bolag fortsätter envst att kämpa på och gör stt jobb. Fonden steg med 5,8 % under kvartalet och är sedan årsskftet upp med 9,0 %. Sedan start är uppgången hela +339 %, vlket motsvarar en genomsnttlg årsavkastnng på godkända +13,6 % och det dessutom tll en fortsatt låg rsk. Portföljfördelnngen ger motståndskraft vd nedgång och bra bolag ger god avkastnng vd uppgång. Spltan Aktefond Stabl har den bästa rskjusterade avkastnngen på 10 år av samtlga svenska aktefonder sn kategor. Sammantaget gör det att jag fortsatt är mycket trygg med s långsktga strateg både vad gäller portföljfördelnng och att nvestera stabla kvaltetsbolag. Inflöde av nytt kaptal tll från nya sparare (välkomna!) och genom erhållna utdelnngar har jag tagt vara på genom att öka flertalet av våra kvaltetsbolag. Köp har främst gjorts H&M, Hexpol, ICA Gruppen och SCA. Helt nytt bolag är BllerudKorsnäs som är nne en process att öka stt förädlngsvärde (ökade margnaler) och med skftet från skogsbolag tll ett högförädlande förpacknngsbolag nrktat på konsumentsektorn, vlket ger förutsättnngar för en omvärderng (läs uppvärderng) av bolaget. Under kvartalet skalade jag av på nnehaven Investor, Lundbergs och Nbe som efter kursuppgång vägde väl tungt portföljen. Avslutnngsvs har jag efter vårens kursrusnng sålt resterande del av nnehavet Avanza. De av våra nnehav som bdrog mest tll kvartalets postva utvecklng var Nbe (+26 %), Knnevk (+19%) och G & L Bejer (+17 %). Även bl a AarhusKarlshamn, H&M, Hexpol, Investor och Lundbergs bdrog tll kvartalets uppgång. Stablt och uthållgt V har en välbalanserad portfölj med delägande välskötta bolag med starka balansräknngar, med produkter och tjänster som behövs oavsett konjunktur, med god ntjänng och därmed förmågan att kunna dela ut pengar tll akteägarna. Det gör att jag känner mg trygg med våra nnehav även om och när omvärlden är osäker. Fondens utvecklng sedan start talar för att jag skall hålla fast vd urvalskrterer, nvesterngsstrateg och portföljfördelnng. Jag fortsätter att fokusera på att htta värde tll ett lågt prs. Sammantaget gör det att jag ser fortsatt postvt på s förmåga att långsktgt erbjuda en stabl och postv avkastnng. Erk Brändström, PS. Fonden, som är flerfaldgt prsbelönt över åren (bl a av DI/Mornngstar, Ctywre och Prvata Affärer), lyfts ofta fram som en toppfond på lång skt baserat på det faktum att Spltan Aktefond Stabl är en av alla de svenska aktefonder som har uppvsat lägst rsk. På 10 år har den bästa rskjusterade avkastnngen av samtlga svenska aktefonder sn kategor. Bäst klassen! Låg rsk och långsktgt gnetande gör Aktefond Stabl tll en vnnare längden. Prvata Affärer både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: Under årets första kvartal steg Aktefond sonblar och lätta kommersella fordon) Sverge med 5,1 %, vlket var 0,8 procentenheter som genererar mycket god lönsamhet för bättre än Stockholmsbörsen som närvarande. Dessutom har Fnnveden- 250 steg med ca 4,3 % under motsvarande Bulten under kvartalet avyttrat dvsonen 200 perod. Tack vare den goda utvecklngen Fnnveden Metal Structures, vlket nnebär en renodlng av företaget som nu 50 under andra kvartalet är upp drygt 11 % httlls år, vlket är bättre än Stockholmsbörsen. framöver helt kommer fokusera sg på Sedan start har Aktefond fästelement. Under kvartalet har jag vare Sverge genomsntt levererat en avkastnng sg nvesterat något nytt bolag eller avyttrat något. på +1 % per år. Detta motsvarar en totalavkastnng på +373 %, vlket är hela 63 pro- centenheter bättre än jämförelsendex! Investerngsflosofn lgger fast! Indutrade 6,3 Jag är tllfreds med Aktefond Sverges Lundbergföretagen B 6,2 utvecklng under årets andra kvartal och Investor A 6,0 Det bolag som gått allra bäst under kvartalet känner mg trygg med s nnehav. Nbe B Hennes & Maurtz B 5,1 5,1 är Fortnox med en uppgång på +39 %. Fortnox fortsätter att växa samtdgt som Jag kommer fortsätta på den nslagna vägen - dvs att söka undervärderade Unbet Group SDB 4,6 lönsamheten förbättras markant. Fler och kvaltetsbolag att nvestera. Placerngsflosofn är - som n vet - att över tden Alfa Laval fler företag väljer molnbaserade lösnngar för att sköta sn admnstraton, vlket är det värdet på bolagen som avgör dess ICA Latour Investment B Knnevk B 3,9 gvetvs gynnar ett företag som Fortnox. prs - nte tvärtom! Ibland sker det felprssättnngar på aktemarknaden och Därutöver har även Nbe (+26 %) samt JM (+17 %) presterat väldgt bra. Förutom en det är då man ska ta tllfället akt och öka stark kvartalsrapport av Nbe för det första kvartalet så annonserade bolaget även felaktgt. Jag är övertygad om att denna de bolag som aktemarknaden prssätter Aktefond, dversferad ett förvärv av en amerkansk konkurrent nvesterngsstrateg även framledes kommer härom veckan, vlket mottogs väl av aktemarknaden. att löna sg. Detta, kombnaton Den goda utvecklngen med långsktghet, uthållghet och tålamod, JM förklaras tll stor del av den starka ger goda förutsättnngar för Akte- bostadsmarknaden framförallt Stockholmsregonen. fond Sverge att även fortsättnngsvs Av de större nnehaven skapa god avkastnng för andelsägarna. utmärker sg Intrum Justta med +13 %. Förvaltnngsmål: Stabl utveckl. (7 %/år) Startdatum: NAV : 385,38 kr Jämförelsendex: Bankgro: ISIN: SE Erk Brändström Kursnoterng: Daglgen Fast arvode: 1,5 % / år (0 % n- /utavg.) PPM-nr: Det är också glädjande att notera att Bufab samt FnnvedenBulten båda nya nvesterngar under förra kvartalet har gått väldgt bra under peroden med uppgångar på ca % vardera. Båda bolagens rapporter för årets första kvartal vsade på en konjunkturell återhämtnng! Bufab fortsätter att gynnas av den strukturella trenden att tllverknngsndustrn vll mnska antalet underleverantörer. Vad gäller FnnvedenBulten så är det framförallt en mycket god efterfrågan nom segmentet lätta fordon (per- Pär Andersson, både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: Autolv SDB Intrum Justta Hexagon B Hexpol B Axs Nbe B JM Bufab Holdng Investor B AarhusKarlshamn 6,1 6,0 5,9 5,7 5,3 4,6 3,8 Aktefond, Sverge Förvaltnngsmål: Bättre än Sthlm-börsen Startdatum: NAV : 387,86 kr Jämförelsendex: Bankgro: ISIN: SE Pär Andersson Kursnoterng: Daglgen Fast arvode: 1,5 % / år (0 % n- /utavg.) PPM-nr:

4 6 7 Aktvt förvaltad aktefond: Aktvt förvaltad aktefond: Spltan Aktefond Dalarna Spltan Aktefond Dalarna är en aktvt förvaltad fond med fokus på placerngar Dalaregonen. Placerngar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvkt läggs på analysen och bedömnngen av det ensklda företagets affärsdé, företagslednng och långsktga framtdsutskter. Fonden kan även nvestera onoterade akter där bolagen har stt säte Dalarna. Aktefond Dalarna YTD +9,9 +9,6 1 År +29,0 +28,5 3 År +29,1 +42,4 5 År +99,8 +120,7 ( ) +52,1 +63,4 Spltan Aktefond Småland Spltan Aktefond Småland är en aktvt förvaltad fond med fokus på placerngar Smålandsregonen. Placerngar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvkt läggs på analysen och bedömnngen av det ensklda företagets affärsdé, företagslednng och långsktga framtdsutskter. Fonden kan även nvestera onoterade akter där bolagen har stt säte Småland. Aktefond Småland YTD +18,5 +9,6 1 År +43,1 +28,5 3 År +61,9 +42,4 5 År +165,6 +120,7 ( ) +,5 +92,1 Aktefond Dalarna levererade en uppgång på 5,4 % under årets andra kvartal, vlket var hela 1,1 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens avkastnng. Tack vare den goda utvecklngen under andra kvartalet är upp ca 10 % httlls år, vlket är bättre än Stockholmsbörsen. Sedan start har gått upp med drygt 52 %. Målet är att 50 % av bolagen ska ha anknytnng tll Dalaregonen, varav upp tll 10 procentenheter onoterade bolag med säte Dalarna. Resterande ca 50 % utgör så kallad stockpckng, det vll säga ensklda val av bolag på Stockholmsbörsen. I kategorn Dalaföretag ngår följande företag: ABB, Bahnhof, Bolden, Clas Ohlson, Dala Energ, Dös, LC Tec Holdng, Sandvk, Scandbook, Skstar, SSAB, Stora Enso samt Trona. De bolag - vad gäller de större regonala nnehaven - som gck bäst under kvartalet var SSAB (+24 %). SSAB är ett s k tdgt cyklskt bolag och bolagets rapport för årets första kvartal kunde man utläsa att det ser något bättre ut vad gäller den europeska stålkonjunkturen. Även Dös - vlket också är ett stort nnehav Aktefond Dalarna - bdrog tll s goda utvecklng under kvartalet med en uppgång på ca 9 %. Bäst bland de ckeregonala nnehaven utmärker sg Fortnox med +39 % samt Nbe med +26 % - båda två mycket välskötta kvaltetsbolag. V har nte avyttrat eller nvesterat något nytt nnehav under peroden. V är - som n vet - övertygade om att över tden är det värdet som bestämmer prset. Under årets första kvartal så anser aktemarknaden uppenbarlgen att värdet på dessa bolag är lägre än vad v anser. Från td tll annan ser v dessa fel prssättnngar men på lång skt brukar värderngsgapet mellan prs och underlggande värde normalseras. När detta sker bedömer v att det bör få en postv effekt för Aktefond Dalarna. Stor potental! Enlgt vår bedömnng är uppsdan Aktefond Dalarna fortfarande mycket stor. Förutom SSABs mycket goda utvecklng under kvartalet så fnns det betydande potental övrga större regonala nnehav såsom Sandvk, Bolden, ABB samt Clas Ohlson. Störst potental bland de ckeregonala bolagen ser v Axs och Volvo. Som v har påpekat tdgare så uppstår det från td tll annan dfferenser mellan ett bolags värde och dess prs, vlket oftast skapar en bra möjlghet att köpa kvaltetsbolag bllgt. Genom att vara långsktg, uthållg samt ha tålamod skapar man - enlgt vår syn - bäst möjlgheter att htta bolag vars värde överstger dess prs. Investerngsflosofn lgger fast! Som v tdgare har nämnt så bedömer v att potentalen Aktefond Dalarna är stor och v kommer fortsätta på den nslagna vägen - dvs att söka undervärderade kvaltetsbolag att nvestera. Denna strateg har de facto gett utdelnng under årets andra kvartal vlket gör att v stärks vår bedömnng att Aktefond Dalarna har förutsättnngar att skapa god avkastnng för andelsägarna. Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv, både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: Dös Fastgheter SSAB A Clas Ohlson B Skstar B Sandvk ABB LTD Bahnhof B Bolden Autolv SDB Stora Enso R Aktefond, regonal Förvaltnngsmål: Bättre än Sthlm-börsen Startdatum: NAV : 136,28 kr Jämförelsendex: Bankgro: ISIN: SE Pär Andersson 7,1 7,1 6,6 5,7 5,4 5,2 4,3 Kursnoterng: Daglgen Fast arvode: 1,5 %/år (0 % n- /utavg.) PPM-nr: Under andra kvartalet steg Aktefond Småland med 7,2 %, vlket var fantastska 2,9 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen! Tack vare den goda utvecklngen under andra kvartalet är upp ca 19 % httlls år, vlket är betydlgt bättre än Stockholmsbörsen. Sedan start har gått upp med ca 151 %, vlket är hela 58 procentenheter bättre än jämförelsendex. Placerngsnrktnngen på är ca 60 % utvalda bolag med anknytnng tll Smålandsregonen, varav upp tll 10 procentenheter onoterade bolag med säte Småland. Resterande ca 40 % utgör så kallad stockpckng, det vll säga ensklda val av bolag på Stockholmsbörsen. I kategorn Småländska företag ngår följande företag: Ages Industr, Bergs Tmber, Bufab, Elajo, Electra, Fagerhult, FnnvedenBulten, Fortnox, Garpco, Hexpol, Husqvarna, Itab Shop Concept, JLT, Kabe, Lammhult Desgn Group, New Wave Group, Nbe, OEM, Proflgruppen, Rejlers, SensysTraffc samt Xano Industrer Under årets andra kvartal var, när det gäller de regonala bolagen, Fortnox samt Itab Shop Concept som utvecklades bäst, med en uppgång på ca % vardera. Övrga regonala bolag som har gått mycket bra under kvartalet är Fagerhult (+29 %) samt Nbe (+26 %). Bland de cke-regonala nnehaven utmärker sg Intrum Justta (+13 %) mest. V har nvesterat ett nytt regonalt bolag under kvartalet då Xano Industrer delade ut affärsområdet Precson Components tll akteägarna. Affärsområdet bytte namn tll Ages Industr och noterades på Frst North. Bolaget sysslar med skärande bearbetnng och pressgjutnng av metallkomponenter (främst alumnum). Kunderna fnns framförallt nom fordonsndustrn. En stark trend fordonsndustrn är att mnska vkten på fordonen för att sänka bränsleförbruknngen och koldoxdutsläppen, vlket gynnar Ages Industr. V har också nvesterat BllerudKorsnäs som efter förvärvet av Korsnäs har ökat sn exponerng av förpacknngar mot konsumentsektorn från 59 % tll 75 % vlket, allt annat lka, ger högre margnal, som sn tur bör leda tll en högre värderng av bolaget. Småländska bolag överträffar börsen! V är väldgt tllfreds med Aktefond Smålands utvecklng under det andra kvartalet. Det är mycket glädjande att se att så många småländska bolag utvecklas så väl. V kommer fortsätta på den nslagna vägen, dvs att söka undervärderade kvaltetsbolag att nvestera, vlket ger bra förutsättnngar för Aktefond Småland att även fortsättnngsvs skapa god avkastnng för andelsägarna. Utmärkelse tll Aktefond Småland! V är väldgt glada över att Aktefond Småland har blvt utsedd tll Bästa Svergefond av det nternatonella fondanalysföretaget Lpper. Pär Andersson & Jörgen Wärmlöv, Aktefond Småland fck under våren prs som Top Performer på 3 år klassen för svenska aktefonder av Lpper Fund Awards. både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: Bufab Holdng FnnvedenBulten Nbe B Hexpol B New Wave Group B Husqvarna B Bllerud Elekta B Hennes & Maurtz B Swedbank A Aktefond, regonal Förvaltnngsmål: Bättre än Sthlm-börsen Startdatum: NAV : 239,30 kr Jämförelsendex: Bankgro: ISIN: SE Pär Andersson 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 4,5 Kursnoterng: Daglgen Fast arvode: 1,5 % / år (0 % n / ut avg.) PPM-nr:

5 8 9 Passvt förvaltad aktefond: Prsvärd räntefond: Spltan Aktefond Investmentbolag Spltan Aktefond Investmentbolag placerar en koncentrerad portfölj av svenska nvestmentbolag. Fonden är ett bra alternatv tll att nvestera en tradtonell ndexfond. Förvaltnngen är passv vlket möjlggör en mycket låg avgft. Aktefond Investmentbolag YTD +13,4 +9,6 1 År +36,6 +28,5 3 År År - - ( ) +99,9 +65,4 Spltan Räntefond Sverge Spltan Räntefond Sverge placerar räntebärande fondpapper och pennngmarknadsnstrument utfärdade svenska kronor. Den genomsnttlga räntelöptden för placerngarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maxmalt ett år. Räntefond SSVX Sverge YTD +1,55 +0,34 1 År +3,35 +0,79 3 År +9,64 +3,28 5 År +13,90 +4,54 ( ) +23,83 +10,55 En smart ndexfond! Spltan Aktefond Investmentbolag är en smart ndexfond. För alla som söker en passvt förvaltad svensk aktendexfond fnns nu ett bättre alternatv. Fonden placerar en koncentrerad portfölj av svenska nvestmentbolag. Genom att nvestera nvestmentbolag, som är aktva ägare sna underlggande portföljbolag har förutsättnngar att över tden erbjuda bättre avkastnng än en tradtonell ndexfond. Målsättnngen är därför, tll skllnad från vanlga ndexfonder, att slå Stockholmsbörsen. En passv förvaltnng av möjlggör en låg avgft. Spltan Aktefond Investmentbolag är den öppna marknadens bllgaste aktendexfond med en avgft på endast 0,2 %. Utvecklng det senaste kvartalet Bättre än ndex! Fonden var upp med 9,0 % under kvartalet vlket var klart bättre än Stockholmbörsens ndex () som steg med 4,3 % för samma perod. Från årsskftet är upp med 13,4 % och v får fortsatt bra betalt - form av värdeoch kursutvecklng - för det arbete som utförs våra nvestmentbolag. I det fall något av bolagen under en perod nte når sn fulla potental ger dversferngen v får tack vare portföljfördelnngen effekt, vlket vsar på styrkan med den goda rsksprdnng v erhåller med en portfölj av nvestmentbolag., slutet på 2011, är upp med enastående % och är därmed hela 34,5 procentenheter bättre än ndex. Mycket bra! Fondens största nnehav utgörs av Industrvärden, Investor, Knnevk och Lundbergs. Tllsammans ger det med nnehav de övrga nvestmentbolagen en mycket bred exponerng mot Stockholmsbörsen. Tllgångarna Industrvärden, men även tll största delen Investor, består av de största noterade bolagen på Stockholmsbörsen. Totalt är v ndrekta delägare mer än 75 börsnoterade bolag. Dessutom får v del av värdeöknng drektägda tllgångar en mängd olka branscher genom våra nnehav bolag som Ratos, Latour, ICA Gruppen (f.d. Hakon Invest), Knnevk och Lundbergs. Genom Knnevk är v delägare verksamheter nom flera konsumentrelaterade tllväxtsektorer och genom Lundbergs är v även delägare en av de stora, framgångsrka prvata fastghetsportföljerna Sverge. Sammantaget erbjuder Aktefond Investmentbolag möjlghet tll bättre avkastnng än en tradtonell ndexfond, tll den öppna marknadens lägsta förvaltnngsavgft. Erk Brändström & Jörgen Wärmlöv, PS. Enkelt är effektvt! Fonden utsågs början på 2014 för andra året rad tll Läsarnas Favort av Prvata Affärer. Tdgare korad tll Svensk mästare 2012 av DI; bäst klassen bland de stora Svergefonderna! Fonden erhåller även regelbundet genomgående postva omdömen från fondexperter på bl a Mornngstar, DN, SvD, Prvata Affärer och Aktespararna. Fonden är en av de mest köpta fonderna på flera av de stora fondtorgen. Läsarnas favortfond 2013: Ett genalt upplägg med god rsksprdnng. Ofattbart att en lknande fond nte har funnts tdgare. Prvata Affärerläsare både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: Industrvärden C Investor B Knnevk B Lundbergföretagen B ICA Gruppen XACT OMXS30 Ratos B Latour Investment B Melker Schörlng Creades A 27,2 25,9 11,1 9,9 1,4 Aktefond, passv Förvaltnngsmål: Bättre än Sthlm-börsen Startdatum: NAV : 199,87 kr Jämförelsendex: Bankgro: ISIN: SE Förvarngsnsttut: Tllsynsmyndghet: Kursnoterng: Fast arvode: Tecknng/nlösen: PPM-nr: Erk Brändström Swedbank Fnansnspektonen Daglgen 0,2 % / år (0 % n / ut avg.) Daglgen Ej PPM Avkastnngen för det andra kvartalet har fortsatt vart god med en uppgång på 0,61 % att jämföra med jämförelsendex som steg med 0,18 %. På sex månader har stgt med 1,55 % och sedan start är uppgången goda 23,83 %. Fonden behåller därmed sn plats som den bästa kortränte på både sex månader, 1, 3 och 5 års skt. En aktv bolagsanalys och låg avgft skapar bevslgen tydlga värden. Låga nflatonsförväntnngar och en fortsatt expansv pennngpoltk vår omvärld gjorde att Rksbanken valde att sänka reporäntan vd stt räntemöte den 2 jul med 0,5 procentenheter tll 0,25 %. Våra nvesterngar räntepapper utgvna av fastghetsbolag kommer därmed fortsatt gynnas av det låga ränteläget samt effekter av hyreshöjnngar samband en starkare ekonomsk utvecklng. Under kvartalet har v sett en stor mängd företag som tar tllvara det goda marknadsläget tll att låna upp bllgt kaptal och httlls har nvesterarna sn jakt på avkastnng med råge tecknat lånebeloppen. Lkvdteten har flertalet fall vart så pass god att lånen blvt övertecknade upp tll åtta gånger och tlldelnngen därmed endast blvt en bråkdel av det nvesteraren tänkt sg med efterföljande värdeöknng som följd. Fonden är mycket väl dversferad då kaptalet är placerat drygt nnehav fördelat på ett 50-tal låntagare. De största nnehaven är fastghetsbolagen Klövern och Balder, stålbolaget SSAB, läkemedelsbolaget Meda samt byggbolaget Peab. Fonden har och med dversferngen en låg emttent/bolagsspecfk rsk. Vd utgången av kvartalet fördelades nnehaven enlgt följande: FRN-lån (Floatng Rates Notes, dvs lån med rörlg ränta) ca 60 %, fastförräntande ca 15 % och certfkat ca 25 %. Företagens upplånngskostnad över den rskfra räntan (den sk kredtspreaden) är den lägsta sedan fnanskrsen 2008 och det gäller därmed att vara mycket selektv vlka bolag och tll vlka löptder som v nvesterar. Samtdgt har förväntnngarna på en sänknng av reporäntan nte fullt ut vart nprsade. Det har lett tll att v dragt ner rsknvån (kredtrsken) ytterlgare genom att mnska andelen FRN lån med lång löptd och nvesterat kaptalet certfkat med sex tll no månader vlket, allt annat lka, ger en värdeöknng när Rksbanken sänker reporäntan. God och stabl avkastnng Det är med stolthelt v noterar att Spltan Räntefond Sverge fortsatt lgger topp beträffande avkastnng. Året har börjat bra och även om räntenvåer och kredtspreadar är låga så fnns, gvet portföljens nnehav, goda förutsättnngar att fortsätta leverera en bra avkastnng och tllhöra toppskktet bland korträntefonder. Lars Lönnqust & Erk Brändström både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: Bonner 5% 618 Mllcom FRN Kungsleden FRN Getnge FRN 529 Tele2 FRN Stora E 5,75 % 901 Klövern FRN Bolden FC 122 NCC FRN Hemfosa FRN Räntefond, Sverge kort Förvaltnngsmål: Bättre än ndex (SSVX) Startdatum: NAV 114,37 kr Jämförelsendex: SSVX Bankgro: ISIN: SE Lars Lönnqust 2,5 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 Kursnoterng: Daglgen Fast arvode: 0,1 % / år (0 % n / ut avg.) PPM-nr:

6 10 11 Aktvt förvaltad räntefond: Det här är Spltan Fonder: Kontaktuppgfter: Spltan Högräntefond Spltan Högräntefond är aktvt förvaltad och placerar huvudsaklgen företagsoblgatoner men kan även nvestera andra värdepapper med betydande räntenslag. Fonden får placera nordska bolag men tar ngen valutarsk. Den genomsnttlga räntelöptden för placerngarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan varera mellan noll tll to år. Spltan Högräntefond SSVX YTD +1,07 +0,34 1 År År År - - ( ) +1,07 +0,18 Post & Besök: Grevgatan Stockholm Tel: Fax: E-post: Fonden startade den 2 aprl och efterfrågan har vart stark med stora nflöden under hela kvartalet. Avkastnngen har vart 1,07 % från start vlket är väl nvå med s målsättnng och klart bättre än jämförelsendex. Ränteutvecklngen har vart fortsatt expansv med lägre s k kredtspreadar om än nte samma takt som under slutet av 2013 och nlednngen av Sgnaler från Europeska Centralbanken och andra centralbanker pekar på en fortsatt låg räntenvå under det närmaste året samt en stark efterfrågan på företagskredter, vlket bör gynna s avkastnng. Det kommer framöver att bl allt vktgare att nvestera rätt bolag då upplånngskostnaden för svenska företag nu är tllbaka på samma låga nvå som nnan fnanskrsen Vår bedömnng är att räntenvån framöver kommer att vara fortsatt låg men det är nte säkert att räntorna kommer att falla så mycket mer. Av det skälet vll v ha en mycket låg räntersk och väljer att nvestera FRN-lån (Floatng Rate Notes, dvs lån med rörlg ränta). Denna strateg leder tll en god avkastnng både när räntorna stger och sjunker men framförallt rskerar nte negatv avkastnng om den generella räntenvån markant skulle stga, vlket är fallet med många tradtonella oblgatonsfonder. Fonden har en balanserad portfölj med bra struktur som har förutsättnngarna att leverera avkastnng tll en låg rsk. De största nnehaven är fastghetsbolagen Klövern och Corem, stålföretaget SSAB, Sparbanken Öresund samt det norska borrggbolaget Seadrll. Fonden har nvesterat ca 30 nnehav fördelat på ca 25 låntagare. Ett norskt företag som nvesterat, WEMA - som tllverkar sensorer för bränsletankar, blev efter en kort td uppköpt och lånet därmed förtdslöst vlket resulterande en mycket god avkastnng på 8% över en 45 dagars perod. Hög avkastnng en lågräntemljö Målsättnngen med är att leverera dubbelt så hög avkastnng som tradtonella korträntefonder. Den högre avkastnngen försöker v uppnå genom att bland annat placera räntepapper med lte högre bolags- och kredtrsk än Spltan Räntefond Sverge. Dessutom kan Spltan Högräntefond, tll skllnad från flera andra företagsoblgatonsfonder, placera såväl långa som korta värdepapper och på så sätt skapa avkastnng både när räntorna sjunker och stger. Lars Lönnqust, PS. Spltan Högräntefond passar dg som: Söker ett bra alternatv tll banksparande/ pennngmarknadsfonder. Placerar på medellång skt. Önskar ett bra komplement när aktemarknaden är turbulent. Söker högre avkastnng än en pennngmarknadsfond och är beredd att ta lte högre rsk för att uppnå detta. både öka och mnska värde och det är nte säkert att du får tllbaka hela det nvesterade kaptalet. Faktablad kan beställas från Spltan Fonder: Värdeutvecklng: ,2 101,8,6,4,2 SPB Öresund FRN SSAB FRN Seadrll FRN Peab Fnans FC625 Troax FRN Aker FRN Corem FRN Klövern FRN Berenberg FRN VV Hold FRN Högräntefond aktv Förvaltnngsmål: Bättre än ndex (SSVX) Startdatum: Startkurs: SEK NAV 101,07 kr Jämförelsendex: SSVX Bankgro: Lägsta belopp: SEK ISIN: SE Lars Lönnqust 5,4 5,1 5,0 5,0 4,7 3,7 3,7 Kursnoterng: Daglgen Fast arvode: 0,75 % / år (0 % n / ut avg.) PPM-nr: Erk Brändström, VD samt ansvarg förvaltare för Aktefond Stabl och Aktefond Investmentbolag. Tel: E-post: Nklas Larsson, marknad, nformaton och sparekonom. Tel: E-post: Lnus Owemyhr, marknad och försäljnng. Tel: E-post: Pär Andersson, ansvarg förvaltare för Aktefond Sverge samt Aktefond Dalarna och Aktefond Småland. Tel: E-post: Barbara Leszczynska, kundsupport och ekonom. Tel: E-post: Ncklas Segerdahl, kundsupport och admnstraton. Tel: E-post: Nna Harvey, ansvarg för kundsupporten samt admnstraton. Tel: E-post: Lars Lönnqust, ansvarg förvaltare för Räntefond Sverge och Högräntefond. Tel: E-post: Jörgen Wärmlöv, asssterande förvaltare. Tel: E-post: Så här köper du våra fonder Du kan köpa fonderna drekt hos oss eller va våra samarbetsparters. På vår hemsda under flken Köp/Byt/Sälj står det exakt hur du går tll väga. Köp görs tll den kurs som gäller den dag som pengarna kommer n tll, vlket normalt tar crka två bankdagar va bankgro. Det går bra att månadsspara fonderna va autogro - se mer nformaton under flken Köp/Byt/Sälj på vår hemsda. Mnsta belopp vd månadssparande är kronor. Alla drektsparare får saldobesked en gång halvåret. Fördelar med att vara drektkund Att du har tllgång tll Dna sdor där du kan logga n och följa dn fondplacerng. Att du får personlg och snabb servce. Att v kan se dtt fondnnehav och hjälpa dg med frågor krng detta. Att du får kontnuerlg nformaton om fonderna samt nyheter, kvartalsrapporter mm. Att du får nbjudnngar tll nformatonsmöten och andra evenemang. Våra fonder fnns naturlgtvs också hos ett stort antal återförsäljare. Beställ lösenord Om du saknar ett lösenord tll Dna sdor kan du beställa ett genom att mala dtt namn och personnummer tll: eller rng Nna eller Barbara på Tel:

7 12 SPARA TRYGGT OCH ENKELT AKTIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDER Aktefond Stabl: Ett rktgt bra bassparande! Bra bassparande en bred och väldversferad portfölj. Sektorsfördelnng: 50 % värdebolag, 35 % nvestmentbolag, 15% absolutavkastnng. Målsättnng: Att över tden uppnå en stabl avkastnng på 7 % per år. PPM-nr: Bankgro: Förvaltnngsavgft: 1,5 % Aktefond Sverge: Aktv förvaltnng på rktgt! Aktvt förvaltad Svergefond. Koncentrerad portfölj, nnehav, placerar bolag oavsett storlek. Målsättnng: Slå Stockholmsbörsen. PPM-nr: Bankgro: Förvaltnngsavgft: 1,5 % Aktefond Småland/Aktefond Dalarna: Närnvesterat är klokt! Aktvt förvaltade, långsktga fonder med fokus på Småland respektve Dalarna. V samarbetar med lokala nätverk för att htta de bästa bolagen regonen. Målsättnng: Slå Stockholmsbörsen. Småland/PPM-nr: Bankgro: Förvaltnngsavgft: 1,5 % Dalarna/PPM-nr: Bankgro: Förvaltnngsavgft: 1,5 % PASSIVT FÖRVALTAD AKTIEFOND Aktefond Investmentbolag: En helt ny slags ndexfond! Ett passvt förvaltat lågkostnadsalternatv som placerar svenska nvestmentbolag som är aktva ägare sna underlggande portföljbolag. Fonden har förutsättnngar att erbjuda bättre avkastnng än en tradtonell ndexfond. Bllgare än ndexfonderna på den öppna marknaden. Bankgro: Förvaltnngsavft: 0,2 % Top Performer på 3 år klassen för svenska aktefonder! Lpper Fund Awards Läsarnas favortfond 2013 Ett genalt upplägg med god rsksprdnng. Ofattbart att en lknande fond nte har funnts tdgare. Prvata Affärerläsare AKTIVT FÖRVALTAD RÄNTEFOND Spltan Högräntefond: Bättre än banken - säkrare än börsen Aktvt förvaltad högräntefond, placerar huvudsaklgen företagsoblgatoner men kan även nvestera andra värdepapper med betydande räntenslag. Målsättnng: Att med god rsksprdnng erbjuda en avkastnng som klart överstger banksparande/pennngmarknadsfonder. PPM-nr: Bankgro: Förvaltnngsavgft: 0,75 % PRISVÄRD RÄNTEFOND Räntefond Sverge: Bllgast är bäst! Aktvt förvaltad korträntefond som placerar räntepapper utgvna svenska kronor. Målsättnng: Överträffa SSVX. PPM-nr: Bankgro: Förvaltnngsavgft: 0,1 % (marknadens lägsta). GREVGATAN STOCKHOLM

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler

Cancer har många ansikten hjälp oss rädda fler a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Foton: Håkan Flank Cancer har många anskten hjälp oss rädda fler Nytt behandlngskoncept för sprdd prostatacancer Forskarteam

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer